Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of ""Consilia medica""

See other formats

I 


C&t Vuy^u Tft e/^Lodtt#. 

gLlltd chi YU 
$tb eb i*~ fit fa J " 


idL. 

u&rfe/tzY. 


hetfaJ} 
- ft uJLs meJbicj fit- prfirt/o 
*rie^ fnrflte&vY. fftn'c w n't i I raj-of, n 


'uyu 


yinr^fanMA**^ estf&triil’ rrtcnrCtA 

/eJ sJb-'jivfonfttti Jbfulh, *> iyt fMa^', enc^y^ 

VfrtaM- / 

Vhytb+S m<$i , vnk- naJusvcATj $rc. tsffi'vuzyi.c* 

rHeh'nuc*' rnAntih^Pr 

tneStcA**- rdM'ae*itaJi’d-Hti' jtiueKtf^ fuA'd a - 
^uarttoQo ajtera^xtni teeeSjsti': 
t(tiv\wyt* ek- lecvebr, rrieSi'cATie*' ^e^bhtY &C— 
r% ts—sjier*^*‘*H&^ 4*# ntaMU- fe- khi- conJCf/i/- 
viJeJkarf—tCCfi ^efnC/uV a^rC ^nt*' man MK*-j*LjU'u'a- 
a) eyestdieM&fv^. gjL fe<^a eJ-j«jCx*- wefrej .■ 

gj. man^- jtff rt07n.e4 c. ^<a4tuC> J*f^ 

$Im tu~dJtbt— jm+Uca- yYjfVu wi.e4cf£Sr‘ct}-? 
'cftfvenJtA. n*c%tfaiia~ 

maMtc-i cui/e^n- u/vcLfi ^r/rnc^ eZ— 

coxvhb- jnzlniMu* ej-ewkcU^jcj^. 

i*jue/ ne^/^y, A ^e/ SZfo/r 

favi yt jrr&'e^ cMAf<--- jf<r/'('('ce-~ . 

prvnx-) a wlYclYu-/ ■ eA~ tt&iYiA • 

OiLjUu ifa- W asu uJ Y) i __ _ 

^irtr azfevikWy j u tutrik-/ e/eya^tA&S, 

^Ce^iJbUu'i/ j v cjuAJ- 'fltjijf' / dr. ftfeci. 

fe.) 2efltu'e«9*- *jie*KJtd Stcyo eS—jicJ/u. t>t.eJkej 
yucr e^&*a*rdtt'M' * n (&YvW j rvJia c4(—e^a^ 
ayft'l'cz/, /»£ 5 ** eddy (h cfitncr^/. £a/. 

‘.(n-./* ef<i>A4Y- '.f#fc y .. . , 

(/, V //«J -M'efef ^^cgAf'atuJuJ. 
incdsa eA~ fiaAorfr- cerjieYif 

cAr 7* <?0$mL.. (rjiC^zi/i&)ii4 ^deeA: 

Jc^jxd Ouypfej- jivJhuwAj ejY)eJrtu/ie. 
g^huiAksr*-' e^r^ ,<4 ^ MK ' tx ^/’p erf t \ 
}t 0 He*<A- Qt^uv^cA*^ <r'e / /A'Ju.z+**—r u/h 8 *-j cYt\ 
Qi\xi^tAuY <*. ^erlatttd. 
eAJ~~4M>) _Jlofre/fif««**- ejh-t '77 


,U T 

( . c ^1p fi jp e — 

a^ir jrittAife- ")^yriey^. 

c4-c> Jt<rf fcc^icrf ewyiiA tjiesx/it cJtt/a^r'fcL 

S'd <J/r %x/ eJrjpopffiik'o. ^^tc/ayui2^'. * 

J-Z j&ctia rxo/tfu**. . 

poytt'uuK. ujhbj c^i u o.^<a / u (f<4 f-eYyw. 

ewLffjtuj - 4'(#■ f 1 Aa^wH<. ejene 

(ej 9tjlre«J<W e^kccLtiHA uj. A^'uh^cujlA ^ 

r**?y?p wj ^ 

?** u.arf -e- a^e^ltAVMr e^-ha^/U^nA. aYZc/avu**. 


feeJu4 

penetfUL ^erf v •- \ 

0*- ym'wu't*- A&cm *c {&*&£— i'/t c%('vicryi* ; eU— 

</(<K ti'icMM^t(Ut'd t(A Hcu/t>/U*A. . 

A) 1 71 (M-li*— Jx.vU— U3 l <xcA ap^u^hL ■e/jAt'iUt^ 

/rneffi- 'eA/a/*- ftjctW uJ-asttfajk^ 

Ib&kfr ikiM!'/. 

>4- jhdvY/ -^Uc-caitd %'<JluS, pear <*<— 

eL4OUM^Vdt<S natiAt/fih, ,‘ A &t'asft/ *u~- tt/~ 

ItW vcJ . 

fejcAf/. 

4V a WacfeA'A, ftra/eA* tkoSj, u.$A 
TH-Cll-e^'d- tftttdtX', ^V(fe<V if utSt' 

'f\, l ; 


(K? mU: 4- /cUt4 r 9 ■ , tfUdl 2uyfdba6t 

trmhedM /■, u e2 ■fifch*' 
c4- yel;{* fatU 

jn julA-ccJ cc-tUi“JeAKMcMtS poA'Af** u*t<- e^cU'e^ullale^ 
^Y^Or'W .eA-/aJilu^hdl peter retpoftc %'eu*J*S 
Atcfop' eJ-• cUt/<p> uji&g—- 

<f< aJuc*— ueA u&l~Jci'A&~ r UeA ajfrch^. 

, ixc/- e*u / y*i~ atJ> um a~ gxA&z 

ryufad<t f'rc ccAr'acn— can uo/tifa_ eJf~~t)tWUc^ ^uJL^ 

uMAiiJ capitis . ' 

&A •He*#— cxA ufrv-pc eic/t&iuo tAr e%'<i4< ( i~-~ 
arx u aHit/UcV e^-Oc^ytuK— &z/r&iK q?a u<~ 

Qicf fckzj-r. : • ' ‘ • . ’ 

Act Ac/ in nlttire^- 
psAt ctAaJ ua/cot- c-etp ct*. tet/ Anzdio^-j xtJ^ cjU^/u^' , tA f&k^ eJLplo*i(wJ Cdjdldd facii'f ceriisftOTLbko/ 
uA — <t2 jfzStudstA- Jzjjl_ eyfiie^nfca/ejftt. 

cfiL, -^xJctivh<??re_.. 

$ifp. 7He.L 

concpfr/t'fa, - 

J’j rvujd&k' JLvJr-a' axfJrrj X af^a odcj. 

c/ 4-2- p< <d<y crffcada/f H eJbrudj eftdr&icuhxJef —- 
-^Uctar ^aer iV fi/fy fa uit. 

c&UKr a^J-<caiAja^ uA-tn 4 h )ed<-*&tdr 

kniv^itcdci ^uar prim. a diou'n^.a.cU- ,‘n Jupe,^. 
yxct-et^- u(U fa AesrltTejiA^ rep tea e^c. p&fal 
^oKiLed'ka ^r- 2edc'*ai-r- pyv ^^na/t'^rU) 

V * /7 A <■/?, ’«; .-/ . . . 

£*du 


tfyi. dtdc*(( «i- auor 

Oidlwi eJr h axdu (u iK, iec/t'n dj—t 

jn « &rf<y- . 


On aM&foiK. ^xiev Jl'fuce Of 'mu/luw. p '/ejC-eSh4~~- 
<£. 6 &it(h cdd<vfj efaOOti 

fatiAJicrfifa- a^UA&('-ehjn<V(p*a4f'j 

affcad&rj eA-Oe.df'n cuofe- pttir ttohi&k, /fcdeJ-^S — 
ifafi pa$i$<d e^uce uAH(dut<JayV cchoc^tAid, £z<t/uj 
uxaOol, uJ~ rdotvdu,^ &tfa & pfpadm c_ 

re^UAK — <^aa/] j/^er'a td—uA—cduHce^. 

{juLC^* ficjud'cin&u ,c UocaJ- juor pfa 

*' dcwfa JiH-puZopaJiuj jrUeytcaAo■ - . 

qb ajuaji'onij cJ'nisfvy/Ofar Qjjfeve*d('dd tfa/, pcrfe. 
auikcs fcl - 8-e, fajcOOf <jfuar 4} pa^r’c^cJfaedtC. cdj '- 
f rwqiatK~ p<n/U*UM4~. 


m 2 

W 7Jl uJ/t'n (&/— fvUrJufacV a c9 xaz 

dcS~ j \ljl/ A /<7C A- £e/foiy<ljc9<f / Kc/- &- /zt/C- 
CCdU\&i t/th* KJZ^, 

7 < dJc/a- vjU cc 6 ejJre* 1 *- paSU- tu?/* 7 ^ 9 ZA 

/ccm 4 jn(Aftte*%cr fac/aji’oxoj a(L /pcutf 
yjj<kcfo~ ; li£s( p4srf)’ tMcJna^ 

J<iAo<<t*$7 : i 

6 r 9 d uf— f^LjcJa' vceX pyvxxct /#/tc/'ic* /vc$ 

S^uteMAlf frJAU cjTi UOCdWtMtV /fypa%0/#u9&/, U&sL L 
fajpj /fL&tU*- *h&ft$e/'»u' 8 eJ. 

Jwtl 2 % Q l /jwV4^'iU 

c/ivUAj^ d3 refe?~ fw va/nr^ pajUi 

0 ^ch 6 ei-yfe^ <j>ed<>. 

- ¥& v£ju ~f&Jcuvh 'oTtlJ 

FtipW- Afiti fltjf'. ^ e * UM fac/** 0 feS 

f 0 . fH&cieJwff olc/ pjW a czM&pv] 9uu^- ct/t// 

PtV/ 

*£&//&-’ 7K&2<z/rf 9u **- ^(‘Oyt/'cK-JU f *A— 

U«/<mW. ' m 

crtm/tVuM- Je^aATot—aA-iT^ (aJlrvj trrt/ / 

^eVtUsfd- Qrviyif- ich irt . 

/les acti5-e^uj ^u*r ^a^j' pneh casttAtfa^. 

ttx/f/uJj cm m~ vricasiAZibfa- jhcST^jidt*/rer<_. 

^^vauwU— at- tun cMJ& aJ&/'xl£MA)tOto<- ; -u4^'-i-njjty^tt z 

frtaM^rt-^^ ^yU'A^t'rr^ Ju^7itA7t/to -f'vb 

S*' nexe^yrra- ^Jct'ad\o <*n cfud-^t/. ^ c/c/dtdrt /-— 
f-e^uxt'/ft m a_. tun ad*- /eAAjr'nux, ^rusrd'JrftuitifztS r 

ctr^m2ucujt4-~ vOLi *L4(c> fanfcyn „ 

uAxim^otnttejiA- 'fejcA&hfflU frpfue^ 
fhtM4tefU-e4- estate* ho. . 

c /f^^oMii<LU’«a*i^JeA^ jru artrfajiuaeyCfnc/jiua^. 
et-rebe^th’* ma ■ ■ « • 

"fa (dsY'>f aMo a n*~ T^c esiJifoA U u/nejAit/S arca-M 7^ ^ 
^OmA— am of fttqslJt 'dXAicU 

tT&Xef- ^oja'a*- tt^uoJaJ soLpt'A'JiU u&i/faA'rttdkto? f *>_ 
cCi/cm.'M \tofuj., 

ty- <fxjc£dJ\o 2deJ~-jri t{(iaS*r ajfc- u uJtLesi 

Wfca/ffvfta/MdriGicj eA—firt ucrfy^ 
/tjipl X'astAj ‘UdcaJ— 

00 ntp arzjasf ^4aW aX u^o foon/ay^ etXr&n*-# - 
YeAjuoCaAa. - ^i—JncXoalcoV fejcf'cc/io 

a ^ 14 *.%a aJceJij, t IbJi'tiorJfcf ffevi J)e&JiJ/&rtJitrL 

a L 0 ) Jtpe^i'orea^ it/cfJj ptu/fem- uMA/y/ / 
fasyue*^ ciwJ<Aat^.przpeAcUj Xuno/cAa^ustu.*^ 
pn/ti^aA-r 

A~€ f-&nji'uih~ p&f acudenJ pU2c)eJuS / vcj' 

71 ec jncasn/vUiAct- 71 ec - ejpruXfiua' fJaaj ^^rr^Uf 
ncjiwu**- pcWhb ue/9<fXrH u&^-e^tLe*J'an< < . / uA — 
in 

{JnAh'/uihtrf * ^Acto^ ^ucr uauuJ captJvi e 4 fp u jJ 
p(uMrnt?fMpiA- ecipiAit*^-, Jed Xofc. it 1 pciXt<MJ*rj 
jyiofXofut**- coih'Mjo&ioJ 

%CL m „ ^ 

LfUtfi'w loaj /sVuairiiX r* -fcJeiknid. 

tanQjtb fe-JcSdJt'sKlS Jonas ^.e.. co/eYii ^romptAf rfjC 

ji/cun&ts jieAhor~ a 

• -^tAcY*~ j’njuic {i/>- 9 <l <r/fi wed- f e ^uj / £e*vuxj 

jncr/ftdy <r</ti it&tue*U&f YaA^. v St V t— AiAidriA/ &ttuti£*J>if. 

c/9$lA £*/' Yd- 'facA (/ eiL 'ftftJeo /ciA* tjt Aa - 
dikt'btue**- ' ' t 5 

pi U*U; JltM)*- *%£ ixjfxU. nmfao. 

rfurt/xi e&tfrienQ* ^ ua tcaS- 

fact'de^toi&fi^o^- ac) cturxAW&M ■ ' ■ '&+> - 

'S-tZJI U(J 7UZ— emir'll'Q — fjtm pYf. /Ct d^<yftJL4AA*-- 

yedDjSr ~ 

<ntaYUk rtf- htsnY/’Q- sYre# $<&h 
£&aM rLS—'&ytcrcS: 

f t 'f<JL_ /uMtrfd dustfr-44tdnje*iA V'/ ns-j n auYtJeS 

coin^PUbluA. fryurum/Yc*- cr*s Acs*S~ * fa/entiaj 
PeJSwr*--ij*Y a gaJtt'ce-: fifierej, OjuS ua/fa; 

et-JuAn, oic/CeYj u.&Y pfar yu.*YU**-. -eSk^Pej. 

Yn Stup/At21“n-ewL. ah flwHu'Y*4&*&. c.ow^ferfYfrtdl. 
etci'ptktj factor cf'Ucv' yus^or AcAur a^Ac^esfJetfeA 


i < . , . •■ ■ v ^ 

tyre#* csuAh'/j' ma/u#*-^ncpeBnxA 

AaJt'/u&a de/eA-con den (re- po^ft 

si^ette 

^ Jd k/fmo—-peckf?. c/YrtyuAh^- caYfa eA-j uy«jYo. 
‘i/&jajUgS eA~(Jar eotuxoYttA*- rz&foQacAx. 

uJr-ceA'uA aA-c4*utuo^^-J Y-&neaJxV / /t-ec mafiu- 
eS ctefaAj- n ec 0 ef&zhU-tn - 

gltea) *3 pYcJctaAi'cw. 74 *^ jcJ-ttuiY— eA-jnS/iYtitun^ 
ScSn*- ne.c&Yk-eA— wn&*— jn cAns^r*- spcSfeeAr- ' 
'puct~ yy^cJi'sKS- paSfj cA/tU/tn dad?, -■ ' ^u a-l> 


eteYf 1 

qt*<r eiL Yttifeo i/L edfts'yu Ycf'Y/a t padhe/ co n^reJen. derQ -/ ^ua. padk- fe‘**ff, pv.o ^ 
fyu)9d &%//{(&**- 7\o§tL4L\ yhfeUfiY < A <? < *—/i'fiJ-eit Ool . 

gLtutf awtu'iK &hfedenv<*~e< inprdo 

&i~ yuiMor*- ptu/Ki ffJfedtf- 
(jil t* pt'duh eY^i) feUdtJlb tc/aco ^uYt*t jfiQraf- yK<v4tcf y 
'herfnecU- aj 3e£%d**iJ : 

<vL f£t«4 uMxjCU^- $*&***- paJk#^ cea^pfefr- 

puY^i'daJ ^(XA'daJ 

ejjrrintvh ^ '* 

^-i'a eaA ^uxdaj fim'tuS eiLpcnouh 

9*S^—/eM ad jyu'hs Hdspa/l'etl t4 (JafcUtn 
pesik- tfte_ fefP^ dt^e/af axjuhctardt'a/ ^d'rupyarf/'t'o de) 
rnde)es*fo^. 

. ^2t MV fitffdApY as<jt 1 Cody^yftd’a- fe&Cf/ 

<£*— mctfci etf-t fl cYti feidar. 

v&f p<p/kJ jvnyved De/tyaa&dd an tupveA&n 
fitdaAurf n de)d >hW JiUcor*- &rigiZs a had& <*feed*-. 

fLodcU eid- cusw^ <L4fi4<t <L<zpdA fe/c*‘<Y jrt/-ef/<— 
jrtxpiUdfo- vdn uiovdttY. 

feU**- * {ynjedanY . a ^L,<tjie#? 
C£UJ> posrf yjd-efKtK fejdcY eHaj/iufu/. 

On. Jtdua*~ cude*t§dsu*^ cui~ a aaJ p/iwun^ 
in*'' fejc/as <?-eov cZjeiotftuddadi'&uTt/fasJ dudpeedd 
g'tfefe/vsf jfO) fey dd tide *4 . 

fim. fecA'&rt'Oud i7i_ «V/ jj?*Y%dioi 
j-firti/tw uY / uJdaca'plte deiHafttn dud / derfo. 

<ytec tpm'duA -*0^t udj a^dr’atdd}. '■■ > 

ft ea jn<£*n'6u4 phaA'dic/ jrt jtMn^ f?ofe(‘k. 

tk&nicff paMdj csujvJqi Se/O^a/io ^ JraA'/v- fee?} 

" ‘ 7 paYf 'Oe&jccfa^-Qz'vL. 9KcL*ies** et-p&c&ie&yf JlU 3 t^W (yfadiin*^ V'uf-ef.A. «Vf etrtj'ic&f*. fiefwrx.. 
CV\Jj} k)fttfu/f -ftgwtv—£iOMJ& TvUTtUyj 


J<j(tcefi- rn iihih^- p'puniy- <uow— JiaJrilo-- 


/,y- 


r 


AafaW f« ;>PwW wfce^Aca'mh^ 

St>(aM§<v ptJcxaM’c^U U tho&oJ ejf- wh^dsf/ 9e£' z 
jmirt U nv aj/f'pajun ; 9 eJi\J 
vJrtLjrj f t oafi'm. 


iruxjtiK. 


po*4t 

£t4d W d&MClfu ouhwf / M(ZM 

athV) Jh <t$2tsiH / ^^uui^Uuny. -^ijc/ac «_ 

fueJdraJ^- ‘rxd'rru- bfaf*- confined. - 

^ ^?Ar jnttosrzrefi- uj}** j^jie^Uy. 

Syf&yt(*- Jlc-n^ pannI cll£j' ^'rtJef earner6raj] 
oJ/nip, A /w*/ p'cjnsr#- Jb-9cc/J. funtt/uc^uJa/ 
Mp/&L ■$<*/• 9e- ■ wee). 

£> r?cY ufi~ rrnJf rteaytcfi- et~ p(v?ujufi~ ^xJcs'dJ J a - 

9eJrnJ3aJ j. e. yuar a r jJ ! H<a' pnft'efii/YlJur/ 
cZ-Ztet' vdr-jflaf^'iLtJeJ puJJr&J ay^ua/i'kJeiM. yJk^swoL^ 
/ Jt+iA-audeno^ Jn Wcjp a/ej u c/yiiar p ajfe- cWtJ- 
$i dx'a t&tufiare/ tMUdfimfi', iofi djra cJ r Jtrpfi/ 

ofih'caH um\. ror/ln 

wel 4\aJfcJ JTUVtuJ Qidw fllfp- vtj-ajtf#*', puj^lt'lej. 

O-vj puxootii <acp a/^-U-cw'laJ ^taJh/ t^vcTjiJincfey 
//r’ ear ft*tfi'U&'it&s W-x l ?xiJsa w _ 

Head*- tnf gycdne**-^ ejnj 

ji<tjf aM&rj jnji'JeaSy ^uvl- ^.-4fC- faw^v-a/aj fejuafio 
YedSeyeJufi n 'fu w<^- - / nec. jnJey e^Jne^nfJ — pasyiej vAiffri^j 

}eJkAjn<Z- 4w 


*<**<< 


(Ac) 2<J< l jalitfte^ pe$r&*-t- e^ ft Jetnie+tfa-. 

feUd^cd f\W 7 H-e*d~ u A jia^ktu- ajfcch K- ecu. 'SeJcpaJuM^ 
in <rpl('w<t) tfa&fa- catdr-HeasnJ-: 

CMjl<-t?«_6§7 ej-fo ru ^‘*' ^*tj CfifffcA- 

•htyrcLlj cA tuceiaia* j flMeSpreli/j<A- 

aCcunJuS/ A/Atej; 

Ma c a AcSaJ?* cej acAt'cLi fiMHc' uAit^ahcy'ujeA.cAajU^ 
coTft.tj fAin<*M&-) tXkA u-2 -’ &luA- pAu^ci^ uj>A 

ceyiu iU- ^■i/uu'A• 

<Z)t- Phfp- /W-VeW 

cAapt Je/j.e.- p/inar ?tc*L aMpcsa/ ?te /as^^f-cxjuJ— 

-’“ "' ■iMch^-- JMjcicUialiei*^- p/tf/falj— 


A e*U«., A’ A /?•«*, Zonta', eJ-aJ 

Jb'iUcUCorA^yvuAie^ ?ul cajJ&im~ ^e^ti'lab.u^ faJl uo^ 

presv^<vAA<^c^^!fa'*pajAr 

■'- aTlS^f 1 ‘fV-*' fr*du**~ t/KfaA / uAtrytixt^ 

pcAk'^—a^ech.jVL&piA ^'yw-ImA-. 

Ad -^e^vMaJ iri^actA) p“~QS 

:n■U'KCi fluid— e ^ do- c*Ad S%pa/(K- ■ jp u Chlujii} a-M/ec/z) 
pattKO, jtuY /acau^- MuJetchfn flreicMurd pa>Ju^_ 
ajA—£iikaAu*^ f -eAuMin p appm hwAw p^achr parfj' 
f pcA'llUvA (U^UAc Ac'0^ zcLpik /vdlkt'n&r&o^ 

{ApTclv), ceYuuiot (Mica-KAped*~ Aaa vk- • (asnctMiM ^ 
Ira do cAurj AfJfr-ccMuJ « ZLi/t— MasHea~ 2&nAA<y- — 
jM(s avUlU- $a4^b fivuM-id. 

V- JLit/tti/O MO^ ^/^aw^'e^jfibfC pt^foaO-uMutc^_ /Adr^u/dun/k-ad> 

Acrid j-fen/ri*— eJ~ fej<uarfu#n- cnru>,ir*_. . - * . 

O&tm fee/euth &A~ jtt&Mffi*- aynAidn- ffifesH-vurf 
pdtilrf- titiKt 64L Sb^itA ca nnaJpnd tnsyL- 
/&juJ/<'r^<A et- walh'/'n*d 'fj'nted! luzA—^ 

fftcrt.(j xA - •' 

Stccj 'jrvLp.onu+fkrf vf-eA o$<tj /'epucy^^ 

c&i/vJv, ■" 

'Tuvanler feed btr^ A^feyjivuwd, f/octd h/r 

eauldd casrjlhA eA—c-a^t^Lpidchl- c/tarph's.- 

$Lovrzvrj pcrflvw4~QA-e^L /tfA/tmlAnd. cwpuntSeuj ; 
aircj-etvlo /fzwno dA~c Wider p ue r uT&hUior'anJei- 
YU*A~ h/d/h 4 ^/. ‘ % 

(g4 r fbrxfe' lA' fed ^ed AeJud &)tikd /aruej ‘paa? 
id. picrfa- JWtifi*-. W rad. geld 'etMof 

Aide tfd , Tientt udpu ajt^ /f'rlH tr^tofo— £c*— 

($i\*cdeAJ &f~ /jtUed pttapf cayf^A} J&jyj'ri;As?C' 
jilubindlK- d~ /*JrAub i‘nt**— c aacAiJ ■ \ j nMt'Ank U'Jt/iad 

tA^'fvd&ierdi e?auA& • ■•'••'•■-■ 

J^a. (/M id 

OUn (ztAlAltv^. ■fejoti/ de/t 
qu&i/i. S#- outtcu/uu^ 


'dluS .feed /&L. 

tdejVAc'l. 144- uJ t i oU / uu< _ //t 

/tdcjuA fe d <puct r*~ /cryj At 9 in d ftrtidhdd 

uiik- /a puM. xc any id A/ k*~ uificu/uuA ~ ctpipe/UtutM 

(In. jdo Dud ccnJfeefwMd / eft'tiMj e^&cAreaiAjnj.e. 

SCfljaA edr feaM'u tu — <u>?ufepfee4<Jirr^ e^dvewuA ~ 

ne4 u- en jncpi(< caJxsrJt-' # c/auDunJr- fauA‘si*ji~. -* 
ejyc'did fed 7Pia.uU- ud m<xcAt’rUd e&a. yuadinxmeMdiJ 
Ili 


rn <*Seri‘A- ) izd dined, f-en^ca 

-eA~J 'nlpyb'c dJt '(y*JL^ 

gjUretfitiruvii- . ,, ; uc 

ue/ pw f\ yvUlth. & 1 r 1 


' e^ye/u^ 

u dsn*- App<U(an4tzY j/rv 
ueuns 

u <t pa* re^eJuwh. 


%lu 


duM-aJt ajuJtr*- unke^ £&rouJzxjiJ dJ^dAed,pd4 

fattidinj / _ . 

ruJd 0 wihlA u&w repeSfaS a.2 

Ki xdtl «^y ttyylM * nidi 4 *u~ / &hc truifn nfj/&K Ok^h . 

cfi ra cjUly^ ii^dujL&JJtnd OiiknieiUf- e^~ p/injunJ-Q _ r . 
^rpo^ AdAenSr 

CfL hfdohrmxa^. ccrp^ a/nh‘nedirf dd^izej. 

4/adei Pi/fe ieUi ^4 a.jl/’iHj&nt next 14^ tM^dpdSudA 
'ZoLn jioih ■ // ^tef&rn^ ft'n,<pSos*~ ejf—^u tppx. cwShJ- 

cr/fec/dann c2iex.ukz-y &L- ?ioSd ScuSi'C/. 

%*>&>- in <xc4t^d HL&vUii 

tAZ '»<?«. 'fzoyuUiw^- pdiciasThit4- el^ 

* diiec*\iiv<- ’eih-&l eH^n.* dm*M&«fa*u iwO 


f 


T 

•U&t/ 4 *K_ 


W m aJevia.u*-', ccxdS Ifizd'cdn&n*^ 


pnrMyutUuJ eft—driJaJtvj fd>- On^tcJi. 


‘reVuvtA- uSuJ nrmMdf apd) no/. St <^atn fionA -— 


K4V\ 


cdTnnzd^idJ cfC pcuA'ca/arj cAt'/tipp'd^ e^CpOTUnSuy/. 

cSi4(>i S'f^W' w AtisAdJi'snJL^ SuuAesj , 
cpyvj. a i‘n p^oUx / T7Z—c^uyi/'i^ / <j?-uod ^a/- sd*tfMA*ltU- 
koi Seda zyi\xJS<iiy. 

d^L; ‘tffi l. j/ujkurzdu*^ 

J\dtra~~eih Uidujeciid <zcmJ pc.*/ &vnS uu/~ 

■foetraJiM/u H*~— pou/ltuv^- tzd paHxei/ut**^ }Sd) d^fcrfe* c 
'*. VSwvfiaJusv' ctl uLfU'^Uic^ fcJL'dftuiK, paA'a^ . to*#**? 

g//W«i (jwt oLCXtd p j u 'Ujyuf-r 

pno')t<J Men^' ko/?iW- 

c/hdhertAV^- C4f— i/wfl/jru/fo^ pig,? pewiAur/ 

/<'pecr/ a. ecl) £[\M pimty [ri'appxi/tvre/, ord pos/fa] 
ua^uerst^' 'h&fKkt.iJfiufiJ-' 9 l. 4hui/y t A-pz— 

jtiuuef^ ^'jfj'h * 

<Jr~/u .ct^-ouuA<Jurf uA-jjLuJtney^A <ymr j ttjfdsrzpA? 

CO *.CL*dr~ £^—c.O ((tUp. ' ’ *• 

c 4-^Ur ?*uAc/ eWH^-peS fi'kyuJtrf ffdjtofaj 9apPx_ 
a_cA*-- irzu/juv*— vuf'cid n\ecA'lutf ; Pupfzc. 'Kofktot^ 
ftcaMuf:- £wt*i6*- trtuf<tJ{'d THeitrU- Uu/x&vj 

pai/h- fd~! &h repePkSynJ'erjePU /paJi\’f ; i^ u a pep 
tyivd iPS&UY- jZJuseJ &rJrtcoupeej. 

(Tw'k'aj ,> jnw uiA ,jC 1 
. . ,_, 

pcJ uJtftvtuyi (A totxepf c&/£<J pn/sVixaPlo} 


AoPkAj pu.o a.CAiP 


U*dM-jfi'it- 0 -/ ^vo/tul^ 3ec,aj/&Ji'HA- u-eft'n. py-s 

yu^- ectfo. 

Slvl*4u 4 eP pv»fhftltJ uu/nen'6u^ <*t)A,’6<pu* ^ 
Quo ^‘Co*. hr*cAu.MiM/ / et-pn* ua/ntrvf ar*p/raptPxu'/^ 
eiitWM-t n UAt luV, -eoa/noSj p-em^o*- JLa^ 

jiMPA' ^ 4twV fu*^ ixJan&Ls 

!?'(\uak-j jup ytespApiu.piAok&Z uu/nePJ &t*cjifa.-^ 

9) pajh/P 

PuPax^ £eP‘#yuJ 2 UJrl ^ 1Mi< - AotuivC- 'AaPep ex* > k _ 

csriA’tiuu***--pifU AaJtv^ U-oPnepf 9uexlu^ iaji/uU 

<Vl yywtv^tPA-ebce*^, vficj 

- <VPj /tUusac. £p-smsuu*. uuixa^f a92ucAb, Jpeua/d iu*v U-Jii-J pejftih'dJtd u al!nesau* _ 

secZiUiu*t\~ f i4jh-a-iPi<- j htiMi&tfm.. 

vetjnikdendoiuw^ ^ua' /ca^-iJx'uvksivu, u&Cj* ufrt, 

eWJL fm r&nouaM—/itth 

o4t eo vUll JoJmv^ Ajgtnii W ceu. jncayrna/Uuj~ 
^(cxkirf recddicmtiU' 

<ue( &th /anjxdfivi Aupjw&ffiA pvj tx <iln0r*- 

a) /tffkc. tt/tf**- faJvw- pe/foYlid -ett) puty ant rriuttt^L 
fed(Uwo*~ eMA o- At) t*.f~9ninC wjl, fvJz^ / ^icaO 
afU) $C{ rap/o jiUKofo, ycA'^m- /ajCa/nfaS 

n’e'AiuJ aJ,uJ ed—cjh^JevaaJi o lAz-fyctfaux ucaXicuCj 
txaA'^Set'LJcuKh cu.^\/utitiU-- C4^7> a/f^ 
pajU- ajCi'cK- jnt W c^viju *t (A 

CttfpvrM ^KC-irl \ . 

J h. t». 'm-4 ua^~ icaAetd-— /uUvwcm/ijlvia^. 

^tj^ewvdi*/ /et <Vt fcYh 'd C4h Aulxj. c^t/Mt»4W 
tfyasfUtM^. ixatfien^y %-ete* t/- fte*) Amu** 6 /} tx.j~ c^ctAvi 
pdic£xxieix\^ <zca*tu^ Ajo<- fpovM- e'/Wsfey-ucdfaJ'. 

cauJ^cntlJuJ $i'bn§-i 

tftxmu uJoa/ cL Jf j ttsjlvu yiA^t/xj iajA- St*M4.<h r & a So 

eAc*x4 t/jtA- tfcnJL, pohb^/ /m^a-/ ca/1p t 'b<-'tA , 44i(/uAi4i 
fuvrf*- *- filot**- reoipyf- e^Lrau aJa^ / ^ e ^'/o 'mate/ 

OLULCjeAhrf eA—aaid tran^ihJ retard eJurf. 

t^ttun*- a/cpxoUj)- /tjj c^nJi4 ’<*- On Aehac^} )-<c- Oi^a^, 
lL<Ud9- C>W&— rynxpaJ- cuM-^cicin^aJ^ Ctu4— 

rh'miJ onotlj nx_ Yun>pcUivf AMj-cXUaJ puJre4<aJy^i__ 
Jetfczuts^-/ &nxM.fM-f <:eui\.n<kjnn au^ / ctw*- att'htM\ . 

ctf/fta/cuiW ptf/h- fencedImhj cxaJ&aa- 
d-cfaA-f Su'tv^- Uwdficjibjuf, c£-4.ctxj p&K -— 

Mptriibt, 9anec- Jolt***-perfrankeds- 

facto ft'fo fdJ*o**~ li'vutnwiA dil fcoAdu-S. 

<Q aa 2 a.2 AteAi tnoduM. ^nw«M. 

ada fft o/Um. cjOW^MAAiMfsf, al-YaJpuM- YoYyo f&lpenfi-taS. 

$*-wirzj eUV prid uoJnitJ epuAM. <*c*U kjL- 

jux$ concrd) Aoj ulutl fad/ilh4~. riec AnataeiJuJ 
lido.**- r&YV { oa faY 
■fxu^o /dJrtK. Mtal^ecehk' *lM 
eiukij pyn Ju’6e aAoS. Qttfe/ AtertfidM. n**\- 

fonfowe. ^UCi £> f eha/e'ytul es~ SdtyecU- < *S/1JL^ 
*on<Jr r&bm ^*hoil, 

craAU^o tu- W*l. acxd ie*&mawe- put*(fai ^uz^t_ 
io&rtl tA ' t 

JoJw*- wee rvort*-' we<p nitu<^ cre^r*- JoL ; 

7iM ctrJi'ruUj Ya/c Sofsr&M- w^*t*jU^-ehJ‘e.yrflaAmA) 
tJ vJoyzy ttjvd 2-edith~ weMo-u^n 2 eYeh ft Ym<- 
fioe- Mobo . /jteiiYfi p&Yl aMjfO'ih^ /appo*-dU*Y 
-^\ Id uJ/~zxJl fdti 9 <d* tS • sA-Ya— AtYyv t*-i*Ylt&Yt4 ; 

4^/f , ceW / 7UL ftU.M- etuUleit&t /aJUoim& iY<*cja z 

>£ ia 


ed c£st*A, cj edi4~ t *i <*jfr< 


Sudwrp<- 

W<tn2tl u u/tt 0f\Yo^■ 

cj* vYu/aru u*. jnvhcrftko Ydunroe lAAcari'o-elf— 

o4r Cs/fo 6SpemUs (U/\ $r m Sh-fawM enQ<x/hS. 

SheJiihOMAHA. iaJiaJ pu*‘eA. dti-H*. C'OwiMn'Om - 
ffu HOH/tiJ— do/cW'W _ WtoujAdr- ^Ya-iUoWJiHA . 
y,$.tvfiu*h. Yoca StUvrf*- pvh <lcjaYx*J jHu,oYoUd. 
<vtl e<y- a a o / YcvKa'< yr eif-eS^<*2 euz* 

'd^ticAClAuM yYh CCoYM— 'ra/df. fiyxfatfa;!? a cd-oh'*. c<j^ 

tuft uuJyfit crvcdieff- 

faffaer*-parff cdifivfijtar 

9 efam cAdyui^ 


fa2 )fa*2cUfcfLe^- re/t'c^uar jmk 
fwndtf'Vi <tfb 'fid* YUf- bi- ^ne,}. aJbfabi ’c) thjlz 

fa<& c*- fa fa Jiao'S ,Vt flam# no <?oYp.sr<-' fat'ptt -efa 


phiinutuc*' eA^fat : /U47fi<x' comma ttoi, 


'-C^(U*tcl <5 


Q-aedCj 


me^ita. jtA&tiJii, /fa/c ‘W.&m 

u.lc hf?S • 

9 -rJyvLcbtb oAi fa ueJ!cM ***—- &cA 1 0Y[JL^CJ>x/t , Z ' 

tiuf, uel /a {yraJlC^-. 

nzcfa/ariii- /ohaAb c&iiMitiLf uJh' tia/(uj -<W- 
jDayi&jJ eiLikd poJ&hrej a./C-e*tnf. 

SohuAb fair Ueb ^&Vrt> d'v ip/c'^j ufac&nh&) 

fi'ntfaeJ- u.el paA/hdid ^eAiSiUa. 3 diA&JuS Jecaxfa 
fyutLe,\enbo . v&f 
f'adeK-fla/ . ije/ A'yvJs OunTtA cc c MO Ah'Hod 

ut'<Ac(rt%-entlc> . ar/b'a fa- <*- ccm 2-e^tf^.. ' : 

‘fy'a.cAto Ao comC d<faeJ~ i'h j‘ ( / t^v-af /Vi ruyvpaA 

UdX IK Cfe-tAAb-./ HJLS 'JtAJ.dJdJ 

bdJkv'M j 

/ »' psr per*/ ;WW(^ faxiMUv iaA-ua. - 

p*i*J, aZwolC) tA\c*rftkU<J. 

in itf qv-rt ctrpuj JabcAbido au/nuA face^uM- 
eAvuam*- -e^«.c/ pir^it\h. 

Y/fY tYf ajirrxbi*sni A<fa.W Jua*J— po^caJjtore/ 
pit tfud J\dJ&en§(f*- >fnA\d padkA d^^chiA^ujix: 

«K pjtVtiadvrf faiywtgfa- oAxdvf^ fae^tAtbt.peofafeotu^^ aisjiiU. — aA ^ 

cAft# A vd-gevMfiUe/ (ft jWItvA Tiudta. fll oneacAx) 
jt&Aii .aji'cujifj Se/t'jrTl<UiX ? \*jhec^tM,<zu/u/*Urk 
Aiti- Add, ^dtb / fcfoArtJi'o, Aimn/d, feyruA'a, 

sdJCOj vJl<6, /r&Ait u 

.■&£. Si'dlOKJL. 

/a-Lxyixi eA^cAkdirtu^ iVi ^ioa! 4 ^ <W adj A fe-ir^MAJUilu 
jAdd-e-iiH -. 

^ " * * 7 '& tiij.fdtft[ /ecdiUn/^ 


jndS&nH- - 

^ /(i .. ., ^ .,.^ , >; 

9 < erfiH ka. eufa- 9 • AwhJndbewdid • 

7*1^ lXiSdJ jn u'J&n) f-/.. 
yLOVLOLCu/^ 


^fte&uu^ <?-£< ( ^ c'&tffjeL 
fofu^,- . _ i .. ?. , ;••... ^ * ..*•••-•.. -■'• •: v 1- * -V- ;.-> 

‘JtlotyltVAcOAlQf JUXJ--&VU AstfA&A Jc&A-^qAu'Ua^ 

ahyiluJ a.0 uauml. Adt'meMK lrt\c Top/n . 

tf&l Ali f-£Vu£~ a%icfcUt4 atb AcA'oueJj -C-dJ 

a/rL<j iil<vr&{ f calj id uk itii ejp" CT 4 eta(gfifx/\ ' 

<Vet Asyi Cud 4.1at/v /caA^&fo pland /e.c/itii&fftuAl— 
AaM^tcaMc'Vt A W-*in,i c otu^feAt&ulu.Tuhcf. 

c/f 

c/e^cAt) f c^jhyni fuV j^eyedd fri-efitti?, 

ft- ft' h'rcdiiiM-; branduddtf ua. f pvv aoAid f# 

•j'U-#" a. o^kd&-. /tuvulud' in. paA&'ftAri yAufawyti 

Quea 2*. , /oa te r&fe*&uf u&vlw A Ab /? 

aJ/ce/ua u<- / /ey undid ec^u*-*-- ^ar 
<naAtmt^ / cU-Q'yi(cYUu< ; a ja\ tj&YtaIreJf ■ ^ ^ ; ~ 

'4,y(r~a;n-tfu(!ti4‘ol -feeJi'd fa<v ti-f 

ft£« a?atA>. 2 U.M tiiVaJ AcAMdu/ 

f 1 ^ ^ fa^it'ore^*^hiA'7Lcdt'd7i£4t^'^-. 
jne^k- cCv cuJtirt'J. * 

(jin fa M&d <m bj% -fnyYfaej fafr/ fit<*y>uA- c 

SliVe#*- Lts %u-aJu4 huJibxA*^ A th 'mu'(juJ faL- , 

met ik fc'aAtjuAdsreAoL. fa^aht**- p AA f fa<d}/dftuA? 

yel in. orv/t&cdti fa* of tufaiv^ a. 2 <rgyJ ayp^ 

'Au.<dhfA faneii^ cim. "fath'cdkxdAlJft cieAvii, 
c&koA^ jfafa^ /fa 4 . Until* tobi Jutfiuin. ufaye*j. 
Ma/<. /acuwy. £cdbf—in dJ/ce/rfaSpi ayp. if, t # /r yfafrfa' 
etiy fayda/faoy T % cM J^ ca y/afrhi- 
frixek- a uuF jttf&f- fjrvyfere&yt '&t/u‘x7&i)a- , ceAa '&/, / 

facdsy'7-faif OjH MQ~.. 


Ak™'uddkM 

faoA fa p£*'fal, • p»*^j»ikumto t 

fu »v -pt&*fafakofafjj/*$& k/*£ ^pAfu'/A uA~/ 

<vylo C^vtd td— /tdfajt&Ao u A t M'U// ) AJ ] 

i)’el I’yc Jufafa'ciettf- UdfeJo. PtnU Jaw'faoAd 7? 

vlA a/linj eJ— tji^t fan 2tL x off? *' 

Dn/o^/ ultrxju.^ &li — a4Ttj/('h%)fULcu/<~) 

OtKioJ <Md&*<-j-\ttryuiuCl <M*^ ar<jnxk/ij f putf <rpu»-**'$£) 

fafali autkiCf ul~fad- {yv^ufafa-: '. .. . . ■■■;■■;■. 

fae^ad&'JaJ /X ‘rtmv&ru ■ma.yut'La^iMJU y jc/etKt&Atr .— - 

oAfUfar. 

vVa\ Vs»Vj'%SijiiSl'C.3( "*V ; l> : t . -- ,-% 1 • * : ' : ■ -' -*» 
fafY&fHert-k! ■ _ . . . ; • 

c/lcufo- atj uq£ 7lf i(e*V * 

iAcmJ tt&L /erf*- a) m d-wJu'S, cu#y 

jitvitw' Jnofl'uJ 1 *" tki. utwi'fki* 


txe/ <*?re* eJfj e*< ~ 


%n thf- iL<w’ci>- pvjfe/r- pmJ.'jttmtS 

D&'rfuafienSM:; f&uufa/engm. ■, tt acua/('a*atia. 
rfi t (*i a ft'irL i &Y- /-eMJ £<f\unid , 1 u *t : ‘,ix> ., 

tjd<f- * fyum $i‘ctluv. 4 .^X 

flu fit- MU^ccl^^K. cdfitU-ty'^Yo C <f <jf L<JL^ ?ti 
frue* cYd-ij. . : ‘ > 

$L vJ. luJO) / 7 ipi\, nijcMokd t^eyuk.tfUt/ amsM-u ijl\ 
J«s 4 . i/(out a fai'luS £><L -JtU 

jhi/a*<\.. SWcc &niJu)iadfi) ex<Lrc/.(aU'. , 

J’&fon ii a£( , <t- i mJtto <UsU i tc coda csu*. m 
cM dJruyt wtsiv, c&it/iufft' aJkfafa; /ejra^-aAnr*^ 
wurfexdcj /uJfecUt; 0K&S ahru*t^Y> ma*t<U#\ t //t/edk- 

facxfa fdJisrt- 4L~ pfasYaM fifMfaJ** / ptY y&rtAfa 

^/Ya/n^K/K tjccuh) iydYcjtuYtfd -— r ‘ \sJ~ tym'fi) 'yionyit-? 

ejtuo fra^-fvu'lift'faY * uu) caw- ft/a, )t.<ux. SeXfxL- 

JuJtoJb- t*6'»cfm’lu*. 

v-e/ } vaJ e&r*Ji> jHA-Stokt**.. - . 

ft'e. sr'ujU'ti puitnartoyrj'i'f 'facU§t6tifjjnfatfh 'Jkfy/*. 
fa aw**', pome/e* /ejtfr \^uAu< Afa*/-M <cfak 
lA&t&n/ ,‘j^ prcfa fafaY^a^c/Y^f 1 

^ ft 

<1^4- cc/nA'ttu-f ^4 /CuJ 4.6 in j/fc-' cftier fit, t‘n aiyeii/eotd-at^ 
^ffaUlCMb ef*-*2 Ue/ /edduM- ujs/ eaUU'Utj&lf: 
t-erdr*' eff- (f^rffey^ <»c 
caauHA- tyt\i&lt/aJ) (eescejuc^ 

fd'^ ^re^- {-eired**- u-A'muS fy </$<% 

/.edbU, ucX t*- cdAid/td- 

]fi 'WiM_ aaYl'd aL/fe-9&/eA< %<&h f*A cjrviJ- *C£/jtc/ f t^r 

wnj**$* tyredriJ ^/rcMu/ru'tfxt/ ^ia#* ccM/u/k'P*- _ 

uitiuvt^ <rf jie/ky/btfuy, &t- /ft ecu- ^ebttd'rut-- 

2 eJUi'/'Jx/vS ^&si r a'HA6uJn- fan -OiOf-ec- /* AtS/ccutat. 

ai oiL /ok f?*4j&L * caw'z-' &d&V«**.. 

<}Ha&i'dlvJ Cost ca uuma^, ayi//ndi 


• y« o2 


'Y 2a. esvziM VO 4crduu*c e^cok/r'. 


oMutu^ przr^r/e^. ejaj <r«di<> /uh****** &*■_■ , '/* 


CAjJ&YlGijJ aJlcd»d/i7Yf{jAjJ jl'c e/uV 


^(~ \/iUicW?ctai Qjsm' Oe/rtu/ibj aJ a 


■ t U \ ' 

<juol) adf yfffg 9tWktS dcadfuW r<t/cYlW{ f ?ajtxe / / 
fadeure/.; 


a J*l: e/fy 1 

eAfii yccli/ ad('( jicj/Ze-lf/ ^ut/d-tot caitf. 
91ei- in. vl/^u $/ ?tia% . ad/ ‘ 


fjulin- rdiudUj a/// /Yaddnia cent, faaerfu . 


'4 C&tt fSli,-U 


' '/LcAtai.be wl fa fiienJudat— SedeA; u4- <t cf*A- _ 

adi'yuU'/ th aAure- $&/<'* aJ~~ 

d'eJi?i£dt$i /&>ed~04uau a2 d&rr’dd’ tedtuA'crfal 

eUHftJ&lf trt d ''i ivfe fr/fete *<- uut/tiatt. ed. 

I ■ M >/7 ' ■'- " * d'd.u 


K fn4eart'M ' yiZ7ukff' dd &l- cadre— etdAa / &&dd£i0?/% a m tyfafa&d* 6 eesrLA‘ft«f /n crffa- <a j&ite&pxaH - 

tv et- • . ' , , ' \ • ■' 

tyU- yd*- fVc /*/& tftfc-ot&L pasyk-. 
erf folate J&frt*- et fwjkoY; eu-rK. ref'&* Je*r9j't#e#<Jri 


eft-T Jwt*i~ reura 4&i— 

fiub<jUu*rs/- •* '• >A ' ' : ' ‘ • ' 

a fft nu.icri'i) 1 # ov4*uy 0/?*iJc S? ^^'j 1 ^- 

cuik cr/fif l&acJi cx/SyuoJynttnhtyujf3 

ft Jo yeprKf' r/effa *,§£ r Mfa ref&ff&U^fruW 

' J!i m fdi vn ofa: 

<ZM~ cdfvt'fa ; pj^< *J> *jpe*t ^yya^Uv 

C4-fa4v t/vu)2 Ofrffud' y? 1 ^ * - fa 2-e*rf'6<jJ ^r^ty/t^Z— 
fount*- &*~2-6*c6'6'<t4- 

'Tieju ecL %> ! jfi‘eA'(if jytcJtdi’o e*h/k£ ■ 

&eaS(MQ- : 

faf<U -e4f~ efrcajrw/ ctdtmuyee/v <*J9 jr-tut 
s - / (if-e-n eu'fta j/fu'Jfae-j^~ 

< <#- '* 

' 9n aisyb'ctd'lf crffu/m- ^/aefsr'uui. / fJejgj- &&<*. jptfldtwuto*. 

h'ttfti wefa***- W/H. -/effc/if jiao face 

444- tl y£w>* erC Jt'cr'e^tf a^4u'f<^ 

([Util pji'fo ej ycJTkui*- 

v Sri07 ul^ 

fjliUi'o rmft ^ Uf : &£4^.irt fzdsffr&4//ft^4fa/ y J>wn4, <<. 
faYduMvJrr OX4i'b<Uck-, - 4 - ficMftcu a/ea, (fu/yyv, vjrj, oxcrt, cafU/fyj-j 

ccdptjcjvt'lli A'jutiitf aXjLh/dfr'Sdl, vdlt'd yidfef^f’ 

■ in*- * fcfYV. 

T* &rn914 /i'iijuwhJm/ yn cr^,_fyusivL, lynj'fi '*, 
a* if 

//£-<& f <*_ .ttjh'ti A/m£- cajtr&'sfbC-. ■"■••' 

Wi ft tf cf&ffy v c^oucd} x iX&^ fffiuc&'dL . 

ricnn uMp- a£e'oL {&<u/a. • ■;'■ ■> •• - 

4 /- ik'i ■ u&vb Cpf<* uct 
thk/eud e/A ■ \ ' "* ' ' ' 

,c4itbitc< earned ,/i^'eM * tyiW, 

4Jy&H&t comJnd &4- Wi <>Q<d — 

faMj&frS j. ctudl&td*-- fa*z&yvi*r / do j/fa'/df tM**'*^. 

£2 uof pyi/Jtkf£d- yn UMA\initoV J^pl^ldA. r\‘/ ct-~&>d&o4j d%yt 
or*Jh w-ci&'Sii) uj/ /cf/cj AiccM■ 

tgL uaH «/'* 'Ji&tf lUsY&H^d- ji'nZ/<rfd*- 6%-^AXf <*y tzJ ^cUdt&t. Z. 

feto*. p adb'ii iAX ~ vuctH aAfu <**-, c0*d<yi<<vft/4 *t cttutfetiiut* __ 

f&r 

me&if (LwMd'u^ ctta^ J,J} 

p<rtetd?*-, fttir 4<rfbv ddi^ dpu/ ^ ,W 

(AAild^f un&*—' pid/eaA'td*'*-/ '-> ! 

f*. <*P p/tayiu.#.M*4u^pA*ifj*£*id-j’ ^uj'c^. u^zf 
a 2<H*ofi\ tr>h*- uf A&liZS. 

£yri. ft4 d~- udk \<b- b^t. cc&t. d dyuprcf//^i , 

S* 'fUp/f'eSd- Aisrpt- c)dr'Jct. y e^ppL0'‘ tcJiX- 

heKuoi cyrtJtife^U^dt iAjr-/*#j*4nci(~ / yUiV j&pA'c ujrait&y 

tj . g. i,j t e^ot^dL. 

-V-& csyajf^ j;e. > <u>^UU*£& fit*' 

tA-da##. U4U* : , ^ ;sWV-ft , , 

■ ^ -&<r, M &C.m'-fce^. 

jp^iiiiti-pa y)fi&w>6fru,ii4±i/ A‘x<\ 

UiU-**-: etyrt^.cxkcY. fa <<*- era/tC ix/u^^jt^y Q-jQ. r £cr#s/ 
faAcPytUv^ cjf&Co*', JsxtCcx^fAcY uji4z-' 

Af#eO} J V <J W itjxnsu* '^axec. jJcpea-m- cptt/Jf&u 
■''0L^ K a.e^ufr»4j 4ft <g*J \<^pU~aJyh‘i efkr , \ , 

i/(d'K< a idZ/hiV acu£e*K„ caxt/e*?'tfead-em c^LcdfadL, 
i<jwk*t*i. ■ 

J~vcaj 71 ■ <2-o .a&eJzL offr/a. e^nx - 

i u<-£xx- facet ?r a/xJo ~- 


ytaujU* f&kaCf 

r-e/l{u»featj dee^ jt^opi/roY f^fi'i/Or ; elJtu/'c <- c 
tjao% ftx^&y $<lo- eM^flS&JUv fi'/TfTditW, c^feum t 

ucktulid, ^'tcj '<fX(f.tn ejd&rzttt. j-nJ-eafaj 


T 


(ctdvtV 


<L4 JtaxnL- f,' tu/nsY 0f /raffwtfo jticx'di}***', vfyj* <*/<*- 
tth "jtr/uu^ tj /txpthi , u e/^erth^ua k*- ejc/raxnj*. 
c/lSid uh c*eu'Ja/~ uttjujtJt vui/ 'fto/yro aif/s* <'Uy_ 
vftuj voih'ttyitj I'n. 2 e^t ctrft eac&tfuj *tcU- yfe^t^tt/x/f 'zif 
ajjhck'f^j ' A'*Ur,x *’^***'». 

fa 2jt^iadceittJt'tf*^ uJuj fe/rcLittenfi 

fit jrifi('fe4<%af<A- fochtY. ei-ce&rftt* 

uJltO. . . 

fa rtf<uuu.aA'u4 ^^x£fUxW i+'JixJ e4^a.-rtf2,'ctf ^ uuf ') 
fa tsfexcJ a a. <£MtiUf'<yyi£ai<. a/yus-^rty/faj-. 

- oQ rn afrtnJLs eu cuS&fefUM.. 

* • v. \, 

nfraUx.o fii~ pt#Jw -,m 

hOygJ) suwcf/ rf. faff p£Y "j ft 

rdh'mJY eonfa^tx^lfa-ft'/e/; uutfaw 7 K cuefe- &C- ytceQr'/f - 
iftfyC/M eti -.i/df7f*'"*■$(*£/&&' 

\fa.h*s&s^ \ ei-triJuko*cucjii>r&'fu/d*UMA^apt^ A 2u'toi ^a^uac^f 


pvJ3eptJ.X cf-tfus'on*- pfa 

tyf- A-aJ^c* n (eta a ua. 

0uun< — rdeXicU^uA- // aJl<<T cl$ au/ /y &iy,. , 

Tifc / %-’ 9uaydiAC>*#~ feyA-. ^ j'ndj*^ 

fwH,ln.4A^ 'JftX'V'fe-* $4 &&/&/ &//-&?&— c/lt-ttsjft/ . -j 

poM. tie^Jhtv- fontM*. eiUyuu^. 

‘fijleeurir, ; . 

" o/A.e.<fJ ^iaj}$ fiuKc cuc^/&?uJaJ &!v 

ciniuX f {iaJyaJ- /' e/- cp/x u c^hcaX ; yaol 

y&tdv&vU-' Ji<jUr~^ uMjOAt^f} Cj£MO-i CtACMY&'kuk 
ef. ^d-kca-tu-pi ‘XA*oU(e4/i <*- ^‘aA^~- 1 >~' r*~- / c< yx a f i**tw,c*fn a. , 

fi fte^--e(eji / i*J'~ ta/fouJUaA ct^A- Sfa*r/iduj 

rfiA OMtjxjbilftfd cA.(cus/r>'ld-/t*' uSdUK-' jvtjftp 6zJ-. 

<7/v^p ■ iu(r• $•«— <7Ud$■ in cacMjrfj'hi/tj diffeVaaJ^ /aJvO*c\^ 
t^e-pL jyu dUA_ aeM^ire*t<, ctM ye/r'^u it**- ettcufaJ-Cia. 
#l\iar vLe/ (m , u-^ < f M f / ’ n&tu/ed/ th’ct'luS /VU ^ 
rf<<nfnA4A&*- utJ &luu<-, L ,e/S?//dU4 -e^/. 
cASytcau^u 9i V*U*& in cMcan/1n)l<jt/Cf e^crf*/ou&.4§ 7 , (t & f rf <x 
' &u cjuf&i'tu/t*' 4Lc)yt<t>u4iAit&Y' /tAX/b <ty A 

p-e^vlrt,y ^Jr-y-cl <rf aryperj ctpiaJuuA. ; uJ-yaAhj 

a.-e4Q tjidJ&edr-a%'l\Lj• ! 

' Cfu*y^~ Jyt4dyrinulnyr' CAiS&'kAit- dmec^ ^‘■riAttVrdU-^ __ 

2u.it*~- {#- Qt)/?i £ta/} /cua^- tea.cay, eA /u/cz-Aj 

pct/CSaJ U^LpcV ^ /pi rr'taJ aArix/tiluV - 
fie*/// erfiKA- 


U4A/- <*&? tof ujrtd ce-yte/tt/f 
tfrh csi'uJ cuAd <yci 

/tupjyhu.i^h'/ c*rnic«J*- f JeJy-pe^r 4^puM4*L-{c,,™ —~_ 
&£ djft eceS tfifA tW jifej, &!/-, yu.4- (?»tsfVf aAnuAf; ca/tj 

a/hf/thiy m 


jd-atU'UiJ a cd/nicaSa {&naajt <U~ flx<? ,yW < 
yyig/t 1 dCcfuOtkci • 

rfw^. ccsTtucu-tf*^ eiiju^- ca&'h'orj 

jn caMtou */rPeVx_ repivJ*-' 

rnouaSikdaScM*. hrn-dtd S'<l, 7 ltt/ yk'SuJ &nahCfvuj 


*■ —'■ . 1 1 ~" ; s’. r\ 

^'aJc~ , Y'Z M uJ/io e#h ft -e* vScitcif d&fiuLoM'o ; S>' ■&£ paS<— 
aJfedt/^ umcxtaAd- '••••--_< 

*'"py^gi/i icMS-~ rt &S* <& **&£ &fldj ud. eM. cidfSi U</r C<f ${ 


^..CjitfU &h it&iUril-- diupj/rerij • td- fo-WOe). 

u vM~ cM.cuS&kdo) oSCyicfiS • 4 J~ort~- tfslh i*Jj f , uJh ' 

<‘jt paS*- /i iyu.cS aMi\o} SaSeJ'. J t - 9 ( ^uJil 4 iA Jup£S 
fieS*- c u cudSetaSa. &Ufcd vs ~' <y\rt '^cScf. ■,■* t 

SujhMyurJuS tun/ ^udd /t' H Saai^^opdi- 

eAr- /euJsJ JbyJ'. tin;/ ouoaa. ta~ ad w* ajrfew.. uacuaUth 
,zJL- CT<Jd/nik'anado^ uJl*‘<fft -Acun card.■ 

e&fraJtJitJL, /e^Yun^ 

Stint— rrxzaJvd 7na*u'f?*k' axaMddi/e/ omA- a^nSrc^jtai'. 
fusmaK . 

ftedluayMt pfM.cn£~- Tidnsj, ai, <x*J>r&4/ u f&yat, uJJi'col- 
etr- caftum^ aJidtityIA&--• 

fetoJiru- wuZdfaJ diMndS ^u* pa/&iU-ua/test. 

Ok 71 cdwreUeS j m mAfhaMuS axA Jrjjt/tSu nk^*' ^a<y$<»«*>_ 
tit- jiu/tUre/; adJ!ou£f' ; aaSrti oJai/tL. ^jeSttt 4/ 

tji cj rt U ntuY ici — <nur6d- In u/-ew ; <r a/utScul r/\ tdlSi'co^^ 
<jua6nj /a. fKta'li'cAiScdf) cSc/uar^ta. 

(Track'd eiL u \Jneyi'<fic/ ^^ e^kz/ddapt^. ^uod l 

qvidMf, ueS s/fi'anK auctr aJrfa2a*Uy- axU—man*Jniz 
itaafa**- ^tar pukvnkj- . 

W &&■-'' yuce an4K<W ^uuO- aS/ano^ 'eX^ c#U 


4 Cffu. i 
na/uTtivA. w 

jfltf Alt'?)j ■ ' ■ ■ -•*•'. ■ •:,. 

< 7e^- fnitclpuauA. eiU/aJtdM^ SSkngtS 

• ju# pcjusrv^, &t£ S? 

eAejtubfa- A6. />. , . 

2 a ud »* p‘° SaMfS^jft^ctiaV &c dc^'^ju Sy/c^ ; etcix-* 
nwUCi 

c&tU-uj UP~ &/Ls^?f etcfaf /pea#a ha. y m ryu fett&icttA. ^ 
jt'h*- eefpsfLl ^UO ti^. uu/tiuj elk 

fyc/ir?tJie<du / i/ uS aJ> e<*~ p*<~^uMu(XstUY 

<7i j^u 4 HA- f-ekQiCfU ' . > 

/v’ feStcnA. u^ttoof a*4c*C*J auJr-K&rudl 

jyi4t'yru4 nsyi- pir^auiA- Ul j„aj a^cpUu,*^ 
f&liteAj. spdtfe#- <t£/iU 

<tAcUvJiC4&l hA' jfSAu u*~&hMs~ /ustvf-- wtfe^fjtfrtce/fe/J 
ferdpJLj UtUL<M, *J- 2 e*d*ouJPa / hx , purf // 'ytffZ/UH^.auij 
ryy^/i/W - ^ <n<rnM itartAuVj iu- rtritfunA. (SfaSrfod^ pJ/'/facj* 

■ 5 /iwif- ^2? piiAfan&'- jjt^/yu rHAt*ilo^ -pfegfa/-. 

(um <a.uubi, hum. /d/'Sol uJe*L&iCfi\, nJh"aS 6 w feAj 

r (x{r- pl<M Spoilt i tH. rexi&ftfi flAJt-' ptLotHA. l /ll_ 
jirvyferf*- feA' /ojdUfih 
<Yu **^S' ne-c n&YuuJ jnJiynJ <amJ- 
dj/ £ 6 - ‘hay/!<- t'n. putt*- fe*t$iA e^t/nzA/faS prolific/ 
prop<M /cfd/ jn 4 AUArtUtMJ, e^jp u'/cl- r<wrUs csytlht- 
fdicttA* Jp Iu*f axaJt&}u 4 fftutyrvHbM ■ 

Qua! S<‘ 9e/('fe4oa4~ ^YmauJ j*-A&??*£-, h a 4 Jet 

Jd-flt'clfa. Mr-peg'llas]L_ puY^ibf /tbo &/?*- JeSef-} fe) e aMf #J /1 

Icn^urtoA- a£dtfUji^ rriediM'H' <pv<K' c/p^/lurriMr uldj 

$h (xhiA~ ^t^au. a 2, aStl&tiHotiA~- eft-^iclr tuA#/*— 

eiAr' op u 3,» SLtpp- /- spi 5- Qe^/d jlfa. j fi^t 4 **; j/< ju +*4 pu# \QS? 

'•****+ ^ ' 
et-j- /<>w *$!#>* 4.“™“^:. 
(j&n&rzUcJ t/iorwrTjt* /iwp/'dU 
otfujUeefi'tv *' 

PasSU'ou/faatkh yaSUai/zny? €04firOrupdfSht/ ^ 

, YaJdafi-tu-e ; J pro par/YtctA-a^cJtyuoM- 

vdsfCehte -. 

$arfe/ cvuMpvl ^ 

ts/tiYilrtZfltHM. £ cflUtdt'&Mt jyQl&tllOY cfUA" St(*o(- t W rape,'fe. 

fe_ Jec/f<ttiJLs Jjt/tYuiK. 

j&cU'd vuc/ -j/yWpx.* f\4- ^uo2 ft<n2’efz-j} u&/— 
/nouace/a- et- rodas*- 4tfa~ lU/u fa'fh'St r*f u m_ 

^,/fe- <r^eA yuAc^ p& caneeM~ jQtfja. , 
i(Mc fcotiUuce- era uMo r&^ulr'lhSj vU^it t faxdea^o aepue 
/(eJ face«Ui/Y. 

cfa <V$ j fi#nes Cct^i/tS 

eu~fhd ccLpUCi o/m^ f?e/ccf-~ dVace. thcOi'uha*- &h Ck 
artMeyi oYc'^wi p<o/b6*J,' ■ ''"' /upfa- /yrte/pcof- ue/. 
^asi/a/atu- Jjpn>- -^ran/eM. / ad fiftjaoe. p/Yr/u.*^ 
v-f/ ad a<rc£hiti'um • 

aJ(X jeoifac- /pta ru juaJod /tf/torzt/ Sap/tt. accrete 
t/rendi afiedivl erzof— irrermJe pi/o coice- ^r 2 ^W u.-u 
‘f^eaidcUM- r feYraiiA.&flhe- eaml-ert/a et/remo//&</porY'Ytcf 
c^'fiUc-, af-t/aMcd Jt 'mi&tx - 
9torrufe/art6cr ad of t mS^vjz^ / cmYf/x.^ua. */ fitter* fafafah//) fa e^Sca hi 

naM^ o/'^koO 'fe^tpuj. t fa ni gJaif/y 
)&xA cum. tew^peltiuum. u/ScJaduV, curtaJariUr 
)acJo~ oicaJrt'cz — 

'fiiorv-- n<*< jfaK far* fa fa-, fal/afari/L vpen^ 
south' ufauT, i/j&t cjruac XeVi^ruxfa^ 

ryiaMu- *dr ccurjfu/ jytrifaduS /(^ifau TntrffaJ 
eka%/yri ca jiuk Tnajiitoi .Otcf </ ,/ i ^w/e/}<t4ur. 

yelfa*- 'fa. u&* <*- 0if~ fa aJ yaJjfa r*- &CT mafa. 

juunuierf r 

me/ jtoliuuj cjnuc*. /<’*■ /oca/ nr<tri'cir -e/~e4^$tJ/t‘tu/aA 
a. ‘flt/Mur^ aJ tfaa/a/fa!**- ueLfinram., utidei ,x_ 
pafaA J*V de/tMcAb. * 

cAdftAOviAuA/ dr catUeviu m. <*cC(fa erfatu a JJn^tL 
47&C arid cut a ua. ora nit ei-famcyvuer/dfari • ^ 

c^ooS ^jftciiud- <M1 idea// cotfutiA^ 


/el 'pi ed como 
eiJ&&erUeJ, . 

V-&( D £aa ( i'h. ac)/t / fam&nJo /pOuaaf <^£ luJ/jotSof 
yva- gark- 2e/i'nanh /k<dtuJi'f*c/i' d~<?f/'fa. 
fa\d) o-acuar^-. fa* r/t cfaefe lej/j^ 

a J\jl tirjectii 'fut/b'Od/ 

JbcJtont jrarfrtr--m cafak > 

<P P~ th a/fo iiAoPi/ , ue/ e/i/tiX /cip^tfaakda f fafn. 
aJ?o^ 

■m 


ed/d /aman TUrftftfao. 


..... . f . fai/urn^ AcAa a d/<'6z4oy / u^,'n ca/erfc. 
sKs-s <yucrf,- Aumfa/^fa fasm^ ^^WiW- 

<ad j-rUaY htri oTOyytAU m~ -eJ-oYttoJatiA. ■ 

•y 1 *7 - .* 

-d’lA4— 1% v £ utti^./\aw.cY& iju.crfxj ccdtfgtAtS j/iWp&ricJ&tiUux^ 
et-vJeM., ft^ciA~ tupfafonv'c^ > dU<- uiuk. faAa fyU'/tfaMo^ 
pcS 'piM'U'i*- cafuk ■ • A ■ 

jtv(-£S ruvwic-fj fftfuh 

fj- yuje- 1 m t* "j oV 2 U a&d & '&ford6uj dfw ed~ 

: /eca>t^^ «y <?**< H 

<t ^^/ecb'e>^ *) /artorti frna^Jvl 

fabUti comm tM-z uJ-~^^yeL$iluS. 

ficfth farft****- 9^at*k /jfudUuJ Je^'^aA^;-eJ-Si'‘fa^rQr''^ 
cutaMo fo'jH JuJj'ecU^ rdl-en'ild'n*- e^Sh 

c4-&fctjd /a pii-6*ztfU‘*<~ ce-fi/ta/o Je^'yd/idt^tA^^ 

jfHspyv-tdf-j pnieMA*- hiAv^edA- /y-y^KyriiA- &L j&a 

c/frtfro&wi*. m sa 


VcU(s- ^ot &iS<uu(M axorv/n^nii^yuat*^ 

&ii/art&i 3&6&d~i eSycrff- Acb&fM**- 3 e/tyaAi -tfoc . 

JlaZitMuS Spt fr ctSetr- fe-IU^a^ . , cUUtrtyitfcatfu*^ 

frtxleo {cUCeVZ- lU- uaJ*~ fu^a^k, v ..;,-. r • .... 

S* saSfisfittf hofa. jiuMu. edL^^coit/iiV. 

■tiaheAUioi/ Ufl-/ct~ tondyioa ck- oJiaxmjmJj) Jvm ^Sua°<— 
Pt'cjihrtt/i?— '^ rn -J tU&ift&n*- . 

•i</ ifc- %a£if asrfzH&’ feY Wiast K. Ha/?tu/lit/tf), 

Hi U- cufd AtpeV^'ctautidL-- pax Je&yaAty maJ. 

SeSecfat**- 

trt ^Wra^i id d^rhL u,n$i'yt 0exu&cUtotr -e£~ tftfetwiuS. 

Ci/f p^Sohl eX- j^t^tou/o dS/uSo -,.&j(/&k9z£uY / 

eJf~St UM I&ttu-Z- lAJr- Jc4r&,'it4f. * ' 

St' <fuajnm*A~ cf~jicJ(‘yriJL- ^<*0 4UeJ{jbj 

SU' ^u^TjUt*^- Svu&ji&ktY djetL foet^TVtisSd 

frei'/nk. *tu?^ egbfa&fr/- 


. /tyrfyua ua. rnad-erfzt^ya'vujuMr -e^rti^o^ uJnm^ 
9elt'<J*tuS; uM UrffhcS. 

£(ffkA- -Ai'rtdnicnfa jfafavi 

leJtyaAuS ccLpu^~ oZ-P*^ 

u/ouj S&uciUttS 

cCedM^c- 2 - ■ 

ftfc/c. aAl<f tdSogt‘x ftcii /d&/~ in. caL^fcltJ e^dtM^ufas. 


Vabrid^/ ^uc/7 &4. c* hct—favdt o ce-nAu.n\&'d—&L'ji£si/-e*(aJ-4 
pgY uttjd- ^ar^dUM^.h^e^AMfz. <7vu^u eiffkcoU 
^uam$ <f cjiu'Sod*^- & a/$e* ur & <0*0or ky^ltraJiA m^c^/z 
SihU SlAya^jr k fandoc fa- -n ^Jlo, nMen^Jn<(Uti.. ft&ric 
cuio ^u.o$ uJifereJ j tnj / Att&AamA'. > •, 

1 ' v * P^ S /ypoSpti/^t^w a , •;■ 

jZnfafidts- efa yrfafad4<o -fancUt *>uka. ykcA's*-*^. 
v-cUtfu***- VaJ{Jk*s pcsicnKisui / ^ucr JjraMa- fa^ > 

U41&4-' n otn&n* , ( ’ >v '- 

fnalko/ vU^ A/&f ’/e-cU^nM fl'ccnh- /> farc/c. a^l()x/Jjt/ 
jlJo-' jri'uUcw^. '9khtsnfe/j44-Tfui sr a'} 'ptuiorauu'a kv_ 

7 i n<ja+'-i~Y uAkUvb w ivtuL&ot 4-e*t*-fumv06ioj ^u^- 

o j}^h u-u/uy. \ * ■ - 


2-cftreA^««A*S- 
J-uJqechi'll**- eajcfi jrtcX/i'stLf yi&n 

Spaftfn . 

djo-Jo- 2 in4es <yrtt+uu*u- J/t/^njde/h—^of z 

dn&umfaf ccotfe/to, cujid oif/tLJun*^- 
fact /sria— ae cfe/ cu/-&K*-faej/e/— pt^c 9li'cJk%tA. 
fft'IM- dt Reeled uct<Auf / a^cA'M' 

&'ftanK^rvk- tori *—- - jn' Jtnju/nJ 
jtrtnu tfunhW, 


n cyUmUUMAz. y*-' X eYtjfyfcw'STnt. 
Je(h'e 7H v^Ui'pfaL fyvn/ij f UsrttX-h 

aif .AU/fi c/aivArf a/'W htw AS ;*6icA^. 

tevAfyeJte^etiWj u,Uf**qi ufiOc / qutr ra-xtcH^ AcS^- 
f-etiA./ a2 Q-ew^isfv*- cau^/u^A. 
fxJfaJt jicf&wHAcdf'rtioj irtzJ*- JtcV/-u*a«A.Ax2^fc^) 
d( rx$ikd; ^ufaMf jrtfMTfcutJe//ayyr^c^ 
jn^^nu ySuS. 

yiyjid 'jjjaMi/n'U el~ petf/tyM t cJil 4 eyzU-u^/eSStof 
fr^vL&*vii/t’ , Mvd aS jftUsci *pi'-eti$<*^frf/i&nx.^Yuy7//^ 
JtvuL’ j'jvtej* a*"*- A'ub ^uet nt scu/tf Jr z/et: 

triune pScVu***- Acd c0ui/&vi&~ a^itfotuUu vJ t^ux&o{ 
jS&iA— ^yi~ ■ah 1MA^Of<^ cVdM-oUd > 

cJiy^lJU^- O^BntAo7( Qj /Kj 

SY pdXff-efiy^ etr-jrftjuQtz. cMW 

jriSZcUihd^jl' felM- 4A*«^, S>Of0 /U~ f}t<U/cafyeSuHj 
is-yerk. yuar u&a/oc j m <Ui«S j^/ K /uxtyCj ' 
ehrjtlcu^Mo^ ; Su^ umJ* uS /uaAcS ‘ 

j ftfe^S^CK , Sic yu/s o^tStAoJiA'Aci/. 

<&’Keadatu^ #e_- c^A^Utb 'TKajsV'auS TuSxeSjt'a/: 
Quad S('p<Yf ptw/es <n<da*zu*<- MiS<w/uS f eS^ct/Aest/u^ 

jrrv2utewAy-a c^j'tt/iW ud/AutA-^ca/ti-tM . 

4>gS' c£i<hi/)t id/ YeS/n/lesiSuS Si^tceAf ^cu ^i- 'jif/o 
■'ft\uM-eSyj 

cJgA ^Ye> £eii ut /%'mo , -uA-SaceA- & o/f-e^r /d&.. 

/A cjm HiO%bY ^cSt^LcSo d4/— aJdSJeSo) -e auJ%pSt/ _ 
yuo/uu*~ ^L- tfunc- vcSud €4Yr~ 

?re~ irdftaS.raoiStMy S&tiAcj festv. m£mA# ioS/Ly 

xyYy^noAht'i fr/iS/ft/ftf' j?t/ Suy7fy^fuS yi&fi 3 ahS~. ■ 

Ji'tiyiA, c_ - < (tzf'n&fc>w0i5L 


ftirSs A. AgapAd/jalj piuStof pa/ z 
peSrx ncK^jCctSe. cAi^u- hA&s, p^ru/cJA-pie^c^ 
a/iTcviu kirf, vJh op etift4 * <**?4 Sc/rwJr^ a^n‘ co<jA*t£ot'^ 

$\ eSrdAi<&M~ jJ a cc/flUj c<x.' Attiausu- frcutiJafifft*- 
%'cu%'U*4 eP-jv^M finaw&M Action^ /dJn^ A- 

J, 4 ha/p&fc*' yKfatffM fpiiSrfcQ Al~ * 

■pM,** tire^ ««&•/<**- ?«**« 

j&THati*- % ■ 

fluj"<sLp&k- cQAt— iLYtfleA- J’^L- a 7 
parf 4^V/ a) pa/pefr*' vta^tTJM^ i 

&'e?A.irasrn*fr- tftcSe/ &Cft*u/uV, pu^~ fettipfo- Ac/tltxSf 
Stifafo- /a n*vhrf A ejruj 4ft~. . 

9n U&iicdSoj 4*4 psSp&Acx /lU&u Sja ‘f(S}f tpis ec? 
ncA fvttitu^ cupto* /A p f Sic$f/nation rafe/fy' f , 
StttLpfjU- Actio fie*) pcrfeih * fca/pufo,pu^r^uac^ 

iaZ&wu <pia9<f Actio in e/J&wcx. pKetri*- tfntdiif, fr,\ 
(ck- ccr. c4vol£vLl Surn*f ^ireuA°i pcU fuA&fcuSh'u*- fiicti 
tjYuAl*j Atttiie- • vOft $-Q. —- ^Xct-fot Ql’cr/L 9r'ci4ci. 

Si jAdi (aSeStitSeic*^ j nlejtt cum~ pa/peSrt*' paSte*^ 
n*(ji) ti&iddsefj- ejuu2Vfa- yutSpeAx- f*/n'Kjecu4 Ac^b 
yd.**- /iUAp/eS^fi?&) 4teSetir 

c~Aacre*^jvi4-eAtft<.u pn/p^Sny p^/eu 1 uixJaAOLtvU/d/io^ 
Jctdp e4Ls epaj ej4~* 3 Arup (t'ce*^; y£e? <raue^ 

7ate*- n^—A^atici ewrUL&- y uaf 


V St' u 6 ?fu~& 0 <~ in 


if uj/ scuta 


cjuns t 


W.apno cadi/So &4~~ frtcv&ietivCy /’uai'/eScL 
ftalpetio &fU<tiluv &e- &iu maJ tuAi. furtjrfc jtt Pretty' 

fi u//fuj etf- <f<rfiii$<*- pet/f *ctt£f /tcSfhyftJt'^ pa/pefaij 
metudYtiitiJl et-rfuMtm'f-tij catf/d/z^, p/urtfaj 

jtfttercW yiutfit/ 71 ecerfdji'a. 

#£e<fy(j'ti(*^ 7tvutAjra^0^'&/f~~<^ ndacfrt aw/lfo cuS ptc* 
jft'da**. /-e tyiC'tJ~ /Cc /vfliluS. 

frx'fra <&(*£** f iUftelrw, Cp/etyytui^ paSue da*tu> 

e/MjtrUY.f. r Q&cti # C(t 

{fiMdwUfr'faY et'/ek- e^-ufit*- 

J&L'ejttitirf . , , , 
i^vUno^ „4A 9-e$ncfa- aue^f'Aoi/ 1 . yu/deM. e*x puff . 

auev aQ pa/pe^e^^ih 

a W- ^.'uaf-a'b <d<(S’t'cxJpod'o e/cS&Jltc/, 

M tfo- vJr^Vd^ eyJ& yuev /A WacjitfO a<nCfa/o <z^~- 
juMtcJo- ^cu^^h- ‘vt&'/k. &a*«~ ynitoftieihtiiaj\{kMip 
#.«t/ Aujl, riyct'd-e^ paserzh 

/<r*ux &-\ si &>e)-e<o^ ■£*/&; a#. fautoS aee/fte — 

$1 mtt$ / ■£/- pw&fk itt&cf:- stf«& 
fel'cfaAu* A- • /> a W p&r fi*^**- $ 
fHfe/fV-' AiSfuw^ fat/taW , 
fr&tn. a cuj ft/o 

cUij . ^-e&p&ltd fCt- c£Vc*>-a exin\^ 

vU-ZvipM -^'hl/HA^ ] ftfesi icj CCi 4 ti_ 

fxuh&viet*-' fechMof. 

^^e&jdcu. 9^gaU<sn-*~r a cm.{ e^L(7^u'PuV. , 
eAr-um oUlad J exil{ t ^ u/Col- e*u /«_ \u<Qa/ la'A'^nij ' f u 


... , ^ 

' e *~ f u f‘^ u < tftl tkrtr C'ru/u/ caytcrel^C 
^\M luJi‘* t Le'* CA ~* jXtpcS^. §/ ocbtu. K a CdOrt <no*i h ctfiX- 
tvh 8 &hti Mt.a-'ivS 

• ^rirKM& Apjj A' 9* *frtrtx£*&. 

irxd&bwJrt cS'rtomzJi'MLA 'A'&an : 

%'Usie'M, M-rf—Jv-*-? U V/t pniV/r'x ha**- 

\)iX - /! ‘' afCtfL' cJtfrtc/Qf tee/ phwAzo . 

'4ft^€^0te&&$ ru a.<AtJjmnA.*in aouAunx. 
tjevXUsi 0JUvaA‘cM.li JJVMlUo eh’uJu^V'. ! '’ 
tyLobo-J p uutt.Utcv.lf If eAh 

Qh'lfU ^;au>iiMf<) c/n 

c/t € gti ^ttnuolu'v^ app&tiinLHeY ■ 

ffuytu Q-i'bac'Uj p&lpcAyij prvjitj piaYua tt^-OAt^u/au*. 

. ^Mri\a-frd * c.au. ^dtuM^ 'le£%* - 

' AAo-^vIptAA. * -M ’*' '• • \ - '• ■ r '' -. '■< ii -' 

(A^cjlk&i Ab j /kityj&UA*- wl/£/ &OU / XX. ^VA Q4(r JJL/&S COVHOt^ 

ZJU jjujlilUm 

' : Jtf» cif& t’e&li irtCjAv/ifr^ ci c.. AfiY9*f4,fl ti-J €J/~ hi/tiA 'a. _ 
CfiiST : jtyJjpi‘MdLS'A.$ J7&&A- >• • • ; 

“z <?' tc^T iA&in/u}K. ^/iiAjiVibL^ '*■ ou4 % dfa/ ; ^ 

peir&*\ JlyitnofA conor^A) 2>epnirn cpbj'n-^h- 

( '/lu/i&i'S Lu’beaJuS 


{ ‘2 cjjyirefitd jCxi^iS iMdeaJuS eJ~pycpi/(a t}n')<'^^-pipurosj- 
c^-o(rjei. h^- Q^jlicrieiLiduV/ <xcxi~. rfuiufi/ <?*#&- 

nefa* : ■ vf/' a$j^u C _ 

Jcpn’rtAjhcS. ‘ ,*wHk* - 

Jhrtbpiav^- 4*hA nuucY AuA/e3eAi- / 4%Lt$fay 

/enj ■cmu.cifA'cnfi& x / • JeJ&aAuY * cu/uj ^uAefq 

9; 6 

71 dJfes 'f . 

.fyrih/etfk#*rM<f f/ W<-_#rX*r- fd&f t xtf/-~ 

c4*yip&k .. jn*<- ^}'<y 

^ ajpcukd'^ *</**) irJL - J *4e*4fc?f' Ui f- ?vrfu+^ 

a<j!teb* Xh* 4?V €t*r&wb/fc&#hP u f i'rfv*\. 

tlohuklu**- tA - pxiMclierAt^/ptd^ Destfar JcvdfcJ, 

JvtHvzp' JL^Jxrttik* hfa- pwyt'ZM. 

JvjfTdt'sy /ffiutj .fyfopfVcU -_ 

fa puf*- ctrmM-'K^ p <nzt. pii*(Jtrvf 

tpvipye- fUSk-fxJ nm p(rfe^es*^ccttcr^'<rrie^ 
pi/cj cpvos * cO- tepfvtf p<tffc~. 
jtrtpUrecP <di‘ns. opcritUo J/vjJiUdzt- %’nm/fa... 

tl4.Y-<*~ VAX *C^.cpuuL<^i^v.pcXd^/. . 
vej. preJiesf'UJM- — tKclv^- uJ^ra.p capip£-,ts&fif)tsaHcu.' 
k'e,t}iJk4m<rkt- p<d fvJht2&ref fhA^p^itMdj*.. 

$~£iM'yt fippx- jyl Xtco puo cn/htixj osi-ewf-vt^dAltk'. . 

. 9-e4i n u — ci-ctv. cu^/tuv^— AzAio ftzfcU-^ pjcs'pua/vs^. 
ssUUj pwri f*jfttUa r , 

'mcMiA ■eP- 71*-' <£ijfu.trfuJ. ftuwjtf 4^&<iJ^unJfo^c^efhL$. 

Qv. A*.yi(trp<z~- cus /dh'o&fd <^**/ fs /es r 7*1 *yi\ tt hs o <m£/ 
Mx/Zuft tP-/laAvvs. (tfijicflusC f^upUcp. apu.'rtAid 

fi cm t*~ <fdd<&//«.{ Jfmm am- caaAgvs. e-Zi vunptL, xuA 

i/K_ ^'JhUtKi- ^Jtfc£r$&rJ-./ /ecixo ftd~ ffhj at/tf g/ 

cPcr/ eA- oJ JuAjeeAt/ Ms. difbzu)}'. epiSteJ-. 

A' c.'yf 7upluy^. erf cuppciSCeUj^fuaJ^'a^^ usre*%vm„ 
up-f^u-asHt^-a. 2 ■C-tA 'J &h. 

f&yuiyx^- ft+\j O&t Jprspifi. 0 oica etl-Mtimfi<s '■/OC. 
/a/J^IoZ, -' ■ • ■ ■ ..X 

£Luii ft fK. o uifu vs j'/i iA&es\A- tpCud eddrtvif-eouj fliad 

'tKaleffuH^fvU/ c/— /* dry m<A AkJ- ) 97 

.us/ t ittoibi c*rpcfd csrvfvob^ ^ictnv'lus/j ^ 

j-nJnJfd&b <>*£— pedtUrf. 

c/r YtorrjitL d«A' far~m a&r'tJu/ ■ 

fn^iW jccUQdtvf juthct- ctl^c *- a^tetUa- -ZL-jrt - 
Hlfo- j ulCs( a c%? 7'-*-' cve'/ca-nA- , tAto'cy) /k&h'&U . 

/jii w.<lcj\ 4 fTvoJu'r\%^~ />' cam uef *nendrrun*~ aJfttd 
Jfijeiey^ r <*-c~ ten <ft farnjfixJiv-tv jLd-en^<* . 

Ji (n. AUs-yiu* 1 ^ Ac^Lt-f^te' c -". *f\X£.y{A- Acute Jca^icdtr 
/edit ft-eft t-e&vlj yu-ote tete^hmft Sco^eAS fyimvA- 
irelemdr. - * * " .* . 

rfcdLtte- /kclfofiJL, J'nllL'HJtt'V ftH cl %*. eidjl. -pit ^KM c/ - 
a.wrvf <? {fhre-tej; \ * . 

'W-'C&rv fu4%u*s- ejLcrt'tc&te cute^asrelink. £bt*i<fj(c*<.lus. 
Ji' in du W JAeda^tej ; <ft<u +s ^a +*>- 

/Wv. d/ydj. ujX <iiM^aiAj~r ■ . ;J&ituasttL:.L udr-<jxftit<jtei 4s{— 

Jt-ccc/tiM*ri ^V- <P\^rp*r?r ' • - td^yente-<ffW<* faftcf ,£r 

4<«Wh4- . • * 

/<J ^'it/w<»$/ <5W*/<< ii/)en*~y*fhuvtJiuMj/tyutey 


/titecet-fjK/tfiij cuxte « 

P*uKoft fitevrtidkdidp 

t4—Jl uJ-~ foUrf cfy (Wrej £Vtiiterate-: 

c&Jitrt** jrtApcli*, 

cdey-tyiflA^- Jit/ fosfarfti A wrt4 yte^ 

£Med.’aAr~^n /} 'fk?Jiu*tte&4 ■ftitf/iS'iU-. 
eAt- /eolt’a pjm'cu/crf<s-. pin^i&h/ 

£*hc pattern- ytateftjpkrnte X ^ %> 

ifate ftrfiYiWjr* ten 

Zotej^luj (Mn<- fvi &/Lc¥etec**te~^ cay/ntej Ju^ra/^aA- Y*^ 

ftfinHud J&tertLji j Aeft&te d’y c - P **$&U v , . 4 Vi ;Vt-^ 


V^c ca7fte*tA‘ aver - 9.r 


£bida eA^UJtulf^, ja CC*/*- asy/t> cu) /^ 


jMtvu 


\Hilvy ****- / }ny -^(to /1 'tuu-Ll.j .eju.a3 


e ld sate ci'S-tL ccvfiW**- /upt/p/aa *<_, ea~ cxScm m u fa- ^c- 
Ifdtihuf uncd cea- jhcuSuc) fevfa-TndfiA?. 


icdh'rf- epa. /o fi'cvj p H % alu*. 

M / . .. / ’ / 


Jt. d-eyii&h. tauJeHO txsd&efc-f vfyTHoJ/yjickj^ 

Ukth-faAfivi v^'thc^ 

‘hJif ^pJxU^uia, n*- *V *'****v*ei*e/< 


7- 


<l/)dfa.t,k pity pi awfv nui*Autei^\-et^$t a. na^riyip 
par 'haJaAuv^ &b-fi*MceJ piWUfpfa a.f~? tW/oyzuiL* 

cCi!ca- Jhwwud fid'rci Jzk-cTf ■e/rfwicdJe/'7n.a^na^ca^uA.c 


ixdb- yUOf Jic/y(tvi*<- (jian^f-7 

2.np(ertJL- &f</o<'n^^K^i /!<*■'* y*At* etf-. , ■ 

'AUufi-i. oJ/cjtmf- n<&ii jnf&jfM* dA/H\_ ctdhwdi&of^ 

per f^ea!llutK.. UrrvHjnii/fchrf a. ■hw'6i&! ^ ck_ 
in. y. a£iiuv+— *£—(?/; • j nifi d/f ydiUSj p<o cteArf p^s. 

/eytdiUi, ^ 0— ctvYtrn ee/t'Qiiify, el^aJf/cfnk'luS. 

nM jAi/artyt ne/ <rAaJe*\if a dua./’i'Gvj 
pir (iJjv4uv<- cadtf*rt</ai<*i. c<J/ytif «tvh, 

' / V: A / iAVt. ,‘J /, / ^ /I 
ftew?} cwrei A- curf3L.Ji#L^eL- riaJt/<A. , ujzAt 

ndufony e^-c^n-fifnnxiieni/ mtidj «c/ -rti^Cf' pupefiVa^ 

pi,. \ ,, .. < \ , ....,,.. 

<j/£- jteScivtre*UuJ eJk-pa'-, ^-e/u tU^reparete/u/ ^ctcAt/k-. 
u£epi%Ji+s—' \\ • 

ya^t'dipf arc? ca^ffa' /«*/L £ CM//r j 

JeJr&uA— '^$/' aiL ^~i~. . pnsf~ -Caf aOSuci 2e/e*£— 

/oMi*&- yuan*- t/iefd *c. P/x/«/. 
n'n^n\. &ttir a)9ucht/ Add/uiinoAt^y- 

'Vet&trei Utt77‘e/t>fe^- daJfciY 


doceY-ce/iuJ liA- J. 

ifit/d y.'e. ca rvU iriffnejiuU’, 3<dv£Ls 

f- eji uct/leA<*- AaJtto aSxdiAc/, 5-e/tc -fcacYji3tfo - 
tijrfei*bt'hs. 

jLcWtdj aJf/ce/d 4#~U f irout'd /t'lUjilrci 

fjcclin*-^- C-^lO) ^ihi*^£oY(el^' 

&47ttiun\_ 4-Uld#' fXJLs eJ-tt/fa 
ia 'dertAdt/f -^vh ap^a/t^KJL. 
iW/ eszrfa/ cAirxYheSf 'x/fcuj t ejc/rxA/ /tQd / J/i. 

fcjurifiCAMfi cjt njiuos cYfcn^ 2&n/em ft&il c>gJ?o^£-eYn. 
i&Ttj 'pOJtfuJvtU- e+cuh’-ferc/px-'/ W&YrQoc 'ttfOfU c 

%.'Jc QMedf 'r /<& &**■ 

Cf 0 $». forc&fllj rui>cjinpitta**-. 

Si Vf&MC# '«£$#*'<f K 

sf St'ynd. CAXIU-Oest/e-' &u &/(a/Utc/. 
‘g.u.od ft' feik><- y in<jfino* cd'ciua- Jic^ fed _ 

jicn. cuivL- St'ttte- w ciAeSu~, puJin YeiAeY.eC- JuieA^' 

$4 $6*4 'tneCjcY -^layd Simcc aJhMt&Y, Ji'aJfYY 
y\xQUnS ; 'rf' adrtaJuJ exxeSeiu^ a*4e- ja*<- 9Sch ■ 

Si tcAYC- Jti^teVfd- VijacjfV- ^gSf'dAvL&rtJo &(bt?Yr&tQc^ 

& e/fiWlK pith- c^uo/ in c^icituS /u*cf- aJ eauM'/e/UHn- 


cAilL- tyicai* 

U&l cu&/lti*d- — eY^ccpYcYf • cQt 

(fd'catofj cA6'c»~(7'4UfSe't/] jn hU^2**/,$. 

fcuiuj, UM co it ih'jjItraJl unh' i 

the liYeY-.Yn cffrfa/ eY-p*u in a/veo/if flifcAtatU-i ^r^4v* ft}# id* BeJi'gdLtt'##cftft <fl\0$\U &U~~ 

rfi ,/t/M liftdft feiMlft <3ftU ffftlU! uJ; j'h 9<*~ ft)jg%d uk*' 
a? w\<rfoM 4c> ft u <*- j<jzyaciv^ ; a. 

feW yzlu euM 4.3 /'yryuftft ft^ftftj i%‘necA{*bf 

et'Scjurt ei- feti veftc/jt&'faS- 

$hz- cdtir'lt*tftA in /iffJU4^ &ftjrLtiC* 

/in^v t—cpu. reftcftj-reft'Kzftu*'a faftfyetU. 

piendfifovct. a^yfticf*- aul^ jy/ftlucfticf^ / -unde. /a^uji^9~} -> 
ftifte/faJ ivftft'k-ft fnyidQifaY ’ayxv\c>yKrtC‘rrt;ft<ififttt-. 
eft rcMer cauX- tfticY gA. &y(- ^n^tcftyam <*- ncUww u/fo 


M aft cicaufriciS^^uoftift yt\c)bs 

A *0 pa/altdK- nre/tto&fa^j xesncrfuK<. 


(/tpe/k cr*— ft’rtjfve*- - 

tun ctt^uic*- t^udJ ftttftcvb- ftcu.J& cUcwJLj frMviid}-/S o*. 
ygi un&ihcS jicy -fegc-i jiCy-c— ftn ca /*?>'<* t*i . >.. 

Si cicafri*- c&ftirfcC &f-9ust&~ feu^CC/ iavuu/o fra*. //£*<*- 
JucrfafiU oUfraJt' hut ebjA tt-ftfryuum- ftkcdAdS* 

C#x\AS#thd tytJ— pyvfeu n ^ < *^ qrntiift ftkcfttd f'iC/ n -C ftkyi^uJ- 
y\d JMW-O $■&&&**- jvy flauiiitUuftjkpiiaJdV 
r r'cviJill<*'_ vJj jwlu.'n<-z4<Mfct~ iyr/rf ftfj, mufifipta. cg/s<, 
Ji n uAli w\jfti>ic a/!tt edUti g.d^UAd. 'll (Met/ mi-xu a/luS j ,#fJyo*-~, 
A*n*U idL $4gfta/Xh'm oiu- ivnt-y- Jc. 

OminJ/t #apl 1-e. y ftcnt/ncK. 

'tnvJuJ e)efetjihJ in 4unfrft(<nu- dftftfaJifrY ftgftioucM- 
a* m enA-ifa***}j aJfratlfi^- aS/c/n^iUu/ ftraft^eftfe,. 

•JjiuPjvJca cm*C (utu’ftic#, coCdmnatut f U) w *,*_ r&feeA- 

)\le- COftu *<■*&<- Vua/aOiciluS. 

Si Ugnt*-id eirftciiqa- piaftl^fttyeii (yr-z. ftaiTtu n , rt 

Ytf-ftro*. ft** ftfrftnftftrcauft ; g^Jya #fr#n<c. cMsm/htf, 


iU—^ii.tc) ftiipe^f/uve^ptindJvSj re,fti*< <f l< ft&rfcLftt^ua- 

c*2 'yfi 

k Ju&L ftioKfr in -naa&f nm:e^ni77 

fed ,ft<Jr/titd~{n fi.uuhft^^^ocC.H'L. ^WiwO^’. 

ijcUvJl e*l8c*' YtiThC ccAcY ctf^A* ct 3 Jplftftftft 

/cfC(J f are- ft an ft, fa" (ft vatjetfa. pour/xiuu/<r rvbuftau/ 

ffa/iaAiV Jecrfu**^, Aj^/caJpetfo fv/-e.ceJvY. 

fad-end ^fivnft ^ux'Sen^. pdejf T / e 2 p&ytoftcrft W &£-. 
piofeitiift- . 

/ju-agl) pyvft Jeftt^aUtnov*-, pcY At cf ft"ppf 'ce-t**^. 

e7~ fft° cuip^ft' 

jiiifl.eid'P-ey&dt h?i\0u4^_ &4p&fo/ ^ 7 ^^tV 

vfte&it jmiH.lftiJ &j(Jtsd;h / f-eft&h 

c/h*P- ftpeu cj f‘<k~ /flioflii ft'/e feMvurjj nurxyI 

ftffuyix. YCuettf &e^af. tft- — 

vft JpcX'Cjldf 'pC'lllen*-- tfucd 
de/tf /naAvV~ «^o/ eSu caMtY fttftutu.. 

&evu‘p<i~ icoYw-ihi- ej'icj eytptdj/o pn^cu/mn^A . 
v6) /piYtVhft'£ t Jj$<&U7z7 4tP- ikA^ftppftt>c(if<sritJ 

jrnnu PC/vh jicric«Sto<L y aftjnft/aimna ft'oY*-' nufmcnof 

f*d fw'yricjii /*_ 

a&il/tuA j uft turnrpv'eftij aft — 


7mW<s aftfUHK. 


<^Us 


iiaen<- in waft? wf-de-AiY aQfJaj a£/i 


jnApif&nbci ; ft-fifty ini ^cpeftcn 3 v 
Qi'-'jfts (fty tj e**^ a7 pe#*^ aYtet* a *'- <cd Terti'a#*- uift -— 

tpunftw#- aAinuJii»<^ fia*-'cdpuJ<^- ejifoYnli /fic ftcaJ} 

CP- ludMtP- ■e+fM 

' 7 V» ftt 7 ar ; z ed~caitiii'in^~ uP n^eatdfozMcK^ 
fcifivhux*-- urfktijtnif*'] otaitiuJaAi&ft pyvterfecU- i/eceJuS 7 
nc*~- t'p'/tf' cadi(af) t*PJ. - . . 

Sf uidcL ftaJea H/jftmaA cttAj 1 . cmJlJ 7 )eft& 7 — fitj h nept^a^ <z1~fiU^ 

da cento*. ... &~iur* /jd^cdfjtciCa fj{ 0 Ufa fieri 
^ Jafta/b finjfocatiortrf ^^^Afnn-uu/n&Ad fio^r^icnL^ 

fitcUcrJu, ‘wnea.a'vMcS '- ^ wnfttYa.2 fiuih'crr&t* j , 

^ eJiYtftfJiA- 11*-< 

fifiicerf<d r e / i / i-inicfiUt'o poSMscu'r'nc/frt fa 
jrwiM’lw*.i ulr j>iof t ue l Jea.o f pa./it'U-i*- f y ' ni ifa__. 

£\Mft3‘ caJi y^iifitiAid Tcur*-/ c-tM- u.<tcaaM(> 

$i Uw*^4Aa& < &jt&Ux&*-* 4 ^ fawd fiy^'c4L&4*«~ . 
fij- uacMcdid fie*JiliJ iacYJ ftcKfe—fih efe/t/ie)cuAj, 

<)&( cm/U— pe^r fie often cu*^ aaJUchxw. > 

^/Ai ufii aMfaazAdft*c/{' 

fi^cjVLe^'rt^ ■ 

JkMo *&{ un a- ^fa.fi'n<p.(eA~ fiO~ txfain 7ovivim&tjfi 


lie/ hLov&l /to a hj u.$zre*«. faiany*/&rev->y 

Ky/tlea.i*- /a*avr&* • 

fa <tw*u fied\en*-., ft* i*. 9faec/uu*. fie* in Itmnjuefut^ 
fiaj-j fidJ&itoc*- rvoUo J& carthAd •‘d- toecevv). 

t/4-to fieofte fi'di c}-e/e4~fie/tout*, fifaead / aaJu.-l 

crcfi&f in field.. ' .-■ , 

'V-a.Aurzfi&i ‘jnf-efifiunl*/ ftcin. faydtt^*.cM-/u fiei ■&/-—* 
fitdfiec/efui* mu#e4ifi<?/a«i- ut-in. fionfc-fiujuj f&dto 
/ yic*- fiecuiito ui*- V*- k ^*i faftunAuJS7<id fix. ae/toa^ fed fieaun. <• 
towr*- h'neofi / ivua1cllI} c^tiof iwht fiunj— Ot\ dcLpif*-^ 
fi4tiAiib'U.i*^i/elu j r 1 *- 4i.efui*\. : fain ceth'/hd in9ire*km . 

lA d .fitufa hde** fitdid fi‘aj— pyrsoaf « H evuitof fiASkfiA/ - 

frVL-et*'if 'W. aM aj elri&A f pafit '6txj <no£,'ft '6aJ.. 43 

cdSfceSu«i jvfre#i'r<- Si^tone-H/tx-cL- 
ft/adAd &/Lptu/j<u ctb/ft (f&iftcK. aue*' pus'd e^x creSt oxju^ 
ja*vH ' 7 

$Uuh* <hv, p eSlfcaSa- cea cyA ' £/— %*JSt '<mSo^ c*r\cSa4os/udU~. 

J’ i ■ $£fi{’ytiW ?lrn in aSt'cj rt<V 9wfW ed~ SdSaifoaS 
e,Ufa ■ 

. aA Aanid a Sad 'Jnedica/d &c 

•ftow/M- Pe/A_ cj/ctK h Ao'- 'f^er^e. xtUurf hc&TLjftx#' ft (.a tA 
/atna aS—ftAftA e/LzAewMiY eJ^ JkpULveM-fvd/ d ccApc-u’ftS 

gd avJi'rUM^'hS• flaJU. ^ettJi'ciLt-' C( ^y V J ( <S x/u ^ ouM—ydyiy. 
'f'&vLUaaA.. . 

<v$n {j/uAi%aJ<r ftwhi'i*-' cMgujlvtu -&4^ /ecdST/ c *Ai£d(t ~ 
ri- jpt you/}« SjCfUo A'Riot'd ft/jn 

fitf/ka; c*ASl SuUuy 

qjA Si /Aaincts coMJSujml. 

rYictiam uiJeaJuS; /xcoMw A fUiyYt&ij ft fa ftmfy'ftftOud 
@ v tl /,' JtirrSo7oS^/ vaA-oSc*' /& n l xt ,ya~&Ji , dS oA- 
CixrAjici^ iU*uJ AodtA—SoLf'UOJ* ccytcSSidfjSr'AlA. 
otA*~ pjzAcuSx/wL ftisul* — e*Ah*S. 

AAtAfA tpuifiaS r* AeA<x fn u&lA ecot/t Am * 

paAf U-i"' pyi/juii/ ‘nayA'nAasf &A?t‘*yuaAuf. 

■fliAtea- tnAeA^ mAt'cMU - & Sen a S/e aJt/n* ol . ^ 


p uMa— ^ SSeAco'Hix 9id7tA*ai>. <?<_ ?t\ sje^'or 

VsjfertvA<*- p.uA\uvL- ftnA <*} camAAija^- / ^any 
,>n u / eSS/hfiuAux/; cjM'ppx- uL~ Aiow** c/SvdiAaUu/ 
A- ueJt'oufac piAtficj ftudu.fitr cs^cAud/ 

(7n/cccvnlo cciaajS aJ—cA/V-aAsyu/ ?ul,A iA('cu/a< / *-' ajd^ 
ae/‘'cuStv<- Al(qS- ptcw/eA'v^- t’xc o^teAfdldtfS^—r // (lJSlS'u^ 
Su fu.eV ■ejftSS.toA' &c f rit^^'A~(^&rZsA'd7t£4ci. cniVivrcfijL 

lit 

cAHiv#yf\*°- fumaY'adrh&/f<y S>!TruCvj iM { AeJuy. 

yud 7it*t Auffltrvl orxjk $4? A? &yc_ 

/^wM- /^riUxrfo, ^At*U*->p*Y as'fevt'd**- < kw'/a*H. 

Uc / c<t ,YrJ- j&/lv* (A***- Uyf^£—^L W- eY 0 >sUti'«- - 
/a^ijyMJl fih*v£~fUA v*le**., cv+rUM Jumim*. 

fiiu'A-cMn^- j^v/J*- <jw £td*^ jOsru{nl*Yr tU— 
vu 'Jv- Jc 7n X *4 fwmtY- - *" ' 

fK<^i- i*~&YU 6»** $c(<tJllhd wf-dpbbtrt *? dtc %,'uoj/b 

Ai y.iA*/■ j{p)(ti'cJQi'ldJuM'vH/j a i fortUz 

$< (*■ cdCla fAc^raeJZ' aineM^y/f^o-, cSn'yudj 1 #- cudivn 
poberfj'tonittiojtL; eC-ltUo. 
f/« oJL'ii JiuAWM et- jrY^AA'iK /k ArzeJiiifj vjh'- 

jyrV uJ2M fr-) < tfa- astfe+r'a . 

/ecM*- cM^ tj\ b V^>c_ jdU/clxitlta*+~awf-ex- 

fi dk^- bLtfy*- cubd SsfatitY A bp.a*TL*i6«sr' / b&tu!yu<j»— 
cuibi ejCetyridduY Octree ^yU^t'*-*/nbeys/v^zbe^UtAp' 

7"u»c /vtA a^/le^fd.. fatMsfrndtfi'luy j. <uo/ cmm %utrdu4 A- 
/a , &L- <xtu- /vJAafa- febo / kL*r<{KA*i- /«. ymj fkib 

fipubt* ■ $+ilzv ulsam ys ceu. bkpdi4it±_ 

pay? jnU/je.ct+- pw/atiQ'UvS. <UiacuaXudY /oMjvd. 

y^ /tubta r*Ji'^>utYuiu~ tAidnjwv*^ 9na& t) 

9<Ki£e- fiia#u- 'ef obesifr. 

(Atyt du' fitly fa YjaAtU- AdJkl- t st -e? dsTiexiYy/ma/e- 

Auy-Acbk’^u^ aYfe*t'ur y <W- 

juaJ— <x/n.td 1&?** (/~/i . SelS*' et yufl'c** ouA*j 

qU. cutvt aMedc/L fi(a Ir^’et/* Je&jf*4**. 

duuoU^ue^ 

tiLApnf’fi'h'rV 1 - aA€M*y/'H**£e/. 

f)r<fn d<<} (a/z. jdrfct/Utf o&f~ elv cca coftvtt^ tX-tJp&rzt#**- 
g/fgMdVA UnA-e-~ rtffjnj^c rf&Jkj', 
qjyjtjipi TJtn a/t'*- %zMtU('d cjxaova. d&'cSvii<*~ <xJfcg//aujn 
id-~jv££i'cesn'kjl iA-dl a£~ 7irH pa^r /ea&rikoj, pr^pfes tfd- 
cAS A-ies>U<'o«4. asrvp/A %%'n&*o<- e*-<rtr^r<zw. 

•&- aJice^fi-U j /t u AopiV 2? 4j^ ccMc^el'^ 
i ■jy^- a wtyrant' cWc* pdAeJ ‘flQAfa(rf<pf e/ 'Hc/thOy. 
71 fA. vX~~jUtL cM~- £. ■ -j4*pl*aJir ^i cr d/<a ^teintf 

*'*$*•« . ^ 

TlcA-ii.tAHW- ci/fciA ^yt.t&ui. e4~coup4jA~~ A easy?held £^~ 
d-eArthi pdhih Ae.i eJ- Ik oSwdt/id ^ fnrttc/it't'f, 
fwAi -tmiu. pjfed- jA<x'/d ne*u* <pW **taXt* &' fetuA- 

^■eJtAa4iibV preAetcfut^ 

qjl 47 L. ‘y'e (* Asm . 

^ V-M&/ Jec’/'ioTUL.t 


cAd ccp^^KM^aytA: pnAi’i^eJj ^a- e*u*tK. AettAjA trda olv 
fcaJpjdle ; oi tffWuJ qXi^eropoV /aMcofe. . 

$JiUi'c* 71 / 'Tirtui-u/f . <%xaX e^u-nK, pion eA'm. /e_<-ac4a*' 

u&dA {xmA'- cm.A'kl . 

(Ta/J’i'yt*- frilltvf fyttJcA fVf h'r'eiAiA*^j eXcAt/ytud 

JetfccMi} ojU tA&J perfUd- rn jyipfcti 

9 irvu*sft'sK £ -' pHV /(trpo vAi&t'cf eX a wefafA, ajrtdSif-tti . 

9tX a'd-U'xJ-f <Al2dta' lAU/ph'l t ! x Ao cii -eX yra^r’Hurf '.. 

fn. -$r*a cd< io cJLpA/xA'ctf-^ AunL&tvUvf, c<ipA<z/(‘e 0 ~ OUr a^c’iA- 

{aSlf, eJ- puf 0A h7 danAaS dt*t2<'c/Md - fhi frcttH*. JuJ? y'KTi\c/ct' • ,(/ti acAcYiim. cuTt/^fif 

etiM el rvlrt ^W- /oJ^Oel^ trOesir ‘W-uun- 1_ 
eJ— anvudccve#^- A a . <& ajZyttlas 

jn^i’iw^. eL-p <rfl/d&\ - <~T&\/k <*- ed-in. ?/t a*t«~ ^tjzs 

(hydwu r^pYiA * c t.Y cY- pic^z/t'U-iK- . ip~ 

,Vi /ttJU- mst/hdu*^ fa.(t'A#*.oL. 

et/eYiiur*- jfcA/*&<■<*-/ _e4- u/*inl<jff p^rtpAj/iite/ ^vor 
&L- pyjzJrgJrTtrfoV*- piCYluY/iU*^'- 

pi 7 * , 

*■ 4/~/k*v_ Jlcilj&nf'i rcpttvyif , 

St'S-wd*) favaAlt) /ffiMkx- moAu^cAt'vvut^' _ 

criJfv- ■ 

AajouiuI 9u.atfoJ hi'&tS Q-i'^ity /ocprrtL it&uai*^. 

/eca/nidwi , f 0 . umjvu jrwprefla nahYktS. 

qu fy\ oMik jyi^uMsM<£4*J tt 9e/*yAli 

jnJyx- pdflof- a ypyiypuhiY ctd^v-n'tsfatJeMA- uqmcy ?<_«_ 
^■fac/u-eJ— el- xfca-ipjJfy aiuem. e/^^c^h/i<J}/es^u.ppi'aJ- r 
<g,VLod flabUl iff C/ €A_ ftjj/n'toi uJUicf 
yurK-SUtaut**- AcdJpu/tu ha. appyreAn^cfaw. 

9txaSi<l facpUl a.vl—.Jn&xic*-' J^cAu ^tu. AnofAw 

fPiaMivj Ua uJ^coua/^ OewfavluY l&fznes*^ 

/eisAt**- <yi*n %y ei. j rt^peA- D&rtft. uukmu, j,ra‘JesA 
Vut*. aJhAU!-** 9?iiumv S<xApuAf' t^ct7t«pid'er 
ft 'a*-, l,' amjfujAir/ 9t '(nUef* f b&wi'/f* 'VkiY/Uj Aa/ptul #. 

Cltfr~/c(MCfVU4 Ym^l. vct'rt cuA/tU^ 

(Iacju/o 


9( l £tA4 ■ 


WvnuJ ?7icAu44rJa_ r™'ran£tfu_4 — 


ji' repine*<fa- 1 /&**' A-du y^d#- clou. 

J I ’ 'WteM ey nfiA'ertif Aorty ultuj „ 

. 4? 

)l&*a#Juc c*'fa 

cdd/eJtaA-; /? ' - . • >• ' ; 

tnC/lo '“***-' (W'<MtO jrr^d/ti pjLS cJiMn vuy*\ 

fav- 2*7 X ■ u-4*t Uz 

c A->tU-~ 6ac <%)vtAj+uMyif pu^f citfu/e/- frijt'3<f~ &jcprc$tvf 
CtjU‘ ctti-iib'd. 

J-Ct'il tXt*L<J /tuasn^o! <t&*- pV^pa,rttliO ttyHMUMJA' 
fa cAfd*-, fjfta, fatJeo fa/o ctyvcjlfiHft'UtSj ^U-~ t X-£^e?' 
‘Ja.wJZ&'id'r J&3 otjfi fa<j/'Uv} jm^Ten<3)a/ iW <^6U - 

iLtH cu$u fiAJz/o— ^vlM) caM x t7tt IJ. 

0.cSH ■eM 7UJIUM-/ ix&iicf /i'AceabuJ, i«.uA) e7 

l^pkjL pftAi^ o^cuMm/^ kJt nActcj 'ot <A\Lhc‘?i c 4p<cae«', &L 
a.S e<d A^cjvuJ jv^actT-ctptefiW. 

cA ffevicf- /V / h^pl^i'6oJ AtaMxV Ceide^ vc /.'tupL^ 
fettic-rd-, ydlferej fu aMi)p£t'oi a .tieuSy/'yi<oU\J fV a-- 

fa ctnei^nt 


CSpuli— 4jLu3U~ j G Opit'A^V^ 

aiu(L<3- \Lnlu4. C*jlAA -/cA C'cej- piar y'uJtuJtf/ -e47- $n - 

oflijbl (cj+i-bj (hAffcUAA.etiUj ft/'dujfyilvd, /s^d ZucttfaJ 
%'cfM jweAjuUtx. ajjutr dJP&nJ 1 *- pjir ^cfOe/la (*<. j 
cp.laM^yltfdt' ejr~ne4/uj jU,&/a . 

&oCa h cm 9 1 c^ iJzn/u ua^ 

fa 7KJWI U_ J^Lp^y^tLI (Ip ixe7 caW7(c^(T umT- /oA' 7 ujgX 
cr$il)aj c&n4kMA^~&L- az't/Y**-' 

kvsf«<A+~ ^<UouavUW uJii dpAafavjl*-' d^jfifesA0 $z6 

Qr'jf ifo/ttuK. i ^jg/ ^ ?i\.&h-ctlVp.O. 

1 tx'O- <t it*~pLUicPtiuV. 


Ji ti&fHcrfi' $■(<&} orf tv M Cf'/<JL t erf /e*r£ jJ/cM &)Uv. 

tuna- <rf uaj. cu ceur/KL &fcin fake/ 

^*V di/MawutitivJ et'^ewujftfH <k etyrYe^ltJ fogilci 

^ jV /'#' /* <zs/a/rea tth f $t)3 u a/4U<W/£^burf_ 

feat*- p£Y~ /cct^paMuvu^ t &4tLp/*jff0 $ , eleVye*diL. 

jtfyjioPuul U- hu!j y>JL- ?u oJil# tenfacJik- T’urfu.n^ coad&l czmU~, 

fy 'VjtoTLC' ejrfedio'nx-' ^TttjoyeTkcJi^ 

Velevrf ivre/ajrf -'('a ewpyew aJ<^ f f a $ faf a fpu4dti ^ 
noK yJ-eJjavJuS. ^ak'S&iiYrflofacAiaf yvku&at 

jhin^Yuj f*A chfcatv- ^iW/ ^iu/a/ ejcAnvzrf ou/macj 
fiaedcwhf&L'eaJ dxxrfaJa^u 

^u’/i vnu*A-;$adJ, fa**-ad ^U^UuAu\yOaif^ 9U.<uu' 

fkoT) Ju-<rf ^ ert/w^, 

ofesfl*- 

£^ ol ubrf jyv^yvuj£ ceudff^'c) \jn i'h aG'acrf?/ ltd£ir%Atrf 
arfhU aJoicb f£arzicu^ pcvfrnturf- o4r-p^ idvaucrf 
c£-Gi ou£&)<*-**■ t>ft£ pjif c^uAH-hx fpaJGu) 

fiTitwJo~&rfipauida/uw- rf}0'<p<A-. cmJ^ia. $i va/e/tud— 
ev- J*ctA*yacaio cuMeAo f im<*- parfesef-pw- 

c4(r- wjrf<x.cJcurf- <7Ktrfi-e<As<~ repctrf^H.0. *t<_ &£- pu^li vo-t 
CAjuxM'tvtf-s ctttfafc'fiA— yjtcfa- pjufrfcrKa^^ccpflrffa**. ■ 

, i J d. e— de.<dici\£^ &L vrfrfc'tiJ--' j£ctu njetrfli j'fiCAistTtJh'tof 
fijhd*. ce*^- St'nuJ arfreJuS. 

<hrfj <nt tAa pe^iajJa fiihx/ar oajJ- <nt<rf2rf <rep£*i/Sntxr 
i'J'W, /z2 or&fa W ^c^o/ e/f uy/yd<rf / /c CrfceJ- 
JirfAS ^,'Koaa^^ fA^kiAA-ctf'f^ 

/yi<ilAj cpuintjfvA- fa'Gud ibA fayg, 

a &'yirv^vJ Aa/^jAuh^ Aipes/tm- SecSfioM. 

<J^-}uip'fe oueote&M*^- eswwpa/y cayfiuJa- pesferaj*- 
jnsjexiktVf pes'jt<a*^~piwnd ^ (kCAialifr ^'rfe,^ 
jH^eC*JLllA(J j {,jyV jvjfr- yrUL&lki <tx/(fjl'■U*wY/‘ 
chJi'yr t oml\x 4 fvday ‘UvA'anx ^ ^uadh*^- ceffA 
eaW fi jiifevitf&A-, iM^Jed*'0*44**- 9< ap/i C*.p#\ altj 
I A. 0#\M.t4 C&fivj flfMoA e*uf&1MVUf, A(M u/fOJL. 
fniokiM^.- pvui AtJft**- ... -fib*. „ i , , (V . , 

. 2fjfp\ YA. &<. j*fe/ h a^Y-v.ppf- 

r*ebt«vA- cctfhtfu**- ah'ui«~/ fee) ipJf ctfffa tesefan :*c_ 

a^itutucY heY^Y 1 *^- cerff+~ Yi(Z>p^_, tx a <msJlcV 

ejuyfY.Yh.- : ' ViV^M 

JVc Co (<XAidi*i ftevti U *L fxesfjciri uufc~ <fu.dk ty a fa <l. 


-c AicfikAjj vlC pc-C ^Ca'tt^^a.futK &dLtz. 

twytc 


■ i’k w&mMfyfl* cciU 

AetYeakz' 

cAjl o/< / vin $n <tmrn\J 

V /awtU) r C4tf.c#i w* nuv f xidtwu cYu 
p\ *p ctnJirfM* »Vv U'/tcdxx. £<vnc*fi e£~ vJU*r£> pu.s 

j^Cretn i eAuttc c.<Li/ti)-etfJr ^uo Yu vnaruf ^cL/ij'tiihc/ ^, 

Y) fTUA*<A*<%f^ /rtaGciu^ 


fafl)oUteY ^UdJtfu.-TKdJwf, 

J\ ftWf 


aL-c/i '( fu*p><L. jnh'xf€njhr - ■ • 

/rt j A fed ft*— p d>A*- Yu^-O-fo- Adit ptfrj JtLteV 

XddJ feeticiMj etcofitb'i/, ft*! fY fe pirt&dL <x$ef/ eoud^- 
- #A<i ijrpf^i’iuj £/■ .SeYinuh&J J-e/traAi^ YhcftfUy - uAlS&'uf % nii(('$?. ■ 


Jfac/itft-wtf 1 4 ~, if. 

<fk(ata 4 < &£^vdi 4 /Sht- 

JA a (Af, ■&&. d uXfiuft ^/ vud <uf ixasu*^ c*Aedi>rt uhc^ 

,. v .:. 

ftefaM cjoAtAJpyd 'JU ej'dj 

£ rxo u/*i y*L'ifit- Ouj ccLuJed<*. (mam^/u^ikL^ 

c^ot no*- faMAaiv- cjdtVA. uAreAr&dy- ad) 

fce4nJ/nx*ai**~ tfefuisUf juS-bivu redAr ' • * ; 

W 'fi&d^fuAu fo advAeddAweuM/ f ^i-^cAM-ledi( ur^t 
r&htif t^u.w i/zA cxid-eAAA^ (rttnJe^cuc(~ iaJ—wau^ aym/-i. 
fc&vu^ad. cVvdkd e^cirw/r. 

<}n Ict&rh: /(vonaaA/ d- /*'»- cau/e+i'*- fitd&ulrrt. *J) , 

$*, tfytr art 

Q \m/u/ ^iAAUoS y.ff uM'Cid ej u'iasiedu/j a<d e^cdLrt/-uxjt0/. 
d<-ce/~(yv4 /j&uc/ /tydry^d rV W ufa)— c^oiyua/u) 


£0tted(W&— 4Uor vZvtJyd nd-ntf*MA&tn -0 xuaX 


f; 

' foc*i/ . 


c/uWici^ii 

Q(j(a. dajdaj- edd-' po/edc- &cAa vc/A<>. 
fec(b ^ tti u-ttZM-S^ /caJ^Al 'ree.M. ciO<re/o &L.3eA2icAt, 
1 JX& 0 — / a^rx ataJ^ed<J JuuMcUa <no fudttadu*r -f it- Sth. 

tted eSecbd (ea-c/w/ uJrdeduA/&oa/**x/gc^uer. ^.//g 

f&i< yY*'U£fa i /&>*$* */&&**-■ &c*4u*(* * ■- 

Ji' C*{*A- Jtuv C_ /,'faUA. flli/r<^. tflX^jrlcU- ptTrjTAz/ c£& 
fi'uM^ j"yc^Yfeu (tdesn. ,4ttyi\ eJP-adltHjf 

p(i (etokuci /ad^4 acu/irtfL cudd 
/t/d uYudfifecd". i(r(tf/J 'Od&iiltA 


(l/d fart/id , froYcaQ 'cub***—, Srti&i /a/^- , v . 

yn'hurj hJef^jid&i/tta&'t-r mudai&' re.eJt'(/t(fff?. yenua- 
/urtA-r orfr- GA~- a/(&fr- tf'fU?*- ^ iAl x_ C(yki 

yeari/eJ -. . ■ <m 9£ ; jstiL 

undh’6'e%)2M/a^'*'-- : J&fe/t/&r? JeJt&h , ; , 

7u/<V /k f&fi w a4e^/ l*4r <xt££* 

CchtLofiei</'*~t , / ^couJauJe/Oi^^ «A 
Jltcl's**-' ftcfa?- f[Jltif*~ j'H<#uft'luS yuScfUai^ 

eYY,','uJuid^ elcAospfcclj, MeAcvW.#*. <xcu jtuf'jfvrU— 

yjr ?4!JLtxJ)e£- Jr&ftrfld - .• \ 

''.iA/tS. a. vuM*± p&j \t4tJhwj 
yuan*- jM u<y ^ uati £- 4 , 0 . yi 9 e/in*thK. 4 gitoj ediis r,( f i i 

i.' Qf ififi.'* ¥<#■* M' '{<&& x %cirU^ ‘ *ot«Jt‘ii i cttM .•'. ■ 

/ ,f ■ . W-ZIC/UX? 

b outbid- /*. r<*W <co},.,}. tJ- yr >*>> " l - •'*. 

£$tYurtf!^ 

T*- 1 ^ayn^/a/a 

VtuJz'6‘ci htsHitV ouuA~<*. ^int/aLfy/i*. jiof-eJUt*/ z 

M^x^y claM- cl fuJhionA*— Yjvi'ri'k^- f&olddt/i) 7 *XU— 

Jxau*.otx4 a^AojU*. - : . . ■ 

^ iU^ j fic^reJ<j}U*r vdA cm*^- 
edrj ^ 

crrfijtoAi), fvtJejlt'it Oj fio 


'A , 

'•* ah 


v'fu f 6e.aJy u^u trU&b'ci hi-Z^y' 
ajvpAirttxf -e t- ejuj cli/ca & Jt/yipfao oiot&fos aJvwa&itCt} ^ 
/apt'ntij Ju£rk fLtejUy-Zt jnyM^-nUri*- pwM nafc-i fiat- 

4 Ke&' 6 ~. MX-, umWcf fro ncxAj ^WV 

Jtttwut / /Vt frt&n> 

fp 0 $o j. e*- 4 '■■ ■ ■■'■■: \ .i v. •' '•■ %, - /.• v 

0U4*Lc*bj - 1 /3L zetMeJ/ ifa~$t' j js^/Vv n\z <~'iJ 
aw-tvja#^ r*6)efa«*~ At~ ; pa^iM'wMj„ &«*_; 
el>/a*a>h> ufi^cMa^ ?. -j „ ., vv n’ w ^, - , .;,- v . /. 
ctfUftrfa/uJ. 

Hrffetk- JuJ-faJv amu wjeA^ re/^cK jr-ieJJtftjs a^U— 
tin. eafj, uitiLJhit'cj; <* cU4 


U* fa 


( 

yok'd 


f mt*- %x t&Me/j £L~\ 0 iL faJmfa jftfaotfitl i 


7 M/l* <{( idh' CCYpOf*- ft to Je£y«S*r 

pef'd/ua/ 6 ‘h « noettltJ. 

fa ^aj/rorapkta. '%. 

A 1 O&tllvi j okiiM*- — Mt/Znco) ^lu A. 

jtuhti'nufa- 

f ' Jt\keik'n. um<~ ytfw/ui&~ a^x. c^rvupiu*^. ekuvfyvu. 

/M - J rU&ftf H ft cMl'f U$Ui$<4 *W\> puUt tti Ju 


aM.c^nrvo, 

&nuuj £yun^ 

/a~e*difa ■ 

JY c&T i/’u-ji'kir 1 *— jitfejk'tta4K„ $p&4 tutoa/f &ru4 fi.ufl* * 

$<' uuf n evxuktf u ^ / f-e*i mX^ tiktfct*^\e&m&'evt£M^-a%fhu^U‘ 
fat ^ ]**!*- fad! refrAh/ J W0ufa . 

P^W lytif- e*tb#+- v uJtlZsx/su yn-- 

*.&. ^ jfrpitj *fresutA<«\ . 0«*U r*n"'*t*rCfi/*A'»*') «hA4**' 

*>*}''«**'> reptnu'kS- eo r*pcrft% vuiUtadl atw zft&aM - 
jetetd- cjwjv ^ auJ,Jt/Y§isui4 -€^4— 

■ &h~ <$'. lA’ZgfHsMk. _ 

>7nddf> tAj ~ <4 txh'Utvf 

a/a^ it <f(ri4 4M- S/t cJ&Mtxj?/. > 

(f* oud-W^ wvijMjPtfu*^^d<>wno4 el^peri\ 

fancuif v*.a atiod'* aca^ cuw±fi{o /redidAtd- adfr~ 

g^rCi/fie^- peu/h- ft t a^(J~evJedCtM.j yus/diofy uX: dL& 

) nJ-e/i efZ~. tf\ . /i/ f/tw yaiu 

Hdfo £*Lfl6'cf cd-^ecit'tui/ 

<IX jfeiredvV peeedfc' a'h ety^ftt/i’fieUt'i 


fps/tW atU'e^ $At<W- ( ’ft UCi * 4*o. ^uatte 
e/fU- Se^eh 

^LtuW fut*yn 'fiiuUitJ wdt^‘VJM/sif poferi-; 

7\4c e*-paS? ‘piajrtd wcdtduoh- eft'-e/jJtfflcM ■ 

£eUu4 Ua awlwC^oA vU~ 
a ud padl&*\. yua/ a cat*— £Xf— <*-$&$£- ugJOl- 

tu~- /oJ&c)tXtL j ^ 

^-itaJftid c<cuJl.»jd ali'A/d pt*ad> pjtdm - 

U&vdmttiUr . fvutih' -yzAi* ^ aju^Ut^ 

tVjmh . > : *''~-\-'.fi, 

fce*. crftYu/rjitx, zn ^/a^nett 

Sf prrffiidt'uw*~- jfaicuid uX~ epfotu>-c*t*. 

/f&eptf-: '"■■■■ -:• - - ; .-T,C'. ,- ,■■■ w 

a } poncj, uC jrrS^_ 

tuJij jevfti'e? -fi'crf- . 

<vel cuJiA aA ccs- y&xfy raPite**. fra/p&tf* ^cmcvW 
'ftiik* tn-M&x jn/e/r-eth - 
i-etiuj ^ jw e/fi, ^vlY) caUM gTujitk'M-ca#^. 

ptAtc'tfv/'Yo/rjecfaj. ' - 

fthM'cf- /(At pcuSs $<t&* fix'-ei— / &J/tu4- ~ 

<n^te/an‘0- c :. 

Sc y/atU fid*t /Si ei/iMM- A/ pa/k^ 

/zi jti/ei/crSe-y uMw el-/e4iMrti4 edU*e/<& ^L. 

'jiktuicUiA. 

‘ v x fy/hMj cOCco^ -twjWeW/ 'nw otfC’efua- A/'z. 

srUL /z) rAaUv^- e*w fl&tUiW ‘fUM'Ha ph. mppa ^ a ^ 

'fc?u/Y* p/<t*.$Yy euju4 ic6/< } b4 c&k ccnjr&/fu #>f - 
^aJ- /a Jt/^dX &iuUev*<Xid<- po/fe*«~^aAito/ peffrv*i~ 
ei-'caM &/'&n\. jtKtvuty- ^tta toyftt <*. ^ w ^a/cof 

-paJ-eh 7 * ' .■ ■ A:/ • a-. V j • 

ft* fnSt/fCcJ- 

dec (udaA-j <^udd ■fit- c*~d/ <?/ cJccUfkeyu^ py 7 *t j}**/ 1 '/ Ue l_ 
CaAiU**- /loptrfhty*- ' 

S>‘ ^ : f<cxh‘dL faxdv (trwpcUco M 

* f&AyftiecSkkai ftdei ■ A'dUU- ju/rin/* tuj Jt'uj-Y k hayt-eil 

SvS&n fr*- fw# pv/ti of- eyc/eridYt**^- TtifA-tWtAylfc 
tfuLplej- prn/ptUCuHA CSr. e//t- 

icekrej, .- j . # .;• 

ficw fcceUt'rrJU eJ- Y*#lcW f>elr <Uca/vcA-, 

/. J eeurt &i cdrejcAuj py^ T/ / hn$a/-&c- a*tjioi z 

h'dinc. cu>'fedvk-^r e tiAMjiU CfUOc) tjvar jfdes Aa^fix^Apne/l 

ejMi f* at ctt- P&/K2-e*t 9*-. :, ■. .. ;... 

£<r/(e* ewcdtj jviu)*J>e«J otfudUuJ papym 
jin'miK-wM' •■■■, 

ftc truW 9l4h*ifc*^ fTTWpuM’u*^ /e^aJi kwf^ 
ft umsT Cftu ek A*nf'c*ii tri&f ei pa^ty^ e^ up, 1 - 

eJwt &l cl&Y uwJlliA?- ., . % ( 

frt cwdsuwo aJfeeA* can^ jnw(i<U('«v*-- 
PtteciiM*. re/Pnef%ui- / i/n ttfPacJ-m ^ ^ ^SmPfL.. 
dJhf uA^'t% i£4W£.\ igyjfr&y' ^-.^■rePudf -, 

& oJL j+f&*<***M''**~ 

IW&Hlold tULtJticA pbh' 3-&feioh , - 

rSi.-aJflif- j/ 1 fAmu^cJyo ,c4t0% ,: fe 
J(avij*‘caiici^k- AiM.cd 

« duA, poMt'VntM. reeft-i u pcftfvh, 

Ji pfrtjpiMuvx. cAX/yy. y&vu£*-. cs6<x//rap r W" 
fi/L V/i cj/$% did. tUaty^-f ■ p&S\ /caAp&dU*^ cxl/U*.&£<? i 
tidK^ a. A<Jr)'ecJr&- cpUn$*L-j &J-* 

/eJfU4(pea t^~~ piWjiuJAuiki- » 

Ad e*~ 'cduJStiM-' abAtfch^- ubfP<-pA*ib<i-. pluuj ~ 
^aauu. S-^ji/UpuMo /cdJ^cJfuH*- PzArdAouh. Pdfn. 

{fccjti) (s- maJh^Pun*- pules pyr^poUtu *<^_ c-L— 
etfdal-e**- jp lU^’c a &£<'&*<*<- u nftrpXp pftipjL- 
eiaJr. 

dCl/cUM clA'fitAl 4\.&tfsrtAi/VM{tAQMA- 

'ank t /A rt/Jjer^ <4*ijrikcS 0 &l-\ f<J> - Jdib'cs^ A aJ 

u*A- n f 'gf&ca4~ Jf« P** , iAh<j[a,ry/(##»/ _ 

/(A/ y«*P fU^r^ooL tfy&'cd/cw /k(Jt'snA_ 

A'oj^ prx/*&■**■ M* /f**- 

CU JtA- 

$\' djf/cittl’&#$&■ 7/i t(/ite$TZ($M~ j-fftm/fanz, 

Ptt/ ct^t-b'caMd/ 4-tu'koj wrings Yefhtv" M^/e/txeJas 


f*- yfant*- <ra*ncrfcK- em/ifadf tL 
tf£4aUf /'tffufl <*. f&iriJ f^y*M /t nu/(’Jultt*l^ pu.ul 
aJi (UJaMi im~ 

/«' jtJ-&r*cut*~ c^-e^Lfesnav"^ piaVhiM. acti.'pi&Y^ 

'efil&i/v<y- pai/k~. u.cA j'yUesiKK. pwcttirtfaVj 

• yic^- JitiA (d x/M/'aj^i * jtrzp tlL/ j/tfflpaM f / f&rt iufa./&A\. 
c'amMiS ouU-ew.' ddh&£t ew*-' {&. a. aZs/ca/fedti. 

$i WiL<tl<ynffztA /icjci/h /dfa~ jkffi'ents ' Yk 3 &t- 
} &2p«)hJ t e&uL fes/Ufrtjirt/jj 

t<JfU'lCi 4 sL~ c<m) 4fUl'6 W- 

&c- g/f'Yurv'ici- 
fn t/eYt f*- c&ti- ve/iraf 

SC vLsz/Cc*- om 4~ cjXadbj p-anpJtrilui ,' A u 

jm.wd#*biM fetfa/c*- ^utr *J?j/tt&ujft’^JU> <r<t/£irfes%'ccU^/ 0 

. . 4K*f#Jk¥4.- H ■ ft*& YaJfh^ a'qtj, . ., ;, 

'ft t'ljwC- jt( cuSt/*- tfl vJ/dJ ytefo- lA fteiWACf 
gtfftftu- tAeJtcuf A '(AtffuuA— 

<fajjJki t% vU— ijvrfn. 


^ __ __ . \-pftvprttafZ' 

U ikjfkjU ; : "’ 'i&ztfot 1 u&L L 

/oeaulvj f 7 

£ccnjw0 fa A9i'tf jft UHtMd 

pi'pt uu<- jw tou fix faS ift ujreJdrTUo^ ? ieJn. aJ&' a7 

tfdch'cM**- p£JitndU*> 

fij vni/iti'ed**- jttutdJfad dm ^Coutn. pt*w4_. 
TntfLj&ar/ui^ pes'd -et saMe/oS Jepo trtt fa/ f {A a_ 
M csadfadea^. vusJtcaf pesjUsd. 

a coujuM tajdeJfyd fit**- r o6lu4ad*6*Sj yu# 
ScUdefaf*- tiL iA&/tcau< jitiHAdl* 'ydrodadafasfi^fa 
ub iL-n-H -iVar^pustA- iiA- fid t'n /ypdotu'dad. 

ftU 4 i<- f'#c ceuufaA- 

fail/utf TUUjtf/UuttluS atetudd afahy/rtnt* V r i iffites 
edorelio jiufpdi'dfcd. . 

Qa fit L('tc*if sdjde/esvf jwuddtb ptzyifa/ 

6i&iu1rtiev*. 4L-Yeclfh*^ <ra(t<' uoditec ftu/Ka^_ 

ceidrdianJL- aMd-jifi/edoS^ co/dde^ opiuj f 
jrumid'r*fa red*. 

/-iJ'tft'h'Mta. -. : 

<?yfb faftdo — pobtofj afa/seiio cade uH/Jra'a.7 
cduil{ tsdeutt** 

ch'ip/aji- &id- u£C i ft j/u/df fib- .ytyL. nsu r iaoy ap * 


sxM. \*t. d^u/lxA id- fft& 
y'ti/cL. wajd fif^fia^rndo in id /a/iet*i- may*7 

fiUlb uvAesdi>Sun<~co[iia.. 

? n p ueyM ■eo- G'idr diuo pirnu*«- dddfa- axd~ 

culu4 ieciTUfi*- j up aft (fas caModd ctSpwnd / I 


M %'dudrt- ca/m )*- j itffe/jK. a/pitgettiicL. 'Huttuj 

dd ptpl/kf prdf^<^/ ''/Y#^9M04l<JC<fW‘htt4f i 

yusfuj cJiUiuyuJ vul /dlutu^Jn facets u£/ (_^ 
eh TlAth'ayVt fag/li/HA. tA d^UUAA. jvifUd/fky uh-ca/atL. 

pv^ti ch jMs*u4vl jm tftot t 
A-gpe/ZO (tJia/d 4h db 

Stc-lib {x^ycalpo/Lo r/d'tf a^ifej/t'etc/*/ — 
a^aMv! pehAdfottd appeJKdluy. 

., li&u-pKZJ fiAaShUlm powneryttA. Adio ffapje&pr 
fed (K ptuf-&v^- /it> i aJ/zaaAj ../)■ detlm- . 'rtAaAu*^ cAjfuswpj 
yO&Z ifi )e^Uvd^A. A */] K UjVtt ■ 


oiZatZo Jea/pefa cmJiA Axpuu cjl/uJu^ 


fty 


e*(?o ue/t'tJtr A'n itjtw- wcuuk crvth'rtMiS. 


<P frit A&Ui'o faAw &A*-r 2eJkl~ (fua*C j/Uic/. 
>nej^hi/«CAA c* rMtiav <puauA~ pamrAth ; ?ul vu'cut^ 
/< 6>‘ ccJujJcA fe ucph; ' 

Aicf^- r*teiiUoi*4 tW ayAtfa caJcu/» <xZ) adn-z 

‘^k\ f ' c d*$ atU - 'ftdrpd***- 9i/acAftUt'ctfJL-. vdi waAxJL. _ 

tj’iAceut- AbcA'odQ—j 9r'uu$a? ^ &(Ci'a4 — 

cocd&f eaAAf—^cnoQk ydcxjjai* 

<fcd?cxilu4 tlb’ JeJeeAaJ efh ue/ faJh-edcft PiJpJA/ - 
wy u uj, Ai u^u my'c* eyhraJ/ikfr 
tone* (cAfa(A<shJ ed-/e^U c iy c : tt fy .,^4^. . 

44 tA ue/,U*^'<U. in , /aofild’ p cjui/u/u*^- ‘utA'n *J-/ *aJ^C£Ucu c 


rt(J] ^naJi rtutf, «nx_ 

Ce/ftd /uMCtJfi-- vdekditY, fan frarttiuHfar. 

<U ('oco /caj^iodi jnlkuivLerikiK. jiYofeirf-es jnu-en' 
kctfAJ mjuf&itj '/y$c*i< j /e.<> jnjkvu*JMA -e^ cpa a 
rajU'ctfi! nJvd d&Ju't-. . ’» 


Qn m ctjem a^tpa^uk^ ; afot^ prtfTpourdJto ejJ-, 
(AecjjS /Opts^ftM <JL_ w/rtidh*/ Ad /ajiMr 

ji\^Cstf-Jcu*<- fhxkiik*^ ftacaMtV Jupr/fU'3- cnTUAyn %'du eft' 
<jesiu<%- jift/ex/ih w cuaujI M ttJ) po^i'kk JuJft'aA-, 
c'ovb'tfeAiS »Vt eef / > hfa ei_ 

a fut h H Ivif jl^i '3 e-ttMuJ• 

Si kd fcLM/a— ia 4~ uu&fi’e *- i n oaa yiiMu itf~ n^^UcaSS 

eJr cik'uA caSatS^d acCwrYedj ^ a'fi'uScajtt'aJuY. 

(/I. c) wLfd/ytKA^i**"- faJ/eftf jn atSuuS / £/_ 

ytakl<- etSeri'</*’*-' fl’J&ft i n veStlcd »<- jntjt'ct-JuY. 

'Ttitf*— /calfinSlu-J iVt Cdutfaksd ftAunutf<.^± 
$i'hlf , €j\Ao 'ft did ftk ; ftsntpL jtft -<t*lQ Pu irflouf 
frai/iS fa/fid Qi'c/vdrf 4J-'prv uclci. /A&Dia peft nn/o. 

ch&n fe('fatiA4.td+~ &u~o 'rolu'nfa f Yeu/V 

jn cusfu^- pis ft c/a' o*.e*u^ { ’yy caJSleSe/i4 riMdfts. 
/MnMifunduV. v . ' 

/vSr' xK&JicA/ com urH~/udh'eSi~ esftdftkuScnJSftdn/. 
ft cSU ft T<* c/ti<. ajcix. ft&Swnftcfa- yv^S-oSufth^ 
a 3 ^ltr<x(h'eM&v<~ ccifiidlf. 
raftPtim^ j y^faa^\ 

S< angto/UW/evk'd j#k^'/frlv/ fafn 
<J fafaUa Qs/oJvJtm'uva. of pert c**^. 
frrtP pjV a nwi/(Wet*- prtapav*- lett* dfasce*/! ~ 

j w YA I'fk'tuS, el- A'sdaUit^ reJtm/ukt^ 

TKv/Ud thoUl. pu ad y^4 et—fanJ- 

- ■ 2* -eiUa*(0'a Qijfaufaef /a a^uty^ y^fUfao/#,$/*; 
c£^- j u u oAua^ a. ft'i/ far* 'ji/rturt a fn/er*-' <*% UHiArtyc^f 

a$aa ua comfort' . - 

St aa/?od?u 4 ^m*t%W carfarttjfrt^ faffxpt-'fa ci'/aria^ 

el-X-eab cttrtaJtf-. . 

' p6Vc[iMre*t3<**+-<**. Mt'cfiud 

cLWfUiJaJiiY*- OAjUr-c a/at£/ Japcrfrt- 'r e rt<Jeart. 
iLerptu A Ko fat fa'Yawafadd facuVa-0 cocrttkaYd 

jt vu'rtrt °Yfj jn*~rte uflcv paiioaJtu/ 
apiantitMtot*. , /s<eJ&~ pent- &>dua) - 

<f-&bJrc~ / -aA~ a4jxra(A'<?taCaH- aJ}/’crt f u&r*~.. 

UterffaucirvL Sefat/uJ StfitUTt# a<t/e*dajC&*rrt4t*y 
iKiiinurt -faicadaur*- uurthSodfe- an odd. • 

■JmypLdluJ otfaS ctiirtnertua <x Tedo. 

- faddM cYuA\6ja,j iaA-cT*- vu/nesit factI('u4 caa/ejca*^ 
... cfa^tt Tuani- iiurtneai/ofdd, txsrt farta/ti juatfauP 
faort /a *«, pAeasHjJ appertcud'' 

~rt Yaa\ cd aJi ivuaj • i / /dpn'a**- eawynM^cyttP^ua^ 
pfafaleiuY fa cocccJitv*- %fae<-a*e— fa/tXftK. uMicar 
uJ—caJai/citu- eirtr^aAeae^areiu^ ^av^ui— 
padauaj fafa'tnfa efafa pto/uifafa put) fa/'d/ea fetccefetA Jut a i^ ,&/k */t ,etU^o^'^n^ 
/.CcU~9f vp]?> 7tecf&t~~ uedi'c**/- xoaJptctJZ- . 
ccA/id&r tW aJ?t'f’f feti/an- fee ti c cqiaroJi'onMA. uefeui— 
4p£sico£df&**~ • '* \ 4 ' » 

r p'llvMr Wri^flUMcJs 

paJo**- %'/<icU- veJ'c*- e/fercdl fjrfA-' coJca/atn. 

^ 4 Ait*- fe-fefe^ piCnTteStiifi . fed /tot. 'xott'd*** 

ZnJith- cfiVJMfc/ or <*or untoA fed -efe- 

tfjrfaJadirf • 

feffetuui £*- 7*dic-'JeyypfiW. /cfe^^dU^ 
fee clior-tfe*- qnjih'te/? feecyypft'rt cexfe<*ferf o/fe/*J(ry^_ 
<L ittfe'ca<. / fec*‘0'ce/- pjB^r &/U4&J*c*A(( ue/t'c# 
<* flal* t* tjclk feftid jmnUdfe. 

'feed feot- aJA or red- j r&h'oruC, feu fert 'd* ytU'd?/^ 
o(}k'^v.ud 9u l/*d tAjs/itaC non *b fe 
cud—2d AeJ*n poiei/b- ou^aJu. 

£-efehfeC apjyefefe . £ fe~ <* JudAfed cfe*.fetyyid 

od/waaAnSi jjjmofe yvudet*- txefeerfetfe^ feucndoL 
a <Crott<c>ne* / t li tyiefei'cct feo.asyuu A<nfta*to/ 
2edc*tpl<^ a feeptuJv iaxfe<tro. 

Jjr< fe-e*u/fi<J nor yuoD oa/Ae/er 

VecMtd <ne*_ c <oVuil{ in uJidt'ca**- feniihW- 
<ohJd TeAjufefa- &'yih' non. iA- cortur^. fed i/r. 
u/erun^ jrCt) u n hv . 

/rfy /aJuXlod e U k/itO- ■ 2 'ictbAr-j vji(j YVxJUjrfe tfe 
oore//rttn<~ itfei fedftvlhX- Aoc tute/Jradiilu/^ 
ye/ 'j anlhtd eaifej feuyryv- ed-jrtfr*- cAfeou/tnn. ... . _ xlut^d oil'd a u) fitUttf- •> 

a e/W y^4/W^- 
&hA’j/<wu*A4 <fv (V cM/frfa 'lA^prcrjtvta*^ 

foJrfhbVlticiiAL %CiAll. .„, ^ 

<r5e>- c/Wur'fujL 

77 L /ejftt'tutfU'W- TTLctffiJ. 

0fL fird) pc AimI' aJ) j r hdi'nd eMowjd) 

jTYvlo^li'i, fttr pttbv tUtAlHA. fpMth **/f 

a el /i iphuHA. 

/crtfji d- ci cfu *■ •eXcihtf - 1 
e. reltfuSi'/ ajfc* ai* 7) fefA'ttw- / * / ' f// 

Hydroedit. • ■■ 

ccu/rvd ej-tyireJc&fUt'o^, /ejlkdij ctb^aAn^, Joyce 

cel(L-,. Mel a Cf'U*' fe-iArvc. arjuMvAcfr- A^s. 

f-enU d lAMcerfij cyffoco/e.. } 

<7* \d-b-on7o-l alAfcdd u4~ /vuJtjnMuA) vud_ 
Jf-e oJ* i* *M , d Ate <dt> ce/e. 

Mb AhtfiAdtin*- IwHisTyrA. jjnrpri^-^f/ cAi'ruo^j a . 

fn. jrtJktv c*/c- eiMjxijt(o te/e . jn\m vtih. 'repir/ih'a 
fi*i\ : dl4d-;rd-eJk‘nj udarn ***.*1 OAaMu^<Le>Mjfr*A4*fllo 
forehnx. ' 1 V H ^- 

- 9 *— &7vymj*iJiiQ a uIyum. tf i cud aMevulru-tK. c#f7u7 
alienvut*- fc aJbarfu’nd c*^i*d&/etn . \ . . 

f i\MfiA -jLi la ‘ailefJU Oplrf tjud/U- JtlJ/l'gOGCilo 

apb &hcfuj&k- Qt'aAirfn A -. 

J\ fejudAiO jhidihi/ A Jib abTii/ciuy ^ Je/r~ 
gaAl'eiUVK. jjw'byJ.cU'vfiii pidJoTiOi//, 

£a_ omMa**—■ y^#- t*ul-< /dtk^. aj}.-' cw-jtrioA hyiJY^. ohA- aypdn.fuyA- padfrJfuY. t'n. Sur&Afivt. 

vei eu*A~ &j(Jmc4i'<>i<j~' Aed/i'adi pjajp aJSafi'tfii . 
yejktjidtd <ju* /*- aD cw 

feth)<- firim vliK cMfe. <Vt fJ- /ncfuiv^**} jnde *c 

%uceM/4~ pp/U ~ 

ft a/f fTtvSulIxtfJP £ Ap-Ud^ <xivreMv^ ejCj punch'd - 
ouiAeo^ Qx'u'luSj ^vUbatu^ p(uu*/eo aiudUu^. 
cA-t- ui*y tx4' Spfi'jaA'cmjpt^ aJrtUfkt* WAcol^ 

fid pi— <xJrfa nbdujf fuud/o ffipn/pdt^p/c'x. 

4pfid. 

“ vi- f Mptbin-AuY n^m^r/fiatjt'p dS/an^*/#</. 

ficfidHeMi. vUtUmJo finds a'pi cpicVUt- ixc/Jd- z 

71 <vh'<L/tApn<iH*- adWay*- d- nWu u «t. - 

.(/a edftcL B t/p aA'clVL.! P(K yuAd&fi*- U d/cU- cdwpvP 
fi&fibvnviw/,/pb coTVpwmunJw'/ hjl fpi'/tof 

drunk Uii 4ppti/fuA jtrdhtQd.lwf) x bUi/UcaJutK. -Pt- 
ntoiftdi/) A yd a. faY. 

<?n /y Hrvcpfiru u*Aefid uJthpd/JtW 

/eJvti. p&Vfu'fireJuV tW- cA(J&np'd*- <pesjtyx/s\ 

ATvpl&P AecU'6 akacfaf^ /et/perfut*^ 

4*<*- pai/fe#u£ uJh' a yu tf— <rd£*e.e/vf- 
?n /cured c-eJk- /„idirtk- rPicunu^ Joytrluto^ app/tdt 

du4p cxUa //jJtr , <&/* jQjf x 

;ett# twm/mup %'ucAodihiLd /ta^j , •• Je/xh- 

ccurr c/f CAAwjexk- c?p fapt^fiux^ 

ud cmvx- 4-edCcaJo f, ; ftfmi/ket' dutftct'r^Pca/ 

cy/o cpf<z pitfM vio /a cpupd Jpfi&k-jKfeydpij (wnanki uMar r fw inks 

patf coptprz/e*Q\h£V/ fta/jt&Mrfotpudienid^- pu^r apb g. 
A/rru'diu •' 

in /untie ^rfj /ft^-pU'u jk^'tn-L, ^ «. 

£M.a<n' <ptnJ S-tfotr 

£,- 4w^ <Jte«u/, *L- U JkdonA zM , d/fcnzK (J^- 
nxd'an’k' i* Jorvk cAtvuifio- /*c_ a/j^ 

fc &/u u K<- cju^rrtA I '(yr^- P‘ do. e^indkiri. 

lct*xl-f met cdflt 2A'HjiltSJ me/ j* c//<'4Ke-'0&'M wxltc/ 
vJs- vu^L&r/ndv’i/ jrpitk'aUv. ptd/ud eollt’Si 

PfgUjk. /ktftAf eM Hut/ti, 

glumlA-t^dr/aA' /uMA-'p&f /zJiore**^ I# T ^la/. 

__. /tctim k &*■ $-e*A. r*/t* a c in &,</*&<••&&- Qi'c/um . 

Cg/iuJ j'iA-ji'$<j/<t&‘&viif <yflj&iiMAytU-~ yu«*- coikri /tviz, 
pdklwf, ef- MCdrciAo ,/W#^ 

Wie/cU- dh'pu*. a co. ftlunm. §uc£*t/<-. yt/«_ aUCj 
ficjuiY cf/aM$-e~ fmv^A-e/a/uV cieodriou/asfieJkmd- 

avui/f jnbc/uuJvW -^Av/cri auk modi <xml~ u a/e/n v 
Wnif cmX^/u <*/* enJm ■ 

$K_ ftnr&K Amt At'<ynJ— f c^m/ri Jojtcri^/* 4 n~ e/- (Ai/uny? 

fec&ftuJ A*vnluV /cd/v^-evdlf X/jfec/n. 

<Jn<jvuyu4 AtYruX- rchrr44- Ce/fO- &flj htnuy /aitcii— * 
a/ epijiCeo <»ih jn hdCna &***- pve/Apilwv ( ' n Scre/utu-.. 
,A5 AdjtfktdtL ad Ant fa /nyou'HJL. ftuJonoce/jL 
cl- Jimok Aa^tUUU^. ptftttceteL. 

Cm/hriluV e/t/Yuvui f^~-pvev uAiCtyrieim. c^uiv 
v^e/ fae-ide. pr VnAt<euXrtj yel ^niSjxcaAmjtmJlt/ 
<XckanfaUco fund aJ/ifeXt*r Jt vdtj pg^ X*, 

jwhfi tdio pierihmeei /<t*Xen % afpowef'. 

cvXhc pro ar-ih’i cdnferah 

ccrmfef^ccuUw- cpdd eJc/ufw^-J-et'iiewfc.j caJUuf - 
vj aAAl~CAcaJ?vt- o-&hi£i^-. fi-fpuciw? ffraifo? ^icJy 
et^fh'cA'crpr* r*^deinoepf ftrn it^feutL- 

delajscvhw frUethin aW"(Wt#«4w.. 

(ft 771 srtfri akfj 

J / nJtm arife'ct'j fi cafun ouJa~ ^nv-rn/njA-' ccri 4^<__ 

<n oL'hcnvW- fiu-t-'/’U- tiynvpJit/^ jjfu du ofa. ; c 

jrui (-e4f~&- » crti c/hm cr. -efa-— pwefitn 'iUuS Jj&tt fraJ. 

petfcf AectJW- ■ 

/< cfrifitiu h*- o a lujuit*- ffo, -vtnie- ctAiuf &L ^te^i/irtcj 
eYiopli'd /ny te^ifuVy oAiyurtjr'cL. rzcAteiuS, 

% XftV fi iK/ct’trtili'cyyiJL, AJm*- ca 

JcafeeAo 9<5a cu'Klncy. 

K cam) iAc/ rf^cJrayn^.- rn£<Ua-i*c rrf//ru^e^it / A/hu - 
& 4*k« & 7)<z6cJ~ vJ^awyxjbl-eAty /ctUjctHo. 

pe4ftWi<*<*- pfeuvod-e^L. Qra/cLj rreiaft-tatcf/rt-. 
2er-<v-*t- uJ&yi (/nfectuv -<_ orafedcat- 
fi /a ttfew acS/ceiiajprih^oJj j ffe&M ha cuh'arct- defci- 
beJ-QfSpi C t*M>vr*- pt^- dr cry/trn ha. u/e^i 

J^naJu*^- ^tcoJ fuponcft^ cpo^/te^ co client *c r^nufei- yudL 
$iiouhJ-r 

&'&hchi'l aJrfc&faJ zt'Ccnfpictfuf ja oii-efur/ca/^ 

p eiU j tn ma'A*. • 

^ fedwf ,'rC ir&fp 'TTlcfkvJ. eJ^feeii* vurti 

faefa4'<fic- • 

fupi'na- fttcc^W $e<*ftc*C fifeeri pdijuL LclryA^ 

c/Yvrar- JhUct— $c^iMaM/nto ccnii'nJLaMcv 

uel a. *HA t m d JyV 1 A -(if cci yl tcc/o 

fofiiru- /t'ni4 fat- THOAtto/ jfod viftric ,/t er/cu/uM^ 
uUti iewtifccfov cU- /^MtytA. (^W<- /itJeni. spiat Qi'cji 4*/ o>U^-^6A-~ vik-VuMt Oe’/aA&h^. 

mar*- A' fmcA’o 7 ncvn*~ fie*’ 

or -elb e*- tju. *' faf fawMtti * 

ojilimo. iracWo yu*' fit- Aif*- 7n<w* oh'ymg,'^ 
J/eb&f fitA&ido- Aecrift't*- Ai'y ‘Tfit* <Ji a.tfr*uArf 
vJL-cvLt*~a] 6ra oitiA- a&vdui*- rum. /'rKu/trtt/aoulti/ 
/±) a/AiVuPuv*- u^- ulrfuj coAUlko. 

tpopan dJ/vf, -z/~ j tn^ith'dU" <pt otroin t<4 u/ev coacficjA <x— 
aAtoV fieAuJ, cdfCi cm* 1in'oli'crtfi-^ 

cAA uJ) viAncAt egiS/An^A*. 

m&mvL hcv4 Afej&uSd fesfaAMe*iAf cowmtOvA j>t ujl. % 
nxbtrf. 

<7} ^fwuumAittM- urt ca/S 

Aoq j ocaAf j accidf, 7PjyyUwrv\ 

cIcmAoJo/’ 

*)HcaM ^.hrrt. ?ria*u*-jrtfiv-fntJci/ sU- jnfiy^t&u/ fiy^ 
taAI-W, ixirr- raJrxAemM pe/Un^a) fcoA'm- 

i'n %ireuk-n<~ oJh/iwt id. fiefus) aAnt/k aJ-uri. 

<ZLi^d /.' mvKu/1 t* oct u/iy* 4~ <reJvu S-efaS; /,' re^irA 
‘fieri. pcrffA (xAfcyA&tvri. 

S\I c aj rvJ—AAyr^^- uJacUv pntpfes 7najort*c Mjfojei. 
IraAi jrtufarlky. 

£Lwd<tM--es' 'bXoAumm. fieJum. meuui/t— 

fyJMt fifitfi «*- *&* fnti/o, 

txUri efittuf*-. friary spjtsraJi'onei^ 'r*4x'c*iStfuJyUz. 

ridid} c emfii with 4*_~4<i*yr/< C4, eonut\., uj ' iCA// 0 

vJ~evv in ‘jwvk'eyx^ um Js~ era’/tsvA Qt’clt. 

0*0; Acu+tSi a- rxfA'ht? ^fCsAaAtAcV ^a2e^. truvTujtj 
jyib\t4l/tO^ . 

Jr'/nuni*. Kcontjocr.orrtof- 

A)u ceAxV /e^f aAfraUn . 

?<'A*<re**—posTr uJH*u/xj <jT 

ccficiU. oUhnJii^ /tc. wcr*- ynUtrcjauof f q/_ y lL f,ym - 
fkn*. ufei/K tt*. ctfYU np a/j jz/~ ccVktn^. c^bfai^cil 'v*i ■ 
k/jUvnJd ^e/u^! 4 /__ ^3u tfo- ^uvnid—Jx eetpd~a/yr*~- 
a'uutiGud ^ onpr-tjfii if. cc-n cfa.cc-j c^nctfuJd wol/Cuh *-— 

Src vfJzfflJLs f/i iScdttSo— 

iJtdt‘A<>icof -CyC 

rn/HA&fiJld C4,f[)e'*k~- frt’JoJ I*- /(feed. 

{J-) c 0 mJ(vJ* 4**~ c/u.'tduttA- JiaVh-' ptc/Jlicn.. 

<L- Ja^)ro- cj&m 'i . 'T <rdLuJ~o-yt't/t*^ /(tjwt 

nr\tiUo(uv<. ^kvnum. f vJk piad caorn id &/f- 

gZ^'ttnA- Ji ^io7oyn'h‘ ofWiHtuJ, caproS ffevut/ 

fafiu'turt. jrvfo*eJ*kV tt“** prft'tid, rut* aj <jwl£- 

%'retb 4rtdr- j/tf\\*eli/l c> cV.ec. t< AMco/ a. V pctrte*-\. 

a^fccl^ve. uUtio ohr* c4raJic’a.%'ca^a/-i 

finac- \xmo coliUmo tdiyuuV ioyc pafauA'aJf' 
cj^uii ojfl'cjiAtrf Jloj]yu- ef-evu- hiisuj ^uaAuafvJ>^ $ipc(/J) 

^ nJ^m A- pviYl*- ■ 

orfi riwjuiL citrartioj 

qf/tuj &td~ cmMA £A*J?cff<t ****y a^h^/e 'k tvj ix/fa/uj. 

ifrjl/eV&fll U *1 t- atA1 i/L /ajklSjf't*'<i f a H U p/V^tk J 
/L*cUitvu a-tL. ek?Ciynuft<-.' / an wnUi'~ 

i b^widi J&Jifi&fc 

Mf/orJus 
no at neo/ /fanner. 

Ji in. /upc^'cM^- eaJa’n&y eW^ /yrinfoiom e fad-- 

Wutv-CmAo . . , / 

</i /<vpn>~ /fteuAuvx, t*U poM fti***- /[t-errf/f - 

oauJhif-e** Jpini ifa duY. fa 

faedkc Jt'rHivC atbdUu^jna'kllur 
u 4iju.iL a 3 -jh'H.tyu/M .. 

Ji pi/vfn n $<*- «V *** m attftd 

Ji’jiu r 3 fvC- tiuden'c/ ajf/uttdAc/. 

ComjL'V&v*^ r*-i t£**-/<*fW* ne/r^Mwf ■tiv'tlcpn^' 
ft rzyji/tsvx- amJi 'S e-rtvn Si ' fa Ufa- 2 e/in whfr^_ 

putU»~ ndkk^/ vJt/ cdfa ^ynui^y. 

0-J r^-2vUoV vJi/. /&*Yv<- r^/€caA*^V ; ax^ jtcsfax/u^ 
$jik*ituvi~ fattUaS. &X.C&fad 

caftA- &- uJdUAyil ^ tyr ^ 1 jrrvjitcS vu<un4'iWx~_ 

aiKoA't Jidfi 4 tlrf-cM*y a . 

r£ fthUcv /a 4-a^ fatyii&e.SS/?Sw a/ t/it'furyi'it#^. 

e-ttcjU*^ 9Hof ia&/ ecta/At cfucYUA^,rfculicft^_ 

■farti cufpjiO'Vd-/ /at w<L. /andt^. . 

, vet crfdfawd <fuiciruif<-~<f/ui/t/fx<- crou/of ^ta/eip 
U-t-l'fl jj{u~ h ■fotife-' /fit u ((uliA- jwmj'/ftiA*?' 4 

Cu/ntfao faf- 2inc/&S tftjQo} jrfc*/f<yyiZs PeA/yaA'snsi.. 
9nuJiO yufMCAx/crftA-j nj enftK. '/nayntt-cxfdtb a2iu‘i_ 
$CAfoSj /wkdL fyA i* ol-exrz*^/ a n S-e^hefeda fa tcoAttjtJayiq . 

'h&ligaALt ce/k-'cs -ed-Acu/tif/^. Ad 
faeziduv*- AiM- <x e**/ u&i. %CnnM^ 

^lunluyjtlun^ fyvAtvi/} jw'nufc'twr Cn faihUad <*J) 
fanbuw . 

<MdMvd aJkdvJ] fa he*, in cWuttx jMfiAjfa'lut/. 
qr U M <f> oJx’ ectu^rtl <xcu* A'ujl faeaWu* 
fahic^ ffadiu^ afftreAeubd W 

thixdhx* jyfa/ejum . faU ^ f.'tu' r *f,%^*+cA, k ff 
ixdho cf<u feVlid c^ocfp AefiLtM^wif uA)’ cerr*tira^ 

fa C&nipr&A-£v-i&~ Jtciixfrt/k'^ J.e* /&<tSS*yl A'tuL^ 

/tc^uhiS j <u- Ad c*aAe/c*iftAuS % fafu/cL- 

ytCfouVn/uf. 


■ft 


\ / d- d'ty-en'ffarA 

AAdf't/r'ftZ'cd, c-e/est#/ 


JL-eceu'b'srvJ ft'fa • 

oujuJ 
jti uA&. 

(]t\. a# o m 'fr<*' HtvrdtfJeJ AAfc 

Yu-t^’a- cuYK^tfa/,' i/<- -C*- Qujfti'c? a f' UL <‘^}^ f : • 

iktyi ’ftrr'eAji9~ cm ^WeW^ ot- &cfa*Ua' ^*: c 

t jwifajf Adftdlo [ umX fth ■^yaMi'j'Y. 
fcnftydopuvh- fad ftCTruwi fa <* *0 e^-UnJU^i- - qu a/ 
eAr Anufife-y' cam#ilaS., , 

ft a* <d p/rfi+dtL <nc*. ed-r/*dfafusir AaAfttfo 

Cy fft &>&!/* (4M. U&ricmvL /i'/i’lftJL' 

wW Aid- i^jcMas Pu vudeJs a ccpfa cYto/fi'A'c— 

/& ryiMtdj vl Lt yaqvb <#ri#f pi£dcajfa h c Afa. 

fad- lA. csiruyv\‘{>(A// ; A&',/ 

4A in fal **4—. 

‘ML rvnyitwld tfUidr<^ *ctu*?ne«2uiti cA/ru^/a./^ . 
fa cYudftd -ftaBn^uiM. cVw/ Je/A- 
Su^rYK xLjAf**- .>ety«M$a~ aid/. 

^/aWi/ <naki4t#f cuJv) quaSeaftt d/Juufa. 

<Z/cadtf- flu nvf fa* 'jniZfiiA- SiAeutivS. 

ZLrZfax. nvuv-Amwas uomata. dfuAuett/e/&/Leon'aatus. 
.fafA-t2ehA*r ftfa ^u^fb’ct a'y'lu-Y/apeu'itfZ- 
&- jrftedsr 6 -. , 

OyUcS id/UyM.<f) ft'farlA. Audits uMi<A 4A.yflu/*- 
^iLOAll\td4- /aMjfuU'fuJ w0Zs^sx-fayJl'U/d Acg+AUl 
7\o fa ffntitjtfaJj jiifteVnud d fed* en^/Ye/A'rtU- 
/ancjiuyai ^ /A : yn^t^ jfuPiZfa~ <yi/u*Uf dft. 
u-eno* yjdiy idju rik'krf}uA cud- ft fa *?auJuU 
Zicy'c cyiatwUit a. 3 asny&tofay/d***-- rP-AdiS c U. <y<2t*£<rdfac\_ 
Acfccdv*- aajpfuvi - 7 ^ 

f+vJL' extrfnfVvin- <*77i^uhtJ?0XJL 

ujtri (ctfVtL^kh-/ ru aJA’uJ ec/fyuydtii 

aJtfu u 3 &n Dis^j n tv- cc^Ant- a^r'tM^Ui^. /<J a/eo &t*yilu4. 

ACiel' $tjrjl- tr vpfif a/rt'i'udrf aTPtyuJyJ^'e^^ jgjpit-. 

({J>* JuCt- a\ji (fd ^uu'i-I \jJl j‘ji /c— 

Let■ fi-C fit-- 

4ft cam~- & yi4yj^i-/ii^_ e^Au'feAts/ 

jyj-t* /asn*M*~ uu'/itfav^ > jua^y^ 

cjjjtj sydy^tiAMr. /t^u^C Ia£# oT 71ev«y rcru^i £- 

m , -w- : fuuV ^ *‘7**Yr6ujrifi eL mifar. 

cb'cjt*- <fi cuda 'Apr*- ‘futdc*^- c<yjrV\Aft/hl« dtynfuUM 
^vU OTnrdvt**- mv/lfo**- ad <& vcjytAjLy &L_ 

Lji/n**- J&rr*- 

($o/w(a/y£* yd ran 1-e*U' f 6't4c a/u'<rt*tby 

y\xrr\i*v— ymceJ/t'Au4 -eJd fy ads Jiwnityu#*- ?uaJi\ 
-HuJsfdd. 


*/* 

'fzift- JfU 

$7KjiiL$-Jlirf tA (>i da&yoUtftstM-* yv w ^vl tdu srfu/ mjJvf. 
c AulL 4*priti. Hud* /nr dz- ,/30 auroUjA'n**^, 

frytaUvY. */uX_ cum. ycUt ttic^cc/ aannd 

firdntfi'fMfX- ArvdiJM/fe^. jn1 ~&v'ca ySv/KActf <^u_ny 
‘pevipidt/fi^j fludud -ewiM- 7^ n&rvj ftu*jr anAuS; 
untk-ccmAu/ho. 

fa f/tvtiryi* fK uftyniJuS 
*nvi zvn tt'S/ 4^reM‘&vurn pa^'utn, 
cCfte^ imjiLtf nriti'aj womuuh^ eckidi/^_ 
e **° jnure/uu. aJ u/ayt-^ dJ/cttf* , \ __ yiflyoA.to -/ v<dt\uj'a., pa* omeivm . 

CayrJ <yu>v*AdiMA ; phryglxiuA^ ttny it fa .. 
fy\i mA- \M ct ^ lA/rufvuJ 'rtJi'/xldiX'V' ct/nda - 

jxerftflio j 'pvdytt-' <hfl jji^edi/hLfn fovn-Sp{ftcli'c. 

$ td*ye/ yH/'V&ftL'fafe/ e'X.aluJ- -cL— 
cjatf-cfrut n a dl{bsh. 

Qh*. p pufi ixeJ- Au/uysj <z/aHo{ 
p_ifU{'cU !&. dud^Ltd(<} O. ) r d7t< f V4*<- 

t/r iadcdJ ct-ija- &/h 

<ifu ij\uJ ca^tkMx. rtcZicfeiM^ e^-/u^ 

V- fMKj&rd, fisceJu*, yucx- cdsn&wk. p*t*u/~ 

Qjt' wrt/-ei~‘ 

Coats ad/uv-dUiA' cnid^io^ axx^S >' e^ndst&l- /fa/jsedO' 
vfr cWWW K«fW e^xx4a Aaa^vu'*^; 

JcAljidis -vf , f-%'A'tan<%vd ^ Jkjijnj^tk /ityidvS-. 

bcrbcd QJ-- cjeLM tyS*/ Ho^ iaJ~. 

IJ-JX TKMM'dvJj ^jtMdid caAcrfas Ddfaufau? e^d's. 

'SietfM'if c(omxj {ctrffdj d* /(cw'ft'tthe f Jct 1 ^ 

ixcrUeftc^- j/yoAe^^ foC^xiMlMV! eJ~ dd\Asi r U4dvJ. 

vwrt'U.c& tj^in i'// part'd*<4 ued .1 

■fisfyHicu/n'tx. &'L~ f <^vxe3 ^tAidceeda/d- Qvw'vof 

yne^rb-cnd^l fo'wtftn' jnfem*-. 

eel ppnrft'tif y U (s2 ifoJittL- dlisdetrf- cAm^im -^csh - 

iClAlkiAM, , 

'iHvtktft /to/riftt-Urt iked paltuod^edtx deadly 

<£efW fcxljfLdU o^ Jcknfh/ ajjJ-xpda <Se/t'y<tAt ul-g/duA c 

¥* mduunL. arfCf &tL /cdtlu) ' cmdi’yucf i'n dk- 


r< jx 

a uvul 4 a. t 

iag! jrt(\tCjvtUd■ 

^i^doi fa i'a frwrviv^ui^ nrxj/hvm c*W-cuc 
cMmesisl urtfa 'tou^A/HU. 3 cvl, ^ 

ft 'cau'Ao*‘ . 

4 VJ/ 3a u & o-//tdd ; vofuk— Sca3<l t/S^n. 

9 a craved<4 jw> / fii*. ‘ret/*-, fnvfi** ^'cjticL, 
unj'tie A h'a/uS. 

$txi^wruM$o fruMjhUcAS 
Ca wrxatiflrn <d yuwfy ^ ^ ^ fanfifaf 

ef-d^t^^c/A ■e^h 

rf^h‘<A- jn>^kztv^a.i/tf'oj &fa- ‘yfa^acAo^ cMu. 
trjitl fa tU /Lptfa'u'ej Cju'lfa -£/- uzlub ' Af-Un/MIKA — 
Y&CcrfuA'lud- 

t n wraAii fa x) cbfi/t't'yi£' /UAivMv&tdi £% •/i/zrfxM*^. 

. ‘jitvfk'uvX Iho^udrLj,' ct—ybcM#*- , £ 2 w^ 

pnqmck. jfaif- aI eMjujyf affa camwA*‘m<M*a B\^auUu^ 


9^ craiut' -^Yat/torzL 

oHr-oraAAUS 'ftt<juA , a 4 Aif _ 

bjJftstsMY uoYca'. 

fbodc nAe/tfadv/ /fault. 

t&nvu) am^-t /t’wyi/ej- ctnAjrfjIrruL., a fun z. 

3-euU- 1-e/o. 

vel cu^ ctrtUi'eKjL, Ajruuf- <* fa/ufx^yu^^ 
fa’fa*-- J? AAoftff / 3tTTOc~je<irro.(>t'ierfaf, tU- zFf*. Cun^_ 
3~eJ(' prt^t^ic' lA&fk'c/iuiu^ jitufam/ktS, 

, cM**— cifavJltML- a€L «W,4^ *<?/ cff/C&tdL, 

fat- guided t'n tfneif uaJ l? c-esnihfafffj/e^ 

/u/re,-) ^J- fion' /3( eJ -' • K 'hneffo) ^uU 2 ^y*U'KA. onvnitf. ;/*. vM* u el any \A,)hc,f coy^/i- / n'/pta 

t'h aAr'a- j\asrf 4 — ffa ^uaptA t'e/z*- a/~ t 

a tr4/# p <*- red&vUtu4 x/tpeA<tfaS. 

• pttayM'crf fa'pifad- evcyttrcOy* oum. ■n^Sy'of — 

.. / ., 


?? 


a ul/ fad 


K/xfalfcair- 1 / oulua. tia/SeiM- e-fatAoJic Xud- fift</cu1 

• A tfidht W - . 

m'tc-gfi- mud. pfcv'Ji/u* 
iUt4i‘uHA. %/i'ia#A- (Ali'PltA- 
Af§j /t'ytioj PtoyndrlfYof jrtnoluiL* 
p&rfa.aJ* cvMaa~- ytcrffadafa) mtcfar*-' pxfat apud&p'. 

$esfrfctM #V u a/ri#-. ■<$#% J H/faud* ewfat ; n 
u JihUi'Awud &4(- ^piobx'afa/ ^ p^t/^/rzc*!(j<j fareJiCMUKA 
puxMt'j paAjGud tsHdUJj- yuJ/u^ ; ■ ' 

&L fiui'to) . /i'c- a)*H ovJlAuV. 


<f l/To^t ca 


p6r> 


fr'esoJ*- cajJ*. y*d<o fiuCca).*- faiadguSccrif aJ 
oytuAuvu. r jAud. JcdL/prv aArxdeAf ffai* ■ 

/LtffUilfa- defae/o px*d /g«) cth-nittuefa*' Wo$il>fa/ 
LAupA^h fen.c4t 3-eAed- a. ivuiti/fw. 

ouAti 8 -iAa/f/*' AaAtv. f?J/i 
cAi. fat p$M deSi'ef7i xM JnSt/ic/ feveAeAx p-un? 
cudfu'$\ ‘pttfhfrfy Aocmaa- oi!* / t/-</ug fi'YxA-eJus/ 9 * 0 - 
Ot'afai. 

<Tum- fatcu ha ojMo 7Hcfb.tf4 pj-g/i JeJefa dt&ec 

/i 'ft ' pec^A/id, - 

eAfotAx^cudpfas- /&lu4 vrtt/thlf/itf afii'ycfad ~ 
lcm?c yA/^clA't?AU^^dL^dfuSyd- 

?<x caadifiA*-' id- /udpettda- 771 a^rt#- 2e/m'y*icdu^ 


. 7 ^ 


ftu 

*<< 


•jrigAidhrwti aisr&fy Pusnvtr- faPooh fafaestjK... 

/oipl\U'\efarfa PeSeS- el~afafa; ^faj 

crtvffth'eJ c^vii' ^>4^, 

faUJat/efa ejjdn&edo^, 

Pt flai/usiL, TidJr faf-cicrn/tM^c/i y ruffa 

Si part itdJi fyiSf jmsfafa ant- 

fatu'Ho <n $Httho^ ctcot^"f»t c, 

O/httiivJ 4 iL-&n/&iS CM-cLul-cofa*^ 
i. jhfafaptraStj; 

M'ydSio fafarvt'O^ ^Ji'nM^ luMj^zty 
rii/t' faM-' i * P j v/m’umi , 

<fu,#A~ ccria fidtd*- jpewofo*' *A ap^fuSJn aA*V 
paSh' aS t Vt ci^clrxM * **v pTtlimAaS^, 

S\' me^uK^ fin (S*. ex fa/y(yiS^ouS e^/uSe^e/—-^^ 

i > t /1 jrHWM'/fo e*i'gtSrV> 

S' ffwnCujrfttH. fackC cm/yiL < UmJ(’<? 7UL> opnd SoSeS? 
S’* 9-tviJe/ 0 ii fuMy(MtlUr fi'Sj cotcreir ,/( r /io afSO'peM 
D&l&tA-r ■ 

Cuavu fauiavv- m*ru /titAp/tT-- /-eS cam. t 

pfara^cr 9 itytMhr /peu(t 0 ; el s/r’ouufa- 

fdJ-erJ— &p<nvi S-eSctth 

cfehyeUio fa-u&n^o- cj>taa*u'&ti4 SreuS fatzSuv*-. 
co dLieJced-r 

Q-A cfcWucAxSo^fa (Sv- pj^y faa^ufa/u **c - 

'A»*>A ...^y,u /*u'tftr'-- -• -- - - -■/: , /. 


lUOc)d tuodStj 
ZUrttUld 
e^ot) cLplaSti 


pu a-n<- -Co- cputr fa /> {rtiymn - 


Mfiy U 2 ~ 


, t l ‘ 

ri^lasf Suwfrt-jppM', 


fault ' * 7? 


Jlafhk'o faw c/iMutyid 

&i[Ji/iiMrf' ftted- 

Sffrcdtu/*- 

Ui* jM**- ^f*Wrnftx. u*yf*X 

On /ptfvJrt, £*/k*’<***; peifafvt, Mfi4i* fixfarKy 

n JU fa U^io, /*2 U&tdio ecYM**- 

&****«*• 

pfKMMA-A’Ut'V'* tA i<rH(*&4MeW~tv*- d^<y<^'c4U*^_. 
f A fa/Uv /hh*^ <r*kut**<^s UA 1/t podtyrd 
el {(flbVvi**- ftndtirzi - 

fyn/Zed/m# 7*1 ayf^uZa/. 

cA iVu*7jt 'a- ^ &r rfiK- faeJv- toft-ycM it- /y* 7$e47mitf 
Qt’ciluSf in xs/tu&uj * 

TVidttyj aji(MUte-wfaj cunjlvh JYrifatr^i y <>^11^1 
/iVue-■ /i afP-uirii 4$cLfaixAt'tyyiJ^ cJLa~ eon fefwa/t'tW—. 
<JL~ <Tt-(J'iirf( t.f. OeJt'yd'&srvi . 

Avi itac-0 /cxmms- ftdjfa- t'n fatA^vf s$'i(avl 
v4Yfi4 } ul' ynuAca^i’ <pi/ a!> Ann<- fait c7fake" c^tltaUf' 
<rf finduve. refott-fwii ^/ofo}fat4uY^ ftti "fa/fa 

uJ-crfci e. sppfaafar. 

*J* "it' fa°~~ W-QaiM- HsrUxiJ /tuA- jfatinv*. ; 7ayvecj fa 
Un^ivtJi'htJ m atluttiti vU-y/(f7fat0i*u'<r. 
yt/fai A^uo/Ci canX fac/ut*. rn^Y-tru**- vUttfaf 
tA a>U?*-CA jiOLjlc/ oitjtAS— /tfuJuUeY dyft/ritTta^. 

■J-nte ejufi7<7 ^vLoynaid cuanyi ft<*kj-&o/t’/uar -»t/^v>L 
ejjYn&i Jdfo>4r (fits ftCyeS <m uJat/eftfhA- rcsT*/ 
ec <n cLfond-i**- /ihi***^ cfOh'r£cun (~,' aJ/'/tA JcdtriA 4jL"irv^iU6t(UI - * 

confirm a£‘d a.P'ttracni/ idh'&u'n drfU. 

a a)u&*fd ueA 9i'ree/i> po/’i'ln^/u'iUy tto«J>a6icj 
c/n'YiWft in dAufiuj ca nipreAeu.4o- ctpk- cj-7tyjon£-fc^c r 

fitJt' fiajJutt*. *7 aAt/yof/uiAA- reMATuw^ 

pe/t<luY eA- cotlU'O- tcL- ?tafarxTeiM^ figU'7TV)M~‘*-7f£ytc«t4us i 
/i’4<- fialh- C^kv<- Aa uJ. Pcfifwtc/ JtjJetda) 

eL'petA ejuJc^o /('c t_tyfiywcdit) ejfe-/cr6tf 7 

glvjdfipJU JujUf &f(elo m cjuj e/t£, cutiUAlAttoic/j 

p/wAAs-w- (W cvx^r^ eX AmtAo uJy n&ftui ]m4J<jk&/ 

fin4~. J- / 1 . ~ 

£<ffh[V-«w*- tiltfakh'd fa oh- 6*7-, Meiki cto 7» oui/uy ) 1/^ 

oJ^jfUWfiO- pzofa- fluktifrctf <?$') fupa/# 

jurnhiAiv/! cxtft)] fiu7\ p 

fuMt*- -eyL. 'HoAu^U^- ' / 


ojjonm 
7a cum 


vuUiAiaSL. 


p&Vt 


‘acfo~ ve/r'tf {jUAhof 


u/ruai 


SvAtUi— 

AytcpiM Mtyd' 0 > fi 

fiiu\i juvf'tf'tuA yu*' ^foix-i*. /vy jidJ^mi'daf . 
ajn'd-eSnu'Je/ $c)knyuvtluy. 

Ayp/deAw- 4 '^ e f* ti *: jZJ>6pdUi cyn^t*. uJiurp^scfuy 

joaf 

1 . liicfi pontes*, ajfick-m <Us ct*Uitrfuk. Ay7uoo^_ 
{c^ktS cociHU/C wtto 

'l • l&f uA col. fiftUusvuw. oyt ezrf cmm 
7-4rt$~A- • 

<5. /Uo/u*u- 2u IA tusf 4j-2utu) pn'rrW compJeJtJA^ 

9HJ tn'SuA AAcai/ apprnU*Uio/ /p/c*u'<K aiu/kiA eerz^c. 
7uo7u *a- flu a"a/ -eyittieJtvu'Je/ &jAt'(kti/uS , 
ctTtUcun'o Ski oU- fi'fy fn oppon u ft /'of. 


' yuA/ Ais/fuM. Ca asj/em_ 9-uaff 

c/L&eJo- Auf&***- fusffuy*- M &Uvu/ 

ytc^t KAfliVMf. 

Q U4 ct’il hrarfuui <z^7i 'SejfiuA v<~ 9u cluJ ■uaJ.&h <x <$ 
pyfcire/ z^ii'Je/'fluJaJ ex. c^yf Sn* a/ cActi^ 
ajy^fn^aM fiv/l-Ub . 

fifiJot- fetAail (XJcuu^p^rxUy^JuV e*~ ^'i/u/ar / ^ W£l * 
hyv&lf tx^ Jt ttC ffitUh' 

frt&U-&y\ /JL4s/pvf . 

tf&'M. JLcflh %Lf Atiru-cmiUA Mklrt^Uy wti<^ 

pn’ot o <^ua^2 9iK—, 

<Jl<ni-&kL'gjUv»^^ fifvJwuv'-, -. 

Cddatasvi 5eJe^j [m aA- tuloXUIcs jS^&^aJlUt/ 

Ja. ol Arp a ccl '"u// n c^fu^i t<J in e 4 ha , 

rjtl/nufj St'UA ^u‘ A uiaSim^ <h aJU/ryZ ua- Aot^i4aCr^. 
cllj W cfi padA frrtrjn*^. 

MiyttJLCo omM^ Urtv> $i)L re4cdu*n$<i. 

$*4^ ^acJwr^ fT<JLtU\i 
mew id eA~ -e/*/ cajwzl/io cAhnar^ic^ 
fimcLcAi't a-j frtuA i^ Ja knud itJtfvAp-, 1. hnk'Xe/^L 


tktihatfjrf ju^l-ci c&iY-u^?/ nun'rih, — 

hyueA, oVJa/Koi • 

c/lepln&h., lo^nuip auppUrfJMAvL 

fistMdvJf f\£t? ’SU'u*/ <dar eJU-jn^M cry /Au/it ^ ^ 
KgUwiUwV pun ad*y ae/ p.c^4^rzL~app£^U'iU^ 

^Secrfvi^hrtcAcud 1 ' 7% 

7'vt-fwJ trtfA i/Urft*- t<*_ jauau*£ <o tgiLt/nJU^/ 

%rt)~ t)khyaA/it jj a/i^ SfiM. 

<lb &»**_ wjitfthi p*t*ln.*ri Mtfc 

O/lcbjdrw^. f^nAof forrtfr- cAa/)fe~ftrz_ 

fYxb&f*— • tye/- «/— fHil^etftx- j \aJ- 

(}iU flk.u'aJ~. 

<7fv ca*MW eA- ywhlt ^xtflwfa- (■ m D&nfcu^. cvn. whvz- 

td y> /tn +M&nfJhn**4 & At Aa > 4/wWWw.iiW' 

e*~r<*.^' ounvkt finAUW, y u*M. ouJfa}] ^ma'a- Avil_~ 
r d&i itx/idj fidtSuw. &?/~. 

$Y oMtAfyUihL*^., y<t-7U<x-yrMndA} Ivurfxi} £umk//t^ 
fiqjL-j T*J~x j ji il* 7 hwutft(/itA. /ugxiwef 

$ i ' (Xyxijju fvti'id m &nl/ryj fenJw 

}-z/i'cf<d\ 6 &L r&jtrfih 'o emb&MA. me **.)* caaJJo 
tkomvJ <frf(L- ,'py***- 

buJcdaA^ gloAxi^ jruvfervfm- l&rxltAus/, fi'y^/raAo/uy 
A cJi<Sv*y>, ve<ftfe- {Uoh*- cotiytnoM/uY. 

$l-'< hiyiloi’UAK- d$*~/ a.)‘■dzfagithmn/iAK. <yi&ve 

tyvlitj } eju uJttfi wj hyM vuHuuCir 

UJkh. 

cfe fe/TYUrfiJ $ac/i ouraJlOft 

rfr&Mivr 'k_ e % fajurn^ 

Ax 'nt/^ kWm ^Und^cL t </ V 

paA/L*4 cAfxA e, h ret/o gcrfifx: rtpo n %m&lY 
fi'jti&tHzSij frxe/lu^ /O- ^Aa/vuhtv 
{gAUX- 'TXX^gisviA W vut^- auU- jngv&iA Aa^ Pa4uy 


r lCA~ 

\ufi 


Ox/un 


T? 

unu «<. firxoh.. 


r*7*- jr\jiui#$iut\. ; ' 0-emwr <*M4ev^ firm 
, c < ynb n.z/>*lvS m-friAjCL aM&ufvrf- 

fr'eJ''y<dkWv frtuAwz^- fiiSd*’/ chicfal t'n^ener*^' 

Oselri H «• > 

c^-flji^ki f&r+ld M- /{lUw'iS . 
foauJtf M ficwUtrY in cfv^Lv^ firnu'AiSd cmc-/<k 
cnruJ fir* cfa**- jnjiulu*. fx -jjtu*4ur pdt/l fattfi* 
j n^cstukuf /axe 1 — drcMm^vuluix^- fir ttnxX--pcZ c ^ 


■r 


ZjaJiliiu- cj^t-b’nra-4~' 


/Ucfidi'etfaf S/lf/w/cuH g&r/acu/c/ 
eL vMfl.w.(f/ frtufa fitaxan <xppl(\asUj(~j a S firnufaz 
/eM ef\d fui4td 

<Mhd- C^u4 fiemus fiz-cfae*- Amfti* £reui*i 
W-U. tVt aunUynutu- /UAl/tn ‘r&xnVt). 

@i \4 0 ( $■€ cujn'h -Gt If* CUA £t $y r cfy%. ^ a <j Z'StW 
£X pJL&d c/t'rofZfi'4rt<- Ur<wt{&4 &txfa ■ 

Si cxu/a- ujuJhilir<~ fitufav&~ jUAuJ-n -ejf- ^n^Z/aSf 
tiZ f/etreup.6*iZt ear \Mifar-r\J &*■ fitte/umr cu/wfi/mb 
bd/liKJiAhtX- , auS- <(i'&- cuj’yt erk'xja &- /be o 

ftr*'/e*i tf-est. 

cJt ifvsrzjico- auju'A'J*- jfovd~ ejad fi^cduru^, vM—Sj ■- 
mo^yiHiu. erf iA.-e.cfe.jj~ e-firrnx 

fflfivuh avail) o.ecUi t-c/tf ^ ‘AjrfaZ. 

Si ixed*- tftp.cr1it\'o fi'&d erJipdA./ awp Uniterm-- 


f 


eovcfrsdj ScoJfcZo, fiyrm^s firup*L jr«y<*fZ, 


we. j/fllfL. inrndh'u**-. $/<uuv4. fy fradkkwy crf/d /^ufyL J 4 &y*tu 

Syzullo iuJtyU* y?*atn*f XU/ott*. cuU _ 

/a m vU» f^Ot't^uduV crji<yrfaMJ-- 
S\ cdJlvJ A^jnth- ttutbu*^- p/tcr&tuirvC/ ejid 
jjrdiCCtaJlMj eA~ Aeovd ao-jj luo* 

$Y jflWiMSSlt- JlX-ctrtt*Cd-“Vcdt'l7HA-Z, 
riuaduV, vdU fere/eflo-' cdcup* tiftv yty^}r^4ui/^ 

<£L tiLfft) A’ arfi'cu&d CdJfo tof u QaivSj Ywsfv4 cx/Uuj 

fatiyxhtf, v<V fa/ryunfas <*/<*- ci* c*. cnJu /f ^ / 

<flCK Jitu-' judaJu f i/fv- uU^JaM’td /aulyidio 
^'a /cajjprij Cf*t 

Acyti't t)<i/fe ( <*^' 

CdJL’ywQMdko C^nd W fliuVXfj u unkw 
Mt aMvUvde**-}] , 

rf< x-erj adlu.*^ j* &' <d-eyucV cdcutujeiJaSujt^ 
fadiVaMK. yftaffc eh'cv^ *L }«£>$**- We_ 


<iY Aw 
u scjlt J<um- cMoreJj cj-en&rtUt'z 


cdi/toy i a. in. fajtad'rtui^ * 

/u^alio py^iH fO-iM. zJ^^eeLut'/zck^-- 
f-eJ)*^ l A dbO '&A. U* t b—Ao CUiM . 

A fofuivL#/ ty/iu^xA- jrd'Qy / Y&- -&fi~ , 

Z 1 c&vukjA/] 4A^aceJtu6vJLj /wtr^rt4~-ePa^a^Af(f-^ • 

>otydju<qi / /£t -/rvuMtj fay $^e^euA'*/ f /u^/wr\^. 
l-eeffaftA; asyd*—- rdva^ dettorffurA- , 

AiXsI^M'srtoj (rflisTtlf cAjurabiis &/r t/Uiyi'ftL k-Qj-gin^aKrt 

> uhMvd yLfo'Pul prv / e /^g£.„ 

£/Uf'*^£tMA*£*uaWl c4t<- r&p<rfrk'** tJ ~-' 

(fejUt't /a. fa&ltlxtf- fa- <*e/ 7*1 anu. yu-ar fa/ai/Jud*^ 
h'aluS’ fa yu.e'c4 ft we/fctthlco*. e/l 

ty^i/Uk &rija/yu'ea- juee'^X- aYtj an cru n\. c/ fl-. 
'j'&fttM*mf el/ef/’'<*■/ et£~ u4r-ea/e*auf <$*. c/ent. 
^d^MiV yuoal aM&rt tioia. ftt /erytalj ^ 

\Z*_ j iiu/ccat*. Qi'3u cawlw/. 

Qjyfu/ifa' Silfetal<(M6**<- fet^uA laxal'. <uU'a fro 

ucurielule^ el-arf'unA. Jcfal-. <o{Jc#%u<^ 

&yi <^ ufi ^U'/atlui 4 ^- rece^felA/ el^^ra a ul c^iaSL^_ 

jnu!cef-ea/iJ-' voi^jx AuuaMJ freh'ccUta ejjealsnfy 

e^jncpe^^ & fnf l ' , ' i * L #■ naAu^t/e^/ocum. 

$d*'galto u a/el a 2 fvvui faU*A^ r^t ct7,’lt'onc) . 

cfe /utfaJitnJL> wyyrifa j^es/nya 
c /uca <ui/cr*, fradii fitirpr 
'mai'ui/ dfoutti: 

dnfoaitl w aaCtlltK ,Vt itAayne /('alt*. /vcJtuSl/c*^ 

7i ec gvum. juley^e , 

gLuol Ji erttllaytU- ptyaaj f<ui eu/tv< a./e*/ t '*u^ 
tv*ului/clud-&tttp0f'a/i'if* u ^ f el uaft'Jtr/tt#*^ ^f a t** 6 * *■ 
fi>Vut<<- fd/A ahUt'ne/otS. 
fl-ejac/fttio /it-* safiul^atyri fe^ea/as. 
ore. /ii'ef m aou/c<~ /ffcatAr ctffre/.e</2afav. 

Pjxtfealaa 7ft an u. TM&’d A,c. d-pftte. 2<yyt*^ rel&rfu*^ 
eaHfeAdlolj el > f* /on#^ ceuufalets^ 'repeal'. 

' rfu K*- OWTTbliO dudtttlt aH •Ca/el ; putV p-af^t'ctUttV' 

ffUwtf ctffrft'M- 

Si iiUv-fi wajrittx pai7 OoiAw. eifi'nlUA c 6i*eJ(*s, 

rep on c*<h' f^liji ca. caM^/vU/ix. 
efliut'cjuJa- jrvpnp#' 6 - 'c-u/a^t/ ciiauite^/uatie^ 

ei-feitoH j w-ec &L- puyu*- dt^jUvS. 

dfjati jU. 9e9uv/ eeiUt'Ayttlj -rlp^jte^Sd^ 
esil 1*UWU~ du'Yu^i; put' fjriTtisum U^al~ic<cSxa4 
puSl&f Xto*Kh'ne^<~ JoCk'dU? fawd&K-yi ^OMiac6t*^_ 

,a jirapuu#^- /e<M**~ pyi/p-e^ah 
rfliWi ft C£MUl*U 9o/tyatXl'afOl uXwJtc-t/. 

$id€V c/euuaJaHA. el a wh^'v/h ceu df Srap-altc 
)o.ce^tu u-rfuZi ai Jti'pji- el dd&n, /e? nee df 'cffAuu. 

'net vpjt’t<4 Sul oho * n crfftj dX/ede/a^t/. 
firoeAi'i t/7 -e. Jue> deeAdfu/a edc<'9U pud? /> e#Jftyca— 
Jet p«L^tluv<~ el£f vth/veK-.'rten rrCdUitteS dfcf 
[, ul- wou*J«V /'<- fajtvUV, tu*L/(iA^ 
.paJ-ev^ ^ff- 

<A-? cMdZL/U^iet^- djivl elXStlf&uJi t/tAJL* el~jtupiAi/Orl*£__ 
iftii • fe-ueAcd rerpsh du4 oua^uu. pCi. 

On. xxdt'Qirv'Susf 7 Xapuedf ueX wadt'+tOJ atuv aj 
?€lddXtuddl> OdUd wadi'AoJ app/i 4 ul C 
9<jUud. i/tfr XudaMo t'd actvfe*'a*<- el 
pall-*- /tl-.- 

Quaf t'n pcfl/zrlrt&u- payhvt- ptl/dllje/^paviajc-Z' 
/o/t'/f,'fittK- v 

f.' refarffu tn. ’^ul <ul&W ra^t^/ y flit.St ' fafau'mjL. 

ie*~ Wtotfvun^. /ictaJi'ertlJ fa y u <*'/a*</j 
rf-e/nt/h J&£i4ol~ cumr) cpn**. yur/uiiuwj fa Paefaf 
ficn giAcyofaj- 

(Oe/f-eJfo*'’ yvc* r /pi 1 tux**- sotcjfi'luu“tjpiCsdfat'csfac/M- 
(0tti*u'frU'lUW 0tU{i&! fa'Of fahUttUey. y fjftqitdji. fa/tlfft/c*' 
flaydM'cw-j tjru W fU- aujJr t4*/W fanout*- t/jUft&kw 
cuu-L' ftJjuyuw, 

ahu'tiA {uya&b jyzux/of yifvxiuttK. ^uj f o.j(pt/z 

Y<tV^- jjll'fltjlt ftAtZtfid AfajrVXMtlJ-peA fa 

e&\jJat«- canytMiuil-,' 'V-nds-* m-evu-j 
dA/dw o-Ptj Jjzdu (ju uM- ,Vi_ iuUU*j &X r n<xhtv<z/e>f 
IjitH/teJ j tf f 'Ju uMyJ u u-tU- ejcVur^- fvwttvnA^ j^JaJ 
£jL MldioJ fcfDi'faV. 

$pi\d- /ayuMy Ui'(tad wo fad omJ*- &L A 
&ifa. /yqJw clu . iW tpcyfe-norett*-$.vqu)Bif> 
£ji66cr?t'k4. fag /<t/-&ir<*. <rxff'K/a>c'-Lj, 

Aoffaxrij j ft CALimJi'Oj efa-. KvfiOcrij <UmkMa^ 
faa'Uw ?ej-ot- a 3 <umi^ *#&**•— Jfa/te*i/r'rf tt ' jrt*pu/f/* 5*e_ 
fr'l4/yaJ('u- fa fatfuefa /uWun*- Jxtf/u/*- fafa&i/rVwf, 

f yiA^fuMio fa*- /do^nno ft ipp> faafaet'. VL&C— 

WOMIK- Pfa* z. 

. „uO?^ „■ 

* jlsfl- rfarfffaiWJiv**- j/tytcrfi'iYad*~ fa&Atf^y nUh^eSnc 

ftUMJUVl- /i'cjfiSLd~- faafaci u-hM*/j &(— cSHu&ni&vU&tr 3e&<p4fuLf ft' /<vUlco fidrr (vt* i 

jy mcn tM !***«*■, Mf** 4 *-/^*- 

/A ''fi***^ 9 '*^ 1 ***- 

V-el &L <ruo! 6'cjtL**-&J uUK - ua£t$a#<-4[*6&.44.acn 
kJoJv M cdj«^ feMtfM jideJMf ye/txMvVy 
feYiltpA— Jim**- diUifafc 

c£ y- e&~ /ix^Ai^/ / i V» d*d&irrv*^-fisffax. 

yitrtoY* / A3 a2 - 

CosnufaY eY-~eYQ-e^yci/itfijL. 
( wJr-Mji4 fa-yu&tj jrifedU eX frcu/o} 

3earfa*<- 1 2uw- tna*u*- y^J, afctu*- /aJnu/to- 

fw+es fJtorudd*. afpjtr&h*** &*• 

& <ju(ii/] £^. fxrfv <*io(tf fj}jngtuKt^ eJ— 
p&/\ fiYo pju QauttW, fa o fold} fyulfC/ 

UttAu.hx a yiu'fi tilYo. 

drv^uJho jnn> ua^i^e^h feu 

u-el /'&*<no f ue / jjio at^fOAio z-a*uM.e$i'or^- 
\j(neiVu»A-/ ue/a2tnc/&. 
2eytripa*Jr*L~> ^ 

Jx cJ 6u(f\onJ C0]ii‘t^ <U~ 34^/uYd.f raYf-eriu**- *3^ 
'HAcrt-e*l)uv*- ac ft'tftff, if. auff6- vtk 
£j£ pxlk. Si\>e, U(h'<f— <jut^ a2 ef&atx cut*<~ < 
catitujft'kYj iitrttfaJ/ t 

J M-Cfl ?T-faK- €X— \ r/ 

fy'dn /1 4#/#*TnffatoX- / t ^U_ 
qiu'c^ pcuheA^ fojk* rep*c/«/l eaw ajUca/f' 
fatty- ^Wtrifa 

, foi ijtuvttA tAAW-tjfi pmfafato. ^bfa/uj a/i 6 fi </>’&( fi*-~- 
i/ -a^cfanJt 'enA- 3&/ya/t'ertS^.^ *0 ^u tn\— 

t'e^&xfat' /hfaj ; tjfaou*y- oYu-t'*- refafa fafa 3o/re4~ 

fi'iuu a'c) redtu*^ /ftteato.- 
$£uda/<i ac. j'jcf/fa*- 5 piyxfati - genu. *<?*i 

jnw-ju. #*■■<- fa to ovfa— /ora r Jufauw p <rBL^i('luS. 

(fun*- Japps f-efrxm- pa/S/v sL fi'Yw&fo pel)*- - 
3 eeffinra_ (f-afaluP. 

ffa> hapjofa ceuxj> paxx-Hxfar' fnua/t/j ' JfafauttJov 
tju./^futUxrt£*a^ jfape3i { afa-r- 
c/noAeffij /ea. e^Kefafcs jn^-tfaxfa srffj ft War eX— 
pZYVtffa fjuu'GnJ djf/djd/aj enfa'ca/ttfay f 
&fa neu/xor' fa3u u/(tfa/ ex fatMouAx/uy at/e-gerfaca^ 

3i reptrn afavS afae #.$7 &*- j ?tyic/b' defafau. Wottu^ 
c/tiYionp/<ue/ fa.jrtx.exJ- yfa Jounx- Jeor/urtx- — 
IraJufa- oenifa re/t'tfuunx- ft fat*. f^ea/uy^ nec_ 
ce3aJ~ ti/aJiev/)' /c^ueo. 

3L off- rtpirfi'k 'xnpeu rr/Ja cJto 3(V ^JaoS f /e3 t/o- 
nl~ fafafayJp^ ejfa r’A reUr&rx. j nJefaAtS, , #00— 
a 3 JfartJ a4d~aL uJL ps&xx a fa- aJlt ’txf, j-ix-f/iM to ttf 'stud 
hi&fa- 

J?edi4 fafty aw fay- a-xii'cAx/o j yfey J*- gunjus/uy. Qflto ^1U) -&0 tHS/tcYo 

'r&jifffi&H.b. 

$i tudvUi cu*<- iam/hm*-' ^ u/cer^ cov^i/jt'Uj 
r&po/ftt’o frfesaMS' (W -tc&c# > 

^ ut'JpcuUti' &L ^i/ew* ^ 

awta' asfr ft/ttM**#'. ,'*(**#'<“**'/■. ycavj? 'adfat 
4^-loUti]it**- 9#Mtc ffc&d &"S— 
fri'Jf tna/urt' aJfy'ta/ujj fn'csfoeifakty\x- 

tyd/YUfM- 

J-f- A' fityaM't eu ^-fivc/tiu^- ]*'ry<tluS / t__ 

Ct'v^orfaMcp’ twtoujiA jufatjf'e**-' &C 
£sah jirv j/ytA V (J'4*<%ieViU j-e . ^uey 

fai°- CMA^vuu.tun. }e/re*iA— ^fafaf/tt'ca/fa /('aJL,a&pcU__^ 
(3-fa /a /ou *k_ a ee,kJ>tt/u*t<- /U*fe ${' 

Cft ft* tj 

u dff <* C/ilU'lttH., /('ttffiKdM- Jtf&kc. 
frtrdvr&fH wtdccdf". tty/('e*Jt+i- 
asMto rfqtf ara/if'rt&H' L- 

<ju cw'- rTctdibw a/ew^- P^iHn-f am- ; s/*c; 

jV-WK tfipd*- i/'Cti-tf/,. i-Je^l//* pasiA. 

JjTvy rite-^ t/^^?/-/ a*^. , -. . 

c/if ca '<r^ '&'* ^L^^-cLJj&rYiU^-JTV »re/ % x Sn'ei, 

w e/rfo^, J>y ** <y : 

Jed vUiSftUsH*- %.<ceiA^- yAav.Ct'l'UUV ; 'Vt'ctslvX afi&yilgl 

dJ ' 1 '"—- y - fe 


wyiy hi'hvHA , !if cju/uc^y' Jj/ '&# 

n'dsu*^ ^ ' ' 

yV 

• y) fuiMJL- <\py <"-v 


t: 


/{y cj i<nu e'UA. / Jt afft crtoy ’a -f S'&fT^p. 

^n'Wc&jl/i) tuioi/ yites /,' c 


• t)tfU Vlk^l,' si c f f J\ofej\LY*sn'<l<) 

?tie9-t' 


it/d ctfuJt't* qJ> 


< /“i f-eJ£-eto^ e 


C&l/l& Joi'afa-OM edi'<y y. ~dex* i**~ 

'uts^ ,'d p, ' e Uks el plA> 'kj*^ CO'lf /f'/lxL, 

j£iV/k/ \7l Jitstutu <k±j ±n prwc-eji farcf, ecs/uts\_ 

ftsr^ tyrwvcf «V ^a^dofe/ ^ 
etu f WL ^jnvceyi/^- 
i&if *-'- p‘Je- cdrrtWuuueJ~. 

0 $Vital — ^ocM/HlP^yi'csto^a. . 

. AisxJ--. /wp/ty ^TrePi'oi. 9 ^ t 


eJ-^a.l>i>flr'ua - 
,2W/«^ ei^.'n e*J«u/C,n^ 
yek'ryvendai. 


friech'civrf 'Vituh'd, 

**' 

rf_yo/fkw4'^3TKcWUrfT/rfL pieJh'ofTtrf modi/ j7erfjut^\_ 
otfo- fi/- • c^d t'J y&Z*. *eyujr-wnAtY 

jtf? corn rtf. &7i< ornfA- 

fti/ ctorrfrf)n<-jieYil>'o. ^vc* rn aJt'J ^6uJ-,6-u^ 

ocjHUik^V rf luAycJj'W ”*'*'**■ yt ifeprf frnu'b/u^. ,'n_ 
ye£W Se cuTcJ ; omH rfurfy '%erv J prut-jrff^rvi'otjvrf 
f-rfuA^ doJfyi-ff ^et- . 

ePju arft^ 'PteOr'a-riix' 


'eUuy\yiitiAvft'J ^ 

f e^t'/k’wAwv'. 


vrftJi, 

■~fcc. ca/ii*c(HA\bfe/. JvU/ 6'rfntAj rfApc^ 

. CM ' 


Z^tw/ Ut-aJ/ect). 

dfijUi'uAct-— pcethjnrfox- Pa/farf^., /eJ erf cop/rfytUL nefottrf 

'ho/vrfrfM wV /fai'perfcU/. 'Pl-e^^cfutt' ru/' L 

wZbrf/yr rfeV mrf: jM rfrfZti : 'MUy **rf 

A/feJfvd-Urf ■ -« 

<L. ^2.ct4 pi edi'tJ H e- 'rfurtt/uV; fo'ty'* 1 *--- e>UM%io*rf--,ourf' - 

/£/’ fir/kwcr /%L- rt*P r uM-'^s-,. 

• *$ -% ... \ . 

^ weJhhrf p (uM/ cow aXvut'/fa- - ■ 

■rne-Pi erf d e^&vrf ? odp^n h^meP. pieBi'cArfo^. n*rf, 
-fir/h-trm.'iusj rf/rf? 


<Z(er(np rnorj cul^c 


. 'M-eh’cf. fa. c «y ■77/m^ 


acuilfyj/ 


p\eh‘c] erf$eoe*-> as/umrfr' <vt tojrw7 / 6eoJ^ crfetfuA+rf-- 
rfetfrf s04si/i> rf^cc/yjttre-' J’r<- a^rf-rn o orirfyj corft'Ct'i/ 

jxa^iWui**— *71 trff'e/tiA-ji&i'Ti/uA ';— 

/ZiJeu/—, rnek'ttrux'i**-' ptrf dJh'i<peir<-^ Xi'j/ferrftt/. /rf<‘pnu*X— 

yrtedi'a'ii<*/ ci//<Mvrfor‘ji1ip ^ ^ nrfwx^. 

icj-tul, ■orft'h'rf/ 7 i-e<_ %skw^ O'mpia'o^ rW»<tM4. (/*cuorfnrf 
“wH /<.&**- lyt&lMri*' Ap&nn^nh cioruiio •eye^-' pruMt'pA'u owfa'erei PaS/c&i&y arou^uy/nt^_ 
piejjtu'ddj yy.'*' 4rffe />tA ~ <u>-n/A’UtAJ~j <*^n^f’yttS 

I'nJL, ’ /ftt-eJh’eAP c<. 


• (/i)& / y**- ffowo^Tcul &£■ ‘rt’lzQilcA A (a' ptJpc*pi usha^: , Sy rvJh f it tia.. 
f^uru-. t'Vn Aut&ttA- ;&****> pd/'i’ht/^ apuA /ioJuaS- ^'wM; snte&itcitt«r -et-Atm* 
jitad {<'te£- gj. // y^,Au/ Attypp^J-erep^ip: tot. -T/sc^en. - 
cj>rmKt><ki*A- a/&n§<> j y2e.o pAtSpasmai ejitryh**^/ aQ 
^»c Aenutfoi Je tMs/ yu a t**~ ttAtW’ a v i m <*/<'() ia^A. £/ pAs 
Ju^tcY dkf&J 'y*'&*& cvYrVl?\ A?P, 
n~<; VT(rf /f f‘ ' tt(J- Sov# cf 'tt&'rt't&rts/ci, 

cc&o- a} p-rp/ttuA- p^J , atA , 6oJ~: ftWc. a'yycj */>,L- ch’cv/ajx*. 

cfp,^A'ttfn^attauA.. 0^- jw'S&w^ uA^can-^ 

u e*u e*ohe*<^ sfreyvuiJy pu'y S <ajmA- J, 

Oyp'c//(('rptUUK- ; a^^’a'aJi' faaiAjgAA. catty ^eMoyp^. j/fud 3ttff<pusi‘\ 

pi uAy £-?€. 'Tia/tw*, Aa\ p/yf/j/oy/cA-, (U-eyuf 

fpAp} : -eJ-kifOit/vp-- Tf.«4ityjit^ s A^e. ■ 

-pa/utyd. aA^^yptfyM. pnW &/A— 

JP 1 <j Acfjrtt/ eA -yeyfu/a- anfAiuu*^ ^yrfj£'Aolt'*AAs -rta/t/,^ 

eycfh'htV, ^'“***<- riff cmo^- ^‘tjA' ( rr} '' H1Ut<A ~' <*-yype)C&■ maxS_ 


tftdduPTis J, t ,Au>nv; 


-mui^y <*pyf y 


A<e~> ‘paAwK, -huwasHt 
/««)'« H, % ‘te/jd M«v. 


yt*W &/h caut^o- *t/i r rtt'WHy^_ 


]■ e\ yrvi oatA***- pA*t <ygt 


^\<qpUMw^ itApA 


^aAtp/ &f<JtlA~ •e// \AmAuJ fyUh'J , 
x/AepvUtyn 0 / f a ,/LaJc4?c) ■ {/a a,6fevzdi' t ?Ad& 


r 


’dlf'&tcUJ Edit'd fnAeM*. 


Vp-trotra 


gUitt M^rr' 
%Liu'J Je*4 i*J.' > 


'erff— pA.- ‘Vp } ' u '* 1A y: ! 
pi end Ij ti-ejM'v/i' >! ’ 


trfeye-tt/ ft paJt-e-uJ-fL. <tA<'u S 
■UPUUd . %! rvpf&r^a*. 'padurA- p6*??Z . 

*■ (Vpi-'u/ <A<ArZrtA_ Tptyrfy' UA Ui^ TVTUeQ/A 'rOvnePra ^ver' rietUc^t' ^aJhfrswJ^ 
^<jhp Jtj'**-' **- $^*0''/, TV e>?6vj, re^ce9^V/ •futUni^. 

pen e/U il*'***', yu# 

ref&YM^^ ^ ciojurr*- prifruj c^H-tiA'h'. 

fi'dit/ fadi'6'6* ■/ r-e/^jytie^'n ^ ^ yn'ntur^. p^y/thi^. 

ch/ 1 - yUVn 'TH-U/.f >?«-'*• re/u/i< p\ tC v^enfa*^ 
'fjoft tuU-ri'*- c vi< (Mfrv&rt_> ; a.t'^asUtrnr ca 7 */ ti'fa-lr ^ 
asnfXu- yurfh 'rrur&e'KA. -&i 'oh*~- ^}^(/^<Un) , 
i *l /it <*>»*.. aMas^o/w. <ygaa erf-t'bus/. 

^/{r omJ<a*^ </e^i\eXf/AAiA\_ /^(Ae/ J. e> -fcrtrv* e^nc/y^ 
Ay&nfa' -tfj TUfo^ ?rt\H< 4 *u<*~ yidsrf t^/w^ r&j cuja/ 

ed{^. Cu H4- 

' q-^. ih ’le{ -<unf<JVHA ^i<aJU!/-&/-&/ fntrua/d/ ^oa'iK^ 

u ji jyr^f ^w*v , a th 'em &ti\_ -e PvC^A 

e/- e/zAttA/iA-tj /neu'av*- c ait,/A'2tou/Ld~, 

tyila/ fy/PJ&oX ol2 

cj^. ft'<&l~ o-mnty V> /£'\» ^/uU.. eX \fP^^uah^_ 

*H <r <'be,v.'j y* e. cyewU'fa-- ~. Y * 

^ / V fivwltx fttr*a/t{- /$$(% a/'*'*’ W o/em'a/e/ <0rt46'hou*ifey 

gt£<t*TA /ff’ £t\i(*r aryht n 'ifyiAa 

Q\AAK(H/i*4~^ '\fl~- tA t /«-/ -e^<-' c/Yn/fi^ . • ' 

^ a^i'U't*^ atu k/m^v aUfe^Ui'tyfAJ^ 'jn CJA t jne^wT&y, 

TVM'/a frUu*^- aJ/ci^trvu^ n)iUo. f 

o^fot’tet/fiK-yk. 'ytr'l/h 'gfaity*/*- 9^'a4Mlv* ^/z^ 

axA\ / c/uu' fu^i^%\. /e^Mu ■ Wra»H|/ 

VrtUH/{r<ei~ C4f*-jfax ( 

t /?zJ yn, d$usv*~ y&tw/ spi cf/t'esiuj /yi trfi’/ cs^/vtfyTtrj 

e^pt^L H faeX'rtm ^ ‘We,/c/6‘J-e# 

tflA/lMl*' tergvuJui"^ 4A am ieJfw»\ . 

f&rw.a/i'u*X C {titi/r'lzU*<'v^. yrnyh'* &vi'ef 3C, 

J CScf ' ‘ttXc/-eS y^epn'fyyt Usn^V^ <eX / 
O^f A_ tU*h~ QuW Upg'Y&+vh- 
cf'em /l pe/YzcJtL. Yuyf/uiiA. veA ejfcu^*- tx-c. 


. *'/er&tfa-..6cd‘ aJ 

pDXo^/ uh- ,'k. A/efr ***vt e&md*- 

/tJ pn> <*#£-' cuyuJ/f/ ot oJuma' ue/ at/i'&*t'fr'. 


peXp H *'& n a ^ . 

^ cuxf'WvA ' i/hr. 
ynheAvp&Tu/v- a Auyi/s-^ pi/v 
C'Utlm*^ est-tefr* ■ 


l frx'y H c/fofluV T^xip&rief 

4V*. t OitL/M 

f 

^e/ r aA’c* u -' qua Wfuilw/ /tacC^ ^/^iraeu 


yu«/ ter**p ewAu/ 

U/*W f x/ <5ttx^. |u^*^ yKO.^ 

7 ett/f'*- iaa. *P* Au. e/~ ej ^ 

'meistu/f cuA- g- x/n?4«y 


orr 


ac/wf' pt/len/i'a.} jrA&tt'h'O,' 
cpM tc^f'ia. cp 1 "*' n-u/b.zy/j x/esui nhta 


I nw/etfJe**- S9A-, 
freSh 


pdUtcfa^ 


fLeS acu'de^f cart/m • 

cAchi c U'iaa. . A* ocha^ a At'm &nrs- 

out*- a ^W^M. pmrjrn'an^- PyAiahr ftjx po 

^fi'cj;i+~, hex'attAeAf rci/dJa- a-& YeA'OecA-r'tficw^ caJ'A'rs/ ~ 
■^n‘^ay^—jti/rt> <raif<p-a/&rzA: 

ayiu &*A & Aa- cafry'3-u/ua^ -. c?3l 4<h cevtaoiAi piA'&ic/cht^ 

ta/dJo^ flip} 2 A hhi'. ■ 

JpyA&xAA 'Y'csnfrfrt o c) 'd/ffi / wnluj pyzi 9-, A-ufl' fl**/. O(?o< frSc- 

fM rt'l/ cpuj* jfii? <-U/tu^ A’o'mArr// /fe*< - 

pe-ioAucriA - 

Am To mcA-efta£<'«icA- tart///fen/, 

{.&rwuj t c'vxfr*'/ srtc/A'A / Aurm - 
rfzrt u^ ^ U J i'rt \&frpit*/ prtvAi/ f4t caV*-. 9,'iu'drTuA,' - 
crtfhfruftA^_ ^ut-1 '/Ityfiuu’/i' ,’f\ ^rtayrtafr. 

frucfa#*~ epw) hth^ &*"-*/*'& a/tffr '7Tc& ce&ir ,*jr /£_ . 

Ittcrtfc. ctaxh pcsf e*'/ir^rui^Ajfe' r-ejhx iV/«- 7 rf^e nr^eAt/ 

#nA ‘O'rtDi'l 1 * oyt/fAi lu//. 

£crrru feat^A/ crmA/a y/pf'r’P**A- /<r£'Jo~ erf*--pffhefh. !rw e*- VU''A'<) 'huntur** 

S<-c •'* &f**4**\ fu« nvlttu^ 

\ t «J AMJ'- acf** co*JSnd~. - 

V* r * 771 ^ ^ . 

Jt6$***r f** V^ - ^//'/'W, 

j) Z^^/Uty^ corJjifyfa^ ^^'*£*^0 7*^/ 
frjynU**- sf{ p( 7770reS 

1/n rn\j/vi vet uyyfuri— 'fiu'7Vt?re/ XV^ 7 b'tt$n *4 Y-u^w^ 

i'n TTtiZ\ey>tJtrf', 

<lv ytJetfjv-- faZ- Tro-msn*'fiu/ Jl/Zt'^iywnJK 


$*mA~ JmrvLM» 

U\~ (*{<"<&ujf 4sA^ lpt'i**-' me^\c£.7K£^tUl *j£cetfZt\jcnHl 

flee aOffnP- tj'vud lATU V^ fit/4# CM'/ * (A*-aJi'</* t_ m erf 

cOTitinja^r n<m t y X^*/, X^ ^rt'mi ^//»? (Mvrvty 

cjvMtta aJfi (ri^etf mm nfay. 

rfc JtjtZviJLs -&<4 4' , TX me&yii v/ery ctnHhfti'mZ- *«* '&*fAAjtu4s t 
4i«. c /fu»te**in rtUTneVu/, /rJ CoYur^ hv^e-ri'e/ 

cvjtfrf<A*kyf e^ aTf'ni 'beTtMie/fri/Z- au*. ^ a?**'*ejviccs! 

flJMU-y Jl'Mju/of tfrtltUsf 2trtuhicwf'v/, 

pi <X/ . e^~ < cdJowl'- TTi vfaUi ***-. 

ZX uJk £<? <}<?«<. rriehta/iuetuhi '/tu^utre/ 

< h^nrvidvj t a-~ Uw/'e-lU- Xc net ouayuZuS. 

fresi <cj( - X twutA/u #^v- Zzwifa- 71 ece/fflo-J/ *aL-S’' ytvfiA-Z 
fiXj ‘ytoAu'W- 77/'«- V ^-/‘9>'^valuyZ e* htfTCAf— 

-yhut^j t/csvu&uli’ 2«rn<v4sZ!/hJ. 

\(r cutter eoSu^ <rr<UuyH^ ine/f,*f jif fe/f^Acy %•//,„,, 
<ji <^Jk **- Ui~ju*ic/ X'c.- romJi'/A&K/iW. Zfi'icZ 

cdf ! X*f * yZ'yyi *i/ fl&wuiZ - JcwjfiiL/ eaS- 

^tiui/ / aisrOid. fii'y. /uw. nsn <yno4t*- AJ a 

ftwnu'T Tne/iMtcAoZs'cMZ c/VurfuZ farrenu/. 

*Z /w-tf*- /&vu £ji.,,J yr/j 

£u*vut~C— Zctivia <c/ c&fu/eJu/y (jym'cyi P>L&fftS\ 7 


. 'fyirvm. h'JJj) <? ' >v* £ - 

Jk** JVoY'a/ /Tf-fi (t 


'prti./aJ-vj e/{- 47 !t* forn{^ycwjfi'Srfetf * 4 '■* <*™*<*ac 

$<O'*W e/c'M-f'rt'fo-i vW' h’tySf*—! Je3 accetTH- e 

ftt c/dnsr*-' at 1 <\ffv/n< & € eJf~, e^- hyvjyyi "a*^u 

tf71 Citi- f a /\ji ! h*' / 'Jrttyrf'Cf/ y/yM^hlhf qmutrc) - 

yiarf• -fC /atvibfts <Ucj ^nc-Vi'n. ?7f o~ $> ’r (tshx . 
tfrk -axJ-e^^ * ‘ftoubtsyv- rdTti^zt^nvhi'Mi- -e.Jty- tU~- Jj'c-e/- 

Jusnitt* u**c focuw f-*A<*^ , Jyi f6UJ ff prvxS-»4.xu^ 

/vdferUt hpwzn. e/ew^iJU Jt/*-' t'>*'/>'7i{j oj~. a-^y\p^ rV 
yjilni/ij~ a\A cwrL t/yrvy>f-€ V in '^V/ W .«4 c e*/->t<i *_ 


■fli.rt.yij cum osteal ftrtjif-e t/ ta Wyt/'a^. &c iC y 7(et 
ft Via in. -tHf^UiJ ec/y^-tty. <*■ e^Y-Aai^ r<z/y-c/ 


l?tiy*u4iA~ 

Ve^/MVi. tyre c^'ld e*. e zC^t afeJ-j ri e a 


JuJcSjJluY cdvtitejM&uJCY JvJf.eLch> ■£*-ci/JeJyit/y, c^d-^n' 

ywrJ'UA^ rut 3< fJ^YuaAr-fe^ya' y'zu'h*^ c** frrteAtj; a )*” / ^ u ' tvX - 
feUty \)UiA$y 0'e.dhJuJ, Ojituj Jaf'JtJ <rey,sr\J 
$1**. “"H, s f** fe f¥ TtrcXfiv* nnwuf^ 


jlYiA'/iyfii'yii- *r>'t/e*rtt vi<y ^eHeruJJimZj ^orr'yM^iy &*u'u-x^. frwn^ 

7 \t/Uuf. 

Yuw’kit^- , <* J-^Ki^rwziA s<tjJ>'Ju'i^ / 4X-. 


jm aluA<A^ r hoyt eft-* #<**- aC vjiio eYfa- / J? 

£uniA^xU^ rtUi'<yHcAL*>- J’aJel— TtfuJ&n'arj 'cUtYrJ%UX a v&kYiJ /’eut/fo 
ia£r$'vi^ j yil^g/l>'yd Jjjt'tilui-A- ijfnei raJ+ir<^ /frWai'lu-m^ 
fit tj( l h(/HA.-&Ti- tj*WfSpiA+- e^’ tA & 11 /*t*y rou^/e^- 
lYU*// /ei <*<+*'J fomi//**t/i‘ti./ cjLs/— 

fyy^a^ aa«- ,V tfthu/f M. &U«a+- Ji'caIu* 

CaJjJu'vL- v4rti '/*/*aAi**^ a^'w*' pryxiwJ) 
/f-c rtWw ri o x* tA~. 

fey 2<&?<v>y!wfe. eA.- 

cclvU*- efej-tyn'rr e-rfe iruthih'o. <hc tUAiflf 

AvuAnh'tj^) ^<vyi'rt hffiert-fdf'*' cd -xJ^htusnf? 

y«LS jy/j TlfpiiK 

J^hux ctrjntoJ ™j*V<'fyjrgr 

6um ax* cnptj j 'rt^rtwafe '/a 'U‘l eJ~ paJu-yuA, eJ^yAni^ 

Cdjy fffe'rf a*)™ *- caMzi^ e^_ cfcb'trrUL • 

'fLa. ujU^y} e4i- xyeti $7, v fe ttdidfu/ prr'rto^t-U'W . 

Z?VM A aiyu w*' A ycutfo ehi/tK, feiuu <^- c 

Uo''e^- rasU'dciriiUi<yi'£-' ^ t* oAu^kJ^i cAhpy 

flofejM*fej caM'S0 Ojj } 7l.fiufe) 


T* e-H^if t". <d it %lts/. yell’d 


jsX ytUuftd- ). e4-~ ■ 


£< 


j ji vVrjViK*-' 'rv&uY c4///?ynevUnC 

flaJUbr*-hJ 4- 

ficUusruJfe OMAev*^ 1‘iJ COTU druiu’Cti//u'If aU. toafe‘V ia/ 

a» I'dw*- ‘ r feej £X- fe. aolAaAe/ ‘jryo’ydyM^/ ft icin'tew*~j acct. 

fr\ew^- ; eS- ynyrc^'c^ • 

V(d pafe'“*fe*A( c^tbsptdfei'hvx.Ui**- cj.'u* (mxJ f^Meir 
^CKU, />uAl*<<K Jfeu-U. 9^A/, 

<^aw -/itufy-iof pbfe'&fe fedieJ-^ 

<jtuAl<<+- a^~ ijT’oSih)! t(VL<s 
t/i'H*— yuM 0 .l**-~ 7 VU mA ttfdlr, 

cAn tr&Jlij c/W A/i'-m. fe'G) cr»J / 

afe'i / h os/k!ivj j npe^A'Vuy. /t4(i'‘t£- tr cX /^•‘‘yi’Uci 'i/efe— . 

■Pi , -i/eA vld uaa*. C(t fe ♦** *A- 


ym'vxltK. 
(A fe n ItA. */. 


y 

*em. */<>>- ef^- ■ ^ Af- feeMy^'ffc ik pedieyrt yoipu'nx^ ^a/u i 

riUoj y. , . . / ,t 

feltem- Jjto-f W /Mijf •“ 

eX. iji-hMj tKjijie/taAvrf- 

'T«rh’c*~./^n'nhrf a#i<o^fi)/ fejyi<>)i'hvf~. 

JviryiJ-eJ ^ 9 

7>!7>*<&rK 


(/fa ta-Midif fl / i/<//<tfc4^V <survi‘mot' 
fiyvJc*\n'*~ <rn&r&n Uv/, 
j"HJr yf ’»*£:<*'«' 

J-)'jntafl/j 7t* t&****- Afpei&vf fauuftn/ hokjf 

ve l 9tu'l<yw Y'<* r hi*'/ 1**?#*4 f* r #’ / j£,) aAyhtJtsT,'- 

to^/ j'&vJJeaJ -o&f (o'M'musruJ ex OiftsmeJvuA ift f 

oM'V IttyMuA*- 

^ f (u (/fwbjuitA^ AWi 7iA cf jit?U/tf/fpi •eitfa/ 

eJ-~ (*c/i'trtT('()u^ 

tfi'ytyuiAA**- v ojivy?/ ^fifferfa i■ ^ jiUJViMuefUuiv^ ca/t'J. 
jpfl nJuwt. . e/U' *#* t <f. ' 

rttm «j <*/„'/% 

Yefo^ A.o p< r^L 

cvi cmauJCM*C jj -eoL SO /of<‘Jaf y.'yuk- frn'daj . 

p{f«'£&*&. &&■ -tfM .awtuvi /,'j^ufe/ lomM> ^'tutVarfb/ 
%'cumW. ' f 

fL yVjderto- * ft uf /fiaAw*' ■&<- ra/t'Jj f»h^\/if M 

ctotWfofiBX'ifve'M <*$'*• 'pajM fa\v,oL e < co-xyron 

Ik- Osru&v/ jvjf/uiiientiif fcjtryuj fai}jpjftelk 

y&tt/ifi'i* 1 <k ^fc/n/g^ij^. yhdvnuiu/i/. 

<]((«r rf u/e^ /cW' erf swrfi'foyi CiH'. ux. J!W W*t- 

fuff/lm* «/'*■■/ (f* Zhyerf*- cf-W erutro. 
a/fk- e*. 'cffrf'k* Zvkkti 'j«i*' 4 , j 4 *tl 

ptajyj ^rre^t^. a&fuw-pfa X**n*rr~<- oft 

C " eo &/Lft \Jn d fa,f' k' r ■ /<’*** u/^ I c^f»y/7i* heYrem^ 

ft} T^cee^oon^ nredt’lv'kr'&v^, &/ 

ijyi aluf vg/rnttto/K/f j *4^*vd+<-vft u ff, (0 

e,4-/l 6'r oji nA of. "v.W fat- 

<JSfa **&•/(>& } '«4 ^’/V’” "^V 

)£faefa w,)*i 7 i>wff»rf-‘ffa /«tfo*a~': 

/,y OA*[l#{'*W^ edlfr— /« fa- A3 rxeylfptuJr’iufo 

ejCi/ruJlo f'&fYe* 1 *- fli'y-A'i- otnA/ow/hi-*^ &i— 

j-esrrttff*—, Ctn4i , (o(/Jr<J~-* nJttAM oorJ/tuu/- 

V7( jn'!fe%'^l'-A , (>er^- -'>vfova*f. 

J3 )/(ld me+ts tw^ nrtfcAW y <r e^u ^ <W rr’aU^_ 
^ATmJ, /eJ ca~- pvul'&v/*- t'r AaJi'fuj^ f oU .— 

&t/jf-o/ av^rtfti/fifatoi* Ci'yoJ— 9iorzc/ f-eyaAr0to^i~/ioru'rao9T 
rp t'Ortf/fifA# 4 A't *_ f-Cfy&t' 91 ' &ytotu&7U/ >nyAoc/AXAiM' 

A J tM f-gsuucj eJL exUff/ ftaorfe/ 
ymJu.tiMjlvJ. ’Jit* a 0u3oVh } TJ't^ cnu-uJotJ^ pr/o 

f# (yyjj-i'o^ co-idtilMV+iA—j- 1 OsVioua <j! /e-jC-Utypt VerSvcS 
/’Vr* &t*<tA*lcorefa'-r'&tU—. 
f i^W ^Wuy mey^f . 

joAt+i'y / m e*oo(/rx,V UsVUstrt forot! 7 q*<^_ Aa^OhA^ c 

yta' /os /eyf^t/d CyTZ^’cr&u^ . 

<*cuyv &X- AuM-ie/if yifaiti'iJye***'p<*y4-J a e>ve*-~ <zt~ 

a^ueoy au.CH**- fnYrew ■*- yfCAAtyiMv/. Actfo c pl/i'Jv^ A<4/>ol/$A 
CevJi/t-evM'ir-- 7foA(vj ■ Co((evvf pasA'G-t/ j-r'tej/f-eAjAof 
a .11 nocU^y ef- ^uyrs , '?r’esr’/!txc)iicWvA ci&rfaf 

j ftjasrr'*/ eX. yflfdibftfi*/ <trt-«y/i*-A- 

H uAfilrUX. Arc -A*CU**o AxStyfa—fy 


- J aA&y r 
efa7cuow/<yMyfr<Me*A\ j A3 Aot/AwUvfo 1 . 

ift/l-ei'U xM-a. -CtL y&u ooWh z. (V c)/fi'S-’</ itl- e<*. <yt uJtfaiLf- 
cA3ep4 KfrojfoV /ayp-uxuij, A^ A, 0 yZ f l M/U ^ 

OfCuyr/iA A/iaa/y h\ AUA-Urv^*^ 4oh/uA^ cenrort/^ 

e^usy^ pyh'u ^ ^ /u^ecAnfayM*/ 

A&'ULintd J1(JU'711^^ ' 

cjncf«4? f>iy, Jiu l-eAre** tAysUlkAdi/y e/ _ Aum*/*- 

<AA~*i pa^ ctn/A^^AtyUr^- 

%lCO pi'vf/eohvA- <V**</t7uli ey /^t/un/W /tvTrjfpJ Jrrh^uy6*v {/ rtirvfitMs t~OrYi4!*) 7 ek- 

re/tvi e^~ ^AAPHifpi/ e£- raA/ft arx n-&m. 

JiW&w-' ** vuuitU-eSfitwk/Aw’t&rtf, cJkMn^f 

trnivef pafrhf /crlt'cla? Apt/yiu pyaJum - 

'/#'£«/ ^cu/fx/A* / - yfet/«^^<V a 

}ri •Mt'f’vrf. C^ 1 '. , ■ \. 

'p.ctpfofsvJ-er* fii*Jl*re/ **- 9i^ u*Juy piit&'tL/Af — 
ejtiril&t**- r* ohm’-tu/ ^ YzUr’c***/, /tc Ovrfi'rHsfcwe/ t 
yffcs &L iMw'f)** 1 *//<* 6 > Ae'^tJ^7fu^A okt^i^y 

aJ «/*<'*•/ adie'rttf • /tc/ cenpps/ffa' &/<■ A’?wf /op/'S-t*^ 

^rYTK aJvZ Am ovyiMrrff#' nMzn uuipaoUua/, orLet tjfjftftix. 

G>i'ni- frfl' vt/r ’* L ‘ lh ‘'' ot/U/Pift du&i<lajf 

*iuf*-<‘&*/ ‘Of'jc ik&l rt-e. c-e/ffrpfa. 

UtUO, ww IvwTtvt*^- (ptTcfpie^ 'ft-tZ-rx4?*^., CJUl^ vvyj 0 _-e/Z- yyt_ 
A S syziJ-r'csM ^^yrJf^wiht/k^ eA- (’anA'TtuGZaAJ\ 

CoitftyttufoJ rp '-Tjffrtfjfii/' A'nyiir'ct'l/iif eA /j'n**ftvrt'f-Hj. 
l'tfnk'j,(\l*J l"n 2 i’A' 7 tu /&ft'fvj &A rdTU^crftk f cCThU? 

eA&-> a cA'rtii 6 n/ /??ci/iWt/t'v'M- 

771 f^&sffch -iff'-Tu/A/Urt. 


(Afry* iMo \}17 (aJ tko^l* poJ-> ’ p~ p*^fr A'-?c*tZ/i/h rtw fL**. 

lie* tty, pa//r<- zmJ—^'Gr^/yUf^ nfeefrkfSt-jtX^/AfS pyvpfta 

heV'p&YXrfH-ttih £p*o^ fra i/y'vi A cmAtz/iT tvfruPf-rtch- SVc_ 

t/efenb’o Ac aA&rxAfi 

WuiriU'c eAG-aff&m/Zilt*(J S^ectc//jut* AtZ'iA^ 

f-c^vp-eyt^ . (ft aJn'h'c'P&w^ ApAA'hy ex.ft*r'e/tf A** ^ 

j,(yin\JL*<-*<- J?ri<A f'x. antrte/ Qi'yM-eaiAr 'orf p'. e^tipaj fcufd^_ 

a.\xifrt'7- Al vuU/fryf/ ahf If u*As~ ne<P- ruvdy 

<vk$cj k/Cj ‘Xf. apt pc/ ; p^tWiLesupifr Se/Zn vwA 

prTJvreali'v tjuoyt *A cUG-ePTft/o A'p'ftGey. y ASpu^/el^ 


o wr*- cdr'f* 1 *--'/ noH htattifM^ A'TfUfcre/ d&oC_ 

f ,</?.) uic^ j ii h wUw*~ <*■ 3 e a-nn. axl ’(?m-6ka^ <fc* i A 

puvbrtA+Xj fep il^ytwUia^ spevu^MlU* 

peJivvLb/ fta ca/frUcft anP^/Sr*^ 

.. v ,..•» \ik perifa* 

spuin'ho *psp u/H<iL /XJ ^fsv>r ! fc*ft~ : 

c/ua M ci/,-iiij^cL^ ' pcflUnV yfaffiaM#' p/^'nultJiW^ 

fabj fttiraX. 1 ■ c/tytirfff stuor/U /uaj f/pa^sa noyeai. 
pG*f JcJt'euiM/ afa*d**i?-, - 

avtVfhlAO- t*. ptJ-U^v/X ft*-uxlhl/e. M'viSJftff- rfa* 4u*skl*^_ 
spoOlk f 'nu*Uf t 4 * 0 - 'nJrfi'-UV^ Qs/fi pH*-ur\ 

SjUtfib htiwy*y;i,de/<>fAyl, f xfe/fon*** **K 

rfA'rfl&vx- ** eoi<^fry7>"*9 1 't#&^ e-x^e ph- . txldxi, 

cfitl, C'&ye/rnJ 

ftUJH-' s^fftdtXuXn. aU 7 t<?i 


lom^uf, 


tyide. eX-e*. . poi&'u-**- &nlx<- <*x<*tXu*^. arnica//' ft* uMz. 

j J/yuiXvrA^ el acM*#e/ ejsftzA 

Jeiol'tfjj c&MPAMPiiJ frfkwtlro Wyilrt* eJl~. XewA >p*tx 
/tZ pi) /tivtM-b’tyrQ-- <i - <^yel/>i cvyrlxui/p. Jea-uyTia 

T pjbUj^ htitUY, 

2 6tvnhslix eifz-adtK *t*tApf.tt/tf ftx tulhAl yw /fHsj^/rxiUxU 
}cJik ftX / hlsnn- /ft-e<xW <f-eyu'HA- ftacftU'-u-Hy. cawm'iA,-*/ ~ 
J&iji* hex%ejtJftf el ttltt-Mte/ ‘r-cftil—, jl'/ueJuV. p,Xepltvx/kfax 
%?JVuf g n* 'ft’n oJU b. 

j 4 r* /<W«k_ cOwuha-h 0 *^ 4 ^far MXipeA 

Se*x ^! r2/ j7en<J(0 ,,d hMrejU&tt^ rCHf-HieJe. tl ftujr'&Hdx~ 

jri tomMaJp. — 

for- rv&U* ■ ^ Juu^^Anni tnfvHbj *to«'- u 

Tt'rtuX. sue/ ft ?<-- ^rasii'ddx^} mh tx^wt’Jest^. a J xaH-u 

tju*// ejl 4-vytrf jrv- fn-ln 'dfe+lo ejuJ srsi/fftj 

sjwi in. cespD<- xa&t*'s)pittj. 

me/ ad cafy pt/M o#*Cf>X yftu-u\ aua/tj raJnhl*4 ‘ 

tn'i^vuca nft'xUXesrtO.'?/&*esjJs?in’ 

' " yXeorb, y,vu>3 -Mul fi e^L- ^cs'hck <2X y,Utmyj, putrp c^rQi'f &-pev 7 Uu-^ 

tfJ&Actf fci ta/M i/AUj/ aJ '/'// areA'cht^- - * • - 

4 ii'ltdP ^tx.<xiJM*j atJ’o 'Stfa id A- /e<* co7v/isyua.iij szx/,% 
jflflMl eY AAYptAvnJ p‘‘Pf Vk-Ttj*vi *«/- eA. 

JPe- /epeih -eA txz//'^7i<y6^ 

I ' V '» . V^V- ;.', j*,|X 

v'k)*-' &<- eU~ rwuktc 

fal' fa ui i^'}rt 4 tS^' u '**t-' &.*£% -tv /e^Q J 

frte/trtfiituA in fr&ffSnAsi piht/'h* Ae/MwoY eS-~ 

** t/V'Hj/' '7J<*m <fnw /in^K/ni i 

ajvfa &lA- in vpfa#4*& ■nA-hm'^pencj. /jndh'v 

&A. 7 rtcJ~ / eJusv' ,'* ,/%?rj ud n , 

flfipu. <rdSu (j>.1*4• favjtoi&i <x cyjh) t* jnAed^'nik- -vU—. 
?izfawj<*t' aWwi'dlfaf. /6-fen. '/Zfrfu'K^ mrAmmtAvA'ut^ 

/r<diAJLj 1MH*. ou^~ , A.^{i'cfuAi*^ <fw<) „&Jhyi 

71V* pofvfA- /V Jt^AAia ^V^^acA^tL 

p Isf 1/n / faeMJLsj vt/( _ clJ CJ yeToUiuf/e*/ rj^t/S/yeSuY, 

Si fc$-owJ*J ptsy- arff'WdS in rfrn&f Otpf^/inA / a^f- fry. - 
omj' i/j/rt nuj /i(* / Hnr7/fxS 1t ^ l *-^ /e // <P-^ fa**- —- 4A Ce-nic^x. 7 ^ol4k t 


fyi- paS^ 6 . -£/-> Cafaun^. <sr eJitm 1/6 „ 

pi'vMu/rf, cutely., /uS'ouJmvk, \Jnyue/ /sc~ e*c^/7uA,, 

$11 u jtid-t («t«- paSte/'prCu^e/ A a.foetid- enpu/6. eo-npefTnurFf 
pin*' fw'/W eryVne^ tn nMni^ jtfA'n-etti—'/h yu-* pi/iA 
eA rnea,twj A>nA. j f?P- piaAe'/A jf<fe^i^-eJ-pAfz. 

git<crfi} cAc/re^enSi] 

c/flA'udi piuia cp*en^ JaJi'uau^ Ppp* P'<- n°rAAnddyASi':. 
v unAJj n-e~ eAan's/fCwA. aSyiA‘c4*ji. 

cftceJ- Aipip- /iU>. JU_ r<±A, ptu&n fa '^viyue/ 

g^f fa IjaSirVt^L 7>n?nerv <e/J&ri sfr^ler*- 
^0D<p aU> 0(1"mtK- faw’Jii'cA-' <?&nej'cirtA‘Y. 

^a/' I+ Jsj-V/ia ppiTiuvw a $i*€'Stvf oAyijh Stipitfay Piryutoi yfa . 


a C* ft* S' < ^'UV'\ ^U rt'orY?/- 

^^^’^>4Wv* r ' e{^yn'ry-ui/ y/vfntcY/u //* mewM V ennuis 
Mvf CfW pm) V*~ L^as/ftW ^2,^ 

t '/WW. Vt-lvS jkJ***- nr* fttriuwduS 

0iji*r. ^vflk'uyt^ H/Snwe^. fh/hCvL ^ 

/rfbvncviw ia 4 ~i 1 T- **&*&-'d-% a tinwnx* /efUirtHw<. 

ly rxu/ vm e*v wxh a? *** 0 j tier*- uXa^-^ 

uL--cl£i'i c'WY-k^• '$*\- vd- f? J^^ifvruMs 

y\A\K&rul'tM^ affa4t*A~ c9 l^j/i’l^^- 0ir4\jl<?O'yi Obfif CYwrvxp^f,^ 

C*rY~< maA~w*^ 4&iA}twU- tt-aJ’i’i r ’ i r^r''i4 ua-hIlu/' aw*. qrpuctfiS 
XJ/hi^^iK JW/V Mfcwv/- jri‘r epr-rhluS ‘7H<yxAJtaj 

hnew 

J&t'ii'laM's -irtiAe. xA ^' t A 6 SttJ *a en* Stwhj 

/lUtflatoAi'*-- fi'/mctShW, -e/- • friUh*^- yfeS&rfqj £c i dfa. &/vj\U 


•iu-pyL, edertb' * 


fiymcfa't/ eA OLAxyeA**/ ju) jieu , 

% \Ja\ — -CA- £urturtt 6vJ. cfSuMn t'ftj ex «Ju^i art !m{ feAdyi x. 

, n<fCf a. axliA cSS'JiX c*vS»Vl4*Ut'*- qrcw 

fifmo* -c^ cj\tX!S-e^t^- rd/ril&pQ- a.r oYwoac\- evJnpx. -d ttiwha s 

\M c*'1sfy~- tpqxih ‘liA'UqvL.. A'uy \i/a/>t <svOi/Ky-* 3\yeAh. 'g'-)c fau'j 

2ei jiyV'iu'S aiti'd y<- ajywtiS-i 

3^ c/uAlJvt/S ^0<'£c, lf' /L S& L / 

qjUu, tfuJty , 'd'ri^utf^, il /o tuJ'i'cisJL . 
tAycud-M <_rYai~~ cwnA**^ vJu t^, ec 
e/Yji JyitL • 

/jUi eAt- Ye^ytv^- ^ty/t(n^'itr<_ eA-fwv a-yui*^ 

/Wx« ^ t*te£<)U, ex. y Al-ein o f 

fe,\x}\x- pe/oijv/lx-, -eX. Jlli vhJwt'tx- ivX /yem/a e-YLfivetfc*- — 

jtdneSi caUx. enV/^- 7 #A- Itf rurU'/AUsJ yfs/7X&/£tX} /.J re^V'W fi’jn'ifuaj/w; <U earn mum cttfho 

a fJ Sttu cJ+^k . /iu w # n ao yfi Ju «*., <pv y fih Jeytm em^-vaA '- 
c >t\\d j / ^ty-v^ /■ / yyu'7i yfi'/tjfvft’* 

fa erf >}-eA'r'~*A- em.tAfim'iA/, Arm. in/off jet- cut t 

w ‘t-crnu/r*^. eo?nm » t/cns'etaA faY/ncff 

fufa* ^li'hn’A , %tn^AyrJctifaj lA/yy. crt JAi j£°y 

Jfafk- favS' &t~ tv ia/j'. a.u'jJhcf cfUJi'aY. 

J^jL> ^ 'cmJ—* Jzo ?mAn<_y^ 

rvokcnd -i/fifa*/, %/i<. j-vn ewJh'o <ut h*' n rtf peum- 
tit e/«*r~ yofat-^A &t moV^n'cm . 

<V$‘ islYurwyi -dtf < ep foot*- *A ire f~entu,*Aj. / ~y. 

$?e/*/ iepiiyf p^A'ijrctft^: afffA%*Sffa-*> c<m fartfoUeiY', ytf as tufa 

con dp If a &f4z 

Axitf. fanpvf c cm ctp/rtm A/ prrtf/ftuJvt^ fjym cnflr^t- 
cun*- ^rvL^tJatfur^ ej.y^-yt &n*’ tf y yt< tf" jT-uK’K H 4 J if', co f 


ypef u v*jL — Wycrt-t-f ffri’bur*-' i*\. ; cortAyttf&cdVlfAffaA 

crVpnvj } pwtf <* A' Ki -' f-^yv fen/wi cnprunAif 

6 e<r yuo An't &nfef*—/ /* '7'-.Ac „ 

ConU'jf&vU-, foefxcf amfivrn tvhjs}, zA. pcfa!-e/)eA'n^Al<< 

u^-JcaaJcYu e\ fanjuf J&At'y*M f* ffiAc, 

pirvr/eittwu /’<’ fa /A 7 (? , ' <f1V ^ oorutpluS pnz/itveifvoY, 

A<*'c jtf/tusi^-JeAf , 'MptU<\ pi an f fe/)/*- -e< ye/fa/t*- T^9Q-iflay' 
•fa mern'O. fa «»/ ^W 


yutlvY, /i'i 


^ AA c.r&A* t'W-' * K ArC( J<fa<t /ewfayt*- yiytf 
c«4^W cvV-foiwaM^’ ccm/rx.. 

*zX_ ptwT*^ yfln faA'mtffLbt 'Z-Jcruhnj, S’lttffifuJrtA Aiyf 7 '*' 
C\vi- ^ - c pn Li^iUk. p»j* 4:4 C pe&W 

ptivuj ffCnnittf 7 ei. a-ffn ztc*' ‘fKuj'vJt'eiu'tinAt^cxtcAcentityUm\. 
Atmi rx «rf/uw # me-rvlltvetfuv^ SuypY&/fi‘stiQ. Jf - 

i‘fy vdr&n cilAA di'rtft- ■ 

Cc» 4 fan\eUv 'f 62 '^ Jujl/ acit'emef zQ-iA, aaefay**^ 

u’lhA-/ autf 7. )x &VA- (A cdiiie^itiA. /eefviuAtAy estrft.ie-r*-- meA'natf- mX— 

• f^ i *~ u (r<i ptfltKyi LOtff&fiKclvcy. &- -t/ lriv/?cfi JefecAd- tkay 7 ' , y. wujfy£71 ycjfo u' 6 (/ x> eriJti! atltfi 


ex ju fvrwTit^- /u-jnfa~ jrifiu^x (cndrzcku in /« lioch'IuAz^ 
itA derfk'kdw'' Aa if /vi^weriX. jrnn'iy€ri <0 ox fieJ^iiu e&/frxix 

nm frwkjn^- J<) ex ifok'?<C#% aA'/netUi, A'd -it- _- 

cojvftiK fd tvrvUM-. 

/Jv/W 

<? 

yjfrvL'w; w- »W* 'friV'jH**'* f" * 4 - 

A’,,..'.-/ *t XoSu&iM . ?>-.'.•»« '■» 

Mca% , fa+/ : Ant-Oie/ 7 V. (n fn'th^ dxca.$i6uj 
erfMvnb W d * he// i/va 6^. AtfitriX r^eri^. Airfare/ dJrfrfiM-nrf 
>iii ^rPutXAecd'h^rf <% <6.t~ 2i'e/ JushX- pA 
jjJf&f cxTV‘k'ki / uM-~ajU-$\'e/ Jeee^x rfi'ty a 7a/ ua nm^. 

vt^- -n ,pjrfbrf Joe* rnrflvif - 

£k^; 4,^• 7 ««* 4 e*K tWw-. 

.Mm **#?* 5 7i* ^7* ^ w,v ^ 

a'UjJivY OU h'^JiX* / 

fewporx JupltieJd erfuh<V /eripufi/rithtj. 

p*rfhrf A/rt-^hi rX firtph'-cefo porfuj ^enprf Je^ih’nviJ 
qxA dJi'yA t’rt- < 7 -n<yrt'(). M fieri** rffi f \*X <9* 'rfui**^ 

Jjl-, c&ri~fi' frt * 0u ? t ' vJ L <e/^W ‘^-- far^feArffiA/nU • 

-f* yncriJj u<'»*- od porUt**- jJlyvfoaj' prv 6 

fume rf — At/ ynotvL, . <r^ -yvtee* $u v<x &iM‘ to \. 7- rf e^irfe 

fuenirf m#-4rfru*x <^1*/- ‘7inX- Artjtc* <t,4<yii—cA &/**u%b 

Min* Jcrfarff am) rfrf/ m i 4 rt /tf e ^JfuataaiA. 

t fiWrn*f fti'u.'h**- arrru Atari-/ ccn-rfri-eX r grx ,^// 

ex Amf t$. &rW&W ann/ A'nasr6?/ynoh‘t 7 ' 

t-rr* ftef* ti» *M~/e $. )de/ <*t , jait*i& / tnemje/ % / u „ x „ 

ye/ pe/^u&rf—i %?- • A/e/- 

'nwotfij p&nbk'w 'Aisnnsrvf onyUiwl- 

O.T- K'e/ <Al*X y. /W. »^C Ae^i’obt't^' cjrvjhvnj-^ 

16^* Pi&bv-'j. / L vf tffrch'fi < 7* ui<\_ ? 7 i&j<y]frt<\^ /kwa 

yeri\_ <£t/b‘V-y-u/tib—gxQt'rtu'ii'u **<- yu! /t/fortCf f tf'X .. $%}&/. v7 

fjUi'rnif ^iia e4f— T-O- Ji'evuv^ &L t a. 

/tk-'f- ejtijmo&j' 164 . P«‘e/ hn'^f ou^uf-y c-v'i*^ ,x 6 ' 9 x>c/. 

•j.e.. jr>f~ejrV 7rt&nA- /e^i/skx) —Pi'^/ b^ asnni 

//a^f ( %?-■ ^.'e/ 

9i, p menJ*-' 9 yr'‘ M ^ k ^ rt'cytr// pV ^4/*/ c^tafri 
f-munM* eA- 0-~7*}- h'<d*/, na/tcA rnc^jU fuvumj 

a^fecjuilw/ */t' yiauAe/ V 1 tx./i''*^7/ ’(eJuY. 

■ cA ^ cl. tn e^cAi ^C(«7»r wi/J^ ^cc nQsrvJ 

eJ-~ C/ few'db'cvAj a\M Jeu'eJ 7*1 uAltpfirtcAe/ ,' n 

0~T^ fcefj 4«* "<^/ *ihh* Arr* eJ- -rn ajAi'p!‘'(t*Jn' Sefc 
Ye'ict^-f."L7"l. h L e/ t•*-• )ece^~ <?neyAe/. /u'ncere/ptYi'dStafj. 
tK'can^- anpUi'^O-tyo- 2<'e/ yuc/7 feywCyiA rfipp. \’n y . 
fYi&nfa-'■ peTMt\e*vL —c<J <f- ?nQ&c- p&n'ab <a*u*-Au t^tcux^ 
mX- <?/ pnsn' ■ Vnte/ffy'hr/- 

Je^Uw art \ 1/1 f nsTC ?tv*rt «-/ eA« (.e 7 —i*\ j^^crtxjt t*A_ Ctwa -_ 
jiA a < rC- AonunAf y-eYertUi trj'ie— l ueA y&wfb' 
cA ( aAx’ r* y %/b>' a c**Jvy. v**. 

uk /ewe*~c. eA. ^yAh'/ee^c. en&m'Ue^n t/J -e^i^icmAA -. 
/vrrc&tc jujeAui^- -oa reAen turn 1V1 tff-ew, ay. -eJisApaA-c^ 
&jAtn<h- ALpesf “'*- v,- 7i\^\ {rw ex' y x y«anl»Y. 

uA~&W c aM tty* t< <*_ eA- <tn\J x y\Au<- fustuc <*- pcY cp*u 
&}~pnA&w'uf tA&rj c**t**~ \xe-t*A eA cvA-e-Arf fi-eJu/j 
eoyjurtj/uvlvA, <nrvC- pe/ aceAc/n/cr<~ Tex* AAieYcu/^. _ 
cjutmifK. \A-f- < A ( chiT&nj <xiu u4 aul' 6 i'/ / /ed peY wittfeiA*^ 
caYrttfai^-! f-t* copped twf-r~ ^ 

o/faM-hn ie/ ( >i AytAij rtaplj eorApi'cMo^ ,Vf Auwty y 

A eke . 4- asK/u'crf' fiM prvttifVHK. 

e.j^jyt\o$i fu^u'(<Y CU^ApraY-- 

f-ef cetpCTli sm.sri-t/ ^y-^recK^Y e&/^ ( fan* td- 0 / Jeiic. pe/-. 
fivCc j aJia-J aA'rf (tv'ti'e/, jrr* eaYUTreeeA^* /f *— e/- t/pve_ 
€jlJ Aey\y&KJt'dtA p (Yfeej \AA"liA-i/. \>'‘Jt . 

< ?d~6eYp/yJt‘i/fuc/iA 7&y\••><Y &'<*/-za- 
^tnrrn} y 

fim /edit ** 'sxesrrt Aon'mi/ e x_ -^aJirnu^ j# - 

t-e/(-e¥ (/t* / A& €j 10 &/U OJ'd uS Ods#r>rt. &/f~ c/y&TZA- ■ CM i*\_ 

g/ni'm ej v~j >naAiVYfr- in Aw*i , u' 3 o ym'rtfiy-tyn >'o cnyi^/i'/hiA- 
dk '<e/-y CM- t/>' ax/rrU j 7'A‘lr' nA/'joncrzA^ nfe/coj 

^aiMlwC 'Y-eJcordm !'-* rant'd e//et? a./f/a/vU/rd yAf{ AytUvu- 

fiz/ivV : |uA/ /iw'.Wm4C . 3 e^> pit- cja4 t* tj di/tiny-vC aA~ 

accouraJe. tyutfoit- ej i*4 }nj\cm'n/ yr^iAiJeJjen^ 

<L(j ,v/ AfPxnn- ej- hieitcV 

\Av-~ ‘ 71 c*\. n 4s/icrv-/i’ui**^ ; a~ rim edit fa. Al/hJoi 

asA^- cjyi<Jft&trcvKtuS t^C jrohenmt*’ snuJty JlvvctjJed ^U— 

Cdfvnfn w^ ji<w uJ'&ii$~i rna^u j tAxA0pudr—ouiKi- 71 ocCsiaJ-_ 

JcvxiUj eAyfeUA srryc+vjA chmIta^ 

f *4 /Wy^W, eA e*yfiA 

■ */ fi islA'icdtA''n , i<(cA{ / fiiy&n'<(^ / sotvt>nvi/KAy. 

yCrniCar’tJ 1 tel. fediyyf&'rfa/ -e4d ^/noyen ^^-/ PeJ- in- 
hLylt(lv~f iartji/^er/idn/ ‘iSftrmeaeAbfcd - _ 

(/n 'vt'my e<w 7/tnynn jxnrf vyt f 1 x/d-f V-eylti-tiM/. f-C 

avtSeUvi d.Is /tumiDi yn‘myenn'i‘ jn**) AnrtuXm^ rLasht^v*^ 
'cmvyfacUhLy in <ypHm<*- Pemtyr&n^ e*~-j3s*s<*. c*rt/j'JJen^ 
fid'M e>d- ■*$*' ^ 0 tun'd re^u*^ <nAkmz/,'u*^ jr7%'c*4d 

l&rJtt^ , Junt- At <rd tim ‘unJu^zUejUrv'. 

car\ n&w fenny eye/ et t a ttfd fenUtK ecnyteolf ApyoncottA ~ 
fyiuUefad tryt> 1 /nm-A. tA'faAd AJ-annn fenuywdfaJ*-} -jAt'Ac/x 
fxjLib a.)hdi<ir^ eth- fetny(yii&r‘e£~ ‘c0no/i//&fij,w 9x^ 


fxfiu) 

. frttftmA. -Aum a 


r&Yuiry. rtm. 01 a funn/tx/t*. 


y*"- 


sfc pnmiyedi 


^ y yyi/&S yvf ay 

yyrftijluAs Yecnu^. yues /t($/fals*d<'ir U'a^ jfe/i - , v 

hmn&n rxajhy iiA'^AffK J>a AArvrdnsX Uer '** ai ‘ r,A,lu - 

w cAAiyf 4^ ee>Mmuf Atenfnu«J»y ^ /X/ * A 5 

iW(^- rim niiiirf emr&A'm't/f necc-AA/, ^uam d&Aydie^ SeSyJut'rfnrfA* 
a) AvtfhbM cdnAeSu ^ <ohnu^y^'ft nuts*- t-»snu~ At&t-ui- 


’ 

tucofat- I pufi J cerw&*i<t ] evX-eX u/usrjpe^ti*y ; tftvrvmi'd 
XctU\ eX- «c (-W/^/fifxi faun* cm? avjjtyl/^ 

qmA'pi'vruuj **y // e* asrvt Q-estn^teJfzi/*-, ^ //<5( 

c*- to' oath'%>v*’ 4 A ey(oye/t^toA tfay u 7 e^ck'v^ h\_ w *>Y 

<JLr et- *ne*yiV* a* &?*>«*'; f MA ^<VW^ ^ 

faujtvu^**- <*ypd ye$Hhiy ' e/W^f c <nty/i'/h*i^a<. f.WmAeV^ 

wn —/ie^<£„ aJ'f'n’e^vh*- -w ^//a. «^' 7 ^ c/«(. 

(&nfa- vrtayii cpCAVA. xAU^ftL-tfrrlf ti\-n^/ujlr'-nu*vt~. 

yvd&Y" ef<M/vtd0~ epptWf- pxu' fajb'dx'imA- -eJ— fal'frKyf'tvu- vit— 
p<vrtU , OLYrie/, pl/cefa. tA*wnchum uX~ /t/fae^/nY p ifr-vc^ 
pnut*^ z/'X-enivS. I™FZ*^ rrunt^i eYcvey**avJi 'k'i<^ 

fauvu'^hX^ faufeM 7 <j bivu** ft*- o*i&ru mas*^ 

; <rhcj?n'cfi>it~ 

cwprM Aey^/ < tmjA'kUi'tryft-* 

vf^juttMf afvrc-ipurd ct£t'Su*t*~ &^*** t * , ‘b*^ / i*L-oyypfr-/ t&np)erief 

cttfafab u <zL- fativ<A\'fV Y-e^ /^c. /CiA+tyiTMy rGt^x 

Yicrt- ^aiwytJi'uv^ ^tc ryiAtouf* ^weihiy*dj avAy-ifUX ila^i 
rCjt&r&bf^'jflXlltyV&lUL- favwd&r/vA. pTy*rv/yt^*uU//t*\ f \aX -— 
yj*u , r'V-/ ^ ctore/nUfahb'' Ayu/tnff>t^ p&rUsreJ-. cajs/ 

eufat'rH end*- 'rfle&cmi^ d}' ^/W«J7zsc e^ ^u/it Tr&vJn'c. 

c**fa’ &L- Ye/c&'faitoVK- ca//Y rHAneX awa. /U'e^ttju ^/- 

Ju/t t; ti rd’fuafa cvrptri/J pro^ffe/ / vS y’J rninv/ s 0 *^ 4 -. 

epA.tf A }utoi'fw~ oha 

■ yti ft/ cci£t'J<^ /efa etfy r<y?puS f^'X'u/^/SrrJttfa 

ac %\iMvfa f urtf*-' sonJt'aJ— oj^'tk en/oc s*ri/u &nj 
<juY pctrufa eJ- &*/i'r(ey*l~-. Ae/fefa'tfuV 

ytibwttJe/ \4* ^*uptairtiM^W vtA— refafay event- el 
farrtec"**. favYtr>*, fai^e-af (yrtf fejuy, ^ 

£t/fsi u'th ■&- ^eLAjiU'vfa CSWCffJMAjuy J^VUyt'^ eAt^- 

> a / cHfib/fo*?* . 

' H °faZl ticY * cfavJhiJHtvo cctfpvj 0 <tA~ /{(te/cfiJr, ’ jv'i* eci t&iu-peXJiifa- 


«A 4 7JVC* jm^erzcnUy JfroCtvvZ* 

a/ttn ®nfo~ / J&d Av$efyv 'rmfa'd nft<Arux' 

ptudUi -^ert^u^Uvf ^ '< 5 * 

' rrrfptW' nr^iiei-f rf?’ft A^f'zrc^ ch \ 

f<fyhw4 rft*' /f<Uh'h*4 A' mef/of , 

fnA'i arffc^^/ €<*- xaZa# ft%’rc*A~ -e-///'cf 

Avfuj yaJi'^T-S^A. , / x < v&TV Cvyhvj ct-vvriiWA, e*-- 


ftaui ft/U 


rr— fcynt^n’esi oaltJ. 


A’tvtvrllj J-nte d,cJW &L~ ^ 

fttjAi’rtij a\(6/Jnffihuh**' won, }i oMwcl/'w^. 

/ oujw jWW/m tfenk' 

Iff- tjMdt' &/*/* $< ~XI'M ft. 

cuift h*J) fo?Ju-e<H4~e4cJiZ .• 

V1SH. UskM-ua*. Cfjpu./ it6a e ,Aj ^uec/f'U/v ^ 

■C^ cc 6 }7i4ey*ft ca^/v/, wafC(*t^ Ue^if Xt T <*jr‘%ot\ 
C/z/tyyi'J •C^UMJi^r yu*~ A*a sMtV />?/ -?*uye^nAV^ceic/u&tf/? 
\hfp< Vfttwfti^Z 7*t tthuh'sbty l jh U'Ki. — f*yypi4)&rt'ej *A-temjff- 
tv*iAt J oe <&nutyvrA- . £x ftt*- < 7 * uMAii 

,'t\ <uy%J iJ)c*Jf'a^ eA ^ frt/vzS+tjA. f au 4 *a. eX— 

ayti n.rtu'**- JhiteAr'e**- 9icsl«y ; ^ fti*2rXji6bi^ 

^yp ftu^rt‘%^ caj£uJeL-/tivyi4_* 

-'/Zee*, dv*& timf - frft firftc- Z&neiiuf 
ftyi’clo— A 1 mm $<*’■’ 

&«**»*«- V c*n'c/ AicM rn/^’in^ 

V« Uc ye£y MUW . e^- ^eiA*/ 2ic4'h*y ^ ? 

.$**** ~*un /u-AA m 

*'S*~0/, r ,t A%- ,„U4,6* K^O^JZr 

&- reh’tpML/ c^mc wfe^/j’ 

f,u.rru!h pnrvuli/emii cc^>Ye<j y-uri aJ Ji’/u' Tn^PuyrviJm A 

f-ertA- 'tf*reAivn’u»^ / , jr> h'ra^i'd A'r*** h'-uiu^ 

'At/ /eYv- tJwtr'ftA A? cl~ cnJ / J. Aunn'icY. 
Qnfie^ft&me***- c*£> : $<y-$ ivuM.S* jjnWu^ AouAsn^lenU 
jA*Jp f»ta/'^e-y caaj\i/ ci-e/tvfu-/ W~0s< nvJn'dj 

JeTti-ftt*/ ia*~ f*a4*rn±? HutfiecULy A* fvenlf 

tfv* \)dcd '<zb fe'f&tvhj aUtt 

e^-raJryv] ^^‘lAtyidtA ^ n^*dh^oh 

(Jw&id-id cu ^ ccd. e/—/iV^ 7*«J»W- ctm/tfOn’t* %/a'Ue 
ruJalt'di ?— eM~ri U4t\ e tA. /siie/^&yiATvi. 

7T\tlih' ft/n^e^'t/ a'hdj dxt' /* cun)uu^ 'njiAusyiw^ 

kvtHVr- dfoth 9r vdu'iTtu'rri <nO ^ qu vr in. AusnM'Sd annd?/)vi~ 
fiet Pn/yyjirt- i/Us j -Us^-ert^*sn\^ ^tV^V /t wm\%’<?ri j -\aA— 
j/kM ("(irHifw'fK/ im'e/ eJ— cjyy^J</fenA <v rtfuAeAuj 

mO^- jt e^f il&AxIv'V. /h4ij £-i<i\t- e/- txd we^dd/cd'^t. 

epK, &f ^UA e^diA.’6f%$<^-y es^-r-virdutdu^nyjmA''. 
srt*^. y /wnv - 

fyec&nasvj fy' InrfUdtU— ih'da-n^. Avynez/nmAen^^ 

aUiUw^f vU—diru rn&nUA'eri/ tjvuL 

/e i 

Jen eeAu/ (jw<s~ 'rnAiM^ eAcnt^CnJd 

n/’V'^/ <fjyd ei v4wc f« ^ /u^pirn^ 

jrn r^y-&n't conAi WiWm. paitW p^ 

zjv4.4 nrejtyd- oaAI- caAdixh p* a/Jf Jy,j_ 

&K Zbrwdd Arrq '/ditj ^4(4} 

/im’im (jenc-mr/if puo$ 4t -^u-n tve/e*0*4d * 

£?<. idhte- v\n^ moS* iiPjMW} Uw-he^ii/, et-ctrrdiJ *- 
'■. Pe*3fo<. -eA- 'A*Xnfa{ ^iWawY, c*y «✓ rf/deni toMo de£&i -—- 


k ?iak- c<r. 

■ PenJfcx. 

3 fcduJrrcw^ OrWA^n, 


j C ^yrf^^M r^. c W*<rf' & <**/>' A’e^ >0<zAe^en?'W e*enu*tfya^ 

1 a**# **»**rt,- ‘huye^eut'M ^ asrtAJh'elfoJ 

W«w^ ■e^ervihAo n/e/l 

j ' rr\e«Jl4dY 'herd t)<1ca W-. fma'le/ e^Le^huA. 

'kan'tMA^i — /»*- eo-n-Jvn~ji foj nustviisn't?vd jb/^ fniyi'h'O'v'd <&$*.'- 

n u^Wuy 7 K «i qil, eJ~- cle^~i/ j-yi dafSastc-U^i/ j wWw/hv.; h/-^ fWi^r'Jc 

YittoJ' — -c.i (&¥& • , ^ 

jnb*fa- pcrreaUuV ^ /e*vuj^ } r *4-caStre*^ 

*v*V *M u */r£r'*** : ; n-.y. ✓ , 

tA&fkt*-' jnCltJ**- jv.duj’rrut^ <* Jfrrf/Sma™^ 

ty&tticft ZaAijA/ mv&Jtu/ eAX^r^ %/e/j-wA j^aa' /uwt^ 
vrxjA'er*- eertitmj ^ J/-eavujiat&f 

rafot c*rU<//a- ,'n 

<yi'J?cl-t^ JufcXpAl-j rt* c enfip-'McA*' po /^W< 
fnirfhtv^ wertlhA’s^ p/du/uu^ l 
pentad jnywnti *&'*<*$■ eA’„p_ 

W-i'rt- cwfitr^ vet'f**’»~ SaMfp/ f‘« i^^w/ 

iW_ y^/emAx^ /jiitiluj ^eaxuACAf^awu/vl f u#/ h&?fy/ 
$r£i'c)(f-/ /vj fu'2(6 o^f‘<y / C^lA t'&n <ta~- t/U-vt'C oAt'nt& k4za^_ 
a. hAix. -e/aacA ex. n* alt*, cc^/yylf. Au n\_ 

e^u h\ pwte/ AA' da' 2 / //■eft/'bi th u//v /ptriT ax. ex 
TVUrn*/ aAi rx(A<A' Aijrex/^cU /yzlA&h/-. yrtxo \A 4 Uaaa^<__ 
%Jlu/a'*x~ ^r< hc v^x^ estL/\i(r&n' 'hrivuj e)<ts6e4-~ 

C° ore&yceOuS, e/Jp ^Le/enA^Mn^ 

ccmJ>/<'* S*h)^ eJixA^ 

^oActix- /cisc A&srrt -CL lync/lt^ e<rn9i r hx- ^/WtwV-, cptA^f 

out^. cca/. A r/~ t>A~ /usw/Jck. aC 

t hr\\HAA^_ fou*jA*+~. 

Cfrau‘U(, n-e^ 'Mcycjiy **<~ WciyCj prn oik/rx+iA- e 
At*- nfx'cUcj /pp-' ycf] cnipA&A-,. 

Cvur ah ^ycA&rtvixA'a^ie^x- /rt<^tCaw/uY £iirfu**<- cax/~?Yx^ 
cL aJ/A’it enA't*~ Aa/*<e-f, ^tiuv, A#Aneo vlX pap/A-cP — 
cftprAj •eif/wr'vt? i‘* (a/^/cuivAj—A'a. aAr' mch/i' p A*y 
foguA.U'v /-— / ftxjt(&i*/uV , c/usytf c-vA?A* An'p Jpi/' 
c a *A'*"*«A juuat—eA- / '/Uc 

trfin 'vmh'r*-***- , a n Je ? e ^u/e«J*'*’ &■ cr^’U'e/^ujfJ-r 

sy'orrH 7&C- 

ft (7M&nx 


/H£s ’<WtT% 


(\C / Y^ J ~ ^<? tt ^;w r 


/P 0 **? 

CytJ^S ^cyj^e/effa <{»« <je^ 

ftUtjt'f ’ f** 1 *- l/crt'u’/ty f i/^'«uV^V_ 

iU~pie?Ut'rx*’<s/t*/ pihuUn^ waffa'i^ cffrft'yUf^iex 

Vfyf# /o^ Y^ ' ^oclr'mj^ 

^Sv7U>ALhH‘'ti‘^ nt/(\ w<dior<c^ A a tv~efuS, m?7\_ 

e^tirK- $,'ii/j ipL ct <) jnfef/iwe^ s>\ <*<) 

TtufhhAV ; uJ. e a i ( v jiI'/ 11 * t)cYtyt^eoA-r^Y^j 

Vcwu fan o*~ y *»v. fy,',. nu^i4uy ; t4 j_ ^ fvUhc 

&%. crt.li syU/H*~ J O tipwhjy ', ; fi <Vt_ <yY*L/fif t?yhfn£. 

Cn cj'vjdi*/ cc^t<s~ woblW sdYft’yittvf /jJbnA fa. ' 
vew wiwi/ej ^/Yeyturf ycpfu mepf^ spr/Jef- Art v«f>pfa<- 
1 *■&.ca/rttya f yv(/it'll3d/-, fiec^ 

jvpfr - >4* ^' /n^t'P- <xYY/t new ve/vL^ 

1 esL Vp^*Y rie/to< - Yctfuym, <£JL 'UtV'- 

^ (,< ~- %z..pyu{t&u£\ «- -jt^v ^-c fWTct/irt\*L^weYY[7V.vv^ 

ocjihrf %Jh <> v«/ «?«-. p'Anfa ,Vt v&tt/iftuk 

Ctm tf sffa' \ TtA**~- i*A- <7 "^o ci oL Vf i/J cdtfechkr. 


c^Pia/ ah 0/4?p*fan\ Jl'pufal^^eaUr 
^Wtv. vnehj> a^mnif ea/sre*^ &Aufajj ^„* l ^n..jf<r/ 
Yusnur^j j'u'n&iX ^ ( f r ^wtJrj- : tvietU?J aJr-emA-, ta /tajecujt^ 
&lLcrcti twj. / ' 

^r 4 ’’ cWrcK otievt'kc^ j ffui'ts. 

*.fhyWfaf m\v"j o<Ac 4L- uautaf t ,\ 1 

twr vmYt' &* p* n J lie / a.!) vrruA'hip*. prv-ucfrasn' 
a dhAU^ Jzj-UAU •' 1AX — fuUcaA- crzv/A’tr pi'UaA*. feuujli'iy 

eA comm cfauf 


al' cd-w w 0%'iyf 4^91* fcisUiY. 

faiA'lt j/jl+cJ esrfr* M ■ *y/fd^l C *V ,n A 9. It. pktTVL M^faiAfe. 

trt li/tsf. a<efe’ %>• A/j ’f ft-'O- pohj,je.jv* p 

ej(/u '(ri *4^. Axyrfctp. j * “99- ji ul-e*f t&S (sjv-JI a 

pihM-hi ** , ftf ajtfV . sc/j 7 t ‘a * <jve*' nz-cn/n'ci^u :-9<9/e^34 

cl^yntM tri~. eA- atefe 1 **- > JrwnqiA eA v<-/(i'ieU^2e*rfy} 

jywha- * i e*- i rav"****** 
gLua*$J yifaw*- *2 'jittedfi'xi- Se/awkix, J e .( ^JJ 9-9Uj 

fji aid'*- £P eyreJuy* in raul/ C/y/3e^r tortt-n*o%l*/ 

p itiTjA.lu'V yuan< imrt'tA'hryi o . \/^j 'pih9*VtK <pu. & yn u/4x 

gtjytttuS '* rife/At ce/yp?r<-' uacu i 6'Uty < Ay/fefe ■ <* eZrsfe. . 
g/l *yv*-' eA fosia-' irtiL^tv - ves^ eA jA'd<fu.e4i-feV - 
dLtfCer*- t A+Ayf/*y»4p uSey-fvm - c/fu 

vCj tfi'UA fet)*y* 2*fe tn tf c/yptr*-' drier e4- fen up f c/y/Mr<— 
{&tc\ 6fa*rSa fP hefe e/~ Sec . ede-ey v*t*~ cxjui-^uY^isrij. 

IV&V71 aJu^rn. nyjuAyi ro^Ji' J&vush Ja. xA A nton<xluf 

/iaK- d-/uuj ddi'rfe&vUuY. 

,v iifj fa lA {fe aS& ru ttnfe <i-/u a din-A- ptyr*/ 

a/ff+uihrrt’p- /eS t9Aem 3o-' / cuyns/w ofy enu^o<~ / i/et<rf'‘»- ^/we^A. 
&*- 2\u^yio- yesn twv^ n/iVw'u^n , a-u. ‘V&n.fet'uUu/l e<x ueenfeJalc^ 
r*acjCi jrr^teAii, «. 

#1 v&rv d/**t/f fi'ferusf ^cUj es^A^ cA a/y rc-i v-e-n* uAvl— AJedt.. 
inevM'ir*-, ppM'tvJ \fe/nMu*Ju4 ctJS IrroMer eeAcy 

coY-^rfe-- *2 jxA'i*crxlfe'**-- SeeencAu/rrii* fertj/o&y 

erynn’iA yrufhJi'/ peVludr*J- e< riaJrisyTv*^ jf'ujhU- a3 
kcii&H-. y&j rndl&ihi/ Ju.i /3 /{pp‘ 

2 g/ni 0*49*9- ^ <rf r 


/rt^i rini yt rfprf 
UvaA vr-^ wry 


neritcr2i-_\ 

o riAtft afeu/ff diK-. CAe * L *y vein.* lu. <ju* 

cvfeo /perils d- 
't- 6 $><L, Q> 


r 


r cVi'fr' 


yyULj-7'l xTUM &ndj </<? 9\ u/uYtli'UJ-e*^ &C-U 


kr , <.et-y$iA'ww,- 

1 f <'€**»*'»' 4^W-e^ . f**' «*sffirrc*U~ raftt. 

/%. Jlusmd'h hL trn'nuyo*^"^ f U(/!} * a *M*- nre^ut^aZ-y- 
^cr{ jj xh'me'f^' / M W^ cffifUe^A Myvh ta/vee-fire 

icfvtfu^vUyrt b’f'rV*- <* tj V*'*’ 


%-U0 /irv.'Jt'h'o~ / m , 
\ Y*vtn AtJv u u*~ dqut 


r ' »"* wk w u*~ ttaucrjuva-v-ey* 1 n frj,s - <* ‘J%&hlrttd<d'y - rJl 1t.lt fA. Se$ (4'»\ita> 'Yrt-'idfa '— 

T fft&t**!- leU*: *f<-* W*v ^ «'■*' «*">'' 

f-vL- ccd / fi UA ‘ <y *'®~' ^ Jt vr # /t1 &i ■ reA'ned- t <&rv 
c^aot % j\A*<tvh- <c£'rn&nJi 2t)ht'tyuJirTKW- ; c^ai^n'A' fi'ai — 

fitsCt h arflt- 'VCvdvij du/ytf tA / 1 elLGA 4 *^ , ccod h-n * _ 

.*/.> I w 


**/ i^cUf'eK^y^ f 01*1 
’ idS-r’irm^x. 


- -&L-c0'tf 


s/i'lcf eft!J*f'f,, J L 

entrust*- ncYioj j rtfJt-e u'tte/ A'usl> rr-oAr'cref Auyryt 
cijn’^ fit ul<^ ctAyh waiShS 3 idfi-e^usKJtti' Pe*u'ij-iAJU 

Y"/tX rfdjynej £A xrjytf 0 a i fat*Uj. fivYd jrk*/ $u*- 

rireditMhxr/ aJe^s W~ fizt-ah'oj jrt cy&/ ra*4~,~&A iA f t yu}Su*h^. 


•s/a. 
met 
ctrdyfet^ 
ir4e> yteiT/bf 
\j u vat x 


• fa e4(~ mao-mte- 
; Jx'ccoAtj 


/jtyt iC'/t'e. Jjrj 


^rU/ ^ t Ut'dty husnu'Jv,^ ^ 

>‘ J ‘T”<UU1 f&xcjsr7i’6u/ ec sfuexJu^. 

^♦«/ /a/rA P,w4t eit/tWt-nA*-, crrri^Ax'a 

fiexr*- faf-eth ^ Yr1-e>r1- ^/4M* <U. v 

ino^TlM. ^e/ktAio fit''a/— artn£-nArYit+^ jy\ 

A-e- y^W famous ^V/ _<U Ay 

c,dt^/i/ht4— Cn fSrufat**- ol&rzofa- f <?u-^V^C ^>^4 -e/A 

J(W ^ r*<^'e*T*«/ anfervlT*} 

hcxte^ . frrwUrto- vu_ J,^ru/ /a^t^^i/ a ^ fl J 0 

*uUj 

2 Ti ^ ^Jrua^A juts 
/eJ ^XdYe^eotrWM 


• 2-7 


< X/X-~&T'c( hx \ ^ 

yu ff yt-tnaj 

(xffC&rciMto y/yfrnaw. piWA? p^-eo^i. <.c)it/Sr}u*A~ 

tno'bd 'h'ni^eJJi**- &t- r»tderuJ^. 

c^vui <-ayn'fliU-~ )YtJ-pwpcAte**t cenprn/ -^r>y - /turn. ex/U/*_ 

, ne. (ffTjirnJ eA- ca/rrt**~ omyeaP. 

(Jin** tiesnU*- 3f’nj2^- d.3^yPj /'e /txa jL m 

(edertj < pokt<J tfWe/, %'H^- <k p aodi'Giu/ fifty aJif 

e* j f*tC'GuK'l /nAWitxr a c') ecXit/ pa^e/ (feM0crMuf / q'U.fl-f 
<71 &\a (S— hiAld /yrtoiieJy f\rHH-Sy( e^XCY&M4c*d*^ 

rufU- yc/crfuwrtM**; yur ca&r %’^pO- aJ> 

‘irtM.ot&AoJ\ J\’ eA~ jrJ-w- a/uj fl*** *6 

pe/Mv*. pkhtv cd*j d~//esU^oJ— cf*y(M'U.\^_ J rM * pt - (yX&rcid'. 

nm. &/■ a/^A^-jrfv / cpnuJ epe^ih^ y / p, k/jt 

jncjetU*?*- eJty a^owiu x^oh^- c^eL^ftA^J^ 

a/euUi'wJ' m-mv- 'Tcr€c^eJyrt^n. 

qva/fL. \>\pts j?-«* niiyi* h*nt/ jrnw<yrtvj eA- yVe^Vt^j/ 

L^„kW sifp^ft'wiU- uJ>' a/i*r f'&ttxr - Aifr 0 iAr*bi\hrt* t 

y e Ji'Vt <X~ rwMlio hiwftv nnJ*'t*-eA^ e* 06its* 

vWiZfU**- w&veuyf&vft £A. caM^ya »*v hCpApLf fa 
CO* a0*flfa t/W /wk«/ wtwrtfiA/j 4X V7^/ 

T?{-nj k' hd? ; W/f'M 1 ^,iel 

Zju'yvts^ y «f acuM!*/'^' ep°fu*vi. ccryirfnJ vvynt a/ prtwoteJ— 

cpjJynx^ $vf oifb'u tii i‘£i'J a,pA'J^'rn •u-u^'/f^ 4*L- 

jJLu~. a4fkvdt cwAtorra'i /i farxswfav ad ce *- 

aJjc*- ,nxAi&Y^v< two. / * fon* *" ° ^ a™ <** 9f&?u tf/aan***. 
paciU-U'^. et j eu^cf^o/^^ 

jtftk '/p&di-nv**- <*% aJr'a/HA^ nfeh'oh'*’ pvrh**^., yuur 
_y*tcv$ip frdyxtf&nlyj cuAnw^lj j hSAYuaIuS. 

<7? nit/ 0 • <*&<. '/ILflnJfai / - : 

iMi'W XftivX X 

\XU w*-\wyV^:'<.ft 


*A VMyiiY.vv V-W& 

\ ^ f . ^ ' 

.’*.£*>■. ^wWirft'j. « •;*•- .:• • 

>'4 :■-. 

^»»V, - % V'- - : . '.^..sftj:'.’; J: 


■ Vsv,^^ at* 

' ^v*h aWX ( .Y»n *£;, 


V>c-^ 
,\^ s 5 'nNji»V \ v>»- ■ 

jL^-rvY >''-t'v.>,*> >'i- •X^ S' ' • \ .)i ', •'•*••’'• ituY-V 


■ w,s-W \ 
'•*■« Hi-i 


! JtVssvv, 


■ 


' - • -• . -, ' ' i»X-- 

%>* •• • , v . >»\ >V x - v> «y , 'AtV ••'•• ! ' ,,, t?' 3 y^ VjX 


»* 

CWvaS-^ 

-W'5: 'jlt-Si 7\9\aflS»*’' 


' X^ H< ^V oa V»V^«rvk tv-;'uf, . 

• v Vv* X,, _w, 

'' ... *\ % . ■■. ‘ • . - . . . ■■ 

./•- V’•'. .\"Vss^Sr*« •* »s'v >.$ -»■•, .. 

V'i. ;Vii!\ 

^'S- 1 ^ S»t *» "’ '-'♦ ',5 f f 


>"Y' -s^»w 


•■X Vttfc^Kv 


■ '•• » 4 ,*V * 

» .MVfttWl j* v 


■ ' •■ i '-Wi V-V- •«;•, ^« v # 

,vw 


. > . X - ..* x-'v_ *<> , . 

, v. w ; x^tskj, >. x *,«^ nsv , 

w>. 
- i y i >« v *■*»*■»•* tv, >,.,v 


: -X#>w%*j .ift.y ; 

t'-W P \^.< 


; 

**- ikA ; 


- 14^i% v-^^i^’'. * 
*X ^SY 

Oayn e^c^U^r trzS'froy**- 

*las 6 ctf<'ji^ ‘)^e*re*/i , */+ Qpsrtcrfu m ^ /y^ , 
jjhmcvfa- c</TH^(ecMfoy ; a.} Jlayyufin y y^u 3i'yv crh’cQte^ 
aV'tft Wn V Y&cisrttc/i’sri&rn , ^ rtfeyvu/cvy 

Yter+fi* y7th'r^‘**c/ Ycnritrn y, -/Wj^e/aL. £ <.-f * * ^ 

Jyeciof e-^nvyreAen^i^ 

fyh yn cYtuJ cenjU'n-/ &0yf t 

wd-e*'j. J / tv\J ejftu'ihwK. JuJifeoL jn^empe-rirf 

ei-jirirtt^etfUti) , ' 

OYqcMAou/cert'h'JfV'. iyi tifth'</ Pvm&rr' 7 *ajrttlu'!\jju/ / <U- rfr^'p/eK 
ttffai*-*#* 1 */ Sd'lt\ei~ ft(jV / r w eflM hn/vj^ fri enfajj ajy^t 
f&uJhihJ €A Jt/its{. 

C&wwu/nij /<t(uJi 0 »V« yuA'J &*>t 

Ycy^tuz^ n/itlvtuf, Ye^- etmb'j'*') Y— >it<?CeUui. 

CauJv ^n4- evUttfitj*yet a'li* 


cM'<OC tyi'chf. 


£V t/^/ rtere/len W 


***- ria/wrzi. «. Yfooca 7a.{?i j, 


f-e/j ax*M flii j/enfo Y }e/u/ faSa4. 

9tvhe/?Y: S''**' *4&h* /utU-juU trench* yumf OStiA.'nJusir J. 

Jwrf-tf *t Sphthfi «j£« c 

ji-ecea^ 1 *-' rjca^iAi'ht/t^ uY (jrv&Jt'tetf*., vu/ya J 7 /cY^re^ 
eJ (tiroifliyruft# 71 fOTi/t'-xeaJaV^ 

cj&( lirvJLtuAOf *<*'<// eY#* Pu*K yavtfi’ffiuf tf/tf lOvjumhof 

x/fedU <)4w y^'iWj ue* extern*' J*** ft'/«$** 

jy mph)n 1 Y*- J^Y-arei'Se^Ji'*- $yr*ybina. *$ £ ? 

aM* 7 u} (rifle*, p eVfit t'beMrt yr* nu n uAu>, rr Caf,Vn 

}eJmw- tdto. 

qjjt fill dnwrfi- pefivwUtS J\'jv<k- SiajVfintA.) an v>n %yU' 

r ^ffvjnrr/fi'f(K ; y a (i\pl- t^' <K zi 
caod&n/u#^ fH<y/>trfu/t*A- ai fyrtcpfo'KA-tMi^vy^. a^'pi 
fljpetlfr. ^{am ,A^edu4*'- f &L tf* l a'rfi'rtA. <t^fiedkn ( ptrTrtm*^- 
ajpeda***- j od~, cdi^fiiK THwfiusH*- eJs-A < c ctuifiA****— 
dil&n 3iA* • ^ 

Jy mphrxc^ ‘Txryfii /crfitfty vdrype/Ai/ A<ar <re uufu' jrir^Ce^ 
QideY Tyt pT / 6tfu./i*\. eAi&-nJ?K <yetender tf 1 u/nAtm ef a^tfi 

/ /rtf 'toTae/^d a u/- /?JY r^pU^cUna^t/nJej 
Vv*Uur/J A&hJk f /r/tUi'r*eY. 


AeMe%Wv'w^. (fiV , ph*wru * o&i^; yn or T>t-e'fii} t 

a'm&t{JiWw A ~ fiefiedAAjtij prvi'pi^Ufican<pa/iUi. 


fo fit eW7M * Olhr^ , 


qkfyvtnr. 


XKCXtr* c/U 


?*ie%i\a4u&vUv'*\ proh -ndtvn ^*a_ 
nefi ayy<Jif*i-&Hsti'/ n*- jrrr?7itdfaj~~ 


cfii'ViOyrfi «L Asm th tvnu.M'n^ cpj&rzt4xd y yunr sgr/frvt/ 

\?e* aJt eo a/trxt*~ e/t/rzAfiA-. / 

'y'tatfa cfuur re/ /&< 71 a*- 9 iaMora/eA jlutiirebi hJl~ to-m 


• aio/tiK cpAur re/ /ed 7*0*- 7t aAurir/ef jiuipetxhuA- tort) 
t )a/)t<s. jr'ittoiUrrtc, 

! ^ f VW $*/. IpyacoJ ' T tfi/ as*o% /, <x} , f n %>*/,o jn-. 
u&xJi‘a errum*- t/M-nd-****- <^u*r a) ort/Gf cu^vtAi’tyrre***^— 
xaA^ artclud. (fiytue*U<'d froi'c JltJox’ptlur' tUw r^V: 

dr<Ui'^<L /&*■ Avyurj*** , peA+t*- 4 ^ gyrtih’tnju Worty' — 

\ 7i<LU*rr<— roAA if hi- t 'n gxA/etlxr-' o-W a/zArz^ ?t zfim *a^ 

L eAtr- jdffpcith. / ' 


111 

C?Qj> ^1/7^77ad]’ qJ~ 77trfj’ 

Qxia iff efd^YunA- cM/ni 4 r'srcts qrec 4 '<-> o-eY<A- {n -_ 

fe/rro]an$d f ydY^trui-eaYo 7 d o , t#i\ 

pnnidj y.\i'ul /a'nt-~y ~atctf6( ,'^'oY fi<W*L irt coYzYvlvt. 

?((<*/ aJ fa ayv'crfi-KA-, /\*Yc c <3 ] jy]rtc//nt^y ]eYi >/ e*vH~y uaf 
fi'icfa-^erbi'n*- /' ^ pvr/feTiW, '/-iH'm&ri Y^yrtih/cari^ a^frf 
ei 'uyyf’f'. 't'l prki^ /jJ&faS pri's-S. a^- 
pteSrtd n]yi' <*_ <,Y rn^t^f 

tfcatjio/ enL^^fcud* art firA'u/ ve/ 

tyurtchaf. ' >■■ • . 

SurfJ— &OyuaYufatt^ <7Pt*y6*/\Av^ QMeYHd ~ 

^ojfiwurr^- 1*~ a/(d iraat^r/'tt/ ute/ t^sYa u*. fat^YpntM^ 
rtoUunt- , yjei yufa'on*-' e*v<■***- yucY J^-aff^aa - a/yr* 
adt' ^ drpt utt'Yxi nJwY f <o&L adt'utf 2 e— 

awru'<P- fKeShOonsuXi. pirat W Jart-* t i ^ , <*~YyH'tyjAj t 

rnafa^- rr-c^raf~<x^ nfrt f uh <r yn 

Jyyi^Af ra aH~ of /?/ te/tr^aS-- SiWmu^. xffre/ 

ouM^ ‘fHeSfrj 77 < ayif^Ju %l'pjl> <ra v-<^fOs/vf- f ^4- 

JeotA'ohj-e/-- ^zt/4i% 

¥ia]ir</SY ej~ oa uJtiyvt ptea, r a eYA'] aA t / YreZ-yruvuyf & ^Y 1/10 ^ ^'* 

canrwjd^&twf, fiere/tm'^ HatUat -eAY yyyjy, otf-itC ed~~ a ‘ rit4fl/ 

outfzJi aner*-. 

Capja' /ho j p hetftjioittuY eaiH/ ytter' <nufte/ jed— 

ea(J'eYna' /umH~ lU~ /-&Y- 'T&Yuu*- nap- yt ^Yuap/r'un^ ?h YeYrV 

. ' "T foJ(<0. 

tuU--vur/eriAid c)uni of a t*^- car^aYm^ joiY ,’rt <r* 7 pvtj AvYuut^f- v-ePirf 

/«/c_ Qt'cx'tus, yd* y* naya} 

9rJ'-eyr»' iojJa' /aa,U^ ^^,/uJ a.e/ /vwtyfU'v+^eX^ 

Spfribx UMA^ / yuA YtiUidC OOP**- p/'J 7 ' i4 ' ,t ** r -e/-.' n. 

€<7 CcryiASx&idb'Y. orrt haaa/ha- /f j? xzyf\s ka_ 3,1444*^ PrtryeY- f 

fi a a (Lfj'V a^jf.-u im. &'yv &YY 


CWtdttS- J&S 


A~w f*t?, &y*t*~. «*.. . 

c-xc^Ay^ • , 

ej.crt^ifd Je+i'ef 7nc*<'i*f yrtfertyefax. 

j)y fw^fi&n'e/ canj/f'k** L <- ^u*'$ou / ^-&>L& , dcA. / 

aeS coiM cu*4- Jftk* x/eJt*te*iAW % 

tfJtjt'U'iX ViwfaYitt'e/, ctfttoiihtbrf jrv~ ; el eXcxe^'i 

wnm- JhjTjrretfi'o~y$*n\ < ejidwt/h' cciuJvi Swxyul/ 

j 71 <J /u/»c ca£<'3tcrf Awy-cu/ 

#a\c_ ,V er^- ^ nJ-eizteU'j - 4 ^' *x£oz> e. dea<4 rX. 

^w*■**- fdiiffaeJ-j-xX- W ay t-f a <. ^ 4 *^^ /^ <*-^Uci^~~ 
vdh~haXliJ f-ew'jvtsrie*^ XaJU^aireUD'dA- ceL^'Xmeax. ' 

dyv^MAl (jhk. %‘ceJd/. 

/e^ 6 / c4Ltofaa/\i / w^- cei c ferf~ aJ 9iy* ^7t^ r 

JcXU'd^ c^Va**^. efr- Ywrlfum- <rn/iid jnhrx■-- 
?am cev^^ 7 * ^' < ! yl v **- ^ ^ ^W<t ’ 


v eJ&SU'K'fc 


*/*« 


iraLC&iiXtff' ** fnyjurf^f *»■*»*' 

yyvyri<s'/>'m fit\ ^nr^tfrru nhyf /^A'/k £it rntyrfd c#nJ<\ e/i> /ymy/hmjile^ 

/t 'gyi(f<Jiv*d~- ceyfifA'r* 0 *- • <£f W4^y,t, 5i* *ey<-<«/ /eon 

ton/«/ A-vJhtaf ^ fHuJcu/yfUtVK. ^W/T- fewivY 'PWMZ/uY 

^tarcdMa n UtJ jyi hyn > f-eJ ■vu/r&r&Hfef, /Ve£ c evtv 

irrnX'<e^rt <r/aM%caJt'rn&t>*. , X'^wSiyv^ vieru-u/ 

c/nd/fllX -e// - cX ynuj-fY €.d J jiltfkv/ as* < \A m&J. ^ Ua—S 
de&LjM- tX-y)i(tlM v^~ . <£x yn u^cu/i^fum^- 

XlouAvlvS <^a> jujd^ef tnyuflj mexvtv/ jyt/exi' / kuy t vWc/Li&_ 
jyiteAtyJuj JvJ/tdv jyrihrJ ounltAaA}/ exfw m cjU^, m vAu^ 

ufo-^wnfan'llzfuJKaJvn^ olaaX. jnyieX'lut^ 

rim- tnlnm &ft~- pnrg-yurfvi vdi&yAj c^X du^9t^r-t^ 

t ex&6>j tt<oaj*d y Jpina/iJ meJda/ttx'; SeyU ; ccrxJil oi^-e* 

xJ fa^dA^ ypXk’-uv^. atA'tny' J r vy 9 eX'x/it6*y ( xr e / /_ 

tfXjdi&tiAvsj'/ yitaXum^- xS jShi***- J\A ftfm-A- ■eJf~f?ec&f/i’tziL/. 
ft at atjj c&fU.e?l- jxl-wk*/ ynryrus/ij f jm a cextA-Acxori/af 
e< oJi'aXu r^ ya<A'vt ^ a/ii/nert^. <j<toe Atm m/Gr ^/ 

pttrSo ift/fi'' ty^cA’om^V, /tc>( ft etsrf-e/ <na (k fo /,*_ 

d-d a-a fl-Uay ■PraAa'rdi-r 


^ x.'ih'i'y n tsrC.<c'd>Az- j " 

i^Wi«w . <fafptrti*r’*£ 

Sfrt .^€*- (f \^.i-^ i, N- ' '. v. 

ina/j-: off e-doit f a^L a/S-cntt/ aL^c^c^f **- «/v<*.. tttnji&hi. 
ejJt avffyneg^ Aa/yut\ .. . ^ '.,, . > • ,/'-. 

/X*- Pv-jpft*/- prvjrn'eL hii'cYaS cttyi\ (niviu ’St & 'ay vf 

ct^fa/fi{ <*4 trr/t fiiew^vlexe/- r /■ . 

/a#?* - - t/'c fjtjrtcviL—. vxi^n-e^ruyfv. <i/eoC awSfl-tfriy, ^ 0 j i a f*ri h'mM. tr a& t 
/dYyn x OoUj jri/Jrumeit/iifiy eYfyi-.. ***£***' <W|4/«^. 

hfrvm&tt#\ y\i**aT^y ^ 

'meimtfciil'H'/; 1 " - ' "s 

&4srS&rv^ i/fy ^ x'yta " ** ^ dAt'a ** '- oASedit fivi'm^ri/ 

'*V*t4ttr JG^eYl-uY. \ t?i’c cAfh*. e. ', -wpewf Se/*Jt* 

xi&n frf(ixfc? ^ri W «X ^ ^.c/u A/f ec'/c&ASi*- / <{}** 

4ft'/*‘Sfi cm. -t/(f///2w4y«i^e: y.^4 h;' , 

c* e#A jjiditifj A . £/• J<’ ditt/t' c<vireci'n4~~o y hwu' dy^eotK 
CdTifartk. dtaJud'A'*'^ , nrvj?ii<~ e* psi rt<ridid Sh.’(/wdvv'a.J^pe/,’ 

JldjT Jj/r tx Jl cufrti'd'HA . • •• Vi* ^:--' ••••'» ^ ViV^VA^ /..'e.> 

cujW PLft/e^. nsic/rttci. / aul. commun to A c^tteY /rvpita fc/aj 

irxwSuu*. %ytp£ ■ nje^tdt w cAUdtA. co yyt yi* ^tyid S't t7<A 

At**- tz-cltd torn **w'H t /, SyriipA-SAfo cmmA* p/Sf t«x h'etx^ ft ytiTaYie*. 

CY /efiM, cfttcYuvA aeSid <xJ [/ad*yuSm'yf ■e^turzf^Z^ t/u>yiu 

Wjj ewfedS* xJc/Yrc-T&y ct.itS S'oyyyi yc a 3 xhrct^u^ /%* Tr’jdb'A- 

ecedt^at^ yyt, c<Yii.iacrYiY. 

(i/e^fyll~ cdwntum o <if(tSt>Yt>t^ yuc*//yni^tafStfajvi '^totk a yy(t<$ 
t<^. .oecvfn'<tt/i*y c^Y&Orv ccftct^iaJt'liA'Y 'jd^Y rt^ru.trfy^A 
tt\ y/<y{ yn/eYv^dtSwY. , 

^Yr^'j! /u/r/fwAW Ayaedte^i/ JyAjtdJ6r tm ^ 

eXcimt-r Si't iff-dn) e^ri/ii di&rvq <<t'7r , J?ttA'unfvuY, 

Aetu tAst&n /u.S//vdt A'^, . • 

dAi 1 medtSvi ddn-nYxim. c^rTicrtS 

SyTVLyoLfhi'dfvK. &/A 'OiiAYc^wt'^ ynYed~eet/ 4f0-/cynfa*v^, dtxttad'ur^ 

3ca'U iey a/fl-e-ri’tcYvr-^ &<- 'ned’vtYvft^ co-nrniuiitu ejf~. 


yivyf 


m . 

, ■ v/ _ .,. 

ju-^ r^ '<*-***?<*"> 

J*»»/ *0«i* '**4~#«**<rW***- f£j 

j ft i'ei'7* 1 1 i ; 

aU„} ^ ^ 4 “ i / a yf* M 

f£a/t/ ffjjf /itnfi'tt '■e.y vc^p/tn/ij ??f .$?**£- ^ c **f 

c&7 / hw*r_- 7n ff^'e'txK. jrv^(r^ K ./jat(l r* 

''fat<U- efw v4V c^ i 'v^'4 / ^ 

a? r sji*A’e>£* <7J)uf. "%■ Y-e-meln .ik 
jrtfrejYii */ eo */**_ /? 

<.'•*>e*bi't«So /^ ^-k:X,u, 

ftyUnyl fefAfi'kf fijdrvnl a 6 ytuY Ai^U-cCtA. 

iW^ JaAtjj cV b*<7ri€'**-- tY$o feaJ—yjft otorzt^xfU/. 

ftiOrV^t 1 ^^ $**'tf**«'m*7t*> ^c^c<,nf& aBr'h-^ 

■'H -J*L ^ tef*2-V 's#(£ fottit? %> Cy wa^tY-ejii/ ?recerfi)(iL/' 

Jif, y. a v^vS yL- ’a ccym 4 'J *Vc Ye^if (kjO'c/Vo ^an’^ui.nf_. 

t efc jin fujd {XuA yrtsrp s > W( ^ c<i-reifay t 

(t-A'&£*?>} i/lCeitsril'l et~ /rtcjv/uY ^TtY^fr 

#6 (WJa v^ Yc/^tJ r^hYn rtn - 
tpf frntf fjhfevihi 'haX'UJ ?t(&'(*'A'rr>fan 
in (^Y/e-f c ^H'n\. Jr^A**- &£ \ 


ia/lf fM tt/t O , / 


<t' T* , 

t C vrttn>Mf fWVM, 

Tie* 


ItnY ap J e/p-e^i^ng^~ efd/&Yh, JcJ . ^ ^e/_ 

' ' * * * ■ . r. /^ j nu &$%4~ -vi&TfiLrj^ 


}e*t(mi4v4 xa.^ e^YyJ* jte/^ y- 

. _* !_/ ...,Ai Pnf/fiA^ slih'-rvll/! . 


d* f/pu/ 


/ . aA* Y* \A~ fZr&fi'f ft ufoi&u 3|’’ ^ 

Iiray7icrjt' pirY&Yfvftn^ fii AttfufiA 

fTirrftj Jb*+~ a«rYv+*- et it*/ fi^ Jen^iYY fafffl fA<- //but- 
' /el ufaW ^ j' / f Ut/ 7 (rwA'ce-rC. 


k’ce r<- &4f~ e y 


ip*/f<m*^uir± h&fiit* pA^&rtfU/) 

lUtvrt'l-d 1 ^rW,V ^. 7 /^Y^f 


HtfAh Mi rtfSt**" tfi^v 'fcewty 

St' &nSi* t /ti 7rfrt%7 fi'tvrtJr- A /i*njw're. SyrUerv / p™* 
o.Jiirt-ev' i~ atijrti'ft}*j /p^wL ( (with’firij sfjferuxAs^tf&is 
-y«J^' 'jirffavt- a neOvnL. '&£*$$$>' 

<y' C} % i'tjw , cihdrt't"'^ a */a/*yi ^'n*-' ^ A ^ ~~ ■ • ' 

Mvdr) a\M p u/(att<~ 1 yY^vu^, 'Wtff&rfh %e~ 

/ y 7 ,* ■. • . 1 . ■'-* *” * " 

■ 'ceWtraH*?- A W**A\* ~ 

/■! _;:'>^z.^' >Z;v'_ .. > ^,j. ^Lr v..^, 


w,# - ’■ - ^ '- 5 . - ; Vv' - ' '-t - r :'-oV*~> V>i ->t >- r t^\ H'l Wi*f 7 ^->V~V 9 ^ 

aa&tije&i*■_ .■?*“S''etyij, ( j\t*’ e4-H>&*$ : - y w ra/xt / *cf 


#£/ <*« %yzy:^ ; •/T-^vC'. s '. ,• f ■■■ ^ k* 

at)’’^SutY J?>ihi(• dg-/*' x J ,A /f cu^'t^/tratv/a^T/'^suJ^Yp-^V- 

h* 'i/*«OYu a C^jji'tf- •^IM^> tcf- Yupho <*£ e?{<JCiy 
eftrUJZ. i - ^u,y .i//h**trL. pe-n*(uMYyy. 

’ -• •• ' C.. h-nsV 


tl&ftforxh itf?e$f jlVL.J “ 


"" — » c - • ^u« t-avsji*- tfi*r 7n c*- p0?t~ 

jithw/xJ-j -d/(«cjhst*. ^ex\t^' v/fert?/- / ’■• 

JHL' p rV 'J' rtr/ fi' W*rf* c/irU/i1/y ^ fl ^ rl /erfia^t’un\ _ 

Tlutfn/ 

fV ^/ttY <sJlU*' jl'*1^ trt aY^r’rt^i/f ^ a^A itAX-’J - 

oh Xtfya'Z* /vni-. :>•.,' ' \- 

’tjwe/dfihh'rfii* p^^ypfrfe^ fefe&'j '■■,-cmY^ 

tftAWrrt- Y»e/wn i fiot V // , miY pAa p fj^r'4 tty 'Utarf-~ ~ 

c*iv*~. ruejt^- e/~ jy)’/h'A , /('ret- ru^raAiA^y/yc t icf i/^ 
fzjtswcx^ pe^t fpt/■>. j 7ihe7t^j/&neJ e^U'i^ fji'yi'J^ Zen/*- 

fJhf jyjL 'JuMirr ryrte/ivluA' h*r?nrf - > ! - 

Ha gri^- dtr/rfr art/^t ivftYu tt\^ peJu'i*. t?/. £i*7H(rrvf /&rv/i' y-Cj*- 

^fusfa r/UL~j ^ 7 ? rYlttp^ft'cy ca./f'J^ ^jrj'y. ran tihtf^ 

Vurtcjunw^ pe^'t^/rf* f puaJ p *£ e^ftA^x 

r*o$S {&.6c Tc-^tt'rp aJ~ &t /I'i/eYaA r • - 


SJcsi*-^ $<i. fj (//t'acie. /f/1 /iuourrlj tp t'/<y//iY ace z. 

SnY>ulnt\iAl iteX Serlch fteY -&C 'ytOr*ue/J ttYh'cccYu'rtA^ 

clwaYIiushA'. 


1 yxitxf 

'rLv^rnci qC 

jiti&f't&fdfef*/. -etfy ?*"*-' cun\.\(lA~ tfe-durt, ns*.*-. 

M7 ■'■e^p ■ : • ' “■/, 

QiJfM/ /e-j $ 

t/rtdt'oi 0-pt#?■)!■ * , 

eJ~ /l'Ge7u*k «U OtiHlLH<-/ ,ft.\iU.'(/u/ 

' ’ '(Teffia/H o *.' V cshv. via mi a/ «febW (itilrewJ-t- T- '/t'&ftrX y/nuj 

: , , .:, ,... ,A, V - ■/ ■■■■■ ■ 4 •• • 

<orfttrt S/f'ft/cA'liiu A/eJuc*- ■'fiuvdi'anertk ■ aiyvul? 7“ * •?' <* 'ey 

(AlnaJK J-^k^ryaA'a Pfj 

C4h~ ^ — itHf? Jrt 

. v^T 


^ ip/tu/ftrtyyto'jvertJc. cyfc'k*, 

^/(f j e^ '/^u.a)fii^>vfv %t~K^- 

/ ,'.v,sv -'c ■•-•.. •■ 3 *■• ' ■ ’ ' *\ ■■ . 

i^hv Omskejt’iy caTM ^ 

' . '. ■ ♦ _ '*r~/**,^'h'f&//rf-. ,' L~*£/!,/A£'3ftj/frir/. t/r'-ir&s^L, 
My 

a£0Ctrt} eje-UiC* 


p^rf ou^o, 1) 3 j rrttlM P6- 

furfh'U/’ ' ' 


».»V* 


* 'p'a/lfi;6v<yf#fc*ii'cf- l di’trfyca 

aJj>UM*n/ 1 

;vM\■ -\v\ -■ ‘\V ' \\> \ VT%^' 

7*y inytrh+fytf n /Aw^/ ;t ^ r^dt’'tifntic/prM&'<k<> ■ ' 

aMi&fc d aofi'anc^- flapfvj stificoi/te/, /M, 

— - ^ ^fSyj^TiZ/ 

Tt/i'i.. .';/_. 1 Jj 5-1 % . 
x£&% 


ti'*~ 1 ti/- rfijfyfij &l,‘trUL-j f#Ty t ?r'g7‘i?s f ^£~r 


yeSi/nhUr-eM -7#a*iuu-*x ^ : 

£e y&fa9<f%\ 

Spfua/e**. weD*y$*\ vfrpi'ufc ' *> 

pfyeujiyy . test, f'^.^u^^yVy^Suf-*. 

fuiy. TTU'tu/ pe*'U- yfyqt'udv rCf&fa'- .. 


j 'iik/M/'Y' aopi<rpf(eyA , ‘*' ,£*u/fvy c^Ye^/fy vcC eSMy> ycaf ^7^ 

j,ep e* y wcd-en , ~eJ~ JiVcT/ t ue/ Jc>xojfiof e.y~ty. <-{n<u, eS7q/ t ^<+4 

x x Jrpyedt'Ah-A 4i4graAjf. aJflUA // " ' ^ ' * ' 7 /y ' 

■ ' pt airye//#< a <?e) 
-Vitd^si it/rap/ee/ici 

I jej(acj&/r*i'UA<*±. , ^ t <a feppysr^- i J 


7Y. 

^6 i/dtePe- e/gyb'caPitj fau^usre- JZi'fccJ- asfJj'cAdU**- 

J&fvte-- j eccupatU^^OArtAsafa;. &t~ wesftmrfj qrusttfto/<zsrf f ’cu-. 

&J'^iVtnaJu*-eP~ 

&L Pefit**- ppfupht t’* A^Ye/ 0C<JW 9 i p iUu^^ a et~ cox/it**i*2£ 
pu vuJCiJ re*u&''f tePU'/ AtyfrhJ, s<#<*/*/ prtv&'ctPu*'; 
Jthu^ Aiwtsf U vA<^ pufin. ,/ife*r<K., 

c{/>ioyc/c&f Jld v u& a. ayYt^- c/(.yy//u-fiu4i^_ a/-uJc--v/Tpyvfca. * 
/uAt'Ccosj e*vd*P~ -v-rnttr- $/&%<'. ntt-rfy, yiu’i/P/iat 

ff-e^c. ft/fiwfr 

■/ttfyi'A( l c)t'i{t/ 'picr'fy' ouj4 -— 
fres-uh^i/. - ■ - ■ 

A yW&cs^- VM&'ca/ Avycff eX- P*Ve*e/ McS&y/ ^ua' caYicih. 
jiurfi'tfA <t-ei>«e/t£- - 

/ctfAt ^wrvf~ -uef a% &*&*#*- putur frfelh'cij a* yr7/ auY —- 

/ijff'd& m/i' tfxxx. &rY<fP?i- c0*t/t neA~ 

n<e/ cd jn-PcYff ^ p/eAAn*- cacc/<e/ty?*u'cK jnu/Yv. aP p^AH 

Yef&yfK'Y /xwytt cyi/ c/Yd^fiif’'^.. yf uX. -eY— co6 ip/*- pcvxPx —■ 

ca^vuX- epLperfit-- «j<d iA~ r/trfcf,' 

p&c jZ,u<nu!-'r/ prxvue^cUt'*^. peytwn£x«- 
* CoY-lxv- &etce/ uYk /iv-m/irC.- pauc-o fe#ty vjS<xl?n 

peJuPfo in pcurU- Qiaft'O .. eX—> 9te.ce/w l A- <cJ ^P*^ / Ax^pu-ax 


/(Try ' 4 ■ P*" rauA/ 


cu k^-- pcnU^ ‘Trjfo'li fHcfpt* £***—. XaAe^ 'tco'W-muxu'AH&yi. 

feiftde/ aeub\ tkoconfay, jirir*. pA&m^ 

Jc^tufK. J.tottc -^/W^^^JW: 

fye-vp/tx. 6ny rr-u^* p/i%Pfi/, ' p-idr* * u/cim/W <v<r j^^cU- ftafkSftyf* 

tfjCpttPacM^ u eA-tth&fA c-vnfxtU’ftAei'c&iiA. , otepe 'c*Ar ifHe/mum 

j 7t' (jquP$<- 4 ‘jr-e33i ! UuYj <jua AccfrcY uA-—cxocPi o/ S' c c ■ctsinii Aicc/ 

TtttfOrfUAL ( v ■ ‘ . /I?/- 

fy’y/e-ftfe*?*-/ </f(e^h\- j t f/r£/fj,‘v ^ Ama^c-h/ c^-iti'/t'c aprXuACiA 

cSTt'h'liu o Acufevvhf Jvtpx- . ■#*■£- Jeferyeti; -ftey cs‘h 
fto20jr2^ / -l£&h'r‘auf i JC f Sfca'TA <>y i%*^**v c^coc/ry^/u'aAtn. fl ’tro 
/ u-mAp P&rv/t' cspiX'm \ A}}*- eX-jjff'u.j xTffayj/tTttf*. . 


aw 


f'fa'fa 


CauJa fkttfafniMii-- 


’f* ***** 

f/rk*f*Pt* ^;'«****<#»* <^ fr*-*"'***' 

fepjfc/. resume*- 6*#*/, f<‘‘*- e-X^rC^aiiSh^ ,„,,</ 
pfaw- p&ruvwnfaV <fvt* ri*4 appfatyt'U'xfar- 

(ptcdt'pn'HuJ pYerf wf'*n‘#u/ 1 - x/h&Xu/ e*MT«~ Ji&rf y tfiSt&ru*^ 

aurCftu-n^- -e-,< fajitA-^pfclk-. \h# r&petfU', 

QJ&n. ejfy, j uBt'cSv#*- ju. fy* w far/tMv-r'tfa/, expiry c 


cefafarf ^uMpyi/ frm/ajt(Jio ft'd'ami 

Gfafa/tf ,i/ /*tt iUL fJs- S»//Shf. ./}//Hj- - sit/sP/WA. 


rrth/ Vt/l 

‘It-'k- 


fa- jUfa- —a facfat^ QiexhL jferx/t/f' nuftu>t 

faOto] e/Jru^a^2U. 

c 4-fa. cctfafa p a c^fa^'falM^r^'u^tfaeru^f^ aj, 

J fl/-£-fafl&fa e - cttf/fa faccx. j (MX!*- t/k-f<yI'-t'-fLA-. fafaujUi} &L jt/cfUsftLd/i 

fr 6 fao\ . / J 

f }r ‘ , J /J1 ‘ r ^ f r ~ £<w/ej^e#PiwLj Wi?r1jrfu4yi. 

fit (til yp-C% , M't u ^- detfa- ^ ua/ ^. pfiYwHer*^ pt^rfafatiy^ c&rtfat 

ftidrfvrtj 9ufU*fa Sa«eJis*e*^, &£ p<Tarf<Oo\ t. 

prcyi/iz-Z'^^ $^;(e-)C-‘ #*.* prxptie- p- t ~rirr?t(irt/ /W^i 

paXtx, aTM'hbt.-a 

fdh'ft^fafa < n a/t’iwx-. peffttY. 

4fiiy<,ti<i<fv5 &4(fen- ’‘txriyinvvf. focfa- wt*- pa^t4t- J&ypixtfa- 

a/t'a**-, efa cjua' pfatfa cyjYcfa- &tfa c/ dfiit- <■ YafaGtyrfa. 

Y*tc. /eppfa iru yxa/cj ytfa. ^udnSdcfi /’faYtfawi/ _ , * ■-'■ 

44.emy(a~- 4 fa, iWy/i A<<~ prvpoxwtfas, A? pl<iw- jzAfyvtte./eutf 
Ju tceMl- ^.{eufafa^i Aittetfa pe&fa afa^^fa dG ctsdlf 'Oi'fam'ai^ , 

HreGikh' ' ffaX 7>eaM ^* rerU ^^ 1 pefapfle*t tK0rt<<*- , Gii^GafattiaJi 'faizw. cwefan faytfafaf 
j> ew f t cfaP^ fe/.ufa cu fa hulnu> i/rW’uu/, 

Qvu'ltij ey. cfa&Y't/fa CAAXIAI Ism/fey <aWw'i^ 

a rafafat**- ^f’ c *’ ‘^>‘ 7,1 * t/ttJU * , ‘ > «/* fc ffar jtt/Xj &A pv {wtyn&tid < 

aleaefoio fyjeahvi*- ^y^/W/^ j&c<e£u- ?vrteJm.o , fe^fanfa ^cJv-/ x*cti /?«rtJia 
-jl 6 /t uw tf*-'. a-crt ; z jf in * tie/Teu-ex&fa ,‘n tt feeriXfi<*t 
jptkunX- ■ feka/viuj. 

foJtotM* 6-e*t*”* ypM-edi'cr &etd-e*t'<*~ . ^edUyiuJufajrfa/f'ni/ ^/Myu/fwe 
* csnfacj'Auf {cwam a r <— cionti fV/ jff'c4 , u,'vt<- JcATi/tt/ CdniyiaJt'kur ii/ 

- tAafa- t 


'Vi'ca'mu**- <\r&nh\cWo Aepr&y Weod&ri* d/hcW 
Sirwlc^-c&rrfirxAtA ..y r\f-eAi^u!s\1'ert\ ; a.yr.vL*- /drI uS/?#hm/%/./'■ ‘ ' 

e4(reiUt*~ /yfrvp/ ///fifty /amtym^'caJicrtc/. 

/ex (o(iMejtwzfr*. y% : cadeauV cope// &c AtotturriJ ArW’ - 'jUL/facf* Ap&W 
relv****#^ Ayhvjie*^ mlnMuS, firxjhfCtK. a* W/rt&Sntehi. 

W/ ( , <<WA 'OaSeon. /ult'ceA^ /cpajfcj 'tf*a efp n^ .jnl-ep.puiie/. 
ftfJU/PA /ooJW Appuodj yc, WftediyWif A rfs-mt# Jp'^ f/en^m 
ZiLp/eurt'h'fc e*- pep'pnWMU , rij jrdrn. r- cuU^ij.. We/ tf<rrv*t^ 
piU /u/ru‘<e~ /v^ccr/fa/i r ul/ pa/wont- J#cArfu'**C reprupyeA/ 

OyUdcW/d/'- _. 

Jfypiphwu^u>uA- fucce/Uo pcrcp/aotiK /did /ided -— 

1 ■ - ^ ; -' ' *■■ &/<'' 


jrrwtdte'rf g/c eayntb'***' & 

yymphvuchi. jnfe/f’jv nttiS pyy ; flytU- °i Wy/yfi *n c/yrt - 
i Wit,. tgiutrf ■&*<-* di ftaJtorrt^ c/ytfr(*~ jh'ajxA*? 7 eMfru-f^-y 
cJtc. • • - 

@-?l'ffi vurx- eo~/WW elt-r pup Acadu rt'// 1 *-• /•£<W/ 

e*U\ g/f-attic(i/A'o MW 

efl&f 1 * Cn pooM tfeitJ/e/^ t***/#^ j irfy W osf 

pe/uen ti- 4 

./iojcret^ p&fli/Wdit dnch/uY/ ^ WY - < - dadpHu/zcWd/ <*d &r 

^e/ndlM eo CiUy// /// pitfA Vedt'ca//. 

p efCup^ . ca/cf pZefot'/t) acahi/o ctrik. 

•*/ecw>i9tc*<- e/en-p/a***- df- otcyuj put can u a/fr c-yt&xy h'/cf/U 

el- j nf/<u<ouJ,ltie^, /fj e/L a y hu ^ ^yofita# Zy/yW/a. 

sy&J.j pul<K ft&vuW j n fllv M&uMun _ p&tu/kdvf vf/uJt'eWy el-, 

tncMe/lljf /hoIwha- JLepraueJ- *)fy 4 M'irdt'Ly cu) Awn. 

pfiyitlpfM^ ^nAndu’W/ j ft “o^<cnhna'ai«. p*cW clyiWdrcMm. 

■pud ucbncuA^. pUA&Us] j Wed Ay. y 1t /lWim»lt'<?7UJ cAaJ^. 

eAf- Wtox'o /ovjuln/ auP fil~ u / Jo/W ; /**■£* otA-W** 

* £l .A- '/ / . j /•. * » * 


r 


£iyW 
e^vj) pad — fiA^a T^tl W • aieytA yAd 7! ah a 

fi’efi ptudL Hex, fe-npjW &f K pevf?<le* A*-', aJ—t^Wf'^nAaO 

pool/ th'/u'dr a. iWradl \i*tluY. 

W&di'OAU— c-&/drt eesri cal//' ouap<, flcW/*-, /ihc c/Jtrn^ c*n£ , Sy>«fJo »raS« i* And 
^mihcy eo-coceAM e/~Ankhi/, pec ^S^ cwcajii ** ****6* - ou/rt'i (XJefivv 


frier Xai£<6 'rrt 

'u/tnftjf . 


*}'Jfojiktftw'-- a-ftaftni pnxrffft in cem^rt) pe/ijf^U-r &<'>n-pvu^ 
jk'fiiW el'- wak*/ a cerefa fa', eo (rt/t ‘V0<&* v r tfA/k/' V«^W 
tfij £j v*t fir- - rndh*. ptuieufrfo* 1 ^- JaftfajfiJ eJ-ftArr* «-// rift/ufa 

er-au$i?faM^ (7fii&fu*<<- eJ- ^jV • -■ ' J * --*-- 

SyrMuJAc* . 

fv,Y~ cen ceSeAw fiebJ/ AA A>'( 

toyiHinA'tuS-r M- **~r-'c^<J*pftf>{eScOm HiiddiflarJci'^ 
fuJ*- n<ft~ert'aj %i y\eYv y wV ttu, / *nu kh\ tUvaf 

paJteJ/ cA'dW- eanrw<- paXftwr«- Ayrvpuijfti 1 ^- fift-j *-*•<-- rmhj teO 
itf fvtfdiwr- 

Jed : ei wzrii/e^wkoy! <f u *pp t -' tnfei pv*Je/' jtdfo&fi 

ptim 1 (*k- A<u*vh*~ aiUew^ -t/f/x. ynteyn'M/hnfthftd 

4tnn\\n*- ncrtfr'fruM , 

e_ \PdAnir<-~ A' pt™ o('Ja/~ pui<x caJ/Jui^. ftirH-u'$u*n_ 

eA~ tnoiO^ ffztA'tA-. a/le'rzJH'ir' puMrei-. •' 

JdMjuft ^ cMW ftdJdd/ Sr * i^t -*£ irft 

n&'yuoi*^ cAAxlh/e*^_ p^u. jfijtw t ecnrivfyp/iuyeA^ 

,’k puj MeiklvV, I 

fflz-’ erpftyftc'H r f-n-fe- <JH.cL-2evi.ftj 
npeftum'hft. v4x<. dopAv*^- /e«^7f Jj 'wJe^tA *ptrictis/J ZeineJ— 

a rneJico . <3ii~ au/’evA-. pH* VdnieXaie^ fntefitvHtu^ 

£Lvu'3(i4v<^_£rt4 77*-. a dee <irtjenA — tcL~ ji uXatA-’ efd Wt /hvivL- 2xXaJi'Anen^ 

$t c. ft'ny^td^/ aviirK-o yuum*— irerte^itj/ 

ptvriafde/ AoJb-aArXi'ente/ Jfni'n^ ft'ierzmh*'. 

nA—/iefcerJ' -itr/nx' Sapptre/io puaen. ej/f/fvnr. 

uer / m haa n&nij 


(9 fte*r^ 

frurjij peticiduA*- ftfrur tpvLXcusn\y 1 JuujwL. AtH/na^. 

cpcihtfA- tdreJuHUuY ; ft’uA- tX pifewvfyi m cr/ftj pen'ixtiaji/ 

f* 4 ' 'Tl aAudtX ctAsrzvJ p/f]fuei4-j- ^juJco < f >■niwtztjHe/uV 

rtcdtrun ihi. * ., , 4 0-// : 

tyicAa blUyoxlc-r' ‘ r f<" ,U/ * u - h V TXeJi'io in cwvu'vv^ W«Y-~ 

o4fe*‘v r <*n.)‘*- c 4 jazuIi'sas- a JJeev.Qiity euJcy, i/lff.*- enA-rv^ ( 'a_ 

xlt'ii m<*6l{ rev^y rfudfianULV Je-rfui, Ocy ti / / ,x cunJ u / eefary 
J'ncfvUli ftoedittw ftefitutotf**/.: ^cX 1WZ\> ’ 

<ju-t>p ftUrtJe-y Ajett^jL-r-a/J/x/e-. £xi pvu'iuj ftejUi./uY ^u a <At4^ 

ned<- fredl t^ft. H*v— re^^y eX-dtda-6><- *tuJ— Jenc*. Qi'cty*<c/fjri u 1 

(frvypdT? 


pi y? cL _ < fj’a.Jrnri'/{ e/(r> ' <x&tx/. 'fnei/v/ ya^u jli .•'■'■■ 

flrajrc'fvf f<'. rt/A't*edu* M drift/ fna^ri^Y*/' 1 1 

jr\outtfi'tu* rneAd id. t /£ Uiwfatf Utk^tx_ 

( ‘a j-ri-edd^ <fvu tudfo'u- c**t/*to'd\ e^j/b’^JryeedU-/^ gfe/ 
edhdddf 1 rt^tcM'! ^af/u/ari/y. fjna /ta'c .muyri 

jritiof-e/ciCifc- id-~ 'irftfiK- Juid- flupnsr*- /afeisriy /f«><— 

S-tcjtirfariudJ- ~ Sywriii 'j/za/ttAr*^ 'dlfh. aaU- /^/Gca /%<> 

J cdifefdn 2 tfoitVX,■ ■ /rnj/hvW^ ^rf oaa<~ (t<ri(a/fwK\_ QydeajyHctfyf/ 
i A ■drift'd***- ' cd.frf/dd jfii'ttrifi7 ‘7*4Af u fffr /$ ca/cv/n t**. ed^/tritfuFu** . 

r/t/Mj file chef tri wtededtfl# ef- ^77vy%'ce.*tQa 

J^t (u -Jn$$?:u A 7pdd/tp4ri<^‘ <zw4x/ri^ftiFte*^ e4- &&*/**■ W- tnarfy d^jrUA'. 

pr* ua' 2 &*<-/ <* L %</& yri.) ^y</Ur^ fur/Tlt adxd^r'urt. * 

JL&m zch'ddvu^ <0h’tifaf ^tc vd<ri~gdcoyudlt'^ru^ <pi<>r&/, tyupyc- 
&*.- ’-f/ierii +/* cl</; ed. A^ed-fy ya/tf) cdTt&i/i'eyt^ rvieJ-JcA*/ 

ffiFmtyt* £ri jtft /g^iy &/<**.&***- /tumectaMihi** ' 

(V*eY\i / n<-. frii**— 'y/is.Sh'(*f sj/>'<-i ir**X*_ /uulA. f e< -r&iacfrii'/ ia/i'Ac-iA, 

'yiaAu.ivX Acck'drii/ -e* cyan* co-nt&K^r/asri' a-odL dKdd6i // /tyifg^ 

(}ffdj t&r*-» ''■■ ■-* , ... 

/fyndtduAdAA^ re/ed^uS ^r'fojy^M' V/t /iUvshl/ ccjeyeifo^_ 

htfe-rc/ /aUicf £^ald6*S'r <a /ra/tef d/t/eAuf/ fdJtd, v 

1>\ ca/o frifitiluV <*Juj juol /u«etbA jtfeurik y&/ * 

yine<siMcd\(<ri, fi^j;uurz^'*dU.' f&railj/ <*** cJtK. S ( tfrefi- -eadUtK-ya-/^ 
knit*. j+U-wytriilz-, '-uA,je^rin- com ndwn/cafk*^ \yuo$ tAy £u 
Ud'’t v 4 *j? Il f ,ex. Si'rttjL- f^/fuar*— , a. jitf-e/fr/t c\. >■' 

/.rtf/ct'dAS- yveAi'M irLek'cd w uJritA ey t/j/o ^sTc/t'rtyit-Ki-j aa/~ <z* 'vob »«?/: 

eJi'aA<A^ yacd Y 7 ^* mulkk. <x$neri& e^e^' 

(il/i a-ri^C o &/./(! Ci/o ■ c<l/caa/i*/ -c-A r&rsd-'riA- Jdfx ***■ fa. rr<-e l htd% t 

cvM-r Me*- f* p*d ^ ycJdto- ptdric*^^ *e/o nc^ 

■diy \fj rnteatn£it4i (2 ct'dJtnuefi: , 

rifhjt rAJ&X(Mu4'Hh' pia/feA&xA^ yetfu&twy aA< c/kJ \S&riod Tudtftt Jfi/t'hiau'u- 
4wV^ esi'U- nsA. 'rxe.bi c&**&nJ\ <^p/ XY(etyt/^ti/ rwi/y 
4 ^ 
^ert L -pty pmSe^tf-- 

^ y{ tftf prW/Atf-przpl^ oujPpeunr., 3<J^f-ci u _ l 


^et^ ^uU; jjhf jieJatf^neyAs rfgri. 
e*virt^- c*jp(L- &t/~ /nebuf S\' fvt/JvJ il&i'iuu/ Tien. c^tc^e/calr-pyy 
tjfa'jipp /^i&fyyLU/UuK. 71 IMI^IO^, 1~*p~4/yilJluS, St 1 f A 

fijnc*^ cotUt»y[ o^nu'/eAl. y.cx_ ptf-dtf* 1 Vl/my? fewyure_ 
e/l^/L /J>jfzvrtA'^ , jnteru^ */'e*.o-- ehb'/A'wU/ 

fJijliUks, yuy.pryn* &(?»>. Jfeneh 6**Jeme e-tf-rtfte 

/ve/htK'j f-gymuL/ paz/h-l pu-rt' iY{ d'fy pyvipu-bh. apA* 

in. atfkl/- tpetfi*/w tzurriA'ttfuJatflAtffalw L 

hjn e &j&/i >4. pfvJe.rtJe*' yetffj oiiirtfAi/'meteofa# 
p4/fA'(ntf uAwfaf , p'-/.. ('’<ztf ar&hUs kfh'ce-riy faimty fmmtf-L 

o«x. a S ouihaJt'sn iy*\ tr/wrpa^ , 

tfAviifunfit*. tfteh cr p(&rtfpJ rtej/<kfttfuS, f-zcim/H. ip ourrii/teM^ 

pJeV\i-*\p pt(mur^ /atu*^ Un.tdj otl-zd u,i- y,il ay^JL mStct/ 

) ztefi- etftf- cM^nS, c//u a'u*. m>- /komo-/ yeti'*, at)/Atfe *£*• ex- lrsulel~~ 
f*A"'ffi'fji- kpfetf/Ur ^p € Ub g . 

£<+i*~def<*~ t> L. rgfuHiK. <*u/- isoh^ * m aA'x^tf A - 

frJtAiJ vrrtMedueute/, V„ t & ^huUm J^cewiev 

2d6m^ fcfinfo SoyuzfauU^ 3w r m **MVUM^ 

trperaA^^dj prvp,nctf-u/ frh ^J^nSy^r^ye.. 

.. e/~ (Tu^m/i pi e 

f&t&7 V ^kitfceM, cjuw m <*, W jo/Ade^, 

' ar&lj Anvpitf'AjV. , 

j jtfeyn ^./ , fay c aeyif jnipwn}?/. 4i ;We«W 

j&fiiy*— rit>i\- TU^w-^f U^tv. j pttna3-&rtLh'd y utiU-y w J <t/*V<£*c<«L^M. 
p/elAt^, da ciro/\y*ui'cx. . 4 ? 

nfU-ccmjxwiArf pAwtVe(aa4<x etfidiZen/uY, fcUi’uJ '■&}/- pa^'cM/sw? ca# y * 

ypUie**- .&*(*#*■-dfp4 u ef^»/*Af*'i**?*4 "**?ask / ■ew&pn&tn t i/ f > l ,t [ 
rv .4th'vn e*i. ' lV 'V '' ■ ' ' ‘ 

jzjjtrturfiifi'i) ',>&L: pwnl ibffedid ,'a nt'/rac*^ ''v&fiUUoZ ft(&ur/A 
jJa.<uA- ttei^neuwonia^. 

(LvJ^h'o fh- a ^ rtdfenli'^: '- * 

d^fi'a aJ/u**tr<~ <xpn' cjma -xie/{ *_ c aftfe"\A 1 ft lUrti <&£**<-- 
ye/dnlvrfj'i,<M"'e-iL /s?tf <*/<L <* ^ 

$^,71 (f/jrf fiu/mrn-if nH(&vdi' fie/i'JuV, ed dyf>'cu/tzile-^/TztAiS) 

'fifitft* ve£e**4*Cti} ra**-7 , t • • J \ • 

#mJ> jiuytf, D-dydcji enA-*. - 

£xvroJ)it rruM-i.H^ /t' jiiueAeractU v/eu/aG com/*/ 

fi'cjub? SpemA'G/ ei/- antd<VhJ~/n v ciouaA’&ft^ 

Givn*.csrvj &j(cATyx^fruA/u fucY' yexAtu/t'an-eY^. de7iu.aM't4ie#^/ ur.* v "“ 1 

: . •-. ■ .../», Yi ' ' < '* *'• • • -■ 

cA-ct-Uznew ■ ■ " ■ ■, ••••-•* -. ... \. ."? ; . .- '.... a /, - 

' ■ , /<*UU(J/d 

&' tftfc ft a/U- yftnSR <y£u*c/(et- */af 6'GaYhf, /owy > )#nu tUid 

%tlr»i/Ui . c^&rt'y e^vf— cm caayG’i'/u/c,' d/Rf/ii/i/ ! v ' <V CLCcl aA\ d 


Ida. CM wU-tf-u /•< ,/^tdu^ fm>7VLt>-ve*</-±-r--. .■-. •.. ' ■• a^fe'U* 

GG-Yc* hi~c/K- §~, ca'Aa j f r> 11 d?V! dyif ^u/?n, ed~ A/'h' csYz. 

{*>■ AWy/ ^w'^4 ./4 

codxlzA.if , / -e#- tyTua^ TxiUityi/i'ii^ m crJ-er^/Z^JU. 

QkK. ^LAtJ-ex^ uJ~ -VA-tYrem eW/t’G ’^UtMii^'frkud 
&"/</! 9-u.trf /idjidf fct hteA- uacMwG,' 
ij.U'tij y^funt^y' faLffli- vhvfffetftjMf 
^^jt*^-X'e£frtcuivC aJ q#/tried£A*wxAt'c*y 4*4 . ^ 

.ft/Ad'/t) r/A/'tyrad— 

'‘flee'/fitf Al diu. yd ,',c/ enY'd^cwi/ 40. $iera*R- Jfta/tO, oAla. ‘/{•crutlJ XT0>' ed- 

'ri/vitio/ ffltyrisK iV/^' c^M cexMAen'o 1 v '* n<it> 

AmJr--jcj/petfoj yu 3) n/tYJod- 

n^Va u : /<U^etU-e*+~ t 'aj /vfum fj//*'. ; ^ 

£2 \rfir/uy^-jGi <u /<— ^rutG-d f/tu 'rtf -a Jut 1 / yta&L G-rr*^u)V 

tm-dS~l<Hf -e/l~- vc.&n +—a //ttxrzii£- $t'v uGj/Y a G/vpi'ocx^. dasn 2. 

Jutiud duty- 0vu'Xu */- xn 'u/AX.du ny 7 vri te- JoZ/y/ a Sc/ft-1'4- f/ayc/o j\'' hlV/ /l *ff’ U ' niylu '’ ° c ^- 

pallia ir*r*&hggrff-; fU^U 

ro <nt& a hatfti'tni'f «f\'oi*•*/.yvt(t*/ 

rXpiirtvUo - c/!ctl i ^ i 

fiM co r ^, />*/'<•* 

2 cJfiMH&tw'i ft ^ aCfte* J tc/ t' e/ t^~ Y*™ c^tJ; a&ev ft */£&%-, v-d— 

m .« -a■ . y,. • ; >y-/ >v V' ; "y ' : : ' 

Swr’eXsXtf*^'** ^^ uM f ftc*'4ge^;.:YlM&r 

CUcZtsLfc CU> f!^ 


fia/tfe 


"e£ jf&fU . " 

^ y^L- if$ fi-vUm truf 

-ry ftvjt'^te^y ~ x 0(b if ^fYLjfflUu moAtO ^ : s •*<* . •'- A 

\£tmrr<Aaf .* e '**>*- J 

. • Jewyui/ ^y\^' ( hW, 40 a vu4i!<gr f - 

Vl ^ >i ^ t ' (fW 1 ’ ^je«. >,( jteyi^neAAT^ U'fuW 4.i-jp A ha ,'/ e tf. 

-ry' (bvfc£\ t/oJ&tTou/uH^ IA litiJr*Vt'J < 2 ^^ 
crpptyK< £t^{&M rn <db ****_. ifc- 

'puAinmh aJr c/ r ay A‘°- 

f'wur /<■ f>Y/*biu»* 

- • 4ym}, ajM~h. y.M.... <'vy p {tMm -. -, 

vOhin Art 4( y^f-igYhrr&Vu^ - 


fv.rzdh '0 fi'&t-\0(' yt*ar y&'edii*i~ 

Aa.6 iji/d 'eiok^'Uv ehu fr^^jtjiiW- 
, , Jyfu-'p'^ M~ <fr r iAjti ! Aufira . - v 

fW ?** ra^^Vdd/Y kutefn+L. f^A'c^- uu /^ 
qfy frt»Pa.ittrf ^3 ^r ■S'' Jtus/k^ otth 

j nhefntK- f -Aawnr- • A jr'dtUmeo^ -e^u* ia4^&/- za^w^. ^?tu/-, 

''VSfzSFy * vt^N. v1 't \' ii3f ^ ,%r> '*~ ^ 

_.7UfK^ t^^ftX^ caufa/ egU &pr** U •■^o^WtL,. 

jr’aoliSo^ a/cf, at. £(i. 'feirnij.> e WitdeiK- rte-f/A&s/ij>i j&ct.eAoA-re^e^ 

. j'ncMO'ZLti'uy). 

pftfAC/rf £%Ajr*£t'£a**j. jntiavt*. . w*rfO"/ ; . fc./tA<ie#JU 


qit ***■.'**- AnJUy rjUA'c^ TWoytf Jwu^n/yfc^, 

%(U. d-t/icj * fyw^/hrn aJi/ 

<fi&6ri4 j?/if/it/<'w<~ cM?wfa''luy <sA-cH/ , f J eAftA&qyJ,^ ' </ c /TVf £2^ 

frtf- j ‘rd-e^pt/ii &/ <r^'^ Jl'ffv- ci/rdvf yUA'in*/a/^ttAf 

j'fUt^tur^- /ydn A*/,ix^/a-w/// ^\m, aeA -.,' i,. -,; 

i'n vAlj cxHvh*ftCsluj t is~eX <Vc_ yos/f/viA/, ScA-i'thy., Aidni _ ■ r K 

9i‘iM‘k'l^V Ja- /^irihurfa«<-, Au,7n/Kvfe*+~,.vi. AetPraw . 

J(?t'rikk/f<r^ ^m'iK 2-4’ Aj^A ^c^'t^- OVoi'/uV. 

ftvi/Mrric/pf au tCb /itAlfeiL Amy v(A ^ ; fol/Wt*-. {rtf'. , 

' y*vvypt- vaU AzyyA/ / 

y&fvJL^ 2 A jju/re^-r a/ty2^( /y n atAu*/* ? yu o J csrtA'rie* i^W tr-uviyt+f 

dUt’ytuf <9da/ A'nyi/^ Atfc yu/r^. 

c4(tW A^rucru/eJ c^rtAn^ JiaAitfr^y 

A»'fd'yv^-j'rtfeSnuAi'v ^ann^- pry AwmeAj cax£ u4p wok*. yrv^, 
yr\a , 4did ^ • yuay J)i’t ._>. 4ni4-s?ei4i'asn<s-d~ -rfisrutA 

p^e/aM.tAa£i'c<d AwMai/ 4- A'rt t. qviPhwiK - Trd-T^Taurf 

/L'UAAU^~yt rjvi/v) thcAt#/ gJ-c^uoTt'di’M td. 

t't'/Jot*^- Au^i'tftf'fa/ cwiMm 4 if 
tfL ctflCAM- An -HA(A/ pi °l /xA • 

9iVW*h/?Lx tr^c^u-A'nuA Aururtf /ivJvei~i'n wtyWi'6 tc/v^tu^ 

/* j ttheV m i ’IfceuJi /*</ J r /C. 'ndnsn^iA. ' ( / 

Aetkio— m/vA'riu/K. /^wyuw -eJAr i*Ttxd 

fejm’uw- Aiwtr^’ -Uwl fynyiJt/'VUK-e/A- 'n’ytf, uP-AeA’a^m^ £(ycrj' 4 (i 2 f/h 

Smsh-k-j Asrmr mX_ ^j^zm^fu-Ax y ' yy/frt'y-ertiAib ^vA'S,'._ rr-<z{/-pv'jt$. 
oa\ iww. puaiun**- jn-vud&rtb’v-y*- -e2 j4 n'yi'-en/i'm<A . 

Atych'i/k-n*-- y c\ Cjuo Dt^d^- AiyTTW y-^A'j/ e t / <^Ajl / 

f l °' J ,7t Avty~cr*~ A&uij /a- a^ cu 4 U<i / A- yrfAy ‘^o-^wda. y 

fuJtfiV cc/i’uJ /y fH^rk KAO- auo ntf ^nju^iAt^ eeyteAl /olA’i. 1 
AwkAdf AetOfAd ^fia^nAliny/ -eJ—^--uiAlf ^e-a/t'i . 
timnuH (jua^ a d A&lAf AAmJi'ciu/^/m aA'^niyuA• 

‘l/A'i'er# yAhd ftH'HAj} fm*™ cw'o- yitrnd* rtf ytAuu /AAt-tfr*** aw ^ 

Aty cj2xms?4 ajA'yfaJ -e-t- ffi cA^/A~- , . 

&ua-hJc vU/yv Ao,? y aAlUA Affaw W^ t**pod'kS/ 1 ^y(e i *7H' 
4{ 

; ,wj<4. 

^fU/rA_ p^yli'wtvK. cm raJ<t'tr&- ■ 

Qnffatunsa/hd pnJfrrt crx4 eJ- p/eusYi* jfu-h'rA ^4 /tVm drt&ti'b^ 
a C tori4 tnWvttan*- eA- cartxm ivrviOrUatA . 

alhisrf cf, fii-f-/am W-aJi'*44 c^rztAta pre/jtfvfhy v*no? 

eh ccrptfjt* JtvrtjvuTi 'c/ ScJra Ji'trt*-*-. 
y l 0 Je-4 Vents- e- jSi'iufo /Oecaitda. ft/rAyl ?c44nji/ 

'* 1 V *'< r' d f^ye^'rtu/v^ 

TnthSo** tfMc*. pahkn^ attapoA-. tf^ve/nj J’nOflynw- -r'dyasrw*^ hU 
&/iUta m apev'h vuh/p-fnM'a- AhUMy voniS c *u^ 
i-y^enluY. ' 


<utr$i j T^evt'fwV. 

'■fit-nU fi ( M pvfvuui Xk. ptertfiff ^ ft' fyxuHL. t /ecti'ndu<yK_ A) 7 

ft? A vtf<ru)y 
c7jZj W C af'Ji'Tij , 

7oc jhlAAftth {I'trYO J-C- ^\oa' (,1 'J/re/fa/ff T/.'fo 

fv’U*- •big f M < M- ,. 

ai wc./7iod-u^ J>c7*7tf- rzfew'• 

<orv/tt'lwrrt*7 j yTfedvtM. ccu/rx 

!n<i^rwM l {ritfv^Avii/7/MUi^ , v&yv otnoxf-u^ 

px-ul/i) THeirfij Jtwwjsr^ 

Sa/tJ* oaf S»*&n*fTMkxSu^rx 'ixf+A* fagiitbA 

veL f<UMU. fii/rfj oacuu'^. 7y nfvTvn* o/tk &k/$v uuUjf^^ ^ \yxtya%V 

. ft-nr uct'rfe/mJ-*- fr&fti’vt-pa- fu.*- fst cayitfc- AdfcaruMi—Jj, if/t'ty? 

jnJ-eaKfeaicj <r*.ayyulv$-i**- 

o/c /> ^\xt'Aea^ ^i'rjot^nfeAoe/ c&r&Ort c&7t‘?ot- c</ta 7uwar<~7i*alh 
&rrfd AutsA*- A*« %/yiupfittH.jU **- / 

Jvrnaf in &$&■_ rfrweJo/ ,'* rf&mdtf, «<,(*& 

yihs i? ^ n i/ JalrcaJ— eycL r&pitSuJ t/aAttsUcf eAtou/d e*cfe/,' K s ^ 

veJi'ca**- Je/cek etf/cj-MUi# SF*fyfyi&$W 

PoT-'yz, e/~ auMiti. otuo< y*ua ft^-t>J'/K^ i f[‘ u <? t ^^ jp-^rah . 

UoK*r frconJ/oH a <) caj<M f e/Je^xaf, 2c/*re™ 

tffawL' 

Ji'-fjodka^ jtoyti’d ffrfk/ ,'fife**%/ AJeolj era/iyt^^ooTf^ 7) ' 

UnnUtMkp^ vw//tf»<W; aStert'aC fuZ/a^ *V cafk- , fe*refma 


c<r?<^ *)eA'y> SuacTh*. 

#4xtclis- j -Kfeatd-fA'd-^ ca/ffwayy< h'A c £.^ef r >'d-tv\. eJ^ 7 i Je~/uMoy 
SyiydJcf TntXa^t*- , oar'7tfoa' / fraJi xmJwy fji oanf&rvfvPx 
<wW' J!e/'^«'<«- 7 . ^ fzyit&e*A )*tcr 7 , 

7uononj cjfl^ Ktrt'c ceSefri aO/h/uuM^^ afe u + #*irXrf$* 

yieiLA^ fii-, qHctf ytifTctlnar vactf e.c 'ruei'^^i 


\ii7tv/v£tca. 


uf*f/n*- / in ftt>~ rf/funcJ^jfyw/^ 
k cesefo] e-t cafienohj yuo) ptoCe/Avu* e/A 

Siyuwdd jdca*~ 7n** cV trfta. (ofif'Ud&feSoavl-j 
ovn<ffo^ TeiJio-, 'fan* cu/v/ O-U <rtf* JtoC?'edv t/ef'arztiuY . c 

9M fi J$t<~ QA^apovietff'rtr/ jAuabteY ^^ tA ^ r f 'cuyt\ Sci'l/'cct-7L&jy_ 
l&i 7 <r d ' *1 ■TVV'-T'f 

<7* &v*- CUJ-ter*- u/vw 


jZa^ 

wM** ,,w~~V<* ■W*' ^4 a,>*4 ?«A^.V. r^rW 
JrzA'f*/ csf^/p^- AnM-el^ 


SfvjyM ^ /cqisyzrfi' . •, 

^t:^- ?£tr?xfc?*'f u t *r& 

ti6e4usc^M.'*, ^ 

<#■■.& -\K*f.'- "jtLft^iUffe/' Vayrf^Xte*' caia^ /f wore., pit-ujl^ 

afOAt'W }t&ta4t**t/ #6 l : 4fV. 4WtAUr*A'v*^ j*&>«lAd , f^ - 

vcjjuzM u,*tf ~-rVt 'fitvSkf 'fw* <jh4'rkoi/} J&rtu. oaU^- iV*-' W ** t* *-// $ /U - a ciia*u~. 
e*. hoAe. ,. ■:> 7 , ■ ,' ^ 

Xgye^ jr+ie«A'*****- 

cvyUvtcM'?V\AM* • 

j& Z/&r/iu**~ r^i^Wuy^. au<t&hu{, -eX~ 

1Y10&-O~f aA iji/t't*/ 7rt,*jfrt*h> < k* **--, -poA’faJ<x^dtf c<rH&d% 

sru— u riU/,‘ jjuu' Ju'hA— pm'e*p ***- •e-t ^c*^rv^'o~~ frfer^eu/t'c# 

rMeMtifff teLpiloi. pu/x<~{*- 


v , ?*(?&“- -e/Jci'e-fi/t'iU/, irfAt'ni/ yuw fnvr<z/- 

uclaAJ J . / 

axxuu'L&lu,/ *. 's*fg* ftpa^ , rzj* <af Mo, {yrvfro yvutAfrfy 
: t - < lnfe'7H'Ju*v€4 au eyAtAt^^f. jnJft'UaHZt/ a n’cJts/ r<vift) fentue*uafv/ 
eS-/{nyxS^ V. A } el~/umech 

y4f--&r&tU«Y. ■ * 

Jttffff-Tirt* £l u*f7vn*<~ &<- ■pta-MMruA- isres/t'csruu**. S ^uuo- rfuMeV <^xj 

* < <rxjn.<M- j nytkfy-fi <?k 'HA.tnuJ c»mnu>Z<~ -repc/ c-flenflj ~ 

ZjhtmJii* t*U4A ct_ fi#S cl/uuua. 

Qntere*- a V a4w*^ fual ^'caA^^x -e/Z- n^etfoAi'/ <U- Vdfok/i'u 

m-<-4 ojM stu (h*-/ e2t-g*ikl{; /e*. aJ tp/a> cerebri ce*tji'J/e*i/t'^ j*d,‘ <a4i6 
£>*j- 'f^craxn^vv^.; CUl j vJ'H'd&i tfya’ Ji'iiju, 

v.eJvt'VM.'nh' eaJcK- <Yu.a,*uuLj *A~ taJt'krr^ 
v-&j oWxfaJ jxcucfaj ex0~ ectyu^ . 


ttfe. fl-rtjt7L<L-. 


eJ- ^' y 

-&J6»ti**j!o ^-a^bf'y vtuvayr* 

%‘purf«W Uy&k**K eJ- reJ/n’nur'^, hrw eA/^. 

jjL'-fh idj ^ryry'd -&fn~ ex firy vyi/ 

pvJhM.- jnarfu/ pniap/ eJrjK^'c^’p ^ i^f- 

CuJabto jfffbtifhcj iff ^ Qt wt^rt*~ '/funtimreou^ -eJ—~ (Ui^aJrc) 

yficu^v^- fhnul eJ~ a/p syefvy ■ eJ- fiuwi ent. 

ftcYwYunn, vinaUUeX. 

'^h'rriCW &*-. fAinjuAi4«y of) seMu/Jr'wem. 

<*- apeni'efuX. c*A.cuy/ln'hi /napa/fi cr) cJe^rl'a aJt'noXXtu . 

i. fuyfte- fuAAUof ua.ou&tuS ya*y<t^‘S- npifftnAx ox erfyemfa. 


flama/nrdA fwnbeMjuS. 


soda ft W 're/crfuMlf g* <?/ ea 


^/fpcjintx- A‘ at) tnaXnX. f'hi tx^YhAv/ ye., />'yf i -^fci^uMti/f' <l ^ i4#yiH*. in pey^neton 

ft^ynyc- pujot/ynow. f&rzUuy, efiifu^- ■e/ih'utM . fe/fioJif. 

Ji \f&rv fifUtuX fitA/nunJ p,ixle/ £X/tSH*-/ye. 9i*ufcu/cf/ <y lu ’ 
a /fame in fa Yyyij.gAtA, j-nfeStfMiaf ceXlf- Ape/ foi/oUt/, 

$CytuUw~ cusrOiw^ ptrf^af jnJ&HfmtiLAo y^^retynl/^ , / 

Mida^i'X^ , 'iH#r ?*fv%0- 


^Ut^jA. STurvt* /,' p^ extre*^ ^Ja fi,^. **?*. ^ 
f»-M ^ **”“, AOu^ *# or^ jrtMe^ ^Jefus # 

#3(jW ptwri ya#“- fhjJa oaao. a aux/fa Au-mnri ptu ea. i* troxfe— * <zt ' e ^' yl c/}ny 

tafteJa-/ tXihiA^ ^/oud )* ol * t **U 

/iceh ey t-7L asnyi**- i JA' yippx^nJinPtc/ X'ypa. appaycnj- fa/peAx 
ian\_ ah'jpr*-', \M- paf <?PaJ/us>e- e^Juurp<U~ t ri«i Jutyrtyna J 

/idfoctUiant^K . 

f' c\f _ _ f..,., >/, ,.. • ' :k ^ > 


c linTTiflprUL^ 


if jraXaft^ 


fcjPy ftuj -eJf—sosm Supe/ffaa- in p an'd■ ■e^cre/az*/, purh 
in ?i&7t‘<ivA ywnktA*- c^/rnhtyf <pn oh in paSaJv. 
i'AtiAn. nfeu/ pudi fil- <n£ AurtK07<s atyrt / frtftit fn/uY eJ— 

fint &h~ j-nJ-ewtp thiaj raft Jo- fir*a . 

grfmcK &ryn rvh'o jfaJeoiSo. pn'enf rnofifi AaUcU- fiifeSyrett'eA 

tof'Jar /umorC> atrri, & p'«- antrUj u a outnUum^ h/lc« i* <****- ' 

ctftftt** fHVpcmX 

fpt ^r.f^ r^ *<"r r’trT;*",' 

P ^ ' ' \uvrtj etf,*t/cdu^ /^W ^ 7 ^ 4 < e#-/i^ 

fadtgtfaSfa Cu evince 7 t^- /W^i reife^W^ ^ 

{uatvp^ /by* tHUSavna.Ie*“^ jilAA^s/eMM. 

(ri%VtT*f * /U<7zt(V/ a/eSu** bJk'pyf"< VU#~ pSypuAc^ puu /t rrttrftoj, fiat ciM*- cuwn 

t<nck«$fd x<tew«$*f pdethy /' ctw/yruA^ aere$X , tik rem-efe^ 

jpirvio^ fteyS' l yd~ l esSwM <jl i//u ^<. jyShxhiY, uA-c mz/W Stt «^*c 
af<-Uyes*-. 

s ^ , / ^<2- v o/erj < u/YT*J~i0tUL 

friC $ ^ jflcouu/sdt* cai'J a. (h'ksL,- M eau*- e^u/a. / auaU—ruyeS _ 

fitXttS $\ £-(*- cxtfU- /turner^ nie/eufteJuSt'ca arerypU- 

CauJo- /in^iaAii aGfX'ueitO ? jr^/AarunxtM? f^kf/flu/ ; j 

eaJtJX SM*. &an* &'(*-, yuar fev*-> J&yu-pjzS aSt'eff A^^/<W<tV 

eJr-^xJilr-. tyftj tti<L /foJreuba~- eyiX /rzrtid j tviynjx*iLj . 

&46 / uru cr*—* yw (k'Uc/Itij tyTeburtbaruf fax AepeSe'/ u&yii/, h*h> 
C£rtl/>r<- / J't,$.'(aXa eS t/acuirtO-! yuLf ac/uu't^ tXy//eXL lmM&sXo4 
a- 3 Ycm *A/JicW&nr. , yueri■■ait.f/ecfcrtXX, c. CoSrise a. /t'vt’S/m., 

Ti'HpH'ltx* yieS AOo.no/ #b be* 1 ’*oMaue-nr. , oxrfrra-/ ue*M- one//' coxaia^/o^ 

f^wW pouA'vf^-, ynw (attest 7 peUv/e&nM*^ , rzQxte/ 

tfSpAttbelj / {L/p{Lf?<pt j c yta‘X/ fee. /&- abptt%is»\ , ci<em_ ajAct, 
/fot/neut*\. ayvo-- t<aX {/lojax/a, XdArv&u*^ « eyvtn' tepenJl/ e. caaM^- 

f- e. poyfU-cu^sM. a a us eX. -e^u^ "beS-peSy, -nttuyS 

iH'tfaj fV/M y U o < /y l /M traJh) feUtjjerfef act&A&Su. a/rrKenXr/^uts^ s-efi^y 

/turned-, eX aff-enu^nlYuw . 

^ ^ tysL, -^eJ^~ -/)i2<'csf(K 

frv£<rf*f * 'Xok <p c falj cuwAl- fed. Jt‘ctA ) yXe^pesi'e/ctyrdlj <z4^i}k'ix/ 

o <ru\'****- yt'* St' rfiu/ks. eX-i-n. yuajpl/ aren't/ c^Ofrtu^. thiUbU— 

f edM*y/(k‘' c f&/UaMiivv\ yuW ‘Ty. yuc/yj %t e//recrtftdas. cXy-vfy' 

/ fea^^ftuiif f - K v &nl/ fyJ+uyn'Guj ptM^ piLfawXetcte*<\ Su/rdd-fwfarKiMxA*^. 

an»r n r f ut,r p PapkteAs^ yius Snyffult/j ^’‘eS-u^at act 5ux‘- 

M f&U'tmbj eyndhxX- rcjt/ct. ,’„ 2,\tiaS'X perti/fa/p<Ort*X/{ 

/XclZlZ'/'&•* X* pfer* >**'&• 'zpr!**** . 

/kerUbi'tf- 6 ^ /ufySSUrdus )3 *th^ f yvtSuvx r#-eHtel»( Me fauO}* 


/ Jxa'btUrtMe 


fyiO’jfiv! 'ftidyvl eA- of tiMu/ •*** cuaA’sne*^ ps/Ui/'Uy d/y/fe^ 

caiftto'rft'/ tfWU /eeh‘yy£-, tfadf'h'lAl , M£&aM6</. 

y-n4-e#^w'eJ <tXferzi*4i'i*- jnbi'cU- refry■eA Au,n<e4. / u £ au#r 

fi u c Z , 

yuS rwc iUiMi'/** 4~es C/f( y £/n oh sUeccy/s/^o. 

$*4-^ -^c/rf^ djua/)4&'H- c^~ tf-v^^Tcr/ 

glut^nai^ CcHiU* Uan\ ttie/ci*cAtfci '?*<*? 

cmJ/ twined -et jtuMfch'r'*-' fr/v-eJcewf ■ 

Jfrfi- jrriK*a*<x jfrq ft M-A Au&M 

oM'tf tutytfUl aJ- frdw'M cxrtJi‘t< <wf tA enab'oif f e4 cuftftcfa- 

(dt'e?. /jb uJy cxmvtfl**' 6<*fc e44- fuc/Aa^vL/ 

flAe/arfok cr/^'diyj Aum#/ Va c<xa^' Jzj4>df'0 t/ iji_. / t/rfxas 

frh'<?!<*-' ; JuQrti'tivJ• 

(Vcnuiki M- prPv dcaJfU- CdeAeA^o) olA%ia4, 

freyecU/)MC?I (-(xuA*&nluw<~ 6fet#&iin\ t it- ftiy&y pftuuvm* 9<s 9-eJetAu} 

Afritod <Jc 4 duV 2-ecoJv erjcy/riftfi . ^Va 

JUboireJ J\H*-omA*A <rJa A^ue^f 't.yfVfiAJci AcjuJ (you**- ycf*el~^ /u9^ 

0/ciAci cik^. /^vuifr. &/. <sr^to- cw&uj tfetuSt'cA'- 

yyd-&n<-^eA&{ erf*-&”bdJh'fa4 ^'«W^ et-ccdfeAf ■X<Uu*H'fci> fa’duf- feA- 

a4 Yefryer. eA A^meA- cory^punAif. 

C\.vr dii-' jriv aA'"freJrft (if c£ft4ti/iA- frtyy/- ffledi'rti?ftenJvuxA^ cusr9<4. JftuaJ/nuj 
tafti A aula- ctfi/tfttJ /u'Tftrf -yvie/'VftcAA 'ftrrrrii'/ifamwu&'ty A’ff' ^“*^*4'- 
faryad it a court c&m p<>Mhr fusy^auie**- e*. cowwtrueAi' 

j;<l ' 

frL^ ?— eJ^-e/tc/ cecA^t/t'^<jL> 

fi/eu^hj A* / rt fatuwtJtif fvonj'ra' frfrjfrfa/t/ Ji'yftcrfahcV 4- rt'^vfrrti 

Jy-yxpIff-MoJ-i} cyvtrt />(< <o*t Mewom4uV / yveo pcft&'fttvl-ae/t’-- 2\/yVton4 

‘df-Ssi!r*#$i 8o/fl‘«UhS,’ 

dfttAzJvtav^ uA- J'yu-hn^ Arft'<jZwi*\. , £4- A>uyz/( tif 

ui—ca/sr frfaYU* ..■,./£ / , / 

K‘V eW^ *A*f! K<rfcih>f ns>«"u^., 

fx'cvtlf ?»tct/f*i(kb'*- . 

CuahA-So jt4Aluc4uY ,V/ 'jtiWi*Ji*trf«/ <f“*/ r* <”'<*’ 


, , ,1*? 


i n i < ' u ^ ' 1 

j&A*/. ^i/ /AeJvfwt*. ; 


((04*00- sues / * U 'S~/ M/t 

_£/_ pjt4i<l<x. ptarfft' iAiftfl, ***- t< atuehtff 


6uiu* r <j-»< 0<&t'<W~7 JeJuS jnAexpiZrre/ i^Juj 


mei mi* “*■ 


c tonJ-to 


yafa'g**-' ft ^e/r/fiY- rfwnuJ'. ^u# ofrej juJAztortl- rfecy/ayi'a/ 
fereni* fa//,' a D g4p^aP^4n^- el vnaeoj/cr/i-n* • 

jhs> peri I?** « e/mt* 

a)Cy' cf*th4~ fae.- p voAiu aiu/ j ,t/faxvtmaJiaM-e^ eA-jtcrfukcSAuf 
SynophittA/ &ao coTrtwjwrnUiJ f prvjns/il ft'of—p erfu*/ r - 
suetd jn<fUn$efa ao&fi^^ w *6'* i * x ' "ef*J.fiaffej/CAoj c^f 

£on*jp0#ffi*V pnpiAey a rici'ntAsn^ 'V<x/cyu-t*^ / of-^di 

ao run* vont&H4/*A . ■ 

^aXfl txorilA'e*Anx a.pyred/ vueeuamO* ftoi-iturWA. 

eJ~ fewjwrtvnfo cV/Ai'HA pu/ntent/ efaXtffau/<^v 7 p(ji/ 

J) yeueA+vJt'cX Je*t«*rok'<x MtUo< jit/fAf#*/- 

fuU'cll- c/y// 4$ath) /a*jUA-ru_, «, with'cun(X /t'niSAze ?iqf 
eA J eichzw- tLp&rl'r*- fa/ ftc. * 

jnuryidi'** jjf/Jf ft&ft &u * ra/Xteoflit o ye j naitauxpexl— 

rfortb-e*^ educAteY rfxtjrrcr jrtii in pidwcouLs eff-'-u/u AyOrs ™, 
<rwJ> cofi Am- ?m’ tfrrvf, ^ U /y rffd^/rfh-^ p^ey 

f&hu<M,VA ItmhJ not'/fx ?m /ceA'Uty cjvohx ipicAl fn. fiynL&vtX- 
e,<Jey*M>lil, /'Vtiw// fr/fft . M 

<faoho) el- M c/r *‘ t/ 1 a <> /uwedmo. Yefc&fen ekovx 
e/f-uJf jrvffaeHKioJio i‘n reAo eff—rHcdwyA 

caytfavn&UAA. aptyilM^O fA<yra <-*-'/ tt*-/uivtV pu-YuU-en&oj 

r>\iA7A- yiiord- pui/n<tW4i*\ . /it udeAiV titfey yf- _ 

/■ejJxnA- cc/fki**— v&iXmI Jptitam , fui'x Je.c/i’v*-- 9c'of;Arxpm(K- 
('* es — -pt/fl-A. <efrufay f ou- /panl-e^ ,‘n ean<- pn*-/ feyn/for *2 
^%.uleiA \>a oaaMan&M • . 

g(cl„baM‘f ifit/***/ c cunx/i'cu/d »/%t -nu^n , 

Vafefeo- ef- jnfasvidii jiti'tdeAvyft'cjveS actintmaidAic / ( 
- Mf' n/fMVMk iet^euba jUL- yv#t*w&4 pA/netu, ey din o -O-of-eo Mt'A/ 
AJ & frAaOlU-Obd 

fAtrox ye. ca*\l*X 


(fO-tfa "“ ft 


TMJL. , <, ^ 

? Aoff- tAxd T% 
'w&t^Aaca/fpeh'z / r 'V‘rV((ca/crf 


tjvu'ff 1 - dk- cdHApcr/rfit? ntftrvf ahcrdet faa^y-vU- 

fa- 

rtfatJ flJpiortU fesfiU/uV 

cmcm} pwfA f'n M<n rZ ‘ a -' eiL pf&tariJi'd<- p&ripn Cm zn - 
a>e{ eh ft- $e^AaX»i fi /Un<J rru) a^efa tL>ce*e&v t ut/ -A/i 
'c&yf&v^/ Au~A/e.t>hA rrt /ti/w oitl/* 

>p.iVft^ug^- -ti'tdwoSP */f<a.yWenyi^t«_. 

coJi b<*~ /'((a j &l cua<a~ A n mc4f^ a tnij tin of# . 

l ztijTto r fclluy pujti' caxh ttu<S- , f u&/AuauiSo^ j fpwha Xia.jll'iv <n$ 

towfvJzAih / &l- fn a f-ab'aA- y 

Antjtd -picvittof cpwcK. pa/fuml/ 0#4p*/rf'fayyw/nA 
pjUm/j ^u/t'rtCb/i'fnpwJvL , pr*/- 

'yic/HfuA' pl£T fO'anfMt 1 *— 4/r x Jh*(pd ptGY uP*\a w*th> 

Cxvrwh’o /pesxJi’ld tnoio TruUr*-, / n/A’t«*W. ptctfc'Aa^ ocurzOto 
juvh^ lft iff ftXtf/r'St'ff put* ad perippcaMO'MJa'fic^. 
fade— /u*vhr St 'ptu’d em- a a e4P- /rdwayatn'^e/ ^ 

Cod&ta^paff edfed**-. 

dA TftoYtr/ pyraft'ct^ 6rttdu't'y^ raft'A,, pu-af 

d-eMt&M-j TQMetf-tw*- fA*#!Aumctd mrrif/frd, 

fa^ AxA^ dcirtfuAf' f 

/tn frt&Af'X eJ— c</7}f<A -C/^- j rf'&tvfteviti-j At fra, ?*( eAa/laf 7 tnj i**m a f 

$pt W'<(A jU'Mtt'Zf. ou*^- Auwtyr*-' ctwi/ eP-faJe/ 'xf* ft QidoXAyv^ 

&lh ptuo--. //<. pz&rtt'prtfttV, p<j». fiarfe— 

tx&yli prvHurtJJh t 

A A <*J> j Mtf*.obi'r<K- ns*&*J^rt!— cJ-Zemin A pa vjn a jaehurA. . 
puftiuj Zexyid oup caa^tJa £e*. . dft'h^pnar AivnisretA. 
e^a cm. xyJ-f-'p 7 -^ &n&naM. eJ- Afof'Jt*. wepT'enmatth*-. 

*4ifo^ Jt' vinlr/cu/uy cXuSAj/tu 7**?^ c^ye^. \ 

, ,. ' ‘ „ ., cwrnAio tzA/vj pAteJ-'rhtwk 

dJv/t'nPn&u/u^ a. ■ twu* PezAtypUL. , / ( 

?AtJ4tidui*+- ynj/mwatSt) Aa^tyf ua'zvi' a/*' 

Ju cu c/—pzcjif11? cc/ah' and. a J ca^i'jec yjite** t- 


tM^rtO/^ 


► Vi 

fla.lne**A*—Acjvd 

perl^t 'hw^rzcM^ 

c^Gs aj£&rta' ctj^resn' \)afx£*£-' cA-^i u h/AYc^ol. 

'Tfuififirt*- agTW'f j/lcr/h—y 1 ' fur/a'Uif <7/ *07*00 cfu*j7u/tn*>u 

tomrutimi//e/h~ , 

- ^yw0&** / SeJn.- judA! * 1 ua * t< ~ .?***$; /rtuce^u. i£~cemtl z 

fahW <kyf*~Y•’*-/>£* artT^'k^. 

C ^AC kfioUZ U t* 1 *//**^;'*tf**" 

fpjifrKAMt*- Oj/r*- yUkrtOvS, eJ-mobO a/''J*<W <V /nyieAc 

/ii/n^.- cam m uahcoJuY > j/t&O YaOe/ *h’a ntr e.*~ j fibyr*pn/meyu. 
t-'xyrviv) 4 i rtf***}*- tU- f**u*ci aJ a^U-nW , 
tfimu/- oAxelfat*/, reMed*J**s deO-*Je4u*, a(yyUr*- 
y frYLOf /ecA'wu—- iaT— i rxuceJuy AumaY ^u-1 Jr^p/iat. 

■ LfW / /e.i &L- 

w'iV ^ 

I cju.i'0 / aJ)J/irt&tO\‘<^- /cu/cYuv-i. . ' , ' 

nme-fiti. Oa jiuo///>^ ^lOfAicK-O, qt'-rtfiL# yut^yy/tO 

<w'-eTMcT^t «jei fxumwsf ‘oyiia^, 

yt^cJeyih' /eru.uM ScA*eJ~. 

7iU tfw?nty*fa 

*? yiYaA <f ia4~- /(Surf/ aWl'/tlf ^’ c _g/- 

oYwiU'v/' / ewyts-} mf/dw/tAeiJi art/, e^y/r'y/e/aO' V&rrAc/ ^ 

cAt- <U esf/S/ti/*/; «V-/~WWv 

WTCtnAuj. r . ■ ;l 

(TWt***~ a/Ze^a^o-iA')^ ’ c^a* «yswiT.il fouwrf ^*'//i J yih U ^ a/ ^, 

r**t vc ^ *&'SufrAv/,fev^/JeSouC^ 

oyObvv^ tiynun'^; W ^id /t^MUTtooaou. (ii ajfrrmo^ 
vi-'/^rmbi &{Jfi‘«OUA S,'rOL-fe6rl. ' 

. cm/ CAvm/tt&irf* 4>a cm omiAi’o^- ayn.t < c^uiu/n4-j- */fry J «v_ 

frtdh‘eeA^myh^ / /h/ny\iArU/l }&lm.i/U<l 7 (f-eiJi\’ en _ ir< u'ie*M<‘t* y 
f iOsXywJ*- *ti~ fyrv!/(/nr^H a 6 Jt/ftji. 

l vfe&i' T* cA-} ae.iy^^4—^kwc*, /£ c _ Ayir^J jim/woti*/ 


<*' rty 
<i^ita'tf- fX*J hi/ufi ■ /enr/ivj faunyulf &{(-/ a fed a 4 - C?u/pay// 

f-pruMi/r A »: pvcUcMi* fifa.fos, y t AMn **h-&L -efuJef— 

i'a • 

cfij) c m« h '* Aj24 ^' fnaffc /'<m beriuitv/i'^/csnfa^ c^nOGv 

, jr^nif UL/ l a/fiXfito Jour* ^t'jT^ tn yuyytXfa/tfi- 

^€$rt~- ayyieixf*-' et- ftAjOs/fiap/^ 

ffiujv- (frltti iX fi&fU&J^- ex ^ 1 dr&C-iA. rvtayni/ iMrro/ ax'- ft~v£c L 'Zerj 
f-vri<'J, jr><& c^^nxnU/ etnr x a e*%'lM , u « Sc^^omfieUttonGuy <f 

efJtxvAf ex J Me*n of/ A^utc. a//tt*4 fvA'tt/ reapmG/ 

fifnyuW jVca'k/j rttrftf'Ii'e/s vityreJcf, ri^yf jrt'f'jynf, 
nfrt/i 'L yrru'fuxo^- . )&ni'y t puJ/Ayfl 

jififi/nvw-aAb j mmA a G ffiiu'am,, eX -aaJy/nm. (tmt. .. 

ftiAXym c-new. • . •. 

f uxtifat vVt G/a'cct dtf c4ajl. Mj tfi'jx t n &L ejllrw- tf&nx/. 

&*'* -cm&*■<■ «A) C0j£*rb'<o /jfcvrtio eJuu'/uS. fflx aXics/U. 
vem- 6,'GemU'Uf eiat/f^ faxfifiiufit. ' 

<7u»n in y^nyien e l, re^yext^^G.^Au^ef. : . - 

Vxyfifiyfiiy^ J SIt of,'/%•+* urn out^ 
twefelee/fo / ^Xji <- ^ /■ rnetfyj A J a^yr^/iOntu vnaut. 

J’iyiJ'uMv (f/(f~- ecu. &/(~ ju- O' fix C * Jy-> t yia/fii'cK • fiijrfeft Vfi Tcrf A ^yy U/Gtff 

VifcWuuK. £P- sexifiiift ; '/yfUyt fvw «l 

•fiAyi'J.Aixf j oufX. tAjk/uvA— e 11 /MW xiX- Xff c.ioli'a/~ fi l st/tut i^ 

fi/xHrx, ^4- fiuyruxrem- mi<\(etfA'KX- fu-tuWf /uof 

$h^-uL. wen fatoMx^ exr^H /tbrfchJ* fa. 'hxJto ,.fief ven.\ 
fyiaxli j ixheyyt-cfix AaJlty%M/y &bfii'J<*. *^vy* CUyiX~ 

^/a(u. jj&h'&rri Ax wire. 

cfib-Awi* j/(um tr+fi*** /■* ti'Jeu&a aX/etui ._ 

£jya b & *. t/e/oJujX cO(y yvuA fu/h* 7 rik t^c A c eX 3ttx*X?o^_ 

Jy-tvy hnu. eJy*. *aa'J- e A/nJuY, /lyn- tfasnx&n j rn*iAuXa^-Ja^y^ 
we/A*}*/ /vL/H-^-^t'dtK cth (omjJui** . j 

^ fy'e. JeJfiaxyfi 0 a P-Aafiyjf 

fzqTu'b'eJ d6(<'tusXJL,. <io vot”-tr*. 

j ni'-&n t yi&f / t<y{ oe 2 <■ eve£r> • ^ I^fief- a. caXv <jrw 
jmjJf* /«r w A> , 

■pUJyMt*. iffc# WiSeto' *$*****■'. *i-*,W 

c',,****,****'* . 

7 : A*. ^ c^'pj^t^' yf co*W fa-pur /pir^ 

ypMMiAMaM /dvUvj crfl&yi i*b~ J&pf* fiffr* 1 ' 11 *'- . . // 

Awdw^j*k(*h* eai^ac t+et^ j* ft****t’'** r 

<uc^cU«' 

&rt ectieM- &vv*<*r mtuA/luV JelmU* i#fti , /ti'U'tJ / e/~adrttt/ia * 
fcUY \• riLyftHoVvu*^, JMn.. ^tud^/y.a/Mna ceu/ mhu*/ 

Wecbof. . /# , 

y i, * / ftrne*^~ eenu'/Mui/ ‘hfle et-Je&n'. 
xn'JvJfeyA* c^Muf 4t‘yy< przrjtwiltiSfefi'ye/. 

fiu#*eM~- a $ cjUM^ pyjlt'iWHl^ ‘TttaJoL . 

■ fi’cc ('/ti/a^ tt/ylifirif 


a! <jf<rvj i+ a Va-V^P 


cft} r’i</. 'Tn twef MS /,<e/ iltif' pcs* ^ t^-dA p nJ~esnyr&rte^ vU\ 
i-evu*^- ^rrtSf&-Jh'*v<- <jt(vrvf; «/ ri/t’JdL a w-nv 

/t«^w *r*~acM "S-whi'< aM'<va_ wvrdM-r el c/iy(,’ e/a/ei a-. 

*/t^ J eJirau.guh. 

QvM ^uy fin'^ at " t J l f ~ yc 

Jk/hvA- €Md/nMa / Mr /uUr/Mv w t ?t'&o. 

fax ^i>. Mh ■ AypotAM./u^rt 

c(y/Lev<~-u atALffMd, soHasrjt' 6 /mu^ , A ./' t/>'/v/ fe^A. 
CLjiei^-JeJdii* • . . • .. < vv - . . 

c~&m im**~ cnA'JJt'cuy. j M&n^ren'ef ye^i’yeil ArwietJ!-. e^ni'n-i. 
)Mk*Y ; <jM&rec*~ Sac a-Jt n«' el/eAU/**- fxifvf ^.s^’r^ crni*. 

tv\e*b<iAW. n , , .,.*■* 

}rk- TArfbct flttu i fo/o 

4/ ..Tnrrfwj ^djiy. pihMh/i^f Sdciwf ntvUyt' eyitru'enj^ /**&* t 
fiArl'esf Ml~t<d<do- Ji(t<k- cu/m — 
si'qyurfaWf iA~ ^istmUa- fcO’crfo *A- A&hAzk feAr*—’ 

cfvev' JtSt. af’ivnu^ 

• 'jia'/h , u+<- t ; /* J fce.2M cMcSf 

fTHMjcifc^ 


1 V<ftnrj qMyt<a IriS'tff 


a/isvA- ceArtvi-&'<. (eptj rff&nQis- y<Afrf\ AccA&p* , ouftfr 
e4f~fa-njiM* ef^jLjilvvA 'n uArien 2<r ^k/^/ 

arl^Y aJfnifa art elf- frudt'ff. jr^fe. 

S< jflf eflfaM'd $e cc/n W’ j nuj/feraouA , eJf-cntimruj 

jf\ curt* b’Cvfi £X A'flJ u 7M 6n*~e*Utr jivfegfwU P thiyyx^- /erv/' Au \ 
fa turf*- ckrtfif'W*- fafr&fwf ex tyfrwtluY. 

£ivraji'lol /,' m Av**— <* rteyfaAci/ ?rwJh'cvj. civmfau yzy 

tvJw elh fturflrrVH*. v a vue^rt^ yuy dJuuu*. (fy/moAtl va 
gji' ??l(L{h V (Asnt-VXfC/ farrjpA&'H-fi'fl'lfa'. 

VorvXh-Kt esX-j'nf&YuaMlf pywotar*-. ifel'rvX* 

/<^ysA*nt^ j !tc v^?ti/fi t ,UuM.ie^ 

(cnmycrt- Yefii'yef. tfwyfied. '■JOSnutA'*. 

Ur-irfref re/ct^u'rt. ygu-co oMr*e^dif ^ uv } JA £r*t /oroi eX-frJi- rrv / c ^ 7l/n ,J 1 ^ 

c«tA‘M<y 

rTrfvnvTt^_jeiuS /df-ejtni y^w/u^C y, advjj%cf 

Gf* &yv-JJfaa, <) r <t-/iidTL- ffryti// (crf/ui feixtf. 

fyx-> qnelasn dio-fai o #ri tyrl/cf «. r ~ 

#- (uttMiVA vyavf 

tfKe/aMlkufai'f^- gum^K e4f~ TU/i/of, TV*&A*A Ju'k'tet- eJ- 

hf/hiffW rnudtifrk*- t'ux/d. 

y /yrvfUv**- o/k*^- jMeixf W'e^ fry. Act^ 

cu^ J?iaw\c*^ -TticSa^vh^'fu frma^'a^ t «J/&ou* J<v*S*fi ira- dfudAif/?. 

yuUf &U*, Ai- rtiAtWlC. r>ioJ* cyfrcfif <*uA-A jA'vJ / Hfeftyretfti ‘ 

cmrxfai / vo vuLarfA'^ Ji*U- <jrv os ccfuvt**. AdSutu^— cwntMo yzly 

tl~ t*d<LMcAo(t'<M*n favKtrtv*. ay«X- t/feAcsrurf*1 tyt*. yuryoMAla. 

<y)W*‘/ktfta Am n'csr&yL'^ jvL o*koJcuu (Jtc/Aotn^. ,' !1 ^ x j Cn t v-ev-^ 

*Xeef- 

ranfiiAv3uJ^~ -tifafV vxcvao'hJa cucM^dAgAJlaytu/J} cu curAt'kidf 

A eJ—c^ef^ 1 1° cAJififaki y (rXyfrAtr ch!y<0 Jyma'i>th' ccntvrH.ffiU^ 

piu.yAVf'; me/aM.d<ru'e.v4y/ vay^ <vauiaAtli>S (>X 7*A<Au£AtS,eX^_ 'T<sfii'(e\ 

^ , 

{]nJ-e7>yiz*t!d vt’t»/Sv- AurHeck. /umiaw' <r<™y£m viUuj r*k 

wdoMohtfUua/ a fa c<z/niued*-/ f ug/^ 

eii-j vJta/tfi c« l uf^ruyref3(ii/t'6tL/' t Aa-if^ aAi'ru'tuty At/nea JeMwt~y- ^ xe^c/t'cL. e'nvn^uA^ a^rt'-uA^ 

CX- J' a/Jc/Ytf czyh'yyUZAt^lsyU't'K. . 

5 ^ ^ruJu/yi cJurft'i*- co6 aJr^ el- - &Ct £ A u J rr ^' 

<*JWA f**rWik*f yPljy>' foe*/ A>tl-.. f. ' 

'T'trUj ttisn' ouster' £*- , 

V/7? Yd'fti/I*- 7T9ei 'tStfcnoi/ 

J r^-fasMMa^'M czre&r'. 

fivhf rflcrfi/f 'yiu/lid Y*cer&Jy ?'/ tU*zyxiq a-Ay 

fyjcjTu/Ioi'kv/ / ru/evtk' cesrcyfrif**. fX/eu/i{e-hi*>ujc/ 

fivnw- 4tL6e£~x?&/fc- /&n/t'(e// ei a>-rupaJi'e*iA ^/-« 
e^’Uvrrf^' 

(JleArAi fiP</y pput/Ai'm*^ cvrAj <utwfeti'vs'titu , 

trial*- TfeAjeMtti/f' c&rcJv'- 

y&ru'fi j <lX $&{irziu#Ji r cs)'>*~ / trt 

ruu^’S^/ ou '^c oCYt/w c*kuiHvvvu'o. 

/tec. paMoi tMfiiusiot- roAt'fir-^ a^etAr /ffYyvu/rtx/4 

cJ~<x^ecUA fiytu'lu Ahu.'- 

Jjie/ hkOriUM— 4AUt de*<<h / t ' rvAuAAW ufyes fewt-yxyre/u***^ 
wcrf}' a2 Anije/i'ui u*^~ %few . 

cm+taKh paJel- di'Jij. ouwhd 

* Vffe' ptYC^S. Ach'M*^ cepAxMn^ meAx'cupin' 

<r« Ampin/of 

i ctOiiU- /«w < t raouwAv/ Yefi’yeV- <U refedetUlOW, wt— Vat^ ^Oj o^ 
veX'Of—Xu'tfcL- j7vip( e '<AuS JU«d /crA-iAU r e'Lj'yn u'pi'A ’ j-ftytv x 
TUfMiY. i/t/ SoKO fenv- 

fi'cjalikx**- fyidee.cUMrf' Ae^^tiuYy ca/up(a/7Ha- capiU' nfrpliUa*<3vi*t. - / h r p’ C£L 
JL-errayvf ektaAw/ faun:cde/u/ '■cef/'Uj&cco apt A Ztfti/* 

if.eL ./f'eky avii/fh mjha r#7(J A**4^-ecuruA*<. Ataev, j 

fvtfenpuYkJ csrn'pefoy t n'UwJ 4oum <.*/•_ hWenvJTKK* 

cfimvt*— cYVnur*-' pti/tiM*' A+t- (d7t<p(ecft'tuf, 

^4- AeArbno r^cei ‘TlTavy 

Ayrop.fti'W.tn- afrzoujL, pn° covpo/ J/ac&f~iAhvL^ 

tneuM/ -cXL x/btiJiAUt**- S'tf/t’fik t-r~. » > / 

Arz/hadluS -el-crpi/fAe hr*crf yo-J /V afrto^ts^y/ 

artiuj tnxJuktSj ennt' cpptutt* <£nprr/fAv/zyKYf. ^fifrfar/are^cr/ 

t/uW'/jVt ^ • Jytvpdd'M Ufa- COfiU. U./y,'(M 1t*A. sjrfltCA '*/, tplAM/ 

Jti*-mclAA/ e4-xe/eA>t'\ , 

‘c'wvdi'6 ^nt aAaAyTtP/d'hUMJ^ . <iorxAdp*v 

Ytcf, t*uur J", 1 Aarndr^—i jZtf/■*&'(»£- «etcua*c6'*- c/y/h J* 1 f~& rtc p&iyes 
me) t£' 


-.H, /Htrcddif '* r™'“Y h ' ^* / -’ 

r^**~ r*/"i* m F- r v> • /> ,y. . 

faaulrtf*- {(*!*?' ( ^~ 

fifa// ^ A ' me '- ve/t'ri*- jric/wfaftiA-j 

saJi. '7?»y'» J ’*/ ' 

tic pip^r*-aJ/dn+pA/, a 

Js/eo &H&f A 'tw-i- 'l'>.',. 

/fidfittfi e#hy& wajurtAt-'-uvn/ (Sry(t™'r«/aryW/t'oc 

avut/yd. juwL , 

S> {fft/vaAj'd ii'itkvwh' /fertsrt du^-sAyAa fitetu/e^f). 


CtAnevJuJ} 


t^crsjnu^- j yiAefli'v 
yid $k’(&t*'nia.. 


juusw. &xct '7a/- yrift&tffwaA'rv. 


Ata t ia&A wuisfto -ejif/tt'fe/A'vU- 
j ytfiAadd rrtaAtb p rzyifwluY yf&f yu&M. t/TAey9-i< fie&Ap 
f x !(if jyiyeaf. . 

<vtm**)M piMhy fiffi, h*p.le#* 

fe^'vuJU^ yfKM*-' prvpUV afi'u'i 

A^eoixf /a'lf'c&t- / nf(a** u* vtfen&ttA. yuw siu+tyujjd r&nf- 
pe^\'ouUo ■/%*pafili'dif jW&Yrrid jWef&rCc, 

(/i\ hutf* p&yt'cvfi' onefa*- af'iVevvte/ e-nil,' eyiptuc^ 

/jte^ fdJM of ft i/A/n*. f. %!eu^ p rr v/raAA, 

9idr&re?~ rrutti'ertfa"^ a/tjwf a Jayf /eviUh'srU^ es-ynsrf 
<■« jnueviA'ervtw' ^ a #yU^ «jfie<U~ 

e,Hz/ectM. . < *Y« 

ftf /*'&'(aJi* vcioutwB-; <u JeAitAetiA,'Aft 

jxuff UrV^ /A ^p*yU/cyfiu/a' fi^u'b'vL/e^ 

ca’Ji'uJ eA ^^feul^Y. 

<f\vr £- cap\Ae - x Jiao- juS/uu*-. fiiovu 0 *eyt*yvif a'/Ata^f A^-fi/^ 
tM^tf ce/yifiAvCt- #2 eap/uA~ £>Ayrfuj f rupfe/-, 

^ fi(uvA o/aAik- /tfUfodja • 

uyru'cw*- j fifin'tfz*- fifepA'dt*. poei' eyyzf ^ yedt. 

ewiArntAirfb--/ a/u.p$ Je/jn d4~ fieiuSeuAu/ AuyntY i‘d -ejy— 
uJ- r&f&'fawAitY fxAts &c apvk'ertx. S,'i*A-fie cmli- 

(cmIo AuatirT) &jUApte*$(f eA-AraWwW&dJrj f $efe*4— 

pfaM- vdiL&fc f M'Kd'fia , 
1/t 

; ‘nJ 


yfJi+fiereJ**' ■ pa^ 1 "* M/'v 

•ji/ejtf-td /epifrtol/ '& avA' ’■ puy*Jt r ti/, 
sflr&m ttf&&*u-, ■meJj'oi /%• A V*«- r-ejt ’of***- j 'n/-e**prv>. 
t A’cca*^; e^s^*3JrL~ %gg&&e&U m/f&Airt/stf u-/> 

ysV **$£&*?< - > ; 

J CM/ f' \rttiuvA- A } k- f 6a*t't*ri'? 

Y^-wi'e/ re/sfa**'; JeJe^y ny)f//*. 

9%#Ffy y jnfAw*tix&/f <yr?a/ 7rtajr?u%'& /c__ _ 

fvtMaU- e/ ^ >/ ^' 

pjv&u m* d?it'(n e-t-^/et^rt'Jr'J*. 
fa ’/iiftfa / /7 i/’ /ujy aA>' rre/e/art'A. /u^tl — 

f^j&awtuS. repeal ^ •$*/■ . 

«**>'» yrAstfe, A**e£ v£/if 0fA/A /U ^~ t ^f r ? 

^r^'Z-efCA' yua/Set A(C Ar7'fwvfasY t*6 /p/7. &£•('/fatAt,/ 
srtp/A.. _ ^ 

arifwr^cf/ irt (*//*<- art/wpo , ptu* vA/W/t eaJy**- 

fo- t*bhe—'?t&fa£~ /i/pp. £a •etA~ ,v^~ y /a*iyrtC/ trmrt./' c&t/fa_ 

T*e*e/(<vUrtt> JyyfaiyJuV ^/A/yradU, J e/ric7^'^r^/dpy M \ 

rtij cv’C'fo- ay'pt/t ■ - 

'9fite**A- 'ca/#**#* /it*#**" /M jh^/wArt* -e* StJ&ry A/*s-a£- ? ^y_ 
perf~c <?/ uaeMtduY pay At/ci f <y <pu*#- aalert'a**- ev/ptAr/a «c 

JvcJ&v*/—&/~a <5 pvU*ftsrt&r*-' p£*hAAni'ctsn/-f' tV/j'/f u'J^tAtyy 

(fa-aJh-pyiM osh/i'a. pi i '/e&ttsn/uy std ct/n a ca//A / t//*\ . 

/ayn* m’<~ pur// aAi'/ne/ tw^ a*t0.faj/t*t*?/’**^ 

$t' 70 H/A* pufai avil- /turn/*/ Pruyfa/ert/l' re/jt’ey y/'j*rt+ pi V' 

*f p cr//’ -?$ u °t; tnafare-' <&/////*# Jaw. <?<-f/**nctyape*/*^uSa, 
pttk'c*- put* /<<- p/trtpsru’taf' aAj^c> &//~ 

mAi cartugrt/j frft'rzr us}/ ad ^ef/jtm£aw. 

g/~ ^/^uai'/’deiM. . 

<g.umi /u‘e_ frnr/ftrtWiiJirt/ ea ///ecfartt— L*J-cae4aw. At'/u/yew- 
tieirrfeJ* MrU'A’ jrtJeV <>*- 'ricortJeapi&Va^ ra/^ /A avaytoy/ 
ft* 

*j‘/ faJ/vt ^ pa/*urt^ CArt^odihAY, - 
■ /a. . 

A 'fa*****"/ a m 'fa/yyu# va/t^«u<Yxr ^ 

S/rfa^j lu^Awnrre#^. Yr^i ( ^ fc ^ re0)a#4. &L *vi'nWaf>A 0l ^_ 
eKtreMfri< aMY'fofotdrfdkx} AyJxpi^Hx f . 


^-/ityiouar 


owrnt!'riM / n\ / fi'£j?k/i t u*^ cjuef 
a/di^\ / a-iu/J efttf *aj^^ryi/nu ’anx yvHwnJAf. 

. ; . I-J s. / .,1 _y. ✓ . , / 


dtr&rf 'F/'crf o'rdf iA'JereJuV a. paAuvx, /$j 

fejtcfi&rti/l'tvf eX. n&rnn'x/ti/ t/iVt /?*/’#£- e^d^^mx yic*^- 

/ fai/nA t/ *x~ yidery&rtk' pudnuwtf /eJ &*- , -e*- X 

t/ cL Jte/ffydVtvY/ tu?<pn> tu'rujfp 

&Hjp- ltd * A ’&--A- 


f“4f 


wfgofri f/J 1 

Vxhtyy*. 


w /*t <ujLpftV(u^ aJjn/trusty. Je/e*ytn <V -eX 
fradi’/f'-WiU**- ddt‘ Axa. Swcmsh cia// wVt* yu/# 
a,fre* ujd~ isMtJ 4A10 ft*/d(L'rf>') <Uyvu V r?x£.a(_ _ 

cjsrriyefa*' nHwb/ waSul vg/ Jeered. £etc fo/WAi/*- 

rod' <w' %/' '*/“?'??■ %*•?*&&<; C r ^K 

pluAU'i't**- diytp- nd/exU-J c**{. £idM- ?xe/. ^//. tf’it/Xs'txx-ecJ. 
ha/fedaUA. c)<'Jptw^* r '- t/ * , X frM-~/(yJrv&i&C y t^eAty' c^. 

'hojU/. ndf*- an' /&dz ce* — 

fyniitfrw'rfdy /aerdnyv efiw/f* , diyyei*'^ Jetted, 
d.iurdt't. y, <yu/yy i/>«v_ y/dvduit r rtex . ^f g* efx yCr/an. y*'vnaMdt. 
evr&v 'iMi/yX M yes™*'nt'd-*/ yuefitytx- e/AdcxUf t’x ftSevr/fafel 
axi dimuxv! / lvru<Ak/&p*. sexr>1yu*t4- £**. -cmtft'JXLy. <xuX-xp'k< <y(y 
-pytyi'n eA' 'i/'X“‘ ,a - a^n’erex'x e)ei*xu/u^t/~-yii ( , ~fe*t4ttrC~d Sriy'r* 

atfcx< {&*&*&** ■ fr'yt’Js- ^prU'J>rtVus7rS«X' uC-jtAyidd, />'rtyj<x/ yW — 

awJ.fa- 6X l f / au(* i/i '/& $* '/*/-&**- sf/td&*t/- J it#* tf'iw. cu&< fyr/<!a- 

fapyiei'i*. . - ; ^ ,:, " *•••»■ 


<Zo /xjfriuJo 

- eAjicti-7t<£^vj f a ecu cowyt 
y^ui-K»<~ vt* ayxiv^-d? y c-f tyii/f / {/t-c~ 

*7* Stud /cfo' feffi'Y /tf£) vfrrroj 


y£'/(*rrei' csrefXgy, 

'•frsedtt'A'jitff/uy/L ex or&6y<tui^ s/n fiJyfustK- t/tfinov 

'rrurfrfu*^. £?«*» m *r«# vw jpu/ wsrd**^- 

e ihdhtU^ *&■eWtsrL} caWd/ ^cnHa-KtA^rt.. • Ads^t/ 

f&dM. s/rtt/fT*- i 


/^Un/eJ 

f y tn a<tfaw~i* v* 

fvfi< atttAdf pAM'cMr {/>a4 / uynttn. a^iye/Sa Amk-&x yuerd aw/fa/-. 

Jvudtltf $ lit* t'rt'&i'-/ eAviM^- si/?}(>;<£/nh. aM <rrtt hA/ 

' ' '•-- '• yipc/tn^- JVl (ifie&Ym*\. aMcefaiW. 


'fYJtert*-- 


'<QM*k*r /Mfaet- &ltij p’Jut'fy jyjr-Ayu^-, ^ ^U^^^nsifuy \ 

ju/ mie/*ntA*(•<&/$t& JHe^ : y^yuf'iK„ ^yiutfa tAm (k'fau'Uv/, »taL flu***?Kipp.'fyatf-AJ&*. 
ju fkiY caa.^,yA' , i r -n‘t&* t ti‘*^- etr<><ve-Ad~ ; *\ •' 

JhJ Aut fdn/-e/ /uvwt^U' 1 ' A±\ve*McxdV Mi' 'Av/tnere/ Afjrt 

fr'hA-j a* vf jytant'iA—^ V <*(****/ 71 <”r« w<r^eM-. S<'c yr». 

fti*/ fa! *fa xJ^Am^A AMb/tw. '' 

J 0 <><- -AdMvMkAtMMjfi y,J*4*f«*~ rrecefUcuAi '■&fy>rtQu&%nUy- 4 -Aurxrfu^ &e!MriA*A 
Sd&jujtiM' C ?A/ ^ pi'kaltf MA iy/My. h ^irf': Juiwwj m . 

eC TyMaM tAdM Am - , , 

-^tirnWtiWL- ' tvlAi'oM 2iA/ Af^'Me^tAy/ 

A ^* tef€ f ?* jeta^nJrW /sAJij AyiuJl/., L Cl y) e f M<'rx&+AvY«M^ 

eAf’tvL ctAdraw v.m~ (itft(<<‘l eJ^AoKaL^ , A ^ 7t<>ceJfi'tM 

mm e 
f vl«7uy\.'. 

Jl'fiCfd , .. . ... ; , ; 

p,tf)t*u % f W -'jtipejflv-i* atuytc 

tSefvL! fui*- AumsM yf'uwh- , fmM. «*&//'[;*» 

irm til um- fji^fA^yun^ jii/esneYujii. 

cAh i&tft Ah'M. nM, d**k m <*t «/■• ant u e*ue*Jef a*a cMAem/us 

.V Ai«t~- reayjifaaJxy Ptyfy . n^/ r< a^tul~ <Mr. Awe gza* ^/a-py^CA/ 

‘C^Zi/h- ysflui*^ IbtMt- A ) A>(it. cotiueweaJiW atJ &/&nc£a.i. jnc07tiu<t$<t . 


'uJ/tt{ An » 


' -f^i^Au^cAifA/i^y 


fiumeYum. vi'fiuov*^ 
Uttfe/y caufr- Ma/t'm&nM 
rc^ue 


x r ytu 


'ittlttM' fcfuv^ 


. £ raf£fe 

$e-fl'A*-1, e ce-yd* Ssaufuji/ ,'a_ ^e-nM aJuJ^ 

fna4jn<Jt- JujuAm'/,' i Yi'&tM-'c*yu 0 - i A nfoAi'to***., Quct 


'■CceML' ceavtU-cMJya/fy. eJr^e/t'fo-. , e cytA" d/l£j 1 ', 

j A-tef/fnc*- , oiAi'fit /a'utf.^£4r deMe*/ y&ti/irA SdAr&f ej. a fat-A iff* - ■ r ff‘(‘A 


J?£cr({0l fLgpfk<■“&■ 4- ** cY ' J <Uf m 

T/ztA / ^ *'<*'' ft<Ue*A-V%vo An./'Hi^r'f. JeJiUcM */ ejc/t'tfdv . 

JPeg ycii?Jpiw'W.. et-jfefate'. y&ijnctiu*^ ^ 

tf&nUixu/d c/‘y/if'>*^-. f yxt^f. 'i 


~rf */ Ttd ZuAHsYttMA- t%W 9 t 


irrf\ltv( l*-*#/tv-ts <e 
P-UA I SMd-'/iijlttrft* A 


cV&/' w <y/f, Jfa/fUy a **• 


Y2i//t^t'n^- 1* caftfa- e^frex^xy. 1 **.?- /u*U~ pav/c/ t , 

M- t#p a UsrtfA 

/Jr stuu'hU-e/ *A’ U* fku/'z.iu. 4 

^<ff2/ /\cjtUf(<** 7nc^e^t'aK^ <% $J\ 'yfyte%U~ ' 

fy/Kf x^yu/bw, ’/i' mtUk**- '*Jstei*L'^rtA'ne^ fn 'V'&tpk/eJfy&L 

u4r i’/s /pt>fyiaiJumy Ai*(c ^cafJ'(M)yf<tjf:'- 

Qn Ufa ftJ/uxtSoxfUi'o*- y^/,4/ 

<?{«*, fit, A {yU /t)(ei*H*/, tjvuViU el^treh'tv' Anne At/-xAfuifyxidxxc/ ',- <r/ f rtccrc/j 

s*As* - - ■_ , tx/fceJrf™. - • v * * ' : 

. JiU) ju.e>*vodo Ui'„tr?6sf £xxx‘w« 

\xgi •' ^uj'o- yuetft'irc^ d/,'?iijMfa. \xx f nyxfxexUuy 

See. CAjuutvfafi cec/t'^l/ eA^mtiUix. ~ cf<nygyttrt/tA, yu*' nj c/tcx c 
Me fetc^e/Aib/ cmcu/po /r^eAx ,> AtunJ ' ' 

wv,4»Ct ’-■ >U/AU ■ (y I'l.AysA' ' 


%f»#& 


« • -p/tun,**- ■■ /fifteen' At jfaMM , n A _ /V y h f^ 

TjicecjricA U xcccyfuxUr 

A jC ^ U 0 ' Ai?**f/?x cm/* 1 *- Aum/Y fa/hA vrviUfa-/ A-/7 vsk 4c 

fie/fa-V jrtfat^ y suU- 4- ^‘ex^ yey‘/n U- yti pf/Ma fettfay. 

e/#aiA^ -^c/y'A 1 jtyfeiMhAj 

y^c X&'h*ImJa/ <Ye/r'fw'(U '''■‘TUU£^e- j - 

e4~aJ Awvt’fafeM*-, trf Juftpfttft/ ftiulfa. ^rupfayraSv- /~aMM*tA~t'. 
/&J JcA-pM. ffyiAe4- /ih. &<Art/itMif 
f , JftTtfa-fiu j '&-. *'9k&ifa£t*&sfa.yi\ 

{JtZft vU'Ji (Tty&A&U £*- ApcUi{AMfa4'V*’* aU Jiffl" A&w&fbtlrrcCtyY 

QldJusrv^ i '/U*4efa- ^ji/tAfAu ctrjfsri -ve/ -tmln'etiijMjy,>rtjt/&****$- 
_ . '/>***&??(< , 9c/A 

Y?hi“A9c'U cacA'ttM cplifaf, tdet iM-- out* t/prwrn tfi ^fu//Ar<. Ttsvfre/fyi-., /yt'fynuA'U/ef 

|§ (creh'AM 9ahcY ' 4&fay~ eSUt ‘mu jxtJfof fa^cr^'MU pe cejt* e4/~- 

jv; / '■/ * ' % rvtifer**- &xUe/i'Afaj cmaT/'cc*' /^fc'l/yn e*tm ^nfUU*-^ 4iA i afaiA_ 

,t XX I t /U ffT<XiU JeSutotA-j -fac jfttpaAM Pl'cfox/ feuxU- CXTtAfj/ocmfey* 

UxfaffttUct axUci^ va tMJcUo ex^AXAMX*6yuA/\, Jia,?/AV'/ P'C&t/ a//,//?/ 

<rtt /uxitsY 
qie flu-p 1 tyf j-ptpitm' 6 -uA JpovfY*—. rattf-***(/ 7 uA t a .^5 p Wcif-e/trY 

ad jrnwtJet7vhv>^ es**X‘‘*^,-&c Au^t^r »y#/>a*Ju* ,,,. . 

4 3 \jet~£a/x/'f‘/pilYA- 1 afMmt> 9 ier&t*\.. i^ua^ c^Uid ^ 'f ,0<a ^A / V 4 &*aA 

jiit-epvpejA'vo. ^tJcliJY?' <- ptsU^asP SeSeaSr S&J pv/fTfuau^f 7 *^ ? C ' 
j rut 4 iesf?<S*~ -e/fy utxouUit 

J <zAh }e/lf~i j.ftip071* jVe_- 'Poc/uttk- pYYpi'cSeS-r 

puAh e*?**- &L oXl/ 1/1'ce/ 9 i’ 6 yw/ts <?(//&#*<t# 9 vc. 

tftuU V^- Aiff^ ctf/A- Ou>—t pueY juSr>d7fl<W (UxAyn/tfsiL 

p$-(c&fa-Awrf~- rucfu&ri Yi'CtAi 'oztvXhSi. 

-■ •V ■f/tArij c/w/*1 UsW y srcu/tx. Ox) fupe,r?ffn/ 

ehpXlrfx <*' ■ejtC'foi Tttji'&mi4i4 ^ 

**t*PM*K*r* 1 « W Wutt^ TSU'o^Sc*', ^AJrvf '**?* *** ?*?* 

so/t'h-f(Vc0. ejt~ jY('■e'fKp&n’a/cnXXj -aS-Aj/t\*J f v<A~ 71 ttAa^ 
parf e^cfpA /A tuXe/Aw fefa'A/. ytuppu /it//A a 9 e#—e^_ 

(palpi mil i/ptvtpafAfa- . 2ameJcAA <vYn/cY 06 eYoY&nup.^ 

frfvp^ AcppreAA'tww . copnu-ja/e^ *0ft fusrftuKA^ 

eAt/v}, QUUtl-taA- \WtUl*cl(A«A AurtsnJ J^yux’lb OLfpltAltl^ 
cvrfrt 4L rg/i'ptfiW tfuS(i- AepvAuJ AutusY a.S/wtvuhtS uu'pc/Xj, 

r pe 6 re/ p^pht^ lre/ rau/ix' peYJtv/e/ rmtumv^ -pf ^0*1/7^ %, yenem/a/ cauS# 


% 


’ft* AfTv 'TWV 


<rnin(/ a. TeXu/ lu^ril j'yyuupS. 

Jk? 4 u* Aapucir/ pelre? s/repla rrJ~.' i tp*vx x/tf^Y arerfoL xe /X_ /> 

ujrv fir**,*, ; ajf- tic/Cj ^ i***"*' *'"*'*/ 

U^, f ,u Aejrejat- Xe/e+vj^ «*<”***«- 

04AC*., vU- cPUTtl/. <t erea e* ItofyrYf* pr?ho ft* AiJyru*u<_ ^afaJ^ty^eL Aif/pe* 
/L .0S/.U-- _ ...>r/i A .. >/.. A> W£c‘/ «. •’ 


/&ru»^ csraS/c^/l&rr&ffYvf ia_ tyraff'cn 


pf.(el/»Jhj a jup/ix. 
f&feM.'M .- 

Sic q}4f Aww tre/ <*w tn ov-frtt/uY <c£f'ncenJvYuw\_ avvh ae^vf 
ejlUt ; ccuS~ a£t’aa*. (cux^ct. WtrlenS*.' ceYP 

fpuitetil / 1 u 4 ^ {n’Cof jhaf/'pA. at/A* oS~ JZA. feArei**- aeatpSU. 

a-*cAr-cLO£iU<)ui\. fot&f-r ( coyu- &fu'p\ 4 a/' A&-eS yiy**# fa p 'ffyAtpcrf 


rt^ei ptvfcav 
TZrt 7rkaTffWS 


C(> 

J&rr Jvri sariW*- fi^i‘ h' aJ}/uw'(uS y c&ujZa^l^ 

m >jf f] ,'ine^ej— felrrt**--^u-e-r^-'^iu'o- fi'cfiht/Atvrujh*/, 

J&l, ca.«/t/ 'ftfte******- &h)sdftcn^ 

rplu^utnu v<^ ei~-9crfrr\iUA-'{#“J<K r^«W« / &/■ (tf ^ute 9ijSntufi 
fcSlrctS- \h*ti AurntYu***- teriri , tti/fum kxfijt{_ 

f/eMen^- cieajKyf****' , - 

COWL- fry* ftuttisrcj fa i^turi t&riu*i$ci4i,fi-~rte4 e^c/fuj rta-fru twf- 
pnfi&r ctf f***- &- i/6*u**~ 

mriuYaYo ctnieri/ ■**&¥-, #ry*<fnirf Mffr. 

*uh jnfufifmL U Aunt? &Uku»- j^i^Uakr 
fit auernffid ff~ vO- 

*&Ia<vfih^ ,7 ns* aSt'fa fi*~ * c fi va ^ £ - *fe*rf* ^yic^ 
tytij fuel) Sr Jccri'ut^jvverikrivS, ftd&U- fifij*'/n±- 1 /aeu^ 
JcjuS, ^ ef /tcJt're c^m ne^v-£af-y (M_ erieS uacM.ajH&-i 
jrfieah V 

ft'c fieri Acrfri- in ^'W" riaw^nur^ Vn^yni/y, fi-eririAvcf 


f<rph <tfi*rii‘/A9ef A^rih^ 

SriCi'aU- 9i//e*trit'm*- f ^tc*r 

iirDAf'Gc&tf-. 

<v£f vutre aneriri- fs>yft tu*ri . 

JtfiKriio, fut* fiur*sre/ r^ru^fnu<n/uy / *c 
■frasifiAri} cert er&HJ, fienMAerc/ Yu c e./~ / 4 ?u c 

juaf *? p& fixAe/fa *- tA*tu*vUu-Y f fiAm*?ri-tn vaYaS fitfiej 
•ft rikrifrM [it*- ne^us/ar aeesrimrif eYuJ'arifio^/ 

rij cririft xJtA&meirii fit v<cf y Si'in efifri/r*- AuSf/tft. 

fieriAh-~tWffri»ri CS71 ft kwh f'f ff< 7 < Y ■ 

i<'ensrt/(4i**~<vv*0 /u*n*r<ri aerifi 'fiffsre- uriYa 

eufit j /4ivri*- Jiari! ?ns< tyrttYi^e^ /'n cnJ-e^tt^ ^ 

oncr&f&nfe. &? / , 

v-* 2 ^ J-ariv nj-e^itAJL^ 

grtuu'/fmc^ i j c^n a/zi/- /y-p^p/o 7n ari*. , n, ■ jritri YzJtc/- 
rufort &«/,■&&(*/- rttttriune jfiyftu'/tfmtf/ cumfoC i^/uS 
o eucpaJ— cmtnriff—j flke/A'n m. -&L j (’yrttfuS ,V a etrififi 

1A. pfti/rtj &}( rvd&rtdr'en-L> e^Ortvzrrfi'^ t^U^A 

<'a pJ-dKl 1 * *e4)hJh jin y- in wife/ prvfil-frrex i’a /,^ 
nnwanthd 

{d* v*dAu/ Jd-M'fcvri'd u h/v e*dcon- ceu*J*. / eai&Kx. 
eM-cwnd / i ,i , t 

Aobwifc vewe/ fVf f fl/e/Aru/j/ynurUuyem^’ 

dfiM- crn8'iL4r yt *— pn&nIt ‘, prvji/w e<Aorrwtjen(J«YuM^ ct^uan^ 
qxia »*l_ -e/L Wc- cz*ty*e*iA~ • 

l/ttcan'W tfi ***** finrfrrtsMi**pyujilev fiiluiU,^ ji*4yt^ 

<juw At'c, Afitrtt*-^ 1 ^ 1 '*/ prrt/eSti-p*- frrvuct/* rtUJ<t-jAi/e*til,\ 
gLixo/ aud-e*^ <rm »mVk ccmAoL 'cent'niMml/Aj’n-frert-t 
{id- /whu'Jck ^w-M JruTlxiyf*— ^julrt , 

gLaa/ ou^aJx h A v<tcu aAii A” Wt/rtJ JiuhAf / -eA. j yt/'^Tnjje^YtA 

'jf/di cMt— & fi(cYusxAy? fynM n,Un~ 

)<yfiw\. tjvv< iwwifK ft* yHtwfc At l*M j &JA- jucrj fn e>$,’ctcA/£_ 

AtGcvtd- ouA/(t'esfadz~ & 9 tfis/wu/f jzJs- erY’U't*^ c/fu^au/ cm ~- 

Sem. srtyyvieJi <*- nrv/Ayn ’67j n f&A'!f a *'- 

<?i<xh\ ^1*0/ Au nt eye/ A/atMantL-j 44110*0. ^curarfu. ynjfccunutiUA- 
/v tU-j ad~ACi osw'iy'~L / { 'TtecmtluV 3 c/uY&ew Aty. 

jt\A~e/yu~^tcM’ov^~ <ra/t'J4 k\_ Au'rtu'Ja-n*- -Q-Pint*4cw4^gA^_ 

Jt'otAvU. astrteoU- puJrth'n&v^s ^yi'yt’JcK rf'cfn ^*-/c^Swu^ 

Gt-yt <r? optlt^- ‘z/L-jdt't ^titA — tv-e-V’*yvt > /"^*/w-»fV/*_» 

ttethJ- f*A\ wW/ fyv*- ctAi '^nc, ^fnyrt^if U' /w 

/n^r* jmtpr/ifa ; At’fciU' qn<tJ ^re^naoH/ui/ ^ A'PJJ. 

cu.ru wxjyrvj A't***l<<\- • cAy j J a. 3 /<>co(~ A l ^p. 
iU-bl!A'nj k&kA ft te /./ c/UY f uf caxjM iuS<i A'Hvtlc/Aetvini 

ju-»*v ft ouOurivnK t'-K nrtcfryj 9 \aM , $r*/A&rtu * 


c'unruw ft’ r^t/hA 


e<*■ f/LcnTt**#*}*- 


r*A- 


/gyi \^vlw -rt/Unn/fux a^d^teyeit^ j*rtnjft'ottAr/ -dad/ 
o'-Ct'tHC'/ cAA-' c{t* y t/£i*dt ct ~6 € a Ae tei/tf 
fl-tAc A'gvtcL- Audi intyw-A qJs-Y'' hit (ioYa)\'Jt- a^u^- 

^ p/L caJcuJjJem wn/t'crj J-yv/u*. 

JCcxUU in f&n<G"4 

a ,(letA'me*^ quo( (it «rUt\cL- {A. ve /.'a t reA'a£jp»vz^ 
n uih efrftw*- ^ *1 piefft'ij*** vtytJiAfc ^. 

< 9 e/xt.J s t*fo*P«1 puervf JsnAti’aA/ <juA JuAW/CiiMij 

cvnyeTW*A~g</7y c/tnAlrf c£- crt* W Anm- fvui Ivtft 71 viUij<*) lAdta 

4>T‘ttert4 p_flM. awyi/iAuAwf- yrv csM./ij 

tM~p.tore*// |4«/« cYto. fAi'j Au'M/Y i/t J<zAaAa4ftf 


f cmcr'z/cZf- i’i{- caJ cm/u^\ . 


c~cmorfUi' A'tjvKK Al t- vrtun\ *Jhc&A'//t'z 

f* u + v ^ cajAvki' jnArvu'^j / crt/&7TK A><jJh'<n -eZ-<v?*Ahyaa. 
tj\Ai ppc. &yv,‘K ne^At'xcett—ccS tdAtu//' & Jp &rt'I'u/ev. 

caA/im'm curij ayv'7vivn\ai*\. /ve-A'ca* a_ 

taflypa/mAb y ei\&y*A‘tj/!? caAivi//' &f- ^eyn e^fpru^a/Aa-ftij 
aJ> Aiflt- prvpioAi‘1*- /*+* tm'Ai' JactAy avaJ vU~ */>' 
Ccjyivj JffiArv^ pMyaJlwf ^'aA cAd/yA/^ j{-Awf^nyi &n<?_ 
tcUt'Jo— Jt'iCih- Auyurf jrt 3 utzo'UA cb-ayy tsr-e/'My <U- q-uU 
Au/n / i^'Y~- e4A-jn ep fa4 an. oveA'^w erfreYrn'k-V &C- <yffAu- x 
{L.&UA.'efyi'i*- caAvdi’ t* uAio^ Ate jircpto-Htyvilivi/', j 
eAfA. cttiuKeidMAW_ crfriyerJi*' ctUt't'os e^-A’tta/ /rvfewp&yiej 
4J-&XA.ACAJ. evH-td Awwvfl' y tnpjwrv, cuvtA. cm/cu/iy^JjmArAfii? 
A>V~eJr— <zl~ OMy eJ—veJuJ- n oAurtZlflj c scuj a. 

A* i>6j errurwA ehjr>Su^uU~^ Ci / (li / t ^ ou ^ g 

tV yev j mi Jitney y&irina/f 

uni* -CcfAiehnu' 0 ^ J in jyu&rvf. 


fy\ /■ *-70(11*- 


wofu/e^thrfuA^ r-e czJita cil/o xzi voai. 


j ,-t i y<r(i i *'*»' < '< / 
A* jt-favp.eY*- f-t 14 

<$&rm 


CcujJoJ ‘TACffoVu KA. cy/t'-nwifaYu*+- nA'h‘uv\ Jt% t w 
Ao/i^**— /iyuiJ <k . /£to-~ At yCdt/r)' cax/u^i. / /tit's in ptt/w^TiQtv^ 
i\jL-^y*Altji(adii~. ir?uv*- -e^rrcre^- <«m /itf cnHvie&4~ 

/<pp' dTZj/vLyix&ii/^i / -e&~' * J&vt- xT>civvy, a- c Acfii'Jfr- fes^v*— J'm'/ fro/ 

0&/yi4l * ju/t*<- r pxlJlPttvUsrv^ Af&yv JZ*~ O/fy C72om. <tyt&rint*\ , . 6g 

fiW&K hMMvvhA^. v'crte^^ e-J*J-. gmyfere^ 

sduiur*- &#*- uiA^ i^(h 4 ae^i/ £usa 4 - / 

OrinfaM'V*- el~ reftbrU*-' ^ttvyc/lAn/f ex gtft'Jg,p/ ay/trg^^/ _ <voch <*rtsuUa£f' 

MtwWj 6yy0 f«S*t*;iM**«* 

.M&nL A&\ C AdgAluV Je w 

cerde^'s*^ cyA rrt fig Przge^ xMgervfy 

o.^ujf- (+- cA?t'cf'lvS eJ-~ **t<*yn ca. /yfevu' 

nuhttjr-s- a^jftyu'h ^ 7 aJea KrA—cfififihUA^ o.AL/-fi % ^y^_ 


c/iA-ef etsvdf/A-atUi'a^ j fitert<ztt?vy^ 


Ay crt^i' mm fzmJwM. ct/deA/it ct guttr^t^ y &(fi^></f 

raJio;ytU -^/c_, 

^ j fiber tgeirie- fif-efi sa/<'J <** *yuJ^ a * fry'A * - 

gt-ucMO^o cxyveA- Crt tWffinjnAfakivyS<rasv\<4 fftoi, 

V&nJrt'cMAfi/ <ui'<\pufi f7€S~ Wx:*-/ brcAAJU a yuqr^ fiajU/rvC- &£- 
IwJi’^ eJb-to»*4 *»*'**' (A ^ ed /rt t >j JL^ 

fiat** &ff- I nlev jpffififinp pert'htUA'ui<4. 

t/Ycryiu’ fiepow' jPheM*yeyii/lAAiA\ i/ty wuAuv*- fifiyi‘ — 
g-etiuU- xP»'n eJtSjitas*- trvylti eyi'yrfott AnearJe^ 

AJtnfiM co^id t\ hJ-eiM^ gnt/undfi. 

JyenW<2f. AStijyfi p&f tt\ 'Wu.hr*-' cauvo^ efiv/tnefiu/ vi~v^ , Afitgiu 1 ) n r/ge<*<fi 
fifi qX- xjlrol ^tfJea/uy. fi<rx{ Tfrf 

<Yy tvyi Mu’k/ ytiaAt Sd veAfif fiiturreu^ ^4 ^ W- refix TvyrtariuJ 

<y\4L^j rv^h/f -fy ry aw - 

cflpojtrrz* a'Gf Atft*vfuj /uvacV It t fitJfiU**^ e&giiri/j Aon./ y 


( fit’c cam wx&nurzJtty e 4 fi A aP* 


fxvalcurU / t /t- j ti ftaKii cm* gram"UbA&t*. meuh’fW/et-ctbfk. *- 
ffiu'fiA JfujIt/y\iA~. <y^At't- c>d mufieJfie/-Trterfrfge/&'nJ/UjAi_ 

qu((t */ A'fyp- ay&Mug A*<> Aoco. 

'T* t ni/ cumiia&u/t r'tA A'/W' ^Air/ a* ft a chop, 

jm'di*- ca/enSo/ /'e/if&wJr. 

7M . j2Lic/r<- c¥- AamVc’&jJeAAA.. <g/Wf&/lt' 

/A <ji?n &J h/v^nif w uA'eSit **- f -yt*t jmjrtOA*. 

puMer^- of&rd^ , 

^ m npc own e>f 7 *tdj 7” -iU>'ejnf- v. e/ /v+vt-rn vtek>,&ty, 
jn/i'Senh \)j'Ju^C Ya aJ^A parA*!#*/ i/hw’ Ayryu/A^ 
at *«/ cat*- fvh ccwyy^-• 

t*. tffer*/ vt'rgl «*>/^/^ ^/ Yryili^^, u ^ 
jiJyafJA at- hc* 3 «-*^ '\siri jv'*tiSW/& irUyi*™*^ mi^ty 
jft tA hie* tA*- k* e ■ 

1 H** k al 

Ayg re ^' A rhjJt'cy/t^, J*~ iff yy if /ewytyfl'wwL.. . 

j. 2.0 Jo- fyn*yh>hAe^ jntktjiJ/ jpicyain. yrzywW in tfiyyfi. 
in buY (&m 4*- &f~- ' ' 

tleA ^<V fiMtr. reyn <rf« wt/Ocortir*- ^A^f'^A'c^y/ufaJY 
J^w/^ coJlY^/eayj yriwa. 0 * y t^SakcLhnaAu*^ 7 n 7 X 5 k&~ 
yx'/li 3 ijc eVr* t jidfetvL'. 

'Tfff ' rcUV *Oyfy\ lay 

m <3e^f /y w f,***- <Whr^ fi.rfr.to. cxa/a ^ 

A/tv^ eX 'Tvirftfcrurtd. xStVyitiecYiuJ. * 

Jlrcyuo- 0ytiyi t eatc/cK. /-enyLtaf ^MwSeitc. yfet/viU. y/rvDuafc. 
a ceii^Jyvio^y j^'uk , Jrf 

^x/. ^ ( 

’ y<A ^‘ f i/h Try. 

c/f ni/kt**- sftttfir} ymniaf /nuetiflro rwutb’cYur*. 

(ai’ 'hA-e/tf- yrivJ tryoft(^r0ni)<r- rvueSt'to, 

gc^ti 6 a$—-y-ehA.C&t')* • • 

Cojfnihtl jv\ UyU- a. axujfr (Set re eni^ oAtyey caufat*. ioy/itfctf*) 
ft -e t 4Mfm Suy * y0tTf v -" J/1*-*r <l, c aa/Uy *r * J 

pejtxvntar^ A*y y u ' nt’<~ t/i’nyi /e>X 3 t'a'hiy t</ «f*' t (>f? / c(uit / 

Va a&'aY*- r^/aYtA r^yujtX- &0)' yrin'&t h, <y4ys'/hkJ<'- 
^ / jf 

XX€ 0 'Ttrtrt M-Tast/ 


r/ 


— - j / ^jyrK. yuc, t^. rim/<ty//Ayrek' 

fie/f/AU> Cfuaf <td-ej-iX/ /eiti^fpX&^’er&M. ry&rri Scr/e^-. 

OAfAfii/cnj riO Suirifrnf '■ ■-^ ri..-J ■■ . -.■■ 


rr(^Trf Ttta Trif 

Q£<Ll trite) Trti’ elfr<?FrAftj(T"Ji/. Oms jx f e } 

riurit S''ffk^TuJxJ 

rf/io- ^YV^t/ri u hJuV (jfrztMxfltri* ^ t/yntpAi-rnffriz*- <n‘yytfi u*<a. 
q < 5//ri.rif’ t j u ^ ran*-/hre^fiy/t^>xd^nAuri. 

7. ',J*/.>.. ’ XI* 


{ $f*lefj’'ri ;/ 

OtlflA- 


/ri/‘riU- j „ 

pia yLfic-r'fti'A'm y mu 


{&* 3 vinAuri. 

cmma- rnevUyj eL ~7e*tZftX 
cYuti\. yn c^y/7-^atri ^-/Cr- 

y vy,^„ t-.tw;- JSq'UA 1 "-#** /*tl V^iU-SUsUHlfa/ ij'm?- 
iwC/fut^ j'ri (ou^n^Mf^-, A*/cip 
fcOrt J-*~- tVU/yCd f* prV cK/^iAA. 

0 4 jufflUlu’ifi- #1/ fictrfdt/t/4/ fvb'vj CirtplWrisyitvi/ V/C /cx. 

4A*/i juried* resfiwMtivi h*~ (4t «x cou/it hri ctwjftyfyj \/l_ 
/opu\ fat" eoe/StiJ ^it/re/rim**/- ^ui'Xt crit f/Joriri'XyJe 

roh’’ ei&tefa - y Xwi»\ 

$ I <a luS. '.«>^-• ’ )^,pt^/4irir<iL ' V* &)& ‘ crtf/Xn J* it v e / 

(jdw-JHf&fttl) eJe^/ricu/rium. c-e^e(rr>‘ uvJt^Wtik/y eL XeYt/u/ 


priu-dht . - 

A /ntikrif reJ^i’raJib /rtSfluV, /e/wf/irif 

.ox/vrij ria/i’tif yo<*' ritterf eX fa/’ font •/ t*t sfo.afA’”* 

‘T&tftreJ &t jn/e/ffwifitV /e. y«/ 6 \ fi/tUn^cXvy/z\^ 

J&rfc- -ehaft tfit t /*■%'• Je wert/d s'acsnr: 

•fa/, eXf -ehfd) iff//) p dumerA /«fe/ ^ cri ptiie*iduX<. /asm % 

/'are'/ -iy /i\(tj*- J«eri~j /fuwerA ct cri*/ ■■Airim'c- 

**- ajeyi/ric'/f i^u.fbJ .\fa/Jt— jAA/f-e. 
f-*d /lie fern-re/Jfrie/hyivniw <ft4e/a+n/(f/<'M cl^/<U eA~ 

ce&foi hvi jtic/n** A \Aa/~ XeiAA'fit)a/'Y. 

• ( f / 

torii rinfay fort f<v 

(/nJa/fUA c/e/riri ctcf'itf J)uu /u*vt- /y-fuyr/omari^_ (j « OL^ihtrf. rflebj a/HiCt'eJa-/ a*u Mi 

picluJ tJl fw**■**'’1 me/witJtts6'c* A^erry&jri 

A coT^-M L *** je ' oGJuvrthJJ tJttrCic*-'' j.e_. v^- 

a. of^ 1 . .. . 

ifii(jredd frvM~yi 

OoJ-e fCtr^Y** 4 ' r 

JlvJl- <ct*4o- tn&Yfrfx%&- zk. jfJrtSn a~ eJ—ex y ‘ rL f&* l h Uj / f& K/ ^ 
Jutn. (uliX, dUo xtX-Mjuf 'intfWdu/f^rfuju/„cJh/ 
smnxo* jtiht&ti artltedwr 

S\‘c jn<Hu'ti&ul&-. Mvrffi»'ifi A- si?./cCfLyu£*u/ T/fl-psrzf 

aJ'jdjLlwoeye/kfui^. eXtuM^ui/ omm’cX ^Jfy^ 

JauMiSwA-. 

in. £-eS&6>v /^inUJ eX vu^cY zjtttutn shi/ 'VCY^/yYrj^_ 
rnt«.eM■trf/euxJ'Us'. 

tfaf a^Uv *SoXi{ti/ ITaiftfftrkj ti 2/a f 

/.t ^ yu* M^Jurltt'^ 

jinviJuY, jeJ iA'^cL. jC q^aj, 

<‘*6 eyi^t'fYc/,. <wA/M^ t( ^ L _ 


m -M * 

^'rnuU cter-w. Jj ^/yW, m 1~ hyCuAW q.n* 

anv/JJi'/ntAUi . 

Suy ntcM. /^ty^'WtWvv/ oraJ/t'eT alY' <0— 

fic>ci*rfn^{ cAAjn4 a itwrU ra&'i fff/'J, rtf/e.OuiUuy, vU-hyr/^ 
Jyiik eoo&ntjv / ? J a/nk \p kuavn/,/ ex 'i/the/fio ,'n c^rUu/, ’ 
fyiUrk.'^ cpt oy, eX m if/ejt^ J^eofra. AcnX, y, u ’». /oa/p „ 

fajx'a- omm'/J/'U nJtAu**^. st/ecUf dcJoJohy' ad yrifni'ewjp^ 

<ln<><- jnJtW /iauSo /too ot/a~ C cto/Yrt&nS/ ; /l (>l /aju/tf 

jnkvxy d-e6tnJ- if* ex f u ff' fr* -ffbfif a reVu/^uu 

fjt <pc>X- Cot/ixLj £ /wr&/'cam*4 i, a.atfWry'uM . 

ri~o}\o\ T f X JV J rthvyfto YHS&<ra r 

J M-c/osa Jiff/,X TneJul ^ %yr*r to* d*. TU^’etJy'coc/uJo 

^ n^-/^ /kd *m/M 

****** 'P< ft\<CVS) FI yuvatxsf £ avfyis 

rnul'JZnf fm nu F c^ytiurte^ pneSurt cAab’u' y tlf v /*-„ 
pn'Jfir **• .<« 4 ' cAwrel' t-ti coyt.a. Km r*J Strut, _/*/&«- 
perfvi dj>f.a»4*rf. ^n*. eJ- art*'nu' 

l r( yfl/Jv4i/!ix' A < a J J Y*W frroiJfAMHrt/ fryfti*. 

,rrt( viVi/, drtun^ jiyite*#**/- 

1 / 1 1 7 < 

// vftamff y*f ?£«> a\'y<*&ff#- fttmf *■ 

yuvaixif#-' 

i/n vJ\'&r\ ; 6vJ mA*ut-/ caJtyrij jncjA vt'rCf ntttDe -mAn^y 

<st (JytrtMYA- Annm aJt'vmK f ft ex ^n'hUi ' v ^, 

$ i'kc yftuifiasco j?tv / fi^Yrtrt'hife- c/yUh* Jtt^c/Y. ant *4 . 
r\yf- ’fiem***/ ntov/Ou//m-. 

6e.u'{(t'rrv{, e* /etUAi’luJ*s pUr, \raAM'yrtLeikhae. , *J- 

m\tdbk't**-' e<*ru^ f**t&'u**- ^u.aJ /Vi ^«<r^ * 

/pMe/ 

iertU/, seJc***'*- j ^ 

<M P$ p'ag fctJe'i aXom/tny oPyx 
H'tfa rffV plvaL 

0a ,*1 <fe_. t ?ttcr6tj ■&<- /ynftfawaJvf 
fapp- el-es/art*c. cvuuju ^-nyrt'a , 

< ]LiuJkvri;4uvj (t/>. So~ nA^M. jv ct/t'e-rfr. 'riartttuf' t/tlyi'tftfavy. frule// a *m> 
Yma^ jwrvYcrtA. fimi/t* ***- ft**t*w tM+tiltW Jitjptrt ch# 

fi'ru'r&nJy Strfo y?* i/fr* ti tirt' fa/rfCc*,' poAvt'ljU . 

/ (W um/c'J^c. a J ^aJu^ 
JeftuyyJ^or. */hrtp <r<W*. fl/fcV^Mk / /frtn/n'a t«t J„. 
(^6ci~ nifty f'SiAti nA- 6 'z 

tf&f*- adf&SU'vA — cxtrtUi'trtOm . f 

dl JV ft it^^-^VV( 

<t/i rcftwuw-- <x/<'(f yi(rt -rtA ■vUirt#' *hrv jnyiu^e^re/, aJt'u' /&ntWe{ ^ 2***^ *^**04, ruxritA. ^ 
qvU-nU 4™ *HrV ^c^tifutic**, <u?pm/ntyy. 

jAdl 7 - to- fahsVl* «M»t. Caf-(~ 
pouf ns fa**- t/»W #*** vvu7<'W&W tmu&Ui'firaf caSc* 
hSes^ '.(kwh iuUi'vv/ ca/cspvesn'Uj «/uA/ Amttu*^ 

tucUto crfaiUw/ yaw. &nM(*l~ ex -e/pAy^'- tyf t 

fact MAapi't*' faff' Aef’u}. f.}. Ay** eAAe*e <Au 

fa jjtfeqft 'kite— -am. **V tt'* </K — <? tto’c^xv*^ ric*iwr*A(/u t*\ &**(-—a/yUm* . 

7u*h (eyp/yn*- v-eyeA'c**-. /lclA'Ii'c*^ - fay-t+rfi 
adz/ **<yA. MU' f Aco~ y,tAe^ , £et<*'uya franco- 

fa ^W»/ ptk»f■***«' pcux/a ewir&iclr'fitsej ; SeyJn'rtitJe/' 

cXocrtfcrti/ <uy/f~ yafify. 

cfewyiu/ piuJhftJto pfcih. /. Je. r&yr. 'Ilo. eX-cAycdA T- .yief/<'/~. 
Itf-a/'kdA &**'*'/ A* CcivAjtvi'OU-f ^hl/aA '$i 'tyre/ fae/u/ ficw*— 

4A hstfaf feAsuore/ 

‘fi iyip- fwytoj /faiuM- c^tAjod ygoAOsrzi/i oru, caah\ 

fash'diS-4 gA&Aeyb{/ aiS f &A CC J i/fa^U 7*-- AzAiyup 7720u/lA*y 

&vdru- i/ua*X — ytri£.-rgUi <y# </ (ttt 1 '* C*jytk- . 

(nt£<t'v , ryfy'y iA/a-f sefesv ai \r>'ryf’*^ yv»s Aicwi-Ad? u*i’.. 

ye* has rw u/- cfioeStid U*y>*A nuAe*Ar’. 

$ a $ o Tfo 

<i /eVh) iWWink et-J 1 ' 4[Ji , A / l v ^- Jec/r'iMa*\. caasha. AwyiAf9 k 9<- . 

u&hiS )erffui«<- . Ayy- 7 < 0 . Je. A^m^V< * a Taffo.rrU }»(£'(_ 
ftaM'd JcsfJuiM . 

gertH- yrvji&icjid AuzueAl fa yug^ta. yiaSfe^K , 

1^*0 /yntHx(JuY fau/HUS JecSfu**\ Aa7ui*< wwtte-' * t/a{Aafttrf, jra Ta^o^ 
ftrTf. <V<?(ci4uY- . / 

cure*. rn<j{« A&nyuAyuJ ?oh Jy*tpAr?nA/zK J eo -Hr>*o*Ask'’., 

/yfahj ajifa*7*V yuiA'tub (. ^ <e^C- 

qutGuJ aytfahJ At a*.ttPuAf 77 * 047 "*- cffrtuu/Ji’u fufruj f^TjtTrv/• 
■ptwhrto- nahJh (/fwh T* 7-iAfvY- a^t im ■ 71 * uZftd eu?**} wonJfat 2 * 

eSufUfat AmJL. Urvyfaf"^ /AtxtUju/oUi'^C/ ftp*, 
frfiij e -L /fa4i\lM fa vfayv . ^W- e/^ Aiflfr- 0f->hi4-10.. affa ^ 
CS'A'^ c&rushoij'■ 79 

}?$**%**-■ ^ S ^*^**^ <?Y : vfeftf**; ftmh Jiyt&A 

tevreJi't- fvtvt* Ay^V i^ua/iif x <re*ftc*i/ 

^ fvLfitsftvur /UvtKA**—/ U~ JrtiyaSib sfefr' ^c^trw ha % 

/IzJ&Tt/l'd ■ AeJe^Jf^U VuJhlto eAptufnko fte/uj r ^,^- 
frrvpferZ*- /«*S<ye*v 3? Jo*f' “J WizMsvv/<?£aSa«<h’ v/,^ 
frJiU f**te£- <y« oJ jtfues'i'tivj 9*U2*Sfr<J4.- fo^au'K"' /cl/u t 

MkJ; nMe*^ '/tyyserfd /W^V. 

td/tJ—fd’ OA**t<f yt* ff i&atAs <ns* {((tJ-'ftotforc e* Ae^?. 
#fah* Y. 0n a'^n’vu^—t i, /4^W scyuff} <uv o 

,’rt y4wV/ ffi nruwiMf~r t/tydk <7■ JesYcJkrf, a*fu* . 

taju t, ^ &S M&focti'u t*\. cSn/iY/ef tA'-rvf y UsH \ 

'Tub) f /7~1 f< ftvt vOl/ 

futiT-ftftK Jhrrjfui/ ?rt etoflsu**-// (ficrirf yiu'Je*^ 

JgYb'tt aJiAf inAJtf'lf't'M , J**4fitY>e/ jha^r a atSJouj <pt0J •££one. c. 
ft ‘n<U fan^ere, camua a/StY pz7rt^Yc£JuV / ^ui 1 ' 

cutK ea <hcMpf^- yf’niuY 
YYyvty~ eSuupk'e) A,flji. fsfcf 2takes, 

A.0rf<t$uf 'ree/Asiy *L- fuat* 7e(yr&/c£a7Q- 7 . JeY>J7. aaiim. ra^7, > 2 -. 
cAiryhfh. c^ua’a ft£S fft'yr'SrW, Yu/tuort i/fotiW. 

yvorakkf^ &tl<Y 7h <Ye~ &*tfew . 
tjuarfft'kif <*d Aua/ fsef 6(fay. ft* uftM'lvS jfa/< 

Cat/jiSrtf cavkh's*'* - ^ 

eUPtftfV feyf 7*0 Yt fra. ^ Prtt/ 

f- * - piopf^uar*- raep L *' 7 Mcru&r! /fc^tjuif 7)ecSfui^- YYt reu'ftU 
i'n </lefii 1 *., aJ<'<Y fifatsk- tn/Xbofif j. e_ , AWak-fu*. arref^wt, 
'T^^wW' /{/. 7k. #&/. cf/fkiw. Specif* *Yr’fO 1*taAZn'c>M 

J&ti'irta/e#a. <reSpU~. 

(Tffeivai- Tret*. koLAt aA i/7&*v A J Jit 9 j/u*fte/u. a J 

\i(eYi/n\ feni' /p Writ*//'** ' Yyfr<r^&///'>caw . r/ *>S 

I'affry'tfaf cts/fo. ifoxux\ tt i J fie/uf 

A Wu***- a/hr*/t’firf'j/k., refoyefo/, ffac 
Qn wu/fa p/<W +r/fa-e^&fa- xeet/tcx* /ii_ 

juis Ayftajtctfa'fc*' ranxu*^ jnfcjm nrityffa/afa -U- (clJ 

$1? 7^’ fO^tCK 

f'c/fsfi 71 fa- A*^ atte?t'#H , ^' e * , 'U'b*u' Je^uo f fo? 

£e fupp ey faUt'f a' exfo^ruh/ tjvry fa ex/e/fnvyx~ *. 

yibuL-j t/fcuAu**. Att/tx*^.. (fawe/rd tyft/fa ^gy yr jffaf) 

<LfwAu*\ 'f J^frfe/frd #6 fyujhtoK. y/ eccfofa^ 

-T0 jv 

c/x tjrvu'/u /arjuU y/ctjr/tff fa 4/fe/urc^ flee /afoul P 1 *?*. 

ea/ehj ca/er?- fafo frfa fa ( A*ju/n</. J,‘c /,$. Jbz, /eywerr/, 

%'curfor fan<r jrca/e/rtfa/,'fi oars pffa fa*/&r<--/txyto'fa/^ 
i/>V /rof /P*-pfen . oat fw’*- Jt'J' wo fa /a*f^uA/ j’rt^/tfa- 
fa ilfavurx. A'cofa X mi 'cJfa u<i / 

<r V A / 

d14 7'£■ <rry/fi 

<jt ‘0 pOtf f/t/er>j e* ptffa tzJs"fu.efa) f ■fcpfan'JuV per op/ 
eo/etrafae+n Xtapfa fa ^tufo/feth^’ /?* <*/r 
d/<’tre*fa eef*fa / /dfa- /omjvuiiI/ ye/cix 3exfa iy jvet' tp'ur - 
iroyfo ee errf/fafa crJ i/tesuvi. 

#?fa fa(it/ Jv^/te 7 y 

*E ufoifaM-' efajee-f yar°y afofafa iA r ftu'ttu/ ,ye/fe/~ /yrre^jifaf 
jfaytfa a/Attfafof, ohM wyer yy^Augutf ad 


‘Verfanfa, 


T' 


cAO’i aa*fa’ ( ™” vL ctpu’<f/i'fi/f a^Auyfa reLfaffa t 
pM eat*, tfafav/ piafon/'oPe/ eMa/efauxfo- 

jkJ xiettfawn^ tcnjuf/tr. fa-eeefofw Ai'c aetfa^hTf o-xfo^m*' 10 / 

afpfoifa <0Mefaf Jy/erpetfaba. ^ 

-r (ivXZAv-ar /vx. ?/ypv 

!)*£-. /a*ijifa fu*r^- &fafa reef fa a fax a' /fat/g reAf* 

frtuf ixCf/ atrefo /spfr> f. €fiJ, A//. ~~ ==Ji 


fyp.Vt. t.f. vliylnifa*' 
•/e-tc. ?TU'hc* / L ytu fit- p&y n/a^aj—^ 

' a _ r wra<nV #*7' f?{Vv, 

) y c , s . , 

(ft/at <rrj( j//ra srt#tfaf 

rilrtttjt 'V&6* jfptrficJuT' an a At rfuantty at Jtyieai’rre/party 
at e^uMrfty jpnfat'r-M- fi o,. 'M. ^ctyty ; fitz- / p/Ut\ 
/vJM*- t ffwy**ty<tr &-■ Moffat- fit eutf. 

fiiftpr/tt't rei/^fat*^ juftntf- ri'ty, wety/ftt-ty 

^Vc pecccvhep*&vtthity /yrutty yi'cAtm o' 

picusfat* taaipLtvvi' (J.k-n*t. fi«<M' f <u (, A- iffarC* taJW 

-fiydA. 7- JeAJb*. <-*p, t. 

fi Tkv ittpcfia v pa/ fjf Tty Jraq> pag, y 
%’4ptyA^-Wif~ J7W pt csr*~ i/tytyUtS aUc>i yeJuf; \frar//rt&tyr <*_ 
!?7W/&A‘pool*-' Wma - 

A e/JitUt^ Jtaitutni/ a 0 yty jy 9i tytrapru #. at vtyxa "tjtrjtf*. 

/Tat t/tjfc/ftff- Cttyccrpu ■turn*/' <er yty/aU~ uwk ty^uia., vt. 

&m’i*- Arpity a. cerU- 4/-pare- <W ceytfty’ pdty*/t'*ri'ftty -^ 
firA'(frfi ypyiK^yi «Vt -i/f&Vuti*. Ae c/('u eat^&z-/ rrt tc 

a'ltfrre*^ &LAettflw7. 

c f T T - , ' , 

#Xc>T<nr 'T*vri* frAftpcoPfLonj/ 

/* e. cam t<K tjyy>p tutyi'lnii^- tutu are- pu y-efitytyAj raT f u *^ 
fiA'/cvh/ ^uct) -rrtf/uu*- cat it* /u_ tyfaJ ydtfuJ/'rfi'tu i/'ua, 
at-at atHttt'ttty vtterrtfCj y?uuAU'*JLs ; Xe’/ryvttd <y&/u/At// ul z 
T xtyriJ /« ear*. partem- yttsyW Veteait&tUiW tyc.- 

Jju/Sfb fiuiL-. 

etc /(Wit-iA ‘Vt-Ttfvt'tCitfi a Jtppire/t’or»*, f~te*o/,'m^ m/,lf certy 
'JityK'tyrpJu fiy^jpA.eacA'v/. 

$t c f*u)ftt)fi/ ptytytyf; ctrrdif prV ■eatcAa/i'cr^ j/ceuAj'/ttr'. L ./ 


■64- tfttfxd—jrrv fi cfp nutu'cc -e4- 
c 'or ty^ee/i) cc-r^e— Ae-trtu . 
riaTuv*— &L- fpri/uui'*- aatiti 


■64- /ee/ru'A't. rt J , 


J ft tyrytty&tyum^. czsrtrr ata./fe-_ 
' tti’uriA. uattefrurtA-Geaurua/e/ cara i fiLeaVeifi. /ftc- V* , puo refafiu' _ 

/vyAn/iaA^cpirf ^<L_- 

to **•**;, - «•./• • ,, / - 

UJOjtif rf^Tal/ #aPft (/<;*$ 
g, & . reyOi/ -fitca/ht/ /rfh/ud a yefta*** / uA- p&$zo*y. 
fane*. i<aJ«duS r *jAfUtoffa. Astyvcdnof /* uf/a^ 
JfafuJsL- jift/ foe,a 

r x r*etf>i*~ /* fotli'fas U hryioS *f^fa/letoAtCf/tf 


ryu/Mo.^* fame-. Jrrrnkf \f&uorfur\. 

^^^/uMtouu/e^ naff # war surf 

et-um- 1 .- ... T 7 \ii > • •. , 

kchfrm^rt "(s xw v**$*f. 

'flo* t h'dcfav fastUtt+y. eovp/retft'o ftcst o^asfus^ 

'rumij t*it&A‘*4jy pud -e^ Jj. <rft(>u/ srftj 

/dcM SuspcS*^ jwhtcArff fjnUt <?/ Jktduvx estiesa'oL 

pfiSh tm*- crfuJ Herft oau^ <9e/*f*/ *J costty&f tsrusrvf, rX_ 
$uirf tzW'ivf fyfUiih'luV <tt /f'th'(i/ e^C-pjJ)f’rf<., cunynSfL 


Mrf lit t/fotef*-j voL _ fa tfdfa cs6‘fo toatsa/yjt/s 

pdf&fto yuth fdvtuU. ' 

/, tixo'YaV jTf u fcrf v xeZL . 

najoj n&fuj c0rf^7tretf<'o aJr ^ji/ Titor#- ptd*J~ 

fcnjicyrwiK. ; <p,dd frdesui^ Arirt'/uj adu‘n**#cj ctfyu/Jui^ yrv ~~ 

— is-nJ-f. /■ e ■ Aesvfyf rf&ta/t'edf ed feypfoY j • 

truths fnyrirf. 

(/f-uyet- cJuJte**- 'farjtrfVfi\. /awW ctfl'ujiuJ (xud ,’K hadfe/ 
Jee/UeS Mfn WW <4 qffeJ- 7 ,e t/uuw ^ 1/fuuL ^ fJeUnfcrf 
ntnc )«- Jy#*- Urfit*e+K- ■potayrx' da/trite** wcr^gs- ya^tHUfMAi^ 
Ji’ut- jMfnwviutv^ fi/htottvij fio&<fyri‘r<f'' 

o'xo'ra* T~ff & «PstSfiTf 'fiv^Zo 

calttT fijatoS d fiiysFS-. ai/trlf ve/tctaftu^ dc^ty t 4^/ / fffcj 
{ydcjrfZ- a cjUt/f ycyiedfcAu/ Jt’<- 5-ayA. <x/{. %cet- /lujiftyf^f 
pt’Sdjri'ectT jptxdnuj scjurf’ /h*2&' l yp L f-*. 

jrn'\\fiy , o , 

pttl/*)nti*x-r cxorf^- AudvitS rf6 e/fefnlf a) /*/&*#op yeceJ^ 3 
frrtp foth/ <repetu~. fupp’ f- JU’/u**i.£olJ i/ey#*/e/ d* 

~ r t?~ f-x/ff-. Je fnprn. fL-tn'XO 

nr (tv i # in'rt-TcA. . >* 

<r&£/r'ju9-f*C**'- AtWtt. ’t^iV jCppeY?aJ- y 

(#rit~ ftf flt tverfdo^ &ath'(t * p %/accta>h'c4ce**^ /uaMjA/ mtyrlji'/i 'o! ’ 

> r*zJi(.Afl'v- 6ret*tsr sJCtyu*., fauu'rr tn'a^ 

C4 C&Ob'rfrf tLVUAA ttAtd. 

nrvirW tm^atfcrf 

'jjtx^fe/ 'Taftn *1/vy-tc/icY es* jp^/- (tk.Ac. /a e . c^^PcA, 

SfMfat^tr/ pcwfe**- JtyrtjfraJ—crjwjfa* a m p&yt &*/</,/eut a <u*yu/ 
(jrVAZ. pen'ouf w^ j rvmArtcJ-j yrxtMprv/ < 7 * 0 // - 
djwtfuH 4 ^ &/(~. ,y 

ci <Fh' 'T*~f. prcu TuvO c^fftr(Aff 

& a/Vt)*e-Ait—/epaM- (u0*9tp/ <yn^A»Y^/ ^ynjiun'ij prn^e/ 

ejJt&Md/. put*- vMar ecYui*- nji/cZYUv*. MiUfy/nt^ atLjtffryu*/. 
{a Cdft*-' &Y<yH*9il, t'n /epAk-jfltfu merrt futy^u/ Aclr/ZasKA’a+x 
/ ,£ r(uj<H*/ c om- at eY-psffn/’ fvu it o*/ ,nr a/<z(tyU~ &C PYttYryA-. 
Qua A- ct£ ipJoj ccuav eA p+i'hx' f/twoof j 9t v umArur prvpeyfftdA 
(tut ef-j$vt (&/u*JvV ,V p&vl-e/ Aepah 'coAc*t*yeeki( 

A rwfeirv~ ctr ^ AcpyS y L uW a crfaCt'A'** «- re/t- 7t&*tA <ua^^~ 

JciAd \Un 8 sM ft,) irffj fu . 

c/f( €-6 'W^vJrt 9itcA'i'J VftajtJ jpe^Ac/t'fmUuyy ftt ay ?u eninA- 
‘yUaWCrtJi Att*A fld 'i/Ff*&-. . 

cAA-edYur^ cavetri cwJAjl/u/, u*i£^ 

jit/arftWji dun* iSnfvt*/ <* ou/tpaAp, p(t/u 11 fvS aj c^e 2 

6 Yur* • 

<^{Avi) Tt'cApAraj/iutK A'ftp. yia't*- /(oA/fasiAo^ <rt£Yvcf7tK -e$~ 
eI'p(H , k , un <vevua/a/uit<. cm*os cev&fao c**J&uJtA( yat-J/y-fu/ 
to \HtJv€inth (twA j-tL^/avt **■*£) mA*>/s/ Aa^r/uY, ai>a *-<- (pra'ct 
<fCiY*A apfierffHAA. y ( / 

‘ 7Tapa ppoeruvlii' APaf ft<iVt(tZS 

pa^uprfrr/y aji~ eAA~ 91 trtt*-&»^^y-ev-evrA. A ,c AxY yn> (&co) 

)&/< fl‘d , git J&fi'Vt't /pPtt'e/ n ^ aJtr^ fiiijL- 

yuar j mm mu t*~ m ofrluY. ixiratf & tcZt*. -r* t< eft* 

a r&fibui. pidnSlfdf d2 c/'f j. p /^jAarv- fiaVct/uY jfvcY c^T tp% 
pn'mit- &A. AyuAccA. id p x 

cc/dtjyru'*- epicf feJdYe/edrzuhV*/ pxtU-. 

, ppif-d Jul fTvfi'TcO ai/a'ttnrzi 

<j)^>t £ ^'{’f ’ €/h c,r * cU ^ / ' lt> fApe-rv ], iu~ i/eA&wAt*'!, riysY. 

<ty- U Ktyyw ftto'le**! adeji 4 *™*^ AyyufY^e^cawuhtiuY aA 
/itvMervf pubrecilA Wtchd » a haafe/ 

P/ymr- eJL pafeA- ct-aJ e/Jefn ^ vU-a fyert <aAj, 

{a e4/- puC vuitfttA. c&'favd ed^/ZaJi r-^v: 
jflu/ki*~- eJ~ jfltTh'rtdnm-. ^Jrt'Jik e*. 

(V*y'<* cp- jneftft**fy aaerft'vtlf coa^ 

yui tfu4reM~. 

nfeld pL/fa/ paAnj /u-msY ad ctd’jepbsfay prpuj~~ 
efUr^ faflai v-/ i/<A pnfpfv-/ <t-&/u*d~~ a caf^~ Ca cs/drt'uf 
hwdiuJ te/wd ftHhtw-. 


cA-ueSiY cA'/'V^t cd- p-e«*Juv^ »a yucj a / a , yrv / tnedi‘u 

aJ/i'2-eidi(fu-4 ' caw hdtfrtAw. 

AjsJv* ddM-AU w ode/ A- in njapYf etapenj pa/fr'6n/ frrwcjput_. 
f'« ,jU<edGxA , 1 /**<-* pW Va^'aAvAZ Avtoe/u Av poJrwA H'H^ 
ed padtivw^ a tpu'd*/ paJ/xJa j n dpi*-, ^rntlt'fft/ fe/irc/ &odz. 
hvti He<eA-e &/f~. 

ZfayanJcY #(tfeY t ><U-/i< , pp' pnUrth'n^ /vwefuc,irc^ 

cent 44 cA**' fcJhwd . W- fib** ;*te*yi&ri , €Pcaffit. 

tA'/yr *)«/ Pt■ 'TVT<< vo Y ct/j\ 

9 ' e • dd (Ctujij cjuoj dAetnu/ <tt €/wpt p/d/Aend Af-cacoAiy^. 
5* /t, A / JtinvwJd**' tAywMfan*eJt^ y^^vuudluY prv p/yAiui^d 
VaaictJote- •** ptvj tlL / AuttAeY aj, yj/e-tn) Cft^/SaIt, yved 

A<yp‘ yuM- j / H£?4 , '‘yi £^y ua<- odewyiYo ^uar Ai^ coww^rt^craJ-. 

v&o f*W -r^' afv fk'<y{<*<n#/ 

j. e . p a /i/c£i cs^/ksK ywj p&Yujyf^ . fevutid- perfi 'i femAeif u&L 

Ql/tOL&d-j oeX (1^ &(&**- Ovt uJcoUuf,‘ cyraJA'er /a_ 

Ww dUi Yccaa c*/erA /'a a/m^ 
% 


<b- ^ Ma£i 'hUe/ , 


’«ol~ O-ttfarx, atyrem_, ewd&nfa?*. 


atrrv Ay' 'Trf <T7f-/n/Vt/trf 


- crztJt'^/ aJ ecr e/ajj ftu- fary^ty^nx a^far,\ 

4*** eVur^J'^h atftM- £//tyffa/a/td ajA 'tx/Ar/s/e/ d»z_ 
fA cLjsf 4H Atfay. tf-eyd). /&&/. 4 , 

nth) cPJ t 4 '{yfifai <f<’^f<fT<t/ 
cd<yipr/i'J 4 ' 4 yn>f fau/mA/ ‘jrtje/cMc/tr/t’oi Jfetrffa/ 'i/'A'u.irf 

j/Lfa f cU- &t~ y?/rtt4zi4— yltf Jfj/ff /te— oOUfU'iK. oG/cutt*^ feyt/tf^rt/aJ- 
unfa we/td fart a rt C/. 

Jt& JV -rW 1*4^Of VTtfperf 

fat a cC fa £j~S*ft«y ; '*c'?d fhwacAc/, / a /j« auJ-<r oa'3*. 

$t‘c ctT con^i/e/un*- <4 VoLptm'Ov/ ^tur/attc/taO'ruf efafe*/*e+wf 
&f~ c( 4 / 9 vj tcrfaj/f/**- C-C/re/*u t<*- Ol a*. faitlunx forty?ireAt'fvu/ 

fjlt'rUfue*^ adfei/f- /fafa efa eyutK_ Jt'fo\y crrasnfa & - 

yueiff aJ jflfrrry it/ah'****+■> «/— £t>ifa S4fatfrit*y js?//io Aufaey 
O'foj > ry&ne/fo/ jt'ryivyy\ cvtiimu/ ferttfa'/f A>e/rA 

tfa VtLperifo 1 / 'rtAe/tvncAc/f' fa a/(t va*-' fowtrteu-efa/ a j ft*.'. 
Jh.ru/fn fix fixersf yuan*- cAxfau’fafa/ — 

f< a/far*, auteur wtci/ijyznu/ Att4 

fatuAK fa/t/ftjru/tl/i'Ak-/ ttffJa fat- yUO J It/l 44u'**4 J*tfa14fe*A’tx. 
<y<!> yrftf/^j~ jyOuJex fain oyt’rf 4/1 'fft-Z' yuan*, /it ’c coft/r*erntnJ- 
fifo /a yule?/ yrctron^-i \jL tru/e/t'af ^t(ufartfa) yaw $/vtrf. 

4)1tv Ar 1 'Tftf Artv*/a/ 'T<$ (icffti'T'c/C 

Q o-cUoj rfuMrV fa/e/ /fat rifafa/ cyua/ey Jytrt/</ fa/e/ a4vi\ 
in<* aUi'siu/. yrmyife/e^ lr 2 trtyva'flce rrxfn/t J feu*/*. ArtyiJ/ 

fav4ufa / A'c iffiAju-m/ ^L-fn/e-pyinniAt/ ata^U- ^-ftXi'ofafaiH- 

JtiytUsfvyfat- */OTtx/Tt cxfa fat?fa/fa ve/ vfa'u/yt &>/// 

V/henyitra/t*/ ft (, a?//n_ , ^lyuroi y, fa’/t'irfv*. xz?c. Tefa/A^ — • 

Mcn/fruj- dAlf (AM X&r Sfvfteff 

dfrvjl 'h.cm«n!~ eAy^ntef rru U#V pefU^a/u/a^n/nvu./ 

dtnnlf JfaM j-ynpaMbn/ ava/t^ ,n Tv stiff* to. cermUf 

f\(fiu> pajjtyjutfHcm'to ■wu/anu/tofi**' &( Af/J/J- fA. 6 ■ dpt* 

(jpafifi #>A<bAv^f 

j, e- /fieAs*- pfrf&yiiasrt tf'd&tdvy f&foy- j t*#/ tpu&nuu/ a£/v*n^ 

ivnte- ?**to 

<od( /^eehfo. acfefcntA— a- tjTvu'6vf A'cAnh-A- c 4 Mi#um&n' f -eUftteru^f 
iAJL-i n htJesf Je/f(t'tVti 4 ~. 

Queuritff/ a/Atfr (Jlli ^tArA ACiia/ f tnec^ifiait'/njuf Atf/t# &t£-~. 
aux 1* Me fit. <yftftdh‘ 1 t’c 4 Vti^ ptUtvnl*, A/fi'^ 

(X CtMun^Aa (fvJJ y tiL/u., fiftr, 

<p f/(flA * tM rff fi/fetf/tf 

/h^f jtieA/ty* c0rtfm-W$(M~f tf/P 1 **-/* meAt'caw. £?‘iUr?A- y# 2. 

fgitii '<*. jtferir-rei^ aye of 'ajL^ /et * o 4 ^/a/ifiAA A 

puxfjcrur*- <f*a #/dr91 a??**- Pef poT^^M/^ 

traudcuf**^ -£k- f fn jftu 6- ptatcn/tiK, -c/tuif r ^K^ 

IfOLf&iptwafix. ^-/xjpix* ncifi*Ya/c*\. pa/enMt' 7 ^ aS/ntxDeAanfjiJi^, 
JUaJ inptoffivrtf ef-MM'/tyii/j cfuetn^. 'tenvufa’i/ ^ &yU^ /fne^ 
JcM'ftAi ?*-(tg ij fie/ aJti foreAiS. 

Wa/SeScM*/ At/ ?rt cuyoYu r<_ fj'/J «<*-'/*', 1/A* ^‘yy/TUt#^ 
fx/ryipfo-rntt/A xi nr jn/lifM>trr/ j^p-eAe 

ffcwil-stef/A nfea'rfd/. \ 

Ji‘c /Ahcktn'c /’«7 f\oh^Au/refftA’ffe*/ AonAnn/ <yt c/ctuY /vtf J - 

j re/am At/ fafrihr/ /uxnp/uf fotcr*-- ,'xi ayyrf*/ U-/ tfl/rrffpye/ 

ft (ff ' 7 *? arraAAoiy#/ A Cfa tff//#. 

U&i caMa/ e+Jict/Mi- 'Meftjrtur^ et , 7 yf’r’es/u'to^ / cu-72^ 

fi'tn i 4 /tt n fn*e#(fot ?yi effaht /*v -e^/fcauA^^ putt' a Cou+Jn. re/teJc/Aa. 
C-twfat fffe/At/ra- cxee c/y/niW fV/yt'uff c(tufty /fin/yirK refluiU/ 
'Tnevdirnj f at#0 &yy# ftitotra/id /time-nda.. 
fi^s/UjffiJ fii- jtn/ttes /rn/t<r9ittLCxJu^ jofifatf {/'(fa’. 

< 3 -. J wfaJi vttttojb. AnU-, cjrtpnretfib yKen^nu^y cf-uu* aJ 
jx^inemhf aOfittu(J*‘o f - <a~eonnivenj,*, 
c'tjvjvfeSfit A(fKsr^~' tcA AJhoA/JuL* -uj&?i, 

0$f)nuAc /uvtrterl/ (erAo*-; rr2tjU'<y Ccyu'o^ 

avatfdtf Kte*&' fa, ft <-»* &'$utUj- aJ>yri/e-*^e<n'ii~. fryiJa v/erf 

aU«J 'a*dt**li{ fryer*, ft*. 

rj'u/tyl^' rO-nyffftAeTUl**^- ft tU-^ t^uAAt*. aJ Auw ire fr'<*Jy 

jfic)iraJ--~ ySu'dlf/A'W**. y Jeyfure/eft uAien&w . 

/% eu u &f<> ft- 'punj#*Ut6. j/-erzofa- Jj/r/r fa/ifHu 't*- cfaac/u’j , 
y^uaMO ws/fo faryuJidO ^ fa^/rcYra. ■ 

A. ejdf<J* d ftfaj f* ft// of*rV ctjAtfrtli/j <jr / ucYutt^>ryra/en'<K- 
UcfVi/ ajlfcuv*/- eJL ctf-evn/O mJ~. 

tftpudU'ef&J“raSer< ccor&tt'd, y*, a ) ftaUr #J Au r*/>**-critj/a vJ/<Xy 
jftuX&nAitb- e/~ j(fej.m. t/au*aM Wt^cv. yttv 

o 4 Y a?J?d\ '<>x£**s cajAaTf/i^ « ■.. 

Yar viv-lifttt 1 '1*- '/y!eaAvwr*<~ utl ad/MclJa ne 4 i<zTuHy ^nd/euft' 
Yel<vKa/K^'o<. <jrueY rail'd# frieeuUa. Se6&UjL- ejftuujftafrlA 

0C ?A u> S' VjfoOyl Taj efoyA-frutf 

C"cM ftfuil- frftrr H/a ext a/h'erG'* 1 ^- rft/fftuJn<J Vrt erJ/fMj /X J) 
euyrrt 4 i‘mG*iA^ f ^junrprtsjrfl&fi*t~ £fij ua<ucUt Jt*lA wcJuaaxJji^ 

r '/rd to m . . 

. .1 (jiu/Kh- 

&YViinC(irfoJ TiQMjfao*- a:^eVM ve*uj juar rn Y/eyu^ jfr/t. 
AjbofiuifJt'if t// ra/rft/ rra/i’ij «yV ynyn'u tv* hJa/nr^. # 
nj J lift ft (ftftj YT ftftftC fytctU*. ftvysi'd yioTfj ctjfrfrc/ot' 
cAf-eery reft/ t/faj -ex esa'/fto ej~- tnofuj e/fapirym/ft 
c&Adj nah'Vj iKrtfuS yrn^ft yuo v&na' JaUfm h£- ad ■&/_ -= 
crftWcr* 'nurj/fft • 

J£fa/feret<- eerqreJ/vL erticftr/fd ft~, /*• fte/uj c<yn cty/i n u/ri/t'i 

rvLe*^ Axyofftut'j JkrjtAf 'aJBiAifrlfrf f 44 A’*^h <-&fo,<(_ 

/y c ei—vHnJh'- 

a)nufv\_ &ryo r^-pu.cJtifix- f*>h rPtcf&J jeA/jf-ptyt/dM&Jtlyroftany 

manQI/ iamJ ^uJ noAwir-frtri ftefejA}' I*x> zt-yrauorcrri'JuJAtti/ 
j *yu>c i tvonij y_<Lsro- ya* retteAfunl-j y^/c/Attunf— 

cuyeJut^jJrt ti'htrd-j 3 £/*ryY<Jj fara/nt-i- Akd y/rtt/ 4 ^— ftp/ yft XVtfnotni/ Jyiftf ytW^Ta/. 

c/yi'J^ fiO. y. {ft f. H ft Ufa- asninr M(iG< 7. eft- (■ 

JcxeJ- pfU/iWtfp^- -Cu-UiriaA^ &X— tiXtyifi u ft*- &&>'d * 

/^daM ctrtcftb'* rJl -' > WiC &<b'k\V‘ f eeu*jp>- -qJ~> 

yne,*Jlfvu“*^) (/AiV^ e^Lcreat'd fu~ cvnyrefliA- al~ c#*Junyrti'o 
fa foe/t^ nui#'h' 6 *Ji*^- 

c4ddd 7uyrf u,tK ~ twof. eAtynOru^A-f&i yn»^ 

£<nM\*fft cjui toh cjyrpor^ r^twf^^/u 
<ULAwlty{ > #6 ft /{eri(e/ rpULy^} v<t/&A/&7 rt<M , ix' l iU~ yutf 

^gc ?UU- (OWWoft ftu<v*Jvit. 

ytcuUrt^ 'tfWjfW&tYM#.1 

pn xjftoYu fvy e/tu #V i/f-e/v /UfAX" ou ti*. tu aZ/aY A'tcl-ftftaaft 
qvY <*} ft / Jcf6^x<^r^ ra^jir'tAo-f eL~ 7x06*4/1^ 

ZeYut^ ft«pn9(K. rx^t ft* trtftnJfr’****- Jftt <- 


-- ftnrap 

Hu*s-<**ft rtmfrmfAtf/ a»^k-^ ✓ 

‘Zyttr*-h'fT l *Z jrn-frxJ*tKA~ #4^aunyvt4^'f~ me xUuf Ze-u. ftujdL 
V^tt^uVw^Vy J 2 A" %- efa-'h'X-A t * 1 L> ~f < 3 . cjvdk-Z ft (Ae+i/t't) <ytoiA c$i’&Ywt<\^ 

m/vwV, L >. 

Ji huit^yf ■ y /l&Yvtrf<*- it* #4- <z3~ftt*-*/ Aftw ft; (jU4rt ^MA&rvf 

CA&jZjih ftieri/ cu/d^q^A jftftZdZZZ qheA/e/(e^iAjK- Ae*it. 

t A.urn'U'p*- ftbccuvi' G’X<t* vf. 

J&nJ- raJ 4 t*s) 4 <' ( it- ,' <y.t tyYusP^. aJp/cA. 3 rfay>t 3 o<, Vii-Ayx-’ 
n’cuZ, Y&w**, /■VKtiy ftv i/asrid * qu*^fysovyjmujx/L/ 

ctrftfah cun\ / eJeJ-uvnuv* (&n*h /{yft */ e <li treat'd. 

{%fa/)i&ur*~ e4-aJec~ q^ot) <tG A&yuMkbfa*<- Zvd&'/tevti-ftw T-ehreyiiy 
pah-iUer J-e/&yy*ft- yes/eycd— crr^ . i^c ea ’riffa/eY quits 

(iraJjwL x2 jrtu'denGviYx i/^, 

S3 ortvflitiF- ■^m/WcY -tl^-ftij /i/tyf yjt$i r atcf^ vesZt<viKJrf/i'tyrd£, vU. —. 
(v.rGi}& ; tefotynb/ivj f ScaAunum. c. y*.u 6u4 corrfto'Hiiw/ttY '— 
4xfayfA(/&ru'cMt*t, 


'ur^ft'itZ. 


6 et<i$tcfa- GaM&A'tA 
(i'ca'<K Cft\K -nu/(<K t/V 


( %u *? 


odtf'iX- i/tm - 


til- CC fi'p'-Vl U'ca'ik 4 
J^rf jiA (cM'&i 1 u <XAvL- Hu'>p(e*Vt^ . 

QixtfufA^cc£i'*^-A 1 i'TA-t-~-caAtTlJ jri/i'tf'yui fwvl-{&yiM.t- 

yfirf uryd' 1 fftrtiAfa's i'a. <7r?c<rfAof cecfi f jf c / 

orf- r*y cf rwrn- 'aVn* r »fj / — 
<0{J.' Cd/ev WV , MSey ■ 1 

jf&'filctkk'rf*- 4f***r**^/e^cL^ 

AyJo uJ- $. aperfcmA. oJpar&p vuf 

tvnflurA&yaJuS -f&ft'tn- $ a. Airtcs rfaSuAW cp/ues pu/i&vrfcr 
jnlbth'**- crc&xMrf»Y. ‘rfCifi.u/A'rvup*J$4- 

plo r t)e~ $■ YA3*tt6 t '-/f M~ cwAc*rnpt'a. 

A& re^arfi*-ti<yr'C^<- xa&u *uru cornulAin/tuM. /<ua trA/faurf* 

y u m. A*ppeAu*l-j*Ur^ ea/i J^..ft A f6,cA&-. 

eJ- £u4m'Ja. / cA*fvA*A«$i &*H*ade4tA'* 7 A&mz/qyn eyfH _ 
Wait'd* / Ad* A-/ G puu '(j«A foArf pi ctsrWuJvty -cm n^~ ■Tney^ 
curf+Zp c rfA^fcu'A'<* - 

^W»t ./dfevKC—' -eA (a <f/fi ,c * hi/' pmc/Arf*eTHp/erf/yu'Hc <*J) 
fn nUtA'cet*K, pvoi c u//pvu’(tu4Ja.'H'- dL/Ai’H^-ert/^p'^ 
firflu'f tA tew rfed U cut cA irfr-Ao-Swi t fl\ trf fli/l t V-G/fieyUMf; 
fel jiluAi '</«*/ Ccufit (i&n/U'Ourf trf- cevfy ecp/ty/fc^ / cat? n a m>r z 
t lyvcAx/orf <p<kA(< cf fA crfcs/c trfy f lA\. y*4-ec trf&M§i/***^ J'vc 

«a ppfizt&'j/t/ fiydi/ x/A&n’. 

<!?< inof/rfht Je. AC/ cfutn'd) rff'jyi 1 */' /^ctAu*vf~ 

$-C-r Ai'incAHe***. $t’e/r<-* </c? cAc/y&fvu 7ueJi'cAt**~ /law'/tect/erf. mV** 


' ■■■ > . V* 

'i - •-r.''' v N»o. ^vY*. 

\. * v> ,‘ VksjjV. 

■Ki:* ~V*a ./• 

**W&* 4*?$ 


*«S&V 


***> i*v 


^ ^ M - I'll^- \|^ 
•^S\\ 


• " ' ‘ >» RU»^' - ! U 

^ ,at ,J V • \ *VmK*.4 

“ * K * ) *, t 


■ =jj -WV\SV ■ I1\ 

V-i :V 'i 5Clij» 


. ' 

1 ^ i » > ***,«$’% rfyL ftSyu/t^ $_ ri '/n u 
pivrdtf mvdt'e'VUsn*- asrUm a 2 vtes/io 
y i i<rvu'uM-Ai^[WVrfi(> Tn&tzjUtA^fu he ^ fa-prfcjAi. 

/ . .o.., : _ A,.S / . t ,./ .. 
urzure-eA^ 


Ccl ce ch </pn4’M^- yjv* JayA— -ceudaf ctsvtfatvd<MA'£/ cym rvt i* Y'K. 
pifafi/Yutte} f.nu/t'e /y/‘ ^Vf/i cr&t A# ifa -e.Yufa~- 

(j\x\Huj /('farzt/t't/tA -eA—^autf'fa Co. pwffuusn/y 
<7* (a u^- a ulthA pxitJWfa i’i r f pvY pe/p*Y&/\jLnl—3-tj*A crA 
ca t*-/<*/' vl*/w tt'ctl- puY -&n tjf u a*c_ Afatj/ifa ceJ 

oJ'&J'* fa a4\^uyt~, J a 3 ptyYf-Ch^- Jcrfaiifa*e el - 

^ prrffa jam' Oi'a<t»e- 

fix t fa f ei toV</ Yec/aJfa <*.Z pro7tprttof\e**e 

&XcreA+rnet<A. ^ 

H-ra/tetV'K. A' A’/ tf<.u6v-/ p^pcrermU—Javyfaf Apptf’tn*/? 

fniV^/ / H (O'tutu tf Sy jeA't- el rrtd fefff *!’« 

£Lu.oi pof pfafah’ fae^e \Wn«f pfaert'fix n m. crrUSrtAX&rinl--. 
i.<J~-j x <>«- AotWeYe/ el~rtAApJtcYC/ yA 5SAfa r ey“ cxmpeywethf 
cLpIttyfe/ -e.<i dd MtW; 

cAit'-tL tfvAc tertA’llChJd A^efitOfa 9txfHpre^A. 

piYct'pif'hh' axjJ- Wa n ertfie Jtf/tyre* 4 *- fauji 'u u ***_ 

(eytjttofa. fHAytie/ ottcffeAltk■ 
feyfawn'e Yxlh> A eA eaYare epptY nere p-epeYer*^, 

YecAuAo/ \J>'<y / ft tt/its- j 7t tlf’n *Ai fa&wpfa n<A a ^ t/feiifae^ 

^/-m'kC Y^TteY fyLuJdl) 

lAw'Suf pu-cu^ 


*«/ 


meet 

TfixaieAhef S&jppre/ft'o, twptuj fa 
Ye* bo jAYppfafa j t*Cp fa, 
cr<ynpejilmr a“*e**- ccpi'crftst'' Akr*y 
<Ui tiff ClYpeTie' faf-t'cArtA- A1T1I7 

AuiLix $<<& ep*aS /ttwfita*- eA—YcYr^. i*n cpAi'GuA %A*J 

U4\%t plv~/ AstaA't A&ivf, /d CY<*v-p(d jtrtfasoAuif, AfayuY 
* c f pL»~i cAiiuvdL- An'HitYt'/ el-pt&T^ 
a cc \jwefa- coiefaiAfa' 

C iwiv icftlv-Yh. fa Y^MVua' ni/ cctx yefeeiief, 9n/t4t*r^ eYC&SrutAY 

Hixe/nA S fat he . cajh'JcK tfayte cntevt'A. <aA-(°ti’ ce-ntAu4jL 
It 


w/iJ fcft&iiAtHr ^juulreAi 7- puAYe.&i'r^-' 7 * cjt-Aef cuTh.^ 
ftM uA~- m*(t'e^rej 4 A /ftyufrKA’vJ 

metifAf- Ae^a^tAi// A&n‘i*/ th!?i- . 
<*vwV ^uW/ SarfiyvU nij it '/ cc4*jetiluY eL -hufpth 
cAae&X- tnJk- <'aJrflW<K juol -dirA 
/oJ&W #tu'v<- ^ (r/vn* A ■Cl' e^Jr'ccfl/'. 

ocet -ra tfH-yw-raf 

JtOl a <J Aunu*T* 4 . x^ce^}^ 'r^fe/far. A^'n^^r 

&/UH*Hirt—ci 7 qruaM id c/w-feAt'r** C/f-tuU- eJ- rnuAbi/a,aj>/i. 

//f / ' itltLj Yu^f/id . ^ /! tprf faw^',' S-i/otfluj 


OCa --rM f£<* ytW<r/ <Pf y ?Y <TxO£<. 


OCoeJUxtf tit tA&w ^vueitlt- i/ 0 ?< ttrUMM ^r/cu/k. $jl $C( fuLtvjiAj- 

t^QAiuJr**'**/ A a' c. Z>iff’\xpbj yt**'* ext***- /*(aAr&^c# 4 *£/i**j 

^ctebX vMHfl sfl'ft'u'i ora-ifieJui t*<A cl/J rn&u^ 

cun*— yfiv -eL- yuopi, 

evt> ca.'<U- ^aAe^^ 7 ^xt><fu^ 


/ O-Zl CA. 


u ’ /yaJU'<^ ‘nuriWuv^ 


CjrUtC *. 

qtCL<A 

Cj^WWV*. <W- 

4’J*(*} *rUv yuVatXa. kfot. 

A^Ah^J Ait'o* tar\. A'ftAhxte- tAj—i* ftKA-tuf’fs 
^m. t till) Am** eft- 
tM— it\- Sjioti.ljta- pn ni 4 ^u/th 

ci’Au/ ea/ef ct-ny^/vl-. 

sr i tra ' Me * / r^ “?<■<*<* Aytk/fatu 

£4 web!/*&*<-. A asm. AtfpX&U*^!*± o*tuJ('t*-c_; 

£>Auj£(‘ sfteX ; OXfltjyfi 'o j jnue/Ao. 

k-JAM 4 th „**' • fa&vK: C Sf'^OSt ruAw* 

r* 4 fmy^. fourth c^ ohvt'cM ft«AeA&lm 

frrvtC d-kt-, r ^ ^ <* 

eoo-lo-. ZsocJhJ J. C. Se^.,o/ln-lil, 1 

<ueA if\. reAiw<- 


’-7 <Z2uod^’ exdciCi'i A 


^g/.V rrffnt 'C v.ff jilttih'h’V. 
fcfclfJU jvd*e/h'in\H\. AufAVoJ-, #lae/if 
eju $i!Urrtj t*eAvV f ww/lVut* cji X\ <M Vt/ App?i VwVWv 
cAc privtuA • / m &nj< '6uJ (i c eX- fy riApfowAifa*- ^-tuva’ca. apt - 
cv*idJ<*~ Si’ <%. -eYata. ^ 

pjwl~j txAt'<r c^ua -4- e*-/. JHyr&M&/rvti/-? St' 6- pte/Aut/t/-. 
• * ‘ /, -‘ / <A - /f ^ u/l<£- /pe/ e<* jtrtHtv ca-n 


nth'. 


jmrt'cJi'caA’VAi eStj-ptdu) n 
JAhptf-tJAc) ptrfUS aAc/J ?tuj1>trf ( ft aJr't'/pratfr'6 (■<-// t'n i/fen) 

yYw«w«ft’/rttm pad'll-/ cpi-tn' ih Avpi'v^n/i'crtem 'V&Sb'&y 
Jn^ pjtf cf/ *j(~&A <? /C(0f m'U aV, js& j' a^eyn^ < vurztfto (J/Axluy 
^rtffJd tAcvJ 'He*. YeA'ApHpt-S Ct'c&L &u‘h<. xAfUjpieScweby 
fccmw. W wrCvX- //WV- 

A/etTu**- eft jvpAi'tutua/W oLe*«ouj <x* fO c*. *C fityut'utK. 
et(ht((tU>j, Atppiwat- eA. tAe<--/ fttuU^ pMmytu/ipuj e^AAx. 
fanb-ev**-p e-^/ a vytuf 'MstvfU'tiuf. 

<Yu M ctT Vf-eiA Al'aU- <#*. <t f)H <k fJ(A-/ d hvbVlr^ 

axftlj pS»- fuveAj <m* y,'tCtuJa t Vc erUMhU-evd. ouf^W-i 
JaJrn‘nMlvV prvpItzS /ntmvnf ytfUMhJtvi . 

*m4l* 'c* Jkn^uAr^ y<*t fe/ ftvp&fu. a 3 
ol-eynm. ctnfruA- u.ef a 4 *<t edfroJufatf' a J ?f aJrt'A'ttUvi « 

V&i *•, VAtUrlcu/at^YefcUx 

i/*W hx G*ceWt*‘'hiS avuL A<* ** ct7T/icn‘Jtfufj 
/ k\opf\dd fviAx/rtYXir«: c(nuwoJa. 

Qu.i)b J<‘ c*- cr<vAJj ex {■et'ifif /nt tv e*\'G\*J jfi/Uuclid -&#£- 
ptat e/xveJ>'cve*v. p\e,ijttfvex*< 'T-eAHdre/fvY. 

AudMjdT VeVv'lui / pvupafi'evat' Jfevcnewju/, fand&v*^ 

dJtUAA.nA lfc*w/ irf^iAJ , /id/ttft/, % al*H tf/Af) fl’AX/ frAAk - 

ct-Afun•pAtj <p£i*ayi viX aMtff gaulA'P./ ttaJ&tiUfi. 
lilt"— t'tWTtdiu A*/" AC 6<*b C Y-cAA nt u in’tto 4 a'J etted 


•vi'if - 
‘njjlMttu ptwpc 
-‘VIA 't 4 * kov tPcifcrf. 


glueJ A 1 itf r&imA/f/ WA- pwffuavA- ivjftfaei- eet-de^A^fy^ 
U^nrAoJe- ev «Vk/-. 

$Aeyu ha. y t puftf-ty • Af. /uppre/fti/ AivytiA Cfufe&’r^ 

e*yt £jLcr&Ad ctSdffnA /»«/(Vv 
£a.b-epu^ rrzMA £s/(~ Jc yicu.‘ a'Arv-A^ ua ^-yVt/t yvaJ /e<n’dr^ sao 

ttfl ft/ W-cd*-, w t/Mud ctmy&rst/fas 

cujc au) padle/ jtU&ntf/ ryftc*t~* 

<jiec di/ft'ndCl cAJbT^tO Ad eo—fedU'cS t£xf pteful^ 
rera^i Ptyfi'u’fctf f '/c /fen'U'Gvj' 

tfpi M <> J &raJid diL*r&lic* 1 l Y d# <wJtdcud cecu^a' 
z/- fy n*ypihi*.<x4i\. 

(/S-e^t/'l*' trd'fn'ryLtrX ,c 4 

arhjUypppeJfib Jt’c jwwoJ-e*vi/<^^csre4u) rrL/r6i'Y'u^. 

Cnw/ff- jrHmoJ-erfdvt/ appt’fodd ■e4/p f et-re4h'1uJt> 
x/f-e^n f t/cMjrvSwi/ -c^tu Ct ^Y &£. 

<v-&Hcd £(- VaMJ/udn of jyt<pe/itr<^ fry-uMUjcf 

eJ- Ji'lo-ptru'a/c/. * 

cA6 ^ereA&dJ.; trtLd/^, / yH*fiA ' ‘7n^r6j\ 

Mat/t* fid*'jktcpiuf' JkYyfwfvc.jncfrnsf 
a. xd nd <d~ <tt/rfl1 pc> ,p ad 'u f'nkf^n ^ru t*L. 

d-cU’o /oi&iUd; Jei*c<tu* apfreJi'hd, m ccrr-e/ti* cavprf ■ 

(Jw mAjudti ca/rrC ^cuk'wd^ j-*ajl a2d u/, f^-fcYdytc 

encthub) ofph'vu a *•*■ ; jtiiedncSHe idle** ,-e^'mt^ ’cztn. 

<g?i «V fa cu-tkaf fevnjv&A^; -Mite- c^ejcptd jm-x. 

^ ■ 

‘ Vl*** xdr-A'rHa cOt'Jad idd /d 


&{ fertv-h 


-rut-laf Acted at: 


ftu*ti«ie*xh^ cude** & cun U*d 9 r\eaoj?/u o- ? u<*/*{/ 

\f^Ccr6ep*v*Ut . a/frfwffi ^Cce^0u/ai rtevherze? 

■{■ejf&u*. jd~Y&tfaa***- ■ncy-fuaa^- <r&u-o c twe Ite/, 
tfiakctW (&te- id- 5u ci j /utw'it*/ ^-c.- frv/ Ae /t-w /&/ lo/w </Y</f 
flecYj A'eu 13/ dtcA eiccJaA dtec7fvUi'ut tet’S-uc/. 
tncfH ’imk— cA//W ^ 'faAaoc 


Aytv'Y'rAd-. 

, e/ai) /I, 


c /e6 e/- (rfs/eSuaLMfotf, pun fJU jru'A)o^ 

pautfer SecMjvt'd ^Yutd ^ cidcx /^W*k. f -rn^J,o te**fvr<^ 
ccmlt/JiW. - 

«i-d SIC- oiY *mo cectuU4 vLtfffK rnaMvciAffc^n / fic&cU<tef cMt< 
pzuxL'tdcf cuj\d((x rAuti eidl ^xher^ . ^W<*W/* **v. 

l &yyW, theide// *y&a*i'(yir, ptynjCcy. 

drxvdUd&v*. fajfaMiY jcu-.n%d /*aiy \jftAxf, uh <n<'eA'u4 IA ' f ,4te- rfUn. CoVtore/i\) . L J * 

{*/ /oJvJn*'vrejpadhd m c/fedk‘t^\ fa oiZSxtf /esnwA--r. V 

/%'^r*/ fef*f ed\iM^ ^'U^Ynst*. .&mu4 f £&*z a* en/fAyua. 
eM' (r/eM*'vr<- JtferrvoMa jJ~ , uyviyiA . 

(fe- vf&r) (tTtnkt jA'ccdAoJe 

<£L vuj ■ phto'e/. Di'e/t; <xU. <w«*ffiK e tfS* eSf mart.T/ctevf, 
%'xittufj cftA./yUer tn Arts ok ? T ^muMY/yracUte. 
cAu'ixfif Jf&vvcf Am rd/rrb* 1 *- aL'f’f e/h^L, eJ— exAi'w S-ci-hn -y 1 ‘' Au ’- 
TVHyA vie/d- ff-dJ~C'd\ Aitii 4 ctd- Ac.fr <t// f G-J <(( ^'c*Ha Uvt*\-i 
%!<fkrvytM (to , ^itd costy/tf-oAf /tyf'crUc'tod (Afit**'vA#*\ 
^fiJeAj a<A eujiv??4t^ ■e/lkepMof. 

^Uto* iff&Vt! 71d dlM4*A~ £*.(($. A-Gyrtot-f £j(. ft’rt chute. Ct^iirTt tAtto. 

fcat ( kJ e<- upA'H A£<*#**h*M jrt vm/{u . 
fiet AuMJh^c a.} Aftrof 7* tftuAtoif AeJ e/-/t\ a At (a cv»v 
jfriicri- ^ t«- touiM f/^-- fAaJu <«'/<« i«*. SecMr**^ 
ttiifaAndr, &f&( iti i '-e/t'diMA. j /yuA/f' ) oe/ f *t u'Aa 

ad /ww-ftf iteerXcL/.., - j ^ --: >'X> V’.'i-'vX. 

^■e zjtu of ixUe. W&ii/A/nj Jtwytu ni( 

, ^ <u ' C(K <fli(oAi'yau/ A fiaJcMlUS' 

ah%' 4^ /ronfuf aL U HUV frfuAU ciu J~ o/AASudr^AtA tx - 
-hfe<ntj~. oufcJyi /tuHAefiJ '^tfiCfunA'a. / tU jf %frt 0 / x 

c*'hiY. x/A fi u/ktuAf 7HeA. e^n ty/eSt nJUea 

- - W*t " 4 " • / ,., - /•• '* 


% AU/*U,Y 


J^f { 


fa-kirn if -jurfl-rit' fif-riot'^ A a. Aumu'i 
iAcp-u'iK (/wjftv) fferi rci+fetfl r W a^AAuU. Api ^au/*A'tn. 

tfi/t'uj rnUrefh'vJL' e/vra/iYa- 0*'/uy fzArtrf, J%u*oe/if'#1^-. 
&A ichaM'tr- frux&ah. /uwtyf. fUe/ancA> eM a. uAArt4t4/rt 
Sd i)\)jf&yttAuit/ cMVate-t! jfi^T'^LU &/ucacA, 

tfC&dJkiie^- Ajff't'Oy*' ycr/Aucd A<-f>u a^A e^tfi < cry red J o 
CjA*d$ j/Ui ec^jt'e*. Aidu***~ S** tycu’ylif ?ttrvt cjua/thvf 
b<hw Ctodf'etiu** ’eaU-pji- Adr-dt’i ^ fAeuiA/i 

^<yrelt' f Ai'iiAi‘ M c<*firn4 AaJ>'Uc A'CtW* / ^ € (J £^ t f &V&- f C^ vufi^ if 1?leg 

f&HuuW ek~ lodr'b'iY- ' ' \ 

ffrfurr eth of f***/ fkrrWt/ dm’tfcY Mj 

c/vaMjl^fai • /eueUi'a dy^i'/ofHedu^\ e 4 /~ t'n en^u+ytU,' 

CMJL &. f U4? aJt'cij eiitut^i akb <UY*n*iJo*~>~ CWU t -yuta^yo 

^}Z^4 A^l/d *t+ck'**- ^r’/uY^y 

v&Hix' . u4*Jt: jifc/fa/a^yuitC/, i/fcert*. . 

^ut» f /f-e*i'ti>h L / /? yvuftvY, A'c&t- a'caJvtfjt-' c/GJt/ raJaY. «*3 

cedAc/faS /’rytty. 

y % 'p tfodh*- <ytJh&*•{(&/*'■ dyHVHYaYuY\ f/Zt^fAkdc, 
(e/ //Ja/^ra^U-e/ &i ezs-n um/^y. 'ibYltidhe c-eYf-rW 

uay /iy/lw/ th'ad uacact^yt'JeJJ&jrf A 

£/- (bcdk'iY^- i&f-tvf- j7& cctm wdJ&- j ^tu'if- Atiludh^- 
ft'iejiixt'f- Ad_ yudh t/t (I>tiyitb4/ffdj--rvi Ma t 

/a^e occ vuyYcUiiY ^ cfjftfYAuk (A . 


Jywyli) ha tiU~ pkw’fo/J p knY Sunk; vu of-etfa. <fu a//^H 

Sm<-te/ SYu-bod- yjw-d(^d»HA- jAAttJ /U'Ui. cum 'ha (SHa/vc c^m. (/ fya.^ 
jldJw-jiA-dt. jcudfUrt*- ‘TUM. ctdzcf A. £trt4(e^lfa.IA^' 

jnytad'vMir. 

^ seYcef/iesHA &A. edefit//,y„// 
r W<*/ e*jidfu/nu4 Jk_ /jf -rtAflio -yucUi/ n UMt^ 

' JytyliHH a yiyiu-ni. ^ udt’e/y^ y t/f^ti crrfcyrA’i 

cnlf fa/lb e/k ftCiMlt'&st'id </f^yr’aekd f«u^ 

J&mjdaa. tZiia'fiU-f y'<zU*e/ T aJ cntvd aAtkluk-. 

/a/Ab 4vyo edA iiypk/ytud JkytteY. / &ftc<r&li 'otfof dot A 'cpAcUaL^ 
r*4eMA'tit<J- ‘Afhnyt j we/w - $«< rrth<nf*Aip>. ^uewcAJAd 

d id ^uedi'lvd TH-e+dh 1 *] , 

•• M *"W<4«' /x'/m V' spritOi^ 

,f Z?$ SU. W„3 W y^yutU-tj && 

<U*i lHAjdl CUtd, OAA 

vk^fUJo, mod, ^^u-ck jr„ a d»X'u'<M«. 

S< \ <1- <x* <3« cuY-4- &'<-> /ewjsp 1 ■e*cyt£i+~ e/fanY-, - y 71 cff/cttAfhcY. . £/’? 

ft 'T- om*-J^ sf-?• (I'ryiut- jvUr&n^en'c^ osl&'Ju**-, 
/&mtn cvrvu tv'pi*-' 

<v.P^n' c'- JvAkd j.ribesKp^fi fAJhcAfafa^ ^ 9^e>nJfrvif cp*{* * 
A’- W € tuffau uivs- fact fay &ftc4/yii l 
yfaY, <- cuy’Uj ryfatfa Am tifasyCtJ 3 yu.oi'M eAtojAnZ-e/t'iy^y^y 
yvu a/j.woA'/'S*#' yyt3\[c‘L&A-. s 

vdcuwK .+»t(Jvi+\ *ift?'x«Sa**-'' c^ftyfaJe^ arfaU.. 

Ji 'affa; eorpfiAf Aodfafa yd ccf><Ao.&/v3\ 

cAty CcrtptAl p” “4 -Jtt/AAtrf'<Y j,tf/' />> A4iAY ctrzUid 

p/ad* \ftevi, e( fp/rifan -ft"***■ p&f-k'r*/*'-x^crfouZ,'. 

*fW fafa p rt/i f ,ey * t * 1 '* ■{&** ' Si r <rf<*4/fl*s. f vUWcc^pd ■ 
j'rtth'tgU- A' 3i/farpn cad 

Ji\ jid-e**peyaAu j pcy 

St'ceMfUst 1 ^ J iifc&ftopai'ej c‘iv< AuMtrrd fa 

Sjjtp'tfadkJ*. edd&fa 

/ aft'c/uj 'raJt'wt' ’ vridJzUj 

Cci^dfa ad V<t ia-uAJ* / aAcof Atfa/f~u/ (X.J 3vusUd ' 

ptfaiZVl'c/A'((, /eJ pUAf m-t* fiA t/ydcia^tfa pul, Aupt^prefa 

JvzfaunMd- <x) dfavft f* • ^ i f * f 


^.f ^ ~r v*ys ’ 

ed h-e ynufae/ frrpiCvurf e. fiem . cu^va. i 

*cA6 6A y^MuJt,'/ i/fevt’ pe&’fuJu n finAfid- ^v\Mu(i'ar) fen - 
(Ah CPU cr pttcsiSto* t vC ^yfWc/ ^'*4— ct3.. y&Auyfaa£~ 

efah't*y *We Itfofaf- 

6&/au4 (.' a tun’hix 

pcrfi'fif J^ctM0a/i'iM. 

c/4C/lt'veM- ci qtM'Guj cf uuf »tUy^ faJxfaAf vyy/fa 

^d/&l/34U-7 c*. AaAu’Cc/ pHid r'eAfc'to/-. rfi-c c t'U'A’l'iA.., 

(o ( « pCaMi cpnfaiAeA~ % (ji'faC AaJfen'pAipn^ 

'UA.etUnf^ t n*. </t* t//iteKjLs Cc'/p^v^f. . ^. - ■ 

? ft' SCf hy/littvy eyrtfcc*’vi c/vn'yoUi*/ ftcAa-rr't'J 

faejfr* &{, ptfiiunA'h. Ac J t«/C Aefud^c-if ift&t/uS/Jl, 

&W- sUAeU&f t. Aa^fi fa, fa fa a J 'piicA'Jfa :dC- * eft c ype&*. . 
ffL <mwvA &A *'t'wryr jrtfHx/'ffctuA. ? /tf iUWt'o 

sUPsaj : -&c*-t»MW r :jiC-&} rewSjptA 

/,' /a kuijtt*u '^W~ rrtjiiMa^y, 

fjrvu^ete/*utut < : 

i fpfavtt^- pcvrUv uOi^ c**4mJ« 4 fMtttS/Mj \, 
0fya*n M r*i Msrfhi**- y^tffoS Ork+pSet6 anUrUj 

c/raj,'^- U aAfttf' a tf(U/Wto- i**% 

<^<v; ■»<**< 

auA diefj} ffM&wfoYj ctvpvj Sfou'i**- 'fea zJi'faj, -e^- 
tyr^aiu'c^l’frC 

/^mm. n<‘ ' a h'fipf. 4 m 8-> r pUit <xa*4-^ 

djfftivlw $*■ * A •• .1 ■ '• ' . ' , 

Jy/,'vu^(a^k^ ^eA-un^ referee ]ik c<xd',/Jf'UJ 
c/vct'' /nUie^-^jitcr-HUtfuJ' efetM&A airfesr&rt., * r/tfd-,-isi-~~ 

yM**!* \ •_ ' ' 

'".A ^1k4^/4tofa±fo*' orzc0r ! ttAi^' 

jtf tA') tu/r'a tK. &L &*ob 'urn. jtipffcUv) ett-, * a* J&t—. 

a? ptMe^ukfuYg o-el Affi'U**- e^uSpitzttAuV,' *s4/ pw 

ff{ &(re-ficJiy /e*<< pi { {a'e*Uu-/ t 
&e4/i'kjJh*- Ipfjprfes cowup'cJ--. 

/eJ M4 fekfrf . '/ti- poffauu^ 

^aWL VW&sWy k ^ A •/«**«- 

Ma&U*#! vena' J^ZuvOy /yira/J/etl ofe^cj 

ty-aj) <rr<reptiewe*t\. op fat kuetdr*., 

t<^,4^(^<,^'Uu nldUSz 

ehi. M0fi.tu*nrfr f ei vetfa. fewfwf. 

^- 44 -Ui «Sw'^ 4}; ^ 
^ r ^ a y ,ujkw / ^ ^4, %^/^r ,Wt 

WOtilutl^. y*/uj'hlte-; CCUO'CCt irf’ctyj) 

ck' rcJm'te.. 

^e<W<^ fiuMM'UhJ /. e . juM>dtrfa<z 

$i*yt if- flVVM'Mt+K fall**' ft l'n <*-fu* psvflu At V. ' 

/”y**4*4, spots tlcf/oi’Zc^ - 
Grtfcrt 'wtujfrui':, . farfeOj OsreM*. e^cejthi- ? 10 / 011/0 . a Uif ^ j, £ . , 


- , f 

frajsCu b'o S*u* (vjdhJ Vh* ye}hU&*UH* 

v/u/ Y&dedrf P/- xritto,' 

UtK- £/—'&/« > *t(/Uc{ A)i HO r/vJrri) 


#-‘ ' ■ r * .--—/'. 2 ‘ fv 

juua^of vfawbJ’, W4*M.r^r^^'r'^. 

rfm/tj/u ■ * - - ' - 

iL^> t /x caa^'^ 'nAU^ 

If M* iktJhti Sstofy j rth'ra/- /nf^nAW, a* ajhfrye*//*. 

avtf 4<c - -1 - ; ?-.- ^‘ 5t K'n^r^ 

‘ « >>A" V ‘* ; , *■. >*>-. ' -'•,■■•■ 

<x yTV?Kfi/ dd/aX/dJ 

<£_ u<v$top*~- d/t-i/tj’ 

aYrtndfrfi/ i/t-i/i- dn d/^. e/- j ^ 

ct> /*/t.c(*9-i>hM ■ * ;* 

,' , V\ » ’ V* ■ — '■' -■ 

Varrv $q>£<n/ < *_' r £ , ‘ 7<l/ 

dcdd-. Jfna^to. cd$t-3v'r><fterat*x~ % ■ yrn$\K fertuf u' 0 * jta-yfi ’u/n. 
tonM k*~ 1 ^a9^of ^ctr/c* Uctt— 

* fysrt- csv/reJ $/?(*/%}' j t , 

f/c. x rrd/ury- jj/tf/tpfYnjk 'eaJpe'fcti<A^ dft Cf 4 ^ _ ‘ ' - 

v 1 'Tfov k^vV-fk’/ » jrvpt v<n/. 

Wf/iw, ct/Kurru iKt ^/dYci/-/ ^ 33^ cY/tcoL 

re/ui jvdJ Ji(caJ~. ''f&tina. YicrJaf Js/ery^/ <3 ^_ 

Ji’ctcwfo <re/<rf«.u- 0 / c/pfrrod. tt* ftfvtf. affn recatdYj 

&■ l/t/ /V a cjru*- ((} /,g/W^«<?lW«V f ficc CCofcfW** elctad/— 

vt-SacM**- ix. ft-i-&M. ,/diMJe^iBi. - 

flistfct^a^tcrj a.yfifM fa^l^rO V / X'v\<sV 
■t>4yi j^vu'a: fl-Ar'^tc<t/ f/e^oo/n. oYuuuk ittcru-e/- cA't/~^tAK__ 
Vcryu/faw ■ adSiboT t**e/ dZ-ceoui/nuv*- ctJ y-yu/ia. 

zvffiftyttv ?) ft'kv/J ?%<*«*' 

ftpl/fo/* rex-. ocft^. afc-fOt^- ast*/d*'t’tio ofy vivtYtu- 
JfiobdJ- apafaz/\’*-*~ jtU aov-elkt**-' -?u<yv6io/ ^ ScY*/ 
ttflunS-U- flieJh'crpuA . Yi'd, Y 1X4*' (ifioiyiiUt^. 
flotfai/* Ax'rn'l/L /uiIIOlJlX v. sr.-AtrSi/ i/tz CZsH 


Xby/lu/ar*. fog t'id< Au Wli *- y aJeyi/ j/fe a** dtyrt u/ yoc/ax ^/, &*jh' ■ r.v v. ... 

4'h ect trt «& v ^^ tf'C- u) *) <r*“ff u> i>t/(~ 
<7VV /t'n*ffofa- W' 6 *fait/*, /ca*u, ■<_ 

s /ue*< faft'W /pp^-h ktfr&vK:- ifA/-elk 
fuJhb'^ /efajnfaeM*. 'tbVfewjfry 

OAU!*m^, vl/il't* fift*# r*» */** ca/.,/,‘cc^ 

U* l/J^ido dp/rl'^U, /^*^*<J* 

« n . 7 - . ' ' : f 

I 01VU> 

u / ntf^- ticw4*y- c <^6 OLej-u/fi. 

oufuJ ^>V- ,yf/cr/uty tjp^/uV ^ ua 9 o^/i_uaS— 

^ho^c/h^l. y1 M /1> . */. , 7* 

Ivu (/. *A(4v£utd$a. y^A* x ) * m 

t 4 r /aet>'''*'{&*' ~^fau rC j*?//¥/■%ffa iP'Se/tef / /u. 

&tup \n'/-e4fj /a.jjt' Vh H4jU>'(f<tyb 'Ot>jio uju 

fe/e/k-u <*J~ %’'yjrzoh. , 

fal,v. 7t-^ 

c4‘k/fa)*// 2 £a$t 4 H»*ptvrffik. fify/T/) /el 

wtu/la- ly+re**- A^fh^fru' p^ f ap/ f Uf> ^ ✓ 

* 0 /. * - ■ f 

tfia. ■vfat&tv-e/. ec/ii/riid e/*/yteef— 7*fif c <zfay e/ 4 / 

vtujujmM vU- ifrfaf. \ /cfaa. ^ 

c*tu/alUfa 6'u/eo -h* erf ft U L j^daJtW <V itfeSi/ui. 

~T V / inrttf hffi* peJxxtf. 

Jhfterfer/. ■fijUavt*' e*y?<' 6 &f a 3 c^r -p fet jr’y?z& , '_ 

ee§-r.f aa . -frcAr fj£~ p e* txA- eanpaif^t^/ z. 

tee/t'*- ; /uJerw ^raja*^ 04 u* 710 * 1 9tK. eaz/'J*. elf- 

Sfftet f&nu/ :£/7i/r ff&tcp’of p Ay/f/fee , estnt/fa'-. 

<£rzu> t jL faff/ e-a/tJ ■ &(s- Jt'cr ieve+*- uJ-e/a p^. /< fu.u/U 
^utnffotu. af fu'jthvi*. /j 7tfaLf-eii'<if*-.<tefefa 

pfif/efatf j«**i nwrfv^yetvf 
iteri Su/tth'lt* • K / / >/ ’ > /ru, 

\'{jtH?t>J > #! W erVi*} 

$L uJtV*t<e*^&[f- ft/a/f'*/ p u ru’t! <yu d 0 fii'yi’fv**- Jt‘<rruA<\ &a__, 

i ' j* aymtu ofrlf 

Jlwrnm*- eJ(~ jn^n/lftaj -ejCtscJd urtSe a//rX-eodn^ fie/<4 
Je/t&Uit*^ i cteevtU*-’ tcfetnc/ <y*u/«&rW. 

cJf/e^u^ ^XatLe# ftffujltf '#-ecL^,t’fa a &'« Mb? r^o^<L 
jjmI r'n aJuum. 

#46*. JiUu^-</*-J v&t&f*- l&c/ify aji^t}/ Sccft/ti/, c&yjltyrlj a^t{/ui 

qHcAttl i > tjui CaJ (ftfilfo/c*£i'tM&u/<‘ xfl'lt'uin . 

(t furfer tffc 4X -Aert woY&t' ^ a ^ tA ~ '- 01 ” n/L£ w <■&/,' jufeS 
voi. Vl-&ri‘ MUsv/iO a ffa-hi > fia*<AA'faj, MZJyfr/u/'d, 

Jae&L J mwipfij ar&6nj tyfetdklcc/ 

ifftM »M A’j* raidt* -c< jr'£tS«d&u/-e/a8&fi?(’an/% 

g.u.e>y *3 rt/fr't'eA- utf e/--^r<^, a Mt a z 

fZrt- , 0titib?(K r/r rocAy Wi'cL <J< (rfa U*V 6f-ettA acfno -GitceXi^ 
6rnnn\. . <£Lu.a3 */?' tfi’&yfuf S£i4>jytu4 oxoJ xjf-e^y 

jrtf)Sectf^QX Ji jiAjjJ. ^K/'J ^n't<yuQ.. f 4e^<aJ<b e^vt,/ej 

oC j*es+tittew- jptfe+f^ai'ci^ y 'ytyyute/cuUt'<*~/y7tyjS: 

& *- ^Uhvfl/UCK peM\>Ja & Sr,t yiJrf X'eSty 

■e^f/ueUj Ce^uor cfid 3 'jtii'ri/u/ tp'Jc&’kij / /&j fotr j<Su\ - 

arpruv*. yityu'M 

■SfeSUl guatef*. 

*Jfe<L &fir-ytA't-H yA*tt*\ oMa’ cujuL S>ft*<Jir Sa+t^ u/ticf 

A^rn'-rtM S?uur\. ; yu/tt feSrfaJc^ *u‘ aS^ euaeu, 

Co n^ie^{eJt^ cXiofa (foc^iij f c/y^Se^ et * Ser<k4 

ti\etiJ- vStefa cnU ef- waJu. Se took*. 

SvefaJ aryw*- <*ko ?ti turn m _ 

7 'iaoU' in&rvfkui ) m^u*ri -4t/, fve/uf waf*~co*>/A’AiA0 . 

Si fti'h*-!hp£f~- &l £0c6y ftrSff&f—Jhyiicrfti'UiS/ foejfj p fuf* 

ca<MJ cffftrQ-, e4-e/r*G/*/ i'r/ e/- 9a4uS bftixf. 

A'ceC 


Si'ceA veyv 'jfioicft/uo- lA 4*d*'ctfK, Sovtffttovi&K 

J c£ita.v<- 'TtASAvfMu Isa **< f . vU’JeL. eeru t’^9y aJuYt r £«_, 


f aye*? /{ rthriftily (ot&ywJtK. jrtbift 

&i ca^trW to</hi-iK- 6o^»i riiKJlvf h’ui'A,j ■ carfftAjim-u,-^ 

pofypok'urn } cfiW pi(■uftltif t \. jnift W. ufth^uttuft, 

fti /p(e*vkh/enrfa--ef eiurttowl^ AaM~&*6/usm 
ft'rMA vJ&/v ftsrv/vtj wdr^Jcmyftj 

%*jicJ*i. • - 

ftt hAmti’ aft$vn^ , r>L{ ft f/afay/erv ; cu^-fard^ vrfykM Aw**^ 

a*j) jriuteviSa 

cut* Av w«Asio- Ye&uw kft~~ reftwn deftly au^im* ^ 

ruW p/i’fajip. rv ijk\ cm^h. ^udvJ**~- '/ft**/ \>&L 

V?' /y/vMV^l pyfxfo<<ik * W t '(e / ft<x, <p<- * 3 t/ieH*f-. rn>n rtfi'u a^ 
ptvti) ftdM£ju4 *&' y -tM- VU^V^A a d AjtpaS Aa, cSX-fe*i*J-~ \ajl 
ftatvrbd-j jyziamV ftywcp.hr*cdi^ nJAont- ed- fi-efa. outen 

frjWf i(iffeftvft /scfjz^ &a<-\. ta caa. eU*cm-> jTV-pivn A^^ms/yif 
factftb-tft fw ,/r'sitJL 

fraftlvj ^4ft i pcrfh'W* ck. ujtft ertfii 'o / aJ 4Xe/uMcr4*^ ri-eceAany, 

^(Ai ( h i v fe*f v ,. \ 0 « , . 

cftftUAi'o fteft"4 jrtpptSfecieL I’n ftrftuJtfttC'ft 

oje(it $<r(< A- y^_ x^cft S^ppraMxht- oft,' in 

ir&f'tj {frat/lu'cK 3<iftei/kY , 

cK* t/^w/fd yieA veft ( o^ r\ uJtt^ ^ 

c) e/yniMeJi^ 0 f fif&typ&ffe*, All f 

CffptfiTvjf Mjed*- Appetth'o; ftcuytu *<ft e-/Lerefto pttf dAtc^iy 

}t'jftdift vA- in. ftij juts ficftlf c&bvidtif , 

#>■£<- JiAx'fi'tuTtfd •4A c * c ^ftft J ftcUftcfta t*\ / (py*jQ-. ftovi/ft 
fiujMcJ pVDt)-i*u'M. 

Au*i*J(Su^ $<rCiS,&> luoj’cY cffto Tuaj^fL j rusted rudvc^ 

, ' „ L ; 

eft paftvL (oJfirt'cffo j(c*uft' fTiftmU*/ piuA) 

J n(-e ivpjisaftato* . I 

fluGcincfrft pe-AvS £&f*tW aMd-cruAft AuLjrx* c^ehitPL AUft e\'rt-e*i O»ft 
<m‘nnft<- <rUoJ <n tfJU’vutn^ -e^in'hiAftft. 

$i ’ Ct cA*u n<~ Aa— IwMlr! fttrfaa/nA— ctJ> AMwer*-^ cATTl/Jfa ; U'<fu tUk'faV 

Mm/c iJL cAiAvU^tft «/S4cy ftftA \jf-eft -eA *k ouha a^vuk. 


%f vm- cJ irfe-w -e* iv 

dc/evyd™ 1 ' ^ ^ ^ pl-^/an /r^\. 

^ > ; cU*'t*&»A.' hMMAftbf n L hZ/enfa 

tfZidYiwdvvf /jpt'mmh' hjfi't*d<UM*\ aucf eouh 
&} ej^'" ‘ftM / &>#4 : <^W *X- rto^rrj- fojyi x^^/rp^Tvfnwfy- 

/t/VUVfl- J*- </t?-td\ •TC'M t**f. /yTHW e^isfU^ ■£#fy$-4usfiA'y 'TCffivt^ 

%>e-{i\<f~. ii- tu »*t. kd - *&% a ‘P/ i W&r- -r*^’ M & 

g.Jk'o Mi'teS, -M &*f'**k'S > v*!**'•*' . 

Jy e „ % ^ ^/iUtrt>4!VL~ /*#$,&&&?$&. ifvy n tthvm ^ hutr&v/h' 

^ «**. Sytn'/d^ , pur*^ 

''SC/%U<L ^r^tfyV«/*yi^V Jludki**. jfKpt&A., Au-vt-ecttrttA'A^' 
jfih’t/ii-, deMtv-f feluJ! g/L flilrvl e/. atitpc cndeiina. 

/{ /U*tI fcY 7 '•\)f-/yu/ cXpi/^d/UUirvpt/ftpiX icyti/ mf$/ oAftttM\itu^ 
<jrA*+- fu’r'i . 

fl-tt -ohvi yvjte/tw &*/’? /cJ /lu mtY furrttyi f cauJtA- ?yie/' 

e^Mc&nbv/ ; b//■ /endrubtf *)a** ,''ftyn£j$Z'aAtfSt' 

t«i noicrti rV. \ 

SCM*M*<* p/d'e/h' 

yttifli bt/el-f\U cfU.tS/**■'*'*'**- ■eatuba-*d( , nK 'X 

uJ-eiUnK. ^r6^A^~ ^.o-aJiJI fiUd 714 yrh'((tj/-e*AyyTWArf 7try/ip 


fz&fiW 
Q 2 tAYl 


y4. ./ad *».'*/ &L : ei/XeXcredt'sn<L 


»$$*■ ikurfh&Li y k™ [ o&AAd/' ZLt 


cA.cfUt e-yn ffltPnk“ -e/- re/tf/uS-w^ } 7> t* (ttd*b. 

-/U~<; ' ■ ■ - ^ ^ ' v ' 


( -tfdni uTv ^- pi fetfnj aJaiX- c^mv p/i/c/*/tnuatt\. -ex_ 

jmrgahXnw*- jttU'<*h «4W^*V* V*W ^\ih 

//e * /' a/*ei //Ui'l /Cxsji'u'Jv-?' y*d /t'er 1 / . &. Jitta. fot**. ti'h+/. 

/trf/ncA. j)yoiiA <fv4sinia*. p^ho Ay//&vi'(Oi- ouxf 

.e^ntK M/Jl ^ c*j/vr€o, fn/riru/h c<n/l+- cm**- -ri/Xa- 
$2 ik «wth.|, <'tk pa^Le, /v^td/ xJOsfnmba/ 

A A} cap-d*-. cxp/uUiJyi’cuhX , '.*» ^Xa 6 - 

9l*pC$-i'ki/ -PfCtycAi ^ l // eet'dcK. pasp<Srea*<l<K -faierx-^K 

//pjr/■&//’Wt/ yU'O'cKt- (O T^fhre/ftO ^ 


voo 

UL i<L cCLvJ^ 


u/ffi 'd <r/}ly*rU: AeddiclCf A‘ <u~ fi-oea^ 

vlrvrU 7<t^ ) aler* <**, **>reA'v drdu Jdpn/iYyp^ t 
din/, ypkipn'dr oust*- ajvd‘ ,'\‘ 

/\.^pfe//<‘*i / ! frtiJwi- d- Md'cdl >&■ 

e^be^ s " V /*^ *'**•***'- 

r ,... W* cM cuutdk') '^uUdM p** Aumtdf Sfettk 
aJt '/# 4^ /W df , ink*; raid?*. 

tfOTMinM/a/j da/4ttnuM~ c/tu$<cv?& jtiertoi*eAi4tk*/ r *, ... . ■', 4 

nuiuv-b' pmk^ 

‘pyrUih^ // t/#** • , ., r 

<£ e%r ..7\d7if\ u m ijutffM c'cdpsi-. d/ijvu^'ld ^ed^etapuadd/i, 
ud-m-eirvuWaUi kid^xtW. . t<* ^#cn> 

cAtr/k P e fU-r~ad 

/vt<U- omAwh- <-Wh^ .. ^ l/ .-- 

ACtoMfne/t^fvX-2dArA'tW ucijtvffo' 

Ad jji^d«m.fy(nA. '**Ar p&ri'tdpt* &< jW uJU/Sv^kAeddA 
fo,rt <i^Afrd 'u?^ pJertrA 

. XA.deedt-6 * "- V • - ' ■ ; ’ 

#«•»» sb&ra/tn\4.in^ AtredttcSui*- /yr»pAfiuc*!*^{iML- 
eidvd-ii) fyfidoijiw *- Atpa/hj **- AkmaYdd ia-vi}*C/“’" 


tyirtup**- 


cJjicdt'i y^fttio, aud. &yM<o 'dV^^w. ^ r^? rd 

i’ne^ A,yn r/tn’ni/f ~-- 0 .1*A+i/L' 


ctC'refcy tt- /ari^n^'pi/f <ydenfj- 
Q^oi) St’ ad 'tz/Wt ^t«o<5 4YUt*-p4ad l ’// 1y / 

»W 'ideS'vvheA-cniuluA.-KatJvs^m. 

A.7,^_.; 

a dwi'J~M.fi a~. /'ctdpekt/ fddr*~. 

vd Ji ! ptrt fr«**r^**d-hii*L mevAUn,' ^Ldoidn a6UrtU- 

re,/du/aify 

<Ui‘d dient madiy-ruld/ au^JAk^- Ayn^h/wx/m. /rtyrudk/ze^ 

fa-n&~e**L-. 7*ud- ^ 

%~/j /ayy^vi-d Cfud <*d i/£&vy 'refAuaid^zerz/f &L- 

l\cvre{ fiffi^dy-jvzudf r* eAj ^oLl. rUL pud** ema^ <? (rf/J ed /^ 

a (I t Jl^7yiae4io V&A / n/eA/jio/ 

/'Jetjq \rtX. aJ AeAttof yia.-oU^^a f4ct&faA**y*rtffrAt& >c 

fxuphA . <o&C. cOpc.'/Zo^' vtf&nff*- At/faY/. Pu-n-t puiew/iL. 

t*K OL* -jUntr^ . fact*' - 

/a^y\MnU- oktYvSWY xmYA«pexii*tJ *• 

J~a.i/v/. C'nX-.~ 

J-CLtjU ; - p^XPiViiAy j f &r'rtl/tel /UOlxAI^/ 'tf-f <yu,vjtcrzi— 

atuS -e/f—ax^i- o d o((e,8v L . 

an’Jtuw^ ‘TadA '/- e . ^ji/sYaaI <w^- pvzuukx/ aJ Aynpuu 
jH^v\u/h'o/-e^eyyj'd^Ahe/. ^(je^iu^ 
eh- pyvkfa/ ad 4 j 0484 *^ i-v X£txri a 1 / <U~ eoju'at* . 

' Qfo-cf'f J'<■(**- pikukr/v*^ / pt'K^fw yua/ &Ai<-pe*zU-' uacu.- 


<<£*«- fit, 

^Vovk^v^ j^Sdtah p/t/eyo**jrae/- 
IT**! CO-/<'jif <?\ACV f*&yi.<vdf..CW*^C/f***4-r-^ 

p fUub<. cnufUc X~ iia V*,(*4&tw{, eAaJfet. 

<fUA~aJ&- a 2 /I* OWfrtti/ l&yaAwf- 

<Zja/n*0<h' A'ttlOTa ejfc- VleX fix aufevt'a- AuA/a/>~- 

Ju^ivtWjZ^J'cr^ ij , i^vifertt^L rt*$- {r&fyv-/e/- 6yfl<r/e^. 

6‘rtj /e& ^ if/fi.x'A' t - -fo&Yft'rtX ) /dol %*!?«/, fa-fea-jby>\ 

j iitujitrif porf w f ru' -eaL vi'n a. 

jJr/JtTteiA jutt^_ (X C atAiduJ AaZ/Uj a tt’Jif, y,v </ 

■ fyn/utfti'iiK rwUi^f ai'(X A'h'{*z/<^ Juts /wj/iu rew aayrgg^ 
o<- /usdeutu. ca/ei/, Yadi'or -ni'A-, 2 

uuL. pis' fail’cse/ ixbna/ /lurntyf a 3 -ritaxu wo/ 

£% (tY-eMsiiMAP^ /etMtiOawn . 

/e>oh t'oft i h<_ pk^AoXoj ^ppy'Lx ^u/h'cY awuors Yzu/n 3^ta~urs, 
{tofu** — /iiMW^Yici pVtiAMV fXA^/yyyi-nh'. pCM&ftf&ft'- 
fJkfi A’. ern/YxtkY '7Vitovt*/ olow 8a f <nm eSisX&yiApJn 3t’ fa /_ 

a Aesu oatM ^/ j thu'eA^-&Acre/h‘*Ke>ft*-. j fri/tui/t'a. 
fy'VwoV a/tfa-f- cbffcXliitu^s <y r uJzx / /gM\jytx_ a/u'i A CM'ouX'-n*.' jlA. 

. clu Ay//^vt'ccL-(yu.ty uJen’ ■oy(orcm&w-f*~ pyvin<?u&anj~. 

cu.n^ Aounjvj /evtUfui/ /a'pf—rojft/vS Mjysutler/ 


eA et/ferziAi ’an&yLi. £syt/si>1 1 


ty/tert'ujf- h'/fluefotf' cjW jtUA'Ju'hA^- e* a#-ert« 
f utt 'WS 9x , {aU#A*'' 

/tVoWWV. <u«h7-^ ^Or^nfUf^, ecYu>i\. ^ Wtv, ; 
ae<e/^re~ crnrfkA M /yn'rflt^ <?&6tWU *thfa 

L ^ /'■«-• /* */ 

AM.U’tb- ^ JsLMieA’r (We/ //c*vf j ajtm ‘ 

(p&iuAj c'!(dfo~i xtA-no/ ^ 0 - 1 ^ /4 c*>i ,_ 

civun^f a/fti*' ■ , ' / : ' 

“(faleTT (beJvj / nu.fffae*7K- /. e'ff~cJtcrt't / P<- 04- cjHsd ytrvfvi iywJkz. 
(i'(Mf aJ "lOefof aAt'rni^vhiM. ,Vr 

^ *u. w .*. 

frfer&wm. i W v/W j^WfW rrUi’ni^V 'ovf ,/ nyfrwko^ 

WwJtii ;/* *-' **- /yvykntOiK., ne ^_ J 

evvar^ '&&*&* efuat^ e/rCfdpr- 

€i,>> '\ ‘ ^ »asV AW 

crdejj (3l 3 riV/r^/W. , 

'flrnnusn.yu a**- jffia** M«JtO A^ua'IW ouw 
j cv~f toUywAV' Tf s/vW&nd ^ /*V 'a iiy u a oua/i 'sw/S-itf 

f)«rtl<dt 'rA^ &' /eoh'^l- p d U u w . 

^u aouesnJ^ yA*pwd<r^ yt>«'jJ(i'dU- 

ijLei'JLYt>*A' -tA^- V&/(f(iS0vUi it . 

A t 0 J 1 f r» x//s*Us /jy/ ca*t/!r<s eA rtfii'y 

f^^nfirAi^.: aViur*^- JcMyvuvA cA/f/t- faet/J. 
c/ituU / wwad-0fvot*4it^. At? ^ \f>'rt/ 

^zJiu'oJI—'.(Ajn'h* (^, 
fe*u‘<f{ Jtcfft’ridv-f ~eA. <?*t<yrl/(f yuj' a~ ftas/hA- 4Ai&ydwrJ~ 

vU- ^ hm'Ch'y^A. /rt£t‘(tvi 

JiuM-tr^- A vf rfi yiipfti Gtt-/ AAf/(t 

oJfrat/faj isj* Jt/fAi] fa&viy. 

A&msT <W^<- /V & V*/- re/^ /</^ju{ oUi-eiA ^ aia fa} 

^JUc^A/jAjJA'faj/ jieTfaM’c^- fi' U/1/ U^ ‘ 

S 1 ’ O^r AtyW 6V*— / VtAA/Wi Wu/l'ti Afu&hH/f &t- txJr -g* AidvdtJ 
jrrinu fyeat—r-eA'y-etZiM^/ / nh'toUid MAh 
it’ / YL-f-6wt ^oJi’caA/ Aymv-s//w <ocAt , iYa?K- 

- JUyj!/'■&$!fnij atu7t&uytS tAu/-&pi ^ 


, '« 'erOtt'o cA/w/tfcV auC 00 

f Aa/t/ y hi~ A\ije^cati 0 cti<'rreu£r cjiuf a^rfnyent4, , ^_ 

fii- jnfii'ccvf-- cdf/ke* j nfla-m tn a/ij ^efan^aY. 7’'vn< 

<fisukb 'L 71 e'fy^rti- j rfaA&fu pvt o-Utr-cA ; ^ z< ^ /eA»Av^ 
Jtidifa-ti o^^leM Hu <H_ pj- t '~ eeA , tf-ua/ 

fa i/ten' -e/fo^ w&( fynt-fi /-. 
fade faeAn. /ecMfi^J cA (ocAi'rf nt/H n 

yn 'vntA— /*- i/fe*v M ^i-ecK. fa/a4v-{, ' , fas 

&/- j TtUea'Uifafy, f/aAu-j ca^Aa- J trf-&rnpMy^fijA-ceuf• fafa. 

4/(-0n{»<- *t cOU'uuyJ ca/(Y~ tfrf/AyU\. <^/t</^ Vt'a^fA} feaftptrT/<L_ 

‘ -■-> h*~,. ^ *-A. «<( i^f<k//t(,^i^ yi/J 


ccii/e<nA aM// Vfc i fydb&fajii>n*1 ****'» 
tcffi^plvO I JjicY, tricep, .-eJ^.t*r / £e 1 fr. / n re n\4^.jJtx. . 
cifs ftMAHtlCl <JiHa 6 faWfoAb JzAA va CM AstUt’iMfK. ( /i*wu/i7u.y 
av6jrifen4faeftfa aA/emAAJdfi^ cs/iAraY 1 . 

fay /vt&A faJri(wi^b'iK. faiuW >‘r a. //wriy'etclthM/ y^Aarz 

f&iUiy W~~ in'ytiiftM. cmk fa ry et/usni. 

Jt' v/urf eiA- j ft}Afct-L~ JzJ-e^ry ^oUum ^tAuf r&AerzwAti oU&r!<utu£^ 
fyiM ctA't'kut a fht 

A’A 6 j nA&n^hM^. /tM'fut'JcK cerfy/e <W// /osteuXtAS , 


A’-a 6 jA mimi'Jck ccrfyfeiwMS'nxetUtAf c*u>Aj 
Kcfa.. fiy/ut*. ptfffufaiy JeSn r-eYvf <yn tA te/fa yUY~ ~- 

fta^Ucf/ -cm dew. •enA- f wk'culAo JeAefy eivtckcn-. . jlA- 
rrrtf&ftf/HsU'u H^ / t^vo' tyn» vw V u^c/r 'rfUHL- &C cl/A n ’n^uatA. 
fyeAkf om $cC cYllvim- vU- j ft^peA'ci/luY faSu^Ui A# ptaYh/ frde&’f 
f/nuAf yy/t'rt'xAr 

J?C act fnAetrp Sat'd a yuaY ur^ctrffecAi) faaA ,Vf i//eyv^ pe cy^^. 
Atari/ gsviA /y&'ctyj 

cAC aynif fyifonn/fci) 4/a cciA-ntti fa^r. cLff<zyu’tUik / 

re/flu entice . fa^u c&'fenf c&v<JAcwt y/, el &/. > 

peA/awiM (XjuAj 42 juceiA^vf eAaJu*. <tclX '/t’ein ; 

' nvu j i>-L neivjfufi^ fat/TeeY. coept- A- (cl* (• 

Ao fi* ujUcAf ceW c Ap JtA. ytowt Ai-j fa vtu. -*_ <t /vAe/tcAa 

jfao'l t^eeh'Ac+i £y3rzptf fa~/p •'<* '•> e/A~ t ca eAa c)Auj c. pc e-rfe, t 
^^yzuUulc^j f+Ajvc t{( Cc'c-Qy c*iAupt , w-t— ctoctfu. (^yam’6* •fystyfA 
A&oAUtvc A" a u«if -Y^/UhfivU~ eictuee*A Jos cy<c/a^t,u'rce^. 
AoUlc n<jUli~ iw Apeutiurtc- cuML&y/A,*^ 
vh ia'c*~ eitibfip «**_ 

^v$y’d e*u*s cLdlcrndr^ loh cjfUfnMdvir-A/-/kf eJtf fefatfj 
eA A ev-A i/)%’u** * Aeji^r Jfrftv yenu^/eviAu^^ SoMsk. 
avu'nt^ / (cevK -J4VU cfm'cA- ‘tiisiu'rf' /eyp/rjf^ A 
U ja<> Pt/fauJi'hV eAj\^lcj( m*a/pi'ciw- 4rtt'rtS /CnAA 
oJjo&r^i^ ' AnJ<> . fan*iyr \/<AJn /;' JeAf' <n ^tt/w/zn^^ 
fAmu&r^ u*ute. dJf^w a . 

fafuevOL Si'rv-i,^^ ccrflertb /faAUfa^^ 

eA a^n^ fi A~ va cua/U^^ JA&r <duu uw'rtej, ecccUpuL^ 

‘Utftrf jyiA-ev A’tej' . . r 

<AL i/<V f* 1 1< yvUlAi*/ aJ}y l pv tj#f^ AeUr&L-j nj~-e*tpu^. 

rfV-m AfLsftufiAl Aft/Kta*^, /anyuAf vie#} 

ccyp^ tia a ere/<U~ ApeJ nyA ( t^ au A-~ a A(y%f i - 

&i HsrvL fa/ n i* > f * + * yi. ac^ufryuiv^ v <x cu/fAt’A\L. 

(V AvfaJ' ‘j rd/n Uyrzefo'srU. - 

c-^tadi’^nAf ) ( yfi r ctJSrt/e*^ j^ya^'V* ef- 

^iv^/ <*<y £*-/<*/ j cprtc/tzA^A—- <tiec an Sr^t^A- syncJi'ct/ Je J 

c'h u/iz./ ojjtpiAd (V ^«/i'ir^K prz^rri'n' SoCht^j 

a*jd-~ -tzy.e-rt/iyjjvw/foif y a.urf~vfeyi’ trfvyn\f/ 

aJeofa / ; ' 

f ^£. i/i( &yi'()'^ <irie^t t 

ritievij ‘Ktrfa. /yTt^pAimaJ?^. Xtic 
CclvJca- oJlfYhvf f /vwvUsYlf ctonlf^ 

puyjUJhs cfuo/Awyiicvep*- t* 

ari’duj AMmiyfi/f acn'imtru'atvL * rf 

T^A'Cfiptf’iJ). Jcrffif ,' yd-eWr*^ nzcupyrcz/vryt , 
cAcfutf yuH y>'”f' fa/Artenfi^, 
ieierj endt'a.- tufa *W . fa ^ 

h^r-etb ejJtt'foivtduY ap**t &&n<uJ(t*U~. ii/(^rt^c<-'A‘tu*JL 
CA- jz-ltry-eoAvL. nJ. pMcJu'af, 

A'ejUei-- ^ 

S-d-evy-ud*'^, YxdtfrviUciK. 

Ja a .4 vi&+ juuxucfs c/f*Auj f pi* Am*m ry tA 

uMwr &lA~. iA} h»iu* / /errM, e h’U/ crype^~. A 

p rvz/vri fa* ^ a ~ 


'QMeA-e-L 10 7 


Lfaf, L p_usfi\’mdart'fi- Aw A^/tm-uA- , {t*i\'evk'<\.. 

f,' a. /atk<d *>-(<*V e&J&rt* i*$ , ( ^ 0 , '-t- /r *-p-tsy l *-' y d) CA ir« cm. it **<V 

fuimtrj A™ itte****- tnUuwdr* 

fa, j/vftu. %rffl i dk ^(riAnllerUyu^ f(r7( 

/ZeAhifa iiU/M eS V. dU f *!* / /n$.) tidier, ill ujA\‘ icpuepisviA Mrthl, 

MdW tJh M ol 'rfetifc Mm MU 

ca^eSUctM^ i* UM ; 

a/ftri vureU-A- ^WfflW j\A\Ltv» J ^ /feynu/kobtnt'; ^ 

fvki+4- feh*- ai danto *4 . 

Jc lv-ph*i*'to4 pn> M* Aam h<l laA. ,’ka c&puA- hfvJZAA 

U fJoWlenh Ai t*ff£ ceoi.il ^'4^/' 

jtfvtf OMlea^jU- di/iUrwdv-f o <h' fieMf psi/fiX- J-eJcl-, 

Ji’ (sYiKdUtoy^ ovX tMd oi- /r eyfyvLlh r oJ~IcAe/j-x, vcIk c aLpjuJ^ 
wMid. (M /vnexdJuY Jete'f. etkJ^^i 

\M- (aMurtl fxvnl- • Atua Uley &, fayc/i'r'/ pi u/tii'fr'M cju. »f rtAuiy' 
ieUnJ-. . 

s4l- ‘feiV'd't &A- fi&tof ctrHuevfio, n*~ jyUxA.-^ 

W\e/ltoJ— ftzkij } &%jxkb IdJrtd'&l-'fcic/jigA2f &K pityfe/d‘-WndlAtAj'j 

tor- ay. u!/<s pa/Mf « «io fyncAoyi'o ZAieAeiM+v, rneMufJo cM/Ar^ 

cpt* a. I /ufp- priKff'pi'^. 

Ac Juml- jn \<i4My c/uhlrpt' *> yudWto r, e*-j A/tr* - 

^n^Tt !{a~ jimto*- , Aul/{i4s((<L- ‘Me*-, -r&i/t*. A.J Jrfutowfci•*?■' mzow^ 

jd Atdh'M, \t\+y\<.e/ ye/edi <nJL ift&ftiK■tiyfe*ia#vh 


A- cm* t 

przut-tdluf 


b U ’oodL.. P -e^mu J'toLsTHdM Jju. A* u'l/d paM*. 

y^prT^dlt^ton dip Ai Mi prZMA*-fie ct/'teyzd\6 Mrtuul/, eA.pwuM- 
,Mr*pi (AMe /<*'$/Ivy /*.le4*pT£vK_' 

Jvvf-e-rnpMyfi^- fiuM fepi^, &L c-'&nvtovf -Si'rt'Oj JMA \ 

p*rl&/ <ul{. fi'yt’Ja . M Tn&ti'/lyuy </ewiftx*/ — 

rvvtiuit/ yfeyl ca/*Y </Kjm nu'luV, OM^hsyirtu tu'um &tizzm/im, 

Aefir?Mk.tU»^ erf aptid rni/f*. ef£r ' JvyrivrK- run* -w-uAty /tryt/e^y' 
r* a-tnma' IwryeuoL-f aA~ to ve^lr*- 71U on ■in.&vl pey-oifitlvV '?. ^ . 
7Y\4M*-' - TUet <—»>(_ W(H« )w/. Myd^-/yi vr&/(py~, aJ)-eo ua^ 
iX ?riuii'0rt+‘<—1 r^eon 

Si'plurtj nnu(n' 'fiiv\W*( pvfovwL- u/ttypt ex puuUlyr^- exduKrt^ 

itfuAUfeJ^r^ ^V, Xrnc myerx. ^p/<x. 4”/W 
^* 4 /* ■ Wt»/ forn^^r/htHh ' 

c4J-;.* ^b^'M&tvL jr'n'UvnJ^ Q/<s^k<-'iiS^ / 

>vY/iAwtli' 7ma/hisj^ 

PrrxjM'iwil («♦*■/^ &A'*/ <?r^ AunrrCiY xr. vi&rwx 
OA\tjyU)k f a'M. 'fotifiU-y y*A*&ft*foY' aXty j&A XxeAlfyO^, 0^tS/k*AXrX_ 

£A xyofkhn ?r\£AArM*x crtjirr^ ppyi/^rtTirJ-vdix*. 

'7w»\ dy/krtJ a w'o- ^Saoif^xyU- 

f rxX-en^lihun.ru. 
uiwi/J asfouitf 

ArfllOW-_ r&MJlhxAAfr 


p.aU'i/rvi/ X’nti'UI Uivfof jv\dit-e^ivf dJAeriMjM%% 

cc^hrfz 0 ■ cm ouxr1k ,/ k L £ fl ' jf/jA r/Ji'c^- vj-~Xu 
I xMAi^y. 

*/<J <Ut ifA/X WMhlc*tl6rji'£ a^wnxyt >« 
rfiohxf /4^W j*i k r <(U*V. 


J^£ J!d ch{v/: 

X<tUvtc'*\M v x Xyprx nauiuYhJev* fer&rX GprtieXvvL.. i /? 5 £k 

SIA M A * A Am-I n J fsrvAwMjf £ 


?ulAm^ ^axni^^ printi4 heJ/v/ rx\ . 7Tty'fluA ( fasM 

Xtiiyidt/J, Qt/lvAiIoX Xy VUhra. iaX c/yui'T' 'ifl { lljht\M'. 

<ifllU*Mj pyVjltXt'trJ-' r-cSjlMjk^- ^vunt/vL <Xorx_ 

CbV^/rtmaUlMS />ehY ^au!' fceJi*/- 

?ninvj di/i/W^V muXMv' > yds </ yi a utuaYmt/ "fa rrfiew 
dJ> dpfVUw.'}a/e->*^ d'dccSrurttih)’ prtf- paying eoux aXtnXvom . 

'Y2*/lut ptxftwf ex o-Ofirfuf . yruxu’^ox /ymyitt/m/xhx ytrth- 
oSr/lurxjyMA'i*- SoJrrWuj y<t Jiff'Xbj -tn'Her-h^ f ^^ Mtrf— 

£i'o 4-uin'iM/d j'r/X*™ ** ah'srif aW- w?/ vJnm/f*ni/. 

‘triads %1'tAvcj XvHynlj <*G ortew <refatil- trimon*^ 

jJi {<1*. . tAli’o/ a/uY dpUeveJ dd i/fei/Me*^ 

‘jne^^ /cXi’JoS &*- carfverftX or ohm or. a/ X'tXwtr-fif'f -frwt'r*— 

ve-yut' d/vnfMUf^t ***- * £a ^> tX — co**ypireS7t*' f a 3Jd pu uJ 
dUifJ tp\T-^rXb t/t carrr-vr^ eA-/d(*'t<h-ferx fyinryum ‘ Ay 

yJUh .V ^v-M^ 


xM- Can'-jtrfiUd ad 

tycce^ fnafore^ev^aW 1 *- TruUty^'ort^ -fiifpp. -eLy -etYw+y - 

tififafei fa l** *^t . 

fa 'd9**jitfftk** t1 'ti*/ {/<mW At4*€~47ieh'(fam . awn'cK 'ZeYfa/lf&n&tW 

faniw!/ cd- M ( * ' terrelM *W. [ 

^46'*- TTL^'antYL -t-t/ViAA^ /i aJrvn4-~y>Y ,m cfa'cS&ns Ae^id 

Aix'-iivifa yr&(/ t 'rt-.yuA'<f»/ canyur/tUi! fi'caa Wj-kJ-. 

yffax&- JVtMStfaiY 6 <*~Y-c 4 yvvt’^- fafacMAiJvY.kji jtt/'&fnj l esK«4_y > y. 

Ci (AtfflibfS- ; com4<s jTnrtAtrt <s Ayrjjf-e/f. wen/fa. 

Pa <*.■('*'6vj or#* 'rf/tfa»*}*/■} omoJ Bkl rn /, k'cY&^ i^c r^rx., 
C-yJ&n , h xrtl/f- jnyrYAc' £ccj fa<M<'oy v^tAvUiU'^rz* m / tfafeleY, 
ta*jA\<vYl<). (ofteywM'j, <rn_g$7A- iaJ— 'pien'c^i’idp\ 

(XdA'uMl’A fv /dlk* V% 7 pvUeyyt’io*\ r fa/ dovfay — 

(ojloYtM'K • 1 

<iY€ / n'pha^ JU ytW onyrftt. f/iuY. *- fa /, 

6ttfauY. Aat*ri *■ ^ //•-■ •• casj/trA. -£ 1 * ■ ri^lfadufad fap/J t 

^//«<Ww r«*«^ m-e-tt- p/ <ax ^u'^k^jiAv' 

Atdee <rntf,fa fa j4rtiA.at^~ faef/asii' fau y&rtfa/f vtAjytfaou/*’ />< "- 

fa-fas' M ^fafU *H . 

y/^uJ /^ 'vn*r.a/kmU- fa 4n. fa A As. 

eC4*Xf«d*l*t *h^*td W*^ fa„ka ^cUhuJsfav / M ^/Wr~ 

fAnKtr>.. . • | 

'faevpvj Ac-Yun*- jrrdt#t(f*tri Jafa'rtituYeU Mpy. /a'U'ciS ^^ Jy^ 

M fabh- e#. cre4i<> prtMi/f&itf, flut f/W e-teY/'yvCfpe/n'crjvvf. 

yentndi V «A f *-. Zf'c faytY.fal / wfalh* / HtuV, lopi'ct*- htsJujtx Se<tsvfai4^ 

p4d can ul/i44 yvcm*\ 

. 1 

CaHULfl/r/siij tY/es r<tus/t*- srt<^'p/eY. <^u’fa 

su'(_. Ye^i^n/^tfaiiy jrtlh'fesftfaY aA/-r>£e*>yien'<i_ i*/&n‘ — 

fcy. /unw'Jtf.j £X. ; tu ✓'i-fi't njt/ /ufa / acA'z_ 

yuwwlti'b'*-ad/lyi'njt'rnfCA/aJ~eriu/i-rt4t<K. f *oU-(•&} CAt+n 

tfvdvfa* Tney^fa ,uim. /^ ^^77 ' 

AStine- v&t&T}. yij f /yf£ 

weAe., y^rfu^, r&fanen. , 

fifaniej as aa/trowo fA?u+<L <>S aacSv. /tyfi’Ay <z*_ /£zrc**S- 


c~}\ 


P- '7 z, 


rta'rc*#. 


A 


f»yrPfa (J~ H trtyryZz 
T'MyAfei 

_ cuu>S‘ CM -<' W tL. ■ / • 

t’J 

e/udW'&j* tfa-ou** \rftV f wC-erSurt*- 

\*J* YeorcM^^ 1 ^ A**'**^ eJeU-):e . c* ^ 

A'ced^o foUfy frcO-fe/^ 

r\‘cf&j; fy^' A Ato-'***d ,u 4 ouKf vfew ‘Va/AB-soa^irA')**'. 

jt‘4~ ejs~ Abn*e,n t/lVZt /^<*cWW\/. ^ c^A'ih-L- /e**- [&rurUii*\ / uha/j^ 
^-(d-jA'wfAdy/vr*. fyA u {ff u A*-'; nc-r^dUA* w-^v /u^jfraJ&sftSuiu^ 
c^ua* v&vd vtA'<- a. fiCM^uyA-'d^i^c 

cAA. \thiA) 17 jyi&'roMu kDevii. aJAtny- r>sAtf. cfy uJh* vfc so Th^ufffy 
fre+i'ptfUrf-- / a d*~ fy*d <f u * r **&re*A^ A<c&f-ef-ptytfyU-, Cm 

'fuCta maJ-f jnum W ' y&A 1 * • weAt- Au-fAf ^YAf*-, r uC ^-^ofTHgdutc. 

$jUeYije4~ &d J*r\ rUd- i p i uXe^4A<- "tyAtsiu/* ■ 

jtcrffu'h*. ^v(a' xA jeYuAU^ (yZpoY^Cddr ’VeY*dut\ 

cur*- ■yiAtUlt. ef~ afh'ltj^ tfK-f&vtnOj ?yruA'eAf} /Vetd&tof—, 

J v<r 6 -uY .^fsrj . f ?' €aL A A A'oaU heA/o'V'v- . * ■ . _ * 

/f'V a'y x uufiY- t ~' l \ d(fyxf^ pf4 o1a<-- \fdh-j Ay hj-Cs(l-/ifj y&Y /H&i 


CtceYii /fl-ud™ f**-OAlt- £d- 


ft 


rurfUL 


pie-#a*'u L 


Aft'riu,fi*~ of.. a i ftrfruf rfbli- Ad attpttd-U'Wj. 
jnfyv-efzUi Y-of*nfi t^iAtA. adeo t/m. ^nt'/lt ,' }x of^iAcr^ ^ftruMA'pcAwid^ 
diieU.Jt+S'£f- aJ('c*~ l*4r- 'jirfi'UypA, AoY /u.flAu^l\ J. jUud6ud de/&ty£dtr-f 

ei iwcvidUrf dhAu.f. 

J\' WM^tA 'k. effi Opvfut^ jHApe&feMdj-aJ AtJ /r/fen&f /Ajfra-fti 
. Ji com4<^- j *k rtAodayudoY e/ e^eA's*' f/ tteuMf 
&f7rftJi j j rt &caAiyd’ # fUt‘ vj/t? ft 1 *’<a. , 'iff- fyAA eYYvf / ftfpAffft.. 

4/1 ctin'oAi fr-f Joffers, fluffo- fyfd cLpfu>u/Jo f - <^x_ ficf^Jce-iA-f cems^v £ 

%ltLj '-/if*, hf** TfJffUv p&ffa^ia pyU&frt/JtA- ecltfu AAvUn-f aJ> 

'ftxCtUalfwM*/- vfevi &A. ircdsfrtw. 

fl’ a*U»f 'M.AudJW'Oi- ^ ua/ /wfj Acj *3*. 

jUAt (J4*\ ^ a Alt'»</.£* ytrftot. tdC- YeA/^/cM^, cy/iSYuJ, 

Sd ct+<‘tj\k**£**<. <ltcd«+t<W Aif S/4-U Ac^ udervj*. 

jdtusrt'-n/ wfK. -&*-/(’ueutd-f ^ua' vU~ foli’u^ /A- Uf&tJ &cdn^U' A'td. — 
C0/ Ifdrt'tf- ■ yft~ ftf ydr' c-Lcj'/ff d/tof t/CctuTj &u-fvc/ /v/a <ra/eJiffy. 
feS .O*JnvYu'fof wuYUfua+rtefeA- 9t(/f- stuAif A/, jj/ffto c*x.iifu- 
h'fnij, mud'-’tfyi ' 

Af a. (i e b'mfi d u#*- 

Q.ut#' Atft- r&vA&fh’it-- T^-ufyi-f&ii4t/Y j t<Of/cf Aume-r*— tyfnAYo 
*jf!a'&o y-uf crtyfSvdt- -if- tWjfuJlt'csf&y^ fyuf-, t fcjji'cvM1 cajuf k/v bd«. 

jyytf-cfr pad^un\ < aY' /{ftp- fwfr//e*rA'u' fe^r&nc*' n #rt -- 

uC J&i'e*y£(w i - yV a 'JtotY— asttetfiLevA--' v4-'T't*-<).^/cM i sKi' 

), fai****?^ A^rr, ce 'Jyt / r e/r'ra- fPre/i'afMrrep^ />^c^ 

nvcutv-eV- '■fy/ut’fM, sued, AA’wm, a J <s*zc4u *n M pdlo. p/A,\ 

temJ*- J , 

^ (t/ M^ 4* qcjlwo petfasrtvn - 

/ti lA'' ptufaf C(uct* eM'OVyuJt’ 1 * Veen's e4 //?* 
frfl&umJ*'#*-, ■/W* C4l 

^Vii/,4^" V??*’ /^'o j )o cofiedO ' JtCnf eiujv'Iiif'. 

a-Kei 

fL&fuvilvY sfVtuLt&'t*- ct£Jcvmrrv! /yyzxJ^'it’Q- -ed^c^tf «j/rY. 

y.#CK /ttk'ftd- p’a JdcU*‘o< , /aft ncpjevf-e-tA'iK. a^rfaj/utu ah'i a -et-Pa. 
tmw't* ffitAr- raJ. Aw* *}■ pru.^- tuaAi'/U*vtdt* t ^a. yu a /ccf 

$<$•’■ 'tvOptftfy/. A ip/vb'vA onayfaLUS pepxW, pi 

nAenxdA'tK / -^c/ e« has/ /yfallnj, frih’ttt r*~~ frr'm e^/Urt. yu^j fcr'dap 
wen/i'M dis&fetJr'**- w&liprc/c r &(-j eajvY ptW/iafadlio edt—Jpa.'tk’- 
ceU *0 zf- roc4^'i t<A ct tji* & <J peVum * prYt'^odA. w — 

jecc/dtoVA £^~ pA'urtA. ffiof youd aYf/ft*putoL, yvifdtdtaY t 
pcY/u*A.} a/*rffu w / ■<vapu$A'*d ' ■&£*. ttofe'-fafed. ’ K /dlu/K 

/dfyped\ir\ ZL-AcAj^ki^u*^ yiAaMK ■ y vfay. Jfvu/At,' nfm 

CM/hA. Uo{/(j— Jtflfa it Zd/tojop dfJfa- dfeot) /ilef^<- V aYzk. 

i/fyAwin**- et~ t* txp’d cctofat*- aSea a^fr'f a - 
&&'Ay/j$lur*~ /<i(ced 
Qft peYfamo gA Aw <’<**- ^diuoif-. 


rfri'frO'urxA. 


! n’rtcf a/fto a J eotn Mrx ‘ifSitMi. 

{c/focfftAid} ou4^ yijAt/tt-' 

£.dtvj jo/k^-/ {/t re/?n,"A. f^Ye/et/? , riAJirt JlteriAf e 


' f e/uvUJid a/of it- cnow'fv/ (apotP caa *o<. fyt' 6 u/o 


«<? ArfO^fAIV. 


ttf&rtoto. 
coMAf/aai’A 

C/kaA*ifrtH. /gwu^L apii ?ia.v)O dUoY t'ti peY/aa>< c*t ha 3il/c*' 

//' aJ /tofnf THzJi'cOstoiPHA' euff jnmif^ Jc/fir/e^'iut4»*.ir / /vluj/ti'cUr&iC— 

ttfifJ*. . pofYfUy eA ejL 4epfA- 

/'■ea jeon ajAwfiwd^ YarjaAtd tA/'c^y outu. paJ/tU/f ^K_ 

0 px: cd ju con faJ 7 m — /fondtpton'd- /upiyojoYMY 

itSun>~~ M. t//uf &j!U- pdf&lY * J ^/p/ortzot Ja+io e coon)i/a/~e^ / ^a*^. jn.lt** Jt , tu' jte*i vraMfyef 

tjrffidsf M rvrtf 

yl'acpa cnn4h'k f e/ i/ie*i ayuJU^/ ccu*J-*- ffen'MhAv}' 

tjjuu. .en. aJCiV cCLjvl*--1* \ZleVU*\ frtiifo * 74 / Jicmuj : (({ 

c-e-A'tf v~Uj *-<> /«Msret<^ e*o mn\ chk^ 

^^fCnA^I aM<k jtcfl'M'h*. pe/fluM- !*&•« e/u/Jtf^ faouJhAj 
uL hettefiM**-) /4/ SrtrjtStnij 9*aft'*i-f efJSbul<^ 

frUt*- Afu, anu'/tK- /a cut pcnij, ra* «/Mix wfajef, 

•rztb'jc cxftVj xvyu'of ^a^V/n, Ayape-n vpx / sajh/'tuv-x J li')yu_ a ^ 
Afrd J /&*"*], /e<Wv aJ/hl' /ttoxivj. 

QyiJsCV £»■ cfit of ^jcXmvx acfa'y u-v^-p A4/&J, xou/tofr- - 

&4/M fv-cAi*^ Utvjn^f ^( Utty/e^f/sx. 

t/uh‘ti fie*tUc\ * 


jTrV 


pevt WcK - 

tA J &W cVhcw ttx.. 

<tfUlw V ft^^ pUel-sfUap^ ^W,//'^ 

Jn Qt* t&Ah p&l(un/ 4.V& 9~o [■* u/TiX wl fvi. jcttu. tr^xUt^< ttnicf. 

int&vptU- An'<- Hcvuvtu^ W- roloc. f <xuv< jh^ ,4A. Atyyy^ 

fteld-rcCr e4c<d**4 tu'yps. 

reh'tum! t^c *t ayvl p/Pri1-e&S nfUywf «J) 

el^-ifr'cetx. /uppfzxl- fMpfkvf AteduJ- ■ 

0 4) / \rievri jO- 4/ftce^zM/ 

(4C 1/fa CJhSur*. ‘revAL&'t'y'Uinx jjt//a*uv4ashj &L it/u^j WW' ' 
e46 u4'tnrC-- Je.lt.ty&rt/i'n-rx / ttj}/trflar*' -t* kbh~ 
m*-- fvu’Mj amU utM r , #46 t/fw y^ASi 

rtdixTw $i'. 

cly/l. ft'tuuvH. . w asnni*- Muxi4 ^ ishw 

Jectclut* t’rt t/feruvx j-nda/tvV. /^X i/Ytu' ir/fa pofevptrfJcU/’fjM*' 
•M~ Sll-elwri *u : gA/, yrvnvr*. cnu'l'u**. 

a>1~en/uiv~ nttfcntl '6>luf astics, p*thU/ /$& 

[olJ AyfUdttrt- 

e 4>l> jy tpupf^A* 14 ^ 9X£?&(?/ tzA'&fUps^ pt•£#<-' 
4/h4 . 

i-'tvis'f&pl ‘uvA- uh’/l'T*'*-' j g WcSp/arv^, 

fi' aJ j fattkte-- 9ta*/Aofx. 4vpeyu^*ua4~jp^'r/c4u> ■04 t —, 

cL/fyt'ny-enfc T^farti* % f ia+ pniyf/u/aY. no ay ulf, yv&?r. rvxl' ytml ci J 

ms*m .^ — ; . 


w>: 


tf/Cf/Lenrich . 


a3 ^•niLo^ yCt ’/it aju-f I y 


tvmmp i) . „ llj 

* reft^cu. t ^ vtyU ^ 

<• /*#«♦***✓ ^ 9*6*jvk 4- ftU* ^ conJsLl^ 

tfeSQMt~~&. C_ tX-J'n'H.Urv . £cjl. fttJiuZun^- CtOL^aCe'ila^-. 

■?& A«**r^€*f pu^a+j c**4ffiej U^arii, /***eA^ 

j«*A-ju*i facUf. 

utclu cz<. 

^irfsT<?((* Amofytu), voL. -raJ)■ Ji-m- &it]. 

Qutrl J' *aJ' tt<y pa^i 4 u-v\ or**' \Zfunw a*J-co*Jtji/(*' t 

qtafad , jrh'cayuJ^/ rrefri'f&nnUik* 

,. fa/er* ^ Manun+y V»t>'4W iW. tW^O^'c 

cm\ f^y cZcCtvw. tt-f / <**h jfli JeM* ati*- uxt *7 nrr/U't. 

&efa'fa* cfiilnisntt<Ul&ru'*Ai(t*4 <ul&^ ■«/-—/< td{. 

/uSat*~ CTU >mV**v. Tittytic^dnK. ex /yirijhh r*a4u/t\ 
ttf-cteoAf****/** 0 *- j^ealfO fvc*jo*^‘ ^ c 

ve/ ez~ viw ’ 

£u*y**{-<{*« fMu*U T foJv**- f««" ct<-<>(*ynttv 

IMOtMUW SfC&fltlA f * 

falevt^ <rj6tm'nK otert sMt-U-Jju j&rIka^ 
tfesH tfvMut^ 'rjCc***- faff**- „ 

ix C,W<W *it»f ftUt, cruar Vn«*1 ujl c^L- 

el- rrr^rd-r i*phri*W ‘#**4 uvOfM****. <^afhW- 

n ^‘ »L Ytr^rhk 4f*»' VM«e^ <r,W^W * 

pt c T ^ *4~ 

(ftUrffaSiM*- OHM-tieS* ^k_ ^Lou) 

T • /(aguJli f/^* <* o /t'Mtfi*-' spl$«o^d^nYr&t/j’. 

Pn A tfeP u /k. /'ifcliff if 

7^5 ftfa^y Si’ctiav 

ff' Qt/jlf '& fw 'WAX'If 471 £*ft/7! 7-f'(fft t.cs) cAas€f’cftJL^_ 
f /— f/^TTuryyf<ri9ton\^ vfu 

(f/vyHsrd-4- fu«J- Arjui/ / jjii^h*-, f,&/ 7 41 '7K*6*ffcAc,Zic*xf 

AuiU/y/ £>*■ irtWY uA- plu/ }*//*- ^wyt^/Atfy^pt/rt ccf 

y ( ‘ftu/vstft'b/, ptvtu'fti* 1 **/fttirteY < 1 ri&/a--rtc/totr'cicf. 

fl'*d li'eAM. 'i/(-$ l kJ ffxu*. # cy/A'j ex iccjrf* iif jvA s/c 

-f t y* , uU f><^ •’” 'it*/* fat/*’ aJUr,y^- 

&■ Yv7ttr2U~ fit tx a'fjten'kte-. 

/* '} Oft tf% fik^pygUt. 

CicjUl ji j/ff- cctclirtc^i ; jia^n^- a rtu/fo xOatk*-, /t'rii ufa ruli't/t/ t. 
Tfd^W- aAit/ nav ueMA &uM/ yttpa^A- ; yus'/tu/ -rna/<crt- 
fxjt^txxred^ e / f/pcf'i4~. 

Cow auter\ Aw^ - 7 iiefanxlmf'ctf^ JU- 'T&rre/kfj 1 ex f/rd/fa-gfouu i. 
fa.lt Jctyrfut^ vPvTJtfif &f.'wj Va cueMt yicS/rtfe-ntS*. J>eA>vui-as 

aAi/i, ait. hi.7. v 

fffayHM' 9ud/uw C OtUUdvf /e*l/r!cj eA. fr'jiy. q. Jtt_ 

yrttifcj wre/dr* anuf- 

pl#f Vre/firnt*. /a-yi^aw. a- -71 &. tu^rzA. ife/tfTsaic^/ 

P&S-tHka/ suU-xtt***/, e* At**: trim? 9 1 ty-nr jf/uurU- a) /aU ; 

, ifh Tuufcef tjvuScmcA. y&f ^ yirV jZyfyi/e/ff 

^e^Jkuo! fbt ffa*'*- j'lu'J&ruA'. ' '' 

Cf^AcvX fdar v^fiofasref au/* t)i’ ftidU- ^treAi'c/f f cU&J 

</>' yyix/lh eiccAfo- caffirtl a^ure-rilf ; fftm/) 9icJ>'r>yiA&uJh/j 

vhuijpix/r^ e4i ia/ 

fL?s a*>tr*<- ftu'*<*fvj Qtf-z/9#cA- aAweio $™fi/aA cj/-. 
av4~ -e-HATt*. pjs cruu latent fit- fTtAs/UntSut**-j \M Py^rtenA 
p uar AirteJ-a- aJ-futfa 9ft &nt/rv f a*ci~ OAey&t'hi/i's*t /ji f-esttu'/ffa, 
puai*. fa/- 4-jUt ts’efA-y /ffelf trjfetUf. 

c 4 uA- X/^~ 9yya^TaT/A yuei' ftf- A/ru^ Xu-weA jtuA. me/^. 

cfdt'cv-j orzcrfu// a. v 0 vu/ 9 ftaSadw'cij yes/far/&//,•#*/am. /yaA/a^- 
eAc/aStlvA ycSad' on<- t rh £*/- <?</<xA~ cam *n - t‘n cty/A> 'l.t./rf- 
_ fit-p* cv*u, 

ftctinilrrM tf #u ~r’ <$$%*',£&? ^ *•*«&&**' S*nf"* 
p, zIosn cAH' Macu */. 

^V JttfptUib r*c*$**-. f***' ^ 'i/auiaiw ^ntuMvj 

qfuM* pYitiuf TflprfiA ufopifc 

r* . apA - iO-f, Ulf-4’ jU' 4&*y*/a,r*- rewd% u 

>**. ^4^ ^ 4 . Adds* ceMv«~ ■fm-ffy&ri *w e^u). 'i,. 

Awm^^AdJtZ Atdeid'Od jjy tufovr, jfnUihimr. — 

ptetvrfU'M,.fUtffptowriU#, j.#f^*ty-f&4n* tjvct'bW (rfntxJS/ 

p^ru^dot-<jvu Awme*/Ari.fat*/ jn/ew-p-etf'vA-- ca^-^tOi^- nsn/Ad 


amdtrfu/'m.ffY#Aid &&e t * l} ^xd /t ccy/e*tfMv. w ^dru^ 
r4«^l\‘ufK , <//- m&'rifo Au/ru — AAvApj&?u. A/ppg t 

" 4ja/V 4^W»W^- -4C prW reudAwt *- 

<£Ltu'J /(i- -Acti / tnt?i~&(yvj , 


$ey-&rl u-4 cOYU papuUd 4/&C(%t, 

<T^W ckk Aye*adu*vL rapuTu/Af 

qfi' typin'jru'h'vw . 

cA-U{ 'JfW'ntl' ')tcrU'r'V&H*z. 'AfrepviCd, AtKq-tiiidf pye^ 

asd v~e*ojj vd^ 9 ’<jh'v tj'iAcw-t #4 e^~ ScuA.yxu rAj ejJyeJJsne.. atcttf 
sdS odkif 'jiayh'wA/ <d~ ‘Ha^riSi^f, / eX Aw nf^irrA^il-^A 

pjynx&t^ cenidhuA-' c4yi41~. /. . &ha »i . cap, *}}. 

JkJ cum- w^; dtdJ&*A ! d e/-d(ct'J-f4v /«!/ 

yxftAW IttUAvd-j- ^ ywivj vfl~ ■e4£fyt&*m A <* -etl-eyvh &/*v 

£r$--<i tfrUUri*- 6t 

etvplecht/. £’<- vn^o jv^uv pi/hdt jt/frr'ri. 
byltiai** artrrtapw^- Ai*d fn aquf &■ /fatfM**'* 

OMt~&dhur*- , _' 1 

/£<c - afpefiu. AwnrrrA^J**^ 

am^M/n^yc ****. 

yjbJaMJ 0tL~pwftfv4 crgdMx’ttiJ <xd n/x'b'rflW^Cnvf‘luk'fU*^ 

tjjS ne^- / Um^oV aou^- ji ft (ey 9 * cssy./ dr p o J ^yt/famway^v 

A<- ^ ^*“*’ AAjuA’ulf /^ JirfeAutU &nM»AAf, 'jl-in'fa** 
■tfTLJAfAd* / &3 */r&rioJ Ae/upAi fW A*a** id OH'kJ tultfU*^ 

vet t*~ jtdt**iM**- yjtVl-M A<_ Afu-iYa^ivr-^ f xmJts ew' 1 ?T 6 /fr'tr-ed~ (j n f lV L flt t/rf /cuiyud &jck>iK c c vx/vf. if 7 

rfiid cud 1yiJenrud<K SZ<A*t~ eL~ A^jntrY/tei & k/jddt r //A 

S<fijl~ / }<jfar*r^~ 'txW-K yx favrfflints : tf-ei Vx/it/n/rf /&*<_. tHmiC. 
cytywl h~*W fvi*U— adt&r*- x -medciTtAA , c pty/U>' 'yzirvW 

(A nf&ry U r*dT c-u^'Me/Je/t'ydi, diVjnedy/m 2 . 

kdUd, \r*iM*^Ju 4"™*ri -mi/tun Oe4U\a artemitw c. 

)aU-, fr**d jd^riAcJiu k/M * /!'^ /Up *M. , 

/turner d«yv*tp'hfc 

c/f/eym. /yf»yedfodex <s caMus Uwru* pA*'cuu faxT#/ aeni (bt~ 

UYtud , <JnJx eyicdeYi\d - 

oinvd 4»d*' cKattvJvf./ ue/ faff - amr\«x/> r rede 

jtJhdhdpxtf jr*fr Vfh) *#**- */%#/ fapp. /U\ «f»eJad^ 
<yuits) reil*4M jrte/ft-yiVH^ A/L jrdruAp-fvyt. <r«elerjf u ^_ / x 

ed Jr*\d »mi*i ervdUv. 

AeA' fuide/ ex£/K /a^i'cife/ /ciAx'ere/ vu. face./ cen/'r\e**/y 
aJfo'ot /font U 'ear'd/ c/vd6v^/ -/pAt'ix d&v~ e/fo. 

(fn fod cwy/'dkiM'ti**/ Awtrtrr/W/e/ (oU^f/f 

^o-'Litir (vtui/&. /oxyetdM-^ t^ei/d->o/u'Uixvx. yur'Xa/ 

pud-e/ yt i*e/ u,yiX-~. ve/tAd- /evi/jyii*. 

U ftuwxf 'pull*/ /wx/ pe/oeh 

J-'t 'at /r b facuf m ed/fad/M pt\_ 

^/fa fCvekiT /uwwndvV . <rcXa / <^ee/c^ «/*j /7 parU^ pfad^^ 

av-vt ed— v^^xr****- e/sfoew<A'l(A-${<vv\ l ve/ er/em<r 

Xx'iwnAvd, 

cfi-A odfaefo*- ia <- a/> -Tf 0 / ‘We*jy?iii/*kiAA^y?v''<ftre/ / 'nA*Ti*rc/ 

ItAGji'tfirt/ . x nwtyyrrd pfirfd pt/Mve/ere/- 

d~ fajpuprvt. m/r /<■ /(di 'er*— *ntd amyxdA'erC-' /x/i f nX ejX 
pJUidfovj /u/zT '^‘'VA’U'eAiCrx yjAjit'fj^rurA . 

(A- JiTWi'L'hAjh'tdi-d/tdc-eniAiV <rerrw cofa/ yueJ t _ 

fCndh/, cveJt'ioUc/ J-rdAeT v*/i‘ftvru**. ptAv/e^/^ 

*f* Ctf /ac/a^ fa'hf/ 'py\ s-dl^u h gsrX—- A* r/ iJXt Os)/-. d v-At-* 7 ? 1 a^-f / Ctl , 

paeh*- ^J'u ym'i'us yneSucJ >rf‘ie*t££' 9r*asr’ , /rrt/ flp'HXrft*/, 

¥%yrt'i < lv/dirtM/t\- yiAA'J'&yu- t&w' /usxd—7 dpj wen at vdna^f^ itrite. ej.e/vdtMdvV a » uw&n> &<■ fen/vi 'Ah'# 


fatileUt'rAi- 

^ctyfnph'jn***- jn.U(**fc//'tm%e/-efartfi 

Cosed /w V. Avu\ . JwA*, ^trie /Xw 

cjtun/ vt/ wuieyzd'K' .4tW—o«/ jKiM illeYuta'. 

Ccu^/vf m A/Y^i' a'}'UIH 

faJefiA tA' <Xd$eiih/ ecfpihtMa y ■&*v(jCti// paAv^f YaJen’cAU/^ 
ftvhfiMA' eJ~ear AnfetedeAk/ jp [&AAcft^, c o ctrcAyruu'cn; prw'faUr^ 


'ttiifaP ci*A ,, tn .'- ^ •, 

^2 ( i«/' /a*yvn'vwjf av.L- fiuwmf meitwt/k. ccpMm^yenerx^i. 
e* &L- Art 7H*ffA*'<!‘f/ cAftrf-^ (Mi*. »'n CO At. Acptyrt^f 

qnevcjy^Ai ckiu^mM-/ fun* c^k/,/Uh^ oujJ~ rMrw^ 

JunJuAViCi tt/AtV^htS IA j ft LYe,}i*U*lAt ax/Jhc^vxA e~ / fa / )*pu*i't/ 

CJAA (M-- 1*Us/clM ifa«A' cOk . * . . , \ •- % .5 K 

AuJMho^- Ttpp'toJU Avullw l rtrtos fnApil&UvS 

^AmW- j? 

WapA <vnx*'AiA cA'fo,’ oyvJt>'/ p*yM<*--'yu ■**/*+. f vriM-Vex St»cif 
favuiltbrfp $ Jou'hM*/ fifurfoo cfi/cifril,'*o } ve/yuvJ jl'Op Au'/p^e- 
poJfcA J'jk S(LV.f*<'Tei« 
etKjtvndrt fr-Afi' A c /rpp. pifafa. . 

ciy. AwHfrcf ctreprAtnif-k * fi’c A-rvl/oA & yut,, 

ytmuvi y. o e/a*tA+*fa- ct>7rjt/e&4' , Uy. 

An. fa A cn^ 7 «/r'*~- p/aM»m el myrtie*—jtAet^ty^C.'' 

Aiouef -Aftp- pof/d- eA 4- j(a’/ti'K-. ... a/rufc AmAvn 
JcmyiA/ 'msrx/g/ fid* * <* merlf. 

IKg/tw c/fi ■ Am m/Y ptusvA a/eorr* at Aef, pa/el. 

(PjJ~ ttvt/M cut*- /Jn^^n-.n/Md/ef yrvtiu ut. ptJuj'Jec AtAtc 'i , A>'~ 
Ctccoc A aroAlUo**. Aumtfer^. f vJfertti«L ^yec/Potv^ 

rpUMi^L- ccpe-fk'tnL. voAerut* ;>*- aM(k//D 1V frJ 1 ', vr^'UU . 


cyrAi 


AyMAUof, 


V V<- S '- OMU./fl)lVtry,’^ ' ru w'hte-- 

AfjX. fa/cupid-t/r, cx*aI &-yv/tPHA — c^t a Aujexj 

* An'runyt /ctUftedu, A.'rvh'vA rntr/vL ; toh* 
rijfca' a <3 U f-wfa’c* &- otX / nwmyixrt'' '- • * • ■ - 


App' Aoc_ Afoi/i 


( /nte^ptrt'C- ro/cJu, . cvWJtfttipwfr 


A#c Urtvi 

frio y tuff A etc /(^yn ik. Aa'TncnrrAnhiiH . 

i^UftiuC. Audof pjAetvl-^ yniertiaO /e, jiw9umt- A oe y a^yujfrn o,i eyer+fith r, ^kJ-e . 

?u~ vfcerv~~aM p 

JnkteSefiM (TfluJcv arArre e*~ A a,.r, 

\f&P.M,. /' m*/ M tufa /Lynrr s / , 

*,#*i 

n*yriioWr, Sum*' ^nJii v^n^oU^. 


ixy 

4*ij *t>7**tu^^ 

■rt lrfCApnAutf). /i'/cMJ /uj 


<A ActU v<J £^jft * S**p«U/ *6 AuM 

We/** (A*- & *cSW fuo3 ta.gf'mcMM. 

&*'* j*nrtes~ m c ™r/t*t•aj / ( U/P*yv^‘Lr <*J QfJ*. 

y?S'^ fu^/nfe/Vr,^^ 

c/n jfiStnsrti* S*y*V vmforfV'K ^tu/n+rvM S4*i 

f*** /"*»»*> * ™/a^'r<, n^" , 

fteftaM Atouf j/fu twV*e ytJi % /- ^ 

CCiU IK • ' / JL %**>»'-%V 

'ZAii'te-rJtitMr. Amd Zcvrtw' e+vS*^, </ ^ K \ytt/fttri\ pWai, 

c<A*5</*?**., JiUd fcftuAtyrt^^ 9*uy-l4 iferz/u*v<_ eA. /rt/eJ 

A/fa»K iwtffirr'e™, 

e/o^tyvAi <Me* v ^.y* / I(e.hiA- . •, 

(jdj- na-{(* i^4#f«L A^u'w’w. 

<fif) ceyiW o-yeuM’ favuJuvk ' 

*t {* tipy \ 7 * 7 Ut/ tteyufff'fi’ cv 7 H 7 *. t n tnJr$. a-. M, / 

<U*n'M*A?*\ SttyywfnCf atfreS-L *./ #u/ni*nf 

e.A~t*opjL r #4—crt/n' ca/ nri/cr*- c&wm,- /V\ /evl. f.Aiti if, 

eyli. 

vima yfevuw y, ntt/lun^ t/ptpyvyirt// tefti'atvy. yiArct^tn' v&tu/ 

(aaacmm<- /lu<U4-f- fiAiU. I'fitjyJ •&AeeS7u l kw. 

r&pvrye^’- — /u*n orvl 4Wc/<M*tli’ yfluut'em }wm. Tuy-es. 
/ vX ~ Cl '^- TlcUwrw S/imM> c/xsvuulf , * -eaJyr 

^■CtA*y*Jnl~ f pi-tu. tj( firfjv/. 

j$ J ePxM*v<-j TMyi&ro -eAr-yihovii*'*/ yi uYu/ //fc/hc*, 

n*L aJi*{ cmvlJjJ <xyvutfuh~ cuS'a/yUA.V'do Jm-yuSuj a a^Pd^j-e^u ^W; 

ifloJ&taJdbj iCUr iyiX- y&Ul/j i'S&rfiJz.), j mA-e tA , fani''l 

mu-ln/e . rtuf ctJ *? c 

tAzjt eCaD Syn urp-e**. S&) <zp<J*' x - y^e/uJiu*. V 


/«* merrr^^vi 


W'vdfi sju/rlct-. 


*r4) ‘ a bftxl'rf'**- \ 


CvrrJrf***- e* &jy, t 


(<2,0 (jt 71 ,( 

(Jwmi+wbj. 'jrrrf' 

(sxAa/r^ 

. v , t/ , ,«y 

, A -b^» • ^^< A - M 

Jr. Ihvf 1 **' 1 * ^ }.ttxJt r fi/ , ^Jxie/ wV pwuriwijitr 

pS fa rnwh^ Af/tf/lA/r ^ jnwinJ ao^- ■nuU-rn*^. 
oWt ' a ^ 

pujer nttkwr*- fyr*!*r J-*- mitUfaA* 

,/fe/W / /j. t'op -■£’• fl*wfaw'-B— pfttj-r-n *.c 'O'/taru^. 

vlL'ruvJ+ta* ^ /»'<■ A<s,il ft iff - km* wbvrfof- gw-tuf 

(j>- l jul**** i*fo 

t\ful lirftufo'f> rt uM * r cLsfl& 
Mvt- , 

e*M/»v cvpi^ 1 '*fv ,#M': pMrtAvf/ mmJ- J*^rprirt*Ai4iJuS s 

g-mn\ri erusf^ v<* a**4 'o \fi‘rej ieJSuA- . irwpvfvvuki 

yrre/lt- AyfctAh cdiyt-**- ox ttA'uur^ -u^uU AySnJ tzUfe/ . 

i - camr* ■ ,n i % * / M- 6. 

‘jt-vf\L4 ieo*- cJnjxlU'ir/aJx W/*< *t'/ : It fin afartfar^- cvt***. i n 

' s2~f* ti/r. 4-^. 

/ usm tnyAtnfJvt <t/xWvii*~ n'csrQefw^ -TneJ-e/ef^ vcn^ 

<7*1 <A-eb*^- ^ jvu nj— £/C /rH&ytr V & 

pu. j vuJumiA. 

sr\py<^~ <r*l' c*™** • «^ O-f- ft'i- ’ ** "'"• 

jA^ h'cel" SanyxM'Yi/ ir&(*titA- &xcrtA*t/ puffvc A'u yia/m 

rMK. J yutW 7* fit- fhC jUu./ jotflihoh memllfu*/; 

civfu. —g/*/ e*c*ttu> TKiAvru' -t r> pwf>'<*'*As ^clAwhi/^ A a ^ 
Jurteli-T 

tfnuH+vuAuJv- <f*u' cdty/ruAt. cWiiAtmtsrvJ- ^tu'ar^ ww/fa Jw*L- /',/ 


•tndxi — a. y-c/biui- Jtwmyyvf </yit/(w 1 /% . 


xM-ijfv 


i*#**- - t**- 6 - ef' 6 ’ ..ei-aft. //. &. /. ( ^frmtJU 


Kentjtld #4 4’ . 

X\i (ja^-^xn*Aud&nJo- ‘ttUxu cau/far 


c kg iK* *<* ' 


■ pfeA/?&r*. ictfOT. 
tfcuny-iusf t*A- fiiy tmytjf crJ,A'f- 'bKa#" nfel\Wh'S. JeJ M (a 

Ci fyvcptf4liM p&ruo! I^1^c/fcn*i r c\. 

CKiotkyyi'"’*- vv&fuA■ f 

rnoM *n! 'naiu#*' ^ mrrfo 

} $p'qC.!*-?&**/ fnufre/?^ ooiUe'nA-e* «4**fe4>£ 

fV^L ♦c/t' 4 / A ; £(*{■ f-<*e. /vt. \\$\ *A--. ■ 

fifffrrtW /n rntdiJ e-L -ejfet- ■ ru-rU'W^J-. 

JuK-em'-r^- rfh'M e/- jnvcA '!&/ /fowl, 

etui j fyuAffo/ &t<- t-eyn ilwhiY ffg-rtL 

Ci/rvfeyvutiuV ■ VW* ,**_*- ^ ^wtv/ re/}, 

ffl$ K . . 

Catfarwr*- ^/(yrru-ruJe/ e* cJiA*'c<wru>~ . ^ 

, ,- !■.--•/ V-. , •• ... —\ , /f • \ 

cp« ■/*&&«.•, . - 

codo .Tti'/i't-*' crMj/ptjbri n<*+»- ejL 
awn'*- - W jju\ /nw' >v ' V 1 ' 3 ■*•'■ > * S r- 

v. 

**j)*«* v t ?•• 

^vW^'A \v^** 

■ v -JiNvEjsv^' 


"UeS 

■tiat'c. 


. . 


i'.ryj^Vv -,<\ \ 
Vi *> w, 


.*»-i *'** 


HjiW' \ S*- us 


V v ■ v" V y^ s - „A\ _H*ii 


XWIVi W*. ‘ ' \ ^ 

*v A v. \V *> *k *Kv.'j> , 


iXT. V /i'(ryj 

/y, ft l lf’ '* Vtvur*. c/ftfteUno^ fc 

%k^m .^s r?of\uv 


fUL W'A*'^ 


j,, V vce/ trffdld* -ztvtiey(™t--a Ufa*'V m fnkf^ 


(alhc ; (M ^ &~ 


Vi ‘Crvr*r+~ I -oft ehh/ltK <y>u4ifta , 


JaeSft icfifi Je /utntuAv/vJl^ £/ ftlMft anv^eM a Uc«kjfcft~ 

M4 ****** M 


frTtdeAiv) 1tA** ! <v^ yu-cv*^ 

WA pA& 


Sate 


y-eclaujiL, 

,' 44 dti<*~ ftem'k 


{/ CyOM' OU41A. <rA t 


ftuAnrvf p'$e*i ‘ 

Sturt'#) i 

y ^eJft <rJo ynyvetiW K ontffietfeufttfiZ, e 

ejxU \yr*ftrt^ r JoUnuAAyU- , rCyyeAi^ jftiM'vtm. <£u/Jcn , 

cAiWxiryi‘<^ a*w Ay ft M ft p^y/iUp^M^ 

#*<.. -idm&Yifccfvu$3 **tuiaj AfitfviZtAj iu. 7udU_ 

tycSt'rt <{**<*cutn. z^e^'w/ eai*~ A*sjtp* rn&xAfiiti.. c&nfeaJ- 

/d‘ S. ayft. ftft fi*. e*. r*- j&.Aihif M fuH\_ /atMAM, .' 

A t feoff o'iFtOi/ i/cur&ptK 

8 AKxy vpereAv (L. TXsrOv, A 

}lpcU~. wftfvfteSt^tcu#^ p'ftw't*- /ynyifovtiuftf. nri~ x 

Af**^ /yryityw. 

fplvrM 1 / €4l: 9-,'AaJiUiu v^*\aYUa*- *«ft } fnvfteyx.o ^^<«/ pu/^ 
wij4VYi* t *S i'rt rrt tyf futu A'HX , 


•j $k. 


yivt'TKf 


wuM cajfrt^o ftMAeru ,uwtoo ca p, r Ac.a.'yyie/A.S' 

UVKW$\ jrtlh'itM'd y>yWtA r ^u n. a tnrvfit 

ft 5 rxrtAn' a,, cm tAt4¥u*4--^ux4<>^ f pirf a^jf&'Ly /y M ^ 

<uuft&«- xHt&i- fa/it adi’irtif ( eU^ oJ Jy 

- »*.C* —. /- ....if.—r Ai/i . f.tt -n _ /* }._, . '* 


c/At, Sy’ct^lty’ 


tf'tfhxoS' uitJ*yiM'Uxf Cafi.i.ftb. 1. 

£*fjip- ftt) ptef*— so ix^i f&h’kty. ^ 

rvyoAfr A ^Aiiyytft . 

<f4vjip' fd‘ Ac affeft. mwe/ -wr/6rf* A^ueX -^Iua'/bl. ft&j uidctL'L 

fill. . ^ ti&vf eytAjUutY v^^/<ipu hi>h/j /li-yif/wfrt 1 rZ? 


raiUd ^'TK^vfWh 

'VideMpf tyvurifa -tfcJ-t^Tui! re&>ipur/ cj-tryt/tfan 
fisjfjL-t vtl (nfa Turn^h^ -uU^m. ^ jdlefa~XA4~. jfaywf'rtt^x 

'fttfjilfrdwlt* A- 7 \dUd^ ^/- 5' i' n 1- {yrvr/te£, uX 

J n< ' 6'Cvf 6 nx jf .Wu*/#' 

^Uu> / . 

-nr r (< 

-e^/faUAx. ^c -xxj'/faJ^'cx- i-x. fdJjedv, PftXs)' 
tuU'&x JumA. —a ((^H-euJ^'cK.. ffY-uiH -ev^v £-fab//eWltAf<- t/foulf-odi^ 

> sWt'Jrx / <yvdJ 

C^vj ty- ct«4!'eJ~- c^iaJi VAf^t ^ ce^UeuXj eX fay?e4u^<- fa **\ 

erXfaj. ct-viJeuM.. W«/ 6>/^'W«/ ^<ty/V • -it-nM— 

Adjljli &*- falv*U*K 'Mptfn ctu*s?(*4 <&&1-C 

^W-et. - . ./I 

oc'i'Ta. rthci'fyx-* 

(JfjK. tcjtA< 9 <' (fa-%r & ^*/ /y itfieftfu#*- '7L**~ 

%x/ttUi *v^_ $ </iyvx'/i'uvL~ ( /c<) fa vn/tut&ii trylvwtnv 

/a^yvi^ XuX 'ifalM jftyu L nfa%V <rf ** fa<*wC e-faap^ 

a*, f r> tuJfgUw , / ' ^ 

iVlf at fax 

(hi (M/W-tsti/Uv] £A i vcJuJu'f v^^-wt/ jtvu \Z-epvuf >f t* oil- 

tu*k yfafdU-v, 

J&c&L- fay;, fv6-fa^v\ f ^/uu/ wafoiM- eX /CfUi'efa- 
fwtf— pxy/ai ftJtK- <<*/&/(£»*- c*- sa/X*— aelu/fa ftufayt^..'faa'&x- 
CMiix. -Jltixfa Jfad'ltxj a/u-od J)<2//n4-si5/fafajta! iftayici d'udJi-. 

ex&rfa* friUu ax^-fa-lex' ^ a.frafadi' aX-Xc/r Ju^'x^ i , Jiirpi*'* X/, 9t->T(^*- 

&&/• K' -pieJti* &*t-ffu'J»- fH -ifi&td-'l-e^fJvY ex f/rfTW-X-sti&'Jj lec.t, X 'lX <!>A> ' \f%fa 

J , . f. , ',„,.( fe/trf* yuiT*vc»il?rt 

ctmdaj*. ux- V^W ,V /yj-^o/. ^ <ry<{»Z 'cu/t** 

/retpirffa :•**> ** ^ 

Tm-Utd q' m#Sd fa-/ if7i/jfx7'cdu/<- Xc///n4t/i'of ‘ faym x/.afa, 
ex- cold*. faiM\.e*i * X sefev*- eaSrrctx a J V* W. tu*^ 

ca/tf b'faaJ-luttidr&rK. &L- -efxbf. fad cv&e^Sareefld~'nS-^ a '**A-***-- 
-re&'H -fi/a.UW, fayp- thast*- atu-d. fiW-hU-' 

wLW, /el '#'**** w****~~*-. 

tf/Lf fitfulofcfniS ** Tu%> #Af£uetr 

fe/ryx ^ /e/xixM- 4 *ffe«-i .$tueJ}r£* 4 # 6 ‘/>n&M. x£-*< ce/fa 

&*•-*{. yuS Auxc diffi’ 6 cu*v &Xsf*»uA-, ey>r*~ vtmtvu,-^ 

siLpikdCl /H-ry-tzJt’9^ 

9%’£*hU*tM&f j /> /u4 <1/6**<nw / ^' fanftimi rfca/tk. 

S&ftffif*' ~fM**t**k , / 7 - 

7 4% r arfev'ri'j%!nT r 

tfeuvisc'- &£~ j£u 6 jt'y flctf/cf'?*<--£cl 0 ~ <* Sytrx^-A- /<*’/<'cei^- /&>tf W > 1 *^ 
g^fuXsiif tfsl/f rr .2 Matin'. 

j£} fWiSteft*" 7 xa^x< &cpt<AiU. i^iWW e.fa 

nr\'\&C j/uiw/Tij . 

0 ^/CaJexx xf 7 x 1 /frrvjvx'ty axaJ/if/*^' /fuam (4uu- erp/A-J&x^ 

qu/r'J &u- 7 nu£di'i tS&t fit'U/x*. of'tear &<&***£•— <irtrixtn C 


*1* X'**fo at *** h *^Y 

fi/t/e.//ex/jfre- otcxr /V^WW MxAt-e/A-. vu—-t/f 

Pi/ur^juiXt— yuy xrc/Ux/xi/rA'n\ nu^A j rr/'AJf'^^ 

<i/e{cjitjte**- at*x'■vJfCjt/ -trV-jU, iU- ?u<#4> 

frujts*. yfi'4e/~ e/-.^cot/'. 

£ Sfa rr S v Cri/ . 


C*l7xAvd yttj/ltefUs-A*- JLtjl&C JTpV^/x’/k: e^^^/y'/XOL. j-i^yj 7ti ^7i^A^ 

jyCef/4'H/c*- r $ r 7x.e/^' " 

JUrVfhiv^- ■?KS? / UV Zofe&V, /x<^t?7q?rf^ \^xopJ&xraJr'. 

CM*^. MtUfiA-. AjX/xIfiY-rtrJJaJ £xs t/ /y arM’Ux/icf A 

2c/f*r £*- /6uS „ £~<r/,rnj &e>*x9,' azuSA- f**?”^*' czxtSyrra. 

"JilaAUcj Jl' jinx-ia8-e-fufa{ aJ/fiX4 0x/*'6*jf ‘r€6/t'rxlt*y 
«e<A' AfpvtA^ ytetWsr* ^.xytA/xa^ 

Ahilrv*] £f—i&x<-&'rvjj a /oe_ ca4r>cyx/Y'J e_ i/hr. 

Ah e<t*<~ «"**<’ /txi <a/,/,„,^^^ f , 

■^T**"- tr"*?**- f«t r C e^X-„^Su^ ^ Ax ' 

foOt/nMrt*4* ,A ^ / --—-/* 


*U,*^ y*ar htrzfio 'fiffi/. wc'fij 

S/‘f*^x-y \jt1t(brft>. / 

mfrt'ZeW i/xa^frw ‘ZfcFsv&f 
<faC UtenLf/e*t/tr~ £aAexJo~* nr&ti'o &/ frafZj a^rcJct^ 


'. ^i/ti’7 tL^ecfa. '-n**A 

duxJJ . 

bdfii'l ^ ^ £! ™' pu - "C" f \ M e '*‘ farfLfe ~ 

V^c, Si’h/n^, atAyat**. eA AhJum. , ^vuS 

tTiu-tuW (n -redo £* yvo AatJu'ertfA 

cfrivyuto'ej cej A&&- &u,ndtfa . uijbsr* aA'd ^ lo-fax-h^ 

z$ pffb'ce*^ - J-nvp/rh Jd frJjtti/ e£~ wuM*j r^i) 

Cp%huifo-' 1 Jthvf f-fUAir* 1 *- CUAV*.- ^0Ad4- f y^y'fl fx^r * rAC-daJ/A' 

n/Sc*/tUi*\. //- -fertia o/aJ'uV ■ - ('erpt^. 

Jcli'd fiVvJ.<? •JufieJ / ! AttxJituAJ ejLupdajr &c JuAt’* 

Aftjirf ^fW/^7/ -fan*. p'S'+r- 'pd/fa/ tWnJ? 

ajsriJJI Jw** cp*t'p~ AeLfaf—reSuer/ a & pan'/*&<■ AA'oi'n-A^ 
JpintdL' tnjihxMo. - * * 

fafiu’M rxt'rfr/ <**•■* e* 6(YMerr-rtb/ty 

Kffiub'J ciitaA' 

cuAt^ W**- aJJtiAf ftoudiUj fuzieaj—-^ / rc c^a^ 7 Jt>/&rdA*f 
ic/X ftifl&M-f-er€ 'jdujjffi-/ ?HuJJt‘fi(f / r<J d 
a/efxt a/J^f Je> MfrAt-ri ■ 

gins) reervW'*- eJrjdi^cMe^. 


‘s#&ju4 a*ri > oni'a /*i 6*A are*t*je$tv jrr/^tvY es-JsSa/.. 

h/tUtlu ed~&o4- ^i(hj a ffiieitfu*n~ vna»Cj /r/u/J 

6} <aJ fuA^ij JecJSuJ f *A fatuJl*4 ^wW/ ^ 

ti- ijdf- (J>- furf/f&nus rff*t*pi/Y. /e ewlh/AH fd(J 

Afro* #<*t 'TnpVuJi 

<h*i/ar\_ A’fipr Jzwfar*^ Acuerr'/ayfei^ adAi'fer 4 —rA A’eaAiJir a y 

rej/d *vV f-eelo, cvaa. &A Jo/- eJ c/iu'e. &&/&-' 

<r-e#tS ticvfr'fM*- -eA*- vc t- ajtn'/iarem/t't"*- v?Vt. v#d?7«mS uix. 

Jfrd pcrtfvt- , frulvAA- a4r&rf- iaJ~~ tf/£ 'tW 6*4- frZr/'caeCi&t^ 

Je) vfA el W ednytastUia nreelV eA. a/eefu r*- fttSAli'Adfuju^ 

C<i#K. «?*wV< cttATtirrAitu < /1t- / cJi'a- ret ewjnvft'r/i*. &t ?1 asictr/a^ 
v/A/M^ sZtUtM- pofedA Cda/ejce?e~r aJsa, ve^ lljff’alt'e/--,auA 
*u«.tfvam. M- Mfljd- -4fr&' *-4, ftO. S. \x6 Qia) arftxnfrtruiv 

faff’ p*fafa*^ jpVuuwh/^^ 

vJ^fa,, fiSftmfert , fp«- pfaf/' Afapdid^^ 

sa-rdlr- /Vi oa<o A fa flfaSfw'6'*} ^ /sriet- nuudUf 

/vdW V ^ 1 fapfafi'rcd- ^vcS/ucczlkA. j rffan</puuf'ncf 

saovJ p&fa'dhfa so did ^'w veje^i’^H^uJreh 

hri' /irf&fltdr fyrape-9de. /&/ dLpud fa/of fad- V fau/P *S,p^fa/itd 

(Td fail &L At pp> ‘V&nfacfau*i\. (f/difadtU /r^rtliX Uv faaou4. t 
<Jrfadi‘ fflfci'K vfaptftj p/M fnr^ ‘Void /i'ttu%’U*^r'dtx, epu&ro^ 
yti Cubed ex' - fa rod'ene efaf^- &A pudu’dk'rJu-fiu/re? efafa 

Mt'ctiod? i* fa‘ CfifakH faffi-ffaesnifa. 

«Av S d't 1/CH0 

/vul Pfa^pWJ^. Ac fau*^ x'r euro)/el W-rtfX^ 
jfa/fafd p «*'<*- pl<d ecufr'd AA '—&& p< ^W, pG/i'fa/a/tfa fa 
/dlah'ff «-• cu/ilSyuf , ^ < 

pra ftxj^On 00 i^a <rfatf < rf-fa fa oX r uo tn/yp 1(X 
c'tor^ 4- /t A fa~<nn*u‘rO piAef C-fafoieppi/ft' frufa /? 0 / ,%eufiiru! 
f facf iAoJ . ournAi‘d a.3 9 Oaf rfa'nt. fafaftfa. 

Ac fax’pl^ au4~* f ur^ fyfajhj dUt^9i'ae/fahiO a <U- 

*vfa Oren 9 ,f ffa- Afp- XAvtnv \/A/fittr/fa. 

arfhd aUfU- A\i~ wudfapfa C ad> £>ucoj fafle/efat/fa r&xoeod/AeJ~~ 
pvt < 2 etfM'fip v/faedfa<- cpu.fr 70 r&r.fa' iaW AaJ&tcf- x 01 /fid a- - 
fTvfut'Tfcta. 1 tv/fa hcudUuV cfa uAur /fa Aorof—aofu. i/tdptfUfapA 

‘undt- (A. adufar'/- eApafdidt'fatfa a/m/wi'a- fa/r'AfmvUuV. 

JotuaMfa printo ctrcfatfa- Ci. etppfaSu vruaofa 

ffa'fa, “f V fa**-fa- 

W cMrfif faiffa a put) re 2 aw* -fa t n a tin re . 
fatdufa’i/n^ m oJ&rtA ved fapUi'iek. u&A A/fafa^, 

On Afa'N wfafaOru- pdwefa fa iW-=- tfaefaw e/a/fiefa fa ~ 

cfufdtW* epuar .^t farrv, qu.'a fa/^r^ fau'Uv/,^ *2 

4jumtkir<- cupU'd at*A ifaear*- airt fata 'C^ dd> a*/u> cd— id-fadd 
M ,/ ; 1 ' 

fA-&{ eA- cUid/iprA- y*un<ar>^- fdjp'u. Uuj parcuuM^/^ rc ti\ w<r 

j,UU*UV»- cJlt1\Wl*rUP^, , . 

' "^Ljujf di/fwl \)A+rtj ctAty <1 Jtrijy)*- 

vJt- M{f pMfc/h c4/>» M '> v r f fKflUU. - 

jtxrte- all-Mv^ ntfti’H c*<>r*a W raujUi* ae4u. t * aMdU*'- 

Jm * v, , A. -//iU/>f tolsti'S /l / 
m *> yf/^^tvS c*-b / ^ 

^L-Sa-h-tr^ /^/^ v 

CtqutftM***’ 1 17>d ^ ‘Jt x r//,'^^ tyV'xAjl^fnSiLLtre/vV 

J1/,W U^7^7 ? U cScuU'X otiuu'U*. 

7 ^ c ^ \ ,’ 1 » ' 

&7Y? ^ oX'TtH 


^/fnk'^ian^- (-/kV^k/ <*.<? s^J^rAatfel aAy- £n*tr*<- $*b/-< 
p.i(&fa riif jv^lVouA^f efU-icAeJ- eA »ttin*purport, ru_ 

^vul5 jft Ctm*w</<h' cfuat faiM- j'ulrtl- /t^J*. 

fit l. Jc M front-; ^/j'V'Ka (jj >f\ u/k^ cyu/ n'l-a-ywl *• 

c Yau^iU'e^ / p’ywn*^-. -en-ftml/L . 

>V* Jiyvf jttrt<jM(Wt !*- 

{rm g-frfutffa, 

Hdw«4 <vnW«Ko <* 

4- wxjcV f x. 

-., fAtfX/^f rra^cft+j 

e/A ^ 4 . 4 ^ 

to 1/it.iJ' #n(jn< syc/] ct/i'tut#'^ 04/ A'cjvt-yi/} 1 . 

5' hj~\«4 f^uAmn 4^4 2? a A'VI*(yc> /fiU'itAb' 1 

«fC eVfr/h'w rrnprti ft-. 

({A/fttLXw 

(A y«Wvt^ ^ Heairivi,xM ’ uo J £eJ. rifted 4 'wo/lt. 

Cc'fJP*-) oJi eyti/pu di/'f <0Xi^tt^HoU^ ia a tu u-tu- eJ. HvYv-m ye3!h' c^tsf'■_ 
< ter*~ t'stftf**/ 'mth'cm*UAtJA /aAffa'aft' 

At- cutu- tyrHj atW isaJ/'Jj/fi'fld!*- W?f« ^ ^vL 

-if#, (it- - 7 . prii'u-tefouf 1 ^ jinf YKtrY A*i'(),uiri a J A,' Ctn'k^n Xafn'eulty' fti cl"J e HlVc 'TLC-^oUtMrtV J>rf-fact/ e4- a cp^A flu'/tf/ncj 

{a pyyl-eM^j ynAtcdt'trt**- , fj* «' cM&fa*C vta/i'tAupitvlUp 
eith'-fl-yvVMJ'T VTt< ^ y **^ YW1UK - ^ f&AA <r (nfrt-fU&C /epu^eks. 

k^avay 2cL\<tii/ tOI' iffflus. 
f/eAtvJ %C'UvJ. If. f/eJ.O- - SA'p- 6:- r (yJm ck. fit lie Jt/4Hu >&(& 
/hru¥f! cea^fce eJr-'jrrikwb-l redi, ux avu-if a-pk/V'/iA- ao eM&/^. 
'ftffif***, ikc .jjW* <pi>*-COPptul. ?vu2 f <-ltt1\ - /*(M.r2v^U'(A 4 

ciep - 7- i^rx/cAi'Crlt- 7 *<& V^w*uW*_' pu w <**ju*\. Ou^rZmJ - 

ioLfpJc^ i <*- cycftim » oaa 4— <■ euinterii'A*cup 

^el ) ^hrtAPA , &hr- ctori'n-, jO-^auA purfix «i**u**\. tveA'c&nb eA__ 


m f.tfrr.rtr'fit'i'Je/ Awk cOvndCu 
..<!• ■ ■. .... *\ • . 


x , f 

0**A cMtttfa*™ vHl&t’caMAMi/ts. eu>r»on&nks x 

jU m uuu/f~rH(Mu- el- $<!<fi'lij , &L /kD^HA. frytef 
iaA- yicrif**- :<- xyK ' f\<VWm^fuf’ cumAPi'ua- ca% n* 

fit uj r fit* vrhafr ii4>*f 

nrn^ xrtie.U-v A*pipit cAVthuf***^ pr»/n ( fe/*~~ /ei> j *um if,'truj&n\_ 

fd- (tf-erfif . afeaft^ $fe'p^42mu!bL A.vM*ihifr4- ( r6 /J jraz. 
i^'ccx- e+Mcnf'/fin) pnunx. Tu afiluy Ai<pf* *.t)m<s?u A* w vrrArif 
(TaMfh'ca. f , , ^ , 

.!?**{ fftav/vy 

grtjitr/i’far^ Aiptfi. Am. f'Oru 

j.v /cuna,Um£**- <pu.a' fit- r€pY^/Aa. ad ffa/henx. wcUvra/fartA. 
capt- ip, Lb.ij, w-eiA’ cmio. eszfo j nfeyr*- SdAu’fafe^uifa^ 
/'A OAt-6- xAt^Ui. fft’lulefuf, fv^t. Ahlftp. ‘rmfla+x. t !vU~ rtA'ruj 


1 fK a/w xk*u>- , yuirtL f^pp. <nu/ia+A- Vv Uh yeu'mpui -= 

festx uUk CMv/h tvX-, . , Aeft'ih—ew'ivi- ancK. pnerfuj 

tm xr. ertA— (a'c^A- j th nu TUvkf , 

tAc(c&ii au.<jh \Mit-- YlfliAv- pv-twittpi ft- aJuAer&fitf aJ) 

hk’vJj, iw<$-*-■ cepn'o^ /wa/hawI 

Zra^a^ruAfif f &*>* — *e(. -^jCupp e^e-tU — p u xf T/-/ftu r'tjm/A'/fef-- 
/A pi cjhi**. _ futese^-f- 

Cct-uJos f 7 *pu^yi'hJ -CL cipti^. /'an y im’ nlf yu/'^a/w^ ^ //Ca ' 
AvJre*-’] ^ prtfu-rh'i* i rtiA , TiaAtL'l''tfrtWA/fi , ru.vr a^AetX^t cr*U2a^- 
c-UftA^ A&jriaJ*-' f^Tityu/aA) vutAfui/ ^ y tfrzpit-** . '• tfe/Zv /^ n1 '. lA 1X • && ^ 


}p.tj 

V/k j phMsnt? 

v&i*ctMM ( fo41‘ ca(vdy *My : ilrfasA'tA4 , eA- cyrf/yyu^ 

,/<'^ .^d^ cdeA’rJ xap. f. U^,r/f, At'pf***- 

jM^^L e a /A/iwl %'whtYn^ A# m Jrf„'feJ 

ai fytopl'l et M pvpiaU'sne^ Wn v« /£n, **< 

/eJ pv^en^ vY^'/pyete/eA /cA^^Ma-vAC puff 

e£*i 

■y I 'uJcri i y p tt AifTu/f 

rte. jtiter ^ffrymsA A^Ate-^te mt^fp~eu<±. 


hUt'A, Awtn^Y^' Axcrdy /,’juLj P&KirUb. t. /,v//AX 
ywft / oeteh '!« ^ A^yvuttuf cf<* cuteh-v. 

Uiel-Milr*. * <r(f4**A4 frvvJt+teriry^ 

. “■ ■ - >■ ..- / --' ■ ■’ 

Q^&ppAf *•' v 

'Acjijj‘ a>pt* J\ 'ftvtte ' 'p/df/ttepiGu. 
dtncrvl j tyyp/Ak{eftJii&t 
trnM^- *. ; « v ■ . , ✓ 

**tirtc/M/. <ytiadtu-/ (a a 


Av*U*~ > 


'(Tajteteci ftutrtc/fA^ ^ ateAA'Aa ftsAf 

arts'Go/t‘tij_ feU/o /tevny/tZ/cwM <v<r<a>fa t*v is vM^-ltA. J*-' 
Aauy^ef a»p‘ i ^* 

*. Gr^atecy^jry pcpUJihsp A^Jpct/hc- Adi faysA^u ad/JU’dit 

pftix^wAW, hcciAed x/iW‘ A cl te*4dvr\ <yuLuf i 

J< n t 4 / Trs^Avar cc / Kivt>pte<ret , t«aaw. cevca'f 


C4 -a. ccom ¥n tfla/UA 


d'Tt*' -ef- ter'kAw. 


r f 


4~(w 


Tidi tetilutu- ad </t/Yc/v] &4%:?n a/t! 
yuJtrdofu. pfae__. vjiup/a/' a J c/H&rzvyiGj /dulli'fctem . 

fefTtfa stfx. a/Hi^f Arvteahh^Y ca. 

Wysu (te] c/<-{?wnfi. 

tie-\te*t> euu}te ^asMffK. ad n/da'^oG’cne*^. f* tycS jZ/ /u/ffdte rUL-^ 
c eSfarii^ , ^aote eonpr^o i/aArtecr WwWi 

ptcjaJlnij rettejus. JhzipA rey?na/<j pnY?-e/ t v-e*ctej AjJiAy 

*c//K / 

Utr. 

n.'A’cteAJ-- 


, -&A r V / OTHTur^ 

fjnuf e/»‘M ■ /'■< f <^<- «fa- v*/e^ 

mv./aibAtn^ fifty *>M' co?*jvr*/U<*^ • 

/jf^y cf£‘ 

pji-&r(vk(’*+' jibraol*~ trteh'i vf\Ayx\ Hdc^jr- 

■ - qaxtf XV ; 

Jtnie** ^UMI< /i't(U~ fef7jeJ~r K^fV P *nAJ cpuui'iW 
c*L(Ue'A*^ 7n4$&bw, m d*'t/uy, a*** lownU/nlcLlriii .amd e j 
AAA ' jnfAcvMmAttw’b^J! a.)hlir VT/iAU4 cX ptifauHUT*-*— mall'- 
YhKrUU yjt Atjlp- fyacUl'^U' CihMkwJU: 
putty.. aaUt^(cc{mi i A a i^preXil* 

<jimi \pfhv>ii SiLuedevet --. ynJ/crrVCv 
<yTu wm. aihUw yuir) /. ya$\K sAf i . 

/ , rrr/yycry f ta \A«*h’ , . . 

yi&" •»* •** Yst&tdre/' tnnyvytj^ wmsh*-- &■ : 

.tftya*-** f’uXen'. fU,$. amJ* A<fy, vA-A*r a J /JUnS*^ 

/AvU'stKtf*Yf duo' d/C 'lrfA'frttl 2 jin'*.. i 

cTv n u'/d'iYK \ -ypeptya .[ wl ■ Ijn-teo tljp-U- v\A<rthnJjyi^iicy 

Ayd-CKA^- m_el{*- jpHyttA- ***** meAU 'jij Jc/eyynX,'e*. 
let * T_ - ‘ ‘ ^ / ' ' <*r x VO \ i v 

j*» xoltw Wj#* $»£**? 

A^tfyyyVVK b\- arf uw— pjrM’U'y f r>An<J'K-. / yv+v\ htoiAwm. dc.-) &$&/ 

. % ''ferpfc" /ujte+fl'iMirK edcoAi. 

JeJ tM- £¥-A'lilt-' ' pry fere r- %!lji/et->. upa.py_ yjpttuAX^ 

eiUr&r***^ /eueda**-. 

Sp^yloJ ■£«.<*- prvpv'ut^ u/ieAd 'AlIwk 4^4^.^ <* csnM.%**. 

* ZA ^Tt’jleM lA>- /- rayr. til. 

» . I \-P\dTf 

Xa^v **£ /ypy^ * ddsUr 

* K * C <W^,c aAW e4f~ y awl uiy at) crviA*'^ -ex ns velvet ^ 
’diCfV. £0YiOt*Ki*t ^ eivr , > ■ VsH^ ... 

s ■ \wrzj <1* 'jXp Aayrer? 

yn't)e/v1 Icl’yXtf e'tfy'UW ad d,'fu^yu' yi'»ra^-X?*■*■ 
feAu'/ /cJC*'(d- yyttfXeh'rtm . 

dYKhkif^yu\^' 

yesfe' / tA'U\eL ey^A xJid'H&ilj a^ucU. 

^ A^W tjf/irtH 
'u (arfnttb'vto - 


/*> 


py/ft{fU~. Ah’c TieafWuJ ej^lit/'i'iAay 

, 4 r Sesf^vi ?-ufi/U'u4/u4U> 

pef ( ' <u ‘^ e ' t ^ f&WiX ovtffafa'cvu, tsii *vt e* lu/h/vn**. couu-Ja /'K/ft't. aA'tnl) owim « t-rt'/.' 
Ivuhi/ ^ fnifatcuviUM**- e*. ^ pgjt,' ■c^jhtfa'/■**- **'**$£•<• *"etof.. 

ouf_vj‘&*9*’ yva'VL A't At ftp. deivrf&u., 

LjAA l«irw> /n^frW^u JcO-. 
AvaXptftfj g/rtS\ 
/Svf 


prtd\ofcw 


/<y« 


jj(U‘ (Off' v 6 ■ (c6. J-e—frtJ eA^C &/'pr/f* <A < 

a; f2c/c4'(***. W fitM/OvI acre m <h* o o ajet'yn <yu./(y^ 

x^tvktm...... y un cftvya*<- -utuoLi -, J t/a Jofpcfu‘('f, ■eJ-'cd-. 

few- CfVtf 

//a A lOvL- 'fijui'cA. /u*u/ J ate/- e * /aM'tu&'n*-* ex /*tyt/Mfa'tdL- 
Ju/tt (AtMn*' 6u*'<~ *’<*/-, <^j a/ iThO <apl** a/fetix va/ettX;^ 

(ofa ,k'tj/faf favitjiAerfe± e/**' a-rfu.e*$<x-y /*«ff&ruett jp 
wvd~. 

CJ^li*^ fxJci'*' tjtt/eyu a/(o 4 . aA’x Alfa. 

fytt/% 41 * ?- p&vj f Aa/tfi- vf~ A'h*a'Ui!&y tz^fu&lvy, <£* 

pad#/ t rtvhip &Yu7/X- 71 w** ('pair, fa/, 

(/t/teJu**- retpta- 1/< p A „3 Cru/*^ Atuta* tM- 

SifnienQu**- (?■ $ ,,<f (xrwytx'. 

JtpMO ytjll^ 4ip(‘'t*to~ X*\vj'l4Wr 7*^ ^4 J u fa pU 

duwXrt fpvfeitJ- 0 ^ wiAtOc; ty 4 -faf 4 j tf/^v fypf titrt pwfe/Tragi c 
yzU&Jj Ao/u'uf <yywn*. aJ /VywV<!t/ Suefa <Vi fy'natuy. j *t/-£r2e*o4fa' 
fccrfte^ aSyxwUa- t/rhtazt eA ayefa//- t'rt a/ipa^ 

llr? cac**<- a/ft^ 

p<J tft f <?ri/ £%<-vfeor 

rtcm&fi, tp£ 7 <£4tiXt—e / tf~' ft ft At <— ptv /'tyfJp'tfPa. -b-A- 

ve.ler*f &uef&W ft- i.oiJp. tf. 

t/tAr*- Aj/f’/fartx. dead&a v&AAOtJa/tJ ■tisrt /rt'hf, ccUA—^A- -£<> /Vc. 

Ar?V am yjdtuh), tfuts /aa-t/a /rtr/at*. 

tX ff/uUe*/-: sfun*. ■reS , ' U(t f^ faying $*uti/'** r ai i/fu**- 

/o7V> 'li‘mu-j. (trpt'*- t*:, 

fu&tl M : tw-b* */■ 


l y , y f j ej/ratwAv e* a**"*-a#j* ** Au-n+mj 

“£" * r* *"f >'&'""• a, ' Mi t- 

“ ^Ayrtvfl . * . 

, A<tf- oLfa*H** **?««** sfa, 

AM-Cf ***•*, «'**"* <***-'fl* “**"'> fk ~. ** fM /x*l Cf'WMt, 

rf* V- <** /?*"- 

rv^alf £f(vv0 

rf-a***. Mak*# *^' U %'jf^ WM ,/ -frfa yfy 

jvw x *k. (t>(iuv*'v{ I * 4 a rn u/fo~ ■6 h’2w e^aJuV a^e^kK 

t M '* fru /((**«'*■ 

tSu'fivnj 1 ''*- -€bb' pVetf 4 j(*/i'on£ almoUf epu/ol/M ; :;V 

(/eh'vij Awl /euctitsf**. (U- ‘M&plj con<pt4^^ f c^nccM- PactU^. (4n&^ 
ape*** Jnw. jji'iA'to'faf vc(r-cow**/ ftaf~/ay/&y &t- {**-« *V- 

fawj e fu. uutuj. c/i W c(y/Us<- kyk'tw in , 

O-Tto Tfl ftytf'l/ 

t/f-e/t'tv) e#jt'-6. 4' %? A'nj-uJoA AWJui>y/A^H u ^ t! - 

a‘n<l 'tiilM- pr-cAt** f)-i' &L eaSusti- AaJi'm- jirt'vif ci //cum fcaJ^h, '.^ r< 

pe/ nhtdttu**- *thrp*<u{. fy&n pjayu/ j-jfphrfAUv 

(jGCiyivn’ cL 'fOt-e city .' 

Op/* afihftti atfk'di't*"' crejpvrd&ni 4 cc*t/rnJ*c1- ^cyAuXdL- 
puo ptrfb T^n'mV /k^jbvurif, 

SiAr Act'e cpULru^th' nrtUi'fi . af^a ifuypr lAe/MeyyAtAf AetatoiUa' 

P'lJhnSalub. AaJij cijcu p>*y /tyrndctu/M- 

pteaiwf ■ cf-unA. opf^teS- AatauJuM- Aitresrpjcoyty aAc- tt&'c 

<ft\Yfrt> ■ 32sfftp*tn>*- ernt'Ktrf AeuH*'ii/ij JlfforJhr o4 

cuJcj cetYlt'^ a^chiS d- ?ic< -yirffw ^tvyb^hAuy t-eye** •ht'. (Yu^- 

. $UPe*ok t pv*' (rrfsr eSf~j pfi'aj 4^c/ot 2yl u y / ^ re ^t'(fu^ wt/e- <- 


tpUfta 


'/ey Jy^ixe. Off fuY. 


ff far** T#-crx‘rVa SiiVttf 
Mc^ce^-ctUuM puaJ e4f-pU ActMr. ^#- 

fy<^z~ eJcaMcem jK^u'cenJ ^'a- ^d,e*ut*dey yty/t'cciuh' ^ awnD*- 

ci'MJyivUtb- etxjvcfwock ^a/^>V#K e 4 t- g*(. caji.$. (<C- rt\e/A, 

tlsrt edUtct. %snbu %<- Cpvu) t) -e^'i'cclL &/-/>'?Je&tty /tuWtS sf'di'£*- 

'italic tuyUbrc^c' Sythij vu fiaJ- cf'ca/r*'*-- 

U&1 tAW X&Y& fj 'wudrrarfueylvfi C puoJ porti/us Atpp- I I'Z- 

folh, tw'/v , a'irt'iji'n*-L'/tiecfo^ ia a' tree v *>*-« 
fide l4ry0*&-~eA- e/c&ceaM^ v^eAii^MifiiJr* . 

//^W /y^' jr^hlivl 0* A('(fat— id'Jtiaxnrpn -el- b'^xv (/fiftya/***- /f/xfiz. 

fiH fi('***. r *« 

«*•***>'*“• r*yi*""\' 

, el afiby eU/ent_ yuy cwo ctfHu-e+vi'aS— 

^fiy yiuy'x yjAw* < Atf’jfr- ^ sax ax ac(w**o')anS pvflunA-; 

p^a.'^XV hi/fid/ art'ftf 

Quotha'*'- \/fiffeyn^ qc^ rvfie^ie^i-u^h-^v/l' *V<- 

f jet P"(W*\riC stxp. Je_ e Jtaluk\ 

$(d p\ku+\ fix/ vtni, v/^t aMrter*- tAa/cl/l} ryu’i^f - 

cU/Oi JV'tAziA^- yt'rt ' Saul*. ejf~ vuY A< M, r U4& fvfUl JU-, v2~ 

Solt’tefi- 6Af('e*a-}‘%<> tniAvJ merteal- 

%‘ef/(^Yt'Jel <mx* fvKmyrifi*^ ttvferr*-- /yvffh*-. reytl-nxenlAf , 
azfirr othJ^otilfi /vfi/dfiv^ntW yuJ,'U™^. 

el rutfie^uA fyi'lfcey. (d. £. cjr*^\CA x l*+e a e&fii vcfi me/ c^»t4 
tjifteuerrv wv. rfouhe** y** a/rexfi fiawnij ■eAa'ytiu-/ ^ a-fitu%/ur t 
flit ctfit'dtA. ■yzxh'eAtAx C ryL^'oi'i?i<$cr' figcel'-juey gru'frey ^tA—— 

pu’tux/ afi/rhj Saflt'ul* ej. vrt'rtk- ia t/W eirreM**^ jeifije*- ex re/j'u^/^ 
jttfacl/i ec^/vJx. , / 

u><tkS 

oleuiu. Jc/fste**-. fiewuxJieA- qJL- 771 (b'yel^ex- firtrpferex- aJ> Axyf?° coalx- 
a/7 usjt'tfi** , aJi'iyvU exL-xrftw'6^ jru rvu'cxA*^ , nJfceAf 

oura.A i fiffi- e* AtreJilf Cil~ y feMt^ ffurttAx'3vx’It. Aa/ny-ro 
x/yCc^/. . cAe&'axtu^ Afif tm'ci h'fin. 

Jf / . 

< 7't/ i £crf 'Tgorrvf 

fi / n-ffi<iXu'WeJih -ncM VUAi c tnvn'UJ*Y A&'m cxtyA e^i'duT^x. mvrfinv^^ 

fjti^fiawK* eJt'avu J?*-ptSiA.e*t il~ eevhy/c/tnxx c/xxe^ J'uW-fAvj Aua*. ye/fo * 
Ivnxxisn'h-I S<*rtjiM*U Juyfr'fojf] evujfit’erej /xfir/r/AcrAj e/xc *3 

1A- fi Ul yMx'cx $euf co'nrnxx'&fi/- cAvnyixt/ <rfafil v ~J 

Jt\3 4v«y^ 4)yii<L /y Ah'OK It. 1VJ&A Ct b$rt 9 JTlhn / T X e/U~ CrA-Sy-fig-rV^X, 

ct-rJ &yuArnxAtJia~ , 

Ce/Jw] (l (r~ O. yyt-U-efie fi».&tsrw/*ltt\, y/ueJ ef- c^vu3cxr^ fafe* /trL yru/.'h'fr^- 
~ii*A e mW A<- n/r»v^rv cf&rv&x'l-i ^ Ira^l^raJ^x~txi caA(/fiprefix. ax. 
/{ vS-cvryfy (rm*A*’ 

*n* 

oJy<r**ti fAH'gf***.”' f*“' <*”•**«■■*»/, 

at fiaV PtP/ 

/MimUjtU jrthrfMi ', frffi&ti fatrtffa off***. ^ 

eA^titryd*- }«A*fa J''* rtudkr^- /wnfani/j 

CA avjJf ***#/ Afa^/ M faffb t ‘ ^ 

<fyj>«t£( i VfT JCaffivf 

A, Jw Ay ^utK. ^/yurrnri^^ fa. /• vW 

■%&»*. (ttti rnrYvty^ jiU&rjyytfa4*S . ffl qyj A* r pp- (tfi.tr cvndrvf 

fonfur- JcAvtmwttAe- bfaertutk'dA vXaAw //-7tf— 

. - v . 

c'vwvc Xt'c, /£,^W. -n'4K- A- KtrJ'tmnTtthJvO. &fu. fa A & M fafau 
cfoACf awm fawonrvAtS fa' Antfavd»y. 

■Xik K rrrU'f a'■ 'nnf <n^ fa 

txn'Jlk'Y' Aywt^tfbY- /ii'pp • r if\*jfa oam cjtuff cvn 8y (eot^nJiK. Ale^v./^ 

fiyr^l — (si^^vzicluk’lrf cJ/tAt (It'fTitfJ< k(• 

e'lh-wtr^ ay**! e/W **•*&’ «av yufai A*jy<^^tra^Tv<^JrtJ^ 
fjeinyCffcvtttf tm^unky &jr i Jf <*.3 nuA . 1 

cAeA'd C£V farrn^ YiAytf~ c^YHei^MA Cn tyvui fA.fafcid*Yu?t\ «. 

jtrJu^tM^} *A jfak* dXfih^afa f'A/wu4’a*J . 

&a fatmj fa AJtrfa,^ 

y~\'y<yu/7uiM.$( uvi (y LmjuJSA w d&uru^ -e-rcyitmA wJ-z 
fri'<j-iwftctkn', A'hir <- ts'fa ietrntniL ciAlfiMnAeWt-ew. , 

4tffaUi.it-, ctfrttGvJ jyirrfkptvf afhmn’t'/ A'tu^.&, 

cfaJ id /nth- faJk’h*ht i^K. tyfwrtf- <* A {tivu‘tf*n, ZSlI-ewC */iet dtl 
tfi/yw CtwJYidl &/nkt/. 

^frvli'a/kvj J az\d at / e^yuMtA. (r^k'Jerr— <Vi Awuf (*/(?/ //^uj 

dfi*Sb<H- -fo' S’ 
< r f-r a 


nofaj rAhuAtJU^a+Arivj crrivyftntt td-eK. ^t'ynn/ooi'Atr/ ,Ur-n*t >i - 
S &i'A \a-vM cnrumfitrj wu/w-* . <2?. farrYu/ Aur^ 


t^i*A met'- l&f* — (cdna4ryj /I'yyv'fi'iak'o^tdK. fe4-p y t, 4 ^ Aot7HvrfftyH 'ft 

aOtI (y/r/HAA. - f 

r tl*> ivS'liFffl 

jVy^r^VwAv j m/dtlp cru-tn (luji'U’e- &L ScrfyrZ- ,' ^vu'a. /fan. * 

rfvwW e^W*/ feWiVru^c. , : /yVA'm - 

/(' ixwh‘t'1 foviA. , a-Ue4* Sy*ujfi\eJ~&L 

fiL *«**- frr* ■ „ 

-T»p fa'X'rt/^w <r\ ({’ f A '/ f 
h'x < yjuw / hti eJ- 2 eJrnJf e<rrr<fy rJJ 
y^jh ^lk'rrui?^ hrtsf/t'nfcA- f e* jJh^jWk MtW'Ji ftf &X<Jrr’ej?l 
<rnij. oy**M csrJylsnu^ fahJ# cyyufrrtvHrx. /J / <L t 

farJvJ^ ^ -il jicr kime/ oyaf 

Xv^ aM-tdfa /ep-yt^ cw&y (en*A~ aA ArftHyYfiitjAe. - 
c/leh'vcf cd^ArM- (,r\t#+~ crn£sytw$r J<>('*>£-. <*'y £ tr A* < eJt-/' 
ci/YnwitS*—/ c*v\J-y tyirffyfiA. $Cffan 2ejLJ'iftifecJtry' 

fivnh)U*{ (ds- (t\, , , 

0~(>irjfru^zy Ztffcrtf'rVy 

{-vd*/ c*-nntcAittU*S i*\ crrjpeM'OvJ a*u rn urrUx'vt#^ cVA*. 
fZcpuwn -r-ecfncui^h of xfi'tffevfv/ y« o{ 

‘OefUijix St/*■('‘<&l' i/((&f7K- 

CwA4 \MW p.arfii’brf /lA-fijfdx'i a&Antrtir; vU. ejvJ SxJu/yy£’ut*\. fitc/ifc- 
jCl jv$K'k Zs'iflh fyde* Ipjt* 1 '- -rA <asfn-c*^ , t/~<e* &n'#lt r o AA 

J'ffnj, vW-* S'fftf'j fyfy&i f 

, rhu'nf-f- Jfatfintrf 

cm^y/fYa.a- ias/ ■ejJc'rt'n/ ^ ( y^fe-JW. tf 

& jjtUWvj t nie^-r c^jiu^/ot' v&yu*' cm f’dJ ^ vr?( 

cardt'e*^ ai A'b'tAry y<**'h /ajy^ eyun^tx/-. 

«X edLUvbj 7vdy\c*r Auny u/Ay ^ 

Avu) avr-H-^rt 

<*.ee^Ouit^ e/ft~ cr/*vk> Jk/rytT cyr j/i/At- <W 

U**p*«±—faijx Jcr<- Ttirdev'otP^- AeUftr */— U'TTt'fy*xft2gi-n^- 

A did***^- <t/f- (jr4 - JjyfUey H fafaxl - 
*iyn £ e_ / yiujjfa-tv- jL£f/rJyy-&r4- A o 7vdf* «<*/ 

<*~ £*4< 4~ /ir-pt- e*fr. if. £K (Jr- b so-fr- 7-fr- 


t*<~ x/f-Hut**- e/t'tft*- 


(HrvfihreA- App . <5tW/ / W'^ 

coijtM\' l o-b JaPjf vJ-P t/ f^rAUtu. coftt 


~T\ 1 

f fe*u) U 


x tfvo f 


ttJ&rH- <*c£s-_ $V- T- fiMtUi. »**<**- 

Jj ^ ,'«./»«**✓^ * W " W * S'e£«Us. 

-. CKU-XX$'<1$ 

sfiv\\ofoj civJYeuj (.Al^ytUOK- y^tr/ctY. /trk&t'cS^YYtffa 

*«t ntAr**^ <* arfitY v*4?<~ othmJia u'l^. 

cMLk, nY— f* ^ W fKSfurut*. ' 

4^ ^ **■/**■* ^ {*’*£*«* 

0uuJ~ /ififiMtftUAi &V /ctYJ-u^j f cSAfll- /xYfe*x3o<. xJc/rughefj jnjrti */ 

P'S/Mv/^rjivftY *) */?'/Xf*«W A^ywfy^. 

t> tn*) ftn ‘\cH ot$ 

^uh'c^eJ—-jjnyYerffo<~ Ae.&etln.: /Tx/duu w uJi’ cAx^j &6>'A)tjfyf 

,4-n^u/iii^ l-emu'tY&J ir&/o(*hV ^Ay/ottK^jA*-) ^ 4 . Jv^r ~ 

yefa^ty £■* r*Af&* )r^(amw*a.kb &/k-/s(eJ~, ZA JuffArf jt*t/A:(J-iY 
cjv+A'tii-' boier*- £< O-. <t } -fy/nu efftxji*^. pnrpkrtc^ At/?'*/ nultv 
m */k. p dfax/h au &4~ ctvroYL '• 

l/tv S ' a viVTifctJ ' t 

<f-vufaynM*<—c#fi by-&fav- ‘7taJ(<faY *Y y\a ye~ reck' ca/(trf<?<- e^/niUx 
p^e/cettfe-/ Uijvj by* <t 1* t zA fitrzOh’o Mnpttpu’hr. 

WJt'faS coJvfkY*-, (ktrvtnAv coji'pnPMvn'U’’ 

ts*t-bp(*}v*-<*k~ vJ—rtTAMwr*- ct**A— t*u rt &-/ apjtfartotj~. 

*Z Ak f ^/fu) p i Xk'in 

pi<jn‘ fiW /he-^t{ folit'/ m ftev\'6vi Jyfl&reviAtS, ceYkt**'- 
^jJuul tj'tM'i fit f/lc^Yur^ -ft |^#W 3~( cf/risf, t/46'i' Al/r*Sh'a?t^. 

-fihvj p(xJaYt j^kx’(i<j a/Aft'A pu*piLr&tf •ra-cw-/‘mvft. 
AM fyr'Svl r*f*‘eh ,'k ptY[t»r*- ««Aty kfuo/z^L M~ 
^takuA mu ^/u. 7 

orAk fr'irfce*. jpv6**~0d ft/fuJ*ru**-. &Lyii+Yyctfi'rnj**. jMw 
c*2 /&n*W) Mkajk'e^U^ 

Ji vWfjj, jje*\ ‘h^yttrA Jptiiuwx. ynA/M-tu'hY /uk-ie/-^,3ie^u^^ 
faroi-enA&t*j nwjAkl tawA*dAj a <Js / kvt'th'UY dt- 'nArtY. ^rh Avpp 0C.Y. auJ 

csn &y Ah rw. tM£exk. ^ 

4 fito 

^?i«w (Sl-rta/cSU^ i4v -jn-hn^A 

<fujjxAf xfrlth^—- £aA‘ d? £tT%st/aT~arrj ^/ua -nenA'tK. , 

ctm-m <><k-' -Ctyo pt<rf&0~ J^A/hAi vU-—7t*<. fa'fc, &*_,/evny-vA 

HmMi+J v 4 f~ ■&jt/&f'ri U r*- vYitY erfe&Uo <ui rttshts?*^ tts&rtf riSaifa^ ji-ufew 

110 *. pdl&lt-. fat {fii ?OU cr^fAfa. l ^ 7 

u 4' fa- ^ tfai’t. , pndwji 
c*rt*~afa'fayf •. VtV*. Tiunc 'rc^j'e-ref m v$y . anfvJpA'yfa jTrvj)■. 

faf~ ** ,t/l - 'W&YMdftjtfu tt\~ fX tts/fa" (.uJtj ?y}*d'iuS g-C fl — 

/4^n-«- feyw* 1 ^ ^ruM'cf^- /yrfknnerfv^ ■ v?i j<_ ‘VuUierv^.a-vLw ^ 
hJtfi'M ^adUct^a 9<j f/jAaJi'c^ <\'Jayau%o t-#*Auy 

caf'3-J'h^ ' ' •- r 

' ^{vtrtTni aiftc\ 

frjfi'otld (aa-// A-A^l efa^ drUfa^ 

yef^fa fa .: t It^rfaff*-jH/ttynij avUz 

faxdi pcvrfk,K't~ /»« «W 71 vt&£e,- cuw. <^ 4, '(.fa,' a . 

a/rJz /Jfm'a-**- tfdarrti ft- tJu'rwyYw’ (of. x&. ezrilra, 
fa -jibf'e/(t\f4*6fa At'ff' H- asfU’f. fvWftfirel vU. An kyglj 
ft far fair<-h’f*fa fapp' fai'ifatrf mvr.tr/ctf ^k. ; 4ej -rey^ 
i\jfa! tnA**Omnr/,:i cynrJfa<~ , v^jy w<u* 

'Vtn u*Ao crvjbn nyd/rJv/, -&-/< av^'cArAi' /eaU’rrJ^. 'V-i/jC 
auJ-haAW^ Sart-sfdfa 

i fuH a'fift- 

gL iwV faJtK- -ea^faA*b a,* faf ft m \a/A '/via ' &Kpvr ntr&w^ 


VtAvrjJ— Apf ■ tu.- \rf fat fau^/d fruf/V cyru. 
■a*/ 


far<—fuil^~ iap fafa&fa/ puftifa cAjLrufa-g 

tyr/U'/faj SoCU't&f-^ CfAtK AA4/4*< A>(uArcfa’tl CoAl'SeAv e^twAtm/uIvS 
fafrawMvh' jflxSH ot> mol/tv*— / cfa of crt/Jai/lurA^ pAyA-'eAJur^j 
Ti/A. w ajA&w cl/>' caw ^ ei /wW /TcLuJ&riti fwrufa ; 

{reyvU+vUvvf djhvutk efau'C&rt vA'CiVyeg fatYeavdi/S. 

Ota \a (A i <ncerf 

'^ccfaayrfa^ /pfwrtJd, cMWiK. / fy-tde-/^ *yvxAt’cyf, ym i'cuJiAj 
gitfo (eude-^-cfatg fray tick- yevn'eJt/J eA it/i*f x gfi'ri- G-y. f&ne* 3t_ 

vn-evA/^uf-j 'jh’Si W. at 4- <reueffar </» v * - <ZM~ yu/nbA*^p&wj 

phrzynvifa AftUn^ ep*<fj A.fi'6^ t/nfiot »r> chi 
A'<~ phayvitu/H^■ 


llrfr- Ja'Kurrcv 

cAiwh'* afpeAitd- **t M 3 - /f'eu'e/ $ iaftAr. 

vw ft/fa/d </W<t»*&h Ae^ Srti‘(»*Sd *jfaLC) wA-ftwervI 
\iaaea. e jk~^e ,x/ fal > pftrv^n^fa^ W<«- /vjtr*-e/e<jit- pi^vu^ 

Aytra^ft^f^ fw*JtwWfaS., 

cxa ft‘ivtvf 

fa- r. (Ci/ p. n. A<’fp- /W^V ad a^ttan^ A*»i 

ptvi/rrt'Sd- f cj'**.' Afw<^w 0,71/11^ a ne£a. i/f’Je ., p<i*zt~&n<jj e/r ^ 
f-i'flvJaiv^ lA-t **• 'TUHTt/ t/Oru'iWfij'-fau>t ad c/f yfei'tu/a p^u^riC^ 

Ikif^ W~ *<***- Cand^yvf a.2M cn*-e*'' ad <rf 

( m l *r»j< to~ *< nu^Mfi^h. > 

(dyila. Tt ‘Jif.pa/iffck/TA 

A\pp- /sJir dA-r- atfre/i'O* Jt’ctu^. Sana 'fjrvpvpv*. e/&- $c/tij- t <JL{d 
JasiM.**—€//t- Jitm* n. . (Q .«{fj /C(el~ fa- x/ffen'O. J(■'Vptj&yCi. 

ctowavfa — juried' fvw*jfarr\ ad At* nuYi'rf* 7 HmA}yi*\. ,^iy ffa 
^4<iyi«W .'0p^f/* £ A&' Ctpttfift sT*~~, 

sfa Loom fa juatj—AiU/euf eX. v<e*i 44 , Aa%7Mh^ 

fajjJi' rufrtMa AwnwdtfaA ^fxA'ad £fnu e(flew . 
c/t-JM.. i <n*u>S!aaA»t^ p^td^u*)) 

1*4-1^10* e^a/i •cl&ia.V-j. p uyif't ihra' & &/, * 

'*** -*f>' &■ paArefh™ 

\Kata' AkuSiV*/ a// AMnu’fafa^ /xcaZjU -^X/uffh 

rr^fa ytwl at^a <H J[ ^ 

cu*v/l fa A t/'h* - 

<7" ty'vpvUV faiUv 

letcAryyiA <* ett~* 4^/Ctrijf asrtcAtJcu' A.I.. a.. ..', / - 

v V 7 <Mt*\ sauk'ct/ct*^. 

1' ">7?; a*** 

1*T ^ f^ f; ***?*»?*■/**, - ^ 

^xuuAvta.. ruoio a»iii‘j>j &,{& C, ve / . u A. . / 

J-MaU<-Au^A' *'Hi, f *.H ^,.JL 

v *rU'J*l pw/^hU* J /u^p. ' ^ A • r * w ^ 

$~af rr 7 n-£>Alt V 1 


/. 'UA- OsAiklJbfa; <r cm(^ eJm-x.. uyixt'Jitf^. p'uXu.'T^ 

! T yi4>usfti t tA ' • 'fttfcrdi-trt'ftte/l JW/W>S' Su'/fi'Cc^ 

S~p(iirr^' 'f'yjt/tul&/ ofv t/0 , n sa^H#tutu-ufa yU’tfd^W. vtX 

yfiiusih*'*** ■f'fyyy t f \rf. C’i'uijd ftUi ’ &X 1 ’ yc4X'#4 a'Ix- 
Jif^aya^. 4'7eV ^-gA /rvt^ilx.. SaJe*i' yyj*-' ^ fa efty he/. 

ty’ivh«uh‘ e»i*uf J7*^W*^V aXowJnX * i*sO*f rten c^/e»ucntlwi 


Vtf /^4. gxt- 77^7M/.^ -Ytutut-P^ , yvoAe-uK*.; ou/usf 

yUr’/HU*- exfie**X Tt* ojX/xrfuJ .- 


u'ytx+f y/ffj^Anx 


yMaSfitVuq A tXYfeyu**' r*u n 
^'UA/O ypAa^u'JlA^ ctWU , a.'Uf£i /gt^H'Svt fye c,, P* t ^ 
^neutoli^ tp*a*r*. oXx***/*// ■ 

XIuavu* c_. acJt’teetL-.. r &*-^dU^AiY <x jfai-->ttyi/l- u*iJU_ ^0^01^ 

</] y. cUi'ktv* / ^tU> J(> /vryrf' <nrr*u'^ ajfa'r'jenli^ frjy/}^ ^ 
(bjr I- X'nyf 6 <- £a/t/utii'th'j rw'/^ /iryi' e^-e/«¥w^' 
u^y/fr/ ^utyU4 K' : ipe-A^HAj^vb'X > 4 **a affa'y^/^/nf— 

QA Ca/tX 01 *tX Cfudduy/ tt J/ri r‘&\A xAvtiAJ*. -f. /ttuXTX 


io< Sh’c/lftY. ■voJca'Iw JX wa/eJevu’t*-/ XrA'iu/,^. /A^r/eoUm-^. 

, ex juoJ eg. ytuUa a $ ut X 4 uJ d 

c/.yuj'fu/- /iou't- A* jtp. faco. * 

• WO- Ta/fn t/ (mX 

Si'c ^iV/ur. t/*' eA jvr-fevi' -r>ie*ttJ~ tJh- c^fa/uU^ 

Xck'uj Ub. f, ,-y, c/U rt<j«e^ tefy&&***< ■<r a *4*f4'f«X ihyuy^ 
t eA/t^aAvr* ^i v ' «/#' y^fryU, M /^ 

pttf'U4*tM~ ftXi'ejlt-. y 

$\<i ifrft+fi /Jj 

Tn^^hg^y ih 'y/'/^y. y<s/ re^a>^f^A fa cai 'cXXeypfa*, 

iW yjufa*/ or/ ,’/i /itpe+X'cSt- egf~. 

vli &!/- uuxffr’re- tyXr’rf#*/ cu^m /rgn’ <x4fryeff aitX-^ y t/px 
. 1 , 
f #a~r* xtx**' (j 'vsy 

( ixshvtAd f^C. /1 ot' vrryr^tSi)iJ.-f“- e/^etttj, oma« ypu' 7 ^. »/ rr?r/&yX 
$■>-*■ 9t >(cUtUaq *m<ey &jvj cpiclyacfii c-tcrzt.-tf'sxi&f**- yui£ 

ex fa'am &Uv ?y cub * c*jifi*tv “'yu. fievi^ vMtrfti' 

^f/fzy yi*y t‘tf fie*n i/lr-cfiidun^-yv*} ** *tc6uSCu*\ /ru 

c rh/raMifa-rf' f 

<xa A f '7tT</j pL?xt*vfeii/erf 
fr/fi'hJf eU- tA kirki wMJl/ yi<c*u+^ 

j/Uvtai*. tru Jr'j aU/tevuK /rri . vA w faurirf y'U#^ 

J0 *c '* W5^*e^V 

C;W ch^'tf he*' c6fr/ccvttjdvt?<*- •sfoyyhAtU'j. e. i/iUf<rliut\ inJi^ 

<U** ani/J ett'P*— tfaeeesurx t. 

afrt'luy Q~t'<fferf. Pe4f*-~ ' ' rtff * c 0 Atphjieef*2t/ n/thu) cayOsHjfay 

1 )it/i j// n///rs*uj eJ~ t n /« ryu'Jieviftfirf X-c**^ t'jiAe* ? Atx/eJfc/ 
Ijiutwrt- y&4/e*vL 4A /V«/«^ f 

&t r&letti*e*4 $-uw- jlruJufa. ,'/r f/tw'thtw- certere** j**e**A- e* 

4\u A(/t?faf ! eLct~- <ytM 1 n*'ed&r\ ct^Cre^* CfrrtArtty t*vL- a*>a X? v<- 8-r’crfft* 

Uf. ' . 1 

*eifr affetM-Swlf- af'peSfaJ- *^W*vi*/*c ok*/**<- 

asYiMA**<. jfi/i’lefj- yA*A’{\ irf}*lpn.fr on/htju) icorij vd-tht/ait*. 

a/\ a I'cri c~i y 

fia/a*uuj tt *A'fU4'/c/«%hiA, J£ ffeur/r'Hn t,,) ' 

fry*o j'h&k*/ a J) yyrf' 1 j fnhUfsttfrf*^ oxaX. c^wa/S c4<&fc^ t v ef-o^t-foie 
eju'eefao wyyeyji Jvohyyfrf^A/yfyi h* . 

J2eemAt^r -0fr, yyit&A rfcAe n*. fru/u^fr-<r i)/ffijju***- vol 

e\- Uaf-AtrUifiy. ' 

ft'tJ? tS4tf $«' cy/xJ<Jfrf o^e&oLj a /[ fir'pjf, jrrvyj^luS & erf/po yf*-*^ 
fy/frnrflcj. 4 ff 

e~ff ft i ft f a r-f’osx erf 

feyuW fetfa-£/-ere).. oxeDoatt^^rf- JmOeJ efr fefytnJhr/: 

9 nfr/erf, ctLp, 1 . 0 , (j/.f. Utyfy,!),' e/ /,'r,a*'fk fa/kcJL- 

**-jf*»0*y'r^ SeeeJyitei j n*h*’yi’iA £*/ ?vu>ocu/eru,^ 
<z/fcuejynA caa^\. __ vh f fyy/'irffYeofvfr' 

WJferttfrM Aeo eturf*. y aJ/h'mi. 

fto'Av yJaivtfy 

£/tvke£ajK> {kcftA'A-. p a^r&Aof Sx. *te/ cerr'6/cf Tierfei'^O w 

xfy< ^ &yye*rf y**yh'‘^y. nnuJ/of cya/ex*~>9t'c*jLr'„ 


J?U ^ /x/YftAuj nr&4l‘Jzl- f y0i' ft sfV c/xc/z*^ 

Xtrte/ rf&feihr iuAjmJ^c. 0a/' 

J fiyh*<~ teftyretfa*. way// jfuAntsh &c/,*#L. fob**, 

f,'^JU rtfA/lA- . - at 'crfesK ?&&$* jVOS ‘^v/’ra.^el 

t/c/caA~- c<^/t'(Cevu/i'ou ^W-- W(Ah’c&fi/dAt- . 

JL'trcfah Tav .■ 

fiikiMien- ^/La/jut*- '7aia#t**<- aa/mTuY */y /iA -e d- 'Ttx.asTrytA' — 

fltUA'l/ <4f~- cctj Jy/(AA>./pH*"(K. j 7t-a£X Aid*. -M yty?fry£j-^ 
UAt<du+^ /riSuyre/eO^ 

i^W- ejifcrtAar*- <&*- n<j&rf' o*c'> / hu/ ejut/d /„ /ynA tj/, 

*J! ca/^c^K ot Aauak ^ c^-u/%^ & 

$y(ta*d/i - y 

<it/M at year 

yievay auafwfiiuW r^naJM*^ '/teUteJ/ */eJ ia’ha^ e/kjJuw'tf&n <_ 
fi'yjf. cott^e*4flJ~ pw'xAj yeunAi^M^ • 

yu ra/jt h U'V di f^ayyaY/a 

Jtctf tHtfY /#( de/ At i(terO fit’tUAl — gy. /Sjtttfu.'t* Jam. /AJ-euL'^j puttm 

h v^n^fu-r-i. cf«oC tA i/leai cdftd Add- dfuller ^/aJnatii^ ( tl/aatynh- 

^oaiaIm My a At *uk A t /fetf /iWt*tfiryAAhl>- ywcfvIayu.MMf, 
yew hnspidar<- covh/iiajv*- 'uaflu/aAti—, a x< uJ''&ti6i*y pnmi^f i/leA 
afi’c/duat*\ ajvj Yetio e*- ‘i/c/t'crS Ticfeyjtt ctA~^ ^ df&-n' AoJ&h 3<a. 
'Tet/Uo 'jHadth^*^ ■(/// 0a/- edlttw- ' 2 * t*i %-ep/A i a yadft\t‘j^. iH'ct't. 


raAUd^~ euru^f'stt £- 


o S u*/v 


yaMejAnA/A/ AhliAS ijie-ryfddmtA/'f ■fdd-vfaAy uJ^ asri/yxaJr'clj 
v*Al £tpft. 'l-tf. fJ>- f, fiyfi'Ant ttro-wufa-tA. a ) ■Mu/reSyt'a^- 
a vf-e *1 jr (tnudu ffSoy ' **/’ .cap*/*) y/VAM'lule^ fnfirzwb. 

(JurtL&ry* plum- n/fo‘*rt‘-yjtfvfyt. /tt'pf- p&riU <?a A, 
frvfil (w 

p { yfrAtt a ■eAfj' crtftiK&f'} ait*f a A foett/f , 

fodnhK. til— Acafcf* ^e/ f r^. /uMh< ft’AneJ <L&/u**'4Ar 
fofti'Mcftd- fzt(jb\tvyt JidfeL iJflJj— &A ea. ^u/itly/ Juef ft'drtcAa' /a^OAJ-, 

/■c. U’ceA 0a/’ jtuftar*. J?*<- <vfUi*y&te> fifth'/ fri , 6v<iA—. / /^ 


. <yar ajlrtudvv^ rufvfurf*^ , «btvc4 y«## 

Wm *4f<L&ir/(tf. *//*! &- i'T^prfi'W ccnrf-eA. trvnuw'iii 
^farntrcj e* catetA'm’/ p'tvh'foL- ^c n^r»U^ 

fa*****- At’c nwAWI^V t Adfi«frt*r/6c* , ')«#+' fi***1*/nck . 

^ fV W HMiiunW* !% fid- ^'o*--e^ 

fra<fr-t n«** 4 *’* wW- ^ 

{X ./*' wvjd.'d/i/ foe/ a n&nyuJvf fW aisruU. tdjfa 

/urtuJfo'S' ^ i 't+C/ft**. ‘ f 'ft7hv 

/bowr* *- a^y&u/A' 1 /Y 1 */P/ pMjrteS ^yu’i/7x^. Pu^iAct* 
£54- ctryi^i’/k^beirf^ Uuia- pr^t^ a^ry#*fa' ^ 

sfrt/ /p4UiW frtWf/rf. at/c* ^A- as/res^- fU- frccji 
&casnftwJo a^y-Jfi'TfM yyw ^ t^'rv py£-vcr,T#i’ } W- Vad* 
<2j' J / a nud&VW jxruzhite- htbj tffetiiife/. 

dl-tpiS aun^'i^i k- reSt^ wie/TMfar'f S^'p/esusM., 

V&W (£ecryt*4 (Acf rfttC*. cattle/<^- piufuM e£- y* a? 

u »tA. cu**~ x^Anbo &ipuatu'r , *~ 'f' 1 **-'/ fjt *A ayfexbi CfnA’'/t£*<- - 

ta+* j ^ arpfrvti pr*9xx/ /Cc p<rf/- fanix/tonU^ ac a#d*. 

O-u.a'i <<W 4*/a-tyexA' fr/Actrgyft*/fa^'/sfeat- 

ejpM ns *t AA— cu^rt axu tzry-&xA’ fnXJb'tm- ; /xj cc6 Vn£, <%uA- 

rtvM'/frr*-*' teckrh U i*A- ym>d* /uJrfufu**/, w (sJt, avy&vfeu/ eA— 
CMtfh/tiu-j tippcoretiA. 

/tftayjfyt' f+t* fan:'(ic*W gaj. ,‘tUcs ea/sS^ 44 -. 

frt’yjiuf**./ Ai p acS<d~ art-ain;, u^rJx, ^iif eeJv^r e^tyl/asf/rij jA/b/ 
<rA*4&r' , <* cjAAM" a/tTeA'jfK. ^t^’ca^^nWu^- v*V«/ fQub— AiYcipi’uA- 
C*. fy/A, of' /iir-flltC- 

(Vrilv* paAC^I a.2 ou^jAiUx0 ,Ve*<. jv'ytnkuvx ntwu 

%<aftc*. U*. fr>A( 6 vf ctnevija' t M- ttvof/ayreb. / 

a-menjeArf-j+ffSM i^«'^ >c ^ 

dceAr ^ YuWW^ru^c- ^ re/iwJZ- 

***** pr) (2*,^ 

Cttfayyrw «*w ^ Wee 6au<a*y ^ 6A*/ j 

A Jlrf rx a <2V» Hn/’ f>x J-l’CCasti d,AS A. .‘-i* . ' . ^ ' .. //., 


ajhfn.c} e* BcaA esC A'rcawdt*' /teo’-nttnyAei'X' , 
ptt/uof t$ 7 lV(/c&A*Y. 


ffejru- rfl tJL. pttp fibers cpt&rt*. pm/cti'p/t/l &*. 0}ry&Qtj_ 

XUvff] r/n-f 
frcrfctr. M- 4~ a^'pe^- avJttij 

. purh ; V-*< fcxfa~ ^x/veCoM^-f ^ x^L- f-e/rv'ptsil / hcfx_ 

acM'f- 

e /? tM \Lv*- /u't .4tW/W pyv a pjte , UteJ- cwJt'/hulCcx zxbrtj J'pfestU- 
J-tvlh. -twin*, cap. f- M.%-. Ax^po.'trt,'5. aiu*maU/'vn\ ex /om i 
avUm l_ / y*- < *-jt4 faf/wo v4iMut^- ctup^'a «vtt l(^- f ^x ix coV/u^esC/~ 
as\i m (lIa'Ov/ ^ ve*f AWw wn x p&Ylx^ /uni. . 

J(u cff/ert pnprti'e- Afc/ Mrtyu&btt^. pvoc /uj 

cuix~ cdicxcfc+J- gx petr'rft'tkd cewpesilfnc \ 

Amu*^ ci'A’e*^ cnwnz/asx-- tV f TUt^i'cxiAp ^ t x m </ux&pp ceVc^. 
re*e/ 7 ntrf 1 '*'*- 41 

nfhii'lp /tMA'el^ aehpij sri*'x exf~ vf cod-uj cx ehcjfa t 

rzd\ t*/ Arttx Cen/i'/l&uM’t a- %yfer e *-t - 

/Urc ex frfofta J<- Awmtrf $ei‘2i/rt*/. 
fie* freiu. trtUiA*. VUa.glj fi/il'rx Ji'imwuixx A t'e/rx ^ac/c^e*u^, 

VtijL^y'tM t**— !£axi'fitenJeu\ . 


'•>rvWV* 'y&'* --^v'-,«,. -'j W 

. ir.-'^n _.*Vsh-.\: \ *;■ «♦*>•> .'****•' *'> ,vV V* 3 *-. • •-• *'i A 

- '••■ ■ V Vfcr-yK^ i - ■ .V'-' VVV .i ’ *>A -M * J, i;V-» ^ 

: ■ '- , . S’-’ ,1. 

’-* ■ - *•!>'. A i\* '\NVft', •> - ^V\f - ^.'XK, :-n' h u 

1 ‘i $>\ ' r\ wO ‘ • , _ 

_ ■ - 

. M*U\ *•«')* VV&-C' >*. 3 ^ 

. V. , *A -. -. *. * i; h ‘^'V - •,. ^ 

•; «*X; *v‘ v trv. X ^ \ if -^\5 > - >-. ■,.. >i>i£- 1 

■ ; • - . 'i 

- - 

i wf. f-A'i V>A,. ■'- . - V-sv^k. Vj ,-. 

- ; :v VV'^Cv^-., svj- zk !'>V * * i4 > \* 

, * __ - 


. '■> - - 
- ';' _ j*m| fofltkf ft 71 <*/^ * 7,<l &’ c * rc< ■ Ay*<hxA/ ra/t'o vefa/(W if / u . 

■jruvyt.0 f tjfpcrf* / f’^u-t'St/ni fiffe^ktn^ fasru'Am/c/ ef-ejrzptt^ fu% 
rnvfluf<*~ / '$ f7tt *~ ‘*-** t, K,x e '&! , ‘(%k*:. - ^AW '! 
tfifr l/[ AtUa - 

■j/W catjo- A^tA'M ntO*™- vpjiif/ tiAp^i/ u>fA*^ 

fpji. ^fe^uaJn'fe^- Tnyfe^U^ ct-pjiffaA— /%cA. $.< r. 

v aft) <f&/vL*A- jnAeSaenA*- cmyoA *£~ 

&eVW- tir " t^j/u? ffrvffaAj fit ccyypfflf $<* - 

j 7 intu ttsyittfid yjte^ito it-eee/fw>A. 

fjyjruJ Tiefl f'«Ap/0t~ 04A' feA jnS-eVul/ eyfeYnU paY^ 
b'Gif e-eyHpyuiluft. ^rzptertey- f-cyr'y&u dft < 2 /- Oefe^-&j<.Sa^_^- 
f'yfafct pm^e/ uJr-c&pnefc&iiAiY' 

<itn&-e- mecefft hf $if r efi’#i< 1/ puftfpiTeteif aynaA)n*J^<) ? aJ-O-e^yttl -f 
pe^ftirm- pw paar fer-fabi/- 

fthn^ /e.ehc^£yi^~ <wnu 6«/ yo-xfp i'ujL&r/test*/-. ^ ^ ^ 

cf n aJv-xAJLs u^&fv j)i A-pfy~- cjrojAAA'lurf, 

ftiLh &'!»*- -fi/hAl*- <^rttcpn>i'cttfuttA^ JrnfW-, pus' Ou/yr^f 
cictaAiyn^ fpmrtM- fortifi**- pyie^Yay^cf- 0 tifey-aafayf ■/*£&**. 
$iUY>*-y if -firta ((iK- t t/ 3 ^-/tt afteyt ^ nu-- 

&1 Vi -'at c* «-7 ViaA**#***- 0- AeUrvTU'Gvf "*mftr eftcvh&m. 

e* ^af- <1. cf^mArto/A'- osHo/m*. Vrf///^wX fpeeu/aA/y 
JtvtfW r et-CM*#- pr/ftAht- \i'k ayrfyft\. ’•>&.* 

"h&tee^ fot/tum**- settfy 


. ■ 'cAXry rts9<~ rtA&A&n^fr. y 

pU&rti p* ‘xyu/rrestf '6vf 

- paiMutu^ rrti^K^- jrHpz&fatmA: 

ftfttew- fifth f/u.9io! et- #-ft pTofefcr fuynas*^ <ra9<f. 

v-t'-ytK ^i/fpraA^ paytf-e/ ifo-/ i‘yyu*'ri£- in ^+u'6u4 af/ewaA: 


cgJiuViO Jifjru'fteJ. 
juoi fcfoy****- 


ftcb/faMiJia 


-1 /juauA' 


*" •• (T - » 1 , m r t ■■ ,-- 

\tSr h>J-egt^ / c&?vf'Y?rtaAi't?7te?n- ; •J'rvf'syn €***- , 1 ,-ZcmCt*- 6- -rev. jt*»’ 7 d****7™^ P’iC*** 0 

yet far*- ]tvr*d*y <^ n - >Vt wjyrr*-' /W^'. 

ce/efoeArf, *rY »V ✓&***»<-; erYpnif ,'/eJ Studio <*-pu 

gJvliJ it* e* fiuiZ-dTU. MS, t/^^VwwW epYt yiie^ 

tynh' (/pent TXAfti 'V*n*m*t*& ' 

x/Tife /£*/ p W^- &{?• 10* Af*rr^ 4,n*J?7n& n ^ 

feu A vyhaY aArf'eJOJy p*# ^ 

£yvp{-e*e*- ^ClflVU tjw'tft p> As'firfdjjfl C' / fPct7t4'C4\; %'■&&*Oorr'tujP 
fifaJp/ cf Yifh^e/*/ oe7r.^/f-n</cf Y&yvtAi*Vfotuf ffa^t&nc' 

fTiyjf-esi’^ ^ rnw'f# t'-dd - fyptoi’J&m*- eJ~/Ci‘c- Pl'YZuerU- uf~ 

" r.fl-i yf &rridb'ti/'in fas/tt- 'fwv'n&n'ai, > 
ft ujof cA'^nif tUjU&d tf/«/y 


/p«6tifa/i'?Hj_ f ve . 


7 <paA 


rWa^7V 7i 


uiifwt^fizPrrrt^.] \M- rn arnnY^uf ^fiju/cuf^ ri aSti'W' asiYr'paur^ 
jiniojr-e/ta/-. 

i*$£s**f al an/rf tMtu’Kd f,,'^ 

’*'**>”■ fyrf«n~--, 

^ ^ e?UP*^ Sllj eA^feyiU^. jp J<3jL_ ^Jre 'Gf uf yufj' 

/ecMefiXu^- -naJu^t^ e isu^_ 

t**, esTt/nt— w aXMsrzLVv^ . 

/Wn 1^- wsrteruu^ 

eennci*- i,e cerfavia c^/e^Tu nA~ f 

^ fr r*^ *^r~ /•*»■* *< 

S, '”"H ],oAe+«l~ turn**'<!»/' aJ?<e/6V*i/ j ^/JyLuH. 

jivt-em*stiir/Mp rewo&'i'/ X/fV^W 

;<W^/ **; '-jYr*/&k*i*. -JffeYi***')* . ft/'.fi*' </£# 

tunihy«*<<rf jrtCyrepd-f ej«* ousTi'dl^s f'rtyiu’rextent- S„ 0 P- ?h&mJ 7A-- 
Tiu/af cor tT^ an'ft e *' , ‘/ Za/e/®^ w vujaiGf 

f&mw* jfLpk&hrf r pa/, extJfr’tuf, yuv / Y& n *- YA™ *&f\ 

pae/Yof ppfr&pfartiij o$ v&r- «v ez^f-en'g^ y , gAJaYY'J- yw 

&s~ Nnart^A- fn refv-J 2t/eptJtc*<A~j t‘n p &pitu/erfif peAtAs'- 

r+*u 7u)tvf 'ntt^ cim2&* t/r ' T7‘ 

fim'h'M- -■ ■"" '•• '•'•.-•• " r " : , ‘‘'* Ti: '« \ ' 

/frl frafafrt has/ftr u ft\. flmf'-i 

faxrfvtA- 77u'??ie/yv ef 1 - <rr9i rut— 

jmwJuytA. ^#>4*-- htfefcylaYv*/. /*X facartOu' otsrraJtf^ce/ 

Pt tfky ■pfetf'i*/. &*'+- a^-.a///^ .^a', *-4*/* *n*ynl{ 

cvef, <*7 ■ /rmyi/rc*^'TXaf &£>/.ycattoj/etfr'fac/3e/?Jh'f&t'. 

fji jtf/eSua/trf iV 'ftlptbte/for 

ve yMf -C 

*h »*»*?* »$**$ a 

c/ffre^- J^ytfe/U ^ k2 carcpcrf;/*/' 

finer h)6'it/ ^ac/fr%'^n&4^~ of/eecjfzr- ftf. 

' ' K ‘€bfo* ee )i/cey/cr a^jj£»te/inzJb^wa/Afr/ 

^MA^i/r'u'/''***' Cjt- c^'fkffa. ^t/a' S/ut'Qy vr^ 
^cr/ii^y t'n tru/%/ jvei / ‘ St'Ufr- $ ’'cyft'^erc/i/ / ^4'?kA/arr// 

Jr^tuY*/ tju/y.# foaittA&Yy cuf u/ti7fr§i' kttrtcf- ee^v, \fe*7o^ /t 


Te^u.a/ f on&iuMrzjfih-, rasyft'lajxo, A/. 

Q*A- /if. & /yar^. j7^e**^re/?fe_ <Vee*(a/ eA- xuifl&rt'a/ e^e. A ex_ 
C&fjUr- OjurH^t- t^hUA ch’tiaXVLA peerA'fy/^ .-^r'(i*Lf <2rL- '>*<&ietfra^e/ 
£ -e er ^raTtruwx $?'n-e-fZ/fai/ fij£4i , 0f&*'-p-b $H^f' \ 
tjfucVivr fay/ a. Q,'ypt(//uhtV ; pryptefr**- ti&k v vtefre*-,'**ec Oytcl ; 
fo-yufr, 


A*} -e* 

fa 9i'ytSc//tAUty / pryjrfesPt*- 


■cAffa cxjyyn wye/ faryuJ- ^ey/reyfay, * 4 -^ eA<* A’ ey^en/ t 

*** frAr eoWu**-, 7 aJfv/ fi'yrj e* fa/ifr- faf>. Je far. ,'> 
.;/ Lr. A V:>1' if L r ,-. * Jfj _ 


t-ft/i 


(if 4^ 

fut/ ty/do jfaf/f rA/. '** 


I f • - ’ ■' 

jtoi&r r<y. ' fttv&ercJct- 'raft'd n/lUf, &t- bficefa'-^ 

t/t f t ^ e.tr fyAwa/ feneartA— or troT^r^//pA'rr'U*^ 

<-. ^y. Aut,i«- <x>Auy+~ &J*<‘te*</- , «#4 

f y$tvtiA-W.h^, /'c. tusYfreri <f tywawAtk■ /fa- ■• ?}'*£ e^tAr**- faroAiiok^. 
’trftttj yZdkix&tjfj fed fu&uAttS/ c?y/iYe*A^, fif**■&*>*-, /yw tv*v£—~ 
fi'u**.' pa /tian . ' s v i. v . ’ ., 

'"J-'vZ d rf 

0 <4*<*& *r * 

"#tr* «**•£' «*** ***** “*. '/*/*-’ ^'*■ 

■id&Ji** cttch'M e^V/r*-/'df; vyJe ^r<yW«, **4*2^ 

'«**&■ &!* / u/ ! v o 

#J ;/ ^idutfcti* H- *n *m- tj&i'j ^f/ 1 - ^ t6-eiu 

c a,p>'lij d/frf'j / e A’ntiteffo ct/yjirr^;,jy%'•u.'tf iuirf. pfavuficicU^ 

> - *e6'cju tdu**- Jwr/t'un* cd*#e#'f*s /i etryndiJ pcitlej-' 


<!//-■< , 

&&.*$$!$ erf {jtd* <» J*- d'ntJ^- tubrru'ynfa et- 


crffe-f’d , 7Wyi'4 / ®- caftdu/vU. rff/erfiz^najd^ / ^rfpv4^ 

erf A’cctvbWuT*- a/ft’miL- cepfa /luppef-efl/Ujquie abu5 TJerf j/^-r^V^v 


< /j-c. 
l ylt/?*^- 


crfpM 


£?(l^ ^t^nu /ayr?U'rfK, pta^'itfl^- 9^erfem/))'/ 

/oW-Pj^Vw/,* A th'ueWi’ j&Ttcri/ erf warnfyi'j\7/ufz. 

OasxArfj a >eStf*c*' erfBiverffj u rvhrf 

uftic. t-ow-pc/i'l* siytw*- frwv/urf ^a/. /J. Sc. Qi#eJ. pirrifrf. /Vi 
Tdc/ti mon. ,/fWt Cfl^iun^- au* irf-aytiiTnet-Af^ Jl’<~ vrTfMU '- 
per*- /eS ji'rnpttefa. 

<*rf (if rH/Care/ corvjirnu^furf rfJ jptnui%‘aM orffu^n fhw. 
turf prftf. <x_ cnTjMi <rf r r* udeu/oj ij/af erf S<rCif v&vtu/, asj f-ert’r/, - 
■PcCrvi ctrrdkl** 4 ^' - 

iH r* 6 ^***- <£«*' '*• 3- 4 - cfrfner^ j^lyu^KSnia- wardm* ~ 

lurf, t*h tysfad pe/ ed'S. e/udrfat^- eo-mpoftfio ?,**i /? W*- 

fsMiid ctrfAfaJh- Jfgj erf. Qi/rft #L/rfnfvrff. urf u/c^/if. faJ pa^‘‘ e / 

’■T' rf*orffwadA/ppiflcrf-. 


frtrflth l. Se. J^Jtrrf. asm wad. 

jnildu wJ*d*~ JtuJ-> 

0&f&i/xx aw 3u /<*■ dtife**- Q „.. , _ 

ex x/^Ci«tA~ peaber*~ rf- - iW4«l^, t/vurf -ru'AfJ a&'u&e4~~- 

p,av*~ p*4cf <?rnne/ <(** m kfi'v-j <r, fut<^ eottdpfrM-HA—. rtdc d-rtinj' 
eolor*- 'rf-dbi . irf tff drfdf 5ek**- d&'*' prn'upvrf d dt'^u»>\rf 
t/d* -rtvl-fldk 1 *'/ <!<** jvuiirfs-atltrfi-e*ed— -m ^'^e^n. 


pdfu. 

mifarfef has/r&J pit yi uf (ompdi fc- 
W/^Vm/ JJfedu**, wim/adi'f*-!*. 

pern / ts-61 pc fu /Tv cpT^fer^. 
rrtevnu^ .&A- a^r'ca&'s p> cawfoe 


f/.v Jtn- ‘ 

jtUtf 'd iT’^tW-^ /JtlCK’ cLpvreforvfr'i) 4ff-j tf-u-u tVrvt- ?tf ^ 

irrtpfT^’upj/vy) At> a cp**- a^c4i'<; -fti'csq' 71 e^i perfat-, /cA’Ct"ceL~ 
hocd'^*^ * ce ' r€ ^ yV / vc^tcv' o't a-rfe^'pc f L , {^rt 7 * apiu 

”ii4^«w **«* f»W- .. 

^ 7"^ 

^&7t&rTtSi./ ll'lr\^ . 

/yw^v- pr»jrcti*,«s wetrfo},,;, 4.<p,i» mu / ' 

auk' ev<j> trfl'tfty c07}ve*ULt*Aj-c)&tn prec 

fa <f$'6u{f yA-owtitfuj pjvffrfaf■'£>. cnvtm'rto <rPn//}-£mt* psf<_ 

Vtd>jL*Mt''v s a«art 1*1*4 f aJtO, vnitt^aefter, ?A*/. 

v/aj 9ipi^-c Aewrtbf' pao'tivt^ / wfe*n*ru*^ 7 **l 

c&ei” Avwbte**- > ’ ve/-fifTHthj #J/Ujfre. 
***fymzs ttrliuj' eL-rv6*r8#$a4$44 #cAh*e/- 

C<py^u4 /a)ti*e*iA-a/<7. atyv*' Aw 

fpln*~ ctYpmj ^favJ^n^-. 

oA'uh^ cuMe w-e/iiA €4f-~ c{tf.a/e*iu4 ccsAmS* Ju*yu'H&f t i)U&}\ 


e&iruU- 

fa cA'u **- &-fr/-av b'<K. ccn idt’J &m&^Y fie7 pL p&rre/tju a' 


vof cshJ(//pk/ ft- you* 0 f'&tfre/frvf eJ-ikiPV—j p(uj tntiiluf. 

- crfl'u 


Acc'a^ 


QuanU'lwf ^ 'r>«M0n<4 <nuti\utv<- crft 7 ^ ** / cuut- i 
p pyu r*^~, xff~cu$i'h’ < 2 ^* £uOj casrpi'aefa. 

t/ef 9*a.jn(f\ih c/<x** <$. ecf*c4ta£— Jh.'H4.£,-nJ-r‘rttc~y : /snjf/tufh'/iJ-f 
fiAtufyi**-} f?i/y4v rfchtte-s ctuL- eyy*A'tl<t~ / ‘ r &nS-*-' 

■majTio^ fyccwArf vuhdA*^ -femtrij, /ed /a^. 4ft~/c^a/a7u* aj. 
cwyvAfa. v^r- ytx&iaJ j crffriK tU~ p&r&AA-. pp/ttyb. f faecu^ 

vd~ (&7jn i A4c'a<- e/ ynJ((K. JtJLCsfUtv^ j C^ua'ca. ttA~ pntcilt*- tU~ 

sly/mief. , . / 

w<t/f't) iaC\Mp'yu^x 

(euJhJ-pn^ f m ea^MM-' 

c4~ /<k^ JtpeMfVT^-/ fpf&tiero^ , pcrf/'rt*-, att/Sro*-, J 

jJfi&tiMcL , a/*'^ *4pv**~ **A cectpvlbtj aAi’c^ yofct*- i^JffefmaAjf, 


/ 


'P TtluM'fl/ejL ■ ft i**AVa- t/f- cuJ>tn 

^ fyyru- lie/tii M.V c//fa- nJef db/cru a / u Y ) '#**/£ 

^ e^rtUpU c*f^ *;t«K**, u'/ Aj'etfr 
Ji eiiUertwibfo/ j)rol\de*&*^ 

fa fcourffoy. 

<meaJv4 Vc/ '/wd'Jxv*- **•$«*. frramAXcL W-i'* sjfckjfom 
po/Ci. yd rrl *f >*<«- jod/yrt^ ju* hiMb/rnSfa'/ccY' 

\jiA- «Vt sd*-~ tficlttrfu' ‘fy/&we*. 

Cauut'hU A tpCtY- 't/d fak'd ifd>Y jw-e t 

ct*A'*&hv. - 

4 ,^/«'* ^'o/ e.idr^pil/ efUK d'o/vo*. dftv^K e-afrJt^ (tfsU-- Adej’cM'. 

fa ei faf/e*rt-, 

iJ-e*- ctuu)U/A *ft cestyA--a ceJdtduft^^ S’’pacma_(tu thaLj] 

J6 jcMfasrH /,* «/ /W''/^ eA cadfaufaf fo'*/ej~ 

/afr&rvlfk- %'cMcnfaV, ^ nJ-ejuJ edjuMvn-/- iw'fifitm . 

(ditto tyupfecf- cod'itvuM &t~cfrnAyuAhi/, 

fa stmStrt lu'hUc. fa ^ e/wfiteafa- <*/)<rpAy/vf, pn>%cUtd^Jtt>c 

ced'd) trt/ 711 At/ a/t'ud e/A-^u./t'Yii. rdAt} pa/yj eox/i'n u *. 

xran/cpxUb/ njJcue* molv. AX 

ryun <UuY' oc/ fayi^ oftdhi.. 

qnoM a.vJ^t*A~ <rneyy-)tu/ paYu^eAh^ 

@-uj ol r^ a/Arew mafwmp. cp w4x a^Aw 2t 'aYfafn*. 

fd edj d 'DYUCYdMA. . 

£/- jxa u' fa cum 3 u ha- jrtAjr lf TtM’^^/A'rf^U'jt/uYi?}^ 

lijfef'tod-' Spe< A ’ t -‘ d/ud pAifa/opA//, %'addrif/e «/f eL /yttadAi*- 
favJf ejf/% e*>^ eyuA*J~ -<U- eo* <muu'vo /?*/. 

grtafaf/flTd/ cM** £*pu 4 ~_ fatJU- wceufafa. - 

fie**- Osi/d'd r/d, W- fewtrrvj win fafe/t/fa 

fa yf/rv^'^ eAhr^ A-cftfe-d/**- ceuhW- yracyuo fa-yu*. alhtct'fat'JuV 
yn^itfa CMsft*— -faz-t/Afd. 

erfh-ad'cAf-y 
V- ynif-uAj cMY<- -/MLlYtfo. 

(jh\yfayt**t/f cm yt\ (frftt- -yrtuMxa faAsc^ ejii/pturu^ ^ 
/vdl cAtJiV CUHM -$*did 


glut* A'v-*- ‘jfteht- e#h c&vdi’yvUhj *3 • 

AiyVyyietu iM- in e^'d-Urf -yn *Yi //»* 


it iy>f yyiatuY iM- in fti eYt //a 0 /ucfr&yi'csrij f q%ttYt.ex*- ~ 

ecnyjv'fitko etdeo eyUtd*- vcl-Sdlsu/ dytect' x/ed/iyto jdt’yrtduS’ otma/v/ ex/- cr^r'uri*- c'ratai//'. ►; ^ 

4t>r*p/i<r/vf y** J&rtAvi*- frrvp*'*-; ytft' &n/r *t rfu/.a/uevt# 
t /(Lui jvfJ»r jrluWi*/. 

£d c/\u'<t- &%*- frw dPfa ’ i*W«/ K dA'tsr&rC n*7) hirftin c 

ad'nA'y Uifnftj- & '-lofuSn* twSe **- &f~ fetra^iAxJtm naA*?u^ 
fynSe/i*^ <£* ic&y^icne**- 'n'tt&hx eJfy a-u^ turn crff a fHi'Je*.^ 
tdifj&dd- ctwnvi&it- AJ eontw'i/k YeA'nef-y e /. e/X fn'pfaYy^ctcf^. 
V&C C/ivA’/#y i 'ftl/ fyt/tr*3yy/■'/ &#--. 

qjeA eos>Y*'iy eY Yy^aY'cer/i/ / 
yA paASit**^ yteYvctfaYu i**- Ay n&a^roYtd. 

iA-e*. A/n dje/iA ad d-wrU~ csttlt'y vui-faAJ J <*/ hCY?r)t*4A~~ 
* Ce htidutK a^tt’ru/un*. ?re.eeAcw'<y e^A> A J eJ- ad 
&'**/ aun?v< A'rtx WdkA^eAe a 3 auam. efi[Ay/i»r~ 

Afirft oi **•*/■ 

Qat* wAof j/f\*d &tt— ^*4**. jlTi/vfetrJiW ojfy uvt&t* AA 
aAifli/nhJ-' ^"df** . 

Q'l'/A'r'juAVtida Jy9*t^)Ay/i" yui/J ajAr faatXud**^ 
catiM&fo'euf^: JcrAlj p(txyP- Oa#tA- -^aA- 1 10*0*- y 7tX-edp/eAdA>ddt^y. 

<T era tfaei'u ytx~ aj/rou/vw errt n er*^ 

C'aftfi'Jfi** M-eeK. vne/fa 

£Lvud dyxiTt*y/adb'ca/t' ncUuaa*K. erfA* Yer/XyMdAi/eetx. oA'vtk 
ou**- yrtaU.y «//- s-rtjfi/ yuK' A’i'*-' ?ncdtA~ coTiAj/wfa/etf-*u} 
ept'l?Ay/i**~ <uA AyTt^fAyA'**^ ref&ntfay, aY&'«At' ve*o ru/i'i. 
an*-* jeX- 710 TtArX- ■ ctirtxpYeAe** dr dt^r. pcrtfdL-, /teeeAcs eXX- /J 
YaAi'ardAvj 2ea* anX/fnvrX^ «/ Cjaot^t'-Yrn <*<e. a^x/dtpY/tate^ Ak pp. 
eAr £d> '/&/ Y&nhd*. pxayli arxjtet- 

<Va*uAj S&fdtrfirt. ! 1 

y tdta ft*. y/Atd &/• /ayytx &'<jd'A~4* / L&* t *~ p&d cp /■? aypac 

f&d’dj cc^/'ttYi */. .'s//''vi«~ ca n j«ait£i<> J/ntHdfcfy A* ^*f<T 

JV/je. pyi dlv. CY a)a€//a jr^tuyiud- ei yaw vno(n'lx4 /ex*, a 2 ?no ' 
jdoneo- . * 

<lruo ,'n 

i'hm //€t/e PrV' 1 ^- • *. ; 

cur^- y&w ataft'tujtxf u j ^yYaxtA^ 6* yiA*'pAfade#*- /frvyrj'a. nay2,\. 
needy #} df-rxr' j 1 ^aJ a^€YuXr^aa_ of uj J<^eYG+d*a**. yejkm'- 


/ti ed- ^ Je/y^ 

^^fayfaffaew- rf&’uw ^^'/W - /yW^ 4/. Je^-derf,* .9* tiy. 
r ;{ t J pt/t^d M asvb'ou/vj *vtnK <*rftf efafetfafa/ whit fa, 77 

aoM*h &* V* '* ^ v,fc,w * ***" jirftsfau*. 

' ^ tt/rewx'M fy***- '•*- crtVifr frvnfa^ c 

f#4vsr-*2 qfatoWry, fatit’efafa 44f> Ai'ffl' fa ^/ 

<i) ^Vfi*~ fai&p.iMfy. fasUut<*~ yyiafr'lij, 

rff-J eS/iti'yfaffafA*-. /farf auA'Je** efa~ efafav 4 ^ fate fi’utfa.^ 
/*} fa otfaScfau**- i‘J pru'/eJe<*- recj\M'v?uj a^stfid efarenui*p#, z 
jfacsfa— iytiipufa- fa s/fti c4n/>jrtM s*am hfaest^ e^-iV <ft*_ 

-I tcrfatUttf. rtfaM*' rft’faf?. (fa- fa arfi'r. Je^’vfa asrf+’cy/rf /Vl. 

c^v-farf fa&'u4K- saw+pti/fuM n/crfuwr>fiv/, e^^a/. 1 . tl.. e>4_v/v~j?,rf 
a/rtii'ut/fa fadw* jfrvjti**' n/fawfafa^rt*. mt/fan*. e/fc* e ST^afa/ewA^. 
(ufj W»^> - . . 

0V> C fa tifafa<^r*crf fa favn/se. /sir’fafae^^ 

fa>f- fa 7 PA 7 UK eJ- pfa*— arft'fu/rff / > r <fa*&sf , r> a-ufa faf*~ fa nf faijz. 

lufay a c J'r'Pi’eepfa- ewjn'o- Jtfarf eh- TMO^tfacrf'*- ^epr arf,'vu/u*\- 
Jttrfcji. CMS**- etiAHA- sfa parfe/ prvf rctifasfa rfistif(e/ fa^e- opt/c 

(e-ffaj e^e/un^s/fa afai tu/tn^ t^pefa' 

/pfo j TLfffat'ji/fa Thru. 

cuStvuA—, /eJ esst*. cp*#r 711 oh,J eOestdo v&t'ufa. 

/€i fati 10 L fahe^*- e’faj u**t/tie-** 
mdt* efa- /yntf/Ay/' vfa effaA)fa’ cw A'* ? &Ucy. 

ftasvL %a 4~ ehfafHifa jfyrfde/t/ yva' at $*/■ x/ymyr/y/fa 'sLhpetirf? 
tis*. A**- tyerfe/csO- farant 

cb'wXj. tit'c efa*^ erfyijti- cl. hAy/t’r. sf, £ 0 itrf*ru*A~ dfafer&faoti 
2,f!l*t]UAl~ PI jfa eaorVtiA- WOpfa. ' 

Sfa^eA^ enfa'v falfae^ fahpetffa^, ^ 
l '^i <*"**- etfa 4«r MpU- e/uJjJfa ^fafa^eiL 

<a*niu~. auvrv^ ^ 


yitfa/i'xJL. 


(far pefairf cairfyfahL^ pofafaui hfas fa^Tat -;hrf 


casY*i&i — 


{'v” 4£/7«yw^ caiunau.A rivno t^^a. c* rcL^ 

cfaKUgtnlS eCaA~'> i eAtus/cui'at>^~ p*fat'unA^ jfaeVu&nAK. S*'rre.ctfa6uf 
t^ttJtdtuifa fa-cdnjd-miKt J\'>a~ ffa/e yi^ n 0 #rf-. A fa a ' 


•—,j —_— -cpnju.itehid J\'\A- jha/f<2 7ion , poJfeh~. 

4.*, a/, /yy* fayJii fi^c-ie SSafa'a. Sit- fa) Pyi4 rt^lrt-p ff, 

r* eo- t^ti fayjU ceurefa 


t)p.o \M~ Jyyl 
■ort/tyuShhi*','**- 

•J ' 

• i. fifi* ftcjitj ffot fe^ auJ-JIt'ye'm- pnp'- 

folt/, cu**^ jfil\i)rn‘ /fi^W juc^c a/>'*T t***— 

jitfinli) a/nt&i> <jec wr*h, , 4U~pe*fpi'ou. a f dce^tfa’yroawrt, 

\{J fyr*n*4 Jcsyi'fa-, At>, \jut-c^A'r*vJ SoUniy' rn ay JMr 71 &jvlf 
t > /i^L. <rV Su4gtceJ*Y; omJ- pwfe/- fyrPrrut*. caa,&. 

am‘M c onAtiAtotfaM*^. e^c ad&-%‘OL*< fa' nraA&rdL. feJ u//‘ e^-SyCu/. 

avnbt. (yd- «'*.larfertj //OrAsfo&cf/) ,V j&<A d^ioyifiUfeiA- 

'few*- ficep-i-b- peyftrtt'/u-, **4/fk fiuts*/weoxry,',* fra#,- 
yiohA— cdiwrH- no Zt/>x $ e p-tA- 

f/7l proentAUst*^ fia. e*p>.(. - - 

pli /*>*■ eJr. ttAfpty eaj/ifre y&n&ruSto*\- 9c>fJyfif its*<- GocptuCf- 

a a a' i/L J epofj/t'fH*- cA- ^xAt'/tcOOU, cor* SiA/U-. 

^prtilt'o orcucraA*- frz-th'faS. JhVw'/tf y 

irfi /0~ tyrvrdfci/) frYtyifere*- cc/i’av^- 'mejdokun^ 
oyk#*J 


A- 


'/•e ficMiC 0 ye*uW auo^. 

*y~m« 

'ut*i~ yjeoisoti/e/ cdry’p>f* c A.%iY. 

pad* $avTc> 

!c- fpemw yeoanvJt'**- sfun. a J aOtoAorcc^ ^3 ^/eoty/ox 
accownu) $oJ— pa-// 4*f-ccai CLfaravu/. 

o/Yuot^ jrU-e/k'jfj ffxjfa'tui *.1 ^xu' /ep 
%'y yi olio Tnertrrf'U'nK- q/- . 

■ ^o/^- jrtdfaJ cforJi'iomotfuy; 

Ji'rc/xt h. pesfe, iffi 
-V JuA/hvnJi'f^-y auasnAiM/ < crip/meutr'o, &L um'cotij e-a. //e.u'c/qv*f 

c/aiA r> I** ht4 St} (A Ad/. 

■o&i vJr Ante/ y4 jyotffuV Suo « re/ pAuot^- A* 0 'ce/-'ek~,’# ;,y^ 
ccdijt'j eow*tJ<*- ctcX-Ajirt/Tdf. ■ * . 

’ " ” ‘ - - — ^ ^ 


AuT a_ D ct/rAtJ ocnJi-rZk- ^ 

q-pYV'fijfa'o yU/urvyuiv}. 


AdTt-h'ru^huttj fWuAid pudtcrtd. i4/— 
nH— CtdKa/Ct /‘cfScohA- ccot/ft'yuAAeuf ’ 
cotn-tL-jat djeoudf /fa-fu/i'o wnAmL/ fly 

Ltf*Ji‘iiUAhl4i) V J^- ,i 
Si eouA*—' 'j 


/ r<<L , jwyrzry v z. 

- 

" pi<y/k/ jf Tn//tvref ^ de- Jp 1 ^'r-e^L <5tt4 uJ/sj jy 

itto'c-rfac^cd- <a'/k ytaJtqraA,' conApidt'AJej jtfo'/ac ux £*/*- 

jz. . 

\ OppctuUA. tyrucfacA </as?\cb>/&~ ^ wwa. fort/S/nurt-* <x-2 

fad a n'cltAAdi. * 
i0 5 AtrarL- edb'ertfevvf <f«M' 

n&kMOW-' a 7 vraJu#*ft'#' 77 a/u^Uu 

7/ <■/ . ... 

‘G'Ti HrrTtf- ■ 

vh- ntJo**- t^u'i ^fyrtt I* e/fi* Jl\ >nup1)"fi i)efi?cAtj, reterfuj ^ 

A&c&/t'/ cO- Je/e^ij me%-; j*{-&&■ f i/u*, sh&y* 

nrfrcwU* <U c<Jr**** 7™^ //*»”< +n^<- £*/. ^ 

ijoJii jjfecM zrtUwv-. ref f e^u^oAJ 

%>«*■ c*f;. /M- 4‘ , v 

• f/f {<$# ~r* 2/*- . 

cfofipjio e/t£ jvirficfa- , tePrtJfitaS'&rui**-- y&mof r>\ 

Qe*u<4 cfvol Jt’nl' pasfLe/ djpi7* aW-^/. 3,yfiere*Ut’<r. 7u^Ur\e^\ 

PdJiptp^^ <ny#iiira.*^- ct* Whufoib** * 

(rryjwc 0^. i/jii P-efiruA^y^ o*m ourt\. pr u/^’y/ey. £aS- /uJi'ct. 
y^J&yrj hdf&il— ac^&4~ a 2 fii 1 Y}* , IAztAe#K- aJ-Zec^yiAa/e* 1 *-. Ar/nt/g^ 

Jfyrufan 'paJusth- CaasTH- <h< a 


oaut f-ewp&H/&yuMp fay Jt’ue. - 

C i #Ji'/k*i)'t‘ e * / /ziS y'lLfafuKh'ot' potf <'*«-* £*/• cArM^>reJ&7f$-U~- 

'4~n<-&-~ /tic ct/Aa ThtufiJ-f dt L-eJxfie/rft- cexJrAActt/i'a . 


Stcd/fir* 
flee c^u-U taxj-i$eJ V/ f tfevnc P 

AjjA'cnc#*^. s/f* fretf cdP^-e*^. 


pcrpu7a*e**- , $%£** 


d/fA'<r 


&iA~ £nvytn ! 


d* ^x/>y 


&si / «/e/n/ gu< /V nu>te**ti, y«*" c*S*r* s»«W' 

*P&ra/v / #xiA ^erufa V t/ jfi cu/A*t/vj /n-tp&v>'a cud'^r ^astA' 
j}erteatv<- cenji/h&>ArffitiA- y#v Sa&fechr trtaJ&M'oC cerreiA’eni . 

„ yi / rfy Jr f fiA #<7*/ 

yfter^ "JyjA- l jrfi.jlmh- cl fiy«f£^eS- 

^gjA-’tP^rP jtfi -*y ^trAa &u4~ &/*‘it- % 

t'rtyu* t/- aAyitif JUJriAUl sdyptr*- m aj-e^yt'nun^ /ayr&rjyi 9*~ 
*gAt*s- #it cayru'tuf aynin^-eJ- efxtklJlty 
tA_ ctrfd- yitjr/e elt-. fz . diz ^ tsrU £. a^virrt ecS. eaji- 
ol~- ( L (i. S*^ oMoh/vn ■ eulfiii)iid/r. <ff ' " ' 


AThart'L 
SfaAxaM)} . 

tvyitmxL gli 
caMf~ t 

ji adh ’iv-f drHrtdi- erfb 

' * cenyryi'iifi i r rW/J*r<- 

'hen.brft'f tod*' i* <* (aiatt /. 

"?> <r/ J\ 

ft eft. 5fW/*> £ **4 £*r>'lu Sv^-re^t/r'fl/ cenA'n&f-act-of p e^ /1t ^ 
%t/ut)i't*-£ / t*A. *J e^y/firuhSMof 1 ^ 


- ■*°‘J l 

)*yu t(r./»<- ‘Afife ctycr<- pad finspif/iAe^tJ-. (MrtAwu/^ t\ Aj-y/Sy^ 

ffi&hft***-**** f* sC'/WOtm’ V* ^goJ. rue!)*#?-J3& < 

fja# cusjitJrH Sh c/7 feAU c^rif . <*,***{_ cr/f/f- /rta^t/y frt/A '- 


& r-e/-pt-ytr/f*. 


flee 7*mV«/**«- ft erf*- JJiJn'r net ett#-*- #ec j»r elutfc/fa- Yi /aJ- 
ptAjitx- J\iecuu 7 ui/ / cj\m<^ J ejCJyt'f*/ 

u nfa- &a/. e.*- jilwruJc yus&ert verc/t/-. 

Jc&joJev/UhK <r/ 41 c* 7 A <*rn-n.c*4- Stirvu^<'01*6** metpvHftk/'/ej 

flla.^ 9 vJ JUMfv*- Ajyjtt^i u-nJvy ^Tub'ce/- ik Mrta'x^- $<'ftUuA '001 Gw 
fo/i'ipj. ■***£ cvrevk- <T<Ua/ 7 zvK. eJ-?xo 3 a/f^ 

^ /uciajM^I^ *i/y </$* ca^i ■ 

C‘&ne>r&fa~ a^'psJ/cJ- \£6'n*uJ 7. n^- 7 . Ai/hr. ea^;. fy. vt'Je 
f'vr has/**— n*A AaJexd'S c/iaa'a Jt' aJ evY-u*A- 

etfjjujcctulM aneA'/^T- #1 ?vte ?uMa*A. e#ujri&*iJ a-ka^ 

J7 oJa oyiU^e^. ytvyuL&r'iAfe/bf'* j 

~ruh* <A tj/aA riv 

j.e. yiiu' /tesrt e A>'rtaJiusuA# f a//^, 

/Jj?wVe/ pituJ<'& 7 *L~ ,jju net*. tt/nneAca/uV ^J eu>*ttu/ea/w djfj 
cutf&fiv-/ eajrevAe, uauU, a-pfit*i^ln, A^ip/ttnhtAo 2? 

£aeS tfi tffi'GvJ pA’u-n-- £i'<j 71/rL A of-e/T- atiev Aot^ravf<^_ ■ 

p&r* A*u/ wrH'/fttJ //ft yciA/ua rdd/eSoU'nA. eU ‘lAvf-unAty 

fovi cfl>U0AA-. ai^ 7 ^UAjAo 79 ~ CA crjt%t'vujfn . 

Cofurti<J*{ d'votA. v/uw- frn'm u/ /* uhw/~ 

Ju/t'dtf- U j- e^> <[>Ay/£er/ 4 A- crfvj etJf&Auj eo'tf fteyCA h/V<tea»f~ 

04 tAbi'J 9 ~y auM' >JeJ c^n/SjiHOAtJ- ouaX- y?rv/taj'eA&f~ 

?n aJai/tff aj) ei/rwHA- yv/f-uS &L fa*k 1 *uaha. tf&ngjvtli'trri&xA^ 

Jex> Aic. V/W eontjriA’/fuyi*' srfi'vi*. act'y&K&nc/tj. 
ntvn^erffp- amttc'(K f0*1*1/#wttuf ft.Jcstf/tA- 

Jtcn(t'u*A. <A</SvJj <*-ut- THaUvt yrz 4 ’*-. u/ <*y&'cuJetJ/ cCuJL- 

p*/ 70 t'r&fu 4 *<- ^iVV/j/k^W com/a. uA- Jv/w*' eaptlif f c***~ad 

*ia/t'-e*i8-r'/ ef/ht*,\ ctMX.U*m\ 

j' hu*. tUi'i'f evy^ien’i/vA. 4i &tv'M. t//u 4 JvoCuyrzt^!A0*A f *M- 

»*r **-fprf«r**i*f*r 

Jl /J^c w«*^ ytJvrtjieM- M**'#*&****A\.t, t yArf^. 

^<5 (irvpv'«i^ 

wUevrUhte^ ovtub**- jnM <rXtk*^ 

c/KW cfwvrrfrf fo&fr Jfiu**j /* c&r*. ■ n oa*~ ^j>\f ty/d cdmy&rf^ 


a' 'iyA^tiw*- ef->4cy^'M^ , a^si e.tdrw'rf/irfc*^m jAp _ 


|t'/o/«A t w pMM+J fv*jAA**r Wrint tfjfr, 

fSh a'/McuUS. 


JVc cyfjiikck' cdUw'd tvn\J(m'6j*/ CtAr-rtf faft'ie/aut/t'/sunU- 
m&nb^ AJU'rf vjnrf, x v . .. v. -, . ; \..-... .'/ ■•;h>\* : ^, s ' 

i(?f/ fte. <r/jj ^Tt^W prv/tnJertJu* ity fA H aL ^ 


, yrft tfJU- awj*td{t e^ 'in^fiU-ynohi 


i*r . - ./r^7-;V\ vr. 

Ct^r* tM~ vwC -n\ uqnrf cr-jVt'fv/ awrf fijh'vrfti /c/cnf'wwfu* a $ m dentJ 
rvuf'l+i ei&nbtf epi’pAfltfe/ «u^- trmurfnu /Zcp&fTiJ—,, .^ M * 
ftiidU- cdmwlfirW cm** /(»jpvJ<k . ‘ 

5 y/oiW <V (fm-eJti* QA-jivfb***- e^fpAgJi‘*y 7l<f A^4~, fU- ifl cuJttv J-U-. 
p A & cHkotnrn t\rt«-/ / n fonej/rf ctoye^u 

/«/ y,e/fyiiLM&'»*- fywshcr#u’S-vt. 


tflitiuHe- 0'c&— jn^yi/lc/!^ e^ceuiA 

J<rf<x-*~ -e* : fwfU&Atf jA. '$etit 4 ltsr j^irfr. 

Jl (A 7>\*fl-ftiJ %*. p-MUMfaf YttfAWC /lliJ&r<-' *1 c* 1 fL/fart^ 

faf o^Uurftrfu**- sJvm , , 

'Td {*Vi> -yenrTud 

jiit/dL mf^icyfe^U— erf&fUyta- e/V/ eA- c<raJ?<hrf i'i^a%urf^l i 

if teKtUi) &kpv&Ytj web'*- fi'xea-. eeSyutw yvtY aJ /rno wtcn/v 

p/W»- e^" r*%'e**^:-/dr<e£-$*£• <« 

pevn'M. fcofut-i/ff- 

coren e, parf erf- j?,rtajcJ/a' tywU noss! ^ corrfi 7 iu+~j ^ 
%'eAt~ tsu a) coined -rtrfkdm- r-t^rrfr 

vrfy-Mi- muy/aUt' fo*Ja irf jnferfhtV aJ^dJiyfW^ 

t^o/rarf cJtnlt*. e^t/re*Ki e/W a ourf au a 3 ccafj/i/x-, i^tJc fO/fa/rf 
iuwwh %ti/vx*. ~r(iv JV 

b'eJi'ynoJL- jurffen’t-vt*^ ccpsp/ifAn^ irtasrfK#' />y£*W/ cy*" /^ l ^ 
Ca'U'cs/ <W! — c^-z-uAi y^j pjvct&re^ cm t SyAifrf, cf^t * 


/ evrfrevfi-U Aul/ r yiA&XA lantb tpA&Sf 


tj, 

■Jl rtA ~ t/'fwrf'M’*- .. e-4- Jmiv/T*£-f4lt4tA^ C£V<rl) /-K./^W /irv. 

“"V- y , 

,. . <iiri q? v<nj 

$j,ip/i'y/tj fi rA &tk- ijUofAi'lrebeoft'j t*ni'o (M*n aJhn,enalfc- l Ji .; 
fot'h'e ffmfAyA' a*-.- cKrti'iu/o et>* «&*«<-') ^5 mfnt'rtf ^/ u 
rtn«- rnajcrri eMre** 0 ajj#' tvb trudw jytyycjt*-- 
f{ vnti* iflaj*/ c*tj +fty> 4 &${ MinQ&'f'?**' rthon'ltOef /ttJtL. 
eb c AMJf 'hfe/- c 4 ff&rwt ysjy’f'AyjA?/, Atiferau/ci^. 

4XJ:~Si J f/u/ r&ltirx fold- (*.J io*£t'hiAtA{. .&•,<& ifniC'****-• t/ *,'- 

k /,- 2uexi*tis vc/ vWx&***hA'*. J T/U c/'y^’rM-- 

/ ht*U> f »' VfX v* tfvav*. ^ 

fa-nAw a. qrn^t %‘eyit M 

• • . A. ,.;- A 4 ■'* . 

fid/u,r* tr* »$.**■ <*/A fe.<^ • ortUMcrv-j, ^ 

enAnmlj <rf £d fwJ ef<ftjtf**- %'ohn/u^ 

aunji' u}rtaAm«. , a 2 j/*4 $~tJcJ<//; oJ. ) J- <‘>v_ jpuMsrf 77 TrasAbAa -_ 
tj\iicrfiA/ie^ t fyi jvH&HA'GitJ jp’htcreJiAb f eb /magi &cfAesytj- 

lU- 'Utk. 0.0. ept' /iffil, pec %/#*** ^n/AfgtOf' \e aTtf-ayydAjtibf*'Ak/tAn'/Uzii 
AfogyCtJ:^ ' , . ., ,: Vi****-Vi 

‘Joyiacrt^ fetro f<Sn-> Ji'c natJ^iA- Ct&fatLr 

AaX e^n'fAf/t'S. qv */ (kvx'a-rij **-htfc, e/A/. iSerAuit. 

^ a?roq>vnJ •*" - ‘* 

fff'ftyjZ/ fcUvj cr/if pas, 5/ / 4 V , jyU ^ 

wHt&hit Afeo'eA &t 4~7 

, e/£fopAy/rf e/ t,L Cffit. J&yb^c»itJ/kWAM/&& Cf**-von^ v»{ t 

ifrtJe- {^J. aujiaf/vy/i'**- p(y/fe**~ AiAhct <^ppttaJye.x. crfrrfA. “2.. «Ae_ 
aaJtntd.c.e). eX*'//er<- 


■ fid au/~pcvtAen^ e/k ca*/t',iuj t/bcLpOi 


■ f£ /j ■-, . ,. r rrr—- 

^pav itrKbjvJhfox^ -xhu'A ^ eftpAy/j ec 

v*/ c.<f/ 4 ytsn' j'Z-/ /yn ieJi'-rt*. eyunv^A eety-nl/) cyi*- 1 sr&yKf' 

faywn^~ -, 'i/tt cayA'(».y-f'ri4. 

e^ya \rbyt^~ a^u) 

7i<xjuri‘- e^uf/iil/ecr/ c/na/ry^A'k^~y otyic/^AyAoj t'ry. 

^ ct&Cn. ytLv^e/ ayaryAy^/ <y«an*- eytt {jAy/ej, /t ufu h 


v*/ 


crtO?* tuUU«J. aeuXtHA. ' 


'4 , s , H &7t 64Mrte.8.t-r 

tu* t***iU<X- ‘ 

cJfttrp/y/erfi- 3yf&rexfi'^- «x <* repcOtxu 1* 

i&'iej VrtT. ' ' . ^ ../ 

, V^W V*'™' ntL v * CAA/ ”r*f e*-pWpvjTt 

u^- ■mx^.juJU ctfA'^r &i- ftvwW }n4eMx o oc/Wyo ^ 

V* Caf^Jr jrrl^^y*^ 

pvrti.f/vK*i /*<) 1 us>ik }„<y/^ a 2 ntdhj^ 

cjrij a,iuj*adr' neteJanW. &4- t*iA**- di#u‘r*al <?&7p\d ciAtJrtxlv^ 

el~ Tffeluj Jvvrh'<ipj. 

^e/vt \rt- vtt7i»< /u^«^'«e/ cA-aj/vJ van'll/, y,' t e^- 

efe- ■■^en^^Me^''-cjnU^’^ • ? h>- TfJw prvvoi3&«,/<* jffpjju*. 

nt" Tvtl <^4. u /*o t/<2 miA.tfoj c*)rp#4 cayvJiencreluy. 

c/\jl*/?+*- eayn o ^-Jr*A 17*/ J? (irxJretth-. 

he- {jfj. -,’n J/e* win'*- A* wfafa- / t ( f 

MrtJ-tr* - ohwnhtY. ^d,C*fj. t<l. li. S/i‘'u4< #'/t£j2£^ 

y4^bh~: ofh.cd&Mit(iu4 ?ii‘ J*- Xe&A). 

> 

, #<?* An'ie^y de^fw'tlso eAye^—ew'***- dype*ynJ<fe^ 

fytUjuJ otttiMfo 'hjthc+i e*(~ ffc*fe?ij yuA'h&f** , *)% Je&uJL. 

e iMiWdt- aS^ pit-'ted* [&# buffi &/A- c*to/u*rt/,- C 'Hi>*A. waSu^/e^ 
* • m akt***^ ' 
yu*' - 


cr$'\L+*-~ <^aA. 

fyrxpAy/ir*- eMnjuitJiMe**- fv*ft 

tiaiXUl*^ fiadei- matatu . - '^\ . 5 ' i- : 

£T~VpL^Vtnj ’k.*\\ *:<-Uv/' 

c/wJijujuva- IWM&K /. J* cat tA c. #. j2is»l<klj jytO cvx/t'+fuJfae., 

V<h>'0rtAf<*~ (/fyitif-, ftTOtlOM*^- OA S)tutfl't1te*l\ ,Vf (V/ fi&Tt' cpttA 

cmkji'o- yvvd a«un*- p(W Jyp^/tyft'v^. p&hi >re%< /ie/te. 
a. f- T*ete(rf. ye^uAt*- ton/i’tfA*wv**. coa/tJuii^ fprupAyJ'**- e$~' 
Jhu^vh ‘A'***- arihi**- ei'Jhafrfo**- ^ vU - ynrruJuy* 

ayfiwJo pt ?»- jt'X<W tasKjsr&HA- cr0^f e/ r*£lhl£*d . 

ey. fyaJ- j(j/&ru.<U-T cor*** < <x» r^j /t ct^X't. j at' cAokai*— 
tr/f\'u*<A- TTUMti# 1 *' Xj- 6 Sy-nvfl/y/l#/ *f&r''r<- por*li~~ 


J?e^ i'ti e<*~ jyf/K tfarP*- 7 >v^m4 e^t/- 'jmotv-/ cpu 'X&xtfu* %&&'• oifc/ty ' Cu4 

*>~ 7 ms edha/AA't^s- < 2 -. /. pAyfc\ oa 7 *e/afA’■ 4 . <jU- j+Jvi 
vn'njup eA-hyriA- y&ob’M- U ru’n‘ eA ctvtJi'v* asrr' tk'(M'* 
V 


pgUraJJ wvr*- &i<t '™ / " } f*'A #^£*^>'>^4 

fcyirb**- VY ^ f ’ M y /fy*X'yo**i/u*i = 

ysvnk'f, <t*6* Ui fy CCO^f/Vf*. yW <dk CV7j7i(-t/»ftA. 

7 T wfA 

f*/tt>f a/ffi- e^h-AJ/Uw^ *>\jot'Jt— ^vts *J otA/ fctuA' oJith&xJ,/ 
AjivA**- frtQuV* YtsfwiU. H i 

"aZ AAhAAAf 'X, Avwi h tJivr ™i 

yc/ittful- Xre/<** ,7t rf/<*** rr^W*v 

tff** 1 *^ * ' 7**A*?*S' ”x&\ 

stfc/ <mJ u'Jff> /. xpt- 5 Tf&tuAr' /rtte<KS>v eX 

qjbt 1 . jutef**set Ate* 

aqfP, oieo*^i <rf emrui*. PurfUe**- / ^ yenc+dJt 

ptyrti'a m Ji'/ftfa'i'uM-. *^’>«e coJLf’ jfvh&rocabfa. ■ ■ 

,fVK '‘prtf .e> /<-<rpt eo Sytnyty/A ftep* po/aio /eJ AcMot2<vrt'o, 
Qv-ai*. ctjuuk^ At*- prrt ^Trp/y/rM- £«/. aypeAU-ttZ. Je 
a/fe ptsM*- 0<ei^~, ^ 

%. fr&* 

tr A in. /uAvrp.. Aerfpnaru'j^ gompZWtf -nuA^ a/f/J e&Zi*. 

titikij <?<slwitd(h~ ‘fzyi&n , lvA / &rtya jjet ajrft’ouSu/, fiei /yoot'ef 
arthc*^, J^eu'e/ e/n\ tt\. (jcm&rtj dzpirtiVfrtcfat- Ye/tScJ~. 

k?nf£p*6(rif 

? AoVf*n Ytrfedi jut? ^X' t ' m' fay ^ydAfAtpy/ ^ TtAtifaw*- 77Xf\ymif*\ 
e/xeyi*y/uM, ^/mewf cmw //(Jtio <*afi'ouA*y. 

ut Jet**- &n u//bArv/eA of** a ' Ay ft aSfZrzr// AZt't c*%S <*0 mo; 

e*e»yik&M- AMytt contm/u^ ^jeffy/e 

n ., > ivXWifc ^ , r 

op* it i a: cr/iu** eopt'h- a'-e^ruoa- &2 
optryhy/Aj *?<- 0w r*~ <fwt* Aiot ejoj-wry/ (i\el<yu*'}ai*/t'u/- 
... . .. «\s,»yev> K\ -« j • • . . 

A.a.i !(/ ■ cuttA. $TV-t/iiu- asr/i’jfAuS & J at**~ ayfffJf^ySt 1 

aA4rvit’<r~ &U~ f /jretAct\alaAAfrfesj, {?n&tyit-e*e\. avun*. wo 


r *<- 
*4 

<sd'a~ tjvd r***v/ prvneJMT efe/u^yir *4*y 

Tosrf'’ c/f^ “Vjn' p*r <rrftrv)\'ar^ y p u # 

e'4~ A ft w/Art/fetf ,\ ' v* 

V a > * . 

yiyy Avpc/f 

Cnsrio <p<* ef/w/kt- ynnfutf jrtyre/t*- SotYv*\. 
cpucs/un^-d/fa/un*- of/\ \f<p/Aev*rt~ prfA' <*W ~p tyrt'sf)' e/fi’x «k 
eAh per v(Y^ oj, sfaMo 1r*w/r*i//o CynyonoJ 

; 

(t i'rt a(yr>M ao rtur/uj*. qua Jensen jot) e^er^ita- /unf'. 

tAfl&yup^ fy+d 11 ’/ cM&'U c67nnti'A*ro- ', a/tervt«<. y&mmj 

f®*/ ^ ^WlWk refem’ 

pc>h^) tfw*- 7*0 lux*- ejj. , a^~ n uJ'um. ene'M'fi/e^ 

&v*4~ i A 0 /fi'(v/ auf/nyt/i' Jtu. co 7 mcum toSa. 

(Arlif-- cap* (f..kO.‘i. Je h&A-. dw'r*oJ. &,<y>]i>nh *yfxytyx 

pHA'l*. t’* tptci tflruw. tj! O/r0MU7J\ e* juMyih*/ 

«4f- f7\«$i « W i;e/Ufr w/tv <<Q) 7t\ii/~ % o//tA 

${fiervn U'tO t'n. <f uei - </f comu-m* ehh 

T #4 srvvof/fyto (Tiu/f 

71 ^ A/mp/iy/eof /fiect't m Di'a'zru'/ Apy. SyJrh*- n/rK _ 
Synvff/inrfeof y<.\{^ yiec a^it'caff £e^'rnb'<m4v ^ Apr*. fto/ifa* 
tfe/<'nc* 4 ~ t **. Wfa**- 4 W wolum- atvS‘ VeW>»V 
x<? drfA'<u£t' eJ^i*tU’'srieon - 


fi'snen t. 

r A ^«y^v^> - , v 

wl a»Ui^ 

jer*- el^ p<rff* ad JyrjyjAyJi'tu^ ^)' a ft'rtj rf'cfhK 

/e.) cwr*. A eflUe'K^ nraMo JvJfa#*' &. Aa7'mrniot' / j7H9ncfMej 

en(m- cojuivu/f'uru', yiu$?v( eA fvJr /ynytA//erf 

*• >}.*»&&- ■*tfi»h cfa*:' ? yy' V . V 

ffifrHM- cpAoi -^dJ' 7\eyeL Sente/ Am/ ct/uetr/uf c*n;vnjiy*S 

JymjityJ'M / /yAtrroff ynoi' ^i/ ffaeaef &?t 

fed afee jterff 1 '^ 0 ^ •’* ew/w f **. a/ued/ 

M-<- 7tuJ(uiS~/il /W'WV Synyr/y fed f&f A/f- 

Sao'cjTOn*-O'U*^ M }'?*&/»/:,aittf yrmtvL ^/nyi'tu^rwM. oa#* 

‘ v £ ‘ SwltW 


o-! ^r^uAu^. ... 

/ e d fiu SyntfAy/f,**- py> tevtAytus'/eU-' Wu 4 pa«u-ye* /tj 
aaef/ti'i^~'*fivnw 2dotfiw<+4 e*~; ’ftfififiAyAtfic, 

c/vtf fa edsWur^- c* 7 pffurA~ fa^esYae^ 4 u- /J j, e J l fa 


/jn&ej^’Si'cA jefiefi. i/C 9 . */yrvipAy//>s? A^m'^aJi'^ne. 
Jittrfvf, xaA- fiy flCpfiyfitt fag cvtff'yerft'rr 1 *- %‘c*' eA~ pffltA . /&} _ 
fyflwlof o/ncfapw/akl caajo- fiyndeSt't*- •mafiulW'fi Appc^C***- 
aitt'faJv- a)tfiftifi*~ in ctrfhy dA'rj^ /rtfi'uM- ) fi/ynt cdfiJAeSo/iL- 
<l~ 2 a- p/yjk cwinieUr c/tp* y. 

Ji& fap/tvPfa 

tfnd&ru-U- c,iwUfaj/> y ftf )fl aUntt coin* 1 i fitru.' ctfour*- ctd fax** AJtw- 
t mim 'dj cm** 0*4 *^ iHpfi/r/' SA' d/fit'2n4 aJrA '//?**> 0#- A'/coxnec‘~ 
f&nM i'n- AfK'iuftj 9* tU- /A- ve&dj. fie^A'/t-e/riivi*- jAo&At-, ?teL- 
a/vk* rff/^- fia/hmik* ififafi o*. yfaubfi* cun*M- 

ff faxiyakfr 

‘ <x. iGf&firt fipi^^/i oil eSufifo*- 
»/ a .. .. V .1.' , . ^ 


tieri*i 


cu/f-erx jipffc/ eofutu*. y^jwi/t'kA^^~ xeYu Afros h'c&nlvy. 

'TfrVvdfr - ' ’ 

j&no/m&f AbiX. ejJrt^v ifaAe/ 'muJuifrc/uM- *w &/_. fawn 
eA W /vium/vS has xutfrcu/rfr Jpo&frfif &L ct/JuiUftftAp. 

WvJ % ?/■' puxfium njbtlMK juifa ClUlM**-. jL+t h'xAKJL- <Zl-r>< l/'- 

V'PKl' ^ua‘x €3 l TttSulf coruponuAtuY, ypu’x ejc/ofani&n -. 

ht c*(£/tjvul~ 7 fl m 4 m/<t/ ofrtl/uj &L- a-fro- jaffar/t- &( ^/, ^ eutft'i^ 

WtviuwA-, a- Je v/u. p/M'UvKx cdip.-r* e^csp.^. /. to. /e^< 
oicAVH-fuS tA-upioiiMLryfe/ pyuC/er/frxA. Vf' YeUtryv-i viA *» 71*vjoa/tj 

. ■ ?*+ r{ ? irZu • 

t-omMeycf. tit y. !>c fafr. ** prrprtc *>a/A jvfr&Ytsfrr<« /tpaftifr 

tfifr'4/ccrph*- /oifaei yoh^ix fid*. gi 

iun. <nenf-*t/J pnpx'*- i 4 «Avr ^ui 

«x acfri’tsfrfr 2eJ\w*~ * 

c<f/u'tu. 4 *J c# fcyaw&iAt- ntJt* dA/Ye^u/A- &X eApssyfe-.pu.x- 

ef'pAy/e/ /tU a/sHvJ vm\**/*/, (*tex Jit) p am t <*. 

irtefri'l cafth'faf &W&ryixj~IK 

jrtJeruAite* fifrm'vvif lerfa'nhkf cauJ/A a* i/t f&m £**.-. 

£ ftjn'vj fit- •'■ '*f- 'JT- f MC ^ 

^SrnarA- 71 cyu< 0 tujjpttfa"** **- *»$*■ 

rfu casput— fl/tltf i* /»v_ 

Ca^i^l fy*M*«*r e-Aptm'*- Va/umrxt*^ 
capt'h} fy. u/f *~' Jea'rt 

Jpaf ctptiA.- <■ tfr+yit* ftwde'i**- p/^t'aty*. c*ijit4yi /(fr/art/ititv^ 

Meta**. a fa VI ay 

'fi'c %’c^fr^ t*.' "Jf’MilihJt'f*-' oa/ear i:{av*v r> u**‘if*? **i' /yj,p. 
*s/\/aJum * /*-» *j iff* tw'G. c ttf’i/G/ juitfcun^c^tzvm'i' _ 

pfi&HJi'?ruZ+*~ pa ilA . 4’^e. yjt^yGtl ccha* / > v <~ aJlpiJtcuL^f njdty 6* a^'^ 
eye tusf&'t*/*, 

/*J~. - Ccdtt&ii'tK . fyesSeJf'fa- ce/jasf ftA-ty ca^i-t. a ) 

(iO. Je \Iu/*mi'G^ cap;. . 

<?77 as ^appaj 

f cr/f,},/ trfolUl- #ud ^uU* >«*&«<-, „ (/r »o fcu/t> itU*. 

frrvdfcAcstJuS- 

sffiouJy/hW pcs S'd*™ 1 *- ■■&**»e£asm'. 

pAcdiM. - x ,j *«W pay/Juynica/nt t** obi*^ c-l~ 

'VO-ji<yfe/ £p** r (f) cccj/aA ■£^&Yv Tt/vy, pa ad /icf/trf caaHAnt cuu}rtA f 
1 " ' ‘lf/lU 4 &/,' <i)V^lL* r cai*^ 77 cVl /iCtUuv*.: Artt>* 4 i ' 

v **v ■'. '/eJ eA OiutcK me*™x<X- <-■ 

lA. c&res&iA w. /(I ftl<n 


tv A' jynjjt 
*£ 

cf** k' i 

p&rf'( / rzi* ci ' v (b- p*yf^ / yrvni'uf*^ pvAu. 

aStrS-C- * 7 £a (£<if *•’/ Sasre/-<tf-M n< /?<Wl 

(U/- Sc/at. /n. Avm. f*j.*Vu ***. **p*fe- p>(u.fe/ ^aJ/e-t^Jb 

C<mJrv~ Ct/i/i rzvtt /S**. AfuirJ c*£u. «,*<*. r htet*^'* >''*- 

Poci) &//fu«f(j -t/wc jZM^cvs cvppa*e*A~. 'A&yv]</U»J tn Ay (A‘<*- £cp<t- 

firiX- yUMvrU **^u- nrep&rirt, ex ,'n /&n,'6v,/ vC Ji'fcihJei*. e* pes^-' 

*&<&«**.. 4 /in} 

cat**. Q*y/r£C\(i} ^‘yten* §*/t p> tlej &*. /h/us/or, tt am hm •tya&i'efo '• 
U- /yvupx ; Tinineru/ eA- J(/v-6s \>asyi'&. fipvjtffatfefftfM**- 

A <7 a a.of Jttiusf*— &/ 


<jaW'A- casfn'lx/1 - 

VS* fr'HW t- eX ^.**Vfa* *7>hinfc?uj, ji ) il- 

faf< ^ £*r _ ruue/fun^ <*JAtwi.hOt^ L. 

ceYeArt ^udi iti /totuArUL c(rp<cr/t$'mu*iA, 

/ /) 7 Tfoa~io 

rf- 

^ psf.^pe/^ ^,;«/ jnUrvrchJuy L 

<pKoi rdk-Ki\t **- eY.W- hyis/es aJ,'*}. * 

«ix’t- ^'/y'c/A i- Jc. Adf~. a.'HAtu ■ caAf.'r > * • / 

hcMf^ *W<* e^*uA-«V ^ rJ P 

^ . / ■ Adp/<r*{(P# : 

^ Jxxht ^ jmmyj Ay/MU &*'»». 4 # Je Vu/neY- cap- iPJh, 
unte j«c ^ Ce/juJ aj,' j,/u/W «** jjj /fje,. 

A'/eY et flfwA-, YeipA . 

<£p<T Pa epaf 

Syunw.cfAt' ca KjuKtA'ffu/ J&Jvw &\'d nt. tju-CMM^ ni/' //^nx't.. 

e^yrhxiJ'ji if ^o*S<r/<L- ; pu'^ ex rf. <Je to4 

JidJtvJ-, tt/AeYHt^ cfWde#*- rfs* ea.3e^- YAyi'o- U Y fiaY vJvxup /*p/e/~ 
i&f aualj effe A«r<vnt**- <* feAn ui^row tuY/u**~ / -<zX_ 

/errroMJ pePin {Jit*. /Sr«cJ^ ron^^f g-tx^ aY 

TiU faA- etA '*■ Pcf-U a mef/v/ agtAi</ el 


<x/ /?/ 
JfiJfhwiAto 
&/du» 
7 i<yriui<*- y 


« u^tv ■e/'^- eX J’C r y u/nr*. 


'rytx/tvrei ppvp/ere*^ aifyas/PAty 


., frjr+L*^ rt\pjfcp&c* . dJp&rthife/ AnAeY jpn 4 f e£f*fy. 
’vePrf Mpfovret-. Pt\ a 1) tMi r Ai^'/nty/fcJioi- j utt/ 

■&n‘w. 


\t\ 


re/pt* ieti^r ccsk A'pu u *v ?h mu/It 

eJ-ecLfth' eL t /A<p /tOetf-eOu^ /7> JUi IU„^ „nH 

ttfnXkY jits 'A/iatpAyA’y*<- j/if/n.ef/um. %/ysrvpA.y/er/ JpeiYef 

^'»v ^UYmjm’A' t/^nu'UA. 

o 4 fiirjlAyAf /£aJu~ -eYfert‘*re/ pA&iyaxie/aJ^ 

et\ u,*a_ /i‘**Ale/,' flyd&YMp/ cyUei 'J e/ yu or / e J/* '~ ^ " ^ 

i*ux Jcwi-e/ ytufY- /ed*r eytti'rtttf. 

fTlJvjh*»* 

.r v A 

■i*,fe»JV h^t>X- Xi'ey*r*- 7><r'&*“ evjyh /f^o. fexk di\evjfy 
ferfamolnJ*- W<^ T" * n ' r/uU . , ■ , 

M V*#**"* j«4 *7 fpAvnrfjlel /j^ 

MfA i/ifA^uA:- atf/e^xUV** 'F aSfo (i'"> dj a/fafor^ p«„J VpAedr^ 
toiifiq* u-yn., nr* cmA'vuAuyn. eJlj- \>dm4f~ cotipe^A// <* /im ib tu $?Vi£ t . 

' ' '• -- ^- s.L'*}^., 


'dJ+j 
_*/- /e^ifayn. fiapf-vi* ^ 
iefeeJu-^ puJUu**- -ejUMLtJuS Vt~ n curcj jr,e/bet*iyi*r. y JfljV A#f.A£t?iLf 
^^\iAJL~rcu/*^'rre/ di e^ryiedJe/ Junitni/ *110*1*61*4 iunAyn*i*^ 


A ryitytilef Ju n 

«'a sn/utw'*- fenUf/u* cjndpdcMU n*~ ; 

Jnlnr pyiymin&t- <5/7/ a^terjfAy/tj/ c/rUt* 9i'c/L. yk<k~- 

$/?#■; ajf. ir> foO-tt. IM diti h* u **~ eeft/yv trffd. urcpeotti a/oAu/-, ru /,' 

fed*- ed- cpuef feoJaAlvJ jriuedU- C/i /ep/o coeut/rJc**jLfU-tn, 

JuLji&ytrfdt*^- azfe&n'- Jed ^-dlrdodi' ra/ro- n4c t'nadh** <ra$ uuJ-. r 

4 rn f N 

.. a c) VO USq) *. n ^ 

/| feyjK dfrfcr- yf’, ^ M (Verf'ce**- d&ftA'rusd-: y)t> J* 

$(‘*' fe'.W MtxJre/ rfotiiAju pinAc* Afej-tn xJi/ c///<^ Sait Ant-. 

(/yi/L TtoJtfaMtAo Du <}A p/u.iS m Jpafc/<rJ^ 9x> a i/ea/doj fo u&«A '. niefc 
A purflem*- apicA/yJ-pu.*. nib' aJerh’ )*“ p{u^idh ^*{d rip *« 
b-ilefnv'- deXh*. / 

; . pfea »y*'T*'r+. 

fAr- (rY&jTjyudLI jJ) Aunui-ihJd- -flo/vui’nevfa- ; yn obit'crrr- p\**bc 4iuyvt/fimc- 
Ji-a/nMe**- muofu*^ aiiid' /i - / ***— puf eo. ^y/iyiriefe fvAv4 cryptYof 
CxAtJvredd^n.*<~ ‘ K "/ pericAun^ ^X Surt-&,ko™ o/dJeAd. 

rnod<!°- AfpMrend—e/y ptfi/fi’mud* yv/fc. y*. ott*v\ rrfylWriM jm ?- 
poddWj cO-fed- cm cvdfvj /ujudzd Say * ThrOd ed. e&nm nJAid) jiex. /rA'tJivfitf 

ex. c 4 -/d}p. Odd*- d 6 fmun.il ejUdUu**. J&) me**-Areun.r 4 ‘<*pyddCtt/h 

‘lyrtt*- H-tri outrfi ’*d ei\ pu/d Jem uC/1'm ^ el^c&reArv frunOim*- 

C UJ*~ ej ^dJwiV uik/l<foivhd, vt< exihof n/npm Jvfe pM ' jnJnK_ 

cdvmJuM*- Jv/udf 3<r&re/ ca‘cv4~. 

VneDuUid e**- 'yndTlxhof irrcymcdhd ex/imi*- ptn/ff< ftsTi ceYnifoX J&J 
in e*(- Aittp* (dr* }csv\jdn- ao)i,J ^uue culuu. /nmy 1 ' 1 *' 1 

/.•a‘ C.faL**Ab^ ciiajADmJ. cya.a#JzL_ ":-fd. He. 


rivfurt- 


(d, p Jep* yx edl- cuduy* at/U eL-JUJhhtMJi 1 *- 

TuctcO t ftd-tu' eyUiff. -y. 

id- $<\du*- tn (tTdj/d'.uJ*-' fadUiu**^.. repjyrihi/ Ji\el- Aofop' AOu/fY 1 op <■27 


K-ATa. {aTu-'crw ' ' 

rf frvwfy J/rvyc Ji^uru'fca-ov* um cu^te ,'„ *(, yj^ 

jf/rf&rvtsjit** -vA— > n. , \tfr*%> 


sjua/cy /?*> 


+.efe/ 


-re^Lts?’ r 


0 $ , ft }&n4*k<Uym /cJleJ- a!) JecM^kck^ . a ife/iJ,'tt e#fr(u'- 
tr/f sorf/afe-?*- 2. casj/t/aj'i A / j nA&fv-lw-tv- vnkuji/uy_ 

(tfhvte- '€X"rfriti‘&f ?*$ s e^/i^aj^vY eA. >’* .c**/'l , * , y.**y J 0 /.&*4*«s>K 

<l*AT{{cn'' 

sf tj\toJ j\iAl^~ au/re^ t /tp^. n/ /ewji*ru h*^ J ? y*wV e/W pco/ttt 

<f vftyhtrv- cffjfawty. htJrv/vw^ a/,',’/ a Aurika-- ^ ftp. fcl. 

njyJ'noy- cap~ jp_^r<\A/k'm-u Tvy. y/uj Jj A h_ /yrzrtfcY ctr/t'cMf" *>*- m vri!-. 
(<*' jtiferi'trvj 7 ynutafea*- *u^ihhu fe/^eA. utr/a^ 'jvtr %im'<. 4 $ 
cwjuJri'<t§i j\iy\t/afej &- eikrvhilf 

\ (jyf?cAiftij f/iejJnf <tMt>i/un'/. 

<Tka. JusMd- ^MW a mirnr ty/L_ aa^tere^ /ntpr*: hfeeer/enf 

/l/*ft\tj TTuUfetd &0~- Au ft fit fe*eA- /Af?f eA. feilzyt z. 

e/k ^u/f) jfaVti'k* vTTtu/u' eui3a.*^. in yneaM- acSiUor^^L 
ejoj yyeyru/rzu* i*~ <m <piu f&ife- ^t&rfe ^icYfyTrfe*^ e ^/- 

9rU*r dfYV/Hfrp dl /rrcv/ ra Un&v*A- SUp e ^nl/ %xdfu/ ^.. 
v 6 i^l ■■ 4 . 1 

/i//tt/ ’eafu**- yfte^Jo^tiar^- aM^nk ^rrvjn/a ks fYtnar*., e/$vt *e^. 
d&r>/ AJjt'krkitt- eon*. & t^kv f&n'rt- a.c iw/uT /fryt/wu**^ 

puJ/are. iaA eJa/vV ynferftr <j\m' ecu ftiVu**-- fn'iif-. 

<^€_ ccu-u faJi 6u/ _e/_ W*aJi‘6u/ cfrft'f onwii’r 
fa/, fylnfo in J'^ S oa4 ^ ^ 
ah&tHAv/ cjm'th- &.b cjt^i'M c(snfcrf"rvyii/t‘fy<Jt rr\ p^/'ner*- t/»«^Wl 
e'auj/k} ,/k c/tiAsn** &vuti/e/~ 

/(lUr^ Vt'cA-nij j/fifj/ -undo &■ *■c/Scn m 

of- — Af/vSo 31’( 1 At/. 

i/fAlt /A- dJcH drftlf*/ elearutv^ <Aw dfy/ eytu/u^/^ jj r . 

'**#<*' vr** ,,v ^ fffjft £«/%•'</<>< Infer**'. 'X. fra*/’/, 

[}i)\t. <X. jnA-erjerfe cl yncthtavm/ circa. &/ /&t*vperv< n*. 

t/Me- rJclkjlifi- D* cduM+v^ OrtL'/faTvK- »c MC n,T ' •• K - k 

_ \ 4 rfer*<r fifa fyj** ***-> fafaf > :^U 4 

r/fc knf^iiy/u'** A afa'ut/i»fa jnfa'tfa, 

««/“<’ t/^vh'p'a^i' . /, . ^ y' y 

J’tvaJ oraJti' /***- V «* fhnnJhttf L 

oiL'a^- qfax) a^faeUn^. y e ^w<nW. v«/ 

^ xaL‘^1 &L-' yfaftrfaitv*\ A /U{<tlA ^; ?"■■ fatoftyA m-fafai*.^ . 

*£{"&$ kla. fab-v*~ju«U-au-^Mt^ . . . , 

'jrteaJ^f p<ryi' -fiyjHVAnx An<4-~ Jy/m V pw ^ uar 


'dipt* r? <K- Sys/uji ? 

^ cfahtfarfa fafaoYvet^ 'ey fa L 


Usn, 

$ rfmo- tK 

efahr? jjtJiuhi'’ 

K'^-_ * •' / 

(Acollm 3 <jl- -ri»A^x^. 

^S/ V«c/« «>- 'h£v& 1 At (&t 2^ 
f*V 'PynfanuJfanJvV. 
fa} prrKxuxx- A *<»^\*.<v dJt'^i** 4 \bo Jp/tSerfaUitY^ jtAyvfartr^ 


tnea^-j e£- e*- n 
V'*-. 

a&Uf jisy/; &xthd hifoihr. JawL -,'k Jp,{Lnfaifa' 

‘poh-ijjU., etfapfa^j. i^jtah.^aA'i( #J p’Jwlhi-Hx.p^efafa^yrn ' 

- .1 .^i.^{J._ rp/iti vr-evfa ?»eafar 

S- - - olAfa ‘/U.dAfre/ ner'uj a .3 cfcu/fa e/r.«» 4 * 


axtXui*. 

: e/~ cars l* ’ 3 c 4 ‘-\~ yifcX ejoA yctfkA'iii/lfl 
^ <d(<x •‘ 3 — pity ^.eX 3 ^. cfKjvpjCL/icr£ac\_ efltt urfa~. 

fi\! CPK^tvVX- .&tAtxj£Cu4’%ti. a paYt*^~ u-f-exc*(? \iyref-~.j>xjvAprt/- 

cA 2 fpfa-nn’3vj AJerzx. facJu4 e,^~ hArop^iu^. hr #cap vj*—eart>?-lf <*-3 fet 
sdyt*.'**- - pcrupQ-i*-^ auJ- e/~yc/p/i'a pi/wifa. efadbfal 

All cauAjiicAtvy^- flrawxr. ^. u %x'hrn u w sa/v tynl<w*y_.urHjp. 

^xa.o who*- jiAj u/vn'} (n av^rij <hautlm^ JIux/jIjTlU*- vd'- 

aJx<s~8lU !>rt)%A (M ttfvS . -2. est/es-uiM-*^; 

<rf(*nywr*- / «ut jtft'tm/ £iasri4 /* orata^Aihx/ ttvu/ux- 
^t n/iUut^. &n<xfh lv J 


CUV** 

Utyria 


fa 


(iJru. cvfaeviQ*/ .^kw. tvUmJfc'CLf, 

cur erinA- erfuhrtUe/ 'rum ^tsfuflik- yrjen'c 

e.o ttx&Uj— frcraj 4 \jm' per 
/Sl u'tfirf — d\jL\ dM*$u>u$7 oaJAta 'he/n\ i 
fan .c S-usrbniin or • - *■• ■■ ’<*•> 

C*-p' (C- c/l- 0Ju/r\v t~K. 


fauKir eCX‘c^uu*^c 47 **p»rPu*t^Y / pUhiyi/f&^ 

^4 o^/ 4 < J ejb/b. 

■- aWif jAvitik (■ JcfaAh*, dtfilm- 

<’a A.a/aJvp<- pxrfaca^n \t<f(iMX-. 

y^xiijuS awAp/uiv^. c p <»3 wesviff A- ptrfa ei— 

jvaH/arer*. arAvwk - , / 

fe/H iAthid- Sp/nt*^ /oJfa (n art fa 

(tJefaSvj Ivv/ipM^ j.yvtyyiA- /efak* (** <fa]^ lofarfaJ., V • ^ 

f*e ^ fAimfadfi'f**. dCti*' eM ttfa&na' <&waca/( 4 at) c&reJkvr*^ exie^tcrtA. 

(/Ih'v- 1/1 pti'fa fatvu^t4i/ faMt,n*' Saar* (/Jtr'Ji/' fats /xtaid. • putr' t rtnW 
lA-dsAtritf ytrtn-*/ jut t«M'»/*/ JtfauvUfod-j finjSnt+. 

£1, /&'< i+Jh***- At*4— dfapukvj edfadmp padh/- coir - 

t^fj&rno- \l*rU Afavd- ■ fa supfiMU liu 'X . 'nrAi*' t X' r , M Vi'i^ / cj\M‘(tu/ 
jfafrixfa {- fiorti fa (•r.**&**- e \ Jlyer^UuH^ fedfuM ^rr*-. 

bfa tvU^f/d ooJ° r>ev«*( ,'n ft «ft ptxsfafa /*fat.<^/ 

jytvjrt^lh^ • , fa rn<xj)to (faitfv ad Harr/ pC,/i<iM M-s\ ’fafafaM-x 

*!*'$&&(■*I'dy Ah* h umufa/fa J^tA’/fura- A/fa/fas pm' et/r/ifa’ Zyyfrufc- 
ec nc^ufa /• pafaA ajfarpm^ /ram/mit fa.. , 

> apsptfas* ^ /hfa' ieM ^ p***tfa 

p ffiLc -pi nJfa’Ja^....fafaleMyd' <a cfafa* •''’ 

C fan*/- fae cum w/*- 

1 V^AVT- , ., 

frLfaad/ qr-ttfa/ apft?fa fa ■ ?<*<£ fa‘/fat™.< pa <3 

ad sfot**- 4&'tKe#fofuy*~ piei/ifl&f: . ai-erucdu *&. tap Sew*- y vY} ''«_, - 

cerefa) fafaffa faaph a V,- pan’: ad arrfafa 

fywpoMb'th- .ineatpufa* <fa>'/fa d trrwudtfa Ttecefaf'/fafae px/Zud uMXQ^Aj/j/, 

•o* p- etJfc. ci/7 tHnJ«Jaf appedfa facrp^xv/fa. 

Ut'/ Altai fa/ ttxla.iv- fa’<uU fa fakx fax defa* Mefaum. fa fafafa^ 

efaAhitrfa*- jru/i’nfantt*- pfaihtw • t 

\ ' f fa~ut/-£^d ' A ,>«. 

faittj- faJ//.ftclt6 caxttA'ijMA faA/ fa- ccmfar ri ufa/a/vf fa/j fafa pidft'At*y fa// 

c**ilij%U'fafaAiC uX'u u\ fa/fa faj fau/ pas/le/ munn -. 

faf Jiay~ ctn/ZumU/ef*^ /,/ tffafaoj septuit . prv^d v uxstAd. 

/liph- 1 . fa afau. /u/fa' Via/fanfa junfafa. rhilfa frUpi fa pvuid c*- 
‘yrfai/ jnvce fat. oux*\. e-a cf/fa' <^.h aa-ui oJt axtre. etf-y pi* ffa '•iimi-rc- 

/ti- Jph— PeBucAun^ pMod cT/fn- c#h/ <Aj<toctW puajt'\/i*j4 jrttprf'/v uX— 

(/fa- &Lp(r>lU^y . y*> :•. ■ V-' V-: • • "> 5 i ”', » ' N%V ''' ' ' 

Ye/iv/ jfatu <) // aJ/> / ti-pb/m/Avp t/rffatxf J\\A/tn<h eM-xf'p-tdlfa 

e-*}&r*- JArKil*'/ u <)->7i2' ojy/u. /ywi* 9\'(unf-, 

C d-pufa f-esVfaiA. 7A\~, / 

fYOMAi p^; A-tifaz- defats pfaxc/' e4fa■ (tf^rvxrrd (/ir.jA f- fa 

W$ 7 #*U< **»**r**p- <**A-*e*. -fa „,* 

JvpVt/(fd»~. w*4/ ViA&*r /fak 4Af..%7-JfAi u - maaXitfe-fa/^ 

qj- (JirATti. in X tfaadtfc. fa a V ^ e*#/"- ViJtY <fa/entxU/ ntn. p* fa/ij fal&> 

in fan ijm t'n. p v-txr iarJ~ • fr-fa)*- frtcU&ir<A- p cv?A rfatyua- nl fft-e-v / ■ d/n aAvnu'u'/ J 

y rkArf pi/. c<x3ei**—&<'. tMt-rt-Zef/e. 
-j /eJ e 4 — 

\\e/aJuy -mart- TOfiiurt 


*4 

4 rnrri<rCr'fa t 


v -i-^e ao4'r. #6 /V 
'■?*<>* Svtrv/un^ 


3£ • r .<Mh^/f^ ■■■ : . . 

a~Lj«a tjUh' mJ. (vco MX/w^C^L dk kicw- M-'T&pa/f 
JiJpfJ - 4 'U u/ /?<* 

flgn' Sjftt cirtAT'vJ &J yiirti'trd a t i 
jw*yiuihY t S*<kc/^e^p ., 

fri'rl rrt icnfav a. cfifUj <f/i r (ip £#. Jpvov^ yi<t\' Ce^f* 

\H F-tni^iur^ '"j* 4 'f '•*-" p.K Tfieh'rf otMpf, <u otArr/hu^'/vptf^ 
t\orik a d arfiiwuft* - 

&v<ri-x.<ri/ 'T(>u)u e L 

a>e/ci 4 k>J p ■^runuot' jMe 4 tyiA <^«P juJu/mi* e#f- irM/ (omm!/-. 

/plvnriM ti '*<* ''jijton'tiM"y>t$ Vw«w-VL 

oru^imurn • • wj-yJ ■>—> '> 

~Tu>i/ '-CdfiMit 

■ ^>- /v-’hort- s/"*' *~Swmpw(- 7lA4i'(vj' <xf /vi *J ok a/as j e*U*ptiy 
e*~9i*6mp ttrtfirtu #*s AetfAeM. dj-'i'fia-?<m'o ' 'tji '<?ra*j)/ 
tu*. -e^Ank- y% i c*** ritS ~ \ r t \y,. y ‘ - .. ■- 

fflddof /*t’ r joa^~ dfotj-kidJ fcvktfyUyftj/ xaJu^l/ fynph/— 

fi. rnei-ihi ^ a^yt'dip ^A^A-pertWu r*~ )crtA 'uh^. tjtrj t ui/pAf 

Vri*~ pnnefcA. . Ji 4 nl (%/jp eotperfti- e 4 ok/ cArf Jt/Axif-, 

t'a^oup- Qu 

cj'AH' n ure/ co jv-inK m M~- ju.e!}y\i i wj«/tr^ Jpt< 4 -eA. efa/i'tr*- -jhui - 
* **** * * ' -iff 1 * ;.. (t*pA % 7- yi.< * ofrtpu bnu iti 

■p'oViT^vij'tPvOi) ' " 

<T d//klay t h cof vtcATiitM- crfidv-/ §a^t/i'(e / y^ /tcU&tk— 

■ yn trih'bf Ww- JeJwluMJ— jn/p{m 4 'srvi, ejuw a » t*-*— ftetedtl 1 - 
fate. - edfr toxUhUvj rrft^i/pt*- j>!rt*t(’ 

J&frv txi- efJcrZrd- ,',/ ^ar &jc4indeatf ctcto'&urJ- ^ Sirrt'ortAf^ 

JM-'Xry • 

Vnaofol foj. cx. YictotAtiP m*&'#**- ^ 

«rM. ,z. cc/wnut. „! JUlt'ce^h, ^ 
oieorfa nta*A m u**- yuJuwi. pJterriwr*-, ptrorm^ 

viufulf /a m por*— y&d J 7*kerrua /inyUda. 

/W(^u.!l: cfu^' 'cokk'M't*-' con^rtW'H 4- 7 /t<>n A^M- fnvpn'e^ yvut^ 


•'A / w ' m -. 
w/<- a k. 17 UP?<AW^; 

frtjriti *<? 7ta--n'vr*- ' ffitwJpt*. , ^ 


✓/ fh/nlvf pxyf-em. M 'pki'erck *?foLt' 

^., , ....ilrf&tf •ejtfetfcf**' j 

-^y,x ^ 'Trt Ktflffi' 

7» niUfY ^;' '’ 

)ild MAP*™- in eittrwyf p'JiA S? 

times' **ie«»**/f ' " . j 

. ■(AU\' 'J^efry&iie/ eA-j/fui s evt~yuu/J jnfoyn 0 m. 

nttrritbt*^- df^be^-rUM^M^tvC e/tfini'i'£i jCJfredv. m ux k/i/1 aiitevA p,' *, 
J/nA'njsM- : pc- nWto j'rij/'iArfh 
/«**- MJriufl*. Jhpfrn'ipy ftytruA*(X. 

/A-feritr*- PhaU- erfthx' fcJi/tCnJ f+4 acu-h, 
i htr~epu& pixic/tix/cf/ ffob'tftiHAi Jeflu t ityf. 

*' 'uk\v 4 n-# cult', vtn &&&* wl ^ 

^ 7 - 01 ^ 7 * W~ < 3 ^ c <3 71 (ITvf ffWPAfPA fox^y : £A t/\. d e^U0t \ 

Ai- V eA- UAtyn^y. CAO 0 ~ : "W v' 

enf- jp' ft A ^,■ [<: ' ** c 

TV Jfh'lap / e-i h cs/ah A<*iV/-- cun<^ ea% y«*" P dsr?A d(rh<~iAX - 

eoyviy'hw. ■ ^/nJ-'L - c^nh^\°l «wV/<c«x ^.u/a/i, oitrn/l eijidty. 

yi b'o*. ^ • ip ■e^Jyp A ' J , jxk/ak 0p4yxi^~-j Sy/ut'o e^ixt'/f u hx p/Ywi-t*^ 

J? JuMl- <f»*/ey«AU^-- r^f^tni 

\.A^p*r^i ■ ■ nt -< : ■ : 

' £ru//eif »/JV<^ \P&k-’ : aUf’Ai ca*UHAWP*-- 


~e/~"t«.*M'H‘*' ^uok 
«u/ 4 (W-, 


piarfjnAuiiA.- 9 i'aA 


<■ pn^i*- 


7 CuYu* 


.-■ -:, •' 1 
.. > 
a. yvUKjh^d^./n. irtMto/fp- . a. flerun* tjiu/2 ,'n_ 

jr&k- 7tM4j muM (fYiAW- ->k4'frf0^ c 0 asrzt/t'ffyt, ^u»r trlrihl p-i c*7tjA’'- 
h*wn4— eX cjar*ttAj psrti'o tot-. astfevut***. * p*. jJ/<rhfe- 

jturviuiy ?u<hyO~ a via/ i'p ^pa^u/f^ jnutsKAUM/vS, yua/> krcJe/ttP'/tiluy. 

fyk: jrtMf-ef**u A* saw/tA&px. jftjiy/u.'i*^- ju.ur An 4 a eesxiht'p ^uet> t/# «_ 
(■ek^ oeA Jk-K^rKi**- juunA- e*. ^K^ruwJct^- t /&*vfe*tA«.. 

CaJnU- &L a* n tm<^ 

\{jCt/• 0 - poAfa'*-** )^jUtnd/n^C k#/ef &A num&m 

4 /ft-- CM'**- e-*u'k- ptr/Uj tfi'nw Casrc/ fun*. yt<rc vi cr akkrAe* 

e{u4yr<a ( k /**<-piofltj, J4fat$a*A*. 

t)/t'uKK. de^i'ruh'J A~ y<d- AfakU*- 4A /#h? (-<miru test<if, /\jma e-*tA?^_ 4 /( j'Ov . ' \ >. \ -.l. . \ . • A\ ‘ 


m ' «T V. . - , 

vf-^ 9 ey 7 'tum&n ctjnjnuM-. 
yvettvha UuA'fy.ctttu**' 

$etdi' 6 itf run f A )u/n 4 ~, 

'ux /enh^A e^ 2 *h rjilvc fev^f^nu#^ 

11**- t^- j nvtu(t'A' Ivn <’at- r a e+t' u?/o-S.. A, fr 


co^i'o} fr v <A t’#' 1 . 

fc^o • ^ /V ^ V^'kW 7 %$* 

norfu-U frv-vfo-: 9 ifA navt-* 

c4}&^ tu'tcrf- CF (cYenJ-. ^\'ynir/o/ ifc/ fuXa/tr/ 7lc;nre^aany c , i . 

fii>A / f.'A^ V^^yyirW/y, 

fu Jn-fy wdvS xa^U m 6 y&n • ^p. -jfo£• ^ Aj/t * ‘ 

flu*. <pnfrf J’i'c 'rCUtt'ftu-nA^:: 1 '-'--' ^V*»:"K \^ii\ '.Ji ^ 

Aflf-f- Afk- iy. 9 isn /e^n 
Jpyuirf cLp/hvf> f*Aa> / A u /■*.. ^ 


. — - ----- ,, -. f&%'-e* 7 uaS : a' </« 
/., --• ^ , .. < 

+ connu//fs*u-* \/eju 4 i < 


MdA- ^eivkylHA^- , ^iJJvyfcK -. dPpOyrayfuj- * K v '~ , 

&&uh av^~ p/it-j Jn^t/eA . o^la'h\_ <yrcf frrvj/vyrK* ca(« 

uti!*- 7c-Avfi- i’a ^/' Jne/w>i(^ d&nft-vt^ jhJr’cnPw^ afntfctf- 
e£xS ’ 'a'Povrah'. ' J 

'i- h-jv-ela' A/Menu 1 //* ■ (o6*p. caJr. t{j* 

t,Aid 4 -hrrMi/l A~- a _ . ^4 L .. _/ .# ' i 


, *“ c^t.. pi dnitenid Cowart<*-$,{*'' 

iL'c-few^ - H4X <U. - je-viAj n arAi-n . 


QoJw&r <1 - fe'*y*£/t1e/ ©< 'e&ndJ feuJi^ f /uVt' gx ‘ifiVnf&t/r'ai*\#h- 

-■— * i~*tP .... /»t yncAz J'fTkyS 


S-e^ hlaci^-j atp t A Aatw’hv^ 3 etU<il 7 ?ntA JhJi -7 
CJy,iP(cUt-7- A* ool/i tiihrr&tA e-x'chiuiAa Ae4c/&r4~ t coiunAr* 

. !/?,.' _/ ^ ' I. . / yf, -dw. 


eM' &*\{LsiwL-. v\k'viiK aJ r*ferCih'i^ 


aKfuJj inerfv^ yn «*■ tiiJj ’. i 

y%/ii*&L&n't$ /i'(Ctr^ / i am 6 *~> &&#/&' 

'tr- 3 \.icn'Ai^'A- , 'fyyu'Gttf 

Teal-f/as*A n*lf jrthirH'u'k' ccul&hI»*“ fa/d.'" ft dux'fa t . r 

he<~ A Arrrfti’Ap) ctAtfumjn/stk. ^a, Jilt /cm m TBu'yX'P Prf^yy 

SCeJcj, tpesc* -X/Y. l<e>Ae.-eiuu. y fayJulf- yttrKef t** cvn/evDvi, 0*- 7ii4 fr-nvt'&sfs qu.*; 

g va (lde .0 $iVYl'at-h' y H'<*eA. <W 

9<yrik'c*^ n iM «i /trCa^ ua. advA'c/fn/, ■-. 

^e ^jtnqihvr0 ^•' Ae . *vaMa mcvxi’tftv/ 

sum t/ e/U jitr ed p.(.%* l !J? ) liAVK ^/**/*A' 

a) ^ 71 u/yl'Attr/*^- ©< ct_ct T&b 'tsrlC^- &>pp- /U- Je. caYrtifr. 

cut" /#nJi r kJ/ cA*v/<f~ *•, ^ivU- tA &pru/^-. n.v 
con^u^a-rdy'tjua fvf <nA(-\ W S-tftf/w/awA rre.fu.rf 

e jtoA ^va’ rP-JAnA^ru/r 1 or" ni j 9 j {a. esrwp*- - caAM;la/&t*A- ja/iz. 
jn ji^f-evt tfv. Ae/fy ma. j n /ettft /'/?•. yu^, 

fevJi'Ll 1 ris:*:-.)*^ jA't'p uwkY / Aul 
, tf/fv- peSuii r*- pv ’/ht-pA <n&\ >t^Vt/**c ,/k.J Awy/ tU'/^ K _ 

<7141 it itf .dwufet#- <w^f\ -0fJ^Ar /e$ rvb'iA*^. iint'i. 

hypAl a+iJ* e<*- /#/*- p&A .‘V* 2dfr tuk/la/c^H fyt£U- 

/(A Ujif/f JIaA &X.<Afa'(' t * €a. ^ B'XTffy^ Atfe «^- 

Aa/v'r^STcX’hiS- / ^ / 

&}c/&r'ndr poAi) ouflbwf*<*-*f< moJ^ ff Jfft/'up^ &/_ e/i*_. 
x dbrfjw t n/ a a 'ipfu m. , (l ^ JAa cf. JA* z. 

Ayn< 0 (*/- *$ipv\. ,/ei^unA . -,. 

CaAJi'Jh^'r jw’e/tf J. w'J&rt+>z'.eA App. {gC'Jc. caY/t. <*V*L 
'*-• **■ fat/*., o,. e-p a£'>t\utli)f. 

■/t,*//i>J— fihtp-A-/ yt yf haMu t^/ '71* (tj/rah<% pef^-y ^i‘yu-mt^/ <7 a? t 

h te* 1 ^ et-pin 9 Jik^.2i&u/'<J& 3CfhAy i< nA^ e^Mn\ pj.yU'. 

fa cx4> ■eAvtAe,x/rx 0' ii y ,l,x /, e/- nru4\a> oaosr/i/. cjxfe?. 

fwt/wf jxnA (ftr/ij /r tm* r'A-' }c\n tt^Mts ^a/. 

zye<y{.y#(0lflpvn/ d/f&ia' r*%'<.&/ 4+/y{r 

cf - Jil'AAP. frhp tj j/cjutdAhp M -ufrmjj Trra'XtYn itA-ie/yi,/ 

&p*y*f■■ }#{v*‘rn <’n fbzrut'* ctypify 

crrvfirfrn rfi'tp-X in /pOL <Tt</h> fnAt- Aa pp* Scnri/af ynf/Hu/rt/rf A- epiJ . 

07*96 fl rfAwrx/rj Ae-n-tt it**- VJUt/g^". 'fiyjrf&i &*a w fit nt'cm/Ap/iii 
f'l'v ayt’J SlAt'n . /i/y tr- QA- 1/1 < O f ru^ff prtn’/e-r 

nmAu-rs t* e/Af-. t , 

(Pu/,',1 u It/ ept o^Jif <* /(MAa'p*-, U41 coitA'itust' JevrM/ 
jypes&n/uft*- Atta^Axiv^ ,yv* jv— 
a)yuA*fflA- t'rt ft Mafln/ eb/erp(-*-AJAty']' 


MeSkrttiM- J&kA'-U&\. cjvh cvnArtu A ha -rt tin /&vu^ 

. . . . . I/.,. /,-.// ^ 


fi-yuftilfJM/h u/baprv t/tp/iYtinYff 
<7eA<«/ <* •<*«// «*- meYfu. 'ffithf uti’*i*M'iL. 'TJbcn'r^. 


u,i'9 Ifknjrwht-y : ' ‘ 


.fajfV, /t e^t^ 'ft* mk'Yivrt- maxi#'* ^W^.wri4. 

;/*t ct’^ 'httuUrfi) A.ly<tuA **- Arm "tip 

.Pyivntji'JvK ^Yi/pi-ekk/' J?/,< t1 , toLp.it. (, 1 ‘y. ’ 

c mA /<&' ptcvni; }rfirt'L/iw wwtAbw- oaupvxJ- unM: 

piL'wef 9dJi . An <?«'/'' 'A/^rt tAib<j.'6(r/ ~ 

ptjlttifi wflbt. syne/nr?/• 

'pJtMtifc 'hvvte/ p’/iUvn er*tfi\ a. eorn/i/p 
pn^ /d.k'Kb a 9w'*rv- ciYipfaytfrifi- d/’jnUtfa t^uie <* hr{ m(m ^ 
jn ca% i nen pohe fAstb. ( 

J£ rlenJ Y\ ■ AirJ~ 7ua (vlrf tip/ eon \n t At/ <a fya cmJ^ m ^//. 

St6&ml iV AjJ/iI ym'd tiffin (ft 'Jvii/b:' 

Jsfkli - er/m- Sink/ J*\ vkrt ft'/n ut civtu. (orpn/ 

Py fisti Si’MAiU -cnt^-e-rjftAriC e^L a/uc s/t/Ati y. yrtpup . 

?lcWti CMA*L bttJt'6, nc(Jd -r*n/H< L U. Cu*/t'u/ Jp U. Je-nAJuj 

fctUj. Av'W dcyvj *p4 / *A aj aw flu**. J. ynwi c/wtihtin.ft'ntiij 

eY- 0 L-*A*h r jttjlr/** Ayr*/. 

•xl tfw«- CtYu'fl'ti Ao/ii l&njw’iY T/tdAYtY^ y dun* Je/3/ 

7* rtyi <*J / 4 .' aW/o. a*. lr*g .pjvflf&tl 

■*f*ije*y4n( /cJ-. 

/,W-^ fUno'iHAe/o prfP «>4- Yen. fl A/, M*- &«4. / 

yiuYtf p a,* 6*-/ cymt tv. a 

' & uu e* xfl'lfK /r*.ytW et A'fy. 6.cyit. vd- 

Jvsxk- jrtQi'cc/ <n A/kwaS Tfftyvj.v rtvpvj iyeyU-\/ 
a/itv^n-hu- 'frrU'h(M?Lt- A J ceflA'stlJ!**^ u-/>Jcs m e/re* i/tuJri'lYg 

UyU: l \ \ ; ; „S, . 

3 cAy* l i e/u& <xony/o ytAf'AffJU 

Ariyevuvj ht'tnirt. f &i CoykAtv^Af < 2 * 1 *csypAiY ex. ftoui fAfvt^- 

$usiU~ ttlOi'cc/ - tie/M. ash<rp Aypf Yu<r feeiiACGvJ / C'rv/J 


//ep fc{ YiM p b 
Ji A.till. jun 1 m , 0) vi u 


tfitb. 


JpAa'vrtwY-; eti~ cYn^t'er-e/t'/t it*. , ' 

ttUwe/ cnua^ ktA' clY AvtJlifn e// v'c-YCf iA-"f*i* 
frVt- juJ Auf- Ah^htfe- /AsJf'k-wAtUti. rotityv*' rf+vC- ftrJ\ ecmAtyvuj fiJ- ((■ vra/- 7'7/vS. q/ 

f yr /<// tr*fe*A i*t -<s/u*f£?f\7- 

f tl *4 'svrnp wt*L 4 *- ^jujfir^L pt*r/efrt<r/<*. Ac . < 77 e*> 
<urfkf 7* Mitt* %*'$(> KcTU- pro Je*7'u* x fy-HViK. 

'jwniwUn' «* 'hutfuf^ fiypf^ ^*U**7; <uu_ 

Tm'ifi CYUV* . 2eW« cuvu//# '({* cr* isi'J-urtiA.. v*x p fc j nTe** aTCy 
'net. soovu*bh7 yc7ryy V, e/-St'7ty7' <<7t'-uf0t!a7'- 

(7fu7 firui-^ex- f‘'fo‘ S/e*”<7. 

~ %y«rvfcs- U pzy/ynetwT/^ 

jnUsiUKU- y*u'J ^ri/^ r»9?crf. 

vn /« 74*re/(’*f /Z ' f('$<fe. / afi«-2 ¥e/f>£rf 


pasrrkU' ew**~ fiexrj?/u-('<.'/ &- ft&ra.(Sifei 

de.JrvJfh'ty*-' %**$• /, n 

s gr& (*/7r7 eart'll r <. )'n Ap*r>'*y<~> ^ortOd^ <^WXaJe^ 

,tA \>a/<lrt crtx. 2**A*S a c* 4 -^ yv< yu-Ti'rjf e**-- - Ad $t//?s ca z. 

/^e/L'utalW. r7f;wb f-et/u tK- 

fyd/f, txynA trfl'w^y- ttrrtf Urt> {/ir*\l***~, in' A&rttf j?7t- 

* {a 7h<muA(a- • j n fcidtrt. eA. h* Vre/e/7 pueyiryttw. fonTa-w a^pxrgAi., 

v^»«Wy/*v- -■.ouppt/f-yjrr.n'sn t /%, m;. eAenyjfa Z.U^ 

n/bj X okvu §\A /w-~ eraa^A. Atrtfev'^- '7r 7 <VMJ/((n‘ 7rt^0f'^rt7 9tertfr-rr4trti 
Jcjwvyl e/- uA A* pp- (efywltvy■-■crrdrttAi yk iaX - yWu4<‘</ cvn/jyu/. 
fxdiftrt artdi’vuTa ‘l ^ <Le7ipaA- dty A h't/. /< J 

ejur ft* in TyjtytA-yA’ /aTwiio < mfcpM 'h77. v 2« '<A^ *7**“ '?>, 

rrxfa-rcL. 

ee/suJ x&t*. <#./a. c*.p.,. *«** 

jnferCrril peTte/ et/rem <*j tfueYht/ ^ xPa//: 

-fesa/HU m'6i</ <?rfduffle*' jnf^rr't?ri/ 

^txu> /uaU- 9 *y-e a/uj fay*rtUAV oa~. Qt '</<'. 

9*faru'*A- aJ 'Xof’atfitf. fo neyuvj r $- <v&n.+--et— 

artf-enis. a 3 r<7kti&/ ^CskA'uu*- d74rtcu4 % 

n AiUX - Wwflir t '-idn^T*- Who/ /t»7t!4t<- ( i^c evt„ : affit4.+nJ-vy 

d/f'nwto. e* /nf,/,; frf.'Jc ' •ivcLeyxvH*- Y</e- *&**<«{ <*? ysrujtu/xt 

fa <2<*- Pt'cuMrvfi # 4 /’wovxdtK. <eyrfrfap* 1*/<tyv*i. <J*' S «T /re* cf$' UM 

freiuJhdt' vlL- *at't4<4 fei/<ywl*h4j7itu'Ji'kcv a jj, e *' 

fofapi 9 \'d 4 brcrfc</l tv* A 'M-' <'/** ^ a '?r- *“<*■. 

y<> cf/t //ct't*- 

Jnil. OL.t**p& “f- rf * < % H - pe^rf, 

f.'tfiSvL erf f&fe t i*iV£?c£. f**'[*y jrthr a <“&*' f 1u y e * / T*(k. 

/pf/'«C*U *hM ■ 'Tk+W ‘j *yf&/epariU^ ptf *&£*** 

c vrZtd^'rcifiig a fa( / l^~ ‘'/•'O' SuppX/- /y/G /{,// 'J >pi'ic/ou/eSu*\ 0f u 'rff*4 

rfet- ^cot’/fd, Sn aJrJi pn^fi/ ^ ^c/,y/ aett'pji- fx /ysL?Jyrf 

aw ft Sfr&rv- tya*^e*<rft, a***'* SfyGs'&U ft erf A <//<»>, '/ft^-. 

yrk/, ex ^ erfft " - / 

'<yfioi Y('Uy±< '.owrfx fic/crfxrf u *X^-<zJ r#d,'au^ 

ur J^ srafaf-ar#/ *X 'jftftfi 

y ’fTg/f. rfa t'ytoff- rfn'cot'KC/ ‘fnrf/u^' 6'rfeSa / V v-e //f m7 uk^- 

fiycrfAcf $rf4*1vrf. txrf crvr'GaJ- <i*f. AG- (trf/exrf. 

tfjcr/u/nUixj cx> >x^rll7tbh fi’fwrf ?vin(i , ffi*' 

pwrf ^ krfJui cau{ aS^rtMr 

A***- <drfW«^ tusrUAUlrf % ex 

nZ f<nU Cjm^&xrf. yfresu^ p f „rf^yuXM- eX-jft 

e* e^-fta/u^ ^0 kya^uG’ 'irfftLe. 

fttrfw f< Z^fX^k ,K ccn T' n< ’ u S £'% tuUj 'l ec 7K*dfe*(6v/:tM»u W ? V 
£w** yfyGi'k- jryotcrfht • ; 

■icy Ca^yuJ— /ep/fwuu\^. 


£*X0 ft* k/ n<L< ^ a a. 


yftm 


J rfhx'f pm HU «cf~. y/fSdh. py*oi'{!lU*< «y+<£UCsi*^<r/<il+^ 
jierfj-J. <ynxnuU. cx^i- f $al~ e*- Aipfi, ctur'tfe nrfftMsf'. \Ajt- 
fey, CfTXtxGasrfivJ■ y t/f arfu i^rff'uu^ fpejjTUisJ- , 

f^U’dti-&h errfg&*k' cA^^yr a jf I'rt ec. m 

$/.iK. e^- -rei/<Atjkre+-\- a^^xjio^'ue^ctn/ixX: 

fyx l Yrrzyrn**^ c^W^/ ~p.arflCl \jJun< , ^ cX^vX dXrtrfk~ 
Qs/y Sp</“« ceve^t imrpyfaeAt^. ^cjrfiA'ruh " a , 
Sp(fi.orfcj ^tcJuXrf- >i(/ clG’u.J e^/~ cp*xv)^ &trGyHi^ ‘° r ' A ~ 

ctxefiT-w^/^ fuerfjrf prrfu duiX . ytrU- /frfnx^ A*J+~ 

YJkrf^ ^ f ’ cyX \r/iM ^rh rfuHx'utrf #TtA*^eyr<- 

i'*r* — ifity- n-fr^t / fn/firfrv<y ftetrm/lv^Y aj> y**UL/ 

/t*X'*ky **—-it t rrf^- <^ 7 - iMi <*' 


i-e*\J\/l w*$<tAixs v/eX t^K 

eJ~ fOUA tX . 


u ’ ^^>'c4<^ / jmrjdese^ 


rp mntidA*4#fa»^- b **/ *AfvA- 

JUL.tc^yd)mtnokA«- YtJjcreA* pifM Mjanuv*. e#- &n< 

fflzs p/*”% cokp^ck- mAfoty rvJktvY. - A . 

cmA hyh/n(* ty/(’,A \M / U^/ <fnuM^4 «x jiasYwtJ, Sinyti/t? &i aj 
jrUrk**- C**L^^,(trJ ^eiu'o /&nk:f{'c*cl^ / e UrnktO^ 

***v *cdfaik'zjj-fjpftir&rffoft&tAiy e/kJi^A'cni^^ 
V ci *rr&()'&{<*' cmUiJn' / /t’muUnAo^. Ve /any u . 

(oat/ <J»* MuJtAja^ a) rv^rre/t/^-. 'ont*-Xofip. mtyuij 

1 V ^ 1<M ^ cjrnJe^u.&rd\Mrv^ __ 

Otu-^L */*aW. , , • , •■. f . ■ 

‘Q v ut!<^ ?***'*«/ ukr/teJ^f- *--6 k?°- <kY c 
ytn'vu/tftt &***■ , 

jbnJ~ ruuM?--c/y*M* 6i£/ tomMitstu'a . 

?■&¥*'''<?•*?$*■'.otft'cu&A’k ve>rfe4*»f*~k»t*iA#etS-. 
sam'hk 7M$J0~ > eY^ Onea^i a-U a. p<ryfe asrA'cuJa^</itS}n_te-/7&- *As 
JyAf.‘fue**- peYMu/.^e^CdiY 1 " • - ' 

< £m'k Aid-e^n'crt, 4*y e/,. kt/e+t 'nre- a/^ 0 Yc*'. a^&tfcYe+v^ &*-/*</<> 1 
<^p,e4a.fik^-.64xctJvit*!icJ onto*/. 

tye'm'p «• <OeYlek&?u yk . t*e( -<vnJ*^*AkA e4^^rot^b'utkl n 
^tu" ' 7 . a- ^»Wu^7?'- ooyqiOt . a. A/jpeyfcr*/, fr/d£e+**~ }*&rlt. 

c^*.. 


.. . ., tcthvf/reA*^fraykl-A'ri^ 

M«U<4. . 1 ' ■ 

‘ vk -CtvJt’jUAte/ £^U'jt/yA*T- / ^ tdfey**- J&pCYtW, d/Atttl 

J\\^&Yl’sf It* eaAut"' —- Ceyy'JjC'T^— ; yj e/ U,t* /\J~Tc^KOj rX-Otu-/. 

t*t/r atkey*. aAb'ucb' v oAtek?LAit»*-. ,•* cL^fcqi/{y/t'{. tx^_ . 

JointY /yiasrle/ hnstH*'*/ /taAe*^ 3$ < /(>'•*#' 

kS- cayui**- jtnOiA f? 

5oce/~- *y • <k kAiC- 

Ve^« irMt'tjuY /\A iflp 
/t<vr1 efiMs al crf/aM x ^ 

<ku.lrsb/ ]'rvhekef j^4- 4 tvjvffOY, Aterfic 
£2ua^ a. 3 {it*aJrf7 JioYk >*&£-- <-07f s <^>i 
vuL aeV^Lr 1 *- eetua t**-- -^il/caoSz _ . 

kkfu 1 ^- -fr 1 ^ wX r« ft* uer SU wax. 

Ctf~ Cf*k\ vicJ~. 


^ A'A- ^ 1 'rAifc L 
pc/7/&t7'rr&*A~ 

yi&6<L e-/A &c/rin/ecMy' / ky 
r ict »' res/i, ye*uhi/i'uivs~ oaugfo. 

1 -ek- 


up vd+vt^rrLe/-a/. 
v&yJvL 2^- cxfmmo 
/asyjj! eA oeJsvAtxy //. / tfaftufr a cfau a a-v 

' Ti Hf^iOVTcof. 

rfiertb-i/''djji'cu/ofr jitifr' <z/ fiaJk--f^itPJi 

Avtitydrv t*. iyi/ic VV' efrhff- afrX&rfAr -fV<r a 3 
ye^yh, e*. pjrff-esnW' ■■#/&’*'*■ Afrr \ftn>*ijfi <vyA'cvtfaAzy- 
(JiiheViit- {jWh*^ ylr Y» cqiAy/>* /y ~ 3&nA‘j/b/mtn^ Acu n ^-vUlm* 
jw'r* *' caMAh^T^ • ," • . > - 

‘ iMfrPn*- pu dt6&f*M' /A4 reA'fi^fUfr^ t 

a/Vh'odvJ c&Ahufr. <net it/f r a*v<~£*/. yru^nfr*v<. ejfe- (iaJo ^. 
1ei:JjU*JL*i tX corn*\-e#A. 
if*!?, co-m m. in ^.U. <v*Ac ••' W[*l>'./aM-$-eU-.yv4) 

AvA-^LoAcr*- a^fcnertry- csrfoytw’ SfcefrA. ftt* cA'n "iJol-'Axjfr- 

pSL/' /y-yv-jr/yA-ccXCfyf '" '*' 

^2 vt/i'— tynyiAy/j wo** ca+efr : $ a y. <4^7^ 

?rui\Afry\ extern do ^ttn<*~ erfely ?&&/&%}-/ 

o^^^ojufrycfro/. fry 

Oiliyni*/, SlWnjriwvJ /n. .a/'f • : yen&nd f - Jr*xb o. • 

’%^'" A - ^rtrk^y^--^ parf 4+J-wW ctwh^fhJfr /O^d^'udw^ 
jfrertti- fU Jy'n^iAy/,'*^ <*<4*4, frj frn xJ(oy*tix'«<iJfrf 
xflrz^aAcu/uh^ . r yyj.c_ ALvpp. >hca/US /nfesnsjeoofe/t. 


i/Co &ya*twiAt *&y 

- -^AAitfY . fra a. &*u’r*~ jttcflfr- lynafvi , Juty 


$vjl t 

mo 

*&$$& A/r^ynx 

>£**"/ , ' ■ (ifoeyyej 

Ju ext Juuj_ fr/TKAtffC «2^C yrViluJn' feox'44 4— 

pirat fw A A 'if.&vf— yHjtJfryiu' jyyvyy^ n.<- -m ofr- ihAMwOI**- 
&(b&refrs. gJtvji. £j*y ^■„■ dfr/ewxofr oJi’*- fryu-^‘^4 

/»!'«(<. ^iw c&rfwH c&ve/rri. ' - , - i 

/<r/^ • ' -: 

CL- Je. \ffr- y<t//h. !)esHAiiyjAxL- ca^)ifi/i et/iii'tM/u^^ 

omia ^ yy\iiM fr*- %• -rCxAuf^ ’U'<^\haa/\ j/(e~ veX^scfrfr/' 

frnt\\Kp*-h)Oct &ifrvu)ifrV r&nAkj/nia. ^ <At ' 

tfdrerh- $u.vtkiy' 

<A} ')**.& Mb/ ?r\ oUtf ?i_<iuUor*^Q u-pJt'a^_ A-tXifrPvi /vv_ canJA'friA-, a^— 
jK- /trfJtre**- ey^'tarvfr au .«/. vestefrac PenfrMy 'a/efeAs* 
xfvM—Avxrt ctnrti’c*/o c&p\lAl ouAm*I*. 4i 

fiL&ncap^—aA faZ-e^v- a39u<\ A^ifiY 
/umxU ‘nw^/ f&Us m <u ^-h*^ Zu-pAf prime* . 

tA€-^ ** *&«*- **fe»***c- 0 */‘ 

£ PvJjth'itA*^- }H dhvr*-tu^nfUZ fyxrpi/ii&m eZk' aA’cn^um "/ 

ftc*- V»V«W. « »** /,’ ■jxupri- vutfid eJ^ai&'cuAtf 

(' ce JL e^jyuu/ Qvd WoM eJe*~e~ -ny* p,r/ic recko>p< ^ <?£/, 
uA. w//d>««^ «V adZAtv^io- saspt'A 
nee o& yu'uj ajh'ud*' hff&rtiiAa**- e/c^rti/ JeJ m uYcm/^-a^-ojA-^ 

cM/ak pu.^]OAZoyoyiZ/ad%iii<- ™ uYouA^um_ f-a^Uu^_ 

jnJkn^a^- muh< srf-.feL SdtM**- i 2 .- ^2 cam'^lZ 'yt*uj lu /t, 

dlJeVw**-(/pptrfvA- m m o hJ’i/au$i'f*red~, 

&'<■ zryo ArdZo ‘Molwn^ capi/ii Aupt/teem^ .^W/ u-uo ec e^AeiLC, 
MkiM/o ccLfi'kZ eA vw^, A ) vOteA*'-**,. 

p^f/'^ aS raJnuL nV»^« , *>* fa 

pdkeMxJ , .tfivtf 1 - Wd»**£*S^5fc’ ta^'hiA^ ^Zipiluy. 

Ife-fasjt&r ,A tM fr&it- Z^uf*i9y/o wt ovl&ZuS cap"**- ; <M- . 

fl'cifi< , '~ Csfl £&. -t !&/*/ clj <UAW P^lVK&Al/ •/jf/iMO. 

~ o/fZo'cjHM/^ CAsp/rfij W«4««. -dtpre^oA /yAutff put cai-ptut-9u^ 

dVAtv/, Si'**- vf(o~ /m/inaA’^v^ a 3 /whAnr/ / put* cum^ai eel-muA^ 

prvpjvp ’cxprilil j&ftriU/AZ «W (<rtf« com mmi /• >*<'< Zepyvfatay/fa 
veZ(dh'v-f v-eyat- ad (&/ew- <h*u jmmoAf ro/Yo A A vu/ZdratinpyZ 
ciYtMW avh'a yt**> &ji redo -e* erZApt^o mcflu pfa^UUsy, <M mok*f 
arnnij faca/afa, a 4ea u*. drmtustuA'ir yapfA'njvptZo^ e/krttyy&eZ- 
Apiwkdfc'iMj ‘W'OlvZ 'prv^faZ , hf^tt/uY-pM ft/i a 5 Am* 

^ a 4 s]ydk f*.cAw>^. rn dfan^ ptypf'd afa'cu/o r&ptk j cu.m.i^fUy’poin'Z 
<Y? <q>Ag/t P^an\ -tr^MvdiPtf- £f Uia " f ,u e/ea pfA Aw (A ■&£- Fay# 
&J/S- q. (AnuZvrr ■ a'btiunwM pma. Je/t'Mt* tA muiwytpt^/i'o^ctytiitm }/ 
/ cAk m&niA irmZ easr\ asy'ti’odj 'flsn cju ne capti^. Ad hi yk( 

eeKipu/n un!e^ /f. a'}nuTtiZ/v. a^dZ. nn’^Zuy THuJaAe^ AdJe'«/''a^ 

&- UAl >*<- rttoluy-K. fte?i' /upifiZ prpfjMuAJotei-t'fo'. 'v>‘<k. 

oAif aun^ 4 , dfiu'Alb. $a/. A 6 ulA ^j^'/ ntt-Zoo/c/, t^c.. 

rten So. yie,t£$- Qturf $^erenfe^ Ar‘Z'(U./cr/ jtij/'/ut-f*: *faAjAtfyct'd a.J 
}txtff jhoUjlJ /fecAth*- A jAffifwtki. 

*t$n'Sy'jcli. a sfretutf/rfi' /2>J cctfiyon' o&dtffjitv/. Aw*- aAe#*- Seta 

/t'ya / f«enJt *- pis of p^ZafA- fy a 5&//M. pynrf/Atsit- ptrfmy ffptcy/tysAi**-/*^ fvUn \Jb, 4 . dMttk rffordryifc <* ire^JeWk <* 3 jce/jitU- e*Sen/ U n c/ ^ 
jfiU *^} , tVHM'lti Cifcy/<y/' 

<l a . M jfytfp-fj'/ & 

^___ eifAw . M* 1 ' t* nje^Moi^ 

con»erf\ il *^/ e/ £e/r / 1 ^ l i a $arilh'rc&jJv. 

y&) i*l /*'<- 9*'*fy X fy&ftkj§j (pvprirfTj^e^/eJ (l rf f ; 

ikrttXfar/tf , 

a. ef'X /ed-.o.. asAgifit^ a? tyvt ,!64e*nrtfCu*A/fo*i--^ Vtt 

).#&£■ 'A *fj,#f**' fa 1 0 . 7 - U -? - 

ttf-Ti*) <?<■ aWoi 

HeyoJ- ^ tifcjr- ceuXfate*^- AjrtyjrtVr&t*-- ^WiW- 

A w-nlt'c'r&>*- /-fi-few’/rJt^ f 6’<e>0 atMiPXoi- a& 

n J(e**~ Iryfen’ctfovn. y • 

%U. ijJf^ f<^‘ *'■ VLf.tfAf/ty^W t w/le&Mt<.ctWc»KM f _ 
ftili~ av\o~- ftxifCjSof «4/»tC *4ikiwfaf r -eC Hts* &r t '{-C / H , HK~' / h(vYfe-. av#i 

id^tc. 4>W~ t* jJintf^junxe-rjirfe4u{*v*l-. 

{UX(A 

i\ • ATdilf. t/bryUn, ^t/- fuyrt*#' cisp(/j)/iy/oj ^u-u r in. cwk'appvik.. 
pilttut' ■ve4 / h6w €jf~ jftvyy eftt ftdrcX ( ul. ^it/c/oX- M a*c/cr. 

yltf*- j-yhsia^/y M. , ^ r v&/d '• tftzJ co po SiX- i J-ew\± 

Jcht a t Cjrlerioii, Cj M J *< M f ic^ x^iaJ/ 

rtgoffttxi? 

ftni6^yo~.jivr1 eil^ jwtUti’rf •MSkftrWU t»^- tifUi u\ 

f* &(f 'ii ffi.1 jl, 1 Vs^/I t/A 5 'li'/fti £ns*t/ij'tvC i 


.^’erel- cf.!> ctfcufv-//rec/vn*^ / a&eo u*. Xfztt fait&itXL 

i- att'SeOst'tlo/ co&C cfrisM %/6'f /eJ &£. drft'erifori tjK - 
-/ <-vn^--' vna-ftf rofle ?tufh/ / ^uffPA. re^ykfrrustn^ 


asi'ityt'H fdler /£- <1 
Orttericre-s <U a.'j'U- f um^ 

tv fit • ( v -V". 

ft Ccw' P' 'Hi ^ ^ ceJetW* <rc/a{t4c*p* <*~ 

<*JpW . v frx'dTifoft 

Ac ft M «rfi<t </V ^J)^' ^ W w '^« 

^1*; pekn**- <ncwu> j/a-r^ 

ftt/cw/|fr/( ^ 7iajar#- a J cujvjj/ 

&A Stalyjvl- e* /Mer olran*(]1 ftevv uv<- pmlujL 'u-. 

<vn»e- ^eSftfn ftitn- (d$t’ nCSuun**. rmpjr'v) c/»yJwwv^^ 

ctS/e-r&l’+iA. SlAhrTt'a , OCA^fei - 77 * 

fyl SuoJ- pti'nuf r o{ fi/Udtl /*. /fift&L. 
<Jr ert’A.* -rrc^uW f € Y 

faM'%»* &&' S.’uvJ ifc ex/ Ci Jp^ si/- LKX Inesnsc 
fis* W-/*- 6 avW / vUL ' 

M f '-<»**/**' *****»-■ 

/'hcuY-irfi' cirfhtrvl 9 cJi'hu*a. '£&?< #&tX 

co/fvn! nrifdueM^/y tu-Satf'ceA- cuful t^aA 6isj~//ifyeset-y^f^ 
aiUd'd US/. cArf^h/ <z^~ m 

uMU(fn^mrx/ Juv/ia 

lai'f j' $• > c - **/* 

Ca^to/-n #71 

fjU ,1. **ft**»ry. W*„ w ^ „ er ^,_ 

rtt>r< fit///*- ■*<' errdyj pAAiUm Ofu/ d7u /ex* tfn*rl 

$a/ji(e/. r-e/ft'Ta/hV &i vr/ • ^ 

Jiff 

tfh Aom’flX- .to, xr&ytefo- W« 
tfjbj /iu m - A - - 


e4/~ e/uf?uc/9,' /2>$ a. ife/ii. jpfZ/ 
f t , ( fvrffict^ *!"(*'/fitfl* $ y irt 

ItctU/Xi*- fta-iie*™ } * (/I'nai-u.nbe 2( 9t#A.- fju/t'x a tc /.. . 

/? ras/er?^ ef(i/ aft/pAy/z/ a/1 < eft i e *f-ef w/ 3e/ct# d-emle ^^ apyvuu^. 
pnkoWri’ni-' yx $. i/uiit&rup*- .vt/yUAn/xt*^ccu&hAtiv/<*fi e# 

Yj! in &f. ' r€ ^~ 

7ii, : Utf} iMpvti <p. ue f t 


i s«S'M* .. . 

' i 6 9ijLultncf(A^ 


%e-6*p e* Jirtv- ptu/H ah- fS^fuH- Sxl** 

Ci. U(H'i/i/v<6i. r>i a ^ esufa /,. nff W 1 

te*i< i%‘k. vfv- pii/yt-. , -.. v ,_•$. 

Jy^tuW tAf**/ e a it*-.- toOcfTt/j Cj 

jm/.itf-a/Y'Ji te/lem cStUituJr. 

.... . ff <Jy, Drf 

VdM** /pi*<*, *s ^'suJii in. p-o^/^^icJef. e ? * fi'*4jbf/ 

'p/m **v ys u tv\A/w cjuh**. 7y\a(t^jy/A'm (*/*$*-. X Saife / r1irr e i *C?M *v 

pfwtc/ j fl/zvirH' t/W Su tAf uA p (t*A m'WW J/tfe^faTu _ 

v conpp&tt Je/ f 

y% a r fuX <-v jHa CoJntA- Jec/m vm . 

Srfa >pf&,-v4/) < ?b%s tftjtiJt/rfVeyle/r**' /apun. g/t~\ 

J&k oje/M J oup Of Ay/t'h\ o6fcf**hA -(**Ak?v^ ^aJrC^L- / /r/ertg ^ 

/e*^- nLpual\J/t /vv. ejil/Cet+mtei* • 

i£/i WA. -At'- y^UAi,^ vfA **A Trtmtf.'VK r*-'- 

Ap’ t/uM aftepAjffrftyffous rttryv#Ps (Aut f?' 

/rvyiltrru- / v *ip. ^ • M-- as/l. <ueyU/rz/srt/** <**., -^_y__ 

c/lftetfoA- if6 rc^pt'enif T*,n\Oic.Ai/c pKCfw'pLtc Sdt (*vter> tfv-efci^ 

5 tflfi fa l i r4e*j?•(# ^ */■ ^fcau^ con 
'Idct*\^Uf'ctMjj'ft'.ffe**\ief. czrttrz- <* tLtxAjMa^ atetfedny ' 
y.ejd\d,i'fltddJlct^^A/ rexscd > crUemid■ a P yntlld, eA j\, 

(Jd- Cl. ic.y/ftpesf.^vjc '■/—-' 


In j.(cri/cj, /ce/efij r * 

d 'oftflyAf “7 

e//c 

J'u.jjrttyi.otx 

aldcc-^ yzc+ir--. 


7 '■ cow iMum’Gu/ ah'utnjUyYuTtcdprunA. //dud 


nm&^ 


tifolfUtn. V ( f f/Tsj }a W 3/ fdi'&nS*\y t/nc / 

pds^&^>ddrud^ ek ytr *»< -ea/crtA afftepfifar 


xt*. J ed /pi ui*<- 

i/d <rf W otdyu'hdk'nart^ 


<j di^uA- 

d JaoruH* iu~ ajifae&ed\’-/ v d ni Ayd/dl*'na**^. / pd ^vj(^ 

e^'d/pf /pen %pd }kJrj'cdu f**~ rru Xuda ma pi ffp cemJtcd vd~ 

e'dr&Vfi*. fd^'erAL./a tenttd$*!eaJid / yn * fat/ /jtna. /xtry.^'/Udk 
id ami MA'//ar*- jud <dfd &c y&v** 

caret- /no W; /ej/y^pAydd *£**? ifedod. ccpcy)/yd' /,'nuludi 
efe- ^o<y/— ?yiuA<o cavt‘*r j$0. <f//y £./(_.- /rty erSi'urdi? . cm*a. 
pUtJutY And fuJ<aA^ f ^ ^ vd^ f u / e ^ud / e ( ( A//yarUtr 
Jus/yc/trdt'M. ejitjl/cy/d- 

fruujrfeA at cl&tii <f/Zd Alin' <* JteJiAif f ZaAl'cY' cpdi/rY 'd <x 

(f- <f/f tG- %! ctfKjunu oA-(Jr- 1 1 - «•<’/£•/u pad-. ccy,. od. rf./ecx/hlM. 

ihu/t- ud co ccyjU '*\. cdtojyf&Z^ni nJ.' t i*ed 
At <?t( fAtddti* l/A‘ /*<£- fcd£i u\ AaZj d/d/oJciyi /i&sdt'J-Jtd/d/l 
JM*f (4*4 utt ftt'lw tM tu. cftfl'd- jZ’t' I V KA . 

id- tu^< £*/' Ju&lWvu*- \red«t\K edi-yiio} rejreAei<$l< reu*Ut'c/t{, 
Jcil l ieS—tf/ fcunAn\. ed % ■ huctu’d e/A/C. c**t/ta*e. a\uC. coccyx aJZr/bj-. 

gutrl cutje^ <ur*jus</<M cM**c <S/f/L '//t'i/u* dclAi^cSl- f yeZ'y-uMtA 

f-6ikiuv/j : &h*tti cSrtpioftaxA- 'cdtdxL & coccy X cl-J pcH(iSi L ¥f yitoJ »■ 

fWi* cacvHt'ntffar & d/rar/ecd 00 cmAL' tsflca j nuM^y yv^i&kysM 
CcCjfdL- QvoS'edniMrttx. 

eocty/C- **7' c nil ItI am led e> ttcdouKaxx. <j»uM*ety e_cjucx/v e/ ntiucsj 
jrtvluut- A'ttt.. rtffrucSuS^- tencjyxyaiSonetn. '; 

HZke»** hj c<yd(*j 17 **fa ,.,/ K * ha/ld ■, ‘p hchIA c aidbi/Jf edilS] 

lintpe- c iiei y erf— Yx-c.ertiOcAu/^ ^u, JL<^ junednx, fwotuu*- jeZ- 
cjpvJ-roM-esf<.’<*- Jt (jd. y<d\o i/iA-d(*ja(*y r 

Add t^lYayiAcc/ac. pash) Jrude *«v cm «* c'dA—tn.yra ^cd- eyyAyJd- 
AjjieAd 1 • l c ' A l* uurt~. <rvji- y- d/i&uft**...**■/v?>p*tcefi6*- er : 4' ~ 

yupfd^j Ytd .rfefdfl a J ? «fW ctcslt / *y>iyvif /Itextyn^ /ywl~ 

/*.. fed'Zf-- - ' 
V7 

A- Mulct- oJ rfuSc^P^ 
■ «*"" ■ cap. 7- Ade ^ 

****. VU„J^ £c^t„ 

vt tv\ Xtrx. rfrfcracc <pv#tuy. 


CcL-jjiU- elect mun*— feyrf Wi_ 

'fAl/rttj- 4V* hrtAfr^ jj rffeh'ur*- 
elh erf f ill- t- Je-rftlh/v. A'*"- — 

tfthrffa- ctrttUmUj 

<*rf ea^xmrfj j 

f K 'c ^eShirfliltMU*/ jlun'tam ptdhrrL/ 3 vxa/i. 

e ft\ij\X ferf~ crfuult/ aA ScJUpHsrforf CjVi 
Cdhrrf /e-Surf\irJ~. 

■<,/* ;>/4w. jhA~ mili. 

puJicvrttw™**^ efufirfr n^/vt /„<?_*&/Jy*.uMnfe*f 

rturffuj aJ Xv^Afet^ refer? IckeA- uuc 

-T/rf/yu>u<r1 

?■ kecfefofd ferfeu SK <ju.od fi «, fafecK, u^AjUl ?cru^^ 

accrecuA- ?\i /drft’icut^ rciyrfi0t.ahtOr\ . d',/ rX-a/ut*^ p u /u'oun_^ r 

puiurtJtf cpu'Jtv*- <r-’ fa'* !<y-feuMci xxj &il- tu^rfulu uudotf/evu ccuxX X 
eAmtrfurf A?\aJ< vrf- ; iWVASi/^- 
■. 7^<?A A4/f^ 7/ 

nrfrt ttiiVd iu- A' dmuiK~ cjfmtu-i/rfurw e<y<?Cc*s o-rfepw. atchc Jy/w'~ 

ArfrzQerf gx %o4AtA nr/pc/} naJurfi J/fa r in'rt3r 'cextA^, ou w s^h'uxrf ' 

rf^a'cf A'kA/ cpu. ev Pfejfevrr urfAu^m mu-feuf ex tuAKx^p 

■OrtvJ qa /Jc-v*- a*rf<’{vJurf osrrfrfferf & k’jrrfwn'/irfSK'x yrot&i. 

lacrt'j rtJpcdU: : ^ x ayerfij eerffeyf'*/) t r&A* rfx/rterrf <*r2t'cu. 

c/V fV 

*7* «y.«tf2x. cc/IUm*•*<- cum a &lrf~ iM- h* $i <pt ac/nrff rferuerf 

rfojuStu' {«fan< hedvrf ; rfn?MAkrf}rfl ea^iMfirfutx rKa^orui-- 
ox'i. e-< f} jutM'c?rfr !j\'ic 0Ax• (v6, I/.’ fefi 77; rfipjt./evh 7 ■ J* afe'e . 
ex C(J-'<A ccfvx m. 

ftefefi?*- [>&*?*{ c^unf c^(A ?n eru&n'tr< (dA^rur^ 
jiiirffe ftYvpA u-e/krfnrf et. 

Si'rfoS feurf ,V//<WrtV*9< JrtrfZf'rcx hMrfc jnf<ufphf^o 
<x vrf if€r« <js) A-A/ XiyuJ <h cA^f rftpp. rr&nAviA 

Atf-.'l- y a^<c. \ y ' 

OM.'Tcy '-TO rr^/tA 

rf?<yfArer** cxrfU. arf U{ /e/W* ^ ** vou/n vu/e ceter** f*rfk 1 
ttxe4ce*rf{, ex n <rd>' ammMvUu h\^ crfA cu v&iUrw^ o/ftt ux orfn/£ 
Pfc'A- j'c^t'tAA ld.(' r fvu ^. feAvtn^Ur^ 

erf/> if r{. /jp wi‘»S rfirrfc j^'rfr ’ a ifrfcAreaAA ptc-r rfy rfrf;-n - 

Srrft’rvy. f ’/iim /*ferri a arrfi'cvy/t**t/tvY uA- 7"- e^'ere/' cpv or 

^e^rtr & f /J /fcJrenh^V. 
1 * J c(e $a a. Tint e* /I'rtpl'A Mt'vJo /wnyi c^ v^ c 

/•, %Mca A-fiW'trf ****/■ C&*t*L e*uW /trc 
^ ^ /W^ jrrv&fa 

C^/uu^. trrs“^ m - ., . 

_ C'CLplAl- ^eCA Tfl U**- ^ tSvtwtVK *.-.•■ 

trtif/tdos fed* *' ^ ^ f t/V V ^'j[ , * ) 
f tA , 1 M 4- crnaJrK , J PActA*^ a /e^> 

* iL/eryL^o- ~ fc^- 

a/ f / ko*h A,v ^ AA<*f ty> *" ,r. 

hJJ/fr** e*h ii^/**>*W- 

q>ir<yxr~ra/ 

fHKOJkt^-cof/yevf^ po^ft'H- ^i 'tt*i4 f*S fySvrcrfi'f*. W^Jcu/srm^ 

^l,. /*/ A * M T 

gcarr* To ajCfv/ptoV ... w 

t/crt*™'' -?• ir/’j '!••>*- *//~ 77<*v£ faeW W. 

<rf-tfrutki'f Tie &^oji/oSa k /"i> A -wtf aA/&¥wufc 

adeSeU- ivh >>«- ^ , •. 

<rvVap#{Vt/Taj 

Jyn vAAnrjU £*/’ A u*uA'« y/aiA/^ M a^^a a j ^ (Jl£t ^ 
w.oluv^ - ezA Jjn ns/fA rWe</7 /^e'ucA eM— etyAArv^'i^ . /exA^ -*W»«a^ 
cojujifa! AxAreYw/ur*^ yurfifiVir*- CA (Ap<A‘aJ afycMfu**^ 'Tyiohtw . 

-»/«<) «. CeltW, catw- <rrut/u<f pudix/uv*. j ntov-tsn'Yidt-/ii’<f. c . f. 

nt+y espo 4/»<^ #-<*J-<p)nptA'r/<y c/v.y /ynwttrvi 

£<V ixijfer** 1 ^' * §*(■. c*tttM*vvUv. ' 

/in'w^ Ac ^^ntyTi/Si*/ Su^uluS p^y conspApA'ex {/>nj/n'di'wA- 
cjiUuU ^A- crflt'\M*<~ txA a/puA cAyiAP 2, &LspyyP. <*7t/vn. cep. (i.r-eA-,^e^L 
camm * ‘Vi ?- M-oAk- *}(h‘ JCATeriePrtufu*\ c^jwnJe'^^ *jtA- . 

Hsn. eixivx. A< mb*- J ^ 

<i^r2» Wo / {fu.wAo <pdier^ n«*- Ar6y- 3%J//i‘rj/t^nAu/^ 

jftjlasr a/c'eCti^x (tfa'uhx cotter pP<T AtyATrusnA'a ptx_ j iAnj"nf'n/^-y f '/i / (e /eJ» 
dpfttyrCtA. 'Tf/irtrS 

t$ . t/ktJ A 7* t-g*<*#- 'ifcSe/Jr* 4A S^aArwA.. t'* AanM n£'/rpcA^ 
h*nhi*A- caAijatf • np*^\ i*-7^ 'ott/tf /«. ftyr* ■**< Aer*prn / ° 

i-CushU'ruh}*-' -eA- /<#tpi*4eA A'A/t- S^e^iW ctnAYayo cr/e* p**4*r 
iT*lJ<- £App' <}. vjlvi erf (T^/e^UiM^ q- Jtewte'c* %o T vA#- 

CAMity rtsn a Uo profit* im accjzj'u^' n^./n rwr-a 
ttJvS, /tJ s<Jj Wt 0Y0- tiwU'fujfrn-*- ■&/«/ -&£>»■ SZ<-} vt/-± 
tntUto ituy'tS <A ety'tr ajtft*T<>*+. €«. c^Yjcya /kowta iWifAv 
rYY&t^Y^Yt in ' / C £s(tAl (ji/iw»«W. 

„ Cx^ttrL. dea'rvi unx ^w'h£/>v\ 
c/xaMOa/*' fAsyauY Sjrifd'v*^ AYeiAnU ? /uar^n a^rtiUuA^. 
ViLfirtredu **- few**-, /lx ai tfevx ct^ An a tvi 

jl^hxh ‘^Wa*tU%x a c/ti*utf*/ tftj&fan’unx . onte cLsfuJiAjjJ- 
jfaffuwfo/ avutfoY w HOCl'/***- /eSviAUt*/: 

j) 6 v>/A< t. . Ay i 


yr 


*? 


£fi‘ru'(J Ce/s* yayulS Ot'vuAvfaf/^rc/cf'*- 

jft (U+**6ti on/c^utfi tfY&fHKHiX au M t Yctf^HjJa. JU'HJ/OA 
<k y’uyiA/r / YY° > h,<K Y <lcr ^ muf ^ <y fittotetriY €//& 9ix*/n uY, \rt/C 

<o»nvi u*"l & cv f *<*&<' JfrvtY- r- Jc /uA- an. cy,. 14. 

■ptvrf cf-rptxy/A J? caa/ol. ffayatrqayo- ti*H<A*iYY 

TlcL^tYf^TAl 

'rzr/lf /f'c J*w /y/iasfAtvf' JutiMky, aafrnJvf sffat* mtfy 

eJ&tksad* oJ^-cYamacU^ cu*^ ptc/tr*. 

<tot* afUtrfit*UM^Jc / «i£' £a/- cajt. it. de/hy 

&a KV Yyn JeY.siYpYA. yyJY etbt’yx, c/auY CAn/anx ,Vi 

a/d pechr<Jj inji'lert- 

Ctvfjx, 

rn&H &ash*- vCJe^- / frtaJft**- iy&rf yW*/- ^«<W Worne/?'nhj 

yitob# o<anx *3 atn >t{i/*Aiaa.eivmA~ m 

f'cm-iw. c/m^~ h#rt«- ctnfunyurthY <xtux SietA^rS- ^riY <%n u&x*’. 

6('O' 1 om/oux. t ^nA. 1 aA. ccJtwJ— i\y fta^/h'd- tpux' tits'ceYfiitu __ 

fan(f*n*x. yu^s t cxuux Suyt+rnXs Jerf7nt*x y&runA^/ r xa/^ 

dJyjr/iK' dYa fiYt* cy 0 , reouar~en/i6. nenwiY / cuaa y ytfesnA-, 

<z/an&iTvd- ^ z*. cpnv/t'Sx’llu/. 

A*e_> cAvAdi*/ *J- £fk<- onem t*- 
cou^iAe c6. t 

d~riw] y*fiwJ/Yt^~ J&nA~ ctyjjrrvJ An Sen‘(\'c^y 
■CiLeYk- jl- usiA*— &>(J&nA ca- A/cunAts J^xlAmJt a c. T- (cY. r. 

£ikx- OvrfbunA-- TjeJ W ?cufitti ex ccffto tt/lrfAUM , JiU rtenAi' - 
'n 'A../ .'w«J 


>w.. 

/iXjtest cSln- 

yvh beti 5i’. 


StoH^ I'nfen'tS*- Vu*^ ssyarifi- /nteJanM,'. Y/r*cAi'y_ 

<vnt<- c.dtvyrfeYtnd&KQj. eYnimanA'A. yt^ie/ r+u <?}&*&,. 4*fadti*u** 10(4* kyxw * 

(jtJl* arfOd*^ t/edA rt-*j(*1 p( ff C f* a/tr, */‘ 

/l \rW '#*?** *■ ******** *'*?*' f*” ^ “t** >"-*W W 

^lenxY- trtM*»*x A <«'<&' ,'* trdat*. 

fy,Uru^ pc^d *■'"'» <f*« ”°WY<iller*. 

^ pAcYa^x fiC tytfaruvx,, UUfpo$,'u*^}*te^ ^ 
Aidxt*^ paste**- TPiMud ider*A**~ Ao cxYitttfA+^appiitiij-^c,^'^ 
fc^Ax aLfanW a*#ne*urf<*"&- 

rnjJk'JJj i'J ■ f n<x»d r '* r *~ aJ> Aujirnn' ad'ad* a.X jt*t ef thy Miff nu»w 
)f aajd £■ hxM ^*<4fWi/ cvJn'bY/ cd^nij, ^ 

fan*. fy/hlvi*- - <t/TtUe** c*~ 9 * a*tu~/*A adyu/o caopt fn^vy-ic 
hfi d4A- / -ejx cxSpuyx rfie/n. ia*ft*v*x ef Qtyihi cd->«pr*Xl*Jhi-. 

JYc cr/A'6<d fcvn iAaJh6*l pyWcA^vlt eX pMAtaMX'&dkj cxdj 

%v/UfXpVAJhV . \rntfc- (j(d' tM cun*h*t*en ad xd f»»m. 

0\Jul6 in (A a 0* 1 ') tl& ctOt/dd aduuio. capju'A'f'tix*^ ad tr/Yctr/tyf^ 
YtAtA&Ah <ka*^ /. cvnoJh. ij)>wVw/r; y*. //it*~ <u<t /ryohn*n wt* pnyyeX 
YCtixdrr -,Aa/tx*- fr'd/Ao^v *"y Y&yiaeeviYff. ^ 

•ft, ru dfivr*- dc/fo A*n^r*/ f cAfdY. th p if) . jfd. u/^au *pp&4oJ— 

old e/f /cxpa/ac / x^eA /rapo/a f ae/ /p/Yof u*A'ou/u^ cm* Arxdft. 

dVp'tvi 

pxf*e~ ipjier^ ce/uo A /c&^«/r i caXi fi*. c/W c<xpm~ frtjerrfv/, 
t*J~ va& jtS fttftcAn 971 dumifh A' 6 o/ 1 x/ e/kd-, a J Seemifadewu aaffc 
Cud' hfUn/bY *n*dU~ audY*^/*-*-/ ex’ a&reivu'o ex c/omicu/^ tnud/Lf, 

. -top* 

ft»f<- /of .'/hr*- /fvx~> /fv w/ T^a/^ apijtxrxiA, c rA cad'Yap/nad- 
puc. x rnbcfi eAt'/frup pffnUfA- ah’civa. neeucfuvX f pAiiopi'ufY- 

rrUK/ji/d &utpm ^/C Ax6tv c<ju*ffn/if p/erm’d/ JcapuY* an'AfS. 

, Candf/cx >**- Axc/hV AJhs edfcrt'cY JY ctM^V / tttetiWAah’k^ 

' roJkrt^*- /r fal noJkcra/Yj ip/nd 9tAa*i*j/ cuojtAfnxo^’ eo &iA pme 
JY Xtpp' a/njxdxrA ( ttAxSif. ,'yUiA ptvva**- <fx /iupA^nex- ox Afod- 

X fi of. *1. M-' inxOhA.. <yyt v-1 (Aa/sS. ~ 

^ VCotXoTft/ 

OJUa caiAt'Mf ^ad^taf At A< pp. u) nonfe* fid' x a fad- ex/tyexv- 

-ftt/fT. ccUAxhAorv/f p^o-/' sfAi’u*'*- r*p(A~ /id&usnf. 
fjpvhto* ^ ArntAf,’ rtrt ✓W bey/^hr *^Yw*f - 

^ *94 \ W<)M ptrtffcu/Jhu ht , 

/ , 'XiXf-TH 

Ce/SvJ pw'/yre**. poo/fer*- 3c//‘yr>G^~ Arodn'i' cjno' er^tA peofare., 

perrYedrrtf*. 4 < 

a ^MaOxi /a/vj S&r&tA'jmie/fz 

Iff** <(«* '***' ^ 

fa caPto L'ofa, w*j*f fob’*f It o non reltmA- cu^/t^ $f 
ft at t .#*/*/•■ odes'*** pun *4 ymmlAH treaty <uftubL 

**W. a//*•* 3***- ftd. a* M v/to ~j,*ft : CAfi. r/. 

tf y 

fSi ra 

fate fth'aodirrfll rzt&tY CO**- ajtJn'/*) a^ftrtr^ -Mi-. rfti/vd 
Yalur^o 4X /^WAV rout sopik JrarM^t /uAe/ax/u/■«, yxe/pli-. 
/ryW aodrz/h'o*' 'huilmf prvyvt*/ -eo4— ^ ue w am*/ yrvrtx re/Suj„'z 


pa. ftti~. 


£<c hk- jwavvj 2t'ftU*/ jvuV rafit 


l eMSJtW 


eth, a out ptart*/ &aJfCW-& /puft'4. 

$aJ furffepW tM&VS am W s*J^ ed-Zjfiipfav'sr odt'rrrut^_ 
pic**-, v'erzjeoro e**0itui*o- appeAtt/aotA-r Ai^p- ayxun/o. <u^'~ 
Jab'cvl— JVmh'MUrf. ^ _ f 

~ 'T*f Jto ffyujcriurf 

fti'a^fAro/ft cuJo'h' t u*o. ' Ant c/t< a yi*y/yx*t*/ eO/— ft'/y, ^ uAui 
jpy/eJfo d//4 //* tut ft . Jm)*-' u*Vi’fonliA l*o- ^ oAx/ pdfeil-jfe/m'ie 
<rech) Sa'h'r&L yuo f&dtMtft vd e/Je*^ / w ft m cwuh* . 
ftd y ue? wahft ft dJ'Mo <d ' utx odietUuxo- JU/Afuii- / /ftfi/t ' 

S<u(/a£~ an p* dyuo/nf . n«r : 

o-vydUTo/. 

rt-&/&/’ dsl- (ftanU. ft ex tanAu**o. td/t/yor cxiA'/uix. cun. 

fafivo ft 2 &f- jysuf{. pey oY&’iaa/u ho &c a //d*x%’ai^ ^ppeAtfxU^ 

vO. Juft/v-d/**' caxAAbu) <rv8i'ubo /’'fix »dxaxo ydfit'tft 

^xto />'ftu . 

QrJe/uo/t«vo <^vo yafit’ft eA euJr/ft dt'fiix uxt/vY* / ftu/iMAer^, 

fytofoj rctfo‘‘ deft/hd , mcX va Sc/ur Aacftyum’ft/awtw 
ft mcmunt.. ^fthf (Pi 


<ftc*A ckjf&n/inr ftft. 


Are/ fnefc} carfpt /uotA. 


AdcAt-1 yfnxj dvjo ft-dec/ikj -eA- ea/ett bfav. 


' ftrift) 


eAO'cjiu Ako . oM-ei au.o /trf/t*f v ^ - a//ey cju- 

vil Aupt n u t**~ a ftkd- 

At fvtaUUj *pno -e*- eaiefto cuSUou/tj^ ft'crt' pd/nrA^Jt' oA/tO y/n t. 
ftytvtvj. aJtjUA adh'<u/vj fa fit'/ eX. aud^'/i' au**- (wrjit Turn erf-y/'/tz. 
. aCutxt'A /e3 ar//Ai r ofitf-. 

J vc/ft )e#Ao«Jl/r**—S‘LVt«Kj i ife*K<o pA^k-h/A/Tm’, caJ-Ao/ux^ 4 1 


aAt’cUut^ tiulffcj) cm/oA jwpe&'^uA 

sap>m*- &o fmprti mohx io tW t/^i'irw>^,^Duay<A. 

//ffuraf/tir/ ca^ut- ^eJ»xttnc d(h*uum. 

CarftvJ fctjo pa/ htJ^cf if <ou/ye frru/t/a/t t/rv}/. w *jy 
ct/rXU )•£• a/XaifuJ (j’i/o cuJeh/3 f/p/t'foY. 

qnetka cLppeAouf ear* prtte*^ yurt f*Ae/ ctdnh/M- eA 

x/. £/f/ PToo 


ex/ 


(Jd- rxovuz+ih' feuik'Ufe**, eX pa/f'eAfb' A^p'c-u/Aietix. 
ccvM-eJU- opi/et*/- re 3 A da <’* ft cvuioLj 

aft'w/fj ojuh* cuh'h} f/u'di'cr icfldfa/'. /ceaaW ^tv cum. taju. 
fa coopto tX- $d(ct- (fa/< c^/. U,. 1 ..JA- X/opasrf. 

e-ef/ui ea. <rtfe- affpyp- -ex /n'cevy«/<x- moth* Au^-lp^fr/ 
f'/Oj0A<fZ( ]• e- /t’au/fA 'pude/f pin*' 
jh'dilA- fytvpi/'-yfiiu^ o/f t hu’&fi&* u ^ ape. eoa/tYayiniff fyaaoxct//^ 
auL miL jeu/’. cua* erpo Xffe ra^jp tf^Wv per ca/t'/aa/neM. 

eJ- kya+tnetiUw^; ^tu'l *< pits' /pnapAy/t’yi*- fix** (A 9-,'c&nAirf J _ 
Jdtfcej- fyAp/y/f fnv -ea- soTH-nxi'/tens <p U es caretpto^ 

Ac ex dj/r'ru/o cplpctdturf. 

cuyfa. etftpi arfa cetxpf ju**ya*d(A curi"cu/a a!) ryvAu*- free/<rfJar. 
fuM*- / y a J. n*yM~ 7*evth juc*^i’ pitS/yrtyt/tyJi'A- pur M«i«cyref. 

HJkut <rf <}■ f/nna afQirlf t'n coSha ff’fi'Jiuv*. J^/uaiX e/Cpyn\4. avail 
/V ^atsf pa/ef feta hr {ftax/uM fay** a/v*$ri> /-Affix aj ciX ea s/jk. 
^Ug) r&fpmteX- fTteJhb Adyt’A . ^ -oUhoa p <rf faJtcx ept'/iAy/t/y 
yyofesnatK. j-n/i'driers rnaactMJ—jd yvi>) rcApicd- 9 *cdt'J**~ i.p’tut* 
/oJrtiL &u!yu^ J'ttAMle*^ /cA-Ores C. ':.?' , ' ! "s 


'To rr tfrirfav 

@ua'hXum Uki) c/1 fajCuStaV <l. c/yfh'/ci iM i'/i prlrtxt ovdia*' 3• /nX yuX 
adi iu/uc*- a/rfc/uMiA /epuf *//ue* ^a/r piXaA xaA.// ytn'lgM. 

cpiqityJi^ cu£n>fi’ orupi'X- e.xj'yvf- c&tM'faA ^ ut a^i/ou/a ?yot<d'fi 1 ef eL ~ 
i a i»vfiVM- out- /aplr*™- 

cAeUw/uv*. re<jt>d- yo/a/- bia< off a** ex *4 re(erf>'{*/e*^ e/fx 

atietncaapi'ab^ out*- capio / u+ty/fod mTf/rrab'u . 

cacr cx /aJ-etXStA ftm or adv&f/f cafocetvs pdfer. areX^ f*j[t‘ce*~ 

ijrdl’ < 1 - ) i- \/JtF ^uuX'- CAf 7 - q. J ea*t 0 rt 4 /rtXy f 

<C%*Lf-<nf 'Ttoif fee* rvi (A/if 

p-pt‘X Ko+uXnS-' ex A'l*~ 3-dAdju^nUr . £a/!e/ /"(ip Moyer^i 

&* 1 TtftUg ■ yvol jri/Avy fa A’v/ 4J.Cf 

Cjivj dbvM/1^! ^eeAMv*. 

Si .Jftdefa * ctx^thv/ tW' AtaUut ^u/ jrvUSeunx 

p<rtU(e*v<. &tA‘ ■ c*. St'fu weQi'ixf awwvi^ ?m ayoirtuxf. 

jf. ffU&if i/>VfV«*/- rraf/yiaif 7ne2-ic*H pu’/x ea y/ l/lu ^r 

$. tiu'yu rVL-J , £a_ j^U aua/cf ^x {yt reyui*x _ 

pt% ptxtosWH*^ cdTrpreJuyfiAi<yne~ reh.'y*iiA>y ^r_ 

£afi t.fa\r/o~ *t tvtf. cuji.'u. / • 

7 ' 7~itf rf-ftTiga^ 

nty*- vWu+4- tymrAv o jrfuls. YrcX- ewV*- (• tyrA'&uAit-f h.'yi/t/ru4<x^ 
cvny. ^tufa-eoLt-pio ^10^ jics~cv/fdroU *a (/? ?hc^*<’**!’ i‘ l ‘ n - 
/Munfa/ t'fi <rf /fvimas jt/fJ&nc/vf. 

0-ei {* ) *• ?ryrzjA 

tt$v4ft pAo/inc/M • f- o^A'mJo %.yth’ nteuxMrfvS *'*_ 

<mvej WyVkf/ -e* a-b \r1/ut* // YlAxA dbbucunA^. a.e* ?. y/eoA: 
'’"Jfa'uA ex Av4u -£xut*x- Saht*y 7V dLunx. flu'th'f-yfa 1 

*^' iSoujyuA— wiij-a/iivi uua. 

COVjUVottd yuu'iX- *Y;tC- lUdfa ^/yYy/cY&0~eS/i'si'lCij 

djuaf I a pAyAs*. £J) rvnurfufiy- c&Srti!hxS f £M 9yiuAxd - 
jvtftfe/ftx <f/A dAl'df jfi , JuioX 4 a'c crfex. '/itic/t'eyi'6' v y (ini 
Jilts**-. until(y<U' ct.Ji- /&**. opfictfajL YaJt’(/(Mte/. 

aJ/4 y/iunx Jt&r? Alupefi'yf <rct7/a. 3! recertAWAojet MvJfa, 

ariklajfa^ 0 Ciu>m<V. <<r/A*YxAe^x , 
p(qlky/e/ / /jtfaar St'tuiiAy fwp&rt'tf, yryfert/f*'. 

p i'T* 'Tk'v ift/fan* 

Alt iviMi Sy/oUuvx fayjueA ouJfru ma e*ifa . YnyreAx/ 
tfcjM'^cdh* wcit. feiMorol \v acoAoJa/of^ cJeAtYy /eJdrfY 
/a csuMbJef a.Cfavvxf y//<Y Jat4ijAeif— yoxtox- fnyrcrfut'x tu^oA-l 

p<uo€i— ef/ tA&Atti cpiob c erf A a A crX&v^i’cxf • A avd j\x i 

Y-WcmAm tA- e4A— p ifik'iM w~ pcixAo a^/pertw^ f -c yuo ovhx/ivAi e.n^“- 
ounfa/ ^ 

QrJxir j-f jy/uox a/- i/AcAtfanx. ftiaJuj edAj ^7&r-<jfv4r*- ?n 
u/ avxviu fix— dirpAi'jYt'f^*/• i/typrdi AicJdtfax/uyy ptX^fa ' 


l / 

r<y tM 


ley ha- Jxyuxf e4fa ceni!, fl'u&rx. yArnfa&t cZ_^a 

/ttra/jf-w’/tt/. ' 


■my&ruAH /ypvji/y/j -pi*- rfljlnulw • <rfl<L em'n^ 

j til trufit^/ti'ivLy/i'iet- eotu v*- dcjiyo-n tA o 77^ ~Y. Yco&'rr/vi y 

' vxtnM'P. A'(- f?rt totftydS/pnJL-WuijiA,^ 


'irvf: ' /yp'Yi/ 

uPfrYtfr*- JnA'u fttuj\rf fi’Oyt . 

CcJVjivd- vtypfYmu+A. Jrn'mufaC. 

Ycio^hlv- pcrff jurt *Lp£?>\ V^ 

ci^ie/ttA*, ^Wtc sf tV e^paM^ «V n YrtY rffittVkfi c-elfa 

YeiMP- yttilvS. 

L turT ( 4YwtL |4«/W / ) OaU -^*/. ^ tTju. htd. C <). 

/i<eL- ftc 4v. Y'oeo- ea<Yon!bdrfa aJ /pimn^ 'boar^tK met^. 

redo Jtiofa- &L ferort- a cor 'd &lyew*- prrolen3ifar ; /W oCfrpAi- 

. ,v-nM aw)dirf tmtnaf ferwdj crYY<jtM'fou/ ^ jnoycir yed! fad 0 j i 
nrocAt /Skf<-<faU. P/\iaitvi,t*- i '/ pern**- edYrnYur^- convicdu nfa/. 

O-vdbvj rruyd fan pdf. vam' fafa) yen*^ Y*'\ 

faorftiy*- otthr/U- * ^Vi park-' iJir/fan’prc- pteonfa aooZandc^Y'TUru 
ana' aJ jukes* 0 4 rodi<i*Mr<~- oyfa^ pjfloU*<- <r/fd YZvtyi fa%)ne*A— 
<frrvltivSh'Y / Unde-p* pi j^fa* s}td TnjtUaow yupfwA. fafofay iVt_ 
jornd (jvW /'a <d>.iOj ccM^yYtf aJj&uKf- 

$.<m<- Yfipctr j/de/VnJw f&n\</pe/jnvd< mY< Ul’upt/d. 
fifaud- (Dije/t o4cuff^Ut^ 
fai yttVl CeYu,<zYvdeft-- Yuanjoro 007*^1073^4^ 

aViid Ym chit &dY*- Ythpdfa <t)vU-Y—p. e . A'Y'aa^-CMyY/tf, 

Wer/ M &i/ 0 Yi'trt~. pr/tfa/u^ jicrnfa- app-edat-y vu /yo At 
Ydav*^ oMA-fdotiU —■ mAtnuJ, r»3Zc r’e/pcptda/-. 

u0nw harf aavhnW adradt' M na 4,'fa* ' ^ 

Y. , f . , . yt'o-fitOA junjifar CA4*A crvrt^Aad 

prffrn'or papfd iyvY(. / 

%aal h!far W^/ faeLPfiearrpAf f **.'£»/Jr*; pU a 

Oreo. <?. djvfvrilfa- aaYAvcP'Tnt'^ .'rfrijK turf cu^na*- wdo* 

fao~ -HiJ* txhW N ^ C 

diarrf/troij) ^erfam-1 e<- Uh'a' yt'*a/yt*vj &ff-. 
itu'c otnyfyt*o jon&k4~ jf jvtoft^ tA currfi/nyYnctfuv^ fe/4° ~ 
Yi’S$ pika' 


raa/o 7**5 


wtv 

<n<Ulirff; p\.Aa're*Y, /ed c a>fp&- e<- t,ner**rj Je/yaYu**<.,#**. 
tJ ^'tn.enj <rf {•&*-!>&rf, ca jyU&/ amne/ erfur/a**- f&/Cnj j u 
faircd'l &l tiftuf faekp, tie. -olCr*- reck**- Yrea/w erktolitAd 

■vet f&cfalwf *)(Aa>~ tyeofatu- cchovUu** .’ . *. / , < 

fJl ^•c Vu/A f«iieuh*<L /el # fits#AaJut* 

■tel- cau^- yi'nyfy•""**- / p<L<iti»*. e^uipud- fen*cad eA A'dt'P faYft/- 

cdf— ifdUn<- ‘e<tA ptdvY. COpfirf— / Vtt}e/i , MU*^ * /j / 

ceAfrf urferferx *'(*■+J roh/c^ wfy* Pi Scutum 

a fin* lit* * 

tTdLpxl- \Hj/-£///rlu/ex. pUtrfltM. 

Wfwrf' A1 *~ *(*'* (vrb'oJo (rtenii-etf *<? Ai'yOtrf ^/cbtrftv 
vfrf Hirfl*/ <rx(X<rf. • a . 

fyuj Hu.'/) jrlfrmX- ep** > ’ tHHjn*- o( diexlff/rrfi fcfrffi/ {/ip&ji'<yrrf 

prf cvjrf partlrf ftitlrfrf 1- e#rpa rrfprtttAn/;peJi'to*. 

picAxeertpU,' a* pJtdJanA-XiyiltrftiM • 

/<<; /V- 2c ^/UyC/ud' pM-drft'ou/ue*. jiAnyi'/Ycun^f,'^^ 

urfJrf s/frfrf eA ^ kjf&tt' * rastpo. 

eArf-rf/yeAci a . ^ 

/zt/, hJrf 4*o bmrfudrfd edfdht’hrf ft fax- el p'orfx-pcf arfVeu/u) 
(juft*. giny//&“>**- A'cet eifp&Metd'e. . 4 a -eo &vrfj*x uA 
jrfigvtitb /< et eauAhJef av«Apitu/ut' ex/irfer eiprfrfy/rf eyt rfc 
WiW-? i*-*9*- petrfwohrf y/^eUbia eA^feb'ie.nid rftav/ux frf 
• [4ffog fiJvj hn^cu/ce- p V giiylywurx ^ ^ -^W'* 

1/^^ jiiPeflySkf. ftfpi^tyif/ 

Mix!) erf UusfitnA et /iVc- 'jneSiU'/ex. lerrfexA. Pytenr*x fepfl//em^ 

frxfb, in padrfrx prf/erfere**- prdaee/ur^^x <t-a*tSanerfe*a'p/tO-- 
mrfcuAyni*- yuf rrt-Ov-&H*- peter*. . rfapurf rrfrf rf/Am'an* _ 

/tt 'pp* DdtnU- ol. Jc. py*il- -eA c'eAfirf At f. <j/. tap-f.' 

Caprf- Mtj e/iynui**. cpvu nto&/- , 

er/fex c/ueV Aa'c /yrf- (dertMt^nt eeyrf-rfac /me pyed/drAurfuft/a/yiu'ex- 
Sce/elf) S&/u*4-. 

erf in eertx Artvuturf /rmrfutK. A’eet 2 eSveuAi **- eio’Jdn'ax p/enm^ 
Jarutx. .^x aenrf#- i'k /drvL, , verf'orf' * <) erf fivUerf-erf(c- cexrfji 
4o-/t rl cn\_ i /l AaJ t a erf*'. a J rfe/a furfJe'x erf/lx peW/rirf~. 
fix*, rfa/rf ceyl//uJ~ e)u ot-yrfeb /rft- t'*. rtxaxux t# pejo.. 

SMrf CeefxAn*. erf— /a vtrJt'l fvt irfeu/fit- lenhiw/itxj ift** St'yi’hrf - 
frfmklrX #vA u ferfh iXh/. 

rfrf deYHtX, }de*x fi t prferffa' uJ. drfi'c. Sig/Are. pV/eiXnX ctrfueaw/S 

’JU- Jy/uj'rf dr. tocet- uX- t A guer/t 4i'yr/v 4 


ft. jrf SyL. ... 

p j&ice. /i'nJ- jq. /rfd'Hurftex. J-e. 
vti yrtvnuM- art's#', 

U^Aoifc. &/- fferf< (rf*. M~ tfrfAAtrf. 

rf 9'e trfrt a rfiman rfte/f*e^ thfe/or*- <7* 


. — -- /utfp Sirf/Tv &x<epA> 

yuer /erfatytt r£pe/Vi»A~ 


• i<r/'7iW/'. A \^v*. 


'" "MC,\ j 


,U 


• U <■•.».y -»;mv ,^ w? . 
v-VlX' V®{ 


^*■0 \\ .- -1 tv ' -‘ l V S\W 


■ : • ;*»> , 
f/-v%*v - MV--. - v.n*'^ .,• .w*^y t « 

* „ V. *.V.* 

■■ . ’••: ' ’ - -VV 40* 

A \ ' ^ y-i \nit\v 

- -V* s - * \kwtV\* ‘ 

„ vr,-.-, , vw. . w v>U Vs 

T; ./ ’':. w J ,v •• ■’ ».« - :■ - v *.; :X -m,. w 

A* 


.^w ..., H * 

■ • ■- ., •. „„ - 

- ■ -. - *■ • . 

• ■ ■ ■ . -. . • 

> ' ’ ■' ■ » t ' - -■')-« . , -„: Ht 

*' V ■-* ' 

■' - 

- 

., , -■ ■ .A>* . * • - 

' ! ; A-.*' 

' 4 < \S , - \ t» j£\ fe \v A 

. . •.-> h: v ?N 

-»*vi *- • %\ ~ ., ,t ' 

- ’ A ■■■ v v. ^ 


' : '' S N» “ ^ v \* ,‘v v\.-, 


. 

'•***! is, lS'-a'bv 


i'S V ' ' Yjtfft 


• -M\»W«K 

• -.*A\ ms «.% VV.' 

' -. - , .i v A?V.^ 


4 


-Va. - jk -y\ -,«V * > A; 


sfpih'luh< ^ , 

$4 17! ok*. 


*47 


tiftb- yu^f ojvunfuV £a4icol/v veTuyiJziAfavu>uza*\htY. 
tjlfMrtfo*/ a. rnwhuMj fiurpu-Cit^ jn^/fuMOTiU/- 
tuM jvJfamvtU*- ,/xliXZ/rfl^LU ^c^OOttC-ft 
fwetsjUt^. )f-. 1 %fffa- 7 naJ_^tf^fn cum .SbJ- ie^fin^x 

^ ■fe cilttr Jejn fa- Sic. /fapiftfayv*. fiitftwfe*. eJ~( pxrdfact . 

rf'Jw 4r*u,fafa/. A- <x*Jr%tr/eW- prufccafa t/z..M. WvlAoaJ^ 

Ca^!-f\ ej'dfl; -*ete/i'kt&'*^~ sortMtrd*/' Jj t uftptrx, 

^Jjbfeuhdj. CajJvfa ^pmiifaU 

mvjvixjtft vvh iftf/fiifacxhm. pnp/iun\ rncifvj vtduMfaw'r’. 
ouft\ ajubt*\ cmyS-tuhtfo $*- 'nuymcy/u^x/aAivS /]j~ y ft'uu-rrt $iyfaiuf 
fid e«'U+^' jWedt^Y/ ftft faintt/uM^'h'SufawuUcy, 
cs/'c fuel- oujfa) p 9t\ u^fafti’Y&ili Jtrttvf ynuUtfa J rppe%aj~; n 

yutf*v jrJefahfa, hytulM wv* yHu//vj fnStvj faoktf pyvpa^faci ~ 

P uOf-xl. pS&jufaL ,c / nJeuJta^ , oil(U m a.ct****- , ttyK j * <k prnpri \x*.y_ 
(vijfap m w/o^l' r 'jtt^rc. : pv/Jo m tx/ 

Jatifa jh. p eye pjt’rf ynuliuft nfafttx-. fr*fr>i\ tfa o£yj r 
cl raM'rHA+A. a foyer*. . ...,.' ,.., 

ifaf e*de+^ m tL/ou/*r<*t*e e* fan SiMum- rut/urn*,- 
Q uM (M f*. fen Do 1 rftujt«Ui\ ih&srf Jit- fa-/nt&im*-piayUt. 

7n<r*4m.3t/ ipJivj >vhn /noUl't&ee. fa Ain* c&yt/t't*.sfa -■■, .■•■ 

‘J’&H&xv.’vf cvyjtrJ £f{ ex-elf- itfafaJulitfa e* ft&euxt- 

<lw£*Jai n* cJAprf 7 1 ttfuteC^ /<r , *'eyi ampule, p u eJoA 

t'y y ^ #Merv.t**. pr*t* ** l** f oe/ fa tu (iftn/vm. 
fieYtt «t/ vlfa pytpiA.yj ceye/rn‘ e<, YrjJn/fof JpfaaJj f vlt*y ? /fa; t 
/&, ni/f futi c&r&Jw !kjL+ii?Yt**~ cenJti/fauA'at*^ 
eA mint Oh 8-1 niAfafa prrufh'k^i, eau\ tu/Jl <xw t >tww'tat i 

fa fanM*4 ftfa*4 ft'ASafaff ^tAO* fa a/t'pj fienut&re-ft^Cu/of f '^ 

7 wu-J iajuU cUAfne**- Jvjju^yunfar^ ? 

Ji'tuUUfaf 7yanA-iM4# pup nj fax/ frxsnjtvr tfrf, fa ftwfa 

OAxli crrpvl, ijueJ c&re-X- ccn*4f*6- ^xJ/Mrnfa^/o 

IteYvj e< ftpt/ntxnJx \ 

$ru/fare*, von’-f e< enfant/ ctsrtjAtY- pvu’frv^ Ytu/nfa/ ^a z/iVc^- 
t*< pt/ -nJOrurJ fo&uJi* jza w a.r.eY'. .. ^uiC. 

/^xA./u ifaJet- MV* hau non*- eM*t pia4tt'6*M„'tt&rw - 7 tjeiwU. Mshi* ^ ANftopfa**- kw'HU- tiu/U. 

ptrf 'V'ftv'Hbvn't- ininrtM*' Aru. nuUiMfa rttU. drfnitutx. Ju^. 

' </?Me* Qik' 

OntM jctwihdvj ^VViV t*~ <x- ct/fn trt uyrvc/ tffcflvj & l_ 

fnvprtH CM 1 v jl 1 ~ ^ arM'A' 'rfifytu/tf*'- vMv4jt /W^vWwj^ 

<iru^calt'. cXve-liXtuj A’**-* rnu4oudof 

7ft diMLWir jrje^ im veri^A.- An fryerfd*- nnpiere^ 
cArenJ- pcrf^ jvJt*rfrfW’S a* furfrvj «*c oAe&t>Ac 
•jieArf'X 1 - 7* vl/vu/lJ yrfe/ 4 /n.tAcrjjf'/f-f' XoAeiU-.' 

- A'W-&h ' Jii tiesfetM 'pend qvA yp\ ''o-iou/t't XtAel tn'at'Jv, 


-AryA~ A jierfetkl 'pelt 'd yuS fa 'o-inArf XtAn fay t 'Jus rnufl4>*ifo c 
h'ory.. fa ^gJfeXii 'Tnujiu/t, *<A 

etiji* /). 'jvM- n*n &/cUr'tn^~ Ad **Aunc nereAiM<- mauen’. 

rruduAcfl Xo-tiel- c/uaM eng fait aimt -eit aUi 'o noUcAAzinJ^ 
iAl-e*- WiWx. Ayumr^M Ape^y/tAt a^rfvtiA /rfrf'OrfyvVfliK VtUvhx,.. 

JrfrtcA* A\e< /i'ctX ^,t*y yntrl&'U'hUtw-- ynutAu cefcAvf /novtjaiAA. 
nM./w A no fa/tm i befaedvn^- >frji/eirwj artrx'Mvtn. . aJ^u^Jw 
<2* Je^/trn urtJw cu m. /uA*J-. rff-x.u Aon* ejvutiafa ^\ajC pa/kefa* 

ccrMtuVwJj X'<- Ainf-aX'i' aoAtl rtyt'Jif y™* nu rUfvuti*. * 

g>u.af jitM f>r»t<*£'**- nmtrf.■* A uinAoe/ canKcn^^ oU/~ kU uL_ 
aytfi'AeA fevdfaht coXeA w>W<t«^W<. puf A /-. rfA- Xic, 

?tefvur< a tarefnv c<fajl*.*sfuY. <f 

4 >e/cU‘ /tlr.l. cajt> < 3 . ccumen^- cenfa*Au L 
‘ ^W- /t/7u paA' 91 **. cu# certiurt^, At ejimesw 

c*. A/f64**A* crf>H re# y^/aS»|Ml«ww'V«^.liv TrtAfafAyuol 

v*‘m 7 K<nA*rt$t’ <* ne*uu>->, rrCuY A tycw^eii/v aOA^/af-. <La*n</ 
<rrfot«tv^ vcL, £Ju*L fenue/ fi'Crm/ nifa'wfp 2t*<u i n nsn'M*. 
crftoj C(f(Ue/ciA~y yu.tr J </&C et*r.*-^ <r , ijAea- Je/AUtAfK 

o.cf'uJmir^i e^if- C ivju4y> m^ouit’. 

fa cofa’yu Aij hCfa' crttu'^ f ifU tX<er<- e*rfj ^ O ko} aheMAvy. 
rtfL. <r&Jht- yvttid Xyiy. pt. ia4<m/u)u. ayipeAivM-, 

J<jt'0\4l~ifl /n AttrAj ‘rrtvru'n^rf*. ct-'pparet ?,tD<_ nanwn. 
crfuA- t/eouAd u t«- 

•pu^Llueu- cerjiiA e* 'Ttcnru &. Aya^ve*vie, m eQt'us**- * ntyAfo**- 
Jif/khvs !)<vn'uf ^tu'iefvc Ti&rHO ; Xl’^ durv^vtAr qyytrttt'vj,'■ rt/yrn Xe^tAtrj 
•eny&rf tM- Aiyarue*^^ f n*<. ^Jeo /evjtle. tU- <nestM*{■ 5 ft 

(> < V : 

ex (‘a yfekwytfarf ,1 Vt jnir .mh fuM~ ?wf' 

c*d*’/ fft-k- PiWJu rt^y V* f i\l*r€<{ Af-&rtu.e/. Xuf t ‘n aMHy/ 

' 'Jiev 7 m-e.te u/ n*- 7*«5>'i 7Kcfa*/, hr-io'etimt-'#f 


*'*fafar. fe^'tonia ‘op ). 

. , ;> ■ 

fa <V- fafafa/^fafa Miduitt %,/uJ n&m/ (fa c» ^ ^a^- ; 
tie/'fa Seitlfa 1 ^'*' AjuJ ~ 9* apt pan*- in tterva. 

fed <h‘'° <* cfa\Atfi obi /pwtuom/um~ e#- w^ua 

frdJ! ^W MOP.^fa cofit'ycttkhrtf. 
toc/t fo/h'yahd ■ejuJrrib' oAl~ lu jft 

M- faS oM'k*^ ' 

Oto^i' i*- fa< d fajn</. -/&afa *— cafiAfaau val g//. 

i'.iwi- 0/u'n* affine/ piiiJca/t' fapfa Ofautafa'vdt. AyAi/ute/^facU-fa&K. 
■jj-YvJtiMhzatf -aifin'd/tuMivi'Ata $*( tefa ^ vVr ^4*/ ^ c - 

fahl pa/fam*u*<* / *t~ <rf- 'ttf A' Aary^p-- ; tr e u/A,/iryu^, 

'hferfaU mitfav^ AaMut- 

/oJredMjr— fctJfij- 'djt '60/lu w • 

chtem nrtrv wuJai/t' y\ t* in faa. yfita/itnAvV, yu'/i #diuodi/ta. Hand 
f.#n))ena#^ ■efa'puM- .eJ- iyt 'cua^ Afariufa-. , . . : . 

c/f pfafi dtX '. ‘ 

np/t- cfai'j faui fmx/uyu! /'ya/fi i ^ t ie ^ ru ~ u isi'de/ur n&/-_ 

i‘*Ot^ apfahiK- fi 6 - Ae. ccrda. , oadtr cef WajaOyjeyqsfz/r.. f t ,£ ■ 
tCuM rum ration*- r/f^ c-irffi itfa-mUUlvifM. ;> 

ure/alfvj iu>yoJr- Jhnyrit-/ di-esauy^ in <faial~ yriuAajJi fafaap yupj 
fmufriL &U’' JedHor'ifr/t- -ed( 4 wy/o SetufiTonikv^'i- Jovr/u. puA-. t. 
e.i- «n/v«^- (T&OirvCh^j c</vAn*- nje/a&'tfiA . 

li'dh/tifi^- atf-trai*. y aAiur*- jA/ifi t/iommu^ uAoa/<*t fape/taJuv ^ 
ffuurU A faIfa^r^.y a fapitfa j\a ?vuJ ( m/ul/ a/i heAla/^ norui 
r- oJdW el- Ao. te'/fu/ &(, /a aufit A’ TtM'Uku 3 ifi eru . 

•• .> Caput- /etftutvC. 

<m a(ipj yU<MdzM H 'rtnMjikfi. ■&/-; -fit erur* t*. a/Mne/Ant h^erentaj 
nete/lumA- e/p aap/r'fiyaA<'/ rrra-juL/d/. vru'utcthuty/ W afu/proyn'a/ 
et/t—OuAr~ urtu-n*~- ^lon'fiuj rricrA'ua/ 0 $^ camm (AUgm . 

cAf- au*vu yitate/ ^7 VuJcaxA t n ^las/fi’div/ 97icftyOvt&%/ rtpOri’arvh// 
Utrfvmu ^u/ pLu’at- putfra- y ifrvtaJi/^v/ ctr* Jr n^ofuj yZiut*. -zhuJou/um. 
afatuMfiA. 

antif cuifer*- nudiM/t wafa/ ffi. ay/enJ/c-fi^ &&/$&£* 

‘?2 ZH 'pvvjyfvjS' /jpdz- ya-f 0 jAen^t'[uVjud c^n/h/iibs, cm*v<~ 

'■jhrcfi dU ifi. ^a^.V J2X. pSe/AstAJL* ajlp*rvt-- 

axtL- eta**- ft'et'kS e^frkof fa ynbesn<yraf^ w u-Jui/*ru^ e^t/rncA’o el- ^ 

jnt-es* rff.K- e/Z^/V-ftt- • , . , 

^ (t/'‘ks jykneduY^-, *ai*~ Mt"d ed-W^d 

aoitd ifl't j/ftrk-, fvf(yu*- ^v^fvrd, 

eztfefuji’o v<s&& e*- f&fclC&Jifc pira&fi'ew ',Jy**-> *f? fjvjitft/m^ 

^ 0bJL-rr,fadieuJl*v»*--■ fvufJcti/tiw*- . 
gfecf/ weed'd jn^n'^ dj& zCwoue/aS c^tt* /rzU4-f&*fe^e^ 

^o^^o^Sha^- rn'otuu/**- f‘ fcdce^Act&fo#^ 

atftro w«r/*A/ f«<£C 71 ™ 'Pfd* 

dU* M/aM, ■ 

-pnd Sfd»«t &&*^*?*& «***W ^ t „* 

1-x fiMk-: A'd/* W<a^ crjvfU'***6 *, ^ fuae#ut<J- 7 -a/fex> re/e/tufv 
CJxUvdto , a/Z-eiStiJ /^W CMlJ*?uA(d d&ilytL u aAv<- C^Hl/s'l/ omiS-/>*H(&-_ 
;_ ^»a^«#v <uvut hvfJuf^ -}m atwferuH^ 


C^u^dfo , (Ufcu'Kt <• 

#vA~ y iHc&z erf SUfvir^C'tuS i 

y^j Js yttAitods \hut~- &ct- c^Jmu&t i’*/i 1M< J<__ 

(VarfeXj" i* M***- ^*? a'Jhrft'fcv 3<z4n$*ufuS.,/fcift . 
/a^y /* {ft**, t,fl ^ ^ "yy- u £*-$2 <a ttfW. 

tl . #/ <//u«*v<_ nrept/’enJ^. d, cf$t'un\. &ha^kcu/^uiA\ 

^ue^'Wi- ■fa&ffifruS w ujcu/^ru p<\ . 

c 4Uy ,{U*3&St cun^ -ifMfl'tiOi/*-‘d^teuiy/^ , ouJk'lv-j' flA'f&t ■ <^.- 

tfrvubit ty a **- 4d 9i‘v { j '-ittfifi*d~ ouJ&v'ti Ju.i* c/uriK- ^ ^ -OrnoUtie 
_£&&W ^Wibw’^.^/iw'*/-;' ynJxIt' CU4*. Gm-tjuo adi'cduj tynr~ 

tut**~ -^Lutd—eJ~ <fo~jiii<a in. ■ 
c4t^e. T^a^adyruv^j^e^'^M^ (W 

cAh'l Orta (M id jtlh.n r rt,lrir-j &£f( t(d2i^i t**~ fHOV^til-j aikl try- Va/h'uH*- y W^wi t 

/W / /43 jfio! (mM^d ay&A&i jy/<^i 

Dum*. <V \f- ceulvvJu lwf el,- f-ew killo-V h?d(U- {i* t^u a r^_ jrtji^yiloV- 

fn-ftaS— cpuadnn^. &L. Jtf.fl/u~. Jta4<^tn£ r 

qu oaUm /**-. %f$e4-<i- 7H.t>lu- &hcjfvLde4*~~ 


wy^-wr ex. /vw>w~ w <x/ cAouyywii , 

H rfpyivj <yua4ad< 'TH-trfa.i c^Mh/r/ia ^-,V / Zyut 9n.ol'*4 cat^v^ 

a.tutm>~ edf~ tt*n. . \ri-&riivt^ ttnf ^utuf 3 fif&/UMl~j/-OL eJ-e*Vut*-pu>h4- 

fti oU4 adfiur njcr(u-i*h*dv4 &//-, (n_ cxuv.e/axU^-^a/hw. 4'.s...~,S Ar&}(h&x 


ie*J<c)J >« uj adrf-fd. 

finiu-rd^ fprvhi^evJ etf^-sOvu 6ot.e « &9xttiy . ^^cUmV 
f*.y\i *<- / yxuJi* pesj^otlw 

JV<- (.(HJjut aut*~ e/W rft-cfvL&rj jtwt*uj/it Wit/ca^/, u^-.MW. 

-- y^juhx-o-tt’ cjr^dhU^ £e#r?M+n- -tjufatuY. *• ' • * 


tyfu. 


_ 'tn-ffaj J j VL/rr jfjj . • ft 

( ap- Mert) 7Ho/>4' -y/fa—fnvfa'tfafat, fae/~ <jfae/ceK~ P)’JeaA,y 

moJ^/ .. m^ou^tn . wcwv/ Avr/'ut**-e/a/*- X/e-n-. 

fait/, e/r imry^^ e/f w e «*m 

' aJh&^Mr e/Mufa-y W e*um .aofao jc/;*^- 

,, ,(/£. . iH.aM.fa }cjrff\wv<- am <a3x/~ . - ^ 

\fj v^rtt rfa /eit/tcuju omn/utv^ 

Vsr -Vw, AV*tu^Jj JWJ^JSt^kA 

''’tfh-tM**- Sin/- 4 * TpfaifavMfai, ; fafa^Oit/xoj^efatn-- 

fCt, ./&*£- .rets**/*, hr**//*/**,, eP-cM^iJa) fa*/to tiffa/tufafrtfa 

f-efao-. tn-anfa- jirtc- fa/reoncr-. ax to. nriwo- eol&H\fa/: f\X- 

e*AM- <*- -jenJh 6fa *n faofao) e^cfan/io fayp re/aya/ib y fj- fur /-e>nx/■- 
mofa ruu/cu/fa* pk. ■., fTrfitvfnidy ttfa/um~ ac/eyaj^^ &*&tdlfar?/%j 

rn.da.vrj- > <■ ? > 

iAt- fra-n/U/to <[ 1 **' fa- no/ura/t inahx -neywyu&jn. ^ajcu.il/ c*twjl _ 
IS-tfa, Ha fa H 6*- A pf pt a vuefafa hranf/Za/i'/Mt-- -j?i ix/ou&’ f au oM cfafa- 
tuAs-c^u.o/i/jf.^yoa/faf Q,yUmaJhX- . , : - : . 

CfaivffM tv\ (JaJ- -e#ffa<fa~ eXpfaffa / -tU. aUlfa fa or YW Aafa/yfat^ 
fen.fai.fa euuletm /oca ■yH'Je/rtM, ^<K cafua/i'■'cifa/e»i/i'0?fa. — 

fd-auMufai a/itnxx/if fr-a-fafa// J ftjt'he fa-a^ cem<uJAfa~tu' 
anrJmaUf d/r/</fart/~. 

Cafjfa- ftafatufa ycuefa hrzfrnfa Vtfaax/eYuhx. e/~ 
fHeMo^fjafa/Hiva 

<QuJe/ mfauxfay\iw— g/f~ ceAfa/io ru/ifavS affafnvmir mer/fay auafa 
e/fa afavu/io fa A/f/fa. . _ , < 

tyf— ajjJ-etn-- cm/nu/uj fak/fifafa - {,< pyvfHd- jf/ai/wny /fat/f-na a-/cufa 

fk ffa nafaj Jjnui fif. oxa-tO- o.£/ ( a//o A?« &’*<«..- ina/ca/fa Jc . 

arrJpdiifaf, fn^/vi Odumtm// aJcrfunAn-fam. 

(A./fatftk at-effahJztd/iA-. ^/vu)i/ f4*Je^ hA a*z* tti/fafaf fa u faffuix 

fAa.w. am/rv/izfafa afUiuS-bi^A— fuii' cvaft Wu/ouAj j ne.fa 
d'a tnlrruA A fa \) <rl(W-faM’<K aw— cufo/pr pie*n-/ri' ffj/uym/ri- /#/«/- 

cah/ jyuxii/uY. /irf-/^mw/ cj/vu'fa mcam*- f?//jtifr\.&rA— f -GrtJe/. 

*«/ ei.lt fa. 

Ciifn. \tfUv-/ . fn a/ctfai aft/uvl(ft -efafann/ j l favy r ,A t£'n/ra//< ’o tNflat\- 

Unfa c-fa/fayfut*. Ht'o/nL—ei/rvimr- edf- faur*.. > 

ft tv <otw on u/ifai <uoiln>-ifad -n Uvsrfa/ ; a c/f< w //ru i/uoa hl. fa if n*. ^ 
fata./eta—Acjvuhvy fofaihint- 'ntaJ&te—ptf-fa/A ew' Ht. rri'iojntfvj' fen. nv to mAo^d, 

ctfo/i'A^iVu- e#'te*^r*~--c6idra Wstwdo ^e^kfe bctn-en c«jy^ 

i/w’ e/-e/de-»t tfe'd <ifeon' 

crtlU.crtJt'tvJ, n4 && ed-Inured 'yvtf dCt ^bdkf^wf.fetif/i'fio/ ferke/^ 

feAtpuM tykur9*.9l+f ^oJcax/a' culh 

au ItrUdnMe- JAie/tA, jvJ*' fifty friduilt 

tn<rhitv<- 'Ka/ht^ttien^ <x <rpj/<fftffl fnvdai/of toAdffen/ltir-o 

fej^-oeouh-r^- yiot" /ȣ<. na epAed^ife^ 

tdh'tt*U*-f*--feAh Width'*- (Pfipetfa.lvJ, i-iiyud- q\AAeJcunA. mu/cuA' a^\. 
fa/d- «/&*£->/' NlYur^tMh^ ffCdfaf "iti. ^ ' 

,. am/do. rev -<s*' <pi&di4 &Yikt«j andnAjA'v noduriUd. 

-umiU- /«'<- «'* cjvjieJ cm* 4-tnvodouU ttoinyfe. 

e4l~ eir-jnla/eej fepjf- dppeda4^v ~iLL% 4 o&/f h*-*-' cc^esv^Uds 

t'oiUv*-~4idf&>**&- ^u.ar rtxio/cufei*utvo- dtdiPnA* j^tZ- tn<nvd SivUtofro^ 
tll-j fodcrrCirfo^ t J , el-emnAUf^ j$yiwr\i?vk jW-decM/mcA. . -- 

_/'««■ Aol/u4 ■.‘kUaM'Uo j u cu,*Jk/-n<<K- e/A-Vs/eS- V 

-r^ farm'd e*-r rarfvj jm w vofvdoY, w’/<' tepv-jrWiA AuAsdi. 
M&- ti/ud-e^fp^- efeo- ctep&rU-. 

fiaA^ Air- .V ^ ^ujy, MyduJi' etrtJstdi zjL Ufe)afev* a 6 rffetcr*. 
qi'duAfade- ad. H*ud/t> itutit^ cjytt**-bi AjUee* «A-, 

/,V< iyd'Y^triiid- ioidurfe r ^ c [pj^ ^,. : 

/Tjh*_ <fr('&nrt«- p<r/fti*J~ r /ej JufetiiA, ?vt <*fa.fd~ fe ctl ua_ f ^ afeeo^ 

^fX. bk eitfJwr^'gA-JnUs f ,,^ f Jd^'dtA Hj/ufdr 

e *' ’ofe y rptf &f- /■ (msjnrffi. */v/ ferrfcq^fe ' 

t&esuaJx'v ,W ktc'/Ae^ut^ CAJsvut-- 
n *»t W// -p/tal- JlfknJit m </A*/ n dfan/tj 4c a^uAaddx/ux. yfdwnt. 
hm’t CM-**-- mx/dui/o , owirwf -enxf*x- ')i\ t )f v J_ /jvivdi/di fecAifidupx n*~i. 

{rfAnd*''n tV &’M'- / aw m/ c.Amfau'hi 'V’<rlusrvfcn'A. j nttti*-- 

a^umtji j4c<VW<. , *hiAud' & n.fatr*dfj+n . fAjdtdi 

ietfal-,' j'y <&—- csrdfel- atunenx- ^ vdwA ’ -71 aJu^t/d*^- 

^<rfu*ihto ar*~ Zj&- • 71 at*, ef /neko- cfudif/ fipLw- peniaS-o- vafan/nSe. 

fed. Lffi-lvn. cA*tf ditwd D\kpU^~- ■ i^tA?'tf %nA‘J&fv< ,™<l yd&A'faf' 

a.'+J—ende*. fchiY n\ ^j/uAv/n,. cMmp 7vuxgi4 &J'twty>A./A- mahtj rumj^i 
.feU^y»~. iyk£dtio~ ttyfeh. h!~ ~' / ' J ' ' -■-' . .. 


J 6'f cf e^dr&tvx trcJA/p 


p u V coppedOjfarf. <leA(f t W-iwwvm. ^^VcwV 

IUX-IaMI* pifuAifeitt*. (rot. ^vLo-trp/'rfi v^f «A- nevfortokd oufa/yi 'fick/tvf fefijdof ... . ft 

w ]ofVL fcriU'at- <l!~ k>fu-r*~ w wW* ^ 

^ ^jj ciix/ifc&t'r'jy jr<W(jvtdi'fai e/J^ yi JepwAAlu*. 

us^oti'nU/ c^y-i ut j^ii> oaU re/a/u/cJ. 

' $,'*L*/^» jMe*& c^ajA'^T- , re/dfuA a e^ca/iM^. (AA j ^ etem - 
^»’e- fti*/ ftyrbwi*/, #Vt </caa/u 

,A k't* -.■. 


Pf ^a/ma ^ oc <L - Sdtro 

dt'ed ofj^ U'd Sfwf ccrrtarfvn*- o^jedvj U ,h^ 
*W,Xvak. ptVhr^ ttdrtvedi'd 

kt f «rX >* avJet€ /* Atmo, A 

Jri^ Ai yil*- afdudwA 71-C t *M.> . A jtri^eUU-- nupm_*4d f 

,') e J , ' ( */ ^'coyU- 'sftpt/'fy'vviv/vf/Jt 

dhtAnA 

Ca^7vJ~ ^71 yn vi r^- 

^pte^icL -fij'LrtL. 3i(jfiH'j n/AV -U^-eft*4 

fyfJfepM-- ft'jiMfc' fit- jnonpu<Uc et- cpijiT/tbYvir^ m>uAcu.^ 

faur*. aoUaflJ-' > 

d-Sh \>6 i afipdj &- f* oJesxd ctYut* <*vh'<r etfjWek'o* edfi fryum. 

d^pidij axjJ'Z.i'A- etS'M v< - a.jfrb ^op.(eA~- y>t^t 4 ., 

/1-enuAo- at*-CeJ cxppeddwT (yd- 

ffd-edo- Ai- fotu'ta TVidfa- au<f J/c- piedd*- fl'yofv^-- 

iW ,cf- nuAt'd &juJ?ia. ?yM.hsn iV ^yjre^ */*v/- <2..-^~ 
tt-f&O-Qt / li<r/fd 

'ftaft- p'cju4*~ -nteSiW Zi'cei- 7lt>A ejAw* 1 * IA ^~ eA- j /’u'yua/en^ / t/a/c'SuTK. 
ftLwj/fi- fidef-a ‘^e^- 7* dodyur^ u^l-^AoJiM'trk- A/. 

A{ie^ o£aW frteh'o- /v-'<p*»~ n */<s i<a. ytb aA-ga/. ad- - 

tf-en^L/fcn- •fpi oJouAtu #«~ a/ j* d A tt'w'k &d *< <xcAAo d/—, LU-Jobid j& c, 
fidttd e+f-erf dh /’m «"*«“- tu_oJj /'nAYili’tilev ~ 

Tudio- /bed. jhvvVW'' a>Ue**o dnpib'otkw **<>$,'Il, tjHAfi'/*&/ 

wvfl e/ e+bewd 

fLTn. Ji dph'oifa/ dA*Ad*\^ 'fTLtd <A- yua' iil£es fzpn'A*?*- fy U ’ C 

^ MsUemd c-e^/dW. 

^/. y. «'*. /z^A- <*« **♦»-<*- / >» «&*- ~ fl'tyiM*- -e//~ CM *4. /,'ro^ 

e/tArer* d— ^Ae^icT*-* ojjJ^- ■edeitJi'tPL' c*j~bfd cm rnQio 7^jJu/^y adtyv^~- 
/mjm. odd iU_ ctTcpoAid At App- 7 -ec wwp pAttxcc- 

/u^r.v ]■ *• AdArvc, aaU- pn^e^ j-e- Jsoj/uo^ n/-e>ryU- /<} i ’ n Uvc*n«.edkrf 
if-tn eo- papfc’oy^- ^rW«Av <nA'u^ ^ uArMbfuH7 74dh U U 

tA— AodtA ltdo^ jiA Id/erttt'iA. 

aMh' ■oQd'u ’hddx'o- ytu'dtd^ A A' ‘^mna.ny. &ft<rA^e/jbe*M^ 

^etAchn/ <mj- 7 &d&v-&CloS/ atjA— 4 ^ yuAy^/ 

juAtiif **- pi-/ /t A*yt/'(a lev 4tA_dh^- yuz/7h VfeA/. ^ MfrftjHMtf 

pasfl^f pra/jAi/hlAM. a/^VO i W l c-4uuM j dot iJLs- fa/nS&Yc- So/tY C4*>* *A^^ Ay 

YtUi-U*- £*- /•Af’ufe' wAiSh'dnK. fyumiTK. ^A. JS^J/efn aiM Italia/ 
faum/+»*" jKtewd'* rffo-v Cj«o vAJiy bj A ff 


/tU&L- 

pCs t"k Jomit o. 

av ovuJ /a*** 0 cm rO/ <?■ th'cyn^c4#*rA. 6'afa wahk fixAv. 


li.fU'T 
in /n&.i. 


^^.{2-- )e- ffluAcidWu/A. (juteA- <udr moU, 

/a ortskcK /a Amrto eA- t)e&i4~. S ^ j 

, / . AtHM^ *M_ crmnlwfi^ y'f^JAti'tr^exJw'u /vc.At 

-APp> 

n tn eAAA^ qvtvucf fi 

erfA&rA-^- ^/w- f' c Afafdtail*-V fohvTHeQreL ris?L_„ 

cafo- i* $&**#»■-■ AeJ p* k/ln'qt jyfaep-&cA- p&c nrbu*-acAowj' 

#4 |We^ h 

Jinno Anjvcpt <A-7U-dkr^ Adu^' 

TnwumAy •■ 

<d v'rfce*"- a-h Ucc-icl <Jlus,<U. eyixfaA^td^Mit * 

(li gL^kAV p\ u4u'a~- JuxaJ-* - 

'jt£c'rifrf£Si mW &m«* Vffpk- n*A tufe*i'2aJ~/'t 
O0&p cr&euxiM. <4cZuMih- ewt^ Atfe. a#wiA<? pec yrtyc/axdlbt*//fletff 
Itec #*.</*<_. fcyiu’*<9j gfltei&nii) 7p ujai/t'fyiv^.Tti oh a*c axu tx.a!) x>. &r4i r U4M'j. 

iat&flK jwrt cf^pim-ki n^^faxi'a^ teWeAj, e/-^ (T/MAtnArtvieL.. 
~«\(fi 'tvH.j n ejf—facel- rejpi nw&j vcAusk/z/ n <^f«_ t'x. Aawm a _ 

e^l_, ctft JeaJuV. t/fn irb-reA'c/ucmi^^wirAun^ /c'^ r^n^r^’xx^ 

Cu-ji i Uhd c/iM&&r*- /!l$ j P*-fl evpcltK / 

Jn perfech- c ^ TfiextMm^ vuK Auoac ncreaA^ccA- 

n-ec < t r<rfu*hMi'«' <fie<L yi/’<t/ AAvtifaUj VecjrieAy, 

JptrwJJjH *m'j& / yea? re/ipi/ceidp<uYa*< anus ^'AepMJL-^cujA, 
fecediy^<wh'iuYcu4iJy-/. ' 

jdf-auA/u^ vs/u4tJwyi'<K- a. otio 

p<rjfvW' t Jp A& eA~ facrddcT*-' a ((e/envre. / ^uqWu*-ffSt feApruMj, X<?s-. 
epu%L-'fayit/itfK- ce/enW, f&Aitor, ptLpiAJbvuh'tV' ^ ■Zy^'afa 

ftn) adtii'ki'cr, /ed xpuxAna ccdj'tieAv_ xji* c^vu'Sa*<^ Aduff A&rfarp 
coAcfcl*— Y^pra/i’sAJ-* Sj(n‘ cepavjA** 

vUWYLoJxO t% /z.CU4t§it /*C Ctjpouf— 

ou'3 /n , 'Sc e/- -5 


Jy x/ow n c-eseJrrt cxTuVa^aa. V^/f 04' . . . : v-" 

7*4V-Jiu/cdU A^- q<ttVur4~ c/ymixj |_^ Cfrr/u V- C-e»TS^y 'TfA.a*i&A 

A \t*f-e«4Aufa’faAe**^. fnxtlv*^. ^(* 4*1 Iam<- J&t*<rfe£- h*k. 

i/aw n-J ccxqiv/ cxcSc'cme/ cvvu‘u\i/ep' ao-k.jk 


t/f-A 
®rtV'^^>i vJ~ 
’b&nuji fat— f e i ? 


wM- hv*t£u#4 . 'VHjc-^iAa.fitTtJi'cr /pec/rv./Zj {ah'om. e/L-jnoW <fv«' trpenMjn**^ 

^fUtUji r c^im^f m<rW 

amd'hj <wt~- jf^f^'°, v/-e*- frp’artO- Aujx^urvLf 

cpuy- jjnjuifjfjtuAo tfwo- av J —'waJ‘^ erffe-*Dvrfer**-* 

JWV* wn<r p 1 "&wn’*~ v*n jhyn / */* y 

<*■2 fnewun'ipi^- ypi*/ « /I’cn'tr*-' ■v&nfc&reJbu.m. nuU-^ 

b vajitY*-- onale/r<d-S fane pu&n'o^l*'u4<r& ' a^ 

finwcfocrt- (■eSV'tirv , v^- esTn^ pAtvxfat/rfiufa. ^ , W* ' Kii'fixM-.fWi- 
bA.wbj riec fcrtf. ptrfft M— c*rti/i'/{er<- <ob4'hr*~pvtolcLn*. 

0henfv^ pAfifivbJt'y A\u. jr* fipt‘r\*/i'anC4 A‘di')^j ' W~A'c 

5 "" / y<rtbi'fio^- cA fott- (ot &s- m&rnsnb- sU y&w. 


’um. Zk^tnekk 


'y\0W- drfuMKX. je^WewJfcr/. 
%■ 


A rhn»J Acpvj wAhli*- fy'iw j’/iiAimStY U' e^-/A 
(jd‘ co?tAt*\' / A. A/- 9 • ^ 'Tne.ek'efi . fin $ d Z&dAfa- oo7rf77V c. 

6aAvS e4~ye?i rrt&dtt . 

$i %j(&uM<x' ccu>4ty- . a..//-CfdL. 'Te&h'fa <!</ jbu yeAv4 f ) ’hirf 

ptpyU’ut^. qvu'ltvj 'yA.&wJhWJu- cjtrptnwk/j -&i~oeym'hv rjy twd t ^ n - 
yAebtfi A’MpStot'/*/ jxywH*-- 

(/i(few— c#n4*.&faub<) efutf A) -noMmr*^ attefy- prvyi'rrJ^ 
f/xp I% P'fufizx- eJ~fi‘fo- ptpfU'ttrv^ atyri ksvfat™- yaJi'd Afi4finJv^- 
‘f'-e.iA'faJbvrvy/ ,/* d M — t*#i/, <v\ cf*. 4 n tYwyift/p apA'M*- 

ftytMfi y^brixcm Cffi_ &jL~ pta^JufiK. tfecJifah'nx^ -eya/4^ meh'a~. 

juJ-e/ e4lsev*Jui<^ ^tdfrfw'W/AJ a”^ 

&/L Jyterp/fary wiG-di'a?*- ec -eyfreMjtAc. 

(-enh'^ew- ovJtVf^-, W--^*wVm_ -wwVrx/ pu4fi4e-t^ 7^4ru*4e£- 

', v -C/’ W»i tirar ^ hxk-eA} */> , /< c- cA’iirk-' 

ku/h'l#/ J)e/iyaU~tU-~ s?cAk- cuj**4n*oJh' 

*9 Jiu&tfufti W4c-etfa*t‘(k- f esi-xt'Z yetrfuM- t*rjpfin4 /fa4um- 
_$<■'<- Jptnof ^cjustiL- -r^<A)io^. au-tv ■n^a.y 4 j tth/airf/ ^f t *wt 

prtrp/W fcwfujvp /dfeC-tA rtcrM 

p-et fnvMun^- /a- ^t^'u/jc o44i ! m/C} eA~7Viofa’4t4 efujyuaih' vueJ/<*~ 
iiV abt'ttvti )eA4— 3o4tTbj . pAfitUt/e J -fit- tt\ cdfi/es*/? ftfitf' S- 
w^ScuA' aj44v-J iaX- i'k Ariyi 1 *-/ fi-Hti. 

/l J jCi tyyiw^rv. e//~avd2 /n <*pjffcrft'/f' A*L <jft*j'Jfi7t^ 

vnvjtpA' jw ((fUrarf'fi'l -e< etUt'ew.fiS avh'snc/^ju^vL I’nley qvfi/ Ttfeb'c*. 
cytUfi l ib— ^ rrtal<4—st a *1 asri■> ' 


4n &nh iyni*J 4v- cam' w ujfv4 crpprMifofos. /yAgfufi'h’o v ,: r jfyypJid r* 

(lint- M- M P>^'^ aniiikA ^' a . **&'*? 

^hirf\^"l’ Pfi?**- Y L cttft/ccA#r. 

" // ^ / , J , rne <hl^- clTna/vrt^ peAfiC*/- . <j*a*/s.- x-f/al ycJih,:.!A :. 
3 ■ • intijwUcsY m 3 Sem 4/mA <t/m 


t,^kv4x , A 0W^., rnv-l^u^ 
c r^v33k «t2 n^irupp Vtfer. 


'UsttA-,- 

4v-<ism utJ t*~ v cUvsrtx cj^raA-, 


7 ftfiJvjMJ* ^ Y YY' I > 7 . 

,0 uf3 ,* C^a^Mv pvt Va^'a 

■^jkudi! W*^-* /U ■' : A UM^3<7 &«'** cpy^'^J ,a j J^^u^asyttuMOp^ 

i^YedMrf^3fo •'v/m&J CaJu**- haitou^/t AJ’- 

f 1 *' ^^33 vhtnfirf pn-jj/tS j l „}<,(e.iJ<!a.*^ 


r 'j n 11 y 

1, Cay j 0 ujh j w/*^- 3p^il^3fyvf2 &:<$. 


imp: 


3£isr3%fYvyz 

pifjk— fa Qodd aJ^S-vivct fa*> . 

■Ti w(Lo< piy&f?S. /i’Ai 1 *^^ «t 1*4*4ft oL-%<Lj/rapt*3 4/ ^14^. 7H*9,'c^. 

Jf- '^Jc/>^^ry . teAewt*' /«*lr 4^SM»*f 

/.'Vt^ ynvoho/e^^ aik***~: J V // r<fh**&' ' AAU- 3uJou/,’ <u A'nyl/ove/ 

?\iy3yri'vi^ o3-e.it* ari iv *yn<^> 'y “ 

J’^ixthAi a(J,'i uvtyidio 3£, put. ovvJ oaaI Ve/Kepti/Yu* ifa&dv 
ebfic*4'«** oAn* A/fvitA*r ctijevt^Au*^ 

.'«,»**-€y* W e^reA'hA * «■ JMttMjrtfidhL. 

akw*Yt- jftJ'&Te*- /^k( A diif£- , Vpppe/YuniiYy outAept\. A&e-iqf.# /,/ tf _ 

p^.U**- r ^ /* VW/W»*v -m tfa.:;: />r*/e**. A ^jUJhwJ^W 

Wy'uW- %.'apJtmyr**Uf t-Wft'o e/. a^^M'buf. 

'rr&tfkktS A 7 »uJcmAU jr/-eyyct/tt*S> 6u/ jyufe,'*i/ > 

C<u-/cnn*\ '■^JdTvuVi/ jir^/efvt e«e^kV y^aW. 

<ve/c> 9tapJmA.pH<»‘k/ opnp-f.U 3/tf-, 

dlM viy, SpM'rM fvW*#* WwJ.i> 

t'nl jviL ft a/tuj e/' ujjcMvj opportthv. y 

AcM^riavi'o. (feJ&tdx'o vtcrewc hJosv*^ ,'n &pficrf'Wpiu^t//iet^e^ - 


. . . ^ % of 

n>W«^/ ; Jol^eJ- aJ> Sen m/x-V / th'aj?Ar*p-?rtc*.^ /r^crtW^/ 

Vet fiyrtjf#—’ Ji Tzoit 't/ ch'A^fArajf j*ttvfo'j. 

(/Uf- fwt'k*- JkywiA- re/ptT*/t'Mt aM— &/(ore/r'<?m\ 

(A& -evLGv-eA'wUr*- eyX^&tt^i%^ aJl a/jf/ ?rtMsJ( mA 4 .e/pps/iM e^-t^evtAAv/. 
$Hfancff/nA'Gv/ j-rfenuA ^ aAiatUArfi/ 

rd(t{rah’wif jytji/vi.'h*c™Av*r<- tUtv^Aeppr/'/fv 5 nru4(M/ff . A-eJp’r»A't( 
e-yilh*- foprfitf- . ’inuijrtf- pttoeu*- i ^fr^p j/vipi-wh’m-z. &t e&ptrAii?**'pepfedt*/* 
fVA!f^L- ^cjnraA'n JY e*- ftA yW^^W wtdivUvf /<mt~. 

jM-frr uibx4 ■ V/tApiMi g*4e*rX^ /X 

crfM.jMtyonbf, a™ 

'«nti MM 0l{i'i3#k ,,f^ 4?*<* **#${ • 

J?a*ub. *-~yfa $1*1*4 1 ^™***- * 

{/jCpimfft pfafinu. ifa-faicrttf /f«/^V *fal'0*b ■mM$u'-4f' fe-j SeJ /efa fra.*, 
p ft r*ym «fa reSaxaJi't#*- \Am- e^tfifatAic**- 
tit fortius- e4~(fo4' ^e-n/^^ <w^ |,|//rt - rrtu4ou/sin/hA. faupArxptxx^ 
hi btjt/ictn^ eAfa> vnc/rA. yux tnvJouJt'.in ASpS*/ uotArsfa jKbvhmtuf 
c/Kfamm <p*x~ "f*/s0*ft ehyu* 'e/eg*.***/, a#.eryptft'fvf jnfwlu^ 

fa pwvxl weiUfiK fyiopArypyra/vf fan/r't e/Aj A forte-. 

WW yw'fa**- /fafv/ &hiJ Aup/eb . c/fiAl ew’n*. ~tya/ C#utt£if*i 

bh a\ pewter*- ccriA en'treiox- t.onuert'/wr’j yued ,',* y/rmf/. fan/n-n^.. 

{(?iW for//«6b. ^4iX. i/e£fa/ /pinto* 

rAdJt't <-Pip ( 0*4 Jt'lit- id— /tofa'A*--' . 

idaik/u*^- /Kg* og^mp-. cc'ivtrtab'd #^rf/»f4’ ; uWa. MitjuJ,’ 
Jffhf jncxJVfa erffuS, 4#cefrfa IK 11 /iu/U aJAAofcu V-*/.;<&*- Jrlfe*terfA*/(bv/' 
fa fWw /*4^ A(eifafahf : tfa* f( J* 1 ***/uaoffvy pA '-ytdw&Uft*- etfanon^ 
tniJih'<*** ttntfa'fta 

6j(d- fio-pArtrjwajif u/rtarb it (Ayenew^ vu/fafaA&rimx. faxti'ceO)p$p/\ 

fob coven*.. A**c ein'-v^. eJ~ w a Jp4 >* £ *£$&&*■ edA faptrn'd 

AW, pnrpbre*. hfi*/ yfvflvuMverUt' /sth' -isi'/rfi^-a fa'w&m . 

fa'lptTU'fi'c ffaesnuet**- ctbf/l'b. e^cpfHnA 'o :4)epn-w*b. -O?.. / 

fatf*/ TrtayjS yuan*- Jfipnntenfc. 

mnie eerur*- jnvpevifa drpiu'AfayuA AurpA rxj/9np & 
jr^ovfwx defiiw'eruib- non*- eitpi'rofu* no* efb a^Ai't* JhapAnyw.a/faf . - 

vA fa* p>/- tytefa, fat tpr/i'fa yuJe/. , vr ^, 

$*<''ap/my*•*-(*- &yu‘vx J)u't*y- /»tv£- ceoc/vx/dAiS AmAh*. ettf/vj,.afarA'if- 
x4~cjf Ur- /Acondsv^- b/aJot-jJ fadfa^vefa 

faW a - /uA ' C f 1 ™* ^oJ-dim'u' At'forv. ^ f.Jzvfr 


a-niju iionA'un^ 'tu/>'c> ^Uadam-^ejAr 
ttA-rnfr^h** t&id* 

^■avr 1 / affteJi'M eJAwh »pA*'rvtWt'*~. , 0rv//sL**u^vi^ 
ptM'erf ■“’ <^vW faau£faYy rf, ft&rf c^ern/. . - 

jeM-ji**#* eh- /faJil *’ t ' W*t- V1*M awn if fuAtir adyu*. 
eoc&^y^- AtA-M^ruafa^ 

Cwm. &nft & u -<' ?$/&**- ert/rttu.*#— ju*yfufl/uf crd r*t a fa ,\ 

aJ/evur^ c*j a J t f’ in>W ccMfaCtdre/ *n uJcmScs/ 
eh w. */kjili'‘M- WlojM, e/Mfyv ayiiweiwh. fJrv^ryWyiiy,t^^i, . 

£&X~ & ahe^~ Atdtl- fire* $iJc4i'* t w <*- / JesrTu t*\ / Jetcfatfr/u,^ 

Jfajfaw/u^ anUvrfut^, r efarfatt\ . sVn^MJe^ ^ nurfa^.^ 
ft’c- w tiJcuAi''* f^~ Jhj^ese*U}A , yty iM'de^fa -ejt c/PrOfA. jvjfau** 

S<Jl<J aUiendG iiJ de,ftu\iti/\HT eh- &,'uhlawfas. 

/iceh m«W tyvilldW*- fa d/natti cow.A’.(>w} <nt?t.h*»*~ fact 3 i^ere-tvAY. 

cy* a. t «s- yuw/ftu t<~ yu or «<.<>» esifav A<df*’fa-, <sh-^y t - — 

42UA'jipt (jfa omtie/ a.d fod 

^ai/n'yuK' ^4^'/W caud*. 

fl-AWL cwfo'h" nt vhA . #ii/rvr7uf*^ eh Ye/rvh/u 
e#-A&nfid j4 Can/rz*- 4A fy(ti?Yr_ 
ejcfAnfa, oui*. re/rtrrfi* yZ&t//. 

JtY Bi'^i fa m &sn i'/ aSSu Y 
<oA Ji nA^trh/ui^ w weW. 

e~i‘f cufzfaf (xwfa'h^- wdfa/ ^2- &/- n’/ Aocff^ 

/O.^ ^i^eyfefdf'A dljfi’nyuu/ltf- (JhcuuA&lvL 9*U/A(y/ YcrAusyJzi^i'h /snf z. 
IMitHK eJhyi'rt c^ft/r 2W>- Aocr-^a/pVL*-' A ,b - f**uJao&Jv #*t_ 

jyjt'jht'h 'a ei^c-o yUyzw’efaf jw-nh u-e*t.ef/v JfyAfat&fa- &h-9>Vc 

fifirU'pnafa • ' 

SttjJ-eynWd/ jTtf&H'ewrf'*/; an/i'ch ytcr/A '«// ~J-eY/fa’^'yuJ'/rw uytrf*/ 

/ei JeoC/n' eC •fi'xt'Jfa' A/^ 1 ' AruA 1-e/Juich~ a*- a'yua/^/’. J 7 t'yu.fJe.4*>^ea.*&&p^ 

tfajfanf-j a/’cjv*/e#A. ?tuitA evut*^- / &L . 

t/Mt‘c/Vitr*~ aMufht'hYu y*- As*- 2ihA'>*hUkifa ■ - . i*'■ef/~iAA~/uyK> 

fifae/ aJr j ry&y\rv\ r Gwl $yff t/ ‘ r * t/ Hfa frrV Vow/e/afa-^ atli’fatf. 

ft a***. /£ fiM/h*/ y Ut’ /uWi*v<- ^i/t- 'i/tv&'St'ty fiX 

tvtdhai/iri eftvcyU-j jujlC Ci>u/m ■ 


j/fe. fietri’a, 


<ktv*- \4Ai/ryy/u f*^. m t/uefaY <9 t'clt? 
eh—dUlAuto DictdrthvY <focdutid <9edt/rzrr/uto^ 


,v tftAtlih pltvr^W*44*6’ Ar*r^:auMu^ vt ,',^ Jeprfmfr, 

ChU itui3***. th/i'Hu'kJ <moh/V0/&vaAif. 
tAvJb Ju'r^ a'^ Juey ^nrf */*%} u#k f+ V^/W,W/ . 

Jvl'J’tWvA. M rte/ If wie/c^^T. rdidi/a fj wwm.- «*/ 

csruih'hiMh; , */ <?/ .'* ^tpa/lf** m ouMiS- <*- <*j uaofjionJ^ 

fyxjytof ^ r&te s/U tfJtiyutf. 

fectuc Civuwld c^er,^n/e{^aJJe^ pafi>Jt'(*-i/e*/r'M/ wuJmA 
<nnne//in**1 cAgawbt- <*(~ w/re+iu^ pA&jti'o cu./rth’ e*A jut-emif WUiJz 
cJJ', attendvt cl 6 e^edAd ap/^Udod fr, v - 

ouw~ AaWt’t^. t£4-M ctOpo ddfr^ 

tnofaj eJt-j iMfi*. H&t W^’ dUo Jt'rnk- 6^Ww4y ; v c/ f*ttern> duo 
ftJ dtrur^ aJferoteV- e 

d'o/e*^ W^<- m.udcudr*^ ^ <#_ & h>^ jW, ^ 

$ ejuAt*ln$<# '&&&&$*&&&» t*-'-ete 

ttivi,**- «> ,r* i^ 6 Cjhfejfr*/-,sf/aM'kiiaceeslh. 

p\ vj cat of *'ra kfereidi'ot^ ad ,\ / e^ ^mwr ^' a^vj mouJrf 
eaYur*- wjrul/t'ti fuel (id el- fit&Midu if ^xu'ea-ivio jn^riniifl oi-er-e/fawh., 
xyflte.. j^*/- t'f/ astf a'thudti'Jfr- eA-(td- Je- i//m barf. auidpieo/u/,. 

(AHi) ■nvujMx/df *ff*- ■tnolyri^-■&-/-- ^i’(/yti r yu,rx- du dx. 6y A </7ceaiiu-t*. 

<luw<- emW pt lAjcd/t/ur^- tuA'd AX- H <U.erft*d /un*n prhrtdpfi. 

u HA- ^-idszuldd ; pr* ‘0*n'aSaA > -ftfovfu /m_ 6%^'^/eWW/ 

4$t- ft e.t&/dt-&M-- ibtute. ^a/f. ddmtn idA*. asuad: ^Conc/i ’rti/ wwdeud/. 
unxjedw&rx; /^mi /L &H ftaterx. 

ettaj <7?n cr^/akt' r?ri u^/cw&f 
& tni jidadv^. cerf/id jM'Mft/fwf- — eJ— puli' Ayrc)&/rn\_ ^-ec/i'fi/u/ tuUdrAd 

d/rfa/. ^ /y n le/fi ^/y/aared/ii O^peAkud’ y^'cK pif~ opL, ttb/t- 

r^\n**~ pa-ddutkaanx. eoL cpu'Sn/ /^-d 

a — iHjtu.en'■ 

'maymAvf Acapvdo-- Atf/iw<-p J)cer/uj*andfirr/u r\ / yit/rvWufi^ f x aA— 

kndn tttotoet*- frUie*^ mwt,\ 

uUcYaj^JAftftftUoe' olX— ^ ie^tffdfrwIvbM , 

ck. n.. A 

VLfuta&rr*- A* JylJL'd 9rd>, 

‘Jrafe/Ui tnM aJ oeelpk-, T . %. jAamtA /t<^W/«/ 

e#- ; nJe**wr ,x a t*.*fkfot :^4‘k ~, ^f,:/^taut**S Wtfi a. tyro a* .W;^ 

Caa.*^ (i*n r Atfarur^ ‘(^ c^ou/faty^. nir»/>uJiiyrut^, 

J.exxaJirr' cr'Ayr aA cxftophyd/' Anxwdv-brfo f. n. <3 . ej~ (*&' rawW) ^ •* caaJe/ceyJsti*/ yje/,'rtil- Aax 


Soft ., 

JjvJ»^‘> rv,e pt*** Apev'crv^, '/eyw'hft /<-*pUcs ajMlemLs 
feiLiubf pAprivA ** A? 3pfi er & vf, ' aj *- fafnJfA 

<irft'4>^y^f^4i^e^syn4As/ ptw'lsvj jtiJ-eywiA- pasr'/i'toP 
eJ-pidtitvA- et- ehcoffut*-; Juu'/y, fyfte*-. 

ontivuf ft'(jrft KM»u*yvA4iA <f W<!p/fiS*r^ 

Jcdfi jJanK- m gvdbC- Jecf/ut*- w/'wr/ aj cJPcA /f cy\ p s/h’co^ 
pdM* eJ-dfl'lfip y/t'ur*^- & /utsAtJ es- TAsAtpdr&nu tay/uj AuAtlp/tferi r 
er&m drtJtitSur^ awitpffdhn cw ayn-edt/uy. 

(/tvtnrr/ur^ Sv a XmJi . ** ^ dnhj d* Jup^n'onJtJy. cs/fa 

et^injetik^' a - AaJin^ jrvtesnx*^ am-op/fifa, frUHff eyuj ccr/Aj 
J«peiw{ ed-JeSt's-d- (k *ji'( 1 ty/ , ' t ^ **f4y*»'K St'u^ccmcsi’*?' — 

OMOpfa/r^' 

/{e/rvrfiips<- nAn»ruo6rfile/ n tjun^rvAn- pfco Hxe/hrdti'Ju/ 

“|. Jfttoi/ veSfetrMfucoty j nfe-eyt'crn'di^j -ej fy. /fttt*/ aje^feAmy^^ 
fuy e+icSur*- Miymovf An eyJretmMtn- aw ap/atw j n/ed/Ly 

p 4 ft^ a ctAsne**- puu at- /rape*/? m/’• 

fe.rd.cAtY pi w/cm/(</ 

4rufwe/wr /uytfifaC. Je*f/a^nJrTryJur^ ysAmyfuy^ /e s etyrur^mokun^ 
c//rdi*H k- <iAV j/t'A*fanC-. t‘n c/Sou/vt**- et gypur*- ajr/w. 

Sasfiii*- wcnu-nt Je//ente /.#£• Jkptwptn ddisj. jtk- ypAky a cAudz 

Cu/rt pajte- fneJrt^ p'Y /uKL&iwry- yjkcMjoA. odJLp/o ayy>dHAi'a / 
jfibtp ywy/e^''/'St'mxh'h h'rt-etn. AX yeftesettj, Jiu> JetrdrkA ya/unto 
jnfl-eyOwf ,Vl AraeJfa a* — peyJ-> yne (h r wr*~- es~ (Ayiyt'uJ <* e-eSwc*- tpA'ii/ 
a. (esvji*— vpJt'tJ Art* e/ti't. 

yfujp ■ey/pit<trf«y eJ ea /pat\d eat fay pptcrj Japes enu/pt/tiAv 

edh-ed j nt&A ac+vm**- &Jasrf{'c<jL(mm- ^yr&ti’/vY, uJ--/aJeiU— 

eesMc-erv^ Arnctiu p t/ir n_ AaA? dnjti-. {’trtoftij p«Ju/cl<v^ 

Appptpfiiy. po'h ycwe*. es-vd JeSfaJe#*. /yewi//fteSfay. 

pd pyS/WnecAy ay/yu/u-n^ w opt/ofae pyfteSffer*^ 
An Amt/u'i' parften*- jy.ftesnam Ae/dJ &c f^t/AAuU- pajh/t^_ epu/catuz 

hdv) pis r’f1 jA^uffy- psya'pl'fas. 

C/f ntryAur^ p^ettryaJA/l el, jnv-eyfv /. fta/z> pjyap'a eQau'Js 

*Ji attev^ cfoAjJoa/y padt*- pAA' eJ- s^esnvm^- /> aJ py/o 

4 i * JJ .[ < d'^SSAO et-cejpf /• 7". <J. A a acu/u»<.Je*S<?n4A^ 

dJd~, y in' yj. Jmdiun*- juJeJk «/ . (tJ A(*/Sc*A c£S<*A , <<L. / Ju'(i'(eS— 

pyirpL-. $ eAkiJe**. Jr'f /**■***.' pfwopUr paiU* occupy 

ei'in {fajJS/ <e/tM'(W<. Safa farts**-'JjYnot-. 

■^■eAmYsr^ ks a nt/ar b ' Jfati’i'- ina/a/ a A?fa*- / ns- ccfafa snsp/afa 
7iaJ,falvS~ fa- fa fatfi*/*- jrU-eJfa* * cfatH*faS- 

m/ac*. J ed /fa°- fardurp jvdpfa yuS in swopd*** J t(K c<tfj 
c-eSmAfa, €A- fa tfyac/.'ii' ^^w'^av ptrfa (dfa/. 

X’a "fa— %£'<- Jit ci far £t//hfa itfa/y 4vu'[>-.. //in 


I*$*“*./. f^ k ' / ( 7, ' r * ‘’fatrtMr 
- ntUrVuK wcy/rew w<&’o/, jS/Jk , 

L s/tfc/w/-. 


ifa— aOt'a<fa— 1 

JtyetJM fad- fatoS ea rtx. ■ 
ce/atter^- cj'Uar^ S' 

Jo, fflaJcu/J c tUn'J 

'7* jd<'far ed- ed/er&fafa, pSefaufa- Si'repd, drzcdn'ea/, fa fontA fa 
pa/d )rd€S*s- Jt/f. 

fh‘ r &p/ «-' SaJfa- prftUA/ii't?*- /t'uL, evp'fa- n-esutrf*. afa/erot^ ^ 
ScJr». Avls^c^ rcudfadv! (p&fti'i'ivf o mop/a/fa,eJ'/#g/e&ifaf Su'/tiMt^ 
cjuir fa/— /a cOpi/*-- && c/u'i . t/dfayiiM. & cSraayi'fa- aperpy/pp^ 

<1/- Of tfa v^tf/H. pi u/im/i' ccrptfi/ cuSti-. 

/Cal* Jreyuefad 4 retention'^ ca^Afr-putur/am. wfaJyujr^ctSi, 
faetit eSuM/u*, CM**- 9i«rfvJ /</ c*fWf»/ <oy«m- wu}cuU^~ 
ccmddfafa- tpfa tn r»K*f*. j/dtnW j«d-ey»u^ pa*pasfa-erJrfa. 

fcra.eA(pyi hi fa pi'fa A'Med£ farai/a /erafatfa 
Ae/aJefa fa- cAt-faffa 1 ™- de/tfad- £ojl a/ cjmSA' j n/erttu aa . 
rLAt/ea. k W~ <L. So*ywj fa-S/erd/ puj ‘ erdeynar*- -tfattA',' 

a cUTpwf-r ^ fa ec/ dfa- jm S- tfttA-0p/s-far przpg_ ,'p/r 'vfac/JJ 

afafar ed-9e/rnfa~ /p d/ecrnmim- S>’tM-'pafatem- pur/A’carts. cmS'A- 
//read/ a pa/*- pcjf/t'os- Smfat’t' fa/Jem er/eemnuPt*-jrtfepAfa,par (fa/ 
Smyo prnjwfa , xaI- Ad/ O- • 'VV vj far,34 -^'o/~ -prri/ Yi-eru u/v/jrfai+j 

co^M ^ AM ‘ 

cuMA' ofaA'jifa «mm £rn$t> pYAf/yMv/',p?np/ere+- J&cddfas efae/jc 
Aeru^Afa f -ed^fa*- Jee/fefa- rAoAfa oJer’ pua £ut / utv ^, <*W- Jep/fatH. **-' 
acjtseUfjTi*to*- ;ujfaM£ 04 /'raW d» J,fa fuc fafa£ 

co-fyM pjfefa- Avr/us^ moM-erf, <U- c*vi«ert' a« 0 3 /Jpfaofa fa-fa-- 

rAvpy JeC 'Yesffafi^ -efa- prvnvn'. ■* 

/yuih/rAM fa i, lymfa ouav/Y n. purf/ep'/yre^ ^6f^- <utfa’A’ dyxwii 


3 fo/c d t Spjfa* — 


redpmJefa—pcrpfi'/Pt. 

-i< jvfa-■efa’tre/ ,'n **t « fa’a^paA^mSt’t'SlAt' 


Hren st-yfa raJfa , «»*- 

Jtjupefafa J jApefaaY. , i t 

Jdkefaar r <tfait&«d 3'. erffafa jJ jpJe/Ao-. apcqtft//’’ -dntfadd cfafftf** 
pvfa’ut*- yfaU-, eA-faea pep*-- vtAefa'ti 7-eA*“' a cfaw* 

/jyA.Iirfikl y? eju aJf jn »«- huM*~ ou&'ti&L jnfe-m^A icx-K^U. 

' .. .t ,1 . * * is* inluA irt/f\*st3h/jif 


fit 


/ <z,(cj, casndty h>M yrufertlv*. 
.■ v. ... . o. 


&xA&K'c.rpf, yfeS~f-r*V7 *-1 rxjk'i/*^ tpovGJ-. ’ . / 

yi$li ■ t-e*ab. _ 

jp**v**«4 AonyW C(W jj&rfwnt 6%pfo 

Jojm- d-^yf^ 4*4 eJ-fiZY- 6*fM're^ fixryrtfalvv. 

ejvjf jrvttf pn/AA’ 4L. a^cry/iy/i' jrv/#rfyft%vj. 

Jaw% R/»<V- ydi'a/*. ^ n&du'torM' 

cLpqtfy/i' (Am cAu qi j t i4^2AhY ,\t\ /Cux^ #£», i'U- 


97Cfaf* 

viA- i*<- jw^t/ $Cax<- e/td/ y<yrfe**>- oi/Aiwy%4-. 

c4<Zs CtMVi ^rt'ii/ou/c/ 

/: n 'l } ' ' 


juJ-ef/cyrt/ cuJkfey 

y<kUevJj ■ CaJh'f-e#4 js-fesucrnivY aJj / fd^-e-fx a- aSicn/Ay/t ’Am,*- 
c/ l << ^tuJh'h' faijfi'fah'xeftK. fesUr /&<th et. ^rv^u~> ( r aAjiM^^ 
tjratii-ert te^ldyw^- -eMemA <j*M aJ <// /'vrvr' /m’**** <yrm'yu/ q,<^ 

a* *L. <z ."o,A- <v « Intel**. fiiint^v 


<jma(-en f^nocrm^ n^tyra/r-- ^ <x» <u ^ - 
%\ (Jn. avfflri ^ ■- c ( " praiu-ii/uY t> J-eJi'yii/~. 

(Xa.wu'j <*-& eoJ&t*- jjnrce^k- &a.cSnY j^f&vn a eJa uilij~r~e£- d/6'y^- 
<f<*$t'u f*~- a SA- y GAyt ■&jcpiftf£vh4 fynieiv^iA m) f-&A 2(TyUL-AaJo jtt/t,-- 
a ctLjjti't ^ i ) /* h't&r*- J&tixeJ-. 


ri ks i 


weAn . 


/Mts i 


wJe+ 3u^ o-. w+wtu ^vJ /fW/W «****■ 

ftt <\j rt &■«-- ei- ie^ <jn t n'fvt'tft*/ 2eS''yn * fSwf. 

/^*<i ^Vec</ v e/xL&f*f~J dJ ci^tcr^Ay/Y ^racA" ^L— 

raSiY yntu'jdtf h+6i»^- &T*yt/<'(e**<.e.fh\, tjut>'rvm(^ct/fef t'f<. '<$■,. 
p\ e/o- ctvrjit (' pyw-fet/u **- -fh'yifa p*tb'of,' a Afes/vt i/Yci'x u#a d/ dm e/k\ 
Ctvrfn'i' jld&yh/. 

iTt Afo'kvj ejJwur'J dJeai&n^- ccpcryKy/i ^(Au c^!a4 /Cu ^<i 1) 

MJr&tKO f'n di /fY av/yi( {~&i* ^ u/tA _ 

¥e^ ^iijiJir/U'/^ - (^it/ut/c/ 

^/e(A')vS ■e.y ■£</&*.<)f (uS. 

• JartUj -t/x vj -e^cfe^iA^y. ^/eofy-r#/ 1 /uJtAf'wA/• 

flltL ud jvU&iMc) pw)(&fo~ fa cAi'i' yfvuyA eS-ci'rtcu S^cAtz/e: 

proQuut- /[, fig* §t/n£f a^~*’ ayk’ou/twA^f <1- - /ve^i. M - 

fy.Ha&'o $-c<}{kfat^ / eA ptj-firwtobs vO~. uYa+u~ f>r*'Aea*L- Un lrUA.’</vJ 

.y ~ Jr -- .. /A* ,«Xe*n- A* Aes*Y 


iLrzrfiw. 3<a/ <yrZLjf<Z* •?** “44* 

jn4-0fr-Jij, cMJli/t) . cA- jtrzyJ^ cPcdTj)' 


ten*- cilleryAy4/’ ynJ-C/n<?-' 

ufU- a-i'vu'btAS tk. 


y^alo/yf f,’vuL hfioJivr^^rv foy~fort™ 71 A - ^ l/y1 U ** K ~ fvJb nu/. 

'f.afmwi /v>’l a«eide4v* wm‘ trn'tvr aJ / r^eYT'^arftrvAyji' iXzuA]^ 
"' y/j /i* ' - -— — !i ' ‘ 
dr* °t 4 ’ crTfln f f 

cvJ~&rr-~/Ajr/a.oJ^ 4 a J*c&nntjfcx/vf iw k*-?l m^n. XoAei? 
dA'i ^trUM~-dX ed hnlwt/ ji*vU<A in hyihy^^-pAa/a^^ci^^ 


■ <v6 e+Urn^tfrf/'y^ ^ u ^’' s*'^, 

d’TUf^ fy'SrfV*^ J^'fihrfV^ KjI^eX ^ 

^c ftrrufu**- f-fevhrtX* e/-eixAe **//«&'; 

ciwC&J'* d&fai SCtuVhw^-.yjuoi d.jS\iM' eo/A-aXAnjiD/awh, 

/.) rr&fcyj X (oLfaiv- ^i- ^uy' rvk’a a*^. ytr>'p*id jj AoXcuny lj 

fik'efo-dtdj*? 1 • Ae/<'if<’* / ^«V. 'H/ttdew.yt/ jim^whAvS pjy ji n *. 

j/yW**- ; (jf.o /&/<*- f/fya'o &0U-- edA&idJti fa-* 

ifa-tp ?uyjouh' <rn oHGvU-rSx'y Air/ & J StAvA in jriAtviBi/jiUnifi^ 

phdJ^en^ JyiiMcz _ : 

■lW9v&u i*S *1 daM'd j nt-enry/eil aciy, c^Mcdur*^ fa!*, x/tu.,, ^/ 

/>^id ey/r cXa‘ txXcXfi'iui rn^Aa /tv7j?f i~ 0V< esiwfc+r r 

jrr tn a^- pA i/ a ‘ y y/ eft *~ Aicf ilffurn . 

/eJ tyvu'aM(j> jt/tm/artfr iivdj / nJ~e/fl</di'd #vo/u*t4— <jru<Aaid’^/tier^ 
<r$e*, v£-oid <dkxps.fi- ovtyA »<4uga4*fcS$i/b/-4A'-edf -e<xA&r>4<r/;,. 

■ na^f/w ffcft j n Uitef*- aJiSu uinivY aX'drvtr^ <&n&j('pid f**„ 
X^'k'hlrx. eytUniht 

P 7V fc* t vi , 

QtiKiiyi ’Mum-. ' / 

£.ireJ- jpjJ- !■ M •d/u \padfbi crate*laZ- jndM/y^ XdAem/ey^. Ai'yt%iprXjiiiXi 

dK/eflA J nidrer/ci/ ■ 

Y«Jvj dMgvArf hwlciu/*... /X6/trd/ <>a ft. / ' 

< ^ e " porffttf s?M u^/cAJufc/ 

V A- el-pvy; 

ach'Mif X«erfiM>^Affiere*/e/. < < 

rr<(e<uw et/^ktv, v^«/w«W 

Jec"-}ai^t,yiuoJi i yrafi*^ihytAn/\tfV[. 1 f 

d*<Hl-~n. - Xy/^ntJY y* <V ct/ tyAerrta cyuX’fa ■Jifiduf. trXCd'y^ 

ra-diwn^. as/cey&dU/ el- cAyb**^ ’p-errcrt/ttM? /*u/-6ri'Juy A^p/ui L 

JCdfit'ce?*- . s/if ter aX ‘ef<He?M. / / • / /■„ 

!, a /, / ,, _ i/l-U-vra'V-eeoeAt<^. at^nf&Hdr^, ( d^- 

/SetA'fuY 

x . . m . & 

rpfeih'k.w <d ifn* 'Tfiitftofr mutcAArurtX. etMex/fu^ 

}jiutkSjt/ I'Merne" pirih ctitteh’j U t'n '■?- jnt&/rtoh'vx< potf<cA [endu - 
t-nkU/(*K” A A- fMe^. ’ ' 

^eArcA /«A<{ 1 . vA a m w tunwj At. U ftk_ 

far.or2? eX.-arik*/ a. tfatpro. Ax AtuA'Ai'jt&e/rb 

SeouA«*x pJtAtueyerx £eflt'et.- ^ ; 

(/t(U? aadSr art ifvu' * X- e/n/r 7 tai'vrt<_/atu/ 'p'9&i/(-efax /rsJii / h / / t ’vM aj 
jfivJceiiv^. * sx'Ah' e 6 e/ A-- j ?t*etn raepf< e*~ futeiffa/ A*. 'i- ya/li'af 
nhf/o*pen\. /tS )Mernar\- tava" j h foi***^ /pe&teh 
Cafteparx. 6 X ptru/f-e/ jn/-einrtfe<y epaYiri a 3 Atliri Nyr 'A ''9 
$uo r/(t /yiferStlferA^llvf*- </(Air pnprrt'vf -eX/- rtx} i 

riwty'k', on fax trf <f/(*~ A’ 9 rtetata/rp(i' ^ (A ^AaAartye/tftrfkr*- 
9 iuiu km tyt'fa p-nttriftsY tU^etrx^ aJfa 'at—<x ,2 ta,M v*\ f e ^_ 

fi.yftcf-?r&y 5{t\fax. , .. , ; . 

J[?fef cervj^A j"Aoi </rA/ A> AA** 0 outh’fa p>rzrpti_ hy/ZiYi/fx, 

y-eattrerx.; fyf/ren Aj rri p/rjAtu/e#^ Jr St A yaaf-ei^ /tt/e/ntr^ 

vJ~S aamk^ j-A 1 cp* 8/* S<> J-e$a tat- A rttne/u rtX %pjAiftX / ^ud 

a) fart*. utrt^Jp y u' 113 X Jrt h'tatzry' t/cf dfAypetste. t 

A'es 'rti^Ao’jJo/ fe'rfifriY 

7> 4th i*y xz<) aoft'cu/e pua JurytU/ vu** A/*-' i?A" w OH-eAr an \ 
Irrrfvt*- et-t/ectif re /nryfutx eXeitttrh', eX'A AaJvj'Jrtt&nw^ 

'^a****’’ " ."• ’T'fafakx v 2.. \x//A~?Aw~ 6<Af A'hf- M; Je~ AA'o> 

■foot <tAesy/ac*i. . .%iu^Usr\*-* 

}/Ca~erfky * favrvfttAfs- aptrpAyA (A. i/eYfetrtrt tAexauf /rtJ-etTi-ay. 
eC-ZuiuJ^a/*_ ) eofur* ty cerpr/rflfaj abate/- ifafaj rz'A#9*yi 

**-.te/ef. 'ktaSefa fHpertrcf/a'fa/ fafti.} f/rban &i driitert'AanX 

par i%«V/ cpiJi’i^j ex. c-erta’r#* k_ ^A-AAeyaX^V ,/rX ~ 

p&i'uut*- Iratti^Jeref*.. 

?foa.M{//ttepnc*- c&uAkife-./ (l ifA\y A a /-eu rjcO-tr y'UO’(tvy CU^y^ 
AnJcvrl *area#iAen*~. rf'arax jyit&yi'fvf i'a~ hweAaMerew-ytarfaUJH . 

^xAen&yhir- aJi r auh/ ctWA'fa a M-y/a-uA \' th'dr/e/ ht/A*x, 

, ryo^m.^4 ex ajit/au^ JU *A- Scum, crtf</j fan. c <rfk- <yfA^ 9 rtf-Ovffa/ 
IvreAvKfohr&M.-irtxyriVrt^-j trite e*iu'TttM/t'ix. cfutrtJa/H- 
A/tef wuiHut Ate /fa-yrt.a.arttfab'TX-^ cpft+J at -t 


) ft'un\ fry fay (4uLs*terAt p*jiynu rtf-eX-AA^* Uft ^-J AxWAri'. 
<r*ti.‘u4 JnM'trtvf x-X ?H4 r ni'frtvf fa,<-Yt'ne/tei*f/ oJ/ripJ*-*- Afi'nta.yt 
yio/tlX (jjfy yii’u/yy pAtf-e*- J&//#*/- t f -rt c-eycvtc-et*. /['H.a-Attttnaxy. 
pefhrtx. (r»ctce-HfeAf irtxy-HA. 
faccA-av &M j*ietnufa'feffy/jiu tr*Z/a.M--<™p'rrqt Av 
eA'fthiieM^jfLjefflauil nk&ft/rfr* ■ ' 

*3 pjt/e/a COMmd't&LT*- /A'viu, ju^ini ^rtf'iipAS,&UQ. 

Z*i'■ d &£:thp- i4k<$PA*/ Zk\ jrdfA'nu?/, )Acni 

t£, '&&•+- ftusk+fi /-Ct/UZ jrtf'nut . ' ' 

frix cy/nsi- ot) Z&Jh*-) a $?7^-#«**/■« cA- X jAhiya/i/re/. 

g. a.<t^WwV /kMiH- Z^rfdyo J,‘*uM?A3 Si'h/L.' 

** S***. t • •; 

O-- aJ etd&rrt* <tejekAu/o crf/v) j'tctlii ■ , 

?* cut) j'n&rno- pvrU~ <’* Jt/cZifo kiZ • J\.aZ e/h f et ^ 

fa./Ust-/eJ eWe*”J at-tub. . <lt^ow)ie/f'nJencutp t'r\ hvj-fitei/e*/] 


'tftfcjtiA ohm K - v - f •■ 

ZSkuroAi’jtu et/ef**/) TUfAfthS >*A 

lA-.huJja- e/t- f a. c pef eu*«- /t’nurxu ^wti oAt-j/iAer tuZt^r ifcAit eA— 
ejiJa ufadtAt A*c l/vvy^ithr i*L— t&* Sonp ZitO , p/w 0 CX t/edc’Jo jZfe c 

ts Jen^- pAowrU cZt, /ed - 

e-tv^fareu* pt/ApfrtuMsU 

tfacAnrtJ-&Zf ?vt* j/Z jWar<- p<?$&*- ./ 

(Tl-tftcy pi tL/ad*/ 

&J'% k*Ap\ZZ cU/T * fe^'-Zr tyfy*"***', /yy<r(i/br*" T^ZZed? 
fanfare AZetAwAct, &*h*&Zn3o. . 

rgfettiW LM**- retrffZ*#*- 7tU*eduy r &)OtwZ\/uy cujyi a/x/rr/rfittvi . 
cpUittW a 4- uZ * titl'd tkcMwivV jyfwjt, yutficp fr<Z c- h*Aei<^-. 

pctui mu*As. A° k*At, pz^ ^ ~ 

ZcAl/auA ,Vi ew■ 


<itc <1 qA cAw/Zy M tuAert-. ZZcZvtt Sue Stvd{ - 

r iaV « a jjub&H'tv&n*--ppAe^fl^ff / rAermritt^^ 


ZybtoO ™.. • / - . - ( 

Z&fvuvu cM-eJ Z&rvd /<W“/ Zt&Zdt- r#lv*uhtr^ atrti4 

cocjierf, nee^fvt/t' ,n* *$*■*: r&*:- p*4*u 
tn pdif&tfoT&t**- xt— jrA&yftyCT^-. ‘twyiA.'c3-eZs'y t/l~. 

(/titer ^w'f netfsJtnLKirStu/ aJ) £*$&**- (uZer*~> p^oZt'i ^uJq apki- 

cdf-yu/Ja taJi'crtru- (-&!*&.*■&?*- ZaAfS-t— caorrlAj Zb/iM/C/a l tt-r 3*~, r> cJfuty, 

ftyviSUfuS )ni&tHtLfu„ v/ef i fi/fit'aiu. eA— dMA’caW. 
diheri W aJ> esde**- fvdie- c_ cZeAti pv&Zp&n^j jm’nsif? ic m td— 
<ufa4e-:r.ev-t pc? ppieyitcr&tu pccAe**^ Yp)Z, qa- oZeu mdtio fl et r&c*. -ttviWAM-'- 'trutk**- .aju-vu*-) \rt- ks,'(£pf ihiM-e/L. 

yc ytoicAt^/ <r/^y '3-&/<-tr>i&ft4- fry m -dnitc^ ferilan&fr. 

• (Jiffofr*- ft&rtf**** Amumu^ jWe^'fuY. 

" Q 'ptrfk<-$> n ^ dJ i/cku'’ hikdr*-- tnll-MT, AJ cti (SaAt'fo- c~^Cj 

-j$h >/ ^P ¥**'# U **f«*«K Mi-. 

f***'* *•*- r w /^ 

aittod*- /t 'fraP<$factJ^' ^ n«k-r cum te* ‘f<npd^niemApt<d,’. 

pftU, ‘kpfect'k,. ytv-nk/f. i/rf/Z^a. </rwr&*/. 

/enji)4x<s //i wia- ^p&dPd-<f/xJ 'pivt*x ^ /M-e^x / ^ er 
jM&rrdn>^ p oddf^yefrj. pcdhw^ je/Af/At/lfc ^-focru pifemat*- 
jriUtikY. /, 

frewkiW(d^^ ea ^ er>A ^- p'kyy^rettu&y** * c 4g -e^ctern^ 
eh^dlvS ,'n -/t'fi'a** \ p, <tfU(6u*<- &C &//eSM4r^ . 

fed A ,( - ‘m&jxdhk ifrtdlf' eJi^Ji’ ca/fnCM- J^tec/d}/. p*- emid ktuf 
dJrt J- (n ten^dncdt*- ktuttiM- e/— v* ew-kra-n <r/uv^ ^uc pt u-jtu/sf {3r< — 
ownef d&nmk'j sfJduPI 
y a wi koMir*-' <oe£(&& > 
k/ikAinU. ■ 

facUl yrxdUj y& f'fif***- 'ff*** •"*■ m yt/atn. je#ph 

vaJk l. yr* u'ti red* <Av* f> ahkc&d; 

AtpS,' <* T* $**-* frvdxxdt/&t^ ya^tu ■d'meijv^ 

fl(dp»t*c Je/totf: 

9vd&Yn tjcj jl frvoh ffndest,. pc-w c maJdfirf H&nitM-esm- 071 ™'$^ 

id ewien. pt-teda** • 

cywrtff* red* p-fauk «/o4V«/W' ^/y-adfa^dt'ea rrt’ky 
ai/yire^ U 

cuAv {n. popi'fe^- .; , . ;■ ' 

^j~A' Sd(•'<&'-ptf/ire*tM ved/t 1 2 . itfyurzMjy rtcM <jr»M : k/! f inM-ewCy 

jLtplihfrf.*} peJenJe/ // ^W <* fiJte-^o 

4?*****^pvtfii* eJ»S efnp/vyJ/„. 
qn vPcm/l/ 'h e Siyf 

"T* l*t(o'*£- /uAp-poUw 91 jth/m>~ iryttparerf pyew puj^ 

foi’hd. ■ f/eiu-d e'ru'tvL- xpdd- e/k ah curd a kmc ^ actekt-- 

Vfj-enJis *2 yedacK. i-fpferfvV. ‘j£t) <ju*d: 'cn. pieJr. gj'v-J-UA. Cai 

pUfwr»s pud u/ CLppvrec'rJ-jjr J* ft 'd- cusw'tre/pieSof -peaA */^«-'- 

adMpf, yid ^+dle/A' <3 pneMehr*- jrVfAllu/a**- yewocett/i^ tU~ 
f/eoda petty'' 9* y pit- a/rJrtrfu a^, ^ftMn/d r&kvrfuK .. 
-jikUttero- o.. h fcao drttft'io 4J-- he*#ne-o. 

/eww/«.V ^ S«frew^ crfj feme/, l sf ^ 

dLb£jfrbh-vdfi oui •7ne$i r *'M~ :yt4rfe#*-j W-r*~ <rf teni/mcf 

avui dS<*~. jr/w'^t^^tpty//^(jrA'tj f*rv?u/ /fvu-^rc*- T^e/eez 

' - 6ld-e+«Uto- jte fytvyreh)US, Ulj /ttfute- a/tev n^ay'^/Zj 

-dcf&mJiH/ a-J <uA'<u/tito~ fxJefnaf jin caXdj 
;'jb-‘-y./s.’*j/t.’/;;i. >/ /.,// . . . 


&. cjjexte- 4T$i Jjln'ad/d’/cj jf Sed aw A<!<*/, ht^ni-e^y- ctvx 
yV#*WV* P^' tnatu'wutf- 7 

^ /mV/^€<V/ jiundw vm ‘Jkjjjj/u/] 

Cjidioi^j anA'vj & '/i fcof jfesnfto j%3 eiJeYVt^’fpvjifc^ 

fii*/aPK ertj htiffl* cdndaajcirc^ iw&tuf* eJj. ,'y, dnlrntn- 
W jufen’ste-, ete jnhetZere^ fer/«- ?* a&ute& -eauZnjz/~/ u J 4^<*-*t/W* 

- fird*f* r '* 4' f-t*icoup r ,. . ^uaVum aJfiesyWe,,'teS jnnbnj^ 
nvhutx. eJ- /rtelh'atiA-. farf>'. t/ftie/ M <rf jjx>}\/ maid** *m , 

< VTtjerAll"S // <%. }nu4<ufij affj/ifj 
juW- riMf cfev^&tfi', j/tZ-efH *J t eaZett'i'tj, 

?)U.. *J f&wfrit ctvipy/a' fayiftj . wA-evm^ ad gyhfM 

fzfuieto c^t <f* rhnupt^ vtoJrw^. ceajejaw/- ai~' t/a/’Jj te* S ju- )fiz. 
Jejhte ik ptesna**- ptffrat* - / 

J? Aa^forj d&tfredfj ji/jtfahW- aytuj.aje-t/esna cxrrtSyjo fewiptf 
tj/'o.ali.f gj~-eph?y/**-/ <St pteifina to. A' t **--CjAt&to- / ef jt ’/&/• cY^f ^ 

W u/ i'a filmfow- pe.Sj <nown. 

Sa U &W eA- Safe*' />«'<</ a. #&%- A/*w*~" f o c/a/tfia’ eJ~ 
pemta/ 1 *to to 4 /kr*~ eJL'Je*.dcwe^? w’, x/v « 

tohirntf *K~ A\a~ f oJte-w- forfA'ctim - alee «X. ■&*.. '"' ' y 


£/- jje a cetorn urtjj )j. 


■fleitSe cer-fted/Yj ^Zaa fatiijfM J**i- < 

£m‘ru(vhd pun/h'ivj /cjefateto- #L //rvyitjtffusn . " 

cc'aZuJvJ /■£&*/ <*r#e*d<'/ft’r**/ ^c_ Jjfi’Ju. fj A'*yu/bj 
^w'4^r/«Ww. fvrfrfjJ-j pAr/tee^- a a+rfj- ^ At jip, fd- J^/daZ, 
rr-u&cafitj yv/h cv/ g/~^^cZe^~ •e#-0hikJL. " 

fritur &H- • T^Acp&n'tr*- &»- yjfi 'caw/raS/fMo^ 'fevwL' 

-aJ )toa* i A^oto- fjZfiAMtut- ^tur jwZ&t'vrulto. ^ oAeAti'to- 


}*<n tenLAt/ rtesnetrf e/~ rvh'nisf fovUtM- 

Quei/ur*- du(te/ AnupZAjZy- aj*- {jrtvjnsJuy. ^f^/evZ^j et oAuum*. ■ 
jcjewn’ij . . c4ftef od (yA.'tuju to. Zteyr/rj jjvfer 8VA*S 
fr'xu wu/cuAl/ ch(j t'/uYti-fv^ fic-du*^ 

•fi. (ecUuiJi^ e+te>ru} ximAs, Ju. iusn.6‘-< a 3 Aa/fuJ yreSutu. ch'y/A'. 
AtJ 


' fyM'mWer 2 ? m'Suy aJ a ^J, ^^ ^ 

^ extern ^,<A- pe^ /^feti'cre**- pe^J p^yte**- hrv&v « 

aw p*f a^run/^rz- fy a ****f*’*- eare#*/,’x /. hyifrrut*. frtf ayLWrf 

y 0 ’ fl f ilfas- ofaoAu r a Ai<ri’uj ^ 4 ' m > prpu*do. 

JoJh‘**'d dJ (A jnfai’cr*- pay**. ctx/tlxf j/t/ert* ffay ,',14 . 

QtSyiUtfMLt*~ P 4(M'tii^ /1 ~ a.ftt'cu/u/»^ y^y f^^cou’M fajLrfvraJvj, oU. hiy 
e<rf fn* n/fesvh a J cwfaoixAir* . 

ALyVpsn^p p r/fafi'tYf-— ex. mY$io- c/rit^f yrteJhlvry* t'fey/&-et— 

jnjUs eA- f> 'k '*■*•*- , foyii&t* p Ire,# fen dcnu/ eJu ofa- 

anurf i'a SJ /Oft e&v/t^- yrt/etf’fW. 

,/fit §\*u o i $i'yi ! hrrdttx- a^A'eu/crf f&fk't/f e<pwyrc^'u n/errpuif p/Sa-'- 
truHP- f^ntoWf*. JoJfa»* A• 

rfuJ-eftt. orvJiu/,' junryy^ix/ otYm'faf /k pifaYnx eA. a.Jfa*yA<’ 
tfiyflvML- c/uo- i* A*jvJ fe* 3 <s*m/^■ y }iM , Ufr' c*ytAVuy*JuY, 

thu ear t<* / f d 3 An/ip 4)gf ey/e*-J/' -vt/ p&yU. 

-Tjcf-etfJi pev ?H/'&offlee/f ^xt/r&rscff 4 . *St- aA/rf-f^/eunx • 
gnPenr/feS eHfeYvA t*.<rio <A_ Aeufarf~ a i /Vt masru*-. 

c/Ak’ £im’v*~ 0 - /^ioA't'/ y*efaxher/t’ ^Va- pe!h'i pvAeYu* 'W' «-kc. 
t*rJ-ei'w. 6 tt»~ yurftem. frriw jxJdYHoift'. 

cA/faxaeUety e* pad*- x>fJeY*r~ pfafHaf e/- *i<a * 1 /aj/rvya/,’ rn'U<Y 
•eA- jrt/erfl^Y ,'y» &jt/v enx d t*- pcrffotu- puAYyj&yffgYud*. 

9< fatOt ptf jiM~#r^ 7 ?ec/f jn/serncrf *A Aitvdfa'fcrf’ 4 . g j Aju/ yrux^. 
ueutuY, gritsifufuj dale** <yn 4 io ^u. r*- y* cuxik- 

u 3 Jt/WW' d/t'S jua . aMiSv wduM- potfftet*-. a J Ai/tx,/ *£. 
f pufafor ttx*. o* ujou/u!*- f’ff_ ytAewif- factor- J? 

<7J aJ ^ pvipAO p<sJi>' ex- /rictus t W hr,'*r^/lAa&n.^ 

ye*<- p cdtt'oj. 

cAU+r od-jJ-dypd/de**J aJ ^ 

Sv-jh'*el~ riM j*Jedfaf 1 *. pn jwtf/K. y rfJefHufyitx**-.tu/ttfwu fay'A'. 

0 * y'ff^VUv- <hirfU- pC^A p*W yrv/Ayt’df*- t tocd/v* eS/-p\esJ<tfn_ 

jHd(e/ c€Yi*f<f- p* y*fesuut^-c<XiAU*<_ ex. /pa/<'«/^ tKevpa/y 

( vh3c t&iavJ— ij/roixu Ji'iiyu/d/ Jk'yrhr/, yuu/ jzy<j pY^. 

tuodflCf pdUuy §i/yt > hj cZ-ecYiiJ"-. a'A'<MScj cafai'yafiJw f p* f»-e*tSA 

apA'sfiA eA*- pixA*- 

f/—dtYt- fa<- ‘Oftix/auAj Aer ctdjMx'n \j/u~ t/t'JX^P-erut. sAt'a/re. 
yne&icu/r- £_<t?t/>'0ix/ep<- pA . 

J&V.'- i * • V- i £ h X. H -v -V> •-• - ... _.J^ 

•- , 

- . ■' ' ■ , ' . 
, 


VA. 


at? ,'V^k^' 


%**\ V&W*-i V v& -** *V « **.;• *,. j* 

" 

\v<A hv. v-h AhsS K 

; '• •■"A V- '"•>•* /,h. v.,^ 

-"W M %V v;' / • - \ , Y . • . , , ..... i }\ ’ ^ ivf. \Mivh'3 


' U ; ** • \, 


' A- • V ,v;’v, ' ..• 'AN T , ■- Jt. 


^ V>J‘ • ■ V j; ‘ 
*' .**• " • ‘‘ '* ’■ s "■ V-lV*W :- 

-V.^, ,>,Av, 

: 41 "* J ‘* V n> ( ' *** *'* ' A W ra; ^ 

• ' v ‘ v *' y ■• ;• •=' ^ >*.;.*.• .. , W V*Vv 4* 

>> f - - » ~* ^ V **V \ . »4‘ v V*-\ C 

- '*£ **t '% iJ, 'A..' i ^ , 

. t. - •■.-•: . A-: \ '-V '. *a. Vi '-Vi. • >j\ ■>,.. , 3 < v ’ i v X A 

• ' ■ ' V ■ 

Ax ^ V.-V- X N 

' ' ' V r* - -&Vs. 


.- JSVSf«..;v %\ i 


''A 9 V-a 

V* »5s^ A. :-v«U' 


' 1 ‘ Vs, 

v • •■'• -..' ■ V,.. ,,._ 

- V -- N‘»% ' 

■ . , - A s >w ¥*''. 

>■■'''■ '^v;» v. * v . „ 
■*'••- . 

'■ - 

At, tjpic/c LSTT'As Csfi lUS&L. 


J {Mrtjfi'fa*/ i ^(Tr^d/yP, 


SZMU*-*~ cTi^ * A 

jr&e/AXs yu?w 

fjnSolfa J idcAA-f ^y&Jfztryyy — 

ttyrny & ^<&*&#> 9z st tci^y ft tjtr'-'i/ty 

tlJj^UcU^S (j/'£fz*yA^ 

\hH"JL * / *4f>7X£fA*b' Atf '/rr*/?^ dif 

^ y yAytSik ^/'irkesfy 


iCJyyui, 

C 07l/i/i py u TtK. Tfleeh'c jtfi'uf Cfiiqfc ■ fa l^jrafr yfew y\t. 

tid/et- pirA /touts a/rpxrt e/\‘cufK m 


'dfuA 


/&u&m 'peStt*<*e ***- • Wet f7uy / Wrr/t(/ f _ 


r 


to) AteYU^ u/cjfU tuw< ceYz 


ftcVvu/tot/ tne* 

YepUf &?('J(I'M tAvUhLe/e/ 1 # pw6ft**euM, /e2 

et ^<J- ftWM ■ \ft /. -rtfif H(axMutV 

ixa\<ni'i/) j*X 0* tyr'erf, *\\' 

ivFiuxrix&r f'lj/fAfrf. ai^ j/in/ &<x\</7ijk%'n-t^. e/__ 

feiKifredi^-Je/£fxicWe4c/~-{ ve/ que) *Vt a^k, frfeJefll?' 
ptitt <a(*/ 1 e/- /(aft f t'r«f 1 a 7 £yf * ^ - 4 </ t 

^fiL^c/flu/eh 52 UjrruycAuy St' /&n.ts THetUAHf / fyrtk’u) 
^iu/e^A. jdTfl*'/ e*//*/( (A- /£«* qyk./ 7**}**h'p70y{'_ 
fc//irflur>^ c tJhcfw t/fee*hi*- yrewi&Y *^/r* fanfeu<- 
/a ft tuuu^-y (/?JjH&ki) px a/yd-i) /tcYae/e'j dL4*i ?ctflftk'd 'Ytofg 

Di’S'&flt'. A&yC'T’^ jd'Tft/trf ctfv t!av rfAX-tf-yhv aYiyXurr^ 
fiddly yxare/ T«f Afpt/ru) ■ 'J?*-- tU~ majM*/ 
e^—cjvs) t P i y^yu'H^ n a'hurt- sritutfu/ cd /ner/tY /nJti. /UA ^ 
e/to eJL ntufaunr QjU evr'Ut 1 / 1 M vwit&u^ 

U->+; - , •; ^ 

/Her/' /yLerpurJ^ n^n- hvH/xtw^ tx^eLA/*^#i.yu'ito~ e. 

/ffrr&H% / y*- jjvfe/ ! jert e/fy/e2 ct-y/ft'v/ca^ap\^ ^ t/'./^Ti'^ jrnyre/b-) yji' ceyeArV? c,*rt ^eojJ^aYvf e/b 

jjh'j/t*nA f ef qe* eswn fcx riaAv*- • ^ 

/**ȣ* ctnftdfa/j 

ejlr , A vktdrfi ej tvrtti*-, c*v$ /****»/ vtttrvtru^ 

cM'vJ^ vh sX t /*U f'f%- if'/m 

/>'*■ , -eb indbfiijidC'iS-'. a/tciiK cu/tui) 

pytAbtx^- qntU& /(O^e.&k /eJ nS-tyt** ?q** t/i/t m e/— 
cp/irejhv jymflhK AaJre/, <»«/■ Defer) - 
<m^< jitrfih Wr^f p-eYce/k'kS, ne c_. 

vftVl qnoJfy y?ik'iA*Z jfrvl(4%e#Ji'^ccrf?vM~‘ JCl- aJ~t‘n. 

Ctr-thy ivyijeJki/ j A*. yxUirZkbx-^ aom’eT _ 

cey-eJmr*- p e y<e/(^; ^ lAtS ttnbfuAA v^fitr eb-~ 
*td$ rnwh IweJrxJ sjXvti-, j n ^ / l ^^ > 
t/rdkitj Zl tvL- ~pXf yv&^*f/xnrm 

t ifrbri . </f J n u Ju^h^c^ ^rin t* ,**/- etcrcwwilm^ 

c*' Juj (-&fhpJ*r A 'afv*- ^ 

cere^j p^ola^T f^j CjU / s v****-, M« mm 
^j4VW<^ re^eL^ ^Vy — 

pt/'fA i / nb /*^ ejJeQJk*- yirjyt quqr^.... 

0^nuX^' '***'- ffqrtiu Y* 1 *; ?(?& 


pyufli'V f*^ Jt'jf' Uft ^ vnncfn* yii’ty 


:m~ 


rw7if\u/(i (&sL/ yrfkyU-- <}n\Aruvri, i-n n&(bC\ tiyfp'nb a/kk) 
ftnnMp*- c/. ) (akw^- a^jZ*dvZ tf-en~ 

/o(eqh p0fb#iii/yi <vtf' <k ^u&rfbW &} XbAe/cenlth*^ 
^o- aub Zfy uif’&nc'/ qneybJfaxwVuib # ae &j~ • 

vU yi\\Ut 'peb,funlso fcC&Yi'prZ' p\ew!lvutV\ti^ 
y<Uu/mn^ p*<rfU~ bb e^ehh'i^^e ^J^eil^. covUxwpmi 
\ ri~yo-w #.(c^-aee*by/faq/ <utWow*<- tvmanKfcy-e. f c/yvs 0 
tl~ $&ivAcnJu‘V^ Ax ecu f ^ jAttW aMbAfir&H^- f rtte'n+ji&rfe'.*<- C* /W*0*V a ) c ajv / cvsm4i. f on % 

fTnjfi/ih- rt»f*&'«.. S#(»'u / a 0 fiyufire^ f #<&%-- 
2 «h\ J&faJa/luY s&njvu/ ^ JuAekf, jflY&U veJti/ 
f/uv/aU’enUi/ftru'i/ £M&m sUy efaaJuYj JeAeryea/t'tfu/ 
^wnjartfih'J, cjL ((xMcrfu. (&nih *c>Yi e*Svtf: m eA, 

-/- J\t- jflt pen^Sf Wu/ £!x/£tli7e(^ 

eicfif. JiWujl' *,/&$- fjerfc. yc/a*. fiaJ'tj' 
n ■«- h*2ettk- <xyrvhwke*« &yJn'Cea4u*jyf&yluw^_ 
e^fvJuL/o f ^ (tc/o, ^t’ak,<ihr m cA) 

(Xllw^ ca^ckj ca7t^irrteAkiA^<- ^>Akcre**- ej-Au. cAu m.^ 
2£asU t cAjjiHr) « CdeJ<u-/ cAuYi/r'a*<utdew&u.ke*^ etS 
tU^ ayupctfa.J— a yuosyuA**^ jAf/i'eMevA. rHeJ— 

i&reJsrj tcU 4> ZisiAfaAu/*' / /acm*< y> A* ^xmIum^Ay^ ei „p tl 
tiUcew*. -eAiuf y crtfe*J^S\ bwfa (X/kti&*&<kp?orikey^>e--_ 
ra^7*. /el <V {^,/a ceveArv crUjfAb/ e4f~/uyt^r^ 

ehficL flaw/* 

tomrtrjtft tAtivt'^f or u ik j t r <- » 

p<fb&4~ P*vttijj y * ^b- ve^aS jclu>n *<* n^AAUtut*^. 

aJhfi.c'V^ c&ifow**"- Awt aM A t'W < ~ ceyr?*- <?(?/i '■H-eat-fi4/yc/ 
rewetiif, ykiut- \x& i/fatfay* cavt/e.^M^^ yu-A 

k^efitye- ■ 'MfryH-eSuf j*\ a / u<^. 

A^jxiMyeAtA- VtAi*/ A^eit^y fue* i\ Ae<± eoWittt*. a cj 
fleck*, edb <?*.$j.*u enow*** jkflh’v/ c^wraA'me^ t eJ- $ V> t/tVph**^ StMpibficuf 

jftjyi/fi^/. fttitf* fuM-alee ce^fa uJ~ f t**-’ SS-n /-—- 

Vv^V'W. <#/*$*? ■&- **)«'? «*!"’*/Q,*~ 

*<71 ys*****-, •&*&{•’”'«M~ 

fi) "jtKt y* *** «f>*- *'< /e*6~ 

jptjtycl *..#f >'■'«" /« teiKfrfU jntefvaJtv. J<n9U. 
pj) yfedv* nm tv 

ywtiyV***- '■ Caul/*- f-cp'e/4#^ Wr* fatK 

cwe$w ^UA^*\ A \}li c&yitiif lUL/n'h'i/f ^\t*' /syUe^t/- - 

y/i/W«~ jnuJfa- >; 'xffy**? £*■ (or**'***-: &ae$e*# 

41 ) fiwr*Jfe*x. wMce/w p t*/etbm4~~p (of 

jfeoul'vrV ^ ^trtku*.u/ ■■/M*#'enj 

^e-verta* 3*, rf^c^usH*s. jnUfvay^faf 
pu" t/yf^ A^.ceivL., *£«krer>i&t^ 

a 2 6 % t?eaM UlY au o' \r*fe** / ikr- Jxi Ci uyfrct^ c*pr#hi*iJj , .— 

r5*^^ ekcci^&ri/ -tfku//mpryjfr. 

vij j't ; ttj?u^fk*S'i‘i, iJMif /'/ vt -$< 

aultwen- p(T^tk s rh-e%-U»f ’^we5iWw*c u^< >-' . 

i iWu'ttAtfi ^rX/fefih^rf£>&/* Ah rfac 

Jvu&hJO; u-k- /rf&t&fa* £o* pfecfa- crj^eui}, &<■■&£- 
tov-htn< a X- Si)~ 'Ax4wf*y / lyte t -f4t u(^-> J'tf- 'y&tusiz 

(tyftttfttf, ‘pf/i cS/fen/? 

Wa4H p y atfu/ yfl>cJu/ <g/A p< u*tAA**r«<f' pip^'v>'U/ / 
nm hwbe,**- /(p ese/v^ apftjit* h*/te-■ €2 -ua^r<L- 

fiif/d Jcwgw'n* e& Me*i/ ^hAcjtff c*tJh‘?j, - 

?<&■ #A<d e*'o***te’ e^yu/,p MJdTx*^- &Y d&ce/ofv r^2-cuA. 

fyhetW eY for**., weTtY?*' £ji. e/- 

^ /yf. T^fa/v. /2/£/. Xoti y u*t<~ yjvaA't > 

a^ol CM.eiv$yiY<if ert^ picYtr/fj ct'yfJi^AeJuY, hwi&yu. 
ceyimMeet-. /rf 

yf\_ srrto-rt&rt Af*- a/f'rt'foz/ 

rientii/i eJ- peype, 'y&wieeh's^w- 

✓Xc. ^erfe. $/f&rTvyj /ivc. ptoy/o . AyrfAesr <*- ffi/iZYi- 
ucuHe)^’ vuoki/ YaJxo 0.2 \tviy‘u&n^ ^utrf /iA~ ■ej//w i ‘h 
uA- '^tjt‘a4~ . e2u/<’0>- tiiittAY aert'en^-, eYp**' <yYttdfun*<- 
fartjTMfie*^ \iMfeS~ /a«6asr*Jv~ J^nicK- f ^ 

pllhr^tn^ 0 au/a /rAe^td'^/ StY pr** 

cse*^ pa^aW. oJt'ueJ— tJ/f******'/ Urn iV fjf/a - 
aJ^thvfj &n n'hxM 6 <s~. affYvhw/ ayttrif arffe- ■? 
■^tfC'km.fiy y/uYutt^ eA Jetyrfu-tu^ 

j rij Aihh<-/ C67>ij)ife$&f<ju ^ythrvvtt^ pedlf, e/nemaJz^ 
(■orvijiAnLh) fii <re#^- e* ct efu»~ t'A 

/^.fr Q&ecrY^tvfuY d'f'Vi <Vt c //d/AYt<- J(//<ffu ay'Aui/ 
t(((- p<e/. cofu tPu'Vti/f /t( f/eaAtluS ^en <.<_ 

i/wp^Y 1 Yinuc/eL arun'/itfcvn/Arj'i’Jf/LfaY 

ij(r*.p pfrff J/'t *^ y uj— jrn oveaAoV JcdUrauA 

e?u'rt/- 4/jwUsnAe^ , Pt<de4t$a*K- ft cd ca c/fea^r^ "~ 
CUiyeitJ'&v m~ 71 e/i’ 7 *Ju 9 A*i. Ji'Cy if 2 aJ~-. 'fya/fitAef cb 

^'bj? df-e/xby'a. ., 

bzcsfy pritf^ph Svea prrpt/'n U'riAy/ aj< _. 

jJ^hrftah^ cfaVt/- ff*ce)e*K 

tfa/fub'e/!' tft'c rr*n 

a 7?e*t< if tf'rtju*, pf* a /p/wif/' rrtdnJ^ 

frjk/t'rflUAK j irfev'eT) jytt/n fe-, v#2<- e^^Ju.'^h A 
[yt&suj pv' 1/ coldly/, wcute* 

fuM 1 J Cj tt** *&“/qaani. /&yvA*/, i* extlObf; 

Je^umj} <u> «'/k V?/ ceSa*\ ^jvc'rte^ if /&Hv-h^_.. 
cwueZUuA-, fjrrmu^,f4 

vth pfr/picUktf ceseJrn, rte^ui/p, wt/Lp^up 
oryvjufw ^ asffiforf Je c^) oa.fo/f?’ 
p/rtfes'u*Jp* S&iM't si^) jfesonx Y-zpek'h*~ i , / £?yufn^f' 
evUacA'cmJt- t-afpbS*.■&*($+-, &n a cuyf^yfl&rv &*4 jl 

ptcU< / o^iLC aJbj JttifJWflhf puev" A,t< c- ..f&a-e/rr-p' 
yxe^. jzjuja/uS (2-, 10>j)fr<~j cyr^fn^ ccc/ffnyp} ' ea py^^y 
prefcacstj ; fU- art&fdr owf?eif vtuueyftlfy <r?0 (A)-rfru-. 
pit avy/ajpupt) Sc<'Ci‘ieS~ Y<t/*Y, pjtctfi'J. S&Vuia^ js/u2 
■ St/Uterbutt c, 3'&way\. rs^uY ce*e&v cento!far^u 
eju/fr przpa.yiyutuf pe* <,p;aJxiv<- ^fcymxhJ 

fievuiJ, ttecorffwtfla/z*. Si f~ f p> (zfij ptkrTwj pr«f&yi&' g^C— 
Cdic/-£'1/K(*- -p’Jtf/j(*\ feS-z,pjC(*t S'^tred*.^<f// c<Jia-yi(, . - • 
*&{&*$. conpeef. 2*^ £ya c*ti fit a, h^niiSCa ftfe+iacm: 

Jifupu Jfc. j£tecAa5*— j i/cf -p^yrvS. pc^aili'aC 'tJXayLJ — 
cujk4 pu.outt/rfTvte*^- (UieSUncy JuMeS- p L t apt '£ce mosUL- 
eJ-Xtyn^ Sornnj. tntA'cu/uf e*rj\i a ^JyxaS*/ ?TS7t^ 7 

* tt\_ 


ptrwm^ pwScftb fe) niJrrf t/A' n 

jU-dnC ' r^^<^Ja/v 'a>7jt#r*-~ eAdezi^. 

fztfa- $mw */. '&*'*/ jhxjL, 7affiare*<yf f u 

(sa/tvyfet<'/e/ e^dhirZ- >' sjudfi «/ jrr><fdJi <rte/l vi a^_ 

Vdfyf fcyuwrtJuY $ucTt^^nK. , 7h* J^ie^oi^lej-, 

j< d jrUiif pes fx- <ux*f— t <;. 2ieJ rfaMdiof-y 
vf-€*aMun^. trjjG-' TddTedfei znrflruc#)tf 

fen 17} pjy/fcytn. fu-m. fazS /eterfiidi\~ t pcS V^vaf 

ystfifi- cltifiesTZ—. ' 

tfn,fesYir^ dpfr/Ha#A<. j%yu.e7~' i/roTu/ /^e^- ^ e^zjn 
tUflJemfe'' JiWaw. . pn' jack** efforta-ria n/h/^ ^ ^-ua^ 
}ee*77 / 7'<z 2 ■ ctT f JL / yT* f tfaJ'J?- 9c/u7~z*~ . n/f-ff d .. 

tttf/A'ne atj- jy c a u/yi^ flWui? " 'T^usS /4^-V S ^ a’tWij' 1 */. f ucc} '^‘**kt*'im - 

tftf^/fJ .J 

/Ihtethm- 2* a/JeJu^n^. fcwf/fy 

pjf-ejhr 1 ^ if A- fre/fe, fa m. 'riJ?*?^. 

asfafj tjfua^- <*fl'(~- fla/tc/ atf/d/ J&A ^faip^lfuj^ 

^ka. (rf/ufa- iu¥ef fa//(yumf \ if £-• merfif yrzcwif 
jc/kff&yt- - 'i/a/eAtlfa- Wrsrtr^/ ftcryvp ¥ r7{/Ul / i 


f>er. 

if? 'fftatfJv^f women/i ^2 i/Vkisn^ 


'—tjucf? Jh 
frlfe/hlfaf- t i4yui>? dJj /7t it 


rtfa-S' 


y** ^y 


fd/e/ CA e4f- Ufa r*n fyfet- e<toe7)*¥j. /u 

7t'(cJ 00- ifA* pcrfZs / jfyyr*Jz>L 

awhcvyr*' p 0 (-e^~ cSoowvf. 


>CCL^. 


et-a ujA^re^^ fupujc—’ Wcytp dew an/A<=c/~¥V77 ?Z0&£f 
ffe-fvvf^rtf m , ftfjri <?VyJ'fcSaf pae2 Jt*'t&Tity 


po/flt/ 


tA&tl 

tec edit- 9 # erf** 


'/'f 4 * 


'«4 /rVefa- ycA'&yi-t- ftyfasf' 


nfu^y, 


af('6y cwtefffa/ e//y JafareJ- 2A n/c/itf u/n'#cf - 

fe-i>uJ / ch‘<?n'6tf efa jWdi')tf jW-f u/1/ ‘ 'ptfiW*tr» ) . / e*.^^ 

f'ft'tnfcs. / ifxdts vafryz/ (Skt/i', pa* ad cHjjttJ. _ 

e/aJj pe-pe/er^ ytfud 7/yupfow yr^ax^ / yuad yL/^ 

fujti< h y 1 (/fart uf fapecfaw- y^uow- fn^n ? pa^ricf a^ya a 
p(e%iaw<- /c<(t\ef-^,(ac- %>* a.?e^O~ £<xt a'fatfa yvasfri syvL- 
VcY Tiff&tif ffijtuih/c^ <'aL&rij yfa/i'u? ulfL *cu/- **y 
pctt-ej / \t~ Jtipe^-a'T) afal^ 7f'*ftrw--* rfe<rifa?i%/a*^- 

sui't) frcft /, e&'*~ par ^e^sis tt/-upp hJtk^ — 

pn//faf<~- p<rAi'+tf~a) ue-ts/td ‘fat-ri- yrwu-y#*- (yfetfaw . 
S«(SoO- ldmA&rt&*/ j2wy,2 l// emeJ. j (~&A‘o efa- faei'tfi bum 

j/fu ui ex*- cnt/u^. i'l/c&*'i(#^. i9e/nc4atf- f 

fanyW /iiWeire// (nYe'crff/ eA-AsAW e^c/foA- 

^^/iuJutw^itL ye^/ts. cineiucJiL ft 

YcL'tOsttv-fi- &£. -^/(fcafcj l rt r m i/^v. 

tlb el^jiwrijj Ai'tti. u) S&ue c/t^sdv'V*- 

j^eYui^ ^iW Jlirtfu'H**- ^Vuvl/uV. O eajo/t'h'o 
jn4(YkuirJuS ^feUcne/ cYu-Vur^-. Acpei/n^ Jeof/uK* . 

&- e*. p*fv y$l a^ec/#. /«0' f e/~ <res&&v ettarw.ltyf 

puiutr 4nrAc/ /C />#*,»«. 

j}uU. J&fe+e£— fe^(^r^mA(/ yrrfJsp&ifri 

C*. uaca sA'^^ Auasefa* /<*<*> c\Jt'e. -ayes cqrp/r/lc/ 

fflr/6*/ aud i&'tft&Y cth^l -^tU- eiCjfel i/«/. ^ 

*Z yys (jl£ {d-f 1 t/ftA- /dtfrrti aS?' e --'f eO-rd 

ipi/f p7sfY* t^iusx. jefey** 1 -* Itidrtafl jfu j'f */tcced‘tl~ 
i~(nUd ph/yC* £o-n/esf* /ne *■ / &2e.e>i*A— icfuaJ- syeV aA/Y&mitif 7 
feqinj-q/ jutfuiK. ePajY'is. aiyrtc-r^ f Ap^Y £4^~ uA afft’3u.0 

fe'Melkc'Yvrt*- , -eA-caoJ^ in Ac/ 
stuce-A-H a TtusGo JAtffWe)eJ— f*{>'/) ■ 

0-YyfA^/ j{(a deS£vS— it/u*t\~ t/frf/ar^raSitf/x'^ ^ ycc/zLfn^ 
Krtiutv^ ^aXu-Yufr^ ydl i/fe/T&J face/a**^ aVccuyeseJ, 

0-y yiflai*^ a.d yrt <> vcaiiW aAYeyufrj csrustj ; eaiyest- <*2 u* c 
£ u ciA'frte $ivni(rnY A-rv/ - AmH urfl prl <&rt$iart 
^ucfuJ-~afjAS ■w’asJw*—’ <* mYo . fu-t*i.. 'Unpjyrc/ es'rZ^j 

g^fejtin-hs *2 cApnf; aAj, t^»*)u*vL- Je^c/att^ saf,y;rt e*z<^ 

CCl£-(hti - cusjtzY^- uA- *v- edti tesi — 

^^urti/AcnAW, l/aSe-- * 0 flejjfich'o tyzxfraytutu 

/% Tiu rr^f /V- C , yuar caji/tyerC asyrafan/j ^ 

prvZietc-s e-P-ift adsyu*. pa^u^e/fy park 

c^y*- v / ii#JyeJ~ rit'/t'. £<*«<?*/ pe^u,m.^aMu h^nJe^-K _ 

AspapfltoAi* . /eJ caueJ>iJ re yuA eju*/ytioQi aaa’PdJ-. Q u #) 
C4pe/U ctWikt kfy aJ)it+t2*-- -e/f-j uA'-fuwn/ /axtAe/ta — 
yfl/yjiyn u**- 9-e- ftV^la/ uC-rtcy A 

coot*- - aary cua9^ cwpt'pj ca^t a/u/ . ^ves/ii,r>\. pk-'ye/^ 

2u/ytw/OsM 2yuinScdnv ?// puay^-% 
dJja'nuwbvy'. rj\i*i* yu/e/' j</v Pi eVu-m. j yOu/y&t%pj flon- JJr.iL— 
gMesmAiS \fi- Je,n-^y &(f&nK- //t~ ct^" UiL /> ^ean. ct/fen t 

Jean*- pi e/ /Jy>uQ' wct$o jrua pwf ta/juiY/i PcJ/iyyieadiay 
'fa peraAi) P<z. *yta/ -fiyy&c/Afa/ cay/fa- } /&P c aujifajs_. 

uJr aAea’'to/ j n^tc/ ua*. ~jy tt (« -^r/. oYlc at/ pfintxt 

cyafjto a yu 4' i c iati*-_ Ja-fai/. /l /a/ <zayuCii a. j% Jy/ffTU enx. 

fi(>«/ yu.asi/’U'tv^-fiftyatf/ifl.. . . .pe^oca/af Je-rt/iW pyiyrf 

a/aayjfaf’j ycJ Pa-n-bsaf, $u.c/<* e^-titta ^f-yfx/ i/aca-n-fjjru Ti/af -— 
jrwJ€-Jfj~ yuaa* tnoyi mxJJJan-ta -eap cr/u//j, *7?tya-iiW e4- Ac/- 1 / —■ 
yaJi’a - VJ— ?virnio <?{/o ?v*y>e*J'-avycS, eecU- AtJ/f 

A /vyuayttefy re . Uri^aJu^/. • twu mun*^ 

yvocymfi wot a, eP^nlf- 4,^/^W; ca^eoi^** & 
yir/Jtt*, /aAen*- /&x.fa. jfraA *ArW s</- in ayuac ye- 7 />6i<-f 
yu**yu*~ i (eVk- 'turtfli S< r c- ij'iJuwa -e/£— y us 'H af/a '/ ca<a/ 7 x, 

/</' ayA/un* e+f,ecU*uu/ r yu*v*:/spi 

prvhxttfi*^ a.ca-n*£"t\ pcrfl/iewunf of- pyx/fa nt af[ q/e/rftyfi eJ^c'a^rc i nemoc- t* 
tk fit a. mm a , 

QuvnUi^ c*nj*((wr^ ofcfu; ptffcw *f/&/ 
Cfyvfah vi'yyif yoG/tij; rOeareaAuV nc- uY aJZaZZu/fae- 
Jiu 6u/ /c/n'ftHSfj Jejfutty j / A a(j^. 7*60^ p^U~j “TX-A ^ 
jrt ttix^ flrfTufz- ^ L( a ^ a 7 iY ^7- art tl. <Vatr1( pfi ~a-f~ 
pUtS&fi j^r*c*ji}& ?uo Ya/Zuke/ puek /7jrtfe7ua/fi{ 
repeJk- 1 ^ gw wcs Jt'iuj/tfc* fault/ , VTfOL- $#-&/. 

>v Inv-Jp c/iZeim eoaY*- , /&/u*^ we.tttp^ a/r‘a-Yifo*itf*y_ 
eokeckm jtfad /,< Y>a*(<f- thYia tnx* paT^tY-u^ fa 
ptufc/ eY ct/u- prvrfuf wt/z/pHc/Yy caa^Y no z. 

ptafaj /pecie-tiA- tu'Jea nki'/ ym/ Ye f-Y/r<~. £k:f- Oc/c/~ 

rflam aY tpJ<J pa/k'Su^ ^uY^ep Yum efa /^/t^ 

a.de4f~ ccZtYY ijtie/j du/Y Ac*Y~ -e^rpY' fumaye/, '£*/ 
7ufhi ceYk’rfime/ Yu'kY ‘flt'fn ji** n** Tien-fa) m aZ’jm - 
ijltiY fa imo/iS la***■ / 7i0'?i*a rtaJt* /eJ e(~ 
fyaJZtffte/ eaoJen ea ojt4<K -eJ/y ne^pa^ 

1 6 vYvtve Zed 4/nu-4a/, u,4- pue>} feufe 2Uc-<*Zi 
a. at/a/e^ ncL'fauo paYk'n'**^ #d ^vaf *3peY(ef F pvefa — 

fie/iu/u*n £ f UA in pWotpun'll Yaqu.eYc*' tfat^f 

t/Tfoaiu^tinfaY. vc/onbtiain. rU. iJtp/tca^ 

YeYutt\. a /tap lO~ ch <fk*ua*/ 'ty?Hpfo*ioY uS-y^,^ 

pU'/Ydnn prcpe^dY aYh crueYh-/u7 ^/f u i peYacza**^ 

■/■ctitcQ-/o<- cp/oe tfac/erux/ aOatY fi i}atAiZe^J^ 

SaaU — Y/p4W ) 'jYic p uA emTua/y. J/py&cc 

fe/e. a) paYfc/ /upiauj /cm.aco^Qt*/YA- - 

e/e-a* aJ-c^ a /Y^-uC'^- p-u-^aY'ms_ ^■npdTOTi'So^ aa paY* Y'Y. 

T/fa7~ pa/(f4 e.- pYZri b. hg/Yic. e/ * r /7*e’§4 t/ru**'/r/ti*t2& 

A'M- %cY ^ ajL^Zpi p£^/4ay4)aYf trUL, ^cc-YeancnlthW ^icnrrrep 
-fvYxJ ea.<f ?ctrifa- £&//&ed4<) Ya/rtjviZli'Y 'pepeY'to- /repYp^ c fa'-ni e p&J*- t 

e ^ cjfzdtYu fH. jfrn'cfruj-i sru^ pnritJun\. a-m'rt*- fcftfa; 

rf a nw< o AflifieJ-j ns7tr<A fcjnt#. 

wove* -fndJ ftf#* p^e. p<mti e* 

-p-iek^h', ^unr^e^ne/. n y rtvfjteor } y^rf^ yu4r. #**%&*>. 
Aux-+ f&t'-p 4-f.M*- * JAy Tahca 


fid It- prffvJrf&L- Ayr*^ / &&/*&rt.uS <Wt«/ aA eo — 

jyHcJfa m fn<K'MHfl<X ?vn fiatth- dta-Cdi*- parflp. cd9rtfi. 
v t'rfu/ <r<di'o e*- jrv/ti/u&SiisY ^ d) <utyer<. -tlst^ 

a t-rtW <?pvrd<fa a/ydkv */1 ^Wa^,' }ddd 
jenu/ iH ^iid <iMZ*ftdvY Pudu/ l^auAci £d cCM-ffcd 
pfx4i<?- efh (cAf&nmv^. a c-u^l^vc-^ - Ajvuka » 

Aej vtiA if cajftf fi ^ eLxdd/, ccsK^-erifab am rvl>fi 
Spend d ^“dudiMij fi«es\t- 'Sea 9-i'au/d ddyj &t/ 
ctivA'tyti wiefkce-ivus- St tecui^/ fiend- 4^u^//x n\^ 

/? 


Clrf&f 'iwn/Mtj /< 11JVI<T<<Y2f«<,y, 4rten/±, 
fltUurtC txt&fio'k^ M tnuJf'wfaf, ffjff ttJ/tVTt^ Mr rtf/ Vrrf 
fte/th. /in<- pro lieaJr «- nrow *- y cnprft'/ JcAy 
cb-j/l-e ctc&rifiAmtY/ ^f^v^Sy/a, ed~*A^ yvtu' Crnjvrrc, 
eyfe^ccTtiWtMtwf*-* /f<t*x/yLfrjrfe^'rtru/jrilajarf3■ 

a*Y^; Cf**< ]’rinofa&K't-, 'if-ent&n4~ £ x'b i/nuri' re^' 

Trte&'o^. ^e<Y<■*■*- eWi- prW/t'Sre- 

jnvUhdvfj ut-eil jfijkhfun^ f««*Y r*CeaJ-, Ccuv/o^ 

VjlP-a*. 4. d/rxntfhvh^f cb pd* a^Z/vui/it w^^ai 

cftw fit) ^fer^ fre^PCnenJ-j erb jr Hwvpevc/e * yvm p?A 'r 
^&Sxr<l<K J pb /<*" hta/ <^k f^vieV TWtJuu candpCre^ 
pUiA\>dp ACi' Crn)a^— jeW t 'n peynivie*^ mjrvUnti/' 
nun#, jyibert^it-rzP^ 'i/bjtew- jCuaC rnnit^- csjycvti*tf-£H*v~ 
rid ejttifr vAcYtmontitii; &l~ Avm^r fA*~ Acpes^ 

^Pmif /eP^Aid i/i/}<&r***- 'Teierfi'/uYccrvtje/Ja//r*rti*tie/ Ce f ri y 
Yueb-j . -ob n.sn am/fc^- AC'i- /ye/ -71 o/u^ty 

jfidUtukM^ Aw**^ Yeli1un* r / yuaiu ewienltd*^ y'nf-ent^ . 

p&n&/, eb pi wmtY Id entered'And cm a cm abu/. /te^ntei},'^ 
pier j} jTMjkvr*- iAoJe<wb ■rhytv */<+- -e/A, Mudo / ^<> tm 

Scwy/iCn • ffuttr vfiMf AwjUtr'C' <aV jr»~ f /b / p , A*'** Jl -' / -& _- 

J^ie-rid if J&rri&t icJn e^c j/ 1^*2/ i/eni/, pruYz. 

yedoY pUTpurh ct<<-> -rrioAbs cask*— p> fuStd, Ji'ytopff 

TnoijUkiJf'f c/jiiada. id-r. cn/^cMf/uj C cnyA Ar.-rrAr 

pLi'ln/a' firC oYtenJ'. pu./ueY*4il eb-A'rupj -i- YAw <'«'-/ - 
c /iv()diiAj. /i'fup*/ rnay t'ffodtf MX /, Yup- rs/tpY p*A ’ 'J&Y. 
‘'Y&rU. ‘ttUL'A peWt'<x' / e. cicAenrii ceyMprf- ounx. Y^ee , 

■> p<mii/ cdTHp 0 '?’ y u a^'f u ptt' c * Am*' •fn J?*t/r 


n ufediy 


jT7/tirf ij.ftajb.. <ju it\ /fL /&'>UJ oup'vn^ jyuetr efe/fJn' jieY/f, 

%'ef t few e$-!i yfrrtvj /^^fV^/ »^.t rf/aonC. 

Jec/cJ— wwb'r'ent'X , ^/'^niew tfi‘mbM prH7rrdnea.'n,{- a^_ 

srvnJcb- pne/rft'i*. /iyi#oA'/v< pc/usrptUfi^, 

& yil- dt) j etui/n fiyvy4i t /€/i' &wf<L. {?£V Ti X<*\ $vr\'X(*r l n ; J % 

tficlu/ fey&rtK. A/eUi. 


eA-cji^'rntw a&juMHesvi. /t>racJtu & $e?if )&x7rj 

Jjnrficf kt-utunfiv ctyYi# mc'Ytw, } 
tj\M dn'fi t/r leh *pj&c/uw t prufay ndwr-ap^, 
tn>r6u/dh^A/rfa. eh/t’ua-y^cmdthW/^yw^ 
h'yYuii^, ruM J'Aa.. fvi/Sdm. Athf di meiuAt'faA t jTft^ 
frre/t^j <2~^u*~ ju.ylt pti- e/t- d fey rim u/pn>u edAjAvude? 
,drd^ ch-jfUd/ 7 ili'da' ) rim in.*him Vu/ctd6wf cwtf&iht, 

$}. eh i tl ixwl/ co&rdkc. en h\ */&*«■ <*J 

a_^bnh_ e.Ayi jyri'ijvd 

ttdCtJvMh eh/Aty jflwvin u**- / mm jJUd mild, 

/d fiern-vd) eh- yydf‘yrty pi*/ &xd$< 4 *~/-,- y nv-o&lu. 

iJh*b fa Joiner/ <-?> 6f nevutf. rfiec esntrt*- repC'i&ttiv-cauh&^ 

dh'u/ <yfeJ*/^ ceY M< j£l frvHfa**. €, yuc«Ximh~ 

4J1'JlUd 1\.&YUi/ / ^ vt4 ' 0_f? tji/i) i/fai &Xuif)i\L*hT-' 

Apfedd nr-trp Jy{« prf elk pdUAd Mn^. 

p<y/h'u »^ cinjuyrli. /rnlr&friuY f4r/t^n p*i/ Ui/f spe/t'o^ — 
pafak/ &»*- Addin* peJtjaJt'm tx^ ?-c*cfattd/ 
cxijd JidC*. add reMi pMfpyw^y 

fiuvneYii fryipe/farn , f<wlpofaid ifa l &x/isk/ 

AndhW pitdief y Yfufh, c'aus/e*. /gy-asH*. eji- cf-u,do 
c*a*a. audx*//ih; peyudf /edit-, aJpr »Vi edf Ad' jn/iny-i-h 
fvac am f~&y yyf dfJ/Yuih, net eWrm- <neYutrYum dfa rtfj 
&}i-j whe Yiep h- ady tf-Lu eyfd- preynef^/y* . ri e vi ^ 

/aAJ Ap/dtu/ prorient /a/ifj 

puiev* a^ padhere &?xc<hAi\/rt^, e^- ad ru ifao^ 

jmjideKtww*. / 41A-iki*-*y*ih. otn\ pyP-etfhp&yf ea-n/t/fem^ 
fl*o Ptprip- i(L ^ u *’ pixies*- JvL- uY-ffC/jdt *? £?C/ ^.dfdtA 
mdUt/, $lrzjif€y(d- Jt**ic 0 ^^*^"') / <a-* JL A% r ^rt-j &Tne / n^u//f^&- V€M\A~ y Trt&tttp&nef t /^^h. __ 
ef/mixa#h>Y^. / eA ft Guy. av/A/ 6v/p/t^Sti. 
duf/ i\f \pj'Z J&ftjfiu/ 

JoJjjjik yt^ek* 1 ^ ti . 

pr* tniflo a.l£cJ~ An/aYex/e/ eA An j/ccYwt^ AUh.^ 

(efitl tt^v A/*- denvi forty x >e/t&rv^*o°t Cf "~ e* jrtCarty jlltA 

/»V*e** y&rr* xA {jrrta ex^frtrty CaeU*/ 

Jwreit'cty ty vtv.'<<//•• -/A afpUiart^. %cA<A v«tyo/hdn^ 

. /^/uw ueY* W*<- Minimum efifoU-j uhpiri<L_ 
f«tJ {4mVftAO- e^*7sdajfeY&irt-ajk j rnpyrcAwn^ ^l/^-n%v/ 
feywYem. f ^Jay/vi^. A<t/ne.c rt- x*rAitAvrp,u> msuj 
A'A^- /tunAcr^ ourK art j$fcf*'rt\ jrrti'ru.c^. 

^e^A- ej' Osnj'irtfc a.Jtvrayi^ ^YfU'ertrA^n^r 
iJ(<~ ?uw. A}cy<s cfuo) nm. e/A/- tyifawbwia^; /eA 

fi.x£iU*~ AAom^ci JafaeMY; t(f r*AAy tnmiep fieYvuJ^Akx. 

tfilrtYy JcYi'tyi ii e^rVL- ex dm ru jdanuft^ 6e*Jnm. 

oaj jt‘ a2f ttYXeYVL ^!»<fl«v. ift'di*/ Aey&p\. cX trtc-j/YK e 
fcYi'fytuta. /ji&yo ^rc-nfcjU7*u*}u*t\ arttyv*) <^prtuY-iw\, 
(A f-'UeretY ru-fana. %'trtuSaa/picyfia/ cjA/aI- t/w pruning 
nrtlifrtd ‘Y’e^tu %’cV ***<.. m eYucrtu >*v. e^i«m. 

Oi\rtuSttj frftks X^frtt'AurtA Jdfaf>‘(c/; c^ut,) r rtrt'Ti\HA ut1/ ^ 
t\ f Jftjrt CaAsrrt '7icrt\(j. 

9^7*1 inrt AA aikrtis, A '?• aw Art (An*dii*iA*^ A/fJyvun\^ pia^u^y 

yi ajA’J/t rnoueJ-j conknrt *-*-, pec &Cvu eyeuk. jx,ftrt- cdvJj'L. 
neY*-. peie^ f ua p el~£'W**\ ejicfS&ru. Aakrtrt mih'hrt-- 
s*‘<" {+jrfrt peVpeJ*^/^/urt/«/. 


AeAehiSo L GeAi$o, dA( ? r frtf ^raLU fnjl # 


rd« jrhtdtpt"^ yiatr /*cPen-j/ a !>/?,'&„■//)'. v. cf. 

Zyript/lowafiJ /eJcwilvj pmc *J-Jt^cdt'p/i Jfi. y&J) 

pjfrf « /yyttpiep* ctiPrf jdarifi* , ywv du-*<- 

jurtt/fuey^ pef/^ioilc^ efid- o r e^t9\W ji*£i&ttv^ <fu*r ^ 
v.&feasrL-(—jj(£i. jyrzfna/Jare--'* / 7ts*~ a/t'c*■ acJ~&K*- fife* prd/e/J— 
mrifiaf.' ^wi/ S Cf vp&-' sj 1 ** flud- d fd am 
nohd^/ ^xfuc-Y fieJO'ceJ— u U ce-i/n**^ <puJti£‘<>Vavt / '- , -eA 
pfiL'fit ruv &C fiepaufij, iU- fiuecY€//c*-l~ uPedn w <</prrtfueaty 
fii'li'di i/ev?j ^u.<>i p(~ye/*A<fi<f |k«4»v. e^jpuunt- u&tfar 
cedefirf l* &&&*#*. aurlu e j_^ 

€-rf jufi *}ji(HiC/wild C&ptp j /t^&fii.c\uu4j us* dS-' Ucdn'cm 
QAU. edtpMcl— ftA^vfa?0 aJ ™*: fiefie£*l}<) dPJci/ ^leJu-Zoi^ 
trcufieifiMM*. a cl<L^j <Xu /pYttAA/hif f vfi-' rurfl a cxvl<A **\ 

aiifrcuh rtjr*- i peV&ififiJ new Ttesul/ mobY"/ftedcvrf 
fid* e<vfi\JL- wtveJurf eA jufieduaJfCJ. fi?r>yjy/-evecrf_ 

Jliau/rrafarf a/^wladili eJ^occiwrtt/hiY oce¬ 
lli* a-fauj yTty &i&e+fii- yfis f*/. ca.pt pf./ /fide* 2u ?. 

prim l] vt~ x/rfc&t a. coitle.K^e^'&u/ua'; eJr c<aa^ 


/evletsrfh jfa**?*- p(u*im<*- ; p<cv ^a^cec/fie**^ 

p«r2f <%*• A* jfi* fi<Tcm erfi/ ymJesnA. £/&*< ^'W-^'/tt/ 
/&} c^um' /visty *<>«-' y'epe/cMhcV, y ae*tj ed- 

fil'd tAi^f fid jrfdVum*- < i/it/. & 0 dafiitarfua' e< ca/fi -fe/ ?7iea 
Jf'fuptj rrferf e. f&n'd. rf'*£'<'/' p“*' Ua cua-rc f>*r*tUL. 

aJ/^t dtf* Vi- wwr?unyva-ftfi.. e-AVt‘1 ccfifiaSA’ec/jpa/^rfe. 
p4A%rt‘ 2e ttrtlu H*- J H OTIc/fid 9l&&t?tCJLs pfirfaff*' rf’Ct u d 

Hrfft/rf a'jffVA- if- 3*'e/puJ?L C^e. 'rvdi’e. 

ctfisd- friraiC < ptrfyf7. p<‘e4~ ^ecoJuttL. . - . ,Vr cuyte/ m.m IV 


ofaepfa vfa cjfaccf. %'bic/u,/ ^ j 

«*%.. /* V'f.^ *frrk»U{ 

ptfcsu- a/uvfac/aj £jL, jrtfuje ?-c ■ efac*noJ<- pa^fafo 'fafa 
fe-rt /add ^ r : </rfa‘ cmktefc M <&2t coxfa tavi^tu. w? Lifaufa, 
prMfeJ7nC#e/fa'rt\ prirt&pfa eA~prove* pun.ru. o^tMrz £^ , U/nx ^ 
«4>^t•*<■('*» pwwtyer*-- -eJbeA fantefafa, 

/ueJiv d yu*n]<ff Jpfa jj*M ody t ^_ 

cm tot- facoY\ttf\. YCnte^Wuiiu^ -tfafafa 'pfaff-ui/nym. pv&nM *f-n<ue,f. a 

cvrp<W; ct-nferO- 'Jt&itrt*«** fafafay^i ^faefaty fat^mdCj 

J% 0 O, lU-pixJr c 0 H 6 ‘*t£'Pi{ cau,J^ Jy TnpkwahvrK Jefam/tnf-fa 
a-ih'rf'oC /lyvu 'teou /&n'. ebjfae'ufa x^W ct>r*fa'-n&rvUp / W//« t „ v 
cA-ttt&t aval aMfetfot fae*uf<ym/eJ prtfc* war Awh/ccc/ - 

fy/pecM'^ iM~ fat fain 't)uJh*hon faiM ^*x* o< /LifeueJay arpn± 

/ tju/ie vioifa f&ri e^aoutfayntL. 'faLrvvfarCc^- rod tJTcA&fui. 

peo'xUO-UCM^- VtJteVUtH, ot'/h owi* UU\ pyojfeytJ^ p-^rt fttUyft\, 
0 &jl!'{e$d OUjpU*' eje/sj*'. M'cMo/17l/rt) yutr cSTcJfrt tt 

perdy 4- <mnfafa«j ay^oyn 40,'veaJi- 

c*y *t« p»t.p ju/iy, ,y,V ^ j m)hL _ 

p<j auL pqyv+u^ faeffaA' Ufa id fafarrufafali eA cyttfa'^ne-n^. 
p^'Hi.ov.QoA^j a/cp+v+v^- idfa&refatfa facle-f^r*., <h,Uh^ 

fafaf j<p cow w afaifa tfiJ a ' fafa<* freyfi&farfatf vr-yc. K/rrvvuz- fafA/ 


' r-A- vrrvpuc. jj£/ 
pyrirkoo , a./pi /lOppfey*-^ Acji*Uofa ep' & 

cydfat 6 fc-'*ept*pX#fe/i" - '-s." 

c/rfa^t CU'M . 1 (Aisrzui&M' a^^-bjUfaw,_ if&lmBw. eyiuv 

cm4i<Jfa*u «/; fapevV fry*-* ^ fafa^fafay pfautiniuM.^ ? Amtie***- 
Oft faferefavV fay fJHtpVufa tLpfeefaVu/yptu ''-f&p*v\ /djfrutfa. 

fiafau ey<— / 4* <ndA< m— tfa' Jed fa fa r&?ne$i{A u*bu. At*{uu^_ 

wdev f%^**n*C ft'tfh ww Acufau^ / * M JiL / uytth { 

teat? }faa. c/tiy?* *nfav, yvJ^MU pafapefarp', pejJ' 

pehoo fU»U{. cccfiuL-ly-ewufad 91UH0U. ajjfaty. fe*t-*pe,je/e? 
ficUtfl* - ' cu/a €A-> */ 

VcLfe/Jin feus/ j?erfi<'6-ekcsj /ftto to-rt(!uc, t//- vxhj 
cptiwuJ tt-dd cp n* Heir /eM/cmfeda? jl. 

p/dd-achd jsvt%HsSeh*e'*\ apey In Ard/n 1 d<u/t ceJntkw' 
/nfaS (MjMttivOMu tl- ^fJi/Tatex. cudiriced ed<L ad iHietf— 
tfGkvubh ^\sod cjrrtje.ca/ti^ eA—- j pftfiywtt< odr<n2rtt<. e/uj 
audi ad crpeSLn'K &/L rif&iij. c^yrts. 
veriHt&t? n *<\ e**< o'coifuisecMo/reA'acs- 

pvW cAeeJvfc&iti. a,'ff&wvtyn &-.- vftfrns i/w yutc Juy>ay{Jc/ 

eth bJ-c^tih’Sid JlrtblM ip/IS efhcaf -J 

O/f^j ya/te- qyrajclh^ eih~ oa-hs ocft/Aut JA'/<e/~ &/- 

ft/a. cityw efaY d culIco/, //iW cah/fi l weft 

repcs, cjVtk-'iK. ts nf-etic!' ^u<a e/~ajtuu*tl~ <fcic(ii?^j.' 

</*- ftt U /WW /pA'fif- Art J/u/dni , 'hsirjuZ 

fid c»pfe 4, i- ey cet'efau'ns , ijr»o) <jx #3et-y#A ^uih) 

Zhj/(<> A <yn • tjuAjlpc cerefru™~ cc/jfifi'dun^ imhptp. 7*eJr rp t> 

plains /'jut ft WtyUti' fyarf'frj W/W^y '••• 


'gfcipl+SCis rKcdeenictuy eftip/tcru i/Jiy feti^dts- yicft 

buMJvw*- iynfa.6 c-CSc/tyf;/. 

et- •/ 

i4- jpy7pi*cift ferfuyeTA/P 3IS- ftl+- /tV/- Outcry ash. Lk~. , 
CaTieaeyyeraJi'crteap^ /ffralf'enAftY /Te-on ci^- ft/ts. cpsu/P 

fiwrytech W—£/- refry errvyvh' nfidu/ /nv/i't <re^ Jr/Jr’/uendiK^ 

pA.n' yd yru'/for*--’ vn/enA-. nj/vaJ- a /r/A&*< <<s, yudcuftc/ 
Jcyietu/il fiaffid Yeft/y erttard‘6v/ pfajur. rfcy/cth ftpdf/« eJ 
ePl*$art\7yrtifa- antuW aeaY^n^. <Uv&4iiur ■vl/te^K. u epuos. 

weh'aJ*- ftflie ■ co ™ e^t/o eY e^ rii-xA^ 

ffa^h'ui- Sn Yf.d. ft. decoct-, rad. cacAot. /zerucr- giy- 
cyrt/i- jpfrn itmAW 'Zw. ft Hie y. vc/ y. /coTl/. d Jp^ 
fea/rj tuj'frts. yp-ft/i'c-p e jiclca/ll/u-pa- &/.fty&'/?!*. ^tlucuU.ir' 
'T-t 


, n*rt : WK jks) PySe/ i/fr*/ reriebV 

\*tzr$( &<$ </&**£/ A* (onfetc*- p,/i~r,-„,uK , ^ 

<yrtU,'tj\e (^rwJ-t'cntU^ $up*/ vrprfii' fe^e^STrr**- piMtcJun^. y 
WflsXAtHL. /t‘ f^t^vc- vV*V j^tyuehij et'pertt-'ctjfi'2u.vf 

y&pnkp tft tii ,' ek^W UawtU;<y»eyrt\ py/^rai 

u-etyt' yuJC* . "£;./ 'v‘tp' nu '‘l<’ *(U« vOe^ a 

cc0tiPL tr’f'-n/t'f*/ Set J e/r*Ue*di<S €r tc 
/arupuJij ^ /(^ptWAy^a^ik. 

jiA+htty tpur! ecfl-iH&h $H/ecUuy fept'J*. /rtpi/Ur*.z, /^ 

pyvfvsfofu**^ pCiw'ni Si' Aufyride- 


(ScrrtfuAW^ e 4 f-/e) cpd pof-e/f-.vtxcj* 

p-e^f'Siaeil^- ‘j'yAUeb'tYy'iM^ * fyeJvp2eft t*\ cuSct*^ 

tf* 4 *$.:: e&puS-j eS ef S&yajc a)?*i 0 <ie*i pvtHt+vl fau-a. i 
ft* a/iZflyAr. vel Jc /&$*(<*- wey*df. 

)£'Jwp.kwi{. Atwekfr- ^ e^yHtsfvj 

tyW^ijlvcbyi pdkcyi4*4S-7:, S<«pit/cf dppe^tCj 

pfyftffe# /kJ Ue*tv>*>. 


fytmev 


W** SSu/u^xJ /cypi'/faruiL 


fepetU^ i 'f/U ftfiA- 'a$'$u-o - me^'i 
)&a\\rVffM<W* \ *\ % ^ 


f e*U^. cS e/c^Sa / :e/C^- c Yu esyifa --1 


& 


an^u<K fwn **ekU Wi&i/uS fnw/A'A'/f<^ y U <v 

<*d /zm cU* (WC#** j'lclfiltj; ?re c deY/ik -He/dly-C^. 

a- fyi/Y djinid, &L j yiJtYua/fd c^He^iK. YpuYiiJ'A,007iu>L[ 

adtif <^\u d/yts-ji/c, ^lechrH^— <)<tceJ?]J&yi\ -riMtt- 

**«*“ fatfoJvn * ff AUecud^ . rusnA* <71^ ^ 

nWMekiK cjv.«c y dive*. A^Wf e^rt* A/feftu»\ ui?Aiw 
fn^nM. AjfeH -Vila' preo/iA\i*a. dnstieAi*. esmeaYA 
Hi// &u~ /el«/<} &L- Yck^t r wm&Wv#*- c>/* Sutcttrrt/H*' 
A'jrTr/wTVtj. 41 **<yr IpWi// froJrru, , ^-St ' AaJ<£e£- 
jk / hsm&H e*- vldcevuvt*. jj£jfet&Yu#\ ddt'j /ddefv&faAt/ 
e//k,.£j~ ciJ acsri <rcidfiasrrno ; vu^Jcu** cp\ td/ef «ef <zdfU4t)u/- 
mW cu/jud^tY- ueA eAu/(d~ yu atur* <f<£. caaAol /anjrust 
ad £*i/r»c wyy*** 1 *' dc/dhUdY/\ cjyL^/utd-j-^ev" coTi/az i. 
'butty 4/&nv»\ c/u^MeW. A* cm.*^ <*uye<*d- *k puA 
mtntl/ AY/UhA/ caAAada&rtt’&nj 

Atey id A Atkjful// nee vjt/a4 *1 dvrA- a/a/j JCA. 
ur&nh &Kedc*f-. <Wi tf**o/ nuku '&kd- *d-Spen/<> - 
fe/c/C /LrtviCK! csVeAv £ /y ' e - oL^e/h AasWas M&yt^ } 

uj//t't(/ prw/eAk/eii/c/ Tn^r/u /e^td/yi^ esrvMkY, j&i_ tr/ouf 
d&fudcend doJld iW<V/ /<- oJ/vFfb’ vUar frrv^fl^ 
aYl6j dvh. ^ymm. /esm <Jd ef t*u'/tender 

/pie. ciUW /&fed/n (fu&hf c/I *h A' fA c ?*< £$*'<&/ cam ^CsUp 
JpcAe/hAxud di/yUA, red&k pu/nttm vldce^'t^ 
paUcfTi /■&ri+p&ri'tL, Aa^jf udyiA^ jc^Yite/ceYM*-/ f&4*^ ~ 
{#*j/uiw esu((*%*- c> /upyrtniv 71 U4+mj\L, ctyiceyfici*^ 'jrij A'nj y wflu-f-C ei-/njr&xio 07U7m^> _ 

jn e , r e k<Y Vt* 4 /ruJr* W vf. 

pe \<en tefairetauY *. f **&, yja^^ej /If 

cvjiprfn^ 7 1 ei&tfcM*- y'/w'. yth p ah//)'rnu^<. e/ 

ai/ M^ dtf*rUiK 'yrumw^-*/(4ryes*" t/&yV lfl/un\ -UseJies* 
pi.evd*f 0 **“V iri~^U/^'n^- r*&jf1/h^U. y’/(^ 

J U J «Jl £Jl dJSueJy fntffcv ***f. ?£{*$' 

£a ( zriiri'fc/ 7* »■ V' J M< e e/ef a*4icrt)6i >/4 3 $t-u O'w'6. 

4 /V „ pnl'teh- fry*/ <vtji‘l< , t/'v'M fepn 4tnUtv r 

^ u " 

ti.9<bMft*«> V ' 7U ’ * h **‘ 

Mh-m. e-*- s«W M’ 

f Mt «3 «5^.«*<. <* /if*Mv/*Ai 

yn&nUt ***■ & c 44 *- fit* £Lu</ 3 vJs-cartJr'? i yf£ttj irl3'&n*„ 
)u 4 n erU- ?tc. Y*$ul*3eJ~ czrptA- coufj&y-ptAcf 
/ev*c/, tfU, ty- fW z f/cs**/t‘ii*\ iweJkctfiM. 
a/fUrnaJl #*■<- - jyyyre'H^*-/ yi&fa/ s<y~ 

£/ioVh'c*/. y lt j i)tdye/c.e#J^ eJ-&- frttvL C 

'(e^e/ ^ cff rlex/Jt^eM~e/ v'Jc&n^, /a^nytx/jvi/ f“*~ 
.*-/ _. / . ✓./ ./. * • . f: .ff Jfli'lZ 
JprJe/ £M.e^r*tr sjt <W^ /** <?<?-= ; fytupf ply ryf. 

CM'V\- c.aT^tk c1~ /yt^pter e^ctc/ftrif. cin*ytv/> pnt y-e^uno^. 
Otf/i rrU&v fitvAA*\ ; ,/fL <juoJ-&'S yrufyfAt'/^ 

ffu^tA. pioh'tm (z/f'yut} iHa*u ca/af. a^^e/uy, 

$ c rU teH/sdtij Jef&fU pi t fl/cen (><*/, &L eye a weh'uf 
PewpewUl//ac prvvJei^- yuol 1 cvnJtnjLb ^a/l^r.. <?/ 
face# jic cuo'/fcit<o ; pfa/mypLf &L /fj. adtfleui -l 

Irt'esUYj e^f^ix. Ac^Wv pun*x 'ip/v^ 

ejtj IV 4l, yz* eve*tiy can a e^u'^a^ kv/w/vm 

*y*V **.*AV*4^ ' <$.*>*vt*. &c a/ 1 ' z t;„uL^2*J»'lu/ 

ma-ffe; rKufOu*^ yr^n^ /etskt^ cvy^h^Oi/ - 
funntt, jk* yvaJutr /srLj a*OeL yu a 3fi<f*L- — x/i‘y»e *, ltdi j?nn< rV u a/rpu c* b* «v 

ml cyiAWt/ <* /uAca/u /hSu// tvi/ 

jfybj\&&*Ar~ tot**-- t/vb /. ?'?*-* -fta^u/ WuMv 

yu/'ea/i. ^jnnoMsvf, yvrfxp ve/ 

f^ij #fnt^'° c*-fu*Ju cY 

fanJ aJ '■&dtM*L rtfeAtdj-xc fr/fanx 

usitir^- fedd tc/t'* 4 *™ • S<c 

ec/huu) Jui^Co^{a/^(Lfi’<Mrv<- dcrvf 4 . a <7~dHiex^, 

Me Scat*- e /' h<w <x ' td*dU- ^o<- **?$*, <rU<r<K. 
incMiva"^- /i<W*v u*ia*<A /ad*') '^( 4 *^^ 
crc'htMCn***-' ( 06 .S- /a dU nJaedrt)/ /i<Jl /yuedS*‘ 

(tl. $. /adtJ A’accifilj efe-astd*-* j/?ul eT fe/)4 jd)*< d 
afe^ pfrH-d <d ^ tt. <tuJ—U(. gZ uJd-ix. poM&rA-iwo< 
/add /drtv*y^ Je4M<£ ^<x^L hw-t^j fart/vt* dud 

Jedvt* d&vo l* rt a^*\.. J,‘ M'**- j„ a d 

<rr oil d<rfed~ 

cffidSnyer*-, p-tu paU*- J&eaof# J*tr<J<zj */f<duY, J'c unuu^ 
a tAP~- 4 /lferu-t&<- 'THerde'f*^ rjufetdj^ cd jt&refefe'cawdw^_ 
2lu*l. jd, fe f saueddvd ft e Cj’d fece*e/d4r- ad~ SafA) 
tc/u. /v«/ ct'td-j fa oasrzJi'sui. £&<a/uf jdc<7_ 

d&cin* 0 ^utrft Ot'<L- <yit dd< fH f&t'c0/1*4 -efttn fe&yiA fua-Uixd 
a. jrn'wo /a(Pzs gfokwho, fed fo/# tf-e-iufcn^ 

f<o /ad^ tofdud fenxeA fe'tiju/cf 

suxJh€ 4 *\- &f- euifa** no feu^-t/a n ft* 6 tx/ dc$ fed JeJr&dte* 

j>„*V SasKf ld 710**- CMreJ-,~ £/4/>yiM'J adr’y U HA* $<y /I'T^Uthd 

f*m <v^3 k/oJ edd. fed wayi) jrtrfeed^ ot^c 

feeefa, ft Ud OdAiom- dayujtdyd/, cejL 

fOMdhdc fejaf vtrf'd gyJfhJd. ' fedi^L £ //~ 
j fi'Jefeu/ f*vJe*4*~ &/,'<u**— 

tontmn)*- f-eivfdk «/ ftrt/eme*&'+- aj <? 0 

'f&uvraJ-r-n. ffla &<. aff^etp'di) fexAv-r tkJc^u/ fapc/v t re*He)t! 

■ft(i'U'uj sivWrt' poheftA-/ ^vAH'ty n/f’-rwy, 'lAcey 

<ty 6 u-l\t^-J 'j V ^' 7 H-i F £$—qr -a^ 

Vn -fiJ- nMceW^, -e^Ju <rs*8i 'JaytK. ^~AhJio'hi^ 

puf\ (juiUFX. Ja'fid if vfu./ ya'\frX.'?’ff rtvSi/A , 

t/f'^i jrwfed* cM+tA- ay Yun*. cotHetel- i/e/fejifij 

/ttfa fcte-j JfU effete p &Urwjtt/cf jp/?A* c/lfy, 
pu^--pAvr*/ j cjKAMtvi/ de/faM- 

fnvtr*-, c^u OAuvteJ fi'Cj <?j?A' h*Aj /faster*- uSJejt,fay^p{ u ^ 
ft] oat^ H. £&kahi eJ/~J yuah'td' fuaa\x. 
cUt'pitei M-t' fuww'tik'-y-ey wrtif/^ (A- 'ptefcu went- 7^/t.tL 
px/i' yv<o sf-Za'/iitiK-s ynf-rtonen^ Jy . 

fhLtirtwi Zb «<y taoJcK- Ipf'ti/ a^ec/uj eyeful e/ce^ 
fun\ »<^W cun v 'ytetn\ attune an*, a 
dfC&hhw v-/, fy-e^UA' 1 *- ^tv' %/r'tf) <e/H^u/&te-yvaairftftrt Ttif 

c) e/t'fU,hdo tjyCl/vF OFJs 'TdUttJ / ( j~ / 4. U /-tv. ^ tufouA^ 

' tirfivj (j^ e^'et'o fimyin/ ywrvyasrt.. *X utl uj- <*/yyt> ^ ' 
ftwJi &)Cintio teiAi^. yrvtft'te^ apfantv/, yvai*A- v&isu*\_ 
ef-ft’def*- ofndt'tenti*- 2 rvf-'&vrVjAfi' 't^i/i’vjv*Sefu£jFJL- 

<2L*Y>'/nj //. /epfc 


Ca/i/hua ^<zd>n$ Ctn/iTintL feej 


/ 

J-extzL 


m 


J!e* 9;/*^ yfech^ ?c <?«, e*fcrt<]jg ^ 

c/: et~ ,au/ A jrnolue^l-; ^ „ e . 

■im# ***?' r* ' 3*M**- -<fu^ . str^rrc^ 

ypipfV i TX&H'fo-j jfe* jvdtcJ/rity- X< ^^bu^c. 

bCiCdlBy t/IA p/t,?u^- CP * feci tbV- fetfr-fif 

&ff-4ap ten-A'lma qit* 'yej/f&ffi "■j*We*ukM*j%u'dfefifr. 

(,!- &a pdJc-H\, iVtfh'i. {/■■£■ yten d.e^fie*u£n/. (Ucjve/ cat^/cK gb- 
£& p<* feuti- cJMn<eAt< mt^., fefefi’cfe-p/w fevui^o^fi*te*xjfau. 
<y{e/ Tl'c/ce^U*^ <Wuf*'ttYSU , /ap(xJl3 ) O &tujf Y&n \ irK t cv 
c0npevU~ feto &*&**- .w/iest/uM*- tauL/ &t-2ach'uvfe^ 

V^ ‘j4a fjh <rauj0- e*rdtne*4 Westy, '/• *■ ' p^ ea^i/t'Hcab t/i*<_ 
ffTnne^- jruyrfs? wen. caicbem rt £*.(!<*-, /‘‘<ee~ Veuui^ 

nen a-Mu tu_ e^em^Je* 7 9i ’ic/uVn*'ht/*~' t -e/-yV< aeJ-osa. t. 

fa'cma^ JeferttV fedcc ^*/W A ° 2 t ^«<Vy — 

ittsV^efy-t**., Ql(( e^. yum*- feiita/e/eudiAy^j 
yifebejus i*A — 4 b /(fbuuniuV. £/— a,u c a u4&- }^ a cmJt't. 
ft e*J feu eStb f yyiA n <*<*-* pahe-V^- > * J vbesjfSu ***~ o'&JA 'h<*j 
qfdUcbuid 'if tV '<p ‘ I 1 r ,/ J~4^d. / $$£*- {Xubeit*^ /ytm. 4/y<b*— 

paf-wb eJ*m< f* <i/YJ e^\xan<. feueVU- feVueS eo'7upserf l u/ f gb- 
jfluivte/ feeJ&udw-, 4hip fesva-tU 'iAJcervi ., f&xJptmon^feU 
/cV'ej&d' elweu]+~' (p eVuevvj cvrpuwt^tb*- &'nyi<<*- fedf'^int— 
ff$$vtJhh~! pu/Jud se/ensV p/eiuA^> pav ■eftr feeVverCf sclu//*^ 
/&4iouL/ jL((&fi/td4t eV feKC' jeiMVf*3-ufe /ewcA j^ei/uu*. 

eb lertf* 'rc,fish'^ 1 ten*'JeVt'n **-—- Qt'ee*d ie.&eshw 
ftsn. dicfe/ jeSen* *£>/<> famer*-- Vyd)&yra%‘ XyJeyu-*\. 

ynlfiiHm sttVnJw, .rt^m. fervetv-' /e/uUkeY 

p‘<fj \ib/tamest-' \XV*<V j/tt’ii Jvpr* u/rt-4— ,'h hay?^{ 
f e i eb /u-fyyiS<L~ rbfiehe*^ p^aJb ^ eaj/t'a.- 

ei. fedteu/ii f abfefr *h/v4 beJtV. v/fa- pc. 2 feeU*fe 

2 cm(>c pfo'**- '<?+*' evHiriif 0&4a'i£td^-,/&**'ft* j pt* c* fe\*4J— <2/ X ^ . 

flwxitre*y favusY ynfo>ii4ihJev\ . . /m oj&-- #.6 voU. 

£\i/U y&* jn a/'fl p'W fot/iyai/u- ayr? honf<At\. f - / e j __ 

^vu)9 yft* 

jrYfieJu*^ /astijm/v*/ i $ecuJ>v*'A' •n\fHif>t<M/‘. caY*£«i^ 
p-e//tur<'i 2(9^ ejtjri p^/tuc^e^ cyca-uA/h. P/eYimi_ rey^y 
cdkj'yflu iUzj <Jk x /f\'p///'t : n < ^ 'Yf^y^p^-rt , p*y 
frerttifrf /*}■:■/* */*& rtye/ihi m *flj 66 rhp caM^ t 
ac *iy /c fli'iMe, V+r. C*n f*rrta tf? ///,•>*/ y^e.<!^u/ ft.<02*1 

/ft- ‘Jif ~rIf £?<-aya(££/%/ yc r f n lyff/nnif yiyytAe. Ty^frj, 

fort. uL—Yvytlijf yrrydyyiUirt*. 6 ' 6 e,f?JxY /,/ /y^pfiriH 
y e } y/tY«t- Hn*y/aJuY. ytu<rj. c/yh. ft. 

'e&V X * ? 

- W,«/- 

fe " ,e> ” <*- *»'**'. ^A^fhnt^f JefaJeZ?'' 

t#j$ •*“**••*■ f»*- *»«?*-, ■ *»*(»{. 'f<JM *H- 

x/A'^-, e,j ejairt-<?»,*/ 1 Yrf &. prf aM ' t / prKsvSn 
f“* p*r/*f*( fed"*.' gLutYvny fa^UsTerk. 

(U/tfvhi ^ud) xiit* J*il~ c^nty/ts- ^ $ t ‘(vf SiaU'cZJ- — &ujy_ 

J1 e/Yit (/*}4 cjAiCS rt((C4*t« ^ lL l f rt%r'H.ts Tue-jit'-rvL* , 

2t'^yi4<*- c / / tux' <71 ujrt/(' ck. /lUiee^u- <rl> *u swy_ 

c<x/ «k^<- arCt'at/ JjltY/ 5 a 3 cm. t^i/<* cc*£ 

otntvVvJ ficvrf< r </*/ £c*2^ /art/' 

jiepeyvfr- YUceYw*^ j^nle^yit^Yf ^ e* 

eo-iem. $i(*~ cdl^Y uct~ 71 w l c t^<~' cc/tcua.z. 

/(UvrVLj cjv 1 **- Y e ^~ ' e ooiferttyicwfaj asy^eY, cl 

^/tmV -e^r/^A' ***-Y‘*^~jf&f 1 $&*iiif /etrtj'uY 

fur* C7- vjUvp <srzic4tii! hvn* -67 f t <^ ^e-vi/Yvx^- 

co-fnpv&fla, €0^^ cjeA^v ^r(. YC«Y/ 

eu j'tY^ <’ n 3*Coct* eYzvnfa^, fuJ?»t4c..jfa t 

'lncrtjafcs rejjetenlc*, Juity. wih<7r^{~ f o*~^/ V vjl. 

/res/Mtifb &‘ x * L ^' l \/ 'jt&ra.ik) 3 e^ne^ry hAu^y l-ryj 

jtlj&flu 1 **. a. yutY tep&*M 4 In yn-tf 'j/itm truin’h-Y 'pjLY' 

fu'TfrWy jl\fe.JjrU#H- / iu*-/ AtTTl/ , Idt.cUS’ qJ. — 

■fcwA ktm- a-bj&t*/ jn.tjYirf'*- fclh’tel-gu) xcm/t^K 

guYuTtATwHY 71 &\ ‘r?ie$i<rcril&'/ fm>, /k-cnJU- 
lem.UT(W eJ^ce^xAtl nit/<er* 6 */ faeAvl <^/,’nlwt 
<i-/u/ pt&Yiml* d- /\duY, ^2 ut/^ *^* / <uLe3a/-~ vltAuj 

rrzUl* c-Y- Ye Yyinml rl/u^n et4zc?i/ / /pYy# forr-> uT-tfre^ 
^jyllh'npuA. gt^e oY^yza^ Yynlhildt t» 'T/, A \\s£» YM-xVi 
C W*4*» ^'.Wl YW 1'^ 

Y vfv^n,ti'> \i-',fc **4 v >X ■*% v^w* . 4 % w*..■;, : ,, •... ; . . > i ( ^ . 


rx :>' ' jS * V **.'Aa. >’V^| > : < ^'\sj v,>j.:-i .. 4t)V 

.\.C.. .i... --\)-. ■-. . v:k«;: \_. v 


f. 


M\•% ’K’sV* - vS-< : J*Kn\n \*r , j*. n'vs^, SvA' 

\>v^ *>V**v:i -ii\ *k\i ** 

^ ■■ *' — -• lJ 

^ 3 f*U*\ 


v * • - J •. w ■•». v ; :' •’ \ , 

^ >»*» )n 

*» *"•' **»**'•< 1 v <>'VsV, J,.., *,, 0? 

N%Y^> " ' Vtfcx kJ* \t.V^^^ A V . V 
. x ■-■.»•-> vv>v«^j -A**** 

*\Y »•» *» x'V^***’* ~Wx,>YX -*Wp* 

"■ J ' V A :,. . iW* *. Jw*V jfcfc 

^45, J» 0**«* \Aw*pa*w*.; ^„ n .^.v;, 

v^S At«wM,.^, U..15 • a»Wv«,,*i. 

Vl^ETS) A4 *.* 

' .--,;h^S,'As^ v oV,& a? 

,5^**%^ • ^KOKi^’ij.iu *>«»* „•, A^Vjii 

VA,„J5 

*•»*'%*&*' 

\4mV-W. 9*^l& i% y ’ 

T"'" ;iw,l 

r’ t uv, v • 

^•uW^ WV,^ WJ^ u , jN . w , 

' "'V V**Y,'.*y,.V 

•>T JiSlLj 


fn a t<€ . 
z 9 


“7" eJA r */«/ prfaU,. m- 

. /Aprvfa ■ cuju4 him &n YBOtAA^y/ {Ul/sY 
f&nfffl#*- c j' u oyi e£- ctft'<K ^/mflkmrcfaL . frcam. pauuS 
jUffi fenU\<s, fie**- /vtt'jicy' fU" uJ~ **t.te*/ v4w»fc- 
pitfci f**y in atgffym, jnu^cuM~, CL&nfv*. ^ues muA'^ 
WCi tAl cL^i’i-en^'j 0J tu*x curtvnhj iu~c.trpi'<r/tyf<‘mL/eluA'// 
«s’W c/i‘Xt4 dLjftj. ^//a eSft t-uf jSb~ p-aeJ6uJi*jA _ 

uf^iirfii'A p< a x\. 'flasrefl- A a aJti- &£<rt*e*U*M^ ui-fee-rt 
Mntdri gLxn.ee j?\y eyeYxbnAtY/ <?£ J/ipUtu/iL, 

/*(( rt/<M~ j/iw**/ pyvjnie p /uSt/cj/At-., # t JeSn. 

jjiUreJ~j faux, jcertifr. , <Uyncm. jrnx 
<tfuo tt'Kttfk'nx rKafA 2e*n trt w/i'yuirh^ cvrpi'A Py^Cn z. 
h'hvf. JtJ fimej }/(e- fiJn'M /n cUuo 'max/rn-L'Afotfy 
&-e$-« cenk*/) 'f' 1 ^ {jvu’Je*^ iA' «. c/cAtyn carp 
^/. hca^n /ffat-f**) '&*&*, oA* I'n^t. 

St fufu's 'T^ej '<jr4At& )*<&**- ynue+nt*-' -e/S; przsi*^. 

JjgtC4^ rnlfle. t/xd^H Q xu'J &*p<? yr. promt?. 

ueAunfj-yu l pyjffex/V/ p^opr^pAtY <crv/^rcn\. iay- »V\_ 
h'e^. tsrztSli’n u n\- /y&nu A-ertUw yftax caJSu^y/Ci, -e^L- 
j^iM^e'irCrhy crrteuJ-: t 'n 2ec. c'tcJvY. /* ^'iajO - 

&iLp/e$* kUescfaY ^7, i/A\*y A'yap!, fa aYl<^ 
ifle pc-On UA ygJA'v*y ucysSuy yAf n+-< I*-' /iLAAmiSs , 


^4U*Ji) (g/~ 
a eUv- 


j yui6i t/ /uxa. S<.cesrvfj Au/xa. 


Yut*x yA y Its ptrueYeSuY ad adrhcrei^ yrvpY-eAAwA, r 

p&'rzn&f'tVA , I'Tl&UAtvf-x. tyat/c£i &/. Affi/iuJ 'TtoS/ul'f 

p&Y&idSI/**/padziAt*- pw<$efund— rt&n. Std 

aYA.'& v-f p$rr<s uA— SS it?/ cav 9,'a4~ -eZ cfS/ey ua/ct/ 

TncJ-eyJ 0 * 4 . c*rSSA'rtt a?u_ e/i(/ *r 7 aStwt\ yfc ty&/A f h< aY-ij — 
faJu u rr<. 6X~ / n (tr/u4n&rvi. 

\ , 

. \* V-\ 


^ *vl^* 'rty\'i\W. 

" 

\ ■ X <• -■ ' • ' v \ '* ■ • ‘v* ’•'*# 

, «***“"• i »‘,>' , -«'Av l ^ 

* ’ \ '•'• -«•>«. V.*f»w»> 

’ HV >-''•': Vr:' : “v "« Jn tuj«h 

J " ” '•’ "• v ‘r • n^-Vt* v-.K -vw „j.. 
'- ■/•■ ' ••*•.■"-^->*UwTh»A». 

*!** »•. *****„_.' 

-- 

•f ^ T ’"' '**'"1 -*%**»*> > V » 

. ■ . * • ;• „ ri ,;> ; 

' 1SK, ,’‘ , ' , ‘ A\v ; _ 

-^v***• 

y*- vvsi^wvt y.!u«';,Wi. *,%%- 

. • ,; . • • S ''“n*s V»V.A»>, ,‘v» 

. 

**&***» 

'’ViiX .VS&* 


, wy, 

■ *»n »i\- 
4 

V 

r ^>V«, **&*- V>5* .. '. 


^ <z ()Vi-/ i/a^n s if , r Y hlriiaJiJ SA’ptvh* . ^‘ 

y*ej yu* ^/ eJl-rbfi'$•*& f&'&nJ, x/ e* 

yv-t/ jtfo—- aci&pU-- aJ **Apx< a~ 0, W*a- de^u'fxt- <\'qrv-„ 

fa/idw^ , /Zenu'/vi- 'ru/nyitkii )cYta^ 

dh 7V'*V p6xM—jfA-eAH* t'/iu, /t| Jtul- eA~ tr-^f AtesOoUK t4£-~ 

rtf*- pTAxM 1 ^ /xxa I'fr'eaJi I^tX* / ^rTi/yA p a fia V / 

9vter*-j Ap-rvrt- omJt- frypr*—} iA conjuer*. &<zA-fe/fre-to^ 
e4*~ jiKpUcbfa#*- e^L-ot'n/i'tuuk. eA^ jnAevnuife^f^-j _ 

fx'fUfxsJ.U h'eJn/ cut* _ A&i’rtyY*— , fjCeAfvi/ pilcc/Af 

jn^e^C^b-d^fetfa/jiputf tp*'*- #cte3x^x4^ecSdurArp 

c>l*er<- &~j4Z<s yrettu/ti'inox'T/tnxihj 
j)AcbJxe } $,f/cV sanity<xbvrA~ t fox a rra.^r-f/j ~eA 

(dxW £jMt>s c\'JhAAvx jn^edifob-Sr ) j i 1 ^/i f y t\ tw tj i £cQ 

\Shh / fet’ltj afvu'ppt-' 

'? r " W **«“>'«*' e'Jf-y-^ f raJM*L 

paste'id tfy'V+pfo r* ^ artur^s <<x 

yrt x^CJ ,<*(- **■ ajtJ jfentAvS. #kM^ fecA frzv2-eu^l-/j/7n - 
p^eJxK, tjr«od /upe-rfeUc co-nxm e*M crrAre^ j*t'ap-nt'r. 

Ix&'ve**- y^yvf Jjec(*nt*b ; vApdU. ■ c^ved prvJ-easnt- a^> 

j/tiit/ jzA'j## eA*~&n* bvn*. *-? /elo^M ye^u^Y 

re/jb-riyuaAW , -ebjffu*/ fenxef dtuAjv* /fiArceA—j&wtu) ti_ 
»taA*f , /bCed foert- fet*'****■ 

:, c^xi £/Y‘vt'**~ 'iffy' 
ti b- ?n dsn&H/ 1 - 


Yoj c/r&'to* 

i'fx x*\ cfi-J 
&//*-- 
ptn/U '6 

Ur«e^ cAfiere/ e*t*py Y^u-maM ya^e/pe/. f,< 

tf-e^vvU^ eA- ivAjii A-e^c^- pirtfi'o An'ti/^ jrv/&*J?YY 

fnynAtira / h'rflA^~ .^ub ,Ai<)t7<- /s/uA*- -&/b //ruwdttA 

oYv^tfYe/ pjtr/fef a.,t- xj-club y»/(ey cxn&rd/p; n/^b'^rvi/ 

ptyft'clpe/j vitvf-fAftf cdTrtnx’xAvnJ^ £*/<- k,£ — 

J tnpe%‘a/kcA fn/ptV/ /’xvnpvb/ JtJvxJi&tr /t*'pin-/ &1 — 

%Q£eA*irr tmA~ 

*$• 5o«ana'<vH^. caJtfarfiL feYua^ ftfnpre#^ utu<~ 

y^/V. /n'wech ^x/l'J y/fa cfu« 

Jtfri'tfht'Mlrf*/ JcMw. ^4. ' *$**&*n*~ 9'trf6* a n 

jr^rUun *jf~ V^, 

/*«***'»*- e ’ ueizK; ^>ir ^ t/^ <m§ 

¥‘‘ (rn ' purjwevb^ po/Ai-JcA-. 

t&gjs tpAC/'V"”'^ £v«e«. efatdfa fetrrf, ««y,3^fJe»^ 

^ jr^^ru^e-ycj. prUeink* 

fintfu&J jireAtefahy. ffijuf r^y e/UpU fufa - 

J&faii*- jrUwWA *7 sC-A. Jcfikhu UJ* /tW A&j\jS? ye-nuU-U- 
<t)ei> Wr j‘ri‘te*t t *f&*A- <ffr'^f aj j n^c.yri'h-f-e*iA~ 'Je/'tfat-. '£/<*'rup 
rev-A'^- 'itfc^iAfa. p,« a* y{<\,J ^rtUk^ e?'j* 

*$tx jptyftinx ; prip£ese<*~ 

$>**- <jprzft*Kt«u/. thfeoA". C.'fert. -n*A . pm'/hi^Ui^ 

We C'lJwrL^- pu-iti f nrepieten 2<x a/rtflfrtj, p u *ff 

pci/fvty/faia ... z/t'if *u‘o' £u*H(ryi4 pu palv r ui4'~y* t/ i~~pwrn-oi 
ueniw trfatidd 'rnc&ica'MCidM c/jL ptf(‘ e-vJtvx- /eiAcSxu y 

p{ni+i4*Jry ^a$—£n i il\ (tedft'c-tie/ 4zrh <rea'&'uor puet^-S yj 
‘ifeAmo.J tvfcerc-j ^g/,y»uV ecAfaj-ox,1i<<; ox cvjih. pae/rxUt-r*- *. 

^ru utUaX ift. (?lm SttjnUti puM efttfU, Ufa 7*te$icawX'"J r >i 

hLnb&ivk pyrp$‘iiAUn( fe/ryif- / f< hi//tii^x. a-Scf oreAyv 

jclu- tpi crtfeJtC'^f K\M~ Su ck(*~- ^'e*~hj- //*• St rferH U/*\. f/fa) 

ptt*t(H'h^C*'HX^rei*^ p&rtuhMA 

t-wtewk. eiume*-- A' Ufa piA'me* &/Uu6 e fiJ<cy, ^u^ney 

teikmaJht- . «J--aJJ'nrhi^vkl/ ^laAt^- , &L~/p c J<z£ r‘c /^7 

AiUf C4far jie^r/*— C^AZyj ,p*Ur*&fn. x~ c^&y*A‘c-X Unpi^ 
eJ' -ueAuP— aae^-'i'U ^xovA, c-Ahp v£— 

eyifan yulyH “-I a p*-&- ^p-xi^o. cJ~-UuJtSitefa) paJhU* j & O''/’ f»- 
U?ru^ p&Grtj ^^//^ytyucJicy yjS^e/v ft7"'<'k-'!&&>*'/t’j 
out' h ttfau U- cy a ue+UiU Anw* ^ *e4h %> <UtU-~ t l -» £t<*U /*- r. 
U,iJ^~ e^ fyre^tPuUi/ JwUk^pU; f*U - *7 e/ima t< Uv / 

wt&l jXpeSifa**- aae/U^U* $«*»*** f^'f 7 /^ 

scte«U*U fiifye**. jfafktt-fur 


hutthyd 


xnjeh- p 


uattkiA- Ate-yu- A'ti-ru*Y i}fa- aul- vrewafuj 

$4 


avJ^-h^«£ cite# 
JWM; Qwd S< .faftO ■Yeoyule’/cAtj '.*£, regiM*^ 

vtsntS - '/int^U'Li*- /’ yvt'y 0'jrK-n^ ju£/ t 

f i 4j_ aua.-m ^'<a V>WU- ^e(rn] , aS&r*er&feia» x 

w<_. ^u/u-} fut-i- ’faj-uaJa/ jjuXfrV t‘n ?* icoxaf 

cc/rtvaf^ 

' i/h*- '* 


$-i£nsfo 


juA-n. py&i<--i 


y&tneJih'o pnrh/fft™ a/tfru*- 'ichv tU/ tY, ^J- ^V«C/>/*v 
xricUoJ * $ 1 ’a./'ikoY Str/fcl^vJ 1 - ■ ■ &{- /i'<p*j : *t[, a 

falfat/ cL06'netohr-<vertUtcuiMj <U~ cl&W 'tSc/ccYn^ 

M$i&j u*- ju/wcL /er6$iYi*c/ C4 '6rf eojtie^ 
jtlyfecU . 4 ?• wiy}**' atr&tfi'sujij ja fa** fa/fa. 

'''“x x " m3< -'* ,,v lV v, «.,« 

'■ w * •-•^•w •■•»«v<«v^ 

? h w ~rv* •»»«**• 

-«;W V ** •»’"•-*■*-w-.v*.■- 


V 3 \>Ax>Wv 


&*«&»*<; v./v 


U%j *Ai% j 

X . vV-A 


’*Y^ V« V»t&1 


W *<^1 
tv v 3- 


w*$ 
-**»** m ,\ 

\AsUw*- 


XiXlVU xj-fe 


->* *>i‘i * * * 

'*•» « jW^fcsrt 


VsV'.rCxa 


Jfi ^v *. \-ttHst* 

*&vt 


■’VI n 


yuv /„£ nj/kfn. excMtie/cit- 
cum <vrinti erue/iAf fio/t-vtc/nuf / 

t . /S 5 

9up/tfi. cattA'tutar j m-fiUc/fa. # 

Jfen/e*^ te/fu%er e*«cerfaOit p/* j >< lht, cu^_ 

X ('/ewia/i'<*- yn uafe/ie^afa- ^ u ft< ~ wu^Za awk. 

' Tjiphnt<aJ<~. {vhw 'ncstfwi J<*uif~. c 4ty, tcbAnJt^eL. 

/{*JL yriuit/e/oil' jfa ^ TtuJlo - 

f u 2<yr*-- *u*f— 7*a<l(?rt- (U- j£/eSuafa*\^ <l/ fine 

tywLpfowfiJ*- jjvrtuAe yrtk'rtp e'Xaee.yGaA'tni/ Aprux. f ns*^ 
faynAa<-<~ puM**-/ ^ j -f^l— ^-Cnn^'-Usu^ '/icJjcY f -efa- 

ftwafeJfrer, dvxteJnJ piejt. S^-t 

*'£,'/<8i(#fa, fte<- J«t-e4fnu#-e*dj ^ rttJtA'rretw 

c$ft leu hi * Qi*hedTH((f-€>*<k$ fe 9 e/ aJuinx. 
puec u.eW tV ijrfa jwJwenx.-. ^ L u jaau $-7i< a^ptfc'cfaj — 
fu.it-, eJ-j/t&t**- pn+e*/w*fce*4 cuxyefa CCAh^£t - Hn^ey 4 
jjwS^A^ -ec/aptuf, watftJ me9iz 
ucko ed fA an or aJuhm***^ Ycy<'men\^ eJuah-tAf- i'env 
cj^A'n ues m ‘i/ta- Avu-4- CUdU lt’<^. dh en-i/tx 

Jp/l'df cVu f*V- GCtlty/vi. Agt’C-/tU vvh / pfa -^V.. 

i/id j rtf ttjhtuj f n Con.£**** a e4. _ 

0*r/e «• eiret— fa -o/m. pfltf- fadC&h Cik fri- ftOY achr9zcf 
(o^) f&jyre resytw&ayxi**. peSh**c<W ^cAu-h^ 

fftmp-id- nji.n<\*-. JcL't'-d «t/ W tUfeni-. 0 . pu/ntenJ-- pnr&i.f-, 
u a n c ajvuar YtJ'HC'f*-' <*pei/tefL , &#. u/ fftftofa-Ja'xyu.U ’, fo a*, 
Wjk^rC- (ft'6\c/o fl.$?rf^(vuj ped iwtni*4 y&jtttUiY, mvtu .0 
-r?V t >&}t<r7<Y tfja <w aton^i ui d^/ert^fo &{r-'p<ad<n<*~/Zaudi/to^ 
\m i ‘n cn\ ujLpeitt-c^'\~ fefhd't pet jfrffrt—nraJuish- p<ct r 71 a z. 
n< jpftnia ce9 \£~ t ^ id- e<«W pu/h Qxa-jihrW' 

t'* A-, £ f' U4 ' a - p&f'A fiaJivurfeJ- <*y-ei, ‘ el }d<*- -CY-J^ldAa 

cyiti'nfa. atuytA-t*. p'-a' pJd tiulnu./ #6'h'ujU-, /tjnu**^ -&/■/— 


t f 

wan cffPLfo/fitia^t/'rAjfyr'cJi}. <jticAt* #/W? ynun\ we- dec/,^ 
<>**... JwteYC*^, ^ ±ort! el- re™.<$,)*-, ex 
fzvf-ewx pejf£\is#ffes*-j ree^reenU** firme-nUty^ Wn/ 
cJ'nxxexxi&ti k ’(f**/) , fe/jA'tiA/jxfie.^ 

;^W fxilh ^Jirti'nl VA/ v/» J 4# (Utyr«/* tfunw^ ^m7«w 

{ffy&ft, ■febtij cadg*-, yiu'jifTA- ftein'O' a tei u*rO-i^yuJ^seitorgL. 

j/iui/t/{ttl?uft*- ^ntAn^t^fW* 
6r ‘ ‘* ,Si ? K: '. V’.%%,-&* 


■ • **nfc i 


v X V ' M ' 

'Wv> \* Cs, >*v*m«v*VH* 


-^*4b\n j<\ » 

«-*W 


■'in 


/r§ ms ., * M ' ,» . .* • . *** • * 

: • 4 v' 4 v -.^. 3js ^i >- ^ 

iVU ** V'^AS. 


^ »•«.•• a *V ■ Avsyfe,^-, 4»>^ *■*>$* ^ fa **-£>$ 

, ; ^ 
•»* %**-»Wr**. 


floaty Afo.feftefj <rta/ft ay*ft <if, fyplft fft A 

*<Uiteftft t , £//6<> /uipTe.. Zru'k+tu^ aft* u~ 

odoreu^ atea Aft 4#<w- 

t'GvJ 'nm Sft pkvef^/. Aa-cf-eMM/wM hx.'ftn^ fu C( f 

ddcftU jfttk accoft fiotfftj rKa$c*vi- Aft-yH €ft 

cjeftS/ pede/j 71 ec- yftt <myyt’ef*L e-C- fatci-ti cl// ^yeny- fa ~ 
%X'Tiku!'. *ft /ftu/eft<. fjemf pocfa ayayftv 
cftaeyj fnfftft iftfonest-. fJewUrftj 

Cafta' ftuW, rtvr'^ ceTjlC'tt] ^rU fta uft Sft 

fbrft/ fiuwe^r cafe fa j/uftj fa/e*.yi'£ftef r 

‘jyy>'ue*Uft ftfatftt^uA &fi /wpurviA i/afti c**fefft 

l A -vftfaef'fof, c/ff**VU*^ -eftpicfa/t*\. Jby 

J&hAMcs yiTtitif, puft aftftft prewcuduy f yruueW fft 
ffbJ Jafare., tfw'uefx'IvV ^ e*ft/t<y., 

ya/ti ifUctrtG**/ 4ft Confa^fiyupxftj , /va exta-fteatue- 

f-ew ft eft-4 tft/eyvfe' fameft/ e^ft ^faeUt*4~f* ft/eftc/. 
'tlyzjiterCc*- afufa fa (i/eySc*- j deal* ‘Je^ ezpn* &MA seiMo/^ 
U\14 <o-Hiyayx'hi ?yte2u/ft /uip aiyypf-. -fift- eft aft-. 

<D\cJjfft e ffemf- pe/fic - e c/ftuyn'o co^erf. h/ny 
paraft eft***- cewpfttfa . ev&ner fun*. <xtfti ! /ftu-t^ <*» v 

apefteufa- yftenypeftc/ fa<, w. 

teyjiftfate- j-uffte/ ffa/vy* i//^ wafttW / A eftx 
fa eft cc* ytaufft Tnftftcfto fee a wafts a cere/ e^fre/^ 
ptrtc/pt*~t-' \uolu/ yfte'attJis 'jrefliytyvL'rft<-~. ftf/s//-€*txj’af 

viuaft yyft, fvf/t'ft- Mil** <*. £ fifteen eceft'err'-e*. , eft/eft^ 

p'jhftu-tvy. enun*^ yjfti/j 7a/c/aft«-n+. ; frtseft/ xHen e/ fee Acvn, 
cavSh’iofj ftjft eft- fitty fty pt ft fep'ft, a fa/ (put 
■^e>u.taJ- cf-e^ui*- fep&ftez- f ex -ftti o »V pie a fec/f''eftKfteyttffc 7 V 

in* . Ayihd- kpZV^,^ 

h^Uk /' W 4${tty pC'lhyTU- ct.ru* h.'fa 

cA'lrfyVj, a iJxfaJ mc/ftJiO, t ^i'feAf / a^Ja^i) cfyi'tecf, 

Kir-cdU^ , £<* fTJ-y {ur/S it W\ y /■> ^/; M ttllupx {I 

pvfM^ faPcMLi , /u*t\ {/aJntu ^ #■_ tupi# 

ftyj^nje/, Xggmih'tYat^ ^Dnuvtilfo&'tyijLl 

eJL«l}’tfoj /r^c^VruL. *<) */fyu£<rt 

Abvrlj jn atwmdJ* 4%. ftt* eh-a/i* ^ 

i* ./ Airtt^V $u,/iy j' C (W)rfut'^-ci(<e2e'i*if\t->\_ 
pamt/reoJ*-, hr/fS acM ii&fUTveftsfi&fZ. 

Uft/K ffJj ftfyejh ~ca6o ; ij eL- aJ ^nwim tj expiree/up > 
fepiprft'W vf' Cfrnm/; pu/jM JnJtynl/ cnc//d C Y J>}ia ^ 
fefoij eJ-a aedfdb Wii/ijn*. c» m. l vy -is4&Y~c^t \ *< J n eun $, f 
crt-fi/tho y*~ apv&vpat'ai’ Jrrx/y’9*^ jr^ re^*}? 
pu'Sv/(c'plpvu& 1 L <xfa<JWjfie/Jfai- CY'pyu yrti'rj/ A*- \ 

p&yu-cy^ j/jfad ffriy\ yep Wrf pui/J ^trr\a ~ 

Vf*-(i r i i/ffV Tftt ftcn? «jr*v przJupt §^*~ vU- C (r/-&y U 
{cc^uX- $\ (J-ert /,,/^/ &Jf jyn' /y yif <*fadu/ pm'fax, 
J{i(t V J HA-VH-tjl&riest Acpieil'ljj' p *tx4? 'h't'fU 'MA yixc~. 
<v'l'he'i/uu^ f p l(K / ccw.\jye/feyx^ ccplcvvu, pi#'” 1 *'K 

p<a*r .ffc'ti. $cff&ucliluj, fisvytoveo^f fppdeduY, 

L° m idk\*-J X $ rt-yi/try y /h ( pi a exed a p e^lusfj - 

auuf /ky-A-tJuS gca^xattfA ~ ** -=— 
fuoc iniUilieHA juasUA, $>Y 


vh-‘ 


auur At tv^ikY 2CasX0fr(xyi / a-i7 

paYi'uu\, puof pfxhih'fiiu jua/UA. 

tnoht jdfce pun uc/ tojuhdJd(l*A. rtpurrvum-f— sdwpiAATibH\ 

dx(<A ; pLit**,/ ^ut, ppjnXx^ apfuuA, (dtxn&lj 
pOsiUSv-f. -dr- a (A'Ia, dr&ni'M<6^ eYxityewl*.- in fu xu't up" 

JevJ'rfu*-l( / d</oV ydA ytfin p&rfritl-vjd pjev &Ycl6 a'/U<- 
jnpt*U{ jriyej/iayiUiY, diytyjn^, fe*up£rzint<l( k. ^da iW^U'wnY 
VL-j/lA J&'d e£tA&K$A, . ^ 1 -rcpJexfCfL, pllAi£&*Q*/ 

/cwpul/ dtijiWi f &- , -pt&ddf c/a/^o^t/ lyf 

j t< %‘t-eu CtK J dypddtiryiX- tp, pkbrir”U'H\, pp^xtusYiA^X. ^cJ 
4igair#ft"/\u!<fc'Jrt JfVyurt tAJr cUstix, cAsC^WO ddefu4,f 
~eY o/’ , ^W yvJi'o 6{/yiJiAthfrH-LiK- vuYOo. 

t/dlpp■ $- Lp<d , (^■vof'dtXA*^ t n ncAu’cA-fcil c.u*\. ££nJL~> a 
e/Jet-j f/rCP™ lvA ^ , fi v ^ K ^ rf - &t~ cpdsft**- pz^c* ‘p* 'e/'Y-j cStfo 
ttyfuiMpfo, p<rff~ ad/'AvvJ f~*Anp(m f ^pnxlt iittx. OcT&Y f'etYu J&/cidt/* 4 ° 

jiesafuuf*.. refyw* prku* f g/Utit, C M hfe/cL^ 

fyr/ftfP&Aj rrfvtvJ fturrtff**- xiii avu> x*< scar# 

Affr^ • <* flftt feS <*'«/ ^ rcfajjAcf jlji/ctfijM pa cu/f~. privc. 


4* 


rtii fey*peY* ■ei^’t'lrtoL frftjfnh* rf C /d f 

it-erer&tA jj?t)*** aftX ~ ; aSt.0 tv*<t j?*«_ jrfrtpttx— 

WtJi'e-Ye/ /j(<tAtfau/e£ A'nutA 'ey 

preJte*&%iv// c^-r&'fa'f YdfaV tL/htnyw/'/ripj e i ^yc/rz*- Xbn*cfh 
'vnjMtHfif WL*ty$rxfffyrv am ua/u& p,V^i^ t ’. 

Hi; 'W&rtfi e/- pa^f%'u ha Japfutuun^ y m rx— 

fijjttfif r&’Aeh'i/Ye-ftA- ptlcYur^ v*y, < ? U- 

f p(f7f~ a/y, n'(j rep &/%*- eint <0H*s, ; hu,i\ jyi erptyr a ni^Y 

ul~ fyiitu'tto*- pofatY*- /n/u/ n^anfa/rt/tritz. 

C’dJ-fl't/ Ottrn /fa fa ha pnfa u'putA *W- 

vrt&Htrrt’tY we/ 7n/rt{7nntvA {rtfavncsHA , f{ ep&Afari i*-/ // — 

C»A/ Art pi if/ /yew-^ ^tt/7he« tx/fafa+A pn‘foipuM\_ 

frt/io jrt/pi'/, p *ai*v jnj-e/tt'jit- <YjptYj w~ /y-e^n^eijf^- 
pufki/efa ejuxlsw/ prutpel\'(vrviu-f 9\ e. jn f'-emn^ prvf<s-L 
AaMiY d&y*p*y*i/*~' 

crpitieY Afrrf AShUa, 

e^yftctf (tJ w**4 &'// <ueM4* s fx' j?7tmn*te/;Ajefa 
cenja* e^cd/fa jnperrtp,'*. n ^ 

Zrt(A £rr?iXsy Tt ; -vaJearte fiiiUfaUef prfrtipcJ 

£e- rnen'\Xmfa eoVunA. auer per pa/rv%y/tH uha o^/tper^, 
/*-<> co.<lJck *-t\ Jrt f~c Ti'-perarJi'a ha ye^ytYt/iA , ^<pw<A pj.Y 

$piV* fa um en crCtUi’m e*t\ qj_ 7 aM'm e-^A ex fa a ex /jii& ~ 

fu UA , eY-/ a u / t tu yA ! _£.^. jyx ccl/^z citt WA pXOvL. c€Y£-(xYU *fay /}'vUL_- 
pfvpw<A cerc/v /idh/'hwii'cAj wL /eAM'//’rno m-cytrUb ad^t^ 
cU+ra/&fa fe/vnj e vHc&iY(ft<./pfa,{ ^/peu 

e*f/faO/fl fa/vjy a vu’(rv-/ a/ect jyip'dUWj \a-Y p/yt th e-A-e/ 
pTtnttp'e/ J eAi iH£?u fa wA. c aptanfa- J? y e-{—pe^Yct/Ct'lu^/ 

e-L-rx eyucYYul- ctptv caYWelsh' pmuC/9 
*p*cftc{ cjxoi rfrziu.4oYp,4<A. rtu'-ytaAty Z/pifepjZt/i'reY-— 4^ 

?!■£ jn^lrvulfc Sec/tA ccOpLih- Ml 
£as%4 tub2<\iq »**- j£/uuAtf u4^ f pro\! 

rtjvidUint fah utiu-eMr- JpJ tpielae 01 ^ aSeo fa. 
cesyzfoi M nips 4f*fW pcrfU- rtf4'^ rtec 

v °*~~ aa ev ^ tlY/ /**$**/ / a , x 

.j/ji'nAA^ repU'rycfaS, (tv'Jt/M ,/n a #|4 ~ 

fyi'cti'#u/ HtAfvHApedui^. a+ia 

e^ccLptlv} alpalh'rai^pt^to^^ 
y^cJ-1,4 £f. ■ejlw'- oX^omk Cu-capp^ 

el ml fierfd ieSefrf** rj6nw&& y's/aS. ytOy^i^ 

trt'effoh. /e**\*\. WA</ *>*'44**/ -e/— 

YTt'hb ejL • XfJ. 

4 '■ -- - f - ' ■ 
v'JU 


^ ! Vn\ 

v«W 

4} 


f 4ri/ Center 

sjujM 6a 4 pucr *u/Uj 6ncUu.it/ c€ ///c y^ x 

M C rla ^ u f* tC - cxcfxtf 

fantxtax. cast-/ a- <U- exoteric yj^\ /a Yew/ nt/iw'6i/ r 
•re/^uar (**&««*</ 6eP , K ^apiato^ eerperCf 

fetnre*-^ 6a *C /etcht^acces/vf? $*' 

r>t_ \ye-wU yrta/af/St/ p6a fitPe/fe/y~ xjrt'w as 6aaP <p /a f’ iiL <*>-\^ 

fru**' /e * {uo^ciJt*' (ej*e?ertk*V, u£- jru'Uo 

pti/yePiftij WcaiHt fi 'U y Yf£p/i6&f~ /X <?* tyej/e/ tHm/j cputY 

^ p**y«<-';« **0 

712 , jyvJaKd // fw'vUK lua/f' STl/ct) 9taH4y ta /J^ 

jA*~ TtimoyHoOii^ e*'t*-' , Jh, nev 

YiUvt/ c<r?/vf a^rer<~ W*/ *4/, A'!'r* L// 

At/ '!>»}&*- "j-rf/aaiimult'<**.*-< ctiffe/ft/7&nJew^ 

M. ]ndpUnfeTn. ■ - JtaqJ-c^aY /r*<*&/ . ££y«V jw> A V/ cnteS 
p£S wrirta/ yict\ fa-r*. a < cl/ oula , /pu a M \. -y^^Ta yi-n^tdy^. 

if* //crxci/ coMAtwx -j y^t /n/V 7< a-lu/<- l6c/ /V7t'-n.imcpj 

pcJ-enfe/ clC <.v&ttU- , a Zyf* ^ -e^v/y etiUnu. . wee <?Wk^ 
'yi(L'{ , u/fW /rppte/i*' c^n*/*/ aTr/CjUr*^ / yU// md x 
uaUo- j*%0' /p'i ^ ce/ K ‘farvx fen*pi/v}, 

/ath*/ nrA^rp^ yteYvv*- i-n yAw^ veau’aM/ /as*yvUH^ 
}*livutio , wAfflicj j>tcrya6o -e*. coA*'*- /yiK-ew. 

jncf'ntC'Jte/ &U eTC^ we* Vu'fiiA -e A cipi*-*4-ynpu eY — 

P a/'viy u*UY. fl£ ^-frtd **<-a P e a a c/auPelt>y' ^e^Yca/eitu 

u,l~ $0<e£~ /PAiUrcAa/ Pa—WvwaJ pvamPey, c/ 

irffw* W- JPwu/e/'kd. Jn*+^ /ec/<etx~ VtiJtL/ pa/f. 
fa ^yr/uU-j 'hatter 6a. c aJj'ninu**- o/‘ fe/n f r&n*A'/ew t, 
“J/fi ratio jrU'hea. jrUta^ ^~u- J, U«e^ 

vtyrttfef. ' 

, •’ *- - - ? V i; - > v. -, 

^ . nnH^ivi ■*.tfv’W 
< , >, r' ',^v- ^ :tii * r 'S& $?4*tV U> 

, : : , y . 


i jV. *,v 4 r iv/Vy 1 ^ ^ \ X it *s, \^r-y^a^ 

>/■ / * ~SnW' \ *«* >: * ‘ *"V rV "\ ^ ;v 


,^>v, <\ v^&> -^‘-.v -A\ 

■ >^iv iiUwivX VW _UiwV«W 

■ , ;'V<V ' ' ' * J 


-jgny 


; *4jry 


. - 

V : 


*-\ #%$*, i\ ^T;> PS% JB*'* ^ , iW'i % j 

N^n-Vfc «r v?,r r >«*♦*«*'••. 

.. 

- 9 -' ' ! - 

- ■; 

...:,• ' - f : ■ - 

* ’ - »' >'\ - % -f>V;^ \ ■*' • ' • 

~ TB f\X "*'*y v V 'Y»*VvU »> W ' OK\ Ai ••£*. • j ,«\^. ( . ; 

*a ■- ' - . *ss 

• ' 

. 

'* k3 ^ P ^V -*&i*kWt ^S4tet 
a $ **\ 5 -.;** 

* , 

-’> ' H 

J 

i ^ urn -A cJta /er/k. 


4 $ 


Ce«t{« ertW vCS-~ #&&&/* J# i •</*/ jfe&Ju^ n ^ 
ucuJmw^ uAr-a'Htec^ styechj v<j t 'WUJ fc CCUrl ^ 

jtlrefMkx*- 

yU<'rt#M 'send*, Mr e»- fte/^etUs fewer?\ 

/uvttuonerL. c*u< ^ £*Je/«$u 
jjU /<* <fe<*£r\ x /4*t/t'uuk 

ej(~ JcfjerfMtu^ e4^J7tf~e*yeii yc/<'Jvu-^Jamcrt*^ 
^iU ttYH-ecr fv*u'(* fiy*cutes ; m^Mcj ^ fii- fO~i$ 

wc*. /&A/ fl* / haSe^ crfc/Ute^ ^ 

(H<Jom'c»~ yc^eSi'^/ dXyd&ScSt*. ^n/v* % : d». <?<, __ 

SkJ/cmMj U. y{(eJvv*<. «frt<* ?'e*< r4^'c/- cAa /<v 7*c-i/Ts}' — 
jtrrpf^ art* ear M*- S^fteyf^e/jn/r&x^penz/ 

cJr. fiumeV sfejlSCflU &&— YwWcf y£/f <>v, Jj ! ^/a,icit** t&h&uji^ , 
rfitM"^ AwJ/d fioM t4Ut¥^ I'lytvn^ JiYH'feJvU^ C_ 
t><J ces a***- jnfe^yjeA^, ■i/h***~ j^epjiaA&u* fpue^j 
fiuvurrt- M'/f* cJ~c^y>zJk 'A(ej/<‘5<*/ frttT£7*r 

e^iiO -^VAu~t ae\ tfc.il/e7 ^/n^x/ijLff . A^y u *J/i 

tu Avwcse*^ tdvu^ c*rneer 

uj oAft utM f ^‘ UJt< ^ il ~ P P ui/r&rfiJ c/Un/ ceui/cK. Ae/e/uQ 
cJjub-tfefMeS* 1 ^ / -ft«etA.h*/ <tcu/u/ fnesTfi/px^ 
fW7 i ■Jh Cf^- j 71 j-esvf&ft*/ eitrt^lie/ay^ ^ A u'funr/' 
fi'eA totrfllh/&•*/?**- e/- &yu£lwY. A^ e-t— 

SjccJ- fevuM*- + fiery***** <+> 

Jk^A j/c«r«**Y' tf^elf'ks- 

e fid- pir^At ■ tfvwioft fi'Y. rtr/ny. W- /ew/aj <V 
/.uvusY A> esvtfeJM e4*A netor. J,/u }«/ 

LM-nUU^ yA'd W T* \pr*yo<e , - ir W y^^A-1 Smieatrn 

(cWjC4kiJ-7 Aeu/hs ctx^yiu d c0'x/^ru-p 

fe^yaerfe-v^., e£- iV ea AA><1<^ 'tiAytsre*^. ^tykf->«<<. ^y^atner 4<>. y 

c<tj<'f «/r'‘ u <*/ 'p&x* fc(stl-efa_ 

x'A‘/, f*i 2<r(c<) pju'n'ni t/m. -i/iVt/«v /t^ncf/ar^ UUk Vk'/ut/ 
Jie&ety tfd?rrttsr < ~ ) t le^re-cY ^ t ?t<! ots*- )fo ^i cibL. &a It 6■&?<:}■* 
c^uj} y>M cd'iJtL xfl'x*- pks<- dKt*c#^ nre*ne&Wve/**$a4~~ 
jyrrf (c/Y'ntoe #wrt4<c* , <VilA<J ^LJ^ax/,’^ 

no'uul- peS /&,^ irtc*4^ ; ^4_u 

faJasfw^ \aJ\av^ f a^tirejA'- cl& albert 6u£ €Z»z 

£i’/f dYrt'H'il/fasj, Ji’ /f'fc jti'Us+i’dtiu'w^ 'iA.e/ij~ jyTv/p'i c-eyt , 


*. >**%& *** a. * \,,, 

^iNjV^y'f 's , ■ jk. 


■>< 


«VSV» 
> 

>>**X -W 
f-<S\ v ? -•:-» 


w. 


\i:^ ); 

>■‘.-‘0%^,*^ \»Vv 


n V -VjAv* 


V.^\ 


v ^>\ * 

j* s 
47 


9 tf£ Ytn ^ 

cetri uuMi'ents t wi*/,!« / .*.. , Is 


% 
0cuM~ 

\AJr- 


JltfA'JiX- m outlet ^ i/i/Vy, /A<yX^ 

friuAL/Z//- r OU>U^ 

4/M. *$**%<-' <r*f'v!hij}J<K Ay*A(wnj 

^ ,*£/. 

<i)/vj hv<*n-jl ro/uU- tU-~perA^ Haw** jiM(ya+a--#<e.z. 

* ’" ^ ,Vy*^ ^utfavK. 

' p^y/tifHK Jvn^sui/j /fVr/- 

fyfii6“/ / pu/fa rn (ttwlt'S^ r/ Ma. testt^/us 

t’n a'yyvhnA'*- * cAZ^^*-' <zuf-Ht&) or 1 *- f*d<*tA' * ct tf/-a 24 ~a/jfe f9 
ffca/a c/aa/fa , ??<? yuiiutu * 6 */«. yu* l 5(A^ ^uyiLLa a/Ze-Ai</P,/ a t 
hUuS, if-uis /{K+fyii^ sflwoht *«\. eJfj, uA- jy**^ 6’<&*Z--cd(v/f*ar 
faiiffitf V&*A pirfrfuJ ■e$t *y*'fe'?c/i-tZau^. j ^ my****/- os/tt} 
jt'ttUvf /ft*W a.3 a/ZaAj, e^-Tn. re/ vrJ&uJ*/ 

CL c-ji/eSt* cl/O' p^0dk> r< - • tyA a< Ae u ^- e-i \b\ ^nZer'r/tiy<< / a/> 
zMfi/j&A /tururvij- <u+Z- wuZf?- a <aA~ cV*//* eovf fn .. 

■tf&Wf/ rp/rc-i, & +?* e*-j*Serfa/ 

XjJ- •yyu‘nZw~*~- ‘jjUjhe^'L yvef*-' y■*$--. t/tf , 

fr&rt’ rytA'prdsyt a^aJ—tAA {*'■*&**- ji>{~£S*ux 

esZfi'tAh -&■ 

erriyrnt/j a-Zf\ ji'hferlvMt^ pao^AyA**^- jry&n&re/y /^eyKi*^ 

(fitdi'&fcwL ' ft* < aA'cx. c/ioAt*- cmt/- r/t c- yAcvui u^yr/ U a/~ 

/■eJki^-j ceV^U ^u-rn/nZ jv-pg/u/. pen a^A'*pct'Zx^ 

au/} /AfyA /^ V eyrrfvnA', Zn yve*. tilA/ p4S jp/* or 

rtcJUfe* 1 ^ ** rrijftte** jrrep/iA at c*vutZt&%2 

j*./*UAb, ^ ^reZru^ c*rcsc//{m^ e# ca^AiA cs* 

i/htwjifi VCfit-1 syAr*** tyrx/A'tsVtu^. xn‘a,f*^ 

d&j-’iU. &<- /Zfyykfe'HA^ TtLtan&i /pf'r'hA sm/maA's ^ ajnte- f\4~- /pc+'K-n /s*. tfu-a/ pycftir 1 ^, cy* d.T\_ jji is f 14 - 

. 6 u+ntY ^ua ^ %i ‘Vtie.faS pri'uaJv/ nr-cmcasriibi 

/vmA- arf'he/ e(\'*s j J jyns/hsrc. — 

altW/uM~ tfvM* ef"K rvj\ rftk* , yULc oA'tvJ 

Ydte/kc*&>*. ^?T( <'J i‘rt. <\f04fr*i^/£w/'e*ib*M\~ / <!.ipr-c/(>o 
^layn'miA,'**^ cMfnm-e^ncnrri-*-t^- 

-e~ jyp-eix /: fow Cccl^&tih ‘m*** 

ed'^AJL- tcjfrtuA#** &/>. y?(- /tV- V<rf&'f'. Ur-t' ot'cuy 6 \l**Sos 

tl P pio hisQ fut*\ Jvt csu. &hAti* t\. tusn\ ijun^ve^ — -. sS-v}— 

c'vthi /ctc/'^&da Pid'wadusfj fuw cU'feJv jr>i^m/iu/.^i'.d'(M<L^ 

Stvpes'n*- }e<?rfufl\ e^/tU Jt'wlby a v stilt , /k.P 

tfzsetY es-jl-eYv*^ 4***** &«- cantu ***?c d <‘<l dd'ecfa/e&fa — 
stibetr^ ft* cvtirte-tCy. 'Tl£ti/s¥S'isti+. S&rftefit- 

sfvm . /e) benhuty *n /// fivtn*r-&n^_^WrnU1 

rh an^icf&'$•*»* 1 / 9((eh‘tiit^p /tih'yttsl&XSr*Q/C> , 

Rcdl^'- 

y4d yna^Tif t ‘riest*- hatis/MsS, $y P^pitvmy^ Ml*- t/i'Aof sJrsCt'h', — 
e m cl fat yll/tif yt Ml- ff-Ki ttof seuoitK- -msvta/ sSti f/ 

]Ue (fti/tSucAo -peYitj epUci C 0yd*ii*ffi cites J? tc p0d+', tctiAtf MitrC., 
csr<d!<r ^ e* AAV/- ^4- JyydJ- c e seti>i' ton w$'s**" 

- t n/ (ta.f pu/ntLwijy/resi yjafafa W n s/rf'rj, a/fu'd- 


p-u^trfenhn piaJ-t. cr/etU-j C f**d 

yli <Vt puJnuHif-’ /'fad/tdairfLi , ymste* 


crrynj. 


i*yume«Ai 

**■ TVttrre/cd ehkVutc^ 
ty/cerd ‘cWa.- Sa.#Ju/ucf efhaw'rjtenii^ 
<jw e Jiid'nio-Mcj Vest 'd i/t -^W -^pcMc-ituY. 

rffah if/■M'f -fi/u&f— /fafa td acre e/- P> <*/$**-?}**$ j <— 

cefe&rf M pu/fajnidf j/fadeteJ, yua3 -c/e&ii/ fac**^ 

yfarf p tJw-adu^ m cm i-sh etfaerf fcvjcrf*?, yu^fanfaci.,' /u**^- 
cjrfd'i aJ. crffa- \c, lirtsf nadir/ e/fi- pu/tuevi-ej., tia*i *tt- yhdvwz. 
v&nrf ipasr&vUtW SaAd <*yeS et- ?rftgvjftu$>*f,#) fmcta^/d 
%)<d vU~ c dsrf p facet- a~a »/< JajJfej ^'d' '2-' 3e> ‘iempey navd 
tfcj {jl 0-€^M ^arftdac^ Jt’f n <h'far rferaun a<d~e*v^_ 
ijfa) d/hi cud d-per acre ax'/rfcerftivj cv/faaad'/>v~{ prv^d-’ f . 
jyrryf-ese^ /f'cfu*: c undid /JpeifacudiK. eanMimcxtii ij/t'ay'-a. c_ 

h i/ta'Tti yfedW]-rt*h prv/t'fccZ peterf— 

e-iLpedwi yuOA^- <i4 erf ejfUtf jnj wind ^e_z 

pudUent-j^'Uc-erua^ w util tie'll »<*- c*e/tu*\- tet^yienvuA-- &/- t,pjyf 
paJmene/J eJ-0rjenfa. 

Sort (f vuuuj atrfyn a feta. £t-^eoi fad fa*3e/uy cye^TTK eJ ~— 
payees- or /edte/ce.. z’ / rr% cy a t£<i n if /apt a/ <repeA'fa^ 
cfn/itut^ hiLpp' /a#juin*-’ yiiATtuidr- it*/ Ji? f ^acfcu/ — 
$y£i/l Td . $/ar 3 a y u 'fi pupy a/taruL. neeJud. i<t£a*tc. 

jtiitC' firf. arfei-rf- jom ed / hirfa&e Ttie/ cuj et- arfeyvu'3 — 
tx-Amix* ejcrfgrfd *u a 0$i jtrfetf. 

[cyet'uii^ pry fay dc/<- et- 33afavj-e*rf<W ey-pu/nuw. e/ fir tun* ~- 
faa. ctuuerf&dm eY«*d- /c\c c aJi'nt e^efa^ /•'-&C- c; if c ty tk ex_ 

u ■&//— /eJ £./ -prrf fayti/'w^ 

fefa' aJAfa'U- C<y ndhu+u^ pnnf/r et- /&nd vcpivH^ a. faje^t fal 

yu/n ct- Jx/nen. y ruverfc*rf<'^ efuer rr ^l/cen^ m/Z/aa-nfa*! -yr^W fosc }eJ-evye*tJr<*. £^yu.6*r*#e/ feVm <**/,w_ 
yteteflart*- e/*^A 4ty< /utU- cl ?v<t4y#*^ Jtjp 

e^heff^, ^ $&•'*■««K. y , an< yaJafcO*, t/*V - 

pVtl.*, #£***• ■j<y k ‘& ( +<ffi x i* *f£ HtfJv/t&A/, 

’ pvJh? ccU,-% y tyA- 4 V"*-' ** > V A U / cpua' yuA ^. AtfytMtiep^ 

* e */&4 /e*lYfe f ^ 

p fe jficfrrtfo, rts* f u # -e+ p*/mU o^t’o a he^iU^/ y 

fe) & verflyvL Jrrtv£rt<J<il<' fen 'ruvft><rve*cj< t/A^U, 

(ft rtlmfrteJ it'na/cp^ee^ A*t/-p t tti r ,guh*-. p&fmovu't*- 

fijyujlhJ Sa eoraJ-e^Jt ivnJiYM-z 

fey 'tVeJuo' Tie- V/ /fe. ^zefej <rwit(' affc- o^Srec^ /Ly 

aiaW aw $ paftfefittutA^ yuvaJr fyfil ^#7 yy*- (fuSiUe*chK. 
'triatJtik: f feitfeus/uj 

cjxvt U^ 3 j et- fudfi‘e*Q-i &6uefe*MJitS. 


V^V^Va '»'T SwV. 
S^M'VV. OrtcA 

Ste% >^s 


V~ fr v ’\*'*-^% '\s ... V 4 jftTTtcL. ft 

pc. grtuutft fn tf Ou(rift </ aXtf Qt-pejici/S p/&ni$c>*u/ nJ<^ 

coniu/trH u¥ ; cfMU«/ omol. 'rmdYel ?uS/er<-' tka&iCdlvY, 

oJ/AtHoM- /l* U <eJ- £M-, cjUtfUUA. (t/XeyuUX. jVYOLeM. ^ 
^•fPuHi W«»*v p^^felnx fjncrYii pl-efa'httid 6/h; t '* pu.d 
^n/io^v. <*'yr»h*Kl~ cjtu'fe y<\ (,f&*UuS (yucrl Six sunyu'lji-*/ — 
pit^v) U~J /tti <*W »\awx <xcj\,n4~j ^ ao i A^/^r 

cl^Jf* n/h <t(t ux 

J-vnttx. gj, vuntrj tf esnux- appre/f*/ Mfeta4rj ^cv«^ 

pxih'cftfu W^'f^rir*Anu *hl ftu* < mjm/k*). yu.r2 iA i ‘ rt * x ~ 

erTU'i*- <vi/l-ti g/ul&irr £> toi'i \jx'M A' &y y~*t 

ynv-h.esvi pyaXx- <p\eJ*iU', ciij &vn**j ayuirtnAj /£<*/< he** 
jn*hIb&nJr, A’w-e^ v Wivfp ., ,/yyt^phnxtUxj JiL ca^-Jx, 

/&* Cjvf.il- Q^:A H S tie/ n;ti*(<x / y&fl /iSlicel' t‘v± -spa tie/ 
*(.***•} seTPsn/:Atx.&k*- 

$i\ XW p-effrr* \<xvJr pr*“"t'‘Z Ayir^C^ ^Axon*/ 
<//>- ^ ^ 6e/'^uZttiffHu^ /vi. 

4vfctSl ftexA^e* 1/7 Atk 'jA* <*&'*/ ZA6*e^__ 

^/*'c SVfajvcZ 

Ap^tyd c.r' yAe oe &>£•'-/ 

Aylnp**^, 4Ve/- u^- /iX* et~ pay ywt 

2 %££* eMwe/aJ-j H'+AAa&j* *£/* ****??i#p*e*K. 

**- r <cJc, pic-rvJ^ Ay*0V jurh‘A'7**M+y 

$ cZytCf ' coAAn* u(j caJ. £*fc?*f*n*- 

' jjLnn’mx ***/''•■/*£*// *.* nc*x. p y***— 

’-'sfe^JJ'uUrtr/y Sjlrvfl, 'eu.mu***/ - 

4htAir^\vt- /{'ujAvAU ex- fi uJhv&i na/yuruZZl Atf**** ^ 
frtu- Utfpx- <fi rV Jxto ' Za*y %xeSM\f cwVw nLt'*sA*'* t * - 
e pn-tfl- 


. ' 

CAJCire**- j,/fi'vJ 7Tad(\tuin. {■yyvjrn'ff 

rk. /cm 6d /p^ c *4=V ./< V. p / U- efpi etft/ Ya/(’hw n< „p'j 

^UCfr^. fl'jth'lJ, CjUU ijtU ch/cy' 4 jtfi’vof 
jynr*d3eri4i /s/de/ e4tj Ant atK. et r<f6t<y 


'»en^ fti /esuux. e/' 


y&aJyvL 


jxujipt. ceJeY 7u'rnfit/ 
c#U«Ji ifxCf j/fta/ <r*sO)ertUjCll/ueutK 

t^ <<4 7 d/jP* /«")Afrbl'jaqj****? Jut’ciaii fefuilu^x, 

%*fx 

fityed-ri*/ /• He,**- tfnJ*Ufa*\ AfeJ/i 

Urzk) dLedh/^yc hunj cJ** A* <-**» avt'rf *- ^ <n 

cum cunJtA^ %A %’-tiJa/f*t/ s^drlw-f, ajiU'nAW ej^f %/toi^y/tJ 
%\ of fix' jniiixo- /dt*-/ J/l-; €<x cjv cY Yc^rfpe/tJ- 

/wtHe if'&'m /tuJnto- fish W CCLuJ^) \jU jtelMt e-jhp , 

jv.u*k ejyeddj; picYtrj t/y^^ldTH oM/' } 44 /i<Jrl*Jv ~ 

Zwtv*'* %“■ nM & 1 0 J& covxfi-e/i&kSt/ &t-*} 
yin otiwYiA a/ft (tyu -l jf(iJ^€4u.(J^Cj ) aJ/<raMA 7*<n<A<k/Jt J+Xy/* 
/aMjtufu */ A/yyeaJ- jdt t*/ necc'/Ulij^ 

hujKtji />e-bfa/iW$“/ ^ jUMuK SaM /tc- MiM**** > pu/i. 

cfuk-'a JW> yna%u/a v* VkK 7 ^ rHcArfj 7 *<*^*rr A<^tVe_. opirf-. 
efi -fai- coie*k iffi cYdci <r*wd ^ft. fwrft’l/, aJ-. 

aimrKtni\a t . T %1^/ «fgQ> hcVhdY.vryjh,*' 
ccnr&A. ik 'Jf. a.ti*j((r aM# $ ft. frddxtActr^. a/%ew). 

2t« cryJ. j g ,, jCyxvi^.'dyUY /'Yvlav c/v 9 kUa*k. 

t/d~itj 0jif 

(/*- /ii} /ajda^dccf^ &L. did ddJn&L, Ytfietevitj, - 

U&yX-H^U'bK Pvii/f idf (VCWCaia it*y &h /t^- jiU w-tu\»i^ -tiiL 
n&t/sH-biWe/ f-efinitfaMQ r^t-l6a /gjuif cx^ujUd /aJM >Cty fu/c 
cjAsY niei-e/l&v?*- jLwJ~ */- J)w{iUu*y> ‘redueJ/cK ^ ftcu^ce^ 
U-tfi eil yiitr pU^d /W We^Je/ a/ef*S immdfi/i'QJL 

£v <rtfcv\,< frta/uw-ihrfd cuMyy j?ejfCjM-, 

1 /aJ&kh'fle a) duff r-c/^'p/ofU n/. c. i4'Mr*& e/A//<e 


'I'f/iV V&nayat t/c a/yf&ji'aafu #*/t 

<>jf/r 


a/wotu/, L 
*orl4/ jitfe.n\*/- 


ptrtU- ^ \ ■ j ' - ' » 

p/'tianh<y.- vuU-'ru^ /*Ji F a^vil dftn*i(hw4', nec /a^fa/ - 
fU/t'yi'r cri«- vJriffanf? '/A. »tA fa id 'pen titiX', >vWc 

^»>i/f^- A/ 1 prwfi(t£x* / cjjtxfarp ayev 

rriethw €/- J-n^c-nye/fa. nvrf-e_ e Y^cA &jfilt‘rz*, id. A'feuvA 
a eve#* f 1 aJ,'fa' e VTftpnafeJ-. t^ryujJfoyec- 
Jiai'4' /vM/H'tt'f /t/t7 ot'Jtif; ^ua y/ti Jut/u/- ■/#?&#t/t.va l 

A.* It'tt/— 0 - 6 Ifn vrliW. cAcce&f- M-ad ydaw asnyx+rf/Jiir^ £>■/- 

efautrf'*/ Ae*f f /$***■:' rtft&fAuL~ 2 &ftda 

jtiA a*o) le/nuifaj pad- /yrc.&li'tftM' e4 vaJt'Jc^ 
ithdv**^ df~j onraJft^J yeJ/t'/U- ( V fajulij • /-e^xcn^. 
j//uj yiajli'TH. e ce^cAtv c.> ve^ccf ju.(v edpuu *,c 

/a^ j)iU'Mc* te /‘ fitcft*- pdj apm/ fa nx nJeata/a &//— 

}•*. fai*. i**Ukj vwd jvUvSfcjil* , iv<*v y;A pa/i+u> 
juts - t i-eteA/wi'*' <*l j/Zfuj tfie/lutoy. y&S&h'Wid*^ 

/l/w«v //fad €. i/l/tcn : (h*1 

yucf jn/&* pe'W^fa, p W cJ/tjrvd Ae^a/Joi. ///ui/p/utitetv*^ 
et VU**4~ /a Ufa/ pad/faj/, fa/HjAA -Ia\^ 

yntervperaM. AvtUy/e) /fa'deuA—'jAfiA'ids-' p/aa/w ^ 
^ jr>^fuuA<L ■ al'pd/y [diayiA- , at-As*/- gj- 
e4- edpwf*™/*; hrx3e**< Aajrtpoda/ padfa, S/- 
ptf/Idy typa cadAod/' educ&nb*/. £a J/ 
ffSUner*-' p dtf* w "/' Ape/ e^rll- fan Afat^rx ayn>2^n^e^ 
cd <o pedca-i* cfuoi ^/V <&i/iu‘uSiL/ ;‘Kyu^i*i~ r 
ij/ssrfvr /ed cep*'*- #-*£'“'/ tff ptde/ ftfcn*u<A/ J^ptua/j- 
T^iieuK ctffiV fakfet**- < THedti Uerdy-cf-u d 2 <fm»< aYfc, a^Tun 

)u*^. /J -ftth J? e*- Ji'ft A'^dfa ad r>*ti >u/M cm •retuefr^ pn ittzifaS i 


''flu/ /csmcl, L/e'A*^ 


$A 

•: '■ ,/-•* - & 

.feSk ^ firx/e+rutfe^yu^ 

,'rt V/AW- #&<?£''€//; ?t4.9ffaux nfiri'ctiHi 

/»m. 0' '“'//• A J A 6) r<Jc~' reftAjuy 


a qu or/‘e/ieAlij fiey 

h'tt/r'/?r‘*Aji_; 

Js .Am 


caJ$0 , YYt'} ,. d&vi * K/f& 

- jie/fe*i ey&i— in. i 7k 7‘e'-tote3hJsYu f c^ 

$J,U W &tU*t*~ y a^jtecUij ticyxJio Tff 

Ti ?<u $ t** q'/if ftZf cor/ijA*-. Ae.^ 'i/l/rei/a**^ Z<z£t4t2*^ 

r*i<6. yitvn fayff/ui**-: i£*t<Uf<±. a/fda-^u'ye. c*&ra*<l*S / 

tjeJuvA cfV*' cM' l/rn'h'nja- 

h\fa. fafcASec^ Sty. Victl. /•fuiStk’* ^AoA’ucl A1 5 

HjioUiyi nthr e^ TefvifcyitA^J Uvvi/, 

-^VKjtiVr -ia 
V>; A^ -h * 


Y V- * V* ' 2> 


: j 


A'^- ■■ 


V a r,,’ 

■'- ; v . * 

S* ' Vi .y^ \ 

^ 'a 4s ‘ x * ysK U '*V^ v * * 

TtMU', J, J. >H K~ iW'^ H*» A 


Ar ■A'. -A A* V**»V'> 
i ■A* > li vK\\ V * ' ft > A 

^v,wv >>* ,^,4.. 

^%-rVxX ..*.’> 


!TIV 


bW 


^ ^ib *** .A, %',, 


k%tV // 


- v _ , face Pd 
rfufceK vest &X'ftLj <u' , jn>h--t<y{, fufa *A- 

fate/<*~ ctfjfa pfay / jit®*> i **? - <va*ii (y^eefafsaj; 


hw&n- 
trzjflsnu 


i }&t(A ejt cftuJtK ^uof ‘Va-n'o^/ jrttpeJAL path/, i/odf 
^PHV cjuflvsr-ejfy A"- Atrduj^jJu/fxrV 

<JL Ary/a ■&*?- cs'yxv com/* e/A, fa 

fa pfat4 a'*p<* a cuJht u< eS~d 'Vot&u *., fd 

dhwo jjttwJ*. /lumtry yajucat'* / **/-<< paJ?*<eyyuu h'f/ej, 
pU_. fa 4*h,' AA/v pytyf} luj r vaA'J(*~ * wAenltynz^ 

yuoJ fi'tff qrtefcflunA*, £jf- ^/e, a*uo/frj, ej- tAt*- fa<fat'j exdt 
fxAuAj C j tt i t ' p i/ tt/f'vd eff- Y‘ U9VK - cirKAenAo y^jj^ 

&n!h'l(rf pu/n4o p«o3 /t'O) <?u ofeZ/uu*^ eJf- a A ciders, 
tn tfeAftar saajc^ favuv^ -&ffj pMJ A w. ^ ceSeJn', /« * 
e An pviS'ino'He/ j?*/('(lf~, fay a ij/t) v&ncv t 

-etfvu«4~~ An. pu/htont/i /v&hcy fas*'***- — 

e. ViJscritfvuj pfuJJ fi'rpte fafiu'Slj f /r4paf*£_ 
pokjh Wt/iiV cfud cy/ju <rW/ fr/ptef/ifa fasu ua^ pWye*l&~aJ~ 
faud 1 H. YCtlt-/ £4&V duU^j j y&HM' SlAA c XUl" (Vt poJ-MffH^p 
tfa (M tu jtaAum A<*~ ot^ oAc // ,Af'Ui<A i*jl> peYaeY*- SiAy H**\^ 

ptb'ufU- Jt’ e<0 • Qd.cfai .ft nt- fafanie^v^fa- c 

ftdaAtrf, A /IJtesu**- s'<chem. st'/AuJ fai-UvA ei j£^cA<-y 


yyxu.a/ 


fan*. jnAewpeitc py&fault*- 
fV <?« V ec'XfertU* h pnpte/r^ 
di'Aic/tK jAtuuJcA e,ueSi'-ett J-v. v 


. n, y t < L wvi.-~- 

/u M*r<— (rfi't/o c/fa/A* / 
fa j u / om-Ak /i/tcAitsf. Ae^c 

eur xJyvpitTHi td aj>J c eycA- J#bK. , - - - • , -; 

iuMvebrf eftcf* Jl *{dp'"!*- 'repe/0»fa. gaS<t(3*A*i- /k« : 

AV* -a (fat*- < a tup is/, cut**- yAco i ,V Sheath c*c'k*S. 
Ytdfijf’ CM**- fa' cY&cht/. ^ pieJi'M. e/vJlj 

/^cJL pfa'a**' / M' e hM-xJjvJ ssn 

in r >) y ’***''*«•■ 

Ji-<u'kvu^ hwcli fnfypM 

CUK*. fit' -pr*ft****#*£***-■ tfwJ — . I 

W aS^*// *** *#Ji. 

{teml-virti** , A? tJ- t* el jruMm J- 
adfa-f. 

Vm¥*i\ -•v^n.iv.iv, ^nwi^ 

^V-4 *V~JV* &A>*' 

iA* ■• t.«, «Vv.»;, % ** ••'•'••* 


j^vvW 


■ -*«^V': uri't 

t . -AsX " v. v. $«&* y*\-<: .•)*■; .-•••'./•. 

' 

5JL -V‘W: 
, .* >*nk W* ^ >H%I'^.; *W\ ' ^ 


.'•*" v V"' ' ’ » v 

- ^\‘v ,A.i%*V\V' V-**>**V^, *\ v**V* 

VA*._.,-.,S- »»•;*. \»-AS\ VrXu-iAl-t » 

■•,< xWXW'» .twy y.«»-V^ 

-a..^ v* -*■>*'• ,'<*w>»:v«>»,»‘> 

Jk*v* ' ,vi»» ^ 


A***&**s\>' kS ^ 

W~>A * ~ 


'^\ ' 


~\r* Y*i \lcA* **$ .'♦^ k V^45s Y'.-NMS'Vii** 


W«'H*; V&v< 


, r*A<£l;h 


. ^*N’^ 
C'<?rdc/ p*~/p(faubo % tT 

,«4. f •;, V , / y * 

r“'r ,a - T«Wy/~™<, fy c *ci.„,^^^,i l v ut ^ 

^ herd***. JWti^ can^ /tfyrr^. J f u ^/ p /y ^ 

eL a JJh* <h, * See .p^wyvgy'Q^ 3>&;«**>. 

**/„ „.,/. 

? A ^ c r^ ^ M ^^;r^ cS erL, 

/antjuA*^ ccyS* m yr'^ Oucee^^ vet *L«W, 

* er<- fref&k*. fiertfaySi « cc/iyeffy 

&f rifat&fi? hi Seecii/i’,. <&6tt'f ujl, sctk/fj */ehestitte ftfoAeA '^^ 

< deArd^f, ^ yf'<v -?)i»4'/&} peerm d-p j*S e^/u 

Affeth Ji'-ttylift Aypo d \tf <3 'fro $$t£yu a e£> fie*, ef:pWftyjtjLA 

■frapp* «Av o / vmAft t reyupf ohf-yfluufe/ rieteffu** e/4 
xfaAtifrfm y jT^pwrihA yfcA/epi* pJuf Apyh d ,tf /o. cAfy, 
i *t ^e7*-p£'tfyxLl'*r'he yH* py*\ f fefwf So ‘pHe/et'tUsfrob'fti./ ~ 
A^rmtf Tic*. /f'tfHlUji A&d t> / €*/rtr<-CMiti/okf' 

e* ..pm r <lA*Ak- yffew^ f&C%. qetiiUAr *o y/f&y /e Jef 

'f ejetfaj ,4'n.Ji‘-tie eo foci /£rcr€*"Uj f<S f&tfffo fi'ru'ffei 

AypocStwiW • fajAj j?t (Jicxty fS aafeu^ Auwee p'+A'cy 

Mid /rw* Me/ ef.’hfh'c /<.«.-, <f daZ/f ytxedi/ edey*^ 
cclhJsk Qsfacjfhn'PtV / f-dftftfx. eO ya devr* A o f'turv^ A<l 
fpitiptlix- ey^Afd-, ywS Aih'tid ct,Af&fi'<tAs yuffuf rtfuAHj 

it'gpL In Cf-V priex t rtf a (yeepii-. 

yU<d 7rtd<y#<'wfe citf /arefPkwA. yfripreL/piUlf 
e><e. yi^Uluf y/HirJ &*- yer def/ntte. jL^efcufari ' 

dvfic4n- uteptfd yefho aJA'd AtASaAe cesdoun^ fe*l4- 
yittiue A'h' ‘rtldffhvM. f&tf.l<e*4/ 7* tA'luy c* A*~> <&tc* (jft/}, t 

oC ft /f^iyiofntt\enxluM*e ?*du£d i e e y, m*U+. ex/iJc f ftHiiptfuJ paAifaf fytjicpa, fcfof 'L'xpcY 21 f mJt'kcy f 
a/f l<*.“&%'*/* m/'**"* f 

- 4 • ? i t \ - t J s*i st A% JL' ^JrYTi^/hi f#/rt'll/ M 

/Uyrrt-r seJe^/te** 

^yytij ptvrfiftf y+Mm 


2f eJru-fc (tvrjv/, sf v* t V 
fj, -‘ n a cAtmQyu) - 


riCthn Ay/ &&/ va, 

4^/Ah f* }nwtte'ndj P^J*mwC tetT/uv*. &{»r 
eJL Ve*>^ aA-c« AuwHc- r ne/a'ncA<>d(a fiyjfi 

Mh' 2€,'**«*Iri**- v l?f*r UfH***' frssti/t7y f Ay^fAUaA/ 
aftjtT*- fA* ‘Otvlue/H/ c^a wuJtA'j ?'Ac- blmJi'^/u/A efh'itxz enUuvKt. 
‘j-r&-nh K/ i fl e/ 6 hv$v~ 47te$Ati*ri-e-*Stf. yei £;r» K . 

S/t fipU : qv hit* ^ ilk 2 <$*$'/tSkiv-fa**- fvb fa- JU/i 

re/o^Ot*^ ; PS ft el- fr"/**nh'//i W fMwni * ; £*c 

/fP ^evdr. in Az cc’Jn a/eA&nH-' fry**- -ptcwu/eih rtUtr*-^ 
a \i eJievt* 'w-b Wtf>' / /x&fh‘nw 3 uk<. / n*- eff&rH AstAa*i*ycf 
moLtjti ctHpeftk*- ju>y U 101 ^ 2 ,’e/ vf^feit- 

jkrfii pk//<*nt*- 7 ifo/i'Hu/ 'Te'/uyijaJti/u.f cajAtri* 
fd’ Af. Tdfttv- poA(t J. ^~eJ-n earnitAAlf-e/uy yAA- 
f^r cl S-eA^H p\ r 'if* y(u*Aew^ A<»v ^\e/v*rJ-~, /if amnJ 6 x 4 
Si aneSaJ~ pr*A(K nrtffH srtdt’o , Sr %/fik 4ftun*A 1 : cu^‘a 
pip&rnJrt^ nfit-C^~j A&<. : AatA 'cap <'(*. cid A €*<£ hyAAf 

eujiepftj ■rhittiiHA-* orzJ/iS ei~/^xAtic^vk^ ei/afar', fw/eS4~ 

H vL- tmU*^ /r»W ^ g£ 

6fe»i, ftgt jrfarJv-f '},'e*^ Ttu^en^ 

ei fofSArrtfffiM’. fjfe&y xtAa /?efft/j 

cirntnA ceYu i<\. ,'n fffffj <+ru' 

JQjf (tUftyM eeAo ceAi'vj e4h o^Srif-ef coTt/ecfan tc / f* 

JlftuZ fa fu v<er<- j +US 

ft< ** cofye^'c Arp/t Auwvrij. w<fawft 

peSuiA’AfoS aj>Jam e-n ^ jJ(-er*. <r£cutt<luf ftUucUte £ _ 
AVT1 Tvrtl* , <erf/'A'rti u/« Ar*‘ cfu art* ptuAio/ 

tofiefa p& 1 ih-»A’u'K^- guf-es tA-ft+ft'* > qxtu/tuif 
cf*** JffH /p4c*e*x ftfesh Verier Tiff ^^'cL4 peffuQeUf. 
A* ebptft A'#* ft $ tn a.ic4h'. . . fuf^efilu 

1/ m>/~d (fiTi 0 $ guHfax), Aw* ctf t/ tjh'uj ctuxiiK ptf'rit eA, — 
Vtirefuux nu bStitfauA*. pwi i 4^ pth.ejKpe-n'ef, huh'/fcwuux 

liCPP /tp&fai yui/J iAi~ i// /V wm% AajicAf j/ypJ owwun 
A tticYu **\ ? a/JU* a*4 f/c/yicft*^ cernt'a**\. piwibv'b 

4^/i'/u»nm/ ef ^u/m fl£M.cA-^; puol pluj fttc/feStol- 

aJa-fant vidii aaefiH /tvAiA '/fa. /tumY aA/tltj 

ffp edly trYO)'*S «— ^.aJu-nf pr**+U c* fe*u/, -*A — 

jr^itit- he*** <V petit/ A‘ty>‘a/ vc^ }u / «V m fapxc* f%t 

ptAtih'Kctut*\. jf<t/e/ -^c-, </£- 

a*A*— 2cJu+ip4 pffjii- efpftit^ okcYG* fut*\ jf/f**/atitfa 
peAMX. faert/ e«.acu*be- AfrA ft* ftuut'fj f t 

p&viej ft{**/ ji &Tt4*{ f^iACX taAzx , AaA't'p— 

71 cr/lftA- <?&i*PCY*~ pfahiiMu/, xaA^ /uyntY lJM t/cr/fu/ c/f\ 

ftutttJaS ^ ’,H,heM<fef*e/ eAucxbe/x^ /a.*2 tu^ i<L - uAyi 


friluV fi/ypS e 
{Jps-p'wi/ a? 


«<fefte/ 

<yu e.v6° yu-f wa/i- frrX-ieAtA . 
t tfj-epp e^nd'isM c*x -jt*\ n ««/nV , 


<SH f+U i 

../a**. 


/J«</ f Jhev»^ , nu^/cxz. 

7 t*C*eh ,»? ?u i fhrf- cfl&Yjh. ^ tit* 7 /■Ct */{. 

,'ri tec. ptVm- +****- pdf A'Jau,^ ct**4r fvpfcx 


tfttf > 


i£*/ — 


)uu fix.. /ai*+. C4- 

frLcefi/, defoA /efr/*/ CJ jtuiueS atta/i^ j' ( S. ff/.px /(. 
<\fc( £- f/trit. f/Ve/ rnxti. . ceeA/s/. /ct/uj/ -e Ja Jc*c/<f fr/ 
ccTiCvl/. Q* 4 et\caA(j. </cwd&* t/ 1 - *SPe*f— A' v 'j re >iJ^S ct pu.,x/ £0 !l V ' \ " 1 » 

,uaA fr-e* a* 9 Safer/*** frru^/ 

AH J<- Mt**/: s4- 

fauuj /4W- 7T,Mu ^, a u^-^ f{?£- - f'S&re/Uy, 

afc**^**'^, Vi^'W^t’:. ^'vsAVh ^ w^*sfcA«.iX < i 
i jx «sAsv;•*»nis^ %*^s, x’ * J Hv\'St&n . >** v*t kK t;t» x *.t r.'t'V >TAV 

\» VS viV Jfi;. » ,v» VsA a*l *> ’*>T*\V* 5 \ V ^ > 

V'W&i,*? . J^' ' *r** ^ Avi . . »->«.V 

v, is * - JiVitXi K> > A^it^nslAvJ^ .St >-' 

— >»\s»*.\ Wl\* »*<ir ; . \y*i v »>%ii«' 

jis\jv.» ^.’'\vr>:\ .Wh^V^’' -^Vt"Mr\*-;^ r ! ./i»i,vvs < v^ >MU\-%-.Xj\f. 
**%t\'*'** » -#«•«-»w W*y 5 A**y».\ v**i„ ' 

r A^\ v»i^ t<4«Y - JrM^a'Uj 
' . - ■ ' < ■ . ■ ■' ^ - - - ■ ;- '■ 

' - , Iw? *i - Vii^xi's . 

'" '• '*sA '**»\j{'f , i\ m'i "**A -A\\ Vv- 

J- NH --r> - *"* ■■ >'*-'-'j 'Vr> v --*•> V^V>>^ /»J ! ». rt ’AV.'j, -^5j •^'•' -*'- 

\»\V\ A« 'A V-S-.VW' .A \v>'r> V***, 

- ' 

- v * s ! ,Vm - ‘' ~ •' f v «* 5 “ v v -** v. :\ ; * ’ \*> *.* 

* ■• i,t » A* 1, >Cti'vV5t 

**&•**» W> % '< A i " •>* •'*&*«Vi* 

, Vtt^VsA Ji-istw v«'-?. ta - '^nT< '-. 'i \V.:j». vv:’:V 

t* ’■ ’•‘^•.f » .- 

•-'.-ai« « .3*,^ ^. v j >; .; 

\4Sj .,, , , lU . : „ 

i -Wy .xjc<»V , (fl .' -*. %• 


*■-. - V >-> ^ Vv, ^ ^ \-% i* \ 

—sAjv-A^^ s. >.o\ .V>tV 3a-! 


^xV. 

X N »\* 


‘sa'tV.3cV 

Ayt^-V a W We/avc/ia/tk 


6 ( 


nec 4# rtmeJiZ vk W* „ ua ^ . ^ Y«e**L- . 

^ y T Jj 

yu*/. p ^ f-re^ 

6»'c {*4-1 tec{cy*f»> nr&frefas OftM m* WM^ 

•* W 4»’(WfeJhK c^vf* ; ssf/kitii); /ctyj^^ j^c 

'pedvrt- fretfus^M’^J Y/nn^frOiV , ;/£WJu*f- 
A^f- jjti*ru%^ -thJYU fustfiUe^yy, fj/tYut^ /*W‘*/ pk;oS\t 
/amc TH-otio yUan\. eryjitrU paYheft^ /n ny &* A’« /**. ^ 6w<- 
jrtytKt**- twmo< 'niacindiorta t<*} e/fe^ Jc^nun m* rU~ f r7t*^. 
C4 hk_ <jrtu Je*<K. jm'/flUt'V?* jua' /tffruj (&ye/r>i tfil/J 
/el yla^ yues u f ^ f/lcx. 

ffaahiM. 6«j“J 

yiu' /t lea tA\ /t'eMY*^ -iJ-J«ai\tYeaJ crtffeYuaiuj, /rci/ut 
y^yUnY/•■/¥/< catUa *<a* n aJupriUe*^ />/ M.crY*+^ rne/cw 1 A 0 z 
/‘tU • l V yigt feex. €4/ J&1<J vuy ij,r / e f <t£<u f**^ qrefafTnJut^ 
tju-e **v jjecu/la^j wo tu* n «.. afraiW c<xya t'J-/ 

j/ipCe /' t*u4c)etAA~ J^nAjihp I ri yfttf C<yf d t t/ ‘rrtu/to 

ccwy &J&K. j p/esiity y) •&£ a?//**-W^-r p &-/&.'(t t hiY/ r 

Y/I'yW**<- 4 '// *n ut^ . yJa/(‘J<*. f/ajCfa 


/uf ccj ' re$/yy&***><-ptiCf&ftb 
art'b&riY eie&aeW, c//Y/ui^rt /ffclv* . ^YoSj/iapcly ~ 

WoJt/ycrf Jc- Sc-^ jZavS’m ‘VcvptYe/ wfyfrfcf# / 14 pu<c*'e/ 
ya* /a IfCLffhrnjfrKA. yW^Sfrt&r /t'fefioYij reJptt^P'^ ^, 
crvyaY v^ j J. rd-eYci jtia *^t~ t itY- (irar/vc oAlYu v\. ,^e. 

owjfYY ^JuJ~eJ-- tf n c*Y y<Sfat) faJieneYP, 

jvoucuidyyuMMivft fyrte&gH!r*. /***- (nm**(f'Ae**. nrfn«~~ 
neY 'VepY' 1 / cayjfovlf Jnnfe/ at- 4ue4A*Jrr-<t++ci/ 
oM.i. iS 3&/// acu/ey jfiyen e*TL*(./. <£2 n&l *f< way ij t n <an - 


jrt<&n - 


Je 4 ~rcil-j a/te(t ceSeAYvtK- f&na*vL- m yd<K "'P 6 vee rry^/^^-y^ 
-fncfpf^ l jrtaeYh'7i'aii^ /(r //eY^AbL'l fecc*/ 


t/*- / 

m&rvhs} W?/ j /vtejAc ^a JeVW e*. ? a,iY* 

P -Lfa Jf /per* f, YYtfl-~ ttyfue*(~.A 

faleju §YnU en'fr, <***”< 0 *V p4/Piffle 


Jy^fr ei-veJnc/c-Jt' 


x'jr^ ,ir SpexA^. 
'ps pevcutt^ vfj fap ypfa 

'' ’’ n //7B*K Cu rn-ti'imt/ e-sra-j 


yu^teJufcrvU Cfipr-f om* 

cfaifa'ov’i/' p-y , 'r>— —*— -"■» 1 f 

fcep fph aiCiV^-trsf tJ , e^-/e caa ruffi c fa c 

_4'./<Vii^ eYW yvm' Y'C&xi. 

fa ^pr^eerdu/ cfnjeYh**^- x/f'pureevbj^l^p pdy&n,faH\ fat- 
‘bevfaM'e*^ fofyt3a<*~ x^ J yp&vj/u.f Jttoem. 

. nhadeiirtJ~r /a/ny- w!-hYJ 2clv*-di'fti c Aopg.-t'ij ee< j:fa-e-r^j> 
tt&nlj fapt'tuf ,^eetfae<^’ fan*- -£*r'o'$7jivfv^ aPwettfa, 
frtfiggi**. <**4/ .dfa*®*- one (it eft p/-U'ry*6'fa&. ex fcf'.Ak 
e ptbrn li eoyupcrf. ^ rifawto ecry-ctf. fatedy x^'/tV. jyp. 
/ haJ4> S‘ eu>iPee/**. ;^x / ftfafaffati ,,/ Yfa 1 ^ eupfa a^uAt f-tjptsh t 
.qut) e4- vdeevu***. *f/A"***. cfffi^pe/oc4j /y ^.tp7tmd^~ 

y <*- &S&fofew<. ah- -fevthfe**- 3^uJ c ^ / £yy ? 

yfu jrr*Yp $-cfaeef4f) £,faftV? €,fawPj a$ent4i' tznSe^^L _ 

prrrpri'fal «<fuoJ nfne.c»9*u htolW'■ puw 

Jivjhfa y/tuu/e+e*- /a& c vneijlef&y 

fa: Sr 


/~ ' " ' * ; . -rv 

£/~ 'jiutitletfty- ^ fx'fa trirfa Ye c 

'itrt\. 7l£ti faid&'fer&iftey tptvdtf jYcS/ ft & n't fa 


■WVV— fxrrx ,, - -- V* 

l *j$ -Cef pf'eni&r vt & 1 tf ^yU-v*<xiwY 

fa epoh YuYes jyj&reyvQ*. , /yi'eAfac/ pelt ; P'(n'aeMw^ 
&t-{n cepit*. 'Qpftfo^eU*, ^7^«W4^. 

f&fafpdst • X ww*th v/l'4k , 'Qv&bJi'Jvpwif Y&pufo' cXnpy! 
}<f(crto -pyUytrf eppe^ettl^^v^V y&d*o 
^Uyie^m spfi k* c6Y’ n f^ x Yj7i;h V‘ fc* / * u <~ 

fyterf-ai*- ■**^ 
£fi ! ry\e>n,Wut*- <ud-~ y»*h\efa*&><*vYvi^K caY ^Wu^ ^~A</, 
fat </£-e/~ Cep* crfl fa O-Y'yIA 

trf -wr'LaJ eenTx*^ ^.V/«‘m/ 7/ eYtM-it^, A^efa^ 

eft tpfi* a/evnf-. ''l-enut l a/vryj 

CUT^ unbind Jj&rwyrrf 44-a ttwra/c peiymlo e*~ 

Symji'fo'muto- ‘pAi'dit/ f fa6&/ i( idAtn c awrtt'/, jdudU\/ 

ttK Jtrt/O cwnfa a « 4p fa- y&resn Japdifj 

prOMM iyji/i(4 , v ifc&Vtf n\. >rt onA^t'J-. ■ 

C<t/ (ynvnej parfM j<jdre/(fyer*~ ej}~ f pud p&irfarnH'an^ 

$s*o a-tT/ifn'Iv^ e outfitefa, uA- j<s x/fay^m p*<rpi 

(<S7ftp(eckUv4, yd'* ci-t'i/fi'puA'fd jrtfa'X'pt&rft/ 

€/}l —£A-^/ JixAtyvd; vb xAbvd~~pb(& p< Ui.Ai'Urtfa/’ cliiJcfa*- 
ej4/A£'Ytmlu / (h‘tj *&>&. $■*(< , a/- p<jLUdbbn*-~ 

ejA-e-rznJk'vf -yieJ<W$*t Y t aig* «A_ dtiUvi^rug py&h'a. -.JtprKrt-i 
/ti'lueb- 'ritdi'itvi*^ sad&f&r^ a/bwn*4i-vuh* p 
primly i'm t*\ Jopopde/vS , p<»• Stu/ «/v*tA pm’A'Js*^ 
prxa pu-i*- cj\d()v-( <vvt* j&fbtdztfaf. faJ jnpen e^b— 

jlt'tu- yA*\ /ys}npfo'M-*-bi^j pu iAp Pi?fa be# cvw u A ^-C'M//rzr<_b 

cAb -ri(A\- cd <aI ^tnu(e- AidAbt'*- rt\J *~-tyi6v-{ y 7* 

&r*e-K 3 curb ; <pi J «J plt«. A (v d cVY^iA*^ cJ id/cj 

jyvfal-eAlA-j i/^-yr/x /a- S\- 

ytiu'imd— -e^ /yn*ptv rndl?^ > Spim/li'd d'/^'diA/ 

^ttoJ ji u/w/hV' jrdyvur Amd amdidb neyuea#b' t AAt_ 
VtpltwrL. a^A. cxld -e^Lpiwl)er*~' ; ub AnCrnAjbd 

Crppdlwi dpie**id A&rtdd df&YCWi-tnbt/; /uyi\ yt.» nr" 

b4jp}'*V'dr ^tcieArt, At^v « Airdi j i}fAuuvUy^^_ 

tyJrud vjdi' jurtfu'nb-. u/tJe+~^ A-* et-pedtr*^, cA/id pr*~ 
^/adut^j 7 ad'men toy*- -e/A ye^iu*~ 

^1pai< ctr” t^ftAu. jnbes teph, ■odfp adidnU jtlcvnb *•- 
(rUfdvU t/ xAy yipe^'ldj vA 

pl^ty.aA7K. t-C/ftdw*' a/vAe/jv0t*\_ p? m U'&yij *//e tpy*tf f \X~ 

tiUntluJi ^ tf 00 * t yK J l>c / ftdnxjc"yt/vy <d> 4 * 34 *^ (A 


fifvynafa* eMnuftdaf. fn ytrut^ &L /arty u.i'rtl/ 

J&fad't- /vfekfrAri ■£*&&** / /<fW^ 'jrnv/tij(j 9 fmiyAltj 

el<j^Je4 x '-{/ e£-<t cfv * firrye^e/; /^/u^-v irit/iy 

fivUd evt^Mr'/rU* ; /^7«// tL- (On^cny ci^k/ 1*4 c aJ&'aJ 
7i*\ij—~ nl> iV/ fyriyrfi'Hj jim'//^/^ vihk StA«y\ 2 qjv( jn\ 

Vir^ AVi V,-i 


''A v^Vs v 

(mA-A* * *> 


, 4AS'~AA; 
- A«v»V.V'\ v 


V'V^'^AW- 
is • y***<*t^ \V^ 


*/ * *j • 
A AiAv v^w U 


^ Vi - ^ •»»**.<*. -*• 


Ccyi~J /' .. . ./ecsk'v 

v , • ^frLh^yaL/. * * 

Qua/fU' <* -vot/ifc^cf-ty <r&jue?c*- 4»»k«^- — 

ftmu. fife'lut'* tfu-ea-t-- a- tr>'y&r*-, *x. a /*- erffieflerx., fa ^ j&Vx. 
hu//vi a^etUvf <u> "caitiume/'i/ tau,}*., jithewf&Je/e/Hea.<fL 
ti/'A. /^moJ. yucs powA' -a/tfij osOtl,/ eyCL 

oraJut/j \aJ~- Ti-Viat JyiueteYvl-. Vk-eMSi^ 

£i J-t\ Hftll'tO} CAf-jfcJeff^ ^OA/fCj 'Ya/ftjyf J-V t 

ycdef pri*'grAitdvl }^uo jtefa J.rferfuii- f eA- aTtryi'yyj* t. 

)rfcti~ prWyi'tflc* *1- OAtACochL /i/t'iJk'jf tfdU,'titc yva.u+ a(~ 

jft VauJ*f (fc T$~f aXfa7(f "&*<riyf , Atnjro <vpy wem ustC/~ 
fieiidlu; e^iAevn^ *4 '«&<&*■ bidyth'tL fa ramieS 

J\lajf. ffl/cjvf f &L A’(d /<XAyvu*i\ U tV-tfeil ryCp^UVlAy 

^va$ eut**- yufu'-uLL— /^u sL/&H$vi e.(/-rtimadupd«d 

.ydpuuM- cL ’'yjfvfrv%vid~ in liUyewv^ SiA'ldcAyrii+z^ _ 
kfoaj^ fied-ejyt poh’/flmu***- t^uer paYhe/ stune/ a AAr Van fa 
/(vnyiu-n*- finM+-~y.yvOL /enJzL eYa/Horetz*~- ^/^uuhtuJuY, <gL U0 j 
fordd <J- cYas 0 • ‘idiu/*A f\Y AuweYj jS%ul tuvyvU- <ju v 2 Ay,’/,' 
jr*fnrdhi* 7«aAid~ ye/A'ySuf*^ , ah. <0^ 

^ pen*- s&yvO' ctJore**^ naA'uun^ «* 1H <, ^ 

pi tv eA in /yUi' feprr/*-' fun*(/ Cf ftu'm'tpuu— 

h'/ffpe'JvS a*U~ cuane/edA-y- /um- cj\Aod pieseAfrtc/ f* fi‘u/ 
(wh 4 fa ritf 1 -/ aJ) ;rhe*t*piene~- ye^ne^mhe, firwtere^ &C7y*£> 
m'cMivL /ocfvlM 'hi-**- fivjdettto^ 'ifi’/w yh4j 6 t iu*^ *A /uwiw 
hits ) e C[>A a aryes c** f w / f^‘ ^ *«W**k_ ^cu ; * 

frvji ‘ e<K ItL ji&*~ a u M/w t*<- /im ytndat^ a a-nofeM~- / eL yvn.'Jh srd* 

. . /_i... _ -.,fi/i _ 


n tejfi’n If Ac*' 


ywJi 


t'n. /u'tuhStifK— i e* 3 dAyu'M-ewJi} yuri cYca'-sAl jsh. 

iyi a ccrft- /« »' ' hM-e~ r*d>'id A A- A*AaA- a *j ev, pnjilcree^ fuAi'nadj jfifrif tyfrUccf ?i*n 
n>~c\rtuifr- Jbiafoo, cjUMy^ ~fven^ 4sH*c* jn fcntp^'^ 
els f&nrfvL-/ fiuMrf QM * CM A-Wi-cSu* I'JurjfartJtC 

cfW x rh‘u**(f' pirt//e*vf~, ^u a" /en'/u***- /tiAMe^e*^ exJwtoij—. 
neeM/rarc**- k*zrv'{u)n/ ^i'»yv*+vbr x/t^TtuA'^ ^u*' 

pu'ru'wvi'*- <*${'ir/us-yp**^ *v. 

ua *«v 

e 6ve^ **»*- AW- a^’M /eje^ <fi<* /ii ay>S typattrs}. 

4 h* 4 vS Aerfvj Yy/gy*wfS/fy/ a/ , 'eS*Jd, 

St'fo' fiw* I'&rt -&Y Y'idic. c i'cA'W. /( 6 /Iw W- c 4 - 

yrC /$» i/A/ it-/ JTt/ru <yft.A. : , <jd y ftc *c y (f/e/A—Au +i*cf pAv 
fun*, ^ U (fd aJuu m . a/t'c^/ aA/Att c/ftd\^ fer/uedf A €***■* ^vx-Sd^L 
nnnoni- CCL faJ/. Av. ydf, d f/dil'6- cctt*<- ftA- an&dA *t-caff. 
Y+recub- c "f d/~ 11’/ e^u of ol~£L/A ttsttA 'dti Guf 

e/bc/iiKb- ufnofa*\ , d/e oh- 0/u cat//- yu#nyu/ti. e/s, 

ju6&t$<h A 'jn&fuo &t<~> i*ago<rf<<// fa/tx. juta- f ?<u px 1 €*/■??-, 

o / fl'Yinirt/j-faf* e/ ' J*'-e/**A— ,1/. c/. &L ytu'J fa, ayyV 

dje^ ufVy ~ 


'VV* tid*- cp*t1 ft oat a./ SpeyrMfri S*fW, rt'ijt’ f* ?••'<. /^' A 
tj*(* -t ftv/fi in fiir/f+fut*. a J /ext aJtjn+Ho. }urn 'nn'vi**upv^- 
p&yi'Jt'hvnM rffrj, Aa** ^ ^Jtdhe/ ytf/t*/ wcdtu/&/A a ./ 
■jrusdw 1 *- t>$kYtAv^ CYcda/. c 4hfj ea ^jxtftkfi 

upturn j*b&»*fiede/ pm*; /nJi’Ut*^ pa,fl,d ^ fidvuti. 

J&M-) Aon*& aScff dAfte. 'j?itf'-&/lt~eAu* t ti, Ail 

/ctttv-f ofeontiuZO*’cf"vf asp rvfan fy edfie d'U/nl<x / febltZw 
mtii’cl' si'd/eA'fo . f ^ j* keotytedci _ 

jyi!t(u'At-f ^ V*"veZceitlrpi*. f/t ?,‘c/fiuoxnret^ <*/<W«#vv__ 
eJ«t€*dr «- ctfYptrt., cy,<u fijt'f nuhe^ZG-u/ 

a$%Vt'‘fA*h Iptltd O'e/lW'd&uJlf */*>#*/ arfOTU^Vr'aZr’u/ 
bde- (fji'nrt ‘ Q vulutV Atnrll * /*d~t yujuJu *v 
e~ tar/yte <m’hU<'it*- c t UteY. AtfZle'U Jt^ dkeYtt ifi 

. dleAvJ fit(- fiz-yin- ed- 'rnurtrt* CaJftfiv, *rrt*5-StuJ4i-n*. 
q/tU ?t/ /rdtd aA b*vt<- aAttv* (*- JU~j 'nt\<m t fi Apru — 

JtA «d tiW'ftJv'T*/. go ltd pcvrvt'cY *j/ aie/ 

oh'ite dibit’#*?"*' %'Udu^ dec. yr***' /f'HJfrV.ilt'. 

jryt f rxn\ Jfiw fi'ctMt/ firwfiY/t‘lt^ / 

firred- dededd o^rvhidi. /net o- orewerc-’ ‘kv/lurt) /ij*&Z 
cAsUlAd ^vad (jvatvt. perped- emf/ytyeye /d/aA'i', ywftdf <*J 

^tficei yxfAvfrfAt J-u **\_ pi e-fivl fid tdustrt* *\ <v<‘lehiY /ad-*.' -- 
jLciicw <nrf*b V«. SAfmdv. 

pajUtrzx- fit u its rtpeAUfi h'/de^ tt/fve/ ev»~> 4d*- 

j t ^u,aMOl fid*- firyi7AithMl<K 4Afv / i*h /u * /«'c ooutt/t*. r^eotlA 
c&vh'tio . £v</j J*' 'fW'tZid VO* cXyrfl'lfjii/ 

dl*< efe&tY, it*' -pv/U fia uts. fiettyp^ efireylA ; avU — 

VtJ&dit**- f-eweSt'*. al*/> fixf 1 / c-*«**v pok'd A 149 fi**Jd 
jfitedrc- at‘OVot Iv* wine** CUT . ,, v- . • V^. 

1 N * 

u . llWlf , \. «» V‘-v... ,• 

. J '*\ & *** ' ' * - 

. 

oiv. 

v . - - .... >W,*rUV J»**v '*»&•* ^-w,- 

N -■• ' ;•' \ - • • 

•’., , — -• <*■■ •. vtv*>**;.• ■ ■‘“ftA ~ ,s 

"*»>' f •■•• 1 ’ - ' 

u»; •- '*v*'■'■ ; -■ "'" r v ’ 

S.HWV ■ =v - ■*•• • ■ ;.: 

.. A ~ ^ ' .** - ^ •' 

' - ■ ' ' ■ 

. ~ 

*: - ' • - •'■ ' . 

. . »*>^ O—^ . 

' 

>Yi V, ’ 1 ' 

- - ■, ' ■■■ 


* >v> A - 

-- - v ».;■?> ■- ;' 

♦ * • 
me/enfrnram a/„j.-/ireftum'un. f> 

</Uuj f/«** ytj a. p «/»,-»' 

**-/}■*■ f*"' ^ r/ ‘“'' f"y/ 5-e V „e/ e «jJ„\„^ 

eJh- d* r < ;Wum. cHje/k- pr ut „e/ £i - W 

V^V, MUteh ex 

jn'tMifa/g r* eJiifUxd 6'so . (?r aJ lonK _ cpftrt0*. rep'cK jrvy lU ^,\ 

hAi) CJfruJ /■*/*- 4dtpe2<‘ulf~ye/ tn'vMaiAu*^ 

C}!<* d -. fl eV€4(u\J cffrMbrttJiO id k'^f Qr^-jjiffyi'hiAA a. . 

pyyV^/utU u VM. pkcth. &>C paJd-e^ t* C, j/fu iuej a((e+<Ji*J ca/xS 
l <U^ j/(e d~0-/ri Jayurfjtf / 'r' , J<rr% taetrc/y War' 

ettn/f'*- cpY-fu y^u / nAuqf, ctV'V'ujlhk. j&pjiel ^«Xc_ 

*//' pyff^&iu'd ,' jj?treats asvtA*-' pi<r//iJ~ (ant^c/ci y«ax*^. 

j*he*f**e/ tpfa ud*‘J<x- weJcti.bcs'to codf^Kl yt vdce-tA6 
puJvh‘<Z aJfc reftft* t&vfua**- fi*e*>*-,ecfit,'«/ 

JUS-uukd' 

qraAia 4fYu*<f/ /urpu*^ /pechtyc cWW; c i 
)ca <^u»' j‘ruptrjte*'<tt* K ~ a/AcypaJ-u fiAcf', eo d~ dt'yt'yt, prtjp/esu 
& 0 - /&yn&(j yf&t'u *4*., Aer'kd , c* /a'pivj phshtdf14 Je/tfa/tenhy 
/aAiqi/tjj e*- tihwy, tfy^dtld 6aJt‘kk. zrvM'st**-' 'iftrfvu*^, e/u - 
guctk. jl/uil/ eftM foyAiwA. e-r*&XAufa. Cey i (fAaM§ 4 f yttwAgy^ 
payxh) ptevdesf ftwiay f cutxs^ 

?u.e$’ ^ it* /ed eA- pahe yueyr -e^Ai yueSr , gaAzK / 

fjfftt' rtfee, sol/P- fi.ey>efw^*- jfl* / ^ A4( ' /ff ^^ /UA f i//y»xx_, 
pirtyfaj <t/nuj fuevi^ * ca/A’/Jtfic* 

v'eAew&t*l*'*?*- pbjri’&t*o*>- j?/cfc4y>ti4~ ?uefaAi'c^j 

esYu^ xuTu. caSr 


'ifcK. / AvH.C- 


jt-e^ ctsK ptaca 

** MWjprfA**’ O"***. /lJ fe*<e};.7 /.Xne/reei. 

ah'M rakt frf'vuyyfio f'nrefi'tyev. gutMCcA. ^ 
^//^<W /^- *'feA,’ paUivf >i/e/r«Llut / £* , (f<f / juSvjXu) 

caSiu'u'M* /eupgrxUi a*o^e^'d } <xl<‘J*. f n cn. SoLfc'humxj y t c/p^ Uro 

(£AL&k*S cSffif 60 c wof-e/fo afuj f/wx. 

f/iit(‘*(/, ^va^->urxJ^ / 1 ' jn 8-1 -fajf&Yl ^e"</ acf/pffe^, 

P cfvile**- <spfovup ; cpfn/frj /u«e3*j~ we*Ap, jc ntf aukt 

(-11, ca^e&U- afpeS asrta/e^froi/ tJ/fJ, stwdt'atl/ft 'j&f*•'!(/'«/ 


yuoup pid§<) thasyajCf, i-f&n* 

‘.i /?* 


£*'* Vtu/Ui*-/ /iisHlr, 


ctl Tfftvtij, /eJ -e^~ 9110167 ccucJat**- a 3 t 
'a-ctf&uj-- 


c cl('niC.jvh’ KaMiM- -^t'vfti<i6»'l‘tV, ^A(//a *v <%'(fertile 

et'fyTiLjl fvyn tJ*-' 71*0*60. ‘k*fAnb'c«s T, 

A " T^- - —Ve 

: £* r- ^^4 

#5***"* ^,7,, ^ 

<4 r mf.>fn*(fit@«(te. ««t 

W«iW «/W f / «w w esAtfu&m, *(-**/**+„„ 

W "f >****** y'fr.itj.'/t!**., 

)s(ttr e/fe r/y/ <* (evth'fen*ujy yu/ t-erfC/ j-u/esuod/i), v/y^c_ 
pc* //n/i) edcyuc/^ayv<}htu/e^. // ret* / Je*./w W— 

yW/<r<*V <^eAv JWW,*^ j*r^Z t**>**K 

C(t«j<s ea/edfa/ -esfy ne ^ yual sadm/rf Vet*(n't*/ _ 

eXM/eued^ nr* yt*. v i fd/cu./eyk. /d'y^c , sfa~ J«yA 

fej c^urd fct/H\. Venera etfaij Jcdcfrl/ ccut/r-, &/*&. edd 
yiobeJ'/— pra/}&* ip/ui*\ rct/culufi\^ , ;/f <f-&Hij ^Vtv- 
concludud/ efutt*4%f j &-' tiafla 

ad-'dh’ yunnU ex rau,/tK ^oi<eJry' / szt-cfd itre/evi/ j+te\. 
'flu**- appeal*-,//(«**. 9*6*eerzvfj-efaJedre/pmfe*c*< 
j-ndiidt-, </j(t^nzfa faJou/o yt(u^tr*uiv^ /) c f/t*' 

)* A<(a. Xa/v/b'cK / (J~7\rK yi/ardu ?m <v^-^l — 

jCddfurVud De>(4/ J&n JvJj y\*ff) dU--er<. ^edUc-rW iajL/. t^f 

a) 'padhe**- tJp/'ch'H^ jh4/ cep taS ,/dnjruj*Cr^/l t facet ’— 
CJ-/fepk*J Jervulhdj tj-ut*' £t<- #H 0ytj 0t^4yut<hr~d&l 

Vha h^ ^€A/ue/cMsud- ; Jr (OA*Je/cM+*/~ fu*y, ttl^ XXcY^jha. 

'Vidrl/ cmt/e/h-fe)d*d. fee>a/zt JizSitpr^jJ&.Jcvtvsr' 

4/- prYfaM Jcrftfj c 4 d&K'vAien h ipt^L xdt'c<- /uyryrtAlHl^ 
yen* e <^'<*- y yuan* yurt t*crf yirzytv/dtJnl ■ fen Aa/'UY d^ijfjfaj 
^fome/ j f-esiin^ feYho - rfiurniflrwhv/ rYedyv c^eu* oJtk eay? 
tr/*nl<n- 1 yr d/far., / a-*/e-mf* £ Yan/ ^ f Ja^utTftU'uY /* /j'Jedtt^ 
xejvtv lepetitif 4fch&«* 'rejUMfcdv crrj7tr*~. Vtoh.yv.<L /i'c_ J&*a***.#k thfr ^*\ivu ?e'», 

<MtoVt*- £U. (,,)„«»/■ f uhi f““' *JvJ 

Sdlue*i<* Ail*-} c/viU Mrntn^ ferities ■ liL/tricMtA 

{tufavU, tAnntr*- cO'W/ 

/,* -e/TUTi'v e*i Ilf, /uo< /find*. *ft*t fcfiwf pvz. 

{wiie/; A'cfrwiuJ e J<>JYu.iaAuS In ^rt/e^l4 <utM *o*v f vt? <#<_. 

ejr&iAitni'C'iAj f qJ~ otuciaMl 

aJn>c<cn‘<S- jztaetodiluy. (/^i^ /i' trf a/t'tp*a 

cdfeJ^ , 7n ateft**-' r'fi *ff» (rrpfrfyYH qua ^,W 

jcUsff ****7 tvirlcn-e*^ dtitaaW\ai- rent j***ton± 
p<>h’/f> , mut«~ frye*de/fay/vn.] um*> 
vW, ■v-eJ'' ct <i u '~ jft'L['VreJ-t/p/l -gv 

eMVfiwh A* AoJe*}*. *WrV 

tjvoin^ refill, fl*- &nji‘rr<z aynh’^/.^ ?n°(e/M> CaJcu. lttf Ca/oUuf (IX a J €y/(frt ' 7 '$ 

'TK*-' firfCf-j coJiu/a iCvejitf 

fntdxts 44 fre.^*4nt'/fiTno^ &j 4- 44 ^ cun* Da/^re^ 3 cr/tY 
Jhiritrud £lvlcvr! acf,eA-'dvi 

jf&W'ujf thS/ yv-tY ecUon/i »V $c‘ca*~** -ife/Yce^ 

fijyfwvhlf, //(») -^Mcrp, ££_ ^I'J&rX cjrtM/3 el~ 

csftkClik*- (ttfviki /|/^1 vJa^tum- ve/tcc* aJ a/^-_ 

'yiC'W- e</U(M^O . eryd e^A tv*- cdf/itfeyt 

jtC/f&twY, ad 1 /(ti't. fti*- di* ~/fi/({kct ck. flyn^ , ft're/-. 

JIcnberiA- cej/it/vri ol/im/uJ, file- esdc/r^h^dii/j er/'irx 
now] ,n*f erf*-' pjtifd ^(«/ cfL/cti/unK. 

a'd~-j T>{tfTirj<w4~. <\if\i(\nt\. 'rewcfium^ cfjhz 

tvinitK. jl peoih afJtf'on , c /tyut Hw<- fow^-eHa/ crpxr/^ 
h'Vce aGhyen'i^j cju i)fx*b cr-CM*c\t*hK. a-feoY jy/vKuv**. 
fwteoifj- ioAuY nc+vtiA*- ert yi f/wn 2 a^ 

{ji*-6S j/tKpe§tewd-y yd* oima ***/ Ai/[Z- pefr-c^f * n •yrd(&v~<_ 
ay/u*ijah- TV *j rfem - Awt- frcy\x-&r/ VrwtyaA’d /if. 
cajj, a)&n a' /eU/d ef. 7 ftf^eYi*tvfltj. cx-/< ru m ^ 

%je v?dv4 'f&Adi / yt»(Y cit/(sV€/y*. co/cmAj cimJ'/i </?&**>.. &£~. 
p(vfeid~e / t*. f?'T*pi-er(f-p -e/- <y<*e*' afS/ct’Ju***- <-^u/?uavL y l 

jvavwL-c*f‘ 4 t 4 ' <7V*/Wai**- pwAiOentr 9* M' 

(ii<r{ jitv 6 a^— /<i*d<ur<- c*^ — Tr>ir*i me perfu^.. 
\(h cptA^r <ru /n/f /< c&Seu/o J>&rnatii-, c<L p? (urfm^ e~tey c 
jptjnvn*- ctd /vc/uan*. 2 ^ uf^ff7erU~, 74 * { 

, - • ■ 

' • 1 , \ iii «». 


,.V\ -A' 15 


V> 


' • 

U«^ ^'A ..u -Yf*Y w- .■» 


\\.\ ?iv ..v : ■ • - ' \ w,, ;*y 


" . - - • ■ ■ ■ ■ ^ 

^ rr> - v . - .A..~ 


v^i , nS ? ' • i t| .. 

. 


■/' 


; 


% :v -h*W 


,Wv 
- - ■ . < , ; ; ■ . . «V»»‘ 

\*»Y V > ■* ‘ „a*, 4 , , .-„ 

. 

. ’-■ ^ ^h*.vv/iW miv^a* . -'•-••' :i< -\ ai/cfa' -7} 

j , ,v V „. )V 

7flt/)d fafif-t **/•&■' rru^t) car^iieY/a'. fa ^A-vta v/ 

fa/n*e/j in u «*/ 'ytiu ej -n ^v u7^ t f/r*Uldf jufaj, J / 

n« y^y,,W. 

;»"y c^;u um Mc m 

ir^/r <»-■, m'At/l td/c^ campeshvftA, - 

\*xJtr u fanmfaoU . rtufa^f 

eJb^’ 

x r/c*/y ^dj j<Cf f /faf wert*/, ^fa.y lA y re< V7r jfi. 

?& funZvr^ «r*t'<*' ej/ \$pg ; n 

fajiPr/'cA <*/ft un^~ - .tApA^' 0 ' <*ri \yj*\ — ^,'ca ■ ytiyi •■ 

^u/ probxij n*t fi/ime*d*- auk vfrt-rtl atfr-rf 

fa'jv* fav*- )'*/ tfasrMl*- \ ik ^„ 

■v/W/ farix*u/ fitfrea) an eA conAte? J iyn ^ j "At fadrkj-^Ue. 
CtUoiUv 'j* fan ju6 farin'}*- a.vrxt'Yj/ atsrrf- fafat > 

Avmom' fjfti jtif&ih' ;»^«fei ( ''W<W fae^ktu^. 
2etv'y{1uyV / a/)VL fay„e^ C ^facjfam4-- /‘fyKt^ , Ca/cu/< 

Jfa/t b-crUvj 3ffiPrjL 7f?tA i yi 0 /nA et-tey 

cjrum k'M fa) jt+yi*** 1 *^ Wf tS.cbn , 
creten'jit*^ ; ^ osfa'J-ua p-en-t- &), fafa ^.vp.'<$// 

J< p<rfld~ vn'n<\. < a A^defa/ Afrin rS //vtf 'rep&*%*-' a 

CAjt4 ! b*(f cjtitfat divt'a-rtA. Am^u/Je ol/ oufa f isA-yim yo^tA'c 
<y\ w <iA^ / fa L 1 jyiA&fci/fi i J\A~ wftkoj~ cjM *f <ynttu'<fi~ favnA — 
ca/adi j ft 3 \k 6S j jt $r'tA f cK ‘ Oh 'fid fae/vJ fafattl-e'rti c. 

/.. / - . . . . — S'! . * / /. 


j 'H'dyiiyvJ— 'Je'lrf -~fud fj^y***' Ow Aik c Aim * 
c^\Mk> a y/ rear*, fwdcnj cjvvi faithO, v*. 

sdedt~ yau2 neetruVi 2etevye*t7'!j/ J&Aeyyemi 'fitfefa; if- 

pun(r*t— Jitr/fwJ— jn&r t'm / V&Jf'ca UA ^ -tt-t'/Z /?t tt Jr'trrUL, ad 


■X’tcAk/ j'rrfkhvhA, in 

in 'f&Hvhfli, X*ft {i^kc^ 

dfojfctfih, 'faf ^j c.A.fi Jeiixw 6 -' jnjc-Ah'c'nej ‘fcfterujC'j 
C(l r/p/i'Ja*vt-4/ JJKlerttw/. /*. J*-''p&riadi'jft!nu 

Va J*6'r*'fi't#*n. / iJ.^yf'. fi-Al* 

<f**M**^ 

tftf ftfvJL. c^eJ-erc. /u,)Iya4ck <a~ 7 nec i&uWceW ~ 

cJcJ^ rf*****^ r"'M /* "'/***' 

c/te^t/J Mil tfwW e*b f J ft J* &****■ **- 

r*~- jrytefvfriv*a <t Je/* wv/UkeyfL, ah froui/t; 
/dp*, rflitfihrf cJcaJiaJ 'W*to, / '< ^» rJkehnr^ / u §4- 
ncc 'fcA^tv /hp *i cMnSe^K tmm* 

{(<k.y tr/k- <£-» ot A r-efrf ^ • v f^Vilsi 

f j Afyitf'&nJv’y' (t (am ■^ewe the *. ■,, J% y\/\Aif (ttifSv -_ 

puwjwUt'f caff' fb( (6*YeA>. y&neJh^ f \M- 
ytfvmie/ isffe- e&t ahtf, $. erff- jn Ji/fw tunittk a etu*/ 

SpAe'vit/j f**'- $?<iU4 JyL ayu^ 

fard-ej d-rA/m* ddfvf. aAcAexAen/i, <za 

virtu ** k'tujAJh- Ai-- (tUMti^i*^ \}b’ et>y. anrmW r-a^u**\. 
fo&yiA*- -eytfcAhvJj /ihAafa'Mu, cxrwrwfhiAjiYj etr cirn/r'vA***^, 
cjftkvf {iyt^ oiffWJch fiTlc/x fteJ-eri/ excYeiA. cum t/avS 4/’jp/v/;/: ~ 7 ^ 

#■*(&&«?*?! *'yr"fk7H*.hK AaJw'L 

Ja vyuAyi^ prfJmd^tzOu^ pWfAuufio^ pes/cn,^ yna 
rturit* JoehATifiij €<*areh'ynA. . fitj eu(efi/ii_ /y/t (Spit,, p*/fpfi L 
HAM /e-W, Sd/ef d lsrMfl'uiy /&*_ furffe**- co/iUf frcfifi'cuto.. 


.ipr*,-**#&* ^ va» s^wn , :j y VW^''W| SaflUl fc(rfJt% 

<-“** , ^ a , ,W^, 

(iceAr- ejAx tt eyficL ctfi n/viK V fit << It J(afit*yCu*tfi- p y<fitj/i>Lt 
/tfij'(i^/r pvUcACtxc Jvuha ifi fr(ij/A*'** t * -xt-e^itfi pfitayy-. 
■yxCv/ . /«. -C^fi d i fi nx. AtaAttArw t-e/- i *\ jpi tt,fi-e*yt &v/ 

fWMV’ Afc Svy.'"! fieft'-i'rt e* c *' tuU **- 

fUh*ri*- #*&«** fr»*ij eJh. ™ * raM ? r ~%$£t',*~'" / '' a ? 

ftininaj >‘ , 

X/Ku,«a.-*«»x <*/*»* 
„./«' .vi./i/hc [rr*’/v<* "V r/ 

in-cjafi ('acum /iJhUfiai jteteJA*i*\ offi-yu/(/nfrt . 
),yt/ caufi/lf, A«■ a £ a yfroVW $*'*<< caficn. /acd/ yuuvtlriv^ 

'/kf'fi* fa <u</-; n U,A<* A<P 4-ew- prt&'c^W, /e J A 

/WiW i* < ./Tv* An* A* /no a y/f¥/u Afitfino/ jnjru/t r<**. 

,,i7- Aunterc/, /t’h‘<ft .ftnjrt*t(W*- t^vhrv ^ 

SoYYO'hih A'heaSe*** if 4* 'tteZ+w 'eali a^i’n^t ■e/ficAnl&ftcti/r 
conaLhx. at- ve/i<4f K(A$e/ce*4 /n cetAtiuUy ptufifii*^ J<?y£_. * 
ficltTny^fl •'* dm **' csyfi*/ 

fttnfijt ^iift-e-vi'a/ 't/eaiAyfitu/f cryi 'Af / /fs/u ft\ y ua c^y 

penTtlult-f jrY*<JfiOfn'un**- Cafr/un< fetree*t\ yrpn&*t,fi 
AaJAo/ e/a/a. ,Vr c-cye^ut^- p'rtef/itj 

yrc^tM irtfiyf 1 ^- &£- cuirivi**^ Jt+t-tA x fivr / /-H u &pccY~ J fi# 

‘fiih't'c/i c/ ra-n ( c/ ncv ijfe/u /y 41*41 

^ f ?'■ -r-. . 


yieiVos \ir*/ *-< *t*0y<irf/ *Et t*ff' 


'(T: 


yuj' T}he / C' A 4 /f’ rtA 7 n CAC A ai V cat/Ctttufii-fij /pjijZs occ-ipth'o 
ji‘n+- jaf+41— 9<rCycn\^i aaa faavfwtty. 6?ccYut*K m u 

fiCeAttUf^. ftt*t'(rn/ c<V f afirelo f /afit'afi /ej*~ fifficiralc/' fluinp‘tf jrt'ejiJrtti*j WyU« IP^urX 
'/vtij ufnpu^ / !t fejlet <V; cuyak irrtW 

/MiT /oimjuJ t* /eViu^j fyu'h^e^,/*') cvYYupk/ 
piXJt-j a«»v*< **&**) edftiifc eT. Vhtyrjaf-e**/, 

t/tp- ,ve*v ooua. f&6n{ ‘fame/ <A/<vl foLif 2ett\ 

(~&/c&rtfj <d> eo o-tLprf a(&/ e/cUt^ 

't«h> -io*uh? tsif j tj-tMt'caail'} j’* iSjl 'nprYy 

petfttfgmh’v j$J/eciJ*', }nte ek■-**--■*■- ■-'^* 5 

h «•*■ i“^7A/Uh \»w. 


iy(rurt*' 

. tifeiti' 
Hi *Avft< 
i tku&ls-fakWc 
\ye^til ei 


Ocm//Vuiv?. ccL^t'yi'victfti^ 

^■"■"' 71 "-’ r --:s**'‘f'<- ***<•’Uxifi'. 

c+p i fff't Tnwen'tS **t M fa**- f/j\ 

c/etytufai'vMe'k** pH a/nfa* pyk/cTiptii Y-eynp fit/, /upeyfu^y 

, 7 U *^ peJyif <7‘ypit*? j sy&yiue*j tfa tAn //uptYy € p- ,’J ^ 

J&zsfrjz*. My «fyr° h ***• *>•* y< x f ***>„>- 

|*«4'«*w*. tUti***** ef*4i»*l-, yeUcpua' /*3 fiouut a J*o fu uh pus3 

\g af~yvu)i> *} Jtv-^ j^c4>- \rJt~/ putfjaJi'mi) J\Y j/fe Aun\iY ^xu &Xi'ru‘p<Jf/u.z. 

•utT# Zi xlyolhv (jjp. tf-MY' hxrt*'€p <y/k f / WAv 

t unA - Vu-YyiL-h -e^ ftf. ^yretvhvf. 
V<*tW yiaYUt StY. yyV- p/fJfiJ. i7> J-acPt/v YepAeut pa^At'n^ 


m^c<c^vC * 


f /uv*— 


W-e*c/toi ffii uiAxA‘h\ 


fa/fcVH?. perttivi^ Ay 4-Utt^ -to p A i/ / fYi'cJi'eo-tk 

/xLpet/n-C' J-eYrfu,***. jp^fr/u-ki, py r?A\i 4 pytu’d j * nJA-J, * 0 
e^Jre^vnx &fane> 0 (t ip<k £**)&!&%*'* ^^ //uppr-e*^. 
kfjutiAi j/{ trunks *1?' &h-4' Yd (ft a/p/AeArX. Jfed 1/0^71' 

CM/ft\. a yu.tr whY hvTikUoj oh /ervtir///(e rftnntY ye/dlu##-? 

To rtfe r Jv ToXlOV, 'utifftyyv crt&bo. &l-.jPera/v rrport. de*f pu 0 J <rf{e*Su~ 
imyittisn' ntT~ -focxfinv fatU&yi*' . .)■*■ 7*erfi merth tisox waJusns ■/tx'aiv&t*. 

ouvieA fcOdp* CAC£/tJiy7in'n. p vf-pMo- fuMtil- c^s^/As. ,'/C 

/untJU e*- Oyi viytu'o- rri<'If'eth'sn*. tka'n'ArdA'* ’otryvutv k> Xta tfu/'-rcj {$ 

V-iCft'Pte <Lp)t'}- 6 'efti. parf-.'l- 3 u^ caXrt- Y<j- jru-ettsJvs/, htvrfet eat ctmou 1 

P'\M suxor Jd'ul- &jt/pjA<A'k. Yolov a) jYff/s/Jem. 


*7 


c<c/. /tit* ^rxjry^ cyrty^rfbxy JU_ 

V rp. ZimJ jUiMf 'jfb***S ffc/fi 

, jpi tna/nif cajjvfSj }<r/^ V(rryn*U- -rvuji/ paa/fax 
tx- 7 /f yft ei/n'/ PI &-) ■finci.&vSf-tM&t-rtaiyuAtx 


t Vi'nW frrrffrtiitCa. 

J&vto 'fity/jf /Jrrvi or or^S^f J f cirjriTAp awasn', ^reft'3{^ 
lyl'tl A 4* J-COt* I ift fOMftX , f' fl# **■* ■*/ffi k'SftX. 
cCya*, Jr*# ore*/\&£- m tZ-esnY'-e^t u**x- cs-eyptl* , 

(ioj%if fa+tx afaju# car cv&~ tyiylt-. f/t-Ja ** Jitpt’ytC 

A. &fb- cjjfQi/vt'f tfi 2le/ /-iCoj /c-f-?UlJCi h*a'^ aj-f* 

trXu**x Wirtvt/ufa- fry fwnAlimx 1 r-e^tMutft' 

^ ' / y 'a/t~\ h*# 1-c#\ -fri(-6r&n*L-. 


e* y 

ut- AisjntK 


y^jiury f fa# -c^tA- f a t „- - , - - - 

t\4 t aJ, affix cauftx yfrx /ctvT 1 <x t a/prx^ y/C* 

cAijnf jrvyYfun\ eft- airtruix i(fntmUc&7-*^-, ajje yv<r$ 
Jcrthtfij ffrjli'cY CA- cf yy/iYi/ff; 0i (I'Th'Jc***- ^narzt dirtfuYrU' 
iJY-c ,’yx /am n*<Ttivu*-' y&/fp-&T 2 tJi't* at 'eytfyt-estt// foA'ty _ 
toYpffi/ /^re^ieM'/ h’teJn fteU?ew SfffS contfayiut^ 

<z<x auAvtA. eA~ ior maru&t'iJj arefi'rruL- ft- 

^eJnJ tJ+J-i>} Ol*- <T47 X* datflXis pc&ja L^c^'Xetj . r«WV^o- 
mcA^u*^ et>mw P&rU-U juoSfo epcteypika/, wa'ruw^. 

Si' cA CA nh'ref yb ounxj, a/nUc faaiyutacjtfrM^ cjw'cx. 
van eSS-%J ca Juf y^Utoufu/ J' emtilf carjrrn/ Jr* 1 J* varik*. - 

^ 6 "/ } v£- rrtfv in^s- oea'ta ^ay^y aiuAu^x p/t* /{c 

Tvr* fu*'*. yianrU/t -may VCf nfert^ Maw ^vutw^c^eail,’-. 
anjw /Z« ^,'yU *_ 

y'Uutvx cariftx , v-rii^ afure/ a^-eYu^nAi>y , 

aniej e+tyaarx Ay potU™*^ 

^ A cu^ ^M/ZeA ^ 7 L crr> n vud<r 1 /wSl 
JtUrijrteavf-a m ayhean'xnx. <mrySurix- afrviTyiS/t&rtYew- 
"’"^*- -CayuwS&HX. jriti/hfw* A*/& - ar ~ ''' ' * 


- pn/vi/ 'TAwuuri-ew^. tfvu'cL. fnvrfu/ rta/uw 

(eyt(>'- c /,4:om^.j y*M*~eJuY t 

atf-fet c4 ^ fd- ffl'wfr- jiciAad*-, c^f a,*' *2 y7r&<*y ve^Uii'cuft- 
Zct yaJt’ty ei-tcHtUv*- <7uUusrn-m<- \ j&4ctp.fo rndfa. & c &. 


Ztt 4 ^tcruwz*~ ryvs,tsjfrv lac&f/t/), __ 

afi^wJ Yfa ^fixnd fo/f“S *y«*. piM't'c/qf^ 

*rii\o jrrtrrx/'tn/ ia*w~- ,/a cc^Aa^rt foith'Mo t ^ 110 !) ./udevtf prwklzc. 

rrnt<- fodfedfij Stu/yY'tfrfr*- aJ^daM, ^eswiu***- 
^U~ f-eYvdfcsS, * e^^evr^d'«jWuJ^Vu^i 

/.„,A ~/M/r*t.ar< asM AeJusV. 


/Si** ce' esr\ badtoif. 

> l\^k\ \U *v >; 


V*;^v 


>r*\' ii\ K '''fot* i. 
**** /**Ar«vn% ' 


w\.\^ * u £S 


* w ‘W 


J’t'U t/Ul /ypt>;- FtJi'M ** Ao./om£?o TJva/e**. ^utr^jyn, 

pc,!*- 4^ '/tpiftf /ypoJfsv&'n /W^e_ y ZusrM'e'j*fat 
6**7. x/uj prvf/yuO cavYeph- , ^Jd 

^ **^**7. t Yc^nW W. %» *n a/icf 

pjw0f\ Coeft'd td/ vvn'hj oft'3eJuT , puai ' 

hde/ ftyvieuMh-dJ, jTUpeDdff. cun a 3<fft\ cv&icUfcu/oc/- cjfr 
prdntpfu&rixti*^- ^/tm pyothes pCoipiluJ -/ntunea^, /’’’■- tdh 
jyxpeJh. aJ<’t*e4cfa~ fn. tyn uJnJ-j-p vu' pnpMy Tj/fruiA'^ 

cwen^ <J<n. dYu'n*~ Vrt-e/cunutcaTuu*^ wzyvuh' <)J Taj nv^aj 
f£ f* tixTii- ai^ipe/(es*-', *Yh M- p£T jhfeJfjWcVu***. curvjhdvj 
cyceYnaAt'Y yeceAur^ WV, 001 yt/ ^ «- aiaJ-mruJi' ca£rt___ 
totriu} Tieapce/jy- ye/dptu &Jh- vh- 0 - £/y'uch-'hi4<— ^eJ\rneo<\. 
§'%' &dfctf(oJ-T #n tu/. c caaJevA- vuypa ati/Au iA'c?u(/. 
‘VeMcuVoyHA. -jn-eJcuTO caTu*u^ dAiiccxJa^^33eJuJ f fu'tn. pu-od 
^jiile/ Jt'-ttf— Uhl ■o&hcx' a pa he. <j^u wui^ 1 ziiJaAe, 

fun* pud3 uJlcco cswytfiare et-wes/wcdorttd ytfe*. aAunSehy’ 
py&pf&ree^ p* d3 y,\ Yffid /p-^ciu/yeAc-dMJ Ydaai. f AeTn&n a -ej—fb'as. *. 
SevA> Aicca n-e yui/~ AccnjcxMi* eat*. , ■&-p\*~<j 

j yt^fztToih^ cO'kJu ’MPT— ft, -yt\. it*. czJ-eOf Jh, ufa'tfufj Ju -n* \1\ _ 

SfyUhv AypaJian 9rtd , ^uoJ eh fe4iJ-uat\_ eh ^vsTum*. -ejh 

nei c 01 Uv.-M.ac 4 J UAmJ ajtj -/AAucTcJ fmaj fimi/ erU; puou**. 
yeJeoaJY Jnh- ah/Auchme/ ^huntuYu**- yrtehcumccuyutvy 
ex. j ryC^tAo/ Jf'fl 'Jin ’ Ay pio cA on 9r"n Sc huJu-J, pM ah mi A’ 
jt>r<d/JiVevu~ ; j-mn-UneJ- aeon. leth/ mcJa/ nyth&piA 
a_Jd1fAo <4&riJ -eX^ j-nJ-em^peJA’uo eJ-j->u na a 3 eaeJh) aAuj 

prof At Jo > flhyt c^yaJxatiU ecurdd in ea -veA" oflJzJyh 

jnue/edvJix' yju- aff/l/tccJi'ccne/ ^preh'atodA^, cfuod rt/vt^- 
ajAt’J rew eh?/ A^n'pcrJe.^ pug**, /hy* eatA Jn/^ 

CajAarfiri'} f L deixJi Jea**- jzx J^'pt’W TefeJtM; orzj/uj phpht 
f)euJe.ntuU ^i'fm!fey gittpdoioj AumcV 1 ? Su A Jm/L- iuteJUA^, one ceJrfcrtfi'td 71 ** fuJi-foMA-?A<eJ/;, 

JAW dJ^-^ieS f- ^«V/ r pf/nrt- /arfaf. -ej. fob -el> ftfev ft arufa^ 
f>\ }e.c- Avriei ^aw tVi// /-cv^Uiif fv’' 0 / ffJtfuor- 

fuS Sct, / njiM a*— j 2 l (jaJrfi'ccK- Si^UU^} ife^J^'cA'n 

crttuJijvuJ aoo a ,sfeji/<K. ej)'dtshJ, -ejJi'v\j/xi a/uS. fieri #n<V 
hdf-ejh-tj\u *■ c<Je*~<Afaf fruwcY ciico- pecer/ij <a.u^_ 

. pA iCoco ?nfrit't**-*-" ^e/fnirT^y'^f n^-' ^ivWvi&4l^ *4fujfff 
$k)n*- a.cn-erd'°l fa Ah ji-e-r&d'C) ^ua- ner. d&oX^ 

^ e M / yt\in-hn^~ yioJfuJ wdriudu/; 

} t f-eJiiierelv'V t/p uftf.ufa /d c, c&fa fluv^ 

Jww yy^ ^/vfauYunA_ ^ uc)1 ) ivr»pa?fai/ — 

rv\\yt^f r^<ref 1 ? <d\X~. ^4 A / mk - v ^ fe/MAttrCf (p^ar/h tjrutffi 

r^tur^arxkir ^.» «/i^- pf fltwtr ex oupeAi. 

■erM(n+/, Arriba jyiAefrv f rat), prow .. ajp ciSia-jh^ 


f'jv\ cAjhtr^ cAaJt’fiij ; ' ^xv'^4 rei*-ejh'f/ J 7 ,' ci6f-e»fieftA- 
'fayfiU^fav>4 <tfiJuf 4eg&iM^ A^sfurtjauh^ ^\Aj/ta4~<?aAi‘do. Si'cfo— 
eiuM'<?^ cdOP^^y 4>K*^ /pe-y7tA4d\At*<L 'ef £#*-■■ Jctj— 
$\ 4t4^ec4e-^~ . 

' r *&K<&3- A^V*^V-.*feV3t« -As .V^-4-s.l-,. Mtii'. ^y **>& $sZrmnti c r&ha pr<xp-t2ijhK 

prtfpebdW. f'cej^ eW/n. -/€/’ (V-eftire* frffr£, ; njupjaideJu^c A <_ 
t‘n -i/&r.ercJv\. c/^a^ ntrry A’n^ aGfecJns/tevtiJ ,AA/iL ; )i^UaA^_ 
d<~ cofid fenJi'pin e, j fa/rrta*y. pef /a r> o er^c oLAywun^. 

Trtini riiiU /ej putfi' effect. prwjpeP/A' Ai c/tx/ 

dbuJ^-<ftrfhru cf t gm acrt-e/cit- j fls—pYivn'k/Y fi'/i'&x/t'd vJLj , cxJf/pv-i^ 

vfU~ AcnM*if zau/$' ex e ,, dcsr-ft cVe*o 

yyitfh j^Mo fimdrin’^ d^t rtu/fc verify fab--, 

fyfwn&f f a '(if/m «We. wo cvntJ-j \aAyt fyai 

Suv^j &<fVu‘Jvw^ ^e*itt«. ; can//ed—ptfud apamSu/ 

(Jwevaikcyry f^ccvkJ przh'r*-. ricen tfa. ecXOro/\ct*< c _t 

pefyoiAu rtK~ yU^-cdnfff foot A'a -ha. fkn 3 dJdt'ienx. maoi-vt n*- Sii, 

ffm ry^i'nu.4w eJoufcocaJie^ic/ c<Xu-/ck. &y~-p eyiA/u/t’vv-^ 

jot^'frrvih^-' AfyiAf-ecn 3<n- > J yt{t'VrwthiJ a. i 

ptcft^ cfua -r^ jJdAfie Jo—gJ- oM Yu/enjtx. cfjn trYr'ftcse.^ 
(Tiirt* cju.cr2 ?ien6\jrtcy-' W oJura^ a'A/c-. p-eAi/xot/<\x/ Y&-‘Yq— 
'V&n&rf addt’jteyrt~s duonn yuod axcyzx- cynaYyyi aj\-jcu i, 
den h>-, a'o~ a^^faJz^i/k/t 'va/tf ^rwrm t 

Tt'oc eJ^ cpfasnloU ac jhrvuim ih’ccifcv yt n^uOaryeL- . 

fewytcrL &A..eapytecri--/ fum.§i’v— T&d'rrer*- chme^ oim/e/^j-. 

yaod t'l/ AL j‘ytvfk~~ (aje/ c*. pvu/yycfo~ / nde-r-<p'&n^ vine 
e/oa ifd/iCj • (/otefen'f t'hJi payddunn^ actefU. fw* iccftir^ — 

ecfyfo^t<J yvA crdfv’iuA' pe u*St'arew^_ pfiouVurcy. pyyA'vt'nA 
Caferewy. f vJL- ywinirnSL, pu.-e*w4- prv»6<^ — 

onu-ner^. f-e ^ ca^ <^* lA -~ -Appe/a/— tf 

ftceJ- cr/'uJfirvuf; nery~ ydud ■ect-cevvii iuy. ^ 4/yy yuc/J j nJumedcaJ— 

ntf'efAiTx- ct^cptjddtc- j/Wtid funu3ikiAyJcten. Je^f?cAx. fidt'uf 
fiu*xmj fdecip'n ffft' S-U Jv*^y- poiurn^it- in y fano.0iA^i/ 

*d Ctf«+eih m ; ■poava-hax,/ JkJ yu.al <u'Uvp’eMacnedutd- fpt'iih*/moJw'cU'A- i’a e*tAA/kcWL QefoL-^' 

jr7Lpe/(€re~, prvptert*- /,'yurt /owaJitviCj fpe/, ih rV/~ 
rWmeJtiij 'XfijoJuS .'Jncrfi/a. ^ yurt c#y<jurrt jyth&r*-p &yi€*<^__ 
yirtfiz*'MCtfrPkA tadjavrt ■e^eni eyCj «Jr iY/<)zrt*~-. -Yt/fruY 
certUAU’.ey^-r #yJ-e*'fW<z/ repeh'l^ j^ z 

jii idad*~' /Mnrt /ee^icyn4->j^A~ rct/rfurtfr’ ^t/. cct/ft-/r'Y. 
<ryfarf. qurtAwY*”^ , eaj siaYf-e/ etJ? jl* H OsiaIYvl/ g.-^ ^ 
cusrfusrtfy eyirttcU-j'h^rt tf/l K esT* u/i‘c*uw<_ e*- few-fay t 
Amygdci/- fait. g_ /irncmi/i. fa^uiACuy^it . 

,Vi fai**- jveoJ-rrtj *^x. tzjfa'tfye*c#t f /fuj fa&faij 
ptxrzJh /ityiesfe Jeo com ^.ew n -eV-Vn. fa*y-fi<y 

e*\ <2_> , 'f a^iJe^v-- i *i /<xc61J 

a/’ju'm' ^k$ yrm'cJjiuXj ,‘n eY yvuYr'M- w'u&nA 

c/. M'tizoJ' a’jeY aj awnttfu//a/f(fa , a yfaffats 
eqvJ. Y frt u-**-<? £,'/wft’^'wu-l**-' Zy W/kz. 

/tVn-e'KA fauyt'oufj yu- Y. a^i'/v- c yi<vfar'/ti/~/ — 
jyfaiefat IvS, per ct/jyutrt- .tm.buJe/a^/farte^y MB&n&tfy 
<i>8j c<tw ha* k*v*— faeru- ctifiAid \/k^fayvtu*4p fary&yifa/tf-i*/, 
U^rt 'ye** eliV^K e*U aytftky 

weJ-e*&>' -zyferi&H/P/^'rHu/y.qur *yrc>fan4i 
mV*j*5\. '*M- 

Jap 

StM'd 


x-fi/vmecl-fr-. c&*r<- x/a-i<J {a p<u y 


ft 

bKWlf 


Ay/M< a 


'OtSyrn&v^ rr>//&rt_ 9/t 


***** 

cafnahO^/u^ {* 

tie*/i'6(*f otijvj ftb7K_ we/pi-eA*- 9-u^_ 
f*6*f Am« ^aAvraJe/ JPpr-nM/e/ 

pyVj)H<A- Jy nan'll ynufar. pyxy-t-nertuX-i fyru^ pcdrru/f 
c<muu/j(0 r -firJkrv^ t 'J cfemv^/^ 

1/4 e U C/Xt/ (nA<A~ Blhfuv\. fyMwl p J y^-&Tlfa'U'tV<- 
vA «t/A p tj/^w w uV" /^f’ =/ 

tffrb'f-&iAV-/ ^xfeyt^ qffusyjtaJ&~-, ,i» /£c/ c-aytX/jfarwr- 

Juti\ -ojA cuv€tlrvY, e-4- pa-fa $ yiA -m ^^v < Vt 

eJaiij/utyiiJ J-&/r3ok 0Vtc^ f paArt<_ J2_, Sup-fryvlj 
J! 1 t / 'U&y <J f ri* o/(i /fAaw i a p p-u^cUilynJL-, p-^eY 

Ij.bieJ pap <)<£ e^~ frf- ££- r&*>o tn Jnc- c^r’YX^y, 
^uYi\rt/f. cuttL famUflo aJr/f'rttftt ■ -£img ^ 1 ■oyyajifpvtf 

6i> i’/i aitno a SJeJuY aXi'yiM'J e/e*f~. J-& cYfya cuaA, - 

cau^ei/r. ^o/iaa-p ok. , /pi_ct/p(A yiA#-’ Jv-A fi'p&HK. ccm/u^iat^ -eY, 

fft efauvA- nf-eyi£ » ot*uff-ew.Q-u-f -^arO^ouXaX -&Y-> 

apiiyvs^/o pyyah’id yUip fiQt'aC piaj-e<ntrr\ / pruuMi^ar^uy/'i. 
hr/ JSprcKyw OL . gaTayy/w fwtvprt, JypW/nJAfUidY 
gy_ fn.yyy&ct-) cidhrf. cat »*v perr/fayiru /vj/irci, pny *_ 

fer-e.t*- erpt'aJn- e/fi. coyJ-eYacA. pfa/xJi*A. X/crnr&y rf(^/ 

pytmioC f yyypt/tof t addik*& c/yaw-l/ c apAtvn* <zy 

yiA.ll/YiddU-i if -eJ— <ffL&fact. to/ (0&/~&yv/. JjtytAu a caprtarl->pifiSt 
f/UKjyuilAhn<_ Aovta tfdiiAvu, tf/Ju-yiA. a yiupyu*^ yiAe/w^tcAiut<^ 
'Ksva -mm. pvrrSar^ yu-uyun*. -/ayyi'yrts 

'vey.eaAahx. y/X.-x yKaXeyi'o^ ^xfa&fay JzX-^yfaIA- p-ev* <vV<s/ 
-• V\' ■ >VwAiV V\ '*-• • ''f I 3 

\Wa'J- i-, •• *t*vi\ , ^Vrf^*', “'V9^.'f- h \ -X-\ 

y A> jA$. W\ i ,jo v y>VNft'*n ' i 

ci-:* ,» V 11 ' 5 ^. i\» A m* »»,A 'W 


- ;'. -•■ \ '''' -,\ 5 _ ^ \ 

- 

.w v'^n'd^ '- ’ - :S Vi n <U'OVmiH^ 

. V^vA^, , v-A.-V'H VW^ >«0^ Vs\a 5 Vj f ,V 

- VKtO-'s X^J^Vy ^.‘>\i-,vX»Mr 

-T'l'.-v | V;-'*HV> 'VxK n» % >^sfc^\xv v4r^w^ ■ V^^YviV -** 

*■*: -A* O^SW* aV^- ^i A , 

, Vs^tyA, • ,.» jh-}A ^l*M»&as&gfc : ^hi>»v hk%>- 
Vi:i^ *Xr\&Y.\ -*3. k X>H%'? V X 

os4 n’j ^ -,y.jiy ,-^1 

”W&M£W vy O km\ H >*v> % >* ,<* ^ 

- ~Wv> t'-.-l , >•- .\s-3Vg, v'-J»\; V «HM-J.: K-I 4^5*, 

Jx± ‘V ''■ V1 ' AfMjf> '’'~\ ‘ - J '- ^VvSlfc** , -Wx'J’Vi 

.>** - 'ted*;**»-%**< 

b,'^, .. -Vwn\- 

, > v - \ ' ' ■ x ‘ t ''>^ -^ l V-i\ A M 

*\3sW4sV --XmV^v.^ >i4v>s .,V v ' "VvAv V 

V s , v A ° v n ^ ^ ^ . 

' \ ^^ rrt ' S -^.uNc^j XrS> -Wk 

• ‘ M V tt - ¥ V a ^a’kXw! 

~** v ^*> * v **^ '>n‘«Uw*!^ 

^ : ^sy. 
^>S\ -*r& 
w»j JeJ/-,’ ,'k 

nrt-ew'^ fjiiKrSuX */W. A*~*«*- 

r tf-eYce* yv*/h~-jfcurtf t/ y tri-6r?/j v4Z v Jo? nt/fjLyyv/yri «t> i 

faMf iffo. w^v' h&feJ&k*. 

IH n e tuVxof^s. ( cvi/JLpfa c*sAi/ cAA/i'ri&yf 

/4<7 jffv'd- i Vwt?« ''J''7dt&L_. 

j cfwi r&we^V <x.JAffair coyiktM <* tZ/fe*' 
tT^/t fapwa Uitf cJU'/o-, /evzr/ic/ ?J /uw**, Suv-/ 

g#ne* d d / tw l 'd coLu-/w* ccy h c//laJ~ ^4/w%<«v 
7r udriti i/V\1\<m. y a ^erjn’rfi'W WAd 

SeSavA ^rdy/^yru'J'- L ^/ ^/weAp /* y n -fe/rA z- 

cvJ?<*- cfuoC <no(/-ew- ^Ca.(sV^<t^V, cAtf -c^ ^eAy*-- 
<x<yy(uA lyiUyiA <fl? JeSM*- eJ~ -t/Ze^Z'V Z*t 
^/A art^yi d <s- ce*-uA*~ &X* x l;A -e. v -&mA. Jcwijf'vu/ 
jip J Z-' CM*^~ Aclo{-Z-s /J1\lt4lA yt4tiv*~ ArjJf&t— CL^ 1 '^ faA&tv^ 

^tyuC^Lt c#ALr<- SjSvdtvY t'n y&Vtf'h^ f tU*- 
Sese/Jj- frtrriC,' fu^. *A 

fau c^otA^ dlt a-Muv^- ^ nAemf wW , A^ru^j 

&p(f69m*h^.&ct**ted <rxyc^vtifm*.h'i 

^ f y^yxrwi y 4 .c6 *A ccppiwaMb-?V'-/ , ^u/»w ■en-emaJ*- 
cpA &itli'c*~ -&jL AcatJ^o / ptJuv^Lrt— cm t*\- vta e^M <a/Z<?~Zcoe^ 
ynjiu omJw/ o'V’eAtf'iM? ca/i^ f c/%«7 £t_,j AtpyuJa*^ pn/wAi'-u 
JhiyivM ooY-^y-er*-' &y>J- <7ie-ceA*-/ aAyi tU~ pwAj <2/Wft? 
(Saw f /uMiwZ e^du-c^evMv^A &vv<- Ad/ttyiM/ 

Si’ixQ- jcl Gmc/iiiA Jl‘v j -' 'T?cV vn&nyyr ZtZ avAffco*/ 

carvpnreAo p&JtAnrQ- eJu &rA faJfasry*~- r <p ik.iv 

Aua*-<~' faet- (rfaM^CK- puvycbkov^- &A_ AtM vv/av/. fAy 
ftevfzk. eu ^ ixflif- -eZ^ JctArery. c ayiAij 

f “^ «>VWwv3 v-6?’ a) t<U~-& yiaw^ ^ cu^tf 

W&niny <j</ ^^^/vUpr^Y^ d+//e ?1 kl+i^-y /««/ w'rvsti 
Jetizl-Si' 4^/iW 'hcwpchre- /u'<~ 

&/f- &yv()A <l Au'M t?/ cfOu' Ct> 711 W'fr'S- ‘A'Z.t 

Cafr Vcr f)' <* . <* .t^A ^‘fuecU'^drttw'j aX 

vth. Aij* ac -*<:,,/,jr .^‘«V,/.v //f«< ; . ^»*->..**A.f. _f/ 
o£ / eyutiJ»s_, ‘/j>w». /t’*j(?-(*rf. 
Ay ^at*yC <foe*x 6 'tj‘LrwkM^J?/. fj-.vA: 71. 

i t Av-SlVV'A'vi«.>«4iVKVa iA'fr-iVvjt. Vrtil«<s^ Vu", ,^>,\ 

VW\ ,A-»v> 

/ ' ; '• ' ■ ' . ., 
v.7' *> 'V- -■.vW-ovV'*' * ,■ 

i ^/ , 'V W ” N 'f^VAmvw,* «,c»A 

' a ^^ Vk * >**»■«** ^**»;* Vlv,-** A« 

^ 5 vvSv; vfc^v.Vw,*- 
-.,C-x' V!w^»\r ^ .a 

"* V\ " * ' i ^° !s ^ .??**?> V.-*r -VHm. (Jl\: 

Vuv^vs.^. A., *% v&WV\ J 

\ 3 M ft i ^ ' . 

'*"? *«,. w; Wh,> *, ASkv. J '1C3 

Afc**»*^ /»ij^ ,v^Wufc^\ , ' r. 

.. , y\^ s l,x, 

*« a, w 

' w -xV. , ..v. iu „W s , , 

^ 7 - »*•** ^ .77 

V**VU«.V .Wm lA.» Wm„\ S'.,;,.;., 

Wn- v. ■ 

^ -Atw 

- * -SJ'v'S'V H 3%, -Aft} -Sot >'f\A ! 3X Jfji ;;tC\ . 

•••: /■ % v-..i.*..;. 

* v -* r "■KA • toffy tm 


.:> *T> _Jk> At _v, a 

4 - 5 WI 
'^nvj 

0 .^ 4 . X 

ttAryt-u^ 

ft e c /Wm Skuas/t 


'peshjljyuiJ. yuij # 2 rwf /orip/ijlj J/ 

<vY\tn\ . fcYesr perpefau/ cjty 
CjL yu.0 fvryirr*- inYfa /faJvU-v^ust*. 

ft m e>-e/uh c/4$-/&*- coKQr^f (/fu-/, eJ~ frdvoupo^ Y/e- 


v'\J SiWi/ty • ua/ j,d<L a2etr e/J- a%'rt* tf^fa trrrt n t«v^ 

cj iu e/vnA., u p\. cj\Loyi' tfyijkb diK Yu of-ew vt/pYt^a.yy 

y&MehhA., yuK? fttnvU**- pnrYcuwup fam up/#. htfai 

yu</3 fewae/Yu -e_ ^u^rVv#- aJb/itlhJhK . we c { 

yohxi/L- ytfrfuvA. Off A.• Yt/lfteJ- fOMsfa 2 <YeY/ Yc 

U- y&m e^\yf / y*ijxo/ etK *st{ ^fyu£-e/c/eriA i/tW 

cmn&TA r&MekW\AK> $nf l-tyr-e*- f 

c^\A.t// ^ 'ijaYecv'i'd— cetuYaKA. ittfYjrfx/ yntnA/tr^/ 

At., /&*<&. ti^ ^4/eawuty 

Ken. aA'o^. 'fMujfa Y/, \ja- e«. 'Tcy-efa^u Ja- e/ft c&w/ecuiruy( 
Cau-/tK lyirtGj /%W\vt<A. #Jh ysw&iS*-' cj•**$ ■*- ve^deYiUL 
pvuYp/cvrtf 

v/fa&'tMAA-Of. cA jjKtx' YolU'W^ i , ''At^~yfftud £-jC. YeyuLfa— 
vntK «iK SoAiyuiyte^, ^««rJ fa-vUkv/ /cvv/i Yuaa-j/iJ 
pvvfe^ pMwv,^ ; vf n m Xw 

pi***' fiXWA. v*J(&aa4Aa/ tfufaWy 
YepoAd za&f v(a ^eerpuwaJuj\ t/i' n tm a^yiYW f&yj 
CJfa*“~ p^wruiAM. pcrf/tJ- ^tyner<—, fJZ wjefaw ctofay*. ca/y 
/tepefy y&iAxd*-^ pus e// ouwu/c/e^-<umyfaffa^ 

m ' :> fy <M#£/ v^L-nen cwU- pctfu- a'j^tr — 

(jutcevt e ji fcfoyuAp Ukr-btrYnn- pewH**fa, cy*nt^. 

eJufa- ph&AwL- <o IdcenrTA pun*' ^‘^■e^.U-j- 

ye.cu*' fi&rtt-T afhrM^vi^i xaA^. <Atyey oYfane/*•£*<h/ 
/aAAjfad /tripl'd «• 6m-U\ld JZpe^A SCyti/lllTJ ; aYlAAl QZi'rf'- Wvtt/ e/a-e^tdc/- taAAttlA' (r/asn&ts-,/•£>!) Aa'^Jv^ 

e*. ftO CY/f- a\ w- A V. v'tr/etv tO)>i _ 
awfertsnj—fac pAfar* ad eM atuA'cu&i^ 

J&yirti Aavy* otyi c/A’«~ #('^** l {% spA* cor^eM^eft+vt-- 
^x-iovV-v^ tfzptdi-l <vUcesAl4^j ia aicltA^. 

^Vr^cM' jut fa ir6&r>i'tviv/. -fiifae^ 

CaJxtA- £*U**ff-K ^cA / UjUaf(^ fy/L oKyowJn tefiYi-JAi'jvuj 
yu d jt-ri/eiyu-vyi fievmM. 

CLt^i%■ f-cp l J{#* ?*■*- * c/^j/AvLlisnAw*£- £(n'o( f fc*i>MUw 

(V/ JtevHxA et 


ai ^-&vx' A - xff fletiAj] -et axuO^f fifa &&nL. ♦ 

gfvY’ert- **(/-\jht/f^&ru^ \tS4ei/1rvf 7?eyy outY6up ^ \jt4^op*~+d 

c uAeM/^L- jtAfa c\iejXAM f ^ eonyi(fa/vij *<j\<$6uj ifarwj 

ouyW T/Aiyf et{~. . *- . fllA At heifivi'cfa/ 'faJvu yef' 
'Tzunj JlwvjuMnJ /(i&i/Tiw'vy vU~ofjeV /e^eUi'c 
/er*A '*1- £jl rw* -t 

^A^x'dub JO- jtfy pdU^i a yxxjt. / n yv __ _ 

t<(A*V. fayn^* cArArtY. 0(yty/r^. M™y, e^usyyxA) 
artptr*^, w- fynnAfa jnAe#yfae/ cUA ! u/j'fapye#^ n/C/tem'ltuf 
■vnxewleAci/j ^a.<- eo(AtY^oaAuy / cnojuAynfXx^ 

iyurt\ 3 u-fiyhvKA \aJ yvUyx. Ae^iusY -e/- nj 1/c£YP<- fwnl 2 !L^ 

eftfafaT ,U JfAoA vfa a/yrd fovvfa , Ca.u 

ah offa- vxaArtalicJrfWY ^, /i-tt CtUrt OXodi'u'u/' pa^ jrt 2 . 
feviU&r tMws J <r/er<~?. ? v e*W> Wwv osfa, fan J-e^ 

-&?£nyxxtAiS. cufavK no citunt- 

;^ W r {c W*c ewo/uM-enA" /pwr*JpiA*d- 

« e.tnTu YK.-, oun^ in AaJ ol^iacA— 

parf-e/ di<3^ y n jjtftjLAAs**. AiA^ 4<s. 

y.y. leVtiYJ-e/ -rneAiu) fyu* fa. 
C dr a V07fUL <v<yy/i'pa / 

^ ct^L, r^aJ^fu^n 

eju i 


y: 


m , , ''• O. Jt^eritrracij 

' f<*!W S,y„i/ oL „&/*«*» 

conJhvh- eA . *,*/'„** oWl'. 

anti cfeLr^ e/'«/W- 

<^hfV\ ‘ / '/ W ^, fr^^Jrio^U,^ Auyr^ 

4^t /V ' eP a/Yfafolh'(w y\*.o-l*'l«l&* t A~ cmj ia/ jr/yz/ueMdurl*— 

j\K <je/t^~ ft oU- prr c oJa'J^ -ej—pa^ p*t'Je*P jr/i'JeyYsf 

WcwW jttfor^p-wie/• cv-e^t A'nM /«- eJP'ha^y/'^r<l- 
riarffi/ fno-w.e^J-areet/prt'nPp-e/ a AaJzy \fi%d 
jTritn urt e/£$£ « pr^yp^ j p ferptn'P} eJ^nz^uUt. 

/fut^oYu va pePintAr j n SrW^ oui*i 

jAo- AoJAuh't- e/_ ‘O&vbj/t *ic//b ctpfledv- pvu'/h 1 -/ 
vw^> p-erc eP''A*V -ePPp iffifa/ yyzuAA 'on/ cpfl?cJ-u/ cep/t* * 
&</ <m eP/ J rvp&tA'ith- luypi ttyLf 

Sp-txAB- cjvu THtyWivtitM* J%'r*-i/Urt' 'Jt^fi'* u /- / eax< /a/tui 
pyziMAo/uy^- cy^Rchl wy\^ Jy-n'byihrye'K* &<*.&**- 3e/tyytaJ/> / 
<ov^u/cpi co/k<'* lA ^- ^w /1/C car'eA yi d-ryi ufoi pn'yiAu't^—tjriPde*^ 
l 6ute*k / t ^»nc arr^t* 

&4-J cMjy/ <MnpPorJtd<^ nromeh'o*- pr^fan'e., Tti/i// 

aJt'ufi -e/t—cj\LarA- rte/b*-' &/&*■**— -e^~per* 

< l-e&p*— dp‘J-eOn*top o^f-A’n*-' re^/r/P/// 
/tr/eJiff a? JePor&r<-y' cvhf? voLp,)i ; rtpiOnJ^A-. 

CaftiK aWM arte- ciMM/fa/toYj cc^t/em v/ iU_ _ 

ftppvJoj 'miSnA'/l*/ JtoYJ’TM'/ -edvralur es ApOyif 
jrof&n/ owrvi/, a/**/ prvlttdfaY 

fncrKoW &LiwoAt oorle^pert^n/t'l*/, <rf/u^ %/Uuru^ 
yjfuvu'ew^ dPdj jrt^ovfv/ -e/M Gu/t//vj. A'^paAPtS 
qutvdPf e^Lctt^- fnediteS^ Pomoo] 

fi)(- |V <^ec- od^ixih^- Cl 'tAcV. cf(yx.yr/A. m/ &a jrf&vua/U’f 
a/c‘qm'^ a bi'tcStvfitY Ay. r*/*V. -e pAnA. y/lq, in etrux*^ ■2M<e*. <Jew4AiA'tf fae^pe4h/ jrU-e-tft*/ - 

stpu-a' /eptwUj yA4A^ p^rnu'fiMj- pu>* Aspii*/ M- ^,'m^ 
p/^ e^pu^'eJu^/ / ^__ ,v <?, *,/W*iy 

ylfaytS- ■/\ u'rn<?C/1' : a^Aorzuh) t &c -yvledv/tt^- Si'h'tjve*' 9*fQ%'reuh 
p2 t /*.. pyjfacJ'- ^ un*c)« n>^. /u ■ncj/rip 

jrAtW^h -feyri'fafo*A~ <jlJ fiM-y* pok^/arr-ed&f— 

pLf fo/a/t**- or//aJ&n*— ■xrAxtpLu^tc 3 v^fa. rui'ckuf imAo e/^cx 

fa_ cfutf y^pfa^eye/— eL. ^ywedesL- pltvn yv^'i^_ -t 

y&vu'jl pawfa' i7f- co>*4u/aA-? (OihsnZcK hrpiax. 

arvttw’o- cjut* p i *y us’ r~ cf/erfa- aM^- €/^p/*^fay <K - » —. 

tvYjfvc<&rih4 aJ/A'pe# 

/ 010 r^avunA a n* j/(,’HeY<-' jtico Jo/wf’, Aotytty., 

jkfifa'y -pU'9fld*<f» /etcAtcw, r p s jZc* £&Mpir*^rtyL,<L_ 

pfae« ■ pt'(+±. pUvncJejK- piJ&‘^ a p?fu*u (? e <> edp/eyp 

<vgjt /tu&iz— itYV&i c/etTu **- Jzcoc/i). axU-z.* y'*i/ //'ft&&'/>'// 

, 1 ,V ' . .. ^ 1./ . Vx- 


<Vel fo'VLe**— jTtfvth Cfthru+*. cnccactv . OAI+-ZIyucf " fiucurtfitj 
/peYrncetjUt y«4ia/«t*v / ttyrvp6ee*' / p^ykt/. paftau.. ct/Ap 

es- A'f^/6// piAj'fuJ a09-1 p'c/f&yi/- fa/<J JflutttA' VJt/tii 

TvckiH, x^eX &1L c-e^n/f in. cl/juju.* pr»rhiforunA-j*xpCj^_ 
ponre4cxV /a'iih^T jt) -pTuW , 
cjffi duo- tfutx: juc(e$j~ ^ica^ztnxjx/wwW* 

Jnezfj e.U&7lfv./ -faujuf rx&rif)' ft Yd a ecJ-^. at fa/^ 4 

n^uu/ //t ^ 

eJ-puAK%^JL clzs>*W 

m* u4~ tjueaA^ c /f((-e'7ichJ- jf* &ua^fartan\ „ 

to*, f «*<*«#***. W^eWt/: JUmuSvuho ftuui 
^ wcrf ;^W<^ caJapx/hr/o^- 

6cU} t’n -\)tS(&Yt/*^ ruJrifrotfaw^ paJsvuA-j jf&z. 

yuajn ex JucJ dcJfvtJ ^ 

jY/hx 'vvYuJ ^Aajuka. -zjx cAt/uAzt &Hyt'ri tx ay turey 
veAiaJ^ yuasi/uft*. /aJOzfee iA~ , aCte^tfr-isL-^t ctryvfa't. 

r>tfiUi\ c^ud^/hw* ,iA ^ . -V-eXun^ cun*- vfittyiflni.eJ-foXS^ 
fejc/Yui pa/-e/*“<v*4~vX~cfv4t- lrrd£*JYnJ-~ 

flee \)tivtt\_^rast-^ Jyyu^ftirntK. rii')e<Vfd 1 </a^r'J&s<_ fc/i o 
f?eJhr) 1 fj'&Y&r*-' 6’feJ-<Z44*A. eX-frrrcJ-t/ h* /r)’, ft a 3/te‘fea^i*/ 
Xa. srtmeSh’t*- yuoe -f{/er*— *. onriftS aJ^YpaZiY » ^ i ' , Zt"jtk*Y 
pe/feuesYUM h** e^ Zhe/rz^eJusY 

(tfir*<pr {fxJtb'dcK, 6’<ef\t~ jU- jw feSi'T*. we*c*4i\^ 

' occcu&i'tyna^v^ 4 drm' , #c//rz^t9-? xeof*-c&7i, 


t^A 0'HCJevfc ■ /> '7*Uli L 

AVW yxmcM,^ ***»«- xfifedOvX t<jy, 

/ei> nec eYurof- ^ fex reflex 9 rx. rp*xTȣi* 
h.p ^ eXfVArja^ifi' fecu/fa/e. 

rVtduJ SpL 'h&rntf *J- — brft'fy . zk/o^uoT ayeV juVou/cf - 
ZcLfttyrxZiS <rX<tft)&z~ ?Ya/fa. 1 /tteZ ^ coZ-zdfr c ^ ca'c^ih/Y. ct^fa - 
6udYur*~ Ahjfef' &f-pe/Ui'vzx- exfj'/sew')*. ficJ aofr’Ga/ e ^_ 
Shi3&^9a^ sn-*J**r* -e<- rucY^W <&p*JOt0*9^ rttaJaJti'^ 
htouu/ ^iur<- fu><'i<f ff^yzU- 7 xt/ruvs^ e’cy, -oinch'celuy 

Uy 3€^ / Sf -ej 3ecuj rf/^^vtW, j£ a ^ re^iM — 
jn^J-exU-. (^uv+y, -0afe**-e^kff'ytAJu, p_<*/lu/as**tv-/. Gj/\ 

’ 

. 


»i ' '• ’- V "■ 

,,V,\ ->"=• ’'.’ «'iV,ivi, *■ VAih 

W.^V>^ 

r^y«:Wv^, «'-*;5 ^ V'> ■'- \-jp\M\ v ‘- -’ ^ ■' • ■ 


*m. 

H 

jS'i&JPSiS 


*v. 

/i \ > V 


^as^jv , /jv*-u‘V.,«fcVi4; , ; .»', vyv^i, - -. ;^n?.n .V^ V." - 

>IN .„ w , «y J- ~ < AJ , >n**S*\*^ ^ 

‘>i.H;a ;v\.^ v-^M 

^ '* ^ X "* *. - r " ’ ' 

■ A^\’*. ,AsX^v. ,N^ w X^swt R> 

-' ■■ ! s ' ' ' -- 

'/«v y-i X i‘<%awisx> 

ii»:- ^ V^Vnv*t'^, A^l 

Jm*W -w v 7W>*t«*t **VA 

Av r ^yc\x^ , V ! j *\ -Viiwri -.><** ?vsX 

^ *«*» ^ *jjA 

vX v*.\i*\ vx$s> /^'N&.--v> V»*«& M% \j>V'-.Mn 

• .•> , . V x~vr'S>\>':. **'\'\s n . .. ‘X Jinvi 

'* 

<v VrV t J>1 ^ ^.-o..'XTliVijtv 


y*$p ~w-v\ v*'*» 


• - 

>c»a 


V 


* VJiX 


\o.iVSt?A 


. -i^VA >*\ erf lu erf <irfe'n?vuf $5 

fie^ 7 >axn/ o/W oC exon *;/• ‘fau^eaiu/iX f^<//^ 
nnJte-ti oior w**#**^,*. * * n Li Srferz'J fu^^ie^vU 

cA>~ n*r^ 'trut/ 'tf--eyuf i<f/t'u/ y MZ^r ■%&}&£&* yf'dAc/, 
tir'f"- ^'ft**- pZceYjtfZftvtu/tr*-, freLrt er!/V 

ttec ne*^ &h~ wrf€*M«*ALx & vm’Jft*>J.y% a 
ftyr&Lun^ Ahw ay/jivZ £ef?#vht^ i^ T^^r 

t^tfe--' ^ud^i '9i t<- c ZZcic'aY ~Li/$cJC e/i+ity /i te-^^voi ' 

fsxcsZrSi 4 ^^Ze/- /?A^7 

/ V> eJt—--v^ vherti -u4- ' fyir'ZeaZj A^ yc&z. 

i^uij at- <v Li c-6*i 6u/, ,7 3~e. f a <rytcw< oJ-r 

'sme^fc^ 

3&A^ T yZfyrd ^r»ekec4^~ 

'J&&X&&-/%})&, 

ZuXc. fafi-e-nLo ^u<vyZ a&4-*Zu rn. Z £2 is &u*_ ^YuZA^ cjm 
fud itA'te- ivaZea/ 'ch'jf'‘ci'/<'&rz*^ t\)i‘n dAZ. Lt- c&?4«— 

cxerfMt/j cu^A. %Z^^ZtZ2tL^i %ZdZu> ~ 
^L/7u*y yi <^Zj7it/: &r U> bn*aj/} . Jkt) jA'sZ * 

Z'reaZeh’ or atMt/nx ort c<Mj) eaciAyZ 

nrf *«<,? jsJfizZ- eZ 'fiZ/uw*/ aZ#u 
gu*i'hZff yuaf r'rt -eMA*^- 'h/^Y. $oi 

vtrM- Zx a&SrpLij c-dn vta/e/c^A- ^L/L oau jhcom/clS jrt~~ 
xa-Z/m^ ajt)e*i\~. nhtre/ 6<t/&u *a nr&wZZiZ 
rjrnu/, fV^Te/xi*^ ZctJi'hxvAy ^,'^taV/^W. 

7M v/tere*^. cSw^ewOT /yd ^a*t\. 


ftf-' a£?Yfr"^■e*t$<r- f-t*'tyuZy‘ef*y^ 

cAbJy, /x'Z&t/eY jnopfefL f ^//i^v ^Ls*re/ 'f&Z'yut'cf f A 
IUxAu-W p&S ZkiYuYZY^yeYUiOi^. m.crf xay <^*14 xj tpZay 
'pCaf \)(-eYur~- Aced&x<-~ <£u.»L> ^/u-Yx 4m'u/ 

d&* - cfy/fik^s jT^p jf&rien C\ f f x/i- on'k- jruy^ 

qdih j Kit'h<vkrt fixOvteJ- ifinju/U 9i'r6«/pes yn*^ 

yv. ’& e a<*t*4>yy'**^ £uy/<yad?4 af*\e.tma^ 

kvj cuju/ pvx(i*+*vfc M e*lA- nrJ\'o. fr^hJecaJtHx ~ 

% Uk-n fdylfi* f iesc. 

pyrtti -.-ca KAwy^We*^. y/^tuk' yuel 

.^rtSo -2efetesi^. \Jlr-. -e^-f(k [Itf ' r'- t 

mcrfd %’JA f>^. fd, AoC^^t-vn. Sv/crf;**. „. 

Jy n*f^djpvrf$tO^ nbuf'Ci <tifce**kf <J*jA 

'Jwm m t/f-A&fr*d'i/-.dr. a»«*^V<wC * t/in-st^. /en/jd igt&icayu-ert- 

$\lv^ ap/is*' py(Osi/h<- 3epces4fr a/Ziyp-SL rr-&r*u>i*jL? ca/x, 

frftp&nJ/ p{. vyieyhS/yf- %• te&r- 

(rpsV^un^ W rprn'-^ , cW^’«a- 

. {{(rmw*:: ^vtu hi#'ik~ cerib -e/- p asffi V «--1 * A- Oug(f cyadc// 
puof jefu/H/K. ■e^Jifte/'r- ^ryya^/rt^Gyp^f’^- f3L'iut+u^ 

7»jS&is&® nrekpy flurry Si- pef / u. be/ yJa4W. 44 
pe/iuA.y 2ie/ af/i'pdoh $(Ufirf f ^ 

feS^ondA'rt<*-&d fr'c^ ejcpzt*^ 

$ 1 * 4 -'$$£.%&' t'n y/. %c. 
otdhr /y/ueShri/, / jgr. / t y. jz. f&**'6vp. 

g-ntesp<yr-±~ uh«m.^'A/ OeSt\ y/er^ yurA'sKa*,.^, 

Si'c. puyja/at^- lacfe^ ceufnifto y-e^r-e^. Jk/eLb'koy 4*4j/vj*\ 
i/<~ r>io$u r*. <\j'<J<.e*Q<- f \kJe/ (fed/doij eyJt!/yraJ-if- 
c4n *ton_ eJ~ fylhrl c* njSyd/ arm/rtf tjrvf ctc/orf ejejufoi?. 
faffb/h-* /a c prrt/effcb*-~ / /er* tA pl€Sh*fe~- A*h<2/- j $i tA -/({/>.%. 
$a ceA ■ y ff. cAtb'h tiA^ q-ejun «v, /i^nf youivtS or'yefe J-uSudu*^ 
djjih Jrtif ei'plf jj&fik** ado - (M+ert.0^.byfky <Of%A^Y 

Sinyudf aM-b'efy/ n^pi^e/S,/^ -eA-ab Od /^^—.df/'L 

neaJbi rit&yi/'pr^ ou) prv/e^. p*<ept 

entMJd > fyd* 4 "- rxA ' h " 1 '' 

" ** "" 4 \ ,rx - y^$ ! f a/ K4y 4 

fSf)hy<r^_ 


eyeftejiAvy i 
. ?r 

fl-d Fuwmuiia^ sefa ncrvf. orir\ a/r^av-huu^ pah /-; 
A )v*^ '**- J oc '°ij cfy’ a'W \)hUuS 

irtd'rt'tvf, fiaarJtfi**- . .f*/<'M 'ati 

) a^vw^fn acvlu^. ^ 

aval vnsnMut*- nr*'o*Z****f *//-i/»«***_ ap-<*~ fes^ptarefy 

U/flv.w "r** ^ *** *' 

*fey, ovJ-'tM vrfM 

. > J faj PM cfiWj/W 

u ^u,t vy rr f 1 

axJf!A^ CM0* <f*T <’«~f* rJL - ^ ( 

^dJalmaU ■ 7 • 

1 . ' ' . 

... 

■ ' '■ 

; : • " ■ ■ ' • ' - ■' , 


*** 97t&tiruA- 

jiai- & ^ e ^' 

**<’ a ftx*^- a.* <3-4- Aju+tz/ oj^i fX>&n , 

|t gi/jcfu* 6* n<W!^ne &t eiA**- jvr^—4f~4£jit- mcA/ etde*<4 ^tcAz 
j(tiy<7>^^ru A rdf* a, fare/ /# w %Ak/vJ& y**r*z*»i r 

fadt/l (Ld-fi’'14- 6*yflt'/e . fctutiJy trtr 3rW-n A 4&HL 

L M«e^ a -fa 

pcJt rtf*K<**"***'> f*rtu.+ v 


A«f A 


fa JeAii^ jus/ft ^ ?**'*/ s"*ftst'y*. ZuAjir/ <»r A'ttru 

. ., ^yi /vi**. 3*-- /(fmreie*4 A* 7*ca/di<~ to/fa'ce***. c4e^f 
4p/T£& 


XU. A/^S 

f rf(W* l ‘*~ 4a 


3™ /a*/- 6 #u,<AjU- f**- *ff*4<'p*+'4.««c*’* r 

c*V ytf- yi*-\ autrir. ry0m 71 A A Truej^/Jt, 

- 4a 4 ua'j*. et / & 7n«U Ac. L r^~ 


■eytfa c\fi 


V 


a/,7 


Lundy *** n*~t^reJy 6/j <t**grne+*Szvtr*- y c , % 

-•.. yvW 6 (4iuAi*irt- &. 6e4*y * 5 ./(><v<rAt / •pie&teY^w 

‘ it A _ *j ^ /.l, .l\, ." 


tv-a/ilA • t4f - An1/4/ c* Aac «</ tun3 e* J&Ynri'ezir 


ytriv-*- 4 a- _-yuta4a3<~ e.'Anc 


I^tx. Aetiar**- &vu*'d-*L e/U- ajaAly L < 'H'U'ajiefa- axpy 

‘f+fi? cuUr* f~ 3c J*. ^ XwsS , 

ai Alftzt' M iq.dlrf Si/t- Wt-4 /Holm/uU 3t'/eAUfa. f / * / 

4 .ya-*i' 9(fzv>*- %Auf*r 4 - Aajrft. JA/Mf. ^eye/ cu^m/itH* 


4a -nc redk’ A 3cy* a. 


cc**~ \HrKa 4ffa3 ■ 


cu/t'otj , 


> ' 5^ V > 

c _ s-■».Nfe; - ? j 

JiiifrU 

t -. I i ' r. :• 

. < * *r ^ * f 


ftp 


C? & ft-/s/tfeQ/ceyfu 

jZiJu) 1 urrok* 

Catted fa 6e/te- hr. A* twf<^ 'urun* nre/inStc^ 

xjJr-^c^c/i^ 'YeAMePisfat^ /&ucwda jytfi juu&ftyj - 

■Vhe^iij&frwirf e* 'a'wi#*'**■ ^ Uar oJauha. inktisyc^ 

p&Ycefte*Mi~rzJ~^ /W/ ct'jroUvh^ ■ i/u7^d^ 

SuArt^ ccntfe'*' 6 '^Am^JCj-htihy. ad'farf- eAA^yt'ed TX&fatfu^ 
juA /uy**Yev^ fr'afor^ /^rt/te-, e^ift^o- 'ne^aha fuJt<razY^_ 
Va/u^pty-ac /t rdPvnt&f ‘pi&6’* y e* K - f-e^ye^'&MK. 

aretes J/- efi'cv/d ofitti iJhi**- V*v.‘ 

e* (/fan*ase-! Cfc/etO- tu wu‘djief<i- atjnrdfzrf 'VcJt&r^. f <*__ 
p iiAreJk?&-’ rd/faPa^V^/ fupL AumdY f Jnd^ jAca Cod^^Jfr&nt/^- 
i/^^v cAh cu^afui^ j *i. Kcm m 

<jt/i'M» V-em^isr*— nh'ttoduy ^jiJ 'rHorf, asty? ai)e.o 
\>t ' f-ewied*‘<rVuv^_ vjt/u t*\. cj/t'uJ' ^fiyV^^ya^i / yi*/~ 

mf,' ajtr tfao rreme£i(rt ux-c at/u. promote/, c/f Tyt in. jtfPj 
jrriMaP fefte&uwfa- dJe^ < <* Ac/i a <yt’trie/ 'v'/u^na/h^, e.Vuy?£ypj 
y^^t/cd nJejt ' 1 -/) yuJn. x?/~ tn-csffrfcncli/svf QcyAt Yu - 

&t‘xgP' lupo<~ jiusnytvhd 'TkodcJ fiandd^ e^— Jecodd ttyr&rit- 
u<Pz~ n’eftiy f in ^u</ jyi^jLn&sl- y^/. (yyievdoy/. <J— 
£^tdh’di<L TlfrzAcS ■busyiyaAi'tyt' <L^ , Ot'i/evQ-uu^^t< a — 

auxefay aJ<yvcMdu/^ ^V. iWr/7^<W ^ 

^PY\6^. pt2&/£- 'V&iAc* 4X_ jytJ^ss yayyam$up\_ 

/jft/V^eMA- ytotf jCll. 3<a/ Conjiyt ucr^ ^7^/ 
TO^ehAvA 'Acu. Ctf/fafey 6LUstu*M nA yrOc/t'd, 

coidfa/ /^«- ^yirU/eyn6<pfa* yiu tdS<yre*<^ ti/ii c&Vuua. o.ajJ— 
(rtf/'/t/vob’stie*K- sTtsyn. m</<A ctj/r (rcaAs,//^ 

jyb&fldrtr- >\hj (Cv&~ '?ntyi'6un<- y&v enJ-sAJu a J1 n la- u^/a 

yflinj cdny.(e.rltAvlw/ . r%o.tfvu'n. f. 21 Ktzid*^ fvf aJifi -fieML T&y tt/t&J -n*'hc§ 0 

Scot?! Jivji&s cji pr»ch>&^- fesrthtf aJtp>-^.. 

jhuttotor <j ShM™. jiuho snaJuMt^ 

c^pre^evvL -frtfom&r. ^Lu'd/<‘0ei- cXaJ^J-/ -W _ 

p_d{reJfete~' /v(kx / hw^~ a> Tvhw-a^teV p^iA IM-1<’ p/c*up 
/u’c 40 1 '^ 1 - reMJUh'f> covi/uMaatcx' ceut/e*^ 

wodtylikj £oc eih a}u/^ 

pulrzJ*, Wfa&rut'po/>/i’)uuH^- 

^xa* crrfo 

iff! 

m 

■ 


d'e/irt uytA^ 

^eA/rOt/t*\. t'Jfvd AfrfY&n^u 

*. ■ ' , , i, f 

c-e&fW, fyUi^A^ -e/ hj~ JCtuL- j/tu d J 'ej—) uyy rV//^ 

Ylii/H /<yY x/jiec'tu f rfta^ura^, c<y>j)<yrCf g^~arrijuj 

<?**-' fA'pcJfah*^. $n Xcyv-J fA 

£sjU'lii~ f -eJ^ yti fruj v >"A Ou/tj yAlu'c// 

(’Aak'kwW jies\fe*e4/irujf 

he+t\ dczYeJ'~ /y\xx a-£r‘uq^<&— yw ma^l l<f iJk*- faj 

f&tf- fy/vch'r*- ^u^k\ ^ &AWb, qu/fW /vcunW 

dLb\ijfa'(7Yl U //t Osl/bXAK. crf/fu £ f to< 'pf'.t£- 

feAAj) ^A»‘{x/ Ccc&S A'kWu movier\. ; n 
cYAyeS/utu^ jeu/^-; ^ eXMy^/f&nfe- Sid 
frnM/}(oA '<i -fzich^ -efl- 'fnaAertoc i a ceYeAyi'/ftuoz. 

Aicyt^ /udS/htM^a** ■**> a^ry u j j/fa’co 

^e/^Jy cxi***- JaM'\%- <xYpo/Aj 

b-v^f. c"u »n. e*<-< ceveAn' jvcJ$-/hiAt/i’d y>< oma^zx— 
jA& jt&rtnc*-- tfuY yotrif-fitf A- e.* fj&'hvrfcA. ( <s»*^ 

cja/iew-M^Vj j.rt caJ-e/ce*te- C eYeArv> eJ-A«n\csr^ *** verv 

jfriiK- Y'-dl/*. -\f&yetyY run\ jj-teP /o *. 

cr/CleY yix- f-^Yixptrrvf AtwySn <{\M'hd«- c &y&6yui+^ ye/^u^^j/ 

7\e u-ts §-,'t/luYii(*. tx^eYX'h'o f-axtd&n**. xJ f <‘ew<>^'<yixji*x^~ /Vt r. 

\i-eJ 10 J~? /t‘a\><*- Yffe- yA'uS jnvAt'CYri ^ ^ /la ^ 

Au'nuflv) ti/YitAj cAtn^i eAeJ-j }A 

lOTtJuYA <J~ r Au-YtAOrti ^e^AoJuij^u yi\ (J! 

SoyeYvj *2 ^eAffth ynYptOfTLcK. t/Z/yts JCxt£aJ? 

Sarfyvu/ -e Au^e^Aj f A-fenj rtc** f e£ e*. mz*u^ /famll) 
art&ylA , S&yA< uxp\yt^. frPLa 6a/tiz-ur^ \hA- 

m&i/fcUt^, Atxrn lOshY tayriflt'k'utv^i sXycY&fa 
/^u (xtfa 1 -*! utdlrrvd\s^~&/*'<* i*v -eX o Jbrz/( \ *ry*x/AcY 

eUc^n'pJy |W isA yZt ct/ aAA'u/ f/uA^A^-eX^Aax/u^^i- 
e* jiv4u*7k- T 71 a ce^l^S-ivM'^f. AiVu^i^x/ p<yKJU axtrc/ \uuor€rf~- fwry iftrnu/ 

efcjXttt/ <vnirni/f A<f nfepe^f 7U- famde*^ <-zrtirw^ 

tvYly* rvWaAuJ, h uAv*J< , aA~' cuiA^ Y-e/ftieJuV. 

' ’ • 

"• ' . \ 

W^v.vt*^ \,< .,> A W 

v-• s \^;;v-^.,. v .: v v_..,.,,.. . 

• ’ 

<¥ 

,.?v.v:t.: ^..«A V* ; \v,\ 

■^Y ^r .^:\.\.-X Ki N-‘rlo,y \in:’?i\; f ‘V^ 
»*. ^hA ,:>u t 


WwX \» i c/f s/A ? 


**% 


Afn'iefe -e fajM alri^-. feAre*^ fepi/j -e. y uJfe crrtr’(hfe 
yjinl'fa/, cwr~4^j wJc^ua/(cj ryed e<%4~cjui£s 
^axf u WL-—ji (<m r* <* . ptuvnn <s/ fex^yuM cane/ Ay'hufef 
iu*v\ifefe ) .tjruof dicc^Araying ‘Vrye/- u.aj/t‘efef a.l£ 0 «. 
fruni/ Tnofe /’ a oCf cm n ^ 

crffe fe(\h fe' tploucm^ i^v: 'fAcyrtt-te*^ Tnu/ucfe/^ 
fed ^hOuv**. <iLe*\ a fadnrevrzaJwro r ^Aun 9-vf r / f 
cActuSfe / jWfeAA'Tt Uim^. Cafefev^ raa/ye/— 
e4^*&6&Mvu .«* l^ fenru^ /elacrj - J&YV A^eJtcyy^ <f <- 
^rtd/fej e/fe^y* /deatfe ufe rfvfife? 

^ -- • Jfiiihm'y^ fefa\m&&ta*fyf 

p tu itUu n\. eJb-, /-(Lrytfe -eyiuh*^*- /' c dife/L*[\ 

JcWdiMrt&f^ jfefefeaY^^- jrnfefi^- aJ pi-ear c* 

eJ-pu/msni Suou qXdAuryv^ ^nodi e^--aM -, 

4itZti^i-^> ! d-i/MA— ■y'd'ft irzi'fl- ht tw £ dVdvL- fere -tA— 

^uaih^ Cjv.o'Ufe d-crr<- /feu.**^. feycA* e hfurri'vA/J 

eM~ Aj&n 'irj ■eA^asrh-e/riCf ^u/wk«(/ -e^d'b'efe, 

jfeW^A^ lYt (fee/ fe/fxAey Jx< r cr/ n<^&rpf<— 

Oppbeiy p#whJ Cj[ recast (A 7 hjyyx^ AatniHc^. /fmryuAtb 

jw{)rt.<v>Mu{i y ntevd*6c4~ yao(\d pie/rt*- (jiej/o * 

Auiwrt y. om./oMv*- ksfepufa reJ<it<A~ p.dh&ttfe(iG&virf 
cKCtijt^ g'fiA' fieSdefe'p i fe^ b'ceJ~ Jtbcrx- fife' 

. fetxfipfe/ feaujw'flif <mvL any* rn -en/h^ 

pvJ'insYvt/f pyr-yri^itrttf!■**//*• # j/uc 


V- t 

eJL- 


9st{\ feU <yj>'a.2 a/rvimav^ 

creldl'}/'*( / Aac. frihyerJt’ife^ 

nf 1 d €di$-u (<+*~ fl-4- tVideAiY. /vHwwm (-tm/Wt/ px.u-4^ fuuvJlu/ 

,.p.u6tnaw*\ francs/. ^yyvJ pe$ieJu~i/ n jnitntcj 

fu-eU tlYcuyv^^ed*^- wfu&nfc /-vnui, <*-<_ 

l<xyyu\- /ori^c-r ^tctsfcA- 1 p.i)W^~ &6&W1/4 , 'jik/hvru*/ -eY. cdcduY, 
eJr-lT* 0 4CjUW ya(vf~ <vind paYcffi'm 6^ 

\Y\r-&id— _ itdUjjtul* ,'* \<navC &x&pc$, 

hvkd j Yei/'Ucjt- pusyi fejn’fa'orvf 114 c ca^k^i. 

H&* faewLaMJ ieY~ ^aM/ y^nj/uituc^ JcJiraxA)' urt^- 
€. ^r(- a/rvw'-eatdu {<x/A^/ Wann4 . 

M {**/ uit<4Y« t*< <*r$cY frwu/esn ^u/e^c 

jw'cJ'Q.y J’rv (ad4 ^uW# ; f/nvuvU*. AfihwJki^., 

^rztMW auyyz^ can 15 ‘y'aJ&iewK. 


ffi/tj ^yubeYf'Ca/ ^rt A -^■cy^TrX'j fy/n&cn\- exA‘yiA.a/yi$a jj/o-fiA'z. 

cjaJ/tfaY a^/fA w ajy W cc jul/. <p^Acdi'cYf rti'AiA <*yyv z 

fanJtrf'**- dt&jti'iu.Yif/ fv^i /fa ^cAfted <?ic/ytnAAiA ftf/tcnt, _ 

V*Aix<.:jdL//i') J-jyyykclji jibe/ fatAmj ^u<t 4*^ y'o/ajn — 
CcA&'kcYiyj, y'n 714 w ohj C^t {'ad* j J P f&A* " tYcrrfMvTut, fay 

ad-ScLp 1 'kndt'tf y itdhlYd rtc-n ma^vj \/&ptW<(Aub\ 
-yiaMcydd cjiLa k<_ -A'p'jiHrv^ 'pidir^ 'faj>u/c\ . 

V ?X-** •.^H'j.WfVij^ vm-aAx*** V*m* t'<W^ rj » 

V-\,-.|. ViV^\-^ \^Va\ \ i f \ ? - > 


’ 

f ->**« 'S'M V: *2 

-< **r W\3TTNK> - \*bSi m~ 4 ?^ \iTt . ,' v * 

*i»XV fe 4%S)7l . Kj*-0.f\. k . ' 4 A 

.- * , . , ■ * x^fvVum 

^C, t , Kyv.v, . \X 

-V^'-i'A* •X.U.i-SwJ' .V ' 

. . ^ v V ^ 

-n ^vAix'Jdc.