Skip to main content

Full text of "Annexure A Final Tariffs (27mei2020)"

See other formats


FINANCIAL YEAR 
2020/2021 


XHIHtllWiNDN l 
WELKOM 

IN 

HHOKHFRC 


HESSEQUA MUNICIPALITY 


FINAL MUNICIPAL TARIFFS / 
FINALE MUNISPALE TARIEWE 
^ MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

Efk FINAL / FINALE 

r ( MUNICIPAL TARIFFS / MUNISIPALE TARIEWE 2020/2021 SCHEDULE 

MUNICIPAL SERVICES 

PA6E 

1 

Property Rates 

1 -2 
2 

Electricity 

3 - 14 
3 

Water 

15-18 | 
4 

Refuse Removal 

19-20 
5 

Sewerage 

21 -23 
6 

Sundries 

24-32 
7 

Community Halls 

33-57 
8 

Camping Sites 

58-63 
9 

Sport Centres 

64-66 


& 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE PROPERTY RATES TARIFFS - 2020/2021 


TARIFF 

TARIEF 

TARIFF 
CATEGORIES OF PROPERTIES 

2019/2020 

CODE 

2020/2021 

C/R 


C/R 


Residential ProDerties 

RESIDENTIALIMPROVED 5.2(A)(I) 

0.008369 

VARIMP 

0.008871 

6% 

RESIDENTIAL:VACANT 5.2(A)(II) 

0.016737 

VARVAC 

0.017741 

6% 

SECTIONAL TITLE RESIDENTIAL 5.2(A)(I) 

0.008369 

VARSTI 

0.008871 

6% 

RESIDENTIALPR OWNED TOWN 5.2(A)(I) 

0.008369 

VARPTI 

0.008871 

6% 

RESIDENTIAL: REM TITLE-PR OWNED TOWN 5.2(A)(II) 

0.016737 

VARRTT 

0.017741 

6% 

RESIDENTIAL: SECT TITLE COMM.PROPERTY 5.2(A)(VIII) 

0.016737 

VARSTC 

0.017741 

6% 

RESIDENTIAL PROTECTED 5.2(A)(IV) 

0.000000 

VARPRO 

0.000000 


ACCOMMODATION 5.2(B) 

0.008369 

VARACC 

0.008871 

6% 

PRIVATE OPEN SPACE 5.2(H) 

0.016737 

VAPPOS 

0.017741 

6% 

Business, Commercial and Industrial 

BUSINESS: IMPROVED 5.2(C)(I) 

0.008565 

VABIMP 

0.009079 

6% 

BUSINESS VACANT 5.2(C)(II) 

0.016737 

VABVAC 

0.017741 

6% 

INDUSTRIAL: IMPROVED 5.2(C)(III) 

0.008565 

VAIIMP 

0.009079 

6% 

INDUSTRIAL: VACANT 5.2(C)(IV) 

0.016737 

VAIVAC 

0.017741 

6% 

BUSINESS: SECT TITLE 5.2(C)(V) 

0.008565 

VABSTI 

0.009079 

6% 

Aaricultural ; 

FARM PROPERTIES 

AGRI PURPOSES 

0.002092 

VAFARA 

0.002218 

6% 

FARM PROP: RESIDENTIAL PURPOSES "LIFESTYLE" 

0.008369 

VAFARR 

0.008871 

6% 

FARM PROPERTIES 

BUSINESS AND COMM 

0.008565 

VAFARB 

0.009079 

6% 

FARM PROP:PROTECTED-NON RATEABLE 5.2(D)(IV) 

0.000000 

VAFPR2 

0.000000 


Mine Properties 

Mine Properties 

0.008565 

VAMINE 

0.009079 

6% 

MuniciDal Prooerties 

MUNICIPAL: IMPROVED 5.2(E)(I) 

0.000000 

VAMIMP 

0.000000 


MUNICIPAL: VACANT 5.2(E)(II) 

0.000000 

VAMVAC 

0.000000 


MUNICIPAL: PUBLIC OPEN SPACE 5.2(E)(III) 

0.000000 

VAMPOS 

0.000000 


MUNICIPAL: INFORMAL 5.2(E)(IV) 

0.000000 

VAMINF 

0.000000 


Public Service Infrastructure (PSI) & State Owned ; 

PUBLIC SERV INFRAST: RATEABLE 5.2(F) 

0.000000 

VAPSIR 

0.000000 


State Owned 

PUBLIC SERV PURPOSE: IMPROVED 5.2(G) 

0.016737 

VAPSPI 

0.017072 

2% 

STATE OWNED: IMPROVED 5.2(1) 

0.016737 

VASTIM 

0.017072 

2% 

STATE OWNED: VACANT 

0.016737 

VASTVC 

0.017741 

6% 

Public Benefit Orqanisations 

PUBLIC BENEFIT ORG. NON RETEABLE 5.2(J)(ii) 

0.000000 

VACHUR 

0.000000 


PUBLIC BENEFIT ORG. RATEABLE 5.2 (i) 

0.002092 

VACHR1 

0.002218 

6% 


(i) EXCEMPTIONS PAR 8.1.1.2 - RESIDENTIAL PROPERTIES 

R50 000 
(ii) REBATES - PENSIONERS 


Par 9.2.2.2 (a) Income: R 0.00 - R3 500 Per Month 

25% 

Par 9.2.2.2 (b) Income: R3 501 - R8 000 Per Month 

15% 
(iii) ADDITIONAL TO THE ABOVE REBATES 


Par 9.2.2.3 (a) 60 - 75 Years 

25% 

Par 9.2.2.3 (b) 76 - 85 Years 

35% 

Par 9.2.2.3 (c) 86 Years and older 

50% 
(iv) REBATES IN TERMS OF PROPERTY RATES POLICY 


Par. 9.1.2 (iii) Rebate on agricultural property 

10% 

Par. 9.1.3 Farm properties and smallholdings used for residential purposes 

10% 

Par. 9.1.4 Farm properties and smallholdings used for industrial, commercial and 


business purposes 

10% 

Par. 17.4 Rebate, if paid in full before or on 30 September 2020 

3% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
rOj FINAL / FINALE 

- |ELECTRICITY TARIFFS / ELEKTRISITEIT TARIEWE 2020/2021 

ELEKTRISITEIT TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASI 

E 

VERHOGING 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit Rand 

1. AANSLUITINGSGELDE - NUWE AANSLUITING 6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

7% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

7% 

6% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

(a) Enkelfase (Minimum) 

per aansluiting 

9287.00 

10680.05 

Diverse 

9 845.00 

11 321.75 

(b) Driefase (Minimum) 

per aansluitinq 

18560.00 

21344.00 

Diverse 

19 674.00 

22 625.10 

(c) Waar dienste reeds tot op grens gebring is deur ontwikkelaar (i) Enkelfase 

per aansluitinq 

4487.00 

5160.05 

Diverse 

4 757.00 

5 470.55 

(ii) Driefase 

per aansluiting 

10603.00 

12193.45 

Diverse 

11 240.00 

12 926.00 

(d) Ekstra aansluiting (Besiqhede) (Indien Kapasiteit) dit toelaat (i) Enkelfase 

per aansluiting 

5258.00 

6046.70 

Diverse 

5 574.00 

6410.10 

(ii) Driefase 

per aansluitinq 

12374.00 

14230.10 

Diverse 

13 117.00 

15 084.55 

(e) Besighede (slegs meters & stroombrekers) (Eenmaliqe aansluitinqs) 


2042.00 

2348.30 

Diverse 

2 165.00 

2 489.75 

(f) Ander aansluitings 

per aansluiting 

Kwotasie 


Kwotasie 

(q) Behuisinqskemas (Binne 20km van hooflyn) Aansoeker self sloot grawe 

per aansluiting 

737.00 

847.55 

Diverse 

782.00 

899.30 

Munisipaliteit sloot qrawe - saqte qrond 

per aansluitinq 

1494.00 

1718.10 

Diverse 

1 584.00 

1 821.60 

Munisipaliteit sloot grawe - harde grond 

per aansluiting 

2936.00 

3376.40 

Diverse 

3 113.00 

3 579.95 

(i) Geyser Load Control: Aansluitinqs vanaf 1/07/2008 - sekere dorpe 

per aansluitinq 

2943.00 

3384.45 

Diverse 

3 120.00 

3 588.00 
2. DIVERSE GELDE Heraansluitings: Konvensionele Meters 

per aansluiting 

478.00 

549.70 

Diverse 

507.00 

583.05 

Heraansluitinqs - Koopkraq ("Unblock") 

per aansluitinq 

57.00 

65.55 

Diverse 

61.00 

70.15 

Aan en Afskakelgelde 

per aansluiting 

179.00 

205.85 

Diverse 

190.00 

218.50 

Spesiale Meterlesinqs 

per aansluitinq 

450.00 

517.50 

Diverse 

477.00 

548.55 

Verandering van enkelfase na 3-fase 

per aansluiting 

Kwotasie 

Diverse 

Kwotasie 

Tydelike aansluitinq 

per aansluitinq 

Kwotasie 

Diverse 

Kwotasie 

Oorskakeling na koeponkrag/Enkelfase 

per oorskakeling 

2372.00 

2727.80 

Diverse 

2 515.00 

2 892.25 

Oorskakelinq na koeponkraq/Driefase 

per oorskakelinq 

4035.00 

4640.25 

Diverse 

4 278.00 

4 919.70 

Toets van meter 

per meter 

571.00 

656.65 

Diverse 

606.00 

696.90 

Op- of afqradeer van Stroombreker (Enkelfase Konvensioneel) 

per stroombreker 

571.00 

656.65 

Diverse 

606.00 

696.90 

Op- of afgradeer van Stroombreker (Driefase Konvensioneel) 

per stroombreker 

2061.00 

2370.15 

Diverse 

2 185.00 

2 512.75 

Afqradeer van Stroombreker (Enkel- en Driefase Voorafbetaal) 

per stroombreker 

308.00 

354.20 

Diverse 

327.00 

376.05 

Opgradeer van Stroombreker (Enkelfase Voorafbetaal) 

per stroombreker 

571.00 

656.65 

Diverse 

606.00 

696.90 

Opqradeer van Stroombreker (Driefase Voorafbetaal) 

per stroombreker 

1828.00 

2102.20 

Diverse 

1 938.00 

2 228.70 

Diensoproepe: Foute qebruiker - normale ure 

per uur 

478.00 

549.70 

Diverse 

507.00 

583.05 

Foute gebruiker - na ure 

per uur 

563.00 

647.45 

Diverse 

597.00 

686.55 

Vervanqinq van meter indien beskadiq deur okkupeerder - Koopkrag 

per meter 

3400.00 

3910.00 

Diverse 

3 604.00 

4 144.60 

- Enkelfase 

per meter 

1414.00 

1626.10 

Diverse 

1 499.00 

1 723.85 

- Driefase (Minimum fooi) 

per meter 

1614.00 

1856.10 

Diverse 

1 711.00 

1 967.65 

Oorskakelinq vanaf enke/driefase koeponkraq na enkel/driefase konvensioneel 

per aansluitinq 

Kwotasie 


Kwotasie 
3. BASIESE- EN ENERGIE TARIEWE 3.1: VOORAFBETAAL METERS 3.1.1 TARIEF - ENKELFASE - DEERNIS HUISHOUDINGS /1.2.1.1 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 

maandeliks 

0.00 

0.00 

Voorafbetaal 

0.00 

0.00 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50 kWh (gratis eenhede) 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

Voorafbetaal 

1.0970 

1.2616 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.2290 

1.4134 

Voorafbetaal 

1.3030 

1.4985 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

Voorafbetaal 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

Voorafbetaal 

2.3370 

2.6876 
3.1.2 TARIEF - ENKELFASE - KLEIN VERBRUIKERS /1.2.1.3 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC Verbruikers 33 - 63 A : qemiddeld 150kWh p/m : (uitfaseer word) 

per daq 

3.41 

3.93 

Voorafbetaal 

3.64 

4.18 

Verbruikers 33 - 63 A : gemiddeld 150kWh p/m : (uitfaseer word) 

per maand 

103.92 

119.51 

Voorafbetaal 

110.69 

127.29 

ENERGIETARIEF PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50 kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

Voorafbetaal 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

Voorafbetaal 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

Voorafbetaal 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

Voorafbetaal 

2.3370 

2.6876 

3.1.3 NIE-DEERNIS HUISHOUDINGS 3.1.3.1 TARIEF - ENKEL FASE :- NIE-DEERNIS HUISHOUDINGS /1.2.1.2 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 1 - 32 Amps - Daaqlikse fooi 

per daq 

3.41 

3.93 

Voorafbetaal 

3.64 

4.18 

1 - 32 Amps - Maandelikse fooi 

per maand 

103.92 

119.51 

Voorafbetaal 

110.69 

127.29 

33 - 63 Amps - Daaqlikse fooi 

per daq 

6.83 

7.85 

Voorafbetaal 

7.27 

8.36 

33 - 63 Amps - Daaglikse fooi 

per maand 

207.83 

239.00 

Voorafbetaal 

221.37 

254.58 

64 - 80 Amps - Daaqlikse fooi (uitfasseer word) 

per daq 

12.55 

14.43 

Voorafbetaal 

UITGEFASEER 

64 - 80 Amps - Maandelikse fooi (uitfasseer word) 

per maand 

382.00 

439.30 

Voorafbetaal 

UITGEFASEER 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

Voorafbetaal 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

Voorafbetaal 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

Voorafbetaal 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

Voorafbetaal 

2.3370 

2.6876 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
rOj FINAL / FINALE 

- |ELECTRICITY TARIFFS / ELEKTRISITEIT TARIEWE 2020/2021 

ELEKTRISITEIT TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASI 

E 

VERHOGING 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit Rand 

3.1.3.2 TARIEF - ENKELFASE ALTERNATIEF 7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 21 - 32 Amps 

per daq / p.m 

N.V.T 

N.V.T 

Voorafbetaal 

N.V.T 

N.V.T 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNE IBT BLOKKE 1 - 50 kWh 

per kWh 

1.1230 

1.2915 

Voorafbetaal 

1.2010 

1.3812 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.4260 

1.6399 

Voorafbetaal 

1.5250 

1.7538 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.9860 

2.2839 

Voorafbetaal 

2.1250 

2.4438 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

Voorafbetaal 

2.3440 

2.6956 
3.1.3.3 TARIEF - 3FASE NIE-DEERNIS HUISHOUDINGS /1.2.2.1 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 1 - 32 Amps 

per dag 

8.88 

10.21 

Voorafbetaal 

9.46 

10.87 

1 - 32 Amps 

per maand 

270.19 

310.72 

Voorafbetaal 

287.79 

330.96 

33 - 63 Amps 

per dag 

17.75 

20.42 

Voorafbetaal 

18.91 

21.75 

33 - 63 Amps 

per maand 

540.36 

621.41 

Voorafbetaal 

575.56 

661.90 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNE IBT BLOKKE 1 - 50 kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

Voorafbetaal 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

Voorafbetaal 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

Voorafbetaal 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

Voorafbetaal 

2.3370 

2.6876 
3.1.4 BESIGHEID / KOMMERSIEEL - ENKEL & DRIEFASE - 3.1.4.1 TARIEF - ENKELFASE - / 2.2.1 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 1 - 32 Amps 

per daq 

4.17 

4.79 

Voorafbetaal 

4.45 

5.11 

1 - 32 Amps 

per maand 

126.90 

145.94 

Voorafbetaal 

135.36 

155.66 

33 - 63 Amps 

per daq 

8.34 

9.59 

Voorafbetaal 

8.89 

10.23 

33 - 63 Amps 

per maand 

253.80 

291.87 

Voorafbetaal 

270.72 

311.33 

64- 100 Amps (uitfasseer word) 

per daq 

17.81 

20.48 

Voorafbetaal 

UITGEFASEER 

64- 100 Amps (uitfasseer word) 

per maand 

542.00 

623.30 

Voorafbetaal 

UITGEFASEER 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

Voorafbetaal 

1.7210 

1.9792 
3.1.4.2 TARIEF - 3FASE - / 2.2.2 BASIESE VASTE TARIEF:- DAAGLIKS PER AANKOPE OP ONTEC 1 - 32 Amps 

per daq 

10.84 

12.47 

Voorafbetaal 

11.56 

13.30 

1 - 32 Amps 

per maand 

329.94 

379.43 

Voorafbetaal 

351.94 

404.73 

33 - 63 Amps 

per daq 

21.68 

24.93 

Voorafbetaal 

23.13 

26.59 

33 - 63 Amps 

per maand 

659.88 

758.86 

Voorafbetaal 

703.87 

809.45 

64- 100 Amps 

per daq 

36.13 

41.55 

Voorafbetaal 

38.54 

44.32 

64- 100 Amps 

per maand 

1099.80 

1264.77 

Voorafbetaal 

1 173.12 

1 349.09 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

Voorafbetaal 

1.7210 

1.9792 
3.2: KONVENSIONELE METERS 3.2.1 HUISHOUDINGS 3.2.1.1 TARIEF - ENKEL FASE - HUISHOUDINGS /1.1.1 BASIESE VASTE TARIEF (ENKELFASE) + PER AMP 1 - 32Amps 

per maand 

221.10 

254.27 

AMHE32 

235.50 

270.83 

33 - 63 Amps 

per maand 

442.40 

508.76 

AMHE63 

471.00 

541.65 

64- 100 Amps (uitfasseer word) 

per maand 

752.00 

864.80 

AMHE64 

UITGEFASEER 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50 kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

EL01 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

EL01/EL20 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

EL01/EL20 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

EL01/EL20 

2.3370 

2.6876 
3.2.1.2 TARIEF - DRIEFASE - HUISHOUDINGS /1.1.2 BASIESE VASTE TARIEF (DRIEFASE) + PER AMP 1 - 32Amps 

per maand 

574.86 

661.09 

AMHD32 

612.30 

704.15 

33 - 63 Amps 

per maand 

1149.72 

1322.18 

AMHD63 

1 224.60 

1 408.29 

64- 100 Amps (uitfasseer word) 

per maand 

2340.00 

2691.00 

AMHD64 

UITGEFASEER 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50 kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

EL01 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

EL01 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

EL01 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

EL01 

2.3370 

2.6876 
3.2.2 BESIGHEDE & KOMMERSIeLE VERBRUIKERS 3.2.2.1 Tarief - ENKELFASE -/2.1.1 BASIESE VASTE TARIEF (ENKELFASE) + PER AMP 1 - 32Amps 

per maand 

270.00 

310.50 

AMKE32 

288.00 

331.20 

33 - 63 Amps 

per maand 

540.00 

621.00 

AMKE63 

576.00 

662.40 

64- 100 Amps (uitfasseer word) 

per maand 

922.00 

1060.30 

AMKE64 

UITGEFASEER 

Energie Verbruik 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

EL09 

1.72101 1.9792 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
rOj FINAL / FINALE 

- |ELECTRICITY TARIFFS / ELEKTRISITEIT TARIEWE 2020/2021 

ELEKTRISITEIT TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASI 

E 

VERHOGING 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit Rand 

3.2.2.2 TARIEF - DRIEFASE - / 2.1.2 7% 

20% 

12% 

7% 

6% 

7% 

7% 

6% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

6% 

8% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

BASIESE VASTE TARIEF (DRIEFASE) + PER AMP 1 - 32Amps 

per maand 

702.00 

807.30 

AMKD32 

748.80 

861.12 

33 - 45Amps (uitfasseer word) 

per maand 

1399.00 

1608.85 

AMKD45 

UITGEFASEER 

33 - 63 Amps (Voorheen46 - 63 Amps) 

per maand 

1250.00 

1437.50 

AMKD63 

1 497.60 

1 722.24 

64- 100 Amps 

per maand 

2219.00 

2551.85 

AMKD64 

2 496.00 

2 870.40 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

EL09 

1.7210 

1.9792 
3.3 TARIEF - GROOTMAAT VERBRUIKERS 3.3.1 VERBRUIK: 71 - 500 KvA \ 3.1 Basies: Grootmaat71 -500 KVA 

per maand 

3520.00 

4048.00 

BE07 

3 740.00 

4 301.00 

Grootmaat 71-500 KVA per Kva 

per kVA p.m 

216.50 

248.98 

EL12 

230.80 

265.42 

Energie Verbruik 

per kWh 

0.8850 

1.0178 

EL11 

0.9440 

1.0856 
3.3.2 VERBRUIK: > 500 KvA / 3.2 Basies : Grootmaat >500 KVA 

per maand 

7754.00 

8917.10 

BEH001 

8 238.00 

9 473.70 

Grootmaat >500 KVA per Kva 

per kVA p.m 

216.50 

248.98 

EL14 

230.80 

265.42 

Energie Verbruik 

per kWh 

0.8850 

1.0178 

EL13 

0.9440 

1.0856 
3.4 TARIEF - LANDBOU VERBRUIKERS 3.4.1 LANDELIK: <25 KvA /4.1 Basies Landelik: <25 KvA 

per maand 

842.00 

968.30 

BE09 

899.00 

1 033.85 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.2910 

1.4847 

EL17 

1.3770 

1.5836 
3.4.2 LANDELIK: 26 - 50 KvA / 4.2 Basies Landelik: 26 - 50 KvA 

per maand 

1685.00 

1937.75 

BE10 

1 797.00 

2 066.55 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.2910 

1.4847 

EL17 

1.3770 

1.5836 
3.4.3 LANDELIK: 51 -100 KvA / 4.3 Basies Landelik: 51 -100 KvA 

per maand 

3370.00 

3875.50 

BE11 

3 594.00 

4 133.10 

Enerqie Verbruik 

per kWh 

1.2910 

1.4847 

EL17 

1.3770 

1.5836 
3.5 TARIEF - SPESIALE OOREENKOMSTE 3.5.1 HUIS WALLACE ANDERSON / 5.1 Basiese Vaste Tarief 

per maand 

1182.00 

1359.30 

AMNA01 

1 260.00 

1 449.00 

Energie Verbruik 

per kWh 

1.0440 

1.2006 

EL05 

1.1150 

1.2823 
3.5.2 STRAATLIGTE (LANGEZICHT - 1725100010) Basiese Vaste Tarief 

per maand 

270.00 

310.50 

AMKE32 

286.00 

328.90 

Energie Verbruik 

per kWh 

3.0800 

3.5420 

EL25 

3.26 

3.75 
3.5.3 TELEFOONHOKKIES (TELKOM SA) Elektrisiteit Telefoonhokkies - Riversdal (8) 131860012: Vaste Tarief 

per maand 

1142.62 

1314.01 

SU20 

1211.18 

1 392.85 

Elektrisiteit Telefoonhokkies - Heidelberg 603697: Vaste Tarief 

per maand 

39.00 

44.85 

SUTELE 

42.00 

48.30 
3.5.4 PERSONEEL - AMPTELIKE WONINGS / KAMPBESTUURDERS BASIESE VASTE TARIEF ( ENKELFASE ) + PER AMP 1 - 32Amps 

maandeliks 

221.10 

254.27 

AMHA32 / N.V.T 

235.50 

270.83 

33 - 63 Amps 

maandeliks 

442.20 

508.53 

AMHA63 / N.V.T 

471.00 

541.65 

ENERGIE VERBRUIK PER kWh BINNEIBT BLOKKE 1 - 50kWh 

per kWh 

1.0280 

1.1822 

EL31 / EL30 

1.0977 

1.2624 

51 - 350 kWh 

per kWh 

1.3100 

1.5065 

EL31 / EL30 

1.3980 

1.6077 

351 - 600 kWh 

per kWh 

1.8550 

2.1333 

EL31 / EL30 

1.9800 

2.2770 

> 600 kWh 

per kWh 

2.1900 

2.5185 

EL31 / EL30 

2.3370 

2.6876 
3.5.5 VERHURINGS MUNISIPALE FASILITEITE BASIESE VASTE TARIEF (ENKELFASE EN DRIEFASE ) + PER AMP Basiese Vaste Tarief 

per maand 

0.00 

0.00 

N.V.T 

0.00 

0.00 

Enerqie Verbruike 

per kWh 

2.3200 

2.6680 

EL32 

2.4730 

2.8440 
3.6 TARIEF-: DEPARTEMENTEEL 3.6.1 STRAATLIGTE / 6.0 Enerqie Verbruike 

per kWh 

2.3200 

2.6680 

EL15 

2.4730 

2.8440 
3.6.2 ENKELFASE / 7.0 Basies (40 Amps) 

per maand 

0.00 

0.00 

N.V.T 

0.00 

0.00 

Basies (41 - 60 Amps) 

per maand 

0.00 

0.00 

N.V.T 

0.00 

0.00 

Energie Verbruike 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

EL21 

1.7210 

1.9792 
3.6.3 3FASE/7.0 Basies (20Amps & 30Amps) 

per maand 

0.00 

0.00 

N.V.T 

0.00 

0.00 

Enerqie Verbruike 

per kWh 

1.6140 

1.8561 

EL21 

1.7210 

1.9792 
3.6.4 GROOTMAAT /7.0 Bulk 71 - 500kVA 

per maand 

0.00 

0.00 

N.V.T 

0.00 

0.00 

Grootmaat 71-500 KVA per Kva 

per kVA p.m 

216.50 

248.98 

EL24 

230.80 

265.42 

Enerqie Verbruike 

per kWh 

0.8850 

1.0178 

EL23 

0.9440 

1.0856 
4. BESKIKBAARHEIDSGELDE Alle Lee Erwe - Verwys na DIVERSE, par. 2.9.1 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

WATER TARIFFS / TARIEWE 2020/2021 
Tariewe 2019/2020 


Tariewe 2020/2021 


WATER TARIEWE 

Eenheid 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

TARIEF KODE 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

PERSENTASIE 

1. ROUWATER VERKOPE 
1.1 RIVERSDAL AANSLUITINGS 
Rouwater (WA04) 

per kl 

1.81 

2.09 

WA04 

1.92 

2.21 

6% 

1.2 RIVERSDAL DEPARTEMENTELE AANSLUITINGS 
Rouwater (WA06) 

per kl 

2.03 

2.34 

WA06 

2.15 

2.47 

6% 

2. VERVOER VAN WATER NA LANDELIKE GEBIEDE 
2.1 VRAGMOTORS HUURKOSTE 

per km 

20.00 

23.00 

Diverse 

21.00 

24.15 

5% 

2.2 ARBEIDSKOSTE / TARIEFBELEID 10.5.1.2 

per uur 

270.00 

310.50 

Diverse 

286.00 

328.90 

6% 

2.3 WATER @ tarief 7.14 / Tariefbeleid 10.5.1.3 

per kl 3. BESPROEIINGSWATER 
3.1 RIVERSDAL 
Watersloot - Leibeurte 

per leibeurt/jaar 

275.00 

316.25 

BWIR 

292.00 

335.80 

6% 

3.2 RIVERSDAL 
Departementeel - Leibeurte 

per leibeurt/jaar 

275.00 

316.25 

BWIRMU 

292.00 

335.80 

6% 

3.3 HEIDELBERG 
Watersloot - Leibeurte (Beurtlys en Departementeel) 

per uur of gedeelte 
per jaar 

860.00 

989.00 

VAHE01 en 
BWIRMH 

911.00 

1 047.65 

6% 

Watersloot - Leibeurte (Deernis) 

per uur of gedeelte 
per jaar 

860.00 

989.00 

BWIRH 

911.00 

1 047.65 

6% 

4. WATERAANSLUITINGS 
4.1 Dienste nog nie op erf 

per erf 

3811.00 

4382.65 

Diverse 

4 040.00 

4 646.00 

6% 

4.2 Dienste reeds op erf 

per erf 

3087.00 

3550.05 

Diverse 

3 273.00 

3 763.95 

6% 

4.3 Behuisinaskemas (Binne 20m van Hooflvn) 
4.3.1 Aansoeker self sloot grawe 


991.00 

1139.65 

Diverse 

1 051.00 

1 208.65 

6% 

4.3.2 Munisipaliteit sloot graaf - sagte grond 


1260.00 

1449.00 

Diverse 

1 335.00 

1 535.25 

6% 

4.3.3 Munisipaliteit sloot graaf - harde grond 


2430.00 

2794.50 

Diverse 

2 576.00 

2 962.40 

6% 

4.4 Woongebied 


2896.00 

3330.40 

Diverse 

3 069.00 

3 529.35 

6% 

5. DIVERSE GELDE 
5.1 Spesiale en herlesings 


226.00 

259.90 

Diverse 

239.00 

274.85 

6% 

5.2 Aan en Afskakelingsgelde 


142.00 

163.30 

Diverse 

151.00 

173.65 

6% 

5.3 Heraansluitingsfooi 


142.00 

163.30 

Diverse 

151.00 

173.65 

6% 

5.4 Verskuif van meter 


1260.00 

1449.00 

Diverse 

1 335.00 

1 535.25 

6% 

5.5 Uitroepgelde - kantoorure 


361.00 

415.15 

Diverse 

383.00 

440.45 

6% 

5.6 Uitroepgelde - na ure 


503.00 

578.45 

Diverse 

533.00 

612.95 

6% 

5.7 Toets van meters 


326.00 

374.90 

Diverse 

346.00 

397.90 

6% 

5.8 Vervanging van meter 


1203.00 

1383.45 

Diverse 

1 275.00 

1 466.25 

6% 

5.9 Vervang van Voorafbetaal "Token" 

Per"Token" 

207.00 

238.05 

Diverse 

220.00 

253.00 

6% 

6. BESKIKBAARHEIDSGELDE - 
6.1 Alle Lee Erwe - Verwys na DIVERSE, par. 2.9.2 
7. BASIESE EN VERBRUIK TARIEWE - KONVENSIONELE WATERAANSLUITINGS 
7.1 BASIES - VERSKEIE AANSLUITINGS (Deernis inaesluit) 
7.1.1 Tarief- 20mm Aansluiting 

per maand 

140.00 

161.00 

BW01 

148.00 

170.20 

6% 

7.1.2 Tarief - 20mm Aansluiting - 20% korting 

per maand 

112.00 

128.80 

BW08/BW06 

118.00 

135.70 

5% 

7.1.3 Sportklubs - 20mm Aansluiting - 50% korting 

per maand 

70.00 

80.50 

BW19 

75.00 

86.25 

7% 

7.1.4 Tarief- 25mm Aansluiting 

per maand 

165.00 

189.75 

BW05 

175.00 

201.25 

6% 

7.1.5 Sportklubs - 25mm Aansluiting - 50% korting 

per maand 

94.00 

108.10 

BW43 

99.00 

113.85 

5% 

7.1.6 Tarief- 32mm Aansluiting 

per maand 

240.00 

276.00 

BW03 

254.00 

292.10 

6% 

7.1.7 Tarief- 40mm Aansluiting 

per maand 

330.00 

379.50 

BW09 

349.00 

401.35 

6% 

7.1.8 Tarief- 50mm Aansluiting 

per maand 

483.00 

555.45 

BW04 

511.00 

587.65 

6% 

7.1.9 Tarief- 80mm Aansluiting 

per maand 

1130.00 

1299.50 

BW10 

1 197.00 

1 376.55 

6% 

7.1.10 Tarief- lOOmm Aansluiting 

per maand 

1721.00 

1979.15 

BW07 

1 824.00 

2 097.60 

6% 

7.2 BASIES - HUURDERS VAN MUNISIPALE GEBOUE: UITGESLUIT SALE EN SPORTGRONDE 
(UBK besluit 5.1.4.2.9 / 31.03.2015) 
7.2.1 Sportklubs - 50% korting 

per maand 

70.00 

80.50 

BW40 

75.00 

86.25 

7% 

7.2.2 Gemeenskaps- en Nie winsgewende organisasies - 75% korting 

per maand 

35.00 

40.25 

BW41 

38.00 

43.70 

9% 

7.2.3 Kleuterskole en Opvoedkundige instansies - 100% korting 

per maand 

0.00 

0.00 

BW42 

0.00 

0.00 


7.3 BASIES SPESIALE INDELING - DEELTITEL EENHEDE (EX BW06 & BW081 
7.3.1 Tarief - 20mm Aansluiting 

per maand 

140.00 

161.00 

BW17 

148.00 

170.20 

6% 

7.3.2 Tarief - 20mm Aansluiting - 20% korting 

per maand 

112.00 

128.80 

BW20 

118.00 

135.70 

5% 

7.4 BASIES SPESIALE INDELING - WOONSTEL EENHEDE (NIE DEELTITEL1 
7.4.1 Tarief - 20mm Aansluiting 

per maand 

140.00 

161.00 

BW01 / BW21 

148.00 

170.20 

6% 

7.4.2 Tarief - 20mm Aansluiting - 20% korting 

per maand 

112.00 

128.80 

3W08 / BW06 / BW2I 

118.00 

135.70 

5% 

7.5 BASIES SPESIALE INDELING - PRIMeRE & ADDISIONELE RESIDENSIEeLE EENHEDE 
7.5.1 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning +1 

per maand 

224.00 

257.60 

BW23 

237.00 

272.55 

6% 

7.5.2 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning +2 

per maand 

337.00 

387.55 

BW24 

357.00 

410.55 

6% 

7.5.3 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning +3 

per maand 

448.00 

515.20 

BW25 

475.00 

546.25 

6% 

7.5.4 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning +4 

per maand 

561.00 

645.15 

BW26 

594.00 

683.10 

6% 

7.5.5 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+5 

per maand 

674.00 

775.10 

BW27 

714.00 

821.10 

6% 


- - munisipaliteit HESSEQUA municipality 

FINAL / FINALE 

WATER TARIFFS / TARIEWE 2020/2021 Tariewe 2019/2020 


Tariewe 2020/2021 


WATER TARIEWE 

Eenheid 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

TARIEF KODE 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

PERSENTASIE 

7.6 BASIES SPESIALE INDELING - RESIDENSIeLE DUET EENHEDE 
7.6.1 Tarief - 20mm Aansluiting 

per woonplek. p.m 

140 

161.00 

BW01 

148.00 

170.20 

6% 

7.7 BASIES SPESIALE INDELING - VERHUURBARE BESIGHEID EENHEDE 
7.7.1 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +1 

per maand 

224.00 

257.60 

BW29 

237.00 

272.55 

6% 

7.7.2 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +2 

per maand 

337.00 

387.55 

BW30 

357.00 

410.55 

6% 

7.7.3 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +3 

per maand 

448.00 

515.20 

BW31 

475.00 

546.25 

6% 

7.7.4 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +4 

per maand 

561.00 

645.15 

BW32 

594.00 

683.10 

6% 

7.7.5 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +5 

per maand 

674.00 

775.10 

BW33 

714.00 

821.10 

6% 

7.7.6 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +6 

per maand 

786.00 

903.90 

BW34 

833.00 

957.95 

6% 

7.7.7 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +7 

per maand 

899.00 

1033.85 

BW35 

952.00 

1 094.80 

6% 

7.7.8 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +8 

per maand 

1010.00 

1161.50 

BW36 

1 070.00 

1 230.50 

6% 

7.7.9 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +9 

per maand 

1123.00 

1291.45 

BW37 

1 190.00 

1 368.50 

6% 

7.7.10 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenhede 11 en meer 

per maand 

1236.00 

1421.40 

BW38 

1 310.00 

1 506.50 

6% 

7.8 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "BED AND BREAKFAST" 
7.8.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 1-2 gaste kamers 

per maand 

140.00 

161.00 

BW01 

149.00 

171.35 

6% 

7.9 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST HOUSE" 
7.9.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 3-6 gaste kamers 

per maand 

224.00 

257.60 

BW23 

238.00 

273.70 

6% 

7.9.2 Tarief - Vaste Bedrag - >25mm & Wateraansluiting 

per maand 

215.00 

247.25 

Tariefkode in 7.1 verwys 

228.00 

262.20 

6% 

7.10 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST LODGE " 
7.10.1 Tarief - Vaste Bedrag - 7 -12 gaste kamers 

per maand 

338.00 

388.70 

BW24 

359.00 

412.85 

6% 

7.11. BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "HOTEL" 
7.11.1 Tarief - Vaste Bedrag -13 - 20 gaste kamers 

per maand 

448.00 

515.20 

BW25 

475.00 

546.25 

6% 

7.12. BASIES : TOERISTE AKKOMMODASIE 
7.12.1 Fixed basic charged for each Dwelling / Business or Commercial Unit 

per maand 

562.00 

646.30 

BW26 

596.00 

685.40 

6% 

within the holiday development 
7.13 VERBRUIK: DEERNIS HUISHOUDINGS - KONVENSIONEEL 
Water Verbruik: 1-6 kl 

per kl 

0.00 

0.00 

WA12 

0.00 

0.00 


Water Verbruik: 7-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA12 

8.22 

9.45 

6% 

Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA12 

9.37 

10.78 

6% 

Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA12 

10.23 

11.76 

6% 

Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA12 

12.44 

14.31 

6% 

Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA12 

14.60 

16.79 

6% 

Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA12 

17.60 

20.24 

6% 

7.14 VERBRUIK: HUISHOUDELIK. BESIGHEDE EN SPESIALE INDELINGS KONVENSIONEEL (NIE DEERNIS) Water Verbruik: 1-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA01/WA02 

8.22 

9.45 

6% 

Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA01/WA02 

9.37 

10.78 

6% 

Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA01/WA02 

10.23 

11.76 

6% 

Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA01/WA02 

12.44 

14.31 

6% 

Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA01/WA02 

14.60 

16.79 

6% 

Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA01/WA02 

17.60 

20.24 

6% 

7.15 VERBRUIKE - HUURDERS VAN MUNISIPALE GEBOUE:UITGESLUIT SALE EN SPORTGRONDE (UBK besluit 5.1.4.2.9 / 31.03.2015) 
Water Verbruik: 1-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA02 

8.22 

9.45 

6% 

Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA02 

9.37 

10.78 

6% 

Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA02 

10.23 

11.76 

6% 

Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA02 

12.44 

14.31 

6% 

Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA02 

14.60 

16.79 

6% 

Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA02 

17.60 

20.24 

6% 

8. VOORAFBETAALDE WATERMETERS 
8.1 Basies (Deernis) 

per maand 

140.49 

161.57 

BWPP 

148.92 

171.26 

6% 

8.2 Basies (Nie-Deernis) 

per maand 

140.49 

161.57 

BWP01 

148.92 

171.26 

6% 

8.3 Kleuterskole -100% korting 

per maand 

0.00 

0.00 

BWP02 

0.00 

0.00 


8.4 Water Verbruik - Deernis 
8.4.1 Water Verbruik: 1 - 6 kl 

per kl 

0.00 

0.00 

voorafbetaal 

0.00 

0.00 


8.4.2 Water Verbruik: 7-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

voorafbetaal 

8.22 

9.45 

6% 

8.4.3 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

voorafbetaal 

9.37 

10.78 

6% 

8.4.4 Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

voorafbetaal 

10.23 

11.76 

6% 

8.4.5 Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

voorafbetaal 

12.44 

14.31 

6% 

8.4.6 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

voorafbetaal 

14.60 

16.79 

6% 

8.4.7 Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

voorafbetaal 

17.60 

20.24 

6% 

8.5 Water Verbruik - Nie Deernis 
8.5.1 Water Verbruik: 1-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

voorafbetaal 

8.22 

9.45 

6% 

8.5.2 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

voorafbetaal 

9.37 

10.78 

6% 

8.5.3 Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

voorafbetaal 

10.23 

11.76 

6% 

8.5.4 Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

voorafbetaal 

12.44 

14.31 

6% 

8.5.5 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

voorafbetaal 

14.60 

16.79 

6% 

8.5.6 Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

voorafbetaal 

17.60 

20.24 

6% 

- - munisipaliteit HESSEQUA municipality 

FINAL / FINALE 

WATER TARIFFS / TARIEWE 2020/2021 

WATER TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

9. INFORMELE BEHUISING 6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

Staankrane 

per maand 

35.00 

40.25 

BW16 

37.00 

42.55 
10. OUETEHUISE / SKOLE / SPORTKLUBS BASIES - SOOS PER 7.1 

per maand 


10.1 Water Verbruik: 1-70 kl 

per kl 

6.81 

7.83 

WA07 

7.22 

8.30 

10.2 Water Verbruik: 70 - 90 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA07 

8.22 

9.45 

10.3 Water Verbruik: >90 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA07 

10.23 

11.76 
11. HUIS WALLACE ANDERSON 11.1 Basies 

per maand 

48.00 

55.20 

BW02 

51.00 

58.65 

11.2 Verbruik - Per kiloliter 

per kl 

3.99 

4.59 

WA03 

4.23 

4.86 
12. BUITE MUNISIPALE GRENSE 12.1 STILBAAI BASIES - SOOS PER 7.1 

per maand 


12.1.1 Water Verbruik 1 - 40 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WAST03 

8.22 

9.45 

12.1.2 Water Verbruik >40kl 

per kl 

11.59 

13.33 

WAST03 

12.29 

14.13 
12.2 ALBERTINIA BASIES-SOOSPER7.1 

per maand 


12.2.1 Water Verbruik: 1-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WAAL06 

8.22 

9.45 

12.2.2 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WAAL06 

9.37 

10.78 

12.2.3 Water Verbruik: 31 -40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WAAL06 

10.23 

11.76 

12.2.4 Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WAAL06 

12.44 

14.31 

12.2.5 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WAAL06 

14.60 

16.79 

12.2.6 Water Verbruik: >70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WAAL06 

17.60 

20.24 
12.3 GOURITSMOND BASIES - SOOS PER 7.1 

per maand 


12.3.1 Water Verbruik: 1-15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WAGO06 

8.22 

9.45 

12.3.2 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WAGO06 

9.37 

10.78 

12.3.3 Water Verbruik: 31 -40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WAGO06 

10.23 

11.76 

12.3.4 Water Verbruik: 41 -50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WAGO06 

12.44 

14.31 

12.3.5 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WAGO06 

14.60 

16.79 

12.3.6 Water Verbruik: >70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WAGO06 

17.60 

20.24 
13. PERSONEEL - AMPTELIKE WONINGS / KAMPBESTUURDERS 13.1 Basies 

per maand 

140.49 

161.57 

BW18 

148.92 

171.26 

13.2 Water Verbruik: 1 -15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA21 / WA20 

8.22 

9.45 

13.3 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA21 / WA20 

9.37 

10.78 

13.4 Water Verbruik: 31 -40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA21 / WA20 

10.23 

11.76 

13.5 Water Verbruik:41-50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA21 / WA20 

12.44 

14.31 

13.6 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA21 / WA20 

14.60 

16.79 

13.7 Water Verbruik: > 70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA21 / WA20 

17.60 

20.24 
14. MUNISIPALITEIT DEPARTEMENTEEL 14.1 Basies 

per maand 

volgens aansluiting 


volgens aansluiting 

14.2 Water Verbruik: 1 -15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA05 

8.22 

9.45 

14.3 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA05 

9.37 

10.78 

14.4 Water Verbruik: 31 -40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA05 

10.23 

11.76 

14.5 Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA05 

12.44 

14.31 

14.6 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA05 

14.60 

16.79 

14.7 Water Verbruik: >70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA05 

17.60 

20.24 
15. Straf Tariewe: Sleas bv afkondiaina van Drooate RamDaebied 15.1 0 - 15kl: Huishoudings: Volle Tarief 

per kl 

7.45 

8.57 


7.90 

9.08 

15.2 >15 - 30kl: Huishoudings: Volle Tarief 

per kl 

23.85 

27.42 


25.28 

29.07 

15.3 >30 - 50kl: Huishoudings: Volle Tarief 

per kl 

39.43 

45.34 


41.80 

48.07 

15.4 >50kl: Huishoudings: Volle Tarief 

per kl 

78.98 

90.82 


83.72 

96.28 
16. HUISHOUDELIKE WATER - LEE ERWE 16.1 Basies 

per maand 

135.52 

155.85 

BW39 

143.65 

165.20 

16.2 Water Verbruik: 1 -15 kl 

per kl 

7.75 

8.92 

WA22 

8.22 

9.45 

16.3 Water Verbruik: 16-30 kl 

per kl 

8.84 

10.17 

WA22 

9.37 

10.78 

16.4 Water Verbruik: 31 - 40 kl 

per kl 

9.65 

11.09 

WA22 

10.23 

11.76 

16.5 Water Verbruik: 41 - 50 kl 

per kl 

11.74 

13.50 

WA22 

12.44 

14.31 

16.6 Water Verbruik: 51 - 70 kl 

per kl 

13.77 

15.84 

WA22 

14.60 

16.79 

16.7 Water Verbruik: >70 kl 

per kl 

16.60 

19.09 

WA22 

17.60 

20.24 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

REFUSE TARIFFS / VULLIS TARIEWE 2020/2021 VULLISVERWYDERING TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

1. RESIDENSIEEL (HUISHOUDELIK) 15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

1.1 maksimum een verwydering per week 

per maand 

148.00 

170.20 

RF01 

170.00 

195.50 

1.2 maksimum een verwydering per week -20%Korting 

per maand 

120.00 

138.00 

RF09 

138.00 

158.70 
2. BESIGHEID/KOMMERSIEEL/INDUSTRIEEL 2.1 maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

335.00 

385.25 

RF02 

386.00 

443.90 

2.2 Sportklubs - maksimum twee verwyderings per week: 50% korting 

per maand 

168.00 

193.20 

RF21 

194.00 

223.10 

2.3 Besighede - maksimum twee verwyderings per week: 20% korting 

per maand 

268.00 

308.20 

RF19 

309.00 

355.35 

(Besighede in residensiele areas sal slegs eenkeer per week gediens word) 


3. HUURDERS VAN MUNISIPALE GEBOUE: UITGESLUIT SALE EN SPORTGRONDE (UBK besluit 5.1.4.2.9 / 31.03.2015) 3.1 Sportklubs - maksimum twee verwyderings per week - 50% korting 

per maand 

168.00 

193.20 

RF43 

194.00 

223.10 

3.2 Gemeenskaps- en Nie winsgewende organisasies - maksimum twee verwyderings 

per maand 


per week - 75% korting 


84.00 

96.60 

RF44 

97.00 

111.55 

3.3 Kleuterskole en Opvoedkundige instansies - maksimum twee verwydering een verwyderings per week -100% korting 

per maand 

0.00 

0.00 

RF46 

0.00 

0.00 
4. SPESIALE INDELING - DEELTITEL EENHEDE 4.1 maksimum een verwydering per week: Residensieel 

per maand 

148.00 

170.20 

RF38 

170.00 

195.50 

4.2 maksimum een verwydering per week: Residensieel - 20%Korting 

per maand 

120.00 

138.00 

RF39 

138.00 

158.70 

4.3 maksimum twee verwydering per week: Besigheid 

per maand 

335.00 

385.25 

RF27 

386.00 

443.90 

4.4 maksimum twee verwydering per week: Besigheid - 20%Korting 

per maand 

268.00 

308.20 

RF45 

309.00 

355.35 
5. SPESIALE INDELING - WOONSTEL EENHEDE (NIE DEELTITEL) 5.1 maksimum een verwydering per week 

per maand 

148.00 

170.20 

RF01 / RF40 

170.00 

195.50 

5.2 maksimum een verwydering per week -20%Korting 

per maand 

120.00 

138.00 

RF09 / RF41 

138.00 

158.70 
6. SPESIALE INDELING - PRIMeRE & ADDISIONELE RESIDENSIEeLE EENHEDE 6.1 Primere Woning +1 - maksimum een verwydering per week 

per maand 

237.00 

272.55 

RF22 

273.00 

313.95 

6.2 Primere Woning +2 - maksimum een verwydering per week 

per maand 

357.00 

410.55 

RF23 

411.00 

472.65 

6.3 Primere Woning +3 - maksimumeen verwydering per week 

per maand 

474.00 

545.10 

RF24 

546.00 

627.90 

6.4 Primere Woning +4 - maksimum een verwydering per week 

per maand 

593.00 

681.95 

RF25 

681.00 

783.15 

6.5 Primere Woning +5 - maksimum een verwydering per week 

per maand 

712.00 

818.80 

RF26 

819.00 

941.85 
7. SPESIALE INDELING - VERHUURBARE BESIGHEID EENHEDE 7.1 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +1 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

536.00 

616.40 

RF28 

617.00 

709.55 

7.2 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +2 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

804.00 

924.60 

RF29 

925.00 

1 063.75 

7.3 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +3 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

1 072.00 

1 232.80 

RF30 

1 233.00 

1 417.95 

7.4 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +4 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

1 339.00 

1 539.85 

RF31 

1 540.00 

1 771.00 

7.5 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +5 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

1 607.00 

1 848.05 

RF32 

1 849.00 

2 126.35 

7.6 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +6 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

1 875.00 

2 156.25 

RF33 

2 157.00 

2 480.55 

7.7 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +7 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

2 141.00 

2 462.15 

RF34 

2 462.00 

2 831.30 

7.8 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +8 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

2 410.00 

2 771.50 

RF35 

2 771.00 

3 186.65 

7.9 Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +9 - maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

2 677.00 

3 078.55 

RF36 

3 078.00 

3 539.70 

7.10 Sakegeboue - Verhuurbare Eenhede 11 en meer - maksimum twee verwyderings p.w 

per maand 

2 944.00 

3 385.60 

RF37 

3 386.00 

3 893.90 

7.11 Sakegeboue - Verhuurbare Eenhede 11 en meer met sentrale oplaaipunt: 20% Korting 

per maand 

2 355.00 

2 708.25 

RF42 

2 708.00 

3 114.20 
8. SPESIALE INDELING - RESIDENSIeLE DUET EENHEDE 8.1 maksimum een verwyderings per week 

per woonplek 
p.m 

148.00 

170.20 

RF01 

170.00 

195.50 
8.2 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "BED AND BREAKFAST" 8.2.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 1 -2 gaste kamers 

per maand 

149.00 

171.35 

RF01 

172.00 

197.80 
8.3 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST HOUSE" 8.3.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 3-6 gaste kamers 

per maand 

237.00 

272.55 

RF22 

273.00 

313.95 
8.4 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST LODGE " 8.4.1 Tarief - Vaste Bedrag - 7 - 12 gaste kamers 

per maand 

356.00 

409.40 

RF23 

409.00 

470.35 
8.5. BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "HOTEL" 8.5.1 Tarief - Vaste Bedrag - 13 - 20 gaste kamers 

per maand 

474.00 

545.10 

RF24 

546.00 

627.90 
8.6. BASIES : TOERISTE AKKOMMODASIE 8.6.1 Fixed basic charged for each Dwelling / Business or Commercial Unit 
within the holiday development 

per maand 

593.00 

681.95 

RF25 

681.00 

783.15 


9. GROOTMAAT - BESIGHEID / KOMMERSIEeL / INDUSTRIEeL 9.1 maksimum drie verwyderings per week 

per maand 

741.00 

852.15 

RF03 

853.00 

980.95 

9.2 maksimum vier tot sewe verwyderings per week 

per maand 

1 485.00 

1 707.75 

RF12 

1 708.00 

1 964.20 
10. MUNISIPALITEIT - DEPARTEMENTEEL 10.1 maksimum twee verwyderings per week 

per maand 

335.00 

385.25 

RF04 

386.00 

443.90 

10.2 maksimum drie verwyderings per week 

per maand 

741.00 

852.15 

RF06 

853.00 

980.95 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

REFUSE TARIFFS / VULLIS TARIEWE 2020/2021 VULLISVERWYDERING TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

11. PERSONEEL - AMPTELIKE WONINGS / KAMPBESTUURDERS 15% 

13% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

11.1 maksimum een verwydering per week 

per maand 

148.00 

170.20 

RF20 

170.00 

195.50 
12. INFORMELE BEHUISING 12.1 maksimum een verwydering per week 

per maand 

31.00 

35.65 

RF18 

35.00 

40.25 
13. MUNISIPALE WERKERS 13.1 maksimum een verwydering per week 

per maand 

148.00 

170.20 

RF16 

170.00 

195.50 
14. LANDELIKE GEBIED 14.1 Verwydering vanaf oorlaaistasies : Residensieel (Huishoudelik) 

per maand 

89.00 

102.35 

RF49 

102.00 

117.30 

14.2 Verwydering vanaf oorlaaistasies: Besigheid / Kommersieel / Industrieel 

per maand 

201.00 

231.15 

RF50 

232.00 

266.80 

14.3 Storting by stortingsterrein: Residensieel (Huishoudelik) 

per maand 

89.00 

102.35 

RF ? 

102.00 

117.30 

14.4 Storting by stortingsterrein: Besigheid / Kommersieel / Industrieel 

per maand 

201.00 

231.15 

RF ? 

232.00 

266.80 

14.5 Spesiale Ooreenkomste: Verwydering 

per maand 

Per ooreenkoms 

RF ? 

Per ooreenkoms 

14.6 Spesiale Ooreenkomste: Storting by stortingsterrein 

per maand 

Per ooreenkoms 

RF ? 

Per ooreenkoms 

14.7 Spesiale Ooreenkomste: Residensieel 20% 

per maand 

89.00 

102.35 

RF51 

102.00 

117.30 

14.8 Spesiale Ooreenkomste: Besigheid / Kommersieel - 20% 

per maand 

201.00 

231.15 

RF52 

232.00 

266.80 

14.9 Storting by stortingsterrein: Grootvadersbosch / Rekening 604596 

per jaar 

3 127.00 

3 596.05 


3 597.00 

4 136.55 
15. ADDISIONELE TARIEWE 15.1 Onwettige stortings - een verwydering - Minimum R442.00 (BTW uitgesl.) 

Woonarea 
Weklike koste + 10% 

15.2 Onwettige stortings - stortingsterrein - vir opruiming + 10%: Minimum R480.00 (BTW 
uitgesl.) 

Per Opruiming 
Weklike koste + 10% 

15.3 Storting van visafval / bederfbare produkte 

Per storting 
480.001 552.00 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
' FINAL / FINALE 

' V' SEWERAGE TARIFFS / RIOOL TARIEWE 2020/2021 


RIOOL TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

1. DIVERSE GELDE 6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

10% 

8% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

5% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

(a) aansluitingsfooie - bestaande aansluitings 

per aansluiting 

1466.00 

1685.90 

Diverse 

1 554.00 

1 787.10 

(b) aansluitingsfooie - nuwe aansluitings 

per aansluiting 

1644.00 

1890.60 

Diverse 

1 743.00 

2 004.45 

(c) Rioolverstoppings - elk (werksure) 

per geval 

603.00 

693.45 

Diverse 

640.00 

736.00 

(d) Rioolverstoppings - elk (na ure) 

per geval 

1198.00 

1377.70 

Diverse 

1 270.00 

1 460.50 

(e) Stormwater in rioolstelsel 

per geval 

1091.00 

1254.65 

Diverse 

1 157.00 

1 330.55 
2. TREKKING VAN SUIG/SEPTIESE TENKE IN LANDELIKE GEBIEDE 2.1 Vragmotors Huurkoste 

per km. 

21.00 

24.15 

Diverse 

23.00 

26.45 

2.2 Bakkies Huurkoste 

per km. 

12.00 

13.80 

Diverse 

13.00 

14.95 

2.3 Arbeidskoste /Tariefbeleid 12.3.1 

per uur 

271.00 

311.65 

Diverse 

288.00 

331.20 

2.4 Trekking - soos per riooltarief 6 

per trekking 

3. BESKIKBAARHEIDSGELDE 3.1 Alle Lee Erwe - Riool Netwerk - Verwys na DIVERSE, par. 2.9.3 3.2 Alle Lee Erwe - Suig/Septiese Tenke - Verwys na DIVERSE, par. 2.9.4 


4. RIOLERING 4.1 BASIES - VERSKEIE AANSLUITINGS 4.1.1 Tarief- 20mm Wateraansluiting 

per maand 

159.00 

182.85 

SE01 

168.00 

193.20 

4.1.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting -15% korting 

per maand 

135.00 

155.25 

SE02 

143.00 

164.45 

4.1.3 Sportklubs - 20mm Wateraansluiting - 50% korting 

per maand 

80.00 

92.00 

SE33 

85.00 

97.75 

4.1.4. Tarief- 25mm Wateraansluiting 

per maand 

202.00 

232.30 

SE04 

215.00 

247.25 

4.1.5 Tarief- 32mm Wateraansluiting 

per maand 

281.00 

323.15 

SE06 

297.00 

341.55 

4.1.6 Tarief- 40mm Wateraansluiting 

per maand 

395.00 

454.25 

SE03 

419.00 

481.85 

4.1.7 Tarief- 50mm Wateraansluiting 

per maand 

571.00 

656.65 

SE05 

605.00 

695.75 

4.1.8 Tarief- 80mm Wateraansluiting 

per maand 

1335.00 

1535.25 

SE07 

1 415.00 

1 627.25 
4.2 BASIES - HUURDERS VAN MUNISIPALE GEBOUE: UITGESLUIT SALE EN SPORTGRONDE (UBK besluit 5.1.4.2.9 / 31.03.20151 4.2.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting - Sportklubs - 50% korting 

per maand 

80.00 

92.00 

SE55 

85.00 

97.75 

4.2.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting - Gemeenskaps- en Nie winsgewende organisasies - 75% korting 

per maand 

40.00 

46.00 

SE56 

42.00 

48.30 

4.2.3 Tarief - 20mm Wateraansluiting - Kleuterskole en Opvoedkundige instansies -100% korting 

per maand 

0.00 

0.00 

SE57 

0.00 

0.00 
4.3 BASIES SPESIALE INDELING - DEELTITEL EENHEDE 4.3.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting - per eenheid 

per maand 

159.00 

182.85 

SE01 / SE35 

168.00 

193.20 

4.3.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting -15% korting - per eenheid 

per maand 

135.00 

155.25 

SE02 / SE36 

143.00 

164.45 
4.4 SPESIALE INDELING - WOONSTEL EENHEDE (NIE DEELTITEL1 4.4.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting 

per maand 

159.00 

182.85 

SE37 

168.00 

193.20 

4.4.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting -15% korting 

per maand 

135.00 

155.20 

SE38 

143.00 

164.45 
4.5 BASIES SPESIALE INDELING - PRIMeRE & ADDISIONELE RESIDENSIEeLE EENHEDE 4.5.1 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+1 

per maand 

255.00 

293.25 

SE39 

270.00 

310.50 

4.5.2 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+2 

per maand 

382.00 

439.30 

SE40 

405.00 

465.75 

4.5.3 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+3 

per maand 

509.00 

585.35 

SE41 

539.00 

619.85 

4.5.4 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+4 

per maand 

637.00 

732.55 

SE42 

676.00 

777.40 

4.5.5 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+5 

per maand 

763.00 

877.45 

SE43 

808.00 

929.20 
4.6 BASIES SPESIALE INDELING - RESIDENSIeLE DUET EENHEDE 4.6.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting 

p.m 

159.00 

182.85 

SE01 

168.00 

193.20 
4.7 BASIES SPESIALE INDELING - VERHUURBARE BESIGHEID EENHEDE 4.7.1 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +1 

per maand 

255.00 

293.25 

SE45 

270.00 

310.50 

4.7.2 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +2 

per maand 

382.00 

439.30 

SE46 

405.00 

465.75 

4.7.3 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +3 

per maand 

509.00 

585.35 

SE47 

539.00 

619.85 

4.7.4 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +4 

per maand 

637.00 

732.55 

SE48 

676.00 

777.40 

4.7.5 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +5 

per maand 

763.00 

877.45 

SE49 

809.00 

930.35 

4.7.6 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +6 

per maand 

891.00 

1024.65 

SE50 

945.00 

1 086.75 

4.7.7 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +7 

per maand 

1018.00 

1170.70 

SE51 

1 079.00 

1 240.85 

4.7.8 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +8 

per maand 

1145.00 

1316.75 

SE52 

1 214.00 

1 396.10 

4.7.9 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +9 

per maand 

1272.00 

1462.80 

SE53 

1 348.00 

1 550.20 

4.7.10 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenhede 11 en meer 

per maand 

1400.00 

1610.00 

SE54 

1 484.00 

1 706.60 
4.8 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "BED AND BREAKFAST” 


4.8.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 1 -2 gaste kamers 

per maand 

159.00 

182.85 

SE01 

168.00 

193.20 
4.9 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST HOUSE" 4.9.1 Tarief - Vaste Bedrag - Primere woonhuis: 3-6 gaste kamers 

per maand 

255.00 

293.25 

SE39 

270.00 

310.50 

4.9.2 Tarief - Vaste Bedrag - >25mm wateraansluiting 

per maand Tarief in 4.1 

verwys 

270.00 

310.50 
4.10 BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST LODGE " 4.10.1 Tarief - Vaste Bedrag - 7 -12 gaste kamers 

per maand 

382.00 

439.30 

SE40 

405.00 

465.75 MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
' FINAL / FINALE 

' V' SEWERAGE TARIFFS / RIOOL TARIEWE 2020/2021 


RIOOL TARIEWE 

Eenheid 

Tariewe 2019/2020 

TARIEF KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

4.11. BASIES : GASTE AKKOMMODASIE / "HOTEL" 6% 

6% 

6% 

6% 

5% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

7% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

4.11.1 Tarief - Vaste Bedrag -13 - 20 gaste kamers 

per maand 

509.00 

585.35 

SE41 

539.00 

619.85 
4.12. BASIES : TOERISTE AKKOMMODASIE 4.12.1 Fixed basic charged for each Dwelling / Business or Commercial Unit 
within the holiday development 

per maand 

637.00 

732.55 

SE42 676.00 

777.40 
5. SUIG- EN /SEPTIESE TENKE (wat insluit 5 trekkinqs p.m binne werksure) 5.1 BASIES - SUIGTENK/SEPTIESE TENKE 5.1.1 Tarief- 20mm Wateraansluiting 

per maand 

159.00 

182.85 

BSALSA 

168.00 

193.20 

5.1.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting -15% korting 

per maand 

135.00 

155.25 

BSALSA 

143.00 

164.45 

5.1.3 Sportklubs - 20mm Wateraansluiting - 50% korting 

per maand 

79.00 

90.85 

BSALSA 

83.00 

95.45 

5.1.4. Tarief- 25mm Wateraansluiting 

per maand 

201.00 

231.15 

BS25 

213.00 

244.95 

5.1.5 Tarief- 32mm Wateraansluiting 

per maand 

281.00 

323.15 

BS32 

297.00 

341.55 

5.1.6 Tarief- 40mm Wateraansluiting 

per maand 

395.00 

454.25 

BS40 

419.00 

481.85 

5.1.7 Tarief- 50mm Wateraansluiting 

per maand 

572.00 

657.80 

BS50 

607.00 

698.05 

5.1.8 Tarief- 80mm Wateraansluiting 

per maand 

1335.00 

1535.25 

BS80 

1 415.00 

1 627.25 
5.2 BASIES - HUURDERS VAN MUNISIPALE GEBOUE: UITGESLUIT SALE EN SPORTGRONDE (UBK besluit 5.1.4.2.9 / 31.03.2005)(wat insluit 5 trekkinas D.m binne werksure) 5.2.1 Sportklubs - Alle Tenke - 50% korting 

per maand 

80.00 

92.00 

BSVERH / 
BSROLK 

85.00 

97.75 

5.2.2 Gemeenskaps- en Nie winsgewende organisasies - Alle Tenke - 75% korting 

per maand 

41.00 

47.15 

BSVER1 

44.00 

50.60 

5.2.3 Kleuterskole en Opvoedkundige instansies - Alle Tenke -100% korting 

per maand 

0.00 

0.00 

BSVER2 

0.00 

0.00 
5.3 BASIES SPESIALE INDELING - DEELTITEL EENHEDE (wat insluit 5 trekkinos D.m binne werksure) 5.3.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting - Per Eenheid 

per maand 

159.00 

182.85 

BSDE1 

168.00 

193.20 

5.3.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting - Per Eenheid -15% korting 

per maand 

135.00 

155.25 

BSDE2 

143.00 

164.45 
5.4 SPESIALE INDELING - WOONSTEL EENHEDE (NIE DEELTITELVwat insluit 5 trekkinas D.m binne werksure) 


5.4.1 Tarief - 20mm Wateraansluiting 

per maand 

159.00 

182.85 

BSALSA/ 

BSWE1 

168.00 

193.20 

5.4.2 Tarief - 20mm Wateraansluiting -15% korting 

per maand 

135.00 

155.25 

BSSUIG / 

BSWE2 

143.00 

164.45 
5.5 BASIES SPESIALE INDELING - PRIMeRE & ADDISIONELE RESIDENSIEeLE EENHEDE (wat insluit 5 trekkinas D.m binne werksure) 
5.5.1 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+1 

per maand 

255.00 

293.25 

BSPW1 

270.00 

310.50 

5.5.2 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+2 

per maand 

381.00 

438.15 

BSPW2 

403.00 

463.45 

5.5.3 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+3 

per maand 

510.00 

586.50 

BSPW3 

541.00 

622.15 

5.5.4 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+4 

per maand 

637.00 

732.55 

BSPW4 

676.00 

777.40 

5.5.5 Tarief - Vaste Bedrag: Primere Woning+5 

per maand 

763.00 

877.45 

BSPW5 

808.00 

929.20 
5.6 BASIES SPESIALE INDELING - RESIDENSIeLE DUET EENHEDE (wat insluit 5 trekkinas D.m binne werksure) 

5.6.1 Tarief - Vaste Bedrag: 20mm wateraansluiting 

p.m 

159.00 

182.85 

BSALSA 

168.00 

193.20 
5.7 BASIES SPESIALE INDELING - VERHUURBARE BESIGHEID EENHEDE (wat insluit 5 trekkinas D.m binne werksure) 

5.7.1 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +1 

per maand 

255.00 

293.25 

BSBE1 

270.00 

310.50 

5.7.2 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +2 

per maand 

382.00 

439.30 

BSBE2 

405.00 

465.75 

5.7.3 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +3 

per maand 

509.00 

485.35 

BSBE3 

539.00 

619.85 

5.7.4 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +4 

per maand 

637.00 

732.55 

BSBE4 

676.00 

777.40 

5.7.5 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +5 

per maand 

763.00 

877.45 

BSBE5 

808.00 

929.20 

5.7.6 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +6 

per maand 

891.00 

1024.65 

BSBE6 

945.00 

1 086.75 

5.7.7 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +7 

per maand 

1018.00 

1170.70 

BSBE7 

1 079.00 

1 240.85 

5.7.8 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +8 

per maand 

1145.00 

1316.75 

BSBE8 

1 214.00 

1 396.10 

5.7.9 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenheid +9 

per maand 

1272.00 

1462.80 

BSBE9 

1 348.00 

1 550.20 

5.7.10 Tarief - Vaste Bedrag: Sakegeboue - Verhuurbare Eenhede 11 en meer 

per maand 

1400.00 

1610.00 

BSBE10 

1 484.00 

1 706.60 
5.8 BASIES SPESIALE INDELING - GASTE AKKOMMODASIE / "BED AND BREAKFAST" 

Sien 5.1 - 5.7 

5.8.1 Tarief - Vaste Bedrag: Primere woonhuis: 1-2 gaste kamers 

per maand 

159.00 

182.85 

BSALSA 

168.00 

193.20 
5.9. SPESIALE INDELING - GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST HOUSE" 

Sien 5.1 - 5.7 

5.9.1 Tarief - Vaste Bedrag: Primere woonhuis: 3-6 gaste kamers 

per maand 

255.00 

293.25 

BSPW1 

270.00 

310.50 
5.10. SPESIALE INDELING - GASTE AKKOMMODASIE / "GUEST LODGE " 

Sien 5.1 - 5.7 

5.10.1 Tarief - Vaste Bedrag: 7-12 gaste kamers 

per maand 

382.00 

439.30 

BSPW2 

405.00 

465.75 
5.11 SPESIALE INDELING - GASTE AKKOMMODASIE / "HOTEL" 

Sien 5.1 - 5.7 

5.11.1 Tarief - Vaste Bedrag: 13-20 gaste kamers 

per maand 

509.00 

585.35 

BSPW3 

539.00 

619.85 
5.12 SPESIALE INDELING - TOERISTE AKKOMMODASIE 

Sien 5.1 - 5.7 

5.12.1 Fixed basic charged for each Dwelling / Business or Commercial Unit 

per maand 

637.00 

732.55 

BSPW4 

676.00 

777.40 

within the holiday development 


6. SUIGTENK/SEPTIESE TENK TREKKINGS 6.1 Tarief - Trekkings - Alle Gebruikers - meer dan 5 per maand - binne werksure 

per trekking 

277.00 

318.55 

HESUIG 

293.00 

336.95 

6.2 Tarief - Trekkings - Alle Gebruikers - buite werksure, naweke en publieke vakansiedae 

per trekking 

555.00 

638.25 

HESUIG 

588.00 

676.20 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SEWERAGE TARIFFS / RIOOL TARIEWE 2020/2021 
Tariewe 2019/2020 


Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

RIOOL TARIEWE 

Eenheid 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

TARIEF KODE 

BTW 

Uitgesluit 

Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

7. MUNISIPALITEIT DEPARTEMENTEEL 
7.1 Departementeel - Suigtenk 

per maand 

159.00 

182.85 

BSDEPT 

168.00 

193.20 

6% 

7.2 Departementeel - Rioolnetwerk 

per maand 

159.00 

182.85 

SE13 

168.00 

193.20 

6% 

8. PERSONEEL - AMPTELIKE WONINGS / Kampbestuurders 
8.1. Basies - Suigtenk 

per maand 

159.00 

182.82 

BSPERS 

168.00 

193.20 

6% 

8.2. Basies - Rioolnetwerk 

per maand 

159.00 

182.82 

SE32 

168.00 

193.20 

6% 

9. INFORMELE BEHUISING 
9.1 Basies - Suigtenk 

per maand 

29.00 

33.35 

SE30 

30.00 

34.50 

3% 

9.2 Basies - Rioolnetwerk 

per maand 

29.00 

33.35 

SE30 

30.00 

34.50 

3% MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 


1. KORPORATIEWE DIENSTE 
1.1 ADMINISTRASIE 
1.1.1 FOTOSTATE 
A4 Grootte 

5.22 

6.00 

per fotostaat 


5.22 

6.00 

0% 

A3 Grootte 

6.96 

8.00 

per fotostaat 


6.96 

8.00 

0% 

Eie papier A4 Grootte 

3.48 

4.00 

per fotostaat 


4.35 

5.00 

25% 

1.1.2 BELASTINGBETALERVERENIGING & LIEFDADIGHEID 
A4 Grootte 

3.48 

4.00 

per fotostaat 


4.35 

5.00 

25% 

A3 Groote 

6.96 

8.00 

per fotostaat 


7.83 

9.00 

13% 

Skoliere( take: slegs in biblioteke) 
1.1.3 KIESERSLYSTE 
Per Wyk 

106.96 

123.00 UITGEFASEER 


Alle Wyke 

373.91 

430.00 UITGEFASEER 


PerCD 

405.22 

466.00 UITGEFASEER 


1.1.4 NAAM EN ADRESLYSTE 
Per adreslys 

1420.00 

1633.00 UITGEFASEER 


1.1.5 AANSOEK FOOI: "PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT (PAIAV' 
PAIA Aansoek fooi 

30.43 

35.00 

per aansoek 


30.43 

35.00 

0% 

1.2 EIENDOMSADMINISTRASIE 
1.2.1 PERSEELHUUR 
Sirkusse/Deposito (geen BTW) 

3280.00 

3280.00 3477.00 

3 477.00 

6% 

Sirkusse/Perseelhuur t.o.v dag van vertoning per dag 

2261.74 

2601.00 2398.26 

2758.00 

6% 

Sirkusse/Perseelhuur anders dan dag van vertoning per dag 

757.39 

871.00 

N.V.T 


803.48 

924.00 

6% 

Tent Bediening : Perseelhuur 

264.35 

304.00 

per week 


280.87 

323.00 

6% 

Tent Bediening: Elektrisiteit aansluiting 

Sien Elek. Tariewe 


SUINF 

Sien Elek. Tariewe 


Informele Behuising: Heffing per dienste rek. - Perseel Huur 

23.48 

27.00 

Heffing per maand 


25.22 

29.00 

7% 

Aansoek vir die Huur van Munisipale Eiendom / UBK 5.4.5.2.1 / 

51.30 

59.00 54.78 

63.00 

7% 

26.10.2016 
Aansoek vir die Koop van Munisipale Eiendom / UBK 5.4.5.2.1 

101.74 

117.00 108.70 

125.00 

7% 

26.10.2016 
Oorskryding op Munisipale Eiendom 

173.91 

200.00 


1.3 BIBLIOTEEK 
1.3.1 BOETES VIR BESKADIGDE ITEMS 
Datumvel 

0.52 

0.60 0.52 

0.60 

0% 

Plastiekoortreksel 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

0% 

Boeksakkie (binne-in boek) 

2.61 

3.00 2.61 

3.00 

0% 

Skeur/Vuil kolle 

5.22 

6.00 5.22 

6.00 

0% 

Sand in boek 

8.70 

10.00 8.70 

10.00 

0% 

Kos in boek 

8.70 

10.00 8.70 

10.00 

0% 

Insekte in boek 

Kosprys Kosprys 


Waterskade -Geringe Skade 

17.39 

20.00 17.39 

20.00 

0% 

-Matige Skade 

30.43 

35.00 30.43 

35.00 

0% 

-Erge Skade 

Kosprys Kosprys 


Brandskade -Geringe skade 

8.70 

10.00 8.70 

10.00 

0% 

-Matige Skade 

17.39 

20.00 17.39 

20.00 

0% 

-Erge skade 

Kosprys Kosprys 


Penmerke -Geringe Skade 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

0% 

-Matige Skade 

13.04 

15.00 13.04 

15.00 

0% 

-Erge skade 

Kosprys Kosprys 


Beskadigde blad - fiksie 

0.87 

1.00 

per blad 


0.87 

1.00 

0% 

Beskadigde blad - nie-fiksie 

4.35 

5.00 

per blad 


4.35 

5.00 

0% 

Beskadigde rugkant 

8.70 

10.00 8.70 

10.00 

0% 

Blokkiesraaisels voltooi 

4.35 

5.00 

per blad 


4.35 

5.00 

0% 

Tydskrif beskadig 

Kosprys Kosprys 


CD/DVD/Video Beskadig 

Kosprys Kosprys 


CD/DVD/Video - kissie 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

0% 

Videokassetkissie 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

0% 

DVD-kissie 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

0% 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
'*\ FINAL / FINALE 

%*.-&&$)) SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 

- 

DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

1.3.2 BOETES VIR VERLORE ITEMS -1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

6 % 

6 % 

6% 

6 % 

9% 

8% 

6 % 

6% 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

10% 

10% 

10% 

8% 

9% 

9% 

10% 

Lidmaatskapkaart 

8.77 

10.00 8.70 

10.00 

Boeke/tydskirf/CD/DVD/Video 

Kosprys Kosprys 

CD/DVD (taalkursusse/musiekboeke/handwerkboeke) 

Kosprys Kosprys 

Tydskrifblaaie uitgeskeur 

4.35 

5.00 

per blad 


4.35 

5.00 

Datumvel 

0.52 

0.60 0.52 

0.60 

Plastiekoortreksel 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

Boeksakkie (binne-in boek) 

2.61 

3.00 2.61 

3.00 

Boekkaart/kataloguskaart 

4.35 

5.00 4.35 

5.00 

Invoegings/patrone/diskette/skywe 

43.48 

50.00 

per item 


43.48 

50.00 

Verlore bladsy - Fiksie 

0.87 

1.00 

per blad 


0.87 

1.00 

Verlore bladsy - Nie-fiksie 

4.35 

5.00 

per blad 


4.35 

5.00 
1.3.3 FOTOSTATE Skoliere/studente (take/opdragte) - A4 

0.35 

0.40 

per blad 


0.35 

0.40 

Publiek (uitgesluit skoliere en studente) - A4 

0.52 

0.60 

per blad 


0.52 

0.60 

Skoliere/studente (take/opdragte) - A3 

0.87 

1.00 

per blad 


0.87 

1.00 

Publiek (uitgesluit skoliere en studente) - A3 

1.04 

1.20 

per blad 


1.04 

1.20 
1.3.4 DRUKSTUKKE Skoliere/studente (take/opdragte) - wit en swart 

0.43 

0.50 

per blad 


0.43 

0.50 

Publiek (uitgesluit skoliere en studente) wit en swart 

0.61 

0.70 

per blad 


0.61 

0.70 
2. FINANSIES 2.1 WAARDASIE- EN/OF UITKLARINGSSERTIFIKAAT per Eiendom 
2.2 WAARDASIE SERTIFIKAAT 

140.87 

162.00 

per Eiendom 


149.57 

172.00 

2.3 WAARDASIE SERTIFIKAAT: SASSA DOELEINDES EN DEERNISHULP 

0.00 

0.00 

per Eiendom 


0.00 

0.00 

2.4 UITREIKING VAN UITKLARINGS SERTIFIKAAT UITKLARINGSSERTIFIKAAT - PER HAND 

375.65 

432.00 

per Eiendom 


398.26 

458.00 

UITKLARINGSSERTIFIKAAT - ELEKTRONIES 

149.57 

172.00 

per Eiendom 


159.13 

183.00 
2.5 FOOI VIR VERSTREK VAN REDES: MPRA - Sect. 53(2) 

250.43 

288.00 

per Eiendom 


266.09 

306.00 

2.6 AFSKRIF VAN BETAALSTAAT 

30.43 

35.00 

A4 grootte 


33.04 

38.00 

2.7 AFSKRIF VAN DIENSTEREKENING 

22.61 

26.00 

A4 grootte 


24.35 

28.00 
2.8 DEPOSITO'S MUNISIPALE DIENSTE 2.8.1 Huishoudings (Deernis uitgesluit) 

1750.00 

1750.00 

per aansluiting 


1 855.00 

1 855.00 

2.8.2 Besighede 

3500.00 

3500.00 

per aansluiting 


3 710.00 

3 710.00 

2.8.3 Bouers 

2508.00 

2508.00 

per aansluiting 


2 659.00 

2 659.00 

2.8.4 Tydelike Toevoer 

1237.00 

1237.00 

per aansluiting 


1 312.00 

1 312.00 

2.8.5 Sportklubs 

607.00 

607.00 

per aansluiting 


644.00 

644.00 
2.9 BESKIKBAARHEID VAN DIENSTE 2.9.1 ELEKTRISITEIT 

3581.00 

4118.15 

per erf p.j. 

BERIV 

3 796.00 

4 365.40 

2.9.2 WATER 

1554.00 

1787.10 

per erf p.j. 

BWAN 

1 648.00 

1 895.20 

2.9.3 RIOOL NETWERK 

1855.00 

2133.25 

per erf p.j. 

BSRIV 

1 967.00 

2 262.05 

2.9.4 SUIG- / SEPTIESE TENK 

926.00 

1064.90 

per erf p.j. 

BSAL06 

982.00 

1 129.30 
3. BEPLANNING: BOUBEHEER EN OMGEWINGSAKE 3.1 PLANNE Afskrif van Bouplanne (met skriftelike toestemming van 

173.91 

200.00 

A3 en of A4 formaat 


191.30 

220.00 

eienaar) 

Lys van Goedgekeurde Bouplanne (slegs erfnommer/s, 

173.91 

200.00 

Lys per dorp 


191.30 

220.00 

straatnaam + dorp 
3.2 BOUBEHEER 3.2.1 PLANGELDE Bouplanfooi (Minimum: R330.00) 

17.39 

20.00 

per m 2 


19.13 

22.00 

Tydelike gebou aansoek {SANS 10400: Deel A23} 

19.13 

22.00 

Bouplanfooi (Deernis {VBP'e}) (Minimum: R110.00) 

10.43 

12.00 

per m 2 


11.30 

13.00 

Deernis tydelike gebou aansoek {SANS 10400: Deel A23} 

11.30 

13.00 

Bona fide landbou geboue (bv. Store) 

9.57 

11.00 

per m 2 


10.43 

12.00 
3.2.2. PLANGELDE IN GEVAL VAN BOUWERKE SONDER GOEDGEKEURDE BOUPLAN 


(i) 2x normale planfooie tot en met 150m 2 , met 'n minimum van R2000.00 per m 2 
(ii) 3x normale planfooie tussen 151 m 2 en 300m 2 per m 2 
(iii) 4x normale planfooie groter as 300m 2 per m 2 3.2.3 ONDERGESKIKTE BOUWERK (Artikel 13: Wet 103 van 19771 Permitaansoek 

382.61 

440.00 417.39 

480.00 

Deernis permitaansoeke 

150.43 

173.00 165.22 

190.00 MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

3.2.4 BOUDEPOSITO Standaard deposito 

2300.00 

2645.00 2 500.00 

2 500.00 

Deernisaansoek boudeposito 

1086.75 

1249.76 1 200.00 

1 200.00 
3.2.5 WYSIGINGSPLAN (a) In geval van vooraf amptelike kennis (geen addisionele m 2 ) 

1430.43 

1645.00 

per m 2 


1 565.22 

1 800.00 

Plus R22.00 / m 2 indien oppervlakte vergroot (b) In geval van geen vooraf amptelike kennis (geen addisionele m 2 ) 

2608.70 

3000.00 

per m 2 


2 869.57 

3 300.00 

Plus R22.00 / m 2 indien oppervlakte vergroot (c) Deernisaansoeke (minimum) 

498.26 

573.00 

per m 2 


547.83 

630.00 

Plus R13.00 / m 2 indien oppervlakte vergroot 


3.2.6 ANDER (a) (i) Slopingspermit (SANS 10400: Deel E) 

373.91 

430.00 417.39 

480.00 

(ii) Deernis slopingspermit 

86.96 

100.00 95.65 

110.00 
(b) (i) Tydelike gebou aansoek (SANS 10400: Deel A23) 

373.91 

430.00 373.91 

430.00 

(ii) Deernis Tydelike gebou aansoek 

86.96 

100.00 86.96 

100.00 
(c) (i) Herinspeksiegelde 

373.91 

430.00 417.39 

480.00 

(ii) Deernis herinspeksiegelde 

86.96 

100.00 95.65 

110.00 
(d) (i) Verlenging van bouplan goedkeuring (Artikel 7(4}) 

373.91 

430.00 


50% van aanvanklike bouplanfooie 

(ii) Deernis verlenging van bouplan goedkeuring 

86.96 

100.00 


50% van aanvanklike bouplanfooie 
(e) (i) A3 voorlegging (SANS 10400: Deel A3) 

373.91 

430.00 417.39 

480.00 

(ii) Boubeheer navrae 

173.91 

200.00 

(iii) Deernis A3 voorlegging 

86.96 

100.00 95.65 

110.00 
(f) (i) Voorlopige goedkeuring (Artikel 7{6}): Volledige bouplanfooie Plus 

1438.26 

1654.00 

Volledige bouplanfooie + 


1 565.22 

1 800.00 

(ii) Deernis voorlopige goedkeuring 

434.78 

500.00 

Volledige bouplanfooie + 


478.26 

550.00 
(g) (i) Her-evaluering van bouplanne reeds verval 
75% van aanvanklike bouplanfooie 

(ii) Deernis her-evaluering van bouplanne reeds verval 75% van aanvanklike bouplanfooie 
(h)(i) Uitreik van okkupasiesertifikate vir soos-gebou struktuur 

530.43 

610.00 582.61 

670.00 

(ii) Uitreik van okkupasiesertifikate vir deernis geval soos-gebou struktuur 

173.91 

200.00 191.30 

220.00 
(i) Terugbetaling van bouplan aansoekfooi: (1) 50% van bouplanfooi reeds betaal in geval van kansellasie van aansoek binne die 12 maande goedkeuringstydperk 
(2) 75% van bouplanfooi reeds betaal in geval van kansellasie voordat aansoek amptelik goedgekeur is 
(3) Geen terugbetaling van bouplanfooi in geval van kansellasie na verstryk van 12 maande goedkeuringstydperk (j) Vrystellings en afslag (i) Munisipale geboue, gesubsidieerde behuising en staatsgeboue 

vrygestel 

(ii) Geloofs, maatskaplike, welwillende en liefdadigheidsorganisiasies 
25% van normale bouplanfooi 
3.3 BOOT TARIEWE 3.3.1 REKREASIE TARIEWE die Gourits- en Goukou Riviere 3.3.1.1 JAARLIKSE PERMITTE 1 -15 hp 

160.00 

184.00 

per boot 


173.04 

199.00 

20 - 40 hp 

244.00 

280.60 

per boot 


263.48 

303.00 

45 - 90 hp 

340.00 

391.00 

per boot 


366.96 

422.00 

90-115 hp 

490.00 

563.50 

per boot 


529.57 

609.00 

>115 hp 

609.00 

700.35 

per boot 


657.39 

756.00 
3.3.1.2 DAG PERMIT VIR BOOT Alle enjingrootte 

113.04 

130.00 

per boot 


121.74 

140.00 
3.3.2 REKREASIE TARIEWE DIE BREEDE RIVIER Basiese fooi vir bote met 1 -15 hp 

34.78 

40.00 

per jaar 


39.13 

45.00 

Basiese fooi vir bote vir rekreasie doeleindes per jaar 

156.52 

180.00 

per jaar 


165.22 

190.00 

Fooi per perdekrag 1 -15 hp 

2.61 

3.00 

per perdekrag 


2.00 

2.30 

Fooi per perdekrag 16 - 39 hp 

3.48 

4.00 

per perdekrag 


2.91 

3.35 

Fooi per perdekrag 40 - 69 hp 

4.35 

5.00 

per perdekrag 


3.70 

4.25 

Fooi per perdekrag 70 - 99 hp 

4.35 

5.00 

per perdekrag 


4.35 

5.00 

Fooi per perdekrag 100 -129 hp 

5.22 

6.00 

per perdekrag 


4.74 

5.45 

Fooi per perdekrag 130 - 169 hp 

5.22 

6.00 

per perdekrag 


5.09 

5.85 

Fooi per perdekrag 170 -199 hp 

6.09 

7.00 

per perdekrag 


5.65 

6.50 

Fooi per perdekrag >200 hp 

6.09 

7.00 

per perdekrag 


6.04 

6.95 

Fooi vir dag permit vir bote 

113.04 

130.00 

per dag 


121.74 

140.00 

Fooi vir seegaande bote en vaartuie 

452.17 

520.00 

per jaar 


478.26 

550.00 


9% 

10 % 


9% 

10 % 

10 % 


12 % 

10 % 


12 % 

10 % 


12 % 

10 % 


9% 

10 % 


10 % 

10 % 


13% 

6 % 

-23% 

-16% 

-15% 

0 % 

-9% 

-3% 

-7% 

- 1 % 

8 % 

6 % 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 


3.3.3. JAARLIKSE KOMMERSIELE TARIEWE: ALLE RIVIERE 0 - 3 meter 

313.04 

360.00 

per boot 


330.43 

380.00 

3.1 - 5 meter 

439.13 

505.00 

per boot 


465.22 

535.00 

5.1-7 meter 

1234.78 

1420.00 

per boot 


1 304.35 

1 500.00 

>7 meter 

3973.91 

4570.00 

per boot 


4 260.87 

4 900.00 

Huisboot 

3973.91 

4570.00 

per boot 


4 260.87 

4 900.00 
4. BEPLANNING: STADSBEPLANNING 4.1 AANSOEKGELDE (a) ‘n hersonering van grond; 

1 895.65 

2 180.00 2 008.70 

2 310.00 

(b) ‘n permanente Afwyking van die ontwikkelingsparameters 
van die skemaregulasie; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(c)(i) ‘n Afwyking toegestaan op ‘n tydelike grondslag om grond te 
gebruik vir ‘n doel wat nie toelaatbaar is nie, in terme van die 
primere regte van die sonering van toepassing op die grond; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(c)(ii) ‘n Afwyking toegestaan op ‘n tydelike grondslag 
grond te gebruik soos in 2(c)(i) vir ‘n huiswinkel; 

539.13 
573.91 

660.00 

620.00 

(d) ‘n Onderverdeling van grond wat nie vrygestel is van Artikel 24 nie, 
ingesluit die registrasie van ‘n serwituut of huur ooreenkoms; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(e) ‘n Konsolidasie van grond wat nie uitgesluit is in terme 
van Artikel 24 nie; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(f) ‘n Opheffing, Opskorting of Wysiging van Beperkende 

Voorwaardes wat betrekking het op ‘n grondeenheid; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(g) ‘n Goedkeuring vereis in terme van die Soneringskema; 

1 078.26 

1 240.00 1 147.83 

1 320.00 

(h) ‘n Wysiging, Verwydering of Oplegging van voorwaardes 
wat betrekking het op ‘n bestaande goedkeuring; 

1 078.26 
1 147.83 

1 320.00 

1 240.00 

(i) ‘n Verlenging van die geldigheidsperiode van ‘n 
goedkeuring; 

1 078.26 
1 147.83 

1 320.00 

1 240.00 

(j) ‘n Goedkeuring van ‘n Oorlegsone soos bedoel in die 

Soneringskema; 

1 895.65 
2 017.39 

2 320.00 

2 180.00 

(k) ‘n Wysiging of Kansellering van ‘n goedgekeurde Onderverdelingsplan 
of gedeelte daarvan, ingesluit ‘n Algemene Plan of Diagram; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(1) ‘n Toestemming benodig soos vereis in terme van ‘n 

Goedkeuringsvoorwaarde; 

539.13 
573.91 

660.00 

620.00 

(m) ‘n Zoneringsbepaling; 

1 773.91 

2 040.00 1 878.26 

2 160.00 

(n) ‘n Sluiting van ‘n Openbareplek of gedeelte daarvan; 

1 773.91 

2 040.00 1 878.26 

2 160.00 

(o) ‘n Vergunningsgebruik soos bedoel in die Soneringskema; 

1 895.65 

2 180.00 2 008.70 

2 310.00 

(p) ‘n Geleentheidsgebruik van grond; 

1 773.91 

2 040.00 1 878.26 

2 160.00 

(q) Afskaffing/Opheffing/Afstigting van ‘n 

Huiseienaarsvereniging; 

1 773.91 
1 878.26 

2 160.00 

2 040.00 

(r) Die regstelling deur die versuim van ‘n huiseienaarsvereninging 
om sy verpligtinge na te kom in terme van die kontrole oor of die 
onderhoud van dienste; 

1 617.39 
1 713.04 

1 970.00 

1 860.00 

(s) ‘n goedkeuring vereis vir die herkonstruksie van ‘n bestaande gebou wat ‘n 
nie-toepaslike gebruik het nie, wat so vernietig en beskadig is, dat dit 
nodig is om ‘n substansiele gedeelte van die gebou te sloop. 

1 617.39 
1 713.04 

1 970.00 

1 860.00 

(t) appelfooi 

1 773.91 

2 040.00 1 878.26 

2 160.00 

(u) afwyking vir boulynorskrydings (Behuisingsprojekte/HOP/Skema) 

834.78 

960.00 886.96 

1 020.00 
4.2 VOORGESKREWE KENNISGEWINGS Dien van Kennisgewings (bv. Lewer per hand, Geregistreerde 
pos, Data Boodskappe) 

34.78 


per brief 
40.00 

34.78 

40.00 

Publiseer van Kennisgewings (bv. Plaaslike Koerant(e); 

Provinsiale Koerant; Terrein Kennisgewing; Munisipaliteit se 

Web-tuiste) (Uitgesluit Afwyking vir 'n Huiswinkel & 

Vergunningsgebruik vir 'n 2de wooneenheid) 

913.04 
965.22 

1 110.00 

1 050.00 

Addisionele publisering van Kennisgewings (bv. Terrein 

Kennisgewing; Openbare Vergadering; Plaaslike Radio; 

Munisipaliteit Web-tuiste; briewe van instemming of beswaar) 

913.04 
965.22 

1 110.00 

1 050.00 

Kennisgewing van Besluit (bv. Provinsiale Koerant) 

913.04 

1 050.00 965.22 

1 110.00 
* Deernisgevalle verkry 50% korting i.t.v aansoekgelde met bewyslewering, advertensies uitgesluit 4.3 SONERINGSERTIFIKATE 4.3.1 Soneringsertifikate 

156.52 

180.00 

Per Sertifikaat 


156.52 

180.00 
4.4 STRYDIGHEIDSHEFFINGS Waar strukture reeds opgerig is Oorskryding - Boulyne 

3 765.22 

4 330.00 3 991.30 

4 590.00 

Oorskryding - Hoogtebeperking 

3 765.22 

4 330.00 3 991.30 

4 590.00 

Oorskryding - Dekking 

4 304.35 

4 950.00 4 565.22 

5 250.00 

Ongemagtigde Grondgebruik 

5 373.91 

6 180.00 5 695.65 

6 550.00 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

4.5 KAPITAALBYDRAES 4.5.1 JONGENSFONTEIN Water 

23 721.74 

27 280.00 

Per Erf 


25 147.83 

28 920.00 

Riool vir enkelonderverdelings 

20 391.30 

23 450.00 

Per Erf 


21 617.39 

24 860.00 

Riool vir ontwikkelings wat hul eie netwerk voorsien 

10 234.78 

11 770.00 

Per Erf 


10 852.17 

12 480.00 

2de wooneenhede tussen 50 en lOOvkm riool 

8 139.13 

9 360.00 

Per Erf 


8 626.09 

9 920.00 

2de wooneenhede tussen 50 en lOOvkm water 

9 478.26 

10 900.00 

Per Erf 


10 043.48 

11 550.00 

2de wooneenhede kleiner as 50vkm riool 

4 060.87 

4 670.00 

Per Erf 


4 304.35 

4 950.00 

2de wooneenhede kleiner as 50vkm water 

4 739.13 

5 450.00 

Per Erf 


5 026.09 

5 780.00 
4.5.2 STILBAAI 4.5.2.1 STILBAAI RESIDENSIeEL 1 Riool 

5 043.48 

5 800.00 

Per Erf 


5 347.83 

6 150.00 

Water 

8 139.13 

9 360.00 

Per Erf 


8 626.09 

9 920.00 

4.5.2.2 STILBAAI RESIDENSIeEL III Riool 

3 356.52 

3 860.00 

Per Erf 


3 556.52 

4 090.00 

Water 

5 426.09 

6 240.00 

Per Erf 


5 747.83 

6 610.00 

4.5.2.3 STILBAAI SAKE (word bereken oo elke lOOOvkm) Riool 

3 026.09 

3 480.00 

Per Erf 


3 208.70 

3 690.00 

Water 

4 852.17 

5 580.00 

Per Erf 


5 139.13 

5 910.00 

4.5.2.4 STILBAAI RESIDENSIeEL II - DUETTE Riool 

3 356.52 

3 860.00 

Per Erf 


3 556.52 

4 090.00 

Water 

5 426.09 

6 240.00 

Per Erf 


5 747.83 

6 610.00 

4.5.2.5 SAKE (word bereken oo elke lOOOvkm) Riool 

3 026.09 

3 480.00 

Per Erf 


3 208.70 

3 690.00 

Water 

4 852.17 

5 580.00 

Per Erf 


5 139.13 

5 910.00 

4.5.2.6 STILBAAI INSTITUSIONEEL Word bereken volgens sake soos per 5.4.2.3 

50% van Tarief vir Sake 

Per Erf 


50% van Tarief vir Sake 
4.5.2.7 STILBAAI RESIDENSIeEL IV - WOONSTELLE Riool 

2 017.39 

2 320.00 

Per Erf 


2 139.13 

2 460.00 

Water 

3 252.17 

3 740.00 

Per Erf 


3 443.48 

3 960.00 

4.5.2.8 STILBAAI TWEEDE WOONEENHEDE 2de wooneenhede tussen 50 en lOOvkm riool 

2 017.39 

2 320.00 

Per Erf 


2 139.13 

2 460.00 

2de wooneenhede tussen 50 en lOOvkm water 

3 252.17 

3 740.00 

Per Erf 


3 443.48 

3 960.00 

2de wooneenhede kleiner as 50vkm riool 

1 000.00 

1 150.00 

Per Erf 


1 060.87 

1 220.00 

2de wooneenhede kleiner as 50vkm water 

1 626.09 

1 870.00 

Per Erf 


1 721.74 

1 980.00 
4.5.3 GOURITSMOND Riool 

5 191.30 

5 970.00 

Per Erf 


5 504.35 

6 330.00 

Water 

17 234.78 

19 820.00 

Per Erf 


18 269.57 

21 010.00 
4.5.4 RIVERSDAL / ALBERTINIA / HEIDELBERG Water en Riool saam 

6 208.70 

7 140.00 

Per Erf 


6 582.61 

7 570.00 
4.5.5 WITSAND Riool 

5 191.30 

5 970.00 

Per Erf 


5 504.35 

6 330.00 

Water 

17 234.78 

19 820.00 

Per Erf 


18 269.57 

21 010.00 
4.5.6 HESSEQUA 4.5.6.1 Elektrisiteit - ERE Gedeelte 

15 965.22 

18 360.00 

Per Erf 


16 921.74 

19 460.00 

4.5.6.2 Elektrisiteit - Transformator- en Vergrotingsgelde 

Rl-Berekening Rl-Berekening 

"Transformer & Augmentation Tariffs" 


5. TEGNIESE DIENSTE 5.1 REINIGING EN VULLISVERWYDING 5.1.1 TUINVULLIS 

326.96 

376.00 

per vrag of gedeelte 

HETUIN 

376.52 

433.00 

5.1.2 SWARTSAKKE: Tender toegeken 25.9.2019 tot 25.8.2022 Volgens TENDER - +20% 
Alle Hessequa dorpe 

25.22 

29.00 

20 sakke / per pak 


29.57 

34.00 

5.1.3 ROOISAKKE Volgens TENDER - +20% 
Alle Hessequa dorpe 

33.91 

39.00 

20 sakke / per pak 


39.13 

45.00 

5.1.4 VULLISDROMME - STILBAAI 

347.83 

400.00 

per vullisdrom 


400.00 

460.00 

5.1.5 BUITE MUNISIPALE GRENSE Bakkievrag 

42.61 

49.00 49.57 

57.00 

Vragmotorvrag 

98.26 

113.00 113.04 

130.00 

Stortingsfooie - Buite Stilbaai 

167.83 

193.00 

per jaar/eenheid 


193.04 

222.00 

5.1.6 "High Sites rubbish removal" 

1521.74 

1750.00 

per vrag 


1 750.43 

2 013.00 
5.2 BEGRAAFPLASE 5.2.1 ENKEL GRAFTE Persone wat eie graf grawe - binne mun. gebied 

354.78 

408.00 376.52 

433.00 

Persone wat eie graf grawe - Buite mun. gebied 

480.87 

553.00 510.43 

587.00 


15 % 

17 % 


15 % 

15 % 

16 % 

15 % 

15 % 

15 % 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

5.2.2 GRAWE VAN GRAFTE DEUR RAAD Persone binne/buite Munisipale gebied Enkelgraf - binne mun. gebied 

3279.13 

3771.00 3 476.52 

3 998.00 

Enkelgraf - buite mun. gebied 

4468.70 

5139.00 4 737.39 

5 448.00 

Enkel Uitbou araf - binne mun. gebied 

5703.48 

6559.00 6 046.09 

6 953.00 

- buite mun. gebied 

6393.91 

7353.00 6 778.26 

7 795.00 

Dieper maak van graf 

1646.96 

1894.00 1 746.09 

2 008.00 
5.2.3 DUBBEL GRAFTE Persone binne Mun. gebied 

6063.48 

6973.00 6 427.83 

7 392.00 

Persone buite Mun. gebied 

7153.04 

8226.00 7 582.61 

8 720.00 

Dubbel uitbou araf - binne mun. aebied - binne mun. gebied 

11482.61 

13205.00 12 172.17 

13 998.00 

- buite mun. gebied 

12622.61 

14516.00 13 380.00 

15 387.00 
5.2.4 DIEP GRAFTE 2 Persone in een graf - binne mun. gebied 

4468.70 

5139.00 4 737.39 

5 448.00 

2 Persone in een graf - buite mun. gebied 

5705.22 

6561.00 6 047.83 

6 955.00 

2 Persone in 'n uitbou araf - binne mun. gebied 

8467.83 

9738.00 8 976.52 

10 323.00 

- buite mun. gebied 

9025.22 

10379.00 9 566.96 

11 002.00 
5.2.5 TOEMAAK VAN GRAFTE Toemaak van Grafte, na ure 

1278.26 

1470.00 1 355.65 

1 559.00 

Toemaak van Grafte, Sondae en Publieke vakansie 


5.2.6 KINDERGRAFTE 

2342.61 

2694.00 2 483.48 

2 856.00 
5.2.7 HERDENKINGSTEEN: VERASSINGS Persone binne Mun. gebied - enkel 

1799.13 

2069.00 1 907.83 

2 194.00 

Persone buite mun. gebied - enkel 

2342.61 

2694.00 2 483.48 

2 856.00 

Persone binne mun. gebied - dubbel 

2695.65 

3100.00 2 857.39 

3 286.00 
5.2.8 ANDER Graf heroopgemaak 

809.57 

931.00 858.26 

987.00 

Permit vir Oprigting van Grafstene 

190.43 

219.00 202.61 

233.00 
5.2.9 BEGRAFNISREGISTER BESONDERHEDE Opsoek van inligting per graf 

89.57 

103.00 95.65 

110.00 
5.3 SWEMBADDENS 5.3.1 SWEMBADGELDE: HEIDELBERG Kinders 

6.09 

7.00 6.96 

8.00 

Volwassenes 

9.57 

11.00 10.43 

12.00 

Privaat swemlesse (17:00 - 18:00) 

177.39 

204.00 

per geleentheid 


188.70 

217.00 
5.3.2 SWEMBADGELDE: RIVERSDAL: TAKKIESKLOOF Swemgelde - kinders 

9.57 

11.00 NVT - Word uitverhuur 

- volwassenes 

10.43 

12.00 NVT - Word uitverhuur 

Swemgalas 

9.57 

11.00 

perdeelnemer 


NVT - Word uitverhuur 

Oefengroepe 

3.48 

4.00 

perdeelnemer 


NVT - Word uitverhuur 

Toeskouers by galas 

9.57 

11.00 NVT - Word uitverhuur 
5.3.3 SWEMBADGELDE: DE MISSTRAAT SWEMBAD Swemgelde - kinders 

3.48 

4.00 4.35 

5.00 

- volwassenes 

8.70 

10.00 9.57 

11.00 

Swemgalas/Oefengroepe 

1.74 

2.00 

perdeelnemer 


2.61 

3.00 

Braaigeriewe per gerief 

40.00 

46.00 42.61 

49.00 

Dagbesoekers 

3.48 

4.00 4.35 

5.00 
5.3.4 SWEMBADGELDE: SKOOL / GROEPFUNKSIES Waar daar nie geswem word - per persoon 

6.96 

8.00 

per persoon 


7.83 

9.00 
5.3.5 SWEMBADGELDE: SEISOENKAARTJIES Alle Swembaddens 

324.35 

373.00 

per persoon 


344.35 

396.00 
5.4 OPENBARE WERKE 5.4.1 MOTORINGANGE (a) Sak van Randstene 

Kwotasie Kwotasie 

(b) Maak van inrit - Enkel/Dubbel 

840.00 

966.00 

per meter 


890.43 

1 024.00 
5.4.2 GESPESIALISEERDE HERSTELWERK By privaatinstansie 

Werklike Koste + 10% Werklike Koste + 10% 


14 % 

9 % 

6 % 


25 % 

10 % 

50 % 

7 % 

25 % 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

KODE 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

VERHOGING 5.4.3 VOERTUIG HUURGELDE 
Kragopwekker/Kompressor 

339.13 

390.00 

Per uur 


360.00 

414.00 

6% 

Laaigraaf 

895.65 

1030.00 

Per uur 


949.57 

1 092.00 

6% 

Stootskraper 

677.39 

779.00 

Per uur 


718.26 

826.00 

6% 

Slootgrawer 

895.65 

1030.00 

Per uur 


949.57 

1 092.00 

6% 

Vragmotors 

366.09 

421.00 

Per uur 


388.70 

447.00 

6% 

Padskraper 

895.65 

1030.00 

Per uur 


949.57 

1 092.00 

6% 

Roller - Groot 

433.91 

499.00 

Per uur 


460.00 

529.00 

6% 

Roller - Klein 

203.48 

234.00 

Per uur 


216.52 

249.00 

6% 

Vragmotor, Brandweer, Trekker met skraper 

433.91 

499.00 

Per uur 


460.00 

529.00 

6% 

Vibreerder (Compactor) 

203.48 

234.00 

Per uur 


216.52 

249.00 

6% 

Teerpomp 

243.48 

280.00 

Per uur 


258.26 

297.00 

6% 

Roller (Sleep Tipe) 

115.65 

133.00 

Per uur 


122.61 

141.00 

6% 

Kompakteerder 

98.26 

113.00 

Per uur 


104.35 

120.00 

6% 

5.4.4 DIVERSE WERKE 
Verf van Padtekens/Parkeermerke op privaat eiendom 


(Skole uitgesluit) 
Skoonmaak van erwe 

Kwotasie Kwotasie 


Sny van gras 

Werklike Koste + 10% Werklike Koste + 10% 


Saag van bome 

Werklike Koste + 10% Werklike Koste + 10% 


Bome - per plantasie boom 

21.74 

25.00 23.48 

27.00 

8% 

Bourommel verwydering per vrag - sleepwa 

506.96 

583.00 537.39 

618.00 

6% 

Bourommel verwydering per vrag - vragmotor 

933.04 

1073.00 989.57 

1 138.00 

6% 

Ander Diverse Werke 

Werklike Koste + 10% Werklike Koste + 10% 


5.4.5 SEMENTPRODUKTE 
Sementpype 9" 

146.96 

169.00 

per item 


156.52 

180.00 

7% 

Sementpype 12" 

199.13 

229.00 

per item 


211.30 

243.00 

6% 

Sementpype 18" 

238.26 

274.00 

per item 


253.04 

291.00 

6% 

Sementpype 24" 

280.87 

323.00 

per item 


298.26 

343.00 

6% 

Sementblokke 

103.48 

119.00 

per item 


110.43 

127.00 

7% 

Randstene 

133.91 

154.00 

per item 


142.61 

164.00 

6% 

Plaveie 

133.91 

154.00 

per item 


142.61 

164.00 

6% 

6. GEMEENSKAPSDIENSTE & WETSTOEPASSING 
6.1 VERHURING EN SMOUSSTALLETJIES 
6.1.1 VERHUUR VAN EIENDOMME / PERSELE 
Huur van Brak Albertinia 

510.43 

587.00 

per dag 


541.74 

623.00 

6% 

"Boot Sales" 

50.43 

58.00 53.91 

62.00 

7% 

6.1.2 SMOUSSTALLETJIES 
6.1.2.1 SMOUSE: ALLE DORPE 
persone binne mun. gebied per jaar 

545.22 

627.00 

per jaar 


578.26 

665.00 

6% 

persone vanaf buite mun. gebied per jaar 

7280.00 

8372.00 

per jaar 


7 717.39 

8 875.00 

6% 

persone binne mun. gebied per dag 

54.78 

63.00 

per dag 


58.26 

67.00 

6% 

persone vanaf buite mun. gebied per dag 

750.43 

863.00 

per dag 


795.65 

915.00 

6% 

6.1.2.2 RIVERSDAL fPleinl. ALBERTINIA (Theronsvillel en 
HEIDELBERG (Die Markiel 
Permanente onderdak stalletjies per jaar-Hessequa 
Inwoners 

795.65 

915.00 

per jaar 


843.48 

970.00 

6% 

6.1.2.3 RONDREISENDE SMOUSE 
persone binne mun. gebied per jaar 

545.22 

627.00 

per jaar 


578.26 

665.00 

6% 

persone binne mun. gebied per dag 

54.78 

63.00 

per dag 


58.26 

67.00 

6% 

persone vanaf buite mun. gebied per jaar 

6617.39 

7610.00 

per jaar 


7 014.78 

8 067.00 

6% 

persone vanaf buite mun. gebied per dag 

685.22 

788.00 

per dag 


726.96 

836.00 

6% 

6.1.2.4 STILBAAI - SMOUSAREA STALLETJIES 
Betonblaaie en grasarea 

346.09 

398.00 

per week 


366.96 

422.00 

6% 


1224.35 

1408.00 

per maand 


1 298.26 

1 493.00 

6% 
per dag 


53.04 

61.00 


Klein Stalletjies 

809.57 

931.00 

per week 


858.26 

987.00 

6% 


3238.26 

3724.00 

per maand 


3 433.04 

3 948.00 

6% 
per dag 


122.61 

141.00 


Groot Stalletjies 

1157.39 

1331.00 

per week 


1 226.96 

1 411.00 

6% 


3469.57 

3990.00 

per maand 


3 678.26 

4 230.00 

6% 
per dag 


175.65 

202.00 


Preekstoel / Jongensfontein afdraaie per week 


366.96 

422.00 


(Tarief van toepassing op Desember - Januarie vakansieseisoen asook Paasnaweek) per maand 


1 298.26 

1 493.00 

per dag 


53.04 

61.00 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
'*\ FINAL / FINALE 

%*.-&&$)) SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 

- 

DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

6.2 WETSTOEPASSING 6 % 

6 % 

8 % 

8 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

11% 

6 % 

6 % 

8% 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

11 % 

8 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

10 % 

7 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6.2.1 HONDEBELASTING Ongesteliseerde reun 

160.87 

185.00 

per hond 


171.30 

197.00 

Ongesteliseerde: Teef Hond 

225.22 

259.00 

per teef 


239.13 

275.00 

Reun hond - Gesteriliseerd 

33.91 

39.00 36.52 

42.00 

Gesteriliseerde teef 

33.91 

39.00 36.52 

42.00 

Geregistreerde telers 

3008.70 

3460.00 

per jaar 


3 189.57 

3 668.00 

Geregistreerde telers: Per Hond 

301.74 

347.00 

per hond 


320.00 

368.00 

Ongeregistreerde telers 

5263.48 

6053.00 

per jaar 


5 580.00 

6 417.00 

Ongeregistreerde telers: Per Hond 

451.30 

519.00 

per hond 


479.13 

551.00 
• Jaarlikse voor of op 31 Augustus betaalbaar. • 10% boete vir laat betalings en 'n Pro-rata betalings vir nuwe lisensies. • Pensioenarisse - min 10% korting 


6.2.2 SKUTGELDE. VOER & VEESUIPINGS 6.2.2.1 SKUTGELDE Per dier 

72.17 

83.00 

per dag 


76.52 

88.00 

Aanjaaggelde (depart vervoer tarief/km plus uurlikse loon tarief 

16.52 

19.00 

per kop/km 


18.26 

21.00 

van amptenare gemoied met skut aksies) 


6.2.2.2 VOER Perde en Beeste 

107.83 

124.00 

elk per dag 


114.78 

132.00 

Varke 

69.57 

80.00 

elk per dag 


73.91 

85.00 

Bokke & Skape & Honde & katte 

20.87 

24.00 

elk per dag 


22.61 

26.00 

Diere wat afsonderlik ooaeoas moet word: -hingse 

183.48 

211.00 

elk per dag 


194.78 

224.00 

-bul 

183.48 

211.00 

elk per dag 


194.78 

224.00 

-varkbeer 

183.48 

211.00 

elk per dag 


194.78 

224.00 

-skaapram, bokram of ander dier 

151.30 

174.00 

elk per dag 


160.87 

185.00 
6.2.2.3 VEE SUIPINGS Grootvee 

16.52 

19.00 18.26 

21.00 

Kleinvee 

10.43 

12.00 11.30 

13.00 
6.3 ADVERTENSIEBORDE Huur van verligte advertensie tekens Jaargelde - Huur 

1067.83 

1228.00 


SU23 

1 132.17 

1 302.00 

Maandgelde - Elektrisiteit 

138.26 

159.00 


SU14 

146.96 

169.00 
6.3.1 TOERISME TEKENS 1 Ste Bord 

327.83 

377.00 

per jaar 


347.83 

400.00 

Addisionele borde 

164.35 

189.00 

per jaar 


174.78 

201.00 

UBK besluit 5.1.4.1.15 van 21 Februarie 2012 

684.35 

787.00 

Per Jaar 


726.09 

835.00 
6.3.2 OPHANG VAN BANIERE 

289.57 

333.00 306.96 

353.00 
6.3.3 PLAKKATE DEPOSITO'S Diensorganisasies 

150.43 

173.00 160.00 

184.00 

Politieke partye & ander (Hessequa) 

1157.39 

1331.00 1 226.96 

1 411.00 
6.3.4 OPRIGTING VAN INLIGTINGSTEKENS Inligtingstekens 

137.39 

158.00 

Per teken 


146.09 

168.00 

Inligtingsteken en paal 

274.78 

316.00 

Per teken en paal 


291.30 

335.00 
6.4 BRANDWEERDIENS Uitroepgelde - binne mun. gebied 

440.00 

506.00 466.96 

537.00 

- buite mun. gebied 

1254.78 

1443.00 1 330.43 

1 530.00 

Uitroepgelde - Geregistreerde Hessequa Deernis huishoudings 

0.00 

0.00 

Watergelde 

Wat< 

per kl 


Water Tariewe 

Watergelde - Geregistreerde Hessequa Deernis huishoudings 

0.00 

0.00 

Staangeld - binne mun. gebied 

197.39 

227.00 

Per uur 


209.57 

241.00 

- buite mun. gebied 

374.78 

431.00 

Per uur 


397.39 

457.00 

Staangeld - Geregistreerde Hessequa Deernis huishoudings 

0.00 

0.00 

Km. Tarief - binne mun. gebied 

17.39 

20.00 

Per uur 


19.13 

22.00 

- buite mun. gebied 

38.26 

44.00 

Per uur 


40.87 

47.00 

Km Tarief - Geregistreerde Hessequa Deernis huishoudings 

0.00 

0.00 

Waterpompgelde - binne mun. geb. 

401.74 

462.00 

Per uur 


426.09 

490.00 

- buite mun. geb. 

577.39 

664.00 

Per uur 


612.17 

704.00 
6.5 MOBIELE LUIDSPREKERSTELSEL Verhuring 

313.04 

360.00 332.17 

382.00 

Deposito 

304.35 

350.00 322.61 

371.00 
6.6 PERMITTE Trading Permits - Hessequa 

43.48 

50.00 

Per jaar 


46.09 

53.00 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

SUNDRY TARIFFS / DIVERSE TARIEWE 2020/2021 


DIVERSE 

Tariewe 2019/2020 

Eenheid 

TARIEF 

KODE 

Tariewe 2020/2021 

PERSENTASIE 

VERHOGING 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 

BTW 

Uitgesluit 

BTW Ingesluit 
Rand 


7. ANDER I.T.V HESSEQUA MUNISIPALITEIT VERORDENINGE 
7.7.1 Aansoeke vir "events" advertensie; vuurwerke; aanhou van, 
diere enige ander aansoeke 

116.52 

134.00 

per aansoek 


124.35 

143.00 

7% 

7.7.2 Die reg om 'n banier te hang vir kommersiele doeleindes 

46.09 

53.00 

per dag 


49.57 

57.00 

8% 

7.7.3 Uitsit van troeteldiere(honde en katte) 

206.09 

237.00 

per troeteldier 


219.13 

252.00 

6% 

7.7.4 Afhaal van plakkate 

579.13 

666.00 

per plakkaat 


613.91 

706.00 

6% 

7.7.5 Begeleiding Maandag - Saterdag 

274.78 

316.00 

per amptenaar/uur 


291.30 

335.00 

6% 

7.7.6 Begeleidng Sondae en Openbare Vakansiedae 

397.39 

457.00 

per amptenaar/uur 


421.74 

485.00 

6% 

7.7.7 Aansoeke vir verlengde drankhandelsure(tydelik) 

1242.61 

1429.00 

per aansoek 


1 317.39 

1 515.00 

6% 

7.7.8 Aansoeke vir verlengde drankhandelsure(permanent) 

1863.48 

2143.00 

per aansoek 


1 975.65 

2 272.00 

6% MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


KWANOKUTHULA SAAL - RIVERSDAL ! 

Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 

BTW Inqsl. 

' 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

138.00 

R 

150.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Dag van die Funksie 
Weeksdae / Per uur 

R 

6.00 

R 

7.00 

17% 

Weeksaande 

R 

77.00 

R 

84.00 

9% 

Naweek Per Dag 

R 

206.00 

R 

223.00 

8% 

Per uur 

R 

34.00 

R 

37.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

59.00 

R 

64.00 

8% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

34.00 

R 

37.00 

9% 

AnderDae: Per uur - Slegs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

SAAL 
VERGADERINGS, SKOOLFUNKSIES (UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Naweek - Oggend /Middaq /Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek - Per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

DANSE, TROUES, DINEE, PRIVAAT FUNKSIES 

KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 
Dag 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Aand 

R 

219.00 

R 

237.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

Naweek - Per uur 

R 

85.00 

R 

92.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

342.00 

R 

370.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek - Per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

149.00 

R 

161.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A. KINDERSORG.KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Daq 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE,KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

|R~ 

309.00 


334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

[* 

132.00 | 


143.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT VEELDOELSENTRUM - RIVERSDAL 1 

Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Hoofsaal 

R 

321.00 

R 

347.00 

8% 

Komitee Kamer 

R 

163.00 

R 

177.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/SYSAAL/VOORPORTAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

Weeksaande 

R 

178.00 

R 

193.00 

8% 

Naweek Per dag 

R 

486.00 

R 

525.00 

8% 

Naweek - Per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 


GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Slegs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 


HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

199.00 

R 

215.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

141.00 

R 

153.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

399.00 

R 

431.00 


DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 
Dag 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand / 

R 

515.00 

R 

557.00 

8% 

Per uur 

R 

129.00 

R 

140.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

398.00 

R 

430.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

200.00 

R 

216.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

791.00 

R 

855.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

199.00 

R 

215.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

141.00 

R 

153.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

328.00 

R 

355.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

350.00 

R 

378.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A. KINDERSORG,KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

34.00 

R 

37.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 


JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE,KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een verqaderinq per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

333.00 

R 

360.00 

8% 


R 

304.00 

R 

329.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 
BRAAIGERIEWE 
Weeksdae 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Weeksaande 

R 

61.00 

R 

66.00 

8% 

Naweke 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


VEELDOELSENTRUM - RIVERSDAL - 

vervolq TARIEF 

TARIEF 


Doel: Huur van Saal 
2019/2020 

2020/2021 

PERSEN-TASIE 


BTW Inqsl. 

BTW Inqsl. 

STYG 

KOMITEE KAMER 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIESOJITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 
Dag 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Aand 

R 

226.00 

R 

245.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

245.00 

R 

265.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

121.00 

R 

131.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

220.00 

R 

238.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

443.00 

R 

479.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

226.00 

R 

245.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

245.00 

R 

265.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

121.00 

R 

131.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

321.00 

R 

347.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

BLOKBESREKINGS KOMITEE KAMER 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie 

R 

333.00 

R 

360.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

304.00 

R 

329.00 

8% 

BREEKWARE EN EETGEREI 
Per Persoon vir 'n Volle Stel Eetgerei 

R 

4.00 

R 

5.00 

25% 

Per Persoon vir die Bediening van Tee (Koppies, Pierings, Kleinbordjies en Teelepels) 

R 

3.00 

R 

4.00 

33% 

Tafeldoeke (Per item) 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT BURGERSENTRUM - RIVERSDAL 


TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 


2019/2020 


2020/2021 

PERSEN-TASIE 
BTW Inqsl. 

BTW Inqsl. 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Hoofsaal (Glaskas se Deposito ingesluit) 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

Glaskas 

R 

205.00 

R 

222.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/GLASKAS 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

15.00 

R 

17.00 

13% 

Weeksaande 

R 

282.00 

R 

305.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

701.00 

R 

758.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

114.00 

R 

124.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

70.00 

R 

76.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

10.60 

6% 

HOOFSAAL (GLASKAS EN VOORPORTAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

324.00 

R 

350.00 

8% 

Per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Aand / 

R 

416.00 

R 

450.00 

8% 

Per uur 

R 

103.00 

R 

112.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

448.00 

R 

484.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

104.00 

R 

113.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

636.00 

R 

687.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

416.00 

R 

450.00 

8% 

Per uur 

R 

104.00 

R 

113.00 

9% 

Aand 

R 

824.00 

R 

890.00 

8% 

Per uur 

R 

209.00 

R 

226.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

636.00 

R 

687.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

320.00 

R 

346.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

1 272.00 

R 

1 374.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

324.00 

R 

350.00 

8% 

Per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

416.00 

R 

450.00 

8% 

Per uur 

R 

103.00 

R 

112.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

448.00 

R 

484.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

227.00 

R 

246.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

526.00 

R 

569.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

561.00 

R 

606.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

100.00 

R 

108.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

{K 

2 194.00 

R 

2 370.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


1 406.00 

\E 

1 519.00 

8% _jg 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 


HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


BURGERSENTRUM - RIVERSDAL 

- vervolq 
TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 
2019/2020 


2020/2021 

PERSEN-TASIE 


BTW Inqsl. 

BTW Inqsl. 

STYG 

HOOFSAAL (GLASKAS UITGESLUIT EN VOORPORTAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag/ 

R 

290.00 

R 

314.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Aand 

R 

375.00 

R 

405.00 

8% 

Per uur 

R 

96.00 

R 

104.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

404.00 

R 

437.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

202.00 

R 

219.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

575.00 

R 

621.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

375.00 

R 

405.00 

8% 

Per uur 

R 

96.00 

R 

104.00 

8% 

Aand 

R 

741.00 

R 

801.00 

8% 

Per uur 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

574.00 

R 

620.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

286.00 

R 

309.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

1 145.00 

R 

1 237.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

290.00 

R 

314.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Weeksaande - Aand 

R 

375.00 

R 

405.00 

8% 

Per uur 

R 

96.00 

R 

104.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

404.00 

R 

437.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

202.00 

R 

219.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

476.00 

R 

515.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

506.00 

R 

547.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, 

KLUBS EN DIENSORGANISASIES 

2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


R 

1 972.00 

R 

2 130.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


R 

1 265.00 

R 

1 367.00 

8% 

GLASKAS ALLEEN 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Aand 

R 

233.00 

R 

252.00 

8% 

Per uur 

R 

59.00 

R 

64.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

Naweee per uur 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

233.00 

R 

252.00 

8% 

Per uur 

R 

59.00 

R 

64.00 

8% 

Aand 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

Per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

Naweek - Ogqend / Middaq / Aand 

R 

386.00 

R 

417.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

194.00 

R 

210.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

541.00 

R 

585.00 

8% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

BURGERSENTRUM - RIVERSDAL - vervola 


TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 2019/2020 


2020/2021 

PERSEN-TASIE 

STYG 
BTW Inqsl. 

BTW Inqsl. 


KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

129.00 

R 

140.00 

9% 

Per uur 

R 

33.00 

R 

36.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

238.00 

R 

258.00 

8% 

Per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

270.00 

R 

292.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

324.00 

R 

350.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

353.00 

R 

382.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

100.00 

R 

108.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 774.00 

R 

1 916.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 140.00 

R 

1 232.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

440.00 

R 

476.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS GLASKAS 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

471.00 

R 

509.00 

8% 

KLAVIER PER FUNKSIE 

R 

500.00 

R 

540.00 

8% 

RIVERVILLE - RIVERSDAL 


TARIEF 


TARIEF 


Doel 

Huur van Saal 


2019/2020 

2020/2021 

BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 


DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

138.00 

R 

150.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

6.00 

R 

7.00 

17% 

Weeksaande 

R 

80.00 

R 

87.00 

9% 

Naweek Per Dag 

R 

210.00 

R 

227.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

34.00 

R 

37.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

AnderDae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT RIVERVILLE - RIVERSDAL (VERVOLG) 

TARIEF 

TARIEF 


Doel: Huur van Saal 


2019/2020 

2020/2021 

BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 


DANSE JROUES.DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

Aand 

R 

219.00 

R 

237.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

85.00 

R 

92.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

342.00 

R 

370.00 

8% KERKDIENSTE 


Weeksdae - Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

149.00 

R 

161.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

168.00 

R 

182.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

429.00 


464.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

|r 

309.00 

1 R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 1 


UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 


132.00 

L* 

143.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

WITSAND: DE DUINE 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Ingsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Ingsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
SAAL 

R 

183.00 

R 

198.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

6.00 

R 

7.00 

17% 

Weeksaande 

R 

102.00 

R 

111.00 

9% 

Naweek Per Dag 

R 

278.00 

R 

301.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

44.00 

R 

48.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

GRATIS 

GRATIS 


Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

23.00 

R 

25.00 

9% 

HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

116.00 

R 

126.00 

9% 

Per uur 

R 

31.00 

R 

34.00 

10% 

Aand 

R 

148.00 

R 

160.00 

8% 

Per uur 

R 

38.00 

R 

42.00 

11 % 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

161.00 

R 

174.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

228.00 

R 

247.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

148.00 

R 

160.00 

8% 

Per uur 

R 

38.00 

R 

42.00 

11% 

Aand 

R 

293.00 

R 

317.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

228.00 

R 

247.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

114.00 

R 

124.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

450.00 

R 

486.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

117.00 

R 

127.00 

9% 

Per uur 

R 

31.00 

R 

34.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

148.00 

R 

160.00 

8% 

Per uur 

R 

38.00 

R 

42.00 

11% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

161.00 

R 

174.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

188.00 

R 

204.00 

9% 

Deurnag Dienste 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

_ TARIEWE : BTW INGESLUIT _ 

WITSAND: DE DUINE (VERVOLG) 
TARIEF 


TARIEF 

PERSEN-TASIE 

STYG 

Doel: Huur van Saal 

2019/2020 

2020/2021 


BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Daq 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

782.00 

R 

845.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

501.00 

R 

542.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een verqaderinq per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

191.00 

R 

207.00 

8% 

BRAAIGERIEWE 
Weeksdae 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Weeksaande 

R 

61.00 

R 

66.00 

8% 

Naweek 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

175.00 

R 

189.00 

8% 

GOURITSMOND SAAL 
TARIEF 


TARIEF 

PERSEN-TASIE 

STYG 

Doel: Huur van Saal 

2019/2020 

2020/2021 


BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

275.00 

R 

297.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

7.00 

R 

8.00 

14% 

Weeksaande 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

417.00 

R 

451.00 

8% 

Naweek Per uur 

R 

67.00 

R 

73.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL EN VOORPORTAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

173.00 

R 

187.00 

8% 

Per uur 

R 

29.00 

R 

32.00 

10% 

Aand 

R 

223.00 

R 

241.00 

8% 

Per uur 

R 

40.00 

R 

44.00 

10% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

240.00 

R 

260.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

343.00 

R 

371.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

223.00 

R 

241.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Aand 

R 

441.00 

R 

477.00 

8% 

Per uur 

R 

111.00 

R 

120.00 

8% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

342.00 

R 

370.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

679.00 

R 

734.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

GOURITSMOND SAAL (VERVOLG) 


TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 


2019/2020 

2020/2021 

BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 


KERKDIENSTE 
Weeksdae - Daq 

R 

173.00 

R 

187.00 

8% 

Per uur 

R 

29.00 

R 

32.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

223.00 

R 

241.00 

8% 

Per uur 

R 

40.00 

R 

44.00 

10% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

240.00 

R 

260.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

284.00 

R 

307.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

300.00 

R 

324.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG. KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Daq 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 172.00 

R 

1 266.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

750.00 

R 

810.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een verqaderinq per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

286.00 

R 

309.00 

8% 

UUTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

263.00 

R 

285.00 

8% 

DUIVENHOKS SAAL - HEIDELBERG 


TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 


2019/2020 

2020/2021 

BTW Ingsl. 

BTW Ingsl. 


DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Hoofsaal (Voorportaal se Deposito Ingesluit) 

R 

321.00 

R 

347.00 

8% 

Voorportaal 

R 

163.00 

R 

177.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/VOORPORTAAL 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

Weeksaande 

R 

178.00 

R 

193.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

486.00 

R 

525.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL (VOORPORTAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

205.00 

R 

222.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

399.00 

R 

431.00 

8% 


nii 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

DUIVENHOKS SAAL - HEIDELBERG (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Ingsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Ingsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DANSE JROUES.DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand 

R 

515.00 

R 

557.00 

8% 

Per uur 

R 

129.00 

R 

140.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

398.00 

R 

430.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

200.00 

R 

216.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

791.00 

R 

855.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

205.00 

R 

222.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

327.00 

R 

354.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

350.00 

R 

378.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

38.00 

R 

42.00 

11% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uu 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

463.00 

R 

501.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

308.00 

R 

333.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een verqaderinq per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

333.00 

R 

360.00 

8% 

VOORPORTAAL ALLEEN 
ALLE GEBRUIKE (PER DAG) 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

PER UUR 

R 

77.00 

R 

84.00 

9% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Per uur 

R 

16.00 

R 

18.00 

13% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

162.00 

R 

175.00 

8% 

Per uur 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE.KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

|R 

386.00 

R 

417.00 

8% 

11 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke | 

bt 

233.00 

tit 

252.00 

8% 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

& ^ A FINAL / FINALE 

r/ ? V HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

_ TARIEWE : BTW INGESLUIT _ 

HEIDELBERG STADSAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 
2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Hoofsaal (Banketsaal se Deposito Ingesluit) 

R 

412.00 

R 

445.00 

8% 

Glaskas 

R 

210.00 

R 

227.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/BANKETSAAL 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

14.00 

R 

16.00 

14% 

Weeksaande 

R 

228.00 

R 

247.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

626.00 

R 

677.00 

8% 

Per uur 

R 

101.00 

R 

110.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Daq van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL (BANKETSAAL EN VOORPORTAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

288.00 

R 

312.00 

8% 

Per uur 

R 

73.00 

R 

79.00 

8% 

Aand 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

401.00 

R 

434.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

568.00 

R 

614.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 
Dag 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Aand 

R 

733.00 

R 

792.00 

8% 

Per uur 

R 

184.00 

R 

199.00 

8% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

567.00 

R 

613.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

284.00 

R 

307.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

1 133.00 

R 

1 224.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

288.00 

R 

312.00 

8% 

Per uur 

R 

73.00 

R 

79.00 

8% 

Weeksaande - Aand 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

401.00 

R 

434.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

469.00 

R 

507.00 

8% 

Deurnaq Dienste 

R 

501.00 

R 

542.00 

8% 


LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


HEIDELBERG STADSAAL(VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, 

KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 951.00 

R 

2 108.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 251.00 

R 

1 352.00 

8% 

HOOFSAAL (BANKETSAAL UITGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

258.00 

R 

279.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand 

R 

334.00 

R 

361.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

326.00 

R 

353.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

163.00 

R 

177.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

511.00 

R 

552.00 

8% 


DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

334.00 

R 

361.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

Aand 

R 

661.00 

R 

714.00 

8% 

Per uur 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

509.00 

R 

550.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

255.00 

R 

276.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

1 021.00 

R 

1 103.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

258.00 

R 

279.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

334.00 

R 

361.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

362.00 

R 

391.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

181.00 

R 

196.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

424.00 

R 

458.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

449.00 

R 

485.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Ijaarlikse tarief vir groepe. 

KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 756.00 

R 

1 897.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 126.00 

R 

1 217.00 

8% 
m 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

HEIDELBERG STADSAAL(VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

BANKETSAAL ALLEEN 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIESOJITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

215.00 

R 

233.00 

8% 

Per uur 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

314.00 

R 

340.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

158.00 

R 

171.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag / Per uur 

R 

215.00 

R 

233.00 

8% 

Per uur 

R 

53.00 

R 

58.00 

9% 

Aand / Per uur 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

Per uur 

R 

53.00 

R 

58.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

285.00 

R 

308.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

568.00 

R 

614.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

215.00 

R 

233.00 

8% 

Per uur 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

314.00 

R 

340.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

158.00 

R 

171.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

370.00 

R 

400.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

414.00 

R 

448.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 418.00 

R 

1 532.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

917.00 

R 

991.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

428.00 

R 

463.00 

8% 

KLAVIER PER FUNKSIE 

R 

500.00 

R 

540.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

LR 

391.00 | 

13 . 

423.00 | 

8% im 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

HEIDELBERG SPORTGRONDE SAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Saal 

R 

137.00 

R 

148.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

6.00 

R 

7.00 

17% 

Weeksaande 

R 

77.00 

R 

84.00 

9% 

Naweek Per Dag / Per uur 

R 

210.00 

R 

227.00 

8% 

Per uur 

R 

34.00 

R 

37.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Slegs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Aand 

R 

219.00 

R 

237.00 

8% 

Per uur 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

85.00 

R 

92.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

342.00 

R 

370.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

149.00 

R 

161.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag / Per uur 

R 

67.00 

R 

73.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand / Per uur 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 


1 
m 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

HEIDELBERG SPORTGRONDE SAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

132.00 

R 

143.00 

8% 

ALBERTINIA STADSAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO 
Hoofsaal 

R 

367.00 

R 

397.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/SYSAAL/VOORPORTAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

13.00 

R 

15.00 

15% 

Weeksaande 

R 

202.00 

R 

219.00 

8% 

Naweek Per Dag / Per uur 

R 

557.00 

R 

602.00 

8% 

Per uur 

R 

90.00 

R 

98.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Slegs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

SAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

231.00 

R 

250.00 

8% 

Per uur 

R 

57.00 

R 

62.00 

9% 

Aand 

R 

297.00 

R 

321.00 

8% 

Per uur 

R 

76.00 

R 

83.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

321.00 

R 

347.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

161.00 

R 

174.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

454.00 

R 

491.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

297.00 

R 

321.00 

8% 

Per uur 

R 

75.00 

R 

81.00 

8% 

Aand 

R 

585.00 

R 

632.00 

8% 

Per uur 

R 

147.00 

R 

159.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

454.00 

R 

491.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

228.00 

R 

247.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

907.00 

R 

980.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

231.00 

R 

250.00 

8% 

Per uur 

R 

57.00 

R 

62.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

297.00 

R 

321.00 

8% 

Per uur 

R 

75.00 

R 

81.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

320.00 

R 

346.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

161.00 

R 

174.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

378.00 

R 

409.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

400.00 

R 

432.00 

8% 
im 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

ALBERTINIA STADSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 561.00 

R 

1 686.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 001.00 

R 

1 082.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

381.00 

R 

412.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

347.00 

R 

375.00 

8% 

THERONSVILLE GEMEENSKAPSAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Hoofsaal (Voorportaal se Deposito Ingesluit) 

R 

320.00 

R 

346.00 

8% 

Voorportaal 

R 

353.00 

R 

382.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/SYSAAL/VOORPORTAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

Weeksaande 

R 

178.00 

R 

193.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

486.00 

R 

525.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

399.00 

R 

431.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand 

R 

515.00 

R 

557.00 

8% 

Per uur 

R 

129.00 

R 

140.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

398.00 

R 

430.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

200.00 

R 

216.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

791.00 

R 

855.00 

8% 
im 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 
THERONSVILLE GEMEENSKAPSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 201.00 

R 

218.00 

8% 

Per uur 

R 52.00 

R 

57.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 328.00 

R 

355.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 350.00 

R 

378.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 

Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 131.00 

R 

142.00 

8% 

Per uur 

R 139.00 

R 

151.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 309.00 

R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 333.00 

R 

360.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 304.00 

R 

329.00 

8% 

ALBERTINIA BIBLIOTEEKSAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 33.00 

R 

36.00 

9% 

VERHURINGSTYDPERKE 
Sleqs tydens Munisipale Kantoor Ure 
SAAL 
VERGADERINGS 
UurTarief 

R 43.00 

R 

47.00 

9% 

ALBERTINIA SPORT-STADION -SAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 138.00 

R 

150.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 VOORBEREIDING VAN SAAL 


1 GRATIS 


Dag van die Funksie 

GRATIS Weeksdae / Per uur 

R 6.00 

R 

7.00 

17% 

Weeksaande 

R 77.00 

R 

84.00 

9% 

Naweek Per Dag 

R 210.00 

R 

227.00 

8% 

Per uur 

R 34.00 

R 

37.00 

9% 
im 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

ALBERTINIA SPORT-STADION -SAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

Aand 

R 

219.00 

R 

237.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

170.00 

R 

184.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

85.00 

R 

92.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

342.00 

R 

370.00 

8% KERKDIENSTE 


Weeksdae - Dag 

R 

86.00 

R 

93.00 

8% 

Per uur 

R 

21.00 

R 

23.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Per uur 

R 

28.00 

R 

31.00 

n% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

120.00 

R 

130.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

149.00 

R 

161.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

429.00 

R 

464.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

|r“ 

309.00 

1 R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 1 


UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

i* 

132.00 

LH 

143.00 

8% 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT MELKHOUTFONTEIN GEMEENSKAPSAAL 


TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 2019/2020 


2020/2021 

PERSEN-TASIE 
BTW Inasl. 

BTW Inasl. 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Hoofsaal (Voorportaal se Deposito Ingesluit) 

R 

317.00 

R 

343.00 

8% 

Voorportaal 

R 

349.00 

R 

377.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/SYSAAL/VOORPORTAAL 
Daq van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

Weeksaande 

R 

176.00 

R 

191.00 

9% 

Naweek Per Dag 

R 

239.00 

R 

259.00 

8% 

Per uur 

R 

8.00 

R 

9.00 

13% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL (SYSAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

399.00 

R 

431.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand 

R 

515.00 

R 

557.00 

8% 

Per uur 

R 

129.00 

R 

140.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

398.00 

R 

430.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

199.00 

R 

215.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

791.00 

R 

855.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Daq 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Per uur 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

259.00 

R 

280.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

280.00 

R 

303.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

328.00 

R 

355.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

350.00 

R 

378.00 

8% LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Daq 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

E 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 


309.00 

\E 

334.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEOUA MUNICIPALITY FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

MELKHOUTFONTEIN GEMEENSKAPSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

333.00 

R 

360.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

304.00 

R 

329.00 

8% 

BRAAIGERIEWE 
Weeksdae 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Weeksaande 

R 

61.00 

R 

66.00 

8% 

Naweke 

R 

100.00 

R 

108.00 

8% 

SYSAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Aand 

R 

226.00 

R 

245.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

245.00 

R 

265.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

149.00 

R 

161.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Per uur 

R 

74.00 

R 

80.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

220.00 

R 

238.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

113.00 

R 

123.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

443.00 

R 

479.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

166.00 

R 

180.00 

8% 

Per uur 

R 

41.00 

R 

45.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

226.00 

R 

245.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

245.00 

R 

265.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

121.00 

R 

131.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

287.00 

R 

310.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

321.00 

R 

347.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS BANKETSAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

333.00 

R 

360.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

304.00 

R 

329.00 

8% 

BREEKWARE EN EETGEREI 
Per Persoon vir 'n Volle stel Eetgerei 

|R 

4.00 

|R 

5.00 

25% 

Per Persoon vir die Bediening van Tee (Koppies, Pierings, Kleinbordjies en Teelepels) 


3.00 


4.00 

33% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

STILBAAI STADSAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'SfGEEN BTW) 
Hoofsaal (Sysaal se Deposito Ingesluit) 

R 

462.00 

R 

499.00 

8% 

Sysaal 

R 

559.00 

R 

604.00 

8% 

Konferensie Saal 

R 

187.00 

R 

202.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN HOOFSAAL/SYSAAL/VOORPORTAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

16.00 

R 

18.00 

13% 

Weeksaande 

R 

282.00 

R 

305.00 

8% 

Naweek Per Daq 

R 

772.00 

R 

834.00 

8% 

Per uur 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

STILBAAI STADSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

309.00 

R 

334.00 

8% 

Daq van Funksie - Sleqs Verkope 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Ander Dae: Per uur - Sleqs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL (BEIDE SYSALE EN VOORPORTAAL INGESLUIT) 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

Per uur 

R 

88.00 

R 

96.00 

9% 

Aand 

R 

458.00 

R 

495.00 

8% 

Per uur 

R 

115.00 

R 

125.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

503.00 

R 

544.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

247.00 

R 

267.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

700.00 

R 

756.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 
Dag 

R 

458.00 

R 

495.00 

8% 

Per uur 

R 

115.00 

R 

125.00 

9% 

Aand 

R 

906.00 

R 

979.00 

8% 

Per uur 

R 

228.00 

R 

247.00 

8% 

Naweek - Oqqend / Middaq / Aand 

R 

557.00 

R 

602.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

350.00 

R 

378.00 

8% 

Naweek - Daq en Aand 

R 

1 399.00 

R 

1 511.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

Per uur 

R 

88.00 

R 

96.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

458.00 

R 

495.00 

8% 

Per uur 

R 

115.00 

R 

125.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

497.00 

R 

537.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

246.00 

R 

266.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

578.00 

R 

625.00 

8% 

Deurnaq Dienste 

R 

618.00 

R 

668.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

40.00 

R 

44.00 

10% 

Weeksaande - Aand 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

STILBAAI STADSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

2 409.00 

R 

2 602.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 544.00 

R 

1 668.00 

8% 

HOOFSAAL EN VOORPORTAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

320.00 

R 

346.00 

8% 

Per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Aand 

R 

411.00 

R 

444.00 

8% 

Per uur 

R 

103.00 

R 

112.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

445.00 

R 

481.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

223.00 

R 

241.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

631.00 

R 

682.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

411.00 

R 

444.00 

8% 

Per uur 

R 

103.00 

R 

112.00 

9% 

Aand 

R 

815.00 

R 

881.00 

8% 

Per uur 

R 

204.00 

R 

221.00 

8% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

630.00 

R 

681.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

315.00 

R 

341.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

1 259.00 

R 

1 360.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

320.00 

R 

346.00 

8% 

Per uur 

R 

81.00 

R 

88.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

411.00 

R 

444.00 

8% 

Per uur 

R 

103.00 

R 

112.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

445.00 

R 

481.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

223.00 

R 

241.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

522.00 

R 

564.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

557.00 

R 

602.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

2 167.00 

R 

2 341.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

SYSAAL ALLEEN 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

263.00 

R 

285.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Aand 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

Per uur 

R 

88.00 

R 

96.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

386.00 

R 

417.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

194.00 

R 

210.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

458.00 

R 

495.00 

8% 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

STILBAAI STADSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

263.00 

R 

285.00 

8% 

Per uur 

R 

64.00 

R 

70.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

Per uur 

R 

88.00 

R 

96.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

386.00 

R 

417.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

194.00 

R 

210.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

458.00 

R 

495.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

509.00 

R 

550.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

23.00 

R 

25.00 

9% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Per uur 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, 

KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 749.00 

R 

1 889.00 

8% 

1 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

1 132.00 

R 

1 223.00 

8% 

KONFERENSIE SAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Aand 

R 

263.00 

R 

285.00 

8% 

Per uur 

R 

67.00 

R 

73.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

310.00 

R 

335.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

140.00 

R 

152.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

263.00 

R 

285.00 

8% 

Per uur 

R 

67.00 

R 

73.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

310.00 

R 

335.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

356.00 

R 

385.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

386.00 

R 

417.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

23.00 

R 

25.00 

9% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Per uur 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

155.00 

R 

168.00 

8% 

Per uur 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 

STILBAAI STADSAAL (VERVOLG) 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

BLOKBESPREKINGS KONFERENSIESAAL 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

385.00 

R 

416.00 

8% 

UURTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

R 

483.00 

R 

522.00 

8% 

KLAVIER PER FUNKSIE 

R 

500.00 

R 

540.00 

8% 

BREEKWARE EN EETGEREI 
Per Persoon vir 'n Volle Stel Eetgerei 

R 

4.00 

R 

5.00 

25% 

Per Persoon vir die Bediening van Tee (Koppies, Pierings, Kleinbordjies en Teelepels) 

R 

3.00 

R 

4.00 

33% 

PREEKSTOEL SAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

60.00 

R 

65.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING/OPRUIMING VAN SAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

4.00 

R 

5.00 

25% 

Weeksaande 

R 

52.00 

R 

57.00 

10% 

Naweek Per Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

23.00 

R 

25.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

R 


Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

R 


Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

R 


SAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

47.00 

R 

51.00 

9% 

Per uur 

R 

14.00 

R 

16.00 

14% 

Aand 

R 

63.00 

R 

69.00 

10% 

Per uur 

R 

16.00 

R 

18.00 

13% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

70.00 

R 

76.00 

9% 

Naweek per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

83.00 

R 

90.00 

8% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

47.00 

R 

51.00 

9% 

Per uur 

R 

14.00 

R 

16.00 

14% 

Aand 

R 

83.00 

R 

90.00 

8% 

Per uur 

R 

20.00 

R 

22.00 

10% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

Naweek per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

128.00 

R 

139.00 

9% 


MUNISIPALITEIT HESSEOUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


SLANGRIVIER GEMEENSKAPSAAL TARIEF 


TARIEF 


Doel: Huur van Saal 2019/2020 


2020/2021 

PERSEN-TASIE 

BTW Inqsl. 

BTW Inqsl. 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

229.00 

R 

248.00 

8% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VOORBEREIDING VAN SAAL 
Dag van die Funksie 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksdae / Per uur 

R 

7.00 

R 

8.00 

14% 

Weeksaande 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Naweek Per Dag 

R 

347.00 

R 

375.00 

8% 

Per uur 

R 

56.00 

R 

61.00 

9% 

GEBRUIK VAN DIE KOMBUIS(UITGESLUIT BY DIE HUUR) 
Dag van Funksie - Voorbereiding van Kos 

R 

217.00 

R 

235.00 

8% 

Dag van Funksie - Slegs Verkope 

R 

55.00 

R 

60.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Voorbereiding van Kos 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Ander Dae: Per uur - Slegs Verkope 

R 

10.00 

R 

11.00 

10% 

HOOFSAAL EN VOORPORTAAL 
VERGADERINGS EN SKOOLFUNKSIES(UITGESLUIT FONDSINSAMELINGS), UITSTALLING EN SPORT / KULTUUR BEOEFENING 


Dag 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Aand 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

101.00 

R 

110.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

DANSE,TROUES,DINEE EN PRIVAAT FUNKSIES, KONSERTE, BAZAARS, VEILINGS EN UITSTALLINGS VIR VERKOPE 


Dag 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Aand 

R 

366.00 

R 

396.00 

8% 

Per uur 

R 

93.00 

R 

101.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

285.00 

R 

308.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

143.00 

R 

155.00 

8% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

567.00 

R 

613.00 

8% 

KERKDIENSTE 
Weeksdae - Dag 

R 

144.00 

R 

156.00 

8% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

185.00 

R 

200.00 

8% 

Per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

Naweek - Oggend / Middag / Aand 

R 

201.00 

R 

218.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

101.00 

R 

110.00 

9% 

Naweek - Dag en Aand 

R 

240.00 

R 

260.00 

8% 

Deurnag Dienste 

R 

250.00 

R 

270.00 

8% 

LEWERING VAN PUBLIEKE DIENSTE(O.A KINDERSORG, KLINIEKDIENSTE EN GPF) ONDERHEWIG AAN GOEDKEURING 


Weeksdae 

GRATIS 

GRATIS 


Weeksaande 

GRATIS 

GRATIS 


Naweek - Per uur 

R 

39.00 

R 

43.00 

10% 

BLOEDOORTAPPINGSDIENS EN SASSA UITBETALINGS 
Weeksdae - Dag 

R 

139.00 

R 

151.00 

9% 

Per uur 

R 

35.00 

R 

38.00 

9% 

Weeksaande - Aand 

R 

167.00 

R 

181.00 

8% 

Per uur 

R 

84.00 

R 

91.00 

8% 

JAARLIKSE TARIEF VIR GROEPE, KLUBS EN DIENSORGANISASIES 
2 Keer per week tot 19:00 

- Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 

R 

464.00 

R 

502.00 

8% 

1 1 Keer per week tot 19:00 

i - Maksimum 2 ure per dag en Geen naweke 1 

fR 

309.00 

fR 

334.00 

8% 

BLOKBESPREKINGS 
Plaaslike instansies kan een vergadering per maand hou tot nie later as 21:00 nie. 

R 

238.00 

R 

258.00 

8% 

UUTARIEF VIR FUNKSIES NA 24:00 

[* 

218.00 | 

[* 

236.00 

8% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / FINALE 

HALL TARIFFS / SAALTARIEWE 2020/2021 

TARIEWE : BTW INGESLUIT 


SLANGRIVIER SPORTGRONDE SAAL 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

43.00 

R 

47.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


VERHURINGSTYDPERKE 
Weeksdae: Maandae tot Vrydae 08:00 tot 17:00 
Weeksaande: Maandae tot Donderdae 17:00 tot 24:00 
Naweke: Vrydae 17:00 tot Sondae 24:00 
SAAL 
VERGADERINGS 
Weeksdae: Dag 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

Per uur 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Weeksaande: Aand 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Per uur 

R 

40.00 

R 

44.00 

10% 

Naweke: Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

SNOEPIE 
Voorbereiding van Kos: Per Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Slegs Verkope: Per Dag 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

OU RAADSAAL TE SLANGRIVIER KANTOOR 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

28.00 

R 

31.00 

11% 

VERHURINGSTYDPERKE 
Word slegs verhuur tydens Munisipale Kantoorure 
SAAL 
VERGADERINGS 
Per Dag 

R 

78.00 

R 

85.00 

9% 

Pe uur 

R 

33.00 

R 

36.00 

9% 

SAAL TE GOURITSMOND SPORTGRONDE 


Doel: Huur van Saal 

TARIEF 

2019/2020 
BTW Inqsl. 

TARIEF 

2020/2021 
BTW Inqsl. 

PERSEN-TASIE 

STYG 

DEPOSITO'S(GEEN BTW) 
Saal 

R 

43.00 

R 

47.00 

9% 

Disco's 


R 

2 000.00 


SAAL 
VERGADERINGS 
Weeksdae: Dag 

R 

80.00 

R 

87.00 

9% 

Per uur 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 

Weeksaande: Aand 

R 

95.00 

R 

103.00 

8% 

Per uur 

R 

40.00 

R 

44.00 

10% 

Naweke: Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Naweek per uur 

R 

46.00 

R 

50.00 

9% 

SNOEPIE 
Voorbereiding van Kos: Per Dag 

R 

123.00 

R 

133.00 

8% 

Slegs Verkope: Per Dag 

R 

32.00 

R 

35.00 

9% 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

KAMP / OORD TARIEWE 2020/2021 
Tariewe: BTW ingesluit / Per Daq, behalwe waar anders aangedui 

GOURITSMOND KAMPTERREiN 

*Alle tariewe is per nag, behalwe waar anders aangedui word 

*Skoolvakansies verwys na die Wes Kaap Onderwys Departement se skoolvakansiekalender 

Seisoentve: __ 

Seisoentye:Vanaf 1 Desember tot aan die einde van die Desember skoolvakansie 


Buite Seisoen Die res van die jaar~ 


1. DEPOSITO & KAMPPERSELE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Sleuteldeposito / Ekstra Sleutel 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

Remote / Taq 

R 250.00 

R 250.00 

R 265.00 

R 265.00 

R 270.00 

R 270.00 


2018/2019 

2020/2021 

2021/2022 

Kamppersele 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Met elektrisiteit (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 470.00 

R 230.00 

R 500.00 

R 240.00 

R 550.00 

R 260.00 

Sonder elektrisiteit (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 240.00 

R 180.00 

R 250.00 

R 190.00 

R 275.00 

R 205.00 


2. KORTINGS (Slegs een korting word toegestaan en is slegs van toepassing op Buite Seisoen tariewe (uitges luit Maart/April skoolvakansie en paasnaweek) 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 


Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

5 Staanplekke of meer 


20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

10-100 persone 

20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

100 en meer persone 

30% 

30% 

30% 

Pensioenarisse en/of persone bo 60 jaar 


25% 

25% 

25% 

Karavaanklubs wat 15 en meer staanplekke bespreek 


25% 

25% 

25% 

5-10 nagte 


30% 

30% 

30% 

14-29 naqte 


35% 

35% 

35% 

3. ANDER TARIEWE 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Voertuig 


R 40.00 


R 40.00 

- 

R 40.00 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Persoon 


R 30.00 


R 30.00 

- 

R 30.00 

Maandtarief vir 2 persone / tarief per addisionele persoon 
(maksimum 2): Nie beskikbaar oor Desember 
skoolvakansies nie. 

Per maand / per 
addisionele persoon 


R1 590 / R790 


R1 690 / R840 


R1825 / R905 

Addisionele persoon wat oornag (maks. 8 per staanplek) 

Per Persoon 

R 80.00 

R 40.00 

R 80.00 

R 40.00 

R 90.00 

R 40.00 

Addisionele voertuig of boot per staanplek 
(maks. 1 per staanplek onderhewig aan spasie) 

Per Dag 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 


4. ALGEMEEN 

Alle verhurings is onderhewig aan die bepalings van die Kampreels MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

KAMP / OORD TARIEWE 2020/2021 
Tariewe: BTW ingesluit / Per Daq, behalwe waar anders aangedui 

ELLENSRUST KAMPTERREIN 

*Alle tariewe is per nag, behalwe waar anders aangedui word 

‘Skoolvakansies verwys na die Wes Kaap Onderwys Departement se skoolvakansiekalender 

Seisoentve: __ 

Seisoentye:Vanaf 1 Desember tot aan die einde van die Desember skoolvakansie 


Buite Seisoen Die res van die jaar~ 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 DEPOSITO: CHALETS 

R 

390.00 

R 

410.00 

R 

440.00 
1. CHALETS EN HUTTE 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

CHALETS EN HUTTE 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Hutte No. 5 - 8 en 1 +16 

R 

860.00 

R 540.00 

R 

910.00 

R 

570.00 

R 

1 000.00 

R 

620.00 

Hutte No. 9 + 10 

R 

1 590.00 

R 870.00 

R 

1 690.00 

R 

920.00 

R 

1 860.00 

R 

995.00 

Hutte No. 11, 12, 14 + 15 

R 

1 000.00 

R 590.00 

R 

1 060.00 

R 

630.00 

R 

1 165.00 

R 

680.00 

Hutte No. 18-21 

R 

1 060.00 

R 610.00 

R 

1 120.00 

R 

640.00 

R 

12 030.00 

R 

690.00 

Hutte No. 2 - 4 

R 

700.00 

R 500.00 

R 

740.00 

R 

530.00 

R 

815.00 

R 

570.00 

Hutte 13 + 17 

R 

1 320.00 

R 720.00 

R 

1 400.00 

R 

770.00 

R 

1 540.00 

R 

830.00 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

2. DEPOSITO & KAMPPERSELE 


Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Sleuteldeposito / Ekstra Sleutel 

R 

65.00 

R 65.00 

R 

70.00 

R 

70.00 

R 

70.00 

R 

70.00 

Remote / Taq 

R 

250.00 

R 250.00 

R 

270.00 

R 

270.00 

R 

290.00 

R 

290.00 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Kamppersele met Elektrisiteit 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Karavane en Tente (Die tarief is vir 'n maks. van 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 

510.00 

R 230.00 

R 

540.00 

R 

240.00 

R 

590.00 

R 

260.00 

3. KORTINGS (Slegs een korting word toegestaan en is slegs van toepassing op Buite Seisoen tariewe (uitgesluit Maart/April skoolvakansie en paasnaweek) 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

5 Staanplekke / Chalets of meer 


20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

10-100 persone 

20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

100 en meer persone 

30% 

30% 

30% 

Pensioenarisse en/of persone bo 60 jaar 


25% 

25% 

25% 

Karavaanklubs wat 15 en meer staanplekke bespreek 


25% 

25% 

25% 

5-14 nagte 


30% 

30% 

30% 

14-29 nagte 


35% 

35% 

35% 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

4. ANDER TARIEWE 


Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Voertuig 


R 40.00 


R 

40.00 

- 

R 

40.00 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Persoon 


R 30.00 


R 

30.00 

- 

R 

30.00 

Maandtarief vir 2 persone / tarief per addisionele persoon 
(maksimum 2): Nie beskikbaar oor Desember skoolvakansies nie. 

Per maand / per 
addisionele persoon 


R1 980 / R990 


R2100 / R1050 


R2270/ R1135 

Addisionele persoon wat oornag (maks. 8 per staanplek) 

Per Persoon 

R 

85.00 

R 40.00 

R 

90.00 

R 

40.00 

R 

100.00 

R 

40.00 

Addisionele voertuig of boot per staanplek 
(maks. 1 per staanplek onderhewig aan spasie) 

Per Dag 

R 

40.00 

R 40.00 

R 

40.00 

R 

40.00 

R 

40.00 

R 

40.00 


5. ALGEMEEN 

Alle verhurings is onderhewig aan die bepalings van die Kampreels 
MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

KAMP / OORD TARIEWE 2020/2021 
Tariewe: BTW inqesluit / Per Daq, behalwe waar anders aanqedui 


PREEKSTOEL KAMPTERREIN 

*Alle tariewe is per nag, behalwe waar anders aangedui word 

*Skoolvakansies verwys na die Wes Kaap Onderwys Departement se skoolvakansiekalender 

Seisoentve: 

Seisoentye: 

Vanaf 1 Desember tot aan die einde van die Desember skoolvakansie 

Buite Seisoen 

Die res van die jaar 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 


DEPOSITO: CHALETS EN JEUGHERBERG 

R 570.00 

R 600.00 

R 650.00 
1. CHALETS EN HUTTE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

CHALETS EN HUTTE 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

6 x A-Tipe 

R 745.00 

R 475.00 

R 790.00 

R 500.00 

R 870.00 

R 540.00 

2 x B-Tipe 

R 745.00 

R 475.00 

R 790.00 

R 500.00 

R 870.00 

R 540.00 

2 x C-Tipe 

R 820.00 

R 590.00 

R 870.00 

R 670.00 

R 960.00 

R 720.00 

C3 en C4 

R 1 080.00 

R 780.00 

R 1 140.00 

R 820.00 

R 1 250.00 

R 885.00 

C5 en C6 

R 1 120.00 

R 830.00 

R 1 190.00 

R 880.00 

R 1 310.00 

R 950.00 

JEUGHERBERG (GESINNE) 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Groter Woonstel 

R 580.00 

R 400.00 

R 610.00 

R 420.00 

R 670.00 

R 450.00 

Kleiner Woonstel 

R 510.00 

R 380.00 

R 540.00 

R 400.00 

R 590.00 

R 430.00 2. DEPOSITO & KAMPPERSELE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Sleuteldeposito / Ekstra Sleutel 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

Remote / Taq 

R 250.00 

R 250.00 

R 265.00 

R 265.00 

R 290.00 

R 290.00 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Kamppersele met Elektrisiteit 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Karavane - Met krag (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 405.00 

R 230.00 

R 430.00 

R 240.00 

R 470.00 

R 260.00 

- Sonder krag (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 290.00 

R 170.00 

R 310.00 

R 180.00 

R 340.00 

R 195.00 

Tente - Spesiale Afgebakende Gebied 

R 290.00 

R 170.00 

R 310.00 

R 180.00 

R 340.00 

R 195.00 

3. KORTINGS (Slegs een korting word toegestaan en is slegs van toepassing op Buite Seisoen tariewe (uitgesluit Maart/April skoolvakansie en paasnaweek) 
2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

5 Staanplekke of meer 


20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

10-100 persone 

20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

100 en meer persone 

30% 

30% 

30% 

Pensioenarisse en/of persone bo 60 jaar 


25% 

25% 

25% 

Karavaanklubs wat 15 en meer staanplekke bespreek 


25% 

25% 

25% 

5-14 nagte 


30% 

30% 

30% 

14-29 nagte 


35% 

35% 

35% 

4. ANDER TARIEWE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Voertuig 


R 40.00 


R 40.00 

- 

R 40.00 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Persoon 


R 30.00 


R 30.00 

- 

R 30.00 

Maandtarief vir 2 persone / tarief per addisionele persoon 
(maksimum 2): Nie beskikbaar oor Desember skoolvakansies nie. 

Per maand / per 
addisionele persoon 


R1 590 / R790 


R1 690 / R840 


R1 830/R910 

Addisionele persoon wat oornag (maks. 8 per staanplek) 

Per Persoon 

R 60.00 

R 40.00 

R 60.00 

R 40.00 

R 60.00 

R 40.00 

Addisionele voertuig of boot per staanplek 
(maks. 1 per staanplek onderhewig aan spasie) 

Per Dag 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

5. ALGEMEEN 


Alle verhurings is onderhewig aan die bepalings van die Kampreels 

MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

KAMP / OORD TARIEWE 2020/2021 
Tariewe: BTW ingesluit / Per Daq, behalwe waar anders aangedui 

JONGENSFONTEIN KAMPTERREIN 

*Alle tariewe is per nag, behalwe waar anders aangedui word 

‘Skoolvakansies verwys na die Wes Kaap Onderwys Departement se skoolvakansiekalender 

Seisoentve: __ 

Seisoentye:Vanaf 1 Desember tot aan die einde van die Desember skoolvakansie 


Buite Seisoen Die res van die jaar~ 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 


DEPOSITO: CHALETS 

R 650.00 

R 690.00 

R 740.00 
1. CHALETS EN HUTTE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

CHALETS EN HUTTE 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

17-18 

R 1 580.00 

R 920.00 

R 1 700.00 

R 980.00 

R 1 870.00 

R 1 060.00 

1 - 16 

R 1 210.00 

R 725.00 

R 1 300.00 

R 770.00 

R 1 430.00 

R 830.00 

2. DEPOSITO & KAMPPERSELE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Sleuteldeposito / Ekstra Sleutel 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

Remote / Taq 

R 250.00 

R 250.00 

R 265.00 

R 265.00 

R 290.00 

R 290.00 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Kamppersele met Elektrisiteit 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Karavane en Tente (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 570.00 

R 265.00 

R 600.00 

R 280.00 

R 660.00 

R 300.00 

3. KORTINGS (Slegs een korting word toegestaan en is slegs van toepassing op Buite Seisoen tariewe (uitgesluit Maart/April skoolvakansie en paasnaweek) 
2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

Buite Seisoen 

5 Staanplekke / Chalets of meer 


20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

10-100 persone 

20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

100 en meer persone 

30% 

30% 

30% 

Pensioenarisse en/of persone bo 60 jaar 


25% 

25% 

25% 

Karavaanklubs wat 15 en meer staanplekke bespreek 


25% 

25% 

25% 

5-14 nagte 


30% 

30% 

30% 

14-29 nagte 


35% 

35% 

35% 


4. ANDER TARIEWE 

2019/2020 

2020/2021 

2020/2021 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Voertuig 


R 40.00 


R 40.00 

- 

R 40.00 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Persoon 


R 30.00 


R 30.00 

- 

R 30.00 

Maandtarief vir 2 persone / tarief per addisionele persoon 
(maksimum 2): Nie beskikbaar oor Paasnaweek, Maart/April en 
Desember skoolvakansies nie. 

Per maand / per 
addisionele persoon 


R2 420/ R1 210 


R2 570 / R1 280 


R2 775/R1380 

Addisionele persoon wat oornag (maks. 8 per staanplek) 

Per Persoon 

R 100.00 

R 60.00 

R 110.00 

R 60.00 

R 120.00 

R 65.00 

Addisionele voertuig of boot per staanplek 
(maks. 1 per staanplek onderhewig aan spasie) 

Per Dag 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 

R 40.00 


5. ALGEMEEN 


Alle verhurings is onderhewig aan die bepalings van die Kampreels 


MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 
FINAL / FINALE 

KAMP / OORD TARIEWE 2020/2021 
Tariewe: BTW ingesluit / Per Daq, behalwe waar anders aangedui 

WITSAND (WES-KAMP & MIDDEL KAMP) 

*Alle tariewe is per nag, behalwe waar anders aangedui word 

‘Skoolvakansies verwys na die Wes Kaap Onderwys Departement se skoolvakansiekalender 

Seisoentve: __ 

Seisoentye:Vanaf 1 Desember tot aan die einde van die Desember skoolvakansie 


Buite Seisoen Die res van die jaar~ 2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 


DEPOSITO: CHALETS 

R 380.00 

R 400.00 

R 430.00 
1. CHALETS 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

CHALETS 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

2 Slaapkamer 

R 540.00 

R 440.00 

R 570.00 

R 470.00 

R 630.00 

R 510.00 

2. DEPOSITO & KAMPPERSELE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Sleuteldeposito / Ekstra Sleutel 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 70.00 

R 80.00 

R 80.00 

Remote / Tag 

R 250.00 

R 250.00 

R 265.00 

R 265.00 

R 290.00 

R 290.00 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Wes-Kamp Elektrisiteit Inqesluit 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Karavane en Tente (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 475.00 

R 225.00 

R 500.00 

R 240.00 

R 550.00 

R 260.00 


2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Middel-Kamp Elektrisiteit Ingesluit 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Seisoen 

Buite Seisoen 

Karavane en Tente (die tarief is vir 'n maks. 6 persone per staanplek + 1 voertuig) 

R 370.00 

R 215.00 

R 390.00 

R 230.00 

R 430.00 

R 250.00 

3. KORTINGS (Slegs een korting word toegestaan en is slegs van toepassing op Buite Seisoen tariewe (uitgesluit Maart/April skoolvakansie en paasnaweek) 
2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 


5 Staanplekke of meer 


20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

10-100 persone 

20% 

20% 

20% 

Kerkgroepe / Sportklubs / Kultuur Organisasies 

100 en meer persone 

30% 

30% 

30% 

Pensioenarisse en/of persone bo 60 jaar 


25% 

25% 

25% 

Karavaanklubs wat 15 en meer staanplekke bespreek 


25% 

25% 

25% 

5-14 nagte 


30% 

30% 

30% 

14-29 nagte 


35% 

35% 

35% 


4. ANDER TARIEWE 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Voertuig 


R 

40.00 


R 

40.00 

- 

R 

40.00 

Dagbesoekers (Geen piekniek in Seisoentyd) 

Per Persoon 


R 

30.00 


R 

30.00 

- 

R 

30.00 

Maandtarief vir 2 persone / tarief per addisionele persoon 
(maksimum 2): Nie beskikbaar oor Desember skoolvakansies nie. 

Per maand / per 
addisionele persoon 


R1 590 / R790 


R1 690 / R840 


R1 830/R910 

Addisionele persoon wat oornag-Middelkamp (maks. 8 per 
staanplek) 

Per Persoon 

R 

80.00 

R 

55.00 

R 

80.00 

R 

60.00 

R 

85.00 

R 

65.00 

Addisionele persoon wat oornag-Oos Kamp (maks. 8 per 
staanplek) 

Per Persoon 

R 

70.00 

R 

40.00 

R 

70.00 

R 

40.00 

R 

75.00 

R 

45.00 

Addisionele voertuig of boot per staanplek 
(maks. 1 per staanplek onderhewig aan spasie) 

Per Dag 

R 

40.00 

R 

40.00 

R 

40.00 

R 

40.00 

R 

45.00 

R 

45.00 


5. ALGEMEEN 


Alle verhurings is onderhewig aan die bepalings van die Kampreels MUNISIPALITEIT HESSEQUA MUNICIPALITY 

FINAL / finale 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

1. RIVERVILLE 

1.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1718.00 

1976.00 

per jaar 

1856.00 

2135.00 1.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

861.00 

991.00 

per jaar 

930.00 

1070.00 1.3 Deposito 

689.00 

793.00 


745.00 

857.00 1.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

265.00 

305.00 


287.00 

331.00 

Seisoentarief vir Skole 

265.00 

305.00 


287.00 

331.00 1.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

68.00 

79.00 


74.00 

86.00 

Seisoentarief vir Skole 

111.00 

128.00 


120.00 

138.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

2. RIVERSDAL STEG 

2.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1719.00 

1977.00 

per jaar 

1857.00 

2136.00 2.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

857.00 

986.00 

per jaar 

926.00 

1065.00 2.3 Deposito 

785.00 

903.00 


848.00 

976.00 2.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 

Seisoentarief vir Skole 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 2.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

68.00 

79.00 


74.00 

86.00 

Seisoentarief vir Skole 

110.00 

127.00 


119.00 

137.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

3. HEIDELBERG SPORTGRONDE 

3.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1721.00 

1980.00 

per jaar 

1859.00 

2138.00 3.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

860.00 

989.00 

per jaar 

929.00 

1069.00 3.3 Deposito 

785.00 

903.00 


848.00 

976.00 3.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 

Seisoentarief vir Skole 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 3.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

68.00 

79.00 


74.00 

86.00 

Seisoentarief vir Skole 

110.00 

127.00 


119.00 

137.00 


munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

4. THERONSVILLE SPORTGRONDE 

4.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1721.00 

1980.00 

per jaar 

1859.00 

2138.00 4.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

830.00 

989.00 

per jaar 

897.00 

1032.00 4.3 Deposito 

785.00 

903.00 


848.00 

976.00 4.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 

Seisoentarief vir Skole 

274.00 

316.00 


296.00 

341.00 4.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

68.00 

79.00 


74.00 

86.00 

Seisoentarief vir Skole 

110.00 

127.00 


119.00 

137.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

5. MELKHOUTFONTEIN SPORTGRONDE 

5.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1148.00 

1321.00 

per jaar 

1240.00 

1426.00 5.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

575.00 

662.00 

per jaar 

621.00 

715.00 5.3 Deposito 

462.00 

532.00 


499.00 

574.00 5.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

185.00 

213.00 


200.00 

230.00 

Seisoentarief vir Skole 

185.00 

213.00 


200.00 

230.00 5.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

47.00 

55.00 


51.00 

59.00 

Seisoentarief vir Skole 

72.00 

83.00 


78.00 

90.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

6. SLANGRIVIER SPORTGRONDE 

6.1 Affiliasie Rugbyklubs 

1148.00 

1321.00 

per jaar 

1148.00 

1321.00 6.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

575.00 

662.00 

per jaar 

621.00 

715.00 6.3 Deposito 

462.00 

532.00 


499.00 

574.00 6.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

185.00 

213.00 


200.00 

230.00 

Seisoentarief vir Skole 

185.00 

213.00 


200.00 

230.00 6.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

47.00 

55.00 


51.00 

59.00 

Seisoentarief vir Skole 

47.00 

55.00 


51.00 

59.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

7. GOURITSMOND SPORTGRONDE 

7.1 Affiliasie Rugbyklubs 

608.00 

700.00 

per jaar 

657.00 

756.00 7.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

287.00 

331.00 

per jaar 

310.00 

357.00 7.3 Deposito 

228.00 

263.00 


247.00 

285.00 7.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

91.00 

105.00 


99.00 

114.00 

Seisoentarief vir Skole 

91.00 

105.00 


99.00 

114.00 7.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

37.00 

43.00 


40.00 

46.00 

Seisoentarief vir Skole 

37.00 

43.00 


40.00 

46.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

8. STILBAAI SPORTGRONDE 

8.1 Affiliasie Rugbyklubs 

574.00 

661.00 

per jaar 

620.00 

713.00 8.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

287.00 

331.00 

per jaar 

310.00 

357.00 8.3 Deposito 

228.00 

263.00 


247.00 

285.00 8.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

92.00 

106.00 


100.00 

115.00 

Seisoentarief vir Skole 

92.00 

106.00 


100.00 

115.00 8.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

23.00 

27.00 


25.00 

29.00 

Seisoentarief vir Skole 

37.00 

43.00 


40.00 

46.00 
munisipaliteit hessequa municipality 

(Lgkti&h FINAL / FINALE 

SPORTGRONDE TARIEWE 2020/2021 


2019/2020 

Eenheid 

2020/2021 

BTW Uitgesluit Rand 

BTW 

Ingesluit 

Rand 

BTW Uitgesluit 
Rand 

BTW Ingesluit 
Rand 

9. KWANOKUTHULA SPORTGRONDE 

9.1 Affiliasie Rugbyklubs 

521.00 

600.00 

per jaar 

563.00 

648.00 9.2 Affiliasie Ander Sportklubs 

261.00 

301.00 

per jaar 

282.00 

325.00 9.3 Deposito 

207.00 

239.00 


224.00 

258.00 9.4 VELD 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

84.00 

97.00 


91.00 

105.00 

Seisoentarief vir Skole 

84.00 

97.00 


91.00 

105.00 9.5 BANE 


Dagtarief vir nie geaffilieerde ligaam 

21.00 

25.00 


23.00 

27.00 

Seisoentarief vir Skole 

33.00 

38.00 


36.00 

42.00