Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

6
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Apr 21, 2020
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

asaass
Topic: wqqab
Community Texts
texts

eye 53

favorite 0

comment 0

کتاب آموزش 0 تا 100 استفاده از ترموکس + دستورات مهم و مورد نیاز  book commnds termux
Topic: termux
Community Texts
Mar 3, 2020 t.me/hackgm
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

جلوگیری از حملات xss در php
Topic: xssphp
Community Texts
Mar 3, 2020 t.me/hackgm
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

کتاب‌ رفع باگ های احتمالی سایت  T.ME/HACKGM
Topic: pentest web hackings
Community Texts
Mar 3, 2020 T.ME/HACKGM
texts

eye 82

favorite 1

comment 0

کتاب آموزش وب هکینگ با کالی لینوکس T.ME/HACKGM
Topic: web hackings in kali linux
Community Texts
Mar 1, 2020 T.ME/HACKGM
texts

eye 495

favorite 0

comment 0

کتاب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به قرون وسطی است که مشخص نیست با چه خط و زبانی نوشته شده. بیش از صد سال است که بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا برای شکستن کد این دست نوشته تلاش کردند ولی هیچکدام موفق به فهمیدن آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های باقیمانده از این کتاب دیده می‌شود...
Topic: Voynich manuscirpt