Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2005 week 50 nr.46"

See other formats


©ZANDVOORTSE 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

van LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

LDC in raad CTUEEL 7 

Politieke stellingen JLTUUR 

Wim Hildering PORT 

Futsal 1e jaargang • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Herben stapt 
uit politiek 

Gemeenteraadslid Marijke Her- 
ben zal met haar partij. Lijst 
Herben, niet deelnemen aan 
de komende gemeenteraads- 
verkiezingen. In een brief aan 
het college, de raad en de grif- 
fie, maakte zij haar beslissing 
bekend. 

Herben: "Ik heb er lang over na 
moeten denken. Toch ben ik tot 
de conclusie gekomen dat mijn 
verwachtingen voor de komen- 
de jaren somber zijn om creatief 
en positief politiek te bedrijven. 
Mijn ervaring is dat er de laatste 
jaren onterecht en te vaak op de 
'man' is gespeeld en dat is niet 
mijn stijl. Ik heb hard gewerkt 
om dat ongedaan te maken en 
meer respect voor elkaar te krij- 
gen, maar dat is in mijn ogen he- 
laas niet gelukt. Ook het besluit 
van Liberaal Zandvoort, waar ik 
de laatste vier jaar zeer construc- 
tief mee heb samengewerkt, om 
niet deel te nemen is mede de- 
bet aan mijn beslissing. Toch kan 
ik tevreden en trots terugkijken 
op de afgelopen jaren. Samen 
met mijn buitengewone com- 
missieleden heb ik bij kunnen 
dragen aan positieve ontwikke- 
lingen en besluiten voor de ge- 
meente Zandvoort en ik dank ze 
daar zeer voor." De Mannetjes Kerstboom bij Gemeentehuis 

H 

/ 
"Wat is-ie klein hè. Bestaat 

naast de iepenziekte ook de 

Kerstbomenziekte ?' Schitterend Weihnachtsoratorium 
Zondag trad het Gelder-Utrechts Cantatekoor (GUC), onder- 
steund door haar orkest, onder leiding van Harry Brasser, op in 
de Agathakerk aan de Grote Krocht. Op het programma stond 
het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastiaan Bach. Een 
concert dat door Classic Concerts was georganiseerd als klap- 
stuk van het jaar. Dat werd het ook! Het Weihnachtsoratorium is te 
groot om in zijn geheel te wor- 
den opgevoerd. Het was ook in 
eerste instantie niet de bedoe- 
ling van Bach om dat te doen. 
Het zijn een zestal cantates 
(zangstuk, bestaande uit aria's, 
recitatieven, koren en koralen) dat geschreven werd voor de 
periode direct voor, tijdens, 
en na de Kerstdagen, de jaar- 
wisseling tot aan Driekonin- 
gen aan toe. Opgevoerd wer- 
den de cantates 1 tot en met 
4enhetopeningskoorvande 
vijfde cantate. Het werd een schitterend con- 
cert dat de toehoorders terecht 
met een staande ovatie be- 
loonden. Een prachtige tenor 
reciteerde als 'evangelist' het 
evangelie van Lucas, met als 
hoogtepunt de tenoraria; "Ich 
will nurdirzu Ehren leben". 

Niet alleen de solisten maar 
ook het orkest en met name het 
koor schitterden in de Agatha- 
kerk. Voor 'kippenvel' zorgde 
deze middag het 'slotkoor' van 
het concert, normaal gespro- Trade Ard Automobielen Zandvoort 

IBOKAP | 

Max Planckstraat 48 • 023 - 5730519 www.trade-ard.nl ken het openingskoor van de 
vijfde cantate. Een sublieme 
prestatie van het GUC waar 
ook nog twee Zandvoorters 
in mochten meezingen. Carla 
Hoekema en Sjaak Versteege 
waren door dirigent Harry 
Brasser uitgenodigd om mee 
te zingen, een uitnodiging die 
onze plaatsgenoten maar wat 
graag aanvaarden. 

Jammer was dat de kerk 
slechts gedeeltelijk gevuld 
was. Een concert van deze 
grote verdient een volle zaal 
en de orkestleden waren dan 
ook verrast dat er niet meer 
mensen op dit concert afge- 
komen waren. 

Het is nu nog maar de vraag 
of Classic Concerts in de 
toekomst nogmaals zo een 
grote productie kan organi- 
seren. Laten we hopen van 
wel, want zoveel cultuur van 
hoog niveau krijgen we al niet 
voorgeschoteld en als dat dan 
voor slechts €20,- kan worden 
aangeboden, moeten we dat 
met beide handen aangrij- 
pen! Zandvoortse oud-politiechef veroordeeld De Zandvoortse oud-politiechef H.J.A. W.M. is vorige week door 
de rechter in Haarlem veroordeeld voor een klap die hij zijn ach- 
terbuurman heeft gegeven. W.M. deed dat waarschijnlijk naar 
aanleiding van een geplaatste schutting op de erfscheiding door 
zijn achterbuurman. Het slachtoffer liet zijn hond uit 
op de boulevard toen hij werd 
klemgereden door de veroordeel- 
de. Voor het toedienen van de 
klap schold hij hem uit voor "NSB- er" en "farizeeër" en sloeg hem 
vervolgens op het borstbeen 
waarna het slachtoffer ademha- 
lingsproblemen kreeg en vervol- 
gens moest overgeven. De ex-diender was in de jaren 
negentig werkzaam als hoofd 
van de regionale recherche 
Kennemerland en was ook 
met de IRT affaire gelieerd. 
Tevens was hij commissaris in 
Zandvoort. W.M. is veroor- 
deeld tot een boete van €500,-, 
waarvan €300,- voorwaarde- 
lijk, en een proeftijd van twee 
jaar. Zandvoort Optiek NIEUW 

ZONNEBRILLEN 

BIKKEMBERGS Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Familieberichten 11-4-1994 5-12-2005 Lieve Sydney Veel mensen begrijpen het niet, 
wat je in een Rottweiler ziet. 

Maar wij wel hoor lieve schat, 

wij hebben een fantastische hond aan je gehad. 

Jij was alles wat wij konden wensen, 
en ook jij had je grenzen. 

Lief, trouw, moedig en sterk, 
Kanjer, wat verzette jij een werk. Nu moeten wij je laten gaan, 

dat doet veel pijn. Neem dat maar van ons aan. Je hebt je rust gevonden, 

dat was het laatste wat we voor je doen konden. 

Kanjer je gaat naar Sierra, je grote zus 
baar van ons ook een hele dikke kus. Dag lieve schat, kanjer, maatje, 
wij blijven altijd van je houden. Jeb aas, bazin en kind eren — xxx- 
HUISARTSENPOST ZANDVOORT 

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts 

buiten de reguliere werktijden. 

Van maandag tot vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 
uur. Weekenden 24-uurs dienst (van vrijdags 17.00 
uur tot maandags 08.00 uur) Burgerlijke stand 3 december 2005 - 9 december 2005 Geboren: 

Alexandra Wilhelmina, dochter van: 

Jubels, Fred Willem en: 

Hatenboer, Johanna Wilhelmina Josina. 

Ondertrouwd: 

Gorwill, James Stuart en: Lissenberg, Sandra. 

de Boer Johannes Machiel en: Brons, Ingrid Bianca. 

Overleden: 

Rothert geb. Tamerus, Johanna, oud 58 jaar. 
Bernsen, Johannes Michael, oud 94 jaar. 
Opheikens, Evert Jakob, oud 76 jaar. ERKDIENSTEN ZONDAG 18 DECEMBER 
Hervormde Kerk, 

Kerkplein 

10.00 uur ds. A.A. Spijkerboer uit Santpoort 

Gereformeerde Kerk, 

Julianaweg 

10.00 uur mw. ds. J.P. den Heeten-Bouma uit 

Hoofddorp 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 

10.00 uur ds. R. Van den Beid uit Bilthoven 

RK Parochie St. Agatha, 

Grote Krocht 

10.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
Geen viering 

Gelukkig ben ik 
goed verzekerd! 

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 
een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten, 
éénmalige afkoopsom van € 2.695,- (prijspeil 2005) 

wordt mijn begrafenis of crematie te zijner tijd 
verzorgd zoals afgesproken. 

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw €3.750,-). 

BEL GRATIS 0800-022 45 35 
UH Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

Altijd directe hulp bij overlijden ® Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden maandag: 

dinsdag: 

woensdag: 

donderdag: 

vrijdag: 

zaterdag: 14.00- 
14.00- 
10.00- 
14.00- 
10.00- 
14.00- 
10.00- 20.00 uur 
17.00 uur 
17.00 uur 
17.00 uur 
12.00 uur 
20.00 uur 
14.00 uur 
¥g^| BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl 06 - 12204845 december 


Hoog 
water 


Laag 
water 


Hoog 
water 


Laag 
water 


Hoog 
water 


Do 


15 


0308 


1057 


1518 


2336 
Vr 


16 


0351 


1148 


1557 


Za 


17 
0028 


0438 


1217 


1637 


Zo 


18 
0108 


0511 


1257 


1722 


Ma 


19 
0148 


0552 


1348 


1800 


Di 


20 
0157 


0628 


1407 


1838 


Wo 


21 
0238 


0702 


1448 


1917 


Do 


22 
0302 


0737 


1522 


2002 Colofon Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis- 
aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres: 

Hogeweg 32 

2042 GH Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 5732 752 

Email: redactie© 

zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden kantoor: 

Maandag en dinsdag 

9.30- 16.00 uur. 

Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: 

Letty van den 

Brand-Kinderdijk 

Tel. 06-434 297 83 

Email: Letty© 

zandvoortsecourant.nl 

advertenties© 

zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: 

Gillis Kok 

Tel. 06-460 460 26 

Email: gillis© 

zandvoortsecourant.nl Centrale redactie: 

Joop van Nes 

Tel. 06- 144 826 85 

Email: joop© 

zandvoortsecourant.nl 

Opmaak: Fast Company 

Wateringweg 129 
2031 EG Haarlem 

Druk: 

Boesenkool Krantendruk B. V. 

Castricummerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 

Verspreiding: 
Verspreid Net B.V. 

Voor nabezorging 
bel vrijdag tussen 
14.00 - 18.00 uur 
023-571 61 05 of 
06-12 13 61 36 

Uitgever: 

V.o.f. Zandvoort Press 

Oplage: 

9.250 exemplaren Internet 

www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Gemeentebestuur scherpt APV aan De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) werd juni 
2005 ingevoerd. Een dergelijk regelgeving is een belangrijk do- 
cument. Het bevat geldende regels, die de gemeente helpen te 
sturen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen. In de APV heeft altijd een ver- 
bodsbepaling gestaan voor al- 
coholgebruik op de openbare 
weg. Het betrof dan heel Zand- 
voort met uitzondering van het 
strand. Uit jurisprudentie is ge- 
bleken dat dit zo niet mag. De 
gemeente moet kunnen aanto- 
nen dat er sprake is van overlast 
en verstoring van de openbare 
orde of dat er ernstige vrees be- 
staat dat dit gaat gebeuren. Dit 
kan een gemeentebestuur nooit 
voor de hele gemeente aanto- 
nen en daarom moest dit op een andere manier geregeld worden. 
Het college is nu overgegaan op 
een aanwijsbesluit. 

Gebied 

In de vergadering van 29 novem- 
ber jongsleden, heeft het college 
van B&W besloten een aanwijs- 
besluit vast te stellen. Op grond 
van artikel 2 lid 4.9 van de Alge- 
mene Plaatselijke Verordening 
worden gebieden aangewezen 
als gebied waar het verboden is 
om op de openbare weg alcohol 
te nuttigen. Tevens is het verbo- den om alcohol in aangebroken 
flesjes, blikjes of iets dergelijks 
bij zich te hebben. Het gebied 
beslaat de bebouwde kom van 
Zandvoort, met uitzondering 
van Bentveld; de Boulevard 
Barnaart ten noorden van de 
gemeentegrens tot aan de ge- 
meentegrens met Bloemendaal 
en de Zandvoortselaan in Zand- 
voort en Bentveld tot aan de 
gemeentegrens met Aerden- 
hout. 

Overlast 

Het college heeft hiertoe be- 
sloten omdat er veel overlast 
is. Voornamelijk 's avonds en 's 
nachts tijdens de weekenden 
zijn er verschillende routes bin- nen de bebouwde kom van Zand- 
voort waar 'stappers' het te bont 
maken. Onder de Zandvoortse 
bevolking is al de naam Vondel- 
laan-route in gebruik. De Zand- 
voortse politiek onderkent dit 
probleem. Het CDA voerde zelfs 
een mini-enquête uit onder de 
getergde bewoners aan de Von- 
dellaan. Gemeente Zandvoort 
werkt nauw samen met de politie 
en de Zandvoortse ondernemers 
om de overlast te bestrijden. 
Het aanwijsbesluit is één van de 
maatregelen die zijn genomen. 
Er is veel overleg met Center 
Parcs, dat de gemeente met klem 
verzoekt om handhaving van het 
alcoholverbod op openbare ge- 
deelten van het park. Dus ook op 
dat stukje Zandvoort is het aan- 
wijsbesluit van toepassing! 
Idee leidt tot attentie van gemeente 

Joost Beliën heeft op 7 december een kleine attentie gekregen voor 
een door hem ingebracht idee. Beliën heeft in de afgelopen tijd een 
'wereldtocht' per fiets gemaakt en is tijdens deze tocht herhaaldelijk 
picknicktafels langs fietsroutes tegengekomen. Omdat hij deze ser- 
vice mistte in Zandvoort, heeft hij gebruikgemaakt van de onlangs 
ingestelde ideeënbus van de gemeente. Zijn idee werd uit de 60 tot 
nu toe ingebrachte ideeën gekozen tot 'Idee van het jaar'. Volgend 
jaar brengt Zandvoort dit idee in de praktijk. Beliën is daarom afgelopen 
woensdag in het raadhuis be- 
dankt door het gemeentebe- 
stuur dat zijn idee gaat hono- 
reren. Bij de ingang van het 
Visserspad en op de Rotonde 
zullen komend seizoen pick- 
nicktafels worden geplaatst. 
Wel zal het een en ander ge- 
ëvalueerd moeten worden 
voordat er ergens anders ook 
een aantal zullen worden neer- 
gezet. 

Toen hij de VW-bon en een 
fles wijn in ontvangst nam 
sprak Beliën zijn waardering uit voor de ideeënbus. Het had 
hem aangenaam verrast dat de 
gemeente snel reageerde op 
zijn idee en het deed hem goed 
dat de gemeente er meteen wat 
meeging doen. "U bent bena- 
derbaar. Dat is prettig", zei de 
oud-onderwijzer van de Maria- 
school, "deze kleinschaligheid 
spreekt me aan. Ik heb altijd 
gedacht dat een gemeente een 
log lichaam was. Niets is minder 
waar. Deze handelswijze helpt 
de kloof tussen de overheid en 
de burger te verkleinen." Inmid- 
dels staan de vrolijke ideeënbus- 
mannen, buiten de hal van de 
KERST IN ZICHT 
^öóöürjöö H 
centrale balie in het gemeente- 
huis, ook bij AKZA en de open- 
bare bibliotheek. Ook bestaat 
de mogelijkheid om uw idee 
aan te leveren via de gemeen- telijke website: www.zandvoort. 
nl. Maak er vooral gebruik van, 
wie weet komt uw idee ook in 
aanmerking om tot werkelijk- 
heid te worden verheven. Louis Davids Carré in raad 

Op 13 december, tijdens de gemeenteraadsvergadering, werd de 
gemeenteraad gevraagd zich te buigen over de 'Inspraaknota van 
het voorlopig ontwerp masterplan Louis Davidscarré (LDC)', dat 
was verwerkt tot een raadsvoorstel. Het voorlopige masterplan heeft 
tot 31 maart jongsleden ter inzage 
gelegen. Hierop zijn circa 70 reac- 
ties binnengekomen. In de reacties 
wordt voornamelijk kritiek gele- 
verd op de grootschaligheid en de 
verkeersafwikkeling van het plan. 
Deze kritiek heeft het college zich 
aangetrokken. Projectwethouder 
Ton Kooiman heeft al in een eer- 
der stadium aangegeven dat hij 
graag wil dat de plannen voor het 
(LDC) in heroverweging worden 
genomen. 

Kaders 

De raad zal deverkeersaspecten be- 
handelen tijdens de bespreking van 
het Raadsvoorstel Verkeerscircula- 
tie LDC. Er dient een visie te komen 
op de verkeersafwikkeling naar, 
van en binnen dit gebied. Daartoe 
is een studie verricht door Royal 
Haskoning, waarvan de uitkomst als leidraad zal worden gehanteerd. 
Uitgangspunten daarbij zijn een op- 
timale bereikbaarheid van het cen- 
trum, de openbare voorzieningen 
en de winkels, spreiding van zowel 
bestemmingsverkeer als doorgaand 
verkeer én de plaatsing van één of 
meerdere parkeergarage. De raad 
wordt gevraagd de kaders voor de 
verkeerscirculatie van het LDC vast 
te stellen. Deze luiden: de busbaan 
niet te betrekken bij de ontsluiting 
van het LDC, anders dan voor lang- 
zaam verkeer en openbaar vervoer 
in beide richtingen; een busroute in 
beide richtingen via Prinsesseweg en 
de 'busbaan'; de huidige wegcatego- 
risering en het huidige gebruik voort 
te zetten en de parkeergarage(s) 
zodanig te situeren dat er minimale 
overlast ontstaat, waarbij zowel de 
Prinsesseweg, als de Louis Davids- 
straat, als de Cornelis Slegersstraat in 
aanmerking komen. Kerst in 
Zandvoort 

Na de Sinterklaas komt 
Kerst. En daarvóór was 
mijn verjaardag. Drukke 
dagen dus. Vooral als je 
op het laatste nippertje 
besluit toch 5 december te 
vieren. Snel wat cadeau- 
tjes gekocht. Wat moet 
je elkaar weer geven? In- 
pakpapier lag er nog van 
vorig jaar. Zelf sta ik altijd 
verbaasd hoe snel alles el- 
kaar opvolgt. En hoe snel 
Sint eruit en de Kerstsfeer 
erin wordt gepompt. Kun- 
nen we Kerst niet ergens 
in februari vieren? Lijkt me 
een goed plan! 

Ik ben nooit de eerste met 
het kopen van een boom. 
Wél een echte. Maar moei- 
lijk is dat zeker. Hoe te kie- 
zen. Elk jaar weer. Groot. 
Klein. Breed of smal. 
Duur(der) of goedkoop. 
Mét kluit of zonder. Een 
emmer zand of kruis is ook 
zo'n gedoe. 

Getweeën vissen we de 
versiering uit de hoge rom- 
melkast. Dozen vol staan 
er. En dan? Welke kleur 
nemen we dit jaar? Goud. 
Roze, zilver of rood. Nos- 
talgisch kan ook met van 
alles wat. Die ballen kosten 
op de 'Fair' een vermogen 
zag ik: €7,50 voor zo'n 
snertbal. Voor een knijpvo- 
geltje met zo'n eng staart- 
je betaal je de hoofdprijs! 
Ik heb ze nog steeds. Niet 
weggooien dus. 

Voordat ik alles op een rij 
heb staan. Is de Kerst bijna 
weer voorbij. Een nacht- 
merrie die ééns uitkwam 
is de-boom-die-omviel. 
Wég Kerstsfeer. Zou een 
kunstboom soms een op- 
tie zijn? Met een spuitbus 
dennengeur? Toch maar 
niet. Ondertussen staat er 
een boom in de tuin. Ja, 
tóch een echte. Groot. En 
breed. 

Dit jaar komen er gouden 
ballen in. Algemeen be- 
sluit van de feestcommis- 
sie. Dat ben ik dus. Pret- 
tige feestdagen. o 17-12 18-12 18-12 18-12 18-12 20-12 20-12 WEEK 50 • 2005 Kinderkerstmusical door de 
Zandvoortse 'Kinderen van de Kust'. 

Hervormde kerk, aanvang 17.00 uur. 

Toegang is gratis. 

Live Jazz in Hotel Esplanada. 

Mainstream Jazz Combo, 

aanvang 16.00 uur 

Classic Concerts in de N.H. Kerk, 

'Kerst met genoegen', aanvang 

20.00 uur 

Stand up Comedy in Circus Theater. 

Lambert Jan Koops en Kristel 

Zweers, aanvang 20,15 uur 

Steppen met SwingSteesjun, 

door de Kennemerduinen 

(zie advertentie op deze pagina) 

Salsa danslessen in Take Five 

aan Zee met Live muziek. 

Aanvang 20.00 uur 

Kerststuk maken: Anja Kerkman 

geeft een workshop kerststuk 

maken. Een biedemeier model, met 

diverse soorten groen en natuurlijke 

kerstmaterialen. 

U kunt kiezen uit de ochtend van 

9.30 tot 1 2.00 uur of avond 20.00 tot 

22.30 uur. Prijs inclusief materiaal is 

€ 32,50. Opgeven bij 

AKZA, Flemingstraat 180, 

tel. 57 17 113. 

Filmclub Simon van Collem 'Bad 

Santa' in Circus Zandvoort, 

aanvang 19.30 uur 

Kerstconcert door het Zandvoorts 

vrouwenkoor. Gebouw De Krocht, 

aanvang 20.00 uur. Toegang is 

gratis en vol is vol. f 
Live entertainment bij Holland Casino Zandvoort 

Onderstaand vindt u het live 
entertaimentprogramma voor week 49/50: 

Vrijdag 16 december 

Live muziek van 'Tommy Thomson'. Zanger en 
saxofonist met zeer veelzijdig repertoire zoals Dance 
Classics, Good old motown Soul, Funk, Nederlandstalig 
etc. Aanvang 21.00 uur 

Zaterdag 17 december 

Live muziek van 'Trio Griffin'. Aanvang 21.00 uur 

Woensdag 21 december 

Ladies Day met optreden van Nederlands Musical 
Ensemble: Live muziek 'A Christmas Celebration'. 
Gratis entree en drankje. Aanvang 21.00 uur 

Donderdag 22 december 

Nederlands Musical Ensemble: Live muziek 'A 
Christmas entree en drankje. Aanvang 21.00 uur 

Openingstijden: dagelijks van 12.30 tot 3.00 uur. 
Entreevoorwaarden: ^^p^^ 

minimumleeftijd 18 jaar "HOLLAND 

en geldig identiteitsbewijs. (ASINO •» 
ledere Zaterdag 
van 9.00- tot 1 1 .00 uur 

20% korting 

op het gehele assortiment! 

(Uitgezonderd geneesmiddelen en babyvoeding tot 6 maanden) Haltestraat 10e • 2042 LM Zandvoort 
Tel.: 023-5732268 CT L M tu F d Grand Café flt Restaurant 

kerstavond en beide kerstdagen 

geopend met een kerstdiner 
samengesteld door jan hoe boer 

Reserveer tijdig. Maandag 17 Dec. 

Juttersmenu Q t OO euro 

mexicaanse wrap met frites en salade 

Donderdag 22. Dec. Game Night 

Play Station Contest On Big Screen 

schrijf je nu in!! 

movie diner 7 dagen per week i.s.m. 

cinema zandvoort 
3 gangen diner met b ioscoop kaart 

1 9,00 EURO 

RESERVEREN VIA CINEMA ZANDVOORT 

TEL, 023 -57 166 86 D U VOOR heer info Tel 023 - 57 1 37 22 
WWW, CAFENEUF.NL 
wine SWINGSTEESJUN AGENDA 

• Zondag 18 dec. Steppen 
met SwingSteesjun, door de 
Kennemerduinen. 

• Bruisend Oud- en Nieuwfeest in 't 
Spaarnehuys. 

• NIEUW, vanaf zaterdag 7 januari 
2006: SwingSteesjun Gouwe Ouwe: 
elke 1 e en 3e zaterdag een 'feest der 
herkenning' met muziek uit '60, '70, '80 
in station Haarlem. 

• ALWEER 1 JAAR: elke vrijdag Swingen 
in station Haarlem. 

Kijk op www.swingsteesjun.nl 
of bel 06 -1893 8260 Stepevenement met 
SwingSteesjun 

Zondag 18 december organiseert SwingSteesjun, be- 
kend van het rookvrij swingen op station Haarlem, 
'Steppen met SwingSteesjun'. Het samen steppen is een 
leuke manier om aan de 
conditie te werken. Na 
een korte instructie volgt 
men een route door de 
Kennemerduinen naar 
Zandvoort en terug via de 
Grote Markt. Onderweg 
worden 3 horeca stops 
gehouden. Zondag 18december, 1 1 .45 
tot circa 16.30 uur. Start: 
stepwinkel FREEWHEELY, 
Santpoorterstraat 56 in 
Haarlem. Kosten: € 12,00 
inclusief step. Vooraf re- 
serveren is gewenst. Kijk 
voor meer informatie op 
www.swingsteesjun.nl of 
bel 06- 1893 8260. 
PvdA Verkiezingsprogramma PvdA 2006 

5 Prioriteiten 2010 Ad. 1 - Lokaal sociaal beleid 

Zandvoort dient klaar te zijn voor de Wet Maat- 
schappelijke Ondersteuning. De PvdA maakt zich 
zorgen dat steeds meer mensen in een maatschap- 
pelijk isolement komen. Wij willen d.m.v. maatwerk 
mensen stimuleren tot deelname aan sociale acti- 
viteiten. Stapsgewijze uitbreiding van de Een-lo- 
ketfunctie voor meerdere doelgroepen, zoals jong 
volwassenen, volwassenen, ouders met opvoedings- 
vragen e.d. 

Ad. 2 - Huisvesting 

Met name jongeren uit onze gemeente hebben moei- 
te om binnen Zandvoort een plek te vinden als zij 
zelfstandig willen gaan wonen. De PvdA wil dat het 
ingezette beleid, waarin nieuwkomers op de woning- 
markt uit de gemeente Zandvoort zich met voorrang 
kunnen vestigen in Zandvoort, wordt gecontinueerd. 
Bij nieuwbouw wordt gekeken naar voldoende huur- 
woningen en betaalbare koopwoningen en een even- 
wichtige verdeling over de verschillende wijken. 
Een gevarieerd aanbod op maat voor ouderen, zoals 
geschikte woningen, kleinschalige (ook intramurale) 
woonvormen, activiteitencentra en zorgsteunpun- 
ten. De gemeente stimuleert het bouwen van en re- 
noveren tot levensloopbestendige woningen 

Ad. 3 - Prioriteit bij lopende projecten 

De gemeente werkt op dit moment aan drie groot- 
schalige projecten: Middenboulevard, Nieuw Noord 
en het Louis Davids Carré. De PvdA vindt dat deze 
projecten eerst moeien worden afgerond 

Ad. 4 - Lokale politiek is van en voor de bevolking 

De gemeente heeft een regulerende en dienstverle- 
nende taak naar haar burgers. De PvdA vindt dat o.a. 
de volgende zaken verbeterd moeten worden: de af- 
handelingsprocedure van klachten, vereenvoudiging 
invulling formulieren, uitbreiding digitale dienstver- 
lening naar de burgers 

Ad. 5 - Een schoon een aantrekkelijk Zandvoort 

Zandvoort ziet er schoon, verzorgd en aantrekkelijk 
uit. Achterstallig onderhoud (ook buiten het cen- 
trum) wordt met hoge prioriteit uitgevoerd Hogendoorn lijsttrekker CDA Wethouder Hans Hogendoorn 
is door de ledenvergadering 
van het CDA afdeling Zand- 
voort/Bentveld gekozen als 
lijsttrekker én wethouderskan- 
didaat voor de komende ge- 
meenteraadsverkiezingen. 

De huidige fractievoorzitter 
Gert-Jan Bluijs staat op de twee- 
de plaats en de derde plaats 
wordt ingenomen door de eer- 
ste jongere van het CDA Gijs 
de Roode (21). De vierde plaats 
voor Andor Sandbergen (31) 
laat de gewenste verjonging 
van het CDA zien. 

Vorige week woensdag werd 
ook, na enige discussie en wat 
aanpassingen, het door het be- 
stuur voorgestelde verkiezings- 
programma aangenomen. De volledige kieslijst ziet er als 
volgt uit: 

1. Hans Hogendoorn (wethouders- 
kandidaat en lijsttrekker) 

2. Gert-Jan Bluijs (fractievoorzitter) 

3. Gijs de Roode 

4. Andor Sandbergen 

5. Don deGrebber 

6. Yvonne van Gennip 

7. Wouter Ingwersen jr. 

8. Anneke Koper-Kat 

9. Kees Mettes 

10. Juriaan Petter 

11. Ype Brune 

12. Gerard Kramer 
13.Thérèse Veldhuisen-Hasselman 

14. DickBos 

1 5. Minke van der Meulen-Heijink 

1 6. Gerard Versteege 

17. Piet van der Mije 

18. Marijke Bosman-Paap 

19. Peter Ingwersen 

20. Wendy Bluijs Wethouder overlegt met 
bewoners Middenboulevard Op 7 december was de derde van in totaal zes geplande 
bijeenkomsten met bewoners en ondernemers van de 
Middenboulevard. Zoals bekend heeft de gemeenteraad besloten 
voor het gebied in te zetten op een stedenbouwkundige 
vernieuwing volgens het DuinPlus-model. Dit keer waren de bewoners 
en ondernemers van het De 
Favaugeplein en het Badhuis- 
plein uitgenodigd. Zij waren 
massaal aanwezig. Het werd 
een intensieve bijeenkomst 
omdat er veel onzekerheid bij 
de bewoners is, bijvoorbeeld 
bij de verkoop van hun wo- 
ning. Ze gaven daar duidelijk 
blijk van. Projectwethouder 
Hans Hogendoorn vond het 
nuttig dit te horen. Het Middenboulevard project 
gaat binnenkort zijn tweede 
fase in. 

In januari zal de politiek van 
Zandvoort zich gaan buigen 
over enkele belangrijke stukken 
zoals de'second opinion'vande 
Bank Nederlandse Gemeenten. 
Deze leverde op verzoek van de 
raad een nadere studie naar de 
financiële uitvoerbaarheid van 
de plannen. €5000 éénmalige subsidie 
voor ZFM 

Het college heeft besloten aan de Stichting Zandvoortse Om- 
roep Organisatie (ZFM) een incidentele subsidie van maximaal 
€ 5.000,- toe te kennen. Deze subsidie komt ten laste van het 
Casinofonds 2005. De stichting had de subsidie aangevraagd 
voor het aanschaffen van (film)apparatuur met toebehoren ten 
behoeve van de uitzendingen van ZFM's Tekst-TV op de kabel. De subsidie wordt verstrekt 
onder voorwaarde dat vóór 
31 december 2005 een afre- 
kening en verantwoording 
bij de gemeente Zandvoort 
wordt ingediend én onder de 
voorwaarde dat onderhoud 
en vervanging van de appa- 
ratuur niet zal leiden tot ver- 
hoging van de aanvraag voor 
de jaarlijkse structurele ge- 
meentelijke subsidie. Met de 
subsidie kan ZFM een wens in vervulling laten gaan. Toen 
besloten werd om aan Tekst- 
TV te gaan werken, werd 
direct de mogelijkheid om 
'levende' beelden uit te zen- 
den onderzocht. Daarvoor is 
echter dermate professionele 
apparatuur nodig dat de vrij- 
willigersorganisatie dat niet 
zelf kan bekostigen. Met de 
subsidie kan deze apparatuur 
met toebehoren aangeschaft 
worden. 

MET OOG EN OOR 
DE BADPLAATS DOOR £ Kerststemming bij Danzee. 

Kerststemming 

Zandvoort komt langzaam 
aan in kerstsfeer. Het ene 
huis is nog mooier versierd 
dan het ander en aan de ge- 
vel van het Palace Hotel is de 
traditionele verlichte kerst- 
boom weer bevestigd. Er is 
een kerstboom bij de ingang 
van de Zandvoortselaan ge- 
plaatst, waarvan de kerst- 
lichtjes iets beter verdeeld 
zouden kunnen worden. 
Zelfs op het Raadhuisplein 
staat achter de hekken een 
kerstboompje. 

Ook de diverse horecaonder- 
nemers hebben hun bedrij- 
ven fantastisch gedecoreerd. 
U moet, wanneer het donker 
is, echt een rondje door het 
dorp maken en beslist langs 
Grand Café Danzee lopen om 
de mooie entree te bewon- 
deren. Verder hangen aan 
de gevels in de winkelstraten 
de jaarlijkse kerstversiersels. 
Enkele van de kersttekens 
geven geen licht, betekent 
dat soms dat de ondernemer 
niet meedoet aan deze actie 
of is de aansluiting gewoon 
stuk? 

Kerstverlichting 

Ook de kantelen van het 
oude stoomgemaal "De 
Cruquius" uit 1849 is voor- 
zien van verlichting. Zes jon- 
geren hebben op 9 decem- 
ber deze klus in opdracht van 
het museum geklaard. De 
jongeren van de organisatie 
Meerwaarde regio Haarlem- 
mermeer hebben dit gedaan 
in het kader van de natio- 
nale vrijwilligersdagen Make 
a Difference Day (MADD). 
De verlichting is tot in de 
tweede week van januari te 
bewonderen. Lift 

Het wordt een beetje een moe- 
deloos en langdradig verhaal 
over de stationslift. Want zoals 
iedereen zo langzamerhand wel 
weet zou, om de toegankelijk- 
heid van het station Zandvoort 
te verbeteren, in het station een 
liftinstallatie geplaatst worden. 
De streefdatum was december 
2005 maar de lift functioneert 
nog steeds niet. Hoewel? Als 
je het bord (zie foto) moet ge- 
loven wat op de voorgevel van 
het station is geplaatst dan weet 
je als buitenstaander niet beter 
of de lift werkt. Waarom al zo 
overhaast een tekst plaatsen 
als iets nog niet functioneert? 
Haastige spoed is zelden goed. 
Haastige spoed is zelden goed. 

Stationsplein 

In de raadsvergadering van 13 
december is door Wilfred Tates 
(VVD) een interpellatie inge- 
diend over het Stationsplein. 
Daarin staat dat het plein zoals 
het er nu uitziet geen visite- 
kaartje voor Zandvoort is. Alle 
hekken liggen omver, enkele 
dakramen van de fietsenstal- 
ling zijn ingeslagen en er liggen 
overal scherven. De bewegwij- zering wijst naar alle kanten 
en er wordt nog steeds ver- 
wezen naar de strandbus. De 
zienswijze van Tates is naar 
alle raadsleden gestuurd 
waaruit een leuke briefwis- 
seling is ontstaan met diver- 
se gedichten, die we u niet 
willen onthouden. 

Gedichten 

Volgens Wilfred Tates is dit 
een oud Zandvoorts ge- 
zegde: 'Krimpende wind en 
teveel wijn geeft rotzooi 
op het Stationsplein. Eet 
je daarna kaas en pruimen 
dan kun je het plein weer op 
gaan ruimen'. 

Ger Toonen (PvdA) reageer- 
de met een tegen-gedicht 
en die gaat zo: 'Drink den 
wijn bij alle winden, eet 
den kaas in overvloed. Laat 
u niet door schraalhans bin- 
den, wijn en kaas is altijd 
goed. En het smaakt juist ex- 
tra lekker, geschonken door 
de VVD. Door den onbetwis- 
te lijsttrekker, doe daar dus 
uw voordeel mee. Terwijl hij 
staat te interpelleren, zit- 
ten wij aan het bacchanaal. 
Vergeet dan niet om hem 
te eren, hij schonk het ons 
allemaal!' Twee raadsleden 
die zo goed kunnen dichten 
zonder hun hemdje op te 
lichten dat is toch echt een 
kerstwonder. 

Prima resultaat 

De overlast die vaak in het 
weekend door jong uit- 
gaanspubliek wordt veroor- 
zaakt is door het intensieve 
toezicht van de politie van 
de afgelopen twee maan- 
den duidelijk verbeterd. Dit 
meldt Jaap Hage, commu- 
nicatiemedewerker van de 
politie Kennemerland. Het 
toezicht zal in verband met 
de verwachte drukte rond 
de feestdagen in december 
nog worden voortgezet. 

Deze mededeling zullen de 
bewoners van de Vondel- 
laan en in het bijzonder 
mevrouw Terol zeker toe- 
juichen. Zeventien jaar lang 
werd uit haar kerstboom die 
in de tuin stond, de kerst- 
verlichting ontvreemd. Voor 
haar zal 2005, met inzet van 
de politie, een vredige Kerst 
worden. eetcafé \# 

B00MERA1IIG Wilt u met Kerst heerlijk dineren in Australische sferen 
dan gelieve van tevoren te reserveren. 

Wij zijn ook Kerstavond, de beide Kerstdagen 

en Oud en Nieuw geopend! 

Keuken tot 22.00 uur, ook a la carte. Eetcafé Boomerang 

Passage 46-48 • 2042 KV Zandvoort 
www.eetcafe-boomerang.nl • Tel.: 023-571 92 13 
Zandvoort 
rn 2GE RUCKE Paard- en Ponyrijlessen 

Buitenritten 

Binnenmanege 

Gediplomeerde instructie 

•••• FNRS rijschool met veiligheidscertificaat 

Pensionstalling 
Celegen aan de duinen en vlak bij het strand **** 

F.N.R.S. 
manege Prettige Feestdagen f L Heimanstraat 25 • 2041 BN Zandvoort • Tel.: (023) 57 12 885 

www.manegeruckert.nl • info@manegeruckert.nl Rosariro Voor de mooiste lingerie, 

de leukste feestkleding 

en de beste kado's 

kom je naar de Rosarïto's.' 

Grote Krocht 20b • 023-57 15 697 
Haltestraat 62a • 023-57 13 225 m i ^7/ 

"grgie I! /? M FRUIT Uw groenteman in Zandvoort 
met service en kwaliteit. 

GROTE KROCHT 25 

ZANDVOORT 
Tel.: 023 -5714404 ■Marcel Jémmm (ElflÈl 

vleesspeciatisl - traiteur ^Etfj 

Voor al uw Rollades, 

Fondue-Gourmet schotels, 

Wild & Gevogelte 

en de lekkerste kerst Specialiteiten 

kunt u kijken op: 

www.slagerijhorneman.nl 

Grote Krocht 7 • 2043 LT Zandvoort • Telefoon 023-5719067 BESTEL NU DE ZANDVOORTPAS 

zodat u vanaf 2 januari al kunt profiteren 
van de voordelen die deze Pas u biedt! P ZANDVOORT 

wwrfvom-fo'teito'ïiwt-Weft 
ftWMiW^'^«*<e«ir»* 9W f ltaaft ' 

2006 ZandvOOrtPas 2006 Achternaam + voorletter(s) 

Woonadres+huisnr. 

Postcode Telefoon 

Handtekening. 

Betaling: 
CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af 
bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 Vanaf 2 januari wordt de bestelde pas bij u thuis 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 bezorgd, tesamen met de 'ZandvoortPas Big 

Shopper' boodschappentas. 
Of PER BANK Met de aangehechte tegoedbon voor een 

maak het bedrag van €7,50 over naar de Zandvoortse Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 onder gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen. 
vermelding van 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij Voor meer informatie kunt u bellen met de 
duidelijk uw naam en adres. Zandvoortse Courant, tel. 57 32 752. 

Café Oomstee gaat weer open Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Het bekende café Oomstee aan de Zeestraat, gaat zaterdag weer 
open. Na een viertal jaren gesloten te zijn geweest, heeft onlangs 
een eigenaarswisseling ervoor gezorgd dat dit bekende café weer 
in volle glorie zijn plaats binnen de Zandvoortse horecawereld 
zal opeisen. Nieuwe uitbater Ton Ariesen: 
"Ik wilde al heel lang dit café 
hebben. Toen mij ter ore kwam 
dat het naar een projectont- 
wikkelaar zou gaan hebben 
we de knoop doorgehakt en 
het gered van de sloop. Ik wil 
hier weer de ouderwetse ge- 
zelligheid terugbrengen. Het 
zal een echte dagzaak worden 
die van 16.00 uur tot 01.00 uur 
geopend zal zijn, zeven dagen 
in de week. Ik zal niet veel aan 
het interieur vernaderen, dat 
zit dus wel goed. Alleen de toi- 
lettengroep heb ik rigoureus aangepakt. Komende zaterdag 
zal het dan gebeuren. Na veel, 
heel veel schoonmaken en schil- 
deren, zal de deur voor de eer- 
ste keer in vier jaar weer open- 
gaan. Ik wil wel benadrukken 
dat ik een café ga openen, geen 
restaurant. Aan 'etenswerk' zal 
ik alleen een bal gehakt, een 
gekookt ei en een tosti gaan 
verkopen." 

Ariesen is niet echt uit de hore- 
ca afkomstig. Als jonge jongen 
ging hij al bij de Marine en heeft 
daar 33 jaar gewerkt. Na zijn pensionering heeft hij nog, 
samen met zijn echtgenote, 
in totaal een jaar of 15 als be- 
drijfsleider bij de Corodex ge- 
werkt. Wel heeft hij ervaring 
in de horeca want al een aan- 
tal jaren bestiert hij de kantine 
van sv Zandvoort. Het is ook 
niet verwonderlijk dat Ariesen 
een bekende is, vooral binnen 
de Zandvoortse sportwereld. 
Hij is onder andere bestuurslid 
van Tennis Club Zandvoort en 
van sv Zandvoort en was vorig 
jaar captain van Nieuw Noord 
tijdens het Zandvoort 700 eve- 
nement 'Buurt aan de bal'. 

Ariesen: "Ik heb mijn hele le- 
ven hard moeten werken, nu 
is het tijd voor plezier." Met 
zo een instelling zal het zeker 
goed komen met café Oom- 
stee. Mooi menu voor 1991 centen 

Eetcafé de Boomerang heeft voor het winterseizoen een mooi 
keuzemenu samengesteld voor de prijs van slechts €19,91! 
Hiervoor krijgt u een driegangen menu met een keuze uit drie 
verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. 

Eetcafé Boomerang is een op de Zandvoortse bevolking en 

de Australische keuken met hun gasten wil onderscheiden, 

een knipoog naar de Franse Daarom is het idee geboren om 

gebaseerd restaurant dat zich nu eens een mooi menu voor 

voor de wintermaanden naar een schappelijke prijs te maken. Voor de 
Kennemer Golf Club te Zandvoort 

zoeken wij, ter versterking van ons team, een 

aankomend zelfstandig werkende kok m/v 

Reacties naar Fairy Golf b.v. 
Postbus 269, 2040 AG Zandvoort 
T.a.v. de heer B. Duivenvoorden 
Vaste, flexibele en vakantie opvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8 

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na schooltijd en 
in de vakanties. U kunt met een gerust hart afwezig zijn. 

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier 
• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten 

Informatie: AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort 

Tel.: 023 5717113 Als voorgerecht kunt u een 
keuze maken tussen, romige 
slakken uit de oven, gamba's 
pil-pil en rundercarpaccio. Ver- 
volgens laat men u kiezen als 
hoofdgerecht uit: een mooie 
entrecote met rode wijnsaus, 
gebakken zalm- en pangafi- 
let met Hollandaisesaus en 
kangoeroebiefstuk met een 
mooie saus. Deze hoofdge- 
rechten worden geserveerd 
met een fijne salade en grove 
frieten met lekkere mayonai- 
se. Ook voor de nagerechten 
mag u kiezen. Een innovatief 
nagerecht is 'ananascarpaccio 
met Australisch kokosijs', flin- 
terdun gesneden verse ananas 
met kokosschaafsel en heer- 
lijk. De eigenaren wilden een 
menu onder de €20,- brengen 
om de drempel laag te hou- 
den. Het bedrag van €19,91 is 
zo maar verzonnen, men ont- 
houdt het daardoor beter! 

Eetcafé de Boomerang, 
Passage 46/48, tel: 5719213 Word nu bezorger van 

deze krant en verdien 

een leuke zakcent 

Hele straten zitten op 

jou te wachten... 

als je bezorger bent 

van de Zandvoortse 

Courant. 

Bel 0251-67 44 33 

of mail naar 

info@zandvoortse 

courant.nl 

^Zandvoortse 

Courant Politiek Zandvoortse Courant in de aanloop 
naar de komende verkiezingen 

De Zandvoortse Courant zal de komende weken tot de verkie- 
zingen van 7 maart, iedere week één vraag aan de deelnemen- 
de politieke partijen stellen waarop zij kunnen antwoorden en 
zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van 
Zandvoort kenbaar maken. Deze week: 

Wat is een belangrijk speerpunt van uw 
partij voor de komende verkiezingen? GROENLINKS 

Het openbaar bestuur 

Wij willen ons sterk maken voor 
een transparant en efficiënt be- 
stuur dat een open relatie met 
de burger onderhoudt. Belang- 
rijke besluiten met verstrekken- 
de gevolgen voor de bevolking 
(zoals een fusie) dienen bijvoor- 
beeld door een referendum ge- 
toetst te worden. GBZ Gemeente Belangen Zandvoort 
heeft nog niet kunnen reageren 
omdat zij pas in januari hun ver- 
kiezingsprogramma vaststellen. 
Het is daardoor niet mogelijk 
om de eerste paar vragen om- 
trent het programma te beant- 
woorden. 

EZ] 

Een wijkgerichte aanpak 

Het CDA zet in op een wijkge- 
richte aanpak. Per wijk zijn een 
aantal speerpunten geformu- 
leerd, waarbij we ons focussen 
op de leefbaarheid, de open- 
bare ruimte van de wijken in 
Zandvoort en Bentveld. De bur- 
ger wordt gemotiveerd om te 
participeren bij nieuwe ontwik- 
kelingen in de wijk. 

OPZ 

Het sociale gezicht van OPZ 

Voor OPZ vormt solidariteit de 
basis voor verantwoord poli- 
tiek handelen. Op die basis wil 
OPZ een bijdrage leveren aan 
de verbetering van het leefkli- 
maat voor jong én oud. Bij de 
uitvoering van sociale wetten 
verlangt OPZ een klantvriende- 
lijke en respectvolle benadering 
van mensen. Verder een actief 
en ruimhartig kwijtscheldings- 
beleid, alsmede een goede 
opvang van sociale noodgeval- 
len. PvdA Lokaal sociaal beleid 

Zandvoort dient klaar te zijn 
voor de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. De PvdA maakt 
zich zorgen dat steeds meer 
mensen in een maatschappe- 
lijk isolement komen. Wij wil- 
len door middel van maatwerk 
mensen stimuleren tot deel- 
name aan sociale activiteiten. 
Stapsgewijze uitbreiding van de 
Een-loketfunctie voor meerdere 
doelgroepen, zoals jong vol- 
wassenen, volwassenen, ouders 
met opvoedingsvragen e.d. Meer aandacht voor de jongeren 

De grote vergeten groep in 
Zandvoort zijn de jongeren. 
Een eigen 'hangplek' voor de 
ouder jeugd is er niet. Vaak 
worden rondhangende jon- 
geren als overlast gezien en 
weggestuurd. Voor de jongere 
kinderen is er behalve de ver- 
dwaalde 'wipkip' ook niet veel 
aanbod. Het wordt tijd dat er 
in Zandvoort een speeltuinver- 
eniging komt. Overdag kunnen 
de jongere kinderen er zich uit- 
leven en 's avonds is het vereni- 
gingsgebouw een mooie plek 
voor de oudere jeugd. 
Volgens de WD lijstaanvoerder, 
Wilfred Tates, moet Zandvoort 
weer een eerlijke gemeente 
worden, wars van 'luchtfietserij' 
en nepotisme (vriendjespolitiek, 
red.), waar de inwoners comfor- 
tabel kunnen wonen en werken. 
De WD wil dat bereiken door 
een nuchtere benadering van 
alle problemen. Twee benen op 
de grond, een goede kennis van 
zaken bij de fractie, de beste 
kwaliteit die de partij kan leve- 
ren in het college van B&W en 
een grote opknapbeurt van alle 
zaken die door het huidige col- 
lege zijn verwaarloosd. 
Toko Bifltanq Rmbmm» Toko Bintang 

1 /oorgerecht: 2, x sushi s en langoustines 
InaoneSISCne Specialiteiten Hoofdgerecht: Tong of Kreeft op Japanse tvijze, 

met broccoli, worteltjes en witte rijst. 
Hakestraat 34, 2042 LN Zandvoort Nagerecht: vruchten cocktail Afhalen: € 35,- p.p. 
Restaurant: € 37, oO p.p. Bestel uw dierenbenodigdheden online en 
ontvang bij inlevering van deze advertentie 10% korting * op alle Royal Canin producten 

Alle andere aanbiedingen 
vindt u op onze website: 

www.petfood-express.nl 

De bezorgdienst van dierenbenodigdheden | 

(* één inzending per adres, geldig t/m 31-01-2006. 
Niet geldig in combinatie met andere kortings-acties) "DE BODE' 1 

Alles voor in 
en om het huis 

ook voor een origineel 
kerstkado! 

Bodeweg 2 * Zandvoort 
Tel.: 023-5718845 
dé DIERENSPECIAALZAAK alles voor 

Honden * Katten * Vissen 

Vogels * Knaagdieren 

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28 
2042 LX Zandvoort • 023-571 9345 

JONE IN ^JT 

Ai\invaaRT*X Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Door Nel Kerkman Welke interesses moet je hebben om als jongere je aan te mel- 
den bij een politieke partij? Sterker nog, hoe voelt het om op de 
zevende plaats van de CDA kandidatenlijst te staan? Het zijn één 
van de vele vragen die ik deze week stel aan Wouter Ingwersen, 
geboren op 7 juni 1987. Hij woont met zijn ouders en jongere 
broer Sjoerd (15 jaar) in Zandvoort zuid. 
Wouter Ingwersen. 

Studie 

Na de Oranje Nassauschool 
heeft Wouter zijn Havo di- 
ploma behaald bij het ECL te 
Haarlem. Nu studeert hij Ac- 
countancy aan de HES in Am- 
sterdam. In eerste instantie 
ging zijn interesse uit naar een 
artsenopleiding maar omdat 
de vakken economie, manage- 
ment en organisatie (M&O) 
hem beter lagen dan natuur- 
en scheikunde heeft hij geko- 
zen voor de studie accountan- 
cy. Deze studie duurt vier jaar, 
daarna heeft hij de mogelijk- 
heid om verder te gaan met 
een vervolgopleiding maar zo- 
ver zijn de plannen van Wou- 
ter (nog) niet. 

Interesses 

De sport van Wouter was voor 
mij vrij onbekend en dat vraagt 
om uitleg. Zijn favoriete sport de week indoortraining. Om de 
techniek onder de knie te krij- 
gen moet je een proeve van be- 
kwaamheid behalen want tech- 
niek is belangrijker dan kracht 
in deze sport. Wouter roeit in 
verschillende disciplines dat 
kan zijn: boordroeien (met 1 
riem) of scullen (met 2 riemen), 
beiden in teamverband of 
eventueel alleen roeien in een 
skiff (scullen). 

De tweede interesse van Wou- 
ter heeft ook met sport te ma- 
ken maar dan op het passieve 
vlak. Hij is helemaal gek van 
Formule 1 en volgt alle races, 
zelfs midden in de nacht, via de 
TV. Hij vindt het jammer dat de 
Formule 1 er niet meer in Zand- 
voort is en denkt dat het er 
ook niet van zal komen omdat 
de kosten voor de F1 als eve- 
nement te hoog zijn. Wel zou Het lijkt me geweldig wanneer 

de Formule 1 weer terug naar 

Zandvoort zou komen. is roeien en sinds een jaar is hij 
lid van de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging 'Het Spaarne' in 
Heemstede. Wouter vindt het 
een geweldige sport. Hij traint 
in de zomer minstens twee 
keer per week op het water. In 
de winter is er naast één keer 
op het water ook twee keer in Wouter het super leuk vinden 
om zelf eens een keer over het 
circuit te rijden. Een echte le- 
zer is Wouter niet, maar span- 
nende boeken zoals de boeken 
van Dan Brown boeien hem 
echter wel. Als het mogelijk is 
in het Engels om deze taal op 
peil te houden en eventueel te verbeteren. Films kijken vind 
Wouter ook leuk vooral ac- 
tiefilms zoals Scarface, Taxi, 
2 Fast 2 Furious etc, en films 
met inhoud waarover je nog 
een tijdje nadenkt zoals: The 
Godfather. 

Zandvoort 

Wat trek je nou zo aan om in 
de politiek te gaan, vraag ik 
nieuwsgierig. "Best moeilijk 
om daarop te antwoorden" 
vindt Wouter, "ik was al op 
jonge leeftijd en nog altijd, 
zeer geïnteresseerd in de po- 
litiek. Waarschijnlijk komt het 
omdat mijn vader jaren ge- 
leden wethouder is geweest 
voor het CDA. Ik ben nu on- 
geveer twee jaar lid van het 
CDA en zit een halfjaar in de 
schaduwfractie, dat betekent 
één maal per week vergade- 
ren en eventueel je mening 
geven, zo kom je er een beet- 
je in". 

Om de jongeren van 18+ te 
kunnen vertegenwoordigen 
vindt Wouter het belangrijk 
dat deze doelgroep bij de ko- 
mende verkiezingen op jonge 
kandidaten gaat stemmen. 
Wouter gaat, zeer diploma- 
tiek, niet in op de diverse 
onderwerpen zoals Midden- 
boulevard want daarover, 
vindt hij, heeft hij nog geen 
goed oordeel. Verder gaat hij 
niet uit in Zandvoort, hij gaat 
liever een biertje drinken bij 
vrienden. Als de mogelijk- 
heid er is om in de toekomst 
in Zandvoort te wonen zal 
Wouter dat zeker doen. Ook 
het buitenland trekt hem aan, 
vooral Italiëof een Engelstalig 
land. Wouter is een tevreden 
mens en vindt Zandvoort een 
ideale plek om te wonen. JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 

over jongeren in 
Zandvoort? Of wil je 
ook je zegje doen in 
deze rubriek en is je 

leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar? 

Mail dan naar 

de redactie: 

5732752 of redactie® 

zandvoortsecourant.nl 
Je bent jong en je wilt wat 

Maar wat wil je dan? Dat was de grote vraag tijdens de 
brainstormavond voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar op 
vrijdag 9 december bij AKZA. Het activiteitencentrum.dat is 
gevestigd in de Flemingstraat te Zandvoort-Noord, had deze 
avond op een grotere opkomst gehoopt dan 14 jongeren. 
Maar. dit is pas het begin. Door Mal Buwalda 

Wat is het toch heerlijk om 
in Zandvoort te wonen. In de 
zomer dan, want in de winter 
daarentegen is al die heerlijkheid 
soms ver te zoeken. Geen zon, 
geen strandweer, geen lekkere 
babes in korte rokjes of hunks 
in strakke shirtjes. Wel lege 
straten, verveelde gezichten en 
een hoop kou. Waarom zou je 
de straat opgaan als het zo koud 

is Er is toch niet veel te beleven 

in ons dorp. Thuis hebben we 
de computer met MSN, een X- 
Box of ander soort spel waar we 
ons de hele dag mee kunnen 
vermaken. 

Daar moet dus verandering in 
komen maar hoe gaan we dat 
aanpakken. Renz Koning en 
Lenna den Haak, beiden sociaal 
werker bij de welzijnsinstelling, 
geven jongeren in deze 
leeftijdscategorie de komende 
periode de kans hun stem te 
laten horen. Alleen met een 
goed plan, bestaand uit ideeën 
van jongeren om Zandvoort 
weer bruisend te maken, is het 
mogelijk om naar de gemeente te stappen en hen te vragen 
hieraan mee te werken. Daarom 
is het belangrijk dat iedereen 
die dit ook vindt en tussen de 1 5 
en 25 jaar oud is hier zijn/haar 
steentje aan bij gaat dragen. 
"Volwassen mensen denken vaak 
te weten wat jonge mensen leuk 
vinden. Maar meestal is dat niet 
zo. Daarom willen we van de 
jongeren zelf horen wat zij missen 
en graag zouden willen doen," 
aldus Koning. 

Met vragen als "Wie ben ik" en 
"wat betekent Zandvoort voor 
mij", komen de jongeren deze 
avond aardig los en geven hun 
mening. Ideeën als een skate- 
wedstrijd, een graffitimuur, 
verschillende workshops en chill- 
avonden zijn al geboren. 

Over de o zo leuke, maar helaas 
verdwenen feestjes in ons dorp 
gaat ook zeker nog gesproken 
worden. Maar wat zouden jullie 
nou nog meer willen zien en doen 
in Zandvoort? Denk daar maar 
eens goed over na en laat je horen 
bij AKZA. Meer info en contact: 
Renz Koning 57 17 1 13 bereikbaar 
dit/m vrij van 10.30 tot 17.30 uur. COMPUTERHULP AAN HUIS Kennemer 
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF 

no cure no pay - NU ! 25% korting op het eerste uur BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl cnG mSI WORLPWIDE , GROEP 
CNG Groeo 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep . ril msi: 3C41BD Hm 
T D23-HIH 


HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON FOTO MENNO GORTER Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal • Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal 

• Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal (30x45 cm) 
- Batterijen - Pasfoto's - Fotoalbums - Portretfoto graf e Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600 

www.fotomennogorter.nl RADIO TV v r m s ^MflfoW* Fn*mt mrfTuatïcrhwrP Zondag 

08:00 Countrytrack (H) 
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00 Zondag in 

Kennemerland 
17:00 Eurobreakdown 
19:00 ZFM Klassiek 
21:00 Tepp Zeppi 

Maandag 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 

23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) 

of 
Gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed 

Woensdag 

18:00 Tracks & Facts 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed Donderdag 

18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

17.00 Je weekend in met ZFM 
19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT 

Zaterdag 

08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen 

Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 NightWalk 

106.9 (ether) & 104.5 (kabel) Dutch Coast Radio 

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 
uur per dag 7 dagen per week. 

Dagelijks: 
08.00 uur- 
12.00 uur- 12.00 uur Klassieke muziek 
18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de 
60- 70- en 80 er jaren 
18.00 uur - 22.00 uur Klassieke avond muziek 
22.00 uur - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht 
heen 

Om de week op woensdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur 'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit 
"Het Wapen van Zandvoort". www.dutchcoastradio.nl RTV N-H 

RADIO+TV NOORD-HOLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie Noord 
Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële rampen- 
zender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of: FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl Film Bad Santa, De ranzige 
schoot van de kerstman Bil lv Bob Thornton speelt de smerigste kerstman uit 
de filmgeschiedenis in Bad Santa, die kerstfilm en anti- 
kerstfilm in één is. Bad Santa is door zijn 
vuigheid een 'verfrissen- 
de' kerstfilm vol met vlijm- 
scherp geschreven oneli- 
ners over lilliputters, over 
zwarte lilliputters, over 
zwarte lilliputters in een 
elfenpakje, over zwarte 
elfenpaklilliputters die 
samen met alcoholistische 
nepkerstmannen de klui- 
zen van warenhuizen kra- 
ken, nepkerstmannen die 
dikke vrouwen graag van 
achteren nemen. En dan 
dus dat dikke, lelijke en 
achterlijke kind op zoek 
naar een surrogaatvader, 
maakt niet uit wie, maakt 
iet uit hoe marginaal, 
lervers en levensmoe. 
Met als climax een boks- gevecht waarbij de drie 
elkaar knock-out slaan. 

Kerstfilm, anti-kerstfilm, 
eigenlijk is Bad Santa het 
allebei. Dat krijg je met 
een hoofdpersonage dat 
te ranzig is om bij op 
schootte gaan zitten maar 
ergens tussen zijn ver- 
dorde lever en verdraaide 
darmen toch een hart van 
goud heeft zitten. 

Hoe wrang of vies de film 
ook mag zijn, uiteindelijk 
draait het ook hier om 
wat Vrede op Aarde en 
gun je zelfs de smerig- 
ste kerstman uit de film- 
geschiedenis maar al te 
graag zijn happy end. 
Filmprogramma 

15 t/m 21 december 

Do/Vr/Za/Ma/Di/Wo 

13.30 

Zondag 1 1 .00 

IGriezelbusi 

© Durf JiP Do/Vr/Za/Ma/Di/Wo 
15.30 
Zondag 13.00 

Harry Potter I 

en 

de Vuurbeker 

■ - Daniel Radcliffe 
I© Ralph Fienties [Do/Vr/Za/Ma/Di. 20.001 

Woensdag 21.15 

| Harry Potter 

the Goblet of lire 

^ Daniel Radcliffe 
Hff Ralph Fiennes MOVIEDINNER 

!■■■■■■■■■■■■! 

Bioscoopkaart en 
3-gangen diner 
€19,00 fAFE^EUF Wo. 19.30 Filmclub 

Billy Bob Thornton 

is 

|Bad Santa 

I© Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl 
Horoscoop s& rr ™-« 

^ Pak zaken die je even opzij 

had geschoven weer op. On- 
der invloed van de maan heb 
je er nu meer behoefte aan 
je onafhankelijkheid en indi- 
vidualiteit te bewijzen. Denk 
eens aan een nieuwe sport, 
hobby of cursus. Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 fltëft) Ram 

^^ 21 mrt. - 20 apr. 
Maak er een ontspannen week 
van in goed gezelschap. Pieker 
niet als je verwijderd bent van 
huis en haard. Je zult mensen 
ontmoeten die begrip hebben 
voor je wensen en dromen. 

<b£^> Stier 
^fS 21 apr. -20 mei 
Je bent deze week in een goed 
humeur. Blijf echter wel voor- 
zichtig en neem geen voortij- 
dige beslissingen. Een toevallige 
ontmoeting kan grote gevolgen 
hebben. 

sj^a Tweelingen 
m 21 mei -20 juni 
Hetgene waarvan je dacht dat 
het nooit zou gebeuren komt 
nu toch wel dicht in je buurt. 
Ga er zorgvuldig mee om en het 
zal misschien nog wel eens heel 
mooi uit kunnen pakken. 

•êpk Kreeft 
^0 21 juni -22 juli 
De drukte waar je de afgelopen 
tijd in hebt verkeerd lijkt op zijn 
einde te zijn. Ga nu maar lekker 
genieten van de vruchten die 
het heeft afgeworpen. Kerst is 
helemaal jouw ding en je kunt 
je hier nu lekker op gaan voor- 
bereiden. ?Mf Leeuw 
Ür 23 juli - 22 aug. 

Je bent nogal in de wolken van 
iets of iemand maar vergeet 
niet wat er verder om je heen 
gebeurd. Al plannen voor kerst? 
Vergeet niet dat dit een perfect 
moment is voor een herrenin- 
ging die je eigenlijk al te lang 
hebt uitgesteld. 


C-;, Maagd 

23 aug. - 22 sept <3 Rivalen kunnen op je zenuwen 
werken. Een boze reactie is pre- 
cies waar ze op wachten dus 
gun hun dat plezier niet. Blijf 
op eigen terrein en bewaar je 
energie voor betere zaken. 

Q, l . Weegschaal 

A-é 23 sept. - 22 okt. 
Na een stormachtige periode 
keert enige emotionele stabili- 
teit terug. Haal diep adem want 
er wacht je een nieuwe golf van 
veranderingen. Maak er gebruik 
van als je op het juiste moment 
op de juiste plaats bent. 

:.-;'>;. flj Schorpioen 
®L> 23 okt. - 22 nov. 
In deze tijd van het jaar kan 
werkdruk zwaar zijn, maar je 
moet ook tijd uittrekken voor 
plezier. Zorg ervoor fit te blijven 
om aan te kunnen waaraan je 
mee wilt doen. Steenbok 

22 dec. -20 jan. 
Je bent de laatste tijd wat 
afgeleid van je werk/studie. 
Vergeet niet dat het erg 
belangrijk is dat je je volop 
concentreerd en inzet. Je 
wilt toch geen scheve ge- 
zichten? 

Q{i\ Waterman 

©|\ 21jan.-19feb. 
Iemands nieuwsgierigheid 
kan je ergeren. Gelukkig 
ben jij iemand die zich niet 
op de kast laat jagen. Houd 
een zakelijke deal af. ...er 
zitten te veel verplichtingen 
aan vast en dat gaat je ze- 
ker opbreken. 

Q/sQi Vissen 

&* 20 feb. - 20 mrt. 
Deze week bestaat uit beslis- 
singen nemen. Hou je hoofd 
koel, zo gaat dit je het mak- 
kelijkst af. Op maandag 
wordt je verrast door iets of 
iemand waarvan je het ze- 
ker niet had verwacht. Kook eens anders 

wekelijkse kookrubriek Bereiding: 

Kook de spaghetti en de dop- 
erwtjes samen in ruim kokend 
water met een snufje zout en 
een scheutje olie gaar (kooktijd 
8-10 minuten, volgens de aan- 
wijzingen op de verpakking). 
Afgieten, laten uitlekken en 
mengen met wat (vers gema- 
len) peper. Pel en snipper on- dertussen de ui en de teentjes 
knoflook. Verhit 2 eetlepels olie 
in een wok of diepe braadpan 
en bak de ui en knoflook ca. 5 
minuten op een laag vuur. Voeg 
de spaghetti, de doperwtjes en 
de slagroom toe en meng het 
geheel goed door. Haal de pan 
van het vuur en schep de zalm- 
blokjes en het basilicum erdoor. Voeg zout en peper naar 
smaak toe. Schep de spag- 
hetti in 2 warme diepe bor- 
den en leg op elk een partje 
citroen (knijp de citroen aan 
tafel uit). Tip: voeg 100 g 
gepelde garnalen toe. D ERVAN 
DE WEEK 
Dit is onze lieve Joy! Een beetje op leeftijd maar daardoor niet 
minder lief. Ze is een gesteriliseerde teef van 9 jaar. Met an- 
dere honden kan ze niet heel goed opschieten. Ze is dan vrij 
bijdehand. Met reuen gaat ze beter om 
dan met teven. Joy is hier ge- 
komen omdat haar eigenaar 
ging verhuizen naar het bui- 
tenland en Joy niet mee kon. 
In het begin vond ze het hier 
maar niks, maar toen ze even 
de tijd had gekregen om te 
wennen, werd ze een echte 
knuffelkont. Aandacht, aan- 
dacht en aandacht, dat is 
het enige woord dat in haar 
boekje voorkomt. Borstelen 
is geen probleem, maar wel 
heel hard nodig. Joy kan niet 
bij katten geplaatst worden, want daar reageert ze heel 
fel op. Met kinderen zal ze 
waarschijnlijk wel goed om- 
gaan, ze zullen haar wel rus- 
tig moeten benaderen. Of 
ze alleen kan zijn weten we 
niet. De eigenaar nam haar 
altijd mee, als hij weg ging. 
Joy zit hier al een maandje 
en dat is lang genoeg voor 
haar dus wie heeft er nog 
een mandje vrij voor deze 
lieve knuffeldame, zodat ze 
met de kerst lekker voor de 
openhaard kan liggen of met 
de kerstboom kan spelen. Kom gerust langs in de Keesomstraat 5. Open van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur, tel: 023- 
5713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl. 'Recept PASTA MET GEROOKTE ZALM 

Hoofdgerecht voor 2 personen 

Benodigdheden: 

100 g gerookte zalmblokjes 

200 g spaghetti (of enige andere pastasoort) 

225 g doperwtjes (diepvries) 

zout, peper 

olijfolie 

1 kleine ui 

2 teentjes knoflook 
6 eetlepels slagroom 
4 eetlepels fijngehakte basilicum 
2 partjes citroen 
judoka 

2 
7 


5 


5 


3 
2 
1 
8 
7 
4 
4 
8 


1 


3 
8 


6 
4 


9 
6 


3 


9 
4 
4 
7 
5 
3 
5 
3 


7 


6 


7 
5 

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vullen. 
Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor in de rijen, één 
keer in de kolomen en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkant- 
jes. De oplossing wordt volgende week gepubliceerd. Oplossing week 49: 9 


8 


2 


1 


5 


7 


4 


6 


3 


1 


3 


6 


4 


2 


8 


9 


5 


7 


4 


5 


7 


3 


9 


6 


2 


1 


8 


3 


9 


5 


7 


8 


1 


6 


2 


4 


6 


4 


8 


2 


3 


9 


5 


7 


1 


2 


7 


1 


5 


6 


4 


3 


8 


9 


8 


2 


4 


9 


1 


5 


7 


3 


6 


7 


1 


3 


6 


4 


2 


8 


9 


5 


5 


6 


9 


8 


7 


3 


1 


4 


2 O 
direzione: passage 2-4 Zandvoort 

Alfredo Caramante Tel. 5716785 
Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill 

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig 2006! 

Wegens vakantie gesloten van 
19-12-05 tot 5-1-2006 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort • 023 - 571 64 50 
Take Fïve 

PtmiAH&ft êtXAwPAVivotiv AA* zsi 

Boulevard Paulus Laat, Paviljoen 5 Zandvoort 

Keuzemenu 17 t/m 30 december €24,50 

Tagliatelle met gerookte zalm en gerookte zwaardvis 

geserveerd met een basilicumroom 

of 

Salade met kalkoenfilet 

met een dressing van sinaasappel en hazelnoot 

of 

Carpaccio van rode bieten met geitenkaas 

met spinazie en lavendelhomng 

Gebakken Victoriabaars 

met een Provengaalsetomatensaus 

of 

Blackenend rib-roast in cayunkruiden gebakken 

met een koude saus van mosterd, bieslook en knoflook 

of 

Combinatie van wintergroente en pommodori 

gegratineerd in de oven met mozzarella en paddenstoelen! sotto 

♦ 

Dessertkeuze van de dinerkaart 

EERSTE KERSTDAG 7 GANGENDINER € 59,50 
TWEEDE KERSTDAG 4 GANGENBRUNCH € 39,50 

voor reserveringen 023 - 5716119 / info@tfaz.nl 
ANDVOORT 

ryl C poort voorde' bej& voor iekn Heeft u al een ZandvoortPas? 

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook vanaf januari van 
vele voordelen! Vul snel de bon in op pagina 6! 

UITNODIGING 

DE AVONDEN ZIJN LANG EN DONKER, MAAR IEDERE 

DINSDAGAVOND IS HET BIJ TAKE FIVE EEN BEETJE 

ZOMER MET DE SUCCESVOLLE DANSLESSEN O.L.V 

MAMBOMIKE 

DE VIJFDE CURSUS IS HALVERWEGE 

DIT EERSTE LUSTRUM GAAN WE VIEREN OP 

DINSDAG 20 DECEMBER VANAF 20.00 UUR MET 

LIVE MUZIEK VAN DE BAND WILLY LATINO 

ALLE (VOORMALIGE) CURSISTEN ZIJN VOOR DEZE AVOND 

UITGENODIGD, MAAR OOK ANDERE BELANGSTELLENDEN 

ZIJN VAN HARTE WELKOM 

19.00 uur: Les voor Beginners II 

(kun je meteen zien hoe MamboMike les geeft) 

20.00 - 23.30 uur: optreden Willy Latino 

Tussen de optredens worden Workshops gegeven over de 

verschillende Salsadansstijlen, waaraan iedereen gratis kan meedoen 

Voor hapjes wordt gezorgd 

DUS UIT DIE LUIE STOEL, WEG BIJ DE T.V. 

HET IS ZOMER BIJ TAKE FIVE 

BOULEVARD PAULUS LOOT, PAVILJOEN 5 

023-5716119 / ENFO(a)TFAZ.NL/ WWW.TAKEFIVEAANZEE.NL Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 
Door de Mystery Guest De belofte die ik in het verleden heb gedaan om voor een tweede 
keer te gaan eten als de nieuwe kaart bij restaurant Maranello 
gereed zou zijn, heb ik helaas tot op heden niet kunnen inlos- 
sen. De reden hiervoor is dat de nieuwe kaart waarschijnlijk nog 
niet gereed is, althans ik zie nog steeds dezelfde gerechten op 
de kaart buiten staan. Maar ik hoor wel heel goede berichten 
over de zaak. Daardoor ben ik in de gelegenheid om een andere 
belofte in te lossen en wel bij restaurant De Albatros. Mr» 
Hf:* . rf 


ïjm^ RT; 


MflHE| 
lt X f$S 


■ Kfii ■ 


ï JÊÈÊÊ 


Ik De Albatros. De zaak heeft een doorstart ge- 
maakt en heeft, na mijn laatste 
bezoek, ook de beloofde voor 
een nieuwe menukaart in laten 
gaan. Omdat mijn gehele fami- 
lie inmiddels naar het oosten 
is verhuisd (wat mij toch een 
beetje eenzaam gevoel geeft) 
valt het me af en toe zwaar om 
een juiste partner te vinden om 
mee uit eten te gaan. Dus heb 
ik voor deze avond maar weer 
eens een nieuwe bron aange- len en paling, oesters koud of 
gegratineerd, kikkerbilletjes en 
escargots. Hoofdgerechten o.a.: 
gebakken tong in drie maten, 
tarbotines twee stuks, kabel- 
jauw met knoflook en gember, 
cöte de boeuf, lamsrack en bij de 
wildgerechten van het school- 
bord: hazenrugfilet, fazant, 
hertenpeperen een hertenrack. 
Helaas staat er op de kaart te 
weinig informatie over wat er 
bij geserveerd wordt. Klaas koos Ondernemers: Let op uw Saekl boord en wel in de persoon 
van Klaas. Klaas is een lekker- 
bek wat je kunt zien aan zijn 
figuur. Één meter zesenzestig 
lang en ook zo breed. Hij was 
benieuwd hoe groot de porties 
bij De Albatros zouden zijn. 
We bestelden een rode port 
(€2,90) en een glaasje rode 
huiswijn (€3,25) en kregen 
daarbij lekker warm brood met 
de aïoli die ik de vorige keer al 
beschreven heb en weer erg 
lekker was. 

De nieuwe kaart: hij is wat min- 
der spectaculair dan de oude 
kaart. Voorgerechten o.a.: Cea- 
sar Salad, Hollandse garnalen- 
salade, zalmtaartje met garna- voor een half dozijn oesters (5 
nullen) voor (€22,50) en ik koos 
voor de Ceasar Salad (€9,50). 
De oesters werden keurig op ijs 
geserveerd en waren bijzonder 
lekker. Ze waren goed open- 
gemaakt, want gelukkig zat er 
geen enkele vorm van gruis in. 
Mijn salade was heel decoratief 
opgemaakt; in een grote gegra- 
tineerde krul van gegratineerde 
Parmezaan lag de salade met 
de juiste dressing die zo speci- 
fiek bij deze salade hoort. We 
dronken hierbij witte huiswijn 
die er uitstekend bij smaakte. 
Klaas had als hoofdgerecht de 
hazerugfilet (€22,50) besteld, 
mooi rood/rosé gebakken vlees 
met een prima wildgarnituur. Hij was erg tevreden en vooral 
met de vers gemaakte rode 
kool. Mijn cöte de boeuf in ei- 
gen jus (€22,50) was rood zoals 
gevraagd, goed van grootte 
en lekker mals. Ik kreeg daar- 
bij gegratineerde witlof en 
gebakken aardappeltjes. Op 
aandringen van Klaas namen 
we ook nog een nagerecht en 
ik koos voor de crème brülée 
(€7,50) en nam daar een glaas- 
je Pedro Ximénez (€5,50) bij. 
Onze gastheer brandde aan 
tafel de suiker mooi knapperig 
en de smaak van dit nagerecht 
in combinatie met dat godde- 
lijke drankje smaakte hemels. 
Klaas nam de crêpes Suzettes 
(€7,50), die aan tafel werden 
klaargemaakt (waar doen ze 
dit in Zandvoort nog) en vol- 
gens Klaas op de juiste manier 
waren bereid. Hij zat zichtbaar 
te smullen. 

De bediening die wij deze 
avond mee mochten maken, 
was heel deskundig. Je merkte 
meteen dat deze heer al jaren 
in de betere restaurants had 
gewerkt en duvels goed wist 
waar hij het over had; "een 
openbaring". Voor het ge- 
halte van de zaak mogen er 
voor mij toch wel wat specta- 
culaire gerechten op de kaart 
bijkomen en wat "gewone" 
bistrogerechten van de kaart 
worden afgehaald als dit ten- 
minste niet ten koste gaat van 
de kwaliteit. Als de nieuwe 
eigenaren op dit niveau door- 
gaan, beloof ik ze dat over 
een poosje de zaak weer zijn 
oude en vertrouwde glans te- 
rug heeft. 

Mijn stukje teruglezend stuit- 
te ik op de woorden: Godde- 
lijk, Hemels en Openbaring, 
dat mij onbewust het gevoel 
van Kerst geeft. Ik ben, geloof 
ik, toch meer een familiemens 
dan ikzelf zou willen toegeven 
en ik moet er niet aan denken 
om de aankomende Kerst zon- 
der mijn familie te vieren. Er- 
ger nog, is mis ze allemaal elk 
uur van de dag. Heel even be- 
kruipt mij het gevoel om ook 
te verhuizen naar de Wijzen 
uit het Oosten. Ik voel me ook 
zo verdomd alleen. 

Onderweg naar huis zag ik 
Klaas bij Chef Amigo in de 
Haltestraat, zittend achter een 
groot bord patat met kroket- 
ten ernaast. Ik hoop voor hem 
dat hij niet breder wordt dan 
lang. "Zandvoort biedt u meer dan strand alleen" 
Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen. ^\ Wijn onder de loep 

Tijdens de wintermaanden, als het buiten echt guur is, kan ik zo 
genieten van de warmte en gezelligheid in huis en daarbij van die 
typische winterlekkernijen zoals gevuld speculaas en warme cho- 
colademelk met slagroom. Maar ook is dan weer de tijd aangebro- 
ken voor het drinken van een mooi glas port bij de open haard. Port wordt gemaakt van inheem- 
se druivensoorten die op de 
hellingen langs de Douro-rivier 
groeien en is een zogenaamde 
versterkte wijn, wat zoveel wil 
zeggen als dat er tijdens de gis- 
ting wijnalcohol wordt toege- 
voegd waardoor een deel van de 
suiker uit de druiven niet vergist. 
Dit geeft port zijn zoete smaak. 
De toevoeging van wijnalcohol 
zorgt ervoor dat de port een ho- 
ger alcoholgehalte heeft. 

Bij Hans Moolenaar Wijnkoperij 
heb ik twee soorten port ge- 
kocht, een ruby en een tawny 
port. Beide typen behoren tot 
de zogeheten blended-ports. 
Een blended-port is een meng- 
sel van wijnen van verschillende 
jaargangen. Zo ontstaat een 
port met nagenoeg altijd een 
identieke smaak, een soort huis- 
port. Bovendien heeft deze port 
lang genoeg op vat gerijpt en 
ontwikkelt hij zich niet meer op 
fles. Het bewaren van een der- 
gelijk fles heeft dus geen enkele 
zin want beter worden doet hij 
niet. 

Wat is dan nu het verschil tus- 
sen een ruby en een tawny port? 
Een ruby is een relatief jonge 
port met een diepe robijnrode 
(=ruby) kleur die veel fruit heeft 
in de geur en de smaak en daar- 
door uitermate geschikt is om als 
aperitief gedronken te worden. 
Een goede tawny is een ruby 
port die vele jaren gerijpt heeft 
op vat en door dit rijpen z'n ro- 
bijnrode kleur heeft verloren en 
hiervoor in de plaats een minder 
diepe kleur heeft gekregen, een 
beetje 'tanig' (=tawny). Deze 
tawny port is vooral geschikt om 
als digestief te worden gedron- 
ken. De eenvoudige klasse taw- 
ny echter wil nog wel eens een 
mengsel van ruby en witte port 
zijn hetgeen gewoon betekent 
dat we genept worden waar 
we bij staan! Het is dan ook een 
schande dat een dergelijk pro- 
duct onder de naam port mag 
worden verkocht. 

Er zijn meerdere soorten port die 
horen tot de ruby- of tawny types. 
Zo kennen we nog de Vintage 
port, de Late Bottled Vintage, de 
Vintage Character port en de Col- 
heita port waar ik nog wel eens 
uitgebreider op terugkom. Misschien is het leuk om eens 
een thuisproeverij te houden 
met bijvoorbeeld verschillen- 
de (eenvoudige) ruby ports. 
Haalt u dan een ruby port bij 
de supermarkt, bij de slijte- 
rij en één bij een wijnkoperij 
om het verschil te proeven in 
kwaliteit. Daarbij kunt u dan 
diverse hapjes serveren om 
het proeven zo gezellig moge- 
lijk te maken. Zo zou u bij een 
ruby port onder meer belegen 
harde kazen, niet te zoute 
blauwschimmelkazen of kleine 
hartige borrelhapjes kunnen 
serveren en bij een tawny port 
noten, tiramisu (chocolade- 
dessert), Stilton kaas (klassiek 
duo met tawny port) of extra 
pittige kazen. Veel plezier met 
proeven! 

Quinta das Heredias - 
Ruby special reserve Porto 

Een port met een diep robijn- 
rode kleur die geurt naar rood 
fruit, kersen en pruimen. In de 
smaak komt de fruitigheid vol- 
ledig terug. Deze port heeft 
een volle en stevige smaak met 
een zachte nasmaak. Hij is niet 
te zoet maar mooi subtiel. Erg 
geschikt om als aperitief te drin- 
ken! 

Gekocht bij: Hans Moolenaar 
Prijs: € 8,65 
Kwaliteit/prijsverhouding: 8+ 

Quinta da Romaneira - 
Fine Tawny 

Deze tawny heeft een bleek 
roodbruine tint en is meer door- 
schijnend dan de ruby. Hieraan 
kan je duidelijk zien dat het een 
tawny betreft. Een redelijk com- 
plexe geur van gewelde prui- 
men, chocolade, hazelnoten 
en karamel. De smaak is romig, 
warm en zacht. Rijpe pruimen, 
wat kruiden en noten zijn dui- 
delijk herkenbaar. De port heeft 
kracht en lengte in z'n afdronk. 
Erg lekker en verrassend! Een 
goede aankoop. 

Gekocht bij: Hans Moolenaar 
Prijs: €11,95 
Kwaliteit/prijsverhouding: 9+ 

En vergeet u niet: over smaak 
valt niet te twisten. 

J. van Gelder 
(vinoloog) JoegosCaviscfi restaurant 

WU'B'RjOV'rfl'K 
3 gangen weekmenu 

dinsdag i/m vrijdag 

vis of vlees 

€11,75 

Vraag ook naar ons 
Kerstmenu! . Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten) ZARAS BY NIGHT! 

VRIJDAG 30 DECEMBER 2005 

Gezellige Griekse avond met Live Muziek 
ZARAS 
GRIEKSE SPECIALITEITEN • CAFÉ RESTAURANT 

LEKKER ETEN, OOK OM AF TE HALEN! 

HALTESTRAAT 7 • 2042 LJ ZANDVOORT 
TEL. ; 023-571 66 31 3£wekerij 
<P. van 3C(ee\\ 

Kerstbomen 

Insteekgroen + materiaal voor 

het maken van 

Kerststukjes 

Kransen 
Kerststukken 
Kerststerren 

Azalea's 
Cyclamen e.d. 
Bollen op pot 

Speciale prijs Orchideeën 

van Stolbergweg 1 
Tel. 57 170 93 
Taj Mahal Glorious 

tjespecialiseera in 

* Vis 

* Vlees 
Vegetarisch Indiaas & Sri Lankaans Restaurant 

Zeestraat 38 - Zandvoort 023 5733092 

www.glorioustajmahal.nl 

HiV ij il'iJJ -<ï, Zaterdag 
^K 17 december 
9 UVEMüSICjg 
lekker dansen met 

LANDSLIDE 
Hl ff APRIL 2006 Wij wensen iedereen 
smakelijke Kerstdagen! 

Haltestraat 46 • 2042 LM Zandvoort • Tel. 023-5737046 
Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Heden 
Theater 
Monopole Zandvoort had in het verleden een heus theater: theater 
Monopole. Het was gevestigd aan het Stationsplein en was in het 
televisieloze tijdperk een bron van vermaak voor de Zandvoorters. 
ledere week werden er showprogramma's geprogrammeerd, 
die voor volle zalen zorgden. In de Zandvoortse Courant van 13 
oktober 1934 lezen wij een aankondiging van het programma 
van die week. Monopole menu 

Hangt er bij het samenstellen van 
het dagelijkse maal heel veel van 
af, welke kok er in de keuken re- 
geert? Niet minder belangrijk is 
het voor onze ontspanning, wie 
de leiding heeft bij het opmaken 
van het programma daarvan. 
We schreven in het vorige num- 
mer van de Zandvoortse Courant 
reeds, dat de heer Kiefer er op 
bijzondere gelukkige wijze steeds 
in slaagt, om op de meest succes- 
volle wijze die taak voor ons op 
zich te nemen. Als bij goede win- 
terschotels weet hij steeds door 
pikante toevoeging een speciale 
afwisseling te brengen, die het 
Monopole Menu voor ieder tot 
een bijzondere attractie maakt. 
Ook zelfs, al wordt maar van een 
gedeelte van het geserveerde ge- 
bruik gemaakt. 

Het Monopole Menu van deze 
week biedt wel een zeer te appre- 
ciëren verscheidenheid, die aan 
aller verlangen ten volle voldoet. 
In de eerste plaats opent Phoenix 
deze avond haar winterseizoen 
met: 'Hans Hopper maakt carriè- 
re'. Het is een blijspel, waarbij aan 
Phoenix' beste krachten bij een goede keuze van de heer Dhoogc 
weer gelegenheid wordt gegeven, 
het kennen van het kunnen te 
tonen. Het programma vermeldt 
enkele nieuwe namen. Maar dat 
juist waarborgt een extra interes- 
sante avond. We weten immers 
van vroeger nog, hoe deze nieuwe 
sterren aan de Phoenixhemel altijd 
bijzondere verrassingen zijn ge- 
weest, Phoenix en Monopole. Dat 
geeft weer een extra avond van 
intieme gezelligheid. Een gezellig- 
heid, tot het afscheid laat na mid- 
dernacht gewaarborgd, omdat de 
niet te overtreffen balleiding van 
de heer Stol deze eerste Phoenix 
toneelavond besluit. 

De Zondagavonden zullen niet 
minder succesavonden worden 
dan de grote avonden in het zo- 
merseizoen. Kondigden we in ons 
vorig Monopole Menu aan, dat 
een proef genomen werd met 
'n extra Monopole-avond, thans 
kunnen we het succes daarvan 
melden. Het kon ook bijna niet 
anders of zo'n avond moest met 
groot succes slagen. De belangstel- 
lingvooravonden in dit genre was 
zo groot, dat Monopole ook hierin 
weer in de volle krachtsontwik- 
ETABLISSEMENT MONOPOLE keling gezien kon worden. Hoe 
kan het bijna ook anders. Het 
organisatietalent van de heer 
Kiefer, de volmaakte leiding van 
de heer Stol en de niet genoeg 
te waarderen medewerking van 
de nieuwe Monopole Band The 
Gold Stars in de meest harmoni- 
sche samenwerking. Behoeven 
we eigenlijk nog wel te zeggen, 
dat dit succes zondagavond her- 
haald zal worden? 

Deze avonden worden de extra 
'winterschotels' op de Mono- 
pole dis voor gast en inwoner 
en vreemdeling. Nieuwe attrac- 
ties o.a. het verkiezen van een 
danskoningin en kampioens- 
wedstrijden zullen de winterbe- langstelling aan Monopole blijven 
binden. Dan komt Dinsdagavond 
een Monopoleavond, die wel ex- 
tra de aandacht vraagt. Door het 
gezelschap van De Hagespelers 
wordt dan: 'Als ouders slapen...' op de planken van het Monopole 
toneel gebracht. Het programma 
van de heer Kiefer brengt wel een 
verscheidenheid naar ieders keu- 
ze onder de waarborg gemaakt, 
van: Monopole. 
VEH 

Vol verbazing wil ik reageren 
op het artikel in de krant dat 
ging over de actie, die de Ver- 
eniging Eigen Huis op hun site 
is begonnen om de parkeerpro- 
blematiek van vergunninghou- 
ders in kaart te brengen. Mijn 
verontwaardiging gaat uit naar 
de gemeentelijke spreekbuis 
de heer Ton van Heemst en 
dan vooral de absoluut baga- 
telliserende toon die hij hierin 
gebruikt. 

Al jaren maak ik mij druk over 
de uitvoering van het parkeer- 
beleid in o.a. de wijk waarin ik 
woon, de Admiralenbuurt. 
Wat is nu het probleem. Wij 
waren als buurtbewoners blij 
dat we na jaren een parkeer- 
systeem konden krijgen waar- voor wij dan gingen betalen. Iets 
dat wij o.a. door gesprekken met 
de toenmalige verantwoordelijke 
wethouder Hans Hogendoorn 
al onder de aandacht van de ge- 
meente hadden gebracht. De in- 
voering was geen probleem, bor- 
den plaatsen, acceptgiro's op de 
post, geld innen en dat was het 
dan. Schijnbaar niet stil gestaan bij 
de daadwerkelijke uitvoering van 
het parkeerplan, want hoe kan 
je nu een 24 uurs vergunningsy- 
steem invoeren terwijl er maar 12 
uur per dag toezicht is op de na- 
leving hiervan? Welnu, met deze 
vraagstelling heb ik de gemeente 
op verschillende manieren bena- 
derd. Via ingezonden brieven, e- 
mails, en wat al niet meer. 

Waar zit nu eigenlijk het probleem 
dat ik zo graag opgelost zou zien. 
's Avonds na ca. 22.00 uur gaan 
de gemeentelijke parkeercontro- 
leurs naar huis. Wij als fatsoenlijke wijkbewoners die in december 
meer dan 100 hebben betaald 
voor een parkeerplek in de be- 
treffende wijk kunnen ons dan 
kwaad maken over de plekken 
die ingenomen worden door 
slimme toeristen. En de politie 
bellen om te vragen of ze iets 
kunnen doen aan het onterecht 
parkeren is ook zinloos, want 
die hebben mij al enkele malen 
als antwoord gegeven dat de 
gemeente die dit beleid invoert 
ook maar moet zorgen voor de 
naleving ervan. Omdat ik voor 
mijn werk vaak om half vijf in 
de ochtend thuiskom, komt 
het geregeld voor dat alle voor 
ons bedoelde plekken in ge- 
bruik zijn door toeristen, zodat 
ik mijn auto tegen de regels in 
op de stoep moet zetten. Toen 
dit onlangs beloond dreigde 
te worden met een bekeuring 
was voor mij de maat vol. De 
betreffende parkeercontroleur verwachtte dat ik na 4 uur slaap 's 
morgens mijn auto ging verzetten 
naar een dan vrij gekomen plek. 

Beste mijnheer Van Heemst en 
verdere betrokkenen, wilt U alvo- 
rens de plannen van Vereniging 
Eigen Huis te torpederen, de hand 
in eigen boezem steken want ik, 
en ik denk met mij ook andere, 
juich het initiatief toe dat zij hier 
toe nemen want het is toch triest 
dat men als gemeente niet eens 
zelf weet hoe het moet. 

Hoogachtend 
J.A. van den Oever Straatje schoon 

De bezem door de straat. Gelijk 
heeft de heer Tates, wat betreft 
het Stationsplein. Maar veeg je 
eigen straatje schoon. De Hob- 
bemastraat was een volksstraat 
met veel nette Zandvoorters. 
Zoals nu is het een straat met 
auto's in de tuin, veel onkruid 
en niet opgeruimde rotzooi. 
Dus pak de bezem en veeg je 
eigen straatje schoon. Maar ja, 
wie doet dit nog? Overal waar 
je kijkt en loopt is het toch een 
bende, denk maar aan de hon- 
depoep op iedere stoep. 

E. Koning van Loevezijn De Zandvoortse Courant is ervoor u! Wilt u reageren op gepubliceerde 
artikelen. Stuurt u dan een 'ingezonden brief' aan de redactie: 
redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32. Alleen 
brieven met naam en adres van de afzender worden opgenomen. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie 
het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te 
weigeren. G 'Sestsfop tijd wm Kerstiaarten en fmpjes. 

Voor ntatimescfbmêm 

special (uxe dozen fonfons. 

Tijne *Eerstda^en 
Oud EREN PARTij ZaNcK/OORT 

O.P.Z. Ook qeIezen ? De WD schmjlr 4 jaar 

CONSEQUENT TE ziJN QEWEEST. DAT klopT: ZE 
lÏEpEN VANAf rlET bEQÏN WEq! OPZ is ER VOOR (TE 

iNWONERs. Dat waren wij en (Jat blijvEN wij! bloemen aan zee Bloemen en Planten 

Fleur op Service Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur 
Zo van 12.00- tot 17.00 uur 

Haltestraat 30 - Zandvoort . 

Tel.: 023-5720042 f "~* 

www.bloemenaanzee.nl f^ 
'M/P. Coiffures 

(Dames / deren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

l{ogeweg 27 
TeC. 571 69 69 Modieus de winter door 
Image Ruitersport biedt 

fraaie collectie oiitdoörklediiig 

In de sfeervolle winkel 
presenteert Image een 
ruime keuze aar out- 
door- en ruiters port kle- 
ding. Comfortabele, 
Hf weerbestendige kleding 
K en schoeisel hebber een 
| verrassend modieus 
design en een aange- 
name prijs. Ontdek de 
inspirerende collectie 
jassen, truien, vesten, 
broeken en schoenen en 
laat die winter maar 
komen. 

Image presenteert o.a. 

• Musto • Kingsland 

• Ariat • Kentucky 

• Toggi • Georg 

Schumacher • Stobben 

• Petrie 
image 

ruitersport \ ' Image Ruitersport, ook voor outdoorkleding. 

Hoofdstraat 206, 2071 EN Santpoort-Noord. 

Telefoon: 023 - 538 96 95. 

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur 
(zaterdag tot 17.00 uur). Op maandag vanaf 13.00 uur. 1&9 De 
Zeemeermin 
Standplaats Boulevard Barnaart (tegen over het hotel van Centerparcs) 
Feestje of partij een visschotel hoort erbij Koude luxe visschotel Luxe salade visschotel Haringschotel 35 cm 


€25,00 


45 cm 


€37,50 


55 cm 


€50,00 


35 cm 


€27,50 


45 cm 


€42,50 


55 cm 


€55,00 


10 st. 


€ 15,00 


20 st. 


€30,00 Indien u nog andere vragen of wensen heeft kunt u altijd bij ons informeren,wij zullen 

u graag te woord staan. Onze folders zijn beschikbaar op onze viskraam. 

Patrick en Mandy Berg • 06-51353653 Face to Face Face to Face \ 3 onder één dak! Face to Face - Jessica Koning 

Bij Face to Face Nu de nieuwste techniek met 
Great Length —Hair Contrast voor 
Haarverlenging en/of Volume! 

Natuurlijk haar datje opnieuw kan gebruiken. Voor info: Maak een afspraak! 023-5713338 
Ook op maandag geopend Nagelstyling Bianca 

Als u kwaliteit en service wilt! 

* Kunstnagels * Pedicure behandeling 

* Manicurebehandeling * Pedicure Spa behandeling 
*Nailart * Pedicure aan huis! '! 

* French manicure ook voor eigen nagels!! 
Lid Provoet. 

Last van stress - vermoeidheid - stijve spieren in nek en 
rug, kom dan langs voor een heerlijke stoelmassage. 
Face to Face Haar- en lichaamsverzorging. Skin Essentials - Laura Bluijs 

Schoonheidssalon Skin Essentials het adres voor ge- 
zichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, visagie en 
hoogwaardige huidverzorging. Heeft u nog geen goede 
voornemens voor het nieuwe jaar? Dan heb ik er één voor 
u! Omhet nieuwe jaar lekker ontspannen te beginnen... 

* "Relax treatment" 

* Rug-, nek-, schoudermassage 

* Gezichtsbehandeling bestaande uit: 

reiniging, scrub- + stoombehandeling, gezichtsmas- 
sage, oogmasker, gezichtsmasker en tot slot een heerlijke 
dagverzorging. 

Deze behandeling kost u slechts € 50,- en is alleen in 
januari en februari te boeken. Dus wees er snel bij! Burg. Engelbertsstraat 94b - Zandvoort • Bel voor een afspraak: 023-571 33 38 jjAaM |rl*l«v- ÖZANDVOORTSE 

Courant Kijk ook eens op de website www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Modieus de winter door met 
nieuwe Outdoor collectie 

Hoewel de naam Image Ruitersport in Santpoort Noord anders doet 
vermoeden, biedt de smaakvolle winkel in de Hoofdstraat veel 
meer dan alleen maar ruitersportbenodigheden. Natuurlijk kun je 
er terecht voor alles wat de meest verwende ruiter of amazone 
nodig heeft, maar Image biedt daarnaast ook een uitgebreide 
collectie aan uiterst modieuze outdoorkleding. Jassen, vesten, 
truien, broeken en niet te vergeten schoenen en laarzen zijn echte 
blikvangers in de fraai ingerichte en inspirerende winkel. De tijd dat outdoorkleding al- 
leen verkrijgbaar was in groen 
en bruin, is bij Image al lang 
achter de rug. Ecru, aardetin- 
ten en zelfs pastelkleuren voe- 
ren de boventoon. Met mer- 
ken zoals Musto, Kingsland, 
Ariat en Toggi kan zelfs de 
meest veeleisende outdoor- 
liefhebber er uiterst modieus 
bijlopen, zonder dat dit ten 
koste gaat van draagcomfort, 
veiligheid en weerbestendig- 
heid. Image Ruitersport is gevestigd 
in het historische pand aan de 
Hoofdstraat in Santpoort. De 
winkel is zoveel mogelijk in 
authentieke stijl gehandhaafd 
met een fraaie balkenpartij en 
antieke tegels. 

Paardenliefhebbers vinden er 
letterlijk alles van hun gading. 
Veilige, comfortabele en modi- 
euze rijkleding van merken als 
Kentucky en Petrie, harnache- 
menten, zadels, dekens, laarzen en tal van aantrekkelijke ac- 
cessoires. Maar ook ruiters en 
amazones dragen liever modi- 
euze, vrolijke kleding, zonder 
dat dit ten koste gaat van het 
draagcomfort en veiligheid. 
Dit bracht eigenaresse Anne- 
miek van der Meulen er toe 
om een collectie samen te stel- 
len die modieuze vormgeving 
en kleuren combineert met 
topkwaliteit. Een combinatie 
die niet alleen paardenlief- 
hebbers aanspreekt, maar ook 
liefhebbers van wandelen, 
hardlopen, wintersport, of be- 
zitters van honden. Dus laat 
die winter maar komen! 

Eigenaren Annemiek van der 
Meulen en Piet Goossens or- 
ganiseren, i.s.m.met manege 
Rückert, op donderdag 22 De- 
cember vanaf 19.00 uur een 
verkoopavond met speciale 
kortings acties. Locatie: ma- 
nege Rückert. Modeshow Rosarito in Café Neuf 

Gezellige avond 

Vorige week was het een ware happening in Café Neuf. Onder 
het genot van een goed verzorgde maaltijd konden 116 vrouwen 
(en vier mannen!) hun hart ophalen. Tussen de gerechten door 
showden tien modellen de nieuwste collectie van Rosarito (van 
moeder) en Rosarito Beach and Horse (van dochter). 
Het was een goed georgani- 
seerdeavond en elke hoekje van 
Café Neuf werd benut: elke tafel 
en zelfs de bar was bezet en niet 
alleen op de catwalk werd ge- 
showd, ook het restaurant was 
toneel van de modeshow. 

Eerste ronde 

Na het voorgerecht kon worden 
begonnen met de eerste ronde 
van de modeshow. Voorzien 
van commentaar door de en- 
thousiaste Karin werd de win- 
tercollectie getoond. De win- 
tercollectie van Rosarito Beach and Horse met voornamelijk de 
merken Roxy en Cracker werd 
afgewisseld met die van Rosa- 
rito, hoofdzakelijk bestaande uit 
de merken Street One, Just be en 
Turnover. Jassen, truien, rokken 
en broeken werden aangekleed 
met accessoires zoals laarzen, 
tassen en sjaals van onder an- 
dere Roxy. 

Tweede ronde 

In een record tempo werden 
de 120 gasten van hun hoofd- 
gerecht voorzien om daarna te 
starten met de tweede ronde. Deze ronde stond in het teken 
van de feestdagen. Rosarito 
showde voornamelijk feestkle- 
ding van de merken Derhy en 
Noa Noa. Rosarito Beach and 
Horse gaat de feestdagen in 
met de kleding van Attrattivo 
en Uttam London, met als kop- 
stuk een prachtige galajurk ge- 
showd door eigenaresse Rosa 
zelf. 

Belangrijk detail bij de feest- 
kleding was de bijbehorende 
lingerie, voornamelijk van het 
merk Vive Maria. Heel dap- 
per showden de modellen in 
de leeftijdscategorie van 14-45 
deze ondermode. Met nog één- 
maal alle modellen plus mede- 
werkers op de catwalk kwam er 
een einde aan de modeshow. 

Shop & Dine 

Na het nagerecht was het 
tijd voor de andere helft van 
Shop & Dine: shoppen! Te- 
gen fikse kortingen ging de 
geshowde kleding over de 
"toonbaR". Het was gekken- 
huis in de geïmproviseerde 
winkel, maar uiteindelijk kan 
iedereen terug kijken op een 
geslaagde avond. En voor alle 
vrouwen die "niets" meer 
hebben om aan te trekken, 
casual of voor de feestdagen: 
Neem eens een kijkje bij Rosa- 
rito (Grote Krocht) en Rosarito 
Beach and Horse (einde Hal- 
testraat). WIE WORDT ZAIUDVOORTER VAM HET JAAR? 

0ZANDVOORTSE 

Courant Lachen om 2005 met Wilko Terwijn 

In een uitverkochte zaal in Circus Zandvoort bracht Wilko 
Terwijn afgelopen week wat vrolijkheid in Zandvoort, 
want echt positief was 2005 niet als je af mag gaan op de 
oudejaarsconference van hem. Dat wil dus niet zeggen 
dat je daar geen grappige compilatie van kunt maken, het 
tegenovergestelde is waar. De try-out in Zandvoort van zijn 
oudejaarsconference , was één van de eerste in een rij maar 
dat was in de uitvoering zeker niet te merken. Het begin leek een beetje 
stroef maar al snel was 
Terwijn op dreef. Hij stak 
de draak met de Paus, 
prinses Amalia en de eerste 
vrouwelijke Bondskanselier in 
Duitsland. Af en toe leverde 
dat een "oohhhh" in de zaal 
op, maar wanneer hij vroeg 
of deze grap dan te grof was 
en of die geschrapt moest 
worden, werd er met luid 
geklap aangegeven dat hij 
hem zeker moest bewaren 
voor de uiteindelijke show! 

Het was niet het eerste 
optreden van Terwijn in 
Circus Zandvoort, maar 
diegenen die hem andere 
keren hebben gezien, zullen 
zeker beamen dat hij zichzelf 
ditmaal overtrof. Dat hij het 
zelf naar de zin had was zeker 
te merken want waar het een 
avond zou moeten worden van 70 minuten, werd dit 
uiteindelijk anderhalf uur! 
Terwijn: "De show moet 
uiteindelijk geknipt worden 
tot ongeveer drie kwartier, 
maar dit soort avonden 
helpen mij om te kijken welke 
grappen het wel en niet goed 
doen. Voor mij erg belangrijk 
en zeker wanneer de zaal zo 
goed reageert, geeft dat een 
goed gevoel. Als het aan mij 
ligt kom ik volgend jaar dus 
zeker weer!" 

De oudejaarsconference 

van Wilko Terwijn zal 
op 29 december worden 
uitgezonden op RTL5 en de 
herhaling is op datzelfde net 
in de Nieuwjaarsnacht. Het 
volgende optreden in Circus 
Zandvoort is op 18 december. 
Dan zullen Lambert-Jan 
Koops en Kristel Zweers hun 
entree maken. Laatste optreden van 2005 in 
theaterzaal Circus Zandvoort 

Aankomende zondag 18 december is het weer lachen geblazen 
in Circus Zandvoort. Daar is namelijk de laatste Stand-Up Comedy 
show van 2005 te zien. Ditmaal is het de eer aan Lambert-Jan 
Koops en Kristel Zweers. 'Dedemsvaart, 

uw aandacht waard' 

Lambert-Jan Koops grote door- 
braak kwam dit jaar bij de twee- 
de editie van 'Hard Gelach' bij 
Radio 3fm. Daar is hij door het 
grote publiek ontdekt. Als taal 
Kristel Zweers. (Foto: Tom van Nuffel) fenomeen met het klein Oost 
Nederlandse accent, wordt 
Lambert-Jan wel gezien als de 
mogelijk waardige opvolger 
van Herman Finckers. De hu- 
mor en timing komen al aardig 
in de buurt. 

'Tegenspraak' van 
Kristel Zweers 

Kristel Zweers in het theater is 
komend jaar absoluut the pla- 
ce to be. En voor de mensen die 
denken: "dat maak ik zelf wel 
uit" ...ook! Kristel is vaste co- 
median van de Comedy Explo- 
sion en de Girls Comedy Night. 
Kristel was ook vast panellid 
van de Lama's in het jaar dat ze 
werden genomineerd voor de 
Televizierring. 

Theater Circus Zandvoort, 
aanvang 20. 75 uur. Kaarten a 
€12,00 verkrijgbaar aan de 
balie van Circus Zandvoort, 
tel. 023-571 86 86. Van SCHAIK Makelaar O.G. Burg. van Alphenstraat 57/23 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl H 

IMVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES -HUUR- 
VERHUUR- BEHEER / 
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN 
Op de 8e en tevens hoogste verdieping 
verzorgd 2-k. appartement met fraai uitzicht 
over heel Zandvoort en zee en duinen. Riant 
balkon op het zuid-oosten. Parkeren op 
eigen terrein. Ind.: Entree; hal; woonkamer 
(ca. 23 m 2 ) met parketvloer en balkon; nette 
keuken; slaapkamer; moderne badkamer. 
Lift in gebouw aanwezig. De servicekos- 
ten bedragen € 150,15 per maand (incl. 
voorschot stookkosten, opstalverzekering). 
Separate berging . 

Vraagprijs: € 149.000,- k.k. Diaconiehuisstraat 36 zwart 
In het statige pand van voormalig "Bakkerij 
de Hoop" ligt rustig, doch midden in het cen- 
trum deze zeer ruime en compleet verbouwde 
benedenwoning. Woonopp. ca. 120 m 2 . Ind.: 
Entree, moderne woonkeuken met inbouw- 
app., riante woonk. (40 m 2 ), 3 slaapk., grote 
badk. met ligbad, aparte douche, wandcloset 
en wastafel, bijkeuken c.q. wasruimte met 
cv. opstelling, zonnig dakterras (4 x jm) 
op de ie verd. Géén servicekosten. Stenen 
schuur vanaf straatzijde bereikbaar. 

Vraagprijs: € 279.000,- k.k. 
Riante 2/1 kap villa met garage, oprit voor 3 
auto's en fraai aangelegde voor- en achter- 
tuin gesitueerd in kindvriendelijke buurt. 
Beg. gr.: Ruime hal met garderobe, modern 
toilet, L-vormige woonk. met open haard en 
opensl. deuren naar de voortuin, luxe woon- 
keuken met inbouwapp. en opensl. deuren 
naar de achtertuin. (Totale opp. beg. gr 70 
m 2 !). ie et.: royale overloop, toilet, 3 slaapk., 
moderne badk. met ligbad, douche en dubb. 
wastafel. 2e et.: slaapk. met kastenwand. 
Vraagprijs: € 559.000,- k.k. Brand op circuitterrein 
(Foto: Chris Schotanus) 

Vorige week donder- 
dag rond 21.20 uur, 
kwam een melding 
binnen over een brand 
op het circuit. Bij aan- 
komst trof de brand- 
weer een fel branden- 
de, houten verkoopstal aan. Ondanks de uit- 
slaande vlammen had 
de brandweer het 
vuur snel onder con- 
trole. Twee wegren- 
nende jongens zijn 
door de politie aange- 
houden. Meubel Outletstore 

Zoals het eigenlijk bedoeld is! 
UITNODIGING 

In ons kerststalletje buiten willen we een 

glaasje Glühwein aanbieden voor onze 

vrienden, vaste én niet-vaste klanten 

Zaterdagen zondag 17 & 18 december 

tussen 1 2.00 en 1 7.00 uur 

bent u van harte welkom 

Grote Krocht 38 - zandvoort 

Kerst is een tijd van 

ongekende mogelijkheden 

Vrolijk Kerstfeest 
D P P E 


NBERG 
IMPORT l EXPOH1 
café oom steg Na jaren is 

Café Oomstee 

met ingang van 

17 december 

elke dag weer geopend 

vanaf 16.00 uur! 

Ouderwetse gezelligheid. 

De nieuwe eigenaar is 
Ton Ariesen. 

Zeestraat 62 - Zandvoort Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdag tussen 

14.00 - 18.00 uur 

023-571 61 05 of 

06-121 361 36 

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij: 

Bruna Balkenende • 

Grote Krocht 18 

Gemeentehuis • centrale balie 

Bloemenhuis W. Bluys • 

Winkelcentrum Noord 

Redactiekantoor Zandvoortse 
Courant • Hogeweg 32 

Bibliotheek • Prinsesseweg 34 
Zeestraat 36 

1STE KERSTDAGMENU 

WlLDBOULLION 

CRÊPE Saumon 

Kwartel a la Foie Gras 

Gebakken Tarbot 
in gevogeltejus 

OF 

hazenrugfilet 
met bosvruchtensaus 

Grand dessert 

2E KERSTDAG 

GEZELLIG A LA CARTE 

EÉN BEZETTING DUS 

RESERVEER 

5734001 
Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Vrije NSreisdagen voor 
60Plussers niet meer gratis 

Ook de Nederlandse Spoorwegen bezuinigen. Voor 
60Ptussers gaan de reisvoordelen vervallen. De 
jaarlijkse 7 vrije reisdagen worden vanaf 1 januari 2006 
'keuzedagen' genoemd en kunnen in combinatie met de 
Voordeelurenkaart door de senioren gekocht worden. Al jaren konden 60Plussers 
gebruik maken van een ex- 
traatje dat de kortingkaart 
voor het reizen per spoor 
hen bood. Na deze maand 
is dat voordeel afgelopen. 
"Vanaf 1 januari 2006 zijn 
de 7 vrije reisdagen bij uw 
Voordeelurenabonnement 
niet meer gratis" laten de 
Nederlandse Spoorwegen 
weten. De NS is van me- 
ning dat het "niet meer 
haalbaar is om alle 60-plus 
abonnementhouders nu en 
in de toekomst van gratis reisdagen te voorzien." Die 
vrije reisdagen worden dan 
'keuzedagen' genoemd. 

Menu 

Bij aankoop van een voor- 
deelurenkaartkan de60Plus- 
ser, naast de korting van 40 
procent buiten de spitsuren, 
kiezen uit het nieuwe NS- 
menu: 

1. Een voordeelurenabonne- 
ment zonder vrije reisda- 
gen: het basistarief van 55 
euro per jaar. 2. Een voordeelurenabon- 
nement met 7 keuze- 
dagen in de 2e klas: 69 
euro jaar. (Omgerekend 
is dat 2 euro per keuze- 
dag. "Dat is heel weinig 
voor een hele dag vrij 
reizen door heel Neder- 
land." voegt de NS er op 
haar website aan toe. 

3. Een voordeelurenabon- 
nement met 7 keuzeda- 
gen en het extra comfort 
van de 1e klas: 94 euro 
per jaar. 

Ongedateerd 

De kaartjes voor de vrije 
reisdagen zijn ongeda- 
teerd. "Want," legt de NS 
uit "de reiziger bepaalt im- 
mers zelf wanneer hij of zij 
er op uit gaat". 

Op de reisdag zelf, kan het 
kaartje eenvoudig wor- 
den afgestempeld in een 
van de gele stempelauto- 
maten die op elk station 
te vinden is. De vrije reis- 
dag is alleen geldig als te- 
gelijkertijd een voordee- 
lurenkaart getoond kan 
worden. Jeugdboeken komen tot leven 

Vroeger was de wereld van de jeugdliteratuuroverzichtelijk 
ingedeeld. Je had jongens- en je had meisjesboeken. 
Die indeling is inmiddels verouderd, evenals de term 
'oudere meisjesboeken'. Toch betekent een hernieuwde 
kennismaking op internet voor menig oudere puur 
genieten en onverbloemd jeugdsentiment. "Welkom bij oude jeugd- 
boeken". Op de site staan 
boekbesprekingen van jon- 
gens- en meisjesboeken. 
Klassiekers als Dik Trom en 
Afkes Tiental. Bij het lezen 
van het alom bekende 'Al- 
leen op de wereld' zal on- 
getwijfeld menigeen weer 
een traantje wegpinken. 

Piggelmee 

Zo rond de jaren vijftig 
heeft half Nederland pun- 
ten gespaard voor het boek 
Piggelmee.. Het kleine man- 
netje en zijn vrouwtje Ture- 
luur wonen nog steeds in 
een oude Keulse pot, waar 
ze dagelijks genieten van 
hun kopje Van Nelle's kof- fie. Het origineel verscheen 
voor het eerst in 1920 onder 
de naam 'Het toovervischje'. 

Biggles 

Menig schooljongen beleef- 
de spannende avonturen 
in gezelschap van Pim Pan- 
doer. Of vloog met Biggles 
door de wolken. In opdracht 
van majoor Raymond van 
de Britse Inlichtingendienst 
neemt de piloot de lezer 
mee naar de meest exoti- 
sche oorden. Ook de recente 
oorlogsgebeurtenissen kwa- 
men in die jaren aan bod. 
Als een van de 'Kwartjesboe- 
ken' verscheen in 1946 de 
boekenreeks 'Geheim Ver- 
zet'. 
Afke's Tiental 

Veel schrijvers van jeugd- 
boeken zagen het als hun 
taak een steentje bij te 
dragen aan de opvoeding. 
In het meisjesboek 'Afke's 
Tiental' kwam dat aspect 
sterk naar voren. De klas- 
sieker vertelt over een arm 
gezin met 10 kleine kinde- 
ren, dat leefde aan het ein- 
de van de 19e eeuw op het 
Friese platteland. Door de 
zorgzaamheid van moeder 
Afke werd het een gelukkig 
gezin, waarin men heel veel 
voor elkaar over had. 

Oproep 

Oude boeken over het oer- 
Hollandse feest van Sin- 
terklaas ontbreken niet. 
"Weet jij, hoe Sint Nicolaas 
eruit ziet?" vroeg Nelletje. 
"Natuurlijk", zei Dolf, "hij 
heeft een witten baard 
en een hoogen hoed en 
een langen mantel". "Nie- 
waar," zei Nelletje, "hij 
heeft geen baard, hij ziet 
eruit als meneer oom van 
den overkant". Ook strips 
als die over Kick Wilstra en 
Prikkebeen ontbreken niet 
op de internetsite. Bent u 
zelf op zoek naar een boek 
uit uw jeugd, kunt u gratis 
een oproep plaatsen op: 
www.xs4all.nl/~hebeco/ 
jeugdboeken. Veiligheid voor ouderen 

Met het aantal ouderen neemt het aantal kwetsbare 
burgers toe. Overheden en politie hebben de 
afgelopen jaren van alles in het werk gesteld 
om de veiligheid van senioren te verbeteren. 
Gemeentebesturen spelen een belangrijke rol. De 
uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de oudere 
zelf. De maatschappij vergrijst 
snel. De geboortegolf van 
na de Tweede Wereldoor- 
log gaat binnenkort met 
pensioen. Bovendien wor- 
den we door een gezonde- 
re leefwijze en een goede 
gezondheidszorg steeds 
ouder. Kortom, het aantal 
afhankelijke en kwetsbare 
medeburgers groeit. 

Veiligheid 

Enkele jaren geleden is de 
politie het projectSenioren 
en Veiligheid gestart. Doel 
is het vergroten van de 
veiligheid voor senioren. 
"Ouderen lopen minder 
risico in onveilige situaties 
te belanden, voelen zich 
daarentegen sneller onvei- 
lig" meent Magda Bernd- 
sen, portefeuillehouder 
van het project. 

Preventie 

De gevolgen van criminali- 
teit zijn bij ouderen groot. 
Een 92-jarige die op straat 
beroofd is, durft bijvoor- 
beeld niet meer naar bui- 
ten. Dus leerden in Amster- 
dam medewerkers van de 
thuiszorg hoe ze bij huis- 
bezoeken ouderen kunnen 
wijzen op veiligheid en 
preventie. Tijdens werk- 
zaamheden van de verzor- 
ger is een praatje immers 
snel gemaakt: is het huis 
goed afgesloten? Doen ze 
de voordeur zomaar open? 
Staat de pincode op het 
pasje geschreven? Babbeltruc 

In Den Haag belden po- 
litiemedewerkers bij ou- 
deren aan. Deden ze zo- 
maar open, dan volgde 
een gesprek over veilig- 
heid. Informeerden ze 
eerst naar de aanbeller 
en diens doel, dan kre- 
gen ze een pluim. Som- 
mige politiekorpsen be- 
schikken over een koffer 
met voorlichtingsmateri- 
aal. Een landelijke video- 
presentatie attendeert 
ouderen op ondermeer 
de babbeltruc, waarbij 
iemand met een zielig 
verhaal probeert binnen 
te komen. 

Inmiddels heeft de poli- 
tie zich teruggetrokken 
op zijn kerntaken. Lan- 
delijk, maar ook in Zand- 
voort. "En daar hoort 
het project Senioren en 
Veiligheid niet meer bij" 
laat Berndsen weten. 
Het project wordt op 8 
december overgedragen 
aan de gemeenten. Daar- 
bij ligt een duidelijke re- 
latie tussen de nieuwe 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 
en het gemeentelijk vei- 
ligheidsbeleid, waarbij 
de lokale overheid meer 
zorgverantwoordelijk- 
heid krijgt. "De wijk- 
agent kan heel goed 
blijven adviseren om 
verloedering te voorko- 
men". Inde 

Sp\ tLights 

J/ema/ia //eaa/iAen, psuciteren oti/errajjen . 
JóefAem/Aaar eend i/t ae j/ieaiaAfy/ 

Tekst inclusief foto: € 10,00 
Bij voorkeur digitaal aanleveren aan info@zandvoortsecourant.nl ® Wilt u ook '.'. De Bijzonderste winkel van Zandvoort !! 

Op alle luchtjes, shampoo en deodorant!! 

JLamJxrtfhini 

'Kmrsikmtiïng m 

Kerkstraat 18 023-5737355 
UI!, Meer vitaliteit en energie? 
Afslanken of aankomen? 

Ik help jong en oud met de uitgebalanceerde 

voedingsproducten van Herbalife en gratis begeleiding 

Bel voor vrijblijvende informatie, Voedingsadvies 

en gratis vetmeting 

Adèle Schmidt Onafhankelijk Herbalife distributeur 

06 22249100 / 24 uur info: 023 5737268 

www.pureherbal.nl 
Slinger Optiek Ook uw opticien 
heeft leuke kado's! 
Kom nu voor onze heerlijke 
december kaasspecialiteiten 

VERS GEBRANDE NOTEN 

WILD EN GEVOGELTEPATÉS METGRATIS SAUS 

HUISGEMAAKTE SALADES 

Haltestraat 38 - 2042 LN Zandvoort 
Tel./Fax 023-571 50 00 
Contactlenzen • Oogmetingen met 
de modernste apparatuur 

Grote Krocht 20a -Zandvoort Tel.: 023-5714395 
Ook met de Kerstdagen weer het 

lekkere vlees van de Topslager. 

Doe tijdig uw Kerstbestelling! 

Haltestraat 54 - Zandvoort 
Tel. 023-5712451 
v>t z,uld Creatief 

ï>& leukste, origineelste en 
grootste Kerstwinteel in z.ancfvoort. 

Let op! 

Hou de advertentie van 22-12-05 in de 

gaten als je op de foto wilt met onze 

Mystery Guest! 

Raadhuisplein. 14 - Tel.: 0&-40 J-o y-± &o ^4 r;^ *«&■ . fAll* 1 >"' In- en verkoop SIERADEN 

(eigen ontwerp) 

en HORLOGES. 

REPARATIES: SIERADEN, HORLOGES, KLOKKEN. 

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort 
Tel: 023-5715574 ^BGE'SIJZEK^ 

V^ v ANNO 1893 &Z t 
Fijne Kerstdagen! 
* Houten jaloezieën 

* Shutters 

* Bamboo jaloezieën 

* Vouwgordijnen 

* Washi paneelgordijnen 

* Plissé 's 

Woensdag t/m zaterdag 

Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023-5739005 

Fax 023-5739006 

Mobiel 06-53 80 05 98 Het team van Bernard Coiffures 

wenst al haar klanten, vrienden en 

kennissen fijne Kerstdagen en een 

geknipt 20061 
Aanbieding: diverse Keune waxen en gels 
nu elke 2' voor de halve prijs! 
? voorraad strekt) Tel: 023-5715880 Wij werken volgens afspraak. 

Dinsdag tlm vrijdag 

van 8.30- tot 12.00 en van 13.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag van 8.00 — tot 14.30 uur. 

Schoolplein 4 - Zandvoort 'Prettige feestdagen' in De Krocht Prettige feestdagen heette het blijspel dat 9 en 10 december 
werd opgevoerd door toneelvereniging Wim Hildering. Het wer- 
den erg lange feestdagen op de harde stoelen van vereniging- 
gebouw De Krocht. Lg ^ 7 


M'f^-é M Door Lienke Brugman 

Het verhaal speelt zich af ten 
huize van de familie Bunders, 
waar een select gezelschap de 
kerstdagen doorbrengt. Robert 
en Belinda (Paul Olieslagers en Ina 
Vos) ontvangen hun familieleden 
in hun sfeervol versierde huis. Een 
grappige rol was weggelegd voor 
Ria Driehuizen, die de eeuwig 
dronken keukenprinses Fleur 
uitbeeldde. Het toneelstuk van 
Alan Ayckbourn was echter zo 
langdradig (en ook erg moeilijk) 
dat het bijna saai te noemen 
was. Gelukkig was familielid en arts 
Bernard de komische noot in 
het geheel (Pieter Joustra). 
Deze Bernard gaf, zoals elk 
jaar met Kerst, een poppenkast 
voorstelling. Jammer dat ook dit 
weer te lang duurde, een wat 
kortere actie was misschien beter 
geweest. Wim van Duyn speelde 
de eeuwig mopperende oom 
Harko, die vroeger bewaker was 
geweest en daarom altijd een 
pistool bij zich draagt. Patricia 
Zonneveld als de zwangere 
Betty, de nieuwste aanwinst voor 
deze toneelgroep, bleef knap in 
haar rol. Door het toneel te verdelen 
in een zitkamer, een hal en 
een eetkamer, werd er in de 
dialogen veel door elkaar 
gepraat, wat vooral voor 
ouderen onverstaanbaar bleek. 
En in hemelsnaam, waarom 
moet er zo hartgrondig 
gevloekt worden! De g.v.d. 's 
kunnen best verwisseld worden 
voor andere kernachtige 
uitdrukkingen. 

Petje af voor alle spelers die zo 
hun best deden en erg rolvast 
waren. De decorploeg mag 
ook alle lof ontvangen voor 
wat ze had gecreëerd op deze 
beperkte speelruimte. Het 
stuk kon mij en veel anderen 
echter niet helemaal bekoren. 
Misschien was de keuze voor 
dit stuk wat te hoog gegrepen. 
Gelukkig was de storende bult 
van het souffleurshok van het 
toneel verdwenen. Souffleuse 
Sylvia Holsteijn en Ankie 
Joustra stonden aan de zijkant 
te souffleren, dit was een 
duidelijke verbetering. 

Na afloop kregen de spelers 
en regisseur Ed Fransen een 
bloemetje en was het tijd om 
te kijken of er een prijsje uit de 
verloting gewonnen was. Een 
welkome financiële aanvulling 
op het budget dat elke keer 
weer broodnodig is. Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 

Rondje Zandvoort met de 
Babbelwagen 

In een goed gevulde zaal van hotel Faber verwelkomde Marcel 
Meijer, initiatiefnemer van de Babbelwagen, de aanwezigen. De 
laatste diavoorstelling in 2005 was weer een herkenning en her- 
innering aan goede oude tijden. Door Nel Kerkman 

Het werd een genoeglijke wan- 
deling door oud Zandvoort. 
Mede door de duidelijke uitleg 
van Marcel Meijer en onder- 
steund door menig toeschou- 
wer kreeg men een goed beeld 
over hoe mooi de bebouwing 
van voor de oorlog is geweest. 
De Mosterdhuizen, het circus- 
theater Olympia Palace en de 
vele hotels zoals het Grand Ho- 
tel, hotel d'Orange en de Pas- 
sage allemaal stuk voor stuk ju- 
weeltjes van de bovenste plank. 
Ook nu was het weer smullen 
van de spitsvondige opmerkin- 
gen vanuit de zaal "daar lopen 
wel 2 soldaten op de Strandweg 
maar dat moet dan voor de 2e 
WO zijn. In die tijd hadden we 
nog fietsen, daarna waren ze 
verdwenen". 

Succesvol 

De formule van dit soort avon- 
den is nog steeds goed. Dat 
blijkt uit het feit dat in 2005 in 
totaal negen avonden geweest zijn met meer dan duizend 
bezoekers. De babbelwagen 
kent geen subsidie's of ver- 
enigingsgelden dus moet men 
het hebben van mondrecla- 
me, sponsors en enthousiaste 
vrijwilligers zoals 'tante Riet' 
Molenaar, die elke keer een 
mooie aquarel maakt voor de 
verloting. De opbrengst wordt 
gebruikt om een groter projec- 
tiescherm te realiseren. De vele 
sponsors die na de voorstel- 
ling belangeloos iets lekkers 
aanbieden. Dit keer; shasliks 
aangeboden door Jan en Mia 
Paap, de borrelhapjes van hotel 
Faber en een consumptie van 
de Ouderen Partij Zandvoort. 
De avond werd besloten met 
het zingen van het Zandvoorts 
volkslied en met een "tot ziens 
in 2006" besloot animator en 
presentator Marcel Meijer de 
nostalgische avond. Voor de- 
gene die deze avond gemist 
heeft wordt dezelfde voorstel- 
ling, waarschijnlijk in februari, 
nog een keer vertoond. Hoort 
en zegt het voort. ZANDKORRELS 

Ski's Te Koop: Heren Carve 

ski's Salomon Axendo 

incl stokken €75,- en 

Dames Carve ski's Salomon 

Axendo incl. stokken €75,-. 

Tel. 06-53250629 Behang- en schilders- 
bedrijf Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72/ 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Gevonden in 

de Lijsterstraat: 

Konijn-babycollection 

Tel. 5715200 Rozenobel Antiek vraagt 

Te Koop: meubelen, 

oud speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort, 

Tel: 023-5731787. 

Open van 12.30-17.30, 

ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. Vermist: Sleutelbos. 

Tussen wo 7 en za 10 

december jl. is mijn 

sleutelbos verloren. 

Iemand heeft hem op de 

electrokast neergelegd 

bij Manfreds Leershop. 

Iemand anders heeft 

hem daar vandaan 

meegenomen, is mij 

verteld. Wil die persoon 

hem afgeven bij het 

politiebureau? Te koop gevraagd met 
SPOED 

Gevelgaskachel in 
zeer goede staat. 
Tel.: 023-5716598 Koopruil: 

aangeboden 
benedenwoning (55m 2 ) 
Amsterdam-Zuid omge- 
ving Amstelveenseweg/ 
Vondelpark. Eigen grond 
met tuin (60 m 2 ) en droge 
kelder. Rustige straat. 
Prijsindicatie €250.000, 
Gevraagd: woning in 
Zandvoort nabij strand 
en station. Brieven onder ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aan- 
vaarden voor schade van welke aard dan ook, ont- 
staan door niet tijdig of onjuist plaatsen van 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen €> Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E 
KCS Eerste en tweede Kerstdag 

heerlijk a la carte dineren bij: 

Reserveren gewenst: 023-5734920 LIVE MUZIEK OUDEJAARSAVOND! Voor thuis kunnen de schotels van de 
normale menukaart worden besteld. Wij zijn op 24 december en 
nieuwjaarsdag gewoon geopend. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2006! 

Filoxenia Grieks Restaurant • Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort 
Tel.: 023-5734920 • www.filoxenia.info • Ook afhalen mogelijk 

H.WILLEMSE \m 3 *M I i\*M IH 1 1 n I h i Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
■ Brandmeldinstallaties 

Camera-bewakingssystemen 

Wij wensen u 
prettige Kerstdagen 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

APK KEURING 
Alle merken vanaf € 29,- 

vraag naar de voorwaarden 
Bij grote beurt gratis! In- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 
BDVflG 
www.autobedrijfzandvoort.nl GEERLING 
Banden en accu service 
7 dagen per week! 

Hogeweg 2 

2042 GH Zandvoort 

023-5712240 

Laat nu uw auto op de meest 
gevoelige winterpunten nakijken. 

GRATIS! 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 9& 


^I^N|BELIGHTS 


^ * 

f 

7T 


m- D 

3 


BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND! 

oe eens iets anders, ga lekker wokken! 


SC* 

l 

52 

CS 

>- 
s 


€ 1 6,50 p.p - kind t/m 1 jaar € 8,75 

Reserveren gewenst. 


t 

•5" 

S 
■< 


CS 

o. 


Afhalen en a la carte ook mogelijk 


TT 

i 
Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 

Ingang zijkant (straatje richting station) 


e 
-+> 
-*> 
co Zandvoortse Courant • nr. 46 • week 50 • 15 december 2005 Voetbal Verdienstelijk punt SV Zandvoort zondag Het zondagteam van SV Zandvoort behaalde een verdienstelijk 
maar ook belangrijk punt, waardoor de positie in de middenmoot 
gehandhaafd bleef. Na een 1-2 achterstand bij de rust, brachten de 
mannen van trainer/coach Berry Buytenhek de wedstrijd tegen het 
bezoekende Waterloo in de tweede helft in evenwicht, 2-2. Het duel was, in tegenstelling tot 
de eerste ontmoeting in Driehuis, 
zeer sportief en eigenlijk wat te 
tam. Behoudens een geweldige 
scrimmage voor het Zandvoortse 
doel viel er in het eerste kwartier 
niet veel te beleven voor beide 
doelen. De Zandvoorters, die in 
vergelijking met vorige week 
opnieuw in een andere opstel- 
ling moesten aantreden, wisten 
elkaar niet te vinden. De eerste 
knappe aanval van de badgasten 
leverde gelijk een treffer op. Max 
Aardewerk werd aangespeeld. draaide van zijn tegenstander 
weg en schot laag en hard raak, 
1-0. Lang duurde de vreugde niet. 
Nick Bol werd kort na deze treffer 
keihard door de bal getroffen op 
een zeer gevoelige plek en moest 
naar de kant voor verzorging. 
Zandvoort even met tien man ver- 
der en de organisatie in de defen- 
sie was zoek, wat de gelijkmaker 
opleverde, 1-1. Bol kon niet meer 
verder en werd vervangen door 
Michael Weiten. Waterloo werd 
sterker wat na een half uur spelen 
de 1-2 opleverde. In de tweede helft een fana- 
tieker Zandvoort, dat op zoek 
ging naar de gelijkmaker. 
Groots was het spel niet maar 
daar stond een goede inzet te- 
genover. Na een kleine twintig 
minuten toonde Jan Zonneveld 
eindelijk zijn kwaliteiten. Hij 
speelde zich op rechts knap vrij 
en gaf een afgemeten voor- 
zet, waarna de bal door Mi- 
scha Hormeno werd ingekopt, 
waardoor de eindstand op 2-2 
werd gezet. 

Trainer Buytenhek was niet on- 
tevreden over het gelijke spel: 
"De eerste helft was veel te 
mat, maar de tweede helft was 
wat beter en daarom ben ik wel 
tevreden met het gelijkspel." Sv Zandvoort niet opgewassen tegen 12 e man Sv Zandvoort zaterdag heeft in de strijd om behoud van een 
plaats in de tweede klasse een behoorlijke veer moeten laten. 
Tegen de nummer drie, HCSC uit Den Helder, liep het behoorlijk 
averij op. Niet alleen werd er verloren met 2-4 maar ook moesten 
nog eens zeven (!) gele kaarten en één rode geaccepteerd wor- 
den, tegen niet één kaart voor de Heldenaren. Hoe een scheidsrechter tot zo 
een scheve score kan komen, 
zal wel in het rijk der nevelen 
gehuld blijven. Wat Zandvoort 
niet mocht, mochten de gas- 
ten wel en misschien nog wel 
een beetje meer, met als triest 
hoogtepunt de rode kaart voor 
Barry Paap in de 58e minuut. 
Als commentaar zei Paap na 
afloop: "Ik werd tot drie keer 
toe in mijn gezicht gespuugd. 
Omdat de scheidsechter niet 
reageerde op mijn protest, 
schopte ik bewust. Ik heb nog 
nooit zoiets gedaan maar ik 
wenste dat ik hem harder had geraakt. De smeerlap verdiende 
het!" 

Voetballend was het niet alle- 
maal zo best wat Zandvoort liet 
zien. De gasten waren technisch 
en vooral positioneel een stuk 
sterker. Toch hadden ze moeite 
om de voorsprong die ze in de 
zevende minuut al hadden geno- 
men, uit te breiden. Op slag van 
rust konden onze plaatsgenoten 
zelfs nog terugkomen tot 1-1 
door een schitterende vrije trap 
van Robin Castien. Alleen een 
minuut later lag de 1-2 al weer 
achter keeper Jorrit Schmidt, waardoor met een achterstand 
de rust aanbrak. 
Na de rode kaart van Paap, 
kreeg HCSC meer ruimte. Met 
nog 25 minuten te gaan werd 
de marge opgevoerd naar 1-3. 
Toch konden de Zandvoorters 
terugkomen. Een voorzet van 
Van Nes op Yasmin Ahmetovic, 
die zijn voet tegen het leer 
zette, kon voor de 2-3 tekenen. 
Hierna vielen binnen 10 minu- 
ten vier gele kaarten, waar- 
door het doek dicht gingn voor 
Zandvoort. Het vierde Helderse 
doelpunt in de 90e minuut 
deed ook niets meer ter zake. 

Door de kaartenregen komt 
trainerGuus Marcellevolgende 
week tegen EDO in de proble- 
men, want een viertal spelers 
stond voor de wedstrijd al op 
scherp moet worden gemist. 
ZSC '04 speelt tegen drie tegenstanders 

De futsalwedstrijd tussen ZSC '04 en ZOG was een wedstrijd vol 
emotie. Dat lag ook aan scheidsrechter Leyen die lang niet altijd 
consequent floot en een erg negatief aandeel had in het treffen 
tussen de beide ploegen. Duidelijk was te zien dat ZSC 
'04 moeite had met enkele du- 
bieuze beslissingen, waardoor 
zij een extra tegenstander had- 
den. De tweede tegenstander 
was ZSC '04 zelf. Het draaide 
niet. Dat was wellicht ook te 
wijten aan het feit dat zij een waslijst aan blessures hadden. 
De derde tegenstander was uit- 
eindelijk ZOG. Enkele spelers 
kwamen nogal intimiderend 
over, waar ZSC '04 spelers Mark 
Hoppe en Michel van Marm 
nogal in meegingen. Jordi Joa- 
chim was net een kegel. De speler had een behoorlijk in- 
casseringsvermogen, want 
hij werd een aantal malen 
tegen de grond gewerkt. 
In een aantal gevallen trad 
scheidrechter Leyen niet eens 
op tegen deze overtredingen, 
waardoor de emoties hoog 
oplaaiden. Dat het uiteindelijk 
6-5 werd, was nog een won- 
der. "Een pot die je normaal 
gesproken met een behoor- 
lijk verschil hoort te winnen", 
aldus het commentaar van 
coach Marcel Paap. Auto sport Drietal Koster, Koster en 
Sanders blijven op titelkoers 

De tweede race in het winter endurance kampioenschap was afge- 
lopen weekend op het circuit van Oschersleben in Duitsland. Een 
race die onder uiterst slechte omstandigheden werd verreden. De winnaars in de klasse tot 
2000cc van de eerste race, 'De 
kinderen van Lubin', kwamen in 
de tweede race net te kort om 
met de eerste plek er van door te 
gaan. Belangrijke tegenstander 
van de drie coureurs zit niet in 
dezelfde klasse, maar in de BMW 
Compact klasse. Steven Gijsen die 
bij de Zandvoort 500 met Tom 
Coronel reed, was nu met diens 
broer Tim weer de winnaar in 
zijn klasse. Daardoor heeft hij als 
enige nu twee overwinningen. 

In de races om dit kampioen- 
schap kunnen de rijders uit elke 
klasse bij een overwinning het- 
zelfde aantal punten opstrijken. 
Datzelfde is ook het geval met de 
plaatsen twee, drie, vier enz. Het 
verschil wordt gemaakt door bij- voorbeeld het aantal overwin- 
ningen. Degene die de meeste 
overwinningen binnenhaalt is 
kampioen. In hun eigen klasse 
blijven Zandvoorter Dillon Kos- 
ter, Blaricummer Mare Koster en 
Emmenaar Bertus Sanders ge- 
woon de leiding houden in het 
tussen klassement. "Het waren 
natte en koude omstandighe- 
den. Ik kon in ieder geval een 
Porsche achter mij houden", al- 
dus Mare Koster. Plaatsgenoot 
Dillon Koster had het ook wel 
naar zijn zin. "Het komt in dit 
soort omstandigheden op de 
rijder aan. Dat is aan ons wel be- 
steed", was zijn mening. 

De volgende race wordt op 
8 januari weer in Zandvoort ver- 
reden. De adverteerders van deze week 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun advertenties goed 
en profiteer van hetgene zij te bieden hebben! In deze krant (in 
alfabetische volgorde): Aan Zee Vakantiehuizen 

Akza 

Asian Delights 

Autobedrijf Zandvoort 

BeachClub Tien 

Bloemen aan Zee 

Bloemsierkunst Jef & Henk 

Bluijs 

Boomerang, Eetcafé 

Boudewijn's Visservice 

Bruna 

Café Neuf 

Café Oomstee 

Cense en van Lingen 

Circus Zandvoort 

CNG Groep 

Coiffures Bernard 

Corry's Kaashoek 

Daniël Groente en Fruit 

Danzee, Grand Café 

De Bode 

De Heeren, Eetcafé 

De Zeemeermin 

Dobey Zandvoort 

Doppenberg Meubel Outlet 

Dubrovnik, restaurant 

Ed Onel Home Decoration 

Ellen De Zuid Creatief 

Esplanada 

Etos 

Face to Face 

Filoxenia, Greek Cuisine 

Foto Menno Gorter 

Geerling 

Goossens, Herenkapsalon T 

Haverkort Juweliers 

H. Willemse Elektrotechniek 

Het Lokaal IJzerhandel Zantvoort 
Image Ruitersport 
Juwelier Jim Draaijer 
KennemerValley 
Kennemer Golf Club 
Kippetrap 

Kledingreparatie & Stomerij 
Koene Cleaning Service 
Kroon Mode 
La Bonbonnière 
La Fontanella, 

Italiaans restaurant 
Laurel & Hardy 
Manege Rückert 
Meijershof, Restaurant 
MP Coiffures 
NG New Man Casual 
Ouderen Partij Zandvoort 
P. van Kleeff 
Petfood-Express 
Pole Position 
Pure & Simple 
Rosarito 

Slagerij Marcel Horneman 
Slagerij Vreeburg 
Slinger Optiek 
Swingsteesjun 
Taj Mahal 
Take Five aan Zee 
Tinkerbell 
Toko Bintang 
Trade Ard Automobielen 
Uitvaartcentrum Haarlem 
Van Schaik, makelaar 
Versteege's IJzerhandel 
Wapen van Zandvoort 
Zandvoort Optiek 
Zaras Café Restaurant Makelaars O.G. 
CENSE 

van LI NGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU NVM v360° 

virtual tour funda 
KOSTVERLORENSTRAAT 8 ZANDVOORT • Half vrijstaand woonhuis met tuin en achterom 

• Woonkamer met erker, eetkamer, keuken, royale 
slaapkamer met serre en balkon, douchegelegenheid 

• Via de tuin toegang naar het souterrain (25 m 2 ) 

• De woning dient gemoderniseerd te worden 

• In 2002 houtwerk a/d buitenzijde geschilderd 
■ Woonoppervlak ca. 70 m 2 

Vraagprijs: € 189.000,- 
GRATIS VERKOOPADVIES 

Wat kan uw woning opbrengen 

op de huidige markt? Hoe gaat 

de verkoop van een woning in 

z'n werk? Op deze en andere vragen geven wij u graag 

antwoord. Bel ons voor het maken van een 

vrijblijvende afspraak ! CENSE n 
LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 DE RUYTERSTRAAT 108 ZANDVOORT ■ Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen 

3 kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers) 

■ Schitterend uitzicht over strand en Noordzee 

' Moderne keuken v.v. apparatuur, ruime L-vormige living 
met haard en toegang tot het vergrote balkon 
1 Het appartementencomplex beschikt over een lift 
1 Woonoppervlakte ca. 65 m 2 

Vraagprijs: € 229.000,- DE HYPOTHEEKSHOP 

ÓÓK IN ZANDVOORT 
De Hypotheekshop 

Kostverlorenstraat 100 

2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 
DE 

HYPOTHEEK 
SHOP ■ 
HAARLEMMERSTRAAT 41 ZANDVOORT ' Goed onderhouden monumentaal vrijstaand herenhuis 
1 Gebouwd omstreeks 1900 en v.v. fraaie details zoals 
hoge plafonds, glas in loodramen en paneeldeuren 
• Moderne keuken, woonkamer-en-suite, achterkamer 
■ 4 slaapkamers, bijzondere badkamer 
! Parkeren op eigen terrein 
1 Woonopp. ca. 150 m 2 , perceelopp. 300 m 2 

Vraagprijs: € 589.000,- GARAGEBOXEN TE HUUR gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880 CENSE " 
vm LINGEN Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 
ACHTEROM 3 ZANDVOORT • In de luwte van het centrum gelegen vrijstaande 
stolpboerderij met garage (bouwjaar 1970) 

• Sfeervolle royale living, luxe open keuken, 3 slaapkamers 
en moderne badkamer 

• Gehele woning gestuukt in lichte tinten 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing 

• Woonopp. ca. 140 m 2 , inhoud ca. 450m 3 

Vraagprijs: € 479.000,- 
DR. J.C. MEZCERSTRAAT 68 ZANDVOORT • Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met oprit 

• Op ca. 1 50 meter van het strand gelegen 

• Uitgebouwde woonkamer met openhaard en open- 
slaande deuren naar de tuin 

• Luxe keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers 

• Een woning om zo te betrekken! 
•Woonopp. ca. 115 m 2 , Perceelopp. 130 m 2 

Vraagprijs: € 368.500,-