Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 28, 2022
audio

eye 43

favorite 0

comment 0

Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Topic: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 25, 2022
audio

eye 9

favorite 0

comment 0

Tiếng Ngọt
Topic: Tiếng Ngọt
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 25, 2022
audio

eye 12

favorite 0

comment 0

Một Đời An Ca
Topic: Một Đời An Ca
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 25, 2022
audio

eye 14

favorite 0

comment 0

Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền
Topic: Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 25, 2022
audio

eye 299

favorite 0

comment 0

Nhà Đầu Tư
Topic: Nhà Đầu Tư
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 25, 2022
audio

eye 94

favorite 0

comment 0

Oanh Oanh Của Anh
Topic: Oanh Oanh Của Anh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 23, 2022
audio

eye 69

favorite 0

comment 0

12h17
Topic: 12h17
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 22, 2022
audio

eye 779

favorite 1

comment 0

Đình Soạn 2
Topic: Đình Soạn 2
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 18, 2022
audio

eye 30

favorite 0

comment 0

Trúng Số Độc Đắc
Topic: Trúng Số Độc Đắc
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối
Topic: Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 18, 2022
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Chiếm đoạt hoá thành tình yêu
Topic: Chiếm đoạt hoá thành tình yêu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 18, 2022
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!
Topic: Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 18, 2022
audio

eye 154

favorite 0

comment 0

Lục Tổng Muốn Hôn Tôi
Topic: Lục Tổng Muốn Hôn Tôi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 18, 2022
audio

eye 122

favorite 0

comment 0

Vô Kỵ Thanh Thư
Topic: Vô Kỵ Thanh Thư
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 65

favorite 0

comment 0

Ác Thủ Tiểu Tử
Topic: Ác Thủ Tiểu Tử
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 1,883

favorite 0

comment 0

Bởi Vì Có Anh
Topic: Bởi Vì Có Anh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 2,034

favorite 0

comment 0

Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu
Topic: Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 76

favorite 0

comment 0

Cuộc Chiến Nhân Tình
Topic: Cuộc Chiến Nhân Tình
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 1,166

favorite 0

comment 0

Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ
Topic: Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 17, 2022
audio

eye 66

favorite 0

comment 0

Vô Diệm vương phi
Topic: Vô Diệm vương phi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 34

favorite 0

comment 0

Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời
Topic: Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 3,007

favorite 0

comment 0

Cô Vợ Trẻ Bị Ruồng Bỏ
Topic: Cô Vợ Trẻ Bị Ruồng Bỏ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 209

favorite 0

comment 0

Chú bé có tài mở khóa
Topic: Chú bé có tài mở khóa
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Cái Dũng Của Thánh Nhân
Topic: Cái Dũng Của Thánh Nhân
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

Tiểu Tổ Tông
Topic: Tiểu Tổ Tông
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Topic: Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 16, 2022
audio

eye 3,105

favorite 0

comment 0

Yêu Giả Tình Thật
Topic: Yêu Giả Tình Thật
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 170

favorite 0

comment 0

Hợp Đồng Duyên Phận
Topic: Hợp Đồng Duyên Phận
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 48

favorite 0

comment 0

Thiên lý khởi giải
Topic: Thiên lý khởi giải
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Ác Nam Nhận Tội Đi
Topic: Ác Nam Nhận Tội Đi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 2,169

favorite 0

comment 0

Độc Chiếm
Topic: Độc Chiếm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

Hạnh phúc muộn màng
Topic: Hạnh phúc muộn màng
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

Cô Giúp Việc Và Cậu Chủ
Topic: Cô Giúp Việc Và Cậu Chủ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 7,824

favorite 1

comment 0

Tiên Võ Truyền Kỳ
Topic: Tiên Võ Truyền Kỳ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 22,316

favorite 0

comment 0

Siêu Cấp Cưng Chiều
Topic: Siêu Cấp Cưng Chiều
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 220

favorite 1

comment 0

Hệ Thống Nhà Ma
Topic: Hệ Thống Nhà Ma
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 15, 2022
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Thì Ra Anh Cũng Ở Đây
Topic: Thì Ra Anh Cũng Ở Đây
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 53

favorite 0

comment 0

CÁNH CỬA XANH
Topic: CÁNH CỬA XANH
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Trở Lại Tuổi 20 Yêu Anh Nam Phụ Cực Phẩm
Topic: Trở Lại Tuổi 20 Yêu Anh Nam Phụ Cực Phẩm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh
Topic: Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 25

favorite 0

comment 0

Tổng Tài Không Thể Yêu
Topic: Tổng Tài Không Thể Yêu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Thuật Đọc Nguội
Topic: Thuật Đọc Nguội
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 26

favorite 0

comment 0

BAMMLBA
Topic: BAMMLBA
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 96

favorite 0

comment 0

Gần Lắm Nhưng Được Không
Topic: Gần Lắm Nhưng Được Không
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Hoắc Tổng anh tàn nhẫn lắm
Topic: Hoắc Tổng anh tàn nhẫn lắm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Topic: Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 53

favorite 0

comment 0

TUỔI 18 LẤY CHỒNG CỨU MẸ
Topic: TUỔI 18 LẤY CHỒNG CỨU MẸ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Người Tình Nhỏ Của Anh
Topic: Người Tình Nhỏ Của Anh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 3,371

favorite 1

comment 0

Hồn Thú Tu Chân Giới
Topic: Hồn Thú Tu Chân Giới
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 46

favorite 0

comment 0

Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm
Topic: Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

TU VIỆN KỲ ÁN
Topic: TU VIỆN KỲ ÁN
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 14, 2022
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Mãi mãi tuổi 20
Topic: Mãi mãi tuổi 20
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 41

favorite 0

comment 0

Tiến Về Phía Nhau
Topic: Tiến Về Phía Nhau
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 208

favorite 0

comment 0

Cha Tới Rồi, Mẹ Chay Mau
Topics: Cha Tới Rồi, Mẹ Chay Mau
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 26

favorite 0

comment 0

Tình Một Đêm
Topic: Tình Một Đêm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 85

favorite 0

comment 0

Gián Điệp Mật Danh AZET
Topic: Gián Điệp Mật Danh AZET
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 44

favorite 0

comment 0

Mê Cung Kỳ Án
Topic: Mê Cung Kỳ Án
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

Hạng Gia Đại Thiếu
Topic: Hạng Gia Đại Thiếu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Vỡ Mộng Hôn Nhân
Topic: Vỡ Mộng Hôn Nhân
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 13, 2022
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Thỏ Trắng Gặp Sói Xám
Topic: Thỏ Trắng Gặp Sói Xám
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Topic: Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Ông Xã Thượng Vị _ Vợ Yêu, Đừng Chạy
Topics: Ông Xã Thượng Vị _ Vợ Yêu, Đừng Chạy
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu
Topic: Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 77

favorite 0

comment 0

Học Trò Phố Huyện
Topic: Học Trò Phố Huyện
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 69

favorite 0

comment 0

MÁY BAY GIẤY
Topic: MÁY BAY GIẤY
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 15

favorite 0

comment 0

Xiềng Xích Yêu Thương
Topic: Xiềng Xích Yêu Thương
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Đại Bảo Ngọt
Topic: Đại Bảo Ngọt
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Topic: Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 12, 2022
audio

eye 41

favorite 0

comment 0

ĐEN VỎ ĐỎ LÒNG
Topic: ĐEN VỎ ĐỎ LÒNG
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022
audio

eye 109

favorite 0

comment 0

Mộng Hoa Xuân
Topic: Mộng Hoa Xuân
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022
audio

eye 878

favorite 0

comment 0

Người Chồng Danh Nghĩa
Topic: Người Chồng Danh Nghĩa
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022
audio

eye 897

favorite 0

comment 0

Hận Tình Hoán Phận
Topic: Hận Tình Hoán Phận
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022
audio

eye 121

favorite 0

comment 0

Mệnh Sát Phu
Topic: Mệnh Sát Phu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022 Môi Đỏ
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Môi Đỏ
Topic: Môi Đỏ
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 11, 2022
audio

eye 362

favorite 0

comment 0

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Topic: Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Lá Cờ Ma
Topic: Lá Cờ Ma
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

Tôi sinh con cho tổng tài đại ác
Topic: Tôi sinh con cho tổng tài đại ác
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 66

favorite 0

comment 0

Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen
Topic: Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 35

favorite 0

comment 0

Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng
Topic: Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 15

favorite 0

comment 0

Vợ Yêu Xin Chào
Topic: Vợ Yêu Xin Chào
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh
Topic: Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 29

favorite 0

comment 0

Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi
Topics: Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Tố Tâm
Topic: Tố Tâm
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

TRỜI SÁNG RỒI NÓI TẠM BIỆT
Topic: TRỜI SÁNG RỒI NÓI TẠM BIỆT
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 71

favorite 0

comment 0

Vợ Yêu Của Hàn Đại Boss
Topic: Vợ Yêu Của Hàn Đại Boss
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 42

favorite 0

comment 0

Thương Nhớ Mười Hai
Topic: Thương Nhớ Mười Hai
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 33

favorite 0

comment 0

Tất cả chúng ta đều khóc
Topic: Tất cả chúng ta đều khóc
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 10, 2022
audio

eye 54

favorite 0

comment 0

Châu Sinh như cố
Topic: Châu Sinh như cố
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 34

favorite 0

comment 0

Bí mật hôn nhân
Topic: Bí mật hôn nhân
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
audio

eye 136

favorite 0

comment 0

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
Topics: Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 184

favorite 0

comment 0

Sát thủ ẩn danh
Topic: Sát thủ ẩn danh
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 194

favorite 0

comment 0

Tuấn, Chàng trai nước Việt
Topics: Tuấn, Chàng trai nước Việt
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

NỢ EM MỘT ĐỜI BÌNH AN
Topic: NỢ EM MỘT ĐỜI BÌNH AN
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 1,478

favorite 0

comment 0

Nàng Dâu Quê
Topic: Nàng Dâu Quê
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Kẻ Làm Người Chịu
Topic: Kẻ Làm Người Chịu
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 15

favorite 0

comment 0

Tâm Hữu Bất Cam
Topic: Tâm Hữu Bất Cam
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
Topic: Nhớ Mãi Không Muốn Quên
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

Bố Ơi Lấy Vợ Đi
Topic: Bố Ơi Lấy Vợ Đi
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 9, 2022
audio

eye 34

favorite 0

comment 0

TRĂM NĂM CÔ ĐƠN
Topic: TRĂM NĂM CÔ ĐƠN
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
May 7, 2022
audio

eye 35

favorite 0

comment 0

Hành Trình Vào Tâm Trái Đất
Topic: Hành Trình Vào Tâm Trái Đất