Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by t.me/Hackgm
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

کتاب آموزش ترموکس در این کتاب با تمامی دستورات ترموکس به زبان فارسی آشنا خواهید شد
Topics: آموزش ترموکس ، کتاب آموزش ترموکس ، termux book, دستورات...
Community Texts
by T.ME/HACKGM
texts

eye 556

favorite 0

comment 0

کتاب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به قرون وسطی است که مشخص نیست با چه خط و زبانی نوشته شده. بیش از صد سال است که بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا برای شکستن کد این دست نوشته تلاش کردند ولی هیچکدام موفق به فهمیدن آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های باقیمانده از این کتاب دیده می‌شود...
Topic: Voynich manuscirpt