Skip to main content

Den Danske Sø-Ræt, som ... Frederich den Anden ... Lod vdgaa Aar effter Guds byrd 1561 : den menige Søfarende Mand til beste, huor effter huer Skipper, Skibsfolck oc andre som bruge deris handel til Søes, skulle skicke dennem inden Skibs borde oc Vden : vdi huilcken oc findis huorledis her effter skal holdis om Vrag

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)