Skip to main content

7
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Community Texts
texts

eye 17

favorite 1

comment 0

جلوگیری از حملات xss در php
Topic: xssphp
Community Texts
-
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

asaass
Topic: wqqab
Community Texts
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

کتاب آموزش ترموکس در این کتاب با تمامی دستورات ترموکس به زبان فارسی آشنا خواهید شد
Topics: آموزش ترموکس ، کتاب آموزش ترموکس ، termux book, دستورات...
Community Texts
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

کتاب آموزش 0 تا 100 استفاده از ترموکس + دستورات مهم و مورد نیاز  book commnds termux
Topic: termux
Community Texts
texts

eye 28

favorite 0

comment 0

کتاب‌ رفع باگ های احتمالی سایت  T.ME/HACKGM
Topic: pentest web hackings
Community Texts
- T.ME/HACKGM
texts

eye 552

favorite 0

comment 0

کتاب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به قرون وسطی است که مشخص نیست با چه خط و زبانی نوشته شده. بیش از صد سال است که بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا برای شکستن کد این دست نوشته تلاش کردند ولی هیچکدام موفق به فهمیدن آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های باقیمانده از این کتاب دیده می‌شود...
Topic: Voynich manuscirpt
Community Texts
texts

eye 109

favorite 2

comment 0

کتاب آموزش وب هکینگ با کالی لینوکس T.ME/HACKGM
Topic: web hackings in kali linux