Skip to main content

Full text of "Dioġluim dána"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding from 
Boston Library Consortium Member Libraries 


https://archive.org/details/diogluimdanaOOmcke 


’OÁtlA 


ttleASCA ^^5 An Tloinn OioeAóAis i gcóiR poittsiúcÁin pA’n ngíim 
óun cAónnisce te poittsin teAóAn i n5^o*óit5 acá oineAmnAó mAn 
úéAcs-teAónA ins nA ITleÁn-scoiteAnnA. 


poittsigcA^ó T)e’n céAT) tiAiii, 1938 


te ceAnnAó oíneAó ó 

oipi^ ‘oíotUA voittseAtóm niAtuxMS 

3-4 SnÁiT) An ÓotÁisce, t)Aite ÁtA CtiAc 
nó cné Aon ’oíotcóin teAóAn 


’0i05tttim ’oÁriA 


lÁitiiti)eAtiCAC ITIac CiomiAic, SJ. 

0)0 óum 1 ti-eA5AR 


BOSTON COLLEGE LIBRAE^Í 
CHESTNUT HILL, MASSb 


011:15 ATI cSOt^tAm 
bAite ÁtA ctiAt 


C115 Ó ConcolitAiu X)otin, i. CosAn niAC CACAit, iasacc •oá 'LeAÍiAR 
'óÁm. ■ptiAitAs ón AÓAin SeAÁn mAc SioIIa CÁin cAmA'Lt “oe cóip An 
lÁims^RÍóinn a-cá i ^ColÁisce St:oneyhtinsc. X)o ceAotiis An c-OlLAth 
Osbonn 00^5111 oAtn nA ptiinmeACA, -^c. acá An nA leACAnACAib 635-640 
00 bAinc ó nA Irish Grammatical Tracts. tlí ceAnc An cottiAinle 
'] An consnAtit 0115 An inseAn Citionoin Knorc oAm. 

'Oo nA OAoinib piAÍA so beinim mo btiióeACAs ó cnoióe. 


ClAR 


uéAiimA'ó 
T)U.An^: 

1. A co'c vnn cu^ac An bÁs — Ó “OÁIais “pionn 

2. A CROC *Oé 'oéAnA tno leiseAS — Ca-ds mAC *OÁiRe niAC 

'bRUAI-OeA’DA 

3. Ar n-oi-oe múince mAC *Oé 

4. -A SA05A1I- ón A SA05A1I — ■'peAR "peASA Ó’n ÓÁince 

5. A-CÁ1-0 CRÍ comRui5 im cionn — Ca-Ó5 Ó5 Ó ViUi^inn 

6. -A-cÁm 1 n-eASÓAi-ó AmoiRC 

7. 'b'LÁc An mAcuiRe mtiiRe 

8. bRéA^AC sin A beAn — 'AnlnAn inAC Ao-ÓA^Áin 

9. bnime crír mÁcAiR mic *Oé — *OonncA-ó tnÓR Ó *OÁIai5 

10. CeiceARn coilleA-ó clAnn Á'ÓAim 

11. CiA -oo i.'éAcpA-ó AR m’éi^in 

12. CiA le 5COiseoncAR m’AnAm ? — Ó *OÁIai5 'pionn (?) 

13. Cionntis •óío'L-pA-o mo ItiAC lei^is ? — • Aon^us pionn ó T)ÁIai5 

14. CRei-oim -DUic a AÓLAnn uasaI 

15. CRei-oim niAR CRei-oeAS An eA^LAis 

16. CÚ15 CÁ1S AS mó Le tnome — •'OonncA-ó mÓR Ó *OÁLai5 

17. *OéAnA-ó 50 suÓAC síoL Á'ÓAitn — -Ca-ó^ niAC *OÁiRe tnAC 

■bRUAI-OeA-ÓA 

18. *OlA -OO ÓeACA-SA A tÍIUIRe ^IoILa bRISTDO Ó hCOSUSA 

18a. *Oia -oo beACA-SA a mume — *OonncA-ó tnÓR Ó *OÁLai5 

19. *OiA -oo boACA A tnome tnÓR — -Aonsus 'piohn Ó *OÁIai5 

“ 20. *OLi5e, A -óuine 'oéAnAth lóin — -peARSAL Ó5 tnAC Ati bAiRT) 

21. *Oo bRiseA-ó cunnRA-ó ar các . . 

21a. *Oo ca-oaiL ar bpoAR pAme 

22. *Oo-ní -ouine oia-oá thAoin — *OonncA-ó tnÓR Ó *OÁLai5 

23. *OROiceA-o nA bpeAccAC pÁis ‘Oé 

24. ÓAnLÁ coinne A5 cLoinn Á-ÓAith 

25. éisD Rem puisLib, a Acair — eo5An mAc Craic 

*- 25a. éisD Rcm 'pAoisiDin, a 1osa — *OonncA-ó móR Ó *OÁLai5 (?). 

26. "PADA DeoRAi-óeACD nA nDAoine 

27. 'péAC DO ■óemeA'ó, a •óuine 

27a. “ 'peARR beA^Án cLoinne nÁ cLAnn . 

28. "puARAs miAn, ón, ptiARAS miAti — *OonncA-ó tnÓR Ó *OÁIai5 

29. émse lo-ÓAn btiÁcA— *OonncA-ó tnÓR Ó *OÁLai5. 

30. íocA-ó Críosc cumAoin a thÁcAR 

31. tom-ÓA pÁc A5 pem5 An éoim-óeA-ó — 'peAR^AL Ó5 mAC An 

■bAmD 


32. tom-ÓA peAR stimjje A5 SAn mAiRsRéA^ 


LeAc. 

1 


9 

10 

14 

16 

19 

23 

27 

29 

30 
34 
38 

40 

41 
43 

46 

47 
.50 
51 
51 
53 
58 
61 
64 
66 
69 

73 

74 
78 
81 
83 
86 
86 
91 

94 

97 


clÁr 


33. 

34. 

- 35. 

36. 

37. 

38. 

- 39. 
40. 

- 41. 

42. 

43. 

44. 
^ 45. 

.. 46. 

- 47. 

48. 

49. 
^ 50. 

51. 

52. 

53. 
_ 54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. 
62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 


•OxjAnA: 


leAC. 


■Látti ittouj im tionns^TiATTi, a ÚTiíonói'O — ^opTiAix) mAC t)TiiAin 
mAC An t)Ainx) 

[iríAm . . . jcnn^nATTi lem CAmx)ib 

ITlAms bemeAs xdíosa x)Á -óeoin — 'peAnjA'L Ó5 ITIac An t)Amx) 
mAins x)An compÁnAC An colAnn — ■AtAinne iriAC eosAin 
mAins TneAl'LAS mtimn An CSA05A1L — ^opnAix) pionn Ó 'OÁLA15 
mAin^ nAc XTion^nAX) X)Án x)o X)ia — -peAnsAL Ó5 iriAC An 
■ÓAinx) 

mAin^ TTAC xiomceAnn a -óéATXA — peAnsAL Ó5 mAc An 
ÓAinx) 

mAin^ téix) cAn coiL a AcAn — ConniAC mAC OA1Ó5 ■ÓALLA15 
Ó X)aLat5 >• .. •• •• •• •• •• 

mAncAin xDtiic, A cnoc An CoimóeAX) — ^'OonncAÓ món 

Ó 'OÁLA15 (?) 

meiceALx)o óí A5 'Oia nAnxDÚL — ^5ioLLa ■bnisxie Ó heostisA (?) 
nÁ xDÓAnA x)íomAs, A ótiine — • Aon^tis pionn Ó *OÁLai5 (?). 
■nÁTTiA m’AnmA An CALAnn cniAÓ — •'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 
11 í xdíoL 5nÁÓA ^LeAnn nA nxreon — •peAnsAL Ó5 mAC An 
■ÓAinx) 

ní mAic ALctii^im m’AnÁm — peAnsAL Ó5 mAC att ■ÓAinx) 
ní ní píne acc -pLAic niThe — •■peAn^AL Ó5 iriAc An 'ÓAinx) 

OLc íoccAn An LtiA^ LeiseAS — •'peAn^ALmAc 'OoThnAiLL UtiAió 
niAC ATT ÓAinX) 

Ón nA mbAn bAinceAnn niihe — 'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 
Onc x)o seiseACc, a SA05A1L — •'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 
R05A 5AC beACAÓ beic bocc — OAÓ5 mAC 'OÁme (?) 
TLti^AÓ bÁine An An mboccAcc— 'OonncAÓ món ó 'OÁLA15 
Sao^aLca sin, A SA05A1L — •'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 (?) 
SbéAcLÁm TTA cntiinne An cnoc nAoih — -xronncAÓ món 
Ó 'OÁLA15 (?) . . 

SeAcc n-in5eAnA ’^on tnhLA 

S^tim X)OX) óíomAs, a ótiine — ^'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 
CÁini5 ceo cAn An ^cneixiiTh — eocAió Ó heostisA (?) 

Ceine An n-A pAX)Á5 peAn^ 'Oé — -piLip Óocc Ó hlli^inn (?) 
C05Aim xMbisxDin mAn Ai^ne 

Cní 5Lúine ^eineALAC 'Oé — •'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 (?) . . 

tlAióe péin x)o pÁs Íosa — •'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 (?) 
tlnnA An Leisis 'O1A nA n^nÁs — ■'OonncAÓ món Ó 'OÁLA15 
A bnÁi^e cÁ 1 x)con tonxion — 005^11 TltiAÓ TIIac An ÓAinx) 

A cntiic com ne cAoib OaLLa — gopnAió pionn Ó T)ÁLai5 . . 
A cnos caLL An An x)ctiLAi5 — ^opnAió 'pionn Ó 'OÁLA15 
A pm céix) 1 XDOín ConAiLL — •gopnAió pionn Ó 'OÁLai^ 

A geAnóiX), x)éAnA mo óÁiL — gopnAió pionn Ó 'OÁLA15 
An cti An 5céAX)Aicne, a cAnnA^ — eocAió Ó heostisA 
An 1ASACC puAnAS Aon^tis — 'OonncAÓ món Ó XTÁLai^ 

A-cÁm 1 5CÁS eix)m ÓÁ coihAinLe — -eocAió Ó heostisA 
A-cÁ stinn seAncAS mtiÁin — Óni5X)e TIIac Con mióe 


i02 

102 

106 

108 

109 

114 

117 


121 


124 

129 

134 

135 

137 

139 

145 

145 

149 

151 

1.53 

155 

159 

162 

165 

167 

168 
172 
176 
180 
184 

187 

188 
192 
196 
200 
201 
207 
211 
21.5 
217 


ClÁVx 


'Oxjatia: leAc. 

72. A teAcrAme ón Rónri — ^ioIIa 'bnijroe IHac Con tTli'óe 220 

73. beAn -oÁ cnThA-ó cníoc CaUa — ■'peAn -peASA Ó’n CÁince 223 

74. 'bein eolAs -oninn, a 'Óo-mnniU — ^opnAió 'pionn Ó ‘OÁ'Lais 228 

75. bíoó Aine A5 UUaió An Aoó — -eocAió Ó heosnsA . . 236 

76. CiA -oo-séAÓAinn 50 ^nÁmne — UAÓ5 Ó5 Ó hui^mn . . 241 

77. TTÁ ónÁSAi-o tiAinn 1 nlnis — Caó^ Ó5 ó hui^mn .. .. 243 

78. *OAinT: sonn -oÁ seolAÓ 50 CAÓ5 — gopnAió mAC bniAin tTíAC 

Aii bAin-o . . . . . . . . . . . . . . 246 

79. *OeAT5 aóáIaió otnAs 0A1Ó5 — Cocaió Ó hCosxisA . . . . 249 

80. *Oli5ió oUaiti nnnAim nío5 — ^SeAÁn bnióe mAC bnnAi-oeAÓA 252 

81. ’Oo óÁió ceme Cín óonniU — 'peAn^Al Ó5 rUAC An bAin-o . . 257 

82. *Oo óniseAs beAnnAió An bniAn — mAoh óeAc'Lnmn nA 

nUins^éAh Ó hUi^mn . . . . . . . . . . 261 

83. *Ooinb -oon céi'oseA'L cmneAhnim cAinn^eAncAi^ — ■^opnAió 

niAC bniAin ITlAc An bAin-o . . . . . . . . 266 

84. *Oonn i-oin óÁn is 'oásacc — SeAÁn ó C'LnmÁm . . . . 269 

85. ’Oo có^ÓAÓ mein^e mnncAió — -SopnAió p'ionn ó *OÁLai5 274 

86. *Oo tnic mein^e cAtA Cnmn .. .. .. .. .. 279 

87. *Onme •oeismisnis *OÁi-bíot— *OohinAU mAc CA1Ó5 ó 

*OÁLai5 (?) . . . . . . . . . . . . . . 283 

88. Cac 5An AnAÓAin An peAn^ — ITIao'L ÓeActnmn nAnUins^éA'L 

Ó hUi^mn . . . . . . . . . . . . . . 286 

89. éineAnnAi5 pém 'pionn'LocLAnnAis — -peAn 'pLAtA Ó 5níhi . . 290 

90. éis*o nem éA^nAC, a pin ^nÁió — ■peAn^AL Ó5 UIac An bAin-o 293 

91. 'PA n^níomnAió meAs-oAn meic nío5 — gopnAió 'pionn 

Ó ’OÁLais 296 

92. 'pó'o cooAnsnA cníoc bAnÓA — éocAió Ó hCostisA . . . . 302 

93. 'po^ns ptincACc -oon cín ttiAió — 'peAnsAL Ó5 mAC An bAin'o 307 

94. poiLLsis -oo míonbtiiLe, a mtiine — CAÓ5 Ó5 Ó hUi^mn . . 312 

95. 'póinió mo Leis^e, a óeAt ótiinn — ^Caó^ mAC *OÁine mAc 

bntiAi-oeAÓA . . . . . . . . . . . . 314 

96. 'ponAine ULaó An Aoó — tTlAoL SeAcLtimn nA nUins^ÓA'L 

Ó hUi^mn ..317 

97. 'ptiinis 50 póiLL, a éine — ^opnAió 'pionn Ó ’OÁLais . . 321 

98. 5ac éAn niAn a aó'óa — CAÓ5 món Ó hUi^mn ' . . . . 325 

99. 5A01S AiL'be 1 n-msm *OomnuiLL — ^gopnAió 'pionn Ó *OÁLai5 330 

100. lomÓA tiAisLe An lAt LAiseAn — •CosAn tTlAC CnAit (An 

c-óntóin) . . . . . . . . . . . . . . 335 

101. ton^Aib tú onm, a lAnLA — ■^opnAió pionn ó *OÁLai5 . . 338 

102. LeAnnÁm piLeAÓ síoL Stiibne — ^CosAn mAC An bAin-o .. 344 

103. Le héAnmnAoi ctimteAn cLú ÓAn — ■Aoó mAC ’OiAnmu'OA 

mAC Aii bAin'O . . . . . . . . . . . . 349 

104. ttlAin^ cAiteAS ■oLús ne óaLca — tTlAoLmtiine mAc CnAit 352 

105. mAit An Locc Ain-oníos ói^e — -^opnAió 'pionn ó *OÁLai5 . . 355 

106. miti-o cnei'oeAih 'oo cLomn tléiLL — '605^13 mAc CnAit 359 

107. món An Lticc AntnAi^ éme — p'eAnsAL Ó5 mAC An bAin-o 363 

108. rií óLi5im AitpeAn An pem^— Cocaió Ó hCostisA . . . . 368 

iii 


clÁn 


109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 
121. 
122. 


■Ou AtiA: 


teAc.. 


ní ]?AX)A Ón -fÓT)tA A CÁC A ■OCUAl'ÓeAniAin ]:eAH5Al Ó5 triAC 

An t)Am-o . . . . . . . . . . . . . . 370 


ní cnÁc AicneACAis -o’puil ConAilt — -peAnsAt Ó5 tTlAC An 


t)Aint) 373 

tlAtinAin le céile, a clAnn UilliAm . . . . . . . . 379 

Rí con éineAnn .dÓAncAc — t)niAn ó ConcnÁn . . . . 38T 

R05A nA cloinne ConAlt — 510UA bni5-oe niAC Con rnióe 390 

SlÁn pAc potcAÓ — ’CaÓ5 món Ó hlti^inri . . . . . . 394 

cAinni5 éi5se |?uinn ^AoióeAt — ■'peAn 'plACA Ó gním . . 398 

CcAC CAnA-o 'OO-CIU polAm — 'gopnAió -pionn Ó X)ÁIai5 . . 400 

CeAUAC eini5 iac ÓAiseAn — -eocAió ó heosusA . . . . 402 

CeAs-OA eAs^cAnA An PIAÓA15 — •'peAnsAt Ó5 tTlAc An 'ÓAin'o 408 
Comus Tiiúin CnuAcnA 1 ^CluAin t^nAoic — -Aonsus mAc 

CeAnÓAiU óuióe Ó 'OÁIA15. . .. .. .. ..411 

UosAC péile pAinsin^e — Aoó OUAÓAn ó CAnncoió (?) . . 415- 

CunnAm -oócais -oíoc muinne — -peAnsAl Ó5 triAC An ÓAin'o 419 

ItAi^neAc A-CA01, A ccAc UA mbnÁcAn — ■boctAnn Ó5 Ó *CÁIai5 423 

COn'tJ^AiR 427 

tlÓCAÍ 429 


tt-téA$inA 

poCtÓtR 

piti'ó X)o cuin 11 A xtuAnA so . 
'OAOtne, coin, etc 

ÁixeA.\nnA 

'puiRtneACA Ainin .. 
puiRineACA UA 5nÁit-t)RéitRe 
ineAX)AR 


484 

511 

624 

625 
630* 
635 

641 

642 


néArhnÁt) 


lAoi'óe, éi^se, T)áii, T)Áii T)íneAC, “]C. 
T)o 50intí T)en usAg-c^s pitiTieACTA a-tá saii ieAó^n- 
so; ^5tis -piiiT), T)nAoit)e, aos táiia, Uicu, "ic. 
eAiAt)TiA, Uicc, “]C. eoiAis, oU^tiuMii, cU^n, "oÁtii, 
“]c. T)o 5ointí T)e tix^ T)-Aoinit) T)o ctitnAiT)ís í. 

J^it) 5tin gnÁcitc tiA -poc-Ait “ Bards," “ Bardic Poetry,” 
&c. 1 nit3é^nU, ní liion^nn ^n ciaU x^cá ie 
‘‘ b^nx) ” A^tis te -pite ” saii bpitit)e^cu-so. 
T)tiine ti^sU T)o bí i btitit), A^tis T)o bíot) 

t)tiit)eAn beA^ Aige T)éAnAni conittiAT)Ain teis 
A^tis A5 'pniotÁit Ain. t)AnT) nó neACAine T)0 
b’eAt) T)tiitie T)eti btiit)iti sin A^tis cntncine T)tiine 
eite t)i . Bí ctnriAt) aii bAnT) Aon 'pitit)eAcc ; is 
í Atl ObAin T)0 bíOt) Ain TtlAIIA Atl 'piteAt) T)’Aicnis. 

SaJas CATicAine (11 ó recitative) to b’eAt) An 

AicniseoineAcc SAin, A^tis oo bíot) cntncine An 
'piteAt) A5 *oéAtiAni coim-ceoit teis Ati nT)tiAin t)o 
bíot) 5Á liAicnis. 

CiA biAT) tiA -pilit) seo ? t3Á téi^eAt) T)tiine 
tioscA -piteAt) T1A béineAtiti' — ctnn 1 ^cÁs 1 Primer 
of Irish Metrics,” Kuno Meyer- — T)0' CAbAn-pAt) sé 
p'Á T)eAnA tiAc tíonrfiAn tiA stoinnce acá te 
-pAgÁit Ann. Bí p'tiiJeAt) sé acc CtAtin tliginti, 
CtAtin CogtisA, CtAiin CnAic, CtAtin 1ltiAnAt)A, 
CtAiin Ati t)AinT), CtAnn Con 11lit)e, CtAtin tDntiAiT)- 
eAt)A, CtAtiti l'peAnnÁin , CtAnn T)tiititiiti , CtAtin 
ITlAotcon Aine, CtAtin CttitfiÁin, CtAtin IIicbeAncAig, 
Agtis noitinc* beA^ stoinneAt) eite. 1s iat) tia 
cinit) piteACA 1AT) so, is é siti, iia cinit) ó T^cÁini^ 
'puntnón nA bpiteAt). 1 ocAob ^ac Aon cinit) aca 
is péiT)in A nÁt) 50 mbiot) gtiÁc-bAinc Aige teis 
An bptAic T)o bi 1 ^ceAnnAS Áice comntiit)e An 
cinit) ; ó Ctoinn CoJtisA T)o ci^eAt) ottAmAin 
ITIéi;^ t1it)in, ó Ctoinn t)ntiAiT)eAt)A T)o ci^eAt) 
ottAtfiAin 1 t)niAin, A^tis niAn sin T)óib tiite. íli 


I 


ué.AiiinÁt) 


lnoiicin^ce as soiii 50 tiaiD cosg au Aoimunie T)Á 
ZAoX) Anung 'oe 11 .d cnieAt)AiV) piteACA 'oiit te 
cein*o iiA pitmeAccA Agtis 5uÁ*ó (.1. cénn, cioT)At, 
“ic.) -piteAt) ‘o’tAgÁit 'oó -péin. T)Á coiriAntA SAin 
•oo sjníoó Ixobeno HIac Ancnn, O.S.p., t)niAn 
C5 niAC ‘OiAnnui'OA, UoinT!)eAtbAc Ó CniAin, A511S 
Aot) Ó5 Ó U)oinnAitt T)tiAnA 1 n1omx\nbÁi5 ha 
btiteAt); Agtis is T)óici5e nÁ a céite 50 n^ib 
gnÁt) ottAinAn A5 5^^'^óit) ITIac JeAnAitc, ^auIa 
Citte X)AnA (1397), 

1 s^oiteAiniAib -pititieAccA (nó T)Ám-s5otAib) 
is CAt) 'puAin iiA n-oiT)eACAs. ílí ip]os 

T)úinn 50 cntiinn cé méiT) sgoiteAnnA pititieAccA 
T)o bí ATin, nÁ cÁ nAbAT)An. 1 nT)uAin a 93 cÁ cnÁcc 
An “ ctii5 s^otA iiA béineAnn,” a^us cá a fios 
A^Ainn 50 nAib a teicéiT) sin oe s^oit A5 Ctoinn 
CnAic (104 3), A5 Ctoinn tliginn (1 ^Citt CtuAine, 
TD X 12 n), A5 Ctoinn DÁtAiJ 1 noticAij CAttA 
(73), Aj; Ctomn aii ÓAint) 1 T)Uín Con.Aitt, Agtis A5 
Ctoinn ITlAotconAine, a^us 00 néin ^ac cosAin- 
tAccA T)o bí SAii seiseAt) A01S T)éA5 mónAn s^oit- 
eAnnA eite An puT) nA cíne. 

Ó iiA cineAt)Aib piteACA is e.At) T)o cÁini^ 
punmón iia bpiteAt), acc ní ^Át) a nÁt) iiAnb pite 
5AC T)tiine T)e iia cineAt)Aib sin, acc ArhÁin T)Aoine 
A nAib éinim lonncA ctin iia pititieAccA. pé 
buACAittí 05A T)en cineAt) An miAn teo T)ut te n-A 
^ceinT) T)úccAis T)o cuineAt) mAigiscin ha s^oite 
oroe ” nó “ saoi ” nó “ ottAin ”) pA sgnúT)- 
ugAt) 1AT), A5 péACAinc Aii nAib ctiimne triAic ACti, 
A^tis An nAbAT)An oitce An aii njAetiit^ T)o téijeAtii 
Agus 00 s^níobAt). Uau éis ^AbÁit T)óib cníT) 
Atl S^nÚOUgAt) T)0 5tACCAÍ ISCCAC 1AT) SAU OÁttl- 
s^oit niAn At)bAnAib (“ sgotÁinib,” ‘‘ poétA- 
cÁiiAib,” “ p05tAincit)ib ”). 

T)o b’é An céAT)-At)bAn téijinn nÁ a céite T)o 
bí te pogtuim aca gnAmACAC Agus meAOAn nA 
gAettit^e. ObAin cnuAit) T)o b’cAt) í seo mAn is 
téin T)úinn ó tÁim-sgníbeAnnAib mAn RL\ 24 P 8, 
C ii 3 1 n-A bpuit niAjtACA Aii T)ÁnA ttínig cti ntA 


ncAnniv^f) 


3 


sios 1 500111^1 R tiA sgot. T)’'p-An 11^ ni AglACA 1 n--A 
sein-niocc ^An Aon -dtnnjAf) *oo ceAcc onn-A m 
pe-Af) citi5 5CéAT) mbtiAf^An, ’s é sin ón mbt. 1200 
nó m-An sin 50 *ocí aii ót. 1650. T)Á scinnpí ‘on.An ós 
com-Ain T)nine ní pé-AT)pAf) sé ó poinm ha bpocAt 
iu\ ó me-dT)-<\n iia n^nn .don cndimm 00 c-db-dinc 
T)o f)Ác.d n-d T)n.dine nÁ t)á Iiáic bnndif) ; ni péAT)pAf) 
sé -d nÁf) cé Acn 1 n0ininn nó i nAtb-din, nÁ cé 
dcn s-dn cnioindf) Iiaois Tié-dj; nó s.dn se-dccni-df) 
li-dois T)é-d5 T)o cnm-df) i. 

U-Aob -dmnig oen ce-dn^dif), T)o bi *o’piAC-diD -dn 
-dn sgotÁine cn-dob-d ^eine-dt-dig -dgns sein-s^é-dtc-d 
ii-d ngAoróedt T)’pogtnim T)e gl-din-me-dl).din. T)o 
bi noinnc eot-dis -d^ iid ].'ite-á*ó-dib — nó -dg cniT) 
-dcn 'pé sgé-dt é — -dn dn ticnif)e-dcc nomAinse-dm-dit 
-dn -d ndib cóin inón -dn pnt) iid nConp-d SAn sedn- 
-dimsin, -dcc ni pé-dT)C-dn -d nÁf) gnn siu\ sgoit- 
e-dnn-Ait) pitif)e-dcc-d piu\n-AT)-An -dn c-eot-ds-som . 

Uá cnptA te-dbdn te p-<\gÁit -dgdinn 1 n--d bpint 
cnAnds^AóÁit -dn -aii s-dgds beAC-df) T)o ói -dg 
Af)t)-dndil) nd nT)Ám-S50t.* T)o biof) cittin nó 
“ boc ” -dii teic -dg 5-dU sgotÁine, seoimnín 5-vdn 
pninneoi^ -dgns g-dii cnos^Án acc An'u\in tedb.c\if) 
-dgns c-dcdoin. Jdc cnÁcnóiu\ t)o b.ditigT)is te 
céite cnn cédccd T)’p.dgÁit ón oiT)e sgoiLe, d^ns 
1 n--d f)i.dif) sin T) ’imcigiois, ^.dc T)nine -dcn 50 
T)ci -d cittin péin, -d^ns T)’p-dn-diT)Ís -dnn 1 n-.d tnige 
‘‘ -dn d tedbcdib boc ” dg mdcciidm dn dii gcédcc, 
dgns dg TDédiidm cdicige dn fin.dndib T)o cnmdf) 
f)óib péin. 1 bpdT) dmdc sdii cnÁcnónd T)o-beinedf) 
sembisedc comnte iscedc cncd, d^ns T)o sgniob- 
diT)Ís sios dn méiT) pitróedccd T)o bi cedpcd 
dCd. An mdiT)m tde dn n-d niÁndc T)o cigmis 
te céite dnis cnn bneic dn oiT)e T)’pdgÁit dn d 
gcniT) oibne. 

pé Á1C d ndib T)Ám-s5oit bd n’ión dn csnim T)o 
cninedf) n.d ptdice dgns nd "odome sdif)bne mnce; 
nion teo T)o b’pdittige gdn jdc cóin bif) d^ns 

* “ Menioirs of the Marquis of Clanriclcarde,” pub. 1722; “ Des- 
cription of VVestern Islands of Scotland,” Martin, pub. 1703. 


4 


nCAniuÁt’) 


‘oige ‘oo cim A5 oniAtt tnnne SAn a mX)ex\t> x^oii 
cosoAs An s^otÁmit); Agns 'o’-peAnAi'oís pÁitoe 
tion-cAoin nompA T)ia SACAinn ^gns *Oi^ T^otnnAig 

I 115^0 se^ccmAin, g A v.^ACóró ^szcac 1 n-A T)Ci5Cit) 
téin, Ó péite t41icít 50 "ocí tÁ péite lllnine SAti 
0^nn-dc 'oo tíoT) s^oit am os^Aitc. An ssnti 
T)on sgoit T)’imci$T)ís n^ liATit-Ain A511S ceAscAS 
ón oiT)e ACA, ní nAtnÁin An An lomcAti T)o óí tiicA 
Au -peAt) An céAnmA, acc am aii méiT) eotAis to óÍ 
-pAjAtcA Acn. 1s minic óíos CAinc snA TttiAnAió 
AM “ seAcc n^nÁt)^ nA -pitit^eAccA,” ’s é sin is 
T)ócA “ IToctAcÁn,” “ pinnmit),” “ T)os,” 
“ Caiia,” ‘‘Ctí,” ‘‘AnnAt),” ‘‘OttAm.” 
t)’téiT)iti 511 nAt) 1AT) sin HA 5nÁt)A T)ó óeineAt) aii 
c-oiT)e AM A At)t)AnAit) 1 nT^eiReA.t) ^ac btiAt)nA Te 
iiA seAéc btiAt)nAib, acc ní pnos T)úinn cacaui 
o’imcig nA cioT)Ait sin as CAicige. 

ttnAin T)o bí iiA seAcc mt)tiAt)nA cnncA isceAé 
-^15^ tiA seAéc n^nÁT'A bAince AinAé Aige 

T)o l)í Aii pite 05 iittAm énn a éeimoe T)o éteAécAt). 
Tt’imcigeAt) sé A5 cniAtt am ptAic ^15111 — ptAic 
A t)tiicée péin 110 ptAic eite — A5 CAisbeAinc T)ó 
SAmptA T)Á énro pitit)eAécA A511S at; lAnnAit) .aih 
é péin T)o JtACAt) mAn ottAm nó “ peAn ^nÁt^A.” 

f^Aé ptAic nó ní a nAib ciiniAéc ttión Ai^e Agtis 
T)ticAi5 teACAii pA 11 -A smAéc bA 511 Ác teis ottAm 

II ó A t)ó T)o beic Ai^e 1 meAS^ a ttiéc teAnAinnA 

étin CAicim Aimsine T)o CAbAinc T)ó péin Agtis x>Á 
mtiinncin, A^tis étin a gtóine péin A^tis gtóine a 
-pine T)’An,T)tigAt). T)o b’é ‘otiAt^As ottAim CAicnéim 
Agtis éAéCA A níog péin T)’Aicnis, a tiAisteAéc, a 
péite, A^tis A t)ei5-cnéice eite T)’At)motAt), A^tis 
T)tiAn T)0 éeApAt) An ócÁro bneice nó bÁis nó 
cteAtnnAis AonT)tiine T)en tntnnncin níogttA. t)A 
JnÁc teis iiA níogAib nA TtiAHA so T)o étin te ééite 
1 bpoinm teAbAin. T)tiAnAine ” T)o bí An a 

teicéiT) sin T)e teAbAn, Agtis cÁ ctnT) acu 1 n-An 
seitb AgAinn initi p'()S, mAn acá: teAbAn Ctoinne 
Aot)A l)tiróe, leAbAn IHéi^ SAtnnApÁin , An teAbAn 
ÓnAtiAé, teAbAn l'lléig tlit)in, “int. 


uCAiiin^*ó 


5 


t)A t1ión An meAs *oo 1)10*0 -Ag iia 'pl^itil!) -au 
-Atl AOS ‘OÁIIA, A-^US t)A pi-At. -pAinnSIII^ 'OO ‘ÓÍOt-AI'OÍS 
1^*0, A-^ bnonii^*ó eAc Agns bó ^^ns o^trh-án -ó^ns 
óin ^5ns ^in^iT) onn^. Aco tio bí pÁt eite a’^ n-A 
■plAitib beit A-^ ‘‘*oíot *oÁni.” Híont) -Aon ‘oóig 
*oo níj 1:1 te ’oo beit §Á AonA*ó Agns $Á im’óeAnsA'ó, 
“ §Á co^n^iii -Agns JÁ ciiÁim-jeAnnA’ó ” ós corh-Ain 
-<Mi pobAit. UeAn^A nirhneAc *oo bí A5 nA •piteA'óAib, 
A^ns 'oo bí cni*o Acn An-coitsneAc An-bnni^neAó, 
A^ns bA minic ’oóib beit A5 bonnA*ó te ne^nc 
nAbAin A^ns *oíomAis. SnA T)nAnAib seo tíos 
'oo-cími'o cni*o Acn A5 imneAs 50 ^éAn te n-A 
bp'tAit -péin, A5 oAbAino mAstA *óó, A^ns SAn 
*oeineA*ó A5 imteAci: cnn ^AbÁit te -ptAit eite. 

tlí bío*ó Te ceAii^At An An fiti'ó -pAnAco 1 
5Comnni*óe 1 b-pocAin a níog -péin. Ó Am 50 bAm *oo 
téi5eA*ó sé A5 OAisoeAt nA oíne, A5 OAbAinc 
cnAinoe An -ptAitib eite. T)o cnineA*ó ^ac ptAit 
pÁitce noirhe, A5 bnonnA'ó *onAs Ain 1 n*oíot nA 
n’onAii *oo ceApA‘0 An pite 1 n-A onóin. 1 n-A teitéi*o 
sin *oe *ónAnAib bA JnÁt teis An bpiti*ó nAnn nó a 
*óó *oo cnn isceAc A5 motA*ó a ptAtA *óntcAis.* 


*'Oon léA5Í:óm An niiAn leis onlleAX) veASA-o’pAsÁir An nA pileA'ÓAiti 
niolcAn nA leAljAin seo: “ Bardic Poems of Tadhg Dall O hUiginn,” 
Miss E. Knott (Ir. Texts Soc.); “ Journal of Ivernian Society,’* 
1913, Article by Professor O. Bergin. 


1 


ó T)ÁlAit; ponn ccc 

I A cotxMin cii5^c An bÁs, 

utiig -péin 50 épniL Atin nAúéÁs; 
ní T)áiL cosni-dit nAC c^s t^c 
An bÁs SAn ons^m a'^a'C. 

CneiT) 11 -dé tA'o.d tmic An c-é-Aj; 
bí A cot-Aiin ,An 'oo coinié.A'o; 
nÁ cnei'o 'oon csAogAt .dó'o sedt; 
d tdobdi:) 'óei'o ní 'otigtedn. 

Ós éigin '0111 c 'ont 1 bpd'o 
tédc iT) 'óidit) is pédc nonid'o 
tédc -pdoib is ós 'oo cionn 
•pédc dn 5dc cdoib i'o timciott. 

4 pédc dii ói^e idn n-imtedcc ndib, 

A cnoinn dn 'onitte 'óiombndin, 
món n-dmjdn i'o cionn 'oo cnin; 

'Odn tiom ní bd'óbdn tidbdin. 

5 Imtedcc 'oo cos tnt 'oo tÁni 
'pédc 'oo céd'opd'ód dn jctdoétÁt) ; 
cnimnig dn 'óoitte nd n'oednc 
moitte dn c’pnigtib ’s dn c’éis'oedéu, 

6 pédé dn tond'ó ti^ d-mdé 
dSA'o , A éotdnn éioncdé; 

'oo édmnd 'o’'pédédin nec dis 
tédédi'ó dn 'Odttmd 'oíomdis. 

7 pédé nd p'idctd pédé dn nosg 
— ní 5tic ndé ^dbdnn ced^os^; 
ó CÁ d bpédjdin 'oei'o 1 n'oÁn 
cnei'o 'oo sgédtdib dn sgÁtÁn. 

8 T)édnd ó tdntd nidn cdoi-se 
s^ÁtÁn 'ooc pion dondoise 

*oÁ bpdicteÁ d éneds ’s a éntit 

ní -peds dn mdin'peÁ d-mÁndé. 

7 


8 


T)io$ltiim T)ÁnA 


0 Os iiinue as éi^exMi T)íiiu T)iit 
•péAó -án n-Aig AR n--A Iios^Iat); 
unti-Ag -An tfi-Aise méAT) [t)ot)] gnÁin; 
pé-A^ n-A u-Aise -áti n-A T^uó^éÁit. 

10 pé-Ac -A-nís — is ■R-At)-Anc uinn — 
pi-An -An -^nm-A 1 n-ti-Aim Ipninn; 
móiT)e -As cÁs -Aii u--An.Am Aiin, 
b-Ás ní p-Ag-Ann i nlopnAnn. 

11 pé-Ac nA ue-Atim-A uÁ -ar T)o cionn 
A5 T)ío5-áitu u-tiitc 1 nlpnionn ; 
ní ói-At) ponu-Acu .An ú’otc -Ann ; 
onu T)o connunAcu, -d cotAiin. 

12 Tlí ctnne-Ann onu ^n-dis nÁ 5nÁin 
noó-At) 5-Ac -AontÁ T)’|:.A5Áit; 

ní jAó-dnn uti noó-At) ni-dm, 

-A ónti pot-Arh n-A n-.Ainmi-An. 

13 Idnndim -dn eot-Aó n-d n-dom, 
tníóé-dt Ain^e-dt ATi u-AnT)mAon, 
mo óneit An ton^ iiAom nime 
mdon nd iToeió n-onT) n-din5tit)e. 

14 T3om ótin néit) ne níg nime 
mÁtdin itiic nd mdijDine 
Díon m’dndim Dí 51D Docdn 
udjdim í Dom dndCdt. 

15 Sdot) ndó ditnije onu péin 
ndó unÁt t)tiiu Dtit dn Dítóéitt; 
tnjd sd óÁó bnío5 do bdtt, 

Do btÁt Do óníon, d cotdnn. 

16 Attns potd íilic ítltnne 
íTlíóédt' — mdit dii uedóudine — 
nn^ dn nedtn ndit) dn u-dttns; 
mo óedn ptidin dn pedtimdnnds. 

17 Tií t)edódit) conp iidotnmnÁ dn nedm 
dóD donóonp ÍTlnine ÍTldijDedn 

^it) iomt)d bedti ’n-d lióig dnn ; 
dn nedtn Do-óóit) d cotdnn. 


A óoldnn. 


T)io5ttiim ’o^nA 

2 


9 


zaX)'s niAC 'OAine niAC timiATOeA'óA ccc. 

1 A cnoc T)é T)éAnA rtio ieiJeAS, 

Uis stÁince siniT> T)^ríi ; 

T)o ríiAotéx^nn cAotti a ééAT)T)^t, 
n^otrícn^nn s^on ^éA^Ac ^t^n. 

2 Con^^in tioni teiJeAS m’^ntn^; 
rriAT) Áit teAC -póin tno conp; 

An nT)nt i ^ctí SAn reA^ uniAttAim; 
ne^ríi ne n^-ác ní i.<\nnAim onc. 

3 T)om tnos^At) tÁnx^^-SA cn^^t), 

A cnoc íosx^ fóine^s mé; 

T)OT) not)-átCA ní x>ú a t)ítríe-As, 
cii b^n^tcn^ t)íte-ás T)é. 

4 Un T)’.Atcnom éinrhic An seAtAR 
stii^5 ^n óe^t-A óe^np^s toóc; 

pin ’s mmÁ n^ cntnnne pAT) óíos-s^ 

A-zÁ bntiinne Íosa ic nóc. 

6 T)iiic As ríiAncAó mAC nA ríóije, 

A eo concnAó nA ^CAon iroeAn;^, 
ói As SAn ónÁt An trítnn T)o rhAncAi5 ; 
cnÁt sgtiin t)A ponCAit óAn ópeAn^. 

6 A AríAtt nA n-nóAtt ^cntrínA, 

A ónAnn contAit) tia T)cní mrítÁt, 

T)o póineAt) teAC tÁn tia CAtríiAn, 

A ótÁn ríneAc ten CArínAt) cÁó. 

7 CnéAT) An óríis pA ^cAncAn AríAtt 
nec piot)ríAit> óoncnA, a ónoó nAotrí ? 
conjAin tiom 50 teATiAn t’ponAs, 

A ríiionn teAríAn sotAS SAon. 

8 A JnÁinne Átninn T)’f?iot) pAnntAis, 
peACAt) CAttríAn [crí T)o] sás ; 

ríA ^eAtt A ótATin nis An ^cÁnAit) 
cnAnn cAn ceAnn n-At)Aitrí T)o f?Ás. 

9 1s é An cnAnn-soin, a ónoó Íosa, 
c’At)ríAn-SA' — mÁs píon T)on s'OAin; 
pATieAn^ An cnAnn oo ónrí a oóca, 
is crí ATi cAtt concnA pA ónAirí. 


10 


T)iogUiiin T)aiia 


10 AOaíí oile Ó11 éAX)A 

T)o on'01115 Cníost), 4 cnoc iix\oiii ; 
xMIIIUMIIIA c4ic tllte t\lt)tx\, 
nuiine OtÁit ciniin^ c^oni. 

n ls loniMc '00 X)oinc xmi T)CiiteAiii 
t)e!neót) C-Ang^is *— cnóx)4\ -aii ifitiic*— 
piiit A cniT)e An cn-AinT) X)An gcosnctni , 
x\ Oite sti-dinc T)osgt-<Mi T)ttiic. 

12 nitiin gonni tio-Jé^nc-A T)on CAtxMii , 

c^lAiii T)on iiniin 111-05 T) 011 tnÁig, 
’sT)o-5é^ncA péine, a cnoc céASX>A, 
noc ^néine is ni.A*ó -Áit. 

13 Cá ÁUi 11111 0011 01*0 ce geiitinit) 
‘oo-géAiicA ce-Aii-A, -A cnoc ’Oé; 
T)0-gécM1C-d CnÁ [eAT) T)OC -^Ng-dlT)] 
tÁ 5e.dt 5éinA'ó ax)a>^ é. 

u 0 céAX)lA cntiicigce xmi l)e.dc.d 

T)Á nibeinn T)oT) tti.dT) 50 tó .<mi bnÁit 
5éniAt) niínT)o 51110111 ní [geAttt-dni j 
T)o níoiii, A 111111 rbe-dnncn-diin] ótÁit. 

15 A cnoc t)e-dn5 1 noeAc-Ait) Íosa 
T)’f.d5Áit bÁis n.Ac.dn bÁs oó 
0011 ni-AC sAon T)o bí An 00 bnti 11111 e 
T)o p.Aoni ní 11 A cnti 11111 e -a cnó. 


A énoc. 


3 

1 An n-oiT)e intiince niAC T)é, 
oioe intiince as ííiac 0011 nniAoi, 
An ocoit 00 cÁc ne coit nT)é 

— T1Í lié soin ne cÁc — a caoi. 

2 [T)Át] -Aii scniopctiin ó ’Óia ótin 
C1A nAc lonciniit) nes aii eot 
oeocA mittse as 5Á 11 -ót 
oeocA As 1111 ttse bt-AS 1 nibeot. 


T)ioSltnin ‘oÁiuv 


1! 


3 An glóin ti\ll ní ctnUum teo 
Ar\ nxMin T)á intnnncin as nió 
neAc [ó] n'utnunA T)íoD a-£ TOut 
UA X>Á SÍOt tmc T)UUJk T)Ó. 

'i txoúnom T)o-5Aó^iT) xt gnÁT) 

cx^n.cMT) — ní comtnom síoti ; 

^ tti<i5 oitiomn-d né uAm 
méT)o útmn noiT)iomT)^t ^n níoj. 

5 Ón n^Áó-AT) T)o-cuMn ’n-xt cionn 
An [x\n] ^cnÁóAT) T)o ómT) b^nn 
A scníbe-Ann X)Á s^a-^úa te^m, 

xMi ceAíin T)UuA ^s •pínpeAnn Aiin. 

6 T)o jAó sé nomtiió An nAon ; 

T)0 sgoUiit) T)é ní btit) T)iiAt 
ne-áiímt)n^t) T)o ne-Acu An níog; 
uex^nc T)íot) imc T)e^5At)ó-An T)tuAt). 

7 llí T)Á uoit c^núAin An cion; 
ní -poit 5-dn nutnúdin ‘s ní mtvn 
ne-dc n^n lioitedt) d cnii -d cneAt); 
nedm -dn u-oineAn as T)ii t)^m. 

« Otc An uitAn^ iidoin T)o-ni-dT); 

Cdot 5111 511 n cinndn^ An nóT) 
ctiiT) níog tiA u-dtmdii T)on unédT) 
ne d mé-AT) T)íot) as -dt)ó-dn 05. 

3 C-d be-d^ T)xvoit) ne luicu .d piAc 

Atl U-tlCU T)0 S^AOlt An óAn S5ÁÚ ? 
T)o t)eAnmAiT) An n-oiT)e a fíoc 
tiAc síoú bnoiT)e ceAn^tAiT) cÁc. 

10 T)o bí S1AT) 1 n-eAsbAit) nnt 
tiA beASbdit ’s ní IiiaT) A-mÁin; 
cóin A n-Atunom Ti’eA^tA Ati uniíit) 
T)o múin eApiA T)A5ClAnn T)Áib. 

11 T)o-bein Ati ué T)o oit inn 

ó s^oit T)é mAM T)o-5eib ^eAtt 
T)Á T)ueA5mAt) cÁs AiimAn Ann 
bAnn ^nÁs T)on At)bAn as feAnn. 

12 T)Á meAST)A Ati méAT) T)tigúeAn T)íob 
T)o t)ti5peAt) Aii unéAT) T).á T)UÁm 
beiú S5A5ÚA ó 511 íom is ó $lón; 

is món T)AtUA níog ne nÁt). 


\2 


13 11Í pxM'oe ti-átin Amm a iiinÁ, 

5Ainm An n-oit)e as tni-At'oo ‘Óia; 
51*0 iÁn An cninnne 'oÁ ótn 

is 'oíi An mbiiime 'oo nÁt) ni,d. 

14 [pionn,An ó ,a] coT)tA'ó ’n-A cnnp 
x>Á x>xo^nAt> *o’iomAti) An n-otc 
50 nT)i 011511 A ní -Aii cnninne cex^nc 
An eAcx x>o óí [,a] ónime bocc. 

15 gi'ó iom*óA cineAt) 'oo ct,Aoi 

t)io'ót),A nÁ sine,<^'ó sé 
— ní bn'ó '0Ó15 ,Anc,At)xM5 lií — 
cóin 'OÁ mt)í An x>AXxAt>A^X) T)é. 

16 Cnoc-At) m’oi'oe tÁini^ cníom 
’s -A toi^e ,d-cÁimiT) x>Á ciín; 
mo liiAncn-A 'o’-pntxni^ n,Ac Át 
cnm,An5 -aii 5nÁ*ó 'o^tCA 'onn. 

17 [11 í X)]>AX) cnÁb^'ó ós A ci 01111, 

51*0 ci,<ni T)o-cÁm,dn ’n-A ce,Ann, 
stige T)é 'o’imce,Acc ’r\-A hAm; 

,íni c-in'oteAcc m^tt is é ,ás fe-Ann. 

18 [íTlo] beic 5^11 coinse 'OÁ cnn 
’s Ar\ coit-se 'oo bneic 50 btiAn 
'oom oi'oe 11 í b,<\nÁin tÁn 

5nÁT) 5^11 toi^e o’p-AjÁit nAm. 

19 T)e,ACAin con 1 n-Aj^diT) 0oin ; 

Cd^dit) m,dn 'oo C05 dn pÁiT), 
é^dncojd ,dn ,db x^ncd t)doib, 

X)AtXA Ar\ csdoin cé^'ocdnd CÁ15. 

20 Udntd ,dn 5AC cinedt) x>Á ctoinn 
50 n'otijedt) 5dn tdbnd tinn 
c,dinc A-^A bÁs onnim ,dn 'onnim 
d cninn n,d n^nÁs ^nn p-ditc inn. 

21 T)o ne,dCdt) ,dn pted<t) dn tn,dc 
T)dn bpedcdt) 'oo bedn xx btÁc; 

T)eoc se,dnb 'oo b’toincexMin 'oÁ píoc 
'oo t)edtb síoc coiccediin ne cÁc. 

22 IHxxn pn,din dn síot Át)dim Am 

— nocdn stÁnnig t)íob ac'o 'onedm — 

is tiime*oo-cí sd cndnn 

’n-dn ónom ní iid cnninne d óediin. 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


T)10gUlini ‘OAllA 


13 


t1ín cÁs pixMi -Ac’o pi^n 5^11 cíiis, 
ní ’n-^ tiÁs *oo li)i^t) ^ sbéis; 
piAn n-oiT)e 1 n-n-Ain An bÁis 
ní toige ^n pÁis n^inn 'OÁ liéis. 

^'nAiR ‘oínnAt) as ni’ói^e iMin ; 

A itiínix\n is mói'oe as nÁn 

5An é ’n-^ socx^n ‘OÁ síot 

cnoc^‘0 ^n níog is sé stÁn. 

t1í ‘oon An^m gtAn ^ 511 c 

An c-At^nn 'oo c-dn ^-m^c 

‘oÁ n-^oniA'ó X)^A A teAczA im ce-c\c ; 

ci^ An neAC 'OÁ t)ti*ó ne^cc-á n-ác. 

gAc ní 'oo ceitis 'oon cóin 

bí, nuinAn teijis ‘oo ti-AiJ, 

An 'oo conp 50 ^cinne péin 
onc péin, ^ *óiiine, ’n-A t)iAit). 

Cóin ó ce^s ^nÁi^ó nÁt) ni^ 

An tÁm *óe-AS ‘oo t)Áit cnn : 

‘‘ cneAb m’-pe^n^nn te [céAcc] -aii ctó 
cnéAcc As mó te [‘ocne^b^m] cn.” 

Is 'ontc-A ‘oóib nite An c’iocc; 

-Aii Cóin 5é cnine ’n-A cocc 
is 'oiMt 'oo bneiceAin beic ce^nc; 
ce-ácc p-A'o bneic biró peicexMn onc. 
T)o pi-dn, AC'o 5111 ^nn peic i-a'o, 

*oo ttii^n An mbeic m^n n^c bío'o 
*oo 0111*015 [An 5con 1] mé^'o 
0111*015 'oon cnéA'o -An n'oot 'oío'o. 
ttoc-Ain 5-Ac cÁs 'oon 'oÁ céim, 

‘oo bÁs *o^n tocnib 51*0 ti-Aig, 
cniste t)onnpotA aii 'oeil5 ríiAoit 
cnompotA An CAOib ‘óein^ ’n-A t)iAi*ó. 
UnnA5 lA'o a'o CAomcAc An cnoc, 

A nAomcnAé, is sia'O An sioc; 
míne A^ns 5iie a 'oá gtAc 
nín bAC *oínn-ne a nige nioc. 

[A5] co*OAt ’n-Á *ocoit 5é a-cá*o, 

An 5AC bpobAt 'oÁ bpoit piro 
nACAit) 5Ainm pAinsin^ ón éA^; 
bnéA5 As Ainm 'oon Aistin^ 11*0, 


14 


T)U) $1111111 TJÁIIA 


33 1'l1iiine -A T)e^t>A *ÓÁ\oit) 

Q:aX)a 's 5AC ‘oiiiTie 4i-a T)eoi5; 
lOTi-dmi CT^é T)tiiT)-se a^us T)Áié y 
'poi^se TK\ CT1Á11Ú é T)oti -peoit. 

34 tUMn pxt TTibut Cc\c x.\n ctuoc 

SA él^ÁC T)1-A 'LtlxMll 41 -A^ T)Á texXC 
xxri CStc^C Cx.\tt T)Á T)Ct15xt A-tll^C 
tic! Tií iu\Titi As éiigxt xtTi éneAM:. 

35 [ls cneiTDce] 's a éÁs neni t)é<\t 
sx\Ti cÁs sotiut'ó Ueicce bníog; 

T^e bt^eicexMii ceAtic 51T) cóin Ca\oó 
5x\ot T)oii cóin ne ne4.cc 4ti nío$. 

36 [Unéi^exMii] -pex.\sT)A 4n ópein^ ’s x\n Opíoc 
• — T)4 ceinT) T)o buT) [cTiextso^ pni^c] — 

4T1 ton^ T)0 54bx\S T)0 jTiÁc; 
bonb 54C Ác bt4$x\s x\ bnuxtc. 

37 is é 4S nextcc ooti tnte -pion 
otinie cextcc is otinie 45 otit ; 

5é 4-CÁ 4T1 5T14S 1 5CélttT)4 C4n 
Tií téin T)4tiT 411 bÁs mi btin. 

38 [ .... 4 P'4t4 'S 4 lonilV 

4T1 bion 4n 11 4C i^4b4 nnin 

is b4054t T)iTii 4n 4n iiT)ntnrii 
stig 411 biiiTin ten S4on4T) snin. 

39 ^11 T)íte 4n Tl-4 T)OnC4T) ÓtlTl 
oíTie 4CT) occ4n ii4C4n b’Át 
T)o bÁió tiitiin 540 T)tinie óíob 
4 síot 5tin ctiin tnte 1 n-Án. 

A.\n 


4 

Ve^ii ó‘ii CAiiiue ccc 

1 X\ S4054lt ÓTl 4 S40541I, 

ó ’T)-cnii T)o óoinse b40$4it 
x\n 11004114111 cntiró is cisce 
11 Án iiie4tt4n 1111 -se 4 s^og^it. 


’oiojlinin T)ÁnA 


].5 


i' xX 011 A IjRéA^AlJ 

51T) sÁitiie beic T)oc péA^Ani 
is [cu-sa] aii liiéiRoneAC tiieAii^Ac 
mAiR^ T)o meAUAT) leT) énéA^Aié. 

.3 A meAn^Aig ón a meAii^Aig, 

51T) lón 'peAóAS T)o geAllAit) 

An T)ia nÁn tieAnnAn m’AitiileAS 
An sAit)t)neAS óin nÁ eAtlAig. 

4 x\ ceAl^Aig ón A ceAi^AiJ, 

51 1) A1C te cÁc T)o ieAnmAin 
is cu-SA An s^ÁcÁn bnéi^e; 

T)o cnéit)e is niAin^ T)o meAbning. 
ó xX cleASAig ón A cleASAiJ, 

51 on 50 bpnnlin^im c’eASbAit) 
is tÁrfi pA cnAoit) 11 AC cnomAnn 
beic net) cumAnn, a cteASAig. 

6 A bnioniiAig ón a bnionnAig 
T'O'ní cumAnn aii csionnAig 
uAic-se 5:ac otc to tiiéATuiJ, 

A sAogAit bnéA^Aig bnioniiAig. 

7 A meAbtAig ón a meAbtAig, 

To cnéiTe is mAing To meAbnuig 
50 bnÁc mi-se nÁn me-AttAin, 

A sAogAit meAnjAig meAbtAig 

8 A túbAig ón A túbAig, 

5it) ceAnc Tuic-se iiAn umtuig 
ó "ÓiA gtóntiiAn níon geAttAt) 

11 Ac meAtttAii peAn to cutiiTAig. 

9 A bAOgtAlg ón A bAOgtAlg, 

TO COn-SA 1S ATbAn AOriAlg 
ó CA01 50 ceAtgAc umAm 
AS TO CUmAlin, A SAOgAlt. 


A SAOgAlt. 


16 


T)io$Unm T)ÁnxN 

5 

rAt)5 05 ó 11111511111 ccc. 

1 A-CÁ1T) cní conimii^ im cionn 
pÁ nT)ti5 tné tne-ánniA ísiott; 
oiiinne tnt) cnÁc t)Á T)ctii5siti 
niiit)e A-cÁc TiA cotnntnj-sin . 

2 Tlí T)-Atn tiAc T)oinl) ^n ob^in 
ceAcc ó n^ cní cotnno^xMó; 

111 S1A An néi-ne nÁ -a né siii 
An né te céite c-áicin. 

3 bé T)o beic ^n a t)cí 

An tticc corhntiic-se AO-cUnncí 
ó §teó An cnín-se ní ciocp^t 
beo Acc te liíste xMponcA. 

4 C0S5 é^ntÁ ní lieAt) btit) tAC 
is n-^nm aca An lomt^c; 
tÁ T)oc ^imsin 51 nn nÁ ^aT) 

is ninn n^ n-Ainm-sin lonn^T). 

5 5^n mo tixtig T)o téi^in tiAim 

ne lie-At) U01 T)’tiAin nó [T)’AntixMn] 
cóinT)Am 50 btionnAm An bptiit 
bt^^g lonn-átn T)o tia b-Anmtnb. 

6 An cAtATin comn^^ niom 

’s ATi c^'scAnnA cÁ 1 n-lpnionn 
’s ^n SAo^At seise ^n ^cottA 
mei-se im AoiiAn e^conmt. 

7 T)oc^inT)on ^n^m iot)An 
T)tit nAtA ^An xMtnsiojAt); 

A-CÁ1T) cní biot)b-Aró ’n-A btin 
An cí lonnt-AiJ An x\nm-An. 

8 Ati c--dn-Am is tiAi^ne-Ac t)i 
’n-xt 1iAon,An '^An pion pÁince; 

An 5Ctí-ne ’s -a cÁn.<MT) ^Aoit 
,d nÁtntiiT) tíne o’é-Anc-Aoib. 

9 A-CÁ1T) cnitm n-Ac cti-At-Ain^ mé 
T)o COS5 t)íom — ^T)iAT)o coinnse — 
An éotATin-SA bi-AS ootn bnAC 

’s A T)iAS com-p-AttsA ctitnc.dc. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 


X)SnA 


]1 


A-uÁ noiiMín be^íiii iMogAit 
bné-A5 t)iombvi-Aii aii 'onocsAojAit; 
is geAnn mÁ teAc X)on T)omAn 
^o n'oeAC ceATin tia ^CAcojAt). 

SiniT) in’AoncA ó aois teinib 
ceAgtAC cige tnisitin; 

An gcoiTnéio-ne is beA^ a bnoit) 
ceAT) 'poinéijne ó nAc 'P'<^$oi‘o. 
git) tÁ T)o beic ceA'o ati ciiinp 
A^Am pA 'péA^ATn ’o’iAnmuinc 
CATCpit) mé ATCCeAO T)’'pA5Ált 
nó CAicpeAt) bé o’ion^AbÁit. 

An bonn oo bí pAii ocAn 
'oom cAoiniiA An ati ^CAcocAt) 

’s An oeAnnA x>o bí pAii mbion 
TiA cní peAt)mA 50 bpintn^ion. / 
T)ia Acat^ níon potÁin t)Ain 
00 ceAcc cn^Am oom cosnAin; 
mtinA cí A ocÁmtii'o 1 n^iott 
OÁ nÁtntn'o nó a cní im cimciott. 

T)o b’Áit tiom — teAccnom An con — 
50 oeACAm ó TÍia Acon; 

00 b’Áit teAm t)on teic 01 te 
beic ceAnn as a cnócoine. 
t1í t)tigim 5é A-‘oeinim so 
5An *oói$ A^Atn A bíoso 
^é beic tÁ 5An néit)e niom, 

An 5;cnéi-ne a-cá ’n-A cimciott. 

50 mbiA tiom tÁ 11 A bneice 
HlAc 11 A bóije 'o’Áimce 
5ion 50 n'oeACAt) SAon acc sinn 
ó jAot mo seACAn sAoitirn. 

ÓeAn At)Aim An tiAin 'co ctntt 
peAng T)é pAn 'oeAcniAt) AbintL 
A gAot ninn-ne ní noibe 
’s 'oo-mnne CAom cnócoine. 

ÓeAn At)Aim nocAn Áit 01 
coiméA'o AbtA iiA bAicne; 

'pA-níon níon b’Áit te b dt)Am 
cÁin An Itíog 'oo 'pmocÁtAm. 


is 


t)io$linin t)v\nd 


20 11Í si npe-At) é^R.^ic eite 
ORRA x\n-x\on x\cc .Aicmje; 
bniseAt) AicneA\t) t)é oon oís 
‘oo mA^tipeAt> sé acc 50 sm’oís 

21 A incinn 51011 Aicnig 
móiT)e A Aicbm iom.dicbm 
ne -pne.d5nA 'o’fAgÁit 00 ^n 
T)o 5.<\b.Áit e^^t^ ‘o’A'ó.dm. 

22 UÁini5 cnit)e cinn nd n'ont 
Ain dcc 50 n-domdt) lompút); 

"oo nÁt) T)id: “1 nT)ói5 d mdicme 
cid T)0-cóit) pdm comdince ? ” 

23 ‘‘ An c-nbdtt pdn fÁs ninn-ne 
tdsdin -pem^e c’inncinne 

ní mé T)o bedn, 5Á T)doi t)dm ; 
tedn dn dn mndoi é ” dn Át)dm. 

24 t)o-cndit) T)’d5,dttdim édbd 
ITIdC T)é 1 nT)ói5 nd lidicmédtd; 
T)o bí 0dbd ds d bdicte 

dn cí sédnd d sdndicce. 

25 T)o b’é nnn IIÍ05 nd n-nite 
mdn cdini5 d cnócnme 
beic téi-se dn toc nd lidbtd 
’s T)o toc t)’éise d bd^dttmd. 

26 T)o ceitedT)dn d ^cioncd; 

T)o cni5 íosd d n-di5ioncd; 

T)nt Sdon nocdn AedCdin t)dib 

’s d bpedCdit) dn-don T)’dT)mdit. 

27 T)o onodi5 t)óib ^én óomb tdis 
d 5cnn ó cndnndib pdnncdis 
T>nt dn edccnd tedc dn tedc 

dn son 5dn cedccd dn cdictedc. 

28 T)o cdicpinn cnióe comnsedc 
[i-néj dn m’incinn dmomsedc; 
ndndb londiin é is Cdbd 

mé 1 n-iondm nd bdicmédtd. 

2 9 IdnnmniT) síoc dn son dn tocc; 
lonmnin te bíosd dn nrritocc; 
d-Cd dn cí nidndijce nib 
T)dn midndic-ne 1lí dn nícit). 


T)A11A 


11) 


30 As SO SUa^S X)Á S 6x^011 At) 1110 
iix^ iieite T)o-tihiTi noniie 

^ Ti-Ait-pion -Ati tnjhe sniti ; 

‘ointge -Ati u-^itcioti ttii inuniti. 

31 1s é ceAnT) tix^ ^ce^tnA nT)iit 

— cónxMTie AR n-Ai^nex^t) T)’iotnpiit) — 
^Ml Ué T)0 óí ’s -Ati ué UÁ 
A^us is é -íMi uí te^suÁ. 


xXuÁIT) . 


6 

1 A-uÁtii 1 n-eAsó-Ait) -Atiioinc 
^n^c^ite^tii nio céAT)n^"óoinc; 
snixMi T)o cxMtpinn nis -dti gconp 
ó iiibidt) AMtninn aíi tii’^tiionc. 

2 Utit^ini nio t)íot xMiiotnc ^s 
ti-dc móiT)e tA^nn^ini eot^s 
^dti é-dnunoij am a liAjdtt) 

^5 CéATip^lt) T>Otll Cé-dT)p^t)^1Ó. 

3 go n-ditn 151111 oniini péiti 
nióiT)e ^s oincios d liAttiinéin 
1MC poit nointtiti ^n tno nos^; 
T)oibinti tem toit -d ue^^os^. 

4 t3Á nibeinti i ^co^dt) neni conp 
ni bi^t) edsbdit) am ni’^monc; 
uti5 síot T)o tAbtMnuT)oni toit 
T)íot ^tiidinc AM -dti xMimoin. 

5 t1i cosnidit tidc niedttpdt) nié 
mo nÁtiid 1 n->dinisin m’óiue 

’s 50 s-doitini 50 bpoisbe pditt 
ointi-ne 1 gcdoiteinn ^n cocditt, 

6 11dc pdicpe sinn ó so ^-nidc 
^itnim -dn m’-dignedt) nT)Íotns.dC5 
5é tedST)d ón ndt)onc d ninn, 
’o’drhonc i:edST)d dcT) d bpdicim. 


20 


’oio$liiini oÁiiA 


7 An 11‘otit ó An ‘ocín -pém i óp-dt) 
on^At) Uiiri' — tón 00 ’óe^nin^t) — 

00 óníg xtn n'oextnc 00 t)AttAt) 
se^nc 0011 uín 1 'ocÁng^m^n. 

8 T)o ó^nn An óiMin n^ liAót-á 

00 ctnn t)’éis ^ n-A^^ttiriA 
m^n 00 coitt x\n -Aitne 

sé<ánA cnoinn iia comAince. 

9 Oit)ne T)é ten ’otiineAt) ne^ni 

X)o óAoi 50 cexMin CÓ15 n-^\imseAn 
iiAn noinn sé -d gtóin ne -a gAotUAit), 
cóin is é 'o’émiAoncAit). 

10 ptiAin x\onuA Aii ^úAn nex\nit)-d 
gtin ó’í uoit Aii uige^nnA 

ue^cu 1 'ountmitt ótitnxMnj ^n ctnnp 
une ótiAin aii tió^rlt onnóuinc. 

11 T)o ce^t) 11 A ctiinue móine 
uÁini^ 1 mbnoinn óAnóige; 

Aii conminte as ^n ttng teis 
'oÁn n^oTUMó-ne is ttnb teijis. 

12 Acu é-át) ^n Aii seAiióin s^oin 
pxMi m^\c iiAn útiitt A ú^úx\oin, 
’o’'poitéim niAn T)o-ctmit) ’n-A conp 
uoióéim ní ptiAin -a liógAcu. 

13 T)o b’ion-dnn ^gtis x\ éA^ 

x\ úeAcu 1 ^conp t)Án ^coimé-At); 
t)Á óÁs t)o bí ’n-^ piojAin 
ní n^ n^nÁs t)o giniorhAin. 

14 t)eAúA Cníosu ^tin c^iúe^t) nib 
peAt) é-dini-Aine t)Á ^nnsin 

50 tÁ x\ óÁis ní bíoú 5^11 péin; 
pÁis t)o bnt) cnioc t)Á c-áiúnéim. 

15 tTlé t)Ám^t) mx\c t)íle^s t)ó 
<<\n cnoc px\n cume^t) loso 
t)o nx\cAt) An t)éx\n<\ib t)-áiti 
péágáin m’áúán 54 lnomcán. 

16 Pí beá^ án t)eánt)át) t)oitte 
mán potAigúeán onáinn-ne 
iiA nóit) t)o nocuát) 50 neám 
te sjotuát) á CÓ15 5cnoit)eát>, 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


’oioSltiim D.cMIA 


21 


[1)0] t)iinAT) An An ceAc tAll, 
m n-diti)e ^ax)t:a An 1o-pR^nn ; 

An X)As X)o cos^mn An ctó 
5t.AS nín os^Ait i n-é-Antó. 
t)o tin5 -dn c-AnAm 5.^11 fios 
A conp T)é' — t)íocnA .^n c.Ain*oe^s; 
*oo t)í .A c.Aitnéim ós .dint) dnn, 

'oo din^'oon dictéim lopndnn, 

T)Á ^101*0 td isce.dc 50 'outi5 
*oo 'ptiinij- — p'd ctidint) cdntit) — > 
dn ’ococc d cinit) ne d cois 
dn stigiT) 50 ponc pdntois. 

1ldc T)edcdi*ó dn d t)eis péin 
50 ópudin doncdit) 5dc pínéin 
T)o dn-sdn — níon óed^ dii 041*0 — 
ne ced*o nd n-dspdt ’o’pdgÁit. 
tld 5;ndSd ten imcig udinn 
ní cioónd íosd dti dcudm 
cunnnd*ó sdon *oíot) *oon *ouine; 

114 t)iom C40t) ne 4 cnócuine. 

An t)n4C4c te mbnispe C4c 
*00-5é4n4 46*0 50 *OCÍ 411 C0t)4C 
54 seot4*ó te stu45 iiirhe 
teogdii ’oon U4n 4in5ti*óe. 

T)o c4t)4inc impi*óe 4in , 
ní n4C4 iidom ’Od ndorhdit); 

4n T)i4 n4c cnÁc ’oÁ C4t)4inc 
111 t)i4 C4C ’n-4 conc4t)4inc. 

A os5t4*ó 4n 4 4541*0 
pi4n ’ooii ’ouiiie ’oiútcp4*ó4in; 
is cne4*ó 5ttiin nó cne4*ó ónoi*óe 
súit 4n cedj 114 cnóc4ine. 
gdn 4 ■pti4C4C4t) 41 n péin 
’Odn t4c is tón *oo rhícéitt, 

5111 50 mt>e4c m’e4S5C4n4 4nn, 
ce4c 114 Iie4st)4*ó4 1opn4nn. 

T)on cun-S4 ctoinne 110404 
CÚ1S e45t4 114 Ii4inn*óe4n4, 

11.4 P1411.A ’ll-4 ’OCLIlte .45 Ce4CC 
’s 114 11114114 uite 45 iincedcc. 


22 


DioStinni DÁtu\ 


27 go tÁ Ait t)nÁit 11 Ac bi^ s^ii coup 
^-cÁ pós ^i^e D’fimcocc; 
ptiiJeAtL biiitLe Áu xMi^im Atm 
5x\ii ó-AtAiiin tnme i nlopu^nn, 

28 X[y bnt) móiDe mo me^nniA 
mo tionnttiicce óm tiJe^un-A 
A 5c^u 50 téiu Au mo tÁitn 
DÁmxtt) téiu X)Am a nDíoJóÁit. 

29 x\n coup ti5 Do nitn A-r\MX 
DIA'Ó-ACC ÍOSA ’s -A AnAm 

u-AnÁiu Don cí n.<\c ctn^pe-At) 
p-ógÁit nx\ Dcuí DcionntniceAt). 

30 T)o ^eA\Xxyó ^tóiu T)é x>Am-sA 
-An cnin^ Do-cóit) ou^m-SA 

x>Á bfnitn^e-Am 50 bnAn ’n-A bnn ; 
is DnAt cninge.Att 1 5cnnnux\t). 

31 Pí pnit ex\só.Ait) -AU m’itiu 
nx\c péADp^iDe D’póiuitin; 
móu ^cué n.AC c.Ab^iu couxtt) 

50 óp.<t5x\iu té te.<tsogAt). 

32 A-cÁ ’n--d cnoc dUD uem ncc 
dti Díomds Do t)dtt m’dtnnuc; 
Cdiugsm mo toc do teijeds 

■ dn cnoc diuD-sin ístigeds. 

33 Pí t)í 'OÁ tdisjit) im toit 
unn AS dimteds Don dnmoin 
1 n-ndiu cdoince mo cednd 

Tidc pdoic-pe d tunditt tdis^edDd, 

34 Ó ndu óditeds uinn mo uosj; 
sdn dimsiu tdtt ue ted^ds^ 

Do uidjtdt) cédDfdt) dn óniup 
Dédiicdu te liidunidu m’dtfiniuc. 

35 Im tditib Do-óndit) cditim; 
bidit) m’dimsedu ’n-d bédntditib 
d5 Dnt toudtn 50 T)cí dii c-éd^; 
bí, d óotdnn, du Do óoitnédD. 

36 p.d t)eiuedt) T)on ootndn rhóu 

tÁ dn bÁis — 11 í bed5 dn ctdoótót)— 
T)o-ní, d t)nine, Doríidn bed^ 
d toudt) nite D’dised;^. 


T)v\11A 


23 


37 1s cince^cA'ó ’ii-<\ ciie>dT)A\ib 
ciiiiíine dR 1110 cníc tiTiéi'óedndig; 
td dn ÓÁ1S dcc ndc bí ak m’dine 
d pdis ní I1Í ds ed^tdije. 

38 ridc téin T)dm 511 ndb cníom C115 
ndn ITlinne 1 meds^ d nÁiridT) 

A stÁn ]:a cnedsjtnn d cninp 
d-CÁm 1 n-edsbdit) dmtiinc. AcÁm, 

30 A n-éiscedcc Cdn cednn mo éedn 
T)Á nT)ititcd dn nidc, d mdi$T)edn, 
d itUiine, iiÁ fditti5 péin 
5tiit)e dii din^it ’s dii pínéin. 

40 11 í ]:níoc dn -pedt) dn T)omdin 
iT) conp loiinndic ójdmdit 
nó 5un niiintedt) a tíon tdis 
d t)íot T)’innl)edn ic éd^mdis. 

41 go nT)edCdit) síos dn a son 
T)o bnédj c’nmtd ’n-d liédndn; 
ní nd n-iiite 1 ^céin cticd 

pd néim T)tiine PeondCd. 

AcÁin . 


7 

1 t)tÁc dn indcuine llluine, 

A t)Aoine, [nAC T)iutcrLiit)tÁ ; 
ní t'uit a5;aiI) -puin-.J; 

Aii UlÁc Al)Ait) lonnstiigi'ó. 

2 Ón tÁ cÁiniv; 1 TiCAtAm 

ní An TjomAin p'A PeAgóAtAt) 
A-cÁ [a] tuil) CAÓnA A5 CÁC 
5Annt)A ti-An cuin -pA conÁc. 

3 CónAioe A liieAS ne TlUiine 
is béAS Tion btÁc niACuine 
An IIAC bí 5AbÁit ’n-A ^taS 
Acc A -pAgÁit T)on cí co^rA:;. 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


T)i05t^ivni T)v\n.<\ 


A ‘oti.ASA inóRA inince 
5é .A-TÁiT) ontjió innittue 
■RAC.AI'Ó tORtllÓ URÁt oite 
biÁt uomiiT) nA cnócoine. 

ITIón n-xtT)t)An AUÁh e<t5<tit 
50 mt)iA 1 n-ti<Mn An .Ainue^t^xtit 
5it) tÁn T)o toR<tt) An unÁij 
mo tÁm TpotAm T)Á li.<^5Áit. 

CeAT) .A X)UAnA ó l)Ás A-mAc 
ní tioóRA CníosT) axí ceAnn<\c; 
SAOR A-t)OS ótÁt nA p^Mjte, 

A-nos URÁt .d tiomsdijte. 

Jit) iomt)d T)Á lidos 5RÁt)d 
T)óit) T)eit1) nd síotcÁnd, 
is tóR T)on tiite d lieinedc 
dR TTltiiRe 05 T)’impit)edc. 

T)o [óidt)] di^e dR btÁt nd mbdn 
’s d ctit T)o ctiR Re pedCdt) 
dnnsdcu nd mbedc dR dn mbtÁt 
5dc nedc x>Á dnnsdcu T)’ó5tÁc. 

50 ^cois^ednn T)iomt)d d X)aXza 
nOÓZAÍi T)0 t)RUim T)tltRdCr.A 
cíóe dR mnÁ ^doit 5Á jtntie; 

fA S^dOlt d-UÁ dll URÓCtllRe. 

A 5RÁsdi1) nitnRe móine 
T)tiinn ní T)dmnd míotióige 
dii bRÁgd T)dR bedn d ^tds 
bedn T)o bti T)Ánd T)ócds. 

T)o T)Áitedt) d-ntids T)o nim 
T)on ttindoi te médT) d CRerT)im 
' — ^T)ói5 iid mnÁ-sd níR medtdt) — 
5RÁSd ds cóiR T)o cuimnedcdt). 
Kesin mbRÁgdiT) T)o bí 1 lÁiiii 
T)o to^diR ^edtt T^o jdbÁit; 
nidit sédn dii 51 tt T)o 5db<\t) 
s^édt but) tinn T)o tedSd^dt). 
T)o-óudit) T)Á -pdicsin ’n-d liticc 
oedtb tlluiRe — 5ÁR mó ^udsocu — 
5tiR btiin^ T)on T)eitb d Odtud 
’n-d seitb T)o t)Rtiim TiÁndcud. 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


t)iojlinnl ‘OAiiA 


25 


T)o niÍHiAR 51X) X)eACxMK t)^ni 
*oo nÁT) ne tTlnme mÁc^n: 

‘‘ beit 'oo'o néin ní ’oóij *óAtn-SA 
mo éóin -péin 50 óp^g^n-SA. 

‘‘ triÁ CAntA AinT)ti5e Ann 

5-AóAn s^Át m’Ainóis 

bneit nA 'oeitóe te^m 1 tÁiríi 

niAn Je-átt nem ei'óne 

“ ttlo iri-dC' — ^ní 'oó A-óÁin Tio óeinn — 

50 tÁ m’é^^A is e^T) tmsim 

ACT) mnnA s^-doite T)ia *óé 

n-dc t)iA AK 5C-doin-ne ne a céite,” 

Un5 trinine ^nn m^ot a 5oim 

AiseA^ A mic T)on mÁtmn; 

piAin síot An cé T)Á T^cn^At) 

is pníot é ^ATi pnAStn^At). 

ie A tnAtA tn^ a tonAt) 

T)o bítí T)Á óneAtnoSA'ó 
A tiAitte An gltt T)0 gAÓÁlt 
nAn mitt Aitne An nACT)AnÁin. 
tlí meAónAiJteAn An ttlnine, 

51*0 minic A míonónite 
bnÁi$e T)o ótiAin a seitrnt 
As Áitte 'pnAin 'pómei'óin. 

T)o óí An An mnAoi 5Á T)Ám T)Í 
— ^Díom péin t)o óeAnAT) ónÁiJe, 
ní tn;gA tn’éigin T)Á tiéis — 
cnrhA nAc éiT)in T)’'pAisnéis. 

T)om AnmAin is cat) óeAnAS 
ATi mAC T)o óí 1 mónAijDeAnAs; 
pAn s^éAt Do cnÁD a cni*óe 
DÁt mo DéAn Do DtigpiDe. 

A-cÁ nem 'piACAió iiAim-se 
— -pAn mAC ^én rfió a nAnóiiAin-se — 
50 DcnÁige mo tnite tocc 
bnÁiJe nAc pnige pnncocc. 

TIac lonAiin An c-ADóAn DéAn 
' — cníoc •pÁsónim An ati nins^éAt — 

ATi cÁs DAn gAóomAn ^neim 
is cÁs AnottAm ttninn. 


xj 10^1 111 ni t)Aii,v\ 


2(í 


24 Sut t)e,ác nie.As au tnéAT) ino óe,dri 
11 í f?ó5n,Aini 'o.Ani *oorn t)ÍT)eAn 

geAll X)Á iigAt),^ 1111 -se 
ACX) c,AUA ceATiii cAimse. 

25 ilí nioTi5n,AX) t)’f?ion nio t)oit)e,Anc . 

■ — bít) gtiASAcc SAii 5e.dttcoit)e,<\cc- — 
,A cAoinTi,<\ An 5e,dtt oo gtACAt); 

'pe^cMTR 50 llAOb'ÓA in’AnACAt. 

26 tií btÁc 5AnnT)A as Joittce *óí, 

Unt) Aii niACAine ÍTIiiiRe; 

tÁn T)on t)tÁc CARtA Aii CAtAni ; 
is CRÁc in’AnmA T)’'pn,AS5AtA*ó. 

27 gén ÁibseAc niAiceAs ÍTltiine 
1 sCntit) iiA soctii*óe 

beic T)o néin ati T)tiitini *óí 
’n-A stiitib péin ní -pAicce. 

28 éAT)Áit T)o-5eibceAn [’ti-a] 
beAn coige tia T)cní bpeAnsAn ; 
jeAnn ó gAc *ótiine a T^eiJceAc 
ceAnn .5tiiT)e tia n-oiteicneAC. 

29 go nT)eAnnA An sinn éigeAn Ain; 
^nÁ'ó '0011 cóin cti5 An ticosaiJ; 

T)o cnéi^ A miATi T)o tilnine 
sniAn TiAc céiT) ne a crtócnine. 

30 t)eAn T)é.AncA nA nT)AoiTie *óí, 
beATi T)An iHH'óeAc T)ia is 'onine, 
beAii iiAn cneAb te cninn me.ATimA, 
cning ten cne.Ab a cigeAnriA. 

31 íocstÁince póineAS ^ac nim, 
bé.At x)o b’poinbce 1 n-Aois teinib, 
cni'óe n,Ac ^Ab.Ann -pA gnÁ'ó, 

11150 iiA ii-AnAm ii-eAStÁn. 

32 IteAii cniCigeAS An gceAiiA, 
níogAn As mó mninceAnA, 

b€>An coibgOAS coit tia gcnoi'óOA't), 
’s 5A bpnit SAi'óbxeAS socni'óeA'ó. 

33 teA5 tÓglflAn AS tlA btlA'ÓA, 
cnnicneAcc AbAró lonbnAiiA, 
comnncA ait cnnnA iiac cnÁig, 
tinnA cobnncA a compÁin. 


xjio$liiini X)v\iK\ 


34 136^^11 X)0 Ctlin 1U\ ■po'LC-A 1 DpAX), 
be^n X)o tn-dot ne^tnc a n4inx\X), 
sóx!) feitine nx\ ópe^n n^nÁX)^, 
be^n ceicrhe n-A ce-ágnuxlA. 

35 'beAn ^01x^1$ ^n At^n tnóin, 
bex\n X)o snAX)ni-AX) ne seAnóin, 
be-An n^c ^X)in-dt) -<\ 'pe^n 'péin, 
be-<\n nAn bx^gnAx!) i n-éincéiin. 

3C Tlí bionpi^t) ^nÁx) X)’'p^gÁib as; 

‘''P-AS^ixi) X)^onn-Acc cne *óntc-c\s.” 
inóix)e ATi c-Át^As frn^in ^n be^n 
n^iin m-dn tÁnj^s ’n-A cimceAt. 

37 t)o b’^innx)e-AnA X)íste 'óí . 
ón X)Á tAob cÁini^ nimpe, 

.<\ bx\obX).<\cc is A bnmtAcc 
x\ mx\onx>.<\cc ’s .<\ mex\sx\nxi).<\cc. 

33 Uoit A me.<\nm.<\n X)Á [mo5<\ib] 
cn^ Cníosc m.<\n X)o-cnx\tob.<\in 
511 n 'pntnin^ x\ 50111 X)on 5á\ 

[ó coin] nbAitt n<\ bx\btx\. 

btÁt. 


8 

xMllUAtl 1T1AC A0t)A5Ain ccc 

1 'bnéA^.Ac sin .<\ be.<\n, 
ní be.<\5 se^t X)on b.<\ois; 
smx\cX)ni5 t’Ai5ne.<\'ó Ó5 
a\ bpnit nóX) X)oc .<\ois. 

'2 Ainic tn .<\n x\n é<\5; 
cnimnij, <\ 5é><\5 gtAii, 
btÁt x\n X)om<\in X)A\oin 
n-Ac se<\tb 'óAoib nó 'ó<\m. 

3 As X)o bAis mein m<\oit 
nÁ 'oéin bAois, a be<\n ; 

51*0 bé As biMine né 
ní nu\inpe sé acx> se<\t. 


28 


■oioStinm 'OÁ11A 


4 tlÁ ‘oéin eis'oié n-ditt 
ge-dnn s^n n-Aig 50 inbiA'o 
iiA U'ibA Aíi tí Ai^ óin, 

nÁ 0115 “000 óit) lAt). 

5 Dío'ó t’Aine Aii An nxMg, 
nÁ sitt ^n gnnxMt) $ex\t; 
s^n usnit nMinó gt^is ninitt 
nÁ cnin snim nÁ se-At). 

6 SAn cnoij notnnim néi'ó 
nÁ f.MS-SA -péin -ponn ; 
c-Aoó ^s c-Aise ctnm 
cnig n^c cn 00 com. 

7 t)ixM*ó mx^n ótÁc An 'pi-Aij 

• — 1 5cni^i*ó ní cóin zeAnn — 
snnAt) c’occ-A m^n Aot, 

00 ónninne s^on se^n^. 

8 1 'ocAtm-íMn- — cn^n teoin — 
smn-Ain pA t)eoi5 “00 'ónt; 
biAit) A jné m-An gtiAt , 
xMi béAt 50 snnAt) snó. 

9 An nT)nt 'onic 1 ^cné 
mi-se 51*0 mé x^nn 

ní cioón-dinn nioc caoó, 

A cnt 11 A ^cnAoó 5CxMn. 

10 Kec fxMcsin, xx 'potc -pi'^^i^? 
*oo-cnxMt) mo cixi^tt nxMm; 
t)nic, A ónninne-Att óÁn, 
t)A*ó xMcnexíkC tÁ xMi tnxMii. 

U Uninse-Ac t)xMti ’n-x\ noeoig 
bnix^cnA t)o óeoit óinn ; 
t)o Jtón síce sÁim 
ní mé x\-mÁin *oo mitt, 

12 TlÁ bí bAoc t)o gnÁt 
cnimnig cÁc a^ éx^g; 
xMi -potc p'texvs^Ac -px\nn 
ní -pnit xMin x^ct) bnéx^g. 


tlnéxig. 


*oÁnv\ 

9 


29 


T)onncA‘ó inóu ó T)Atdi$ ccc 

1 Otnme uníii niÁtxMn nnc t)é; 

50 noit) tiiiTi 1 tó A11 ^111110 

-A n^X)-<\tC^ [ati] T^Í 1ieATll'Ó-A 
b-Aii-AtcTi^ tin 'ocige-ATTn-d. 

2 A Ti-AtCT^otri 11 ín t)e<\c-áin 'óí 
uní bn-ánÁTii ctÁm 11 a ciniiiiiie 
^ob'óA xMi rni-An a ct^í VAlrA 
T)Á nix\n vo bí xmi t)AiiAtun.A. 

3 Otiinie xMi cnín-siii Ultnne n'ión 

T)Á 11-^tCnom T}0 t)í ^n ÓAIIÓJ 
cnitin 1 n--áoncot^ 11111 -Ain-Áin 
nó 5nn Aoncnob-áin^ [,<Mit)Áit] 

4 A5 1115111 -Aii ftiitc te.At)xMn 
niAit T)o tiAin A oite.Am.<\in 
A íuttAin 1 ii-ncc l1lnine 
x\tAi'ó 1 5cnnp cottni'óe. 

5 An m.AC 'oo b’peinn-'oe i-se 
•oÁ oiteAmAin xMcei-se; 

.^11 ní cx\nÁnc.á aví a CÍ5 
b.<\nÁnc.<t í T)on .dinT)ní5. 

6 An cne.ds cnn 'oon cnob^m^ gtAii 
ceAccxMne a bncc .dii Atx\n 

pd bé [a] lObAT) .d bnicc-se 
SpiondT) T)é .dn d 'oi.d'óAicc-se 

7 Uoince.ds n^ bóije is é dn pÁi'ó 
xMce T)o ptidin A tó^bÁit; 

.d5 so dn cí T)o póin ondinn 
cní cno óin d b.doncnobx^.in5. 

8 cnnin .ds Joine 5.dot T)i-se, 
cninn t)o boiteA'ó .dicei-se, 

CTb te.dnnÁin ten tnij lUnine 
be.dn5Áin pnit a bdontrinine. 

9 Uninn 1 n-A T)cní T)dtcdib 'ói 
cní meic occd nd bóige; 

5dc ní "óíb nninn-ne T)Á noinn 
cní níg nd cnninne dn cnobnin^. 


t)i()5lunii T)v.\iK\ 


10 cní lieociu\(:Á\ liu'iin 11liiine, 
ení cobAin iia cnócuine, 

ní ’n-A -Aon'ouine ós ^ac pion, 
cní x^oguine ‘ooni feiteAin. 

11 Uní ‘ó^tc^ l1luine móine 
coince-As bnonn ha bAnóige; 

Ar\ cí c-ánb-d AM úit) };ac ■pin 
cní 5-Abt-d t)iiin -<\n T)úilim. 

12 An cniun-soin ón cig ne.vMn'ÓAi 
xMi Uníonóit), A\i t)ci§eAniu\; 
ne.<\c t)o bí ’n-A bnÁCxMn t)i 

is í inÁcdin ’s muime. 

t)uime. 


10 

1 Ceice.dnn cottte.dt) clAnn ,Át)uim, 
clAiin ten coitteAt) ,d ni^g^dit; 
buxMii ne cnxMin as a ^cÁiiAit) 
ct,dnn At)d^iin [u,dit)j ak i,dnnuit). 

2 Cé cÁ X)\A A-^ t)íon -^AC pe,dccd^i5 
t)Á síot ci,<\ n,c\c,dn cionc^dij ? 

is cnuuig ,dn cnÁc pÁ t^cuigcin: 
cuicpit) cÁc u,dib ’n-A 5Cionc,<\ib. 

3 5;x\n seitb ,dn ubAitt t)’GAb,d 
níon 'put.din^' — gén teit^m t)Án,<\; 
t)Á ctoinn t)o bcAn ,<\ mbuAt),vA 
beAii bu,<\nx\ cnoinn n.d cáiia. 

4 CnAiin riA lic\icne cné iomx\t) 

• — x\ x\icne is Ann 'oo c,ditte,<\t) — 
t)0 cuin sé innAoi t),<\n mitte.vAt) 
t)0 b,<\oi 1 5Cinne,dt) bé t) ’,<\in5ex\t. 

ó Se<\t péine au conp ,<\n Coimt)e,<\t) 
cne An bpéin-ne i bponc ,<\ bíot)b,<\t) 
AK toic sinn mÁs é x\ ,<\t)b<\n 
ox\miu\t) ‘Oé inn no b’ion^nx^t). 


0 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 


‘OvMlA 


31 


t)o 'fuUMng Deit %'a a mbneAt^iV) 

T)o teit nb^itt -A 'p^c^iii ; 

sé 1 n-tiAig 5^11 'pe^ti ’n--A iL'oc-Ain 

eex\5 otxMn 'pn-Ain n--dtAi-R. 

CtnR, ^ *óiiine, rc ^ ^óéAtidin, 

5111*0 An iriniRe ReT) nu'ind*ó; 

*ooit5e *óeic é nÁ -d *óédnmn 
[sédtdt)] ííleic T)é gdn T)tinxx*ó. 

Tle 'pcdT) T)iom*ó-A T)é, ^ T)tiine, 

T)o bioT)bd is é c’'pedR 'pdine; 
t)idit) sé onc ’n-d t)á eine 
^n c-otc neime is é ar t’^ine. 
HocA bí dcc dn bnti bdo^dit 
sdn ní ndc T)ti T)o ‘óéAiidim 
t)io*óóx\ t)é An t’otc ’n-A 'pid*ódin 
51*0 T)idmdin é onc An 'pédjdin. 
Sdon 11 A cntiinne ó 11 ^n c-dndis 
ní tnitte dn c-doó [ón] ditis; 
ptidt T)o nedcc T)é níon *óti5is, 
mitis é ne T)cedcc otAinis. 
posndrh 50 bÁs T)ó ‘ótije; 
mó Sd mó -dn ^nÁs oo-geibe; 
mÁ cÁ -dn-Aon ne ílTdc 111tiine 
ctiine t-dc 5dc -don eite. 

Céim T)edCdin T)tit ó d 'pdtdi‘0 
5dn cnn pedCdig 1 bptiPdm; 

51*0 stidinc bím pd mbí im T)ed5di*ó 
T)ted5din Pínn ní ó d-inindró 
CÁm tinn níon 'péd'o dn tnntx\, 
is tÁn inn T:o médT) me-dnmd; 
níon 'pdom mé Tríot d ‘•óioirród 
bioPbd X)é Píom 50 nT)ednnd. 

111é dii bonc iidc C15 d tondt) ; 

C15 5dc 5onc mdn d gedríidn; 
is mé dn síot ndn gdb gtdHdT) 
ní cdndT) 5tdn T)íom Atedgdn. 

Sdon sinn dn pdtdró c’otdin, 
sinn ic dgdiT) ne bdtdiT) ; 

[ní n] 'pdoth mé dn conp) T)o cditim, 
bnditiT) sé dn m’otc, d dtdin. 


32 


T)ioglinnl ’OAtu\ 


16 Síot A‘ó^iin is síot stige-At) 
síot ‘OÁ n-Ac cÁTixMn couAt); 

*oÁ ctoinn 00 tuio a x>ZAnAt> 
coitt 'pAt^rh *óiiit: -aii 'oorh^n. 

17 Une AK pÁs 5^c t^oi *o’pein5 o’otAin, 

teint) *oo t)Aoi s^ tleitit, 
bneit An cÁc va^X), a AtAin, 
n^c^i*ó n^in n^c onÁt oeiti’ú. 

18 ]:A-níon is otc *ooo ix\nn^i*ó 
^Ac otc *oo síon im svntit); 
míiin *oo néin *ótiinn ’oo *óéinim 
néi*ói$ péin *oúinn5 "Ótntim. 

19 TUon tón *oeic ^ac *oÁt eite 
^Aii ^n 115^4*0, A 1í1eic ITItiine, 
mo cnA*ó o^n ceAnn -á n*oti5e; 

cni*óe [1 n^eátt *oo] gtii*óe. 

20 ITláit mo *óíon ánn án -doióneás 
pd’o *óíon <án *oánn ’oo-cuá’ó-ds ; 
c-dn ne*o néin mÁ *oo-nínexts 
*oíteás *oArh péin a ópudn^s. 

21 A óptnt neArhtJin-ne 1*0 nítig 
*oán ópednxunn-ne a ópnit pi'itdit); 
bnÁtdin *óni*o mé 6*0 rhÁtdin 
’ontn’o ónÁtdin T)é ne*o *oútái5. 

22 U’pedn^, <á ní, tim cednn *oo ctoinne 
ne sedn^ *oí óti pe-dnn inn-ne; 

*oo 010*0, -d cinn nA cnninne, 
btnme xni tlíog ninn *oo-ninne. 

23 T)o bí ndon ’oo’o nÁt noiriie 
•oo bti cdot ne cÁc tnte; 
sti5 d CÍ5 is d cni*óe 
stige sí*ó 50 mtin tDtiine. 

24 *Oo síot ne cÁc *oo ceAn;^-á*ó 
X)An bpíoc <án cnÁt *oo T:oinne.á*ó; 
bneit c’pine *ótiic ó -dn *o<ámn.á*ó 
.d’óóxxn ttiic cni*óe -dn Coim*óeA'ó. 

2 5 Uú ic -dondn pn-din d n-eine 
00 sáoná*ó tidió dn tiite; 
otit sd tedt cté *oo*o cni*óe 
stiúe 1 *oreAc nT)é ’gnn ’onine 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C 


’OlOgUHtn ’OATtA 


33 


Xjo te^cc^ ón cóin ’n-^n ^coinne 
is e<Accn-A oo -póin inn-ne; 
ón tÁn oo óíoó ’n-A bnninne 
’s ó biiime ^n níog is stÁn sinn-ne. 
’Cné^n rú au JxXc éinní eite 
is cíi éinní n^ n-nite; 
onc, ^ ní, 50 An n--áiRe 
c-áióe ^n ní as T)i^ oon onine. 
T)iomT)-A n^n T)é ’n-A Tie-AjAró 
is Cfin^g oon cé nAc Aini$ 

^nÁT) 00 T!)ix^ ati CAnn n^ác cábáin; 
ciá ás cáóáin ánn ’n-á ái$i*ó ? 

An cnánn 00-001*0 ’n-á cnoi'óe 
is ánn 00 'póin án n-eine; 

51T) peiT)tn óó oeitb ná n-nite 
mó nÁ án onine á 'pei'om eite. 
tTí án tnáin bneic án bÁine 
oo-cnái'ó án ^cneic ná cnóine; 
lomóá á b-ptián o’ntc sán Aoine 
áoije 1 bpnnc 'pnán ná bóige 
Aijneás á5 máon ná mei*óe 
pá cáom cáiOteás án ^cni'óe 
[*on] seát 'oí OÁ 5ác 'ónine 
meá'ó ná n-nite is sí án stige. 

A sío'ó ní beá'ó 00 oiteás 
neám 00 síon ^é 00 sineás; 
is ceánc ácc án cé cágás 
^ábás neácc T)é mán 'ótiSeás. 

Cun ne ceáccá 1 oceáj ni'rhe 
nÁ teán án eáccná eite; 
pojnái'ó sí 'óeic, á 'ónine 
^ni'óe is í án n-á neic neirhe. 

T)om 'óeágáit ne oÁit ceáná 
’n-á 'óeá^ái'ó níon cÁin cnrhá; 
cníoc án 00 né ni nágá 
OÁ bpájA síoc T)é án nontá. 

An peán ten mián mo rhúná'ó 
cniátt 1 n-á ceág 50 ocnineán; 

Si'ó món n-átmsá 'óó 00 'oÁiteá'ó 
mó ás 'oÁiteárri ’oárh-sá án T)úiteárh. 


34 


T)loSUlini T)ÁtlA 


36 01-R1C ÁIaT) T)é 1111 T)exíkgAiT) 
nié 1 nsÁé^t) ó n^ ^on^it); 

n^ cn-Aoióe 'o^n ^cAó-Ain, 
cn-Aoó úxMtxMt) T)-<\oine -^n T)oniAin. 

37 T1Í gt^c sé m-Ait n-Ac mitt-pe 
51T) t)é T)o cxMC ne c^ióce; 

51*0 t)é A mt)í be^n coibce 
An ce^g T)oince is í <á ■pÁince. 

38 '^Aot tTlinne mAit -aii óoimT)e 
T)o cÁc .An cné-ACT) r\A steije; 
món 5CÁS -p-dn cóin nd tinite 
5dn gnÁs mtnne dn [óiT)] eite. 

39 íTlíonbiiite mÁcdn íosd 
iomT)d -pedn •piidin d n-dicne; 

■ — -pios d s^édt cid ndc cUiin'pe?' — 
tid innce nÁ -pédn pdicce. 

40 món T)CÁin dn cí dn mt)ÁiT)Ce, 
bÁs m’dnmd ed^dit tinne; 

ó bdogdt beoit nd ctnnne 
00111 t)ntiinne sdondT) sinne. 

41 tTinn tdsndc teice 1-pninn 
iomT)dt) tidije 1 n-dm toice 
cÁs cntidj cédgdT) nd teice 
T)édndm seice ds ctidn coice. 


11 

1 Cid T)0 'pédCTdT) dn m’éi^in ? 
cdntd d tÁn T)om teicéiT)it) 
sdn jtds 1 T)CÁmdiT) 5dn cdit 
ndó cÁndi^ ds 5dn eoódin. 

2 An 5tds T)o riidT)dT) oinne 
T)’os5tdT) mtind 'pédT)oim-ne 

nÁ -puiln^edT) sé dn n-osndiT) din 
dn cé ds cos-rridit T)Án scobdin. 


t)io$tinm t)ÁnA 


35 


3 peAn is t)^it cot)n-d ctn^e 
tné^t) A éi^ne is tis^i'oe; 

^níorh nó ;5o n*oeAnnA p-d 'óeoi'ó 
mo 'óíon dn mednmd tTlíéeoit. 

4 tTlo cion 'oo-cndit) i noimédt) 

^omd'ó obdin m ’ioméoiméd'o ; 
mei-se is m’ói^e ne tiotcdit) 
móiDe dn cneise dn 'ocdnoéudin. 

5 An m’fogndm ní tiiidin édin*oe, 
dnois undú dn ’ocedsding-ne; 

dn td ds 501 ne ds frednn m’'peitedm 
m’oine ós ’n-d cednn cninpitedn. 

6 t1í lié d t)íot dinttiim tiite 
T)id ‘Od n’oiutcd d tedécoine; 

’odtn-sd mnnd toióge cnédn 
ooitge d mdstd ’oo ttlíéédt. 

7 Ó t)ids tiom td nd ciomnd 
mdon coódig dn cigionnd 
cnéd’o déc édnd 'oeise ’óó 
mei-se ’oÁ n-édnd íoso ? 

8 tlí ’ótigped’ó ^dn mo ’óednd’ó 
bnÁt 'oínedé dn T)tiitedmdn ; 

’OÁ mbedt m’éd^ ’n-d éd^ initt 
dn bnedt cnéd'o ndé ctnmnigim. 

9 A5 coitt nedécd níog nime 
d-cti ó tús m’dimsine; 

’oo cditpi’óe dn s^dt mo s^eoit 
btdt dn mditmige ttlíéeoit. 

10 Teis 'oo 'oíotpdi’óe d ’óiom’ód 
beit ’oo toit dn cigionnd; 

d sío’ó d-ndon 'oo-noigne 
mdon dn níog ’OÁ nidnoim-ne. 

11 Tlí Áinédmdinn m’édnd péin 
déc T)id ’oo ’óuitcd’ó itlíééit; 
ní bn’ó comnÁin ’Odríi-sd is ’oó 
mdstd 'o’pogbÁit ó íoso. 

12 T)’édn-fnit is nsdi’oe dn n’oíon 
mei-se is mÁtdin dn din’oníog, 
tritiine 1 n-dn seitb ^dé né sedt 
^dn m’fei’óm nite dn dn din^edt. 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


X)10$lt1ini 'OÁllA 

T)’fioR in’éisne is At>X)An X)ioin*ó-d 
du tedéudine dn uigionnd 
• — ^ní Cdiúedin 'oo-cóit> ’n-d unédn- — 
dti éóin T>Á indiúedú) ITIícédt. 

“ ’H-d ^10 0 T>Á ó'pÁsd'D 'puinnedni ” 
tn’'pui5edtt nis dn dncdin^edt 
“ suiú)it) sinn dn sdon nirhe 
nÁ Udoó inn ne nimpi*óe.” 

A néd*otd luit nd n-uite, 
bedn d unuditt'oon unócuine; 
udin^ unÁú mo tocu ’oo teijeds 
btdú dn n-otc sut dibjijeds. 

5é uÁm uudn ’oo *óiomú)d 
cid uu-sd dcu mo úigionnd? 
ní uuittuin é mdn buú) eot 
mé ^00*0 muinuin, d tilíceot. 
lonnsdij dn udin as nedsd, 
miúi*o cuimne dn cdin'oedsd 
— sin dn bnÁú bd^dn’ — 

nó sin unÁú *odn 'ouedsndjd'ó. 
gd cun d-nís ’n-A niocu -péin 
1 tó dn medsndijúe, d itlícéit, 
cné d [céite i 5CÁc] ní cuinpe 
dn 5cnéi-ne dn unÁú úiomsuijúe. 
Cumd jdn u’diúednndc dnn, 
d cnoinn ■pos^di'ó nd n-dndm; 

5Á seise dn bu*ó 'oédnud i*o ú)eoi*ó 
*oÁ sédnud mei-se, d itlíceoit. 
Udbdin m. ’éijedn ’oou dine; 
tdtnúdn [údnu 1*0 1 únócdme; 
dn cóin is d ninn niom-sd 
■póin inn ds dn éijion-sd, 
tTio tocuA 1 tó iid bneiúe 
dn *oeoin tiom ní tei^-peiúe; 
tÁ dn n'odonúdi-ne cndnn dti cíg 
ní ridm mdoúcnoi’óe, a ttlícít. 

T)on dnmdin nó 50 n-ionntd 
^db uneise dn *oo úijionnd; 
dn sdt *oo JdóÁit ^tdnud 
pdj 1 n-dnÁin ú’umtdcud. 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


’010$ltlim T)^nA 


37 


lTliti*o mo 0035*00 óionc^ió, 
‘oo-óti^i’ó toKc mo t4innioóc-din ; 

13 CRei3e ’óúm-ne pd ’óeoi'ó 
5é mnine mei-3e, d itlíóeoii. 

UdiR ’OÁ n-id’ódt) im londt) 

5ond ’ooimne dn T)nitiomdn ; 
dn cdoó ’oedR^ ’oÁ n’onine ’ódm 
3edn5 13 d niTie dn c-Átd’ó. 
ílí •pojndnn dóc ’n-d dm -péin ; 
cnin-3e dn mnnd’ó, d itlíóéit; 
bidi’ó td 0113 CÁ3 dR ^conti’óe 
dn 5RÁ3 5é cÁ dn cÁóoinne. 
peitedm m’dnmd ós ’oíoc 'otedjdn, 
d rhdoin meic dn T)nitedmdn, 
•pédódn cid’oo tiédnd'ó dnn 
T)id mnnd ondm. 

An cé tdntd dn mo teds-sd 
’OÁ ndió tedm tÁ dn dijnedsd 
’oo óóin 5é d’orhd dn c-din^edt 
ni 0015 d^nd dn c-dnódin^edt. 
gin 50 mditedm ’oo rhdon T)é 
5dn ónn tiom 1 tó dn -pínné 
■pndin dn mbio’óód ’o’Át oinn-ne 
ndó -pÁt ’oiom’ód dn n’ointcdi’ó-ne. 
Pd óéite noód coirhte 
mei-se is mdon dn rhed’ódigte; 
’Odrh-sd d-cÁ mdn ndn cnitted’ó 
dn tÁ dnnsd dn c-dnódm^edt. 
Cnédo dóc coióéim ’oÁ tneise 
T)id ’OÁ n’ointcd’ó m’oinóis-se? 
mdon T)é, ’oÁ noednnd’ó dn 5Cóin, 
ndó bednnd’ó é *oÁ dnóin? 
tndó m’'po5dncd ’o’fdgÁit ’Odrh 
londnn 'oó d^ns mo ’óednd’ó; 
ndó 5édód dóc 5nn cé ’oo tmtt 
is é m’édnd 50 tiÁtnmn. 
tridon T)é ’oo ’óíon dn nite 
nttrhd inÁ ’oo lndnn'pni’óe; 
ne Cdódin ’o’idnndi’ó 11 í dn ; 
cnidttdi’ó 1 n-dgdi’ó m’dnmdn. 


38 


*oio$Uiiin ’OÁtiA 


33 A Á^teAnuAc ttiAn -áigne 
ic -05^1*0 ní 1 A-Rnp-Aim-ne; 

ciJk x3k-*Dé-Anc-A *oo *óíot mo ceAn 
-pA 510*0 x>Á n-éAutA An c-xMnje^t? 

34 '^om Ar\ óRoinn 1*0 cíoc ’óe-AS-SA 
5émA*ó p-Aé^in •p^icce-ASA^ 

OCaX^ m’e-á5tx3k éníi <dn énoi*óe 
*oÁ tpnex^^-RA cti An ocex^écoiRe. 

35 A-cÁ Ar\ c-^ijne im lon-At) 
nem ée-An-Aió *oÁ 5Cúircio5a*ó ; 
ce^éc 1*0 ce^5 mtm-A ctnttex^R 
tex3^n c’e^éc An ^n ARé-Ain^e-At. 

36 A-cÁ ’oo CRtnme ^r n-éi^ne 

’s 5^n im éoRp *o-ar ^coiméi’o-ne 
50 sc^ic'pi'oe <á Rinn neimpe 
m^icmije An jcinn éoimiRce. 

12 

Ó T)ÁIA1S potin ccc (?) 

1 Cia\ te 5Coiseonc^R mUnÁtm? 

C1A éis’ope^AS [Rem] tiR-AjAtt? 

*oíon m’-Anm-An- — 5Á CRti-Ai’óe ceis*o? — 
[mo CRtMije] Ar\ c-a*óó^r -Aiceisj. 

2 C-ó^^t TDAfi^ r\AC ’oion^riA^^ Até*o cóir 

bReice-Am ce^Rc Stéióe Si-óin 

tÁ n^ coinne -aii crác tiocp'xt 
cÁé ’n-<A éoinne An étn’oeAéc-A. 

3 Ar ^n stiAó 1 ^coinne cÁié 
ciocfA óReicexMn Iaoi Ar\ ttix3^nóRÁic; 
óRe^c *oo-óéARA\ *óóió ón *oti$ex\*ó 
mo s^é-AUv x^s CÓIR CRei’opi’óextR. 

4 xXnn ’oo-éípex\R xmi éROS *oonn 
— tÁ -A cx\oÓaM*ó -a-cá Rom^m- — 

An Ar\ ttiij ceAt5 x3kR 5Cionx^*ó 
is pniit *óextR5 Aii T)tiitiomx^n . 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


t)ioStinni 'oÁiiA 


39 


póin ‘oi<á 'Liiáin tá iiá ’oeáStá 
‘o’eá^tá ■pein^e án cigeátiná 
áu n^tiáis-ne, a niáoiR n-d nieit)e, 
‘oo cdoió c’ndiste is c’impeit)e. 
go níosd dn td 'oo óí 1 móndit) 
ón Acdin is cti cÁndi^; 
dn tÁ 'oo sit cnti d cnoi'óe 
d nirh pd cti dn cedccdine. 
tledm t)’páSÁit pd ní t)o-ním 
ó ndc piti mi-se, d itlícít, 
cóin pted^ó t)’'páSÁit ic dinm-se 
nedm ic dnÁin idnndim-se. 
íTl’dndm cnás t)Á ctin i ^cion 
1 n^tóin áint)nío5 nd n-dinjedt, 
páján cti mdn ‘ótidis t)Áná 
ó cíi 1 n^tiáis mo SdóÁtd. 
t)éin dn síot) d Ain^it pinn 
ne mdc mSine Idicim; 
mo cedn cdntd i t)cnéán c’icce 
ne óédt m’dnmd dn imince. 
Idnnpdi^ó éinic dnn pon-íon 
ondm t)o meds mo mígníom 
[tdónd'ój sdn 'Ltidn dn d pÁis, 
mo-ntidn, is d'óódn tidcóÁis. 
'biái*ó tÁ nd óneice óttdine 
— món dn c-d'óódn dnótidine — 
d cion dn comdin ^dc pin 
orhdin t)on pion ndc diniS. 
íTltiná ptiitn^e íosd dn m’otc 
cdnd éi5:in t)om ptincocc 
mdin^ d-cÁ cedóc im eotds 
d óednc dii tÁ tdióeonds. 

A-cÁ ’s ní peicedrh pdttsd 
cdnd m’dnmd d^ám-sd 
^dó don [t)Á] coSdinm pd tnédn 
t)ánáó corhdinm mdon ITIÍóéát. 
'bíom ’n-d teic i tó dn ónÁcd 
t)om t)íon dn ed^td dn nns^Átd; 
dn mdon [t)o] ódn t)om óoirri'óe 
t)ám ní cdoó ne cottdinóe. 


40 


T)i05tuiin T)driA 


15 T)o séAtA intin síT>, 

^ rh^oin r\A meit)e, a itlíóíl, 
is t:ú t-ág-Aim, á cnú ónoiTie, 

^áóáim tn máíi teáóuáine. 

Ciá ne. 


13 

Aon$iis |:ionn o ’oÁlAis ccc 

1 Ciontitis AíotpA'D mo tuAC tei$is ? 
án tiái;5 neámT)á is é nom •póin; 
náóáit) sinn *oo t)íon án n*oocná 
T)Á t)íot *oo ninn motuá móin. 

2 UintteáT) né 'OÁ nTDÁite t)ám-sá 
*oí05náis motuá ás mó inÁ so 

án tiáig neámt)á 'oo-ní án ópéágáin 
is 1 án meánmá á ‘oéánáim *óó. 

3 Tlí *o’iánnáit) cntnT) nÁ ctiáó n-ón*óá, 
ní *o’iánnái*ó áinji’o nÁ óin, 

*oo-ni án ópneájnái-ne i n'oÁit *oocná 
pÁi*ó eá^nái^óe án rh otcá rhóin. 

4 Annsá teis-seán teátnánn motuá 
nÁ máit ónéise án óeátá ónáin; 
táóná óáoin is cnoi*óe piátóán 

ní máoin oite lánntán tiái*ó. 

5 l^óin, á tiáig óáóná ná cntiinne, 
án conp ptián-sá án á ópnit s^ís; 
á sáoi teá^á án teijis árhná 
teijis cneá*óá m ’ánmá án-ís. 

6 A n-imte.dóc ní *oárhná ’ooitgis 

dn *oéá*o ’OáitJeát nÁ dn ’oednc rhdtt; 
ní ’oíot nditte dn ódtdnn ónedsóÁn 
unndige dn c-dnám edstÁn dnn. 

7 Ós é sine mdn tndó teigis 

11 í teds^ tedm-sd cnn ’oo ótn ; 
d tiáig mo óni*óe ds cóin ’o’á*óná’ó, 
5tóin nirhe is Udtrhán un. 


T)io$tuim x)Sr\A 


41 


8 lOú AD X)^A 5-Ari ’oeineAt) cosaó 
zú An ce^-RT) ‘oo óRucnig 5^0 ‘oúit 
-A ní n^ n-tiite is da n-^in^eAt 

•00 Jtn'óe is í As 'o-Ain^e^n 'oúinn. 

9 1 mbnoinn vía nóige is cú cÁini^ 
cn ‘oo óe-Ann-Aig caó te'o ónn, 
cn AVi ZA^zneAm as s^a soitse, 

T)i^ An DAó -p-diJceAn cninse cn. 

10 Un rhínigeds dn rhnin dn-pdit) 
is dnomgeds dn itinin rhín ; 

d tidig ‘oo teit5 ■pnit dn oócd 
ní 'pnit ceint) ds ‘oocnd ’oíó. 

11 T)o-5édt) óm tidij tndó d rhotCd 
mdc nd liói^e ds dinoe ‘onds 
‘Odt d t)eitóe dn nd ^doió ^oite 
ei’óne sdoin dn coi^e cnds. 

12 T)Á ‘ocÁin mei-se donndin eite 
ón éd^ óinnce cÁ dn mo cí 
010*0 mo óÁs is bío*ó mo óedcd 
•pd gnÁs níog dn bedcd óí. 

13 t)ein, d itlíóít, mé dn ‘oo óni*óin 
bed^ ’oo-ním dó'o bednc bnn ’s cionn 

• cdicTed’o cnÁ ‘o5td dn ’oo *óitse 
ó cÁ Totd [óm] níj-se niom. 

Cionn. 


14 

1 Cnei’oim ‘onic, d dbtdnn ndsdt, 

“pdn snd’ómd’ó dn sdond*ó, 

ic 'pnit ic -peoit 1*0 *óid*ódóc, 

’oni’o -pÁ *óeoi5 ’s ’oo’o *ódonndóc. 

2 Cnei’oim mdn ónei’oeds dn ed^tds, 
ó ndó cnei’oedrh cnmdng 
cnei’oedrh mdn ds cóin’oo ódicedrh, 
cóin cnei’oedrh ’oo ónnidóc. 


42 


T)io$tiiim t)ÁnA 


3 Cnei'oim mAn 'Ói-a T)tnc im incirm, 
mo ci^tt is 'otiic 'óeAnDAim, 
cneioim cti ic ■píon is ic ^tt-Ainn, 
is cú ^s Cníosc 1 sce^ncAitt. 

4 Cnei'oim cú, ^ -AnÁin ^aii ^inim, 

A cAúÁin 5AC óneioim, 

5^t)Aim cú m^n ti^'ó m^n óeAt^i'ó, 
is cú X)iA 50 ’oeimin. 

5 Cneioim *oeic 1 n->dinm An Ac^n 
’s 1 n-Ainm xni ttleic motc^n ; 
cneioim cú, -a Sbion-At) nx^orh ne^ncnMn, 
7)0 s^on lom^T) m’pot-AT). 

6 Cneioim, a tinn^T) 5-ác AoncÁis, 

^tinAt) ctis-A -An UníonóiT); 
cneiT)im T)tiic, -a Coimt)e céittnéit), 
ic oi'óne ’^tin pí 0^015. 

7 T)o ón^c 50 T)eimin 01 -a Cé-dT)-doin 
cneiTnm — is cidtt intcÁin — 

dn nT)édndm Jtóin rh edótdig rhdocéniidit) 
te PÓ15 pedttcdij ltiT)dis 

8 CneiT)im oid T)dn-T)doin T)o gdóÁit 
— ‘Cidttsdc doin rní lidincéim]; 

bíot) ndc T)in5nedm cneiT)edm corhcóin 
ní ceitedm T)o cdicnéim. 

9 [Is dn pníoc] 5dn dmnds tidió-se 

T)o t)ocdn T)id nAome; 1 

cneiT)im t)o pednndiT) T)o pÁise 
T)Á T)edCdin ’s T)Á T)doinse. 

10 CneiT)im cú, d Coimt)e, T)o cnoódT), 

51*0 ctidn coinse d óneiT)edrh; 
cneiT)im cú ne ctÁn T)o óedn^dt 
mÁ cÁ ndó cú ctntteds. 

11 CneiT)im T)titd Sdn ónoic óédscd 
T)tiic dn son dn sdontd; 
cneiT)im cú cdn dis ic íosd, 

d ptdic nd nT)út nT)donnd. 

12 CneiT)im T)0 óon pd tid tÁnnión, 

^ds dn ndó óid bédtnún ; 

^dn óedT) T)OT) tnóc pdine pndoótÁn 
’s T)o 'ónt disT)e dn édtú'ó. 


T)io5Uiini T)ÁnA 


43 


13 CneiTnm *ooz émge t)i-A T)omtMi5 
— ní ci-Att T)é-ánAm ’oeAnm-Ai'o — 

50 é-pníot te-AO te tn-Ain *ooT) niot)l)-Ai*ó 
cne-Ac ÁS cnn-AiT) 'oo cex\nnc-Ais. 

14 An *oeis cUó-dn snds 50 seotcx^ 
te cnnds gds'o-d ^níomx^ 
cnei'oim bneit cneice iid CÁs^d 
'oeic, <d ei*óne, -d íosd. 

15 Cnei'oim '01110 — ní pnedgnd pditte — 
*oo tedco, d meic iniiine, 

d-nnds d-nís 0)0 éneit éneite ; 
d^ sein cníó dn ctnice. 

16 Cdicin-íond tiom d^ tdódino 
dn fein^ 1osd *o’peitim 

td nd bneite ’snn 015 io*ódin 
^oo'o tneise is cóin cnei'oim. 


Cnei*oim. 


15 

1 Cnei*oim mdn cnei'oeds dti edgtdis; 
d pin ndc tedndnn ton^ T)é, 

seot 'oo medtimdtn 50 míin nime, 
medóndig >00 nnn cni*óe dn cné. 

2 T)o li)ío*Dl)di*ó ó óei'o ’sti'o tednmdin 
50 td dn ódis — ^ní bed^ dn nndig — 
dn d noiméd'o tém 1 *ocdnl)d 

tid téi5 coiméd*o t’dnmd ndi'o. 

3 Cné nd n-dsbdt dn o-iíit píne 
dn ped*ó *oo tdoi nd téi^ tonc; 
mdit dn teigeds í dn dn dinóios, 
is í ceiteds c’dimteds onc. 

4 gnndt) 1 n-doinT)id d-cd dn Uníonói'o 
ctii5, d*ótiine, d-*oein dn cné; 
cnei*o tidim ^tindb í *oo nidjdit, 

nd t)í d5 btidin ne *oidmdin nT)é. 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


*oÁriA 

1 TiT)i-á Acau is e^*D ónei*oim; 
is cóiir A*ónAt) *ooir lút 5t^n 
mÁs Át '^éAnACA'ó An 5114*0 -a 
5114*0 m’é^iiAt-An ‘oÁt^ *ó.<Mri. 

’T1--á ’óixM*ó 'oo cnnctiij An óninnne, 
*oo ótim ne.Am — ^54 ne^tic as mó? 

-A n*ouó.diic ’oo *óediió dn tedódn, 
sedtó ’n-d ónmdóc *oted5dii *óó. 
Ciiei*oim 1 n-édnrhdc dn Acdti 
íosd Ciiíos*o ón gein 5^0 mdic 
50 mbí tie 115^0 *oiiine *oín-ne; 

*oon nite is ní tíne dn -ptdic. 
gdódis coinóeds ón cneds pednsdin; 
d pón nd n^nÁs *oo 5ein sé 
5dn pedn *oo ótidin nis dn mbdnóij; 
ní pudin bedn dnóin mdn é. 

T)nuim dn cosdó CU5 ne d óined*ó 
dn cóin nT)é 50 n*oedódi*ó bndc; 

CU5 d dgdi’ó nes dn uite 
dn d*ódi5 nu5 tTluine mdc. 

^'udin pd pons piotÁi’o p4is cnoióe, 
c4in dii ónoinn *oo ÓÚ1C15 sí ; 

5un íoc d t)4s coin d ótoinne 
coit nd n^nÁs *oo-noinne dn tlí. 

T)o tui5 sdn udi5, *oo din^ tpnednn, 
*oo éini5 dis*oe dn cneds cn4c; 
*oti5i'ó sed*ó *oo óun sd ónei’oedm, 
d *óut dn nediti cnei*oed*ó c4ó. 

A Acdin nd n-uite óumdóc 
• — ní cednnds ndn ÓÚ1C15 sé — 
dn p4i*ó d5 d ópuit dn *ocneise 
*oo sui*ó *oo*o t4im *óeis-se, d T)é. 
t)édndi*ó dn t4 óids ’n-d óneicedm 
bnedc nd mdnó is bnedc nd móeo; 
5dó nedó te n^dódin d gnÁsd 
ndgdi^ó bnedc dn t4-sd teo. 

Cnei*oim sd Sbiond*o ndotti nedtfi*ód 
*oo-ní innedtt*oon lút ótdon ; 
d lond’o 5omd*ó tié dn cni*óe 
Sóiond’o T)é nittie nd ndotti 


T)io$liiiin t)Án.v\ 


45 


15 An Ó.áuoit5eAó ónei'oim 

ciá á^áió náóán oit sí ? 

otc beán -pá t)átcá 00 'oámná'ó; 
sneát) ^tánuá iiá n-ánmán í. 

16 [....] ceán^tá'ó ctimánn 

á 5ctiin5 ónÁóái'ó nÁ ctnn ’oíou; 
T)o-t)éáná án 'ptáit 'otii'o, á ótnne, 
ctJi'o x>Á máic tnte ’n-á íoc. 

17 T)á mbeác án áicnije lomtÁn 
ánm’ánmáin ní fúi^-peáó sát; 

5át)án síoó án son án peáCAió 
á óon óíom ní 'oeácáin óám. 

18 1 bpánncás nó 1 bpiánáit) Ipninn 
ó’éis iiá bneice beio ’n-á n'oís; 
náóáió pán ánmáin tiáin eite 
cntiáitt 'oon cátmáin neirhe á-nís. 

19 11Í ctn^i'o mán cÁi'o 54 meáttáó; 
máin^ 'oo cnéi^peáó ceáó ná n^nás 
án seát n^eánn 'oo jtóin án beácá; 

'oo b’-peánn óóib beácá ^án bás. 

20 Ós éigeáii *otiinn 'ont 1 n-nmtá, 
'o’éisceáóc án óeoit á-cÁ cnás 
teág 'oo seot, á -pin án nábáin; 
ceot mán sin ní ónátáió ctnás. 

21 X)o ná toócáib noóán tei^eás' 

1 tó meáóáigce móin T)é 

— ^ní céátcán án toóc ás tngá — 
conp 'oÁ noéáncán cnnmá is cné. 

, Cne. 

22 iiíR óneio niám 50 náibe án sáogát 
Sán pnoinnséis ten pnitn^eát) bnoi'o 
áóc mán cnite 45 ceáóc ne pÁnáió; 
ceánc 'onine cnÁb.Ai'ó 'oo ónoi'o. 


Cnei'oim. 


46 


^oioslinin ’oÁn^\ 


16 

T)OTinCAt) mÓK O T)ÁIA15 ccc 

1 CÚ15 CÁ1S As 111 ó te ITloine 
x>An fintin^ ní ^n nio^toije 
cioc-p^ znÁt As zuAn coinse 
5it> ipuAn cÁc snA cÁSAió-se. 

2 ^ios bÁis xí^ TiAointrnc 'oon Ó15 
mAn tAin ZAnu-^Aine Simóin 
-piti -A tioitje T)o óí ipAu mbÁs; 
ní ní -^An cnirhne An céAXcÁs. 

3 An T)-An^ cÁs — cnnAit) atí s'o-din — 
sé -ATt seAcnÁn -Re uní unÁcAib 
mAn itinx^oi bnite ’oo bí SAin 
triiiine A511S í T)Á iAnnAit>. 

4 xXn uuexts cÁs T)o imúij -Ain 

■ — ^ -pios mAn -ptiAin a itiÁú-din 
^né T)o dúntiig x>Á tidgdit) — 

^dbúdin é te riíobdtdib. 

ó An btdicsin Cníosu 1 jcntiú óÁis, 
d Ó5, bd dt)bdn tiAúbÁis 
u’oit)ne T)OT) corhdin Sdn cndnn 
50 n^ondib T)Oimne T)ednndnn. 

6 An cedúndiiidt) cÁs — ’s é sdin 
sdonpds mé dn -péin dn -pedcdit)' — 
une n-d cnoit)e T)0-ctidit) sin 
tHtiine sdn tidig XÁ ■pdicsin. 

7 50 ndib tritiine tidin m’éi^ne 
onu, d Cníosu, xam 5coirhéiT)-ne 
’s nd ctíi5 CÁ1S d5 tdbnd tedm 

’s 5dc pÁis T>Á T)Udntd 1T) úimcedtt. 

^ An 5d T)o ctnnedt) it) cíoj 
te ceit5, d oit)ne dn dinTníog, 
ctiin tet) gnÁSdib teis dn n^d 
ttnb teis 11 d cÁsdib cédt)nd. 


CÚ15 


T)i05Uiiin T)ÁnA 

17 


47 


t:aX)'S iriAC t)Áine tnAc t)ntiAiT)eAt)A ccc 

1 t)éA11-A'Ó 50 suDac SÍOt ÁT>-A1til ! 

SAii oit)ce A-Kéin ÍI115 An siuti 
tiix^c ten be^nAt) t)ínn An n’ooitiée, 
teAr\AX) cíj ó n-oi5ce An c-mt. 

2 UójóAim-ne ^n t^-so tÁ Tlo’ot^^, 
lUMctxnin éAóA ó món 50 mion, 

An ^cnonóe sh-as te méi’o me^nm^ 

’oon Séi^ 50 5cnu-As neAtfi’ó-A -a -111 05. 

3 Oince^s ’OAoió ’oéAn-átfi 50 suó-ac; 
su-Ainc An conA’ó cÁini^’oínn, 
teAnt) xj.oó'ó-d ’oo -póin x\n n’oojnuin^ 
ó Ó15 tri-don’ód tnon^’óuinn rhín. 

4 Inneos-d’o ’o^oió mA'ó Áit éis’oeAéc 
lomúús beinte ’oeigmic T)é; 

ní coiscéim nÁ téim c-dn tíne 
-dé’o néim sois^éit •pine é. 

5 T)o bí -dn udin-sin' — is é d úosdé- — 
cnoiméíos Sédsdin dn stioé’o •píon 
’od ’óíot d^ 5dé don ’oon uite; 

ní sdon ’oo bío’ó ’ouine ’óíob. 

6 T)’íoc dn éíosd 1 5CdCdin T)dit)í 
— ^Did’ód dn cunds^ — cdini5 si, 

ITluine óg is í ne n-io’óndil); 
óg ’oo t)í gdn lom’ódi’ó í. 

7 pudin lo-sep dn sún nd cdcndé 
dn éionn oi’óée ’od tiuéc stim ‘ 
dic 1 ’ocig édn’Odim is dsdit 
•oon néd’otdin git ■fdsdi’ó finn. 

8 t)einis ITIuine dn med’óón oi’óée 
’o’éis d tidis’oin édntridc T)é 

gé ’oo t)í udtd’ó pdn dim-sin 
udtd’ó ní ndn pdittsig é. 

0 Uug dn ‘Odtri [cnd] cug dn c-dSdT 
ditne dn dn níg nugd’ó dnn 
[0] éudm’o búi’ó tdi’ótig dii cige 
-<5^1115^11) múin nntie d-iidtt. 


48 


t)10SUlltn T)^tlA 


10 UtJ5 -Ati CAiAtri, An u--Ai-é-An 
xMctie 1 n-éinpeAé'o au tUn T)é; 
ceAnc, 5é 'oo Dí i n-A'óé^T'ó px^tAnn, 
ní An u-Atni^in nAn xí^t)-áiit é. 

11 T)o 'poittsig An néÁlZA níoStix^ 

•00 n-A itíogxí^ió ón n^nn toin 

AVi óéim-se ipA céim s-Aont-A 

[ . . . ] céim nAomtxt ^-noin. 

12 'Ltióc coimé-d'OA cnni'ó n-A cAtn-Aó 
T)o-óíT)-se-An [ótnce] i ^cnnt neoit 
An xi^innex^n i n-n-din -d ttnsmiT) 
stn-AiS -Ain^e-At 50 ^cuistió ceoit. 

13 T3o óí AVi né-dt-s-din ’n-d nédt sottiis 
• — níon soittse ^né inÁ d gné sin — 
oiT)óe nedtri'ótió 'óóió 50 nT)ednnd 
T)edtndrh dn cstóig nedmt)d ó nim. 

14 Idóndis nin nedó ds dn nédt-sdin 
T)dn noóc dn s^édt ndn s^édt nnin ; 
dn ódn d gnnis nedrhT)d ó nédttdió 
cnis mednmd T)o T)édndrh t)úinn. 

15 “ riÁ bíoT) s^Át nÁ ndmdn ondió ” 
dn dn c-din^edt T)’ditedS5 ódoin 

‘ ‘ T)o-óédn T)on tdóndT) T)á tedndim 
s^édt óns dt)ódn ‘oedS'pninn T)doit). 

15 ‘ ‘ Unsdt) stÁnniSteoin stndiST)orhdin 

‘ódoió d-nioT) mdn ndoi^óin mt)i5 
1 ^cdtdin t)Ái-t)íot' — ^DÁit oinóeds; 
tÁinsíot ÓÁ15 Don coinóeds ti^.” 

17 xXn mdc nn^dt) Do nÁit) sei-sedn 
ós é CníosD ní cóin d óteit, 

-pedn p.eitrhe ^dó doin Don nite 
beinte Ddoió d l)nit)e d óneit. 

18 CdnniD nd tidin^it dii ndin-sin 
doincinin óeoit ndó cndtd ctnds 
sdmdit d ópninn sin nÁ d stige 

Dnnin^ ó tij nirhe d-nnds. 

19 ‘ ‘gtóinDo TÍid is DÁDion^ndió dnDd” 
Do b’é tdbnd tnóc dn neoit 

“síoD Do tnóc Ddgtdite dn Dorhdin” 
tnóc dttdirhe dn óondib ceoit. 


'oiogUinn T)ÁiiA 


49 


20 ITIar sin *oo foittsig An c--Ain5eAt 

11^1 n temte bneic T)é; 
ce-Aóc t)on btÁc ne-Atrit)A rtiAn n<Aoit)in 
-pÁc mexxnm<A 5-AÓ -Aoinpiii é. 

21 At)b-dn mednmdn dn mdc ntiig-se 
ó ■pnéim At)dim ‘o’íoc dn gcion 
jein sin *oo coctiig dn cntnnne 
^ein soódin T)on tnte pion. 

22 Ux5,incedmdn T)o cdob dn coinóis 
[d-cd ó nti5 ní né ds sid] 

SnÁcdit) d^d Jdinm d juióe 
bnÁcdin mdn dinm T)tiine dn "Óid. 

23 UÁincedmdn T)on coinóeds óéd*cnd5 
' d ótdnn At)dim — dnT) dn cion — 

ní *oín is pedn *odn ópine 
’n-d níg dn cedg nime d-niot). 

24 UÁincedmdn T)o cdoib dn teinib; 

1 tó d beincei-sedn — bÁit) tinn ; 

T)o tednb mdn é is obdn óéittit) — 
co^dt) T)é *oo néit)i5 ninn. 

25 UÁincedmdn -pós — is pÁc mednmd — 
*oon tfidc óéd'ond dn ^cndnn ós piot); 
dn *otín ón ■pos'odt) dn bpine 

*oo nos^tdt) mún nittie d-niot). 

26 UÁincedmdn *oe 00 Antnm coinbinc; 
cn^sdT) dingit — dn'o dn bníog — 

dn bpÁs *o’Tiot) ónmnd nd cntnnne 
timtd d-niot) 'oo t)tiine t)íonn. 

27 UÁincedmdn*oe 1 n*oidit) dn sedónÁin, 
stioóc 0dbd nd n-dinóion *ocnom; 

*oo rhún *oÁ ^dó don *oÁ ■pine 

dn ndon 50 mún nitrie d-nonn. 

28 gÁ *oú, ní 'péd'opdinn d n-Áinedtn 
iomd*o nd *ocoint)ednc tti5 *oúinn 
dn mdc *oo [sÁs] ój dn tidin-se 
pón nd n^nÁs *oo b’tidiste úin. 

29 ÍTIÁ *oo-óícei-se, d ótdnn At>ditri, 

5tinb d*óbdn mednmd d mdoit) mé 
tú*ó 1 ngdó édncoig nen n-doigit) 
*oédncdin*oo nún donpin é. 

D 


50 


’oiogUiim T)ÁnA 


30 ^ tó Á nemte bíotn 50 ■pAoiU’ó, 
pé^sT)^ ’n-A Ainm X)eÁlX)tAK ’óúinn, 
bío’ó ^AbÁit tiAinn nis n--doi5i‘ó 
*o’dnÁiTi 'Od gnndi’ó •pdoiti'ó nin. 

31 Cdndtn motud ’oon tndc oinn*óednc 
éis'oedm bnidtnd beoit dn nío$; 
oinóeds *otmn mtin dm-sd tnte 
nún dtmsd ^dó T)tiine *óíonn. 

32 ilí cndos ní ntidbdn ní niminu 
ní ntiditt mednmdn motdim tib; 

Dedndit) dn óéitt ’s pednn ds m’'ptii§tib 
mÁs Tinedm 50 méin stntbin sib. 

33 Cditedm sdn ónnt-sd — cÁs'motCd — 
mdit ‘óiombtidn dn T)otridin óé 

T)o súit ne ndnÁin ndó dtndij 
T)’pd5Áit T)úinn 1 nT)d;5tdig T)é. 

T3édnd*ó. 


18 

510UA OfnS’oe o iieo$tisA ccc 

1 T)id T)o bedtd-sd, d itltiine, 
d ttnte tÁn T)o gnÁsdib, 
d-cÁ dn uijednnd iu poódin, 
d ^ein soódin ctdnn nÁ’ódim. 

2 t)ednntii5te un-sd tdnsd 
T)d$trmÁ nd Udttfidn tnte 

's is bednntnjte dn $ein nío*ód 
íosd uondT) T)o bnuinne. 

3 xX ndommÁtdin T)é, d ttliiine, 
d btnme mdn dn ^céd’ond, 

^tiiT) ondinn-ne nd pedCdig 
’n-dn mbedtdit) ’s 1 n-dm éd^d. 


Amen. 


■010$U11111 ■04\11A 51 

18a 

’oonncA’ó móTi ó ■oáIai$ ccc 

1 T)i-a ‘oo De-AC-A-s-A, A t1luiKe ; 

'PA’OA cÁ 'oo c-ARng^ine 

cti oo cocc X)An [mbéin ^ bn^io] 

SAn b-péit -d-nocc im 11001^15. 

2 Oióce tloot^S’ — ^H'Aomc-á ^n 501 n — 

00 ntj^Aó [cú -A ní ^n níci’ó], 
xt ní ^n be-ACA as T)i-a o-óm-s-A; 
oi-A be^c^ mo bnÁcAn-s^. 

3 T)i-á be^cA mic 00 ttiÁc-An 
•póineAs cÁc ón ^cnónbÁc-dt) ; 
ní An be^c-d 50 mbí An 00 coit 
oi-d [a] be-ACA 1 ^ctí o-án gCAbAin. 

4 T)iA 00 beACA ós OÁ neic ntiib 

1 nge^tt neo bneic 00 [bÁbAin] 

10 T)ia, 10 ótune, A cnú cnióe, 

1 [mbnú] tTltiine ttlxM^ine. 

5 T)i-d [d] bedcd 1 mt)eicit [oÁ] bneic 
00 nn^ dn n-oitidin o’dointeic, 

00-ní oíon 5dc otiine óí ; 

dn tittiine bíoó d btnóe. 

T)id. 


19 

AOtt$tlS t^Otttt Ó T)AtA1$ ccc 

1 T)id 00 bedcd, d tltoine món, 

d bedcd ds 5toine nÁ dn Jnidn ; 
T)id 00 bedcd, d sútmdtt sdon, 
d cndob bedcd, d únbdnn fidn 

2 T)id 00 bedcd, d bnime dti níog 
im sedsdm im stiióe im sudn ; 
T)id 00 bedcd, d t'^^bnd ún, 

d nún m’dnmd, d bedC'A bnd.n. 


52 


’oiosUiiin T)ÁtiA 


3 T)ia T)o DeAc-A, A fotc in-án ón, 
t)i-A T)o óe-dCA, A óos in-An aoI, 

T)i<á T)o óeACx\, -A ótÁc r[A n-05, 

T)ia óe^CA A tón [511 Ác] x>ox> 5-A0I. 

4 T)i-a T)o óe^c-A, -A puix^T) rriAn Jnéin, 

T)o ón^'ó ní tne^sT)^ T)o tnnÁió; 
stije tnUnnM is Tié^ncxi it) Tieoig, 

-A né^tcx^ eoit cAónA cÁig. 

5 T)iA T)o X)eAtA, A óé-At tn^n nós, 

T)ia T)o óe-ACA, A gé^g njnÁs, 

T)ia t)o óeACA, ^ cn-doó 50 gcntids, 

T)OT) gdot svAs óedcd 5dn óÁs. 

6 T)id T)o óedcd, d rhÁtt-d tnín, 

-d né tÁn te tnbedndn biidiT); 

T)id T)o bedcd 1 n-dtn -dn eoit, 

-d cndnn seoit dn bedcd btidin. 

7 T)id T)o bextcd d T)éiT)ge-dt T)onn, 
éinbedn ní ctincd ós T)o cionn 
AU combÁig T)o rhon^snt m^tt 
]:a bdnn cnom[tin] fottÁin 'pionn. 

8 T)id T)o bedcxt, d bntnnnedtt sdon 
ten cnittedT) bedcd ^dn bidT), 

xt gnúis nóT)bÁn cneisgeAt cxtom 
-d [T)eisbedn] sdon ógnÁn pidt. 

9 pÁitce tidim T)OT) rhdtdig triín 
nen sdttidit snÁcd sedng snóitt, 
nó Cdoib nndinne cíon’ótnb cdoit 
-p^n sgdoit btidite T)Tonndib óin. 

10 pÁitce n^iin T)ot) mon^súit rhoitt, 

’s T)OT) gnndiT) T)onntíin fÁitcig 

’s T)OT) céib gníoríidncdig cdis cntnm, 

’s T)OT) bdis ^ctiinn sío'ósocntnt) stim. 

11 ^Áitce tidim T)OT) bnÁgdiT) bÁin 
nÁndig bndit) ■pÁitce gdc doin 

’s T)0T) st'nt gtdis 'ponpÁitcig téit 
’s T)OT) bdis néit) connpÁincig cdom. 

12 pÁitce ndim T)oT) mdtdig mín, 

T)o cntic cUigce ’s T)oc ticc séim, 

T)OT) cnoigit) stdictedbdi'n sdoin 
T)CAicnedrhdig gcdoim noigit néit). 


T)io$Uiim T)ÁriA 


53 


13 pÁitce notriAC iT) mAtA^n rrieic 

— -pÁitce ón X)Á cÁs as cóiti T)hiu — 
S1Ó ic 01$ An me-ds T)o meic; 
cóin -A neic neT) cne-v^s mAU ctiip. 

14 Uíí An 'píonóg 5-án ni$e nioc, 

An UníonóiT) An tige te.ác 

cú An n'o-Ain^eAn ^n $nin ^ $tAc; 
^in^e^t ÓT) m-AC nuió x>o ncAC. 

15 Uú nnnA coó-AncA cÁi$; 

’oo no’ó-AtCA — is ctincA i ^céitt, 
is cú -án cnáoó *oo fÁs O-án n-úin — 
X)o $nÁs oúinn i n-A náon néit). 

16 1s cú $táin$nián nirhe ^-nú, 
cú -án óáinti-ái$ 5án ni$e niá, 
lom’óá ní [te á] ^ctnne á ctú, 
cú oo-ní ‘otnne'oo "Óiá. 

T)iá X)o. 


• 20 Ít7 tov ó c 

i:eAn$Al 05 triAC An óairt) ccc 

1 T)ti$e, á ’ótnne, 'oéánáiti tóin ; 
éin$e ámác 50 Stiáó Si-óin 
onc, á cntiáig — ^$á 'oeácná 'oÁt? 
smnáin án c’eáccná ^án lompát). 

2 Oáccná óáojtác óíos noicinn 
teác ní liáit á noinicitt; 

To b’peánn án ciátt ceán^át tóin 
’s 'oo seáttáT) $0 Stiáó Si-óin. 

3 T)á tón ás peánn *ooc áic$in 
‘o’'fios án áonái$ ánáióni’ó 
án áótonn no'o ctnn 1 ^céim 

’s á nánntonn 'o’ptnt án pínéin. 

4 t)ein mán tón $0 íTlác ITItiine 
’oéinc is áoine is tinntiige, 

ó nác ptiit áiceáccná onc, 

’s ná náiteáncá cne timtoéc. 


.Í4 


‘oiojUnm T)^tu\ 


5 t)eifi -pós soittse tede m^n tón ; 
e^T)noT) x^^iis Sti.áó Si-óm 
is loint)^ 5te-Ann T)oince T)tió 
-dgns be<dnn 'poinbte tiAcin-An. 

A5 coije^cc 5tis .ATi ctit^ig 
5tóin Ar\ cige ctiAS-.AinAin 
50 inb^ lií b.An soittse sin ; 
bí le coinnse T)Á cnittmi. 

7 Se^nc Íos-A r\A n-ÁUT) T)cmn 

50 inb-d lié c’x^ntn ’n--A n-oincitt; 
tncc T)0 T)ioinT)xt aíí ni-Aii nóib 
is ionit)-A 50 Sti-áb Si-óm. 

8 T)o tncc émte-Abc-A is i.aT) som 
TiA peACAit) 50 n-A bpné-ánuib; 

5én tib 1AT) 5tis ^n ,Atn-so 

nÁ bin i-AT) T)on AonAc-so. 

9 50 coint)Át rA ^ceAsx) nT)e-<tCvMn 
nÁ bein te-AC pin -án émpe.Ac.Aiú; 

T)0 jnAis níog An cige cn.As 
bíot) T)o cnit)e teT) co^tms. 

10 Tnisipe.án Ar tÁ Tio-ctmit) 

50 ce.A5t)Ais Ipinnn AUpn.Ain 
5é “pnAin 50 T).áon .a t)e.ACAn 
smnxMii n^n ■p.Aorri x\cc émpexi<c.<tt). 

11 Tlí mó T)o .AonctnJ 

Acz émpex3<CAt) nxMcméAtt.A 
tAice A T^íoJbóiP T)ntiim c.An xms 
As An coitt pníomjtóin p.<MmcAis. 

12 lté cni5 n-xMmsex\n — ^DÁt Dex^c.<Mn — 

DO-Ctlx^vlD AU .AOI .<M1 émpe.áC^1D 
tnéc 11 .A cnnmne — ^gén cneAc cnom- — ■ 
p.A se.í'.c nite 50 lilopnonn. 

13 tDón .<Mi Jtmis loniAD iixt n-otc; 
.A-cÁiD nite cne é.Antocc 

xMTijte .Aii n.AbxMn — ^^id DÁit Doinb — 
1 tÁim 1 n-tiAm.<MD lop'oinn. 

14 IDé DÁ t)íot x\-niot) 50 ntm 

■ — m.An sm biAS m’n.A .A^ns m’i.ánmtiA 
máing ^áottncc Dán séátá sáin^ — ^ 
áontocc 0ábá á^ns Át)áim. 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


T) 10 $1111111 


55 


T)o-nítn cnÁc lotn-AncAit) otc, 
níon smttAtn m’x,\c-Atn x3^cc Aottiocu; 
*o’'putt AT)Aim tnn ts ^tA cat) 

’oo sÁR.At$ sinn ak stnnscAn. 

T)Á n^t-An-dinn 50 lidnndtn tnn 
*oo Dt^t) dn c-dicceo An m’tnctnn; 
ní gdDdtm po-níon noDdt) 
oíom ní fdgdtm m’nn'óoDd'ó. 
tTló c’-dnnsd ttixx dn nite otc, 
mó 00 $nÁ*ó inÁ -dn n^ndsoóc; 

-dcc 5é cÁ ctó cnex) cnot'óe 
X)Á tnó cnÁ '00 cnócdtne. 

^ótn dn $ndis stnne m^n soin ; 
pedcc n--don 1 ópotcntó 
lotdn stói$, -d óníi ónotóe, 
óo pótn cn teó cnócoine. 
T)o-ónAó<dis pedóc -dn -pÁsdó 
1 medS5 'potcnedó n-nAcóÁsdó 
A ndcdt óo óí 1*0 ódttdió 
Aíi cí c’Aó^n *o ’d^dttdini . 

Sdn n-dt^neds sotn tdn 11*011^*0111*0 
cni5 míte ó a 'oci$ció cedjdt'o 
*oÁ s^nios ó 5-dó nite otc 
'ooc -pios nite cne ntiitoóc. 
T)o-nónAis cne óncn^óc n*oit 
se-dnmótn óntó ónetcne x^n T)nitim 
’oo'o tnóc 5doit *o’dkicte -d n-edócnA 
ódotó t^n n--dicne n-imceAócd. 
T)o n-d mítció cnÁ cne cdt 
5é cn^ stó S4s-dó óniACdn 
1 ^cednn ^dó netc níon tón tió 
5dn tón *oo óetc 'pd d mónntnnió. 
]rndndis d5 *onine sdti .*odit 
*0d tds^ óoncnd cni5 dndtn ; 
dn pnotnn-se óo ptnn sédncd 
níon cnn coinnse d cdtsóédncd. 

An cdn-sdtn ^d *ocdmdi*o nts 
1 scótnóniónednn *oo óntnts 
cdoó ne cdoó nitte dn nitte 
dn cnine ndom nedmónióe. 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 


T)10$Ulim ’OÁn^ 


T\a CÚ15 -ánÁin is x>Á lás^ 
teátn 11151*0 peA*ó n-á npmnniás^ 

— 1 n'oeoit) CÁ15 ne [cáis] ceá^án — 
cne Dáis cái*ó x>Á ^coisneá^át). 
te beá^án T)o sásá*ó séini 
un^áis á n'oáoicin 'oóib-séin, 
á cáfiá án án ctáon án tnot, 

’s ní nábá áon 5án fmijtioé. 
riá sácnátnáince is sí án pnoinn, 
án éninnne án c-tiái^neás átinnn ; 
né, is nátniiá5 sinn mán sáin, 
is inn átstnáj án fásái$. 

Cni5 míte 'oo rhnin coite 
'oo sás cn te'o tnócáine; 
beitue án uí án sásái*ó mán sin 
te'o gnásáib, á ní án níéi*ó. 

An uí tn5 sán fáSáé nái*ó 
án sásá*ó cnttiná án ééá'onáin 
nnná án sásái*ó-ne is sé sin 
mo 5násoi*óne T)é T!)niti5. 
tlí 'oo pnoinn uátttini’óe Uám; 
cnin, á tní 01101*0, te ueáS5ná*ó 
ueáéuá án mo éeánn 'oá noinn nnm 
án pnoinn bns peánn 'oom átiám. 
pnoinn ná n-ánmánn is sí soin, 
mán'oeinán éánóin énboi*ó, 
á éonp 'oo éáiteáiti 'Oá étoinn 
máiteárh án n-otc sán ábtoinn. 

A págáit níon b’pin sinne 
conp ptátá ná píninne 
'oo-Jéábá mé máiteárh m’otc 
'Oá 5Cáiteán é une ánnsoéu. 

TTlnná náib án ánnsá ánn 
Hí nirhená sé sáonétánn 
bn*ó nirh á éonp 'oo éáiteárh; 
á5 sin án u-otc íocpáiteán. 

5é éáitim á éonp míottá 
1 n'oeoi'ó *óéánuá *ooi5níotná, 
ní nán éomnitt 'Oá énái*óe 
onninn 50 *ouí á tnócáine! 


35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 


’OIOgttlltn 0^11 A 


57 


111 cÁs ’OAtri-sA cuR óuise 
mÁ uú i^nn-Ait) ^0011^150; 
mó -A tonAt> 5nÁs inÁ a goim 
c-Am-An 00 fÁs 5An 'pACAin 
Hí iTé CníosT) 00 *óintcpAT!) *óAín, 
mé péin cnÁ cÁ ’oom t)nitCAt); 

*oo mAit potUA A gtAC n^onuA 
mAC oéCA nA titJtntoóCA. 

JnÁs mAicmeAó [as] mAió soóAin 
SbionAT) nAotti is nAomAcAin 
ITIac 00 longmn An inte 
stAC *o’pio*ót>Ai*ó nA rnonmiiine. 

'PtAIC CÁ A5nS ÓIAS is *oo ÓAOI, 

^niAn ón*óA *óeini*ó *óeA5tAoi, 
t)AS *oo ni5 An nite f eAn, 
t)nine *oit Agns T)úiteAm. 

T)o éini5 ón tiA tnige 
— ^ní bÁs Aóc bÁs síon*óni*óe; 

’oo bi ’OÁ Á1S cnAnn ’n-A ónnp 
lAn bpÁis níon óAtt a ónmAóc. 

Uar mo óeAnn *oo-ónAi*ó *oÁ 50in 
— t)ó ní *óion5nninn a nn*óAit 
51*0 lonAnn pnit *oninn is ’oó — 

’oo tni5 SAn nin is ’oo lompó. 

An ní nom beAn a bÁcA*ó 
’oo-ónAi*ó cne ótl a nAotfimÁCAn 
An cnAnn *oo-ónAi*ó ’n-A ónoi*óe 
bAnn nAi*ó An a beotónine. 

Tlíon cnomA *óó inÁ *ói-se 
An U05 óomcnom ótoióei-se; 

*oo bí An oit An mnin ttlnine 
pAn toig cnin nA cnóCAine. 
triAit An piAó pnAin 1 n-A cnÁ*ó; 

A-cÁ An neAtn nA nAoi nAomgnÁ*ó 
A liiom*óA*ó mAn as ’onAt *oi ; 
cnAn A ‘oiom*óA*ó ní *ótÍ5e. T)ti$e. 
pnAin ptAiceAs síon An a son 
nA ’oéARA *oo *óoinc peA’OAn; 

*oo óomsnoi*ó cnnAi*ó a óni*óe 
cnom^oin An nAin Ain5TiT)e. T)ti$e« 


58 'oiogUinn *o,AnA 


21 

1 T)o bínseAt) ctinnnA*ó An cÁó, 

An cnnnnAt) ’n-A nnise-Ai!) bíot ; 

An con 'oo ceAn^t-dt) ne caó 
'pÁc me-ánmAn a t)ot ‘oo T)íoc. 

2 An noot ipA ne-dóT) nT)iAt)Ait ’oúinn 
-An niAgAit CAn óeAnu ‘oo-ótiAiT); 
oo nAT) t)eAn nóAtt 'OÁ Tióii!) 

ten óeAn An óóin . . . 

3 T)o-ninne An nÁttiA n^nn ninn 
cnAnn nA cÁn-á nó 5tin óAitt ; 

An tiAiste *oo-ótMiT) ó ctoinn; 

An mbn-Ain Ar\ ónoinn -pti-áin-se ak ó^rAitt 

4 [A] é-dn-A ní ■ptiAin ón mn-áoi 

• An é-AÓA 'OÁ ÓUAin 'oo óí 

neime-A^A as -An me-dtt-AT) mé — 
sé An n5e-áttA*ó ’oeige-dsnA x>u 

5 [T)on] ctiisse -An .An cnéise-dT) ne-dm 
-An céi’oseAt m-dn ttii5-se coit 

— mince -as -Aitnte-As 'oí n-4 ’ó.Am — 
-Ainóe-As ’oo g-áó sí -An -a son. 

6 An gtóin ó ’oo gn-Á’ó-áig sti’o 
p-An sc-Án-di’ó snt ’oo-óói’ó sia’o 
’oo óe-At^ [óe-dn] n-At-dió cne é-A'o; 
cné-AT) 5-An ón-Aó-áit 'oo b’e-A’ó i-a’o. 

7 t)iot ’n--A nmtA bti’ó -Át teis; 

^An A ónttmA is nÁn A-nois 
Ain^eAt T)é 5é A-’onónA’ó nis 

’oo ónis sé An ctinnnA’ó ne a óois. 

8 A-c-Á -pAtA An ^Aó ’onoin^ ’oíó ; 

’oon ótoinn nAó nAóA ’OÁ néin 
’oo-[óin] Aii bneiteAm óeit cóin 
An óneit ’óóió nó a ópeiteAtri péin 

9 UÁinig [a] gÁóA’ó pA JnAoi 
Á’óAtn mAn nÁini^ An ní 
is CAnA ten liA^nA’ó é 
•pAtA T)é ‘oÁ n-A’oniA’ó lií. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


’oioSUnni T)Ári.<\ 


59 


AX)a\X riA CÁ11A 5tin ceit 

’s A iiÁiriA T)’'putAii5 ’n-A ■p.Ait 

lonn-AnbAt) 'OÁ síot ó soin 

coin ‘oíot) ’o’iomxMi’o-A'ó ami, 
Umi-05, -A éAó-Aj is 501 ne xtn 115,^01 1 
— séAnx^ An 5Coine nín 'óiiAt T)úinn — 
nxtnó lon-Ann méin ’oeic is ’oÁió 
— méin 'oo n^ mnÁió neic -a nnin. 

Hí 'óion^nA'ó ‘oíoc ónt) ’oíot teis 
síot AM móio’óóA'ó snt x>o ónis; 
onninn ó 'oo-cÁi'ó 'n-A [cnois] 
co^nim A-nois ^n tÁit) pis. 

T)o cnin C-áóA ón -pÁs 5-ác cei'óm 
sé-At-A -dn ó-An ^cÁs- — ^ní cÁs soint); 
is ce-ánc n-Ac cÁnAi^ t-Aii njAinm 
siiAi’óm nen nÁm-diT) m-An e-Acc oinn. 
Un-At-Ain^ 5-dc nedc nige d cedn ; 
t)Á mbedc dn mo cni’óe [d^] cnn 
sedtt) dii dnmd ó "Óid ’oo ’óot 
dii con snd'ónid ní óid dn bnn. 

[lTloc] ds d n-ncc téi^cion tedm 
— ^5Á ’ontc — dii céi’ocion im cionn 
— d-cÁ dn ódogdt 51*0 ed'ó dnn — • 
cndnn is óedii ten sdondX) sipnn. 

1s í te céite is dn cnoc 
is 5éine ’oo óí ’Odn mbndc; 
tidi’oe ’onine ’ont ’n-d cedc 
con iid ^cnedc dn Hlnine d-mdc. 
gnÁs T)é, 51*0 nd’óÁiid d nÁT, 
sÁs 5dl)Átd nd sé stó$ 

’oo rnnnted’ó te níg nd níoj; 

’oíot dii tín ’o’innóedn dn ój. 
t)edn ’oÁ nÁndi5 ^nÁs is 511 doi 
ní ctÁs ne nÁtridi’o ’oo-ní ; 
dn loncnit) mnÁ ’oÁtd T)é 
’oÁnd ’oon cé d-cÁ dn mo cí . 

Te dn ’ocd^nd 50 mPedndn bndi’ó 
’otedgdn [d] d^nd dn dn Ó15 
5nn ónin^ Pedn dn ’oncdig ’óíó 
nediti ’op bn’ó cín ’óncdij ’óóió. 


60 


T)10$Ulim T)Á11A 


20 Ci-A eite bti*ó 'OAin^e-Ari X)Am 
tDtiine [s-An] CAiite-A*ó [-dn Cdn]; 
d ^edttdT) ó óíos n-d ótin 
gedttdt) 'oot síos dn dn son. 

21 An ctinnndt) noódn óedt) t)doit) 
cunsndtf) 511 n óedt) t)d ódn sidin 
con te d cdint)it) ins dn ^cóin 
cóin t)on rhdi5t)in t)ot ’n-d t)idit). 

22 xXn ^cedn^dt t)d ópédjcdoi -pdoi 
d-t)édncdoi 5tin medttdt) mé; 
t)o cnéisedt) sdn -posdt) ln 
cnosdt) sí mds éioedn é. 

23 ptidin eit)nedóc cne Jníom d gdoit 
t)o ’óíot dn seinstioóc ne dn sidin ; 
5dó soódn t)Á nt)in5ne t)ói1) 

cóin t)’inrhe t)oódn ’n-d ’óidit). 

24 xXn óóin t)d rhdcdin t)o rhdnt) 
mo ónÁcdin nó ^nn -póin onm; 
dn tidin -pd nti^dt) té dn tednó 
cn^dt) sedtó tldin t)é ’n-d t)onn. 

25 g^n t)Á óéite dn óptnt ’s dn ópeoit 
ní tnt dn ^cnéi-ne dóc t)Á cnidit); 
mdic dn 5cednc dn íTÍoine ttióin 
51*0 cednc cóint)tiine ’n-d *óidi*ó. 

26 pudin nós dn d nnnitd ón •pion 
is te litirhtd dn *ocós t)o cnedó; 
trioine 5in ^tin cnuditt d cot 
ní tidn d 5toine fudin fedn. 

27 Te dn sidin óni*óe is t)otcd *ótinn 
stige nd boócd dn d mbíot); 

*oo gdb nedrhdib — ní [néimj ótdon ; 
tedndi’ó d ódon -péin dn píon. 

28 [TTIondt!)] otc t)o bti*ó otc té; 

1 ocdtdífi 51*0 boóc ‘oo bdoi 
cti5 5dó mdic -pd *óeined*ó *óí ; 
oeiJiedn *oo-ní mdic t)on mndoi. 

29 T)o-óói*ó dn -pdtd dn d lidis; 
d gtóin noód ndbd nis 

50 nti5 dn tednb céim sdn ónois; 
néi’ó d-nois dn bednn t)o bnis. 


*oi05Unin *oÁriA oi 

0 Ó 'pníoc tx^c cné-Acc-A Ati ctó 
cné-Acc-A íi-Ac -puíoc te m^c mri^ 

11 ín -pÁs 50 lié-á5 ceo An *oo ctii, 

A éiiii óeo ‘oon cnéA*o ‘oÁ’ocÁ. 

13o bniseA’ó. 


21a 

r T)o cAO-áit -án ópe^n páine; 
r.í inisAroe m’ionjAine 
5án rno coit-se An cí a peicim 
coinse ’n-A cU [coimicij]. 

2 1s éigin 50 ’ociocpA ^s-ceAc 
A t)iox)li)A nó t)i-á T)úile-ác; 
mo ceá5 ’oo b’A*óó-á -poiám 
p'OA’ó An Abná ’o’os^o'La’ó. 

3 A iiÁm-áro ’OÁ náó neime 
mói’oe Ax>X)Aíi omóine, 

ce>ácc *oon C015 1 mbí a óio’óóa 
iiAc rií coit -áii ci^ionná. 

4 An né-ásvin náióe 
ctimxvs m’Anm^ ’o’ionj-áine, 

’oo X.OA'S tiitte An aii -ánniAin 

11 Ac beá^ cntnme a cionn-ábn^i’ó. 

5 131*0 A cAnxM’o ’oiom'ó^xc ’óíom 
01*0 eás^c-ánAi’o -án -áin’oníoj; 

An ii-iompÁX) ó "Ói-A ’óAm-SA 
ciá n-dc lompÁnn onAin-s-d. 

6 A imce-dcc -ds a lon.d’ó 
m’oibnigce ‘oÁ poittsiojA’ó ; 
cnoi’óe ’oíos^ ni-drh ní noióe 

1 mbiA’ó Cníosc 1 ^comnoi’óe. 

7 Unéi^e-dn a mic mói’oe -ds riÁin 
nÁ bn’ó tintis-d -d -d’omÁit 

-dn -pe-dn éincije oite 
50 ’ocnéi^fi'óe .d cex^éc-dine 


C2 


T)i05Uiim ’o.<xiu\ 


8 gtin be-AiiAt) snÁSA T)é t^e, 

An néAsún An épe^n -pAine, 

AM An ^nni-áin m-án -pníot pAitt 

cníoó is ^nitAi’ó •pÁ^t.Aim. 

9 C1A An CAnA X>Á ’ÓÍSte 'ÓxMfl 

-. n-é-A^rh-dis oi’óne dn seACdn 
<dn ópÁs T)’eiT:e ttnx) mo tocc 
As cnei'ote mnnn x>An nT)nsocc. 

10 T)o-5éxíkó.dm 'pedST)-d d^n ópdine; 
-d-uÁ 1 n-oincitt m’iongdine, 
m’f?dinei-se 51*0 X)Át T>edcndC5 
tdm cdinise coinóedncdc. 

11 Tdtti d cdndt) ’oo cdódin, 
tdm ds óonb ne óio’óód’ódió, 
tdíti ndc ced^dim dcx) ne cnédn, 
tdiri ndc ed^dit *oon -pínédn. 

12 lomcndi’ó sí dti T)omdn ’n-dt)tinn, 
lomcndi'ó nedtri, lomcndnó lo-pdnn, 
tdrh dndb lom’ód dine, 

ctdn ciomnd nd cnócdine. 

13 triotnro dn-don d beinedc 
dn cdnd ’s dn coitriit)edc 
tdrh *oo ctnn dn dn einij, 
tdrh 1 óttnt dn bpóini’óin. 

14 Tdm ds corhcnom XÁ cinedT), 
tdrri 'ptntn^eds dn n-dinTtigedó , 
coirh’óeds d gndt) XÁ ^dotcdió 
tdrh 'poitn^eds dn n-edSdoncdit). 

15 gdbdiT) nd T)t!ite d nT)tidn -péin, 
5dbdiT) édntdic dn di-éin; 
motdit) dn cnd5 ’s dn cnite 
tdm coódig nd cnóctiine. 

16 'Ldtri cnédn dnd cnédn cdnd, 
minic -póineds m’edsódód 

d5 ctdondó 5é d-cdm ó d coit; 
tdrh ndc bdo^gdt ód bicóódió. 

17 T)o bndit bnitte ds bdogdt ódm 
ne tinn T)ítednn T)o óoncdó ; 
tdtri bnditce dn ódnd bnitte 
T)dt d cndince cn^mnn-ne. 


t)iogltiiin ’oÁn.A 


63 


18 X)Á COS5 An cionn víá bneite 
C1A noite ne n-éis'o-pit>e 

tÁtfi 5-An nAorhintie ar a ne^nc 
n.AorhTntiine is n.áó Át ‘o’éis'oeAcc. 

19 t)An n^xtoi TiAó ^é.Anxxi'ó ne liAis 
cioc-pA tÁ, A tncc An 'oíom.Ais; 

Án ti.Ain ipÁ ópéAóp.ái'óe.áíi sió . 
péáópáit>eán cntiái*ó á ótoit>im. 

20 An tÁm *oo toic án cáinnje 
50 náió Críosc *oá cottiáinte 
^tin pÁs sí áin ás án n-uóc; 
noóán máin *óí áó*o á ’oiá'óáóc. 

21 Conp íosá ‘o’éis á teáccá 
-pán óig ne nnóc n-imceáócá 
-pnáin ó 5tiin bÁis ’n-á óáis-se, 
páis án á ópuit piá'ónáise. 

22 [A óáná noóán] ónontng 
[á] bnáin eis'oe ’o’íoóottnó 
án ’oeástátn ’oo 'óot ’OÁ liátc 
án son ná n-eástán ’o’'ptincoóc. 

23 A-cÁ án cnmás á ÓÓ15 méán 

’Oá n^Aócán teo mo teics^éát 
int án nói’o ’oo ’óíongá'ó 'óátn 
[cán ^níottiná'ó ] 

24 'Oo ón'ó eá^áit án n-éáná 

— ^o’éis óÁis ní tiuáin áicttiéátá — 
mtiná óeió cús áice ón éá^; 
otús ás cáicce ne án ^coittiéá’o. 

25 ní ptiit 1 scotticnom nem óion 
pognátti m’ánmá ó áois náoi'óion; 
beá^ nán costnó án rheá'ó rhé; 

’oo óo’otiit án bpeán páine. 


T)o óá*otiit. 


64 


T)io$U]im T)ÁnA 

22 


T^OlinÓAt) mOíl 0 T)ÁIA1S ccc. 

1 T)o-ní T)tiine T)i-á 'OÁ rh-Aoin ; 
ní pnit -Aiin T)1-a ‘oíorhAoin 
UAn itlAc T)é r\A n-tnie 'pe^n; 
ní ‘otiine ^n cé n^ó ctn^peAT). 

2 T)ia *oá tti^oin is m-Ain^ ‘oo-ní ; 
ce-At^ im T)ia nín t)’'piti x^oinní ; 
m-AC T)é t)í te nói$ 5-An fnoR 

*oo b’é ^n RÍ X)An cóm cnei'oeAm. 

3 CneiX)eA*ó 5^0 ’otiine ‘oÁ t>i^ -péin ; 
cnei’oim-se T)’oit)Re x^n ‘píRéin, 
m^c T)é ’o^R rhÁc^iR ITItiiRe 
bnÁt^in n^ sé soótn’óe. 

4 0A5-áit ’oóib ’OÁ n’oeAó^i'ó so 
1 n-éA’oóóAS An Tosa 

5AÓ ne<Aó ’o^i’óbin ’OÁ mbí ^n biot 
nó 5^0 ní SAi’óbin sÁite^ó. 

5 gti^is ’oon ‘oís A-’oeinim “péin 
50 mbei’o is Tos^ ^irhnéi'ó, 

’oíot coite ’oon cé 5Á mbí 

’s 51*0 bé nAó oige ^oinní. 

6 m bÁit te ne-Aó s-Ai’óbin stÁn 
m-AC T)é ’o’'p-Aicsin nÁ ’o’iomnÁ’ó; 
tlí r\A n-tnte is r\A n-05 nis 

is tón ’oo ’ótnne Ar\ ’O-ái’óbnis. 

7 muine ’s -A m.AC m-Aitte nis 
bí’o -Aige 1 n-íoc a ’ó-Ai’óbnis; 

■pextnn sin nÁ s.Ai’óbne.As eite 
’o.Ai’óbne.As 'pin n^ b.Aitni5e. 

8 T)tiine ’oo-Jeib tÁn xt tÁrh 

• e.á5.Ait ’oó ’ont An sex^ónÁn ; 
is í xtn tÁrh •pAUrh as pe.Ann 
ten b’Át AnA’ó ó 1pe.Annn. 

9 Cui’o r\A ^corhtinsAn — cúis cnom— 

biAi’ó ’OÁ b-A^nú xtn Ár\ .AiiAm; 
bi Ait) An ó^Unn ’n--á cnumAMb 
’s An c-AbiXm Á'S osnA*ó-íM5. 


’oioSltnm ’DÁriA 


65 


10 A-cÁ -AT1 coirp ’OÁ cutr i ^céitt 
50 ti-piJit ’s TZ-AViAm ^itriiréit); 
c^ntA píoé éT^in oirnA 

síoc nAC éiT>iir e-áConn-A. 

11 TI4 cnéi5 neAtf! ar ní n-dc tAc; 
ní te-dc -pém d tpiiit a£az; 
tío’ó t’dine dn d n-dbdin sinn ; 
cdi'óe d^dió dcc distinn? 

12 gednn tridineds [mtÁc] nd íiói^e, 
iid cnéi^ cedc nd Uníonói’oe; 
^nds Tntiine ní 001*0 1 T)cnÁig, 
nÁ unéi^ dn *ónitte dn ’ootrinÁin. 

13 A *óiiine cnei’oeds ’OÁ cno’ó 

110 T)o rrid eite T)’dT)nd*ó, 

ní tedu dn uedg údtt 50 bnÁú, 

’s ní Tied*ó dn ctdnn nÁ dn conÁc. 

14 ní tedu dii u-dinged’o ’s dn u-ón, 
ní tedu dn nígúedc notrión, 

111 tedu ’oo céite 0110111*0, 

’s ní tedu péine d bpndnobdin. 

15 Uui^úedn tió ndc tib nd bd, 
ní tió dn u-ionntnns lom’ód, 
ní tedu ’s ní tdu dn Jndig, 
ní tedu dn mdc nÁ d triÁúdin. 

16 ní tedu dn bdite ’n-d mbí, 
ní tedu dn ponn 1 bptiituí, 

ní tedu dn bndu 1 mbí dn conp, 
T)o-cí ndc tdu dn tnbgonu. 

17 A pin sdnnudi$ dn d son, 

dn úiomsnij un sdn usdojdt, 
ní mó nÁ dn bnÁ tín ds tib 
110 mÁ uÁ bníg sd bndiu-sin. 

18 t)Á mbeinn sednmóin mdn sin 
T)doib 50 ’oeined’ó dn ’ootfidin 

ní pin dn conp d téi^in teis, 
ní béi’oin d otc T)’diúnis. 

19 Sedcdin mé dn ^dc otc eite 
nem né, d tlleic nd mdig’oeine; 
sedcdin mo gnnis dn bdos bdn, 
dn cndos, dn *ónnis ’oo *óédndtri. 

E 


66 


T)ioStt}ini t)ÁiM 


20 A tileic ílltnne, se^c^in sinn 
An úeAs is An fvAcz Ipninn; 
se^ACAin mé ^n ceitg óm cnit)e, 

’s nem né ^n peing g^n -áitnige. 

21 tlín tuitt un-SA — ^ní un A-mÁin — 
jnÁs T)é tec ói^e ‘o’fAjÁit; 

^nÁs nA m^i;gt)ine sin so 

pn ^in^itie aosoo. 

T)o-i 


23 

1 T)noice>A-o va bpe>ActAc pÁis T)é 
nót) coiccionn — is cnnAit) pínné; 
x>Á mbeit T)ia cnm>A fA ce>Anc 
ci.d bns nnnA ne n-imteAcc. 

2 Síot /át)-Aim ní iomt)>A t)íob 

n.Ac bnise-Ann .Aitne An .Ain'oníoJ; 
bníoj ^n-A A^tncAXA^X) m pnit 
A5 síot .Aitne>ám>Ait Áx>AMíh. 

3 Píon pin ÁX)Am 50 v-a ctoinn 
A ópnAin T)i.a o’íoc avi nboitt 
mÁs é xMi c-nb.dtt po-oex^n^ 
sé ‘o’pnt.An^ a oiJe.d^ó.A. 

4 gm 5nn ístig a peAn^ nninn 
50 ‘ocÁini^ Cníos^o 1 ^cotninn 
^An A gAot ‘oon nite fcAn 

‘oon CAob ’n-.An ‘ónine au T)niteAm. 

5 An cnAinc ón ^comAinte móin 
cÁinig Cníos^o An cionn cionóit; 
cn^ sit)e A rincc An x\tAn 

’s A tncc cije An ‘oceAncAC.A‘0. 

« ITIx^n tÁini5 .A-nAtt ‘oo nim 
te bniAtn.Ait) ói^e is .áingit 
*oo to^Aib ceo ‘oon cnninne 
eo cobAin iia cnócnine. 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


tiiObUnni ‘oÁn.A 


67 


lom'óA nioct) nt)eAó-ái*ó T)i-a 
n-An cnóAit) ne tTlAC ÍTIx^ni.A; 
sé SAon AVi t)noicit) t).An nt)ín 
SAot) An oipi5 ón Aint^níg. 
t)o ctiin cise.At ce.ánn 

t)on t)noiceAt) ten xMn^ l-pneAiin; 
X)^A cnÁc is but) t).AninA t)é.án; 
ciá tÁt CAóná án t)Á ciseát. 

A ctocát) án náin t)o b’áit 
t)orhnác pÁise án pníorh-pÁit) 

^un ceánnáig sé án nite feán 
ní t)iiine án té nác tnisteát). 
tlá ctocá-so mán t)o ctiin 
’n-á 5céit)ciseát -pán ^cnánngáit 
tti5 síoú t)é pá 5ác t)tiine 
pníoc é mán nác iánnptiit)e. 

’T1-á ciseát -pá ceánn eite 
t)o ctnn áonótoó t)’áinit)e; 
t)o bí ’n-á ttnje tiá 
ní ná n-tiite ’s án n-áoint)iá. 
Ceicne cnoinn t)o coisnig t)i A 
SAitJe onoióit) I1lic TDáiniá; 
t)noióeát) é ’s ná sAitJe SAin 
t^Aingne 1ié nÁ ^áó obáin. 

1 sgéátAib ná gceicne ^cnánn 
iomt)á tiins^éát náó lonánn; 
t)’iomát) s^éAt n-iongnát) onná 
t)o-5éán rh’ionnnám eáconná. 
tán t)o cáncAib 5é cÁ A-bns 
Aii cnánn t)án coniAinm pnesstis 
mó nÁ soin cátt a tonát) 
cnánn 5Á b-poit án b-ptiásgotát). 
Ann sin t)o sÁiceáti án ónoó 
1 nt)eácáit) Cníost) t)án ^ceánnáó 
concA tráiste 1 n^Aó ám Ain 
cnánn as tiAiste t)on tiotibáit), 
tTlóit)e mo mnineáóát) as 
ATi cnánn séáncA Si-pnessns; 
t)o-óím An-ois é án m’ágáit) 
sé tán scnois ’n-A óotán'nnn. 


68 


’oiogUnni t)Átu\ 


17 An CRx^nn -cAnsríA a-cá An An gcnois 
T)o óise^t -p-áitme px^nnt^is 
cn^At) Ann teigex^s xxn toóc; 

ní cn^nn óeite>AS a ónrhoóc. 

18 Cn.Ann uASAt ne n->Ab>An p>áitm, 
cn^nn iia mbn-dt) is é a ■pon.Ainm, 
cn>Ann ^té.AS'OA ua cninnne ^n cn>ánn, 
-pé.AS’OA n,A n-iiite AnAm, 

19 Cn>Ann n>A tiotA ^n ti>Ain 'oo óuin 
te síocóÁin 50 síot Á'óAim 

*oo mAic sé >d -píoó ’s d •pdtdi'ó 
síoc T)é mtindn 'óiútcdódin. 

20 tn’dndm dn óomdince dn ónoinn 
T)o ótiin T)id T)’íoc dn nboitt; 

T)tJt dn d s^dc is T)íon odm 
mdT) síoc ’oo ódómdt) 005^*0. 

21 ITIíonótiite cnoinn nd cnoióe 
d n-dinediti ní péd'o-ptJice; 
níon pédT) nid-m nedó ^tjs d-nioj 
d tedc nó d T)cnidn T)o ctJiniom. 

22 r\A cnoinn pdn *óoinc íosd d ptJit 
pd óédT) is móiT)e d míonbuit 

• — T)tJt ’n-d ^cdomcdó is T)íon ‘óditi — 
donónoó *óíoó dn n-d *óédndm. 

23 T)o óntJttJig 5dó ní pd nnti 
x^’pojndm T)o *óís ’oo *ódoinib; 
mó dn obdin dn [pedn] X)Á ptJit; 

'oo co^dit) [nedrti] ós nédtttJib. 

24 te pioód*ó ^nds d^tjs ^doit, 

*oon Coim’ói’ó ^in ^tjn óonidoin, 

’oo ceit^ sé d ótÁn ’oÁ ónoi*óe 
*oo 5nÁ*ó nd sé soótJiT)e. 

25 pi^ CÓ15 ooinse [ón] *óoinc d pint 
T)o óednndó ctoinne tiÁ’óditti 
stedg ’n-d ÓÍ5, ctó ’n-d óonndió, 

’s d ’oó *óíb ’n-d *óednndnndit). 

26 An s^otcd’ó d 0015 5cnoi*óe 
’oo *óúisi5 T)id d cnócoine; 

*oo óinn sé dn óóin ’n-d cottd’ó 
13 T)ói5 mé ’oÁ mos5otd*ó. 


T)ioSUiim t)ÁriA 


27 t1íon to^tiiti) Ar\ óóin ^ ce-ánn 
tri-AC T)é nó 5tin -Ain^ Ipne^nn ; 
c^A As uóin An ‘fe-dn^ió ’OÁ ■ptnt? 

*oted5din cóin i n-d cnédcudió. 

28 ttí nd cntnnne d’o-óndtd mé 
5tin ó’í d ’óeoc ’ó’éis d oibne 
‘oombtds doi T)’t?d5dit mdn 0)15; 
níon ó’fdndit Cdoi x>Á ctois’oin. 

29 x\n ssdncdin cÁió né óéite 
— món dn c-d'óódn di^méite — 

A-ud td cúinue ’n-dn ^cionn 

is td ndó ‘ptii^pe 'ptngiott. 

30 édndic pÁise ítlic ttltnne 
cid lonnmtis ne n-íocptn’óe 
mtind 'oíot cnédócd ‘oo ótnnp 
[is] sío'ó dn édócd onn'ótiinc. 

31 Sti^e óoicóionn nd 5CÓ15 sntic 
pÁis T)é ’onoióed’o nd bpedccdó; 
'onoióed'o bí ’oon tiite fedn 

50 ’ocí dn ’otiine pd ’óeined'ó. 

32 An ’onoióed’o d-’otibdinc sionn 
’oo óÁó 51*0 condin óoicóionn 
don ‘oo óéd^o 5én óomd bed^ 
d'o-péd’o ’ootd is dn ’onoióed’o. 

T)noióed’o, 


24 

1 édntÁ coinne dg ctoinn Á’ódim 
‘OÁ ótoinn ds coinne bdogdit; 
dóc 51*0 ^nÁc dn gdinm stndjdi’ó 
pÁc ndrhdin dn c-dinm dondij. 

2 ’tl-d ’óÁit ^oin-pi’ó d gdotcd 
’n-d bpoicnib dn n’oÁit ‘onnócd 
ní bé d sttidS dn sttidj sédncd 
cntidj 5dn ónédócd T)é ’onncd. 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

n 

10 

11 

12 


T)io$liiiin T)v\n<\ 


T)ti5cin T)ói5 ni-<\n sAoitnn; 
sinpit) cóin 1 n-x\ cné-dccAió 
gnc 'pdoóndc é ^é [íoc-pdin] 
íoc-pdit) dongnt T)é d noédncdin. 
Cóin T)é indn T^tijtin T)’idnndi*ó 
sin-pi^ó dn nd sé tínió; 

•od tedt *óíoó dn 11 -d t)édndini 
óédndiT) ónedt nío$ t)d-nínió. 

CniT) ‘Od étoinn ’n-d ^ctoinn ísit 
dn mboin^ ne cniT) X)Á gcnisió 
dn téi5 sé teo dn dn tÁ-sdin 
ceo dn gnÁsdió T)é ’oo ’ónisij. 

An td-so tÁ nd *oÁtd 
dn cnÁt-so ní cnÁt sédiid; 
mdn Tio tnit dn cnÁt nónd 

II í cnÁt cónd ’o’'pnit Cdód. 

Un^ cninedt) x>o étoinn AT)dim 
T)on ctoinn ds cninedT) ndmdin ; 
51T) t)é cniot 1 n-d ^céimió 
niot éin'pin 1ié ds d n-nd^dió. 

[5d] mbid T)Á 'pein^ ne d 'pine 
dn dn teing bns tid T)nine 
T)dn tdc iidó mÁtdm tTloine 
bnÁtdin oite mdc IDnme. 

]redn5 dn dtdn bnT) longndT) 

III dtdn 5dn dT)bdn; 

d mbid T)o tÁirh óté dn Coim’óed’ó 
coinnmedT) T)é *óÁib d iiTdmndT). 
CÁó d5 T)édódin ’n-d nTiedgdit) 
•pédódin ds cnÁt) ó ónoit)ib 
snit ndó bid snit d sdmdit 
snit s^dndit) ne T)id ds T)oitig. 
Uiocpd dii bnÁt ^it) T)Át T)edCdm 
dn cnÁt ndó cnÁt dn 'pniocdit 
d b-pndin mé X)o sedt socdin 
pocdit T)é dn pedt) d bpmocdit 
. . . mdn T)o cnmedt) 
dii óg mÁsd té d tediidb 
d-mni5 11 í 1ié 50 n-diidb 
diidt) •pnit T)é T)Á ’óedndt). 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


71 


Aii iieAc *oivitcAn T)on T)oiriAn 
As ’ouUcA'ó 50 zeAó ’oceineA’ó 
onii^5 ’ooni óig ós té teAnAó 
T)eAnAT) T)é t)óió ’óeinexXT). 

1tin nA n-tiite ’oc-AnA’ó 
— mitiT) I11tiine T)o motAt) — 
sgot An Tiiin 11 ó 50 T)cneAóAn 
TneAóAt) cnoc t)úin An T)omAn. 
tlÁ teAnAm T)on tiAn aosx>a, 
pneA^nAm aii cnAn ’s An cóst)a; 
T)o-óein sí An [n^iime] a ^nÁsT^A 
tlltiine A T)cnÁST)A is í An ii-ósta. 
XtA^Aijne lií A511S tijTiAn 
An 5CAóAin-ne is í aii AinT)l)eAn; 

50 cÁc iiite An Aii An’omAj 
mAn^At) 5nÁt IHiiine mAigDeAn. 

50 nAióe 

sé ’n-A T!)ia A511S ’n-A t)tiine 
•pAn teic Do ó’AnóA aii r-oine; 
tAmbA Toige A meic TTltiine. 
tlí 5nÁt CAinDe An a cnitnió; 

A 5nÁt) ní An CAinDe ciuntin 
nAc t)í cÁs 1 n-A CAntAin; 

AcnAió sí Aii ^nÁs snt stnótin. 
llltnne ó nAc cneAóAnn tAnAinn 
teAnAm tnte 50 liinmtt 
— 111 -pe-AS 5Á cÁit Don cotiunn— 
5Céin óeAs nomiunn cnÁig tmim. 

An TnÁt-SA nm ceAnc nA cottA 
A neAno ní ^nÁscA ^AnnA; 
ne T)ia iiAC Din^neAó cnmA 
C1A An tinnA acc inJeAn AnnA. 

An n-iút [^é séiD] a síontoc 
nÁ téi5, A siún, a sAonstAC, 
cnn Ain ceAnn do cnú a gtéA^tAc; 
Tú An 'pnéAitistAU as 'peAnn AonrhAC. 
A ttloine CAn Dom togóÁit, 
ó cnoióe 5tAn mo jnoiDitiéin 
A-nois is Am DÁ eADnÁm 
ueA^mÁit tAtt neD bois mboi^néió. 


72 


T)iogltinn T)ÁnA 


23 ino Dneit' — tiÁine as tieASx^ ? — 

T)o Teic 'oo tÁin’ie ‘oeise 

nié, "Óé, is-coi$ cii-s-a; 

-A t!)é An nsA -A-moig mei-se ? 

24 niÁ c-Agn-cMn ninn *oÁ-nínié 
nÁ 11^5^1 n iiin sa ^cÁnAit) 
nninxx 1:1111. c’'peAn5 ne -d T)ío$iiit 
sío^ótng m-An te-dnb f:tiit c’ÁtAi*ó. 

25 X)o -pÁis ^ié) 05 ne d lidicbin 
dn 'póT) dn bÁis snt beintin 

■ — níon ctn^ mé dn cníon ’oom ónitnib — 
T)ti5cin ’óiom, a t!)é, T)eicbin. 

26 tlí tié m’int-sd T)Á nínió 

^nó bé c’nit-sd, d t!)é ‘ótntig; 

11 í liint 5tdn dóc int eotdig; 
seotdit) líit ’Odm d 'Ónitim. 

27 pidiid mónd 1 nT)íot T)ti$ce 
síot iid cónd ó ndó cnince; 
cntidg dii cedj 1 n-d [T)Cdncdoi], 

'ped’ó dctdoi uAt> 111 1:111500. 

28 UinpiT) dn bÁs ne bed^Án 
m’icin dn dn f:Ás ■pdi’opédn 
T)tiitte dii bedcd óé [dn 50^*005] 

'pd’oóT) cedtd bé nm di^édn. 

20 og T)o-bin 5dinm dii JnÁtid; 
mó nÁ sin d sndit)m síot)d 
5it) món bndiccin d bnd’ód 
Cdicin ótidnnd Ó5 f.'íond. 

30 T3id T)o cdg ndom 50 nndi’óóeot 
T)dm 1 11 -d mdon mdn tilíóédt; 

51011 50 5tdn mo S5ÁC S5ÁcÁn 
5nÁcf:Át T)dm S5ÁC d s^ícédn. 

édn. 


’oio$Unni T)ÁtiA 

25 


73 


eo$An niAC CRAit ccc 

1 éisT) -Rem 'ptiijiit), -d Acdin, 
ciíin inn cdn eot medndódiT); 
siiii iednds sé dn ódidnn ónii 
50 mbé dn c-dndm dn t’ionódib. 

2 A Atdin dn Tileic mninnig, 
idnndim onc dn dtóningiT) 
mdn tedg 1 n-dnÁin c’oit)ne 
nedtfi T^’fdgÁii T)dn n-dndim-ne. 

3 A Atdin CníosT) cnmTidiJ mé, 
ds T)0 iÁim nÁ iéi5 sinne, 

’s d ttleic T)o-óiidit) udn dn ^cednn 
T)o jieic 1 n-ndig ’s 1 nlpednn. 

4 TlÁ iéi5 sinn Udn dn siigit), 
iib-se is éiT)in m’’fóinit)in ; 

T)Á n-djnd coin ’n-dn ^coinne 
Ud^nd ní foii d^oinn-ne. 

5 [Atdin tridc is SpiondT) Tldom] 
UníonóiT) is uní Tiei^pednsdin , 
is cneiT)edm tióii) mdn t^iedgdin 
cneiT)edm T)dn óóin cneiT)edmdin 

6 gdó pednsd dn ieit ’n-d "Óid t)íi) 

’s ’n-d níg dnt) ós ^dó éinníg 
uninn ds iid lui is ditne 

’s dn uniun ’n-d t)id t^edns^ndijte. 

7 Is éinT)id dn u-Atdin nedmt)d 

’s dn tridc T)’Tiot)i)dit) fínedmnd 

món n-iondT) [ ] 

’s dn SpiondT) nednumdn nedmt)d. 

8 londnn idT) T)’dois is T^’fogitiim 
uninn •póineds ^dó donTioJninnn ; 
londnn mi T)óii) d-T)edndin 

dn unmn T)dn cóin cneiT)edrhdin . 

9 tonnud -péin TUdndT^dn sdin 
beit ó tús ’n-d T)uní Udmndii) 
unmn ds iid ó bpoijbte pios 
[’n-d] 0)1 d 'poinbte ^dn poiióios. 


4 


t)10SUlim T)ÁtlA 


10 11Í mé *oo tviitt ueAóc ón cij 
ó 'ocn^sxv'o inn ar éisin, 

-ACT) -pex^nuA An zé t)o tneomnj 
nié ón eAócu^ ^ineoUi^. 

11 CnéAX) As cOs n^ as T)eineA*ó 'óiió 
ní 1101*01« ^ fios ‘o’-p-ágÁit, 

51*0 1^*0 i:éin A ó-pné-Airixv s-Ain , 

A s^é-AtA 50 téin 'o^ te^nc^in. 

12 Sé -péin is pné-Arfi 'oon AtAin 

’s 'oon itlAC ní 5^n •pné-Atti'p^óAin ; 
*oon Spion^'o lUotii ixv'o mAn--Aon, 
is lA'o A-nx^on ’n--á níojn^om. 

13 A5 so ^-mÁin m-Aitexvs -aii óeino 
cní pe^ns-Ain ^oinT)i^ oinn*óeinc 
Ar\ rí ó 'ouoittce-An -^ac ueis'o 
ní ó stoinnT:e>án ^ac sAoióeis'o. 

14 As^itt, A Ó5, c’oi'óne péin; 

‘oom bneit-se *oon óniij soitéin 
ón mbnin'óin 1 mbí ^n péis'o 
5111*01*0 -dn ní -A5VIS no-éis*o. 


Ois’o. 


25a 


■OOTITIÓAt) TTTOTI Ó ’D.ÁVAT^ ccc (?) 

1 6ist) nem •f.doisi'oin, Tos.a; 
ne n-Áine^m is Áiósexvó tiom 
mo pe-ACAi'ó 1 5Cionn a óéite; 
*oe-ACAin pA A 5Cionn néi'óe niom. 

2 Ó A01S teinió A5 tou m’AtimA 
níon ATiAs pós — 1^AX)A -Ati nviAi^; 

UV15 'oou 01*0, A T!)é, mo 'óocnAóu 
5ion 5vin cóin mé 'o’'ponuAóu 14^1*0. 

3 pé^ó on-Am, a AtAin JnÁ'óAiJ; 

5-At) m’'pAoisi‘oin 50 món mion; 

A trieic T)é, is 'oe^cnAó mo teige^s; 
pe-ACt^ó mé óeite-ás a óion. 


’oiogUiini ‘OáMia 


75 


4 1U se^cc bpOAC^i'ó 50 ri--d bpné^nMió 
pexíkCc^c ‘óíom 50 n*oe.ATmx\ sia'o 

■ — cníT) 11 Aó fti 151110 5nÁs ’oo'o 511 lóe — 
ctnnim 1 5CÁS tnte i-at). 

5 TU 110CC 5coine m-ón xmi ^cé^'on-A, 

5é ’oo CAn sinn s^oó An X)neAt; 

5nÁT) xMi ’oÁ óextcn^n im óni'óe 
T)o óeAnp^'ó ctÁn nime An ne^tó. 

6 1U T)eió n-AicneA'óA is eAt> ónisim; 
bnise-A'ó SAOine is sé mo mi^n; 

51^0 t)é ní iiAó ní 'oom -AiiAm 

is é ’oo-ní An cAlAnn óniAt). 

7 T)e^ómA'ó m’eAttAi5 -a^hs mUnb^ 

51^0 otc 'óíot-Aim, A T)é bí, 

U15A xMi ’oextóiti^'ó cnii T)on ónoóinn^; 
’oo te-AiipA'ó cii ontiinn í. 

8 ptnt ’oo ó-Att ^5tis 'oo ónn 11111 e 
ní óíoiin tÁ n^ó tAoióeAnn siiin ; 

A pin ’oo ctnc -A^ns cé-dnnó, 

•oo ttiic sin 5-dó é^ntó iiin. 

9 t)ím -^5 iciomnÁ'ó m’pin ótimtiinn, 
nem óomtins^in ní c-Aoin óím; 

'oíot i'o 'óioni'ó-A 51011 50 n’oe^nnxík'ó 
lomó-A 5níom neAmJtxMi 'oo-ním. 

10 t)nisim Aome 1 n-Aimsin cnois^ce, 
cnéi^im cnÁcA ^n óoitiót óonnn ; 

51 ó t)e^5 mo tón tÁ iia c-A^nx^ 
món ^-cÁ ne a xt^n^ onm. 

11 An lii’xMimtiin — is ^óó-An ctiinse — 

^-cÁ -í\5Ait) mAó Áit tit) 

motAó bnéi^e, a ‘Óé, ne a óíojtntc, 

’s ní lié péi^e An síontntc sin. 

12 Ctii'o é ’oom p-AoisrT)in beACAó 
bé^t cnÁibceAó is cnoióe ’oíos^; 
bnó A^tneAC tiom tÁ nA coinne 
-d-cÁ 1 50101111 ótonine Cníos'o. 

13 1 n’oói5 ’oo cnóctiine, xt tníonói’o, 

’oo coóc onAm — otc xmi ói^tt — 

níon S5tiine-AS, a Óé, ’oom 0015010111, 
’s iiion ótiine^s é 1 noibníog niAm, 


76 


X)io$UiiTn x)ÁnA 


11 t1íon i-dnn^s m''p-Aoi 51*0111 on^il!) 
‘o’éis'oe-Acc n-dim *o’éis tntc, 

^ jein soc>din sé Une, 

^tiR moútiij mé cníne >An ctnnp. 

15 Cionctiigim 'ÓU10 inn, -a ^osa, 

A'^us ’oon Ó15 ón pÁs sió, 

im cionuAió, A cinn An X)eAtA; 
nÁ cionuAig sinn seACA sin. 

16 Absotói’o, >A AúAin ne.Am*ó>d, 

is neAtn ne >a cois cuinjim onu; 

'oo iÁm ós mo cionn *oÁ 5cuine 
bu*ó slÁn sionn ón uiie oic. 

17 A-uÁ A.^Axn ’o’éis mo cionA’ó 
co’otA’ó x:ax>a, x^ACAxn ^uii 

- — A-zÁ A sliocu mon-u,An An m’>án>Am 
su>An >An t’iocc, -a c-Ai-Ann cuit. 
is Cu5>As An coiscéim-se cu^-a’o; 

51*0 cóin m’ob-At) nÁ ttob sinn; 
cuimnig >An n^-Aot ó puit >A'ó>Aim; 
cuin ’oo t>Aob An ÁUi’ó inn. 

19 CuimniJ An com>Atu>ás mbun-Ai'ó 

’s >An mbnÁitne>As '0>dm, -a "Óé bí, 
ó sin ’oo’o néin 51 on 50 n>Ab>A, 
is sib péin ’o>An 5C>An>A 1 ^ctí. 

20 cú péin ’oo cum is ’oo cnutuig 

’s ’oo ce>Annuig mé — m-áing n>Ac uuig 
nÁ 'oiutu mé 51*0 cné>A’o mo ce>An>A, 

-A t!)é, ’s mé-A’o mo ’óe-At-d ’óui’o. 

21 U’ógt-Aoc ’oútc-AS.A ní ’ótige 
’oo ’óiutUA’ó, -A ní nA níog; 

ne neArh -A-’oe><\n>dm An n’oút-Aig 
nÁ be>An m’pe>An>Ann n’oút-Aig ’óíom. 

22 Vo neArh aíi ’ocús cÁinig mei-se 
1 me>AS5 bné>A5 An úeAúA cé; 

’otigim súit ne n-áombnug nime, 
ní 5-Aotm-An ’óúinn stige -acc sé. 

23 t)ein te-AC sinn s>d stige gcé.A’on-A 
1 ^coinne cÁic 51*0 cuin tís; 

’oom AnxnAín jom.A’ó téim toige 
céim SAn A’óbAit) noime A-nís. 


T)10$Ullll1 t)ÁllA 


77 


24 Anois -áiciiim An c-nit *oínexió 

— T)é-ánám síc, í)é, éns T)le-dcc 
mÁ nn^ds céim tAnsn^ tomiili)' — • 

’s n^n téin D-dm-s-d -dn conAin ce-dnc. 

25 X)o éí mé — ^níon rhA^t -dn cneit)e-dm, 
cniT) T)om 'p-doisiT)in ’s e^t) é' — 

511 s -d-nocc -d5 cteit mo ce-dn^; 
cocc iT) teit 5iin meAtxj^ mé. 

26 triÁt-din íos-d 50 n-A tiógdit) 
oom xxn-dCAt -dn tein^ nT)é 

pe^n^ ne ^ bnÁt^in nÁ bíot) tnnne, 
mÁtAin níog n^ cninnne cé. 

27 tnícéAt -dinjedt 50 n-d din^tib 
m’’pdoisiT)in 50 n-éist)e sid*o, 
mdc T)é 50 5ciiine *odn ^cdbdin; 
ndn cnine mé im dgdit) idt). 

28 St)edpÁn mdincín 50 n-d minnncin 
mdit t)o cditpinn cnn ne d nt)íot, 
níon t)ti5 mé d mdncnd T)o t)ednmdt); 
t)dtcd T)é 50 nt)ednndt) t)íom. 

29 go ndib tiom 00 teigeds m’dnmd 
impit)e dn t)Á edsbdt ntiéd^; 

t)Á t)coi5inn is cnÁt t)Á n^intDe 
’s t)o-ctiiinim cÁc nite d^ édg. 

30 U\ nd bneite t:o mbeit) tiom-sd 
Uicds ITIdncns íTldtd ’s 0oin ; 
ndim-se ^émdt) ón dn dtmsd 

is ndiste d tó5 t)dm-sd im t)eoit). 

31 Tldoim d^ns bdnndorhd dn bedtd 
— beit t)Á minnncin món bns pu — 

50 t)ced5dit) tinn 1 tÁ bÁgd 

mdn cÁ sinn t)Á nÁt)d nin. 

32 Cóndit)e t)dm t)iit it) cnmdnn 
— d cnoc íosd dinic mé- — 
ndc ndibe tiom toise c’peinge, 
d mionn cnoise t^ein^e T)é. 

33 6ist)it) ne motdt) meic Atpninnn, 
édntditi ds oinnt)edncd ceist) 

ni pédt) cÁc cinnedm d tedsod; 
ní ciiinedb pÁt cedsod 1 ^ceist). Cist), 


78 


’OlObl^nm T)ÁtlA 


26 


1 'oeonAi’óeAó’o tía ti’OAoine; 
’oéATiAi'ó iotnpó*ó An int cóin, 

€1*0 bé ’oo óeAn ’oíó aii ’oútAiJ 
iieAiri ’oo óti cíft ’oúcAig ’óóió. 

2 UnuAg m-An óÁng-A’OAn a pAnnt-As 
pe^CA’ó Á'óAitri ’oo ó’é a ’ooós ; 
is C1-A11 ó ’óot ’n-A n’oncAig 

Ar\ con ’oo-ciAm pút-Aió pós. 

3 ImteAC’o nite ’o’éis [óAn] ^cnAncA, 

-A ct^nn C^óA, is é óns tió; 
’o’-AnAtiiAin ní lieA’ó ’oo-cnAóAin; 
óAnAtriAit peAn stnA^Ai’ó sió. 

4 A5 ceA^ASg ’OÁ ’ocng xni Coim’óe, 

A ót-Aiin A’ó^im, nín xni sió 

’oo ^itin sé [’oá] ó-An síotx^t) 
c^itin T)é ’oo tíoiiA’ó tió. 

5 CÁini5 -pAin^e An pn’o Ar\ c^tm^n 
cn<5-d’ó 1 n-íoc -peinge T)é ; 

xMi ónAinc timóit cn^ a ’óíte, 

’oo imti$, nn^ tíne té. 

c SniAóc Ar\ Coim’óeA'ó ’oo óionn nóAitt 
nó, -A Tilnine, niAing ’oo ónis; 
cionnns tAZ cné ónAoió 11 a cáiia 
tiiAC -Aii csAoin ’oo nÁ’óA nis. 

7 pé-dó -A tnnAig m^n téi’o -aii ’ootíMn 
’oíot CAnA’o nÁ cnin 1 móníj; 
n^óAi’ó r\A ’OAoine ’o’éAg nite, 
cnéA’o pA gcAoine ’onine ’óíó. 

8 An sAo%At — 111 stije gnÁ’óA — 

^e^nn 50 mói-A m^n ’oo óí An ’ouós, 
’oeineAp óÁn’OA’ó T)é An aii ’oorh^n ; 
nín pÁ^óA’ó é potAtii -pós. 

9 xXnmAin onc aii nAin ’oo SAoiteA’ó 

sin A tnÁt, C15 ’oo né 
’oo te^s-á’ó ’oo seot, a sAojAit ; 
teA5^P 1 móeot aoimiJ é. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


'OlOgUlim T) A11A 


79 


m-Ai te-As minge An c-A'óAitt 
m-An céiT) btÁt ’oo ó^nn-Ait) cu-Atiti ; 
is e-A^-At ‘oún 'o-Át -A óonÁis, 
tÁm -AU 5cút nín 'potÁin -Ann. 

5o T)ciot)niiinn noinn tio níj nime 
T)Á ní -péin ní -potÁin ti-Aim; 
cné-dT) p-A ’oc-Aú-Ain ’oon cé é-dite-AS 
1 n--á5-áiT) X)é An -pti-Ain. 

Uéi’o n-A'ó-A 5-An •pios -a ’óíot-á 
’oeine-d'ó bnéi^e -án óe-át-A cé; 
ní cóin ’oon c-At-Am 50 'ocioón-A 
c-dn-A’ó ’óóió c-dn ’oiom’ó-d 'Oé. 

ITI-dn te-dg-dnn -dn tÁ p-d ’óeine-dt) 
’oé-dn-Ai’ó c-dp-d’ó snt tí -dn ónÁt; 
ciocp-d s^é-dt-d -dnn bns e-d^-dit, 

-A ót-Ann é-db-d, [ce-d5-din] cnÁt. 

T)Á ‘ocí cÁó 1 ^coinne -dn -At-dn 

-ditni’ó ’ó-dm ’oe-dn-d’ó -d sít; 

je-dnn -dn ^cnimnei-ne -dn -dn ^ce-án-dió 

-pe-dnn cnimnije -d n’ote-ág-din ’oín. 

lom’ó-d -d^-AC -d’óó-dn -peinse 

p-d’o-d é ó •poó-Ain Ó15; 

’oo ni-dn -d í)é mnn-A ’óe-dnn-dm 
is é ci-dtt nd ’oce-d’óm-dnn ti^. 

ÍÁ éi^in ne tinóc -dn ónÁt-d , 
bi-di’ó -pnit -ds -pe-Ant-din ’n--A ciot, 
bi-di’ó ceine n-dib -dn d n-Áicib; 
ndin eite bÁi’ócin dn biot. 

Ctó nd boise, bion nd cnoiged’ó, 
cnom dn dgnd id’o ’n-d n'oís; 

’oo ótdnn ní bionóond ón eine; 
lomóond dn cndnn neitrie d-nís. 

ITIo tei5in iidic ’o’éis d n’oednndis 
d T!)id Atdn lon^nd’ó tiom; 
cid bdoi sdti ónois dg dn ^coim’óe 
mÁ Cdoi d-nois, d Coim’óe, im óionn. 
A-cÁ dn bneit ’óúinn ’ont 1 n-l-pnednn, 
d tldin T)é, nó ’ont fo rhún; 
is sib dn gcdnd nó dn nÁirid 
— d^ sin ndgd ’oÁtd ’óún. 


80 


T)10$tllini ’OÁTIA 


20 U115AIS btÁc cne b-Ann Ar\ fe^róA 
‘o’éis A X)tÁtA t)o-beine criú 
cÁin is soitise stige m’^nmAn 
coimse niitie is c-Atm^n tn. 

21 Cion n<A mnÁ T)0 mitt An tnbjonc; 
teAnxnm onc — ní ViA'^nA néit)*. 

“ C1-A T>-AnA uoine UAot 
-A tAog trioine, péx^jA -péin.” 

22 T)on comnÁt) *oo c-áti án 'u-áin^eát 
*oo mác ó lllinne 015 

'oo ■féát) sé ceác*oá mán cÁini^, 
-peáncá T)é t)cÁmáit) t)óit). 

23 t)Á oigit) 1 n-íoc án ucexMiá 
cionnns tinn án tÁ t)o-ctiái‘ó; 

1 n-ágái^ó meábtá mnÁ Á'óáim 
á-cÁ ‘oeánná án Átáit) tiáin. 

24 lonmtnn bás [nen] óeán án c-Átá'ó 
lontntnn cnoig á-cÁ án n-á 50in ; 
bnáon á cnoi'óe cán mo ceánn-sá 
táoj oije ceánnsá ‘oo ctnn. 

25 Cionntis tib, á tncc án beácá, 
beá^ '00 socnácc ’oo sin sé; 
ní ne tiúe án teábcáib ctnirhe 
teáncáin stige 'óninn-ne T)é. 

2G A-cÁ á n'oeánnáis 1 n'oiái'ó c’ánmá 
ó áois teinib — tón á rhéá'o; 
cionnns cioc-pá 'óíoc, á 'ónine, 
íoc ‘oo cioncá nite án n-éá^. 

27 An 'oo comáince, á cninp 'óáonná, 
'OÁ n'oeác mé ní máic án cánm; 

á cotánn, bti'ó cntiáj 'oo ceás'Oá 
onám tnán meás'Oá ná mánb. 

28 Uán 50 bnrhát 'o’iánnái'ó ^nÁs; 

Utáii ’n-á coinne án cnoi'óe 'oíos^; 
Unt ’n-á teic ní máic ’oo rhotpninn 
nÁ cáic ne bneic comcnnim Cníos'o. 

29 U15 cnuám 1 ucnocáib páttsá 
peán mo rheáttcá, á mÁcáin T)é; 
ciocpá mo nÁrhá ní ás goine; 
snt cí, cÁnná, á tlloine, mé 


X)ioSUiim ’oo.riA 81 

30 T)iA AtAn 1 n-ticT: -a Duime 

'oo t)í ceiceAT) — cnu-áj: nA cuiti; 

50 n-íocA mé ’o’eifué oite 
eit)ifi T)é, -A Tilonre, An 'oo mtnn. 

31 'Le^nc^R mÁc-Ain ITI1C An AtAn; 
íoc -Aii temé T)o ttng ipA a bn^c 

■ — A5 sin con^n^m ti<Aim oon tnte — 

An connnAt) ptiAifi TTItiine mAC. 

32 A cní ITltiine, m-Aic 00 c-ó.icpinn 
congnAm tiom px^m tei^in sn^s; 
iiÁ cnéi^i’ó mé, a iiAomA nitlie, 

^ cné t>AonnA An cije cuas, 

33 Te céite ^tin cAice-As m’-Aimsin 
^mtAiT) -d-cÁim- — cntidj <dn bnxXT) — 

5dn tÁ T)o $tiiT)e T)é T)dm-s-A; 

mo né tnte is i^AttSA d^n pAO. 

34 ]:at)a a-tzáix) 5^11 coit xt sedcdn 
síot ÁóAirh — ^ní tioincios T)ái1!), 
ni 'ptiit cút [oíond] dn T)tiine 
Acx> síig [cíojd] ITltnne d^-mÁin. 

35 gÁ n-id^nndit), -dn ti-din ndc ced^diT), 

<d-cÁ ITltnne — món <dn bn-dT); 
ní bí sí cnÁc -dn a oceiceAT) 
sí dn cÁc d^ peicedm 1 bpdT). 

]'axa. 


27 

1 pédc T)o ’óeinedT), d T)tiine, 
ní pdT)d 50 ópédcpdiT)e; 

ní ptnt púT) dcT) póT) bedncdn, 
ní póT) súT) ndc soitedjcdn. 

2 pédc dn *óeinedt) dn ootridin 
pédc dn cús mdn cÁn^dbdin; 
^ednn 50 T)Cdin dm dn peióme, 
ní poit dnn acx> imeince. 


r 


S2 t)ioStiiim 'oÁriA 

3 A ’ótiine t)iombti-Ain eite, 

CÁ1C g-áb T)o gtiAittitie? 

T)o-ní T)on cé as t)oit$e t)tiiT) 
T)o-noi5ne cné T)0T) óAn-AiT). 

4 Sine^t) u’foitu bÁnAt) x>o beoit 
ctíimnig onnA T)oc xMm*óeoin; 
ctnn ’n-A teit T)o C0S5 x>o cextn 
xMi nos5 T)o beic bnise^T). 

6 An T)é-dT) T)tit 1 mbÁine 
’s An <Ag-AiT) 5<An lomÁitte 
’s nA 5ntiAiT)e T)tit 1 nT)nibe 
cnn c’tiAitte 1 n-eotcnine. 

6 CAic-pit) cn A ^cnn ne céite 
An nAig is An Aistéine ; 

]:nAnA*ó nA mbAtt teAc An tCAC 
An c-nAbAn Ann bA AicneAc. 

V CAicpe imceAéc OÁ éis sAin, 
CAicpe éinge T)1a t^omnAig, 

A cnnAiJ, T)ÁmA*ó í c’AnmAin 
smnAin An nA cní cojAnmAib. 

8 TTlAin5 nAó cnigeAnn mAn cÁ sin, 
péAó mAn cÁmAiT) ’n-An *ocoinncim, 
•péA^ An C10C 1 n-An ^coinne, 
nioc A5 An éA^ onAinn-ne. 

9 péAóCAn tib An tÁn m^nA; 
nAó é Am An lomnAniA? 

A-cÁ T)Áit An Aii-pAiT) Aiin ; 

ní pAgcAin cnÁig aóT) CAmAtt. 

10 t)ein An ponc snt cí aii cnite 
— ^ní ‘póineAs 5AÓ Aon'otnne; 
nÁ bíoT) S5ÁC ne n-éigeAn onc 
An cnÁt btjs éioeAn c’|:tincoóc. 

11 ‘CiocpA Cníosc 1 n-An scoinne 
’n-A bneiceAm óeAnc ón^Ainn-ne; 
ní t)ion5nA tHnine TDóig t)e 
?;tii*óe T)Á óóin ní óuinpe. 


téAó. 


'oioStimn T)ÁnA 


83 


27a 

1 “ be-AgÁti ctonine iiÁ ct-<Min 

tiA stnnsin x>Á nÁt> noniAm 

^ti 5tón ’oo A lon^T) 
ts tón ‘Ox^m ’oo 'óAin^niogA'ó. 

2 A Aitfns ní ne-A^Att ’o-ám, 

^n seAnótn ts é in’n5T)An; 
conóce ní ot^c-An u^tnse 
bniAt-An •potnóte Ar\ itJ'O-Ain-se. 

3 U15 pi-A'ónAise -Aii teAó-Ain tAis 
T)Á n'oe^cxMn 'o’i-ánnAi’ó eot^is, 
nit oite n^c i-Annt-A 'óninn 

Acx bniAtn-A sgoite aii sgniopcnin. 

4 An cóin ’oo-cn-Ai'ó ’n-^n n--A5Ait) 
níogAii ’oon pnéiin Íoó-At-Aig 

50 nn^ ingin ’oo b’pin ótoinn : 
ní bin nen im’óig onoinn. 

5 tncu Ati unnit un^ "OÁ n--Aine 
A uoice ’s -d unóc-Aine 

x>Á ctn 50 n’oeAnn^’o.An ’oíot 
cnn ’oo ’óe^gmou-áb T)Áibíot. 

6 t)o soittsij T)ia pA ’óeineA’ó 

• — m com^oin iix^n cniuiJe-A’ó — 
siA’o 5-A néin ’oo ntin cnoi’óe 
"04 gtnn ’oon pnéim níognoi’óe. 

7 T)o-ninne4’ó e^uonn^ 4n-4on 

411 [ctniue4’ó] ^nn cnin ’o’é4nu4ob 
"014^ 11 4n me4tt4’ó ne mi4n4ib 
ce4nr4t bi4s 54n b40it’ói4m4in. 

8 tn^n 4 bt4t bíos U4C uon^’ó; 
nín pé4'04’ó 4 bpn 4^5004*0 

114 ct4nn4 ’o^n t^bn^’ó tinn 
[gnn] sn4’óm4’ó Ann4 is l4icim. 

9 T)o-bein’ois ’oo no bocu4ib 
4 mbío’ó 4cn ’o’ioni4nc4i’ó ; 

1 0115411 U4C m4n 4imte4S ’04ib 
S4i’óbne4s iom4nc4c ’o’p^gbAit, 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 


T)10glinm TI.ÁTIA 


A 5At)Ált S.AT1 A01S x^tlSAlT) 
T:oince.As i 'ounÁc é.A5CAsnMit 
T)o ctoiTiri *oo-cóiT) x3k TT-xnne 
*oóit) 5iin toitt A *ocnóc.Aine. 

T)o soittsigeA^ó A stige 
niAríi An feA*ó a r.-Aimsine, 

ACT) T)rt)A*ó ceACA ós A ^ciorr, 
A mbeACA rrhAt is ísiott. 

A mbeic ^Ar ctoirr pA cíns *oí 
■puAin ^Ac T)rire T)or Tís-se 
TiÁine CAn ati rgAot ‘OAn 51 r 

A-nAOr ^ATT [ ] 

T)’éis A [. . .] T)’obA*ó 
mis'oe Ar niocc 1 nobooAn 
pios A r-nAiste aca i:éir 
TiA stACA rAiste A Tiéir'pnéirh . 
pATi cAncAisre crgA^ó *óÁió 
'póinmir rA*óA T)’'pA5t)Áit 
A r^tAS T)o 'póin Ar c-Air^eAt; 
A r*oói5 AS T)0 ó’éA^OAir^eAr . 
T)o b’iAT) T)Á *órAis iiA *oeise 
1 r-éAnAic A r-Aicise, 

^nÁ'ó ^AC Aoronre oncA, 
rAorhlTlrine 00 -pÁs eAConc.d. 

T)o póSA*ó ne sedróin SAoin 
ATT irgeAr-so 1 r-dois mdCAoirh 
tririne ró ^rn cedt^ 1 ^conp 
cednt) iTA r-nte dn a rrrhtocc. 
tTlAC An csAoin OÁ nÁ*óA nis 
*oo-5eit)eA*ó rdirr mdn aicis ; 
rín sAon a Tióije lomtÁr 
tdoj rd lióige An iciomnÁ*ó. 

T)o bí rAi*óe péir 1 ópd'o 
5Á óAorhrd dn ceit^ rÁr’iAT) 

A mdc 1 r-iom*óAit) 'potdig 
stAC ‘oor 1:10*00^1*0 íoóAtAig. 
A-brs 1 mbrr dr cnéA*0A 
*oo ATi ’r-A pion coiméATA 
oi*óne T)é T)’áis ait Acdn 
A loÁis grn bé a brttriiACAp, 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


•oiojlinm T)v\nA 


8.) 


'Lem tosAc zeAcr 
pÁis Cmosc ^uTi ce^tintiig m'oi*óRe<dcc 
[*oocdin] ptnt ['pút)] sd t-pocAt 
dn ftiit úx> *odn n-dndCdt. 

T)oinnse nd mtdtt nín tdc ’oe 
*o’os5td*ó udn éis d céite 
ón ééd'ocnoi'óe x>A cni*óil> 

50 ópéd'O'pdi'óe dn ótóini*óin. 

T)o óí tritiine — 5Án mó ónoiT)! 

5tiin dn cdoió cntidg dn tdnndit) — 
d5 btidin s^édt dn ÁtdiT) o’Coin 
5tin sÁntiig 'oédn d ’ooinseoin. 

Oi*óne nime dn noccdT) *óe 
x>Á ’oédndió '00 t)oinc 'nitiine 
d pneds'odt tidc -ptidin d ’oednc 
[dn n-tidin] nd n-edsbdt *o’imúedcc. 

T)o éntiinnig tiime dn edtbd 
'oo tntidije 'OÁ cigedniid 
mdn nti5 téim ttnje -pdn tic; 
pd 5éim nd boige [mÁ beitic]. 

T)dn tedc 5tin ttnc ’n-d udtdm ; 

*oo tnéi^ íHtiine d motdédt) 

[dn ^501*0] d cnoi*óe ós d éionn; 
d bndiT) oite ní Áinmiom. 

A5 tdbdinu ne d *odtud T)í 
tns^e d ’oednc 'oo T)oinu TTItiine; 

5edtt cdititie dn -ptiit dn dbnd 
*oo étiin *o’ditte d bd^dttmd. 

An unÁt ’oo *ónin d *óedncd 
*oo édit ne btiéu n-imtedéud 
'pnioéndm d^tis no^nÁt) nis 
*oo éomnÁt) mio*óédn mitis. 
gdé tidin ’oo sdoitue *oot ’oí 
*oo-5eibtí diidm innue; 
mói’oe dn cÁs méd’o d mdnund 
d bÁs 5tin éd5 idsdéud. 

Sdotdn oinn*óeinc nd bAoine 

is mó dn u-dt)bdn éd^cdoine 

dii étdnn ’Odn *otidt ‘ootd dn nedm 

d5 utidn d “potd ’o’dit|:edn. fednn. 


£0 ■oiojLiinn ■oÁtu\ 

28 

“OOIIIIÓAt) IIIOR Ó ‘OÁlAl^ ccc. 

1 pti -An-As mi^n, ón, ^uawas nnxMi, 
ní s-Aiii)ti)in «Agns é piAt, 

■pite mi-se ix^nn^it) ^nÁs 
m^n t)tex\5CAin ^ac *oÁm T)o ni^n. 

2 ^ii.Anx\s ne-Anc, ón, 'piix^nxi.s ne^nc, 
ni tÁi'oin ^511 s é ce^nc, 

ní éis'oe-AS bitte ua mbocc, 
ní n-Aó otc T)o-ninne xx neAcc 

3 ITlo ní món, ón, mo ní món, 
ní UAC cninexxnn snim i scón; 

^5 so An ní *óíotAs ^ac ne^c 
T)on nite i'oin be-A^ is món. 

4 tTlo ní ón, mo ní 

ní n-dó *ointcdnn nedó n^néin ; 
ós é ds fCAnn 'óíot'pds mo 'ódn 
mot'pd'o Cdn cÁó mo ní 'péin. 

5 Lei^edm *oóib, ón, teigedm 'oóió 
cdince stóig dn bedcd bndin; 
motdim •pedS'Od ní nd nío^, 

is é Cníosc ds -pednn 'pd *óndin. 

0 íTlíóédt mdon, ón, ÍTlíóédt mdon, 

11 dn tei5 mé ds dn ndon nidm, 
mot'pdi'ó mi-se din^edt T)é 

ós *oó -péin 'pndnds mo itiidn. 

I'iidnds. 

29 

T)onncA‘ó móu ó t)aIai$ ccc, 

1 gdnb éinje io*ódn óndcd 
ní bn lidnTd*ó doncnÁcd; 

^dó síon mdn *oo nóig neime 
VQ s^níob 50 cóin Cmine, 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


tiioétnim T)ÁiiA 


87 


Cinine is cÁc x>Á saiJit) 

'pn-áin A D'pios CAnnAigit»; 

s^é-AtA tAoi xMi CtiAin ne te^nmAiTi 

■pnAin AVi S-A01 sn^ seintextDnAié. 
T)o 'pÁ^Ait) Cinine các 
ctii5 tÁ T)é-A5 ni-AS ^n nT)i-AntnÁc 
ptÁ^A cnoniA T>o coige^cc 
connA cnÁjA ceAccAine^óc. 
A-cÁ An ATi mbnÁc [sonn] stije 
iiAc pníoc 50 b'pti-din Cinine; 
mÁs 'píon Cinine is ce^tnc soin 
ceAnc An sti5ei-ne seAnóoit). 
T)Á 'pióio cnbAC ce^nc T)ó 
ptiAin Cinine s^n óéAT)tó 
50 mbí -án 'pxtinje ós 5^0 eis^in, 
is í ^ bAinT)e inniscin. 

UnÁiJpit) mtiin An n-A mÁn-áó 
50 lnon^Anc-Aó lotoÁnx^ó 
50 nó 5xtó bÁnuis^e a bun 
s^n tó cÁnuisoe ^n T)cnÁ5AT). 

An cne^s tÁ tíon-p^i*ó 5^0 Ác 
AR oceAóc nA m^iTine 1 moótnÁt 
50 mbí ^n 'f^in^e ’n-^ bioiiAt) 

5^n A^nx>e ^^n ísti 05^*0. 

'búinpiT) 5-dó péisT) SA muin móin 
^n ceAcn^tbAt) tÁ tÁnóóin 
n-Aó 'pi'oin ne-Aó ^n ní x\-T)in 
xtóc llí r\A mbnexxc, Hí -^n níóiT). 
An cúi^eAt) t-Aice but) tÁn 
o’uis^e 5-Aó ctA*ó ’s 5AÓ c-AbÁn; 
bÁT)p-Ait) ^tAsrhuin nuAt) 5AÓ ninn 
txxs'pAit) 5AÓ ctiAn m^n óoinnitt. 
An seise-At) tÁ buT) tÁn T)’'puit 
5-Aó ní tiocpxts cné txttrfiuin; 
ní biA cnAob nÁ con^ ct-áó 
5An bnAon pptx^ 5Á bpotAó. 

An se-Aócrh^T) tÁ — tón T)’-dinim — 
but) bé -dn tÁ-sdin ted^'pdi'óin 
viA ctoód dnoA ed^^din; 

-dnbd dn potd 'poinóeAT)<dit. 


S8 T)ioSUiitn T)ÁnA 

12 An c-ocoriAt) tÁ — tón *oo t)OinTi- 
T)0-ní*o T1A ctoc^ cotrino 11111 
’oo-ní 5-An cAinTie A^tis cnoiT) 
cní CAinnje T)Á 5AÓ CAnnAi^. 

13 cnoiT)pit) 5AÓ TniAii nen-oite 
niAn bnt) clocA ciAttAme; 
noite A^ns bnt) ceo nÁ ue 
^eo 5AC ctoice ne céite. 

14 An nAoiriAt) tÁ ciaii ó AT>-ctos 
^éis-pit) Ati CAtAni TonnJtAS, 
uioctA -pAn inbioc conAnn unéAn 
cnioú onAin nis An ninsjéAt. 

lo .<Xn *oeActtiAt) tÁ téigteAn *oe 
mnin-pit)eAn cnnic iia cnninne 
5An 'pÁn -pAn ^cnninne ^An céim 
5An nitte acu ’n-A ctÁn coittinéi*ó. 

16 An u-AonniAt) tÁ *oéA5 A-'onoiJ 
cÁc A nnAttiAib ’s A nAttAib 

’s A mbéAt ne tÁn An tÁ-soin 
te HÁn is te nAtóÁSAió. 

17 Uniu-piT) sin nite T)’éA5 T)e 
néAtuAmiA is ne^nnA nittie 
uniuim T)Á 5At)tAit) T)on jnéin 

50 UAttiiAin jcnnic'pinn 5Coittinéit). 

18 tlí nnttiAis neAC ní T)0 nÁt) 

Aóu beit An snAon ’s An seAcnÁn; 

5é *óeAc An AjAt'ó ^ac fin 
ní tAóAin neAC ne nAoi*óin. 

19 S^AnpAn 5AC -pe-An ne tiinAoi A-mnig, 
sgAn-pAn 5AC niAC ne tiiÁtAin, 

nocA biA T)iAS An *ootiiAn 
blAS Ó "ÓlA ^An *OeAtOgA*Ó. 

9o. UmiAg bAn *ouois5 An An *ouAttiiAin, 

A ctAiin Á*óAitii éA*ouAnbAi5; 

A stnAg *oéAnAC An T)ottiAin, 
unnA5 An -pnAnobAin. 

20 xXn uneAs tÁ ‘oéA^ — ^roinb ati *oÁit — 
inAnbtAn cÁc nite 'o’AontÁiiii ; 
nocAn niA ‘onine *oeAnmAiT) 

iiAc biA nite 1 n-AoinuneAbtAi*o. 


T)iogUiini T)AriA 


8‘^ 


21 An ceAtn-AiriA’ó tÁ T)éA5 A-T)Tioig 
corh-áUT) ^inT)e ne n*nA5-Ai1!); 

ní éeit 'péAn CAise nAó 1:15 
1 mbéAt 5AÓ clAise 1 ^ctnniT). 

22 An cúi^eAó lÁ T)éA5 T)on T)Áii 
tAspAió CAtAtri mAn teAnnÁit; 

T)o niA An mnÁt An n-A rriÁnAé 
ó mbiA cÁé 50 cintÁnAé. 

2^ CtnnpiT) T)ia a T^eAjlÍlAC T)ia LtiAin 
T)o rheAsntigAT) An niónsttiAig 
'LnAnéAn T)é T)o rheAS nA mAnb; 
buó é An cneAs tiAtrhAn AtjAnb. 

24 T)o-t)éAnA CníosT) — cnuAit) An Ainc — 
T)úin-ne An c-AérhtisÁn onnóAinc; 

Tlí nA nT)út A-T)éAnA niom 
A éAnA óún cne óoiéiott. 

25 “ Ctnn T)o t)í A^Ainn c’éAnA ” 

CAnuAn tiAinn cne AitrhéAtA 

“ T)tiic T)o-t)éAnmAois bú An seAtbA 
T)Á b-péAjmAois tú, A tigeAnnA.” 

26 “ tTlé An boéc tdo t)í SAn T)onAS 
1 n-íocAin ’s 1 n-ocAnAs 

5An ttiA5 An rhln nÁ An 015 óAm 
T)o t)ínn is sit) 50 seAs^An. 

27 “iTlé ^Aé peAn T)o t)í 50 boéc, 
mé An óAns^Át x>o t)í cÁnnoéc, 
mé 5Aé Aonboéc T)o b’fíon T)Áib 
T)o bioT) CAobnoéc ^An có^bÁit. 

28 “A tuéc nom feiú AttitAió SAin 
CélglT) 1 T)CeA$T)A1S nT)lAbAlt 

is CAitiT) mAn As cnbAiT) 

An éAitin T)o éeAnnénbAin.” 

29 t)tiT) biomT)A Ann soin ^Áin j^nit 

tuéc TDeAttngte T)iAbAit; 

CntlA$5 1S TDIAbAlt gÁ nTieAgAIL, 
nuAtt An fiAttAig imneAóAig. 

30 tTlAin^ éeAnnéAS a étin SAn mbeinn 
1 5CAtnAi5 uAtmAin 1-peinn; 

ní ctirhAn^ tuéc An tis-sin 
A b-ptittin^ T)’otc T)’innisin. 


90 


*OlOSUllt11 tDÁtlA 


31 A ctm ótt neArh*ó-A 

tn^ms ctiAn-AS, -A-Úige-ánn-A; 

niAm^ s^^núAm' — ^nÁn sg-AntAm sinn — 
nis An ^CAtnAig n-^m*o n-xxoióinn. 

32 A-*oé^nxt Cníos*o óon^rhAS smAóc 
“0151*0 *oo t)nÍ5 nA móe^nnAóc, 

A *óne-Am-sA n^ó *oeAó^i*ó ti-Aim, 
teAm-sA SAn mbe^t^i^ó mbiotótiAin. 

33 “5-aó ^on *oo 'p45-Aib a ■plei*ó 
im onóm ” An Ixí An níói*ó 
“*oo-5é-At)A ce^5 n-óit bns fe^nn 
^n n^ó nóig pe^*ó nó -pomóeAnn.” 

34 Ois^eotAiT) *óóib TiA *oomnse 
<<^itt5it geAtxt 5nti^*ósoittse; 

bti*ó pei*óm xMtne aíí aví n^néin n^it 
c^n néitn xMgte 5AÓ -Ain^it. 

35 ÍÁn-drhnA is ógd is ped*ót)A 
stii*ói*o snds 'P'^n UiJednnA 

’n-d *ocní ndoirhsnedtdib ^n nirh 
An doint)edtdi*ó te tidin^tib. 

36 ITlÁtdm Cníos*o ’n-d cotdinn Téin 
dn nirh *oo óÁó is coirfitém; 

*oo-óítm 1 5ctí *otiine 

11Í dn níói*ó ’n-xx nío5stii*óe. 

37 [Sondi*ó] *oon ttióc bédnds bÁs 
niA n-A ^cioncdib *oon óé-d*opÁs; 
sdogdt *oon ntc ó 11 dó -dn 

bdogdt *oon tnóc *oÁ ted^dn. gdnt). 

38 ped*odn pÁpA nd ItótnA 
soi5i*o *onon5d *oíotnónd 

cÁó pd sedó ’oo SÓ15 ped*odn 
mdn tedó [óm] 5Á omed^dn. 

gdnt). 


’oioSliiim 'OAn.vV 


91 


30 

1 ÍJCAt) Cníosc ctimAoin .a mÁtAK 
t^ón ne a 'óíot a n'oe.AnnA sí ; 

^n óíoó ASA ce.Ann au ^ozA-^nA 
gextnn ó •pníoó ne ní. 

2 Tne^s-p-áit) cnmAom cíó a mÁt.^n^ 
me.ASAT:) SAin -d n-imin ‘oÁ titc; 
nxxoi míosA *oo óí ’n-A bnmnne 
íosA ní As tiitte ’n-A imóu. 

3 A beit n-A I1Ó15 ’o’éis -a coincis 
■pA ctiAtxtin^ sAon iiA sé gctAnn ;, 
zeAcz 1 5cU ‘o’oi'óne ua íióige 
'oo bí coim'óe -a lióige xtnn. 

4 U^n éis An fe.An 'o’ftnt -dn óni'óe 
cneA*ó x\n uaoió cobAn '0Í0S5; 

50 nti5 ^n bÁs céim ’n-xt óoinne 

.0 gnÁs ^ém ipA óoitte ^n Cníos'o. 

5 Hí 'óion^nA T)ia An 'oíóe.Att céxt'otiAt 
'oo ótoinn Cúbv\ — is A'óbAn s^ís; 
cns xtn 'onbxti'ó a-zá ^5 ce.dóCA 
'^A-n tÁ cnnxM'ó nex\mp.d A-nís. 

6 CiA tiAó 'OAon ó nA ’oeió n-Aitnib 
tiAn Tílnine 'OÁ niAice Ati pÁis; 

A 'océi'o tiom 50 tÁ tiA 'oeAgtA 
A-cÁ im óionn An beAnnA aii bÁis. 

7 An mAC 'oo méA'onig a btiAiste 
óije A ttiÁcAn nín mitt sé; 

A 5tnn 'OÁ bei'óin 'oo b’iom'óA'ó 
5nn 'ónn geimit 'oiom'óA'ó T)é. 

8 T)o óeAnnAig^ — pA cnnnnA'ó soóAin — 
síoc A 'OAtCA An A 'oeoin 11*001^5 

50 bpnAin péin cnoi'óe 'OAn ^coiméA'o 
ITloine A5 béin poigéA^ 'OÁ pein^. 

9 iriAn ptiAin An toc 'oo Ton^-ínns 
gnÁSA T)é ne n'ont pAn tiA 

ní AS cinne nÁ mo tnóc teASA 
'op-nmne áTI 'óo.as-sa An T)ia. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


T)105Ulim T)AÍ1A 

A-zA AVi Ó15 lút rix3^ stige^T) 

X)Á seAcviA Ati Coim*óe ctin tinn ; 

■^nÁSA An scAtAn seot An ^ncn-Aig 
e-Ac-An 1 mbeot -An'pAit) inn. 

5nin ^n ctó T)o-cti^it) ’n-A cnoiJiT), 
cnom ne níoc 1 n--Aice An ngníom; 
ní tinnn-d An ctí nis nA ce^n^ib 
is cnmA T)í xx nxite-á^Ain ‘oíom. 

A AAX)An T)’iomc-An n^ cnoice 
1 ^coinne An óÁis T)o bí T)nuT); 

T)o bí ceAs n^ n^nÁs ^AnAt> 
t)Ás T)on cneAs cxMiiAn 50 T^cn^. 

T)Á mbeinn SAon ó n^ se-Acc bpe^cc^ib 
pÁis An rh eic T)o m^icpeAT) sé; 
tn-Ac An T^eit^e ’óó t)á nT)eAnn-dinn 
T)o b’peinnT)e ctó 1 nT)e-Ann.Ainn T)é. 
go T)Ciocp-A m-dn cÁini^ noime 
nÁT) 5AC eot-Aig- — ní bint CAm ; 
biAiT) T)OT) S5ÁC An nA sé stn-AjxMb 
n-AC é An cnÁc as n-Atti-Ain -Ann. 

III1CIT) tiom teAnrh-Ain -a éAncA 
ÁtAT) An cnoinn T)o-cnAiT) cníb ; 

T)o cionn -d rhAicrhe, -a T)é, t>Am~SA 
ní rh-dicpe mé ^n cn-Ann-s-A it) cíg. 

5é cn^-Ais tinn T)o tÁ bÁJ-A 
be-A5 An é-An-Aic i-ánnp-A it) Jnin ; 
ní móiTDe T)íot c’f-AtA -d bndiste 
T)Á bpdjd síoT) ndim-se ic pnit. 

T)o cnedT)d T)oimne, d T)é Acdn, 
eiTtnedcc CÁ15 t)o cednndij sidT); 
cednncdiT) cnii c’ÁtdiT) dn mte 
’s nín stÁninj cn nite idT). 

A-cÁ ’n-d cosT) dn cí dn medttcd 
móiT)e dn bdojdt beic ’n-d pdit; 
nocdn dn cn-sd dn dn cdtdin 
dn nsd T)dm dndT) din ? 

T)o rfiÁcdin nín mdot d cnrhd 

dn cíoc 5011 cd 511 n gdb cÁc 

gnn b’ niS5e lonntdiT) T)í d T)eond; 

T)o bí dn c’iom'ódip ceond cnÁc, 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


T)10$lllim T)ÁtU\ 


93 


T)o c^oiti -Aii óg A CRoi'óe 

cneA*ó <dn óinnn 'oo óí -p-An ció; 
ní 1 n--AiS5it) 130 óí óos-aió 
c’'p-Ai5sin, ^ Rí, iT) cosAin cnó. 
Ci^e-An oninn T)é^n-Ani ’n-^ éx^^niAis 
51T) é x^n cnninne CAntx^R tinn ; 
A-zÁm x\-moig -peAT) tiA -pÁitce 
5oin 50 ce-Ag n-A stÁince sinn. 

T)o gAó tnnine Tnx\g-T)^-té-ánA 
te-dc, A T)é- — 54n t)e-ACRA An ^ctó'ó? 
T-An te^c ‘00 bn'ó nsA m’'pex\c^'ó 
'oo 'pe-AC cn-SA ón peACA'ó pót. 
gén mó niAncnA meic vía íióije 
is lonnÁi'ó ne lieAntA nocc; 

“ l)Ás ’oo ónÁc-án 'oni'o gén 'óoiti^ 
cniT) mÁcán 'OÁ oigi'ó onc.” 

Ceitc -án meic 1 me-ás^ -a nÁmá'o 
'oo-ní An 05 -pá níseát s'oáin; 

Tio b’eájAit té ce-Accá cáinsió 
-peáncá T)é nán 'pAittsiJ áin. 

Ton^ án -ánrná 'o’éis -d seotcá 
• — seot -An áncnái^ bn'ó í án -pÁis — 
is b-áojt-dc mo teábái'ó tninge; 
e-á^áit sáobsnnc bninne -án bÁis. 
tlí mó nÁ beo 'oo bí án níojAn ; 
ní An c-átniAn ^én cnnimie -á piAii 
-A Join -p-á m-áncná te ÍTinine; 
nín oit ‘Oátc-á noime niárh. 

T)o bí -án ‘oiom'ó.A -pá'oó'ó -pnice 
pe-án^ xMi -meic ^nn máot-á'ó té; 
sojni'óe -án ní cnes án níog-din 
sí A-^ -pon-pdine am 'óíogdit nT)é. 

Jm 50 mbedc tiom tÁ n-d bneice 
bv.ime -rtiúince trieic -dn níoj 
d- :Á -d ^nÁs ’^d c-An ’n-A cnicnib 
ndó cÁs 'Odtri -d n'otigcin ‘oíom. 

U15, ’n-A tnije x\n teic -d ‘Odtcá 
1 n'oidi'ó íosA ‘o’éinge ón ndij; 

“00 cnei'o Tltoine a ceAéc ó CAtAm ; 
cnoi'óe ón 'pe.Anc 'pAtAm ní nAin, 


94 


TjioSUnm 'OÁtvA 


30 11 ín ■fuVAin^ An eA^tA á JoiiCvA 
5-RÁSA t)é ’oo t)tit 1 nT)íos5; 
mAC riA nóije 1 ^cti ^tin ctnne-A'ó 
t)o t)í -A lióige ^5 ctnneAt) CníosT). 

31 t)o ctoinn Á*óAirfi 51*0 é as conné-AT) 
cné-AccA Au ótnnn- — ní óe^g -dn cóin— 
is í pÁis T)o cÁc óns conAiii 

Át ATi ÓÁ1S mAt> T)oni^in tdóió. 

32 A 1:111 n-AC AX>A^m a ccama, 
ceitc An tiitc ní neAT) bim T)ti 

— péAé xMi conp <A-cÁ ’n-A c>aisiV) — 
t’otc -All tÁ T)0 CXMSI5 CÚ. 

33 A nosn-óiT) ne iniéc nA cnoiée 
cneAT) <A nieic ipA nióiT)e xí< nini; 

■puAin T)o rhxxncnx^ is í 'n-A i:oc-áin 
T)í n<An ^AtZA soéAin sin. 

34 X)o íoc An 5ctiiT) T)o éion ^aX)a 
oiT)ne T)é T)o Tjnit -a cíoé; 

iiús A Dtnnie x^-cÁ '’Sa cAinnieAS^ 
ntnnn-ne xmi tÁ as -AiniteAS^ ^ fíoé. íoc. 

35 A ITlíéít, A liiAoin Ar\ Dúitini, 

TDÍot mo ée^iiA iiÁ ctnn T)Íoc; 

ó ZA01 An mo S5ÁC iT) S51-AC pAin^e^n 
is cnÁc m’'j:i^éj -Ain^e-At, T)’íoc. 

íoc. 


31 ^ t» b (jP C c 

VeAngAt 05 iriAC A11 t)AlRt) ccc. 

1 1 0111*0 A pÁc ^5 tein^ ^n Coini'óe-A'ó 
CÚ1S A lix^*ó-Anc^ ptiAin sí ; 

ní C15 tÁ n^é iomT)A lixt*óóAn 
mÁs 'oiom'óA cÁ -^n -A*ónx\t) í. 

2 túisipe^án n.An toc a ^irhte-AS, 

Ar\ c-xMngeAt T)o b’Áitne 511 é, 

T)o ctntt mo-ntiAn i:ein5 ón AcAin; 
níon ceit^ tiA*ó ^ai) fAtAm é. 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


’oiogtviim ’OÁHA 


95 


te túisipeAR tÁ tiA 'oe-áJtA 

-An T>e-Acrfi-áX) ont) -án -áoi a ^ce-át^ 

T)o ctnne-A'ó mon-tiá^n i n1pne-dnn, 
bntn'óedn pti-An n-d nT)nicteánn 11*0 edn^. 
T)o cnn AnmA 1 n-Áic ^dc -Aingit 
T)-án im'óig ó onóne T)é 
T)o smtiAinci$ sonn T)eitb -dn T)tiine 
pei'óm ten com dn cntnnne cé. 
tlí liiondnn is -Ain^te .dn tiáóAin 
0ábá is Á'ódm — xtnb-A -An bn.di'ó; 

T)0 cnnttiig sin iat) nen-oite 
ní tiAT) T)Á tig oite nAit). 

50 'hditge.dnn cdn éis d nT)édncd 
dn T)ids-sdin T)dn 'ódit d tdit 
5én ctdnn 'píne idT) T)on dinT)níg 
T)o-níne sidT) pdinbníg din. 

1 bpdnntds nd mbitedt) T)Cointedc 
ciomnd Cníosc níon éomtntt sidt); 
T)o-nidT) Cdit5 dbtd nd bditne 
mding cdmnd T)dn b’ ditne idT). 

A5 sin dn T)dnd -pdt -pein^e 
ptidin cijednnd nd ocní sttidg 
'pogdit cntidis nd cndoibe concnd 
T)doine 1 njtidis obtd tidt). 

CédT^pdt p'ein^e ptidin ó tosdig' 
cnút nd n-dingedt — dnbd dn cdtt; 
dn T)dnd pdt coitt nd cÁndt) 
dn cdc T)0 coitt Á’ódm dnn. 

An cneds pdt dg pein^ dn T)tiitim 
T)o t)oinc Cdi-in — cneiT)im stit) — 
ptnt d bndtdn te cndirh Cdtriditt 
bdtdt) gndit) dn drhditt ÚT). 

T)o ttntt Tldoi -pós -pein^ dn Atdn 
ón dinc dn cdn tdini^ sé 
cti5 d tiit) T)on 'píon T)o b’ndiste; 
níon t)íot nnin dn tidin-se é. 

T)’pondnn idn nT)ot 1 nT)eoit) ITldoise 
sdii ITInin Utidit) nd nóiTiedt) n^tds, 
níon tnitt sé -potdit) ^dn dt)bdn; 
no$diríi T)é T)o bdt)ndt) ds. 


9(3 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


tllOgUlllH t)Át1A 


j-Ati 'Ltt-Ag An A te-Ab-Ait) cé-ási:-á, 

5-dn ctnrhne An a cnn i n-n-dij, 

5dn bdbnd dn *óiomt)d nd *oeit5e, 
iomt)d 'odmnd -pem^e 'pndin. 

Ó síot At)dim *o’dt)bdn -pein^e 
ní lidinédmcdin d n-tidin sé 
dinedrh 50 noedc dn dn ‘otntte ; 
bnedt nd b-pdit)edt) tnte é. 

T^ednj dn Coimt)edt) cnédT) -pdn ctnttsedm? 
015 ttdt)d te bincinn soinb 
snt *oo-cndit) 1 ^ctí 'OÁ cneds$oin 
5dc ní *od b-ptidin 'o’edsbdit) oinn. 

IDnin is Cdtdrh un^ ’OÁ corhgdot 
’s dn cninc ndorh*ód ’s 5dc ní d*o-cid*o ; 
dc*o 51*0 pndn beiniT) d bni*óe 
*oo-$eibi'o nd*ó nite id’o. 

TTnit d cnoi*óe d^ns cnn d *óednndnn 
’s ’oedtb d dijte — dnbd dn bndi'ó' — 

’s d teds 5nÁi*ó [’s d sío*ó] •pd sédtd 
’oo *óÁit *oo síot Cdbd ndi*ó. 
ílí *odn *ouoinbednc ’oo tnidt oite 
*oo •pntnin^ Cníosc — cnndi’ó dn s*odin — 
d Stiin idn’ocdbdinc d toite ; 
ndgninc ’oo tnig m’oine din. 

Tlí *odn ^cnn 1 ^cdncdin nÁrhd*o 
’oo nocc dn Coim*óe d cneds bni*ó ; 
ní ndibe d toit dn cí dn n*oed5td 
ní 'poit ní ndc *oednnd *óninn. 

T)o s^doit dn cnéd*o ndn tnéd’o ceinít 
ó co*óndc nd cnince tdtt 
d *óÁ tdirh ^nn tedt *oÁ n^dbÁit ; 
bnedt bÁi*ó ní bd •pdtÁin dnn. 

T)Á cndoib eotdis *o’'pios dn níci’ó 
nóib, d ‘óeibtédnd T)é bí, 

’oo sjdoit d *óÁ níojbdis norhnib 
’odoib nín *óío5ndis 'potnig í. 

'Lncc dn 'ped'ómd 1 n-dm nd tied^td 
dn nd bdn’Odib éingeds sid’o; 
ní ndn coitt dn d ctoinn lonmnin 
1 mbdnn cnoinn ’oo longnin id*o. 


I 


T)io$Uii in T)ÁnA 


97 


23 *Oo ót^on -án Coimt)e óeAiin T)ninn-ne 
[\)a] T)iAn ^ pÁis — puT)<An tinn ; 

T)o fr-Aom -An tiirit-A tdo t)ti5pe^T) 
cuAot) ónmnA te sinteAn sinn. 

24 ri^ 'pt-Aite eite ^óT) tl^n tTlnine 
mitse connA óte-Aócxí.iT) so; 

ní cn5 pn-Ac 50 x>eAnX) X)Á T)ÁiteAm 
51^0 cnAó se-Ant) t)o T)ÁiteAT) X)ó. 

25 X)o íoc nA tiotc-A T)o-nónsAm 
ní nA 5tóine — ^501 nc An sT)Ain; 
pn^in A gnin cne nitte -dn ndódin 
T)o tnig cnnime dn n-ndtdig din. 

26 gniT^im tnds bdinóednn nd ml)dnó$ 

•pdm bneit is-cedó t)o toit X)é 
dóT) 51*0 iomT)d cedts im ónoitie; 
bioT:)t)d T)o tednb tTloine mé. 

27 gndis 50 scninre dn óoin ndó sedóndim 
snnt dn ÓÍ5 ós óionn d bnnig 

T)Á T)cí cnite 1 n-dt dn oócd 
dn s^Át ttlnine is T)otCd 'óninn. 

28 Sí ’n-d mdtdin is ’n-d mdigDin 
tttnine bniD nd mbdódtt bpionn 
pdgdt) síot X)Arh cdn mo Doiméin 

50 ndb -pdn scíoó noinéiT) niom. 1omT:)d 

29 A5 Dnsdóc Diom'ód’ó dn T)nitim' 

5dó Díomds DÁ nDednnd sionn 
ed^dt “pd-níon 50 mbd ndgdinc; 
bíoT) pedDdn tdbdinc tiom. 

tomDd. 


32 

1 tom'ód pedn sninse dg Sdn tTldinJnédg 
d mninncin do médDnis sí ; 

Didttdit) ne 5dc “pedn x>Á bf djdnn ; 
bedn ■pidT^dig nd n-dndm bí. 

G 


08 


T)10J:U11111 X)ÁnA 


2 t)’éis ^ is -pe-áiRn x>o éAog-At 

xMi te-áii T)án ceisT) cos^ áti tiitc; 
’ri-á beácáit) níon beán ne siinige 
beán 1 nT)eáCáit) ctnirine á ctnnp. 

3 1s é ás cioncác nis án ^cnniánn 

• — cotncnoni n-dmn ní •pdgdnn sí — 
áti 'pedti te nointcdn d ‘óéinedni; 
bedn ndc T)intcát) éin'pedn bí. 

4 Ati tÁ ds cnrhdin tiom mo toccd 
dn teds m’dnmd is dnn X)o bidc; 
is í dn snmge ne Sdn íTláingnéá^ 
cnimne T)ám dn dinmédT) m’'piác. 

5 ’^nAx) cdtnise T)o cdob cnmdinn 
cnédT) dn pÁc ndc pnige sí? 
bedn ndc cng nÁine T)Á ndomcdcc 
nng bÁine dn ^dc dontocc lií. 

6 11Í bion^ndT) 5omáT) í dn bdnóg 
T)0 bédndt) ’o’pedn dnnsdcc tÁn 
bedn T)o bd ctiibT)e mdn céite 
[t)on] pedn sninge ds ^éine gnÁt). 

7 Sedtb nd bnmtoccd ó dois teinib 
50 tÁ dti bÁis níon bednát) t)í ; 

T)0 cedngdit síoc ne médT) mednmdn 
T)íoc "^o bédg ndc ^oeánndt) ^óí. 

8 t)eán T)Á nÁini;5 1^05 a dnmd 

• át)bán T)on dtnm T)o nÁt) nid 
A méAT) T)o n’iAic ’^oo-ní An néA.mAnn 
niAic 5AC ní t)Á nTéAnAtin T)ia. 

9 t)Á béis is iomt)A ’n-A beACAit) 

— 5Á beA^ ntnce T)’At>bAn gnÁit)' — 
ctoc tíoJniAn aii AnniA nASAit 
míonbAt CAntA 1 gcUiASAib CÁ15. 

10 A "Óé, ní tieACAit) ic AjAit) 

51011 5tin eot T)í T)iit iT) 5An; 
snt T)o cneiT) aii 05 ic Ainm-se 
món T)o tei5 cAinse [t)á] CAt. 

11 . Int nocAn •pnAtn An An ^cneiTeAm ■ 

Ati céAT)cniT) 5nn caic T)á né; 

T)’élS A bA1ST)e "00 bAOI A nÁitiA 
1 n^AisTe A5 miiAoi t)ÁtA t)é. 


1 J 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


T)io$tiiim t)Ári,A 


99 


C0S5 [mo] nx^ifiAt) nxMSjim mnne 
ós í noime a ónAit); 
ní céiT) AK pe-At) iAt)Ait) m’'p-Ati)nx\ 
pexMT piAt)m5. Aii -AíimA n-Aim. 

1s móit)e cvnnim 1 ^comnÁt) 

<*\n comnx\5 nen [cAitis] T)tns; 
iDHxMn nem pnncocc somAt) nsA 
A *óocn^cc pnxMn cn-SA a cíis. 

1tÁ tei5 eAonom is m’pe-An 005^1*0; 

'oo ótAoi*óis cexMi-A' — cnom An cU'i, 
lomcnin xí^-nís 01 ne m’,Anmx\ — 

'oís noime ne 'oc-dntA cn. 

T)on cnomt)Áim cÁini^ d lilpednn 
'OÁ din^edt 'oo b’i 00 cnix) 

T)o C01S5 cn dn-don dn T>Á din^edt 
cdoó nn ^omdt) Tidin^edn T)niT). 

].'einnT)e bedn T)o óedt) tÁiT)in 
tÁm cdndT) con^ndin té; 
níon pédT) iiÁmd cedcc neT) cneise 
cdn nednc tÁmd T)eise T)é. 
t)neic nd ctoinne is cedn [t)o] n‘u\ncnd 
— móiT)e ds T)edCdin T)édndm conc — 
iidc bí T)o bedii pÁince 1 bpuMidil) 
dcc pedt) stÁince T)’u\nndit) onc. 

Ón n*u\ic T)o cionnsgdiii au ocosdc 

111 cnoij dn 5cnt T)o-cndit) sí 

sedtb nd n^nÁs nó ^nn gtdc Hldingnéd^; 

sldc ds iidn pÁs dingéd^ í. 

UnÁi5 dn d T)Ciomsdi5cedn cnndsdc, 
cndnn condit) ndc céiT) 1 iiT^íos^, 
bedn T)o tndit)ex\t) pd pedn nite, 
bedii ten pndigedt) cnoit)e CníosT). 

‘Oo bí d5 pedn T)á pedndib sninje 
sednc T)on Ó15 — ^^Á biu\iste mot)? 
iomt)d tíon T)o binntedt) ninne 
ingedn níog T)dn cnnime d cot. 
xXn 5nÁt) dn T)cns cng oom bdnóig 
bn.dc dn d bÁitte dn ndin nn^ 

T)o bí 5Á éoimédT) ’n-d cnoit)e 
T)i dn noimédT) [d] coite 0115. 


lOO 


'oio$tviini -oAriA 


22 t)’'pion noó-dn lonpi-At) a c^ntAm 
c^ot <A mÁlA, mín <á un<Aig; 

T>e^Tin<A ,A tÁirhe aót: a tÁtri oite 
ctÁn ‘oo b’Áitne snoitie s-Ain. 

23 An -dn mt)é<At *0UAn<A uti^ pé-Ac-At), 

.^n potc c<As t)o-óonn,Ainc tiAt); 
níon tnióe ó-AOnA ’oÁ ónit)e 
'onióe A li-AónA is ^ite <<\ ^nuAt>. 

24 Anns-Aóc n<dn nnns-A <d cdite-dm 
’OÁ cntic <dn T)Cos-dó cti^ sé; 

cn5 gnÁt) ’ooó.dicme *oÁ ‘oeigméin 
tÁm óoc-dijce ’oeiótéin T)é. 

25 1s motd’ó dn ditne d ndigte 
dn ingedn ndn péd’o ‘oo ótó’ó 

d óni’óe dn n-d óon dn meisge 
dn son ’oige eisoe ’o’ót. 

26 t)nedt 5ion 50 mbeinte te d pdicsin 
111 potdin 50 óptiige sí 

^nd’ó 5dó éinpin dn d Inidiste; 
tdii ‘oo tnéi’óit) tidiste ní. 

27 tlíon tdódin ón td 00 motdij 
teis dn mdi5‘oin ’odn mó d toit 
dóc ptii^te ’oo óío’ó [’od] mbo^d’ó ; 
stiin^e dn níoj dn liobd’ó din. 

28 [. 

] ní ndibe d cion 
-bedn noódn bedn ds d nidjdit 
bedn ten sednb d bidnndi’ó ’o’pion. 

29 [. . .] t)id ’Od 'octis mdstd 
d midn dn ^ctít ’oo ótiin sé 

50 noibe tdn [’o’ptidt] *oon in^in ; 

^nd’ó is [ttidt] ’oo im’óig bé. 

30 An tidin ’oo [d^ditt] d bnidtnd 
’oo bí dn bdojdt d5 ’onti’o nid 
dii cé [dn dn] cnéised’ó d nÁmd 
^tinb é d céi’opedn ’odtd T)id. 

31 An ssiííinse [ds ceo] ’Od ’ocu^ putdn^ 
ní pníot té ó ttióc d pidn 

dóc 5tin géine d ^dtdn eite 
^dnd’ó péine neime nidm. 


'oio$ttiiin ’OÁriA 


101 


32 ptllgteAC [’OA-r] ’T1--d cnéAóctnt) 

CÍ05 onom ^n onÁc ’oo sjtn'n 
n^n tnit a té-át éné-dóc d cottd 
mtnn cédóc d T)édn onnd ’o’ptiit. 

33 Uti^d’ó pidn unom ’oo tdot) pndócd 
dn injedn 05 ndn 05 nós 

te titns^e pndn ’óí pd ’óeined’ó 
is í 1 n^tidt ceined’ó dn ’ocós. 

34 [An ^ond’ó] ^tin óedn *od bnÁgdi’o 
dn óedcd cdtt níon cnéi^ sí ; 

’oo midn dn óÁis ’oo ódoi dn tlldinjnéd^ 
ndn ótdoi pÁis ’OÁ dinrhéd’o í. 

35 [. . .]mÁit po$dncd dn óinn-se 
cdndi’o nd lióige is ed’ó óí’o; 

d mdic 5tin motd’ó te d nÁrhdi’o 
’oo cond’ó iridic cÁntn^ cní’o 

36 Cni5 míte pedn pd 0111115 cnei’onii 
’oo ótiin dn Ó5 — níon pei’óm ’oíos^; 
ptidin ’n-d tidondn ’o’ntc dn pobdit 
5tin sdond’ó tnóc co^di’ó Cníos’o. 

37 [ ] ní ’óteisinn 

mo ’óÁn motcd is mé ’n-d 5iott; 

sí ne n-éd5 ’oo ótnirine dn ótimdinn 
néd’o stnnge ónmdim ’oÁ cionn. 

38 iTlo gtii’óe 50 n^édód si-se 
is í ctn^sin 1 ’ocú pdoi ; 

bn’ó dnÁin pd ’óeined’ó ’ódrh-sd 
’oeijpedn ’o’fdJÁit mdstd ón rhndoi. 

39 ’Oo gedtt cn d cdbdinc ’OÁ cdin’oió 
ctin tinn pd teigeds dn n-otc; 

ní ’ontcd, d ní, cdn dn nidgdit, 

5dó 111 ds rhotcd ’o’idnndi’ó onc. 

40 S^doitcedn [. . . ’oÁ ssédtdió] mitse 
te méd’o dn gnÁi’ó *oo-5eit) sí 

midn te d pedn d n-ót ’n-d n-éinoij; 
dn óg ni bedn éinpin í. 


lom’ód. 


102 


’OIOjUlHll T)Á1U\ 

33 


'SopiA^X) mAC t)niAin'mAC x\n tDAmt) 
ccr:. 

1 tÁi1i iii'oiti 1111 tionnspMiii, <d tníonóiX); 
cneonnig nio ‘Le^s *0xMti-sA, xt t)é; 
cieAcu^iiii Áiiiniit An nit ntiíoiiixtoin 
sT)nin 50 n-Á^nin^ iiiío*óxtoin 111 é. 

2 t3iiiu ^s téin nio te^s is m’xMiiite^s, 
e-A’onx.íin 111’ioniniiitt n-áiin ^n t’iocu, 
oibnig 1111 be-ánu-dib, bí im cni*óe, 
iieánunig, a ní nime, 1111 nionc. 

3 Uti-s-d tio bnis [b-Ás -án .áin'oníog] 
sán inme óéá’oná is utí uÁ; 

■pionnám sgiát *oo ctniiácu gceánnsá 
[ctiát] nem tinocu teám-sá áti tá. 

táiii . 


34 

1 [máin. . .] ctiiigiiáiii tem cáin’oib 
cábáin tiáim ní iágánn siá’o; 
món ’ouáob á ngábáU) gá ngáotuáib 
cáon cánáT) án áonuáit láU). 

2 tlntisá á áitne án m’-peán cogáit) 
á gcáin’oeás nác cábáin gánn ; 

51*0 ciá te ^cántáin ná cánái*o 
siá iiá áii cántáin ánáiT) ánn. 

3 Ueánc ágáiii 1 ii-áiii áii ctinnuáis 
án óionn án báis 51*0 ánt) lii’tiáitt, 
t)ám t)íon áóu combái*ó ná ^cánát); 
5111011*1 pottáni 111 •págá’o tiáim. 

4 T)o tágás 111 án óáin’oe cnoitie 

án óionn m’á^ná- — ^ní biút 5ánn — 
T)á óeátná.n nó á uní náó unéi^eáb 
neáitiótin *oá T)Uí án u-éi^eán ánn 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

19 

14 


T)ioSltirm x)ÁnA 103 

T)oin fion co^^iT) is ctiis -p-dicóis 
5it) iomT)A im óiotin cimncds Tioinó 
dn X)A seisedti ne ritióc n-di§nis 
sei-sedn ’s d tnóc dimtis oinn. 
giT) iomT)d norhdm bednn bdogAit 
‘oom bneic stids ní stige gdnn 
■ — is é dn c-nit 50 nedm 00 noócdó) — 
cnitín is -pedn is oócdn dnn. 

Ttióc edT)nÁnd 'peinge dn dinT^niog, 
int píne ds d bptnt dn nT)ói55 
mogdtt 5éd5 ndó ctnfidns ^cdbnd, 

T)d nbdtt T)éd5 dbtd óin. 

T)o bndiceds 50 n mo^dt mitis, 
midn 5dó neió T)o-óin ’n-d óntids, 

X)Á óói^edn [’s] X)Á óndoi sdn ónobtnn^ 
is s^doi óis-pedn cogdim ctids. 
giT) éigedn T)Áió T)tit T)om ótimT)dó 
cóin ctin^ndm ds tid sd tid; 
món ní X)Á nedmcdit T)o-ním-se 
cní cedcndin ds Tíste T)id. 

T)o tedndT)dn ton^ d n-dcdn, 

T)’éis A t)Áis nín óeA^ a ngnÁT); 
mo^At ctimnA An X)Á ónó TéA^-SA 
timtA T)ó nÁ An cnéAT)-SA 1 T)cÁm. 

11Í 'péA’ocAn tiAó 'pionnpAT) mi-se 
• — minic 'péAócAn í X)Á boin^^ — 

T)Á ónó T)éA5 T)’iomptiit) tia ntimtA; 
p'ionncAin An géA^ ótimnA 1 ^coitt. 

An pAT) T)o t)ÁT)An ’n-A mbeACAiT) 
bniAcnA ATi s^mopcnin T)o S5A5 siat) 
iiA sé óúptA pA CAoin pneA^nA; 
bnAoin T)núóT)A iia lieA^nA iat). 

CúicéA^cAn 1 11 -Am An n-Aignis 
' — AnriAín 'puAinseAT) CAom btiT) ceo — 

[ón] éinpeAn TéAg pÁince is peATiAn 
An bpÁinc-ne a TfiéAT) teA^An teo. 

An bpÁs cníom T)o conAT) m’AinttnAn 
iomt)A pnéAm as a bpuit HéA^ 

A nT)ut 1 seitb m’AnmA T)’'potcA’é 
CAtmA An teiT)m ^Á t)occAn T)éA5. 


104 


T)io5Unin t)Án.A 


15 xXn n-imteAóc *oÁ n-oi’oe rhnince 
mo5-At cnmn^ An x>Á cnó ’óé^^ 

*oo Uon ceo [cnm^*ó] ’onine, 
r\An [pn’ó^n] teo nite a n-é^A^. 

16 An n-An<ámxMn niie i n-éincig 
’oo ó’i á n-onóná ’Oán Ján stóin 
• — á ’ocoinse pá cnttiá óoirhte — 
soittse án n’ontá i n’ooinóe ’óóió. 

17 ’OÁ ópnás^tá’ó ás á n-áicneió lá’ócá 
’o’éis á n-átán — is int píon — 

Cáini5 án Spioná’o Tláom neám’óá 
lonát) sáon 50 n’oeánná ’óíoó. 

18 Uáinig ^ns án ceáj’óáis n’onncá 
án ’oeáórhá’ó tá ’OÁ táió bnóin 

án Spioná’o Tláorh 1 ’ocáinm teineá’ó; 
sáon áii snái’óm pá ’óeineá’ó ’óóió. 

19 ’Oo poittsij T)iá sán ’onit ceineá’ó 
ceánjcá án ’oorháin ’oóió ’n-á niot; 
pin sin ján ’ooSnnin^ á n’oéánrhá 
pin ^án pogtnim béántá án óiot. 

20 A n-eáócná nín óU’óóán ^náise; 
gnÁs á n-eágná ás tiá sá tiá; 

án ’oeájs^ot nín tnéá’o ^án ceán^tá 
’OÁ eásbot ’oéág ’oeánbtá ó "Óiá. 

21 poittsigteán ’óóit) ’ont ’oÁ ’oceágáss 
ná cní nánná- — ^ní nián gánn ; 

mán bn ’on s^áoiteá’ó án ssniopcnin 
áoinpeán nn nín b’ioncnni’ó ánn. 

22 ’Oo cnineá’ó teo pá óning cnei’orhe 
ná ceátná cniáin ’oo tog mé 

• — óáin’oe bn’ó beinte á bni’óe — 
ceitne báin’oe án ónninne óé. 

23 tlí tÁinig án ’oceáóc ’OÁ ’ocnnás 
— cnomá á n’ooóáin ní ’oÁit gánii' — ■ 
éinpeán ’óíob ^án eás^án ’o’fágÁit 
’oíot ná n-eásbát ’o’ánÁin ánn. 

24 'Ciomsáiji’o cimóeátt ná bóije 
ne bnóc a bÁis — ní beánc óté' — 
á ’OÁ ’óátcá ’óéág 1 n-áoinpeáóc 

’n-á ’ocnéá’o sságtá ó ’ónáoi’óeáóc X)é, 


T)10SUlltll T)Á11A 


105 


26 A T)ce-A5tri4it is-ti^ i ri--Aoinpex^cc 
T)’éis ^ n-e-AccnA ó cín T)o tín 
— ^ní n^ióe sn^iTim as sia ar itlnine — 
^xMt^m ó tÍiA An 5^c nT)nine T)íó. 

26 stn lomttis^ viA tióije 
tnjex^n Utctm li^nT) nós 
T)tit T)í ó JtiÁs 5tis n^ ^nÁSA^X) 

’s í ^An óÁs ón t)Ás-s<Ain óós. 

27 Cs étonn a ctnnp' — cótn -a cneiT)e-ám — 
ní óti,At.A ctn-As nín ctnn snit 

-A 5ctos T)o óeot óg is AingeAt 
■ — eot AS tón T)o T)-Ain5ex^n T)ninn. 

28 lAnnAim au éiningin 1-Aiéim 

A ritiéc A ^AOlt ’n-A gAOt gAn 
1 n--AnÁin Ati x>Á peAn T)éA5-SAin 
SeAt Tl’p-AgÁlt T)Á T)é-A5SAin T)Am. 

29 x\n impiT)e -An T)Á feAn TiéA^-sA 
T)o T^íon cÁié CAn ce-Ann -a toéc 
T)o-ní A mtiime a^us a mÁcAin 
ní -As tntte nÁ An bnÁt-Ain óoéc. 

30 Seot mo tnin^e ne iméc n-Anp^iT) 

— iomT)A stige T)on cig tviAS — 
nÁ teAgAT) sé mtmA^ seotpAm 
peAT)An is é An seotén-Ann stiAS. 

31 tlAiT)e nó go ópAgAn poncoéc 
— ipAX>A X>Am 1 n-eAsó-AiT) eoit- — 
ní géAÓA mé An cnmA corhA 
51*0 é ctinnA otA Ooin. 

5^ gctiine ComÁs tÁm tinn-ne 
1 tó An ÓÁ1S- — bnT) [cAéAn ce]^ — 
tÁm 1 T)CAoó T)é mAn T)o tteAgcnin 
AS An sAon sé a T!)eACAin T)e. 

33 pxí^nn-tAtón Agtis U-A-úétis 

mo conn 'peinge- — ní gníoiti gAnn — 
AinT)niAs mtinA éAónA ó énoiTie 
CAntA An T)AigT)iAs oite Ann. 

34 T3om sAonAt) am pein^, a Íosa, 

Aéc 0oin Pntiinne as ónÁtAin TtAoió 
ní rhAn cnéAn as mó go ITltiine 

SAn SéAm nó [a] T)ó -An 501 ne gAoit. 


106 


‘OÁTIA 


35 Suit)1S5éAt 1S e-ASt)At OnR*Ó1l-AlC 
51 1) é tri-ACA tiAn tfiAot st)-áin 
ZAíilÁ *óó gtóin 'oÁ 

^5 só T)Á óóin A^Am Ain. 


35 

peAU$At 05 rtlAC Ari ttAIUX) ccc 

1 rriAiRj tteitieAS ■oíogA ■oÁ ■óeoin 
niAin^ tnéi^e-As ceAj An gnÁitóeoit 
AM tneió n’ooiómn nT)iAmAin n'omt) 
50 ó-poininn •piAttmg tiAcmAin. 

2 An comAoncA T)eióté^n n'onó 
mxí^in^ cnéi^eAS ce-AjtAó ^tómn^n; 
^n '0Í05A noóAn í as -peAnn; 

ní cníonnxx ^n cí nAó cnigeAnn. 

3 UtiAs ^-cÁ ce^ó iM soittse 
cíos ^-cÁ — ctMn síoncoinnse — 
ceAó ei5neA*óCA -^n *oiAt3Ait *óoinó 
seinte^bcA ■pixxttAiJ lopoinn. 

^ Uíos A-cÁ ^n cni-Ac as meASA 
cn^s -A-cÁ — cti^n -Aoióne^sA — 

An -ptAicfeAn ós n-A -pinió 
n^n c^iceA*ó ’s nt\ó cxMtpi*óin. 

5 Oos <d-cÁ An cni-dt is 'oonÓÁ^ 
ctiAs A-zÁ — ctiAn neAítionónA' — 

An Coimt)e 'oo ónnttng mé 
oi'óne sntAin nA soittse. 

6 'ptAitemtm^s 5^11 p'oinóeAnn ^in 
tíos ^-cÁ -An cni-dt nen *óeAttii5; 
ctiAS c-AntA An cniAt nAn ctiT:)A*ó 
S'S^At 5AÓ AnmA *o’AnA5At. 

7 ttí An A 'OCÁ C05A 'OeAtÓA 
ctiAS A-cÁ ’n-A tigeAnnA; 

cíos CAntA Aii cniAt 50 n-Ainim; 
tlAÓ A A*Ót)A *o’ionnsAigi*ó. 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

i7 


T)ioSttiim x)6r\A 


107 


ITUins únéi^e-As An úniAt rtA toóc 
At-Ain 11 A n-iiite ^cnrfi-Aóc 
ní ’^Ati ^ontoóc, ní íia ne-dnn 
•00 X)í CAoónoóc im timóeAtt. 
irixMns ten se-Aón-A*ó sAi*ót3ne-As jnÁs 
An tneiX) Doióc i mbí *oótÁs; 
ní cníonn-d con An pobnit 
X)o t)ío5A t)e-AntA5^i*ó. 

50 nt)íbnin óm incinn é 
-Aii cí As '011 ibe 114 411 '0111 bné; 
cne toinnse 50 'ocí im ónoi'óe 
ní n4 soittse sntoine. 

X)eit bitbeo ^i'ó bé ten Áit 
'OÁ t)cnéi 504*0 níon tii4n conÁig 
5nÁs 4s tíonm4ine nÁ 411 tnib 
4n bÁs síon'óin'óe siitnin. 

Se4ón4 íos4 4n l'pne^nn f?ii4n 
m4t4inc gninc *o4n g^n *oiombii;*ó 
4n 0151*0 'píne is í soin; 
níge ní bí 45 4 010*0041*0. 
gitte 4s mó 'o’inme 4511S 'o’'piiit 
bi4i*ó ’n-4 tnoió ó sin sii4s-4in 
mÁs é 4s ní 4n 411 C4tm4in cninm 
'oÁ X)zí 50 Ii4*ób4i*ó lop'nninn. 

An oé bíos ó tig 50 0015 
mÁ tém '0011 0045*041 s gtóntfMin 
bí*ó -^4 onóin ó sein sii4s;. 

'oo-geib conóin ón Ó05114S. 

Sine4*ó ITliiine 4n 4 m4c *óit 
m’ punooóc 1 n-4imsin m’éi^in; 
o^n m’otc síon iiÁ sé4n4*ó sionn 
'oom 'óíon '0é4n4'ó 4 'óíóiott. 

50 n4b te4m 1 tó 4n ngÁb^i'ó 
tío5 tógm^n sít se4nA'ó4im 
ITIinne gtónm^n 5045 ós pio*ó 
sé4*o n4 n-ó5b4n ’s 114 n-4in5e4t. 
fTios 4 ^05*04004 45 54Ó 4on 
010*0 -^04^*04 C4n triéi'o mo tfiíot4om 
‘oom t4i5T)e4*ó 'oon 015 t4tt-4in 
m4i5De4n ’oit ’oo *óe4nb4m4in. m^in^. 


108 


T)io$ltnni x)SnA 


18 pe-A’o-án ’ooinseoin ’oúin nitfie, 
te-AnnÁn n-á n-ój n-Ain5lit)e, 
c^nx^ n^ n-doni A-n,dtt--áin, 
s-don Ar\ n-AjA nns-Ani-ám, 

ÍTlAins, 


36 

AtAinne iriAC eo$Ain ccc. 

1 inAIRg ’OAR COmpÁnxiC AH COtATHI, 

cum-ánn “p-dtts-A ní -pu-At té ; 

^uAis t-Att A cionc-A 'p-Am’ Com-Ain, 
docp-d AYV\ óus otri-Ain é. 

2 'pu-át m’xíinm-á is -Annsxíióc mo óott-A 
connnAt) me-Attu-á m-áin^ T)o-ní ; 
mé ’OÁ uoit con^ó-Ait) -An óotAnn 
■pogt-Anó m-An soin on-Am í. 

3 5^0 ^nÁT) ni-Am ’oÁ uaxas ’oi-se 
níon ‘óíot uinne An •puAt r\A bpmn ; 
T)o pitt mo 5nÁ*ó ’n-A 'pu-át on^m 
tÁn ’oom -pu-At Ar\ óot-Ann óni-At). 

4 ílí *oíot ce-AnA Ar\ óot-Ann me-áót-áó 
51*0 món ^n coit tu^-As *oí ; 
minic n^^ó óu-aii cníoó -a cumAinn 
ní pníot -aóT) pu-An um-Ainn í. 

5 tón ’oom te-A^-As^ ^é uÁim Aimjtic 

1 n--dm Ar\ óÁis — is óe-Anu ónu-ái*ó — 
r\A nuitc 1 *oueine 5-A *ouéA5-d*ó, 
r\A cuinp eite ’o’pé.AgA’ó uAim. 

6 Tle riuóu Ar\ óÁiS' — is bne-At c-dnc-dn — 
Ar\ ct-Aoótó*ó unu-Ag ti5 ’oon gné ; 

Ar\ conp An [ó-átó-A] r\A nu-dige 
otc Ar\ ’o-Atrm-A u-áitte é. 

7 T)o-óím Ar\ óé-At *oe-dn5 An n’ouó-A’ó 

’s Ar\ *oé-A*o ó-Aitce ’n--A cnÁiiri sonm, 
mo toit ní ■puige-ám ón uAó-An, 
ní óuine-Ann soin u-AniAn onm. 


’oiogUiiin T)AnA 


109 


TiÁ súite 1 n-^imsin aii éA-^A 
A'ón-AU bioT!)5tA m<An OUs sia*o 
— 5Á heA^ 'onnn ón níg m-An nAóAt) — 

'oo-óím cnt An a^ax> ^ax>. 

A JnÁt) péin is xnmte^s mUnmA 
ós éi^eAn T)tiinn 'ont ós Aint) 

■pnAin Ar\ óoUnn cni*o n^ *oeise ; 
nom<Att *oo cni5 mei-se m-Ain^. 

ÍTI-Aing. 


37 

5O|:t:uAi’0 pionii 0 ’OÁtAi^ ccc. 

1 triAins rhe-átt-AS mninn At\ cs-AogAit 
^ex^nn óíos bn-Ai*ó a trión^onxMg ; 
mAin^ n^Aó noó-áorh^in é áin 

ne né án ’onoósáogáit T)eácnái5. 

2 |:táiteárhnás món án mninn mbi^, 
beátá síon án seát n^áiniT), 
cnéigeán T)é is ’oiombnáit) án T)Áit 
án né nT)ioml)náin án ’oomnÁin. 

3 Sóg ná soónáiT)e neámt)á 
á-cÁ tnás mnn T^ci^eánná, 

5áó só*ó -pá nim seáóá sáin 
is beátá fin 1 n-nárháit). 

4 A ‘óáoine ’OÁ n’oÁitceán nát 
teis náó óeá^ méáT) á meá’ónáó 
óán só*ó is nime ás tón tió 
gán só’ó ás nitte T)’’páicsin. 

6 T)Á ’óeánóá’ó sin ág so s^éát 
óeáiiás nis T)o néin -pínéán 
— sgéát é ónát) loncnin neárh — 

51*0 bé s5niot)cnin ón s^áoiteát). 

6 t)eán connáó cnán t)noi*oe 
T)o t)í 1 bpníosnn peánnái*oe ; 
beánán *oo óeáT) T)é ná nT)nt 
té teánát) beá^ sán óníosnn. 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


T)ioSUiim T)^tu\ 

An ti-A tiReit T)o t)í An mACx5.rft 
“pÁs mA^ -^Ac t)poótACÁn 
T)Á fiA’onAit) mAK t)iiT) eAt> ’ónn 
seAiT)o ótiA’ónxMt!) 1 mtitiíosún. 

An inJeAn T)’f^5Áit ti)iioiT)e 
me>ánmA ^n teinó níoti tii§xM-T)e 
’s í T)Á néiti 5é T)o ó-áoi 1 mbn-AiT) 
m-dn mnx^ot ^An péin ^An peAntiAMT)* 
T)o soittse An tAoi níon téin ’óóió 
ACT) A t)pAicT)ís — pÁc T)obnóin — 

T)o T)ntiim io*óAn An acaiT) 
cné ioiiaT) tintt CAnACAin. 

Ulnn n-oncnA níon ó’ionAnn T)Át 
T)Á mÁCAin is T)on niACÁm ; 

T)o AcntnJ T)eAtt) T)á T)neic 51 1 
is Ait teAnt) óneic óisij. 

An teAnó T)Á oiteAinAin Ann 
T)o b’ peinn-T)e Aige a ptitAii^ ; 
níon téin oon óAnncAis 05 tin 
iiAnt) póT) pAnncAis aii pníosiin. 
Sei-seAn bneic niut^ neAbnAiT) 
si-se A5 T)tit An T)oimeAnnuMn , 
mAing cnÁ iiac ciobnAt) OÁ aoit) 
lonnAm iu\ mnÁ is a nuACAoim. 

An bpAicsin "oéAii ne oneic ngit 
nÁiT)is Aii teAnb tÁ ^15111 
‘‘ ó CAntA A ftiigeAtt An m’óit) 
cUnneAm xtAmnA 00 t)ot)nóin.” 

‘‘ tleuriion^nAt) ^é T)o-nemn mAoic ” 
Aii si-se ” A teinit) tÁnóAoic 
“ is niAn ctjniAn^ iiAn t)teAcc oún 
ceAcc T)’'putAn5 piAn 1 bpniosún.” 

‘‘ An bptiit ” An sé “ sót) eite 
As Aoióne iiÁ An n-inmei-ne 
nó An ópnit ní as soittse 11 á so 
ó T)o-ní Aii coinse cnom-so. 

“ TDAn tinn ” An An teAiMt) Ó5 
“ 5é CA01 bnónAC, -a óeAn-óT), 
is téin t)úin An noiot soittse ; 
nÁ bíot) An t’úit) Accomse.” 


T)10$Ulini '0Á11A 


111 


17 “ A n-AhuA 111 liioii5iiAt) tieir:,” 

An -A11 11150^11 “ <A 01511110 

T)Áig oneiDe ah oe-Ag T)o c<Ag.áis, 
cne-At) eiie ní fACAT)<Ais. 

18 ‘‘ T)Á Dp-AicteÁ A t)p-AC-Ai*ó tnei-se 
ne T)ue<ácc T)oii coig T)oincei-se 
*oo Di-At) T)oiiiieAiim-d onc dnn 

iT) ponc oiTediiind, d dndin.” 

19 Os d5dT)-sd ds fednn d TiednD, 
d mgedn ” dn dn c-óiglednD 

“ nÁ ceit poinii pionndccdin oe 
T)o inoinn T)’iomdncdiT) oinn-ne.” 

20 ‘ ‘ toise dn csdogdit móin-se d-miiig 
is edT) cÁinneds ó costng ; 

mé 1 T)cig T)oncd ’n-d T)edgdiT), 
d fin comcd, is cinnediiidin .” 

21 le ctedccdT) T)edcndccd t)e 

’s ndc pndin sé sóT) ónT) doióne 
111 on ceis d gntidT) gníostin gtdii 
dn dii bpníosnn bptidin b'pdtdm. 

22 tDdndmdit T)o-bedncdn T)tin : 

dii T)nedm T)o bdoi sdii bníostin 
ttiéc dii bedcd cé dn cnptA 
d né is bedcd bníosúncd. 

23 A5 pédcdiii medT)ndc 1l1ic T)é 
ptdiceds d^A bptiit 'btidinné, 
ctiis bnóin bedcd gdc T)tmAiTi 
stóig dii bedcd is bníostindig. 

24 A-cÁ iT)in nedm 11 d iidoi n^nÁT) 
is doibneds CAtnidii connbÁn 

A mbí iT)in tiAini T)oncA Titnb 
AgtlS COtCA 1 n-t1Ain AOIIAlg. 

25 T)ntimctA Áttniin 5AÓ AéAit) 
is 5111 Aii cne cott CAnACAin 
5AC céAgAt) gnéiiie oo-geib 
Ag péAgAT) néime An níciT). 

26 tií bí An csoittse-se An csAogAit 
seAc mtín nime nnAbnAonAig 

— cAob ne a T)Áit is T)oibéAs tdaiíi^ — ■ 
Acc mAn sdtéAS ctÁin coiiitAt). 


27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


í iíi-a toise -ás ttigá 
áoi1!)íieás nis nác lonóoná 
ní btiAininnie -án ttioinn-se á-tnnig 
ciiáinim-ne ^n soittse stitáin. 
CtiánAssóÁit ceágtáig nittie 
’s án tnogA ^inT> áin5tit>e, 

50 ‘ouí án bnÁt á^tis beit nis, 

111 neió ne cÁc í T)’x\itnis. 

ÍTIáit ná cntnnne An ótmiás ’Oátii 
^50 s ne-átti éántiáin ‘o’'péá5At) 

*oo tei^peái!) mé án ttiáit-sin náim 
[^án] é 'o’pAicsin ^n xxttiáin. 

An cátárh 50 n-A *oci5 T>e 
’oo tnéi^pinn ^n te-áó nittie 
’s 5án páicsin ‘onn-di’ó t)é x>Am 
a6X> mé -dn cntdit) a comtát). 
éist)e-dóo te tié^ntdit nittie 
is cniT) ‘oon óeot áin^it)e 
nA neoin is *oíogAt)A t)e 
pionndg-á ceoit nd cnninne. 
lomt)-A oinpi'oeAó eoin óinn 
As mdc injine Idióim; 
noóA téin 'OÁ n^t-án-sdn gnt 
n-dó sÁspdt) 1 bpéin peACdó. 

1omt)A 1 n-1pnec\nn ’n-A x^gdit) 

— ^ní 'OÁ 5cnn 1 ^comndgdin — 

Snit ^Sns n-Att-A -dn'O-A 
’^A ópnit nát)A <án lonndnbA. 
Ipnednn AioneAt) n-A n'oedttiAn 
pniosnn 'o^on An T)niteáttiAn 
— noócdin itpi^n onixxtt ’oon C15 — 
imóidn ó niAn x\n niói'ó. 

T)Á ópedS'OxMS pin <án 'oomdin 
S5éát<á Ipninn onónA'ó-dig 
ne ,á ^ctdis'oin 'oo hA cóin sseinm 
'oóió is ^dn f<áicsin Ipeinn. 

T)o óA’ó nedm teis ^aó ne-Aó Ann 
bÁs ’o’f-dgÁit is ni pdgánn; 
ni 'ont ni cé-ánnAtti 1S-C15 
bnns s^n édnóntig a ditsin. 


37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


T)10$ttinil 


113 


t)e^5 5-AC 5tlA1S ACt) A gÁtAt) 
tos^At) Ann is iomt)Á*óA'ó 
smnAit bteAóCA nAc t)Áit)peA*ó toc 
sneAócA nAó cnÁigpeAt) ceAsóAó. 

AgAi*ó 111 nne AnbA An uei*óm 
piAST) A-cÁ Au cAinsig Ipeifinn 
T)Á bpAlCeA^Ó í eA*Ó nA*ÓA1RC 
5AÓ -peAn A’o-óí a óoncAbAinc. 
t)nii5 Ipneinn nÁn •pAice mé 
1 ^céin tiA*ó nÁ ’n-A foisse; 

Tlí nA n’oíit cÁ ótiin ’oo-óeAn 
An T)iín 1 bpnit 50 bpAiceAn. 

Tlí cneise An t!)iA An ’omne cnéAti 
inÁ An boóc bíos ’n-A fínéAn; 
ní te ceAnn ciAgAin An neAm; 
peAnn a íiiAnnAi*ó 50 HÁitSeAn. 

Cnoi’óe niníseAt nmAt 
C15 *oe *otiine T) ’An’otigA^ó ; 

’n-A ttiAiJi*óeAóc is tón ’o’peAn 
5tiAitti*óeAóc óg is AingeAt. 
iDeAtA 5An aois ^An onónA 
’oóió so An son a A*óAntA, 
stÁince 5An poinóeAnn ’o’peAnAió 
pÁitce óoicóeAnn óAin’oeAtriAit. 
tTlAins ’oo tnéi5peA*ó ceAó nime 
An An mt)eAtAi*ó mbnéi^ei-ne; 

5Á llAinT) nAÓ ÓAOgAt A-btis ? 

An SAogAt is mAin^ tfieAttAs. ITlAins 
TIÁn itieAttCAn mi-se, a Thtiine, 
téin ’oom *óíon ’oo ’óeAS^tii’óe; 

5;m*óe ógttlmne is tón tinn, 

Ó5 As gtónmmne gm*óim. 

CoiriAinte tTlmne móine 
’oo-ní mAC nA mónóige; 
ó uneise SAn cig neArh*óA 
ní *ótiS mei-se mírheAnmA. 

An scorhAns coicóeAnn ’oo ómn^ 

A5 tníóéAt AingeAt onmnn; 

is é cno*ó lAnnpAitin Ain 

’oot SAn nsniAnóAitin nstónrhAin. tTlAins 


‘oio$ttiiin T)ÁnA 

38 

peARgAl 05 mAC Atl ttAlRT) ccc 

1 1T1-Ain5 Tn 011511 aT) X)Arí x>o t)iA 
[is] mAin5 n^ó T^ion^n-át) ’oÁn ’oó; 
An uí AK 5ceAnniii5 An ’oo ónií 
’oo óí cú i'oin óex3.nntjió ctó. 

'Oíot ^ rhotc-d Rí nd níoj; 
mo Rí 50 motdn ó rhidn; 

A tiiittedrh 50 ’ocí ’oom ’óÁn ; 

50 ’ocinttion 5nÁt) dn uí ds tnidn. 

3 An t-édS5d tÁn tÁn ’oo gtóin 
idn mbÁs ’oo éinig ón úin; 

’oo snit ne ^nÁ’ó cnédócd dn ÓÍ5 
’oÁn oon nÍ5 is ’oédncd t)tíinn. 

4 Udn éis d goncd 50 ^nidn 
’OÁ éis ’oo b’fotdm dn tidj; 
mdn so ’oo sédtdig mo síot); 

’oo bd ’oíon ’oédndim nd nT)tJdn. 

í ITIotCd séime ó 5^0 ’ónoin^ ’óínn 
Tio ctjitt dn n-éinge ds dn tJdig; 

'oo rhtió T)e dn n^tndsoóc te 5lóin, 
’oo 'póin dn gtjdsdóc sé stndig. 

6 Tá btojcd bnogd nd bpidST) 

— d rhotd’ó níon rhotdt) ’oíos^ — 
’oo-ótJdi’ó ón tJdi5 dn óneió CÁS5, 

1 teic iiA n^nÁsT) ’oo-ótJdi'ó Cníos’o. 

7 tld lidicne timtjn -pios tíon 

mo óion cdntd ’n-d nioóc nidrh; 
lonrhtJin dn tnóc ctJ5 ón cÁn 
ntJ5 cne gnÁ’ó ó ptinc nd bpidn. 

5 T)o pÁ^dió dn 5cneió ndn ctó’ó 
dn 5ein ’OÁ ’ocÁndi^ d ’ocnidtt 

1 bpdnncds nd mbite n-tín 
mún bdnngtds pdn 5ite ^nidn. 

9 ptdit pidt ndó nedrhóonÁig nós 
[50 d] ’óedsgdóÁit T)id nd n^nÁs 
50 cedó X)é ní ’óedódi’ó stJds 
’s é tuds ’n-d óedtdi’ó idn mbÁs, 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


‘oiogtinni T)^nA 


115 


S<Ati *oeAsgAn4it mxi-n-don nis 
’ooii [’pex\*óATifÁiii] -pAn f-Aorh cnois 
uti^ A nilte -A1S ne ri-áis; 
nii5 t-Ais xMi ciiine ne cois. 

T)’éis l)Áis ’ti--A be-dt-dit) x>o Ddoi 
dií cnedc-sdin pdn cnÁit) d ctí 
nti5 idn mbudT) 50 T)titiponc T)é; 
té níon t)’'ptidn a T)útndéu 'oí. 
tlnnd nd cneice Cníosu món 
níon teine 5^11 Jníos d 5nÁ*ó; 

50 T)cí tedm d toit 00 ttidn 
’n-d éednn bd *ótidt 'oot ne oÁn. 
5i^éds 00 ndiT)m ní nedméóin t)tiinn 
T)on énedétóin 00 din^ dn ndirh; 
ton^ nd 5Ctó cne éoigte CÁ15 
T)o ódt) cÁin ’n-d 015*00 *o’tidim. 

1 5CtJitc énrhtnn^ is í pndn 
*otiinn *oo 'pnttnn^ dn cí ’s cnidn; 
dn son nogdii níog nd n'ont 
T)íon *onn d rhotdt) ó rhidn. 

T)ío5ndis (. . .) is *oédncd *óninn 
’n-d édndic ’oom éds^d eoit; 
cne dn n-otc ’oÁ énoéd*ó ’oo-étidi’ó 
pndin d éonp Tioédn OÁ *óeoin. 
tlc tidé 'OÁn ’oíéitt mo T)Án 
•0011 nÍ5-sin cÁ 1 n-d tnidn 
dn soii nogdn níog nd n’otít 
’oíon *ónn d motd’ó ó rhidn. 

ITlói’oe ’s ’otidt ’oéinim tiA n^néds 
’oon ndti ’oo éinig idn mbÁs 
d-cÁ 1 nednc dn dn cneió tnds; 
ní cednc ’onds ^5 5ein n,» n^nÁs. 
'llnnsd ’onds ’o’idnndi’ó din 
ní cne •pndt cidgdin ’oÁ tig; 
is é mo ní dn ní ^5 d ópnit 
dn éné ’s dn mnin ’s 5dé ní dn 11 im. 
An c-édS5d ’oedn^ ds ’oedn^ snnd’ó 
is te cedn’o ’oédncd nd n’ont 
ceis 5dé tionnrhdg, teis 5dé stidt), 
teis dn gnidn ’s dn •pio’óód’ó nn. 


IIC 


T)io5ttiini T)dnA 


20 teis TiA nAin^te ó tÁitn 50 t4irh, 

’s nA nMige ’s An 1:11415 ’s 4n cín 
teis n4 tnióe, teis 114 neoin, 

teis n4 neoit ’s 540 T)nine T)ínn. 

21 T)4 mbeinn ne níoiri 4 bpoit p4oi 
níon teinn soin T)o níom nem né; 
m4n sin is teis nite í 

teis 540 ní S4n cnninne cé. 

22 Une 5nin cíg is T)e4nn4nn T)ninn 
50 nT)e4nn4m 4n 1115 T)o néin; 

4n 4 cot ó C4 54C T)nit 

ní t4 T)ninn T)om con ó céim. 

23 gníOS 5n4S 4n n4C T)e4C41T) T)t401 
i4n ’n-4 b4S T)o be4C4i5 sé; 

5tóin 4n m4nc4in nite VÁ 

4n nite ní 4n T)45C4it T)é. 

24 T)4n 5C4omn4 ‘oo-é4iT) ti4 

te 4 T)4onn4cc T)o T)4it 4 cnn 
*oo bí 4 ctí ’n-4 cos4in cnó 

ní 4s mó T)0 cos4in 4 ctn 

25 T)o bí ós é4C is é 1 n-nin, 

T)o bí sé i4n mt)4S t4 óimit), 

■p4 ní é 45ns é S4n Ó15 

411 CÍ T)0 fóin 114 sé Stn415. 

26 T)o t)e4n5 nomninn 4n ni4n níog 
cni4tt ’n-4 ée4nn T)4 bp^^ninn n4*ó 
ton5 ceise ’n-4 étí *oo-éi4m 

ní pi4t 4n4 cneise cnn^g. 

27 ni tié 4n é4néon obns nóinn, 
mo toéc4 *oom é4n4 1141*0; 

ní 54t)4im mo éon 1 5céim; 

‘oom tot -péin 4n4im n4i*ó. 

28 C4inc 4n [^comcnnim] tTlnine món 
ó 4C4in n4 n-nite n'ont; 

níon C4itte4*ó 4n né4tt4 níog; 
*oo-5é4t)4 S10T) T)4in5e4n *onn. 

29 tTl4i5*oe4n n4n t)’iom4nc4iT) n^itt, 
4n m4i5oe4n t)ionn'poct4é t)ni*ó 
’n-4 04t 50 noige^n i4n nóin 
sine4*ó 5tóin 4n mo *ó4n oninn. 


‘oioJUiim “oÁriA 


30 An cAon ten s>donA*ó sionn 

cne tiAonndóc i n'Otidis mo ndnn, 
5it) tiú mo coin con im óednn, 
50 ndlD tex^m is -dn C015 cdtt 

31 Ó5 ten stonnAt) síot) 5^0 ninT) 
bíot) T)om cosn-dm -dn [^n] ca^Vs 
T)o t)dit 50 tón c’'ptiit 5dn fein^; 
5tiin -dn T)eit5 is món -dn mdin^. 

32 xX se.dcnA is ctim-dnn 50 ^ceit^ 

■ — peAT)dn timdm 1 n^dc dinT) — 
mdin^ T)dndt) sót) sedónd d tiinT) ; 
sedónd d ttim^ is món dn mdin^. 


39 

peAngAt 65 inAc An tAint) ccc 

1 ÍTIding ndó T)oincednn d t)édnd 
ciot T)édn T)0 t)ntiim ditmédtd 

T)o bdit)-pedt) T)iomt)d dn cé ds cnidn ; 
T)o bd T)ion5nd é T)’dimnídn. 

2 T)o t)ednbdt) dn t)édndib póit' 
sdn C15 ctids 5tin útiitt onóin 
ptidin d coit ó tnidt nime ; 
d^ soin pidó d ditnige. 

3 Unedtt T)d dimsin — dnbd dn óoin — 

T)o bí pót, posT) dn óndódit), 

• — m mút é dg ndó dgdin pnédtti — 

1 n-dgdit) T)é ’s d t)eibtédn. 

4 Pedncdn t)é td T)o nd tdib 
dii éd.ndic tiite dnbdit 

d dtfidnc mdn bdt) T)tidt T)ó ; 
d ndt)dnc tidt) T)o édtó. 

5 pót edsbdt d5 idnndit) ^nds 
pedndis ciot T)édn une t)ótds ; 

T)0-ní "o’ditnige dnn soin 
mditmige tdtt ^tin toboig. 


‘oiogltnm t)AXii.A 


iib 

s A síotcÁin -A ‘óéAn bnt) ‘óéin, 
on^A’ó -A ^tri.Atic <áinn-séin 
is ^tóiTi X)UAr\ An T)tiitirh ’óó ; 
xt ntíinnini tiAt) ’oo lompó. 

7 pCA’OAn ^n o-e-Asb^b eite 
■pRÍoó teis Itixxc .A Aitnije ; 

^ tni^t ipA tní .Aii oAnn t)o séAii 
T)o-cí ^tin b’.Atn ’oon ^ínéAn. 

8 Sé.An-d <A tíge-AnnA ■p.A tní 

ie CA01 ’oo ctiin ^n neirimí ; 
osnA ’óorhnin is ’oÁit ’oéxtn 
’oo bÁi’ó folAi’ó An i-'ínéAn. 

9 ptiAin ■pós tTltnne tTlAg-’OA-téAn 
btiAc A bAitnije ón Í?inéAn ; 

’oo tnitt conóin sAn uig tAtt ; 

’oo bin onóin ’OÁ bAttAm. 

10 te btiis^e a nnAnóéAn ’oo nig 
tritiine tÁ ’oo iiA tAitib 
unoigeAc nAotri’óA níog iia niog 
t)o bío’ó Aob’óA ne a beissíó’ó. 

T\a seAcz n’oeAtriAin — ^DiocnA An useAnc — 
•00 beAn Cníos’o eis’oe i n-Aoin-peAcc ; 

’oo nA’OA’ó ttiAg A ’oeon ’ói 
An n-A teo’ó ’o’tlAii tiA bóige. 

12 Coinpontis ■pós -peAcc oite 
t)ó An n-os^tA’ó A ticucnoi’óe 
■piiAin A síot ’oo ’óntnm a ’óéAn, 

5é ’oo tnitt ■píoc ón ^pínéAn. 

13 Jac neAó ’OÁ ’oun^ uniAt nirhe 
■ptAiteAs T)é An aoi a n-Aitnige 

— A gni’óe is ’oíon ’OÁ ^ac ’ónning — 

A níom nite ní f éA’o^ptnnn . 

14 go n’oeAniiAn Aitnige im ntc 
niAn iiA ’oeibtéAnA A-’onbAnu; 
lAite A bÁis ’oo boinneA’ó inn 
pÁis An CoimóeA’ó 50 gcAoininn. 

15 .An tnóu pnAin ptAiteAs nime 
te biomAncAi’ó Aitnige, 

■pA ’óeineA’ó ^omA’ó ’oíob sinn; 

^eimeAt ■pAn-ion An m’innuinn. 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 


’OlOgttlltn 


119 


/Ati ^As cfiti<dii!)-se t)om cni'óe 
50 tnbe-dtid bn-don ditnige; 
pti-dine tno béds <^5 neot) niotn 
tno ‘óeon *oo gné-ds 1 n^éibed^nn* 

An ciot x>o ctnn t)dn-’o-Aoin *oe 
‘oo 5tidkis péine nd pÁise 
— ciot ino súb *oo bnt) bón U\is — 
^otndt) bón ’onn [-An] *oío5n^is. 
tlis^e ’oo-gé-dbA tiAin 

oigednnA nd 'ooní mónsttiAg 
p-dn ptnt *óein5 *ódm-sA ’oo ‘ó-dit 
*oo seit^ dn m’dnnsd ’o’pdgdit. 
ptincdt) digte dnbd dn ^ndt) 

— níon [bnéd^ é] btdt dn ’oomndn — 
’s dii ctí ’oo tionmtng Tidn *oodt 
dn uí lonnttng ^dó dnmdn. 

An nTidit d f?otd tiite 
*oid bAoine *odn n-ionjtnne 
ní ndibe dnn donbndon *o’ptiit; 
dn odobgdot tdtt Tio tionming. 

Le bdonbndon *o’pedntdin ’Od ftiit 
'oo ceinneocd’ó ctdnn A’ódim 
’s ^dn cnú d ctí ’o’pedntdin tnte; 
’oo bí dn pedntdin lomtiin-ne. 

Tlíon b’fin d ’oodinis ’s d ’ociocp/- 
ptiit dn Coim’óed’ó coisned^td 
sited’ó pinn ’oo ’óonod’ó ’óí 
^dn sinn ’oom potcd’ó eisc>e. 
gén tón donbndon ’óíob ’oom ’óíon 
ctiinim m’pdosdm udn m’eissío’ó 
dn 5dc bndon ’Odn ’óoino ’Odrfi-sd; 

•oo s^oitc d tdob cnedmtim-sd. 
Ctiinim m’*fdosdrh dn d ftnt, 

’s dn d bds ’s dn d bedtdi’ó, 

’s dn 01415 cnoi’óib níog nd nednn 1 
sío’ó dn cnoigig 50 ’octidinedm. 
Ctnnim 4n dn gconóin sbín 
mo óomdince dn doi m’eissi'ó, 

’s dn dii ’oig ’óombtdis d’o ib, 

’s dn ’oonnbdis ’óit dn Dtiitim. 


120 t).ÁllA 

26 An An ^ceAtin 'oo óUon ne crois 
cniRim mo t)íon ciie t)ío5n.Ais 

An n'oín-ne Ar\ OR015e.dc tinn 
x>o RÍne án c-oinedó m^itt. 

27 UiiiR coctiigce nd cóRd 
m’-pdosdm Re Imóc n-idRtiónd; 
is oíon mo míocdom 50 moó 

t)ÍOt) dR d ÓtíOCdOÓ ÓRédÓCdÓ. 

28 xXn CRdnn 1 noedódit) t)dR noíon 
is noócdt) oit)Re dn Air’orÍo^ 

’oo sdoR cRe óonnditóe dn 5C01R; 
mo óomidiRge dR-don oRRdió. 

29 ’Oá 'pdosdm Odoine dn oomdin 
00 sdOR d tidig 'píoR’óomtiin 

’s d eistéine dn tiite 'pedR 
cneisóéite ITltiiRe mdigoedn. 

30 tn’'pdosdm dR d éiRge ón tidig 
is dR óReió tpRinn d’ó'pndiR; 
mo óoirh’óe dR teic -pAR ttiig; 
d Reic oiRn-ne 00 'ftidsgnit. 

31 An coit cti5 Críos'o OdR ^cdódiR 
d5 sin éi’oed’ó m’dndgdit 

gRÁ’ó btidn dn T)tíitim ’ódm-sd 
mdR túiRig tid’ó nmdm-sd. 

32 TntiiRe 05 edRtd gtninedó 
’Odrh-sd gomd’ó ’oíonttiiRedó 
ó cdRtd d tÁn ’o’éi^ion dnn 
d 5RÁ’ó ’n-d éi’oio’ó nmnm. 

33 tritiiRe coRm dn óRÁódi’ó ce 
ní ’odORTtii’óedR sinn seice; 
edRtd 5tdn nd ngéigtrio’ó ópionn 
bti’ó éi’oed’ó ’ódrh d *oíóedtt. 

34 ’Oo 5ond’ó is 1 n-d goin 
’oid nAoine í dR d dgdi’ó 

dn óoiRpsedn^ CRe óditg dn gd; 
mdiRg ndó ’ooiRcednn d ’óédRd. tH. 

35 Ainm 'bed’OdiR nd mbRidCdR ngtic 
cdRRd5 óoctngce dn óRei’oirh 
ptidiR is-cig dn-tids dn dinm 

S^dRd’Ó R1S RO btl ROrhdlRg. ttldlRg. 


■oioguiim 'OÁ11A 

40 


121 


conmAC rhAC CAitis tiAUAiS 0 T)^Iai$ 

1 mA1K5 téio C^tt COIt A AtAtt 

A goin 51>Ó hé as hne^teAm; 
eA^A^t A feAn^ viAr\ v’pwóAt), 
cnwúAn ^eAn^ ^An bvAn heiúeAn. 

2 t)ti5i*o ct^nn ntntÁ^ *o’-Aicnit:); 

An iinittx An c-t\nn ntxc ■poigcifi 
ctiitrine 5x5.oit ’oóit) ní *otigtin; 
sinpi*ó cóin ctxoió is cnoiStig. 

3 tií s^Átoitpe síoc ’o^n snÁt*óm^*ó; 

Eo hpnwú X)An ’ocÁtoió-ne ctint:>A*ó 
X)o-ÍéAhúA 1 mbÁtis X)é a ^eAnhA^ 

X)Á n’oe^nnA’ó sé An cnois ctinnnÁ^’ó. 

4 5tin ■svAw X)eASAM ne ’oíogAin 
pti4in *oo óne^’óTtib -p^An ^cÁn.di'ó; 

^ seÁ^n^ m^n sin nÁ s-doiti’ó 
VCAns ■p.Aoiti’ó 'pin x^n Át.Ai’ó. 

5 Súit [tinn] asa An n-A 0151*0; 
m.d*ó 'pd’o-d sinn An stigi^ó 

cóin ’oo ’óe^n^ cíog ’odn scobdin 
Tií posAin pe-dng níog niSm. 

6 A bio*óó.d As ní [1105^1 1], 

5tds dn A ’óiom*ó.A ’ontii’oi’ó; 
mdit: ’oo-óÁi’ó cníoó dn óo^din 
síoc 00541*0 C415 ’OO Ótll’Olg. 

7 Le4np*4i’ó óóin n-d n’oedt^ n’ootfidn 
dn tednb 45 015 ’oo boited’ó; 

’Odnd [0] ttiin5 n4 bpedn [bpdtd’ó] 

[454*0] 4n ctiinn^ cned’ó ^cnoi’óed’ó. 

3 Uéi’o 4n e4ó cnoinn ten ó4otri4in 
4n -pedn ‘oo óoitt 4n 5C4n4i’ó; 

^^5 S4ot 4n 5Tíin doin'fMn; 
sdoiti’ó 5tin s4on ptiit A’óditn. 

^ p4itt S4 C4ob cinn nín Úti5ó4; 

4 54ot ’oo fitt ’04 n-e4ócn4 
sne4b ómin ’oon •ptnt-se 4n oóC4 
ctiiste [b4cc4] 4n nitn’ó ne4mp4. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


T)10Sttlim T)Á11A 


T)Áit SAii Aon$A ní •ptngDe 
— CAoríinA cÁig is x>Á cnit)T)e; 

Deic *óí 5An pion ^An oi*óTie 
ciot) p-An t)oitge uní cAinnge? 

X)o *DÁit A fnit 50 litiniAt, 

A 5nin ní cnÁiJ 5^11 conAt); 
tnAin^ peAn ‘oo-cái*d *óá 5Ctiine.A*ó 
puigeAt Áin n-A DpeAn t)pAtA*ó. 
t)ío*ó 5tin *oti5i*D AK n‘OAonA*ó 
sío*ó SAn stigi^ó *óAn seotAt) ; 

51*0 t)é cAtt *oíon n^n ‘oíotA’ó 
níogAn Ann ne *oíot ’oeon-A’ó. 

Oitcin té Aontri-AC óige 
ten s-áonA*ó nA sé tíne 
ní gAt) sein ’oíot, [a] *óAoine, 

Aoise níog 50 50^01*0 scíje. 

Jtin t)-AC A píonptiit ’o’i-AnnAi'ó 
^tAS -An A *óío$Ait *otiini*ó, 
nn^ sein An ópein^ ne pÁnAi*ó 
neirh Át-ái*ó *óein5 án t)úitirh. 
trión ne á íoc ceinne án cáinn^e 
síoc ninn-ne ^é *oo-ni5ne; 
nín *óÁit ní ’ouáis bti*ó *ooitge 
5tiáis c’oi*óne 1 5Ctí *oán ^cinn-ne. 
Uti^ án CÍ05 1 n-á ^ceánáit) 

A n’oíon mán nn^ ’oo nogáin; 
cní cnÁc 1 n-uái5 ’ooc oi*óin 
’ooitig puáii^ cÁc ’oo óábáin. 

^uáin cníonn cnéáócá nán óut)ái*ó; 
á n-éáncá ’oo *óíot ’oti$i*ó; 

•oo *óeán5 [sé] ceáttáó cnoisij 
*o’oi*óin T)é ceánnáó cini*ó. 

Síot im óion péin náó puiginn 
á-né ás cníoó ’o’pion á putáin^ 

1 n^uin pin pníoc ’Oán bpoininn; 

*oo coininn sin píoó c’ubáitt. 

Uu5 c’ 01*01 n seát ’Oán séáná; 
án ’oceáóc ’oo soigtn sío*óá, 
bíot 5án éáóc níoj ’oo nÁ*óá, 
gníorh *DÁná cnéáóc án óíog-A., 


‘oioSltiim t)ÁriA 


20 -peis óAX)nA T)o 

x^n ten snxíkt)nM sioinni*ó; 

C15 sin 'n-^ sniirje 
pui$te An Aw^M 1^10 noinnit). 

21 Ctrii ^n c^oit) — ^ní be^^ An b-d^og^t — 
An n^x^oit '00 De-dn x3k bÁ'ó-d'o ; 

1pAX)A sib tidni ic éADAn 

Sén ’ondt ^édgdt) pn 4td'ó. 

22 10^5 cíge itn coinne ctiinúe>dn 
coinne An sít)e 50 sndt)nitdn; 

50 btidin c oi'óne t)xíkn n-iomóxxn 
ciomó^t cti^in oinn-ne is dn-p^t) 

23 An óne>d'ódib ní cóin ctnmne 

ó n’oedódi'ó stdin ’n-dn seitb-ne; 
stÁn ó gtiin dn pedn poinne; 
iiÁ tedn oinn-ne ftnt c’ei'óne. 

24 Ctiinpit) 1 scéitt p-dn scAbdin 
nitiine x>Á mbé am mo btn'óin 
X)áIx:a ^tnn 'oon Ó15 t’oi'óin; 
cóin cnoipt) dn 5ctit ctnni'ó. 

25 Stiinge 'oo-óóit) n-A óéite 
■ptiigte ds An t)ói5 An n'oín-ne; 
cionntis tib ti^mdin óige 

is c lAnndi'ó cóme 1 s^nei'ó cí^e. 

25 A [né^tcd] eoit dn n-edtb-d 
11 Á t)édn^ óóin -p^n ^com'ód; 
tei^ síne^'ó 10 t)i5 'oiom'ód, 
lom'ó^ 1*0 tig pínpedn pogt^. 

27 ^Át As -dn t)é-dnud^ ,dn n’oe.dn,d‘ó 
6aX)a tet) gnÁs 'oo sdbd^t); 
lom'ó^ dn nedifi cí 'oo cited'ó 
nÁn úite^'ó 'óí xi.ó'o pe,dn pdtd'ó. 

28 l^dg SÍO'Ó d pdtdt) t1dt)d 

dn cíog 'oo cottd'ó cnín-ne; 

^Ac 5^in eite mdn póme 
c’óige ds tnib cneit)e cíge. 

29 pdis c’oi'óm 'oo tdob coite 
‘00 sdon ón 0151*0 c’pme; 

‘oo pedn cti c’pnit 'oon tiite 
■00 btiitte S5tim cntí dn óni'óe. 


124 


’oio$Uiim ’OÁtiA 


30 níjgteAó T)é 5-án ’oúnx^’ó; 
bíte.An ’oo néin n-A níoó-dn 
onidtt 50 I1Ó15 dn ^dó doinf?edn; 

’oóij doiged’ó nidrh gdó tiíojdn. 

31 tlí mó ’o’'poiudió uní tdinnge — 
Sonudin dn cíog ’Odn ^coirh’óe; 
cóin ’oo-^gedó sé ten seitó-ne, 
pedn nd seitóe is é dn u-oit)ne. 

tDding. 


41 -0 é» (D " ^ 

t)OtinCAtÍ mOtl O T)-AlA15 ccc (?) 

1 mdntdin ’otiiu, d ónoó dn Coim’óed’ó, 
d ónoinn ’oid’ód dn ’onitte 01115, 

dn dn ó'pÁ’o-sd is ’oóig dn n’oedgdit, 
pÁcsd is cóin ’n-d ’óedgdi’ó ’óni’o. 

2 A ónoó T)é, ’oo titigis cÁ’óds 
ó ótoinn A’ódim dtdin cÁió; 

is mon nidc ^cionncdó no cednngd’ó 
tdu, d pionudó óednngtdn ótÁit. 

3 pedcdi’ó nd cntiinne ’oo óednnódis 
d ónoó JnÁ’ódó' — ^5ds’od dn ntidi^; 
uti^dis coódin, d ónoinn JnÁ’ódiJ, 

’oo ótoinn óotdi5 Á’ódirh tidi’o. 

4 tnneosd’o ’otnu ’oidttidin nmie, 
ní ’oÁ s^édtdió, S5édt 50 nós; 

’oo-óttnnpe txí ^edtóds ^néine 
ní ’OÁ sednóds péine pós. 

5 T)o-ninne cdtndis n-din’o n-doióinn 
Atdin nd stó5, Sdon nd ^ctdnn, 

’n-d téióednn tin ^tdn 5^11 gdinóe 
5tin 5dó unú'ó nd íidin^te dnn. 

t> t)o rnonndnbd’ó une n-d n-tidódn 
din^it nime — 11 Án dn ótidinu; 
dn 5Ctin ds nd n-din^edt ^cnntdó 
pd tidinnedrh 5lds stitdó stidinc. 


‘oiogltíini 


125 


7 'Caíi éis lonn^ttbúA n^ n-xMn^eAt 
nín tí’ionpix^t) *óóit) t)Áit a tipn^s 
An 5cnn ^ ^cút ne ctÁn niitie, 
tÁn -A snt ’oÁ it)e ^s. 

8 T)o T)eAtt) T)ia éAt)A A^ns AT)^tn 
T)’i<Ann^iT) T)Aoine — ^DÁit 5^n ónn^s — 

X)Á síot^T) ^5tis x>Á snoige 

Do tíon^T) ^n coige tuAS. 

9 T)o sÁnnig éÁúA 50 'hnAitnextc 

At-<xin nA iiDút — ^Doitig tinn — 

A síoT) Do tnic ^s A tnije 
5tin ctiiT: A síot tiite inn. 

T)o ctiineAT) éAX)A D’fóD pAnnt-Ais 
n^ óponi: n^éA^-Aó — gtAn a tí ; 
ctin^s r\A st-Au — stiAinc An u-innne<Airi — 
ipA cn-Ainc mAc is ingextn u 

11 tri-ánóAis CÁi-in me^n m-AC ÁT)Aim 

xVibéAt Déincextó — DíocnA An móiD — 

Do te^c-Ain te^ó^in ónti^iT) óÁmtiitt 
^n SDtiAig ne-Aó^ig n-Áttiinn n-015. 

12 t)einte>An SeAt — ipA sti^inc An uoinóexxs — 
unoig m^n eAlA, tióc mAn ótÁt; 

ní pníot sein mAn é ’n-A ^JaiT) 
is é sein do ó-AóAin cÁó. 
gtti-Aisis Ainn-séin D’i^nnAit) pxtnntAis 
— ^pnxtp Ar\ U01S5 n-dó-dn tois^ óté — 
sd ópedndnn mín óndoódó ónosdó 
1 DUÍn óndondó ‘óosdó "Óé. 

T)o-óonndinc tidt) donóndnn tomÁin 
dn tÁn pdnntdis — pndp dn ótidinc; 
is ttidt Do gdó cnouódtt cníne 
dn boscndnn ;^dn sít)e stidinc. 
AD-óonndinc donrhdCdom Áttiinn 
dn ipuD dn ónoinn soin is sidn 
5tin tíon Do óntids dn cndnn tomÁin 
d-ntids pd ódnn ópottÁin ópidn. 

1» tin^is cní ^nÁinne d 5015 dótd 
1 n-tióc Seit nen sedóndD móiD 
bed^Án cntidSdig mdit ne d mdoiT)im 
Don -ftdit tidsdit fdoitiT) Ó15. 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


T)10gUlini ’O.^tlA 


gtnAisis noirfie sa nót) óéA’on-A 
I 5;cníoó p<ánnt.Ais nA bponc n^nmti 
pti^in 50 snxMnc n^ gnÁinne geAU 
Áitte ’n-A ciMinT: *o’0^1).a •pinn. 

Innisis ’o’A’óxnti, *oÁ AtA^n, 
innexxtt P-Annt-Ais pnini: r\A nóD; 

‘ ‘’oo-óonn<Anc -áoncn-ánn sx\n pio’óó.^M’ó *’ 
An An T:sAonct.Ann lonnmin Ó5. 

‘ ‘T)o-connAinc inei-se” ^n niAC Á’óAini 
‘ Uonrhx^cx3kOtti — is nín tAom utÁit — 

50 n'oe-AnnA AoncxxnA’ó nite 
’oon rh.AOtc.Arhx\n ótn’óe ótÁit.” 

‘‘ Sinne péin ’oo óníon An cnAnn-s.<Mn 
corhnÁt) /d’óxMtti ’s nín é tixMn; 
is é An t)iot Ar\ cnx^nn, -a cAnA, 

^Ar\ iot -Ann ’s ^An AnA tiAmn. 

“ in.AC ttíog nittie An n.Aonóe Áttnnn 
’oo póin sinn- — ^ní sex^ótti.Ai’ó ’óxxrh- — 

5tin ón.Ann nn An c-AtónAnn éA’oonom 
^A ónt s^xttóAm $éxt5’óonn $tAn.” 

U15 An z-éA'^ 50 n.á’óx^m .Ainn-séin 
’o’xMtte ttinxMs — cntiAg .aii ótMinc; 

’oo X)A óéA’o 50 mbtei’óe n’oeAjóin, 
s^eite xt éA-^, ipA sextnóin stixMnc. 
Bingis Sex^t — ipA snxMnc An ^iotU, 
SiotU ó'S rix^n .A’ó.Ain ceitg- — 

.A^ns ctoi’óis n.Aig ’oÁ xtt.din 

xMi s’on.Aig noi’óeis n’ox\t.<M5 11*001^5. 

A tní gnÁinne ^aóxms óm^e 
— c.At>mn óÁig A-nois ’oo-nix^’o; 

1 mbéxtt A’ómtti scAé ^.aó lon^’ó 
’oo óÁnmg [50 'h-]io’óAn ix^’o. 

^TÁsms uní séA^A as nA snÁinnió 
— ^A 5onc bnx^’óA aíí beA^Án sít; 
oinn’óe.Anc pós pxtn scnninne 5cnos.<Mg 
nós 5.0Ó bninne ’óosmg ’óíb. 

Un-SA An zncAS cn^nn ’oo nxt cn.Annmb5 
ónoó T)é ipA n’otigmi’o mnit; 

•oo bÁs ’gn’o tmnn^ine ó tos.Aó 
i’o gUinbite ’óos.aó ’ótnit. 


27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


T)10bUl1in T)Át1A 


127 


tDeinte-AR -Ainri-séin ITInine niÁt-Ain, 
inÁtAin CníosT) T)o cosAin 
A potc T)non5^G in^n ón n-íonrM, 
conn-AC -dri óg gníoó'óA gtx^n. 
t)einis tTltiine An mACAorn oinn*óe<Anc, 
losA CníosT) An ón-doó pd ótÁt, 

Atdin nd stóg- — pd sédn t)iid*ód; 
dn s^édt món T)o-ctidtA cÁc. 

Uti5d*ó cti5dT)-sd *oÁ cnocd*ó 
cdn cednn T)doine T)id T)á íoc; 
dn cí T)o cinned*ó T)dn ^cdódin 
*oo mitted*ó tlí dn T)orndin *oíoc. 
Uti5d*ó 0115^*0, d cnoc lonrntnn, 
dónd 5téd*ótió ós gntidi^ó mbnioc; 

T)o óí, d cdorncnos cdorn mo cni*óe, 
rndotóos sdon oÁ nige nioc. 

T)o sín nioc d nigedc n-Áttiinn 
íosd CníosT) — pd cdorntdc tonn ; 

*oo s^doit onc, A óednndc t)tiA*ódc, 
d fotc [^tednndc T)tidtdc *oonn. 
tonrntiin cÁc *oo cnoód'ó londT), 
lonrtitiin dndm, lonrhtiin conp, 
rno tlí, rno óni*óe, mo ódnd 
*oo t)í d5 snige d pdtd onc. 
gion 5tin pÁs cdon onc nó Áinne 
nó tiódtt cnmnd nó cnti, 

T)o síot, ctdnn T^edgódn dn T)orndin, 
T)ednt)d*ó ds cndnn condi*ó tti. 

Uti ptidin Tltdoise — rnón dn conÁc — 
cne óionn A*ódim — dot)*ód dn -potc — 
T)o ótin tdtt pd tiin nd litidige 
T)o Ódnn ’n-d óttnrn tidine onc. 

Uti-SA -ptiAin T)Á-1)íot SAii *oíotnArTi 
1 n*oiAi*ó TílAoise — meA*óAin *óeis — 
rnAit A ótiAinc o’TAi^sin An pÁSAig 
Ais5i*ó stiAinc An tÁ-SAin teis. 

Uti-SA An céA*oónAnn *oo ótnn SotAiii 
stiAs ’n-A teAmpAtt — coisg riAn íoc; 
teis *oo beAiiA^ó tAtt An T)cosaó 
T)o óAnn teAóAn T)osaó *óÍoc. 


128 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


*oiot:t'uii'n *o^nA 


Is rú Au n‘oíT>eAii, is zú ah *oi::eAnmxiknn, 
is on An ieige-AS i tó ^n ónÁit, 
is oú -Aii cnAnn -pAn ónin ^n Coimtie 
‘pnit A ó^tt T)o coimtie cÁic. 

1s cn An s^i-át is An 5ctoit)exnn cnmoAig, 
A ónoó T)é -pAn t)oinc a óníi ; 
noóA ótninim fnAim n^ n^óAnn 
nAin nAó cninim tAn^m tn. 

Un tinn cÁtniJte r\A CAtrh-án; 
is cn An CAistéAn ós óionn 0105; 
is cn An tomÁn tÁn T>o ton-At); 
stÁn -pottÁn An T>om-An t>ioT). 

^itt-pe-áT) ón^AT), A ónoó gnÁ'ó-Aó, 

An 5tnn T>e^s te noeAnn^s otc; 
téi^im 'pnm é A^ns ní fntÁin 
An 5tnn cté T>om -pnnÁit onc. 

1s ASAX> T>o-ón^i’ó An Coim’óe 
AR óneió Ipninn — eAócnA soinó; 
is un tn^ An ^CAÓAin ^CAtmA 
1 n-^g^it) nA íiAótA oinn. 

tón btÁite T>o óeAnn 5cnmT>Ai5 
51*0 cnoó 'ónó tn A-nio*ó ’s A-né 
pA cnoó óoncnA tn T>An T>ceAnm^nn 
ó ónn oóCA is T>eAnnAnn T)é. 

TDoitig teAm -^An An teit eite 
T>’p^5Áit ón5AT>, A ónoó nAom, 

50 mbeit snnn compAT) An Coim’óeA’ó 
T>on ónnnn noóo^ óoinngeAt ó^otti. 

Tlí fACA 1 bpnnc T)o nA poncAió 
pnóAtt m^n t>o pnóAtt snÁit; 
ní fACA ceA^ m^n T)o teAmpAtt 
A X>AtZA ^eAt beAnnóonn ótÁit. 

Un-SA is ITlnine mÁtAin 1osa 
*oo póin inn-ne is níon ó’otc pÁt; 

ÓAn ^cneAS CAom níon óin a sAiriAit 
S1Ó An-Aon T)o ó^óAin cÁó. 
pe-ACAó sonn A5 stéAóCAin ón^AT), 
n1 cóin m’oóAt) 51T) otc mé; 
coinn A^ns seió 'PÓ15 ón ^eACtAó, 
ceit T>o ifióit), A t^e-Ajcnoó T)é. 


T)10$t 111111 T)A11A 


129 


47 SeAt m^C AT)-Aim -pU-AIR tú ar zosaó 
tAlt 1 bpAm^t-AS 11A bponc n-Aom; 

pA tón c’Aitte is OAX) T)o-ctiAt^ 
iT) JnÁirme geAt ótiAririA cAom. 

48 ^AX>A T)o lAs AM tÁti m’^iim>Ari 
irme-Att c’xtigce as lonmtiiii tiim ; 
mxtn ti5 OAZAt T)0 jtMt ^néine 
sntiAT) T)o te-AC^n néiT)e ninn. 

49 StÁntiij Ar\ biot, a bextn ctimxMiin, 
coiriAitt x>Am-SA T)ti^is mo n^nn ; 
nixtn cti^Ais T)’'peAnAib iia hOAtA 
nti^Ais T)’peAT)Aib be^cA bAnn. 

íTlAncxtin . 

42 

510IIA t)Ri$'oe ó iieo$iisA ccc (?) 

1 irieiceAt T)o bí -^5 T)ia 11 -a nTiút 

• — C1A ^n nAó bneiceArh ní nA níog? — 
coibéis noinn ón níg rhón 
nín tón te Tinoin^ T)íb m-An T)íot. 

2 T)neAm pA pníotti T)on pobAt pionn 
5tis Aii nio$ 5^11 óo^An ^CAm, 
tón nío5*óAóc a óeinc ’n-A ^ceAiin 
T)neAm saii bpíongonc pA ceinc cAtt. 

3 UonAT) AbAit) ptiAin Aii ní 

ón mAT)Ain 5A btiAin T)0 bAoi 
ní T)eAóAiT) A btiAin T)0 bneic T)é 
CAn Aii cé ptiAin 1 teic tAoi . 

4 C15 1 5ceAnn nónA T)neAm T)íb 
— ^noóAii ónnA eAnn mo sueoit; 
noóA S1A A-nonn 111 Á nóin 

T)o-óóiT) 50 T)ia An TDnon^ pA t>eovó. 

5 Coibéis cti5 T)íb T)Á 5AÓ T)neim 
T)Á nti5 5tin níg An a pnoinn ; 
meiceAt T)é ^omAt) T)íb inn 

50 mbé sinn ^tin níg pA noinn. 


1 


130 


■uiob'-inm 'OÁriA 

6 An Aii céA'o-onons Ann cué éA’o 
ón 5éA5loni 5ac cnAnn oo-ciao: 
“meiteAt OAn o’ASAit) sinn sti’o 
•cnú5 tinn An sAinAit is siao. 

7 r“ CnéA’o An] cnút oo tií An ■óneini T>ib 
gé ■oo-neinn ” An aii ni a néin; 
cóin con^óÁit 5ac ciiin 50 tóin 
■oo-éói'ó ■óuit) An ó'ponttiÁit péin. 

8 CiA An céA'0-onon5 tonrhÁtA ú-o 
nAC éA'Dcnoni ^con'TóÁtA a’o-cia’o . 

’oneAtn ’oo Cinn cnÁóA’ó 5^ I1Ó5 
riAC S5inn pó’o 50 nÁnA'ó ia’o. 

9 CiA tÁims 1 teAó An tAoi 
■oÁ HAC nÁims iieAC SAn ní í 
’oneAm téió cau ótois óá n-Aois e 
óo toi5 "Oé ón mbAois 1 mbí. 

10 CiA tÁims 1 ócnÁt ne sstin 
óÁ nÁims niAn CÁC a scon 
A 11:56 •fífie 56-ATifi JtAn ? 

T)n6Am 'OO S5AÍI C1TÍn6 T16 cot. 

11 X)Ti6Am [ó nóin] 'oíó, '0Ti6Am ’^o moc. 
nín feAnn a mín ’oóió nÁ a T)6oó; 

CI'Ó Ó5 cit) S6An tí ’ll-A t6AC 

1‘; í t)Tl6At n6Am 'OÁ 5AC 11600. 

12 rioAm 1 11 -A t)íot ó t)iA AH n'ont 
-poATi 5Á móiA CKion AS A ctit; 
n1 t'^ii$6 AU AbA ní AC'O ncAm 
'pcAH 5A mbi A5A As a tig. 

13 t>6ATlAK An bHAin 

A-'061TI An t6At)ATl 5^ télTl 

nA sois^éAtA 1 n-A 5ciiKp cóm^ 

X)Ó15 tncc nAC coisséAHA a ^céitt. 

14 inAiTi5 nAC ‘OO mcitit T)é aii n'ont, 
i;é Ti6 A rh6itit nocA mion 
[bnonncA ó] tcAHAH ncAC ak ncAm; 
m6At> nA mt)K6At is 6A5At T) 'piOTl. 

15 nOCA b61K T)1A CÁC Ó 010110 

1 mcit) An onÁt bns tiA a toco; 
mo soiSníom a "Óé bA t)6Aco ^ 
ijomAt) s6Aéo Hcoimtíon é is m otc. 


T)ioSUiini T),<Siu\ 


131 


otc mUn A-^us otc mo 
is^m sonT: n^c 5^1) <á síot; 

50 mbé ^ X)é ^nÁnine 'oo'o JnÁú 
An Un 5^c Ái^e, -d X)é, ’óíom. 

Lpóin ^ í)é] mUnm-Ain is -Ain, 
is mé An cné [’n->A] c-Atm^in 015; 

^ mbí im ónomcottnnn 'o’-peoit oim 
ptnn, xx eoin gonmcottnm git. 

18 [5t^n] mo cnit)e, a X)é n'oút, 

^5 snige 50 mbé ’oo én^on 

im incinn im ctinp im cti-Aó; 

1^*0 pAm ticu, nmcitt mo t^oé. 

19 [TTIo meAnm^]— is oob-dn ptidn ptnic— 

ttid*ó medótd co^dn cnedc; 
mo cdoin dn n-d ctm d-mdc 
’otié mo *ódt *oon odoié is-cedc. 

20 [mé -00111 b]Keic -oo-cí 51111 scunp 
ní bí ^c-o 5^R inbneic ó cionc; 

d pott Cdmnd, d cdtdnn óocc 
otc tdntd dn c-dndm dn t’iocc. 

p^T,Tsd d neim 

ptidndú *ódm-sd dgtis d 11*0015; 
bnéd^d ‘ooitbte mtjin dn mtiin 
5éd5d *oo ctnn cointe [im] toig. 

““ medS5d*ó d médn 

Cdm mo sedsdm is mo seot; 
comtiit *oom *óédt) *oo bds bÁn 
tÁ5 btds nd mbnéd5 mo beot. 

edc 

nocd cóin is mo cné ptinc 
pedntdin 1 n-eds [ntidi*ó] mo ndt 
ctdc 1 *oceds [50 n-tidin] *oo pinc. 

^ *ÓÁt 

iidc dnptii*óe ó *ótin *oo *ótin 
d tntidig, nÁ coince 5^11 tón, 
smtidin 5dn *oo ctó*ó coi*óce dn 5cút, 

^ 

dc d mbí dn tdtdin tÁim nitic; 
ciomnd t’edc *oo bó ’s *oo bndc 
00*0 n’idc is bnedt *oo nó nitic. 


32 

26 

27 

28 

20 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


*oio5lintii ‘oÁtiA 


cnoi5 

is -píon T)é noó^n ’óti ‘ótnt) 

^n vrui;s ^oiv. 

Se^n^ s^n Aoine is [eA*ó n^c] ’oti 
A11 nAoi’óe ’s ^11 óe^n mtHA 
11 í ’óteise-A’ó nAoi’óe ní t)ó 
SAii tó 'oo óí ’o-Aoine ^n Í)i-a. 

Uní sÁin ‘oo •ptitn^-A’ó te ^n óptAic 
— An ^ctinnnAt) ní cÁin ‘oo cteic — 
tAoX) ^e-At t)o ótin -p^ ótoió, 

‘otit 1 5cnoió, is be^n ‘oÁ óneic. 

T)Á nó ’n-^n n’o^it-ne T)i-a -pém 
ní X)iA bó nÁ -^mge aii m’ói’ó; 

A’ób^n ce^sbntncne a-c4 im ’óÁit 
[is] jn^.in tÁ xtn meAsnoiJce móin. 

Tlí ní A-veAnAvt) 51 ’ó e.A’ó é 
ne 'pe.An .A^tis -peAn^nn pxtoi ; 
ne xt tAX)Ainz ‘o’.aoi’ó is é is ní 
An cé ‘oo-ní cnxxoió ‘oon ón^oi. 

T)o ‘óexxtb An ní-ne -án muin món 
‘oo snoi5 ná cíne gán cát; 
cátám neátri ‘oo-noijne á-náon 
‘ooitge cnáob te [á ó-peán 1 bfát]. 

Uti5 [^néin] coin sá [mbioc ‘Oán mbnáic] 
Cán 5áó coig ’n-á nioc ‘oo neió; 
cán ^áó n-tiitinn sián ‘oo soió 
^niáii ’n-á ctoió mnitinn An mteic. 

X)Á téásboine t!)é ná n^oút, 
án n-éás^ái-ne á gné is jnián ; 
án bioc x>Á toinnin ‘oo tíon 
X)Á óoinnit níoj ’n-á nioc niám. 
tto bá’ó lon^ná’ó te ^áó -peán 
^émá’ó -pio’óbá’ó cnes án án; 

’oÁmá'ó n eárh gnÁc éán á inib 
11 ó sméán ‘otib á ^eátbtÁc ^tán. 

T)o [sni’óig] X)iA ne ^ac n’oúit 
1 n-A [sni’ói’ó T)iá] bá-‘óéin 
An CAtám óon^bAs 50 cóin 
nó Aii gábát óin [gábtás] ^néin. 


36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

46 


T)10gUlim X)Ár\A 


133 


An SÁon T)o stii'óij ^néin n^it 
-A néin noc-A ’otiiiis ‘ótiié; 

-A ótnfiAn^ ^iT) ci^ Tio-óein 
'00-5010 T)ia An nó-Att nó An nit). 

Te t)i^ is ^nnsA lonnxj^ mnÁ 

nÁ -Atms-A níog'óA ‘oÁ ni-á; 

cáin níogná nÁ náigne bó 

mó án c-íonná ó mnáib ’oái'óóne ^5 T)iá. 

Corháinte náim ‘oÁ 5ác fion 

— ^ni corháinte án n-náin óns om — • 

5án eáttác sán cnó *oo óán; 

[ní rhán] ‘oó á óeánnáó ’s á ónot). 

A ’ocáóáin ‘onine ‘oo T)iá 
mánái’ó sáti ónite 5án óeo; 
máin5 náó cáóáin btoig ná bó 
[sán] ónó [á ‘o]uánái‘ó ’n-á boin beo. 
Teiseoóái^ó T)iá cis^oe án ^cná’ó; 
bnis^e noóá biá ’n-á pio’ó; 
cis'oe ‘oárh-sá cnéAX> a óán ? 
ní mán séá’o áó’o átmsá ’o’fion. 

X)A te mánó ’oon óitt á’o-óin 
is á ’pá’óó tinn mán is teo 
án átmsá ’oo bn’ó peánn ‘oó 
nÁ bó ón mánb-sá ’s á beánn beo. 

Tá05 ’óárh-sá á^ns céá’o bó mbtioóc 
m’átmsá nem éá^ bn’ó mó mánc; 
máic án ónine ’s á óéát) conc 
’oo ’ónine án ’ocoóc ‘o’éá^ [’oo-n-onc] 
ílí beá5 te táoó án nirh náorh 
án 5áoc 1 n-á ‘015 54 ’oint; 
ní bÁit pnorhá’ó ní bÁit ót, 
tón ’oÁib á botá’ó ’oo bin’ó. 

Snnó píoná snnc meá’óá mátt, 
snnc meátá bns míottá teám, 
cobán cní 5CÍ0Ó án mo óeánn 
tionn náó pníoc co^át ’n-á óeánn. 
trión án báogát m’on’o 5^0 táoi 
— is páobán [50 5Cot5] mo óné; 
tón á-cÁm ’n-án mbeici’ó bí 
tÁ$ á ní án ’oo rheitit mé. tTleit. 


134 T)105U11111 TIÁIIA 

46 tDmgiT) t)ne^5 [as] n-óg 

’n-<d Te^5 ZA\X 5tm-dt) rnón nié; 

5nÁt -RÁt) xt 5itte ’^drt n^dinm 
ní nÁn tinne mdn -dinm é. tTleit. 

43 

A0l1$tlS Vioim Ó T)AlAl$ ccc (?) 

1 Í1Á T)é-dnd T)íomds, d ’ónine; 

T)eitriin 50 ópníot -pios T)o tocc, • 
t"05tis T)-doit) 'pon-íon <An c-ndrh^n 
nÁ óíoT) T>Á tdoit) ndóAn onc. 

2 A T)nine óoicc nÁ bí T)íomsxtc, 

T)o T)eine-dT) -péin -pédc -d-nn ; 
d-uÁ seAtt) -d5 ^n é-d^ ondit), 
is T)e^nt) ndc 5éxt5 tondiT) tn. 

3 Kxtctdin Á-nís sdn ^cnidiT) 5cé.AT)nA 
■ — A cnidiT) .dn T)uns tÁini^ sib; 

Au u-nd^t)dn T)Á tdoit) níon tnéi^is; 
nd^iridn T)doit) .dn téi^is tit). 

4 C.dinT)e ditgednn is edT) f?tiAn.dis, 
ní ipAX)A ón óni.diT) a cnn onu; 

T)Á mt)é 50 t)-pnit T)o né nom.dit) 
ní f?nit sé 5dn orhdin onu. 

6 T)’éis .dn t)Áis ní bédnd sit)-se 
síos 'p.dn T)U.dtrhxMn .d-cÁ -póit) 

— nc, A tnnAi5, is unn.d5 dn medttdT) — 
bn.dn 11 Á cndi5 nÁ e.dnndT) óin. 

6 |1i bid ACT) Aonbndu is é cnrhAn^ 

■pdT) conp xtn 5Cditedrti T)o né; 

un m.dn éndoib .dn 5cnn .d T)nitte 
.dn nT)nt T)doib T)on énninne éé. 

7 ITIón An unndije mdn uÁ sib-se, 
sedn5p.áiT) T)o étí ctx^onpdiT) T’frotu; 
món dn bédT) m^n taoi iT) toinnéim 
’s dii c-é.d5 5.dé tdoi .^5 oinéitt onc, 


X)íot;ltnm T)ÁnA 


135 


8 'bnispró T)o “óeAnc --bA T)Áit — 

bi^ró -00 l)é-At Ati 'óAc au gu^it; 

nÁ bí 5^11 orhAii c’'pin ca^aió; 

^5 sm nobAó ^gAib ti^Aim. 

9 Ati cnoigce-dc — is cn^c x>Á pó^nA — 
ne bucc au bÁis — is be-Anc cntmg — 
cneióce [óíob] i ^cni^ió -ati Coimóextó 
bi-Ait) po-níon ’h-a oisne^ó pu-dn. 

10 H^ó^it) cl^ociót) AM cnuc c’-AiJce, 

'o’éis c’éA^A óo b’otc oo mxtm^ 
bi^it) T)o béAt m^n -ári nju-dt ri^Ab^mi, 
b^ cuAn 'oé^n, a cx.\tAim ónix^t). 

11 A t)uine, nÁ oéAn-A tMtts-Aóc; 
is píon t)x\m x\ noub^inc mé, 

A ónoinn ’s -<\ iné^m ,<\ btiin 6-<\b-d, 
is s^édt núin nÁ t)édn<\ óe. 

12 pédó onm, d óoinseoin T)é dCdn, 
d buóc Cníosc ten cednnódt) sinn ; 
nÁ téi5 im óednn cíog dn Átdit) 

1 n^edtt ne gníom Aódirn inn. 

11 Á. 


44 

'oonnóA’ó inón ó ’oáIaiS c.cc 

1 nÁttiA rn’AtimA ^\it óAl.Arm óRMt), 
d bdncdt is t)dinnd t)édn; 

d5 toc m’dnmd is sí ’n-d sudn 
dn óU is cnudg mdn cdntd cnédn. 

2 UnudJ m’dndm udim dn d bioóc 
db ódtdnn 'oo-óudit) Cdn cednc; 
ní C15 ‘oíom óíon dn d botc 

t)o bníog d toóc cníom cedóc. 

3 bedg sein “oÁ toócdib 5AÓ tdoi 
5dn d beic pd boócdib T)é; 

ní pd dnnsd t)o b’-pednn í 
dii ótí fdttsd óo medtt mé. 


136 


T)<5,nA 


4 tlí *oíot coite 5toin ^ piíotri; 
inAin^ [a coit *oo-Koi5ne] niAtri; 
te,AS tn’,AnAitn n,dc éi*oin *ónnn 
5^1*01*0 -pi^nn An CAt-dinn 6nid*ó 

5 Uoit nd ctí-se [ds ginne ^ndoi] 
tndn 'oo-ním-se is mis'oe mé; 
mdin^ *odn tio*ót)d dnmdn í 
*oo-ní d*ótdn *oiom*ód T)é. 

6 [A nndccdin d níog] dn t’ioéc 
*oo DníoJ d [n-tidndis] *oom ntc; 

1 n-iom*ódi*ó cdttridn dn *oced6c 
sed6c mbio*ótdi*ó rii’dnmdn nem n6c. 

7 [Unéi^edn] meisje ní né m’fronn; 
ní mó cnéi^cedn teisge tiom; 

^ndis mdn *óíotds dn cedj tdtt; 
*oíomds T)o bdnn cedn im 6ionn. 

8 An n*odirind*ó dn n'oéinim cndois 
ní néi*oin nd6 d*óbdn cdis 

1 tó dn meds'Od is cnndi*ó dn 6nis; 
ní ceds*od *onnis ndim ^dn dis. 

9 Jndis nd6 nogd tedbcA tndt, 
dn mbedncd potdij ó -pníoc, 

5dn pnin d6c cotfind^ ne Cd6, 

*onit gndc 1 bponmd*o ’s i bpíob. 

10 trinn *ocí 'o’édnnidc tlíog nd níog 
Cdn píob 50 ngédbd^ó dn n^dot 
séi’oed*ó pein^e is -pndcd pnn 
ní -peinn*oe dn snn tidcd dn-don. 

‘Ont [’n-d sédnd] is ’oocdn *ónnn 
AR bdnn [édnttidc] c’oécd, d óg; 

11! ^dn édncd cnomd cÁm 
nÁn mo tdécd 1 nottd nóm. 

'2 On cí d-cÁ ’oo bí d^ns bids 
50 ‘ocí im *óÁt— *oidn d tnds — 
cos;5 ó 6ni*óe dn bpeitjníom ’o’-pÁs 
00 gnÁs *oei5nío5 nitfie d-nnds. 

'“5 .An c-Acdin ’s dn tTldC ’s dn óg 
ni cdndi’o nd6 ^tdc dn ngdot; 
iond*o ’n-d n^nidnbndj *oo-5édb 
ón Sbiond*o cnédn nidtnjtdn ndom. 


T)lOgUl11ll T).A11A 


137 


14 Ctiinitn, ós é -a ‘óextgcnÁc *óúnii, 
snt cí ce^nctÁ r\A sé stóg, 

A lotnctnn ^n 1tíog, 

*oíon ttiUnni-A An c’ioncnió, a óg. 

15 Coine *oo-nínn ^ns A-niog, 

Ixí ^s ní *oon mte -pion; 

*oÁ *ocí te.Ain cxt^ó-átt pA*o tAt 
mUn.árn cxtn ce.Ann mo óeAn. 

16 T)o [....] ^n n*ooit)e^nc *onn, 

’oon nígce.Ag 50 [noise.Am] stÁn 
[a n^oíogóA'ó] te.óm m.án as tón 
[^n sío*óónn] nóm ce.Ann [1 *ocÁm]. 

TiÁmA, 


45 7?.^/^ 

} ^ 0 

05 ri1AC AII t)AltlT) ccc 

1 Tlí *oíot ^nÁt)A ^textnn riA n*oeon 
nÁ' texni a 0^*0 .as 50 ci.An; 

C1A An *onit Tixtn goncnig 50 ^éAnl 
*oninn is té.An .a nocc.Ain ni.ám. 

2 TIÁ ctnince.dn píoc pe.AS'o.d pnió 
d síot Odód, d f?nigedt Áin; 

*oo-óím-se ndc cediin ódn ’ocóin; 

^tednn dn ónóin dn cín-se 1 [*ocÁin]. 

3 gtednn nd n*oédn dn cdtdiri cnom, 

*oo gnéds noódn dncdn dnn, 

*oÁ tÁn is soióeince sionn, 
is cnÁ*ó tiom m’oiticne dnn. 

4 fTdn tnóc coice •pnit sdn nn 
comnse ní fnit dn d n-ón; 

bed^ ódn ngdot ne gtednn nd n'oédn, 
d *ónedm *oo tédg dn ndon nóm. 

5 pd ótoió ó *oo-ónAi*ó ’oo ótí 

ní foit ^noig nÁ cndió *oo*o ódoi ; 
ní' tió *oo*o óno*ó dóc dn óné, 
d 'pin d-né dn n*oot pd *ótdoK 


138 


T)ioStiiim T) ÁnA 


(> A -pin T)-An t’e^nnAT) x\n c-ón, 

11 í tió T)’e^nnAT) acz aii 11A5; 
s^n Tín T>^n 501 ne T)o JnÁT) 
tÁni ^5 níj oite inon-iMn. 

7 tH-ác ttlinne n-án ^n -pÁT) 

T)on cnmnne nÁ c-An acz súT); 
níon teAT tjo cníoc Átninn 05, 
ní óíot Acz póT) pÁónitt -púT). 

8 T)o-ciiait) T)’-pnit AT)Aiin -p-A nn, 
lAn ’n-A gnm uÁn-dig 1 TicnéAn; 

is -pn'i .A 5.áotin.dit T)nnT) ’n-.A T)Át; 

0115 ^nÁt) T)o n.Aoinp'tAit n^ néAtt. 

9 T1Í télT) .<Ml .A t)1At)x\CT T)t.á01 ; 

nÁ unéi^ AM An iasxXcc né, 

-ptAit As -pe.Ann p'An nite ní, 
ní An An fcAVl An cnninne cé. 

10 UiAT) 11 A Tointe in.dn téiT) ctn, 
nÁ cnéi^ An Coimt)e An ceo; 

TÁini5 mx^n C1.A15 cne ctí mnÁ; 
bmit) inAn cÁ m.An t)o óí beo. 
n Unitte ^nÁs nx^c céiT) 1 TicnÁJ 
nÁ cnéiu T)o gnÁt tTlnme món 
e^ntA p'ionn as TiAin^eAn T)nn, 
imonn snt iix^ n-Aingexxt ’s iia n-óg. 

12 An n-eoc.Ain, am n-eice tnit), 
neT) bex^tAit) seice nÁ sín: 
beit An A TÍ cng T)oí: óit) 

’s í ’n-x\ 1101$ .d^ns nn^ ní$. 

13 11Á cnéis ITInine TTIÁtxMn T)é, 
uÁtAiJ .A cnoit)e neT) ctí ; 

nÁ 's^X) meAnbAtt t.An Ar\ mn.Aoi 
SAOi 5tAn AS nexMn$.Ann im ní. 

Tlí 

14 peAT)An ex^sbAt T)o b’nn T)tAoi 
cnn r\A X)eAtAt> T)o bí ; 
cng .A c.AOtconp fA cnins nT)é 
T)o tnitt sé An n.AomtAcc $.ac ní. 


rií 


X)10$Ulini DÁIUV 139 

Do-- 

VeAU$xM 05 111AC xMl UAltir) ccc 

1 llí m^ic Atctngiin mUnÁin 

cnÍT) nAn ú’oinceAs m ’ion^^nÁit ; 
ní x^tcuigim -á n-uxMn mé 
ó gx^nc'poinmn ónuxMj t)óinne. 

2 ^ex^*óm-ónn-Aig T)ó An inle feAu; 
mo ^WASA ó tn-AC-dió TltíteAú 
cnuc r\A XfTzn^At t)-ám-sA T)o ‘óÁit;' 
is tuó 5x\n -AnnsA T)’At)mÁit. 

3 ]:-A-níon níon -Atciiig sinn-ne 
te li-Ann-óó-An incinne 

An cneiT) ’OAmn-At) T)tiine t)ne-Ag 
‘otiin-ne -a^us At>X)An 01'oe.A‘ó. 

4 Híon -Atcuige-AS — otc Ar\ s’Dti-<Min- — 
m’ístiug-ó'ó innce Ar\ -dcu-Ain 
^Tó’ot-d tinnce n-d te-An^ se-An 

nd mo ce-Ant) innce ‘o’oinne-At). 

5 An n-ionii-dnb-d’ó ó uc ín 
níon -Atcuige-ás nem x\inT)nÍ5, 
mo cni-Att 50 'L-AóÁin c-An tinn, 

‘oom -Andin ci-An -án ’ocointing. 

^ 11Í tnon-Ann inn is l-óib ; 

-<Mi -pti-Ain ón Uní 01101*0 

•00 -<\tc-<Mg nis Ar\ cé ’s cnun; 

‘oo sjé -diic-Ait n-d n--áintfii-án . 

7 Ctdnn oinn’óe-dnc, cÁince -Agtis cín 
■pníoc te bt-óib ón -Ain’oníJ 

’s snoige is cné-A'o-A is cuinn concn-d 
cuinm is sé-d'o-A s-doJ-Atc-d. 

8 11íon cuin coice 1 n-u-Ab-dn é 
1-óib oit — ^DÍocn-d -Aii -pinné; 
níon Jn-Á’óuig sé dn s-áoJ-At bocc; 

’OO n-dOtfl-A’Ó é AS A uttitocc. 

9 T)o smu-Ain 1osd X)Á éis soin 
■putun^ -A ó^t-áoic ’o’'pé.Acoin ; 

An uite ní b.d’ó ní t-<MS 

’Do bí uite ’n--<\ é.<\5m.<MS, 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


T)10$tUlin T)ÁnA 


T)o nÁit) 1-óit) “ ó coit T)é 
T)i-a tt!5 T)i-d fiti^ A-nÍse 
X)o-cx}ÁlA A ctoinn tÁini T)o tÁitn 
<AT)-Cll^tA coitt -A óonÁig. 

An ctiite e-AstÁmce -Ain 

T)o ctiin x\inT)ní ■pe^n nT)oni-áin; 

T)o féAS An n-n-AiR ^ ptittins 
ní pn-Ain ’n-A timigtitt. 

“ t)ei nim -A ótnTie nem óing ” 

T)o nÁiT) 1-óib cne tnnnim 
‘‘ íió cnÁiT) T)o CAn.A An mo óonp 
\)A \r\Ar\A ^nÁiT) mo jtMSoóu.” 

T)o bíoT) T)o ^ÁlCA An TDnitim 
5tin óne-Astii5 -a óné-dócónúiniiri 
dg stin T)éince ó bnng T)o bntij 
d séicóe dn ctit nd comtdT). 

T)o ridtctiigedT) ne T)id nT)it 
’s nis dn óig tfiitis mtiinnig 
cdbdinc coT)d T)éince t)í 
nó d séiuóe Ti’obd impe. 

Tlíon ódoin 1-óib d ocnd 
péin 50 pdJÁit cobdncd 
’s T)o-níoT) cdoi 1 5cnóttii5e d ónedt) 
dn doi ctóstune dn Coimtiedt). 
tlíon ódoin d gdtdn 5oinc gnÁc, 

’s níon ódoin d ótdnn nÁ d óonÁó 
5én ódoi cnoit)e cdoi 1-óib 
dn d()i coite T)on UníonóiT). 
pníoc disio^ nd stÁince idn sin, 
pníoc cín is ctdnn ón Coimt)it), 
pníoc d sedtb mdn ctiite dg coóc, 
mdn T)o t)ednb tiite d dnnsoóc. 

T)o nÁit) mdn 00 nÁit) neirhe 
50 biiit) tnfidt dingtit^e: 

“ dn cí nti^ ne né dn nT)edcnd 
is é ctig nd coinbedncd.” 

Tlíon móiT)e d bnón d bdnn cnoit) 

’s níon móioe d ttiednmd d pd^Áit 
d cÁince is d cneoiT) cnomd, 
d stÁince, d seoiT) sdogdtcd. 


‘010$lUllll t)v\ll.<\ 

20 On tix\in-sin 50 lié.<\5 10111 
tn^n é-Aniuc ’n-x\ ^01510111 
ptMiR sé ^n ZAtArh ar a c<\t 
’s 51*0 é coRAt) nx\ c^iiri.<\n. 

21 pós mAn é^Rtiic n-.<\ -ptiUin^ 

<«\n ^tóiR n.<\onic.<\ ncx^nictitntm^ 
PUa\ir ó cni.(\c .<\n cige cti.<\s; 
p-<\ s^Mc 04 cniOe 4 cojtMs. 

22 Hí ^ictiigim ni4n l-óib 
boicce n4 coice, 4 tníonóio; 
tic, n4c oéinim 4 noe4nn4 
50 océiginn nem tije^nn^. 

23 in^n 1-óib 00 b’poinóce Cíiing 
S'Á pios n4c 0'pé4C4in m’ptittiin^ 
pníoc 4n S4i*Dbne4s mtiin 4n rhtiin 
is pníoc 04i0bne4s ’n-4 Oe^^tiiO, 

24 e404m4n is oom ^^454111 
00 54O40 oom S4oit5é454ib 
n4 Contuib b40 oíonbtin 04m; 

00 oíoJt^O ontiinn m’ti4b4n. 

25 e404m4n is oom pé4S54in 

mo bti4n mo $noiS 5nímé4S54iO 

nti54is^4 t)é tiite ti4m 

níon b’é 4n otntte n4n Oiombti4n. 

26 e404m4n is oom pé454in 

00 b 0411 40 mo bntiiccé454in, 
mo 04n is mo Otic4i;g Oíom : 
cúc4it mo 04t ón oimbníoj. 

27 n-4tctiige4n 4 ní nib 

beic 54n bti4n beic 5411 minnncin, 
^s 4 bnig 00 bneic óm me.ánm^, 

^ beic 5411 cín 5411 cije4nn4. 

28 50 n-4tctiige4n, 4 ní, nib; 

4-C4 1 rctiincib ct4nn mítiO 
p4t 4ttmtin4c ontiim 4n Oninm 

^ mi ct4n 5C4m04n4c 5Cniomc4inn. 

29 ^o n-4tctiige4n, 4 ní, nib 

mé 54n piú 4n b4ino 00 btiiOin 

1 t4b4in p4 ceo ctim40; 
ní beo 4n4in m’e4t404n. 


‘OAHA 


30 lotix^nii is "ó-Aiit 

cÁó ‘oont ^íot nó ’oont tiiútOAt), 
nó óeit ós cÁc ce^nn i ^ceAnn, 
nó óeit 5® coioce^nn. 

31 1on-Ann is x^tonigte t)Ani 

óeit 'P'^ t)iomt)tiAit) SAn *ooinAn 
nó óeit pA ónAit) nó óeit stÁn 
nó óeit AH n-tiAin 50 nextstÁn. 

32 lonAnn is AtotiiSte t)Arh 

mo óeit tiem beo 1 móeinc mojAt) 
11 ó neino nío5 'oo ctin cneAS 

bAt) ‘oíon ‘OAiii An mo t)ímeAS. 

33 lonAnn is AtoniSte t)ninn 
beit 50 mAi'om An mAotctnim 
nó beit 1 'lionnrhnm ^An tning 
nó beit 1 n-iomit)Ait) lAnninn. 

34 lonAiin is Atcmgte t)nin 

beit im tmge An tÁn m toncnm 
nó siobAt sneACCA An stiAb tom 
riAC biAt) Ag eAtCA a pntons. 

35 1011 Aim 1S Atcmgte t)nm 
tmge i'oin mo tncc míonnm 
nó tmge i'oin mo tncc gnÁit)^ 

‘oom cnni3 cnoit)e 5AC compÁm. 

36 T1Í pÁt pAoitce, ní pÁt bnóm 
ctAnn oinnt)eAnc, cAnnAt) oeAn^ói 
nó beit gAn coim 1*01 n cÁc, ^ 

nó beit gAH ctomn gAii conÁc. 

37 11Í pÁt i:AOitue, ní pÁt bnóm 
cninc Átnmn lomAT) comóit 
nó lomAO CAncA is ceAC tom, 

11Ó neAC gAn AcnA 'o’-peAnAiin. 

38 Cné 5AC cotAnn sAn cnnmne; 
bneit nó oigit) éAnT)nme 

11Í pÁt pAoitce ní pÁt bnóm; 
ní cAomce cÁc 1 gcéATóin. 

39 X)Á n'oí’oeAn ’oo t)oinc a j:nit; 
níon cAomce to ctomn ATAiríi 
ní ’n-A t)eoi‘ó iiÁ ní neiiiie 

Ve A t)eom acc ní An nítige. 


143 


40 An ní CÁ is is »00 

is uRít) t)éxMic^ T)é^ncAoi ; 
ceo 5^c cni^c ^cc cni-Ac im iiT)iit, 
beo mo cni^c .<\n n-A cé^nnim. 

41 ni^ing n<\c c^Aoinpe<AT) ^n cmnnne; 

bÁs ní t)x\s é^nT)tiine 
T)o b’é nite <tn 111 te 'pe-An; 
ní T)tiine ^n cé n^c ctn^-pe^T). 

4- íTl^in^ n^c c^oin-peAt) i<tT) tnte 
cnÁijj cín, coittce ct^tonbin'De, 
éis^ n^ m^n<\ is ne^m n^ né^tt, 
s xtn te<\n tiite is An c-^i-é^n. 

43 T)o 5011 aT) ^n 5ni-<\n ’s ^n né 
is btiiT)ne -<\n be^c^ seincé 

lÁ ptiite ^n c<\inn5e 00 ce-Acc 
s tiA iMin^te tiite 1 n-éin’pe^cc. 

44 Ann sin T)o saoX)a^ síon^, 

’DC béicse^t) n^ btei'ómíot^, 

^5tis ^n 'pAinn^e ne heArú 

is ii-d cdinn^e T)d cdomedT). 

45 t)o cdoinsedt) sdon d scedn^dit 
tid ntiis^e is nd tidinT)nednndig, 
is eoin tnT)mdnd oeoiT) 1 n'oeoiT), 
is neoit nnjtdnd dn di-eoin. 

46 riíon 'óion^tid d 'ónite péine' 

T)o cdoinedT) d scoi^céite; 

T)o-nóine ^ac ní nim 

ní nd ^Tóine ní dn níéiT). 

4' Tlí 'pnit cnds dn nedtfi nd nédtt 
T)tiit dcc dn *óedtt) dn ■pínédn ; 

T)nit mdn soin dcc T)nit T)o cnm 
Ttiinn nocdn •ptiit 1 nlopnnnn. 

48 O 'ptdicedtfmds T)é bn'ó-'óein 
síos 50 bíoccdn dn di^ém 

ní 'pnit T)i:iit dcc otiit T)o cnm 
‘oo mnin nÁ T) uin nÁ T)’-pocdnn. 

49 On Gne^c t>e^5 ^ns .jn tníot wór 
cigednnd nd T)cní bpníomstóg 
T)on T)nme T)o T)edtb ^dc T)nit; 
dn sedtb nite x>o b’ioncnúiT). 


144 


‘0105^1.11 ’O AtlA 

50 tUm nexMÍI 11 A lléAtt, 

’s -A11 ‘bioé tiite is Ati c-Ai^éAii, 

tlAlt) ftlATl-AlllAlt A11 r-AllAHl, 
tlAI^Ó 'ptl ATlAHlATl tmAj'^b'L. 

61 tlí 5AC t)úitie céiT» 11 -A teAj, 
tlAlT) ftlATlAmAlt Atl C-Altl^eAt 
Ait teAttÁim 5AC T>uitie tiíotiti; 
iieAriicÁnt T)ori >otiitie a t)imbnio5. 

52 tlAit) 'puAttAmAti — ^oinbte Ati cseAitc- 

A tieAbb peAmt coittbeAtic; 

. 

»00 TIALA sitltl ATl SAOlbCélbb. 

53 rén gAb siti cAorricoTip t)Ati sciotiti 
nAomtAci: au tiAC puit roinceAtm 
>oAn [s'oiúitt] 5«s Au bptAit bptte 
■Ré lúi'L 1''--^ sé soniLíTiG. 

54 . 

>oo tointnis sAn 015 lO'óAni 

con-htnis ■OAn cóm cneTOioniAin. 

65 T)o b’tni An toiRóeAS tAutA ói 
ak ssAoiteAó CÁ15 ó céite 
■cnn tÁtmS An uite fexin 

muine An rhÁtAin ’s au niAij’oeAn. 

66 ÓS loóAn ‘OAU t)’Ainm ITluine, 
mÁcAiTi Aii rheic síonóuióe, 

>00 b’é Tií tiA soittse siu, 

>00 bí ’ii-A btioiuu-se ó bnéitiit. 

57 rAtAtti í As Ain^oe tiÁ tieAm 

bAIUHÍOgAU mÁtAITl lUAlgDeAU 

mtouu ótit)A puite liéAbA 
mutne ógt)A pnéAuuA. 

58 Uuí'o x>0 pÁsbAS bits 

[m’ouótti >00 t)iúti: uiAic] triiteAT) 
[ptAit >o’1b Aitii: Agus Oititt 
11Í mAit uí buitc AttoigimJ. 

59 UeAc UA u-óg is 11 A u-eASbAt, 
ceAC >oAoiueAC au T)úiteArhAU , 
eAsbAt AS cnéAU au •cige 
peAOAn pnéAúi iia píniiiue. 


rií 


145 


■oio$tiiiiii 'OÁHA 
47 P,, 

l-CARjAt. 05 t1lx\C ATI t3A1RT) ccc 

1 tlí t^í -píne ^cc pl^ic nime, 
ní -píne pt^ic n-d cntnnne; 
t)o t)í ^n ne^ifi p^n tige 
pex\n pine, T)i^ a^us t)iiine. 

2 An ctéic *óoinnée^n x>^a tiAoine 
t)o coinnnie-áT) T)i-a xah nt)ín-ne; 
t)-Aon t)o én-Aic xj^n n-Aon nóin-ne 
1^0$ n^ lióige, -dn ptdic píne. 

3 txí píne An pedn n-dn cnontng 
cne^*ó nA cíce t)-dn scdódin; 

A cóin is é Aíi n-A oi$it) 
oi*óin T)é cóin -d cdó-dig. 

4 U-dn A c-dt ci-dt) A ti)doine 
níon niiAt) te mdc n-d liói^e 
[t)Á cíos ní] nm cnei*ó n.d cíge 
ní píne, ^ein n-d ^tóine. 

5 Utis m^tdinc t)o ttldc nioine 
stdc t)o d^din . . . 

dn doi d *Déine mdn ti)tige 
Cdoi cni*óe t)éine, d t^tiine. 

6 A pedt)din, t)édgditi) *Diiin-ne, 
tDédnditi), d edsbdit •píne, 

5tiit)e dn mo cnn te céite; 
cti péine it) *Dtiine t!)ínn-ne. 

tlí. 


48 

peAtiSAl niAC T)ottinniit ntiAtti itiac 
An t)A1RT) ccc 

1 Otc íoccdn dn ttidg tei^is, 
d píonpiit sd ttidn tedndis, 

5^1111 Cdig t)on ttiib ‘Do teigis, 
tint) teigis ne bdi'ó bediidis. 


K 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


’oiosttiim TDÁn.A 


t)o sín -A -pA oijit) 

An ní TZAR ceAnn ar ^cnimt); 

■Li-di5 ndc ^edt) ^ndin ne d gondit) 
T)o cdt)din cnedt) CÁ15 [óoinij]. 

He Jtiin cíge 1 gcéitt ctnnis 
11 d sé iíne gtin ieijis 
sé siói$ ‘oo ií dn d édndis; 
sdndis ‘oo-cóit) t)í dn t)ei5feis. 
tlí óid d pedn^ tidnn ^dn 'fdoódn 
d fedn^ 50 itidn ’OÁ iíotridt); 
nÁn ‘oÁ ndnn 'oí *oo t)édndni 
cidnn ie n^édódt) ní is níojdn. 
piu dn óg t)o iedn dn ioin^-ne 
dn cednc t)o-cóit) dn Cdint)e; 
indite inÁ -pÁs nd -pein^e 
mein^e jnÁs tidice 1 n-dint)e. 

Ó fieit) 5dn obdt) t)’dondn 
nÁ cneit) m’obdt) im éin-pedn 
d cedc óii ié 5d iíondt) 
níogdii dn cóin nT)é t)éinedm. 
íTldc T)é 5dn nt)íon ’n-d T)eondit) 
ne né d síoi nó ^nn síot)di$ 
Cdnid t)ó d T)íoi t)o gudiiiiT); 
budiiiT) 1 5CÍÓ nío5 níogdin. 
tudc d énedt) t)’íoc ndó edgdi 
dn nt)íon ’n-d ieit nÁ iei^edT); 
nín óedn ne iióig é t)’obdT) 
co^dn T)é is cóin t)o cneit)edT). 
"Lón t)o óeiic t)oinne dn T)tniim 
peis t)o-noinne ne níogdin ; 

-pdt^d é 1 ^cÁs pdn ^cÁndiT) 

5tin sÁntng ^nÁs T)é dn t)Í05dii. 
Tlí sédncd cÁó t)o ódbdin 
ón sédid ^d-cÁ sd unoiJiT); 
nÁ cneit) -pmc T)é mdn t)edndin, 
síoc dii t)edndiT) é t^’oigiT) 

CnedT) [óíóe ds] siÁn dn síoT)d; 
bedn [50 síne d] snÁc ndmd 
t)Á 'pieiT) ní ión tio-jédnd; 
nÁ seib m’édnd, d 0$, tidT)d. 


x)io$iiiini T)ÁnA 


1 i7 


12 ní 5-AOlt *oo-geit)tiu 

/A bn^ii^Ti OxAoil) 11Ó onoijcij; 

^n tnbx^nn ní •poit ^^n n-xMcnit 
^ n-^icjin soin ^nn ’o’poicnit). 

13 t)o-t)ein sé ’o’ói$ x3. n-ix\nnxM*o 
ó cóin T)é m-dn soin síni’o; 

SnÁs t)é iiiA cós x\-c4miiit) 

ní nÁnni5 sé pós píni*o. 

14 llí T>An nsn^t) ^n ^txí^s bíot)t)x,\t> 

- -A X)As ne ctÁn X)o ce^n^tx^t); 

An síoc An n-Ain X)0 b’unlArh 
pníoc cnnnnxxt) cnAin nx^n cexMin^xit). 

15 mx\n ceitcin cóin 'oo cneit)e 
ne nóij x3.s óeince x\ t)tiit)e; 

‘otijit) cú xi íoc mxtn c’pine 
cnti An cnit)e t)íoc [x\ t)tiine]. 

16 t)ex\n X)o siUctiij cos^ cónxt 
onc x\ stÁntiit) x\n síot)x\; 
ctxtnn x\n 015 sin X)Á séxtnxt 
’oéx\nx\ [x\ nt)ti5] *oo cóin cíojxt. 

17 t&is póince CÁ15 x\ cinnextt) 
t)Áit nx\ nóige — x\s t)>Áit t)x\in5ex\n; 
t)o cex\cc 1 ^ctí t)o ctimx\t) 

1)ex\nc tittx\m ní ón x^in^ex^t. 

18 Síoc nx\ C4nx\ t)o coittex\t) 
px\ stÁnx\it) níoj t)o-ninnex\t>; 
zu^ x\n cíoc cóin sx\ ^cextn^At ; 

X)o 5ex\ttx\t) t)’ói5 c’píoc t3’'pittex\t). 

19 nex\m ó x\n ópotcx^il) nín péxv^x^t) 
5tin pos5tx\t) x\n pex\nc tí^^ex^t; 
t)x\n t)Cx\oi1) t)o pÁs x\n c-éi^ex^n 
éit)ex\t) 5nx\s t)x\oi1) nx\n t)ít)ex\n. 

20 rex\nc t)o cÁc ót) p:teit) tex\5x\n, 
ót) fteit) ní cn-Ác t)x\n t)ceibex\t); 
ptex\t) ^nÁs t)o ceit x\n Cx\;5x\t); 
mx\t)x\n CÁS5 tió t)o tei5ex\t). 

21 Clót) c’pine ní cex\nt) cti1)x\it) 

s x\n cstije t)ex\n5 it) t)ex\5x\it); 
nx\on t)ex\n5 it) cíog nÁ cnonins, 
connin níoj x\s t^ex^n^ t)tex\$x\in. 


148 


T)i05tinni tiÁiiA 


22 ITlón x\Ti cÁs T^n c’‘píoTi'ptiit 

se-At net) óÁs itta bnx^ontnó ; 
cóin T)o-geAli) peiT)in tiAniAin 
pe^n c’nxttAig i mbeinn bxtogtnt. 

23 Se^cTiA 5^oit xtn cóin 5cnoit)e^t) 
xts Ó15 00 b-Aoi 5.á li)nAn.An 
beAn 00 bxtc rÁs n^ pot.At) 

tAZ coniAn ^nÁs s-óX^An, 

24 pti.Ain ní5li)e.An Am An n-e.AS.din, 

— Aii níspteAt) diin 00 b’dbdit), 
ptedt) snÁs ndn cóin 00 cosdit, 
cÁs cosAin ne bóig Astiib. 

25 xXn ní 1 scnoctiib t)An scinn-ne 
iidn cnontiis iia cní CAinnse; 
nÁnsds snidn pdtd c’oit)ne 
*ooimne dn nidnd tTlidn mdisne. 

2C 1T1Á Cdoi ds meds édncd dn c’pme 
tedc nd bédncd ní ptnge; 
ctiimnis cti 10 mdc dg tTlnine 
ní tdc tiite cnti dn cnoit)e. 

27 Cndnn ^dn scoimt)e 1 5CÍ0C c’oit)in 
d píoc oinn-ne 00 pdtdis, 

Sdn snn nín gdb gd sontnb; 
dn oomnin cnn dn condit). 

28 Sdon t)ionsbds ctdoii nd cónd 
lonsndt) dn sdon Odn sédnd; 

"00 ónin t)on cndnn-sd dn cíojd 
ponnsd "oíoTid nm pnit Cxibd. 

29 T)ntcd 1 ocnÁc beince dn bÁine 
dn ssÁc cneit)e nd císe 

ssidc 1 bpnit oíon, d t)doine, 
t)’pnit cdoibe dn níos t)o-níne. 

30 trión t)o bí dn t)Áit nd t)ise 
00 t)Áit d ní ne nó coite; 
mdins iidc t)íot pedn nd pl-^i^óe 
píon t)dn bteit)e cnedt) cnoit)e. 

31 gnin cdoibe X)é ’n-dn nt^edsdit) 
ní mdoit)ce d méit) d oinis; 

Sé cÁ bÁs T)é ’n-d t)eimin 
ceitit) d gnÁs é t^’oijit). 


’oiogttiim o^dnA 


149 


32 X)Á 'puit itn ’óÁit *oo 'óeitónig 
mtiiti 5-An cnÁig An a eointió; 
tinn ^nÁs px\m tnin^ 00 teAtnnig 
*oo -pÁs *o’-pe^nt-Ain tnnim tnoigti^, 

33 lomónAis eine nen 'pninig 
n^n niomón-á’ó eine -a sAmnit; 
un^ sé A tnom ^n a tnoigió 
oióin T)é 1 ^cn-Ann *Oxtn ^c^ó^in. 

34 tíin m-An xx uÁs^ ^n tonA*ó; 

11 in ^nÁs ^n nin *oo noineAt) 
un<An sí*ó Ar\ uAnn *oo une-dóA'ó; 
te-An-Aó cíg ^nn *oo b’oineAm. 

35 Ceo *óoinóe ^5 cÁó ó a ^ce-An^it) 
n^ó -poijte teo tÁ unn-di*ó; 

cnn Ar\ óíje ón ói^ig ’oo ó-áó^in 
SAtri-dit síne 1 n*oi-dig *onb-Ai’ó. 

36 tnió ne óne^’ó^ió nín cnine-A*ó; 

<A 'pnit ’o’-pe-dn^’ó -ás otrián ; 

^náis *oám ^án uniátt sá unná*ó; 

^án *ont)á’ó niám ’oon náját. 

37 Cóin tinn -pá tÁn *oo tei^eá’ó; 

*oon Cóin ní unÁt ’oÁ ueá^án; 
fnit bás is ÓÍ5 á*o óo^án 

obá’ó sí’ó ás náó eá^át. ^ Otc. 

49 

■ootinóAt) móR 0 ‘OÁlAtS ccc. 

1 Ón tiA rnbxMi bAinceAnti nttfie, 

^éá^ ónbná án ónnáis áin5ti*óe, 
cnnt seán^gtán 50 snás óoncná 
*oán tás *oeáttná’ó ‘oiá’óáóuá. 

2 On tíogtán án nán tni5 sát, 
néátuá init -peán án Uátnián, 

ciáb ótáon ’s á ^nián’Oát mán gnéin, 

Cáon *oo rhiánáó cniá’ó ceinéit. 


‘oio$Uiim ‘o.Áti A 


Óu 5e.<íklt:)Án n.A cmnnne, 
t).áinóe.Ann nA sé socAme, 

-potc nA n-ónctAiin ^cmnnnstiotn 
tócn.Ann ó ó-ptngóe-átn eoUs. 
gniAn 5t/Mi gex^tin.Ai'one sxnnnxnt), 
ex^t^ innóin cnóAnJt^Ain, 

■potc ónt)int)e -pAntseAt) *oci05, 
ó$ttltnne ri1.Aitt5e.At mAigoeAn . 
5tiAitti*ó X)eAstÁitne aii T)tntiin 
’s í An An S5Át ’n-A s^iAtUnnig, 

’s n-A ^nÁt-pÁt ttAin^eAn ‘OAn nX)íon, 
s^ÁtÁn Ain^eAt aii AinTinío^. 

StAC X)0 fÁs A litíin nAorhtA, 
ó$ JtAn 50 n^ntns neAtn'pnAoc'óA 
‘OAn ó’Ainm nAomtAtAtn ós nirri, 
pAitm 50 SAontAnA'ó SAi*ót)in. 
tleim*óeAs ^ac ‘oeitó *oÁ ’oeise 
1 n^An ‘oo jgné a ‘oeitóei-se ; 
t)eA5 mónótAt) 1 n^An ‘OÁ 511^01 
teA5 tóJttiAn mAn jAt ^niAntAoi . 

A óéAt coitii*óeAn5 ne sntiA*ó stió, 

A nos5 comstAS ne cnios'OAt, 
nó ne noiJneA^ó An eAs n^iAn, 

A cneAS coimJeAt te ctióAn. 
Comt)tii*óe é ’s aii c-ómnA 
óAinn'piAn An •ptiitc 'ponón*óA, 

A uinm‘óéA’0 éomóÁn ne CAitc 
An 'pninJéAs •pottÁn onnóAinc. 

SiA’o coirhgeAt te cttnrh eAtA 
A cnoijte, A CA01Ó ^tégeAtA ; 
méin óAise ’n-A CAmctU 'pionn 
iiAó CAise 'pAnnóU'im -pAoiteAnn. 

Céim A óonn, óuitte a HAónA 
’s lA’o commAtt ’s a cnintAónA ; 
nos5 5tAs 5An 'ponmA‘0 pA ón 
A ÓAS óorhtA^ ne CAoriisnót. 

1)1 Atn A ^ntiAó n-Áttiinn mAn ftiit, 

An 001*0 eite ’OÁ óa^aió 
mAn tiAn imitteAn^ aóahii 
SótiAó ingin’oeAn^ AónAiiiAlt, 


xjiiogliiim *OvKnd 

Inje-áti 1^1 óim c^aX) ct^^oAc 
cosmAit c-Aoite a seAn^rhAU^ó 
ne s^níb t)’pínninn óAoitpinn óuinn 
An s^níóinn m^oióstim me^mnnim. 
íTlÁt^in nío$ nÁtA nime, 
mi^n súl r\A sUi^g n-^injiit^e, 

^núis 'o 0^*01 A ó n-^JCAin An c-eoL, 
néAT)t-A n^ó -Atn^ig ‘o’^itóeo'ó. 

ó 


50 


T)onnóA‘ó inoTi 0 T)aIai$ ccc. 


Onc x>o seise^óc, -a sAogAit, 

A s^iAti c-án-A tottp-Aoó^m ; 

-A Jitte ’s A tút) ’n-,A tÁim, 
sút) inn-ne Tioc fÁ^óx^it. 
mitit) 'o-Atn céim seAó-At) s-din, 

-A se.Anóin *óoitt, -á t)omAin ; 
t)o biit) ciinó.An XAm, a ‘óuitt, 
iinó.ón T)o óun tem óotmnn. 

T)o buT) coT)t.d*ó An ótúitri té 
5.An lompó'ó nioc .d-níse ; 
uó, d tnu.d5, mÁs ed*ó ds dit 
sedt udb d^us 5dn c’pÁ^bdit. 
Sedt ’sdn stije *óíotndoin *odtn, 
sedt ’sdn sdo^dt *oom sdtódt), 
sedt sdn tdtdij, toije dn ooitt, 
x^tdi’ó oite s.dn dboinn. 

1rlu.di5 d^dm ’o’mnndi*ó nitne, 
nudi^ 1 meds^ mo tnuinncine; — 
CU15 cnÁ ndó ‘oeigcni'óe *ódtn 
dn T)Á eicnige ‘o’d'ónd'ó. 

Sini'ó péin Ainedtn eite, 

A sdojdit, T)’dn c’eicnije ; 
bein, d sdo$dit, c’dgdi'ó udim, 
d sdtdij ’ódotdij 'óiombudin. 


152 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


t)ioéUiiin vÁViA 


A seAnóin únnim, 

tn^iUcu onc •pm óumtnnn ; 

$0 óp-Ag-A sÁn 10 áeise, 

A óU\n UAnA u^ipteise. 
gé 0A01 An mo tí, -a tntix\gÁin tnndi^, 
t)tiio *oo ctim-As mo céA'o'oti^in ; 
m.ón <<\n ce-AniiAó *oeA5óin *ó-Am 
se.Anóin m.e-An^-áó *oo moU*ó. 

Is on -dn ^iotU pionn p-átts-A, 
nioo *oo-óti-Ai*ó -<\n óotAnn-s-á ; 
ní oú, -d *ó-áttÁin -d *óomAin, 

-dn ónú p-dttÁin poJ-Am-din. 

1s utí -dn us-á*ó me-dót-áó me-án^-áó, 
is un -dn óeitin óéime-dnn-áó, 
un x\n -ditin se-dng, -d seise, 
is ce-dnn -ditij tnnnei-se. 

T)o ótnnis ’oíou -d-'oedn-din 
CÚ15 *óíne ’oo *óíned*ódió ; 
ní ptiit uti dóu 1*0 ónditte ótnn 
dn ónti nd titidige, d dnntii*ó. 

A dnntii*ó tntidij, uorhdis ’otiin 
5d ptnt ’oo-ótidi’o pd’o óéd’otiin ; 
stoinn 50 píon, d ónéd^dig óndis, 

5d céd’optiit níoj ’oo pnomdis. 
ptnt Aibéit meic ^*ódim pinn 
’oí *oo óoncndis *oo óéi’oninn ; 
d óndis ónédgdig, is sí sdin 
céd*optiit ’oo óí dn ’oo óédtdió. 

'ptnt Cníos*o ’oo-ótidi’ó pd’o óntnnne, 
mói’oe u’imsníoifi ontiinn-ne ; 
cednn pdu inis níon *óttiig *ódtfi 
ó ’oo it)is ptnt u’dtdn. 

T)o óndtdis T)di-t)í nd n’Odm 
’s ’oo pedttdis dn Ab-ndtidm ; 
uti5d*ó cednn Coin ’Od éis sdin 
’n-d peoit dn méis ’oo’o rhidsdit). 

T)o ónoódis is d óednn síos 
ped’Odn dps’Odt nd n-óinóíos ; 
dn n’oíot ped*odin dgtis póit 
ed^dit X)o siot, d sediióin. 


t)iogltiim X)Ár\A 


153 


11 Hí *óe-Ai^ii-A cuinAnii nioc fiiAtn 
ó T>o 'peAttAis An AibiAt 
neAó nAn cinnis péine i ópóT) 

Aóc rriAt) éite Agtis OAnó^. 

18 UÁnnAs onc-SA eAóc oite 
*oo óeAt^A ’s *oo óonnoige ; 

An *oo tntiin — níon óúineA^ó binn — • 

•oo ótiin An T)tiiteAni ‘oítinn. 

19 t)tiA*óAin *oí — Agus níon *óoióeAnc — 

An *oo tntiin tnAncoigeAóc ; 

ní •ptiAin *oíon , ní tÁnnAi*ó cnÁóc, 

•oo síot A*óAini Aóc AonóÁnc. 

20 UiocpA bnÁc Aintnín oiLe 
*oo*o óÁcA*ó-SA, A ónéA^oine ; 
ní óiA beACA eite Ann 

Aóc ceACA is ceine is conAiin. 

21 t)Ái*ópi*óeAn cn ’oo connAió 

tnAn L)Ái*óceAn ceAp cníonóonnAi*ó ; 

*oo teA5A*ó A-*oin 5AÓ *oneAtn 
An sin ní peA’OAn c’inneALt. 

22 On tó tois5pi*óeAn ’oo tÁn 
A^tis géispeAS ’oo gonmótÁn 
A^tis óeAnnpAS mnin ’oo rhong 
*oo seAnóAs ní ptiit A^Ain. 

23 A5 sú*o inne imceAcc tiAt’o ' 

1 neitig nA ^cnAnn ^CAOlptiAi’o ; 
beA5 ’oo cneiseAóc coóc cah tntnn 
onc *oo seiseAóc, a SAogAit. 

Onc. 

51 

UAé)5 iriAC T)Ame ccc. (?). 

1 UogA 5AÓ beACA*ó beic boóc 
neAó A5 A cogA Aóc 51*0 ceAnc 
— -tiinne ^An bnéi^ ní téin toóc — • 

SAn ponc nAó céit) céim cAn ce^nc. 


154 


Tiiojlinni 'odnx^ 


2 t)eit 5AÍI roice ní ’oíot ‘óún 
mAíi íoc ini otc-Aió mAn cnÁt) 
nó óeit bocc x>o néin mo níoj 
•Díot -A 'Locc ní iéin x>Á iÁn. 

3 A n-An -pionn '00 •pÁs ón óij, 

11 At) 1 npott neT) JnÁs A-cÁim ; 
ASAX 5^n ónéi5 p-A ‘oii T)ói$ ; 
is 011 ^n 5tóin n-dc céiT) 1 *OT:nÁi5. 

4 Kex tocu 1 'ocionót ^n tn-Ain 
^n cnoc ’s Ar\ conóin ne*o t^oib 
ciocp^ sé [’n-x^ soé-An] *óúinn 
'oúit 'oon [not-At], T)é, 'ó-Aoib. 

o Tlí pmt ^5 nex^c snÁ'ó 'OÁ $-áot 
— nc ! ní nex^m ^-cÁm ’oo tún ; 

An 'ocnéi'óe mo-nn^n is nÁn ; 

5nÁ*ó 'OÁ céite óa’ó ’onAt 'oún. 

6 50 'ocí so 5An ’ooitje^s ’oaoió 
— ós onc As oinceAS ^ úit) — 
su-As ’oon oeAjón^J, siun séim, 
^n c-iiit néit) ‘oo ‘óe-ánó^t) t)úin. 

7 gán tuágátt éiti$ ós áin’o, 

5án náóán, ^án ónéitin ómnt), 
mán tiiá5 1 n’oeánnáin án 'oeit^ 
‘onát, á teint), teánmáin ‘oo tmn^* 

8 A óismeic ánsái’ó ’Oán siáin 
mo cásónái’o 50 ópóine péin 

’s nÁ tei5 m’ánám náió ’OÁ táoió 
s^áoit uáinn mo nátám 50 néit). 

9 A Coimt)e 'oo-cí mo niocc, 

’Oán ^coirh’óe 'oo óí 50 bocc, 

50 póit nÁ cinn án án ^ceánc ; 
póin te'o neánc inn ó otc. 

10 Cs í ceán’o cosmáit á ctót) 
sut tí t’peán^ cum ’oocáin t)iin 
'OÁ óán 'ocot, á ní ná níoj, 

50 'ocí t)íom á con án ^cút. 

11 A bpnánás 'oon cnmnne cé 
uáió-se 'OÁ 5ác mte ní 

óeán ‘ooc pioncáió t)íom, á *Óé, 
mÁs ‘oíot é 1 ^cioncáió mo CU. 


t)io$tiiini T)Áiu\ 

52 


155 


■OOIlHCAt) lllOU 0 OÁtAlb 

1 1)Áine AM xMi mbocu-c\cT: ; 
ue-ánc •puitngeAXs lunsociMcu ; 
nín cÁs t)uine A-bÁin t)Á b-Reic, 
t)o-cÁit) Ati uite t)’éinteic. 

2 1 n->dimsin pe-do^in is póit 
— ^5 CRÁjx^t) 5é cÁ -A lionóm — 
t)0 bí Ar\ boccx^cc ’n-A tinn tvtin 
5un socR^cc tinn í u’f^JÁit. 

3 A-cÁ -A5 n-A t)-áoinib t)o útij 
texuiAtn^in aii tuin^ úíni^ 
be^c-A AS cÁine nÁ beic bocc 

-A5 bneic bÁine An mbocc-ácc. 

4 gin 5un-Ab .áin as mó me-ds 

is buit)edc t)id 'oÁ t)dit)bneds 
boccdéc 5111 50 mbedc t)Á coit 
nedc teis ndc otc d edsbdit). 

5 ’tl-d comcnom ní but) cuince 
conÁc 5émdt) cedt)ui$ce ; 

dti Odiúbneds ^undb é ds pednn 
is é d di^neds 50 bdicjednn. 

6 t)on cnuinne mdn cuit) noniid 
íosd dn n-oit)e 'pojtomd 

dn dtmsd nu^ t)o nojdin ; 

CU5 dnnsd t)Á 1iedsbdt)dib . 

7 ]:dt)d ó d bÁine t)o bneic t)í 
TTIu ine Ó5 t)’imcedcc udice 
bedn d cdncdiid ó cnoit)e, 
bdncdnd nd boccdine. 

8 t)o bediidt) t)í — t)id t)o con — 
5un -p-ÁSbdt) ní nd lidondn 

ní nd n-uite ’s d edsbdit; 
mu ine ní lií d liéinedsbdit). 

9 Tlí 'pudin pd úeoig— is t)ó cÁm 
t)o t)íoc cdndt) nÁ compÁn 
t)’éis nd n-edsbdt 50 [liédndn] 
eds^dn ó n.dc [éinédgdt)] 


ccc. 


150 


T)10$U11111 T).ÁnA 

10 ^AX)tAn 1 Tl5A1ST)e Atl éA^A 
rnoinséis ^eAn a coirhéAT)A 

— 5Án 'peAnn bnÁiS^ — tel tnboccA, 
ceAnn 1)ÁiT)e ha boécACCA. 

11 ^'eAn T)o Da cneise An a toit, 

■peAn lonicnin cnmse cnÁéAit), 
DnÁtAin nACAn cAn a conp, 

T)Ain iiAn JnÁtAig a ^neAsoóc. 

12 t)éAt cAnA T)Á T)€n5A^ 'pios, 
t)AS JeAt tlAÓ 5tACAt) T)íieAS, 
cnoit)e ten óninA a t)oóAn, 
nnnA a oine T)’ioinAóAn. 

13 An cnAig tnion nÁ An niAtA óAm 
ní tn5 oitééim T)on A.nAm, 

TiÁ AH óiAé niAot tiAn inAot ^cnÁéAit), 
cAn óAot ciAtt A óotnpÁnAi$. 

14 11 í AS [An] OAOjAt A ÓnéA^At) 

>oon csnit óninn T)o óoiméAT)At) 

An c-AénA 5An T)íon An t)eoin 

rÁ TiCAntA A T)íot T)o t)Oinnseoin. 

15 ie A ónÁóAt) A5 bneit oneite 
T)o t)í A néisT)eAóc T)’Áineite 
An óUiAS T)o bA cAot cmsse; 
sAon T)o-ónAS ón óéAT)i:Ait)-se. 

16 T)Á bCnn -pA nmtA An AnmA 
tlA céADtAt^A conpAnt)A 

5Á T)T:n Aóc noóA T)CAt)nAt) sbeis 
1 5ctn T)Á bpASbAt^ Jnomséis. 

17 A bniAtAn mitis mÁttA 
nín péAT) peAn a pAjÁtA 
neAmt)ói$ as A.n ní A-T)eineAt), 
seAnmóin í t)o oibni;^^'^^* 

18 1 5ConuAt)Ainc nÁ cnineAm 

50 n-éisT)'peAt) nen n-nnpnigeAtt . 
ní T)oóninte aJaT) Ain 
^AbAt óotmste Aii ónÁóAit). 

19 An T)Cit)neÁ T)’éAntAm eite 
>oÁ tneise T)’tion impit)e, 

ní nA n-mte, aii a éis 
ní iiAÓ rmse Vnomséis. 


‘oio^Uiini 'OÁtrA 


20 IOra^cxMti íTlioTum *oo há'ó ths 
VÁ titritA — 5Á *ocÁm t-AiTns — 
sé OÁ ^inmnitigAt) ^s -d inicc 
VAmsríiv$At) tié a tnntoéc. 

21 lU As ^áin’oe SAn tioO 

ón 5^01 c 5é bmse-At) 

S'Ac 5é^5 X)Á mbí tim-át á^nn 
pn*ó^Tt *óí noó^ XféAnAim 

22 An cnn cott^i*ó cém sa snnú 
T)o néin 'pcASA ma n-eot^c; 
beic -án cákt-ám is 00 *óí 

’s An cnn pá^t^tn 1 n--áin'oe. 

23 5^c ctiAn ^s cntiime ^eá^má^n 
te ^ 5onc is ^nÁc íste^$^*ó; 

^n cst^c cntfin-á 51*0 bí á^nn 
is í ^s nmtxt *oÁ bnb-átt. 

2t niói'oe -áii conxt*ó cÁini^ *Dé 

nín bextn bnÁc-áin 04 íste 

pÁn 5>ác x^cAi*ó ^s pe-ánn ^onc 

Se^tt *o^n n-ákC-áin á^n nmtocc. 

25 1s cónxti*oe *o4 ctá.nná^ib 
^n c-Ac^in ón pÁs-ám-áin 
TM b-án^mták *oo-beá^n-án 
^ n-AnA*Dn-á T) ísteAjA'ó. 

26 50 bneic á.n ctnice ó ciá^iMib 
ní bío*ó >ác^ <ácc éinniá^gá^it ; 
ne^cc Av ctá^nn-s-á n--á ‘oÁ cni'o 
ní *oo cextcc cxtns-á c4mni*o. 

27 T)o pitteá^’ó onná. *o4 éis 

-án ct>ánn 'oo cin ó pnoinséis 
^n b4ine *oo bí nompá^; 

T)o bí ^ n-4itte lá^soccxt. 

28 ’ri-A ^ctoinn Cá^bAncá^is xt-cÁi'o; 
ní 5^b teo >ácc .án t4 lompÁit); 
beic *ó4ib xtmt^i*ó á^n á^ éis 

T)o c^nnjAin .án p4i*ó pnoinséis, 

29 Pí biom*óá^ *óínn n-á. *óeá.gxM*ó 
bnÁCAin bíos 54 boiteá^n’Min 
A11 nMj^it 54 *o4m^i*o *oí 
pi^ó^it ^cc cÁTMi^ cá^inse. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


ll^c •piti Aon'ríioiiA'ó 1ié -péin 
*oÁ lonnríins is lút soiléin; 
ní beA^ x>o t)íríie^s é 
'oo *óíte^s ‘oÁ mbé ^5 bnÁt-c\in. 

1s cóm SA cÁs 1 ópnitim 
5c\n 'p^ittec\c-<\'ó m’nn'pingitt 
— 'An síot ne tAog nT)é 'otige — • 
ní s-Aon é ó oinóine. 

T)eAcnx\ t)ninne inÁ X)nic-se 
’ont beo ón beinn gÁbc\it)-se; 
bec\5 c\n pi-dn ’oo bí iX) boccc\cc, 

‘00 ríiic\n X)o b’í x\n Ansocnc\cc. 

An n-éi5ec\n mnnx\ ■póine 
m-Aoit) x\n itlAC tM bAiióige 
[bninne] n-á gt-Aice goncA 
X)ninne 1 n-^ice t’nríitoccx\. 
íllAoiX) pós x\n oit)ne ^n Atc\n 
cn 50 íiéAg *oÁ biom^cc\n 
— neiríi -<\n bninn gÁn t)ocn-<\ ‘óni'o? — ■ 
cning n,A boccc\ ipxsx> bnÁgniX). 

1s cngt-A 5-<\n mo teibe 
’o’einex\ct-<\nn ic •poigi'oe 
ÍTIac T)é OÁ n-eicge t’nrhtocc 
teigte mé te*o me^sx\nt),<\cc. 

An gnin bÁis 00 bAoi 1T> cnit)e 
-<\n Cníost) ciot) n-<\c mAoit)pit)e? 

T)oig gÁn t)ocnA cne^Abt-Aix) ? 

50111 t’occA 111 bin'oe-<),nmx\ro. 

1m lonAt) is cii tog^im 
o’Aigne A^ns ‘o’pion nnogAitt; 

‘oo bi^t) An nÁríi.d néit> ninn 
mo nÁríiA péin ‘oÁ bpnitn^inn. 

Tlí x\s x\ n’ooincpinn mo t)éAnA 
bex\n osgtA’ó x\s m ’><\i tríiéx\tx\, 

.A t)eoc,<\in, A cnii cnit^e, 
ós cn eocAin m’Aitnige. 

A oioe, A .AtAin ‘oÁt.<\, 

A fgiAt ‘oí’oin 'oiongbÁtA, 
mo tocc x\s x\ tnn.<\itt cng^At), 

’oo-cn^i‘ó tonc mo tex\snn5<\’ó. ITng.A'ó. 


T)iogUiirn DÁriA 

53 


159 


t)OtltlCA-Ó mon 0 -O^lAlS CCC (?) 

> SAogxiLT:^ sin, A óAogAit, 

M scxMceAtfi *oo cé^‘op^ot)tMTr; 
SAogAtcA sié inÁ s^in, 

^ pn st^nnc^ig. 

2 irixXR c^oi coice ^n ’ooniAin 

is nioc eió 5t\n -áno*ó^in — 
mÁs ciiAn b-Ao^^it An t)occt\ 

Sx^og-Ait SAog-dtc^. 

3 A ^i*ót)einseoin n-d n-uite, 
iT) óumdnn, d óedt^dine, ’ 
t)o niiiin *Dedgsói$ nín *ótitcd; 
s^tnn, d sednóin Sdojdtcd. 

4 11 í 001*0 ’oinc-se -pd *óeined*ó 
T)o óisDe ’odn cntiinni5ed*ó, 
ttidó dn csdojdit *oo nd*ó ntnó; 
t)do§dit *oo *ódt, d *óomdin. 

5 5i^ bé ódiceds, 5ndc d Soin, 
cníoó ótin sctimdinn, d sdogdit; 

^ pn-se is.d stdc ’n-d Jdn, 
t)dn tdc is stó-se dn sdo$dt'. 

6 tHds CLi, d sdojdit cinnsi^ cntnm, 
dii Ó10C cé *oo-ótidi*ó cdndinn, 

d ednn a^ óneic dn dn móioc 
5^ t'Cdnn d óeic dn óisedó? 

7 ped*ó dn csdogdit *od nÁ’ó nis, 
d *ótiine d-cÁ d5 cedóc cdinis, 

*oo óéitt sdn sdogdt nÁ sin 

^ Cdoód*ó péin dn pdi’o-sin. 

8 'l-d’od 5;tin cuigeds cti-sd 

ótimdnn nd cotnd-sd; 
mdins T)o nocdoóing cú, d cntidig, 
d cnti, d *ónoósdo5dit *oiomótidin. 

9 An *oo s^Ác, is cú *oÁ coit, 
cdoó ne*o teicssédt dn tÁ-soin 
mdin^ d-cÁ, d sdoSdit Sdnncdig, 

^o tÁ dn dondi;5 lori^dncdig. 


160 


’oiojtnnn ‘OÁHA 


10 An c-dtAigcit) nd cotnd 
te tidmnndndit!) lonnidttd 
5énsdm *ondt im fedn •pdttsd 
cntidg dn sedt Sdn sdojdt-sd, 

11 Cníoc dn csdogdit is sí sdin 
sedcc ‘ocnoijte ’o’frdjdit 'o’iom'ódit) ; 
mdn ds ‘otidt ’oó dstis ’oi-se 

d5 so dn tidj 5d innise. 

12 ITIdn tért) dn c-umd is dn c-ón 
céit) dn c-doióneds ’s dii c-dnsóg; 
céit) d cnnt t)on énnt fAVlSA; 
toc te snnt dn sdogdt-sd. 

13 "Ddn mbeit 50 lioinóittedc din 
is cóndit^e, d ctdnn Á’ódim, 
dn biot 50 t^cdinnn^e tdndió; 
niot nd tidinnte a lonnsdrhdit. 

14 Tldc ctnnednn dn sdogdt sió 
t)o t)édndm oibne im digit) 
ní ti5 tÁ t)d tidiste dnn, 

d tntiditt-se d-uÁ ’n-dn t)ciomcdtt. 

15 gé cdoi nedmndinedc d-nois 
bti'ó nÁn dn cionn dn conncdis 
t)o nedmcomdtt t)Á noccd, 

d sedncotdnn sdojdtcd. 

16 tridn cd nidm x>Á ctin 1 ^céitt 
cóndit)e dn cotdnn t)’dimnéin 

ndc -pdgdnn sé dcc moinn ndc fndn 
51 1) bé t)dn soinó dn sdojdt. 

17 X)Áindt) tedc ó Did dn t)omdn 
mÁs cú idnnds dtnogdX) 
tedttdin is médt) d motcd 
cnédt) dcc sedcnÁn sdogdtcd? 

18 An sdojdt t)Á ‘óednódt) t)eic 
t)Á mbeiteÁ ic dtdin éinmeic 
dn mdc sdn tÁtdin ndc tió 

’s ndó tdc mÁtdin dn meic-sin. 

19 Cdi'óe dn c-ót ’s dn c-doióneds cnom ? 
cdit)e d t)CÁini5 nidtn nomdm? 

Cdit)e dn sdo^dt d-né A-nos? 

Cdi*óe dn cé dondn dnds? 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

L 


’oio$Unm ’OAiiA 


161 


tlÁ coijti’ó cUnce iiÁ cle-As, 
tiÁ coigtcó ót nÁ x\oióiie-As 
niÁ cÁ, A ’óAoine, g-An X)am nT)iit 
nÁ tÁ SAoine An au sao^áI. 

'I-'a 'óemeA’ó — znuA^ An ctimnse-^- 
t)’éis T)o SAinnue, a sxto^Ait-se, 
ceAt> sió aót: tiA seAcc T)i:noi$te? 
A-£ sin T)o ceAnc cníoónnijce. 
Utii^tm nAó CAitionn T)o óno’ó 
tnéA’o X)An s^innce An xni SAo$At; 
tÁ ipeAsvA ní tAz T)OT) tÁió; 
nÁ ÓAC T)Á ’oce-AS’OA cex^soÁit. 
Aoncnoig T)Á T)CH5tA conAi:) 

T)Á mbeinn a-^a bneAtnogAt), 
cne-Abt-d ‘oom itm ní 'piiit; 
mitit) T)o sedónd, d sAojAit. 

An dn T)Cdt^m ó tÁnd^ 
d-cdoi 'pttm dg •pdnÁmdT); 
tnbgdt X)AnAX) ^dn d 50 im 
-dn *ooc sn^ndt), a sdogdit. 

5á pios dn mdinpeÁ d-mÁndó? 
A-cÁ dn sdogdt sedónÁndó; 

A 'ónine, ní tdc 50 tÁ; 
nÁ 5tdc T)on ónninne [a cdncd] . 
T)o bnt) mitit) T)’'pion m’dome 
T)’éis mo nndtdin nobdoise 
5dn beit neT) bdnncdió bdogdit, 

A sdnncdig, A sednsdojdit. 
t)’éis An “óÁitis T)o óeoóxMó 
omn-ne is dn dn n-ditnedódió 
ní cne^sT)d 50 nT^tije d t)Áit 
Tieds^d T)o t)ige, d t)omnÁin. 

ódódm Cdicm-íonA 
T)o mnódt) mo mí^níomd 
ní bed^ dn T^din^edn T)-dm-sA 
m’din^edt is m’édntdrh-sd. 


Sdojdtcd. 


162 


TH05liniii ’OAHA 

54 7^^ 

■oorinCAt) inón 0 ■oÁiAib ccc (_?)^ . c^. 

1 SDéACtÁin iiA ciuiiriiie énoc nAorh 
cnAnn snAitnit) n^ slex^s n‘oonnóAoni; 
sé-AtA An cnoinn-se iia 

nóiT) AS soittse ne sitteAt). 

2 Cnoc 1osA, inionn CAónA cÁi$j 

món njné as a n^AinteAn sbéAcUm 
’oon ónciiAniiA tionm^Uin tAis 
‘o’pio'óóAit) póncnAnnA pAnntAis. 

3 Stiocc A cneAt) ati tiAin •péAjtAin 
pÁis T)é is Ais'oe AintéAjtAin; 

An ní AS cinnce T)An 5C0imt)e 
innce X)o-cí An ^CAóAin-ne. 

4 T)Á CAoó rÁini^ An osoittse 

'oo sjjAoit ooince An *oomiiin-se; 
ní sbéACtÁin An nAC cÁin cion 
T)o t)Áit) céA'ocÁin An Coimt)eAt). 

5 Cóin sbéACtÁin ’oo nÁt)A niA, 
nAorhcnoc céAST)A l1leic ttlAniA, 
cnAnn nA stios scorhconcnA ^cÁit) 

An sjnios ’ooncACCA An 'oorhnÁin. 

6 món ^ciot *oo cinneAt) impe 
'o’píonpint T)é^ — ^DÁit Ait)riiittce, 

Do céADtnÁis potCA 5AC 

An sbéACtÁin éoncnA énoinn-sin. 

7 Aoine CÁS5 niA do nigeAt) 

conp T)é — ^DíoénA An c-AinDtigeAt)— 
cnoé [^n Ai sbei tne] CAbnA éÁi^ 

— DArhnA A bnAisti$te D’fASÁit. 

8 A-cÁ si-se ó soin i-te 

’n-A cAinc sít), ’n-A cnois éoirht)e 
ne stios 5éA5CtÁin éAoirh éobsAit) 

’n-A sbéACtÁin sAoin sotnsstAin. 

9 1omt)A nAon gnAsoécA ^on, 
tong cneAt) Agns Áic ÁtAt) 

one éUn ngeAt séAnoA a steASA 
’n-A sbéACtA peAn n-AinbeASA. 


lO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


DlObtintll T)cMU\ 


163 


jSitte-d^ó cné-Aóe a óinnp óoncuA 

CÚ1S cnuxMge, ctiAn puncoóCA, 

*oÁit óAón^ AtAin T)’-peicini 
pAóAin Anm^ ‘o’'fóinicin . 

SomptA <dn sí'ó, sédtd dn n^nd'ód, 
pÁc cuinse, cudn túcJÁnd. 
dn mionn cnoinn géi^tedódin jtdin 

00 ótoinn éiocnedódig A'ódim. 

Cúis túcgdnd d ocdini^ cnío ; 
pÁc cuinse dn cnÁt ‘oo-óímío 

dn stios conpgoncd, dn cíog *oonn, 
*oo óníog 'puncoócd dn n-dnmdii. 
Pldin^ ndó sitt stedócd d beojon, 
mdin^ cnoróe ndó cuimneogd*ó 
lut 'oid'ód ’ooinntedbcd d óned*ó, 
pidiid coim*óedcnd dn Coim'óed'ó. 
Cned'ód d cdoib- — cnudj dn somptd — 
ton^ bedn d bonn mbeojoncd, 
dn ’Od ónédóctÁim, dn ótí jedt, 
sbédctÁin ’oon cí *oo cui^ped'ó. 

A cui^sin 'oúinn — *oid *oo óéitt — 
dii pÁc pdn 'putuin^ UM’o-séin 
ped'ó stédóCdTid 'óíonn ‘oo *óti5, 
cnédócjoiid nío5 níói'ó. 

T)Á *ocu5Cd d binnedtt *ooc doi'ó, 
d 'pin ’oo-óí dn 5cnoió bpíonndoim; 
stédócdin ní bd *oíotÁim 'óuic 
*oon íomÁig édócdig onn'ónuic, . 

’tl-d somptd ódbdncd ÓÁ15 
CU15 dn cús mdn cÁ dn íomÁiS 
’n-d ’oeitb óneisiomtÁin ónudi'ó C15, 
’n-d beisiomtÁin cnudig cuinnsij, 
UU15 pós— is peinn'oe a biond’ó — 
mdn cÁ sí dn n-d sui*óio$d'ó; 
pédó dii Cdnbd d n'oedódib 'ódoib 

1 mbedcdi'ó c’dnmd, d ójtdoig. 

^Át A óedngdit is dn ^cndnn 
oi'óin T)é — *oid*ód dii putdn^ — 
pÁi*ó ^dó doin'pedn ’Odn poittsig 
.s^Aoitedt) CÁ15 sdn óedn^^dit-sin . 


](>4 


T)10$ll11in ‘OÁIIA 


20 ClA'Lt A C^iti *oo teAtA^ 

tl-Ati T)é, x>AtzA An nt)einésex\cAn, 
nó ^nÁ^t> Afi n-A 'fAtÁm amíi 
>00 jAóÁit cÁi$ SAn ónAnn-SAin. 

21 ITlAn t^mnsinge *oÁ aos gnÁi^ó 
Ttiitn^is cnríi^Ac — cnis coónÁiT) — 

1*01 n JtAisne-AnnA ’oeAt^ n’oonn 

^n te^nb ‘o’-p'^i^i^se-An^A onAm. 

22 ^Át p-A ’OCng CfltlAg ^n COS^Afl — 

*ooinse A cr\eAt> ne a 5Cottipos^A*ó 
mAti ótige XAn xzotZA is-ce^J 
cne cni*óe ^concn^ An Coim*óe^t). 

23 pÁc ct^onc^ A cinn s^n ónoic-se 
*o’timtAcc 'otíinn- — ^oÁt ^cctnnse' — 

Ití *oo t)í 1 ^ctimngA ’o-An ^cionn; 

*oo ó’í An nrhtA ^An pnijiott. 

24 ^'Ác pA *octi5 o’ptmcocc ontnnn 
cn^nn céxíkST)-d dn ói^ dónditioittj 
'otit ’n-d ndnn 50 nÁini^ tinn ; 
ne cndnn cÁini^ dn t)ctiicim. 

25 t)Áit)cedn dnn ‘o’ptnt d cnonóe 
cnoó T)é, cndiin dn ^cdóndi-ne, 
cndnn concnd stÁntiiJce dn sedn, 
potcd cÁntiigce dn (i^oim’óed’ó. 

26 Cndnn 00 ttiójonc ptiinc pdnncdis, 
mionn cnoióe ctÁn tedódncdis, 
cndnn soittse nd sé ^cinedT), 

né dii ónoinn-se ní cdicpi*óedn. 

27 Cnos óoimT)e ctoinne riAT)dim, 
ttiió ódónd cnédóc ópíongÁódiT), 
cndnn T)o comdis tllAC tTltnne, 
stdc coitidis nd cnóctnne. 

28 SbédCtÁin óÁiJ, édnóndnn ós piot), 
cníce dc-óonndinc T)id dn nT)íT)ion; 

‘o ’éis dn 5Cdt)dncd cdn cÁin 
cdbdncd sbéis ’n-dn sbédctÁin. 

29 pedT)dn comdnbd dn CoimT)edT) 
bíoT) tedm dn sedn^ sédjdinn^edt 
pd ónédócóÁin nd 5cnoiT)e ódtt 
sbédctÁm oite ní idnnpdtn. SbédctÁin. 


*oio$Uiim x)SnA 


165 


55 


1 SeAcc n-iiiJe-An-A ’jon tnnlA 
se-Aóc ^cotntmsAin ciAtttnnlA 
sexí^óc mtiine iat) a tiAonttin 
si<A*o ’n-A ^ctiine óomgAotniAn. 

2 tltin ní lnn^oé-AnAim onn^; 
stoinn'pe.A'o a se-Aóc n-.Anmonnd5 
nd sedóc mbinnsnedód btindi'ó 
cednc mgedn-A -a n-ionnsdm.dit. 

3 Céi*05in ctoinne n-d tinmt-d 
50 ^cnei'oe.dn *o4 comtin'ód; 
dn •poigi'oe is í d lidinm-se 
^oinei'oe dn ótí 1 5ctedó*odinn-se. 

4 An píninne ónd lidn'o cnióe 
dinm dn T)dnd rnn^ine 

món ttidj nd píninne T)’pion 
Uidn nd *oítinne ón Ttúitiom. 

5 An cneds injedn — cntidi*ó dn óéim — 
dn pdoisióe is í d 1idinm-séin; 

5dn d tdónd is cott cnei*oirh; 
ton^ nd lidnmd dn pdoisiT)in. 

6 An cedtndmd*ó céim *oon ótóinn 
dn doine ds cnd*ó T)on óotoinn ; 

51*0 sedn^ ón doine dn ótí ótnt 
pedtt Tdoióe tií T)on dnmtnn. 

7 An cúi5ed*ó ingedn eite 
ne n-dtmdn dn ditnige 

5dó ni ds ditstije *oon ntc 
is í dn ditnije d ptmTtiót. 

8 An tnóctnne is sí m seised*ó 

■ — Tednc mnd mdn dn móináeisedn 
nd sé miid timtd dite — 
is tittrhd d-Td dn cnócdine. 

9 An 'oéinc óeineds nedó dn nedm 
is í so dn sedóumdó lnngedii; 
peióm ^oion^ódtd [t)o] Tiid tií 

is nid ds lonndód din*oní. 


16G 


TDio$Uniii t).ÁnA 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Xlo Aifiiiie^m<AiTi 5xMi e-AsliAit) 
xMitrixMinA tiA n-in^e-dti-SAin ; 
uexMic tÁ nAc síot-ptiit)in sin 
seAcr mnÁ ^.s ■píonctnlii'ó ‘o’Áinim. 

[Ónj timiAoiT) nAn 'pAorh cexíkn.A 
.05 sin tiA seAcc n-ingeAtiA; 
t)iA [*oÁJ ^comcAit 50 coimsex^ó 
C1A oncAió As xMiioinseAtc. 

SeAcc niAig^oe.AnA ótiA mó [aJ síot, 
seAcc mtiÁ éincige ^n xMii'oníog, 
se.Acc n-extcnxtcA nime 
scAtnACA cni'óe cmi Coimt)ec\t). 

Sec^cc mtiÁ tion>ás tios nA ój:eAt)ó, 
seAcc mnÁ •potmtnJeAts 1j:eAnn, 

seAcc n-AnctuMge tiA lixMimc\, 
ce^nc liAnctiine ós ócMicMntA. 

Sec^cc ocobcMn tía *ocní tHuine, 
seAcc nói*o iia sé soctn'óe, 
seAcc snotA a^ ceAcc a ZAlAm, 
seAcz gctocA -^An ctims^tijA'ó. 

Sectcc gcACAoineACA céitte, 
seAcc bpÁi*óe tiA j:ín'péite, 
ce^nc soittse nA seAcc nime, 
se.Acc n'ooinnse tiAc *otiinpi*óe. 

Se.Acc sceoit SxtoncA sít Át>Aim, 
seAcc mbtiimi*óe An móncnÁb.<M*ó, 
ce.Anc 1 n-A gconiAinte cion 
seAcc gcomxMnte An Coim*óext*ó. 

Se.Acc n-eicni*óe cnó ^concnA 
injeAtiA tiA btimtoccA; 

/n timtAcc ’s [a\ ct.Atin cA*otii5 
is tnbjonc cnAnn 5ComxtbAi*ó. 

An comxMnce iia ctoinne 
’s ’n-A btimtxt 'Ox^n n-.<Mim.<Mn-ne 
■ — m.<Mn5 n.ác cnei*oeAnn 'oon ctoiiin-se — 
50 gcnei'oe.Am *oon cnoboin^-se. 

SeAcc 5CA05A*o.A c.<\c p^m cextnn 
cti5 pÁ'on.Ai^ ptnnc tiA béinextnn; 

50 n<Mb mé c.átt ’n-A cneiseAcc 
is é Ann 50 ti-xMnceiseAcc. 


SeAcc, 


’oioSUnm T)Án A 

56 


167 


T)OimÓAt) inOtl Ó T)AlA1h ccc. 

1 S^tnn ’oo’o T)íoniAS, a T)intie; 

^OAnn 50 ’ociocpA ceAccAine 

• — is lon^n-At) teAm cnéAT) ’oo caii — 
An ’oo ceAnn ón éA^ nAtmAn. 

2 TriuiiA cois^e cú ’oo tAt 

’oo’o cnAos ‘ooc Tein^ ’ooc tiAóAn 
^eAnn 50 mbiA cos^ ón éA^ onc; 
TéA5 An ’oo nos5 5^11 nA'óAnc. 

3 11Í nAt)bAn ’oíomAis ’otii’o-se 

’oo meinbe is ’oo míottn^se, 

’s beit ’oo’o conp ó céitt ’oot 
is t’potc 50 téin An tiAtAt). 

4 T)o meAiimA meAn ac’o ^én món 
’oo-cím í tiAib An ^ctAoctó’ó; 

is ceAnc ctnte nAc céit) as; 
cnéi^, A ’ótime, ’oo ’óíotriAS. 

5 lleAnc ’oo tÁm An Ain’o ní ptnt; 

T)0 teAt A ttít pA’O cosAib; 

péAc mein^ An ’oo ’óneic An n-oot; 
ein^ 0*0 óeit mAn ’oo óÁóAn. 

6 SmnAin boi’óne iia ^ctuAS [coi’óce] 

’s ’oo óeit peoije pAnnfoinóte; 
smnAin An An tiAig t’ionA’o ceAnc 
’s ’oo sbionA’o tiAió An n-imteAcc. 

7 An ’ococc céAnmA ’oo mine 
biAi’ó cn-SA 1 n-einn t’Aimsine 
snonnÁn i’o com An n-A con 
mAn tomÁn ^cnom An ^cníonA’ó. 

8 T)o-cím onc Ain'óeAnnA An óÁis 
— ^Dúinn nite as A’óóAn nAtóÁis — 
d’pás Dtiióe iD DéAD t)A soittse; 

’s ní ctnine cnéAD óAnAim-se. 

9 1 n-Áic Do óoitceAc ^ctnm Dce 
[’s é] c’iom’óA’ó An nAig nine; 

’s óA’ó lom’óA DAot Donn A5 Dnt 
A-nonn cneD tAoó da tottA'ó. 


168 


T)io$Uiim x)^riA 


10 T)tiéimifie be-d^ téisce-An tit) 
ós cionn ce-Atn-Ain 'oo 'óAoinit); 
ó teAt 50 C15 *oox) cni^-se 

A-^ sin eAc X)An n-iomciiifi-se. 

11 tniiss^it pe-AS'o-A, s-^An net) s^im, 
X)AX)A cÁ cti-sA 1 ‘ocoinncim; 

ní sÁtri T)o coTtAt), a ctnfip, 
teis nAó ÁX oX)At) Aonmtc. 

12 tllo óion-SA X)A món ^5 mnÁió 
An mbeit t>Am 1 n-Aois ógx^in ; 

CÚ1S x^A *ocii5 1 ’ocÁfi mo cion 
mAn cÁm <^5 'onti’o ne ‘oeineAt). 

13 péAó ós T)o óionn, a ótí óint, 

5fiit) T)ia ’o’ToncAóc An cUnminn, 

’s péAó pAoib Aíi bptiAfiAt) *oot: ■ptiit 
’o^oib óc tiAóAfi ’oo b’ ions5tiifi, 

Sstnn. 

57 

eoóAtt) o neo$ttSA ccc (?) 

1 UÁini^ ceo ZAn An ^cnei’oim ; 
mói’oe •pei’óm ’n-A p-Aoisi’oin, 
cemce xt-cÁó An cnei’oeAtri cóin, 
bei^se-A’ó a-^ các SAn óAnóin. 

2 An cnei’oe^rh ó ótoinn eAóA 
’oo-ótiAi’ó ’OÁ óion ctii^se-An-A 
mtinA ónei’oext’ó tTltiine rhón 

^n cnei’oe-Arri tiite An n-iompót). 

3 A-cÁ mei-se is ní mé A-rhÁin 
te peA’ó m’mmsine 1 n-untÁirh; 

’s An tíon c-Annmn^ 1 ’ocÁ sinn 
50 tÁ A txtnnmn^ ní ttnpm. 

4 UtiAt-áin5 5AÓ ’otnne An ’oorhxtn 
5tóin A AnmA ’o ’.An’o 05^*0 ; 

’oé.An.A péin, .a 'ótiine, ’ótii’o 
iiAó ptiige péin nÁ peAnnm’o. 


T)ioSluim t)ÁtiA 


169 


5 T)om sAonA^ An X)^a ^a ii*oút 

•00 cxut-piTiTi tTi’xM5Tiex\t) *o’TotTipút); 

^-C4m Tió 50 *oce^5mA ^Am 
5“^^ StT^t) 5.ATI e-A^lA ^Tl At-ATT. 

6 Ht IV^A *00 iOIC éAX)A 

A ct^rm— Ts cúTs ^itmé^t^; 
m^Tc *oo ó^ó^Tt muTi^ óeAú; 

An c^Tc /á*ó^m Ts -áTctte^ó.^ 

7 L-áSp.ál'O CtOC-A TS TiA CTtoinn, 
t^sp^i*ó ^n ■p^THiT^e Tom^inn; 

*otigi*o teinió oTTtéitt Ain 
coTTiTiéim *óeiTTi'ó ^n *ootfi^in. 

8 An ctt-Ann ctiiTTcexATi ’n-xx cuAitte 
is é, xx *ótíine, ^s *oiomt)u-Aine; 

tií 'puit ^cc^ pRé>AtTix^ ^n éitoinn ótiiR 
ótoinn éAX)A A-^us Á^amí), 

9 /An poc^t t)^*ó TiÁTi te ne^ó 

is m>AiTT5 11 céi*o ’n-^ c,Aiótexió; 
*oo-óí Ttí nitfie nÁm,ái*o 
ó *o-óí 'fine Au 'p,ánÁtfi,Ai*o. 

10 Otc ^n cstige 50 T)i^ *óxttfi 
terc An cotT/d*ó mo ce,An5x^*ó; 

ní tfi/Aicpe/A*ó sé xx n-xí^bi^dim *o’titc 
5ion 50 n-Abií,dim é ,aóc *o’Át)x^óc. 

11 n^otfiui'óe An An óa^ ní fuM 

l*01Tl Ó5 A^us ,ATlS,á1*Ó; 

*oon te^nt) is 5^t)ú,d ,dT^ .3, gtiú 
ní *oediTt) 50 mAnfA ,d-m4tTdó. 

12 Ciocpd lÁ t)us dicTiedó *o’'pioft 
‘oe^ótfi^'ó n^ 5cnó *oo óditioifi; 

T1Í teAc dóc 111, *ótiine, *óe; 
nÁ bí uite *oon eicne. 

13 /An biredc ^s tugd sdn tíon 
’oo-beiT^cedTT *o’oi*óne au /<Xin*onío§; 
cnú bui*óe x>Á mbiA ’snd cnoib 

ní ■puige t)i^ sAn ‘oedótfidi'ó. 

14 T)o noócdin nío$ n^ ^tóine 
bnonn*odtCx3k n,d bdnói^e 
ciocp/A tÁ fAn *óédncd ^óuit) 

'S'^6 td X)Á n-é/A’op^d dn éAnóui’o. 


170 


'oiogtinni T)v\nA 


15 gAó éise^n 'oAn fntAin^ sié 
51011 5im inmnsA a n-Ámi rh 
beit) x\ ‘óAoine T)o tó Ar\ ItiAin 
nAti rhó SxMi -doine ’o’/tnbiiAin . 

16 T)o itlinne ní bí biiiT)e-Ac 

X)Á btne^^nA ^n ótí óonnii’óeAó 
AVi óxtb/tnn nAó tiAin-se ’o’ntc 
iiAó n^iste ^n c-xtnAm 'o’-pnncoót. 

17 “ An tÁ mbeAncAn An bne-At ” 
is lonnÁiT) ne X)^a n*onite-Aó 

“ ní rn bns mó cni*o Ton ótoinn, 
ní nó 'óniT) -aóc -a n'oíogUnm.” 

18 textnt-Ai'ó Cníosx) -An ótoinn nC-Ab-A 
n-A be-Aó-A is n-á bÁinge-A'ód; 

r^n ce-ónn -a ^c-Áitirh 1 bns 
is 5e-Ann 50 ^CAitin cnnnTns. 

19 II-AÓ-AIT) mAn téiT) An rnite 
5-Aó T)nit óni-AT) x>Á Cnntni*óe; 

T)o bAt) oinóitte-Aó 'ó-Arh *onnim 
ne m-Aj *oroinnóime-Aó T)r-A*ó-Aitt. 

20 t)i-Aró, -A CníosT), Ar\ 5céin rh-AnAs’ 
ne-Aó 5-Aó é-dntÁ 1 n--drhAnAs; 

is niot, -A "Óé, *oon *onine 
-dn biot óé ’n--A óorhnni’óe. 

21 1s rn bns digne, -d Ó)é, *óiíinn 
ne bnór -din^it -án iomtnni*ó; 
iom*ó-d -pc-dn -Airíite-As-A -dnn 
i:e-A*ó t’-AiJne-AS-d ’mnn dndm. 

22 Od*o te *océiT) 50 redj nirhe 
cóin *oon •ped'ódin 1:11151:1*0^; 

50 bpdicedn cdó ’n-d n*od 50111*0 
ní 'pdicedb 'pdt dn 'ponmdi*o. 

23 S5édnd*o, d Coim’óe, nem ótoinn 
mdn S5dnds cnn ne cnobnin^; 
mé mdn *óéis dn nT)ot d ^nÁin, 
mo óno*ó rdn m’éis *od 'pÁ^bÁit. 

24 A n-dinedrh ní bd*ó éi*oin 
*odm d tÁn *oÁ teitéi*oib; 
bedndi*ó rn cdtt ds dn ^cndoi 

dii ónn ds d bdnn mdn bednrdoi. 


t)ioSltnni *o^nA 


171 


25 X)o riíni-se nixM^ ’oo-ní pól 

Sit) eAt> ní ■póbUíí.im lompó'ó; 
nn^-As póit^-AR pe><jiccxMt) 

,^e>At^i^ ‘oo-cói‘o im ctii‘oe-<^ccAin » 

26 scionc^it) ctoinn 
ní i^nt^p^>ó ^cc ^icmé^t^; 
bn^icne^s ‘oó nis xtn ‘onine 
nió cÁinpexts X)Á cnócnine. 

27 X)Á s-Aoite^At) T)i>d m’p,dk5Áit ><^s 
‘oo m,<Mcpe>A‘ó ‘ó>Am n^oe-Annxts; 
/An n^oé.An^Am n,<\ n-nite otc 
‘oo-5éAt>^‘ó 'onine ó 'óncnocc. 

28 1s ionx\nn pnit ‘04 ópnit sinn 
inei-se ^^ns inge^n l4ióim; 
tón ^ni^óe n4 n-ój eit'e 
trinine ó$ is ^initie. 

-9 t)ne4t >00 óneic ní ‘otijce^n ‘ó4in 
itiin íse4t is n4S4t; 
ní t)in 45 me4s 4n cé 4s C4ine, 
ní pe4s n4c é 4s iomt4ine. 

30 1 tn4é 4 n’oe4nn4t)4n ‘óó 

5^c ní pn4n4is ó íos4 
óein 4 óni'óe ^it) bé 0115 
Snn t)’é, 4 ‘ónme, ‘oo ‘óe^nt^^. 

Ac4in 114 n-nite 
5^ti ne^iii ‘o’p454it -o ’é^n'onnie; 

TIO t)4S 5411 C4t)4in ’54 ctoinii 
b4s ’n-4 454i‘ó snn pnUnns. 

32 t)0 pé4‘Op4‘Ó ‘04m4‘Ó 4lt t41 S 
5^n óeic ’o’íos4 ’n-4 é^^m^is; 
p41CSin T)é T)0 04^0 ‘04114 

1S é 1 11541 S’Olt) 54t)4t4. 

33 1s m4in5 t)nine 4n 1140 óí i-óns 
e45t4 114 bneice t)é4n4s; 

4n 5C4oine 4-c4 5411 con^’ó 
\-Á 114 nT) 40111 e ‘oo ‘óe4to54‘ó* 

3t 04541 1 te4m t4 n4 mei^óe 
50 ‘ociocp4 P'Am CAinn^eine 
P4C 4icméite ‘ó4m-sd 4n 11*011 1, 
t)4incéite f4ttS4 45 ,Á‘ó4m, 


172 


‘oio$tiiiin *oÁnA 


35 5001*0 tiA cninnne is cte-ás mex^ttcá; 
ní 'ftiit cnis A ^coi^eAtCA; 

*oÁ t'p-AgAinn céA*o X)Á 5ac cno'ó 
méA*o A n-x^jAim is eA^At. 

36 1onxi*ó An ótiinp ó óiAnAió 

cnnp eite Ar\ -áitótiA'óAin ; 
ní óí -Aóc ti-Ain An cí n-Aó 015 
*oon tiAig Ar\ cí tÁini^. 

37 tlí tÁini^ T)o tig nime 
ne^ó ‘o’fe-AóAs -a -ditnige 

*oÁ ó-ptiAin bÁs *oon tnte -peAn 
nó 5tin -pÁs Tnume m-Aig'oeAn. 

38 Inje-An Ann-A is ITIac tTltiine, 
tóón^inn n^ sé soótii*óe, 

ní tÁn^i^ is ní tioC'p-A 
cÁn-Ai*o m^n Ar\ ^ctiiTnoóCA. 

UÁinig. 

58 

■pitip t)0Cc ó iitii5inn ccc (?) 

1 Ueine An r\-A pAXtÁ'S te-An^ t)é; 
ce-Anc *oínn nx\ó ‘o^on'pA'ó pínné; 
ní AS s^A n-án ■pA'otng i-se 

C1-A n-Aó f-A*otiig 'ptiitei-se. 

2 SmÁt An Ar\ *oceine ní téi*o; 
c^i*óe t-ASAin A teitéi*o, 

^níos ^s ueo inÁ ’^ac ceine 
bíos beo A-^us *oo bÁi*ópi*oe? 

3 U-Ain^eAm síot aíi son An ^ce-An, 
miti*ó ctinn^m n^ ceineA*ó; 

.A ót>Ann U-Ab,A, -A ftii$eAtt Áin, 
ctiine-Am séAtA ^n ^n síotóÁin. 

4 A-cÁ m-An gnís -d ^x^bÁit; 
ní btintisA A bion^-AbÁit 
■peAn^ ^5 T)ia nis 5^0 n'otnne: 

-A peAn^ C1-A nen cosrh^ite? 


t)io$luim 


173 


5 Ui^s but) costfi^it -dn ^c-db-Ain 
m’^ongnÁt) *oo tía tie-dsb^t^ib ; 
sío>ó An zé X)o bí ^5tis bi-ós 
Ho ‘ocí t)ío)n é ^^ns ’o’Ain*oniAs. 

® 50 Sotincx^n x3k-nti-ós T)o nitn 

te 5t^xMtti*óe T)é *ótiiti5 
ní ^s <d *oi::tinnpdT) ^n ueine 
im ctí *o’tinc-dn xMcniJe. 

7 ÍTltin^ ctinnd T)id n^ nTint 
^n ceine C4Cdn ‘o’fd'onT) 

is é ^n nT)M eite dn c-edsbdt; 
cix^ Avi ceine ndc coinn-pedTt-sdn ? 

8 A5 cnn m’é-d5cón-d itn <di$iT), 

‘oom .d^nd An vnÁt uioci:AiT)in, 

5Á c^nb^ ’oon bneicedm bids 

is peiéedm m ^nmd ^n Ain’oni-ds ? 

9 A-zÁ mo bioT)t)-A ’oom bndt; 

’otigim cob/Ain óm éomcdé; 

^ s^tfidit noitfie ’oo n^’o 

tio édb^in oite ^n c-e-dsb-d^. 

10 edsbo^ ’oo bí edéc eite 
1 seitb Ain’oni^s ’o’4ini‘óe; 
c>An^iT) é c^n '^ac n--ásb-dt 
s é m^n n^$din nti^xts’Ox^n.^ 

LÁ x>Á bpdc^iT) ingin 015 
étiige — níon éi^n ó tméóio — 

‘oo-éí 5né ^n disoin tiince; 
c-dis^iT) é X)Á tinntiijce. 

T)o btin An JnÁ’ó-d cntiim éti^ 
‘oo-étMi’ó— m^.s ríon— ón e-dsbti^ 
nó 50 'ocoinned’ó -d ’óe-dnc ’oí 
se-dnc -d CoimT)edT) ^dn étiitnne. 

13 ‘ t3e^5 40 ^ue ” 

cé-d’opoc.dt ne a comcdé 
nd te^^dn sdn cexté 1 ’ocÁm 
ne^é btiT) e^^^t X)An n-iomnÁT).” 

A-cÁ -pedn A-^ nA\c puit cneoin 
s^n ’oontis ” ^n -dn *ooinseoin 
'oo ^sin m^n -dis^iT) on.dm 
sib ’o’fdi^sin ^An un^gAtl.” 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


‘OloSlllllll T).Á1U\ 


“ tei5 A11 eí cÁini5 i Iji-'AT) 
iin 'piA^nAise ” An ^n u-eAsbA^, 

“ ’s é ne CAlAix) nÁ con^Aié; 

UAéxMfi é ’oom ^^AitAiin.” 

T)o nÁit) -Aii éexMi ‘oo éí ^s-UAig: 

‘Sií tiocfA An uí UA01 ‘o’iAnuAi‘0 
5An toiinis Tio ttnsse 
UAn ’oonns aii T)únAi‘ó-se.” 

Uní ceAST)A T)o ctnn A-tnAc 
^eAnn ^tin ftiAS^Aii An u-eolAc; 

T)o b’é btin 11 A T)uní "ouorritis 
sí T)o ctin ó óoiiisontis. 

Uti5 Aii u-eAsbo5 Aitne Jninn, 

^AbAis A éiTieAT) Ai-pnmn, 

T)o togtnb cnois T)é iia nT)tit, 

A gné ne A cois An ^ctAocttiT). 

[1,01 s] An ^ctéineAó T)o CAnAt): 

CnéAT) u’A’óbAn T)otn fiosnti^AT)? 

A 1iéiT)eAt) T)é snt T)eAóAn 
bnt) éi^eAii é T)’ioittseAóAt).” 

1s é coiiinÁt) ’oo óAin-se 
“ 11Í An'ptniin iu ‘poóAin-se 
AóT) 1 npié "oíoJbÁtA t)tiiT); 
is nié u’'píonnÁiiiA, a OASbtn^. 

“ 11í 'ptn^'pinn tti- — untiAj An bOAnu ” 

An Aii ingeAii a^ nnteAóu 

‘‘50 beit T)o iieAiiitoit T)é t)tiiT).’' 

11 í seAóiiiAit) An ué tÁiiAi^. 

Ueitis Aii beAii — bonb aii sihaóU' — 
uéiT) Aii u-eASbo5 1 ii-tniitAóu; 

All ué T)0 t)eAtA15 All T)1AS 
ineAbAin ^tinAb é AinT)niAS. 

11í 'péA’OAim 'pogtAit) T)é t)íom; 
^óin'pit) Aiii'oniAs An n-imsníoiii; 
A-uÁm 1 ii-éi^iii Aibse 
T)Át Aii óéi’O'pjji ótimAinii-se. 

TTIac mo soAtAn T)om seotAt) 
is AiiitAit) T)o 'poiJeonAt), 

11 ó A 'peAn 5nÁt)A a^ tAbnA tinn 
13 11 Ám-^^ m’AtimA An iii ’tiittinn , 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 


’oio$tintn X)SuA 


175 


An céA’otÁ ’oo-connAinc niAríi 
1TIac llltnne — món An nímiAt) — 
pÁmu A-nAon T>o-nóine An 'oias, 
tAoJ nA lióije Ajns Ain’oniAS. 

Cíos An CAtnACAió iom*óA 
x>o cAióJeA’ó t)Á tigeAnnA; 

^nn teAtnniJ a óÍosa An cÁó 
ní seAóniAit) 'o’Íosa a ójtÁó. 

Aon T)0 tAitió t)An tei^ soin 
’oo síotAt) cnei’oim i ^CAtnAi^ 
piiAin A5 coóAin nA cAtnAó 
potAit) mAn bnt) pó^AntAó. 

“ T)on 'oiA t)Á ticn^sAm An tDCoit 
CAitit) nrhtAóc, a eASbdit, 
ne n-oit)óe ” An ceAnn nA CAtnAó 
“ t)Á mbeAm óoit)óe connAntAó. 

‘‘ A TiAbnnim is ArhtAit) biAs; 

An T)ia t)Á n-At)nAnn AintrniAs 
nAóAit) ’n-A séAnA ó so A-mAó 
nó no ní rhéAnA A-mÁnAó.” 

Innsis ^nnAb otc ait bneAt, 
t)Á n-AnA An An int t)íneAó, 
cneit)eArh aóo t)on cé t)o tog; 
is nín cnei-oeAt) é ón eAsbot. 

Ite bAint)niAs t)Á bditte sin 
t)o b’é A-nís nÁt)A An óéit)pin: 

As sin pAt) óorhdin An ónoó, 
sin cobAin An t)o óot)nAó.” 

An tÁ t)o pnAin a oi^edt) ‘ 

T3ia cAn cednn tia 5Cníost)oit)eAt) 
is í An piAn-SA piAn t)o tog, 
mo TtiiAn-sA í ” An An c-edsbot. 

11 í tn^ All C-ASbAt t)Á Ólt) 

A bnoit) Aót) beit as sednmóin, 

A biot)bA ’s A óonp 1 ^cndnn 

5én b’iomt)A coóc ’n-A tiomóAtt. 

’íl-A triAncAó An a mnin-se 

— X)o óÁó cneiote An rhíonbnit-se- — 

t)o bí sé cnÁt nó t)Á tnÁt, 

is é ne cÁó coifinÁt. 


176 


T)io$Uiim T)c\n<\ 


35 1 T)cimceAlt -Ati Cnoinn Céx\sT)x\ 

• ^DO ÓÁÓ C10t) 11 AÓ xMtnéASD-A? — 

1:15 Doi^eAn ge-At m-An x\n n^néin 
se^t tie n-oiJe-AD x\n pínéxxn. 

36 U15 é-Ant-Aic D’,Ain5tié nime 
nAiD is ótn^e ^n óéitiDe, 
t-ASAiD ós A óionn saii ónoió 
t-AS-Ain pionn teis Ar\ é-AntxMú. 

37 TDo 'potóAt) An ónoó An óÁó 

ne Tiiióc An óÁis •— be-Anc ne-AthJnÁt — 
(Dx\n) •pÁs Do Donntoise Dí 
5iin óÁs tinmoise tnnne. 

38 TTlÁs 'píon DÁ imte-Aóc-Aib -péin, 
Do-óti.Ait) An z-A-nAm Ainn-séin 
50 ponc X)é teis An DeAtn-At) 
sé is x\n conp x\n 5ceitex\bnx\t). 

39 An -pe-An is n-A 'pe-Anc-A so 
Dom 'peite-Am x\n •peins Íos-a, 
ctnne-AD sé on.Ainn •peitim; 
cojnim é Dom •póinitin. 

Ueine. 


59 

1 Uo$-Aim AibisDin m-An -Aifne, 

A gnÁT) ni-Atn [50 noib] im óionn; 
póine-At) btÁt nA be-A^nA m’éisexxn; 
•pÁt e.<\5t-A nÁn téise-At) tiom. 

2 triinic tngAs Do tAoib sníomA 

An ^tóin tAtt— 5Á cntiAi^e as mó? — 
mAn ótmnnAT) do óionn An peACAiD; 
ctinsnAm tiom is DeACAin Dó. 

3 Ai$ne 5éAn nAó ^éAbA An teits^éAt 
tÁ An bÁis ne bneiteAm nA stnAg 
Do •pneA^nA An Aijne nín •ponÁit 
pAiJDe eA^nA D’'pA5Áit [nAt)]. 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


'oio$liiini ’0.c\tu\ 


i77 


5^ tie tinii -dii ótinnc-Ais 

c^inc ino tocc ^n tÁ mbiA 
nÁniAiT) in’<AnniAn o’pAgÁit m<AStA 
pAjbA'ó o’AnÁin t)AmsA [ó "Óia]. 
tlAisseAt) Aibis’oin Íosa, 
ós éi^eAn ‘o<Am otit \:a a cnin;^, 

-A ^.AbÁit ZAM ce<Ann mo ce.dnx\ 
ted^m 1 n-x\nÁiíi bednd An btnnn. 

'pedfi 00 t>A ceo ce.d5.ds5 bnid^cd^n, 
héAt mitis teis ndn midii s^trn 
d oidmdiTi 00 bedn "oon boccd; 

•pedn pidt)di5 ’odn 'óocRd ’otit 
tritindód pd mÁcdin conncdó 
coinnóeds tidsdt is ed’ó nti^; 
d cné tóin 5tin gdb d ^tdn.d'ó 
téin T)dm dn dii cdndó cti^. 

A noédndt) ’oo óeitc d cnÁbdit) 
dn d ctn ’oo ótiined’ó bndc; 
d 5ndoi ní 010*0 dóc 5d bÁcd’ó; 

•00 bdoi d ’óíot niÁcdn 5,^ mdc. 

A b.édnnidc 1 n-dgdi’ó cnei*oiiii 
ne ótó’ó óii bÁs ’oo bí 1 1151 ott; 
d bednc ÓÁIS ’oo b’d’óbdn tinónd 
’Odmiid’ó bÁis ctimcd ’n-d óionn. 

Sé ’oÁ ton5 ’oo tedii d ifiÁcdin 
d mdc ’óí 5én ’óiútc d coit; 

’oo [ódn] d nidgdit ónndi’ó ónÁbdi’ó 
’oo-ótidi’ó ’o’idnndi’ó Ándig din. 

Uín b’ion^nd’ó ’odn ’óoinc 'oo ’óeondib 
’o’éinic bndige ’oo bndin d 5tds 
• — d ótjn dn céitt 5én óÁs ’oedcdin — 
d 5nÁs ‘oo béin •pedcdi’ó ds. 

Sdtm ’odndb cosdó Ué T)etim 
’oedtbcdn dn tÁ-sdin teo dn-don ; 

’oo Thdc T)é dn n’oéiniiii dn itiotcd 
’oo néi’óig sé nompd dn ndon. 

Oi'óne pÁ’ondi5 nd bpednn sotds 
, sdi’óbneds cÁió nín ótnn sbéis; 
d tfiéd’o ’oo tds pd tednb ÍTloine 
sednb 5dó btds 01 te OÁ éis. 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

‘21 

22 

23 


T)io$linm DAirA 

HlAn téiT) An 'puAóc [1:15 ^n] ceAsÚAó; 

uÁini5 As 511R x\RT) [a] nós 
— •00 óí A btAt) 5^11 ’oiAoi -pA ‘óeine-A'ó^ — 
^tiAoi ‘oo g-Aó eeirheAr x\r *otós. 

A r-AT) 5tm lomptnj ne CReroini 
AR x\n ^cnÁó-A’ó ‘oo ótnn bAit, 
peinn’oe ^n btÁt do óaoi -ar a nAotn’óAóc; 

“ ní ^nÁú SA01 ^An Aontoóc x^in.” 
T)iiircA‘ó 11 A n^nÁs ^un 5AÓ bAis’oe 
noóAn beAti *oe 'Otir ’n-xt ceAó; 

‘oo-ninne síot T)é ’n-A ‘óeA-gAró; 
x.\n cníoó is ré be^nAin bneAc. 

T)o bAoi — noóAn beA^ An coice — 
niAn tti5 ‘ontnm ne ’oéAnAm roóc 
5AÓ méin ‘oo bti‘ó mAit ’n-A mÁtAin 
’s mAit péin SAn bnÁtAin boóc. 

A íosA, ^Ánb nsA ^ óobAin 
<An céi’ofeAn nen ótnnis T)rtis; 
cníoó mo né nÁ n^b ic x^gAi’ó, 

‘oo gAb mé tARAib x\n ’ocús. 

T)o-bein Ati ’oeon ‘oo ‘óntiim rtiinse 
conA‘ó pós 50 bpAgAm bÁs; 

SAti -Aitnsin tAtr ní cnÁt ‘oeoine; 
ní ^nÁt re cn^nn peoige pÁs. 

TlÁ ptnm^eA’ó Aibis'oin m’^nAin 
An 10ÓC tno nÁtnAT) ní <as sia; 
is niAin^ reAnAS ón itir pine 
Aii cnitm- beAnAs 'oínn-ne T)ia. 

1 n-Aimsin ^n n--AtAn tiAomtA 
5AÓ nexj^ó ’oo s^Aoir s^éArA T)é 
ní 010*0 s^AoireA’ó x^n s^niopctnn 
<AoinpeAn' ’óíob nen b’ionnctnii’ó é. 

An u-uAbAn is as ’oo cr-Aoi'óeA’ó 
ctiimne <An bÁis *oo beit ’n-A f^ir; 

*oo bíot -A eA^T-A <án Ati éAnrAtt» 

5^11 ‘oíot eA^nA 1 n-éAnttiA’ó Ain. 

T)o ‘óoóAn 1 11*01 Aig An .AntriA 
Do pÁ^Aib ‘o’piAóAib Ain péin 
An réiJeAnn cnnAró ‘oo óAn 1 mbtnse 
Aii nAin *oo 5<Ab ótn^e céim. 


*oioSlinin T)ÁnA 


17í) 


T)Á on“OAMt> ní iiion^nn 
x\n pné^in onnónAic ón -pÁs siao 
■ ní InonAnn méin cnoinn cntixiSxM^^ — 
OÁ éoill ^ pnéim imsaiL iao. 

-5 Sinu Aióis'oin Sx^n lúi T)íne>Ac 
on^t T)Á ónÁiúnió bneic a tuin^, 

Séxt^ me^s^ ha mo^^t ^cnmnA 
uob^n ^CASA is nmtA <An ninT). 

26 llí inonsnxtT) snn^b é -A-oe^nAinn 
n^c T)ti5ce>An bne^c oo bneic t-Ais; 

An cstije 5t^n ó nx\c 5-AbAim 
5-Ab nije m’xMi^im nec ^is. 

*-7 ití Ar\ be^c>A nín be^^ ^n conÁc, 
is cisoe n^n cóin 00 ónnT)- — 
cn^ A nei c n-/A óe-A^^iT) "ónic-se; 
me^bxMn Oeic is cnijse cn^. 

28 bpnit .An ^omÁit ooc pioncAMb 
T)’éis T)o bÁis ní beiT) 5^11 ctn ; 

T)o nós ní nós p^t-AiJ 

m^nAiT) pós 5é ce^so^ cn. 

29 T)o cionnt^ic onic 00 óíon c’xinmA 
e>A5n^ C-Aot 00 c^ice^T) nixt; 

T)0 T>nt-á 1 T)CtÁS <AS A ciii^se 
nín tnjA ^n ^nÁs T)nic-se ó T!)i^. 

30 téijte^n 111 s^n léise-Ann OnOA^ 
ninsgé^t pós ó bpnigcextn Am 
An mé^n 00 tÁime ós OÁ t^bn^ 
ní bÁitte sgé^t -ámn.t Atm, 

31 T)Á piciT) lutn b’ion^nn m^ncnA 
mot/AT) T)OT) C-Aisib cn^ si^t>; 
tÁm n^c mextc xt Tióig ^n ónine 
T>o póin p^ sexxc nite ixxo. 

32 [11í ■oeAnTiA'ó] té ó tó [c ’éTjs^] 
xMi n^ij pós 1 bpnit T>o conp 

^n T>o SníomnxMT) ní pnit Áine<Ain- 

míonbxMt ti-An cnin ÁmeAm onc. 

33 t)o ib ^n pe^n te bpníoc stÁince 

^Sinc xXibisT)in t>o b’é a ti^i^- — 

Stx^n T)o i<\nn ibe 
n^n jAb mi^n Ti^e ’n-x\ T)i-ai'ó. 


T)io$:liinn T)Áiu\ 

gtin X)AC X)0 tiin^oi T)ati ríiúni cráDat) 
'n-x\ coT)tA*ó ‘oo-conriAic 'pís 

Atl tOxMl An T)CéA5AT) ^ COllO 
T)éAn-átn iiA 5ce^n Roitne x\-nís. 
p^T) c-áicnéirne ne a cnrriA'ó 
cónAiT)e T)Atn T)tit T)á noinn ; 
ceitt'it) mé 50 -póitt tia peAnT-A 
-ACT 5tm 'póin sé TieAncA -An T)oitt. 

'Oín lompó sAit)1)ne^s tiÁ -a socnAcc 
Sinc Ait)isT)in ón itit gt-An 
A conp nó 5tin peit T)on xtnnixMn ; 
óeit bocx 1 T)rx\ttnxMn T)o cog. 

UogxMin. 


60 

■QoiincAt) inOii 0 'OÁlAij ccc (?) 

1 Uní ^ttiine jemexttxtc ‘Oé 
^ein 1)ti-át)x\ án óeácá seincé; 
ní peás 5it) tin á piot)ác 

[ácc] cneás uttin T)on geineátác. 

2 git) món n^ttin geineátác cÁic 
50 liAt)ám An ptiitc Jéá^ctÁic 
seáncAs T)é is [xeióeátiác} C15; 
is é Ati ^eineátác 5^1 niT). 

3 CónxMTe A ctin t)o meáóAin 

- — is sé stiim x;n ^eineátái^ — 
cnitin níog nác T)o pnéim t)tiine 
T)Á níom sán néim níognáiTe. 

4 T)on cnitm-SAin a-cá T)’áicme 
céiT) ceánnás gác ctánnrfiAicne; 
5áó mxMcne pá cnun ati cnín; 
cnián is xMcme T)on Ainxníg. 

5 An Aicme cnín a-cá 1 nT)iA 
cneise nÁ cóin is noitiA; 

Aicme ^ATi A5A Aii A neAnc 

ATi riiAicne An aóa a n-AicceAóc.- 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

-12 

13 

14 

15 


‘oioSlinm *Ov\riA 


181 


Ati céA'o^lún As cóin 'oo níorfi 
ITlx^c T)é Acar -An AiROníog; 

AR A Ónt 51*0 C1A A-OeAUAIR 
t)lA [*OARAb] 'S^Xm ^OinOAtAlg. 

An SbioRA'o llAoni, noccAim *oe 
An céA'ojtún -oo cin inme 
CRiAn comstÁn as teAnu *o’'|peAnAib 
An ^AbtÁn ^oAnn ^einoAtAig. 
Cneioim sAn óéAogtnn gnÁ’óAó, 
5niT)im An n^tún meAt)ÁnAó, 

An 5tún ’oei'óeAnAó ‘oom ‘óíon, 
^eineAtAó ún An Ainoníog. 
lonAnn aii Uníonóit) ’s An cninn 
• — ^51*0 bé *oo óeic ’n-A n-Ainint — 
tlí nA noút ’n-A cní cneAnAió 
ní iiA 'ocní n^tún n^eineAtAig. 

An c-AcAin món is An ÍTIac, 

An StnonA*o TlAom An ntiAstAC, 

50 ‘ocí ‘óíó An siiAi'óm ne sío'ó 
nA cní ní5 1 n-Ainm éinníog. 

Uní ^eine saora soóAin 
ón mAis Átninn lotónocAig, 

An ’ocní tiAitneAóA is í An 'oneAm 
iiA cní 5tAinóteACA JtnóeAm. 
tlA cní cigeAnnA cojAim, 
cní cnA Áitte a liAonónoóAin^, 
is í An óoitt ATi óoóAin gAn, 
cní cnoinn conAiT!) ati CAtniAn. 

Uní óotnoncA tia cntnnne, 
cní ’OAim lomónin éAnótiin^e, 
cní níg mAotCA ^ac móioe, 

AoncA cnín nA Uníon 01*00. 

UniAn nAó ctAoi'ópi'óeAn 001*000, 
cniAn [nAn] fÁs 1 n-Aonoi’óóe, 
cniAn As tÁn o’itít is o’Aicne, 
cninn ^An oÁt a nT>eAtAi5ce. 
itl’AnAm An loóc iiA ó'peAn-sAin, 

An cniAn céiT) 1 n-éinpeAnsAin, 

An peAn as cniAn 5AÓ né T)cneAtt 
cniAtt 1 n-A coAg 50 ocnAinoAm. 


182 


’oioSlinni ‘o.ÁiiA 


IG ní -piiit AÓt) ^01110 

■pios At>X)AMíi A 'pínfnéime; 
x\ fín-pnéAin ‘oo Jteo’ó 50 5I.ATI 
ní tieot ‘o’pínéAn nÁ ‘o ’peAttsAin . 

17 ílí As p-di’oe nÁ nxM^óe péin 
ní tednoAn ton^ dn pínéin; 
pios sednAt-dn T)é is ‘ooitig; 
meAndCAT) é ‘o’pidpnoiji’ó . 

18 S^Ant-din nioc, a ní neArh'ód, 
nÁn tn<Aine-dn, a Úi^e-dnnd; 

00 seAnc 50 ‘ocAnA pAin tninn 
’s An ‘ocedcc 50 n-diid A^ninn. 

10 A tníonói’o, 50 ’ocngA 1 mbníj 
m’-A^AttAim nis <dn Ain’oníJ; 
eotds ‘OAin, A t)é dtdn; 
s^An mé nis ati medndcdt). 

20 Sé ‘óíne am ‘onnim aii cdtmdn 
cn5 llí nime nedncd'óódt; 

ne sdojdt TiA sé noíne 
sé Aonx3kn 1 n-Ain’oníge. 

21 ^TeAnn AoineA’óA nÁ ót pted*ó 
00 tíin noccATid An nígnedm; 
seAciiA pteAt) ó ndc péd^o sinn 
dn ’oÁ nexxm cnéA’o jcninjim 

22 ‘Ooitse nÁ ’oé-dnAm -dn nitc 
5dn An •pdoisi’oin ‘o’póbnii^c; 
tón ’oo cion cteit nd ^ciotia’ó 
AK mbeit ’o’pion 50 beisio’ódn. 

23 TTl’pAoisi’oin ‘o’Ain’oníJ nitiie 
• — is ’odmnd ’oéAn n-xMtnige 

mé is mo ijeACdi’ó, a *Oé, ’óeic — 
’oo pedcdij mé 50 minic. 

24 A’omdim 50 ‘océi’o m’Aine inn 
5dc ní A’o-cím ’s ^‘o-ctnmitn ; 

C15 ’OAn miAnidib mói’o m’dnm>á 
i^em CÓ15 cidttdib conpon'óA. 

25 Comnnsdin ’oo cedtgd’ó ’óx^m 
dk’om-Aim ‘ónic, a T)é Aúar; 

’oo ‘óti5 sinn con ne a cosndm 
mdn bA tmn óno’ó comnnsAn, 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


’oiosUnm T)An,A 


183 


T)o-tn mé, -d ítl,Ac nA nóige, 

5tón zeAmpAMX znAt seAnmóine; 
mAn s^u^nteAn tinn ’oon Uia*ó jtóin 
sinn stiAn teis An seAnmóin. 

Occ gcoine im t)i,AiT) — ^dia x>o JLas, 
se^ACC bpextcAit) mAnócA niAnóAs, 
CÚ15 pnéArhA T)éA5 ceAnn 1 ^ceAnn 
As A n-éAóA céAT) cnisteAnn. 
CioncAc mé' — mó nÁ cioncAC' — 
ne Tlíg nime nAoitti'fionCAó; 

T)o soigníotfinA’ó X)o ’ocí im toit 
ní As coitntíonrhAn nem cioncAió. 
5ac cion ‘oÁ nT)ion5nAT) T)tiine 
T)Á rhéAT) nAc mó a tnócnine? 
is eA*ó X)aX> tinn meisneAc mAit 
51*0 meinseAc inn ’oon AnT)ptAit. 
beAti At)Airh T)’éis a n*oeAnnA 
ptiAin cnócnine ón UiJeAnnA; 
ctAnn éAóA cne Caóa 1 n-otc 
[^nn] rheAtA' — is Caóa — c’pnncocc 
T)’éis *oo $onA ’oo gA An T)oitt, 

A cninp T)é An ’oeAttnAit) Átninn, 

’oo cnn An óois An T)oitt A-’onoig 
ne C01S An cnoinn ’oÁ coóAin. 

A tAot) Cníosc, ’oo ceAnnnig cn 
cineA*ó A*óAirh T)oc pionncnn; 
t)iAi*ó óT) gnin ^Ac neAó An nim 
mnnA nT)eAó c’pnit 1 n-Ais^it). 

T)o ónoóAT)An a ótAnn péin 
éAnltlAC T)é — ‘01 A ’oo t)íóéitt; 

CAit)e A ópAóAin, A T)é, *óó 
51 on 5:tin ó’é A n-AtAin Íosa. 
bÁs cne Cníos’o x>o ónntni^ neAm 
pnAin tnóc comAoise An Coimt)eA*ó; 
51*0 óeo An itiAcnAt) nA'ó nite 
cnnA5 mAncnA*ó iia mAcnAióe. 

JÁÓAÓ ’n-A óeAnn ní cninte 
’oiA 'LnAin tAite An irieAsnnijte; 
^nÁin An nA tnAnAió ón inAn 
cÁin tiAmAin nis An AonLtiAn. 


1S4 


’oiogUnm T)ÁnA 


36 b-AogAt peAng ptAtA nitfie 

An Ti-tiAin 51*0 é As niAitríiige; 

rií AiteATiTi 1 gcéA'oóin ciori 

’s rií rhAiteAnn éA^cóin ‘o’éinfion. 

37 UnAnAssóÁit T)eitóe T)é óí 
ní mneosAT) act) mA*ó émní : 
'pATCteAn ’n-A ’óonns a t)eitli) 

’s óAt) sotns AToneAó Ipeinn. 

38 A JnúTS T)é An nAó ’oíon oeiteAin, 
cnn nioo *oo teA^ Inisi^reAn; 

^nÁinne nÁ 5AÓ neAc A-nois 

An T)neAó vo b’Áitte 10 éA^n'iAis. 

39 A ^cnn -pA ninn ’oeAtóA ‘óó 
51*0 mAit te cÁc T)on céA’otó 
ÁTtte 1 n^núis •pm is nAtriAin; 

A5 sin cnis An céA’onAóAin. 

5^ 5011^^ ’óúinn ’ont OAn oninn 
mÁs í óneAt beAnAn onnmn? 

50 'ooniAttA mé OAn mnin soin 

’s nAnAb é [An n’otmj] a ’óéAnAtfi 

41 iriAin^ tnijeAS ’s iiac OAbAin ’o’ói’ó 
bnéitne X)é' — ^dia ’oo seAnmóin! 
mAin^ nAc oni^eAnn a ’óíot ’ói, 

50 ’ooni^eAm bníog a bnéitne. 

42 [An] íllícéAt nÁn meAttOAn smn 
’oo nA céi’oneitib cningim; 

50 ’ooA^tAin inn -pAn n-mjib 
’n-A cAtnAiJ ■pinn [óineicnij]. 

'Cní 


61 

'ooTinóAt) mOn 0 ’oAlAiS ccc (?) 

1 tlAi*óe péin ’oo fÁs Íosa, 

An oé ’OAn ^nÁt nA ^nÁSA, 

•pnAine CÁ15 pA Ainm Íosa 
^Ainm [síosa] is cÁin •pAn ^cás-sa 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


’oiosUnm ’OÁiiA 


185 


X)Á gnÁs cleAsnAX> Ar\ Coim^óeAt) 
[btÁt is re^sbAó] xMi ZAlmAn; 

T)o gnÁs X)é ’oíon -a ■poJtAt); 
síot nogtAn é ^x^n <A*óbATi. 

T)Á SnÁs ,An sne-dóCA snije 
T)Át is ZCACZA nd onite; 
tíonrhdn ’oÁ neic ne-noite 
^níomndt) oite tTleic tlluine 
]:ás nd n-edó ’s nd n-innbedn 
btÁó n<A noneds is nd n’OdinJed’ó 
’oo gnÁs dn cí 'piidin •pdijned’ó 
ó gdibnedt) óntidi’ó oní ’oo.dinn^ed’ó. 
Udn te’o gnÁs im ótí im ónoi’óe, 
d tlí ’odn fÁs dn nite, 

’oÁmd'ó pin ’óeio inn ’o’'pdine 
odinne ninn, d ttleic ttlnine. 
tlÁm-tnéi^-se ’oon cnnditt óionoAiTg, 
A éinmeic •pndin dn oóc$nin; 

5dn mo bdc, "Óé, i n’oeAcndib 
nÁ be-dncdin tAC é as m’otcdib 
tldó ^ndis ’oóib d^nA pine 
ndin od^nA iia 5CÓ15 ^cni’óe; 
níon b’é a tnÁt ’óeic, a ’ónine, 
s^Át ^ni’óe A meic ^n títnine 
T)nt ’oo óteit ’oiom’ód ['onin-ne] 
ní tiobnd’ó dn mbneit bndi’óe 
cnis e<d5td é ’oÁ óige 
pned^nd cóine é ndin-ne. 

50 n’oédctd T)ia dn nd beAndib 
ní bíd ne ’oédCA’ó n’otigi’ó; 

’odon ’oo-óói’ó sé ’OÁ soiji’ó 
oi’óin T)é 1 5Cóin a óini’ó. 

An sío’ó nedmpd ’oo néi’óig; 
níon óionunig ÓÍ05 -dn Átdi’ó; 

*ont Udn uoit T)é níon ’óeonnig 
^nn tneonnij sé p'oit A’ó-dim. 
"O’eA^td -d sdont-A níon se-dódin 
be-dn-A n-A bp-dobdn bpnitin; 

An ótí ’oo -pÁs p-dn n-At-din 
ndt-dit ^nÁs 5nn b’í t’itin 


186 


’oioStiiini oaii a 


12 An l>'pín‘Óix^ ón ii^in^eAt) l-pneAnn 
mo nígtniAt CAin*oeAó coinitex\nn, 
ino JniAn, mo né, m’ón, m’Ai'pne^nn 
■ — ^lón ^itjex^nn é — ’^An •poinceAnn, 

13 llí Au iiAn 'oíoóA'ó cnex^t) cnoit)e, 

Iví t)An te^^ míonónnj ITIoine, 

5Á ní *oo t)’'peAnn rní coije 

Uí mrhe is ceAnn ’oon cntnnne, 

14 T)ixt iot)An m’-At-Ain *oÁt-A, 
mo Sbion-A'o [-Ans-Ait)] <Aon*o^, 
nit ’n-A *óeoi*ó ’oún ^oo-Jé-An-A 
néx^ttA eoit nA nT)tit n*o-áon*OA. 

15 llígteAnb *o-An b’éipn tiríitA, 
'pínceAn’o *oéinirh 5<dc *oe<AtbA, 

llí x>An *ó<Aoine i ^ctí -dn 5Corh*óA, 
Uí t:nom*ó-A n^oi*óe ne<Arh*ó<A. 

16 Aonrhx^c lonnniin iiA nóije, 

SAonstAU *oon 1:1 ne, 

1lí -As tiitte A^tis As 1:01 te, 

Ixí ^néine utiinne is cíne. 

17 Uí5tniAt As *oite [n’oédnrrid], 

-dn bpín^Ói-A nime nAoni*óx\, 

111 A-^ ndc bí -Acu inis 05*0 a, 

111 5tón*ó-A mitis mAon*óA. 

18 Í1A15 An 5cne-A*ó AtAi*ó oite, 

An nxXtAin, ^n btedn pine, 
l^edn xMi s-Aont-A ón tiA tmge, 

*omne is T)ia ndorhtA mme. 

19 ieAnb [sAonJtdn] n-A sé tlne 
ndn [x:nAotA*ó] *o’éis n-d litiAiJe 
50 b-pAj-d s1o*ó ‘Oé *otiin-ne 

’s 5:o *ox:iiine dn n^níorh é tidi*óe. 


tldi’óe. 


■oiogUnni t).c\n,v\ 

62 


'oonnCAti inOii o 'oaIai§ ccc 

1 nnn.A AR 10151 s X)iA 11 A 115RÁSJ 
tixxig iriAiú 'ipóine-AS 5.AÓ nxxcóÁs, 
bíotn stÁn ’n-x\ ‘óiAiX) 50 ‘oeiniin, 
tiAi5 ten ó’ Át Aíi ó-póiRióin. 

2 ls tis-Atoe néi‘óceAc teis, 
tiAi5 11 Ac i.Annx\nn tn-Ac teigis 
cóin [T)é] n-A ngnÁs ’oo 5111*00; 
is é A óÁs Aíi mbe.Ac^i-ne. 

3 U1.AC Ais’oin 111 ixtnnxMt) sxmii, 
tixMg CxtóAncxt ctxMin iiA'óAnn; 
tiAi5 *oo 'pAom tei5e.As .^n tocc 
óeine.As .a Jx^ot ó JtiAsocc. 

4 An t)eoc soAnó ten •póin inn-ne 
ti.Ai5 teigis Aíi n-incinne 

ní cti5 sé t)i5 t)í *ó.<Mn-sA 
5tin ió mo llí nomAin-sA. 

5 t)o téi5 cnistexMinA .a ctnnp 'péin, 
51*0 món *oo-ním ’OÁ mínéin, 

T11ac t)é t)o teijoxts aíi tocc; 

II í né so ceitoAs cumocc. 

c 51 1) mAic tiom teijoxts mo ctnnp, 
.A llleic X)é As tiAiste io*ót)tiinc, 

III Tié tnte iAnn.dim onc; 
cnidttdim *oo‘o 501*00 im gtidsocc. 

7 A 5ntiis 5nidnt)d séim stntóin, 
sinim onc mdn ^00011151*0, 

d toió cdónd ceiteds in’otc, 
teijeds m’diinid mdn ■poncocc. 

8 50 t)CÍ *oot) teijeds, a tenit), 
■o’éis d nt)ednnA*ó *oo *óíóein5 

■ — mdin5 [iidc neic níje] nime — 
[bneic ■píne] tia Tidicmse. 

9 A tidi5 teigis iid n-oite, 

’s d tíldc occd óJtÍUnne, 

— comd dii cdtdiin cnédt) d *oÁt — 
péd5 dii c-dridm 50 TiedstÁn. 


188 


’oiogtinm T)ÁnA 


10 A né iÁti As si^ soittse, 
póin, A íosd, Aii ti-dtciiinse; 
s^doit, d "Óé, cidig tno cnonóe, 
d tidij tiA sé soéiii*óe. 

11 Os tidig ^dc otdin mds •píon 
d-*oedndn oi*óne An Ain'o-níoJ, 

^én óÁs ’oíot)di*ó ■fníot nintie, 
'píondi’ó ÍTIdc nd mdigDine. 

12 1T1Á cÁ teije-ds coi*óóe im cednn 
’óiiic, d rhnine, ní mditredm; 

DOD ’óei^'peis is Dédncd DÁn; 
tei^is mo cnedócd, d óompÁn. 

13 so ‘ónic, d t)id nedm*ó-d, 

> — éisD nem tiomnd, d ti^ednnd — 
dn ódtdnn ’n-d cÁndig péin; 
stÁnniJ m’dndm, d •pínéin. 

14 t)í mdn tidij, d gntid^ó gedtcdis, 
Dom teige-AS tÁ dn éi^edncdis; 

’s bí mdn *óeinósiAin *óiiin-ne iscig, 
d t)inntidi5 Dínne dn "Otntim. 

15 teigis mé, xt Tilíóít, tÁ Ar\ tndin 
mdn tioc-pdiD nd cní cnomstndij 
• — notnón mo óóin neD ónmd — 
fóin dn n-dnsóg edctinnd. 

tlnnd. 

63 

eo$An nwAX) mAC An óAmt) ccc 

1 A t)nÁi$e cÁ 1 Dcon tonDon, 
d tid Conditt ódorh jntbon , 

Do Seimit-se is tón do téxtn 
dn stóg seinlnse Sdimédn. 

2 1 nDidm dn ^cdndD Do óditt 
d-nois, d néitt í t)omnAitt, 

[is é dn] bdnn Ddn mbneit dn 5cnt; 
níon Am dod óeit i móníostín. 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


*oio5liiim ‘oÁiiA 


189 


ní rti-s-A -A-triÁiTi, rheic Ctiititi, 

T)on cnn-SA i 'LÁitri i tonntiinn ; 
sUoóc X)Áíi n-iAnn-Aig An -póin mtDnex^g 
T)o i-Ann^ig Jtóin nA n5Aoi*óexM. 

An -peAT) nAó -ptnt am *oo tot 
iom*óA ó t)óinn 50 t)einn gtilbon 
1 n'OAoinsine ’mA-nAon ntiió 
^Aii sAoinsine aoti T)’tltT:Aió. 
A-oáit) 01*01 n tnAit is óitt, 
ei*oin 'ptnt Ain*o is ísitt, 

A5 noinn óAn no*óoóAin nuió 
boitt comotAin *oo*o ónoA'óAió. 
ílA mnÁ, 11 A boióc, 11 a t)nti5Ai*ó, 

11 A lniin*o is nA notUimAin, 

5AÓ mAC nobnAS, 5AÓ ninn Á15, 

1*0 óorhjtAS, A óinn CntiAóÁin. 
lonAiin tiAtAó, loiiAnn cneA*ó, 
lotiAnn cóin *óAoilj is *oóit)-seAn, 
lonAnn innneArh, lonAnn coas, 
lonAnn imneA*ó is ÁineAS. 
t)o gAÓÁlt, A géA^ OAnAig, 

• — tón *oo JtAs An jAoi*óeAtAit), 

cÁó tnte 1 tÁim as *oo tos 

ní te *otiine A-bÁin óeAnAS. 

T)óóas tAoónAt) teite Ctnnn 
5AiS5eA*ó ctinA*ó ótAnn gConnitt, 
A-CÁ1T), A Tléitt jAinb, 1*0 jtAS 
A n-Ainm, a ^céim, a ^ceAtinAS. 

An 5tAs ne -pA^oA 1 b'pmt sib 
ní 5tAS é An ttíg An níói*© 

*oo bneit as *oÁmA*ó é a *óeoin 
*oÁ 5AÓ 5tAs ós sé As seijteoin. 

Ós sé sei^teoin 5AÓ ^eirhte 
TU nirhe An ^ceAtin coimeinge 
*oo *óntiim ’oo JiAttónibnig 5ni*ó, 

A tniAtótii*óni5 ^tiinn 'piAóni*ó. 
te 5ni*óe THeic T)é nA n*ont 
món mbnÁige *oo bí 1 mbníosnn 
notriAib *oo sAontA niAn sAin 
An mo*óAib nAorhtA A-nAtt-Ain, 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


*0l05lini1l T)A11A 


T)o t)í- — ní cúis As ceilce- — 
ne-Ac iióit) -pA níg éijipce 

nAM tAnX)A Ar\ CÓ111 AM A Cllt 
50 im-AirinA bnóiti 1 mbníosún. 

A11 CÚ1S *oo ciiiTieAt) ^M-A 'Leic 
AM r\-A ‘oe-Aibx^t) 1 nT)ícteit 
• — ní cuÁlA Aii ní ^n pxMtce^s -pitt — 
T)0 bí 1 n-xMnceAs a lnnnitt. 

An pAcni-ARCA 1os-éAó 
xMi AM ciim méi 14*041 eAc mísgéx^t 
T>An teAcnAiJ 511^01 T)é iia imút 
is é 'oo óAoi SATi bníosún. 

Te coit AtAM r\A n-nite 
uÁinig X)Á tAor\) UT4óCAii4e 
^n ní AM 5Ci4om^t) am ati ^coin 
sí AM ’m-a tom-c\t) X)Á tÁtA^n. 

Ar\ 14Í poi^cMin mAM •pticMiT ■pios 
11 Ac ’oe-Afin-A'ó xMi4 c\cc x\imtec\s 
T)o Sa^oíia'ó é x\s ^ liAitte 
is é 1 mb-dojAt óÁs-Aigte. 

T1Í lié x\mÁin 50 14 sc^oriA'ó sin 
14Í éi5ipu U14Á A14 n-c\ tni^sin 
^14 pec\'ó x\ tíne 'oo toj 
’n-x\ 'peAn níge ’oo nic^Jt-á'ó. 

At4 ^ctos ‘oo [11 e-dingx\i 14] , a í1éiU, 
mA14 SO x\14 c\ltl41S AM 'pÍRéin 
^A-UÁ AM n‘0015 A X)^A nc\ troút 
iiAó x\-nTÁin nc\ó bic\ 1 móRÍosún; 
X\cu 50 5Ciiimneocx\ am coróiii 
‘0111U c\-í4ís te Ro-onóiR 
^AC A Óp'tlAIR S1Ó AM A SOIl 

is 5c\ó btiAit) tib ’OAR tec\nc\'ó. 

Ar Ar\ bpÁt pA bptiite 1 ngtAs 
Acc 50 ^CRom^ Cinj SéAmAs 
nÁ mec\s iiaó s^oRpx^i'óe sib 
’s x\R teAs -pRc^oómtii^e j.'inni'ó. 

Súit pAnbA Re'o beit A-minJ, 
x\ tneic Cinnnmeic ^n CAtbAiJ, 
c\5 ctiR beoóRoi'óe 1 ^ctoinn Ctnnn 
’s A5 bnin^ eotóoiRe ORtnnn. 


’oi05Uiim T)^nA i9i 

23 X)o toit -áonltleic T)é iia n'oiit 
bi-áit) ctiÁ, A tniAt Se-An'oún, 

*oo *óAoinsine nn noinn 
’n-A s-Aoinsine cnti Connitt. 

24 Uí nirrie, a tléitt 1 t^onin-Aitt, 

AT)-ótnin t’osnAit) n-é-A^corhtAinn, 

A’o-éí An ^cnnt, T)o-óÍ éxxn snAi’óm,- 
A Snt 50 T)cí -p-An T)cogAinrn. 

25 T3ÓÓAS ÓÁIC An CAnAs nnc; 
nÁn téi^e X)i-a a T)nt se-AóAC 
Ar\ rsnit óAónA AT)-ónAtAit) rné 
-A5 sUixNgAit) 'bAnóA, A ónÁi^e. 

A énÁi$e 

26 TTló An pníosnn pós 1 n-A ó-pnit 
inJeAn níoj •pnéime TTÁtAig 

A ó'pnitn^e cnÁT) a cniPe 
Tioitje T)Át ^ T)^.oinsine. 

27 *OÁ mbeit nAc ói-aT) T)o *óoóx^n 
T)o óÁc nite ic i-AnnoóAt) 

Acc Ar\ bnón 1 n-A mbí soin 
T)o bnt) món An ní A-n-Att-oin. 

28 rií tiionAnn cninnse is cninnse, 

11 í ^nÁT) ^nÁT) ’n-A 'pocAin-se, 
ní liimne-AT) as TiognAinn T)Í 
ingeAn í T)ornnAitt T)Aoite. 

29 S^-AOlteAT) Héltt 1S He-AÓOxMII 
mnnA beit snnn sxioite<AcoAin 
T)o 1)1 aT) An bnón mAn nAó pnit, 
ní biAt) ctóT) An cnriiAit). 

30 riÁn tÁme^ — ^nÁ cÁine mé- — 

AoT) Ó borrmAitt 1 nT)Aoinse; 

11 Án ctnineAm 1 tÁirri ne a tinn 
An brmJeAtt Áin T)á 


192 T)10gUlim ’OÁHA 

64 

SopiiAit) pionn ó T)ÁtAi$ ccc 

1 A óntiic toin ne zao^X) Oa}Xa 

’ocÁi’o <Aicme OiteAliA, 

510*0 ’mnT) DnuAó T)o lioiteAt) inn, 
ipuAt T)ot: oineAn im inncinn. 

2 1s cú cnoc iiA nT)é-An t)óin-ne5 
A tu\.At AIV0 •péAnnni’óe; 

is mó téiT) ^n T)éAn-dil) *ó-Am 
o’fé-Ag-Ain inÁ An rhéiT) meAnmAii. 

3 ní 5nt on-Am T)imt)nío5 t>mz, 

A ÓtÁn-dig 0-AttA onn’óntiic; 

A-ZA01 <An n-.Am ón-Á'ó, a ónnic toin, 
T)o X)Aoi 1 nT)Án T)tiic A t)éAnAim. 

4 A CtÁnAig, is zú xtn cntAc 
mx^n tnix: au ponn ponóAnAó; 
mo gnÁt) nó 5tin ttnc neT) tAoió, 

A óntiic A-zÁm T)o txttxj^oin. 

5 triAC T)ixí.nmtiT)A — ^01 x\ T)o óon- — 

T)o CAinn^ineAt) 50 T)T:iocpAt) 

T)Á toi: An óníi x>o óeAnnA; 

is zú cnoc nA cinneAmnA. 

6 An tÁ ctigAt) tonc a noeAs 

An óneAó ten ceiteAt) m’ÁineAs 
■pníot bAsgAt) iT) ótiim, a óntiic, 
is cnAs^nAt) T)o ótoinn Conmtiic. 

7 T)on ctinbAiT) tti5 An Aii ocóin 
1 n-nóT CtÁnAig 1 ^céAOóin 
mAnbtAin ’^tin géi5 5AÓ nAn gAb 
5AbtAin An méiT) nAn mAnóAt). 

8 TDíobnAi^is otiine oon cóin 

mAC níog triiS' — mAin5 OAn ónsbóin — 
5tin óÁit) inn CAn a oéis OAinc 
T)’éis An Áin tinn 00 tAóAinc. 

9 ÓAngoin otiAibseAó nA OAince 
ní t^eAS -peAn a oíoónAicte; 
conóAin té ptAitbite pÁit 
AóT) né n-Aitnige o’fAgÁit. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

N 


T)ioéUnni DÁiiA 


Í9Í^ 


Aicjin An cé toncAin aiiii 
AÓT) Ar\ ‘ptAlt ^ÁtAÚ CA11AT111 
níon Ciiic T:ionió-áttT)o gtCAnn-A, 

A cnnic -pionnótAnn ÓiteAtt-A. 

n^AAÁit giAtt Aii T)oiriAin 
T)ó 50 néininn n-éAntAtiiAig 
’miiT) ó-áotfiAóAt), A ónnic tAtt, 

T)o ttnx: c-áorhpAtAt) C-An^nn. 

T)o tnicseAT) ne caoió t’imit 
\^AtAt) A-^us péit)timit) ; 
cn^Ais T>’éininn, a ónnic, con 
’n^n tnic péitim is pAtAt). 
péit)timit) mAC meic TOotfniAitt 
•pnAin 5oin ’n-A^nin Aii'pontxJ.inii 
An An ó-pÁnAit) nAiT) i-te, 

A CtÁnAiJ, ’s A nnAi5 noitfie. 
pxí^tAt) C-AnAnn ce^nn aii ustnAig 
An An nittinn nAiT) son-tnAit) 

T)o tnic An ^cAititfi A óteAt, 

A ónnic, te mAitit) ITlnitfineAó. 
t)eAn Oititt AinT)nío5 tTlnmAn 
• — U01S5 T)Á T)CÁini5 mónpnt)x^n' — 
nn^ pAtAt) — ^ní peis 5^11 ónón^ — 
teis An AtAú ’s An éAtót). 

CÁini5 is An ^cnnc at)-óÍ 
1 n-A AgAit) An c-AinT)ní ; 

T)o óAoi bnAt ’^nn •poininn Ain 
511 n tAoi is Oititt CAt CtÁnAig. 
CA05A mAc níog nA nos^ mAtt 
teAtcnom éT)’pAtAt) C^n^nn 
5én tAlmA neAnc ptAtA pÁit 
’s nA se-Aóc ^CAtA ’n-A óorht)Áit. 
JÁ T)n AóT) 'pnAin ]^AtAt> CAnAnn 
óÁs Ann T)’éis a rhóntAnAnn ; 
ní t)ó 5én t^tnig a óAoine 
As rhó 'pnit An n-éA^CAoine. 

T)o t>í 1 nT)Án 1 n-A t>iAit) soin 
An T)AnA 5teo An gnnc CtÁnxMg ; 
An céAT)óAt níon teo ^én te 
iiiÁ An ^teo éAóCAó eite. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


T)iojUiim T)v\nA 


pe-An cnoitie nÁn<Aig neinimin 
m-AC n-A 'péiT^Umit) ; 

■px^óxMn x\n'p-Ai'D T)’pÁs ^n loc 
t)Ás 1 Cx\nrxM$ 1 ^ClÁnAc. 

T3tins>An te-Atn a los péiUm 
r\Á unéi*De uÁ ^n seinéininn ; 
mitte-A'D -pÁs x\ cnA\ol)c-Att ^cinn 
bÁs -A sxtónóUnn ’m-A sti*\ó-Ait). 

Ite t)Ás xtn óun^T) Con It-Aoi 
x\n Stéit) ITlis- — m-An-A T)é-Anó-Aoi — 
t)Ás -An -péit ónex\ónÁnxM5 'óuinn 
-An Stéit) se>AnCtÁnAi$ SAmtuim. 
xNn Stéit) ].\i>AiT) -ptiAin a no^uin 
CúmssnAi'ó íTle-Ann niAC ConóoóAin ; 

T)o útiiu lonns-Am-Ait An •pin 
-An 'pionnA^Ai'ó ónuic CtÁinig. 

T3iA.\nmtiiT) >An t)e>Ann jutóAn jtiinu 
’Do tuiuim ne péisD bpníorhúuinc 
[coinuinn] is ^éinninn dá 5oin 
téitim An ónoicóeinn CtÁn-Ai^. 
tlluinóe-AnuAó ttlón m-AC 0AncA 
is t'é^i'ótimi'ó pinnC-AóuJxt 
pníoú -A n-ÁnAó tex\ú -An tCAú 
im CtÁn>Aó is im Cteiue>Aó. 
tlí Cine^nn D-An óUinm T)Á Cí 
m>Ant) >An Stéió AXpA Ar\ u->AinDní 
pníoú oitóéim ne SAmtui$ soin 
An coinnótéit) óAttJtoin CtÁn^AiJ. 

Uní meic UuineAnn — ueAnc n-An ó-Aoin — 
uuiuseAD im CnucmAc ttlio‘óó>Aoin ; 
mó óAoinim Do úuiuim úoin 
ATi niAoitinn ónuiC'pinn CtÁn^AiJ. 

CnéAD p>A móeinn xtn bnuAó u’imit, 

>A ónuic úAtt, D’éis ‘péi'ótimi'ó ? 
s>An ónuc úe-AtgtAs nó 511 n úuiu 
níon 'óeA^tAS nuu, -a nocnuic. 

TDo síot t)ni>Ain Do óuin^ UeArhn-Aig 
tuóu m-Anóú-A meic Úoin'óe>Att)Ai5 ; 

UU5 'pÁs -An onón-A'ó-Ait) stói^ 
t)Ás ConóoóAin 1 ^CAotmóin. 


T)10SU111Í1 T)Ái1A 


195 


30 go T)T:onóAin cigeAnn^ ^n cntnc 
xXnc O C-doiiti cneds mdn DÁnótnp 
•pníoc dn-dttdn bntnc is bd 

ic •pdnnd'ó, d cntnc óédT)nd. 

31 A étÁndiJ, ceitedbndT) T)tiic ; 

súT) mé tidic, d dnT)óntiic, 
pedn ndé sedóndnn comtdnn ctedc 
50 TDomndtt ^ctedcóonn ^Cdinbnedó. 

32 gé cdoi, d Úédjdim, d óntnc cidn, 
edT)ndinn is dn •pionn -poilc'pidn 

50 nCoJdii T)ted5din T)otd 
teomdn tDedtdiJ tDónomd. 

33 x\ óiniic cidn 5d t)CÁ tDtiAT)dó, 
is cn dn T)timd T)ed5T)tidndó ; 
sdrhdit Cnoc 5;Ctidó dn ódoirhe 
dn cnoc ós idc ^onmdoite. 

34 xX óntiic ós óionn Coód Céin 

5Á b'piiit Udt)5 nd T)cneds n-di^méit, 
5dn T)tiic is T)ói5 mo coócd, 
d óntiic rfióin, d ítldn^dncA. 

35 Sedtb t)íteds T)oirinditt í Cdoim 

cú, d óntnc ndine dn •peoin ódnnótdoin ; 
mo óedn T)tiic cne not)diT)ó ndc, 
d óntncTDdn coiridinm CtÁndó. 

36 A Ótéió IndónA T)on teic cndiT) 

1 nidóc ÍTlón mín dn ódnsttidij, 
iT) Jcine ’s T)ói5 mo T)otA 

cne TÍIóin ítloige tÍlticnomA. 

37 tneA^AncAn tinn tíon An stóig 
T)o stóiJeAt) 50 StiAó Si"óin ; 
lÍlíóéAt oinn biis te-An ^AnmA 
seAT) ’n-A rhoinn ní míocAnóA. 

^ óntní;. 


196 T)io5linm t)An,A 

65 

SOpUAIt) pom^ 6 T)ÁlA1$ ccc. 

1 A ónos t-Att AU xitl ’OCUt-Alg 
AS ’oxMtiTtA ’O-Am 'óé-AnóurhAi’ó, 
cú unt-Arh ^i^ó óé ten bÁi'ó, 

é An ’ouunnxirri ’oo tó^óÁit. 

2 1s uú, A ónos An rheic nnnnnij, 
tn^ mé A-noóc 50 ne-ómsuitóin ; 
x3k ’ótntónos -pA ’ouú a-^ otnnnse, 
oú múóf-AS mo rhe-A’ó-Ain-se. 

3 Uú óinrhnige-AS T)úin-ne xt ’óot 
’OÁ n’oe-AóA'ó rh’-Aine ’ó’Ooj-án ; 

mo óeit mAn oú, -d ónos-sd, is cÁin 
’oo ó’nsd tú ^dn oó^óÁit. 

4 Unudg ódn ^cuirhniojd’ó curhd’ó 
P’ó cnutdó ’oo óónugd’ó; 

cú ós dn ^cinn-ne, d ónos Cogdin, 
m’inme dn d tos tdi^reoódi’ó. 

5 .A5 ’out seoód’o sdn stiji’ó 

’oédnd 50 tÁn téi^'pi’óin; 

’^dc ditne, d ónos, ód’ó concnd 
dijte óds dn ódnonoóod. 

6 51*0 CÚ1S dtcuinse dnód, 

mdit dn mdise sdojdt’od 
’oo óedtnd ’onuimne ’oonnd 
tedtnd cuió’óe co’onomd. 

7 A rheic ’Odn cumd’ó dn ónos 
’n-d tóóndnn sedsmdó sotds, 

■pudndis ónois ódnngtom ótÁtmdin; 
mdnóndi’ó ne cois commÁríitdin. 

8 1s cnos fin *oo ó’-pednn ’odj'óuds 
dn ónos d’o-óiu ed’Odnóuds; 
toise nd cein’oe ’oo óeit 

dn rhein^e cnoise d’o-óítin. 

9 11Í 'pid’óndijte 1 ópo^us ’oi 
dn ónos-sd nÁ 1 ^céin udite; 

5i'ó ótÁit dn mionn í is unónd 
sí dn cionn cÁió ’n-d comdntd. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


T)10$tlllin T)ÁnA 


197 


A cnos ós óionn r\A tein^e, 
zuAíi teoin ’o-An tnóc ^oinóein*oe, 
biAi*ó -pnos te bonn-p'AbnAib *óe 
A ónos *o’ott^rhnAib *o’-Aióne. 

Cnis A oósbÁtA ós CAtAtn 
cnos A*óbAin An ott-Aitix^n 
An cn-Ann-sA x>Á gnnxi^ó g-Aince 
bn*ó cn-dn dtmsd is nnnnijte. 
bednndóc dn dnnidin dn tin 
isd ónos *oo-óin dn rh’di5i*ó; 
pednn inÁ unite oninse 
5ni*óe dn dn sedn^ sédgdinn-se, 
A-oÁ dn ónos ten cndi*óed*ó mé 
dn ’oeitb *oo ónoise, d Coim*óe; 
dn d tos 50 ’ocí ’oo’o tig 
dn cí *odn cnos dn ónois-sin. 
t)eió dn ónt ónoise Cogdin 
’oom dtcninse oiS5eotdi*ó; 

’oíon dn stó5 é d^ns 51*0 ed*ó 
dn bnón, a X)é, ní ’oí’oedn. 
Unitted*ó cÁ*ódis ’oon óitt ndoirh 
cnos rfnngnédsdó dn rfidcdoitti ; 
stó5 *pd óÁ*óds ’oon ónois-se 
bn*ó tón ’o’Ánns ed^tdise. 

A*óbdn ottdirh •pedn ÍDnrhdn ' 

51 on 50 b-pndin dinm ottdrhdn 
5dn -pednsAin mdn é ’o’ottdrh, 
d í)é, ’o’edsbdi*ó 'pndndmdn. 
tlí *óednnd dn n*oot d oi*óne 
pntdng mdn dn bpntdin^-ne 
pedn *odn óorhdinm Cdtbdi’ó T)ndoi 
ón itlo’ódinn tdóndig tionncdoi. 

Tlí liion5nd*ó dn -pÁt ’md bpnit 
dn ^corhnÁitne ne Cdtbdi*ó; 
cnndg bÁs dn *onnA*ó d-*oinim 
cnndj dn cÁs ’nid ^cnimnijim. 

51*0 bé *odrhnA ■po-’oednd 
sinn *o’éd5Cdoine d oi5ed*ód 
ní dn son dn *onnd*ó bn-*óéine 
cnndg -pd d *óot dn n*oeinbéité. 


1U8 


t)iObUiiin t),ÁiiA 


20 A-uú A t)neit t)oii tiÁs nti^ 
nis A11 ti'pait) poniriAt); 

rfi’éAt) ne tioigié) An ■pin 
éA-^ -pxt oi*óin t)oii •pitit). 

21 "OO-étJAlt) t)0 CtlltlAlt) A ITMIC ; 

T)o b’é A11 in^Ac -pA món éAHAic 
geAHAiiii gntiAtiso'LAs •ptixMn eot 
11 Aé ctiAiAt)AS tiAit) T)’Aitceo*ó. 

22 UntMg ieAm-sA toije CAtbxMt) 

AM 'peAnc jexMixMiiii jníottix^ntAi^ 
t)An 5éis AM toige am a teic 

A cnoi*óe *o’éis a éiiittieic. 

23 Uéit) CAtbAit) ipA ceAnn pon,Ais 
ZAM éis jexxnxMnn ^ntiAiDsotAis 

1 *0T:AtitixMn cne jex^nx^nn n^t^n ; 
iií texMix^m xntitxM*ó CoJ^An. 

24 CosmxMt, A í)é, *OAmnx\ am jcaoi 
mei-se A^tis Cx).tbAi*ó CAom*ónAoi ; 
51 1) eA*ó ní cottitnom 5CtimA*ó 

x^n conctxMin •peAn n-e,dtA*óxMi . 

25 t)ÁmA*ó cotfitnom An gctittiA 
’mAn sAonttiACAib stitóAnA 

— zeAsX)A CAtbAi*ó — cnéAT) *oo-t)in 
5ApnAi*ó 5An éA5 -pA a 01*01 n? 

26 CAtt)Ai*ó mAn Tio-ctiAi^ó neAiiiAinn 
*o’éA5 T)o ctittiAi*ó cAoittijeAiiAinn, 
mó A ■pACAIIl 5Á *OÁS ^AIl *OOt 

Aii c-AtAin ón 'pÁs CogAii? 

27 UntiAg 5An •póinitin a^a 
mAn *oo bí A5 óÁs CeAnmA^oA 
An n-A Jtiin ’oo tÁim ”Lo5A 
*oo mtnn Á15 a lomgonA. 

28 ComnA^ *oo-ctiAtA iTiin tti;5 

is CeAnmAi*o 11 a gcteAs tntrhAn; 
CeAnmAi*o mitbéAt t)A niAnb *óe 
*o’Anm ninn^éAn niAn An ninncne. 

29 tlún An T)a5*óa 1 n'oiAi’ó A rheic 
S5AnA*ó te tiCininn n-oinn’óneic; 
cniAtt CAn mtiin ’oo tAt)nA*ó teis 
50 ó'pAjóA’ó ttiib A teijis. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


'OIOStllim t)ÁnA 


199 


Uéit) t)o cAist)eAt An t)om-Am, 

•pÁ^tAis Gininn n-ioR^otAig 
511 n cnm An t)Á t)íon 

An Á rhtnn t)AtnnA ^n t) 01511105. 

Ce-AnmAit) te Ac-Ain n-éAccAó 
cÁini5 steAtnAin stÁincnéAccAó 
mAn ttÁc r\A stAC t)Á snnAi^ó git 
t)-An tAc ní 'pnAin a oigit). 

Ciot) nÁ t)A r)éAnzA X)Am-sA, 

5émA*ó xMst)ne-Aó on^m-sA, 

néim An T>a-^t>a, a X)é, au n-A *óot 

t)ÁmAt) cAnó-A é t^’CogAn. 

ÍTlo rhAc-SA ó nAc mé An T)A5t)A 
snit te éinge is éAOCAnóA; 
ní pAgAin t)An mbnAin a bnoit) 

An bnAi^ó t)o cAóAin CoAnmoiT). 
tTliiineA*óAc tfiAc CogAin Aint), 

CeAnmAit) — ^51*0 cia t)o coASAin^ — 
t)o-ciiAtA An nt)ot t)on t)ís gtoin 
A-nís A 5con 1 ^conpAió. 

UnnAg nAc cAóAin t)’piincocc 01 nn 
Aii tns puAin ingeAn togAinn 
11 Ó AICOACC An t)A5*ÓA *ÓAm 
o’aiccoaóc a AnmA 1 nCogAn. 
triAc 1 n-ionA*ó An ACAn 
t)o b’oinceAs é ’o’ont)ACA‘ó; 

A ACAin ’n-A oi*óne *ÓÓ5 
A Coim*óe, As pACAin lAnJnó. 

Tlí pnitn^inn An nAin ’oo niAn 
t)o rhéA’o An n-AnnsA o’Co^An 
óoi*óóe 5é t)o-neAn A-nois 
An peAn t)Á oi*óce im éA^rhAis. 
triAn cn *oÁ bÁs ní biA*ó mé 
t)ÁmA*ó neAc eite a oit)e; 
cnis As An poioe, a "Óé, a X)ot 
is mé t)o b’oit)e t^’CogAn. 

An c-CojAn-sA is éi^in t)nn 
t)éAnArh seAc An bpionn bpotcnn; 

CAinni5 A seAt 5Á t)Ám t)ó 

51*0 eA*ó 5Á t)Át As *oeAcnA. A ónos. 


200 


T)ioSUnni ’OÁii.A 

66 


SOpnAlt) pontl Ó T)AlA1$ cci:: 

1 A ■pin téiT) 1 T)UíR Con.Aitt 
50 cín níog noniotAim, 
ctúm mín cnes ^ac m.áoitinn T)í 
Aoibmn AVi cín 1 Ticéije. 

2 Aoiéne T)tiiu-se nÁ t).dm-sA, 

-péACAin nA O-pex^nAnn-sx^, 

Ar\ ctÁn uétx^c ^noigeAó ^Un 
TntmóAc is Oite.Aó T) ’'pé->Aó.A*ó . 

3 T)o-óípe TTIx^J n-ún n-0ine 

r\A te^n^ n-Áttnnn n-Ain5teit)e 
’s An 6inne T)á n-éin eAlzA; 
t)ti*ó céim T)’éin5e Á^-^eAnzA. 

4 T)o-óí'pe 0AS ITtixMT) nÁiriAó 

riA snnó mbneACx^ó mbnATiÁnAó 
is Síot) AoT)A ós .Aii cnÁig te; 
CAotfiA r\A ctÁin AT)-óí-pe. 

6 T)o-peAT)x^n hATó x^oibinn Uc 
r\A 'ptnnn-se T)’'pé.AóxMn timAu; 
T)o-cím onc T)á xMtte soin 
uoóu 50 “pxMjte mín ITltinbAi^. 

6 T)o-óí ti.Aiu éinne i-te 

’s nA cntiic connA ós óionn émne 
btnnne síotbÁn n^ó se^n^ ^tnt 
’s ^Ac tex^n^ T)o míonótÁn ITItinbuig. 

7 ’S^n t)Aitei-se T)o ótinAt) 
bíos m.o CAUA Conóobx^n, 

ttióu T)eigeoit ’n-.A óAitin ótnnn 
T)o mxMtit) ceineoit éontntt. 

8 SoónAiT)e Ó5 11 An ob c.dt 

ní Ar\ utiAis5inu 50 r\-A te.A5tx^ó 
bein s^éAtA tiAirn T)á oineAóu; 
X)éAr\A tuAit) mo texJ.óuxMnex^óu. 

9 CtexJ.mnAs An T)eis T)tiine péin 
is xJ^tunxMinxis 1 n-imjcéin, 
innis T) ’-pxj^JLxMt) r\A n-oinexJ^n 
gtint) Avr\lA)X) T)o lionT)tii5exJkt). 


•oiogttnm T)AtiA 


201 


10 T)0"nítn-se An x>AnA ní ’oíti) 

T)o tn-AC Ao’ó-á, T)on Ain'ottíg, 
t)o óéit) nA mbAót-Ann^ás mbo^ 
Aton-ánn-As i 5Céin cteAóopAt). 

11 iri-Ati zÁ mé ’OÁ rhAt-Ai5 ’ótiib 
■pA ótnn^ -Aton,AnnAis u-AS-Ait 
bíó) mo ónoi’óe teis An ^ctnn^ 

’oo níj T)oine, ’o’lí Tiomntiitt. 

12 A ótin ’óx^m UAn 5-AÓ nT>tiine 
innis ’o’-Ain’oníg Uon-Ai^e 

ó Aoibitt óneissin^ Cti-Aó itlÁit 
’oo 'óteisinn a •piAó ’o’f-AjÁit. 

13 1nge-án mioótiin itleic tlittiám, 
potc bánnbtii’óe báóáittpián, 

’s ^tón coimseáó bÁ’óáó bán’Oá, 

' ^oittseáó nÁnáó neámJátt’Oá. 

14 piánpáig ’óáifi-sá ’oÁ T)einc rhoitt 
cionnns ’óíotpás Ó T)omnáitt 

á beic á5 cnáoib Cé ’n-á óáinc 
mé 1 n^áó táoi’ó ’OÁ tábáinc. 

15 x\ pin téi’o ’oon ttltirháin rhóin 

1 ’ocig tái’05 ás peánn t’onóin, 
lonnsáig mág ná mtin soná 
^áb 50 ’oún í T)onnóá’óá. 

A pin. 


67 

5opnAit) ponn o T)AtAi$ ccc 

1 A 5^'<^^ói’o, ’oéáná mo ’óÁit; 

’OÁ n’oeánná ’oéáná 1 ^céá’oÁin; 
cti5, á ói^teánáib, t’úi’ó ntiinn, 
á úin ’óói'oteábAin ’óeáncctiinn. 

2 T)í’oin mé, á rheic án lántá, 

án ptátA pinntiámná 

5i’ó bé páóáin pein^e ptiáin 
c’átáin, á rhein^e án rhónsttiáig. 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


T)iogttiim ’oÁriA 


Is onc 51T) 05 tú 

síoT) 11-A t'pné-Am asax> 'pionném'i; 
óT) tnomAicme a-zú -p^ 601 tt; 

T)An ^comAince is có -as ctiAtAins. 
triAins pite ne ó'ptnt -d móiT) 

<Aicme jednAitc, <á j^'^^ói’o; 
is 'pAcdin T)Á 5CAn nm cednn, 

T)Á nAX) t’AtAin T)om imT)eAtt. 
tlíon ctedcc sinn sioóAt oit)ce 
nÁ iminc -dnm ó'pdoódinte; 
ní poinni’óe dn n^níom te ^a; 
coittit)e t)íom níon t>éAnzA. 

"fóin mo JtiASAóc, a ^eAnóiT), 

CAin nomtiinn T)on nípeAtóiT); 

An t’eineAc ‘óArh T)iAtt oinn-ne 
5AÓ, A ciAtt, mo comAinJe. 
InneosAT) tiins^éAt ctimtA 
t)tiiT: im t)Áit mo coótintA; 

A-T)éAn mAn t)teA5An a nÁt) 
s^éAt An teAnAó T)o teAnóÁn. 

UÁini5 tÁ An teic nA T)UonAt) 
tionnuAn is é An n-Anso^At) 

T)Á óptiAin nAoit)in n-015 t’Aitgin 
’n-A Aoigig póiT) AnAitnit). 
lonjnAt) teis a teitéiT) sin 
ne cAoó nA liAitte T)’'pAicsin; 
nti5 An nAoit)in n-015 ón Aitt, 
cti^ PÓ15 T)on A01515 Áttiinn. 
iriAn tti^ An pníomó5tÁc PÓ15 
T)on nAoit)in Áttiinn píonói^ 
céiT) T)eAtt) A Aijte 1 n-ói^e 
ón teAnó T)’Aitte éAnpói^e. 
t)einis teis aii teAnó síte 
5tis An mnAoi n^tic n^tóinóíte; 
ní tti^ T)Á mnAoi a pios ne neAt) 

’s T)o ÓAoi ’n-A cnios An céiT)seAt. 
tionncAn An ópios a 'pnéi'me 
óeAnntiiJis T)Á óAinóéite; 
pneA^nAis a óeAn 50 n^né $it 
né A^tis 5it) cAt) níon Aitin. 


‘oioSUniii T)c\nA 


203 


13 xSn beAii pionncAin *oÁ Aitle: 

“ C1A tCi zú X)o iriex\nAitne, 

-A ja DtÁit ‘óó’ogUcsAoin t)iiinn5 
-A ó5in-áC-Aoitri Áit é-á’ocmiim 

14 ‘‘ git) CÚ1C mé, A óeAn, beAn-pAT) ’oaoió 
mAt) Áit teAC teAnnÁn mACAoim ; 

ní liAm’óÁig sinn cneAS ne cneAs 
’oeAs tinn c’t'<^5óÁit i n-nAi^neAs.” 

15 “ 55111 n, A niACAoim Ó15, c’áóacc, 
ciAii óm teitéiT) teAnnÁnAcu; 
nocA 5Aot ÁÓACCA inn, 

A ónAoó ÁnnAccA •poitC'pinn .” 

16 ‘‘peAnn ’ótnc céite séicneAó stÁn, 

A óeAn iriAit ” An An mACÁm 

“ó CAoi A5 seAnóin seAóAin soin ; 
ne beAtAit) iroeAnóit 'oeAtniJ.” 

17 ‘‘ tlí Aoncóó ó iiAó 05 mé 

■ — níon AoncnigeAs as m’ói^e — 
p'eAn 5émA'ó céim ’oeA^sóiJ ’óAm 
Aóc mo seAnóin péin pionncAn.” 

18 ‘‘ 'Oo’o ónéA^At) ní óia sinne 
ó puAnAS pios t’incinne; 

ó iiAó éi’oeAn é ’o’potAó 
mé ’oo óéi’opeAn CAntAnnAó.” 

19 “ tlÁ liAóAin sin ” An si-se 
“ seAnóin cníon mo óéitei-se 
sé 50 neirhseA’ómAn A-noóc 
An ^ceiteAónAX) x>Á cAtmAóc.“ 

20 “ ttlei-se seAnóin stnAig OAt^A 
An n’oot 1 n’oeitó nAoi’óeAn’OA, 

A óeAn ” An sé ‘UiÁm seAóAin ; 
is mé c’peAn 1 n-ói^óeAtAit) ” 

21 *OÁ ’oceAgmA’ó 5omA’ó ch-sa 

An céi’O'peAn ’oo óAnAS-SA 
noóA óiA, A pionncAin, im pAit 
50 ópionnuAin cia no’o ónntAiJ.” 

22 “ A níogAn A llos gneA’óA, 

’oo AtnoigeAS Ainn’óeAnnA 

5AÓ pó’o 50 nAoi’óe ón iiAoi’óin; 
tiAoi’óe Ó5 nom AtnAoróig,” 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

82 


‘oiogUnni oÁíiA 


1niiisis pioniicAii mAn 'pn-Ain 

Ar\ te-Ant) An An teic *OT:x^ol!)ftiAin 

• — cóin A n-innisin \aa^a- — 

innisit!) lotóiixMliA. 

xXn teAViX) ó’s ’n-xí^ lincc •péin 

^AóxMs be-Aii pionncxMn Ainn-séin; 

ne rixt5xM*ó An tiAin oo ’^aó 

•ptixMn cxtóxMn mxtn -ptixMn pionncxtn. 

tlí ZAOS’^A -An n-A tAX)A\nz ’oí 

nÁini5 xt x^n^t impe 

nÁ 00 s^An sí ne sex^noxtóc 

’s 00 jAó ní X)Á nxtoi’óeAnoAóc. 

011, -Aóo 00 X)\ s\AX) mxtn sin 
sex^t bn-An oite X)Á n-xMmsin 
is 00 X)\ ’n-A tÁim ne tinn 
^At ní 00 b’Áit te xt n-incinn. 
éAnmxtc xMnoníoJ nxt Sonó>A 
•pníot xtnn ais5i*ó óobxtntA 
-potc 1 n-A óini*óib xMn 
An ouoóc ’o’'póinit)in TpionnuAin. 
go unÁiJ nT)nnA UotóA Úé 
00 ótin pionnuxMn 1 n-óige 
u-An An moin sniobmxttt snotxtó 
A-onoig lotUnn lotónotxtó. 

Utí, A Jextnóio, A Jein soóAin, 
teitéio lottAinn 1otónotAi$; 

50 bpionnAm, a ónn cni*óe, 

An zú lottAnn t’Aimsine. 

AnÁt lottAinn, a tióu ^tAn, 
uti5 póini*óin An ^ionnuAn; 
ctiin mAn tnis AnÁit t’oóUA 
pAm gntíis ’o’-pAgÁit 'ptinuoóuA. 

UAin An ótiAinc sonn, stiit) im tióc, 
•pionnAm -peAbAS ’oo ótitriAóc, 

CAbAin PÓ15 1 n-A t)iAit) ’óArh, 
CAbAin CIA15 itio ÓÓ15 ^CéA’OpAt). 

An itltiinis ^CtiAó ’^An óteAócAs 
AtntiAióiJ An n-AiteAncAs; 

SAn óntit 1 mbínn noiitie A-nís 
A5 níg t)noine 50 mbeimís. 


‘oiogUnm x)Ár\A 


205 


33 S-Aon trié oinOine t’AC-án 
50 inbeinn ^5^*0 OeAnnAó-á*ó; 

An ^comxMnJei-ne is 'ooint) *ói 
cnomoinOine oinn Ai^e. 

34 UxMnne teo OniAcn^iO binne 
’oUiteAnn-Aé -a incinne; 

tilt cAn X.MS fein^ An UnU, 

-A 'óein^ éxMs tinn 'pnitcnixMri’ó-A. 

35 iiio cex^^x^ss, Jex^nói'o, ^aX): 

“ ■peinn’oe mAcÁtri x^ múnA’ó ”; 

OÁ 'ocn^ú-An éAnA oinn-ne 
oéAnA mAn A-’oéAnAim-ne. 

36 rió 50 nAió sinn sío’óAé nis 

nÁ tiéinJeA’ó ■pú’o mtiinn ttluinis; 
ní Ame nÁ tiAn ne a 13015; 

5AÓ An ’oo SÁine, a 

37 ’ri-A 11 éc An éno’ó nÁ An éotriAi’ó 
is A -peAn^ nec ottArhAin, 

A AnAm, nÁ íiAoncAi’ó ’oot 
50 bpAjAm AoncAi’ó c’ACAn. 

38 riÁ ceAtsA’ó cteAs ’oÁ Áitte 
cú, A trieic mAncAig fionnÁme; 
bnAitceAn ■pnAoé An c’aJai’ó n-015; 
tAbAin 50 5A0C, A jeAnói’o. 

39 ’OÁ n’oeAnnA cú is cuAn ’oeissí’ó 
mAn ’oein mé, a tfieic Aibitín; 
c’éAnA ’ooc ACAin ní bÁit, 
nAéAi’ó séAtA An An síocéÁin. 

40 1)1 A’o A^A’o im rion gnÁ’óA 
bn’ó bé séAtA An síocéÁnA; 

nmn c’Aoibe, a jeAnói’o, ’oo-JéAb, 
A nAoi’óe geAt'pói’o gAoi’óeAt. 

41 A nbAtt AbtA cnmnA 
As nAiste nÁi’o ónnbtA, 

A btÁc niAth’óA, A cnú éemít 
’oo éníí An UntA is Aibitín. 

42 A temb A 'LnnnAinn nA níoj, 
póinri’ó c’nntAbnA rh’imsníom, 
mns^ne bmn ’oo beoit éoncnA 
1 n-A nmn ceoit 00*0 aUa. 


43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

62 


*010bttnill *OA11A 


A ititiifns, ni^otni5 *oo rhói*o; 

*oéAnx3k mAn x5k-*oein 5eAnói*o; 

*oÁ n5A*OA *óíom ní ^ótige 
sío*ó An AhA t’oinóine. 
ptAlte-AS TiAÓ ^AÓAIT) 5-A01*Ólt 

ge-AttmAoi'o *oóit) 1 n‘o-u-AntAoi‘ói1i) ; 
xx nÁtti5A*ó *óúió níon *óttii5, 

5nÁtti5^*ó *óúinn a *óéAn,Aim. 

T)Á óineA^ó *oÁ ^cumtAn *oÁn 
1 5cníó éineAnn r\A n-tiAnÁn 
n-A 5^oi*óit-se A-^ óoins ne bt-A^ó 
is Joitt ónAoininse t)ne-AUAn. 

1 41*0 Án viA ng-Att ^eAttUAn tiiin 

gAoi^óit *o’ionnAnt)A -a tiCininn; 

5oitt *oo sn-doine,A*ó o,An sÁt sAin 
1 n*oÁn TiA ngxxoi^óCAt ^eAttc-Ain. 

T1,a goitt is 5,áoi*óit t)Ant)x\ 
ipA seAc ne litióc c’-á^Attm-A; 
is cn cextnn aii *oá cineA*ó, 
geAtt ne*o ctn ní ctiin]:i*óex^n. 

T)o s^-An mé ne*o mtm ó'pteA*óAé, 
cinn An *oÁ óinneA^óxxó; 
miiinn c’An*optiinc-se -A^tis c’píon ^txMi 
nom tíon *o’,Anctii5se is *o’tiAt)An. 

T)ot Axi *oeAt),Ai*ó 0*0 *óneió itioitt 
ní cti5 Aó’o viÁúAn ontnnn ; 
tog An ótiAinc-se *oo-ótiAmx^n; 

*oot tixtic-se *oo b’,Anti,AbAn. 

An c-Ain^e-At *oo b’Áitte An nim 
*oo ionn,Anb T)ia ’mtin ^cnis-sni; 
iioóAn beA^ ‘o’pion a ■peiceAm 
An cion ’oo teAg TtnsipeAn. 

T)o coiin peinse gé *op fÁs 
ninii, A ttltiinis meic tomÁs, 

*oíon, A itltnnis-se, An *oo mói*o 
bníog nA 5tii*óei-se ge-Anóit). A jeAn. 

An meAsnti§A*ó iriAi’one Aii ItiAin, 

A triíóít, is món m’AnbtiAin; 

ciií An S51AC, A meic, An mAi*oeAn, 

A fiAó *óeic 50 n*oeAntAi5eAn. A 5* 


‘oiogUinn ‘oÁnA 

68 

eoCAit) ó neostiSA cct:. 

1 x\n cú An jcéAOxMCTie,' a éx^ntr-A^, 

A nÁic éi^ne-Ac eACAnno’o ; 

cÁc óT) céAO-Aicne *oo cnn 
ní -pÁc méAOxMgce mexxnmAn. 

2 An cú 010*0 1 mhéAlA^X) sgot, 
oo me-ásoAoi ne mnn Cnnx^cAn? 

^ pninc git -pAn nionnJiAn nos^, 
mÁs ió is lon^nAt) c-éA^cos^! 

3 T)o cUoctói*ó oo cnnc oe^tógtAn, 
oo imcig óAn n-óincneAónAO 

ooo mnn gtAn c-AoióteAóx\n ce; 
ní itiAn «AoitgneAnAO cUiJce. 

4 Tlíon oex\n5^*ó te 'hinsnió e^c, 
níon toiceA*ó te ton^ nnAicne-Ac, 
oo tein^ oconnóÁin n^Aince n^it, 
congÁin c’p-^ijce oo nAi^nig. 

5 Un^xMs cnnc nAoi*óe ^n neAmcnnc 
Arh-Ait oo l3iA*ó b-dincne-AócAc; 

-d óninc onn*ónAic cinmsedt cioj, 

00 éomtoic imneA*ó c’Ai5ned*ó. 

6 0d5cóin oo tixMcneA*ó ondib 
cnis imni*ó OÁ bpndnob-din, 

^ cnex\t) nA ^c^icnex^nn ^concnA 
ne sedt n--dic5ednn n-idsoccd. 

7 T)Á ocnigce-A m-dn cÁio ne cne^tt 
sé níogpninc poinbte ÓineAnn 

1 n-éd^cnnc, a nóim nA níog, 
níon óóin é-dpidó -dn c’imsníom. 

8 A-cÁ Uedm,din ceA5*ódis Cninn 
ó neimexí^s nígmeic Ce-dnbnitt 
m^n 5dó oceAtAig — níon *ótedóc oi^ — 
^dn -me-A’ó-din aóo ce-dóc c-dinse. 

9 0 né ttlninóe-dnc-Aig meic tléitt 

A-cÁ nÁt Oiti5 póionéi*ó 
■ — ^teis oo-noi5ne-A*ó oimbníg *ói — 
gdn oeigníg o’oinone-d*ó innce. 


^01 


208 


*oio$tiiini T)^SiiA 


10 tlí ■pti-Ain C^iseAl — CÚ1S ’oioinbÁiJ — 
’o’éis ContriAic ineic CnitioriÁin 

•RÍ ’oo ■pnéitri ééA’op-A’ó-AiJ Ótnnc 
•oon géA^tnt-Aij f?éit oniróuinc. 

11 0 Aimsin peAnJuis pojA 
x>o tn^nbs-á’o meic 0ocAt)-A 
níon fAo^ 0-AmAin péinrhín pionn 
te tiéinníg ’o’'f?e<AnAib Cinextnn. 

12 TtíoSnAi’ó 'LAijeAn n^ te<AS ^conn 
ón cnÁt pÁ ’ooonóAin Ce.Ant)<Att 
A-oÁ tlÁs nA mboit5sne<Aó mbinn 
’n-A 'poin^ne.A'ó pÁs ón 'poininn. 

13 A-oÁ losDxt’ó Cnu.AcnA Ctnnn 
ó né Tl.A§Att.ái5 nos5Ctiinn, 
mún xiotótÁt ‘oo toó.Ai5 coit, 

’n-xt mx^otnÁt •pot.Aim pÁsAiJ. 

14 Aitnim nAC puiteon^tx^ i ópA’o 
X)o óeit SAn ónut-so, .a óAnn^^, 
nA bx^n’optiino-se ón ctó'ó a ^cntit 
món An x^nctn^se ’o’éx^^tiAó. 

15 gi'ó e^'ó ní nion5Anc.áó tinn 

.A óptnt 'o’x^tctnnse ák t’incinn; 

^xtn pÁt níon ctAoótÁ’ó ’oo óntit, 

.A nÁt nA n-AotótÁn n-AtntAó. 

16 A-caoi ne cneimse ópA’OA, 

A óéA’onÁit ótAnn nT)iAnmA’OA 
— An níje néi’ó ní nAóA — 

0*0 'pnéirh ■fíne i n-AoncArhA. 

17 1 n-Airhnioóc ’ooc poininn péin 
A-CA01 ne cneirhse n-imóéin, 

A óúinc nó’oJtAn óoittóteAóc óonn, 
ó 'poinneAnc 050^*0 n-eAócnAnn. 

18 poinneAnc eAócn^nn is é tti5 
Tio ótin SA óntit-so, a óAnnA^, 

A nÁt tojtA óeAnnótÁt Ó05 
pAn neArhJnÁt onónA onA’o. 

19 Tlíon gnÁt teAC-SA aó’o ne tinn ^Att 
5tin óeAnnA’ó séAn óAn sAonótAnn, 

A tinnJeAt cAobtiAine C105, 
imneA'ó AonuAine An t’Ai^neA’ó. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

0 


T)io5Uiiin ‘OAtux 


m 


t)o óte-Aóc^is f:leAt) is pi<At)Aó 
is ^nAipie sneAj n-óinsni-AnAó 
ón *óiombti-An un-dnn b^n n-e-Aó, 

A nixMfifonn Uonn-pn-dn toinnne-Aó. 

Tlí cAituí iÁ 1*0 ton^ptmi: se-An 
5An neic n’onéAóc nó n*otiAn óf:iteA*ó 
ne 5tón ó^n sío'óónAob se-Annu 
pA ót bpíonó-Aon bpínextmnxt. 

TTleinic ti5*oís zeAczA sít 
’o’ponÁit óomA*ó ó óoi^cníó 
ooo óúinc 5^1 nte tAoóAino te 
’s nAibte 1 n^xtó Aon-Aino tiAib-se. 

5nÁt ^n teing oo te-ASA 
tnóc s^^oitce cnAoó ^coibne-ASA 
^5 m-Aoi*óim n-Aiste ^aó |:in; 

<^0151*0 n-Aib-se -A^ns innió. 

'pin An cé-AO-Aoibne<As 00 ótextóCAis, 
pin A-nís 00 nó éi^eAnc-áis, 

A ptiinc nin r\A 11501 nme-As n^t^n, 
ooit5ex3.s An c’úi'ó n^ó ion5nA*ó. - 
Aóo A-ttiÁin luó mxtoi'óce *ónic 
nó t)nAi*óneA’ó nó óAnn lomtnic, 

<A stóiJipeitmeAó nA ocneAó ocais, 
pe-An o’póinitneAó ó 'pn^nAis. 

UAntA 00 óéite cnt)-Ai*ó 
nioc, A se^AnnÁt séAn^m-áit 
o’n-Aistió CAitóéite ótÁin pnein^; 
nÁ t)Ái*ó o’Aitiriéite t’incinn. 

TTIac T)iAnmno^ 01050^*0 CAt 
pn-AnAis ZAn éis 00 *óeAcn^ó, 

<A ónxxoncAn-A n^ mbe-Ann ocais, 
-Aonc^jA AS peAnn oÁ n-n^n^is. 
Unéi5 An 5cnmAi*ó 00 óteAóCAis, 
ein^ ic exj.nn^i*ó oine^óCAis, 
tí bnóin nÁ bAitinceAn onc, 

A nóitri ótAiópinncneAb ConnAóc. 

Tlí bAtcninse as oinóeAs onic 
ó fbiAin cú CAn éis t’iomtnic, 

A ‘péintfiín nA sí*óeAs seAn, 
t’émnts noíteAs pA *óeineA*ó. 


30 

31 

12 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


t)105Ulllll ’OAtlA- 


Uot) ótiiupe ^-nís it) nioci: péin 
oit:)ne U-áit)5 TiA ’ocne-As n-xM^tfiéit, 
A tinngeAt nA ^ctÁn ^concnA, 
stÁn nec imneAt!) i^socc-a. 

Ue-AS ^néine is ^An t)o ’ónú-At!); 
^eAnn 50 50111 npe Concné-án 
t)o ótÁt longnÁt An tUgAit), 

-A nÁt pionnótÁt é-A^sAiti-Ait. 
t)iit) iomt)A -AititA’ó ’ó’ón ceAnt) 
ós steASAió ’oo ctÁn ^cn-Aoió’óe-áns 
is ceint) s-AotnAc ’ontiim au t)nnim 
ós tein^ ó-dn n-dotétdó n-ÁUiinn. 
gÁntd cdismedni: d^ns cnoc 
011*0 iom*ód 1 n-doin'pedóc lomnc, 
d tonnnndijedt nd ‘ocnedó ópionn, 
comt)iidit)nedt) -ptedi!) is “pitóedtt. 
ílí ■pmgtedn ón ndin-se d-mdó 
ceimedt dn tdoódió t’dotótdó, 
d óot55dinte nd 5CÍ0Ó n^edt. 
nÁ 'oíot on’odijte dn t’'poin5ned’ó. 
t)dn n-dinm péite ne ‘pd’OA 
méd’oóódi’ó íTldc T)idnmd’Od 

JnÁtmotcd J^inc Tléitt, 
d pmnc ótÁtóoncnd óeinnnéi’ó. 

A ódnnd^ nd ^cndn sneiósít) 
is é oi’óne Oióitín, 
d nÁt gedt nd n^éisteds ^conn, 
pedn ’oo óéi’ogeds ’oo óomott. 

ÍDo ctedócd’ó ’ómc, d ’ónin sí*ó, 
10ÓC is oinedó ic din’onís; 

5eis ’oni’o édnd ne n-doiSi’ó; 
s^édtA ndó cm'O commdoi’óiífi. 

T)o’o Jedsdió óós cne óit síon 
t’id’ód’ó dn lonódió t’din*onío5, 
pd ótidtfnoigió ’oo óndoó mónedc 
nÁ don ’o’pidpnoiji’ó innedc. 

Tlí óndtd éinjeis •potdij 

ndó í incinn Conóoódin 

onc, d ónng nd mbednn 5concnd, 

'out 1 5cednn d 5Cdotr.dncd. An 


T)io$Unni X)SnA 


211 


40 t)xniiceAnti nnojA tiA c-Ainn^e, 
itigeAti níog 'pói'o 'p^o^'í^C-Ainbne 
ti^ ^eASA cé>A*otiA con5t)oi*ó, 
néAtu-A Ati teASA teAbAn^loin. 

41 1tnn uoinóeAnuAc ueA^An séAT», 

Ati céA*o6tú cuint'i*ó triAin^néA^ 

An An nÁit mbneAcúAnA móinn , 
beAnuAjA CÁ1C i ^coiucinn. 

42 5niiAi*ó úióneAc ^aii uoit ó'potAig, 
s^At SAonóAti síot ^ConcoóAin, 
unoi5 óoinnteAss as cotri'óA ceAii, 
coinmeAS^ 'po$tA nA ói:éitineA*ó. 

An cú . 


69 

'oonrióA’O inOn 0 ■oÁlAib ccc 

1 An lASACu 1:11 AnAS xXonJus 

ó t)iA 5111 5iin *DeA5CAomtu\s; 

An ué nii5 é nocAn otc 
ó nAc U115 é AC*o An iasocu. 

2 inói*oe An uinnnse uÁ An'^Aó neAc 
ipA óneit tiAim 'oo *Óia *DúiteAc, 

5tAn Aii nnAÓAS, niiAi*óe An conp 
*Do 'piiAnAS nAi'óe An iasocc. 

3 An u-iAsocu 'pn/nAs *oo nim 
nocA ii-io'ótAicp’inn 1*01 n; 
x>o b’nsA tCAm a tocA*ó 
5émA*ó 'peAnn a loótocA'ó. 

4 A í)úitim *oo óeAtó a conp, 
nó 50 n-ioótAicpinn m’iAsocu 
nACAn ó’é ceAnc óaó 'pe^nn Atin 
5An ueAcu An a ceAnn cn^Am? 

5 Pí rnAsocu Ániiis nitrie 
A-uÁ An Aonjns *o’Áinióe; 
geAnn 5A6 sosaó ac*o niAn SAin 
*oo-SAti níon ó’'peAnn AúAin. 


212 


T)io$tiiini T)ÁriA 


6 Ati rseAiT) DuriAiT) Díos a-tiois 
níotr te-Am act> i-asocc Aonjins; 
ní -pníot tiAiT) -ACT) acai*ó t)e; 

T)o-óii^i'ó te -A AtAin oite. 

7 Iasoóc bnn-Ait) T)o tnAin Ain 
ní 1-Ann-pxMnn x\n au AtAin 

— nton téi^ sei-se-An x\n te-Ant) tinn — 

A se-Att) teis-se-An T)o téi^t'inn. 

8 T)o ííl-AC tié éí is beAnn-Acc t-dis 
T)eonni5im AnA\n Aongnis; 

ní 'pnijinn neAnu t)n*ó ie-dnn Ain 
neAcc fA A óeAnn^nocA cosmAit. 

I Cnoi*De "Óé Tr’inncoóT: onm-SA 
cnnAg TiAó cÁini5 óngAm-SA 
An mnAoi noitrie nÁinij; ceAg 
niAn tÁinig cnoi'óe An Coim^óeA'ó. 

10 ÍÁ T)Á n'oeAóAi'ó ÍTIac ITlnine 
50 ceAg TllAntA míongtoine 
ATi óeAn T)An óinn An ní nAt 
ne A tinn T)o óí 50 ónónAó. 

II T)o ■piAn-pAig TTIac T)é T)i-se 
cnéA*o An ónis pA nAióei-se 

An ópAicsin T)éAn te a jnnAró n^it 
Aii téAii pnAin 5é T)o piT)in. 

12 “ An nMC Ó5 T)o b’AitniT) T)nic ” 

An si-se -A AtAin onnT)nniC5 
ieAST)A JéA^ óAssotns óinn ; 
l.\SAnns cnéAT) nAó CAoinpinn? ” 

13 “ gttiAis teAm ” An T)ia t)o T)eAtó neAin 
‘‘ cni^im mAn cÁ T)o\ óneioeAm 

50 téi^inn iiAim t)o ttiac mAit 
tAC ón nAiJ ” An An c-An^optAit. 

14 gtnAisis teis- — níon teAS^ An óéim — 
*o’fios ATi AT)tAicte Ainn-séin; 

sonA An ptAit ó ópnAin pnoi^eAóc, 
mAit T)o-ónAi*ó An óomoi'oeAóc. 

15 T)o nÁiT) T)ia A5 T)nt ós a óionn 
nis ATi mAC- — mAin^ nAó cni^eAnn : 

“ cninim onc, a óAtAirn óniAT), 
coóc ’s An c-ATiAm An éinniAn.” 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


‘0105^111 t'll T)Á1U\ 


213 


An s^Át b-Rét^e T)o éí Ann 
AS An Ati z-AnAm 

ní t)eAnnA au 1\í aóT) x.\ nÁ*ó sm 
’s To éí siÁn is An sUJi'ó. 

An cte^vS-SxMn , T)Á mbomn btii*óexxó, 
T)o-nmne ^n m-AC míonbtiileAé 
A í)é 11 Aó T)é^n-ó,nn A-nos 
is nAó 'péAj'Ann é An Aongtis! 
gion 50 bp^g-dim mdn pudtn sm 
*Do óior.n 5tiit)e X)é 'ótn'LiJ 
T)’éis d míonbtiiie dn t1l Antd 
T)Á ■píonjtii'óe is A*óAntA. 

51 on 50 ópéAj llí mrhe A-nois 
onm-SA um póinitm Aon$uis 
T)ÁmA'ó pni mé a 'óéAnAm 'óaiíi 
’oo-JéAnd'ó é is 'oo péA’opA'ó. 

Ó nAc pni A ‘óéAnAm 'óAtíi-SA 
ttlAC TDé T)’puncoóo on.Am-sA 
mdin^ mÁs eA'ó T)0 puini$ mn 
nis An mbuiti'ó n^eAt n^tóin^nmn. 
ttíon sAoit mé ^un mdit An ónedt 
5An rhAc ne a AtAin ‘o’puineAó; 
ní tiAmtAi'ó ‘oo Ati nem 'óut 
Aó'o AnmAin ‘OAm ne a ‘óot-SAn. 
UA0S5A tu5 mei-se nÁ Ati mAC, 

T)ia TU5 onAinn An c-iomtAc; 

51^0 CAos^A nu5 sei-seAn SAin 
ní nei-sedn tu^ ó tosAiJ. 

UosAc uAim-se puAin sei-seAti; 
cnuAg 'óAm 5An ‘out neiríiei-seAti ; 
‘o’ói^e An meic-ne ‘Odn rhó dn ^cedn 
'oo bA'ó teigte 'óó ‘oeineA'ó. 
tlí *oeineA*ó ‘oon cuinnse tnuim 
T)’éis An tAoig T)’potAC onuinn ; 
pA norhoó cné CAn a óneAs, 
sé T^’-fotAó noóAn b’oinóeAs. 
tlí béAs eitce ‘o’éis a tdoig 
AgAm ‘o’éis An git gtdcsAoin; 
ní tAbdn tdog oite Ain 
50 SAon mo ónoi*óe ón óutíiAiT). 


214 T)10$Ulini *0v\T1a\ 

26 SóT) TieiUe ní Tiotc t)i 

-A 4x^05 ó téiT» cAinse; 

T)o tAos oite Tio-Jeió snÁt) 
x\ cnoit)e ■péni síottÁt). 

27 t)iix\n mo ctitriA tim ceAiin mo meic, 
ní Tiionx\nn is x\n eitic; 

*o’éis x\n tAoig ne x\ *oi:x\ónx\inn cx\oó 
ní tAón-Aim mUoit) x\n x\ontx\o5. 

28 tAos mio cnoit)e x\n mx\c mtiinnex\c, 
mo cx\nx\5 mo éomx\intex\c, 

níon t)ex\n ctnnnse noime ninn 
mo cniste cnoite cx\oinim. 

29 tTlo cntiic citnt as cx\oine n^tóin, 
mo stón cx\oin x\s C0S5 *oot)nóin, 
éinpex^n ctimAinn mo cnit)e, 
m’tinnx\im x\5tis m’Áisige. 

30 ITIo cnx\ot) cntix\is, [mo óite btÁit], 

mo 5éx\5 •píonótÁit, 

mo mx\c occx\ x^^tis x\nmx\, 
mo stx\c concnx\ cnx\ot)x\t)tx\. 

31 ITIo cix\tt, mo ctiimne, mo conn, 
mo mx\c, mo t)AtCA\ *onótx\nn, 

mo mocmx\cÁm, mo mionn stit, 
mo 'poctx\cÁn TiomT Totctin. 

32 t)o oitex\s *o’Ain*oní5 nitrie 
Aon^tis x\n 5Ctii*o cnit)e-ne; 

“pti-ánx^s *ooiiriex\nmx\ tix\*ó x\s 

*oo ttix\5 rh’oitex\mnx\ x\n Aonjns. 

33 1 n'ooitgex^s ne T)ix\ x\cx\n 

• — X)o t)’éx\5cóin x\n T:-on'ox\cx\t) — 
*oo-ctix\t)x\s — is ‘oo t)’é m’otc — 

•px\n cé 'ptix\nx\s x\n ix\socc. An 

34 ]:tix\in pionn5tix\tx\ ■pó'o btinx\i*ó 
’o’éx^^ Ao*óx\, *o’éx\5 pex\nx\*óx\i5; 
*oo-ctix\i*ó six\*o is six\*o 5x\n tocc 
ní ■ptix\in ix\*o x\c*o A\n ix\socc. 


An ix\socc. 


X)io5Uiim X)^r[A 

70 


215 


eoóAiti ó neojtiSA cci: 

1 A-zÁm 1 5CÁS 01*01 n *óÁ coniAinte; 

5Á cÁs -As no*óAitge nÁ ^n *oÁt A-’oineim-ne? 
511 A1S ceAcc ó cníoóónn An xiÁ ComAinte 
*oÁ noAnc comAi*óli)te ’oati síonctm *oati 
sti5i*ó-ne. 

2 T)Á ctiis T^om-Soin te *OTATnAm ar n’ooiifieAnmA 
coit nA noiteArhnA A5 iATmAi*ó ar n-AnA*ónA 

ó 'fAince -RÁtAiJ gA-RuJtoin geiteAifmA 
[’^ar] mÁúAiR geineATfinA is m’Anuoit AnAtfmA. 

3 nieASAim URIAtt te mOARÓAlt AR mÓRÓtlTflA*Ó 

ó 'piA’ó nA n-óRcntAt), ó seAnrfiAig síoúlÍltimAn, 
50 liA’óóAi’ó mbtii5 SRtntóinn nA sAORcnRAó 
is cui’o *oAR sAotRtijAó AR nAó ctnR-pinn 
CRíoónngAó. 

4 tneASAim *oÁ éis 1 n-AimsiR ar *0URiAttAi-ne 
50 5éis n^RiAnXlAiRe ros pAittsiJ 5AÓ pÁiópite 
is mé 50 liAoinóéim ar n*otit sa *oRéimiRe 
nAR óéittióe s^tiR Re óAoitRéim ar móÁiRei-ne. 

5 AnpA’o ne cnmA ar n*otiAine ’oeiRió-ne 
stmnA 1 neirhinrhe — ^^Á CRuAióe óoifiAiRte? 
mÁSA tRuAg teo — ^510 eAó *oÁ n-AnAim-ne 

ní RAgAim-ne beo 50 stuAj meAR tTloóAiRne. 

6 ó ÓRÍÓ ÓAlttglt nA 5CAtAÓ SÍOÓAinAlt 

*oÁ n-ATiAR sAn RíottlnrhAin rfiAigRig rhíonóoiRig 
5Á ótitc óún AR seAtAó 50 sÍRRigin ? 

*OteAgAR -00 Ríjpitló SÚR 5AÓ sÍoóoirir; 

An *oARA btiAóAin 5An URiAtt pA tuAióeArhAin 
ní biAm ó stuAiJ'peAóAin RIARA15 RÍoJOitis. 

7 géR tinn ón óRoin^ ’oo snÁt a n^tiAitnióeAóu 
’OO tUAlglÓeAÓU CAR CÁÓ 1S ROinn A RÍOgAÓARU, 
is tnib óAbRA óúin ar ar n’oeoRAióeAóc 

Ó ÓeotOIReAÓC jAbRA AR SÚlt Re A SÍORRAÓARC. 

8 TluRSAn AR *ocRiAtt ó oiRCAR fionnDAoite 
nA moigeAó n*oionnnAoióe 50 piAó bpionnÁine; 
51Ó loninuin ctÁR sReAtJtAn seAn^OÁiRe, 
iieAifitAt AR teAnnÁin-ne -pA ’oÁt *oiombÁióe. 


216 T)10SUl1lll ’O.ÁIIA 

9 1:10-411 Aíi 5Céim-ne ón CATni-Ain tnxíkit>e-Am.Aiti , 

’s ó éinne cn-Aine-Al-áiJ ó-átóJi-Ain ón-AontioiHiJ, 
is ó ■pnéirh -Anmnti-dix) minón-Ais nío5tlit)in, 

*s ó síot>nit>ió ^-AnsUi-Ai^ síiiJl-Ais s-AonOili5 
’s óm Aot) -péine mo $n4t) r-An 5-Aoit>e-Ai.Aió, 
-As céit.e T)’-áoi5e.At)-<Mó ’s as fÁt ’o’-Ao^-Ainit). 

10 1s í An nT)4i5 n-Ac ó-a ciaii a-r ^céititie, 

AR 5Céitei-ne niAm A-in-Áin ’OÁ móiR'pine, 
ó TÍIÁ5 tlit>iíi ’OÁ noiseAtn ’n-A níoóAite, 
síot)Ait)e boisseAn^ ó ómnjin ar ml)óinneine. 

11 TOo-JéAó 1 síottios 'pionn An Aot)A-SA 

mo t)íncnios caoóa-sa, mo tionn tút)A-sA, 
is 5An AR ’ocniAtt a riAmAnc Ati AoitteASA 
nAt)AnC ^AC AOIÓneASA SAtl piAt) tínA-SA. 

12 t)iit) món SAonctAnn T)om pios x>o b’inníoStA 
is pRAoctAnn RinntíomtA ar stios nA seAn- 

óócnA; 

bnt) iomt)A béinne ún AinmniAmtA 
is ^tAinóniAtnA ctéine SAn ’onn ’oeAtóóntA. 

13 'bn’ó lom’óA te motCAió pÁi’ó pAn ópionnontÁn, 
’s 5Áin bionnonJÁn te boccAib imeitméAn, 

’s ceo Tíoitbte ar 5AÓ teAt pAn toinneAnmún 
ó cnoibmeAntú’ó boinnte eAó n-in^einJéAn. 

14 'bn’ó lom’óA A5 rniAtt ’oon eAtuAin éi^seigit 
éi^s-pitit) ’OÁ niAn ón JneAncAiJ JéA^s’OAnAiJ; 
bAt) lom’óA nitteAn^ Áit te bó^s^otAib 

50 nÁi t bpó’os^onAiJ nA n-itceAn’o n-éA^SAniAit. 

15 b^t) iomt)A somptA 11 n An óineAn^Aib, 

is tú’ó A5 snóitteAnnAib concnA ós CAoitneAn- 
nAib, 

5Áin A5 seit5, bionnJÁin A5 bnAbAttAib 
pAn tein5 mbiiAbAttAiJ tionnbÁin tAoi’óeAn^AiJ. 

16 'Oo-$éAb nóm 5An potUA 5An imneASAin 

An stó5 ne pinnteASAib concnA An óinnmtissin ; 
’oo bA’ó ’oíot ueineA’ó ’oon nAttóAt 6AmnA-sAin 
•o eAtbt As Ai n bn A’ó ót Aó btei’ó eA-ó n A bnn ijn ei si n . 

17 T)o-5éAb -Aot) norhAm ’n-A níojsmtie, 
sío’óin’óe sAon nAó bto^Ann a béAttin^e, 

’s A ó^bA’ó tnéAn An An tinne CAorfipite 

’s An bpnéAm ónAobei-ne ime 50 béAn’otiine. 


‘oio$tuim ’OAriA 


217 


18 t)Á noióex^m *oon tnng -pionnptlx^n oine-Ag'óA 
tn'ó ’oiombnAn -dn n'ooittiednmA dn n'ont sdn 

’oedjd'óód; 

’oo-Jédó sdn pnnc mo ^dot ^einedmnd 
is Aot) seinOdmnd 50 n-d tnéo tedndmnd, 
tÁm ten s^doited’ó ced^dn ^dó oiJednnA, 
’oned^dn ndó inpeA’ómA ne Hdoin'fedn 
n-edtd’ónd. 

19 pndt nd ’oneime ó ndonótÁn níot)óinne, 
bdotJnÁ'ó píonóise sein^e sío’óádoine, 
pd noóodi’o pidtmnÁ a mednmA míméine, 
^nidntÁ ní'féine medn'ód míonT)doite. 

20 Deitin Odmnd ’Odn pnitn^ed'ó píon'pogdt, 
níogoódt Uedtfind nd mbni'óned'ó mbéinneitfieAn, 
sedódc ‘o’edtudin nd ^cnnd'ó ^CAotpogd'ó, 
sdond;gd'ó ’oedn^tdin ^dn otridn éinpiteA'ó. 

21 íTlo óéite nnin, cdotfitdó ^dó óotfini'óig, 

ón sdotndó dn s^otni'óió mnin TTlnineA'ódijg, 

pe<An síonónin óin dn dn n-edtd’ódin 

Udn ’oedjpdtdió dn ustóig píoótriAin pnined’ó- 

22 mo CeAn ponntjxiRn nA G-peA’í) [n’onui'opeACtA] 
’oÁ’ouioóndm cni’oedóud ne ped’ó ópdi’oedóund, 
’s dn tedn^ nedtriónninn pionngtdn pA’ooóUxx 
mo óednónitt óo’Odtud, lonntd'ó rh’disednc-d. 

A-cÁm . 


71 

510UA t)Ri5T)e tTiAC cori miTie ccu 

1 A-uÁ snnn sednóds mn-Áin 
ó ódt cdinnge sednCn-Áin 
níogd t)dnbd 50 mbedndin 
Sníotfid is ^dbtd ^einedtdig. 

2 riidtt ridoisidttdó dn neinc cnnim 
sedndtdin mn-Áin rhédnóninn 

50 mnin n1oóc ní pnit dód'ó 
ndó pnit stioóc d sedndtdn. 


218 


’oiogUiitri ’OÁHA 


3 triAC 0O5-Ain triic lléitt nÁnAig 
At-Ain Tnti--Áin rhónt) Át-Aig 
5t-As n-A ti)piiine-At)Ac óttnteAc 
lTltiineAt)Ac CAS cé-A'oJtiineAc* 

4 0Anc inJe-An níog Atb-án -Ain*o 
m-ÁCAin tnti-/^.\in min trióng-din^; 
tHóinóinn d sednrhdCdin sin; 
t)ednt)Ácdi*ó sinn 50 snditnit). 

5 Ingedn níoj Sd^sdn stedgdig 
tTlóinóinn mÁtdin tTltiinedAdiJ 
snite ^onmd d^ns ^tdc óÁn 
mdc mdn rhdc TTlonnd tTlti-Án. 

6 tritiincedncdc mdc 0dncd -finn 
T)o Jdó Atbdin is éininn 

— éinbedn t^d ‘oedjrhÁtdin t)Áit) — 
*oednt)nÁtdin méinjedt tTlu-Áin. 

7 UéiT) tÁ d Uedrhndig' — cois^ nedbdc — 
dtdin tTlti-Áin tTltiinedt)dc 

T)Á ’ocdntd dn dn sedónÁn soin 
d ^edtctÁn iDdnbd 1 mt)nedcnoit). 

8 T)Á ‘ocdntd ní gdbnÁin Jtnnm 
dn 01 nc ingin nío5 iostnnnn 
50 nos tíon snÁt) í Ctiinn cdis 
ó sÁt d btiinn 50 bdtdis. 

9 UéiT) d’óbdn dinTiníog lódnbd 
1 n-Atbdin ’n-d bdtdnt)d 

mdc 0o5Ain Uedrhnd T)á tdinm 
T)o sedtbd dn teogdin togdinnn. 

10 Sedcc mbtiA’ónd t>éA^ sa cín toin 
T)o Thtiined’ódó rhdc ^ojAin 

5tin imt)i5 Cdn gtednnrhtiin n^tnnm 
te binjin tednnrhdin 'Lojtnnnn. 

11 llÁinig 50 btin nd 'bóinne 
mdc níog pó*obd ■pted'órfióine; 
co’otdi'ó sdn ptinc — níon pedtt ce — 
is d óednn 1 n-tióc 0ince. 

12 tTlncdi'ó 0O5din d dtdn 

tÁini ne bóinn nd mbnedctdódn 
‘oo-óí 1 mbtin innbin ■pói’o bnedj 
in^in n-015 d^tis doinpedn. 


‘OÁIIA 


219 


13 é-AT) ’^Á 'pAICSin SAItl 
mtiCAiT) xMiié-pe-ATi^Ac C05-A111 ; 
cÁini^ t)Ás An *o-Airin-d 06; 

*oon tDdnéd níon éds coisje. 

14 StedJ 1 Tnnined*ódc gtin nidnO 

SÁ1CIS dn c-ditedc dtjdné; 
tedniiÁn sUidg *oo Stnn; 

cntidg d ifidoi*óedtti *oo rfiticdi*ó. 

15 gtttdisis Cdnc 50 nCoJdn n-dn*o 
innisis *oó d itidc niónjdn^; 
ctnncedn cedjtdc tín te nCinc 
50 mún Ueditindó *oÁ coinóeinc. 

10 t)edncdn 1 ^oUeditindiJ is-cedc 
dn ní 1 n-dinedgdt tidi^nedc; 

1 mbdnn dn ónojd dcc dii' óedii 
ní noód diin -oÁ -peicedm. 

17 U15 eds Cdn din^oníg ópedn tpÁit 
d -pnoi5i“ó 5it dn JnidiiÁin; 
óuditis 50 5dnó Cdnc dii eis 

50 nos mdnó cne cedcc cdinis. 

18 Cds oite 1 5céd*oóin *oo cuin 
tuió ’n-d t)édt 50 nos bedcdig; 
dn “ocedcc d iidiimd sdii eis 
Cdntd Cdnc dn d tidicnis. - 

19 U)o tÁi*ó bdnn dn tuis tedbdin 
dn bedn 1 mbédt lHuined^ódiJ; 
’oon t)dnbd *oo bu*ó bednc sí*ó 
cedcc d dnmd sdn din’oníg. 

20 A 'pin *oo *óedtb dn *oomdn 
is ’ouic ds *oudt dtco5d*ó 

mdn cednnd stdc Ueditind ón cÁn, 
50 n*oednnd mdc nidn l1lu-Án. 

21 Síot ITlu-Áin itióin meic Cdncd 
sdoine nÁ síot cnuicnedccd 
tdoic goinminnse piiine 'p'^it, 
5itte coinmmitse CnudcÁin. 

22 l1íon cdncd, d coinnte Ueditind, 
cdoisedc ne bdn ’ocigednnd 

iió 50 mbedc oinedcc mdn ib 
coijedcc 50 cedc cdoisij. 


220 


‘010$Ullíl1 ‘OÁ11A 


23 U-Ann-dit) i:.igednnA dn ríne 
eoóndód nd ndin'oníge 
enedOd Odn ndó bí ■pedndili) 

■Rí 50 n^dO Ó 5dininnedt)dit). 

24 riidtt Ó gdinmted'ódi'ó 

^dnO móiT)e ’s mín 5doit)eit5e 
ní bti’ó món dn cÁó [d] óno*ó 
[d stó5 dn cnÁt] d-cÁ-sdn. 

Aca, 


72 

510UA t)ni5T)e iriAC con mit)e ccc. 

1 A tedócdine ti^ ón tlóim 
te n-d síotcdn ^dó sednmóin 
*oédnA mdn d-*oein dn pednn, 

[ní $eili)] sédtd aóT) dn s^níóednn. 

2 Udódin mdn un^At) A-noin 
cnois ó óomAnbA peAT)Ain; 

*onitte ’ooinóe ^An ’oni.i’o nis 
mÁ T)o-ii5 Toinóe tAinis. 

3 mAn ’oo nÁi’óeA'ó ins Ati Róim 
teAsnijteAn — tón to seAnmóin; 
níon ó’éiTin ^tón oite Ann 

T)o bn’o tón *o’oine a tutAn^. 

4 tlíon rnomnÁi’óeA’ó SAn tlóim nió 
T)íoónn nA ^ctiAn, a ótéinig; 
pníot ó neAmRóirh éi^in tiAió 
seAnmóin 01*01*0 ne néAnnAin. 

5 CAi’óe An s^níóeAnn ’n-An s^nioóA’ó 
An eAtAÓA ’o’AitníogA'ó? 

’oéAnA mAn T)o póSAin inn, 

CÓ5A1IÍ) séAtA T)o ssníóinn. 

6 ^ocAt nAó -pníot 1 teAónAit) 

^An ní An éi^se n-itT)eAtli)Aig; 
is téigeAnn ^nÁnnA gAttTA 
*oÁmA éineAnn *o’ionnAnt)A. 


*oi05Uiii'n T)ÁriÁX 


221 


7 “ T)oritiin T)ei ” *oAn binn 

I gceAnclÁn ctnnp An téiginn ; 

5^1 b é is c^s^xtin céitt; 

“ xts^-AiT) T)é ” s-áin 50 soitéin. 

8 5^n A tti^ó -An tiA tAoi'óib 
mÁ A-*oe-AnAn te *oeA5*ó-<?oinib 
*oo nÁi*ó 5An ^onA*ó 5-AÓ pn 
•00 sAon-A*ó óÁiJ, A étéinig. 

9 ÍTIÁS *oo rhixtn méA^otnJte ^n tóin 
be-dncAn *o’éi5Sib -d n-dnóin 

iidó tón, d ótéinig, ne ódis 
tón 5dó éintin ’n-d éd^mdis? 

10 Cio*ó tim ndn *óíoótiin dn *oÁn 
dn ’ocoijedóc d cín tlorhÁn 
pÁ’ondi^ dn inis *oo b’frednn 
d binis fÁ*obtii5 Cinednn? 

11 CnédT> tti^ dn Cottim Citte 

II dó 'pionn-pd’ó dó*o -píninne 

5dó T)dn-‘Odoin *otit dn nedtn, 
cno'ó dn tdoi*ó mdn *oo téi^ed^ó. 

12 T)o bionndnbd*ó edóc oite 
- ctidnd pó*otd 'pé'^ridi^e; 

d ^comdtt *oo nd ctidndib 
ó Cotdm dn óéi*obtiA*ódin . 

13 Uti5 5én oinn*óednc dn c-einedó 
trio t)í cnÁibtedó CtÁineinedó 

d sdojdt 'péin — fidt dn ^níorh — 

*oon ótéin *oo idnn ^én b’'pdinbnío$. 

14 Uti5d*ó té dn dn tdoi’ó n-tidttdig, 

5én dtótiin5i*ó dntidbdin, 

dn bnó5 *oo ótiin dn ‘oedtb *ói ; 

50 *oednb [....] ní 'ptiit impe. 

15 T)tidis ndó citibnA*ó 'Odrh *otiine 
'oo-bédnd mdc móntlltiine; 

*oo-5edb dn *otidin ’oom 'óedg’óÁn 
nedrh mdn 'ptidin 0 bl'pednnÁn. 

16 tnotd*ó *odoine is ’oó ds rhotd'ó 
dn nedó 'oo-ní d ^cntitosd'ó; 

ní bí dn ’oomdn *otiine 
ní dó*o motd'ó d rhíonbtiite. 


222 


T)10bUlini ‘OAIIA 


17 llinti noinn, ninn ^ac meAT)nxi, 

-A5 ce-Acc ZAXi An UigexMiiiA; 

•pogAn 5AC cnite ne cín 

motAi:) nite ’oon Am’oníg. 

18 Jém-At) tnéA^ X)o éiAt) s^n ‘onAin 
is t)né^5 én-An An énéig t)iombnxMn 
bné-A^ nite 51 1) cnéAT) An cnAt>, 
bné-A^ ^n T)nine x>Á nT)éAni:An. 

19 rií \)A tiAi-T)e ón nÁ eAc 
<^5 T)nine T)Ám-át) T)oicteAc; 

^An sbéis 1 nT)nAin An T)om^n 
T)Á mbn-Aib ní b-á bnAnojAt). 

20 T3Á mbÁit)cí ^n TiÁn, a t)Aoinej 
5-^11 se-AiiéAs 5^n se^ntAoróe 
50 bnÁt x^éT) AtxMn ^ac fin 
nx\cAit) cÁc 5^11 ^ ctninsin. 

21 T)Á T)i:nÁi5eAt) An oob^n ^is 
111 béAncAoi mnnA mbeimis 
50 'oeig'peAnAib sxíkonA xx sexni 
ciiAoX)A ^eine^t-AiJ 5Aoit)exxt. 

22 T)o biAT) 1 n-iAnmAinc f-AT^-A 
T)o míteAT)Aib mónbx^^A 

■pot-Ac A s^é-At' — ní s^nios be-A^ — 
5^11 -pios nA brné^m ó brniteAT). 

23 potAC CUAtAC -íX^nS CAC 

•pe-An n-GinexJ.nn X)o bnT) ex\sb-Ac 
X)Á n-éis ^émAt) mA^t A méin 
^An sbéis 1 bftAit nÁ 1 b'pín-pnéim 

24 gé zÁ m-Anb mAinit) ’^uAMie 

’s Cn Ónt-Ainn nA CnAobnn-Ait)e; 
ón tó zÁ A nós tiAn is toin 
A-zÁ "pós t3ni-An ’n-A beAt^iT). 

25 t3eo ó niAineAs -a motAt) 

ConAtt -A^ns ConcobAn; 

-A nós ’n--A beAtAit) i-bns 
noóA X)eACA^t> -pós pex^njns. 

26 ing T)o m^nbAt) te m^c Cnitt 

ní m-AineAnn cnÁim ’n-^ cotninn; 

A nós An nT)nt x)on T)onMn 
pós T)o tng is te^sogAt). 


’oiogunni T)AT1A 


223 


27 tnUTIA leAS-A15X)ÍS l-AOI'Óe 

A n'oe-AnnsA'o, ^éu 'óeAg'óx^oine, 

1 ópA*o -A-nonn *oo ói-a’ó óuac 

An AU Conn, An Conm-ác. 

28 UioguA’ó Cuuácná is Cáisit Cuinc 
ná piti*ó •p^^'^í^Tfiá á tuósuinc 
stácá zes^tAó ná *oz:ní mbnoj, 

T)á tí Ueámnáó is Uuácát. 

29 tlí T)iá*ó muná mbeit án *oán 

á5 cnuic céi*oóinn nÁ ciompán 
pios ’oeij'fin án n-á 'óátá 
ná á eini5 nÁ á eánpiámá. 

30 pios á seáncáis nÁ a sAoine 
ní ■pu 1501*01 s án*o*oáoine; 
téi5i*o so 1 n’OÁn *oo 'óéánáim 
nó no stÁn *oÁ seins^éátáió. 

31 X)Á móÁi'ócí seánóás ótánn ^Cuinn 
á^us óán n’ouáná, á "Oomnuitt, 
ctánn óán ^conrháon ’s óán ^ctánn sáon 
ánn -oo t)á*ó com*óáon cottisáon. 

32 pm éineánn mÁs é á notát 

lonnánóá ná tieátátán 

5áó Jáoi'óeát bá’ó 5ánn á óneát 
5AÓ sáoinpeán ánn óá*ó áiteáó. 

A Úeáóráine. 

73 

peASA 011 cttÁinue 

1 t)eán *oÁ óumá*ó cníoó e^ttá; 

A-cÁ — ní CAom soineánoA — 
neoit éáóuA impe ne tieá’ó, 
tinnce réáóCA ’n-á cimóeát. 

2 Síoná connáóA ceátá, 

SAiJnéin tonná tois^eáóá, 
cuite óumá*ó ós a ceánn 
náó *ouióe *ouóá*ó 'oíteánn. 


224 


’oioJUiiin ’OxSnA 


s A-zÁ ne n-At-Ait) ‘o’-Aimsm 
’n--A cín t)onóA t)05-Aasi§ 
riAR t)e-ATi -A ’oé-AnóuUt) '61 ; 
ní ne-An é-Anóiiffi-At) i-se. 

4 1 5cníó 0-aUa n-A n-e.AS n^l-dn 
lom’óA comARtA cum-At) 

CÁR-Ait) t)-Á coónÁt) ne cne-AU 
5tin óÁnAiJ oótÁn 0ine-Ann. 

5 A li>Ait)ne 1 'oteince conóAn; 
ní cnom -péx^n a p-AnnuotóA’ó ; 
lút -pn.Aoóm-An a stijte SAin ; 
sinte pAotóon ’n-A ■pio’óóAi’ó. 

6 A-zÁ — ní cumA óiiimse — 

•oÁ A’óóAn ’^Á íiAtuuinse; 

510 t)é 'óíot) AS 'oimóníoS ’ói 
•oo tíon sé ’o’imsníom i-se. 

7 1 n0.AttAit) ’o’éis teonuA 
xj.imni’o 5.AÓ cnAot) óeineotUA, 
tuAt An 5Ciot meAS'OAn mxtU, 
ní ex3kS5An lot ’n-x\ lon^m. 

8 ’Oo CAittex^'ó te cníó 0AttA 

— uti5 ’oonóA A 'oneAó soinextnoA — 
utnn longinte aóai’ó Tpinn, 
nx\tAin longtnne a nimitt. 

9 T)o CAitteA'ó pós — \:ax>a ^ Jom — 

A mionn A'ó.Ant.A, liottAm, 
CAiteAtti Aimsine a sttiAj sAin; 
unuA^ An Ainnsite 'o’0AttAió. 

10 t)otfinAtt Ó CAoitri cneAó bnn^A'ó, 

0 T)ÁtAi5 ’oíot oUAtfiAn, 

A móeit mAn uÁi’o ’n-A 'ouaisió 
•oÁ óneió An 'pÁi’o 0AttAi-sin. 

. t)Á teonA'ó A -ptAit n^oite, 

•oÁ óuAi'óneA'ó A móAnóoine, 

•oÁ ÓÚIS TiAjnA teAsCtÁin tninc 
*oÁ 'óAtfinA An eAsnÁin 'o’A'ótnnu. 

12 ITlÓn AS eASÓAI’Ó 'o’lAt 0AttA, 
món As ’oíot ’o’'ptJit OiteAttA, • 
’OÁ pu’óAin ttnge 5AÓ tis 
•oon fhtnfiAin uite is éisteis. 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

P 


T)lOgUl1tl1 T)Á11A 


225 


T)íot T)Á ni^ncnAiT) niAC í ÓAoiin; 
T)íoc T)Á n-oitxMnnAil!) T)’-donc<Aoit3 
— ní téin sne-dc dt^tnotdiT) ds — 
cnedc T)Á n-At)tondit) Aongns. 
A-TÁ1T) mdn d-cÁ dn ttlinnd 
pd nT)íc-sin dg TtédnAnlód 
beicne ■pondine ^póiT) lónedg, 
s^otdi^óe nd 5CÓ15 scnigedT). 
gén món ssdoitedT) T)on s^oit 
d n-onónd 1 nT^iAiT) 1 tÍÁtAig, 
níon tngA a^ T^eAjAit T)on T^noinj 
A ^cntriA 1 nT)eA5AiT) T)omnAitt. 
tlí óíoT) ssotAi'óe T)on s^Ait 
T)Á mbíoT) 1 mbAite í T)ÁtAig 
^An óomAoin 015111 ón -pion 
T)’'ponnAoin nAn b’éiT)in T)’Áiniom. 
Óni^e T)o gAóTAois cnÁ A5 ceAóc, 
T)o bÍT)ís Ai^e A5 imceAcc 
50 rnonbtiiT) s^Aoitce T)on s^Ait, 
pAoitce lonmtnn ne a n-AgAit). 
OiT)e S5A5CA TiA sgoite 
’s A ^compÁnAc comnoiT)e 
ne tinn síT) nó 1 ^cAit^ óa^ait) 
mAin^ An cín ne a T)céAnnAT)Ain. 
T)íoc T)on motAT), otc T)on Aoin, 
bÁs AongiisA tfieic AtfvLAoib; 

SAoc T)on gAis^eAT) tíotricA tonn 
An bAis^eAt) T)íoónA T)omnAtt. 
ITIac Í ÓAoitfi ceAnT)CA goite 
T)íobA*ó tiAiste A pAontoiJe, 

ÁtAt) T)Oltl5 T)Á 5AC T)Á1tfl, 
bÁt)A*ó oinij is eAsnÁm. 
tlíon tfiiAn teis An tÁ T)o niAin 
5An ctiAinT) ottAitfi ’n-A pocAin; 

An pÁiT) ó bptiAin gAc oiT)eAóc 
cÁin T)o-ctiAit) ’n-A comoiT)eAcc. 
T)ottinAtt triAC Ainc ’s a ottAm 
T)óib is Aoibne — ATiAmAn' — 
béine nAn An An-oite; 

5An T)Á óéite a gcotrinoitie. 


220 


T)10SUlltn t).Áll.A 


23 A-cÁcAn teo' — ^teon oo siiíoni — 

An 5AC tAoX) T)’teAnc r\A n--Ain‘OTiío5; 
CAncAiT) smne au nT>íol3t)iit) óe 
1 níojtriún Citte Cnéit)e. 

24 Sáic 1 "ÓÁtAlg T)0 t)AríinA 

1 ntOoitinAtt oneAc iiACAnóA; 

SÁ1C An oonnAgAit) sinj séitfi 
T)An tinn o ’ottAtn.Ain Ainn-séin. 

25 SnAiinneAc T)Á sac t)tiine t)íol) 

5An tnAncAin o’ttitAn^ pAinbníoj 
1 TTDiAit) Aii conicAiJ no cteAcc; 
tiAig T)Á n-oncnAil> a n-imceAcc. 

26 lonnsAtnAit T)otnnAtt T)neAc tn-AS 
ní T)ói5 50 tptiigeAt) Aongtis; 

•pA cníc n’OAicgit mtnAonstAis mbneAj 
Aicgin AonjAis ní ptngeAA. 

27 'bíoc stin niAic te mAC í CAoim 
Deic is ottAm o’éAiicAoiD 
meisoe é ont T)’i9 "ÓÁtAiJ 

sé A5 ctin An a compÁnAiD. 

28 X)0 b’eASDAlt) T)tl AS T^’tí "ÓÁtAlg 
T)íoc céite A^tis compÁnAig 
DÁs An piAtntJine séim sing 
CAn péin piAt)mtii§e i'éitim. 

29 is coinmeAS5 s^éAt T)o sjAoiteAt) 

T)ÍOC t)néACC A^tlS T)t1AntAOlt)eAt) 
pA ÓtÁn nOitig oconnmAtt ocais 
T)o t)omnAtt oi^it) AonjAis. 

30 íTlón ^compÁiiAc cnoit)e T)é 
T)o-ctiAit) A5 lAnnAit) éigse 

— nó oojntiinne iiAn tíoc tAis — 

00 t)íoc pojttiime AongAis. 

31 gnéAs mAnDnAit)e meic tneic Ainc 
oÁmAt) Deo Aii c-oiT)e onnt)Ainc 
T)o snoiJpiAe ’n-A gnéAS gtAii 
gnéAS bAt) s^oicgite S5iArhAt). 

32 riíon gtiAis T)í ’n-A t)eAgAit) SAin 
coiDéim oioe nÁ At)DAin;' 

níon óeA^ T)’peiceArh, a "Óé, Ai 
5omAA DneiceArh é tiinne. 


33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 


‘oioSUmn t)Atu\ 


227 


X)o t)í — ^níon 730 ttii5se, 

iiíon gnt 73óit3 é An ioiil3tiit)-se — 
'SOóXX 0173 e 11 cu stim 
x\ íiuóc <A oige n-iiigitt. 

T)o nós 1 "ÓÁUig SA 73Án 
730 óí T)omnAtt 73íon ponnÁn 
iie sún peAT), ne peiteAm cntiiT’), 
’n-A óneiteAm cO/An is co^tHT). 

’tl-^ tÁim teA73AntA l31073l3x\t), 

’n--A gnít) ctiinte CAitiongAt, 

’n-A 73óig oinig, ’n-A eo gUn, 
’n-A ‘óoigin óeo ^An ó^tAt). 

ITl^c í C-ó,oim, ctiin^iT) CxttU, 
cnoig Ui^AimneAc tÁ 730111 eAnn73x\, 
bAs 73ÁnA 73Íol3nAi5te ste-Ag, 
bnÁgA míonmAicne TllíteAT). 

Uns-d 7:no73A, ctin 73ex\l3tx\, 
•pnige-átt i^nAinn Aitte^igtA, 

tÁtÍl éxtCCAC Átx\73 730CnAC 
bÁ'Óx\73 CéA73Cx\t 5Ct!mACtx\C. 

ITIac Citionóin, áúmó stim, 
ní lié x\ inme act: a inncinn 
tti5 Ainm ’o’iomAnc,<\i73 ^ac pin 
73011 l3AiT)l3 lon^^ncxtig éi^sig. 
ílogA pogtnmA pniot tAis, 
ctin •peA’óm^, pogAt ionniiix\is, 
C0S5 T^íóeinge cÁig 73Á cníc, 
nímein^e Áig is eissít. 
ge^tt 5^c oi73e caoiI) ne cx\oil3 
mx\n ptiAin Aongns mx\c AiiitAoió 
ge^tt 5-dc níoT)x\mnA ntig sin 
x\n ptiT) píonA73l3<\ Gil3in. 

0 T)ÁtAig An 73né<AccA gtoiii, 
mAc occ^ ctoinne CAntx\ig, 

73x\tCx\ An cnócstóig iiiÁttx\ linn, 
óntóin An 73Ánx\ t)ínig. 

CÁT^-At) cntitA, cobx\n pis, 

COS5 73tlbx\, 73tÍS5A73 ÁiniS, 
té-AgAT) mex\tt n^Unnottxt njex^t, 
cex\nn pogtoniA 11 a ópiteAT). 


^28 t)10bUlini *0Á11A 

i3 tlns-A bneitnigte sné-As n^iU, 

S5otAit>e ’o’ottAiii 

AlznÁ 0^15 1 n-An gcem'o-ne, 

■pÁit) ^tAnoA TiA 5'^c>i‘óeit5e, 

44 T)tmsxni, A t!)é, n'oeAjAit ntiinn 
in’oi'oe, nio céite ctimtiinn ; 

s^n ^cmit 1 nAt)AT)^n mitn 

tlC 11 An AIIA'OAU A^Ain ! 

45 géAusAin tiAinueAó onuA sAin 
tno ttióo comcA, mo óomcAig, 

T:eit)m as oinne t)o tneAg’o mé 
A ópeAn^ ninne ní nAióe. 

t)eAn. 

74 

SOpUAIt) 1:10)111 0 'OAÍA1$ ccc. 

1 t)eift eotAs ■otiiiiti, A ’Óortiiiuitt 
néi'óigeAs 5AÓ no'óo^miin^; 

is ceisT) omiinn eot t)AnóA; 
seot nomtiinn, a nio'óAmnA. 

2 tlÁ bein siAn, nÁ seot bti T)eAs 

An stóg onom-sA An onÁt gttiAispeAs, 

A eotriAigne 0asa HtiAit); 
iieASA An seotAiT)-ne son-ttiAit). 

3 Seot inn An An n-AjAit) soin, 

A ’ÓomnAitt tfieic ttléis CAntAig, 

50 ipA^^te T)tiin óonnbtÁit Ctiinc 
5tis An n^onmnÁit n-tiin n-onn‘ótiinc. 

4 A ttieic Conmtiic An ónis git, 
bein eot *o’Oo5AnAóc CAisit 
is An Tín nAó ptiit ptitAib; 
sín soin is aii seAnTttítAig. 

5 ‘Cise jAtt is ^níosAT) 'ótiiT) 

An tÁtAin pobtiit pÁT)nAi5; 
lonnsAig sttiAig bio'óbA'ó ’mtin mbntig 
T)o cioinnAt) tiAin T)on éAntAtti. 


t)io$Uiim vÁViA 


22(5 


6 1s zú oi^óne Ctiinc ÓAisit 

ien A11 ceAjt^Ais-sin ; 

A eióine t)o coóc is-ceAg 
níon t)einine Conc i ^CAiseAt. 

7 CnéAT) n-dc textnp-diceA tong Cinnc? 
te^s^ ón *oncó-AS ’oo 'óíobtimc; 

00 nog-Aó Conc An ceAnnponc, 
ponc ón CAn-A*ó CAisex\tConc. 

8 A5AIÓ pA *óeoi*Ó5 A "OoirinAitt, 

ÓIAS CAiseAt cteAc AnpontAinn; 

00 óné-A5nAgxík*ó ní titiAin 'o’pion; 
t1A1Ó 00 CéA’Og-AÓA’Ó CAiseAt. 

9 A-c4 1 t)CAnn5Aine nA nAorti, 

A "ÓorhnAitt nA noeAnc mon^sAon, 
5omA*ó coin óós óAn mbtinA*ó; 

A-noin An cós cÁngobAn. 

10 ptiAin sinn 1 SAtCAin ÓAisit 
50 ’ociocpA-SA An ctinAis-sin 
’o’péACAin pionnptiinc stiAinc ’oo seAn 
lonCtnnc ’oo cnAinc 50 CAiseAt. 

11 . CAiseAt Ctiinc móin meic 'Ltiig’óeAc 

cÁn^AbAin — C01S5 meAnótntnneAc — 
ón nÁic git bitio’óAin btn^ 

’OAn ibiobAin ’oig n’oeAnmAi’o. 

12 ’Oo cnéi5 c’oineAóc onnA sin 
ctiACA cÁ 1 *ocimóeAtt CAisit; 

SnÁ’ó ’o’piAi’ógteAnncAib níon ’óíon ’óÁib 
píon An lAinteAnncAib ’o’pÁgbÁit. 

13 A ttomnAitt 615, A tióc bo^, 

’oÁ ónis Acnoigce a^a’o: 
peAnn snc nA CAtrhAn cnéi5cin 

’s is 5tic A’ónA’ó ’o’ptiAinstéibcib. 

14 'ptnnn óAortiA CAisit nA nío5 
ní cníoóA ’OAn cóin ’oimbníog; 
nA SeAÓC ’OCtlACA ’OéA^ ’OO ’óot 
An séA’o tiACA ’oo b’ion^nA’ó. 

15 Seot is An stigi’ó óéA’onA 
sinn, A bAnnóAis bAisgéA^’óA, 
món An bnA’o a seAónA SAin, 
tón pAo An n’oeAbcA ón n’oticAiJ, 


230 


T)iObUiini T)ÁnA 


16 AisiUce xt "Óoifin-áitt, 

‘o’tóinitin An n-xí.nfronUinn 

Ar\ ónis-sin 50 ^ctnne 1 inbníj 
T>o tnisi5 nite is c’ninnlg. 

17 T)o cóinigtit!) CAtoise-dc T)cnoin 
is é tíon te^np-As T)otnnAtt 

A seAcc T)é^5 T)o *óíon ThninAn 
50 tíon 5céAT) '^Ac cónng-dt). 

18 Udos^d is néiTiiste nedmpd 

nd As 5tndisT)e, d gnnis ndoi'óednncd 
medngnoig nó bndn bdn mbnngdT) 
d ^tednnmoig t'^dn 1dní1lnmdn. 

19 Hí •fnit ds so 50 Stidb ^Cnoc 
— T)id [T)d] néiT)io5dT) nomdc! — 

ACX) mmn dn n-émje dn-pdié, 

d tnin 6inne, T)’/dttmnncdib. 

20 Imince ttldoise cdn mnm 
5d cdbdmc ’n-d cm T)ntdi;g 

T)dn tndig dn ltlom UuaX) nompd 
ne stndg soin X)A sdtfidtud. 

21 OmeACC TÍ1doise trieic Amnd 
1 n-éd^ttidis d n-dtdnt)d 

X)A cidn, d stdc X)Ar\X)A, 1 mbnoit) 
tndc x\mnd nó 511 n ■pndslnis. 

22 Ctdiin Isndliét ne liedt) gcidn 
1 ucníc 6151 pce An Ainnidn; 

50 ceAnn a mbnóin ’s a mbnoiT)e 
níon geAnn T)óib a nT)OcnniT)e. 

23 T3An cAbnAT) te tllAoise món 
T)o cnrhAccAib T)é aii T)eA5stó5; 
nAt As rhó 111 pnAin omeAcr: 

A mbnAin T)ó T)á nT)eonAiT)eAéc. 

24 trieic tsnAbét 'o’pnncocc T)ó 
tllAoise tníT) 1 T)Ui5 Iosa; 
cne bnAin a nT)Aomsine T)íb 
sAomsine pnAm ón AmT)níg. 

25 StnAg nA bGigipce ’mnn Am 
ní onnA T)Anb Ainm ponAnn ; 

ní nAn teAn T)on cneiT)eArh éóm 
111 tei^eAt) seA*ó 1 seAnmóm. 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


T)10SUlltn T),Át1A 


231 


ponxí.nri món- — meisTie a s^é/SlÁ — 
níon téi5 50 T)i-a a t)eit)téAn-A; 
nnn^m^s n-Aó-An T)Uii5 ‘óó 
T)o ótnn T)’iinnAT)As onnA. 
triAoise T)o óníg tiA beinoe 
0115 T)’'pÁ5t)Áit nA néigipce 
An Aii nATtltnn níog’óA RtiAi’ó 
AgAIT) A T)ÍOnmA T^eAgsUlAlg. 

T)’póinitin pobtiit T)é T)i 
slAc btiA’óA T)o óí A5 tTlAoise; 
mAIC Atl btlAIT) '00 óí An Atl cslAic; 
tlA SU1AI5 1S í T)0 AtlAIC. 

An mtnn snioónAine snocAó 
T)o cnÁig mAn mnig míonssocAó 
niAn ptiAin ó glAic óAinnJit béim 
T)o stAic Ain^ttJ An pínéin. 

T^’posoóT) mtiinncine tllAoise 
T)o-ótiAT)An — céim noóAoise!'; — ■ 

A stó5 is ponAnn péine; 
pA conAnn món míóéitte. 

Ó ’T)óonncAT)An Ati nóT) nénó 
cne iomT)omAin Ati Ai^éin 
5Al)AiT) niAti triAoise SAn mtiin; 

T)0 bUT) CniAtt bAOISe 1S ÓAOgAlt. 

T)o cnÁig An tlltiin tltiA’ó noimeAn 
T)on ótn'oeAócA Cníos'OonóeATi); 

T)on ttióc 11 An ctiitt níon cnÁig soin, 

T)o óÁiT) An T)ntiin5 ’n-A 'oeAjAi’ó. 
ttlAn T)o bnAit triAoise aii ttltiin tlti.Ait) 
T)on cstAtc te ntig 5AÓ noónAit) 
s'oniin, A T)omnAitt, nA stnAig soin 
biiAit T)o goinmtoinn An jAttAió. 

IteAnc A meic titéis CAncAig, 

ní Iiintéi5ce An CogAtióAió; 
nti5 tttAoise a mAicne CAn rntiin, 
A-CAoi-se A5 Aicme 605^111. 

CtAiin CojAin [ ] 

cineAó niAn ótoinn ts-nAiliéit 
T)o $Aois-se A bnoiT) A5 a mboin^ 
niAn tttAoise óoiT), a "ÓomtiAitt. 


232 


T)io$tiiim T)ÁnA 


80 ptntn^it) [pe^s’o-A] neAtii^il!) 

ní As f/nT^e nÁ T)’'ptiitn5eAli)Ain 
'nititfiA T)neitn nAóAn t>útA 
’s t^n ^ctinA 1 n-einn i-án^cút-A. 

37 tTlAt) sit-se x^-nois T)o-ní x^n noinn 
ctiitnnigte ’óaoiI), a Tiotnnoitt, 

^n 1ÍltJtn<A 5-An ^ noinn ntnó 
Joitt T)Á t<án ^ctinA 1 ^ctm'Mi’ó. 

38 Ot) gteo, .A "Óotnn.Aitt5 is t).án.Ain 
ní ói.á T)’ex^5t.A Atttn.AnxMg 
ne.AC5 ní pinn[6itne], pnió 

.án oí itneince i n-i.An5ctiit. 

39 Ctnnpe ne CAtAó nlDxí^inóne 

’s ne ctj.án mtDéinne mt)e.Ann5.Ainóe 
’s ne ConcA IDtiióne T)o óntiim 
’s ne poncxi tlióne Áttnnn. 

40 Cnéi^pe .^n CxMsexxt n^ gconnponc 
íoco.dn Cti.A T)o óé.AT)ton5ponu5 
ctj/tn AnM) neAmp.á5t.ác neAc 

’n-.A mhuAt tex3kt).ántoc ttiiJóeAc. 

toc-sxMn nA tex^n^ n^t^n 
nti5.áó cti .ó^tis T)o có5l).AÓ5 
^AX>A Ó X)nVAC ttJigóextó 

n.Aó.á is ní Ti’pti.Ac 1.Ant1ltiimne.áó. 

42 T)o g.At)Áit íntim.An móine 
soónxMóe cnom cionóite; 

C15 T)OT) cxí^inm, A cuin ttnmnig, 
riA bti c’xMiim T)tiió TDeAstÍltnmnig. 

43 T)e.ásttltim.A ’^Á T)i:íc.ai5 péin 
téi^ce, T!)omnAitt C15 xMnm$éin; 
’s is cnéi^ce ^n i.ac.aió as pe.Ann 
stéióce lACxtin r\A ‘hGineAnn. 

44 T)ne.Am óAn^b xuM. t)o ótinx^ó 
T)Á Bogx^nxxóc tx^nttitimx^n 

téi5 T)óió seAnT)tícxM5 xt se.An ; 
nextmmnóxMó $tóin nx^ njAoióe^t. 

45 ttlxxS ^Coinóinn, Concxt "Ótnóne, 

noticxMg péin pÁ5óAim-ne; 
mó ^s óntimótxi sÁimníge sin 
ctitóx3k ctÁinmíne CxMsit. 


46 

47 

48 

49 

oO 

51 

52 

53 

54 

55 


*oi05Unin ’oáha 


233 


téi5 ‘o’i-Anc-án innse X)AnX)A 
5^0 fion -A AtAnt>A; 
sín 50 connrhAoiUnn sCaisiI 
n^onmAoilDinn mín mAttgtAisig. 
t)ein, <A tÍomnAitt T)úin InnDin, 
c’oine-Acc 50 n-A n-imingit) 
s<An io*ó,Aintein5 t)-pte,At),Aig Dpinn 
n-eAtAig n-iot),AinT)ein5 n-,Aoit)inn. 

X)An ^ctnnn ttÁite is X)An m.bn^AnnxMtn 
cnimnigtion T)o céA’OAnn,Ait) ; 
ní t)A socc 'oÁit) í nT)tin Ctiinc 
SA mtin m,án tÁm a T)CAt),Ainc. 

U,dn CxtnncAig, cAn ctj^n mt)eict)e 
ctjin ^d^/tiT) nA mmeince, 

CAn cti,An CeAmtiA, c,dn Coc téin, 

A S50C CAmnA, t)An n-eicnéi’ó. 

SeAc Ci,Annxti*óe T)on cAoit) cexts 
cne l1Ug ^Coincinn n^ ^cnxtoiótexts, 
c,An sextnCtixtcAin sít T)eA‘óAi‘ó 
mín ngeAttnti^Acmg ngoinmsne^AtimJ. 

1 ^ceAnn Ó ^Con^Aitt gAónx^. 

T)oT) cóinijcit) cAtAnróA 
cxtn Ct,Aon5lAis x)ao^X) ’n-A ‘óe^AgAi’ó 
c,An T)xtoit mbnAonJtms mbÁineAtmJ. 
T)o T)tín xtnT) Cocmn tTlÁig'e, 

T)’imtinn ITltinmn míonÁitte, 
nti,A5 sioóAit n,An cÁin t)o ceitc 
cne tÍlÁiS An toómn oinnóeinc. 

T)o Loc 5An oo cxtómn, 

T)o ÓíT) Áttiinn CojAómt, 

T)’<Aine An mtnn cinmteAsmg cais 
T)tiinn 5^11 imnextsAin eotms. 
tÁm Tiexts ne litmteAc n-toómn, 
tÁm cté ne Ctimg t)tóiT)iot)Ain, 

T)o seAnCntnc CtiAc nocA CAin 
,á5tis T)’i,AC geAtcntnc jn^A-px^nn. 

Seoó tTI/\cmne ó'pionn ópeimin 
T)on tAocnAit) iiAC tin5pit)in 
1 ^ceAnn beoit bnogA Cmsit; 
nojx^ -An eoit An c-eotAis-sin. 


234 


’oioSliinn 


56 HÁ1C C-Aisa, ^ tíiAOX) 6AUx3k, 
t>iit) í ce^nn X)ak ^coittiie^n^A; 
t)iit) Uióc ineAnm-An -Ainoe it) 

1 n^e-AtónnJ c-dinn^e CaisiI. 

57 .A:5 CAnnAi5 Caisií nA nlog 
cninpe CAn ais a n-imáníoni, 

TIA SeAÓC 'DCHACA ‘OéA^-SAin T)1 

nACA A5 *oéA5SAin a noúitóe. 

58 Ctiin ^Aó CAoiseAó ’n-A tnAit péin 
•00 tuAtAit) CaisiL ótAit)néit); 

An Áicit) cneAt) a seAn sin 
sÁitcin ceA$ 5AÓA tAoisi$. 

59 Siiit) péin *oÁ óoim'óe An óeAnAit) 

1 nT)úin CaisiI óoinnsteAgAiJ; 

’oún nis nAn t)eAtA 'óún ’ontiim 
311 n meAtA An ’oún, a ‘ÓomnAitt. 

60 T)iiic AS cuit)t)e cnó oo seAn, 
nime tiaó AncA ó ÓAisiot; 

cú AS cnó'óA 1 ’ocnoi’o ’s i ’oceAtAiJ 
’ooi’o is cónA cnei’oeATTiAin . 

61 1s í ciii^se ctii^teAn 'óatú, 

A tneic nióine ó tnún CnuAóAn, 

5An c’AitJin ’oo 'óúit ’oiiine 
’oon úin tAintig tAtnuii'óe. 

62 iriAn ótiÓAn ’octiinne t)o tAoó, 
nó TiiAn ótÁt n-AóAi'ó n-ónónAot), 

TTiAn smtiAt ’OÁ 3ctiinteAn cnitne 
'oo Jtuia’ó óntiitJeAt ónitinte. 

63 ,<\-cÁ CAtAin óAotAig 'ótiinn 

ós ’oo SntiAi’ó 'óein^, a ’ÓOTnnuitt, 
1T0S5 An ’óAt 3toine ^tnnme, 

A s^At íTloiJe tHo’ótiinne. 

64 ceAnc ’oo óommón, a óinn ÓneAg, 

An s^AoiteA’ó eAó nó Áin^eAt); 

is ceAnc óoin^eoóA An 'OÁ ótnn^, 
ceAnc ’oo óoimbeo'óA i ^cottnnn. 

65 An n-A coinnirheA'ó An -00 ótinp 
A-cÁ, A "ÓOTrmtiitt, An ’OAonnAóc; 

5An ’OAonnACC Ann noóAn •ptnt 
AOnAtC nÁ t)Att ’OO’O ÓAttAIÓ. 


“010^1111 m ’o^riA 


235 


66 xX meic r\Á níoJtiA ó HÁit ÓtJintij 
<A t!)oríin^ifL rh eic irieic ‘Óoinnintt, 
ceAnnxM’ó as An cín i-te 

nÁ 01*0 1 mbeAnnAiÓ Óéinne. tDem. 

67 'beinnó c’inneAó nit ’oo ’óÁim, 

A inJe-An siitjonm ÓeAÁin, 

-A ótÁó ctnirfi'peA’óA óeinít 
A úineAt-A, A Aióitín. 

68 A /Aibitín iiAn éAn s^oit 

m-An T)o óosn/Ais ctn -An csAojAit 
A bne-At ’oon óoóc T)o-t)ine 
50 nAó beAt onc oinbine. 

69 t)ein ’óúinn, a X)omntiitt oite, 
eot ^A 1nis 'L-AogAine, 

A t1léi5 CAntAig CtÁin ^Aittrhe, 
cÁin c-AntAin ’oo óonnAitbe. 

70 t)ein eot T)i'iinn 50 ’oún CAisit 
-An cAisib iiA cotóAi-sin; 

tíon A cÁit, A t)tiA’óAi$, bin 
5tis An nÁit sttiAgAig SAi’óbin. 

71 ÚAi’ó^, 5An ceAóc soin; 
tiAn A-cÁ ’oo tín ’óútAi^; 

111 ceAócA ’óeic tinn i-te 
An eAócnxt, a meic sein^ ÓAi’óbe. 

72 A-cÁ A5 éigsib 1nnse Ctnnn' 
eottis T)o ’óúin, a 'Óorhntntt; 
c’ón, /t 1 ÓAoim, ní óeite, 

’s is món ’óoc -Aoib c’oinbine. 

73 t)ein eottis ’oíneAó ’OArh-sA, 

<A nAoirhtriíóít neAni'pA^ttSA 
T)on óAtnAiJ ógAig /dingtiS 

átó$AiS nAtrhAin níoJóAi’óbin. Óein. 


236 ’OlO$Ul1t'n ’OÁIIA 

75 

eoóAit) ó neojtiSA ccc. 

1 t)íoA -Aine ^5 tltcAit) ar Ao'ó — 
’oíocois^ me-Antnx\ iia in^cAom; 
eA^At 50 npngte^n ar -p^itt 
'one^5^n cnnitge-dt Ó gConditt. 

2 éx^^cóin T>o téi5pit)e tió, 

A ótóg lomtnntdó Oiti^g, 

T)é ‘oo gdóÁit ’n-A goine; 
níon ó’'p-dtÁin é T)’ion5oine. 

3 A tlto^ig péin ■p^'^ccdn tió 
nAn ó’-potÁin T)’Aot) itldS tliAin 
pedn dmdmc 'pionnltltiige 
mdtdinc longtiine ’o’'pd5dit. 

4 T)o-ní-se-án tltudig ’o’'pdine; 
comdoin T)óit) é ’o’iongtnne; 

050 diA cxxt-dn’ód Ctdin tDnedg 
ndt-dnód AÁió d ’óÍT)edn. 

5 Ó éinne 50 t)inn mt)oince 
cdorhndiA Ao’ó ne tidonoi’óce, 

’s ó t)óinn nin óionnpoctdig óndis 
50 pionnocudió bntng Óednn^is. 

6 Coirhéd’o/Mó Aoó drhtdió sdin 
T)tin Soódinóe, stios ITItinódiJ, 
goinmtedtdó -pd n^edtxMin ^nidn 
pedndnn ointe-dndó Oingidtt. 

7 tlí 'ptnt te-dbd mít rfitiige 

1 n’onoióédt ’Od óidrhntnje 
pdn TAoó tndió ó Aoó tltdó 
nÁ Tdoó cndm ^An óndnTtigdó. 

8 tlí ód’oeotxxó cidó nd snedt 
t)íoó 50 ttng-pedó Ó ttngóedó 
’o’ed^td pdjtd -pedn ntltdó 
-pedó Aii 'pdónd ’o’osgtitdó. 

9 tlí óí x^ontÁ ’s ní lié d-mÁm 
5dn imsníorh éi^m ’o’-pdgÁit 
t)os pnonnóonn n-dó 'OÁ15 X)dndin 
1 ’ociomóAtt ótÁin Conó-dó-din. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


‘oioSUiini ‘oÁriA 


237 


A 111 óc eot-Ais 'pnitin tli-A*Ó5 
A óti-An, ^ -dos e-AtA^ó-án, 
c-átnAit) món n-impi*óe ^in 
1pA stóg ópinncije ólTiAc^it). 

11Á téi5i*ó ’o’Ao*ó ltlÁ5 t1i*óin, 
ne-AingnÁt) ipleA^, -puAC ■píonótnni'ó 
An ót sne-dó ópíontobx^n bpionn 
ne síonóogAt) ■pe.An nSine-Ann. 

Siin T)e.dbc-d5 ‘onitcdt) cÁnd^ 

5nÁ*ó pogtd^ -piidt síoúóÁnd, 
tinsd studig boinnteds^dig lónedg^ 
coinmedS5dió tidit) dn c-digned’ó. 
t)ed5 teis iom*ód ’n-d dgdi*ó 
nó beic *o’'péin dn dondndi*ó 
*o’éis d *octi5 *o’dndódin din 
dn 'pti’o 5Ctd*ódódi*ó Cobtdig. 
gdn nidn s^ot, gdn *otidis *oo *óÁit5 
5tin gteo^ ^nn cnoi*0 5 ^tm cedgmÁit 
d-cÁ sttidg Oinednn tnte, 

[d] s’otid*ó méinsedn^ itlticntiime. 

T)o téi^sed’o *oíob *oédndrh cedn; 
cdinsedó co5di*ó ótdnn tníted*ó 
*oo s^tnn cníoó Gibin *o’oinedó; 
bíoc 50 céitti*ó comntii*óedó. 

Tlí ínnbeicce *oÁ gntidi*ó gtoin 
’n-d don 1 n-dgdi*ó pobtiit 
tdoó nd n^nedg sío’óbtidinmedn sedn^ 
síonbtidi’óned’ó 'pedn nGinednn. 

T)o ninned*ó *oo nÁ*ó ^dó 'pin 
*o’Gininn is *o’Ao*ó ttlÁ5 tli*óin 
stdc ^dn dinim dóc ói^e^ 

“ 5tdc 1 n-digi*ó on*oói5e.” 
T)o-gédndi*o dmd*oÁn *o’Ao*ó 
mdn ndó bei*o is é dn donndon 
cníoó eignedAcd nd snedb sednj 
ne neimgtiocd 'pedn néinednn. 

T)Á scttnnedA onóú tltdA 
C01S5 dn cníoód’o pedttsdrhdn 
pedn *Odn óóin pionnrhdg nd bpionn 
’oóig ndó *oion5ndA d n’oéinednn. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

25^ 

26 

27 

28 


t)iogUiini T)<\nA 


UníocA ■p^'AttSAni ^ax)a ó soin 
CAtt-óT) 1 Ticos-dig T)orhAin 
T)o sin T)i^tn-Aifi néAt nnrie 
An sé-An T)’i-ánnAiT) ■p'^'*sT)ine. 

T)o-cí te-An Tióió T)á Trmntn soin 
éincioc tiAiútnéAtCx^ T)’'peAncAin 
— ^ce-dT) dcc cnite ^dn cdnód? — 
■pedT) iid cnninne cedCdnT)d. 

Udn-pds T)ói1) — T)iAtndin dn pios — 
d tnóeic 5dn céitt gdn cnil)T)ios 
ne imcc dn cedcd T)o cnn 
tncc dn óedcd T)á tnbednp'dT). 
UidgdiT) dii cníocd ■pedttsdni 
1 nT)ói5 cÁig T)Á 5cneiT)edni-sdn 
ne s^édtdil) T)Á cnn i gcéitt 
dn s^nn T)’'péd5din dii di-éin. 

T)o liinnisedt) teo dn tÁ-sdin 
d tnédT) T)’ntc is o’ndcbÁsdib 
— T)dtnnd cdoi T)on nite 'pedn — 

T)o bdoi T)on cnninne i ^cinnedT). 
A-T)n1)dinc dn Tinong cédT)nd 
‘‘ ■pedn'pdiT)edn -pndis ndictnédtT)d 
pdn tnbioc T)o coitnftiocd*ó CÁ15 
T)o C10C ■pointedCdn diibÁit. 

“ t)íoT) d^dib-se ” dn nd lingTidin 
“ cnin T)Í05ninne TiedjcntnTidiJ 
’n-d snocdib connd dn n-d 5Cdn 
T)o ctocdib cnonid dn cdttndn.” 

T)o nÁiTisedT) o’dicedsg éni'pin: 

‘‘ní bid dcc óininiT) éi^céittiT) 

1 nT)nine dn bioc T)á tnbednpd 
dii C10C bnite bndiT)edncd. 

A stndg dn TDonidin, T)édndiT) 
ndrhd T)oitnne 1 nT)noibédtdib ” 
dn tncc edgnd dii bedcd bí 
‘‘ dn edgtd dii cedcd do-ctnincí .” 
tlí cneiT)edT) T)nine dn Troitidn 
pÁisDine nd b'pedttsdttidn ; 

Dnedtn Dnedcboissedt Ddn cóin cion 
nedtnénoiDedtti Dóib níon DtiJedT). 


T)io$Uiim ‘OAHA 


239 


29 llUn riAn Cneit) cÁc a sconinÁt) 
nti5 Ár\ Dtn’óeAn óniACAnnÁn 
céini tuAt t)Á ópín'óí’oeAn 'péin 
pA óntiAC n’oín'Lí^^eA'L n’onoióéit. 

30 'Híon ó’fATÍA ’óóió ’n-A ’óeAjAi’ó 
An C10C ^ÁióceAó ^nÁineAiriAiL; 
ní món T)o-cói’ó seACA sin 
sLóig An óeACA 'oo ónAi’óin. 

31 U^n éis An ceACA oo cnn 
cÁini^ ^n cníoóA peALLsAin 

A iniAitn ’óonóA nxx ^cLaó sctnn 
A-niAó An ’ónomóLA An *oomAin. 

32 X)o ó’é lomctis LCAn noomAin 
puAn^T)An nxt reALLsAmAin 
níon ttn^ Ttnne lAt) iTin 

’s 1AT) tnLe n-A óinmiT)ió. 

33 git) eAt> T)o ótnn cÁó i ^céiLL 
T)on ótn’óin ngDAii Ainn-séin 
DneAm ’óneiótníoLLA nA n^níom n^L^n 
iieimóníonnA Díot) 50 nDeAnnAD. 

33(a)X)o b’é niti nÁt) 5ÁÓ éiii'pin 
A móeic óinmiDeAó éiscéiLLit); 
níon ■péAD ceAnnstijAt) tiA ^cac 
Aii cnéAD peALLsAfhAn ópÁCAó. 

34 ‘ ‘ T)éAnAim-ne AimgLic AfhAiL 
sinn péin ” An tiA peALLsAtfiAin 

“ óeA^ dÍoL nA cntnnne DAn ^céiLL; 
iiÁ bíom ’s An tnLe aóc D’éinméin.” 

35 t)Á nDéAnAtti péin mAn ^aó ópeAn 
Do b’é A gcníoó DnL pA tieineAt), 
ctn^se An óeAúA mAn do óiiaid, 

-pA tns^e An óeACA 1 ^céADtiAin. 

36 BingeAt) pA tiis^e An ócaca 
LeoniAn toóA seint)eACA; 
bíot) ne ^céimeAnnAib a óon, 
bíot) is OineAnnAig D’éAncoL. 

37 go bpAgA AoinneAó 015111 
ótnnpeAs Leis DÁ LeitéiDib 
bLÁc nA níog ó nÁc T)oine 
bíot) mAn óÁó ’n-A óomntiit)e. 


) 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


’oio$Unin T)ÁnA 


t!)eit mAM cÁc ní inon^nAT) t>’Ao‘ó; 
•pé-ác^i!) nime am ^ac Aonc-áoti); 
pA cníoc *oc-áoit)5it scntiáiscij gCtnnn 
ní 5tti<Aisciii Aoinstei$ T)’eátctnn5. 
gán pin n-d stedg i tÁnn t-doic, 

5án ceinnnemc nm cednn ó^t-doic 
■ — ní riAm 'pojtd pd 1-áú mlDiieág— 

^dn s^iAt iie ponmiiA ó-péinneAt). 
p<AittigeAT) .dn tÁm -p^dn toinn, 
nÁ bíoT) An c-e-dc s-dn onsoinn, 
nÁ peitm óin n<d gcndob ^concn-d 
nm Ao*ó An cóin 500*0 Atc-d. 

C-dite-dt) 'pte-dT) 5dn tncc -peitme 

— ní on-dt *óó beit bn-dit)einte 

“P-d ótÁn bpoinbte mbo^^tdn mt)ned5 — 

co'ot-d'ó oióce 5dn éi’oe-dó. 

gdn coinm, 5-dn te-dbdix), gdn •ptei'ó 

n-d bíoó) Aoó ITI-dS tlióin, 

stdo boistedbdn ón mtDóinn min, 

*o.d toinsedjdó ‘o’fóin Oitig. 
tlí bin *óó, 5é *oeinim sin, 

*o-d bpéd*od*ó *o’-dis nó *o’éi5in 
nditin nd ^céimednn 5Conpdi*ó 
mditim Cinednn *o’Attmnncdib. 
llinn bdo^tdc 50 mbniocc neime, 
*oned5dn ndtmdn din^i^óe, 

^níob *ónoibéit *o’peitim tltdó, 
beitin oitéin *o ’p.dsn5d*ó . 
teomdn coiinéd'Odc co^tdc, 
onón *ooiti5 ^oíogdtodó, 

’ondi^ tonn ^dó -dioe *o’pd5dit, 
oonn b.di*óce ’Od bio’óbdódib. 

Cdomiid ttlnmdn nd mnn n^edt, 
s^idt ónm*odi5 CÓ151Ó tdijedn, 

— cid <án ’onine [*oo] ’oiongbnióe óe? — 
[lonjnine] mnije ttleióbe. 


t)íoó. 


tDiogliiim t)ÁnA 
76 15 

UAt)5 05 ó ntii5inn ccc. 

1 CiA t)o-gé<AnxMnn 50 gnÁinne 

'00 Dac'PA'ó 'óí a ’oe^'RóÁite? 

An mo éottiAinte An mbiA An óe-An? 
m’'pon'piii5te cia ó scnei’ope-A'ó? 

2 niÁs 'píoR gnÁinne 1 n^t-AS cnmA'ó 

n^ó nntisA ’o’'pti^S5iit-A'ó 
<A-cÁ on-Am ’n-A eine 
5ot)<án5 r\A mnÁ niAinige. 

3 t)Mi'ó mAn sAoitim ó so <A-mAc 

i^ío5Ain nÁtA Ue,Amn<Ac 
mo óéA’O'ptngte <^0*0 50 scttnne 
é-A^ótnmne An a neotónme. 

4 t)Ás <A meic gi'ó món <An cnÁ'ó 
'oo níog,Ain llos<A ComÁn 

.A feAn-^ ’oo X)A 'ooitge 'óí 
<An ce.dn’o ’oo-noigne lln.Ai'óní, 

6 T)ÁmA'ó né n.A’oó.An s^íse 
ss-dn.A'ó niA ’oon UnAi'óní-se 
n1 nA'óóAn S5ÍS An s^AnA'ó; 
pAgÓA'Ó ’OÍS 5An 'OeAtAgA'Ó. 

6 Uni^eA'ó 'péin nAó 'pÁó cninsé 
'onitteAóAn An ’oomAin-se 

— ^^AóA'ó sé ’oo gnÁinne ^neim — - 
is s^Áite é nó is Aisting. 

7 iriAn conónine cnsA'ó 'óí 
ntiAóAn nA níje tlnAi'óní ; 

An cé nn5 é as a liAicte 
is é tns An conóAince. 

8 T)o t)í A5 mnAoi 'oo mnÁió ConnAóc 
— is cnóAi’ó A scongtonnAóc — • 
mAc mAn sin ’oo tiAin 0151*0; 

t)in tAc nAim ’oÁ monnsoiSi'ó. 

9 T)o ónin mAn óninim óa 'óeAs 
TTIac Coise ceAnn nA n-éigeAS 
50 mngin Uai'ó^ nAin oite 
sAn Ain'o tnAi'ó [a] ceAócAinc. 

d 


241 

^ 'Cnn e r 


242 


t)AriA 


10 "CeAsx^A céA’onogA Cti^ine 
mi5 T)o níg r\A C'RAoémi^it^e; 

^n éeAnn T)o-cÁit) saví étoinn-se 
T)eAné-Áit nocAn •fntiiin^-se. 

11 Tlín é’ion^nAT) éAgc^oine a meic 
t)’in5in U,Ai‘ó5 An 0ic oinnT)neic; 
1lí Oitig T)o b’é A AúAin 

sé ’n-A oit>in T)’tltu,AéAié. 

12 Aot) niAC T)oitinAitt T)úin TTIotmiT) 
nÁit OitiJ ’n-A nnéomAin; 

T)Á mt)e,Ac T)’Át) An Oitex^é HéiT) 
lpA soiT)ex\é tÁn a teicéiT). 

13 “ riÁ bíot) tiinne ,áicnim T)í 
cnrhA A meic ” An ITIac Coise 
“ xú),din X)Am-SA ne T)e,Ané-Áit 
^tin se,dté fAtts^A T)á fAgÁit. 

14 “ rií c,AntA AK neAé gns A-niog 
ní bAt) ,Aoiéinn te li,Ai5ne,At) 
n,dé CÚ1S coinse i n-Am oite; 
stoinn-se CAtt, a te,Aécoine. 

15 “ ÍTIac An i,ASAéc mÁ tiAin sin 
ón T)úiteAm Aitit) éigin 
,At),Ain ne T)e,dnt)-Áit as m’tiéc 
n^é se.Att) T)o b’Áit T)on i,Astiéc.” 

16 Se,Ant) An cús té 5Á Ut)n,d 
ce,A5x^s5 An 'pin eAlAt>nA; 

51 1) eAt) T)o tnÁig A ctnnse 
T)eAn-t)Áit teis iia bniAtn,Ait)-se. 

17 Un^ T)o T)i,a nxí^é T)in5ne,dt) s,Ain 
in5e,án níoj CntiAé,án cumAit); 
mAinj n,dé T)in5neAt) a nT)eAnnA 
ingeAn UAit)^ T)á ci5eAnn,d. 

18 T)éAnAt) .A nT)e,AnnA T)e,Ant)-Áit 
T)o T)ia At^in m^n AiiÁin; 

UA Au Cnot)t)uinn 5Á T^oitge t)i 
nÁ oit)ne T)omnx3^itt T)i-se. 

19 S5,An t)Am A éeo net) énit)e, 

— .An JnÁinne is é m’impit)e — 
‘o’éis T)o tfieic, .A fleAss 'LeAtrmxx, 
51 1) WAss t)eic ^Au T)oimeAnm^. 


T)io5ttiim T)ÁriA 


243 


20 X)i^s A\te Áiné^m-AS mé 
ctJ5 T)Á tionóin T)on éi^se; 

X)Á mbexic niin m’é-AnA 
T)éAnA cntíX) te a T)cn5AT)Ain. 

21 ]?eAT) btiAT)nA bnx^n ^ toise 

— sgé-dt Aí\ A bpuit — 

ttlAot Se-c\6Uiinn T)o-bin lO^nbA 
T)om teAccinns pn eAlAX^nA. 

22 l3íoT) An c’úiT) A Aicnis soin 
A btuAin Aicinne ó Ooc-áiT); 
eocáin T)oT) COS5 T)o cnmái'ó 
nos5 0oCáiT) T)on ottáiriáin. 

23 Súit 0oCáiT) ’n-á bonóin sáin 
ceáiinás t)ánbá ne btiáT)áin 
T)’tá5Áit ás án 5ceás CnniáT) 
cneás áiiáin ná beátáT)án. 

24 ITiántoigiT) T)o-ním á-nos 
án ttitáng teác án tábnás? 
mtináb ceáT) án Cán c’ottáin 
5á beá^ T)ám á nT)tibnomán. 

25 '^aX) CtigáT) á ^cánáim ntnb, 
á níogán T)o 'pnéim Ceáttáig, 

— 5Á T)Ás ^n^t) T)tiine t)í — 
ctnte ágtis cn-ÁJ ^áC coice. 

Ciá. 


77 

CA’óg 05 0 taii5inn ccc 

1 'Oá bnÁgáiT) tiáim 1 n1nis 

cniátt cn^cá is ctiáinT) neimmitis; 
át)bán S5ÍS A sjánát) ninn 
Ar\AX> ón T)ís ní t^tig-pinn. 

2 X)Á bnÁgáiT) — btián án ptit)án — 
náC -ptiijteán ne bpnás^titát) 

— T)0 bÁ tiAin is T)o b’ionmtnn — 
á-cÁ tiáim 1 n-éiniomt)áit). 


244 


t)iogUiitn *0ÁnA 


3 T)ix^s bRÁgAX) — ní beiCce nis — 
*oo-ciiAT)xíkn tiAim 50 Ii1nis; 

iné seise ó sAin <A-n-Att 
*oo s^Ain mei-se x>A m^n-Ann. 

4 1s é ^n te-As ^An í ’o’-p'Aicsm 
Inis t)’éis viA mbnÁ5-AiT)-sin ; 
m-An sAtun-Aim x^n nn Innse 
/^ómAin^ mo síit óitim-se. 

5 UnnAg mo óomnÁt) ós ^ ^cexnin 

ceite-Abn^t) T)on ótnbne-Ann; 
T)o-bin mo cnit)ei-se 1 ^ce^s 
sib sAn Inis-se 1 n-tiAi5nex3kS. 

6 A-TÁ 1 nlnis — nó T)o bnoit)! — 
UAt)^ O t)niAin 1 n--A bnÁgoit), 
a-zA JnÁinne — ‘t)oit$e t)-Am — 
bnÁige n-Aó poijbe <a pnAs^t-At). 

7 gé A-cú beo ní ptntim x^nn 
tU ÍTlAtg^tnnA ó nAó niAnAnn ; 
mo seise mnÁ ó n-Aó m^in 
A-cÁ mei-se gAn mxxnc-áin. 

8 A-cÁ 5^0 éi^e^s oite 
An puT) Innse tAojAine 

mx^n cÁm 1 noiAit) nA T)eise; 
tÁn T)o óixMg cnit)ei-se. 

9 íTlo t)oitne-ánm-A ’n-<A nT)e^g>áit) 
ní buntisA ^ boiteAtriAMn ; 

sut T)o bí ^óc é-Ancoinnse xuin 
ní 'fé>AT)poinn-se bí T^’puUns. 

10 A-cÁ t)oi5 éi^neAó oite 

im cAoib óté ’n-A comnoiAe, 
t)oig lotngoin An tn’ÁnAinn 
im iomt)-Ait) n-Aó lompÁgAinn. 

11 tlíogAn T)o pnénn n-A ^Cott-At) 
is í An cús T)o cogAmAn; 
cnu-á5 X)Am-SA 1 nT)ixíkit) -a 
tn’-AnnsA x>^Vi t)ni-Ain t)ónom-A. 

12 rií tiom nAó ciAn bus cutti-Ain; 
cÁn5-AT)An A UuAt)Thutn-Ain 
s^é-At-A t)o-óu-Ait) p-Atn ónit)e; 
x>éÁn^ u.Aim ’n-A n-Ainnsite. 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


*oioSUiini T)ÁnA 


24; 


51011 50 nT)eAÓA*Ó — T)1^ T)0 COR — 
ingeAÍ^n níog IIáca Cnn-Acon 
Ó l)Ri-Ain T)o bnT) bRÁige JitT 
^Áine ’n-A T)1-aiT) ní T)ii5pinn. 

An cníoc-sA Tílinti^n l1leic Con 
111 éAT) -A li-Ansóig ní 111011511^*0 
’s -A mbn^in *oí 1 n*oi-di'ó <a céite 
Rí Ó niÓniAin ’s a ó-dincéile. 
t)eic To’o toc dn ’oo tÁn 'péni 
1*01 n •pio'óódi’ó is eiónéit), 
d TTlnrrid-sd, ó ndó mdndi’o 
nnnsd T)oc edscdndiT). 

1TÍ ndióe 1 nT)Án X)Á ’oeinc n'ioitt 
inSedii mioódin TTTdoit Sedótoinn 
cedóc cdn dis — is cnÁ’ó cnitie — 
ó í)dt Cdis T)d céitit)e. 

1s dmtdi’ó 011*0 dit tiniie 
ó ódtd*ó Cndin tTniótinne 
sí nó d cdise ’oo coijedóc 
5én liidise ’óí d ’oeonoi’óedóc. 

TTí 511C T)’edtdi*ó Acd cniiim 
5^11 d tid’ótdcd’ó d^mnn ; 
mdc Stdine ’s sé ndn óedT^uig 
5dn ’s é 1 n-éintedt)di‘ó. 

TTT’tidódn d rmóc nd T)eise 
ótnneds inn 1 n-éi’ocneise; 
ds mo cneise cÁn^ds niom 
nÁn^ds mei-se ó ndó mdinednn. 
50 ’oo cnéigeds id’o tnte 
dn óoinnit CtÁin TTTdonnun^e 
níon coitt dn ótdnn-sd Cottd 
5dn noinn rh ’dnnsd edconnd. 

A5 síot Cedttdig ’^dn ótedóc mé 
ní diidó dn éis 
mo ótii*o nonnd *óíot) d.n n’oot 
ó síot Cottd *oo-ótidmdn. 

Tonrfitnn cedg d-cÁ potdrfi 
nen *óedcdin mo *óe.dt05d*ó; 
nedó ’oon ’oís noódn poit dnn 
’ooii C015 d-nís ní ndódm. 


246 


T)io$Uiim T)ÁnA 


23 A5 ót btiAóAti is btei^óe, 

A5 ceAtinAó AM 5ceiK‘oei-iie 
*oo bÁT>An tÁ SAn 015 CAtt 
■pin «Agtis mnÁ iiac mxxnAnn. 

24 t3éim bni!) lomnÁn ‘oÁ n-xMgcib 
ní -pníot ’gtm -^^os xMiAitmt) 

mo ttico comt^ aii ^céin 130 niAin 
5x5.11 béim ontA n-eotéxMb. 

25 xXn T)iAs -pA t)cÁ mo toinse 
— is í bneAt t)o-béAnoinn-se^ — ■ 
nem né 111 fACA a Aitjin, 

51^0 bé ACA ■pixj.n'p-digtin. 

26 xXn éis Úxmi!)5 mdn tÁngds ntnnn 
cnot) 11 Á lonnmtis ní lAnntiim; 
cnot) ‘oo-beinim ^n n^oot ’oí ; 
cnot) t)o-5eibinn ó ^nÁinne. 

27 50 tA íste ’s éi^edn t)óib 
A mbíot) dice -pd onóin; 

A cdndit) ó teAs*od Udt)5 
ní tdrridit) peAS’Od -dcc po'ódnt). 

28 An n-éx5.5 ingine I1Í Cedttdig 
is UAit)5 -pd t)CÁi*o Cinediiiidig 
— ní 1iÁit bxts t)o btidin tirhd — 
t)o-ctidit) ds dn edtti*óA. 

T)Á. 


78 

50]:uAi'ú niAc t)RiAni niAc An úaiii'o ccc. 

1 T)dinu sonn *oÁ seotdt) 50 Udt)5 
cnitin bntntneÁC bnedcc nedrfigdn^; 

d sbtxMinc ’oí -d5 t)eA5Ait ne d snein^ 

11 í *oted5din 5x5.n í ‘o’-pdicitt. 

2 tléim X5.5 -pÁgbÁit Á piot)bÁic 
teis Án óinsig n-eisionnnÁic 
mionn soigDe te bpnomtÁn ptnt 
*oo tott-pÁt) oinTme lobÁin. 


T)io$Uiim T)ÁnA 


247 


3 Uah n-Óg ní T)iit *oi-se 

’s ní ’oot *oo ÚA*ó5 c-Ainis-se 
’s í t)Á riinne-dt ne ne.á'ó Ain 
51 T) exxi!) ní cinnexMD co5Ait). 

4 git) soijneAc sMns.á [ó] a riAoióili 

I nt)Áir meic í rhónt).áoi5irr 
ní I1Í t)áinc As Toirge neiiri 
A\i cí oit)ne Amc Aoinrm. 

5 Soi5e.át) 50 signit) coire 
is í t)Unni riA liiontíitnne 

t)Á óongóÁir t)Á con pA gneini 
t)Ani t)Á fAgóÁir rem incinn. 

6 Cíiipit) Aot)t)A An AniAis Jnib 
t)í cÁnnAit) sinn aii soigit); 
soigtieom nA liAnnsA is í aii óeAn 
An c-Anm-sA is t)í [t)o] t^ínJeAt). 

7 T)Á sAont)Aóc snoige An óAirt)-se 
t)Á cnAoónAit) [aii] concAin-se 
An eicit) CAoniA An cinrt) grAin 

II Aó t)timn t)Aont)A t)o T)eASAig. 

8 T)Á piot) CA5AIS t)on óort) péin; 

t)Á pei'óm ceAnt)óA aii ceAnn soirém; 
A sntiA*ó An comnnt) An óinn 
50 ó-poignim t)ntiA*ó ón *oírinn. 

9 Cóm noinn a ^rAice 5nÁ*óA 
óAintnA An óneAócA síocóÁnA 
Cnip-riiot)A pA t)éAt)rA t)omn 
ne *oio*OA céAtmA Ó gConoirr. 

to A 5Á péin poitne An seise; 
mAic seAiióAs iiA soi^oei-se 
sí 1 n^nÁs iiA ;^Aice t)Á ópuir 
cÁs A CAitce ní [óeAsnAij]. 
n T)onrAó t)o *óAmci1) soaoa 
mAoit)ceAn An ónios Ctnpio'OA 
re liAmAs 5AÓ Aoin *oAn ó’Áir 
mAn nAnnAs re cnAoit) CnuAóÁm. 

Uní soigoe 50 séAn rÁrriAig 
gAóAs ^neim An reAnnÁnAit) 

— ciA oíoó An nAó ongceAn bnAc? — 
níom A-*omteAn pAn *oonrAó. 


248 


‘OlOgt'Uim T)ÁtlA 


13 An óéAT)T>AinT cun beA^ósAit) 
T^oigin nAó T)ÁT poifi*óeAn5Ai*ó; 

An x>AnA *OAinc ’n-A T)eoi*ó soin 
•peoit is Aitc Aíi A rnoncnió. 

14 51*0 cne-As soigeA^o n^ seince 
lomtús éx^nrriA a rnngeitce 
T)tit T)on cnicin 50 cnoiTDe 

1 n-icin nA rnontnnine. 

15 Cé-ATDsoigeATD ctiince <dn X)eAó^tA 
sonn^ 50 seot T)nicte^nncA 

■ — -’s ní bA óAitg ’s í ’n-A rié-dnxí.n— 
dn cí Udi*ó5 T)o cdi5édnd*ó. 

16 C-usbóin ne ^cdicpe mei-se 
T)d *óeinr)sidin nd T)dincei-se 
dn ótiiT) oite T)on gtdic gndi*ó 
cnoi*óe nen tidic d n-edsnÁin. 

17 Céite dn d gcningi*ó tedbd, 
sgotdin *oo s^oit Cniped*od, 

Sntíis T)edtt)*ód *od n*oedcdi*ó cion, 
eoódin mednmd nd mdig*oedn. 

18 ITIednmd ó óptiigedm gtnn pd gtnn 
pd tdn ndó téi^pe dn n^oedódiT!), 
ntín ndó T)don stigce seince, 

TDnitte ódpin *odn ^coisitc-ne. 

19 [TDeigfednj ne nT)tigim noódi^o, 
tld t)doigitt meic t)tid*ódgdm, 
cdrhdn d cnidi*ó T)dtdig *óit 

pd tidig ÁtdiT!) *odn n-dicnió. 

20 ITIdc triÁine, mdc Udi*ó5;meic Udi^ó^, 
tid Coinn T)oine ds *oíot [d] rhdin^ 
ptdnn*od ctiin ó óndongonc t)nedg 
pdn ptiin sdon*ódóc mdc Tllíted*ó. 

2] tld Ctiinn meic 'Únd ó Ac Unnimj 
sbndic lonCtiinn ne ritióc óponttnnn 
nún cnoóttiic dn cóin cno*odj 
stig póin Conmdic ótind*ó*od. T).S. 

22 triÁg Aongtisd ds nn mdicne 
ctisbóin é ‘Odn n-dnnsdióc-ne, 
sedngstdc ds sdon mdn ptibd 
dn don is TDedgttldc T)idnmti*od. T).S. 


’oio$linm T)AnA 


249 


ITI^ingné-A^ ingexni ITIéis ^'lAnnó-áiT), 
5éis ‘o’e-dtc-din Ctnnn óondntdig, 
is dine dn d tdiJedT» tinn 
sdi^edt) ooite pd d undinim. 
t)dntid ITtidinc 50 noió dn mbdiT) 
stios T)o $éi5 lce ón Cdsbdin 
unédt) pdn itiín mónótnn^ iDdnbd 
^éd^ ’o’ónóoitt ín Ottdnbd. 

[T)éds] 5dn lot nine gdttod 
poióne 50 bpds sdonótdnnod 
T)-foódn V'^ Sedt ST)din 

bedn ten -pdoitiT) dn bpiogdin. T)dinc. 


79 

eocAit) o neójtiSA ccc. 

T)edt5 dCdtdiT) ocnds UdiT^s; 

T)dn n-dncndcdib coócd dn ctnt^; 
cnédóc 01 te dn teottosdit nTDeit^ 
toige dn T)ein5 beogondig bninb. 
An n-ed^td cdn éis gdó óndiA 
dn cé no btiT) ceds^dT) Aúin; 
is sdTDdT) T)eit5 T)eoiT) 1 noeoiT) 

1 n-dtdT) beoit T)ein5 ndn Titíin. 
UtisdT) tidin-ne— dnbd dn óoitt — 
nd bndiste pd bdnnsd tinn; 
■ptngtedó din ódcstóig Ó sCtnnn 
T)o bdiT) 1 T)ctiinn dcbnóin inn. 

An Aot)ótdnn nen T)edCdn T)néim 
T)o beds^ndt) 50 bdonóndnn sitnt; 
TDdmndit) ds T)dice T)o-ótidiA 
sdice sttidig bdnngtdin Ó mt)niííin. 
5dn idnsmd tednpds d ton^ 
dn edtbd nd n^tidTiódc n^dn^ 
ni cednc m’dicjin cnd no cnedgT) 
T)edt5 sdn ditóneiT) mdn cd UdT)^. 


250 


t)lObt^V!1in T).AnA 

6 UÁims t)’otftAS ei^óne tDniAin 
5An T)oóAn eite ^n n-úit) 

— An 'oone.AótAiT) pA súsnA^ sÁim^ — 
'oúbtA'ó cnÁit) 5tin t)e<AntAi5 t)Ciinn. 

7 tlíon teinn 50 neAS^An An ’fm; 
níon teit)m act) ccas^aT) mAn sein, 
t)eA5 mÁs cinne An cí An a ó'pnit; 
níon T)oi5 tinn-ne ní aóo a neirh. 

8 rií nÁn^AS T)eACAn 50 a 'óÁit, 

50 A teASSAX) ní cÁnjAS túinn; 

>00 ó’í An cneAC-sAin cníoó An teoin; 
eASÓAit) ’n-A t)eoi‘ó ní T)íot t)úinn. 

9 t)eo An n-Aignit), éAntAog An téis, 

An nséA^cnAOó 50 n-Aibóe fÁis, 
snÁite An sAogAit, seAt) An ^cnuAis, 
An n^uAis, An ^cneAt) óAOgAit ÓÁis. 

10 An meAt)An, An mACÁm óúit), 

An mt)nAX)Án beAtAt), An mbníj? 

An n-Aon x>'prie, lAnsmA An n-Áin, 
>oite An ngnÁit), An siaiisa sít). 

11 1omt)A cnut 1 n-éA5cmit uAt) 

is céA'O'pAt) 'oÁ cun An 5^^^? 
cíte ^neAncA An míonóun méAn, 
>oeAncA 5Cíont)tió T)á scnú-ó. 

12 ní ceAnc uniAt'ptAit ^An óun ^cnú 
is -plAttAÓ nAó ^tAC A n^ó 

’n-A tos-sAin ’n-A toige A-cÁ 
’s cnoit)e mnÁ ’n-A óosAin ónó. 

13 ní cteAóCAn conmA nÁ ceot, 
teAncAn T)on onónA mon-uAn 
•potcAt) peAt) gciAÓóonAó ^ctAon 
niAmtonAó UAob nseAt nA n^nuAt). 

14 1omt)A ó teAúónuAó téime An Con 
50 nCinne n.A n^eAtóuAn n^eAt 
beoónoibe An n-A $0111 ón jAt 
50it bAn is eotóinne peAn. 

15 Le ouóAt) eA^tA mon-uAn 
*oon óun-so ní teA^An tÁm; 
níon peAC sinn te seAtAt) rúnn 
m óeAnAn jtún tinn t)o tÁn. 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


T)ioSUnni 


251 


tlí X)ó tnle is tinn 

-d útnsle ^óT) 50 ‘oce-Ass'pA sinnj 
btntte AM mbti^nA, béim ^cnoinn; 
ipA coitt 5-An pnéim \iAt>A inn. 
tlí né c-Aoince-Afi -aó’o cáó -péin ; 

X)Á 5AÓ Aoinne-Aó T)o b’fÁt bnóin; 

T)o seió sn-<\ cnoiT)ib no ónÁit) 
jnÁin 5Aó~neit óaT) T)oiti$ T)óib. 
tlí tiion^n-AT) 50 ^c-Aoin-pe-AT) cÁó 
'pn-Aoióneim nA b'pionjx^t ’s 11 a bptutc, 
'pex^n^ r\A síon, c-ác-d ná ^cníoc, 

“píoó ná nío5, cáóá ná T)ctiác. 
gÁn tneisT)e T)on mác-sáin t)niáin 
á s^ánáT) ne á mbeincib bnóin 
mán áomptá cobáncá ÓÁ15; 
noócóá T)Áil) co'máncá cóin. 

1s láT) cáoinceán ceánn 1 ^ceánn 
51 on 50 sáoitceán ^án láT) ánn , 

SÚ5 cátrhán, cnomcoince cott, 
conóáince conn mánbgtán mátt. 

’tl-á oónáisbeinc 'pájcán 'páitt, 
nÁ liáT)má*ó ocáinóneiT) T)cnt5im; 
sjiám áitméite ní liÁit tinn 
án ninn Á15 cáic-pnéime Ó sCtnnn. 
ÓinJeáT) snnná án comáin óÁi$ 

1 [^cosmáite] á ónocá 'péin; 
s^ánáT!) sé A T)íóeátcáin noúin 
ne á 5né mbúiT) sícseáncáig séim. 
tlí tioinóeás á beic — ní biÁ— 
mán sein sán cnoimóeás 1 T)cÁ; 
ctnnóe T)o Jníb 5^01515 Ctiá 
bníg nuá siiá cnoit)i1) T)o ónÁ. 
gán T)utánn ne T)áCáT) cot^, 
pután^ 5án ámánc tiá n-ánT), 

5án “págtá, 5án lomnám seátg — 
lon^nát) án óeánT) cántá án CáT)^. 

Ití S5Í0S comnuiT)e t)o óteáóc, 
ní sníoiti cnomcuinse, ní coóc, 
oijeát) cnÁmcá cnuáitie cnioóc 
— -^é óÁnóá nioóc nuáit)e á-noóc. 


252 


‘oiogUnin T)ÁnA 


26 ITIeitice A An fÁt neAtin 

50 ’ocnÁs'o inÁ 1 T>CAt-Atri tnom 
hAs 'o-ditgeAi te n'oe^ngtAin t-dnn 
bdnn cne cedn'ocdib cditsiedj gcoun. 

27 xX tos ótnnge cdtd Ó mótntnn, 

*oo ttnje is cdcd *odn *oi:neoin, 
d 6isT)e nd ^cidnbdtm ttii'ó 

ndó bnisT)e -púib pidnbdnn peoin. 

28 Udintedbdn — 5Á cnndige cnedS' — 
cÁitóedn^dt 50 ntidiT)e d-nos; 
ctiis ctnnse mdn cÁite 1 n^tds 
pd gndite 1 n--ds ctnsne dn óos. 

29 tTl-dc tridine dn n-xtnnsdóc — -tidó tinn — 
ÓAt>5mdc t3nixnn, dn mbnÁi$e 5itt, 

dn 5Ctdn citce, ^n T)ctnn ^dn btnn^, 

An n^tnn buinn, dn T)uicne cinn. 

30 An nT)Á Aoit)-ne -dn OxtnAig bí 
-d n-imtedóc T)o medndij mé; 

T)edCdn meds m’insníomd dn doi 
nom óndoi 1 ^ceds T)imbnío5d d "Óé. 

T)edt5. 


80 

seAÁn t)tiit)e triAC óiuiAiDCAtiA ccc. 

1 IDtigit) ottdrh tinndim níoj; 

T)ti5it) ní cdó T)o óoimt)íon ; 

5it) sttidj T)o ónomdt) pd d ótiin^ 

T)tidt T)d ottdm d tinnnim. 

2 Uí 50 tmnndmdó titndt 

ne imóc -pein^e d ottdnidn 
— ^edtdit) snudt) T)ubtdócd t)dib — 
is cudn umtdócd T^’f'^Jdit. 

3 Cúis edCd T)’fds cne cdtrhdin 
unndim dinT)nío5 T)’ottdmndib ; 
dn csíon ón poiJiTie ds pednn, 

5toiniT)e síot) is soinednn. 


T)io$Uiim ‘Oc\iu\ 


^ U15 *oon t>neiú htÁt one ti-Aingit), 

is móinix\S5 1 mion-áit)nit), 
ná cnoinn *oí ‘oonná'ó á t)|:otc, 
ní x>Á oUám timtácc. 

5 t)iái*ó ó so á-máó SA Itlinnáin 
óc nmtáóc *ooc ottámáin 

stián, á rhácgámáin, ’^tm mtnn, 
ctián *oá5Cánái*ó, ctián ctintnt!). 

6 ttl ’tinnáim tiáic pác •píon óomóit 
^ t^irn^is tiáim *o’eásonóin, 

lóniáin, á t)nonná*ó sneág, 

‘o’ottáiti im ‘óiái‘0 bti*ó ‘oí’oeán. 

'' T)o tás m iiáitt óc píon ntiá*óonn 
s óc iiáiste 'o’pion áongtiátánn, 

^ t)ás seáns séismíottá geát; 
pá ceáiin éiscníonná m’áisneát). 

s t)nío5 tiáibneáó án píoná pinn 
cti5 mán *oo án’otng m’inncinn; 
neánc áii ’oá píon ic ottáin 
gníom nán óteáóc án óéá’oton^^á’ó, 

9 Tliám cioncáó ne’o óéit) n’onotáig 
A n’otibáinc mé, á rhácgámáin, 
’oÁmá’ó 5níom m ’peáng-sá— 1 s ní tieá’ó— 
^óc c píon *oeán3-sá is *oo *óáiteátn. 
gáó eásnnnáim *oán péá’o sinn 
*otiic, A í iDniáin ó l3oininn, 
oti5 mé áóc ^An -mé ^00*0 ónátá’ó; 
pá *onti*o é ne tiánnábán. 
riíon óoi^teás, á óiát) ná n’onong, 
cti-sá— níon ceán^ifiáit óomcnom; 

Uí nom óoi5it-se, á Sntiá’ó ^tán, 

^ s’otiá’ó óoismnse t)neácán. 
t)tiinne ttiác tásnáó mine 
nÁ néát ^néine soincige; 
toissniSe m’peáns:— >00 b’peáns meán— 
5tin seán^ c pois’oine m’ái^neá’ó. 
rriei-se 50 cnicneáó connáó, 
cti-sá Áiseáó nnnámáó, 
án *oceá5triáit, á stác Óti^ig, 
tác 5á tieá’onÁin ‘o’poigi’oin. 


11 

15 

16 

i7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


*010gUl1111 T)Á11a^ 

TllAn so is x>uAl, A t>neA6 óoót-Aó; 
-pite p^oón-Aó 'pne^gonóAó 
-Agus ní inAittiie^ó mÁXXA 
T)o-iií e^ióte^ó zeA^mÁlA. 

X)Á mbeiceÁ m^n T)o t)í sinn 
is tASAin pein^e ic inncinn 
ó An *oce-A5inÁit -Agns cn-s-A , 

^n ii-eAonÁin níon ó’nnns^. 
tlÁ bíot) xMctné-At^, -d fotc cais, 
onc-s-A -p-An nnn-Aim cn^-Ais; 
nng c’ninnitn ós ^inT) c’Áinitn, 

-A bninnseing ^inT 'ponb-pÁitiX). 
lon^nAt) ’ónic-se x>Á noe-áóAX) 
o’éis T)o ótn t)o óénotexxcAt) 

An A^tneACAs xox Jnnis 51 1 
^n ónis xMcte^CAS c’Áinitn. 

Ó -át)n-át) c’'pein5e im a%a^x> 
xo t)’-pe<Ann tnei-se, TÍUcg^m-Ain, 
te -d bpníoc t)’nnn-dim ót) ^nuAt} ge-dt 
t)Ámdt) pn-dn nmdinn c’di^ne-dt). 

A í t)nidin t)dtt)x3.s conn-d, 
bnt) peinnoe c’Át) nnnnm-d 
c’-dbnd 5t-dn t)nomdnr.-dó t)nb 
t)dm 50 bnnndmdó nm-dt. 
tlnndim óÁió, ceitc t)Á nt)edcndib 
A'^AX, -d ttieic tTlninóedncdig, 

-dn bne-dc ónm-dinn -ds cnb-dit), 
is c’nnnxMtn t)oc ottnttidin. 
tlnndim óc ■pitit) t)’'pd5Áit 
t)o bnt) ei-séin c’e-dsonÁin; 
c’-dnóin, -d bite t)-dnb-d, 
c’'pite t)’'p-d5Áit c’nnn-dm-d. 

A-t)é-dn nioc, -d ní t)-dnb-d; 

“ t)o-'pe-dt)-dn 10ÓC ÍTI-dcg-dmn-d; 

111 pni5pe-dt) mé -d gn-dt-dinn ngit, 
t)Á mbn-dt-dinn é mnn -dim-sin.” 
tls-dit)e t)Á 'potc t)non5-dó 
beic t)Á ott-dm nnn-dm-dó 
o’ninnim ní i-dnnc-din -dóc sin 
-dn óoinnitt i-dnc-din tlisnig. 


t)iogUiim T)ÁnA 


255 


24 Ssé-At A-^Am x>Á 'potc fionn 

vAX)An ottAiti n-éme^nn 
T)i^s T)An Ji^tt 5^is5e-At) ’s 
Aíi lóniAn ttlAisT)eAn ’s ^n ltlnncAt>. 

26 ÍÁ T)o niAóc ITIimc-át) meAt^n^ó 
50 Ce-Ann ConAt) ^ceiceAmiAó, 

An bite tm ^e^stAó ^eAt 
A5 stin eAStAc is innbeAn. 

26 t)e-An oin]:iT)i5 itleic ti-A^ toinn 
ZAíilA t)ó An nT)tit SAn tmtAinn ; 
tAOj An StAbnAt) gtAS ’n-A gtAIC 
An iiAt)nAt) AS T>o b’ onnt)nAic. 

^^5 SnÁt) An tÁCAin T)on tAog, 

5tiit)is Aii ingeAn 'potcóAoiti 
íTltinóAt) -pA niAC nA lieitce 
stAC nA n-tmóAn n-innitce. 

28 “ Pa óottiAin t)niAin nitinA beAc 
-pAT^A 50 DttngceA eiceAó 
tiAitn, A ónAob bíce bAnT)A, 

pAii tAog síce sAonótAíinoA.” 

29 “ gén b’-peAnn tiAic tinn ” An An DeAn 
‘‘ soit)pit) t)Ani-SA -pA t^eineAt), 

A óAottiónAob T)o ótAnnAib ttiinc, 

An bAoctAog AttAit) onnt)tiinc. 

30 “ x\n séAT) níog [t)o] nó 50 t)niAn ” 
T)o nÁit) Aíi ingeAn poitcpiAn 

“ ciot) riAó 1)1 At) 5it) bnonnAt) ceAtin 
ó t)niAn A5 ottAtti éineAnn ? 

31 ‘‘T)on oin]:iT)eAó ón ottAríi 
T)Áitpit)eAn An T^eAgbnonnAt) ; 

An tAog bu tiom-SA -pA t)eoit), 

A ónAob -pionn-sA T)oc Aimt)eoin.” 

32 Ue bniAcnAib mittse iia mnÁ 
mAC níog 6ineAnn 00 lompÁ; 
cti5 An tAog T)on ingin Ó15 
— CAom As An imt)i5 tmóóiT). 

33 jAbAIS éAT) T)Á pAICSin SITl 
oinpiT)eAó ÍTleic Ua^ ttiimnig 
T)An $eAtt Inis -pÁTibÁin pÁit 
T)’pÁ5bÁit 5én b’inis éA^cÁin. 


25G 


‘oiogUinii x)ánA 


34 ‘‘ ní tílÚ-SA 1 n6ini1111 1*01R ” 

<An 1TI<ác 'L1-A5 “ T>’éis tri’oinpi*oi5.” 

“ 11Í éiú ” An t)íiixni viA 11501 nne^nii n5l.An 
“ 1 ti)piA*ó éineAnn ^An tn’ottAtri.” 

35 “ Uníom-sA ní tiocp.A ” An tnnncA*ó 
“ tn.dc Ud5 *od tedn soédnúdii ” 
dn dn cstdc fidt 4511 din pionn 

“ nd t)nidn *o’fd5ti)dit nd tifiinednn.” 

36 “ ós mei-se ds éds^di^ó n-ds*odin 
tei5 tiom mo tncc cndnds*odit ” 
dn d tridc ne t)nidn módntid 
stdc -pd nidn 5dc nÍ05*ódmnd. 

37 “ t).d téi5inn-se tedc cdn mnin 
tncc *oo rhóntinonncd, d ttlnncdi*ó,” 

’oo ndi*ó t)nidn ndn óbdin ■pedtt 

“ bd *od ’ocnidn ’o’ógdib éinednn.” 

38 A5 mndoi dn oinpi*oig dnn soin 
cdntd cndnds^odt ttlnnédi’ó; 

’oo ndi*ó sí ndc bid*ó d-bns 
is cnidtt ’oon cí ’oa ’ocdnnds. 

39 tnncinn ne bditedsg nd mnÁ 
’oon oin'pi’oedc ’oo lompÁ 

’Odn •pos’od’ó t)nidn nd mbndc n^tdn 
5dn cnidtt is d rhdc tTlnncd’ó. 

40 te bdn’oottdrh tnnse tdit 
^edttdis t)nidn 0ine ’o’fd^bÁit; 
nd cÁince bó dn bnonnd*ó edc 
mó ’Od ottdrh dii c-einedc. 

41 trininn tTleic tid^ ’n-d tdsdin tnnim 
’n-d cninn lonndnbtdig lonninn, 
ninn dn mdcndis-ne 50 medn 

ón tinn dcmdin-se im di^ned’ó. 

Ctdnn Udit ’oo tited*ó t)dnbd 
Sdoitim te sédn ttldtgdmnd 
t)dnbd pd bneit d cini*ó 
dn 5Cteit fdgtd is din^otigi’ó. 


T)tigi‘ó. 


T)io$Uiiin T)AnA 

81 


VeAn^At 05 IIIAC AH UAinT) ccc 

1 T3o ceine Um ConintL; 

cÁmis T)íoc ‘Don T)é^toíuiinn ; 

^níos beo T)o éÁró An T)cneise 
T)o-éÁiA cne óeo au inbAiteise. 

2 CiA T)o stn-Aj iDeAnnAis nAii bÁiA 
tASAin innigte AnbÁit? 

T)o toisg tAtt seAnnónti An seAn; 

An neAirigtóin Ann T)o tioinneAA. 

3 Anns T)iaT)A T!)iíin nA iigAtt 

tÁ A TieAn^tA— T)oinb An -pi-íUn^ — 
cÁini^ tonninn ciiite bnóm 
T)o nobtims tnte An n-onóin. 

4 T)oine Cotiiim Citte ciaii ó som 
T)o toiS5 ceme é AmtAit); 

T)o óÁit) ^nísneirh T)á nAin mn ; 
stiAit nAn ístij An n-uinnim. 

5 ITí CineAnn — AnbA aii c-emeAc — 

T)o bnonn Aot)mAC AmmineAc 
nAomT!)oine nA ótéAnmAj bpionn 
T)’éAntAm nAonmoiJe tlAoiteAnn. 

6 ITe niAC AmrhineAc Aiin som 
nng btiit)eACAS a bnonnAiA 
Cotnm cnÁibteAó cnAob séAiiCA 
iiAorh nA bpÁitbneAt b-pínéAncA. 

7 An tÁ-SAin pém — píon aii T)Áit-^ 

T)o éinig— AnbA An TiiombÁig — 
tASAin bnAs uemncnige ce 

T)An tAs Tieingteme T)oine. 

8 cne tos^At) tongptnnc Cottnm 
T)o 5Ab bnón síot sAonContntt; 
bnón A lonnsArhtA ne beAt) 

An stóg tionnAt)bA CiJeAn. 

9 X)oine Ti’éinje An T)AnA buAin 
cÁmi^ T)’t'uit Conuitt cnAnnnuAit) 
T)’Ánus séirh ua sneAb teis^geAt 
bAt)-éin is eAt) innisTeAn. 

R 


2o8 


’OIOgUlH'l'l T)Á11A 


10 CónAi'oe A tiAim AmtAix) siii ; 

nAt cé-A'oriA am cAt 
“po níon 111 nAióe X)Á n-éis 
A mbíot) 1 mbAiie t)noinséis. 

11 1lóim cnÁbAit) cAtA éinne 
cóin *oo "ÓiA í 'oUicéinJe; 
nín b’é cot a mbnÁúAn mbocc 
X)ÁtAró X)o 'óot s^n X)^ax)act:. 

12 T)Á n'oíogóÁit cÁini5 toninnn 
nite 1 n-An síot sAonÓoniiitt 

conn óÁi'óce— is X)éAX) tem cni'óe— 
cnéAT) TiA TiÁice li^in^ti'óe. 

13 mói'oe AS T)ioú A nmit soaóa, 

X'A cnÁbA*ó A scéi'obeAúA 

— ^Dóió X)o b’AiúbeAtA A n-tirhtA— 
AitneACA nA lieAtA’ónA. 

14 t3tiT) cnéAD 5An btiACAitt cnti Ctiinn 
11Ó 50 scntnnniJiD cti^tiinn 

cne AnnsA 1 sceAnn a céite 
DneAm ten ó’AnnsA aii Aitríiéite. 

15 gén bocc nín óocc a ^cni'óe 
onD TiA liÁice liAin;^i'óe; 

111 óío'ó A tó5 onnA An-ís 
51*0 món DConnA do tnÁi$Dis. 

16 m D’iAnnAm ctti An cAtAib iDneAj 
Do ceAnnóAiDis píon T:tiAinrheAn 

’s ní Do gnÁ'ó comóit ceAnA 
Aóc D’onóin Aii foingneAinA. 

17 UeAó AoiseAD coicóeAnn do óáó, 

motAD íosA 1 njAó éAiicnÁt, 

pA ^TiÁt ACA tióc ne imóc, 

StACA DAn ÓtÁt An bOÓCAÓC. 

18 CnéAD bÁiD DAn óeAtA ati óoóca 
'pnAin Do Dntiim a 'óAonnAóCA 

^tóin sAogAtCA mAn nAn áin 

T nóTin óAorhATiCA An óneiDiiti. 

19 SAn eA^tAis óoTóc TiAn boóc céim 

50 ópATceAm An-TS TAiD-séin 

An émstTSiD sonn pA seAó 

ATi Dnonj óéimni$in ónÁibteAó. 


T)ioSliniii xjÁnA 


259 


20 Stnn-Airi m-dn vA ^ine ‘OÁ ti-éis 
cinn cne seinc, d Ódn pnoinséis, 
dn Impine nd n-din^edt 
impitre ndc éd’odin^edn. 

21 An coitncionót ndn ctedéc sgís 
co^ódit dn ódite 1 mbí’oís 

sin ó ónonóe dn Cedno nd n’oút 
’Odndb 501 ne d pedn^ ‘o’iompn’ó. 

22 x\ Ódn pnoinséis ndn tntn’ó tnóiT), 
gtii’ó pd teic ótids dn Uníonóio; 
snt cn^d sí édnd onc 

pd cní ’oédnd *oo ’óncnocc. 

23 pd pnncocc dn c’Ánns péin 
noóc dn d djdit) idno-séin 

d 0015 óotfidncd dn ’oo ónnp 
nóno ndó ‘oogdbód ó ‘óncnoóc. 

24 xXn ‘oeis T)é 50 n’oedódi’ó sib 
‘00 c ístin^d’ó ‘Odn-ínib 

’oo síon X)o óndi‘óis ‘oo óonp; 
ní gníom dinis dn nmtoóc. 

25 “Oo tRéis CU-SA •00 tín jtiÁc 
d^ns innite is ónsnÁc 

is tedbcd sndin dn beic boóc 
50 bneió bndi’ó dn dn mboócdóc. 

26 T)o cnéisis pós— poinbce dn ^tóin— 
beinc ónTid dn éd’odó n’oedn^óin, 

is píon dn dn nis^e pndn; 
d bnío5 ‘óni’o-se ní ‘oiombndn, 

27 T)dn n’oóig ní ‘óionsnd dn Coitn’óe 
c’obd dn doi nd connditbe; 

‘oo-ndtd 1Tí dn bedcd boóc 

s ’oo b í ‘oo bedcd dn boócdóc, 

28 tU téi5 pedSD ní ds sid nÁ so 
ó cÁ ó’impi’óe dn íosd 

sdn Pdnbd pd edtcd édn 
tedbcd pdttrid nd bpínédn. 

26 Cóndi’oe d ónn ’n-d ónnc péin 
'Od snd’ómcdn dn-ís ei-séin 
cedó sni’óe nd mbndCdn mboóc; 
bdtd'ó ní fnije d n-nmtoóc, 


260 


’OIObUlim ’OvMlA 


ScUnne sinne sonnA 
s^n inAinis’oin itiíontj^t'o^ 
pAoit) bnóin m^n x>o óí neirhe; 
ipA nóiifi ní ’oon Aicmge; 

31 A5 motAt) "Oé te^c ak te^c 

50 5ctnine-Am ceot a n<Aicne^c, 
is ceot Ab-AiJ ^ né^n mbinn; 

111 c-A5^it ’oé^n ’oo ’ótijpinn. 

32 go óp^iceAm -A nioónA x^n-ís 

ótÁc mbiiAn m^n ’oo 01*01 s 
’s -A iMótA -pe^ccA 'pAniix^; 
n^tóx^ A n-eAtc-A exíkConn^. 

33 ’Oo ó’ion^nAt) tltc^ij x>Á néis 
cne^n stiAiceAncxík ÓAn pnoinséis; 
5nÁc é^jnAc aií ^n ^An fÁt; 

’oo 5^n An ^céA’onAc ct^octÁ’ó. 

34 S^mAit 'oíiinn i^n n-A ’oot síos 
ceAn’ocA 5^n<dnn ^An gu-ditjníos, 
beic 5dn triit, cedc ^dn cnjdi'ó, 
nó edc 5dn it) n-iincnmdit. 

33 5^^“^ ^ 2011 2dn ci;5 ctids, 

d pnoinséis ipA cntidi’ó co^tids, 
nd ^udisóeicne ó jtinc 0ine 
tucc tidistigce cUicneióe. 

36 Condttdi^ ’OÁ n^dnmcdoi gtdis 
•pidttdc tidistijce c’Ándis, 

^tnt) 50 síon’ótn’óe dn d son, 
ctnn c’fíoiism'óe tec pocdt. 

37 5*01*0 te tdocndi’ó 501*0 0ine, 

^tii'ó tedm 1 n-dm 'o’Áini’óe, 

d cndoó ’óíoiid dii ’otiitte gtoin, 
d !lltiine míottd mioctnn. 

38 xX tiin As din’oe nÁ nedm, 

d óedn ntnn Híog nd n-din^edt, 
d jtón ndódn JnÁctn^ coin, 
d itiÁCdin, d 05 lonmtiin. 

39 A 5éd5 'píce ds tidiste ópóin, 
tÁ 11 d óneice dn Stéió Si-óin 
d5 coijedcc ’otin 1 ^cionn CÁ15 
lutc tiom ‘oo niin cne noóÁi’ó. 


’oioSUnm *Oc\TiA 


261 


40 T)x\n 'h^inm pecroAn, 

A 'óoinseoin au T)niteAnMn, 
nc 5An [sinn-ne] iT) T)o JnÁt; 
ninn-ne 50 n^ó T)o noóÁ'ó. X)o óÁi'ó. 


82 

niAOl óeAclvnnn nA nnncsséAl ó nnisnin 

1 T)o ónise^s beAnn-Ai'ó An t)niAn; 

ní *óó m-An 'óímixX'ó 

51*0 beAnn-A 'oo ónisDe teAm 
-dn óisDe 'pevA'óm^ éine^nn. 

2 gé ónisim -Ain im Aon^n 
óeinn te be^^Án lotf-áoóAn 
bnisi'ó c^icóe^nnA An céAD pe-dn 
5éd5 ds dicnedititd di^nedt). 

3 Tlí Tnondnn d^tis é péin 
meinic óniseds beinn n-di^méit, 
dn ciiin m'bednód níon ótdjds 
óednnd ds d ópnit -potcdnds. 

4 tlnódn beinne Do bnised'ó ‘ 

Dom lomdncdi'ó di^ei-sedn 

is béimednnd dn a mbí neim 
is cní ^éinnednnd ^ais^i'ó. 

5 T)Á mdndois bnisDe bednnd 
di^e djns tdnn toinne.An'ód; 
dn csoigedD ^émd'ó 1 dnn 
noód bí d boinedD d^dm. 

6 An c-dnm ten bniseds bednndi'ó 
dn ótnn^i'ó ctdnn DUom'óedtbdig 
ní ■ptnt dn Dedncconn 'óonn 
tedccnom ndó ctnn 1 ^comcnom. 

7 T)o níneds beinn do btdjd'ó 
din d Tuióc nd TiedtdDdn 
cóin tdbnd dá ódn 1 gcéitt 
mdn cdntd Ddm is Doi-séin, 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


‘oio$liiini t).Áiu\ 

SeAcz teict)tix\t)TU t)o téi^ex^t) 

^.Ati cÁiiAig 5An coiir!éi5ex\n 
tnA5 Injine x\n S^Áit sgoit 
ó tinnóite CtÁin Coócoig. 

T)’ion.A‘ó A n-Áin^eAt) nó .a n-ex\ó 
ní coijittce An cionn Cx\int)nex\ó 
-f:e.An n.Aim i n-oincitt ^cnint) 
nÁ ctnAin oincinn *oÁ n-e.ACxMó. 

ITIx^c tl.ó5nx\itce .Ati núin céitti’ó 
5.At).Ais -^ii ó'ptAit'péinnit) 

mx\n tun seActiAt) n.Aim *oon fion 
ctnAin x\ e.<\cnAt) nó a\ xnnJeAt). 
tlí nx\n ó’ion5n.<\t) t)ó ’OÁ t)nnim 
m’ ■peAn^ món-s.<\ ne mx\c T)omnnitt; 
tx\s.í\im 50 pex\n x\n ó-peitme 
jnn óe.An x\s.<\inn imince. 
l3nisT)ex\n x\5.<\m ’n-A A^Ait) 
t)ex\nnx\ .<\n t)ni.<\n Ó ConcoóAin; 

.<\ ó.<\ite nÁn.<\5 A-nÍs 
cÁtu^ .<\ óAite 1 mbimis. 
tlion bniseAt) — heó.-^ ’oÁ n^iste — 
bex\nn .Ain acc .<\n x\onnx\in-se 
ó x\ois teinó ^ns x\n tÁ A-niog 
5é cÁ ne beinn ’oo bniseAt). 
tTlAn sin tiAc Aitnis’oin nAit) 

50 ntieAnnA An Cn ón CnAobniiAit) 
bAs Jéi^stim -pAn gnÁt^Ac mnÁ 
tÁitiAC éi^ninn acc AontÁ. 

ÍÁ ’OÁ nAibe 1 nT)ún T^eAt^A 
Cn Cntninn cnnt nAoit)eAn’OA 
óit) tiA jcnnAt) An aii ^Coin 
stóij tltAt) 1 n-A -pocAin, 

T)’éis An óit An n-éinje A-mAC 

’OÁ bpACAlt) Atl 'plAtl tltCAé 
cnAtin 50 n’onitte 'peACtA -pAoii 
eAtCA A5 tnige ’OÁ teAtcAob. 
tionAiT) *oÁ n-AtinsAcc ntte 
miiÁ Cni5it) ctAtin 1tnt)nnit)e; 

5Á cnn ’oo bnt) ’oeAcnA t)Áib 
cnn nis An eAtUA ’o’tAjÁit ? 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


’oioStnim ’OÁtiA 


263 


T)o ‘ÓÓ15 A tÁni-dc ^11 txioic 
Aii AtAin Cont^oic; 
ceit^teAn uax) ii-a neoin Áitte; 
t-M zuAíi teoin is tíitgÁine. 
IVIx^ntc-án te Coin xmi ctex\snxM*ó 
An icgit nA n-ingexMi-sAin 
11A lieoin 'oon ‘oínim ‘óeAgtxMi; 
pínninn ceoit a ^ceiteAtn-á'ó. 

An noinn ná tieátcá ’oon fion 
níon ‘óeánmái'o timp-d dcc Citnedn; 
•oo X)í dn Cimin nedóc pdn noinn; 
t)eimin ndn ctedóc dn óomnoinn. 
^edttcdn tidi’ó ’n-d éinic sin 
nd céi’oeoin eite t)’Gimin 
•00 connpdT) dn cdoió dn óninc 
ó óndoió iid n-onódn n-onnTintiic. 

1 5cionn cnitt zqa^aix) 50 cÁó 
’OÁ édn 50 n-éd^cos^ nedmgnÁc 
— cid ndó Cdóndt) óió) onnd? — 

50 sCdóndt) óin edconnd. 

Uti5 bdinóéite Óon CnUiinn 
^nÁ'ó 'oeántnÁinedó ’oo'piittiin^ 
oon óÁndiT) lon^dncdij édii 
óÁndi^ t)’pionnoócáit) oitédn. 
A^ndis Citrieán dn ptntc cntnm 
d ótinnnd'ó dn Coin ^Cnttnnn 
pdn t)Á édii 5én 'ódinim 'óó 
^dti s^édt ’n-d ttdigi'ó nmpd. 

T)Á tidin nó d cní ceit^cedn tdis 
nd tieoin Áitte is níon dmdis; 
t)o óí dn conpdi'ó mdn ’oo ótnn 
cní ttonódin cdn nd tiéánáió. 
ped'ó btiA'ónd ní 'óedódi'ó 'óe 
dccuinse nd n-édn síce; 
ní nid'o imcedócd nd n-édn 
ds intedncd dóc dn c-tnns^édt. 

5^ti éinédn nidtri noitfie sdin 
'oo 'ótit *oo 'ódtcÁn Cdtódi'ó 
5án óeinn dn t)nián 'oo btdgá'ó 
nidm dóc ’o’-fei'óm nd tiedtá'ódn. 


28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 


T)10Sttllin T)ÁnA 


I1í 5éitt tiA ceAii5A*ó; 

be-ánn An t)niAn *oo bnise^mAn; 
níon CA'ó-Aitt beinn nACAn bnis 
‘o-A t-Ain-Ainn -pei'óm *o’-Aicnis. 
tíon cimcitt 5-Aó-á cíne 
1 n-oinóitt n-A n.Ain'oni^e 
ní Sti^ig is sé seot-As; 
ní mé 1*01 n 'poittseo^As. 
TOo-'pe-A'O-An bnt) éi^eAn *oAm 
cút ne cineA*ó a mÁc-An 
An t)ni-An mnn-A be-An x>Á óeitc 
-An l)e.An a Uni.An .An UtiAisscinc. 
po5ns *o’féin ttlnnóiiij mi-se, 
ní •péA'OAim A innise 
m^n ”00 t)t.A5 A 5ctAóA óinn 
’s A óAtA m.A5 TnnnóAi^. 

An ttlA5 ttiin^ tia textng sot..'‘.s 
*oÁ n-Áinminn tinnA*óxts 

n*oe.Ann.A t)niAn *o’'po5.Ait xtnn 
Tio biA*ó ’n-A -potAi'ó on/tm. 
tlA cÁince bó *oo beá^n T)íó 
*oÁ n-Áinminn .An Ar\ Ain'oníg 
tin ttlonAó ní bnt) néi*ó ninn ; 

1 bpotAó 50 téin téi^im. 

Síot ttltiinex\*óAi5 is tnAiiA^i^ 

*oo ót;inpeA*ó im óeAncA5Ai*ó 
beic A-^ ctnnitn nA *ocneAS cti5 
X)eAs 51*0 *otiiti5 A n*oeAnmti‘o. 
goitt ConnAóc *oo ótin *oom *óntiim 
nó A n-iAnmoineAóc ní 'pé.A'OAim 
bneAc.A cnomA [.An .a] ticig 
nÁ A óneAóA onn^ *o’Áinim. 
tlí 'ptnt éincín .ac.a so 
iiAó bí ctnt) éi^in aca 
“^5 ^AbÁit te A óne.ds m.An óAitc 
*o’'p.A§Áit cneAS nó *oÁ t)CAbAinc. 
tlí bí Ar\X)UAm 1 ntltCAib 
nÁ coirhéin^e 1 ^ConnAócxMb 
n.Aó é cniAC Ar\ CobA^in Jit 
AS CtlAC Ó05xM*Ó *oÁ* óAin*oib. 


i 


T)io$ttiim t)ÁiiA 


265 


38 Cau-a 11 á T)e^U5nÁnixík *óít) 

ní fiiit ‘o’nuuAt) nÁ ‘o’-Aiu'oníJ 
’o’-pine Óninn *oÁ 5cnin teis-seAn 
5^11 cninn ‘oÁ tnit nimei-seAn. 

39 te 'potnit) n-Aiste lom^óA 
is te cnéi^óit) cigeAnnA 

•00 éosAin t)niAn ctAnr\A Cninn 
ó t)-AnnA siAn 50 Sionninn. 

40 Tlí mionnigce-An a ITInm-Ain 
be-Ann-A t)niAn Ó ÓoncnóAin; 
ní ti5 piAn 0AmnA ’OÁ Tios, 
óe-AnnA An t)nix\n ‘oo óniseAS. 

t)o óni. 

41 t)Ás ingine í t)nixMn ‘oo ót-A$ 

mo [ónoi'óe] — cnéA’o n^c btx^JpA'ó ? 

00 5nÁc ní tnjA ‘oo tÁ 
mo ónmA au cnÁc -p^ ‘oce-ds’oÁ. 

42 11101*00 ‘oo óniseAs beAnn^i'ó 
m’onóin a imóc Uoin'óeAtó-AiJ 
5xni ónn nis 1 ‘ocnÁt cngA 
An óÁó ‘oo ónis be-dnnA'óA. 

43 V[A cnÁc-d te mbnisinn beinn 

-d ónoó T)é, An ‘óeAtrmAib 1-pcinn 
nmm An 'óe^nmAt) ^5 ‘ootA 
ní ne^mt^5 nm'ó m’Ano’óx^.i 


T)o bni. 


260 


•oio$Uiiin T)ÁnA 

83 


5opuAit) rriAC UniAiu triAC aii tiAmt) cct:. 

1 T)oinn ’oon céi’oscAt cinn eArhn in CAinn^eAn- 

in’oe-An^iA T)Uinnit)eAnc^it) a liéi^e-An T)’fre.AAm- 
'ponc.Ait; 

-piii ,A iieine é^n^ x>Á nitnexxécAit) 

T)Á minte-AncAin tné-AtriA <á neiríie 50 a 
ne^ntiAocntiit). 

2 T)eAC-áin sn.Árh -An x^np^iA ioT!)t-dnn-Ai§; 
cdncdin T)Á tiioAtdnnnié T)Án ^dó T)oiné- 

lomdiT) ; 

iomT)d 1 nT)idiT) nd coice T)o tedAmdnndié 
T)o cidig rhednédttdig ndc cnoiT)te T)Á coitfi- 
tedn^dié. 

3 Uidn cdinn^edncdig ^émdA cÁt noimednmd 
T)oit)ed5td ne d tÁn ‘o’dinmbedncdié oitiomAd; 
T)Á medST)dn ■pÁ'ód ndtd ^dc noAdttind 

is comdnAd Cdód d troÁtd T)oigedmtd. 

4 T)Át níje 50 noiótin ’n-d tnnrhise 
cimAiée T)íne 1 110015 tió d ooinóneime; 
món Odn t)edn1) oojninn^ d ■pnnndi’óe, 

510 Tliit)ndit)e Ó T)orhnditt 00 tiednó d 
ooinrhige; 

ní tedsod tidiA é OÁ tidrhgoine 
Cdnn^oine d ó-pudin sé OÁ sointtnje. 
o A gdinm 1dntd -pdn lotttiing n-Cdmnd-sd 
^nidngd Óednndsd lomd ó-pioótdin ■pot'pndSd 
00 ló 00 gndisió nd 5dnmd-sd 
dn c-ndi-sin HldgndSd 015 noomtdsd. 

6 Snit tÁineds 511S d-noise d-ndttdrhdin 
toise ttidttsuódij d iiÁineds ’n-d niomdinió 
lomAd o’'pdint)ní5 d liotc n-inoedndiA 

00 noóc dn óinnedttidin o’dinoníg 'pionnOiti^. 

7 T)o tnoi^ió 00 torhdis d tidoóAocnd 
soijin rhdon’ódócd •pondis nd niAntdócd; 
níon t)’'pdnÁit ’s d ópndin OÁ ■pínAedcnd 

00 soudiA níjóedncd [o’JdgÁit a niAnmdncd. 


'OÁ1U\ 


267 


8 T)o b’iAT) 'i-'Á'ó^ A HÁtA ’ti-^ nío*ó.<Mriti-A 
t)ÁtA sníotriott-A CAÚA óuti-po5tx3i, 

•oniro ne noittit), cúitce cnót)o*ót)*óA, 

*oíiince snóttAttitA 1 ópoitnit) 'pi,A*ó^nitx\, 
u-An -A súite 5An obA ó éiniom*óA 
cnoT)-A 5éiniom*ó-d 'púin-ne i t)pi-AnA*ót)-A. 

9 meinic 1 *ocnti-Aitt e-ánn-dij Ái te-Atii'ótúi t 
An sT)ii-Ai*ó ^Ac ótÁite-An^ónúic 50 Ue-Atnn-Aig 

’ocnéit'pionnm-Aoit, 

11 ó stios se-A’o-A An cogt-Aig ón Cnu-Ac-AnnÁi t 
An te-áb-A tn-AC-AnótÁi t 1 ó'poté-Ait) nó 1 ópéit- 
lomjAoit. 

10 A óe-Anc 1-Anti-A ne noccAin ^i--a niojninne 
As 1-Ant-A míon’Otiióe ’n--A sompt-áit) snóitt-pije, 
-A mé-An-A ó $Áit) -An ti--A n^ni-AnsnoiJe 

cÁin ’o’'pi-A*ó-Ai*óe Ó 0AtitiA 11 -d úóinnije; 

-d ópti-din ’oo t-dCA tim Úut-di^ nlugoine 
’oo s*oitin-dióe -dn nxtt-d is c-dó-din -dn cnóitise. 

11 -Aineds n-dit -dti c-d5-ái*ó t-átrh-di’óe 

-á^ pt-áit t)-áttT)-áite -ás -át)-ái5 n-tint-ái’óe; 

t)At5 pis n-á c-ánó-á ’oo t-áinn^ine 

-áti ’o-áinmi^e tAnt-á nis ’n--á tlti’ón-ái’óe. 

12 U-ái nne-áso-ái n -át-ái’ó ’o’imsníom pon-áine 
pinnjníot) Uonáige g-áii p-ác-áin ti--áini5e; 

*oiot ’n-,á 'ponó-áis i-án ti-ti.áin ’OÁ tinfáine 
-ptiám 00 stióáije ’óomn-áis -á ’óáij'pitie. 

13 |?-á lná’o ái*óme á á’óóá’ó n-áotámáit 
máintine *oo cáot'fogáit) ’oÁ n-á'ótiá’ó ne ntiáió* 

Seátáig; 

'ptáit 'Lijeáti á5 xNineás pá 'pítieámáin 
tÁineás ’oo mlmeáóáin á n-ióeáó *o’'pt|áin- 
sneáóáit) ; 

á ópníot te ní5 Ó ^Contntt ‘oo cnóitijit) 
póinióiti án ’ooótnn^ ’oon cín tnáióeámáin . 
H t)iseác síne 1 ti-áimsin eánncátiiáit 

’ti-á ní^e á5 áti Jeátctáóáig táióósij ton- 
cánáig 

’n-á ctnnn oin ^án 'potcá gán áinceánáit) 

^áti moin ti-áint)teánáig 'oo toccá ác’o ne 
concánáit), 


268 


T)io$Uiim X)Ár\A 


15 gxMi cuin a6x) cnot) ontA utn 'pe-dHAntiAit), 
■peAn^nnAiJ ^5 An 5^0 'ónomótA t)x\5A5ai*ó, 
pÁt An T)íonA *oo 5Áit) soite^nnxMg 

p-A óloi'úe-An^Ait) síoóA ^n ótÁin Con^tt-AiJ. 

16 Unéi^is A *onine *oÁ T)einc níoJnAnóe 
míon*ontiine nni'óe 1 mbeinc r\A bÁnJoite; 
mo^^it n^ 5cnó -An innex\t n-óinbtei*óe; 
inne-Atn póinjine 5AÓ cnó T)á ctÁnsnoiJe; 
^né-As meAóT)A ar 'potc 5^0 ti-Anóome; 
óextncA An n-UntAi-ne tnóc tÁmóxnge. 

17 A snig T)o bnAon^ib te -peAóAib -pAnnÁitte 
’n-A 5cnAob-Aió AmÁitte 1 sneAb^ib se-An- 

^iiAine; 

céin cÁt te stAcóoitt stimfeoije 

T-Acmoin^ 5AÓ mitT)eoine m^n b-Aó ^nÁn 

5ex3ktntixMóe. 

18 Coitt e-AóA ós 5^0 b-pionnrhtng bpóiT)- 

f éAnóx^ ; 

’n--A bpioób^ió nóiT)T)éAntnA m-án bAó sne-ACA 
SÍOT)ÓnÓA 

T)o óAmntiib -a ótntje 101 n JÁib ^éi^iAnnA 
■p-A óéiT)Unt-á ótÁin Uiijne tío^ómnA. 

19 t)neice-Am as ^ibóe te n-tnnníogAib, 
■peióe-Am An tnttí 0511111 óUicme i?ionnT)ÁtAi5, 
pex^n ne^msocn^ An nAic T)o ninn-pé-A^^in, 
■ptxMó inT)é^n-Aim •pe-án-áóc-A aví lottÁn^iJ. 

20 Cníoóbtm coinne ct-Ann bpionntogA, 

bx\nn lomn-AiriA ón moitte síocUó seAnm-ánA, 
T)ne-Aó Je-At x>An bUoinóeot n^ btinb-áó-A, 
5-Aoióneoó ctmnám-A ■pe-án -ah e-An^n-Am-A. 

21 Ón-Aó n-A 5ct-Aóoóc tim "Óein^ nTiAttTiAm-Aig 
T)-An óeinT) -An--Att-dm,Ain -p-Atoóc 1 bpinn- 

■fe-Aó-Aib, 

óne-Aó soinb -as éme-Aó 1 n-iomom-Ain, 
be-Aó nionn-Am-Ait p-A T)oinb T)on óéiT)áe-At 
cinne-Am-Ain. 


T)oinb. 


X)io5tiiim T).ÁnA 

84 


269 


seAÁn 0 clurhÁin ccc. 

1 tDoRn 1‘oiR ■óÁn is ’oásaCc; 

5.AiKi*o t)íos An buAíifÁsotc 
•piil.An5 11 A nT)Árh — T)ia *oo nAt; 

C1.A Teis Avt n'oÁn nxió *oíoms.AC. 

2 trio *óÁn .A511S mo *óonn ‘oex\s 
’oi.As impi*óeAc An m’x\imteAs; 
is ottAtri mo 'óonn ’oex\s-s.A 
.^5 sonnA'ó onm m’.Aimte.ASA. 

3 An *oíomAs po-*oex\nA ’óAm 

’oo t)iix\tA’ó-s.A, A t)x\*ót) CnuAó.An ; 
A-’oein A tÁn as a tos 
“ *oo-t)ein x\n ’o.Án ^n T)íomAS.” 

4 íTlón An X)ÁSAtz ’oo *ótiine 
*oonn conc, x\ ctnn ín.<\onmui5e; 
x\ ptAiú cnó, ’s 5An a óAn CAnc 
’oo bn'ó mó ’ó.Atti a ’óásaóc. 

5 “ tlíon ótit)tii*ó niom, a nos^ m^tt ” 
.A-*oé^n ntnt), a ní Cti<\tx\nn, 

‘‘ btiAt.A’ó neic ’oo’o JuAtAinn git 
51 on 50 mbtiAtx\inn cteic j^CxMSit.” 

6 Utl5.<\S, A AO’Ó AVi ptHtC C.AIS, 

*oonn *otiic .A^tis níon ’óíoJt.Ais; 

’OÁ mbeAnc.á onm, a óte.dc Ciiitc, 

’oo ceAó ní ’oonn *oío5uitc. 

7 T)Ám.d’ó 1 t.eic triogA A-mui$ 
*oo-bé.Anuinn é nó 1 ntltCAib 
x\nm *oo ’oeAn^pxM’óe saii ’oonn, 

A b.A’ób se^bc.Ai’óe sútgonm. 

8 ITIun noonn T)o cógbAS 1*0 C.A15 
nÁ bionnAnb trié, meic 0o5.din; 
be.An An ’oonn T)íoin m^n ’ótije 
is nÁ bío’ó onm c’oinbine. 

9 teAc A bu.Ain *oíom is An ’oonn 

An tÁm T)e.<\s, .a ’T)eAnc iriAttgonm, 

A tu.Aó *oo ’óÁn ’oíom 'óti$e 
iió .<Mi tÁm, .A $níob jÁini’óe, 


270 


X)10Slllini T)A11A 


10 Hí ní íieic, ní 'hón ce^nt) 
T)0"t)é-An t)uií:, a *óne-dc thínTie-dn^; 
noc-A tÁth ceAi^A r\Á cos 
T)o-5e-At)A Acz T)Án ’n-A tiTieAnnx^s. 

11 CtnnpiT) ^AC An téi^is tinn 
b>ónn -ónnx^ó-Ain itn incinn; 

stn-dcc An th’ti>dóAn T)o b’-pednn i)A\f\ 
T)o bndtdt) 51T) tedin ted^dn. 

12 Hí T)ednnd ottdth tltdT) 
d éothinón dn Concnbdn; 
ní bndtdT) níog Tio-noijne 
’s T)o tíon ndbdn Atdmne. 

13 1lí ótidittedT) Uonnd dti cdoib git 
Tlidtt Uedthnd nÁ Conc Cdtsit 
lltdtt is Conc T)ó ’n-d nT)dtcdit); 
tnó T)o-nidtn onc T)’iotndncdi*ó. 

14 t)nidn nidc Ceinn 01*015 Co'ódit 
‘oÁ mbeinn di^e itn oUdthdin 
cednc *oo cnei*ored*ó, d cinn ITlis, 
50 tei5ped*ó tinn dn téi5is. 

15 "Léi5 d bédtconcnd bdnngtdni 
dntidbdn tec ottdthndib; 
mdic'pi'ó ní, d *óonndóndi5 *óeis, 
ní *o’ottdthnAió dn c’dicneis. 

16 A 1 Concoódin iidn ctedcc 

5dn *oÁn -pedn nCinednn *o’éisT)edcc 
t)ti*ó é Indj dn téi^is tinn 
T)tidn 5dc éi^is 1 nGinmn. 

17 TlÁ bíom ní ds ■pdi'oe, d potc pionn, 
5dn tuige dn don dn éinpiott; 

’s nÁ bíom, d bite Sticd, 

5dn píon T)’ibe d bdonctipd, 

18 ^A tiom *oo tedcjtidtd *óeds 
50 nT)ednnds tnnne th’dithteds; 
nÁ bedii *oíom 510*0 *oo Jtidtdinn 
nÁ mio*ó nÁ píon c’ónbndbditt. 

10 tTTé c’pedn ^nxtód, d Jéd^ Gdccgd, 
pd mé nidth c’pedn émtedbcd, 
mé pedn T)o Jtidtdnn 51 te, 
d ntidbdnn ^edt gÁinióe, 


’oiogUmn 


20 Uú T)o-t)eiK 11 í X)Á tie^c 

cii cueAs ti^itne 'oon oine4.tó; 
ní 'ptnt, [a] tonn in>dti ^oL, xtnn 
Acz Ao'ó is T)onn is T)oinndtt. 

21 T)tiine it) cednn ní ctnnce T)dtri, 
d í Concntdin Cntidcdn ; 

ní 'ptiit c’xtontn-dc sdtnt-d sonn 
sd lódntd, d cndotstdc Cudtonn. 

22 T)o tm^is dii tticc no ceit^ 
nioc nm cnó Cdcdit Cnoióóein^; 
cnó Cdcdit t)o óístig ótiió 
c’dcdin mnn t)cín-sin concnin. 

23 1 mbnoinn t)o fdSdió c’dcdin 
cn, d Aot) í Cninn Cédt)Cdtdig, 

5dc don t)d ndó, d ní Cnitc, 
ti’AoT) t)o óí 1 nt)dn d óíognitc. 

24 ní mdin^ dcdin pdSbds mdc 

1 mbnoinn, d bdnn nd btionnstdc; 
s^édt tedm t)d óeimnedJdT) ónib 
iidc -pednn seintedbdn sednónió. 

25 tlí *oo 5db t)dnbd mbtdódig 
t)dn b’dinm pidcd pionnotdió 
t)ó -pd bdingedtd nd bd 
din^edód bó nd t)dnbd. 

26 Aicedc-tndcd -pndin d bpiott 
no mdnbsdt) pidcd -poitcpionn 
^nn bionndnbdó dnn nite 
ctdnn •pionndn'ojtdn iLÍtoine. 

27 poinbne mdc pine ’mnn bpedtt, 

Sdnb mdc Ceic, Cocdió Aincednn, 
d^ns Citim ndn dn óe 

nó ^nn gdb Cininn nite. 

28 5^n 10C sd t)dnbd, ^dn btioóc 
ó éitim cnes dn dmiocc, 

5dn condó cdn éis dn •pitt, 

5dn t)éis ndn frotdm t)’Citim. 

29 g^n tfidc di^e ’n-d dgdió 

idn mbds 'pidcdió 'fionn'pdtdió 

t)o bí dcc dn mdc t)o bdoi i mbnomn 

dn cstdc 5dn cndoi ^dn ónobom^. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


T)105tll1tn T)AnA 

éiumn— -[.'Á é -a te^ds — 
bexMi níoj Ue^nmx\ te T:oinnéeAS 
50 niAcc 1 nAtbAin Gicne 
5-An ^n^Ain -p^ ^ bimeiTice. 

11x15 inJe-An ^in'onío^ Atb^n 
m-AC nis n^n éóin comAn*OA*ó; 
nii5 ^n cst-AC 5oinm*óeAncAé JtAii 
^n mxxc coinbeAncAé UxiAtAt. 

1^1 ée bti-A*ó-An *oó xx-*oe^n-Ain 
1 n Atb^in *oÁ oiteAniAin ; 
cti5 ntixxcAn neAncm-An ^-noin 
UtMCxtt UeAécm^n 50 UeAmnoiJ. 
"101 s ’oo ctiine-A*ó An céAX> CAt 
teis ’oo m-Anb-At) m^c ConnnAé; 
éitim ’oo ctiic te 'CuAtAt 
X)An toic Gininn ’o’éAnntiACAn. 

T)An rh^nb níg ITltimAn A-mtng, 

’OAn m^nb ní^ AtnMn GoéAi*ó, 

’o-án m^nb CuAtÁl ó T)CAoi-se 
S^nb Cntmé^n 1*0 éotriAois-se. 

T)o *óíúéeAnn sé ak son -ah ■pitt 
ní5 5-Aé -áonéói5i*ó *o’Gininn; 
íoc As fcAnn ftiAin sa meAbAit 
bti,Ain 5cextnn *oÁ 5Cói5eA*óAib. 
T)o ce,AS5 UtiAc,At ^n cAoib ^it 
méi*óe éinn -^aca 0x1151*0 
*o,An te,án tni*óe *oon mtnj-sin 
ó bite 5e,At Jonmtlisni^. 

Tlíon b,Ais*oe,A*ó niAm noitne sin 
tTli*óe T)o tritii5 xtnT) ttisnig; 

‘oo te,An tTli*óe *oo ThtnJ S^inb 
ó útiin tine 5én te,áSxtinm. 

Cosrhxtit cú ,^5 ce^éc *oAn ^cobAin 
is m,ác pixtéAi*ó pionnotAi*ó; 

T)o bí bAois, A bAnn potcéAS, 
ic A01S Ann is AnnAécAS. 

Aicbin mAn AicbneAs UtiACAt 
c’AéAin, A Ao*ó pionnCnnAéAti ; 

A bite SeAgsA is mAn SAin 
•OAn teAm-SA T)ti5e a ’óíojAit. 


t)ioéUnni t)ArM 

40 T)o loic Cinmn 'n-A 
sex^n<ác-Ain Ctnnn Cé^’oó-dc^iJ 
cosnidit, d ní Stédccd, sdin 
s mdn ‘Do-ní édócd ic dódin. 

41 Cosnidit ciimd, costfidit tdg 
‘óiiic is ’Do ÚndCdt Uedóctfidn; 

Sedt ’Do^ údoó, d Ao’d tlisnij, 

s ‘Do b’ed’ó cdoó dn rndcdit-sm . 

42 pinidnn cúit ótn’óe ódótuig 
onc, d méinSit mdtdó'ótnt); 
cntntnedóc nd mbdnn dn ódinn-sm 
cdm bumóednc dn óundinn-sm. 

43 A ní Uedtnndó, d-cÁ pó*o 

cnoig ^eAs 'OÁ scumcdn cdotbnós, 
s d-cÁ 5tdncnoi5 05 01 te 
pó’o, d tfidncdi^ tildontnoi^e. 

44 t)ednc udine ós c’djdi'ó mdn -puit 
triditse 'oonnd ós nd 'oedncdió, 
bdnn mdocódtn ós ’oo tiidtdij, 

d sdonóndtin ótdnn sConódódin. 

40 A xXo'ó Í Conóuódin Ctidó, 

T>eAn^^A im óednn nCinednn c’óins^idt 
'oedn^pd 1 n-Ág, d dónd ^onm, ’ 

5dtt5d 'Odn tÁn ’oo tedcoonn. 

46 Uuitted’ó 000 óéió óuinn ótd’ódit 
udim, d Ao'ó Í Conódbdin, 

tedc ndnn ^dó oudine sdn oonn, 
tttudi'óe d^us mo'ódnn. 

47 minic mdici’ó mo ’óonn odm, 
d tdi'05 Í CedttdiJ Cond'ó; 

50 ‘ocdbdin c’pite 'óeic oonn 
*oo gteic ní mine dn mo’óonn. 

T). 


a 


■oio$UmTi 'oÁnA 

85 

jópnAit) -í:ioiin ó ■oáIai$ ccc. 

T)o zó^X)A^ meinse tTluncAit); 
is cnÁt ^igte Aii AttmnncAit) ; 

T)íonmA 1 nt)eA$Ait) ha meinse 
X)'feAMA)X) T)ío5iA T)ít)ein5e. 

T)o có5t)At) teo An tems fó'otÁin; 
tmt) séAn cneAC X)á céAtíCósóÁit 

ós t-Aoc óHAointeinse An ónAgA 

sAoinmein^e niAot tl'lnnóA'óA. 
t)tit) séAn ^neAmA tdo jAóÁit 
-00 rhiincAt) t1 tlU'OA'óÁin 
mein^e ttÁit as neAmttÁit neAnc 
ón nÁit eAcótÁit imteAcc. 

StiAin^ Aii níogcoinneAtt noime 
T^’ionnsoigit) nA tnongoite, 
snótt ne c.Aoit’piot)t)Ait) ^cninnn 

cnAnn món T)’Aointiot)nAit) Átmnn. 

1s Átiiinn An eAnn memse 
T)0-éiii 1 5ceAnn iia míntein^e; 
éAnAffiAit A tieiceAtt sin 
óneiceAnn séAiiArhAit snAitnit). 

CiA Aii mon$An món-sA sati rhAj? 

C1A AII SU1A$-SA A5 mítit) mtirnAn. 
nó An T)oine conn stACAC steAg*. 
nó Ait ónACAó t)onn An T)eineAt)? 
tDnACAc rfieic éAccAig 605^111 
minm óíos ’n-A óAinoeonAit) ; 
lAóAiT) AnmcAt)Ai5 impe 
nA HAnmónnAit) innitce. 

An T)Ciomsii5At) a tionóit 
im seAóAC sít éineAttióin 
eAnn tAnA míonsnóitt sAn niAj 
t)tit) mAnA oíoSóóit) T)AnAn. 

TeAnAiT) cÁó é 1 n-ionAT) te, 
teAnpAit) mnnóAt) An mein^e 
nnAióite Citse ’mÁ póin, 

^tiAittióe mein^e mAotsnoitt. 


*oioSlinm *oÁnA 


x\ii 5Céin m^ine^s ^n niein^e 
ós t>(\oó ’potcc.As 'pinntein^e 
mé>áK>ái*ó ^^is^e^T) n,A n JJ^Aonjexit; 

11 í ct-AisTie-AH >A 5Comm,doi'óe>Am . 
rii5 t)ni>in 1 jot CUt>Mi>i C>irO 
ceisT) m,An sin >05 sníom on,Am 
>An pe^án comxMim,A cinn T)oin 
no'óxMnn^ ^itt x>Á SníomnxM'ó. 

T)Át jCxMs pM lilnncx^t) mx\c t3nuMn 
nÁn^xx'Ox^n ^ns x\n noiJtixMT); 

01 ne An tÁim T)nixMn ó tio óí 
s>An ^tixM'ó níon ó’Áit xmi c-xMnT)ní. 
Ci^ tÁim te txiocnxM'ó Sioniixx 
ní éinex\nn is x^oinjiottx^ 
x^n mx^oitinn stéxMinxM'óe Stoin 
x^oióinn péxiinnxMne pÁsxMj. 
Cóinijte-An pex\tt is pnóx^tt 
x^nn SxMn T)on pix\t x^ónx^'ó'oonn ; 
cex\5x^n mionn sx\tcnx\c sx\oine 
50 mx\ncx\ó ópionn ó]:ontrix\oite. 

An tx\ n>An téi^ex^'ó sxmi ^CAt 
te T)Áit sCxMs nx\ ^cots ópx\ot)nx\c 
>An ní 'oo nx\'óÁit x\ x\nm 
TDo óí A^ 5x\óÁit x\ 5nÁcsx\tm.' 

An nT)tit 1 ^cexMin x\ céite 
T)on T)Á poininn x^i^méite 
téi^iT) 5>áoi'óit 5Áin nocnom 
A^ mx\oi'óim Áin 'FionnToctxMin . 

Cnéxv'o >An JÁin-se 'n-x\n n^oine, 

5^^t,tx\ x\n l3nix\n tDónonfie; 

S^oi'óexxt ” x\n xMi 5iott^\ 

A^ m^Aoi'óexMíi x\ móinjniottxx. ” 

1nnis, A pin xmi peicme, 
ó c>Aoi 1 n-Áic x\ n-inpeicme 
mx\n ctiincex\n xmi cxmí: cnó'ó^A ” 

^n S5>AC cntiic5;e>At CnxMinmónxt. 

“Hí tuintisx\, x\ T)nixMn X)AnX)A, 
te T)ttis nx\ 5cx\c 5Cx\cx\n‘óx\ 

^icne x\n pextn sex\c x\n-xMte 
pe^At) ^nxMpne im ^xtsnxM'óe.” 


20 


( ( 


T)io$Uiii'n x).dnA 

ViomiAm tJAlO” Alt AIR-ORÍ Atl CSiólS 
“ CRéAT) RiAti A rhetRse mAocsRota 
VeR cosAtn muRCA-ó móR ■oceAtin 
AS ctó-ó WRÓRA-Ó tiA itétReAttn. 

‘^T)o-óin 1 tÁH toccA éiTnt) 

>00 rhAC-SA, A rfieic Ciiinéi‘015, 

*oo-cin A corhATit)A caóa 
ós not)ArhnA An níos'ftAtA. 

“X)o CAnniseAt) 1:10$ An CSU1A15 
VA niAC nío$ émeAnn AnmnnAit), 
sAn cReASCAC 56 tetise a 
is seAsrhAC meiRi,e muRCAfo. 

A t)nine t)éACAS An cac, 
nÁ cRefo An scétn ttus seAsntAC 
meiRse nA v^aCa ó tioinn t)ReA5 
50 RACA -OO $tóiR BAOfoeAt. 

“ ^'éAC A-nís nAon An cAtA, 
innis T)ninn a t)eAcnACA 

An cnAot) eitse . ,, 

‘‘ -péAg An ctAoin memse ITInncAiT). 

“ 1s é lomtns ah cAtA 

An óStÁc An AnTiftAtA 

- ^n sníom a Ainm T)'i:em5 nUncAiT) 

mAfóm sAn tetRg ar 
“ AR 'ocntctm .sAORctAnn s t 
cimceAtt muRCAfó SAtt rhóRtRofo 
refóm uA teiRse a aouar air 

4o ctAOUA'ó meiRSe muRCAiT). 

j “ ’Oo CtAon oiReACAS CiReAnn 

.ne stn ” AR t»RiAn óAisthéiRseAns 
“•o’éts ctAoncA meiRSe muRóAfó 
AnnrA teiRse Ag AttmuRCAió. 
s “ SAOC teAm ” ar tDRtAtt au óairr 5^01« 
“ mAR t>iAS éiRe -o’éts muRCAfo, 
bÁs muRCAAA ceAnn 1 sceAnn 
teAm is urCraAa eiReAun. 

>9 cÁtnts -00 tuicim muRCAfo^ 

bÁs Ait SAisstA SníothARCAii,; 
rtAittéiniA 5’’’ 

00 AicéiRi$ snAOt An $AiS5fo. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


277 


171 6o5-<Mti CtiAó cteic imcRAt) 

cosrhxMt is -AT1 céA‘o1Í1imcAt) ; 

511 Át CRomcóm T)oiRt) ’ii-a ‘óeAgAit) 
corhóóiR moiRii T)Á meiR5e-dT)Aió . 
tri-AC 605^111 is eiT)Re tlRiAni, 

X)A siAic fírieArhnA a liénicRi ai*ó, 

5éitt ’^Ált 1 5^isoió 11^ ópec\R, 

T)Á ÓARR ^AISgrÓ T1A TI^AOIÓeAt. 
tntmcx\0 lÍMC t)R1A111 -A11 ÓAIRR C^IS, 
tnimóAT) niAC CojxMn -ARmgtAis, 

T)Á óiiRxMó corht-Ann gcAtniA 
coiijtATin ctió-Aió corn-Aiim-á. 

5-<\n T)’ tiRR^im oióRe t)RiAin 
Ó -m^C 605^111 'ptmiR TtlÓIRjtmiT) 

-AóT) 'bRiATi Re óéite x>Á ótm 
[noóAR] gmtt éiRe ‘o’CoJ^n. 

An -pt-AiceAS ptiAiR -d dCdiR 
mdR cÁ pd ctnR CondódiT) 

T)o bdó é d óéite ctedc T)or 
dóT) 50 mbedc éme Cogdn. 
tme ttimc nd tdnn T)Cdnd 
cimóedtt nieic t)Ridin bóRdrfid 
sdrhdit sít Anmódód dn 415 
im 5RÍÓ n-dRmcdnd n-tomódm. 
'LíonnidR T)o tnóc d cige 
dn dódi5 ds tidignige 
corh'óÁt mdR T)o bedc ’ii-d óRtig 
d cedó tomtÁii T)o tdoóRdió. 

Ldn ón oRSdin 50 dR-oite 
dn cedó o’ndicnit) lORjoite; 
tdn nd comn T)onn5dST)d *óóit) 

T)o óomm somtdST)d so-óit. 
tÁn T)o tnmedódit) ^oRtnd 
is T)o óemnbedRCdit) cdCdRód 
— 'ds cRéióe cRedSd goite — • 
stedsd Réióe dn RÍojcoige. 
tÁn T)o jidttdit) 11 d ^eimit 
1 T)ci5 ptdCA 'pmnpeimm, 
is diótednnd 11 a n-dRm ngtdn 
dmmRedniid bdót) x>o bidcdó. 


27 S ’oiojlinill ‘OvMUV 

40 1,411 00 liinÁil!) piAlA pionii>A 

pninneog^ •pAinsiongA 
^5 cim cormt^m óm eAn^ólÁic 
s^n lon^coi^ irióm tnnme-AnJnÁic. 

41 An sle-As-Aió biÁice An 
siiit)-pit)e-An síot n-Anmcx3^t)A; 
bít) ’n-A níogsinóe nexMnpA 
síoóinóe -A sít) sx^omllexMincx^. 

42 Líne oo teic x^ Aigce 
t)o cxtc-Aomib cinriOxMjce 

— nAC-áom -d 5cnit)e ne ^cemt) — 
piie 1 n^-Ac cx\c.Aom cnóióemj;. 

43 ^Ac pextn -05 pneAjnA a 'peAOmxx 
s-An bnuit)in amvo ome-Ajó-A; 
oniiim ne pnxM^it) stx^cs-Aom sonn 
mACAoim p'A tmxMnib bimb-Att. 

44 5<mi peAn oeAnmxMt) nÁ oiomó-á 
oíob is six^t) sUi-Aj no-iomt)-A 
3xMi tn-At) cioimt) ne lieAt) n-óit 
^x^n pe-An 1 n-ioimt) éx^^cóin. 

45 U-án éis -A snit)i5ce so 
t)o-ní -AoibniojAt) onn^ 
ctmn céAt) t)o pocnit oineAó 

1 n^ocnin JéA^ n^-AttsxMte-AC. 

46 -Ainn-séin n--x3.os ceoit 
t)Án ne cnisteAnnAib ceineoit 
pAoit)e cé-At) t)Á céib clx\nn-<Mg 
-A5 l)éin séAt) t)o s-áonct-Ann-dib. 

47 ní cni^im mÁ cÁ e-ásb-Ait) 

-An -án nt)nn-át) nt)-AoineAc-s-Ain 
-ACt) -Aii t)nnAt) 5-An t)omseoin 
t)o t)nn-At) -A t)onoist)eoit. 

4S Pl-Ac meic l1lnnc-<Mt) món-At) ce.Att 
t)iomt)-A -An "Ói-A nocA t)ti5e-<Min ; 
tón t)o st)n-<Mt) CAtiinA -a -p-x^JÁit 
-An smtmin me-<tnm-<\ 1 í1l-<tt)At)Áin , 

49 A5-Anc-<t -<Mcme tníte-<^t) 

te céite '^Á ^coimsíne-At) ; 
ci-<\t) 'Do bnnit)in rhóm tTlnncAit) 
StóiJ pnmit) t)Á 11 --<\5-<3<nc^Am , 


tDiogtuini -oÁriA 

Tlí CUAtA iÁni^C togA 
teiréit) tÁniAig íTlimcAT>A; 

ÍTltincAt) is AR tnAic te a t^noing 
mÁ T)o CA1C iincAn n-iomiuntt. 

T)Á C111S ipAn t)otCA pA t)íon: 
is ctiAn oncnAt) a eissíot), 
is T)íon An tincn-Ait) 
síot) ITItincAit) í TtlAT)At)Áin . 

Ó 1T1^t)At)Áin As mín cntic 
mAt) con nis im nÁit UedmnAc 
cníT) stó$ UeAmnAc bAt) catia 
ó úe^JtAc món tTltincAtiA. 

t)o CÓ^ÓAÓ. 


86 


T)o ctiic meinge caúa Ctnnn 
A-nís — ní nÁt) ^An 'poctnnn — 

5é ptiAin soin a nÁt) noime 
SAii Á5 An itloij TTIticnoitne. 

Cóin A-nís A pniocAt sin 
A nt)tit)Ainc onAoi Ainc Cintin 
cotnnÁt) cntiAg a liAicte Ainc 
An ÓAince Ati T)nuAt) A-T)ut)Ainc. 
A-t)ut)Ainc mAn A-t)ein sinn 
‘‘mein^e ó ^Cuinn t)o-citi An t)ctiicim 
An t)Á s^éAt t)o s^Aitc cnoit)e 
téAii Ainc is An n-oncnAi-ne. 

Anc 5;émAt) At)ó.An coinse 
pA níon ní né m’-pocoinn-se; 
ní cuin sinn 1 ^cÁs cutriAit) 

50 óÁs cinn O ^ConcuóAin. 

Uu5 An n-AnótMin ’s An n-otc -péin 
A nt)ut)Ainc — t)iA t)o tnícéitt — 

50 ópoit im cni*óe a cumA 
An pite An Ttlóis TTIticnumA. 


280 T)10gítl1in T)4l1Á 

0 X)Á ttiiiiiArh tÁitii5 An n-otc 
m 011156 mAiicnAi*óe Connocc; 
ó A tiiicim ní t)íT) An bnn ; 
x>Á 00111 cinn is onÍT) tioc'p-At). 

7 lle tinco A tni^ttA 1 oUeAmnAig 
móioe nm mAnb-dt) tomOeAtbAig 
pAn 5CxxnAiT)-ne mo cntriA 
AnAibJe nA lie.dsbti*ó-A. 

8 T3o b’xMt)bse.Aó .AObAn An neino 

50 b-ptiAin Avt z-eAssAn oinnOeinc 
ct.Ann 'Ltnnc ’s xí. vreAóUA X)Á tAi^ 
Aíi oocAóoA A ótnnp s^n óottinAiT). 

9 1 5Cx\t.At) teAnbxx 00 biAt) 

1 5Coinne ne c.At 5Aiti.An; 

T)Á m.AnAt) An n-.A tfiÁnAó 
T)o biit) CAtAX) congÁnAó. 

10 TOo ooinmis^eAt) — ontiAg An cion — 
te síot Tléitt An n-A-nointeAn 

A óoinne pA ÓAot ntlis^e; 

T)o-noinne OAom otibtiisT)e. 

11 ÍTIac AotiA, iiAn éAn X)Árr\A 
stnt pníot pios a teAST)ÁtA, 

1 nT)iAit) A tónoime 015 

Ó t)niAin 'bónoime 1 mbnÁigiT). 

12 111 Ac meic Óoint)eAtbAi5 — ontiAj tinn 
*oo bí — níon beA^ aii innoinn — 

51 on 50 nAibe 1 n'oÁn T)A-SAn 
An tnÁJ mbAite a bÁnT)A-SAn. 

13 X)Á 5Aot péin — ní piAt)Aó ^An — • 
nAó ontiA5 An oneAbAt) meAnmAn ? 

X)Á tÁn T)o tin^eAt) An UnAoi 

T)Á mitteAt) T)’á5 1 n-AontAoi. 

14 Is teo oonóAin — ontiAg An béAT) — 

An T)neAm T)^n óóin a óoitnéAT); 
ní cóin 5An ótnmne An ÓAT)Aig 
T^uitge t)óib A nT)eAnnAT)Ain. 

15 A 'pine Ann ^An -puineAó 
mAn but) cineAt) comtiit)eAó 
oéiT) An bpAicsin nA pAitte 
50 5éi5 n-AisT)ni5 nCoóAitte. 


i6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


'OlOgltJini T)^1U 


á8l 


T)c nÁi*óseA*o Án ^ctin ótii^e 
cne óeió be^sÁn socntn’oe 
’n-xt Aon-dn 50 ndib A-nís 
bdojdl din noódn •ptng^oís. 
iréi*o nedó ’oÁ nÁitri*oit) btindi’ó 
dcd 1 ^coinne í Óonónbdin; 

^ondis dn ctnn ó Ótndin Cdoin 
— ní 5tiin *oo-ótidi*ó ^dn óoindoin. 

5oine bÁs *oÁ bio*óbdi*ó 
5én tndice toc Uoin*óedtbdi5; 

*oo bí sé ’n-d óosdin ónó 
’s ní bé dn ní dn cosdig teds*oó. 
Jtnn ó 5dó doin'pedn *oo ftidin 
’OÁ ’oui^ed’ó — cnom dn dnbtidin ; 

*oo nd*o dn ní 501 n 501 n 
dn pd*o ’oo bí ’n-d bedtoi*ó. 
x\n ’octncim *oÁ tdob mdn óditc 
5ion 5tin b’é d óíot *oo óíogditc 
*oo bí d bioóbd bonn dn bonn 
is ní Ctioónd sdn óomtonn. 
tlíon ptitdin^ tdoó toód dn S^Áit 
ditnis mdnbtd meic T)dmÁin; 
ní ‘ptidin dn *onedm é 1 n-dsjdió 
cednn d né ^é nÁn5dS*0din.' 

[A] toic is tón *oo pnódin 
cín ÓÁ1S dn [n-0] sConótibdin; 

*oÁ ótdnnttidicne is é *oo f?tidin 
né d dótdicte 50 n-dnbtidin. 

|?edn *oo rhdnbtd, d meic Aoód, 
cdn éis mdoióce dn ifiíotdomA 
níon 'péA’o as *oo óeAnnoinn *oeis 
An seAntoinn n’oéA’o pAn óninis. 
tTlAC SnbAtCAig is mAn sin 
A bAs pA óeAnn a ótoióim 
5An *oot pA A óéis *oo ótnne 
*o’éis nA Con ’n-A ónóttnge. 
tlíon beAnAó a bAis nA Con 
te mAncnAió tTleióbe CntiAóAn 
seAtb A óonnótA ne cní tnÁt; 

•00 bí ontA ’n-A tins^Át. 


282 


’oiot;Uiini 'OAn.A 


26 gtin cnniA*ó^ — is cins cnnAige — 
ce^t^ An Coin n^ CnAot)nn-di*óe 
indn bu'ó beo conp dn cuRd'ó 
5dn uocc teo ‘oÁ iÁttingd'ó. 

27 “ é^ti ” xJ.R cÁc — ^ní ctedSRd'ó bed^ 

■ — is í cedt^ dn dR óinnsedt)* — 

“ níon $dó nidni ós cionn nd Con 
Tidc bidP 1 1151 ott OÁ JÁbOT).” 

28 Ctdnn Cditicín — cteds neitne — 
ós cionn céite Cmnne 

T)Á iéd^din dn beo *oo bí 
nd n-édndib teo 'oo tei^cí. 

29 Injednd dn 'onud'ó 1 noeitb édii 
00 'óiit 1*01 n é is di-édn 

Cii Cntdinn, 51*0 bé ‘oo bndic, 

’oo 'piitdin^ é T)on édntdic. 

30 As ‘oo bdicned*ó d édg soin 
dontndc ingine Cdcboi'ó 

mdn Tidn Joitt cteds dn cteicín 
sdn cneds dn ctoinn Cditicín. 

31 tTled'ób mdn 'oo mdoi'óed'ó dn bÁs 
'oínim tdoc — pd tón T)’iidcbÁs — 

‘oo ledc niojd 'oo rhedtt sin 

•oÁ ^cond dn cedTin dn ctoiómi. 

32 'Oo b’é lomcús d 11*0 Átd 
cníocd tdoc 5dn tedctÁTiid 
'oo-óudi'ó ‘oon tdoónoi'ó ón tomn 
5dTi biidin ne cdoiThCom gCutoinn. 

33 ).'Á5bdi*o nidn sm' — sdThdit óÁin — 

*oo tomn mbud'ód 10 bdis JédgbÁin 
tuóc *ooincce c’pdtd 1 n-ionjdit 

— mdiid d 'ocoicme, d Úoin'óiotbdij . 

34 ^.'dobdn ”00 tomne 1*0 tÁm'i óeis 
’oóig 50 11*01 ongiid'ó d dicnis 

— meis'oe d n^edtt ‘OÁ sedónd sm — 
‘oÁ Ti*oedócd dn óediiii dn ótoiónh. 

35 T)’iomdnódió dii pin noiihe 
-oo tdnn, d tdoió Uónoime, 

5Á *ocii dóc ‘oo tei^edó 1*0 tÁnr 
5é ‘oo cnei'oedó cii dn ‘ocedS'OÁil 


'oioSliiini ’oÁiiA 


2s;] 


36 .^5 cosn^ni ^n ctnlg neinie 
‘Ó111C 1 n‘oeiKe^‘ó Aitnsine 

5-An ne^nc lomnoniA 1*0 gt^ic 51 1 
sbn^ic n^ inomjonxt ic xMgit). 

37 x\n n'out r>'éA^ ní 'óextc^i'ó *óe 
Au JnÁin ’oo SAéAX} noitrie; 

'oo-cn^fó te' t^oc tocxt au 85111 n 
A pn-Aoc c^cxt sxtn comnoit). 

38 I0C An c^tmxMi An x\n ctiic 
‘00-ctixM‘ó tMin-ne 'n-xt éxtntnc 
ó t)o SÚ15 ttnt r.xt tUtCct 

^n tnn •ptnt tnxtn f)AX)nACA. 

36 T)on ctimxMT) is cnextst)xt sm 
beic mxtn bms t)xtinim; 

A-cÁ coit CÁ15 te xt cxtoinim 
te xt bpoit óÁib [t)o] óomxtoinib. 

An mo coinse ní céit) i-'xMtt, 
mxtn sin ptixtnxts a tocxMim ; 
mextbxMó xtn mo gtic ón got 
uc ní te mextóAib múccon! 

41 irieisóe bím cne bite Ó ^Ctnnn 
An m’osnxMó x\n tixMn gxtbtnm 
51Ó mé xts coinsije t)Á cocc; 

^n t)coinsei-ne is é tn 'xtnnso'cc. 

42 X)eA^ t)o síot Ctnnn t)Á cnmAió 
oióne étoinne ConcubxMn 

nxtn cntixMtt -píoc xt^tis pxttcxx; 

t)Á óíoc t)o-ctixMó Connxtct)x.\. T)o ctnc. 


87 

T)0 III tl/<XLL (tllxXC C/ó.l'Ó^) Ó X).ALA1 ^ ccc (?) 

1 T)tiine t)ei5misni5 ÓÁi-bíoc; 

món ptixMn t)’titc is t)’pontÁint)íoc 
btió coinnsextc te cnixtc oite 
ipA ^At 5coimsextc ^Conxtine. 


284 


T)10$Ulim T)A11A 

TTlón n-A^óAn ien ónin i 5Céitt 
tnAC SéAtnms nAH tnitt coióéim, 
pón 5tAinstisnig, ^n meAn min, 

An ópeAn T)Ai$misni$ T)Áit)í'ó. 

T3o t)Oinc TOÁióí'ó as rhAit moó 
A T)ócas 1 nT)iA AtAn; 

T)o $tAC 'pímtiisneAC nAC i^Ar\n 
stAU T)o sróstisneAC SA^sAn. 

T)o tni5 1 ‘ouós A Aoise 
uniAt t)AnnAC— beAnu nogAoise — 
«OS5 tneAR as cneAóCóiR ^n CnoC) 
gun neAriiCóin seA’ó sa SAOjAt. 

5 tlíon gtAC sé ó soin i-te 

nó sgíse im sséAt -oÁ -óoitge 
■oÁ móeAt 50 motuig sé sm 
.aCc notuit -Oé -00 t)éinirii. 

6 An tÁ ■oo-Ctnm cúis coinnse 
•pAn ■óéAncA óó óogoittse 

ní peAS ■ooiriieAnmA Ann Ain 
An mAtt soióeAtóA soCnui'ó. 

7 tlí pAicteAn A ónón 50 bnÁt, 
ní téió CAiteArii ’n-A conÁC 

wAncAC snuAióriieAn as ^An cnut 

níon gAó buAi’óneA’ó An DAnnAC. 

8 mernic fuAin-seAU •fei’óm ■oocnAC 
ci^oiT) teAtunom gteo suasaócac, 
51*0 eAT!) níon teit, níon tintt snc 
w bneit gAC óoitt -oon DAnnAC. 

9 tom-óA tnoi-o ’n-An coitteA^ tAis 
ctn te misneAC rh eic SéAinAis 
t:in óot5snAST)A nAC [iiAii] Ait 

T)o [stnASl bonbSAS'OA An t)AnnAi5. 
10 ^iiAin lAn n-éA5 a AtAn T)it 
50 tón imsníorhA is Aisoin 
'ponn CAtAnT)A nA sío^ seAn 
A-q T)íon AtAn*óA a AitneAó. 
n CugsA^o [Aigte] 1 ^.-^omfeAÍz A^n 
t:oitt is SAOi-óit 5uinc pionncAin 
peAn séim nAC soCtAomce bnig 
/m néió ’ooCtÁOi’óte DÁi-Cí-ó. 


’DiogUiini ■DÁtiA 


285 


12 -00 óuinse.it) 5oitt— is é a pon- 

te ne^nc [■o4] neitfit)eoin 'OÁi-Oío-ó 
ST)U4it) éne^SAotCxj 50 ngné gtoin 
1 n-exSs^oncA é ont^ió. 

>3 rió 5un t) eisexin -oó p^s ■óeoit) 

Dut n-A n-<jj<sit) x>Á ^inoeoin 
^ OeiC utúAt Do b’é A nún 
50 né ^n óunAt) oo éUoétút). 
nu5 .din— is ní tié t)o cuitt — 
D’fomne^nc is t)’iomxst) te^tcnuim 
'Ai^ne-dt) sít)e múince me^n 
cúince A tíne jun Cnéis-se^n. 

15 An tó tmn S<sósAt)<sn goitt 
vmtAóz mo óéiLe ctimoiiin 

céit) An *óíon ^n ’oé.A'oéLÁic oiL; 
ní Sníom é^’ocLÁic ’oo foaLsig/ 

16 Hí comRse, ní cnom Lige, 

ní mexAccúcc, ní memcni^e 
ao 5L^c ^n teAn'ú^ pm, 

<<Acc mé.A’o mex^nm^ is misni^, 

17 ^xMTii’o ’oó n-^ ’óexíi5,<M*ó sin 
50 ópti^diR sé ,ATi son misni^ 
tó^íiA s^otcÁnA sLn,Ai5 S-^tL 
5f^ti,ái*ó ■píoc’óÁn.A n^c xtnóplAnn. 

18 /Aoince^nn l3,<^Rnxtc nA mbRe,dú séitn 
beince/dR Leis — L4n ’oo ’óeigcéiLL — 

Ctl41RC 41C5e4RR Le ÓpUxtlR 4 ÓOII 

50 04111 Ce4nn sLti^ig n4 S4cs4n. 

i^ Príoc Leis 4ise45 foL4; 

PU41R T)4i-L)í’ó ’ORe4c ne4tfi’óon4 
S11ÚIS pe4R’ó4 4R n4R bR4ióe4’ó béim 
m4ice4’ó 4 n’oe4Rn4 ’ooi-séin, 

20 rií puiL 4onpó’o C14R n4 coir 
114 CÍOS 1 5C41RC 4n 134^^415 
n4R pRíot Le 5R4S41Ó X)é ’óó 
iieR é4S4i5 é p4n 4m-s4. 

21 T)o bu’ó mó S4 C4é 4 éion 
4R n’ooL T)4i-bí’ó p4 ’óeiRe^’ó 
RuiRe SU41RC n4é S4oibcim ^us 
4R CU41RC 50 SAoiRéin^ Sé4mus, 


•286 


t3v\1U\ 


22 011511 A'ó — T>1A t)0 nAt 

TlOHtll Stl OAC tÍiíOCOtlC t3^tlflAC 

’s tlAC 'ptllt ‘Oíoó ObAR 11AR 
sío^ tió C05c\T) 'OO coirriéAT>. 

23 ItUn A11 ^céA-oiiA A céile T>it 
OitéAH Ó5 AistieA^ suitóni 
^ntiAit) soiT)eATi5CA as sénii bneAC 
'ooniieA'LtuA a tiiéiti ’s a niisiieAc. 

24 TlioR [ctiiR-se t 5céitt] t>o iieAc 
50 inbíot) cÁs CRom nÁ LtiiTiRseAC 
riÁ A1lbt1A111 AR A 51101 s 5toiti 

pÁ CÓIS AltlUlAlt) T)Á btAjAlb. 

25 TiiSeAii tDÁi-bít)— X)1A nÁ T)ioii — 
mAit coti5t)AS Aittie Ati AirdtiíoS; 
Tlí ttHUte AR lieAIÍI TUltCAt) t)1 
beAii teis 11AÓ niútcAR t)tiiiie. ^ 


88 

iTiAOt seAcUunn nA n-tnnsbeAl ó 

ccc. 

1 eAC 5At1 ATlAt)A1t1 Atl teAtl^ 

T>eACRA T>ÍÓeAR5^ 

a5 bneit céime ar a coiiAin 
t)éitie eic 5Ati Anot)Aiti. 

2 eAC 5Ati AnAt)Aiii tnnne 
T)éitie tiÁ niot néAtUiitine; 
’oein^e tiÁ T>nitte 5^^ smÁt 
cnitne tiA tein^e An bt^t^Át). 

3 lotlAtltl A tl-Aint)eAtltl A Sltl 

^rií lionAm-sA tiAn imtij 

neAC 11 Ac 5At)Atin An a 5^^^ 
eAC 5A mbtosAiin a béAtóAC. 

4 peAn^ An btAgÁit a sbonAit) 
mAn bíos eAC 5^11 Ano^óAin 
TAntA nitin ’n-A Tonngoit ce 
sinti A5 comSoit ne céite. 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


A rrieic ll^jri^itce, ^ Rúti Uati, 
cti-SA -A-'oeirum t)Á *oé^ri^m 
5^11 'pe^c-A’ó ó Aori^nt t)í 
<dri eAZAt •p-Aoóu^ó 'pein^e. 

5i*ó meise péiii tií pníoc -Ann 

tocA*ó xton'pocAit A^A\r\; 

níon toc mé mi^n mo ce^n5A*ó; 

A sniAn té t)o téi^e^m-An. 
llíon tó^óAis 'oo si'iit ó sin 
niom, A t)TiiAin í iDniAin tiugnij; 
ní CAnA An cí x>Á t)CAó-An 
p'AtA A511S í An n-AnsA^At). 

T)o cnéijis Aii béAs bnnAi’ó 
niom-SA, A ní Ó ^ConónbAin, 

An 'peAn^ ní tnAice teAc-SA 
nÁ A5 seAng tiAice c’Ai^neA’ó-SA. 
CosniAit ne Coin iia nCAtnnA, 

A ÓniAin, A ótÁc p'íneAmnA, 

’oo conn 'pein^e 1 11501 ne gtiA’ó 
’s ’oo óein’oe oite An AoinniAii. 
tTlAn nAó pAgAó Cti Ati óteAsnAiJ 
óíot A 1:01^50 ’o’imneAsnAib 
níon ó’ioncAoió cÁó nis An ^Coin 

I ’ocnÁc lompAoió ó éAóCAib. 
tAice óo-ótiAió ’oo ótin cneAs 

II Aó -ptiAin A p'óinicin ’o’ÁiceAS 
T)Á T)cti5 mine óaóa An Con 
cnióe 11 A -ptACA An bpitióAó. 

T)on pein^ ’oo-ótiAió ’n-A ónióe 
Cti CtitAinn CÚ1S óeibcine; 

T)o liAónAó A 'ptiit ’s A 'peoit 
50 óptiit ’n-A AóóAn tiins^eoit. 

An tÁ-soin An tASAó ói 
T)o-ninneAó inncteAóc tiinne 
As An óostiiAit A seAn^ soin 
p'eAng TiA Con-SAin aii óteAsnAig. 
Uní ’OAbóA — ’oiA ’oo ctii^se — 

’oo tíonAó Ann ’o ’'píontiiS5e 
’OÁ ótin 1 n^Aó ’OAÓAig óíó 
•00 óAóAin Con An óteicín. 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


t)10bttíim ’0A1V\ 


An óé<At)*o^t>Ac 141556 'pu^in 
1 n*oe,Aó^i*ó — ^t)íoón-A An xinétiAiin ^ 
*00 t)í Ar\ 501*06^0 tA\X 50 06 
’s *oo éoiiri'pioó <dnn ^n 0-111556. 

An tD^n^ *o<dóAó *óío1) soin 
ír\An *oo •potn<ái5 Cíi -^n óte-AsnoiJ 
.A óne-ás An -pu^o Ar\ 111S56 
[*oo-ti5 An] reAs 0ÁnAis*06. 

An On6<AS *0,At)xlÓ — ^DIxl *oo UAt — 
mAn *oo ooinn6<A*ó .a t6,AsóAó 
’o’.Aitte r\A *ooní ^cnAino *oo ónn 
0)0 óí 5xin 'pii.Aóo 5An •piiióA*^. 

Cn Cntninn Ar\ CnotA gtoin 
oÁini5 As r\A oní ^oaóóxmI) 

*o’6is 'pein^e *oo *óiit *o6 
mxin S5tin tein^e ’OÁ ttnsne. 

An ton5 Ar\ ót6xis.A ó6xi*onA, 

.A t)niAin r\A m1)n6.At t)pín6xm*o.A, 
*oo-ní sinn stiAimn6.Aó i-S6 
*oo tinn ti.Ait)n6Aó •pein^ei-se. 

T\a oní ’o.aDóa A-‘oti1)Aino mé 
’oo ctim.A*ó *oo Ó0S5 'pein^e 
— cóin 06.Ann as a soijníotti sin — 
.A 5Coimtíon t6Am *oo tAoi*ói1). 

T)o tonxi*ó mo tní t.Aoi*ó6A*ó 
*oo óionn o-6xió is o’iotm.AOin6xi*ó 
51*0 bé A-*06Anxim n6*o 5nti.Ai*ó n^it, 
ptixiin mé o’'pe.dn.Ann 1 n-xii 551*0. 

X)Á mt)6inn *oo*o ótin 1 5Ciono.Ai1), 

.A t)ni.Ainm6ic tfieic tnt11n06.Ano.Ai5, 
cionnoAi56 sinn inÁ sió; 

An 5CionoAi-n6 tinn téi5i*ó. 

Jaó AontiAin, A nóo mAn ttnnn, 
*OAn 'pÁs imnoASAn 6A*ontiinn 
5én neitnneAó inn 10 A5Ai*ó 
n6itn*ónioó ninn *oo nónAóAin. 

As An 5ctoió, A ónoi'óe te, 
ne síon1)tiAtA*ó 015 oeine; 
nen 5C6in*o-n6 *oo sAmtA*ó sin 
A5 A*ónA*ó o’'p6in56 An éi^in . 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

T 


T)10$U11111 ’OÁHA 


289 


5á ’oÁtn act: ní T>e-áCAit) as 
51111 éiíiij, A víct: soi-As, 

■peAn^ r)iix\ tiec iitit) oi^Aili), 

-d tid cmit) Concoédin. 

U15 T)on fcMíT'^-sm iedc aít iedc 
is T)o coiridiniedc Cdinbnedc 
511 n ctiinedt) -ds dn n-Áic inn 
CÁ1C d stiit)edt) T)Á stiit)inn. 

Uéd^dt) nd liÁice ti-dine 
’oedCdin T)’'pion nd lidontidine 
’n-d ’octniiedtn t)tiit)e bít) sinn 
5dc ’otnne is cín d ’océijiin. 

T)o in-dc n-dn iéi^edbdn t)-dni 
ino beic indn bíos gdc *oeondt), 
d ihtiine ndn péd^ c’oinedcc 
ndc cnédn ’otnne dn ’oeondit)edcc. 

1 n-éd^iridis .m ’pedndinn cdince 
ndc cntidg mé, d rheic lidjndiice, 
is ’oo irieic Ó5ÍÁC tidib dnn, 
d gntidit) mdn ó^biÁc n-dbdii. 
t)ein mé im tiíicdig, d t)ned6 gedi 
• — dn ní d-’oédntnnn pd t)eined’ó; 
nd coicd dn dn lioiiedt) inn 
50 ioiged’ó oncd m’incinn. 

ITId^ 0ine nd n-inbedn ^citiin, 
mdj Céicne nd ^ctidn ’ocdi’óitiin, 
cntnc Áiiie dn dn iioiied’ó mé 
oinedn mo óÁine bdoise. 
t)tin toinne d^tis toc 
Cdindije is Ctidn SU^iJe, 
is id’o dttidinc bnt) fednn iinn 
mdn cednn d’ódinc pdm mcinn. 

X)Á bpdgdinn tidi’o, d ncc ^edi, 
mo bneic ’o’pédcdin nd n-oinedn 
ní bnéd^pd’ó iÁn súid smn 
’oo ciÁn iínd d^tis téi’óiim. 
ilsd t)dm 5é ’oeinim som 
beic dn ’oo cionn 1 ^CnndCdin 
ó cÁ dn Cnndcdm A01 c’dine, 
d budódii Cndoi Condine. 


2í)0 


t)10gUlim T)A11A 


35 X)An 11-oifie-Acc ^5 éinge AmAc 
50 trug Injine 0^cac 

ní fi-dó síos ó Cnn-ACdin Ctnnn 
’s ndó tíos ndóAió 'oo -dn-ptJinn. 

36 C-ditn ).'nAoió peice,diri oftdió 
’n--d níojcATi cUnn Concoó-din; 
xt ní 'Le.dtrin-d, ttiACdig onc 

’s T)o nie-dnm-A 1 ^Cnn-dódin Connoóc. 

37 Cníoó Conndóc ó Coiunstidó sn-ds, 

-A meic T)omn-ditt 11 d n'oe.d5*óti-ds, 
bi-di'ó sin 1 n--d óéioe cne-dó 
mtind cnéi^e sió Sti^edó. 

0-AÓ. 

89 

ó snírii ccc. 

1 émed^nn-dig 'pé-iTi -pionnl-oót-dnn-dig 
*o-d ópnéirh ó nd pnnnjedtCottdió, 
dn ■ped*ódin sdon stntóeduóonndit 
ndu cdoó 0dtndin innóeduconndij. 

2 Aicme dT)-noi5 ne noótidndimsin 
Cdn moin n^oitce n^oióéitinnsig, 
tnóc sedtód nd sein0inednn-soin 
ó Jtinc 0dmnd oitéininnsij. 

3 UnidttdiT) Cdn ctidn ^conmbo^dbdig 
sttidg T)d bpidndib 'ponmdi*oed5din 
’oo td'ó T)ntiim 5én *óednmd*oobdin 
te ctÁn Cti 11111 'pdn óomndiged^odin. 

4 T)non5d 50 ^céitt óomdinteimin 
t)o 'pnéim Óottd ónmionjdtdij 

ó soin nm •pd'o n-oinednThondi*ó 
d-cdT) coin ’n-d *oci5ednnd*ódib. 

5 Ké cidn -pd ótiin^ ■péinni*óedócd 
ó ■pid'ó ]ptoinn *oon teomdinedtcd 
*oei5sedt ndic dn níojoinedócd; 
nidic *oeined*ó nd *oeondi*óedócd. 


*oioSliniii x)ÁnA 


291 


6 Uín ’otit-Ai5 ctÁin cníc'pionnnion^it) 
*ó4i1!) níon *óiiCAi5 inÁCAnt)unAit) ; 

•p^n cín 'pomlDce péicinnt)e^n-Ai5 

*oít) níon 501 nce acx) ^nÁcAttiriiinAig. 

7 ^'ittio T)íot) cÁin cnotnctnnijce 
50 Uín épÁit r\A -pe-Ancoinsince 
*oo téim c-An •pÁt n->An'|:A*óAicée 

1 ^CtÁn Tléitt is neAtnéoiniiJce. 

8 5xtsn-Ai*ó *oo ’óniiim 'oticnxiéccogA ‘ 
c-An ctiinn ^npMi’ó Áicne-AncmAnA 
'PÁ’O T)Á tí An cí A ttiAcnoéCAnA 
‘s A-cÁT) An ci A cÁinceAéCAnA. 

0 "bAnóA Ctiinn bA'ó cnioéco^AncA 
*oo óntiim 'pA^tA ’s éAécAi^eAncA 
since ón óAnnbnAS bÁncctii*oeAéCA 
A’ótiAS cnicne a ^céA’oéAi^eAtcA. 

10 Cnioé néi*ó mAicne meAnlltiónAi’óe 
'pAti Aicme ós féu) b'pionnAtmAine 
’oon ein^ éeAcnAiJ éeAttAin^tióe 
beAnpAió ^neim tiA giottAnnAióe. 

11 trio éeAn bÁi^'pin beoi^teACAéA, 

•pin 50 b-pÁinnib ónstACAéA, 

’onon^ 5An cÁin ^An cAoib'pneiceAéA 
*oo SÁ1Ó sonn a snóttbnACAéA. 

12 CAon stóij óon fméirh nÍo’ÓomnAttAig 
nAé 0015 ’onéim ne a n*oinimóneAmAib 
’oo sin 1-te 1 téibeAnnton^Aib 

5tis An ócin ’oce ’ocÍnimJteAnnAiJ. 

13 CeAnn bnti^Aó is bneiceAtrimAicne, 
ceAnn tiA ^cunAó ^CAicinnitce, 
ceAnn niAgtA A^tis noéomAince, 

•peAnn ón lAntA An Aicimince. 

14 c^n ó’eAtCA nA beottloóAinne 

•00 'péAj neAmpA a [nóimpteióinme] 
niAC ttlÁine mAC SAonáorhAinte 
stAC 'pÁinne *OAn n-óinióib-ne. 

15 Cti *oo-éóió ós étiAin'peAnéotiAib, 

An ^cnti óin An n-AonAicmeAóAin, 
tlAjnAtt sniAngA An jAoióitéinió 
lAntA ^AnmAtin n^AotAicneAmAit. 


292 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


T)105Ulini *OÁtU\ 

t3t>4t cnó 'ocex^óc-d ó tnédnÓottd^odió 
ní T!)edncd d ctó An cdoncdnTDondij; 

T)o-ctids ten ^céiu tócudnndrhdit 
céim siids cdu nd sdouótdnndt)dit). 

Sunt mion ní med*ó *o’iomnistinni*ó; 

*o’'pion t)ned5 ní óedn comdscomdit) ; 
né *oo só cdn sotnisnednndió 
is é d ctó ós comnnsdnndit). 

T)o s^doit *o’'fÁ*ó sndi*óm sednudnn^dined^ó ; 
tdn 'OÁ dinm dn tionncdnmdijedn ; 

51*0 bé d*o-ced'ó d coincinnmed*ódin 
pedn is é nÁ 1nonncdmtdi5ed*ó. 

Un^dn pÁn mín medmndmnnttd 
ón ni5 *oo nÁ*ó cinjedttndnnd 
td 5dnmd 1 5cednn coiiih'óio^tnmd 
gtednn Anmd d^ns innóednt3dnnd. 

T)nn tióse nd tedtdn^onmmdg 
mnn ndc bnispe bndtdinminnted*ó 
5dn Jeis dnn *oÁ dtoinbednnd*ó 
d-ndtt teis is tdtdinninnbedn. 

Uedncdn smndis -pdoi ’s ■pedndinnpid'Qnit, 
5dc s^doi cnndis *oo cnobnin^émi^, 
cn5 bnnbd dn bói*o nedmdin'oeonnig, 
nói'o cnm^d 'oo conninnéi*ói5. 

LÁn dnbd 1 n^dc iottdnncniti*ó 
-pd ctÁn n-Anmd n-edtbdinnstedmdin ; 
cn5 cín *o’on dn edcnd*ó5noi5ib 
s^on sít dn nd sedncdib*óedndib. 

S^ocd cnndis ’n-d ^coittTidn^obtdib 
snotd nm t3ndis 'oo bedn^ÁinJeimtig ; 
bnic concnd dn Cdoi d 'ociomÁnJoibn^ró 
5dc tdoi dn *ococcd d *ocednnÁit5eimni*ó. 
T3nedc i'in séim mdn somptdi cni tne 
*oon 'pnéim ^dn nnn ^conncdncdi tme; 
conn 'oo tíon 'oo tonnconcdinte 
síot nd 5Conn ^compdncdinte. 
ninn sedn^ di^e ’s doncdcosmdit 
te T)nn nd nednn nédtcdcobsdi*ó ; 
mdn cÁ sonn mí TtlÁncditedsbdi^ 

'00 bí fdii gConn 5Céd*ocdtdc-sdin , 


*oio$tiiiin ’Ox^.riA 


293 


26 gtóin tiA 5CUAÓ Tiíon ó-Aonicofi^ige 
ó 'Óóinn 50 bRii-Ac s-dontoír-ái^e, 
níon tAin'oe -An tfiAit niónto5Ai*óe 

1 óplAit ÓAinbne ’s CAoniConAine. 

27 Jac ceAtt 1 bpnAin ÁtAt)*ooinse 
nAit) As -peAnn a iiAoiteA^Ain-se; 
seAnc 5AÓ bAotrhnÁ bnÁjA'osoittse 
ní ótAoctÁ neAnc nAoirheA^Aitse. 

28 Sine cóin sít seinpéi'ótimi'ó 

An An mt)óinn mín mAinéinneAnnAig; 

Aoige tAtt í 1 n-oitéineAn^Aib 
An ótAnn 'oo bí A5 bAinCineAnnAit. 

CineAniiAis. 


90 ^ ^ ^ ^ 

peAUjAl 05 rriAC AÍI tDAIRT) CCC. 

1 éisT) nem éAgnAó, a pin JnÁió); 
is cns 'OArh ó "Óia An ’oorhnÁin 

1 nT)iAmAin te T)tíis 5niT)e 
lAnnAiT) An uús unóctnne. 

2 Uti^ An uoice ne bAimsin > 

T)niiim niom sAn óníó ConAitt-sin; 
im A^Ait) is lonnsA í; 

tiom-sA tAbAin, a ^tAitní. 

3 T)o óAitteAs onóin rh’AnmA 

’s mo btiAn ’s mo ttióu teAnAmnA 
’s mo t)útóAs — ^51 1) T)Át ptit)Ain^ — 

1 5ctÁn ótúmóAs ConótibAin. 

4 pÁs stios A^Am ne bAtAit) 

T)’eAsbAit) sít Ctnnn CéAT^óAtAig; 

Am stAU ónoimóeAnnAó ne beAt) 

1 n^oinmteAttAó mAC íTlíteAt). 

5 A óAnA' — ós T)Á ÓASA01T) ntiib' — 
goitt T)om Atótin ’s T)om Angtnn 
nom tti5 50 tAbÁin UAn tinn ; 
nnj; A bAnÁit óm inuinn, 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


xXintn n.ASx\t SAn Contnp onc, 
uti .Ain‘oe.Ast).ó5 CtÁin Connoóc; 
T)é.AnA t)Ái*ó is notÁiT) ninn; 
is cÁin X)oz onÁin rh’f.Aitcitt. 
tlí mxnc mo X)ói5, .<x r>eAnc m.Att, 
T)íoc coice mÁ un^ on.dm 
cedcc ó cxMcCinne xtn ótúiríi cninm, 
súit ne Ii.dicéin5e x^gtnnn. 

An btÁc ótnneds ^n óoitt T)1 
C15 .d lonnsdrhdit tnnce; 
ne notit T)úinn 50 cdcmún gCtnnn 
súit nis dn .dcótúm xtgtnnn. 

U15 ceds lomAncdó o’éis neoit); 
^tdndit) gnidn 1 n‘oixM*ó *otiit)neoit; 
tÁsdi*ó stios né An n-xt ndjtnn; 

5Á t'ios nxtó é m’ionnsx^rrixMt. 

Ctiin-pe As mo ónoi'óe d ótimgxt; 
x\-cÁ lomAO c’edtx\*ónx\ 

’s ‘oo ní'pnédtnxt ‘oom neic nib, 
xt rheic ■píné.dnnA ]pícit. 
tHdine mAC Tléitt, tliAtt féin, 
CoóxM^ó lTltiigrhex\*óón mdoicnéi*ó, 
*onon5 ptiinex\*óAó nAn ó’otc n-Áig. 

’s ítltiined*óx\ó onc T>om ptinÁit. 
].'ix).óx\ SnxMbcine, súit 'S'Ias, 

CxMnbne Ci-pex^ódin túcónds, 
x\5tis Conmx^c *oom ódn onc, 
T)onn5tx^c ndódn Jdó gtidsoóc. 

Anc éintexJkn, Conn nd -^céAX> 5Cdc, 
].'éitim tlexíkócmdn ní Uedrhndó, 
is Unxxcdt T)om •ptinÁit onc, 
x\ ónAnÁin éntidóxMi Connoóc. 
t)ixM*ó ó-ptnt ó ZvAtAt cixj^n 
50 tiGinedrhón x\n éinnidn 
x.\5 tx\óx\inc tex\m x\is ne lix\is, 
x\ óednn A^ódinc ^dó eotx\is. 

13ti$e ó ónú Conmdic ríieic Ainc, 

’s 0*0 5x\inm onóndig onn*óx\inc, 
is óc sex\nx\cx\in tÁirh tinn 
bÁi*ó nec ex\tdcdin injitt. 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


OÁllxX 


295 


T)o sexMiAú-din sdn dors 015 

T)o ciiin ^edtt — 'OAn ^dir imcóit) — ‘ 

■pd "óÁn ne lidóódn eiLe 
5tÁn -pdn lidTindt) oinóine. 

An tidin-sin ó úín 00 cín 
’oo-ótidiT) ÍTltiingeds rhdc pdioín 
d-nonn 1 ^cednn mo óiniT), 
onon^ ón -pednn d 'póini'óin. 

Uti5 rh’dicme [idn] sin tÁirh 00 tÁin‘i 
te íTltiinJeds t)o rhtnn noJnÁiT) 
cndinc óeinít 50 Cntidódin gCtiinn 
ó cudCAió Ceinít Contntt. 

Itti^ rh’dicmei-se — itit 50 ópios- — 
bnedc sdn rhónT)Áit te ITItiin^eds 
dii tidin-sin péin 'ontnm dn ontnm 
— céim 00 tidistig d 'fosttnm. 

His dn ópine OÁ óptiit sionn 
mdc pdioín oioe 6inionn 
cedn^dt síon ó soin i-te 
d siot 1 tTloig TÍ1eiT)t)e. 

Stioóc Cogdin Th óin itleic dn PdinT), 
stioóc ITItnnps ón mPúitt mbndondinT), 
pd ríióio ^nÁiT) síonT)tiiT)e ó soin 
cdn ’oÁirh tíonttltnge pionncAin. 

A Ain*oeASbAi5 ^01*0 Ai*óne 
niAn óAinc An An ^connAitbe 
• — ^ní cóin t)tA5 'oo T)tit T)i-se — 

An 1 mbtin nA t)Áit)ei-se. 

A rheic pítit, AT)Ain *ói 
t)Ai*ó An n-AicmeA*ó nen-oite; 
btiAit séAtA An m’AnnsA as a linóc 
*oéAnA *óArh-SA *oo *óticnoóc. 

A5 sin An pÁinc ’n-A pÁinc ce 
ctiin A luióc An *oÁ n-Aicme, 

AbtA ó toig "ÓÁ Úí, • 

*oo toit te*o tAbnA, a ptAicní. 

A meic OnónA 013*0 ninn 
5é cÁim Ann noóAn 'ptntim ; 
ó úeAS*OA rh’AnA éis^o rh’nó; 

A óAnA 013*0 nem éA^nAó. 


29G 


T)io$Uiiríi ‘OÁriA 


2G Sin síot ‘ó^tfi An *óx\onnAóc T)é 
51011 50 nT)e^nnAS ^ ‘óeignéiu 
nem né s^n óe-dc-Aró i-óns, 
d ped'odin, éist) nem éd^ndc. 

éiso. 


91 

gopnAit) ponn ó t)áIai$ ccc. 

1 n^níomndit) medsodn meic níog 
nd bpnedbs^on medn cdob ne cdob; 
pd *óed5ST)din nd n^oedgmdc nío5 
medS'Odin ^níom nd sedn^sldc sdon. 

2 ní bnedc ds cÁin inte *o’fion 
dn *óiiine pd *óÁit d sedn; 

ní pd -pnéim bti*ó 'obeds'od *oot; 
medSTDd pd rho*ó péin ^dc -pedn. 

3 ^ednn ‘o’pion d ótn ’n-d ctn nidit 
inÁ d ónn ós ónú ^dó neió; 

is pednn mo*ód ptdcd 1 bptdic 
51*0 mdic nojd 'odcd dn *óneió. 

4 ]:einn*oe pedn 'oÁ bpd5bd*ó bí, 

51*0 ed*ó noód n-d*óbdn 511^01 
5dó níojndt) ón óin d óné 
mnnd bé 5níorhnd*ó pin pdoi . 

5 ]:edn 'oo-5édnd*ó 5níotr)ndi*ó Jtoin 
'oo-5édnd*ó míonrhnin *oon mnin; 
*o’'pio*ó 5dn ónn is cnndisteijeds sin ; 
ctn pin ndisti^eds d -pnit. 

6 pedn sdon is a btd*ó 'oÁ bndt 
'OÁ ódn 5ion ^nn Cdom d *ónedó; 

•dn Snnis btÁic *oo-bedncdn ^ut; 
ní dn ónnc cÁió bedncdn bnedc. 

7 Aitte is pei'óm cdtmd ne cois 
1 n*oeitb *ódttind* no bn'ó 'oeis; 
d nÁ*ó 5omd*ó sdon cnú d ónis 
ní cdob nis ds T)ú dó tÁm teis. 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


’oioSUiim x)ÁnA 


297 


A5 -A rheAs x>o-^éAX)A StiAoi 
5ion 511-R pe^s tia ipnéArhA ó tnbí 
^níoni ^Rn^it) mAt> e^t) no-né 
■pe^n 5it) bé An c-Alni-Ain ó x>zu 
T)-Atrin-A níoSnx^t) noó>A noic 
-A njníoninxit) c^bm^ T>o óteit; 

‘o’éis 5-Ac níoS mé-An-AiX) a rh-Aic, 

A Sníom ’oo ft-Aic bé-án-Ait) bneic 
ITI-ac níoS ó n-Ac n.dc 1 b^^AT) 

’OÁ bn-AC -An Sníom a Sí-óc mbo^ 

Cx\n ce-Ann <a ’ocibne ’s ’ocns 
ntj^ ^e-Att inme mtm-An ob. 
tTlxíkC SAoinníoS '04 seotc^n oÁn 
*o’40insíot 45tis OoS-An tTlón 
ní C15 ne né 4n n^imetc níoS 
gníom 4n n^n 4inic sé 4n stóS. 
T)i4nmtii*o triÁs C4nc4iS CtiAin T)on 
n4 stti4ig ’n-4 ’ó4Sc4i5 45 'ont 
m4ic 540 cni4c 4nn is 51*0 04*0 
54n fe4n C4n b4nn ^Cti^c ’oo étin. 
Uéi’o 4 'pei’óm ’oo ’óe^nb 540 ’onon^ 
C4n 4 ’óeitb — 54 ’oe^tb 4s -pe^nn? 
ti4iste4cc 4 b-poit ’o’píonptnt ^^tt 
ní C4tt soin x>Á Sníom4ib ^e^tt. 
tDÁi’ó te4m b4n ’oceisD 4n ctnn Cti4; 
4n étnn *04 ce4nn ní ceist) ’oó 
C4n méi’o míti’ó ^é céi’o cú ; 
síni'ó ’^^X) étú méi’o 4S mó. 

T)o níS 5ion 50 n4bC4 1*0 m4C 
’oo S54np4 ne sín 4n sioc; 

•04 m 04^*04 1 n-ÁS sníorh ’oo St4C 
cn 04^*04 m4C níog ’oo nÁ’ó nioc. 
t)4n ’octn^se 4nn is b4n n-4oib, 

4 ét4nn Ctnnc-se ’s 4 ét4nn UÁit. 
méin m4ic ti4ib-se ^é ’oo pti4in 
ti^iT) péin 4S ti4iste pt4ic t^Áit. 
Oititt is Conc 45tis Conn 
is ’oon poininn 4 potc p4nn, 

T)4 ÚÍ Úe4rhn4 ^^tis X)é t)ionn ; 
cné n4 ’oUní b^ionn 04rfin4 4nn. 


208 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


T)105Ul1in ’OÁIIA 


AtAÍin A coiiiAntn^ cAoin 
-pAÓAMn not)^nt)A t)o néin 
Contnx^c tiiAC Tí1iiineAt)Ai5 tiióin 
sUc T)on •fóin ■pinneA’ó^AiJ •péil. 

ConinAC tTlón AtxMn ^\n -pin 
1 ^CAtAió níon cló'ó -a sT)Ain; 

T)o T)oinc T)neAin AnnuAc a 'pin'L 
1 tTliii$ Ú.Atnnx3kC T)o •peAtt Ain. 

Ji-Att t)Á 'óAjniAC no t)A T)ii; 

Conm.AC ó n.An ciAn a tÁ 
nío^AiT) t'wineA'óAiJ -peAn Ciia 
tlA tTlinneA’óAig T)o tneAii tnnÁ. 

As coitn'óíogAit Contn.Aic t1lóin 
T)Á nogtAic soijníotiiAig Sx^oin 
T)o tiiic p'omionn íin te -péin 
ó ]péit 50 TDíin 5Ctoit)-pionn ^Caoiii. 
tlA -piAttDtoiT) 5én óAóAin cÁó 
T)iAntniiiT) .AjAi-ó x^n ^ac lAt 
níon s^tiin 'P'^ AtAin •píoc 
5tin ciiin T)íot An CAtAió CtiAó. 

T7ti5 50 TitiAtA'ó lotAn sttiAg, 

A sioóAt T'A ntiAt^n níog, 

T)o 'óítij nÁiiitoe 1 n^onc 5tu\t) 

5tin lA'ó im ponc 'LÁin^e a tíon. 

An síot mPniAin T)o óa óeAnc T)oinó 
x\n T)ceAóc 1 n^tiAi'ó níon Jníom meinó; 
T)o ótiin im jteAnn tTlAM'óin mAi'óm 
1 sóxMnn -pA óeAnn ótAigit) óeinn. 
ttlAc ConmAic tilóin T)o gAó ^neim 
nis n.An $aó cóin ’n-A cóin tim; 

A nixMi btit) CAntx\ T)Á ótoinn ; 
niAn 501U ní tAmtA ne tinn. 

Itlón 5ctAó T)o ctAonx\t) ne óois, 
món ^CAt btit) óAogAt T)o ónis, 

T)’x\itte tu^A ^Aó JtAIS 

btit) tAis TritimA ^An nomn nis. 

/A5 sin X)ix\nmAiT) mÁs tón tió 
is An T)iAnmAiT) THón iiaó niAin; 
ní PneAg cnÁ ipA cAinm x\n •pin, 

-peAn ón óin a-cá a Ainm Ain. 


28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 


T)10Stllim t).A1U\ 


299 


1on.Aiin T)Áit> Anm, lon-Ann gníorh, 
loiunn ZAnm Áij, lonAiin sé-An, 
lon^nn xMtim a n-^itne.dc s.Aon, 

Aóz ^xMnm nA jcn^Aot) T)CAinte^c Xícné^n^ 
pe^n é ^s inT)ix\nmA’OA l1lóin 
An $11 é, An éinii'pi/iténSA, ^n t)Ái$; 

<á Jníom s-Aii T)unmni’o pA ’óeoró 
x^^ns cneoin nío$ 'piAtóni^ ^'Áit. 
tTléin viA 'peA’ónA An a ófoit stiocc 
téin soin i n-e-dntA iia n-x\tT:, 
pei’óm r\A mt)ni,An, tAom’óAcr: iu Lonc, 
nixMi r\A ^Conc, -aoó’óact: iu iiAnc. 
gi’ó n,Aiste An ^tAii -pxxtcnn put 
ó Ancnn r)ÁnA ^An a ^Aot 
méin 6ine<dnnAC ní liotc ’ónn 
]:a 'potc lin téime,Aniuc ctAon. 

Uní t)omnxMtt te^s im n^ ’oUÁit 
• — 1 ’ocnex^s ón’ó ’oognxMn^ a n’onéim — 
cní Uoin’óe,AtóxM$ ’oon c^aoió tnxM’ó 
mnn s’onxM’ó s<Aoin noi$neA’ónAig néit. 
T)Á ConóoóAn, ’OÁ Ú^a’ó^ tAtt 
‘OÁ ’ocAn’o cnomtonA’ó \Ar\ conn], 
cni Conm,dic teAs ce.Ann i ^ceAiin 
im Ar\ sexMig n-onn’ón,Aic n’oe,ás n’oonn . 
T)Á óeinnóite n^n ónion ’oos, ' 

’OÁ ’óeinó'pine Ar\ nío$ ó Uns, 
só’ó iu teomxMi ópiAt no pe,As 
0o$,An tl1ón tex\s, t)ni,An i-ótis. 

Ain’oe A ónn is cotri^án’óA ’ónni 
An ótíi lu no’óxMfin,A óii 'pnénii; 
ní óí An meAnnJ.A’ó é nAim; 

'pn.din sé d 'med’óti$d’ó ’OÁ méin. 
tTléin dii óotfidnmd ón óni sé 
[sd] no’ódmnd d Ui$ T)Á Úí 
— -pd ^ein ótid’ód oite é- — 
is é ds $toine [d’oj-óndtd i gctí, 

A tnéi’óe i nT)idnmdi’o ds ’otnig 
— 'pd néi’óe tidjmdi’o ’n-d toi$, 
néi’ó dii céiT)T)i.Anmni’o ón óni' — 

'pdii 5céió T)ci$ ngéi^'pidnótii^ n^toin, 


jQQ t)ioSUiun T)ÁnA 

38 tTl-AC iti0ic T)oinTiAiU -AcTAiin Ó15 
nis iiAC 5Al)tAin nA^ónnim nóix) 

’s A óAoriiónú x>o óin mtin ^5615 

AonóVú Aóc méiT> aii fm Ó15. 

39 CAsnAit) óÁiOe 51*0 óé t)íl); 

Áitte nÁ 5AÓ cné An r)Á ónAoió; 

^eAtt fm *oÁ óéite níon óÁm 
>00 T)Á óéite ctÁin 51 1 $Aoit. 

40 An cé ACA AS A1 0111*0 *ÓAin 
noóA ótACA A AitSin *o’tion; 
ós A5 tiiA*ó sAonótAiin a seAn 
s*onAt) t)neA5 ati c-AonónAiin ós •fio'ó. 

41 Ó *oo-óói*ó coniAinm An tAoió 

— ^níon óorhAinm nis nAó cóm cnúit' 
5An feAn scoirhJníoniA An féit Áit 

^A óéit) ‘octÁit n'ooinnrhíottA n*oUiit. 

42 tlí ó teAgtAó An A mbiA btA*ó 
tiA CeAriinAó T)Á tí teAj; 
iiAtAT) A 5tóm A pú *o’tion; 

“ is tiií sniob inÁ tDóinn OneA^. 

43 Tlí liioiiAnn ní is T)iAnmAiT) *oíb5 
ní ó T)iAnmAi*o *oÁ 5AÓ *óÁim; 

“ T1Í meA*ó mínteAó a^hs móin 
■pínbneAt as cóm An peAn btÁit. 

44 1s é CAnb*óAm ttiAinteAS snAoi ; 
A*ónA*ó A nnAióteAS ’oo-ní ; 

Tií sAitiAtcA ne cnnt a óné;^ 
is é An snnt nAbAncA An ní. 

45 Is é An bite ós ónonn ótiin; 

■ponn A óni*óe nAóAn óeit, 

is é An píon *oeAn5 ós ^aó *ói5; 
ceAn*o 5AÓ pn T)o *óíot A-*oem. 

46 1s é 5éA5 *óeAn as "oomb n^teAC, 

An teA5 séAT) ní somb a toc; 

is é An mbtinA*ó bói-ne ’s bnAC, 
mAC irióme A^tis ctinA*ó Cnoc. 

47 pníot SotATii *oÁ óAn 1 5Ct1 ; 

An *oArii 1 Ti’A no*óAiii 1lé; 

•^iottA A bomeAn bnAon$tAn Oaoi 
mAn tAoJ*óAiii TIA01 11-0150^*6 é. 


’oiogtinni ‘OÁnA 


301 


48 síoc mex^Ot-d piAt aívo 

X)0 ’óíoc -peA’ótiA T)Á mbiAó) bonb; 

An snuc rhó is mottte teAn^ 
ní xeAU-^ 1 tó coitine óot^. 

49 An ■pios meic meic T)omn^itt *onn 
t)o bAó) ‘ooJnAin^ ^teic ne Jníom 
peitm ó-dc-Ant)A ’n-A ’oÁ ctÁti 

ó peió)m tÁm n^óAtm-A ^n níoj. 

50 A tÁm *óe-ás ne ’oíoc ^aó t-Aoió, 
tÁm nAR pníoc i ’ocne-As 50 ctÁic, 
tÁm óté ne con^tfiÁit -a s^éic 

is é 1 ^ctéic ne connJÁib óÁió. 

51 Cóin ’oo óÁó -A óíos T)Á óionn; 
is ^nÁc bíos it)in bnóin ne-dnn 
-A 5t-dc noige-At óxiom p-á ón-Atin 
b-ánn s-Aon [-a] cnoiJe-At) ne ce^nn. 

52 tri-AC Conm-Aic béitJe-AbAi'ó beinn 

te -A óonnst-Aic ngéinte-AbxMn n^innm; 
céit) CAn peAnc,Ais m-An-A -05 m-ái*óm 
ne b-Ai’ób n’oe-ánc^t-áis X)nA%A 13010)0. 

53 ^^e-án TíÁ C015 -á^ c-Ann-áin^ 'oeoó 
-A ^átt-din^ is -A snoig eAó; 
m-An te-á^-án bnéi*o tongá -án toó 
conti-á -An 'óÁ noc céno ’n--á ce-áó. 

54 T)eoó te bp-dtó-áin 51 te -a gntiÁ’ó 
’o’tí C-ánc-ái5 ’s -á bibe -d bón; 

’oe-ánj gnii-ái’óte-An^ ^núise -dn níog 
ne -á cntii-se ó píon •pti-áin’óe-án^ ’o’ót. 

55 ItíoJ’óÁmnA -án n-áó céAtc-án ctti 
pé-ájc-án cne míoti-ábn-d mnÁ; 

nl ci-áti ti-d’ó -án c--áinm -ds mó 
-á 5-áinm ’óó is ’OÁ cti.án -á-cÁ. 

56 T)i-ánmtii‘o Cti-dó, c-ánA ná n’oÁm, 

-án ’ocni-ác is -án n-dj-á níoj, 

ní ‘o’p-áJbÁit ce-AS’OA 5^11 cti.án 
me-ás’o-d s’oti-A’ó j-ábnÁin p-d ^níom. 

]rÁ n^íorhn-ái’ó. 


92 C' 'C 

eocAit) o neostiSA ccc. 

^ót) cot)x\nsnxík cníoó t)-Ant)^; 
món t)’nAistió nA riACAnt)^ 
c-doc An S5ÁC oitéin n^ n-otc 
t-An 5nÁc t)oiitiéin t)o ’ónsocc. 
lomt)^ te-Aóc joitt is 
lom’óx^ éAóc t)o ó’ionrhAoi’óim , 
lom’óA oit nin sAn ein^-se 
ne 5oim cnnit) ’n-xx cimóitt-se. 
UíoJnxM’ó jx^tt, t)Anó<d, 

511 Ác teo toc nA lidcdn’óA 
ne 5otn cnoi’óe t)Á óéite; 
btoj oite t)Á tidimnéi’óe. 
ílleinic xík-nio'ó ’s -d-n-dttdin 
mios^xns ónoi’óe cnioócj-^í^ttdió 
t)o ótoinn méinseins gAoitiit 5^di 
éininn ó-pdoitit) ópotcóAis. 
triednmd ónoit)exntixnt óogcdó, 
xM^neAt) t)oiti5 tiíogAtcxxó 
t)óió sin dg sx^onó-dc t)-dnóA 
pin nd n-xxotótdó nAttmdnt)d. 

Lnóc ingnedmA Innse ^rÁit 
’s ctxvnn mittcedó itlíteAt) ex^sbÁin 
CAsmAít A nnn t)Á-noite 
■pd ítlnn n-dnsdit) n-tigoine. 
ex^5tx\ cnioócjdtt ne xx ^cedndib 
ex^5td 5x\tt x\n jdoitiedtdib 
’s 5^11 5tds -pd éinein^ onnd 
ní b-ds t)’éininn e-dconnx\. 

51 1) exj.’ó ní biondnn ^dó otc 
is x5^nbndin 'pxnnóe Connoóc, 

ACAX> cnxnnjedt nx\ ^cdtt sedn, 
ó btidi’óned’ó j-dtt is j^oi’óedt. 
Stn-dg t)xni-dn x\n ’ónnim xx [cexni] 

AR otc ne bnxMStib 

cín viA snnc bpxj.oiti’ó b'posdi’ó, 

gxtoróit sdn ónnc óé-d’onA-sdin . 


T)iogUiim “0 0X11 A 


303 


10 cnúú^c DpojU nc 

goiit is rriAC ITIeic TlixxnniAOA 
■ — inón o’éinuín lonn nArh a n-otc — 
■p^ 'pionniti-Ag ^céicrniín gConnocu. 

n 11 í C01S51T) -AontÁ o’tojxxit 
goitt póT)t-d 

bÍT) AifitAiT) ^n fu At r\A ngAtt 
■pAgtAlT) A OUtlAÚ ’n-^ T)U10mÓAtt. 

12 tlí tngA xxs rhittuexxc m-AC UaiT)^ 

An ^At Cnti^cnA au ótÁin rhín-AinT) 
uín óneActon^Ac n^ mbntiAó stim 
T)’'pti-Aú e-dóunonn^ó ’n-^ innuinn. 

13 ITIón ton^ponu 00 te^j-At) t-dis 
pexXT) co^aiT) au T)tiinn oe^nc^t^is 
’s níon uó^b-dT) otín nÁ oion^n^ 
sxxn mtín -póogtAn oineAjT)^. 

14 giT) eAt> is e-AsóAit) ^in péin 

^Aó cion ^nÁú, 5AÓ ^nexxs ^i^ríiéit, 
5-áó T)ít!)eAn5 x>Á noé^nAnn sAin, 
fA né-dófonn rhínT)edn5 tTldonThdig. 

15 t)ti*ó diúnedó teis tidin éi^in 
idú Cntidónd dn ótÁin rhínjéi^^it 
mtiige stdiujedtd síon T)ue 

^An diunedbd níog noinie. 

16 Cdiúpit) ctnnjit) CtÁin TTIedt)li)d 
beiú d5 ót ptedt) bpínedmnd 

— ^iiÁin T)on udinn^ednudó nos uog — 
fA gdinbtedóudó ctÁin Óntidódn. 

17 gdó bnng T)dn bnis 50 Udtdrh, 

5dó tios T)dn toiS5 Conódbdn 
but) sdoúndó dn d Jntidit) n^it 
dg tidim dotótoó ’n-d n-Áiuib. 

18 AT)dmdn udn éi^cednu ngdtt 
bnt) pndn x>o t)nnim d nT)édndnn 
nÁú sédT)Cnndódn nd snedb T)ue 
fA édT)nndódn n^edt njdittrhe. 

10 Seinbedn nd níog, tlÁú Cnndódn, 

50 mbid cnirhne d ónedónndúdn 
sdoitim — 51 on 50 sdoituin tdis — 
’^nn iridoitinn bndoinuig bednngtdis. 


304 


T)10$ttl1l11 ’OAtlA 


20 *ó-átri 5é *oeinitn s-din 
T)o nós Ó-An n-AC bí Cnn-Ac-Ain 
iosT).á*ó nn oiteAttin-A Cninn ; 
noi*óiotn*ó-A *ónn tn-dn Ttednditn. 

21 tnij-pit) din T)’éis d nTiednnd; 
tií bid cnittine d céiT)rhedntnd 
^dc ds cnédócT)otti-din ó édt 
d^ sédnuotdij rh dc Tn-ÁJdc. 

22 UÁt ined*óbd nd tnnn tí^^edt 

pin d bpndin *o’ntc X)Á mtn’óí^oedn 
T)0 bio'óbdi'ó tlnnijne nd ótionn 
cnirhne dn ’óiotn*ódi*ó ndc T)ti5ednn. 

23 ITleinic nidtti T)o ninned*ó sdin 
d5 T)íon Conndco ti’TÍ Cogdin 
Sníotti nedrhtt-Áit i n-ndin ■ped’ómd 
pd cnedcn-dit bpndin b'pinnTÍIed’óbd. 

24 TTleinic tin^eds tein^ ’oono’od 
ne cdtdib ótdnn nTOidnmn’Od 

cne bnóin n^éinnednn síot^dn sedn 
dn téibednn bpíocrhdn bpéinned’ó. 

25 trieinic ’óoincedn i n’oedbdi’ó 
T)’pnit co’óndig ctdnn ITInined’ódig 
cedtd bndon n’oonns n’oorhdin 

•pdn ’oudob sotns sío’ódnidit. 

26 A’óbdn orhdin ’O-Á ’óneic ’óninn 
d bTnit ’o’dinn’óíb Con Cntninn 

sdn gníb ’ónedcrhdon’ód ón itlndi’ó rhin 
T)-d nedrfiédorhnd dn ndin éijin. 

27 Cn Cntdinn dn cnoi’óe rhin 
níon cnin nidtti i ninn éigin 

1 5cnédconn5d*ó d cninp 
síot nd n-édóucnnd*ó n-onn’óninc. 

28 xXn on-Át Td ’otisdis nite 

1 sCni^ed’ó ótdnn tln’óndi’óe 
níon b’ndttidn te beitin m'bnedg 
stndgd’ó nd 5ceitin 5cói5ed*ó. 

29 *pin Cinednn D’donnnn cosdi’ó 
D’éis nd U-Ánd odn^dDdin 
D’fios Cdrhnd nd mb-Ánsnot mbinn 
edtbd dnndt -pd Oititt. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

3 

U 


X)Ár\A 


305 


tin^is 1 tÁni^ilj tltCAc 

An Cn píoc'óA 'póbARC-AC 

cné bnóin ^cnAnnnuAit) coitte ne-Ann 

1 ^coinne Antnstn^i^ Cinex^nn. 

Inntit) ^n Coin iia ceAnT>é-á 
5cte^s-A Á15 inneAttCA 
tiAiste An cnine cneisjit cAoini 
SA bneistig nite ‘o’^onu-Aoib. 

Ce-Accnom minnncine tTlembe 
T)on ctin-sxx An TTItiinceimne 

céiT) soin An céA'op^it) CAtA 
T)o Coin é-ACTAig 'pionnTtl^c^. 
git) e-At) c-An éis xt nTe-AnnA 
x\n cACxtib CtÁin seinTtle-At)b-A 
To cnéicccionnó-At) cne-AS -aii Con 
SA cne-AS éicciongn-At) tiAcmAn. 

Ctnnis tÁitn — tón to ptit),An' — 

*o’eis -A ctiinp T)o cnéAccnnJxtt) 
stAC T)o b’onsxt T)’'pine Tn 
An cnit)e x\n Con-SA -ati cteicín. 

‘‘ An cnoit)e AX>-cm ^n n-A cottAt) 

50 T)tit onm ní peAT)Am,An 
5tin neAtncntixMTe nÁ cnn ctoc ” 

An ctin peAncti,dine tTtCAc. 

“ 5é ,d-cÁ A-nio5 ’n-x\ cos,Ain cnó 
ní sAoit mé' — móiTe m’i-AnJnó' — 
n-Anb i,dnAnn cnudit) mo cnit)e ” 
dn sT)tidit) gnidnponn gÁinit^e 

t)eic *oom cnoitie T’peoit nó T)’'ptiit 
T)Á sdoitinn ” dn Cú dn ctedsndig 
“ pd ctÁn snedbjtds nd mbedc mbinn 
tedc d nTednnds ní tiinjninn ” 

TT1dn sin ndndb sédT SdTtidit 
beic 1 5Cdc, d Concdbdin, 

5dn gtidis 'ptiitedcdit) T)’dnm onc, 
d bdt)b 'ptiinedcdin édocnocc. 
Sdoitcedn tedc te tinn Tedbcd 
cnoit)e idndinn dictedgcd 
s 5dn S5ÁC d énédccgoine 1*0 éonp, 
d btÁc cédécTÍloige Connoéc. 


306 


’oioSttiim ’OAriA 


40 T)-An teATz t)ít) túme-dc tojA 
1 5C-AC -p-At) óne-AS míoncAnA 
neT) *óimbníog i noíon x>o óinnp, 

^ Sníob n-A n-it^níom n-onnt)tiinc. 

41 Tló s-Aoitió cn-s-A, A cAob stim, 

50 mbí Ainm tlAin meic Unininn 
1*0 b-Ais cstim 5éi55eAtCAis jtoin 
1 ninn éi^e-AncAis a-^atX). 

42 e-A*ó, is ion5n-A*ó tinn 
m-An ti5 cn-s-d C01S5 innitt 
s^on 1 ^céi'oninn ^aó ó-aca, 

-A ónAob jéi^stim JonmTTlAó-á. 

43 x\ ái5neá*ó posái*ó peicmeáó, 

A Jtis neáócmán níbeicneáó, 

á *óneáó stim níámsottns nÁin, 
á Jniánponáis ‘pinn ]pnánÁin. 

44 A éi^ne ón Cánnái^ ótá-óáij, 
á pos*o CáCá, á Conóoóáin, 

á gnúis gáince ne ’océis cot, 
á néim áicóe ’OÁ náiipá'ó. 

45 A teác cáinsi;§ ná cnoT)á, 

A óoitéin ótánn nTTiánmo’Oá, 
á óot5 pióig pionnsnoc ’ocnéán, 
á ónicin sioótáó soijnéán. 

46 A-cÁ im ónnnná’ó ne á óéió ‘OC15 
nánn *oo $nÁc *o’Ao*ó ltlÁ5 tli’óin, 

5éá5 ánmgoncá ón mínpinn miiitt 
’o’pínninn á*ómotcá ontnnn. 

47 ^'iáóá onám-sá ámtái*ó sin 
ingeán t)omnáitt, ’oneáó páoitró, 

’otiji'ó sin míonnáis motcá 

’OÁ sío*óóáis *óit ’óonnóoncná. 

48 T^íojnáis rhotcá ’OÁ ’oneió *óninn 
ní putÁin ’o’injin t)omnáitt; 
ctú á sáonácán is ’ouát *oí 
s’ouá'ó ó cáomáóá*ó Cáinbne. 

póT). 


307 


’oiogitiini T)ÁnA 


peAlljAt 05 niAC A11 tÍAlllT) ccu. 

1 1^05113 ptinu^cc 'oon cír tnxMT), 

■posns pnRC-Acc T)í ‘oom t)ó15, 
ciocfA Tí’Aon nen-oite ^ riiiAim; 

T)on CAot) cti-di*ó is 501 ne ^n gtóiu. 

2 tOnoiT) An 00151*0 SAont^iT) siiT); 
póin-piT) AR 5AotcxMó -d 5é^5 

^n c-1-ántA oinóeAncxí^c 05 

5niAn$A ó ■póT) Joinmex^tCAó jné^5. 

3 T)Á ‘ó-A5'pÁT) ipA TíteAs nnn 
píce-At is X)A\XÁn n^ nT)4m 
1 5cnimne níotfic-din ^-nAon 
píonpAiT) Ao*ó pnigte n^ ó|:Á*ó. 

4 íTln-Ai'ó is T)oine is T)nn n^ ngx^tt 
-d^ns mnn Oitig ’s ^n ]pionn 

’s ní SA mó' — ^ní míoóÁit) te^m — 

*oó *oo ge-Att An -píonfÁi^ó ^ionn. 

5 tlA ConAitt 'píne as -peAnn bnxn*ó 
X)AK ge^tt Cotnim níje nóinn 

nx\ SAoiti*ó nAó t)A *óíoó *óúinn; 
bío*ó snit 5^0 5Aoi*óit ne 5tóin. 

6 An tAó^in Conm-dc Ó Cninn 
ní s^rhAit *o’onó-An ne tixMtt; 

*o’Ao*ó ÓneAg acc 50 cni-dtt c-dn cninn 
UneAó Cninn ní óa ■pi-A'ó An -pAitt. 

7 5^.óin A 5AnmA iAnntAi*ó Ao*ó, 
cniAttpxMA te óAótAó c-dn cn-án, 
tíon'p-Ai'ó beAiinÓ-AnóA n^ mt)ni-An, 
'píonpAi*ó ciAn se^ntAónA sn^*ó. 

8 JéiS'pi'ó ^n AnA ne n-AoA, 
nA stAC^ 5015-^1*0 *oÁ 5nÁ*ó, 

5éiS'pi*ó 5AÓ ní *oo-ní niiAtt, 

5éiS'pi*ó An cn^n *oÁ ocí 1 *ocnA5. 

9 An toó téin-se téi5ti*ó gÁin 
An éinne ^éistm ne -a gtóin; 
cnin'pi*ó me^nm^ ar ^ac *onit *oíó 
Snin rtiín A^ns ÓeAnóA is Óóinn. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


t)ioSUiini t)ÁnA 


llUn DócriA bniACAn mMX 

ATi sniATigA x>Á 5Ainm -A-nonn 
An cí xi jAnmA ce^nn i ^ceAnn 
bn'ó ceAiin Ubn-A nA t)Uní t)Uonn. 

T\a -peA'óA cUAon-A'ó x>Á ^ctomn, 

11 A 5AOCA A5 ^eAttA'ó 1 Ctnnn, 
cti5 A 'óÁit 50 'oomAn pmn 
-pogAn bmn ne cnÁi$ A5 ctimn. 
t)on t)neA5-sA 00 bí 1 noÁn 

5AÓ ní 'co ^OAttA'ó t)Á jAot; 

Aii ctnne t)o imcij; tiAinn 
■pitt'pi'ó A mbtiAi'ó tiite An Ao*ó. 
CtAnn t)ÁtAi5 -pAn ceo 5AC coit 
t)o-cÁ'OAin iriAn ceo 'oo mtnj; 
t)o SÓ15 An cnobtimg ón cem 
^tóin 1 ocneib Connitt t)o ctnn. 

50 bpAgA cinn Ú'otcA )?tomn 
t)o comóA A ótiinp An 5AÓ cAitt 
An né t)o beAn t)iA 'oon tDntimg 
11 Ac biA t)’íb Ctiinn peAn An pAitt. 
tón 50 -póitt A noeACAi'ó 'óíb 
pón hx\t) cóin An ÚeAtAig b)?Áit, 
t óoim'óe An An ctiineA’ó tiAiJ; 

1 \n toinne tiAinn m’-ptngeAt Áin. 
CneAó eite ní ttnje An cntic; 
memic bn’ó ctnnce t)o óÁó, 
pA ntnne citit) iia octiAC 
sijm ttiAC is gtn'óe JnÁc. 

“Lón t)on -ponmAt) coaóc nen ocnéAti, 
’s An 5Comtoc 00 ceAóc x>Á CAob, 
nogA An ^ciiAine a^a 1 n-tin; 
nÁn gA'OA ATi cnn'ó nAinne Ao’ó. 

T)o bí soóAn bÁn'pnmn t)niAm 
ó ÓongA 50 ÍTlÁttimn mín 
síos ne pÁiiAi'ó An -peA'ó pnmn 
5nn beATi cnin’ó í ^ÓÁtAig t)ínn. 

T)Á -poióne A nAonónobtnng ia’o 
nAomCotnim noime 1 njAó nót) 
Cníoso cÁi'ó te ^niAngA nA 
ní 0Á15 o’éAO An c-UntA Ó5. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


*oio$liiini ’oÁtiA 


309 


pi-áit ‘OAn cóine Ue-áó T)á tí 
nÁ nie-As ar a óige é; 

5AC 5tóin pA 'óeoi'ó pe^npxM'ó pxj^oi ; 
te/itp-Ai'ó -A giiAoi oo 'óeoin T)é. 

T)Á íiiónnAt bn'ó -pogns ipSs 
is ’OÁ tiiónóAcc ’oot-A 1 n'otns; 
ce^s CAol 'oo-g-áóAn ne n^níos; 
c-Aot óíos ^Ac CAinxMi An cns. 

Tlí 1 n--Aoin-peACC je-dtAs aii jniAn, 
ní 1 n-AoinpeAcc cne^ótAn -An*cn^n, 
biAió neAnc O nC-áCAió Aoó; 
ce^cc CAot A5 ‘oe-AtAiJ is ’onAt. 
t)eAntAió A c-Asn^ió 'o’pó'o ín; 

51Ó Ó5 bnó íiAnsAió a tneoin; 

An t)AnóA tonnniAitt bnó cóin 
5tóin 5-dnmx^ í T)omnAitt óeoió. 
T)o cte-dcc 50 ’oUÍit ‘oosnAin^ neAnn 
ceAp í T)omn^itt T!)nin im ng^tt; 

nAim nói’oteA^nj iia ’oUní ’oUonn 
’oo óí Conn ’n-A óigteAnó ^nn. 

Conn Cé-Aóc-AtAc cei^nn 5^0 stóig 
pA cex^nn ^n éAccAcAó n-ín 
ní t)neA5 ’oo iMn^ó ne a n^im; 

’n-A t^ni-An -pnAin UeAj Unín. 
pos’o cotnijte n-A 5CÓÍ5 s^ot 
Con-Aine ÍTÍón p-A món se.Aó 
pnAin 5tóin óÁ t-Ag-Aó ó t^t 
’oo 5AÓ ’n-,A tAtri-An Póinn Pne-Ag. 
pós ós cÁc óo-cn-dió ’n--A Am 
50 I1Á5 An An nAin ’oo b’peAnn 
lAt PneAj óo cosAin ’OÁ cionn 
’oo ^eAó pionn ó tosAi^ ceAnn. 

An Aii nós-SAin' — ní nós nÁn — 

Acc 51Ó Ó5 ónpAió A gAot; 

C1A An pÁó nAn tAnn^Ain a tnéAii 
séAn ’n-A ótÁó AtritAió An Aoó? 

An ’oneAm •puAin 50 T1Ó5 cne aoió 
5AC pó’o nm t)nAis is tim t)iiitt 
is CtioónA is Póinn is Ucac UÁit 
niAn ’oo-cóió óÁió 50 n’oeAc óiiinn. 


310 


t)io5Uiiiii ’OÁHA 


30 gxMi *o<An 11*00511^1115 *ool-d An 50111; 
■po^AS 'o’tí T)oirir)Aitt An iit)íon; 
te^t'p-Ai'ó An 5cotritxi. tini 5^0 5011^11, 
be^n-p-Ait) -dti snn-At) ‘oonc-A t)íonn. 

31 Snn-At) ‘oonc-A An 5-Ac -Aomne-AC ii-dit) 
oncn-A '£Ao^t>eAt t)i-<Mt) 1 n’oi-dit); 
bt-Át 5-Ac AX)tA -<\5 ’onb-át) t)óib 
cnt-At) bnóin f-A l3-<Mit)-A t3ni-áin. 

32 Snn-At) n-A lioncn-A An Úe-dt-AiJ 'oUé 
te ‘oonc-dcc ní t)e,dt-di5 sí ; 

ine-dt) T)o 13011111 c-dinti5 -dii Un,doi ; 
00 rhii-Aoi bnóni is -dit^in í. 

33 1 mbnón n-d Un-doi c-dnt-d ci-dtt 
-dii u-dnn-s-d T)o b,doi S-dn bníoj; 
intin-dt) -d ct-Ac t)-drhn,d T)é-dn 
u-dnt-d té-dii t)o n-dt -d níog. 

34 ^óin '^néA-^ 1-dn n^-db-Áit n-d Un-doi 
x>Á b-dnÁm noó-dn •pé-dó sí ; 

’OÁ ponu tin ’oo b’e-d^-dn cté, 

’oo te-d5-A’ó té 50 íiiin í. 

35 l3ite néi’ó ’OÁ -pioTb-dit) péni 
is é ’oo b’ionótnn ’OÁ bti-dim; 

-dii ob-din ’oo bí 5.dn bníj 

’oo to5-Aib pnim bí -dn n-ti-din. 

36 Uoi^é-db-di’ó uoiitise n-d míin, 
uoi5é-db-dit) uoi^e n-d n-dorh, 
unt-dó S5.ditniín T)Á Úí ti-dn 

’oi -dn ’ouni.dtt bnt) b-ditpnirh Aot). 

37 Cosm-dit ne cóinje-d’ó n-d Un-doi 
m-dn 'póin'pe-ds -dn Unt-dig ’oUé; 
uin ’n--A toige uin T)Á Úi, 

’oi 5om-d pnirh oite é. 

38 Póinn bon’obtÁit n-d seinune-db séirh 
’oo to^bÁit -d ueinnue-dó mbnit) 

te 5nÁt) u-dn ^ninne-dt -dii óti-din 
pntte-d’ó -p-d bn-Ai’ó 1 n’OÁn ’oninn. 

39 A-uÁi’o n-A uointe -d-uÁ -dn tin 
m-dn uÁ 5-dó -poióne ’s 5.^0 -pÁt) 

’s -dn 5-dot gnitbinn ’oÁn snn si-dn; 
uni-dtt u-dn snnittinn ’otin 1 ii’oÁn. 


40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 


t)10SUlim ‘OÁTIA 311 

Cuine-At) te [i mbntig] pioinn 

CU5 -Ati UéAin-Ag 50 n-A ctiinn 
is nA neoit 'ptACA ne a tinn 
’s nA neom 00 ninn caca ó ^Ctnnn. 
tTlAU sin 00 Laoi ’s 00 1.00 CnAn 
’s 'oon t)Aoitt 1 n^tAS acc a $tÁn; 
ón T)ein5 óAitó a'o-óac a bnío$; 
ctAc 11 A níog *oÁ gAinm cne gnÁt). 

Ao'ó UjeAn OÁ n^AóAn ^neim 
*oÁ nT)ti5ceAn nAgA ajus noinn 
• — bíot) A éiAtt CACAin Cinnn — 
nAóAit) CAn ctiinn 50 piAó t'Toinn. 
lAn notit CAn teAn béAnAit) bnAt), 

^éAÓAlt) 5AC An 5Ab A 5AOt, 
ctnn-pi'ó nA CAtiiiA -pA cnéAn ; 
ttii5pit) séAn A AnniA An Aoó. 

A-cÁ tAis 50 piAt) nA bpionn 
CAinc ó tliAtt is CAinc ó Óonn ; 
ní biA CAob ne ctnnccneib cnAnn ; 
'púi^pi'ó cAtt 5AC Aon ’n-A 'ponn. 
pittTiT) A bnugAit) te bÁit) 
pittpio A tinnAit) cne aoió 

50 -pteiS^ éAOAin SATl CAOIÓ CtlAI'ó'] 

’s An S^AOlt tlA1*Ó *OÁ géA^Alb 5AOlt 
l)iAi*ó noineAnc A5 *oÁim pA "0001*0, 
biAi*ó 5AC oineAcc ’n-A n-Áic -péin, 
b1A1*Ó AIIA An A"ÓbA 5AC nAOItfl, 

5AbtA im cnAoib t)Á cAnA 1 ^céitts 
A cnoi*óib cÁig ctiinti*ó píoc, 
stii*ó-pi*ó te cÁin 1*01 n óÁc; 
te neAóc binn bÁicpi^ó An puAc; 
cinn A ctiAc cÁicpi*ó ’n-A cnÁc, 

CAon btiA*óA ten ctiitteA*ó coit 
ní óttiinim, ní óuAtA, a s*OAin, 
píon ptACA nAó ptiAin a -puit; 
ní puit buAi*ó 5An '^aca Ain. 
lút píongtAn te bpui^cin saoi. 

"oo nío$A*ó ne 5cuinp*ó Cé 
*oon cnéA*o *oAnb iomóubAi*ó í 
céA’o Aóc ní ós cionmtutAig Cé. 


312 


50 -AnnÁit X)Á tAoit)e.A*ó tinn 
bn^nÁin J-Aoibe-dt T)nniin An *ónuinl 
A-OÁ1T) -pA TÍlÁt pine 'ptoinn 

’s n-A goitt As sine i jctÁn Ótnnn. 

51 tn Ac lOnijDe 'p-A mbtojú-dn T)Ain 

bnt) bintrie ^n bnonnAt) T)o-bein; 
cne-áb sex^nAinc ó nunn 50 mtiin 
T)o ^e-Ab -ptiit Je-An-áitc ón Jein. 

52 JnÁt méin ^ac con 1 r\~A cn-An ; 

A--CÁ A-^ T)néim ne T)ot cAn sÁt; 

T)0 tttit)noit)e T)o 01 n Aot) 
cnAob ctimnxMt)e ne bpoit -pÁt). 

•po5«s. 


94 

rA’ós 05 ó iitnsiriTi ccc. 

?. poittsis T)0 rhíonbtiite, -a ttltiinej 
m.Aoit)eAm asax> is é An tón ; 
bíot) mo cÁs-sA onc ^n-A 01 ne 
nocu T^ JnÁs-A, xx ttloine món. 

2 Utii5 -péin 50 bptntim 1 n-éi^in, 
is oince-As TtnT) TéACAin -p^oi ; 
éisT) nem 'ptnge.Att 51 1) otc mei-se; 
cttnneAm onc -a tneise a-cao^ . 

3 Ciiimne aví bnÁitnis bím to m-Aoit)e-Am, 
-a rhÁt-din íosd dn 'ptntc ctdoin, 

ó ndc cnbdit) ne mdc tlloine 
dn cnmdin tdc 501 ne dn ngdoit? 

4 tridtt mo 'pned^nd ó tlíj nd n-tiite* 
’^tim tinndit)e 5Á fAX) bid? 

mdn d-cdoi tiom meisoe dn mednmd 
teis^e niom OÁ noednnd T)i4 

5 tlí nd noút T)Á nTednnd dn n-eicedé 
idnndim onc, jit) axvo dn céim, 
sinn An-don t)o t)tit -pd t)iomt)dit), 

d snb cndob Odn bpiot)bdit) péin. 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


tDiogUiim x)ÁnA 


313 


51*6 bé iuce mei-se, 

-A m-ACAin X)é — T)o D-aií — 

5omA*ó ne.Am ak tós a ZAíiAtt, 

51*0 eA*ó pós ní Ar\AX) -air. 
ílí liAis5i*ó cniii*ó 51*0 cnéAX) eite 
1-Annc.dn tiAim An c’e-ánnt-A nocc; 
ní beicce, á rhácáin *Óé, 1 n'oiámáin 
51*0 bé á-cÁcáin T)’iánnái*ó onc. 

X)Á n5tii*óe Cníos‘0 cán ceánn m’ánmá 
tem ái5neá*ó ní lieá*ó t>ti*ó tón 
án son Tléitt gáinb mtiná Jtii^óe 
im áinm péin, á Tíltiine món. 
tTioc *oo-beinim' — bíot) án t’eineáé — 
á injeán Anná as ako ctú, 
cáob ne T.Ó Conáitt ’oo óobáin, 
cojáim mán triáon ocobáij cú. 

Cábáin ’oo nÍ5 nÁcá ITItinbáiJ, 
á Thtiine, á btiime ná mboéc, 
mán 'oo beinn péine 1 n-i*ó lánáinn 
’oéine ná sin lánnáim onc. 

Tlí bei’oís gáoi’óit Óánóá 

mtiná óeáT) cos^ á ^cinn stnáig 
ní As siá ^án cnei’oeám X)Á céite 
T>á tei5eá*ó T)iá Cine ’ó’náim. 

5ion 50 bpníoc ceánnás CtÁin pó’otá 
1 n-éinpeácc ’^á eánntá ón^ 

’oo t)ánbá X)Á Cí ní cuátáing 
ní nÁ T>ámná án cuánáim cti^. 

51*0 món mt)tiá*óáin ’oo bí 1 n-éi^in 
Inis Óánóá, beáii X)Á tí, 
á-T>éáná’ó péin nác -ptiáin T^ogntiin^ 

50 bnáin tléitt í T)otrmáitt ’oí. 
tTlÁ nti5á*ó bneác ’n-á bneic teátcntiim 
An tAocnAib ngAtt im jonc bptoinn 
nti^A’ó T)o bneic An ■piA’ó n-ÓineAnn 
tliAtt ’oo beic 1 n^éibeAnn goitt. 

CeA’ó nAó cnÁiJpi’ó a ’oconn meAnmA 
mAC Uoin’óeAlbAig ó cÁ 1 tÁirh? 
noirhe soin ^én rhón a meA’óAin 
’oo toij bnón An peAnAib pÁit. pAittsig. 


314 


T5iot;Uinii ■OÁ11A 

95 


rA’Oj TTIAC ’OÁHTC ITIAC 'b'R.XIAI'OCA’ÓA ccc 

1 -póiRiA ino Teisse, a teAt Cumn, 

rií HAiriiteisse 5An foCuinn; 

An teis^e 'LAti) Ant-An 'Linn 
^Leis^e ón iiAnAtLAin tíi inuinn. 

2 rn^AóAin A^X)AM Aoine 
T)ninn — is 'OAtnnA éASCAOine; 
teASS Linn ^An ‘oeistéA^SAin T)nit> 
neiniéASSAit) inn -pA Aomiió. 

3 T)o cneAóA'ó ^ion snn ceAT) nió ^ 
sinn ne Tineim T)Á óAn n’OAOimó; 
jLacat) mo cnniT) mnnAn cca'o 
óACA’ó ní 'fmt An m aisca^. 

4 1^eAS5 tiom nAiste jAoi’óeAt n^LAn 
T)’im’óeAn5At) nAim nó ’o’AonA’ó; 

’s is teAS5 mAiúeAm mo niAsLA 
nó 50 n-AiteAn m’A’óóAn-sA. 

5 T)o-t)éAn An cAin’oe as ’onAt ’OAin; 
T)0-ninne mé ÓAn moLA’ó; 

A5 so An óneACA’ó sAn óA^An 
óAn ópeACA’ó mÁ piAnA’OAn. 

6 TinoisST^'^^'® onnió as a HAicLe 
mAn CÁ A5 éissió on’OAi$te; 

‘oo-géAn cnÁ nomoiLLe nnió 
inAn cÁ onninn-ne ’o 'piACAió. 

7 CxiR ceAtm mo teisje, a leAt Cinim, 

■pA ’óeoi’ó ’oÁ n’oeACA’ó tonninn 

51^0 t)é neAtnTAomA’ó ’oo-neAn 
óAn n’oeAgAonA’ó a ’óeineA’ó. 

8 T)Á s^AOiLcí AonnAnn ’oon Aoin 
VA cÁc— ní cLnice ’oíomAOin— 
ní óiA’ó neAnc AnACAiL Ain; 
nA’óACAin ceACC ótn ceAiisAi’ó. 

9 xNn ^céin méAnAS Jaoi’ócaLs 5^1 c 
rriAn SLóin 1 n-éininn onntineic 
óiAi’ó A 5CAnfnim-ne An cnitnne; 
ní iiAncnimne tn’'pon'pni5Le. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 


‘0105^111111 OÁHA 


315 


tll-An s^x^oitio cnicne -a ce^noc-A 
*ó’i-AnAiiii o’éis -A óeiJóe-An^cA 
s^eiiiiifio onitte iiAim oom ^oin 
viAc since ti-áió li-dn n-AtmAoin. 
tlí liÁióte^ó t)nitt meAn nÁ íTln-Aió 
nÁ éinne xmi oinin lonftiAin 
neim ak s^ijnéin as sia 501111 
50 nixt Oxtijfnéim nXTÁtAiJ. 

10 énin-pe pn-Ansntit ^inne 
iiÁ tinnce im 1.00 nAitnine 

^n iionitteAniixx onnim zahi -ais, 

11 Á -pticée^nnA tninn lonnAis. 

T)e^n5tAio ^nnxtióe ^itte mbn-AS 
1111 Óti^b t)-Aón^ is im l3eAnn>As 
ne -A n-xM5méite mnn mt3^oitt mbni^ 
im txtob t)nxtiostéibe, im t)nxtn-<MO. 
S^einnpio n-Aim .áoibte nime 

0011 csoiSnéxMi cnom teincnige 
te iione-ActAs ^nn^ó 5^0 gitte 
00 stn-05 ne^mcAS lleimtinne. 
t)é<dO 5nndióe ndc ceo ceine, 
bédo óm bnidtndib -pnitine, 
onnccbndoin nis 5dc noneic o’íb Cninn 
is oon t)nnccndoib pdn ^cneic cdndim. 
t)idió ó 5dc ónnin5 toin is tidn 

00 síot Cniiin, 00 ctoinii tlittidm 
óm óÁin OÁ 5Con5bdi5tedn mé 
cnomditbedn CÁ15 OÁ óéite. 

t)idió ‘Siidin5 oo-conndinc a cnoó ” 
OÁ nÁó — 111 nÁó 5dn dóbdn; 

1 1101 dió d 5Cditnéime dn óÁc 
bidió d n-ditméite [1 n-dncnÁt]. 
t)idió nidttngdo 111 ón d 11 im 

d5 ctoinn Aoió dn d n-ditnib 
cne óoimteds n^nndó n^nédóonn 
toitt-peds ndm d n-dibédndm. 
triÁs o’idnndió ctn 00 óninsedo 
dti óndinc iidó cndinc cnnnisbed^ 
is ’n-d rhionótn itidntds sin 
dii 'pionnónn gtdnóds jdoióit. 


316 


T)io$tiiiin ’oÁnA 


20 tlí ipÁs níje nÁ uAtA 

nÁ t)UAt) cno'o nÁ cné-Anó^ú-A 
X)iAS T)on cí ^ n-imé-An m’Aoin; 

^ n'omgé^n ’oí ní ’oíomAoin. 

21 'bixM'ó Ar\ óóin ^5 con^n-dm tex^m ; 
bi-Ait) con^n-Afh AnonAom éineAiin 
An stn-Ag óonnjt^n ó-Aom Ó sCninn 
m-An Aon is congnxnn Cotnim. 

22 xXiseon^nó cne X)An n-xMnioóc 
Cot-Am 1 n-A óonxM^ioóc 

r\A stn-Aig-se An a 'oce^^mnmn ce^nn 
e-d’onnmn is ndiste Cinednn. 

23 tlí ned^td ndó sédódt) ^neim 

• — bidit) ’n-d eisiomtÁin 'o’Cinmn — 
cne m’doin [a] •potdi’óedóc sm 
condijedóc dn ndoim neimnij. 

24 Snt cí dn oÁt-so mdn 'oeimm 
’Odoit), d tedó Cnmn, cnimnijim; 
bedn pdn T)coinmis5-ne pdn 'ocoit; 

’Odn 'ocnoimteisse pém pédódi'ó. 

25 Cnini'ó pos ’OÁ ópdjdm ced’o 
oo óon dm’oe dn dn n-dised^ 

onm d ’ocndi’ó, d ódoimtedc Cnmn; 
ní ’odoinónedc ndim d n-dbnnim. 

26 x\n c-oinedóc nen óed’o mo óno’ó 
dCd dgns it)-se 'o’dond'ó 
pdjódn ón oinedóc ’oíot ’Odtn; 
píon ndó ’ooibednc d ’óédndm. 

27 trio ónis im óednn mo teisse 

• — dnois cnÁú dn ’ocoinmeis^-ne — • 
ní cneds'Od ndó cnirhni’ó sib; 
pnitngi’ó peds’Od nó póini’ó. 

tóini’o. 


'oÁiiA 

96 


317 


mAot óeACltnmi iia íi-timsseAi ó utnsinn 

ccc. 

1 pon^ine Vitx^ú xmi Aot); 

111 11A*Ó13^R eA-^tA t) ’-AOri C-dOA 

Ueic ‘o’Ao‘0 cotiipdine -d ^cnor 
cdoU ne A 'pondine tltc^it). 

2 T)o teigsed^o tltcdig uite 
cdot) ne liAot) dti 'pondme; 

-pti-Ac sudiii ’^d ‘óedgoinedóc ’oe 
sedtoi'óedóc iií p'udin impe. 

3 t)onds ostdi^óe tlt-d‘ó 

Cdntd An stioóc iia se^nóun-dt) 
pmn Uondi^e i T)uedtiiicd Jdtt; 
bednncd -ponAine d ópedndnn. 

4 ÓAogtAige inÁ A [óed^nndt)] ‘óí 
T)d ó-pnit dis’oe -d^tis innce 
cníoó Condine is Ctunc Cdisit 
ptiinc 'pondine ^n Ao‘óAi-sin. 

5 Innóedn 'bóinne d^tis Ódniid 
is ^dó -ponn ‘oÁ óptiit edconnd 
-peicró — 5Á -pon^ine as 'fe-ánn- — 
beicm notriAige ttdoitednn. 

c T)tín X)Á tedcótds n.á te.dn5 n^tdn 
T)tni Sobdince T)tín Tledtgdn 
oo-ní corh'pdine nd ^cdc 
-pondine nd ocní ‘ocut-dó. 

7 T)mim ‘oo mtnnncm meic Amc 
50 t)dite dn loódm onn^ódinc 
50 tlmn Sibne ‘óóió au n‘otit 
’s 11 ó 50 nóig imte tltd‘ó. 

8 Ledcdi'ó dn -[Dobdt ptimc tlois 

’s dn ó-dtd'ó 5C.dmn5e pe^njois; 

’s dn ÚnÁi$ mbinnóeotdi^ mt)dite 
imceogdi'ó dn 'fon.dine. 

9 Ó Cút ttdicín nd nó’o n^tdn 
ní 'ptnt som 50 tiAm’o ntltd’ó 
ponc *oÁ noutiédT) nÁ cdot ctidin 
5dn óoimédT) ‘o’Ao‘0 ne tidontiAin, 


318 


*oioSUiiiii *oÁnA 


10 o WlAt> Au f?eoin ni-Aoic 

50 t)eiiiii TiéA'OAin irieic éA*ogAoic 
5AT1 'poT^Aine ó Ao'ó tiÍ -poit 
nAon niAnAi*óe tiá niAncoig. 

11 An ltlÁ5 A0T1511SA iiite 
CAin^piA ó cÁ AT1 •ponfAine 
*onii*o 1 ngoine JtAnstnAi^ ^Att 
’s A ópoije *o’atióiiaiti *o’'piitAn5. 

12 An s5Át CÓ151A ctATin IIosa 
'ptiitngiA Ao'ó tllÁ5 AoiigtiSA 
CIATI tiA*óA A JníoniA 501 te 
SÍOTIA ptiAnA A5 ponoine. 

13 SioóAt oiAce ’n-A óAnAn 

is é As -peAnn *oo ptntéAngAó 
’s A tÁn'i tiin cAotjA 11 ó tiin cot^ 

*oÁ éAoiiinA tÁiri te teAcóont). 

14 Síoótnóe t)eiTine tloince 
ptiitn^ió An peAó geAttioióce 
5^11 óeAnn pA ceAó *oo CAóAinc 
pA ceAnii gcneAc 1 ^concAóAinc. 

15 ^pnitn^ió inAó pA^OA aii aóaiJ 
^ATl ÓAIS *00 ÓtlAin *o’AnAÓA1Ti; 
ptiitn^ió te tiAnótiAin An ■ptiiiin 
1 *octii5ni5 AóptiAin lAntnnn. 

16 TnónÁn óAO^Ait beA^Án stiAin 
lomcnAió Aoó ati Ainin nionnptiAin; 
béAs nA ^ctinAó niAni noiiiie 

*oo liiiAn tltAó *o’ponoine. 

17 Cóin *oo ctiineA*OAn tltAió 
eAconnA A^tis AttiiitinAig; 
cti5SA*o -geAtt An óeijcneoin óó 
An peiciiieoin *oo b’peAnn aco. 

18 ITIÁ^ AonJtiSA TiA n-Anm n*oéA*o 
An cí AT1 ÓÓ151Ó *oo coiméA*o 
méióe AT1 jAotiiiAnA *oo jAb 
AOTicAnA péinne tltAó. 

19 íb Cacac nA Ti-AbAtt bpiAn 
i*oin pioóbAió is oinstiAb 
1*01 n pAn^nje mín is iíiaJ; 

5Á cín As SAin'oe ó gÁbAó. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


’oiogUnm x)Sr\A 


319 


jteAnnA Uige 
5-át)^is ATi A ^ÁitDtige 
^neim ’oo cAoimeinn Ar\ óói^i'ó 
’n-A 'hein^ <áoit)inn iinóóiT)ig. 

An S5ÁC sít OogAin T)o An 
ITlÁs AongusA 1 n-einn tltA'ó; 

Aibce SA óÁó A óosnAfh 
An s^Ác rhAicne a mÁCAn-SAn, 

Cói^eAT) rheic nÁnAig tleASA 
T)ÍT)niT) T)o ‘óniiim ónÁicneASA; 

An 5onc teicóineA'ó teis 
•peit'pi'óeAn ^An coóc cAinis. 

’íl-A ónÁcAin ACA iiite 

A-cÁ ní O Rn'óntii'óe 

cnAn con^AncA te ctoinn íléitt 

’s ’n-A t)nonnT)AtCA T^noing T)ít)-séin. 

Cti Ctittnnn nA ^cteAs n^oite 
mAn sin T)o pnéim Tlti'óntii’óe; 

T)íon An csttiAig-se An-Aon onnA; 

T)Á gAot tiAiste eAconnA. 

CineAt) rheic pAócnA ^ÁCAig 
t)A T)ít)-séin A 'óeAgmÁCAin; 
nA StACA T)0 tUAlg 0AmAin 
ACA ■ptiAin A oiteAiriAin. 

ITIac T)eiócine T)eAnc tiAine 
T)An ó’Ainm Ctí nA CnAot)ntiAi*óe 
’n-A ciomóAtt-SAn T)o cnitt btAA 
A5 lomóosnArh ptiinn tltA'ó. 

Coim’óeAS T)o cín is T)o ctnnn 

T)o -peiccí te Coin ^Ctntinn / 

T)o gnÁA óombnÁicneAó nA Con 

T)o ótÁn 'ponngÁibceAó tltAA. 

T)o ctiirhni5eA*ó tiAin oite 
corhAtCAs ótAnn Htiónoióe; 
níon téi^ 'pAjAit nA “peAónA 
1 n-AjAió A n-oiteA-mnA. 

Tlíon ttng An teic a rhÁCAn, 

*oo-ní seAóA sotÁcAn; 

níon sAnnctiig aii pnosrhAg pionn 

A5 cos'nAm AttCAin fiinionn. 


320 


t)i05Untn t)AiiA 


30 T)o ctomn CogAin x^nit^fó sin 
’oo-ní cosn-Aiti ^n cói^it) 
x3kO‘ó 50 rnonCon r\A nO^trinx^ 

An óAon lotrhx^n 'píne^nm^. 

31 ITIÁS /AonjnsA An e-ánt^ tntnm 
ní t-Aitit^n Uicc -A te-Atcnnim 
potc viA ntitiAt snÁtp-AitJe-Ac s-Aon 
’n-Á rtiÁtxMnteAt tiAt) ‘o’éAnc.dot). 

32 xXn tiAin n-Aó -áitniji’o soin 
A 5-Aot í ConAitt CeAnnAi5 
5.Aot riA nío5 *oo 'pnéim Con^itt 
‘oo óíot Tléitt ní ne.AmcomAitt. 

33 An tiAin ótiini‘0 1 r\-A óionn 
ceitne tiottóóisi'ó Cine.Ann 
•potc ct.Aon An ótin n^ n-i'óeA'ó 
XXot) ’n-A Cti5 ‘04 teitóine4‘ó. 

34 ItiJ nó Ci4nm4c 4n CÁince, 
nó Tl4oise 4 ire4n é4np4ince 

st4c ^04 n'ote^g^in conn'Óntiim C40in 
‘o’'fe4n4ió comttnnn ttl4c ÍT1 10*00401^1. 

35 C4innn5e4nu4ó Ue4mn4ó ITli'óe, 
te4nn4n toóC4 4n ^cein'oei-ne, 
041^*0^4^40 Un454 T)4 0411, 
541^504^040 454 tlt4‘Ó. 

36 At)4nc4ó 4on4i5 U4ittce4n, 
sío‘ótii‘óe n4ó se4ó4ince4n, 

041^51^0 'f45t4 ‘04 ■pine, 

C41S51Ó 4nm4 Cirtiine. 

37 Coité4n c4om C4itne4ó 
cnoi'óe 54n pti4t n-eissío‘ó4, 
niin p4ot)n4ó 45 p4icsin óe4n, 

4onnot 541^51*0 n4 ng^oi'óe^t. 

38 Coitfi 04^0 41^0 ctoinne Tlos4, 

Ao'ó m4C xXinc Ttléi^ Aongtis^, 
ste45 5t4isóe4nn 1 n-4 501 ne 
pe4n p4inse4n5 ponoine. 


fonxMne. 


321 


t)ioStiiini *oÁnA 

97 

SÓpRAIt:) 1:101111 0 T)ÁlA15 ccc. 

1 50 -póitt, -A Gine, 

^exj^nn 50 óptnSe píncéite; 

T)o céite T1Í pe^n poinóte, 

A Cine, A tne-Aó téA^x^inte. 

2 A 'pionnTTÁit 'CeArhnA T)Á tí, 

Aitnim An pe^n T)á óptntcí ; 
cni^t "o’ói^te-An-áó "oo b’Áit tió, 

A ctÁin 'póiTiteáÓTtin tlisnig. 

3 1fAX)A viAC pnán-áis, A óexxn, 

Aoin'pe-án T)’xticme n^ n.áoi*óe-án; 

^AX) X)o c-áinTie is Titió-ác *ótnc, 

A Cnt^c Cáinbne is Conmtnc. 

4 A-Cá peán 1 n-áois teinió 

- — ^geánn 50 bptnge -póinróin- — 

1 náit ná ngéi^beángán n^eát 
á céit)teárinán mác í11íteá*ó. 

5 Cánái^ án ué cáoi *o’iánnáit), 
á 'pinnbeáTi tléitt tláoijiáttáig, 

‘Oán *ótiát t)óinn bnáoncáná binn ; 
áoncámá 50 -póitt -ptntinj;. 

6 Gi'óne ó ^Cántáig, ceánn g^Aoitieát, 
geánn óiás 1 mbeinc ósnáoitieán; 
•peit, á tiánbá, á beán Cnátáit, 

50 b-págbá t’-peán lonntiácáin. 

7 T)’éis ’oeáttnste 50 néi*ó ntiib 
T)’-ptnt Ctnnn is T)’'píon'ptnt Gogáin, 
á beán náoi*óe án Ctáin coimte 
án áit náoi*óe neáitipoinbte? 

8 tTleinic niám seinbeán mán sm, 
á teánnáin Ainc Ginfin, 

’oo gnát á^ iánnái*ó feán n-05, 
á tneáb t)iá-máin ná noeán^nó’o. 

9 Cíteán onc-sá ne bátái’ó, 

á 'finnbeán Ctnnn Céá’ocátáig, 
cáon 00 itnánáig tTlogá Tléi’o; 
soná án tiáitiáin ‘oo’o teitéi’o. 


w 


322 


T)10$Unin T)<NtVA 


10 T)o tAinn^in An -pÁit) ponn 
peAóc niou 1 nÁicé Aoiéiott 

X)0 t)eAné 50 mbiAt) ’snn DAnfAi^ 
teAnt) A-niAR OÁ nnAgAtÁit. 

11 Onc, <d Oóinn, nÁ bío^ ctnnse; 
teAnó 05 T)on ótoinn CAHCAig-se 
T)o cite-At) CtÁiu óAnngtoin 'ÓneAg 
*oo cAitngAiTi An pÁit) píceAt. 

12 T)Á tAónAt) éin'peAti eite 

teAC 50 ceAóc oon CAinnseine, 

A óe-Aii pionn toigéA^gtAn Ainc, 
oinéA’omAíi tiom Ar\ tAóAinc. 

13 Tlo-níT) -pÁitie ]2ninn CAt^A 
’oo-nít) síonA soineAnnT)A 
An teAtAig iiA T)Cm ^CnnA'ó 
ní teAnAió 00 tÁmnnjAt). 

14 An A teicéiT) X)o teAnAó 
s^éAtA t)nic T)Á ToittseAjxxt), 

Aoige s^eoit nAignig ^niiAim 
’o’nAi’onil) An eoit fnAnAmAin. 

15 ÍÁ coin 1 5CAC CtnAnA CAnó 
’o’Ain’oníg éineAnn nA n-ónAnm 
C15 An nAin-se T)’'pA5Áit ^tiAt) 

’s A ónAnÁin nAiste An AoinniAn. 

IG te ctoinn t)niAin n.A síoAónns seAns 
An óAnpÁit) X)AnX) Ainm AoióeAtt; 

5ns An miiAOi T)’iAnnAró peASd 
oiAgAin An ÓA01 cAin’oeASA. 

17 A-'onóAinc T)onnóAA mAC t)niAin : 

‘‘ C1A Aínn cnicpeAS sAn cnoimJtiAit) 
’o’nAistil) ^niAn’OACCA ótAnn 5CAIS, 

[a sAnn lAnnACA] An eotAis? 

18 ‘‘ Ain’oní té'otA 11 a sneAó seAtig 
cnicpiA t)niAn Ann ” An AoióeAtt 

“ cnicpit) mnnóAA— 5Á mó sgéAt — 
ní po^cAn ’n-A ótó a óoimcnéAn. 

19 “Unicpi’ó Coint)eAtli)Aó Ó5 Ann, 
mAC mnnóAiA óns cnnAiA comtAnn 
ne C01S no^An pnéime Cais; 
potAm éine ’n-A n-éA^mAis.” 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


T)10t;Ulim ’OÁHA 


323 


‘‘ CiA -^éAX^As éine T)á n-éis ” 

An T)onrié-A’ó Jnúis m-An Jeit^éis 
‘‘ stomn T>tiin, -d édnpÁi’ó Ó tn'bniAin, 
sint ní -pdtÁin ne tinnCtidig.” 

“ bidit) dn oín-sin nd ’oUní épionn 
’oo tiéin m’'pÁis’oine ” dti Aoiéedtt 
‘‘ 1 n’oidit) nd n-dirostdc oite 
d5 Ud’ópndc t)nidin bónoime.” 
gd ’oÁm ’oó, ctiiTO’o dii cdt 
Coótdnndig is tdoió Uedmndó; 
nu\ cÁ ndit stÁn ctdnn ÓoócdiJ 
Án dnn dn nd liAttmtinódió. 

ITIdnócdn te bonnód’ó ’n-d ’óidi’ó 
nnnd co’óndó síot sdoin'Dnidin ; 
nedóc nd )?ó’otd mding ’oo mitt 
te tójnd Údi’05 ’oo ctiicim. 
go liAoióitt ’o’éis dii ódcd 
C15 "Oonnód’ó jntiis gedfodcd 
50 'pÁi’ó Tid níoj ó Uáic Uiinc 
’oo nÁic iidnt) píon a n-édódinc. 

An cí ’odn cdinngin sinne 
IIÁIC Uedmnd is t)tin btiiótinne 
— d óioncd ’óíom ní ’ótige — 

’()Á síot ciocp'd dn cdinnjine. 

“ 1 ^cednnds Cníóe Uedn'mdó 
ndódi’ó mdc Udi’ó^ Uoin’óedtódó 
tu\ tu\ níog [óns] ní eite 
T)o-ní píon ’odn ópÁis’oine. 

t)ed5 ’ocdnód ’ótnc, d 'Óonnódi’ó, 
cditt ’oo óinc te’o gníomdncdió; 
tidic 'péine 1 n’oidi’ó ’oo ’óoióednc 
bidi’ó 61 ne gdn dojdinedóc. 

11í tdibédn 50 tdice dn ónÁic 
T)’éis síot mbnidin ” dn dn ódn'pÁic 
gi’ó ’Doitig tinn gdii tediimdin 
’oon btn’óin 'pinn it’oedtódig.” 

T)o b’'píon ’o’Aoibitt d n’otibdinc 
'ptiijte dn Tidó 'ptiit concdbdinc; 
nÁini5 níge is nedóc Uedmndó 
nednc nd cíne dg Uoin’óedtbdó. 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


*oio$ltiim *o-ánA 


T)o ‘pÁi’ó ó óoin 

50 mbiAit) íiex^nc Oinin pionnooin 
T)oirinAtt T)o ótoinn Ó-Ant-AiJ 
noinn gonmt-Ann An gníorh^nc-Aib. 
íllnn-d tí Ar\ CAinngine is-ceAc 
’oon T)omn^tt-so -p-A ’óeinexí^T) 

— bi-Aió tÁ btis Anx> A eine — 

*oo t-A’óg <A-cÁ An c-Ainn^ine. 
p^is’oine -óc-dn mÁs fíon 
ciocpM is-cex^5 ’o’onóne -dn xMnoníog 
mÁs •fíon tAbn-dt) 'pin eoit; 

-c\5 sin A’óbAn m’tnns^eoit. 

Unéi^, -d Ú-dnó^, ’oo cneAt-dm teinb, 
114 ttiAió pe-dst)^ -peióm noimeinb 
— stiit irinm-án nib t)Ái-nínib — 
sin óo cntAó ^CxMcmítió. 
jAb tnnxi.'o c’úinbe^nc i^n-dinn, 

<d nos^ 5t-As m-dn ^oinmniximAinn, 
c-domcnti-ditt ’oo gtAntninig 51 1 
jAnbgtninig óAotcnn-dió óeitsnig, 

5-Ab ’oo toinn ^connjt-dis ^cnm’OAig, 

-d meic nx^ mnÁ ó nío5 [inn’o-din], 
SAm-dit smn-dit t)o ónictinn T)ein5 
t)-d ['pictinn] cnndió teo céió'peing. 
gdb mdn so te sédn tidine 
ód steij Con nd Cndobnndióe; 

'pd bdogtdó bndc nd bpogdó 
1 5Cdc -pdobndó pionnóondó. 

Tninic nóT) •pndin d 'pédjdin 
mionn ticnedó tdn ’o’óinédndib, 
s^idc pd cnndió 1 gcdc jdbnd 
’s ’oo-óndi’o ón ódc ódcdnód. 

Tld bein tedc 1 ^cednn ódcd 
dóT) dinm dóbdin dn’o-ptdcd; 

[c’'pditm 'pionn] ódcómnd ós X)o óionn 
’oo mionn ctdóónód ctoió'pionn. 

Udins ’oo cobdó 00 óónd; 

50 medtd, d meic Onónd, 
c’dinm cnndó 50 ^ceo nime 
ten ónmdn 5teo gdinije. 


T)iogttiitn X)ÁnA 


325 


40 tlí *óeiC5 -A teinit, 

■ — CÓ1R *ótiiT: éine ’o’fóini'óin — 
óeiú éi5Cíiíonn<á 1*0 teánó 50 tém 
*oeáfió ’oo óéit)5níomá, a óoitéin. 

41 ITIón 5Cát ótimpeáfl *oo ‘óeoin t)é 
rhác T)omnáitt, snnis mán 5txí.inné; 
cóm súit ne seÁl^A^ne án tnin 
*óúin 51*0 teánt)ái*óe a tnágáit. 

42 Ctnnpi’ó các ITItittáig THáis‘oeán 
5teo ne óTéáó-pái’ó píongáisseá'ó; 
bnisTi*ó Cát5 pA iriág Tni*óe ; 

5án *oo Úá*ó5 án c-áinn^ine. 

43 Cát ’oíóein^eáó T)úin n^ Ssi-dc 
ctiin-pi*ó oi*óne ■pói’o finnCti^ó; 
ne >á né mtn’ópi'ó ^dó mednódc 
is ctnn-pit) sé -dn Sdin^eAtódc. 

44 X)Á nó Uát)5 1 *ocnéán t)ánóá 
biái*ó An-is ^n-A n-AtAKóA 
gáó doinnedó sdn nioóc neime 
T)o stioóc *oáoineáó TDeingceine. 

45 T)tigi‘ó ott-áiri tnnnim nío$, 
neic -A Á1CIS ’s A -péitgníom; 

■^aX) An cós m’-pon-ptngte, a -pin, 
nem óomdinte -pós -ptjinig. 

Vmnig. 


98 

UATÍ5 tnOti 0 Titii5itin ccc. 

‘ gdó édn m^n d aX)X)A ” 

oinn*óeánc so is [’s] sé te-dncdn; 
5dó e^tcd m-dn oitcedn; 
ní ótedócT-d dó’o d ctedócd*ó. 

2 tdódin 1 tdoió snedócd 
d5 sndm eigni*ó tidine, 
ní pednn teo td gnéine 
ds ceo nÁ dn ótd ds cntidi*óe. 


32G 


T)10SU111'G T)ÁnA 


3 eoiti íocoAiti riA ■pAinnse 
r>Á riAC ■posriAnn pAiTiféAn 
bíT) coit)ce ^An cAT»ót) 

5a6 n-oit)ce pAn AijéAn. 

4 ÓATiÁnA eoin mAnA 

ATi mtiig nAC mnti ttiá^a; 
eoin moige nÁ mónA 
An T)Oine ní T)ÁnA. 

5 eoin coiTieAt) ni cieAccAiT) 
cnAinT) An mnig nÁ An mAiJstéib, 
nocAn ipAjbAiT) t^’AnbnAin 

iiAC At)nAiT) T)on Aimnéit). 

6 t)eAtAt)Ai5 An beAúA 

niAn bÍT) eoin nA n-eAicAt), 

51 on 50b t)’Aoncnnt) oitceAn, 

^An ctAoctnt) T)o cteACCAt). 

7 CÁC -pA A ^CteACTAt) bntiAit), 

btÁú T)eAncAn cne t^AnAiJ, 

'pin "pA cÁit A ^cionAit) 

1S T)Álb Sin A SAltlAlt. 

8 gAc mACAom mAn mninceAn; 
inA$nns mAit T)o mnnAt), 

stAC t)neA5, t)niAn n^ njAoit^eAt, 
mAC niAn XliAtt ^eAt ^tnnT)nb. 

9 tnAic T)0 mnineAt) inA^nns 
mAC ConcobAin CAnnA; 
git) cnéAii nocA coJt^A; 

5AC éAn mAn a At)bA. 

10 niAsnns mAn T)o mnineAt) 

CÁ StAS ó nsóAtiA*? 

sé ^5 ’ont CAU 5AC n'otinA’ó 
tng é is 111 bé A éAnAn. 

11 tng é is Cn iia CeAnT)x\ 

• — 5AC cteAS ’sÁ cnt cnAobAó- 
Ainm T)ó im 5AC mbnAit) t)nAt)Aó 
1 n^AC nAin bns AonAC. 

12 gAó bnAit) AS bnAit) AonAig 
•pnAin ’s ní inAin ^An lAnnAit); 
steAg ne sT^AnjA sT)nAt)Ai5, 

•peAn reAn piAt^Aig. 


T)10$ttí1in *0^t1A 


32 


13 pe-An peitifie 5AÓ •pÁsxj.ig, 
pexi^n CAtA A'^us corfitii 11111, 

b-á*ót) 5eAt 50 115^015 sexi^ii 5*01111111, 
pexMi tpuit 5^0 P05U11111. 

14 Oi*oe iniíiiice ITI-á^nuis 

111 Ait AM óÁó A óomxioin ; 

0U5 ’ontiini ne 5AÓ n'ooóu-di'ó 
Ó Ctiinn 51011 50 5ConimAoi*ó. 
lo t)o miiin péin *oó ‘ooóAn, 

Tio ‘óntiiT) é 1 n^Aó lon^'ó; 
níon múni ón tó as texUiAó 
‘oó Atx) A sCiit ne siot)<At. 

16 T)o múin cnÁ X)Á tnoijit) 
téi*o 1 11 -Á5 ne ‘n-ó5Aió 

-A5 bneit cntnt) 5AÓ 00151*0 
ptnt *oo óeit ’n-A ónó^^ió. 

17 T)o niúin *oÁ $tún ge^tóonn 

-^AtAs beinn ne 010*00^1*0 

A pitteA*ó 50 liAnn-Ai*ó 
ne lnme^tt 1 ii-iomgtnn. 

18 T)o niúin múnA*ó éA^cóin 
*0Á tióc néi*ó 50 niAntAin 
beit 1 5Com*óÁit óAomtAig 
ne conngÁió 1 5CtiAtóAió. 

19 T)o múin óéAS *oÁ ónÁgAm 

• — béAS Aice AS on*o ca5Ai*ó — 

5An 111 tnmpe 1*01 n 
Aó^o muince 50 mA*OAin. 

20 llíon múiii AZ ACX) lAnAinn, 

11 ó AC cocún cnAoóAó 

011 CAtii 5AÓ cnAob tíneAó 
’ll-A ÓAnn AS CAOril CAOtAÓ. 

21 T)o múin óeit A5 t)05A*ó 

pAii 5cteit iió pAii 5ctoi*óeAm 
t)As óoinngeAt aii ótinA*ó 
ne coinneArh nA *ocnoi5eA*ó. 

22 T)o múiii meA*óón oi*óóe 
onóú An eAntA gtúinig 
toige 1 n*ooine *óiArriAin 

’s 5An toige aó*o 'n-A túinig. 


328 


‘oio$Uiini ‘OÁriA 


23 Olc T) •fosttnin 
is CA'ó *óni5e<ás T>ei5fe^n; 

•pe^n cé<AT)iriAoi*ói:e ctmA*ó 
ní né<A5C.Aoince .a ei*óe<An; 

C15 ’n-A tnite .a ton.A*ó 
T)o *ónine ipA *óeine.á*ó. 

24 tli ce.Anc conAt) lon^nxxt) 

.Aige T>’éis A 'ponóAii:) 

*oo ónót *óeAn5, T)o *óoinnrrnl, 
T)on ón ceAnt) 1 5coTin.Ait). 

25 tr’peoit, *oo tionn, x>o tnx^óAin. 
*oo tviAtAiX) pA tnexxt!).dió, 

T)o *óíon t)ó, [*oo] ónos^ió 
T)’píon is .An tó tex^óAin. 

26 t)’éA*OAÓ .A^tlS *ó’eoé.Alt), 
is *ó’éi*oeA*ó rr\An fApMS, 

*ó’Anrn 50 n-ón, is *ó’ionnrhtis, 
^óionjótis trión *oo TiUjnns. 

27 ITlAgnns ríintUiJ U.AittT:e.An 

cnoi*o nis is néim AnÁig; 

*oon ní5 ó not)óinn 
uín nxj^n %aX) *oo Jx^óÁit; 
mAit *oÁ ópnAin ní pnnÁit 
*oo pUit An n-n.áin ^o’p.AgÁit. 

28 tií 5.dis5i*óe.Aó ng-^í^oi^óedt 
50 nm A étoi*óe.dríi cnos^Un ; 
ní n.d n-e^é a e.dé-s.dn 
*oo-ní .dn éne.dé *oo éosnxMti. 

29 Tlí 110.^5 cosrhdit ai 5110^*0 

*oÁ eoé ’s *o’pion .d *onnimne; 
tÁn 01 ne *oÁ n-inrhe; 
ne ééite is.d*o cnió*óe. 

30 0Aé ^eAt, ^nndgdé *ooinnpionn 
*oiAS A-cÁ -dn uí pnd^odig; 
cneAé pe.An is e.dé n-éi*oi*ó 
ne n-edé n^edt .dn snnd^sdis. 

81 gnnd^dé 50 méA*o míted*ó 
*oo-éi*o dn 5dé n-doinpextn; 
edé ^nÁineditixMt ^téigextt 
ne n5Ái*ófe.dnAió 5.doi*óeAt- 


T)ioSttJim x)Sr\A 


3L9 


32 tTl-Ati^nnÁn An rhAncátn-Ai$, 
tn^gntis trinige tnti^i*óe 
t^e^n eió éeing^it óí'óe 
«á^tis einnit) nAine. 

33 níon óiitn^-á ne-dnc nÁtn^T) 
ní T)o-s^n nÁ *oi-se; 

T)ia T)eisiot n^ ‘oetse 
ei-sion ^5tis i-se. 

34 1s í An 'Lixxt tttón VOaóa, 
món n--An1i)u^in no 'ftittiin^; 
cti5 sei-se^n bn -d tDoininn 
is ei-sedn Cú Ctittiinn. 

35 1s 1-se dn c-edc oinn'óednc, 

0-dó ^edt Cd^i^ó^ gtoin gndi-pnij; 
ó -d óot^ tei-se-dn ceitcin; 

U-d'óg ei-se-dn nó -a dicgin. 

36 1s 1-se -dn tidc ttiin^ne-Aó 
tin^e-ds cÁó 1 ^c-dó-dió; 
sei-sion m-dc tTI-doit ttlicig 
-As pn-dp ne c-doió c-dó-din. 

37 Si-se ne stti-dg ngdoi'óe-dt 
gob n-d Ssé-dt sge-diti sot-dm; 
sei-se-dn tntmó-dt) tTltirh-dn 
n-dó corhó-dn T)o óorh-dT). < 

38 Sei-se-dn SÍo*o-a 0*ó-dn 
’o-dn ó’-dicnit) 5-Aó -Aon-dó; 
si-se te-dt ne t-Árh-dó 

-A e-Aó -dóT) n-Aó -donT)-ác. 

39 An t)t-d.n Ao’ó-din i-se 
.A5tis Ao’ó-Án ei-se-dn; 
téigóe -dn m-dg T)Í is T)o-s-dn 
T)Á n-db sí -dgtis sei-sedn. 

40 Sei-se-dn ttig tÁ dn cdódin 
ten ttiic pine tomnd; 
cnidtt ceiti’ó ní cdnód 
nis dn mbeitin mbo’ób’ód 
pd f?onn ttltiige tTledt)bd 
dn tionn gnoi’óe [5«dnrhnd]. 


‘010$ttl1tn T)^T1A 

41 ConAtt CniSiT!) ConnAóc 
óosn^s m-A$ n-Aoi n-AnmgtAs; 
is cAtAige coimT)eAS 

|:-An m-AóAiue m/Agntis. 

42 TTlAjntis mnttAiJ CirtiAó/An 

cnoiT)e bnotit^ t)Á$Aó; 

T)oint) mCm SAinó sni/ánAó 
stAinn ne ttíT) ’s ne tÁmAó; 
ne Jteic ní ItíineAó 
pA mA$ mxtc meic mÁSAó. 

5aó. 


99 

SOpnAlt) TplOntT Ó T)AtA1$ CCC. 


1 5aois Aitóe 1 n-inSin T)omntiitt 
xtinnne ’mtin mbinngit mt)AimT)tiinn , 
ingeAn s-áon T)eAt1)T)A TÍomnAitt 
cnxísOt) Jonmptiinn teAmnA iAtn^im. 

2 geAtt ^Aoise is oini$ Aitte 
’^tin mnAoi-se oinin tli’úne; 
ní T)Á méin cne itiéin SAit)t)e; 

Aitte í An óéitt ’s ^n ótnmne. 

3 SaT)1) inJeAn X)omnAitt T^AOite, 
•pinnteAn a nontAinn Amo, 
ceAnnóAT) neAtn— 5Á ní as ttiAine . 
beAn mtiAiT!)e ’s T)o-ní nÁine. 

4 An óeAn ’n-A mnAOi as feAnn inme 
T)o óeAn ^eAtt t)o ^nAoi Aitte; 

5An gnÁT) neic An cnAoió Coinnte 
coimT)e T)o T!)neió sAoin SAiT)1)e. 

5 InJeAn X)omnAitt C15 AgAn 
cAn 5AÓ móiT) AS ^ motAT) 
píotAt) A T)tiAin T)’éis piteAt) 
ne cineAt) 5^1^ CtiAin ConAt). 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


T)10SUl1in T)^nA 


3?1 


613*01*0 stiiAiJ irinniTi tli*óne 
nen n*oii-Ain *o’ingin n-oi*óTie; 

613*01*0 stnAiJ ixMit-AiR Ai’óne 
*otixiin S-Ai^óne ó ixiRRt^iR oiRne. 

Céini ^nóó^xi ní 1iionRÁi*ó 
OAR AnóHA ^o’f^jgóÁit; 

b-AC-A*ó nitc *oíoRni-A 'o^sótnAig 
-ánbnxMn níogn^ Jhirc 
Inge^n Théis CARtAig Ctio*ón^ 
c-ARC-Ain •p'^ niéi*o a ineAninA 
*oo 31 A *oon coig be^n t)AnbA 
nó c^ngA A-noiR ce^g UeAinnA. 

T)Áit -A cmii*ó ci-An ó t<dttiiinn, 

*04it -d 3511111 351 -drh *oon coinmtt, 

^ n^oÁit nm^n 500111*0 ónmAim 
CÁ1R nRR^im *oon *oeiR5 *óoinnpinn. 
gniíis nixim’ó^ RAnnA noigeAt 

A5 bAnnA lAntA tltA’ó; 

’oo SAi*ób 13 cÁin A ^cnineAt) 
ciiineA*ó 5Ainm An mnÁib tTíumAn. 
tlu5 ó 5A6 innAoi biiAi’ó bnonncA 
puAin gnAoi' — ^ní ^nAoi a3 nAn óeAiincA; 
’oo-ní S5ot *oo néin nompA 
bnonncA A5 péui T)on 50 npeAnncA. 
tle cAoib A *ocAbAin ’oUinnib 
’s A bpAgAin *o’Aoib ón Ainnin 
351 03 ó óiiAin'o An 5AÓ óoinmm 
bíos An óoinmt suAin^ SAin^it. 

CÁin *oo JnÁt 1 n^tAS óon^nA 
[*oo tÁi’ó] bAs mAn btÁc n-AbtA; 

*oo 0111 tt SAn ein5 aii eAtbA 
Aii óuinn óeAgtA sein^ SA*óbA. 

T)o nÁi*óeA*ó ne a *oneió 0*001551^ 

‘‘*oo óeió c’ÁineAm 1 n-AlbAin; 

5é pníoó niAtn otc ó a n-Ain^mb 
5An rh lAn CAinbnig onc ^o’An^Ain.” 
triAC T)é ní *oói5 *oo*o cnéi^eAn ; 
is é As 5tóin *oo gtAc n*oÍ55eAt; 
is *oói5 éi^eAn 

éi*oeA*ó boóc T)é ^00*0 *óí*oeAn. 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 


’OIOgUlim VÁViA 


-Ati tinoine/^ó néi'ó níoó-An 
nxxó téin ZAn t’oineAó éAn^n; 

T)Á n'oe-AnncA ^5 T)Áitri ió 'oUonA'ó 
óAog^t Uó ’óÁió <A t)éAn<Arh. 

He tinn -mnÁ ónog-A t)óinne 
ní tonA tÁ <áót) tÁ snéine, 
mxM*oe<án neoit) p-d mdg inÁi$e 
eoin Áitte cAn te óéite. 

Sd moi5 mín diónij edtdi^ 

’n-d cín $toin din^tig lo'ódin 
snedó ódot ’s d ctidn ’n-d óondit) 
ó óonndió cndot) n-tidn n-iot)din. 

Snnt 50 mín, eds ctmndtti, 
ceds 1 sín, snt 1 ó-pojmdn, 
cnot) -pdn mbndg, ids^ 1 n-innóedn, 
T)dm d5 ingedn nids^ nojtdn. 

ITlionn sút Áitte ^dó nóditt 
ó í)tin TTlÁiSe 50 tTldndinn ; 
d-ntids T)o SÓ15 te soininn 
cnnds mdn •poininn óin T)’dt)ditt. 
T)ntiim ne pioó -pogndit) t)tiinn-ne 
miot) ótntt 1 ^conndit) tidine; 
cditcedn dn tÁ ^edt ^néine 
ne óéite is ptedt) mnÁ tTltidit)e. 

Uín t)dn sttidi^-se 1 seitó Sdt)t)d 
ptidin-se Tieitt) ’n-d Teitó t)ion5nd, 
tnóc dn teit -pd ótidiT) Tiedtód, 
mednmd dn csttidig dn óteit Ctiot)nd. 
Odtd Ctidin toóótn^ 'Ltnmnig 
T)o tndin ■poóntn^ T)Á ridnmdin; 

■ptidt t)í ní t)id dó*o 5A bio'óódi'ó, 
lonmtnn te T)id í dmtdit). 
trio óedn T)on moitt úin lo'ódin 
ndn túin T)oinn aóT) ’ooinn T)eAmdin; 
d cnot) 5é T)o-óí d5 btn’óin 
5tiit)it) sí d nT)ot 5dn Tiedbdit). 
tTÁi’óce ’óúinn T)’‘ptii5tit) dot)t)d 
nis dn stntbin n-úin n-ó5t)d: 

“ ní 'ptntc dóT) dt)t)dn níojnd/ 
r’íonnd ‘pdnngtdn ftiitT ónt)d. 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


*oio$Uiim *o^riA 


333 


WAtA'ú be-Ati 1 mbi-A c’iiine, 
íií Ua pe^n m<án f^e-An n-Aine; 
món btin n-é^o ne ctn a óéite 
cn is *oo óéite, ^ Sé-A^ 

Snit 'b^nb^ ipA bexJ.n o’éibe^n 
nec frexj^n, a fx^bn^ míon’onb; 

Ar\ ce^ó 1 mbí is b-dnn J-Aoi^óe^t 
‘oÁ mAoi^óe^m -Ann ní is níog^n. 
f^nAin <An níogAin-se nobtA*ó 
*oo •píonAi'óbsig nAitt noeAgbAn ; 
sí céAT) nó *oÁ óéAT) pionnbAn 
ní lnon^nA^ó *óí méA*o meAnmAn. 
jAoó *óAió An n*onnim nA poinne, 
•ptAit 1 ^cninn ^aóa CAinbe, 
tnóc toin^se ó tios nA t)einbe 
*o’fios *oeitbe soittse SAi*óbe. 
’ITIa snit 5cninn-se *oo cnmA*ó 
A coimse *oo ótnim mAtfonb; 
im nos5 mAtt SA*óbA sitteA*ó 
•pitteA*ó mon5 n-AbnA as An*onb. 
Jnnis néi*ó geAt i n-A 501 ne 
*oÁ nAn beAn béim nÁ bine 
AbnA mnÁ tTloiSe Tlni*óe 
*onibe cÁ 1 n^oine ^ite. 
t)nAite ctnim as tón tiobnA' 
súit món nAine -pAn AbnA 
’otntmons óeAnc ’n-A ’OÁ cotbA 
coititA *oeAnc sntóonn SA*óbA. 
jAn toóc cnmA An cnAoib n-Aise 
cnnmA a CAoib, cnnmA as *oeise, 
cnios mAn soin bn*ó *oíon *ói-se 
’n-A cnis-se foit ’oíot *oeise. 
UneAbA As tón *OAin5ne is *otnite 
pAn SAi*ób-ne stóg nA cníóe; 
5AÓ cneAb *oÁ cneAbAib btÁite 
snÁite ^eAt •peA’óAig píte. 

5AsnA*ó gtAn ó^bAn nimpe 
cnes An mAg bpó*ogtAn bpinnce; 
Ag *ont *oon norhAig neimpe 
eittce A5 cnn omAin innce. 


334 


T)ioSUiim T)^nA 


36 InJeAri ITléis CAntAi^ óoinnsi'L 
zAn n^é bAnncAin An éiot)1i)Ait) 
niAn ‘oo neAt 4e 561 s njAénAis 
CAénAit) neAC ’o’éis a HionntAig. 

37 migit) sí AnÁin óije 
>o’'pA5Áit óin is í AS cÁit)e; 
is tiA nÁiT) nA tAoi SAOine 
AOine ne t)iA a^ nmAoi itlÁige. 

38 1 T)ceAC nT)é T)o niA aii níojAii 
T)ia té 1 teAt nis An sAogAt; 

00 -ní is 5An cteit [ngtAOi 1] ngÁóAt) 
cnÁóAt) neic *do [óaoi] 1 tnóAojAt. 

39 IngeAn lOottinAitt T)tiin UnnmiJ 
A5 tojttiitn 5An tíin. 'pii^nS''^? 
ciAn ó ÓA01S Ainnt)e AintAit) 

cAónAit) 5A01S Aitóe aii ingin. ^ 

^AOIS. 

40 gAois T)otnnAitt Ó15 a AtAn 

1 n-CogAn An Ainm ceAnnjtAis; 
ótÁt is tnit ne A né is nAiteAS 
— níon ó’é sin -ptAtteAS 'peAnnjAis. 

41 5aois UtintAins A5 oíon t)tiAt)AiS 
cÁé T)0 síot ['OotnnAitt] T)AonAit) 
CAOiseAé ctiAine nin éióin 
p'éinnit) tlAine An ét'nt énAoóAiJ. 

42 Anc Ó Caohíi T)o éAn bAnoÁt 
A AOlt) t)Ani [’s A t)AOnAl5j 

p'íon te [ctin] ’n-A teAg tniotiptiAn 
oiomótiAn sneAj 1 n-nn aoiiais. 

43 Cóin Ó T)onnéAt)A A-TéAninAis 

T)0 éonitojA itn Óóinn tnbnAongtAis 
CAt)^ SionnA ós ^Aé tnng tnAoit)iin 
^iottA A ÓnnS Aoióinn Aotisais. 

44 An *oíneAt) mei-se 

tTiíééAt AingeAt t)á n-éAOA; 

sinn t)on Ain^eAt ’gAn n-Aitne 

t)Ain:seAn tinn o’Aitte éA^A. ^ 

^^AOIS. 


T)105lllim T)ÁT1A 

100 


335 


eoSAtl lllAC CRAlt, Ari c-ÓRtÓ11l, 

1 1omT)-A tix5.iste xMT ixm: 'LAigexMi; 

<A n-Áitre-dm ní 'péd*opdiT)edn, 
ní ne-dt) ndó éi*oin 51*0 edt) 
sedt éi5in aií a n-Áinedm. 

2 teo dii 0111*0 ds iiAiste *o’éininn 
ctdnn CdCAOin itieic móinlpéitim 
cníoó ds dn mínig ITIdg pÁit 
ds Jdn ^o’-pín^oig is *o’éxi*oÁit. 

3 An cú 150^*0 ciii*o *oo ttdn t)ned;§ 
is comd óedcnd 50015^^*0 
cii5-d*ó 'oo ótoinn 11iiA*ódn 11eAóc 
teis iiAó toinn nAóAn *o’éis'oeAóc. 

4 11 A cotóA As ceince sneAóA, 
iiA tmnce as tiA éi5neA*óA, 

’s Aii 11 in As SAi'óóne seAt^A 
p'ií 10, A t Ai gn e tÁi 111*0 eAn^A . 

5 AoióneAs lAncAin aii óeACA 
1 nóAn tÁim, a 'LAigneAóA, 

An JoinmceAtAó 'pói'oseAn 'pionn 
’s cóiseAA oinceAnAó CineAiin. 

6 An miin ós t)iiiótinn is *oí,' 

’s An nÁc 1 nAióe Ó ÓAoisgne, 
nÁic UeAmnAó pA n^eAtAnn ^niAti, 
is seAnpAim 5neA*ónAó gAitiAii. 

'7 Ciii5eA*ó 'LAigeAii 11 A teAng *ocais 
miinA óinncí cné |lAnncAis 
níon sitt súit, níon ciomónit cnAig 
iiin bii*ó lonónin ’n-A TiAgAi’ó. 

8 An nAnn coimmeASA *oo-óiAm 
A5 bneic Jitt *oo stinc jAitiAii 
As JeineAs tDómn is ÓeAnóA 
teigeAs *oóiT) An *óoimeAnmA. 

9 gAó bnAi’ó niiA*ó, 5AÓ soóAn se^n 
*oÁ ^cttimim An óníó 'LAiJeAn 

ní bé *oo nAistig í aóc Anc 
A5 A mbi An nAistib timtAóc. 


ccc. 


336 


T)io$ttiim T)ÁnA 


10 5 ^-^5 'pAitme p<Annúxi^is /dT)-Aim 
m<Ac ÁmxheAó Ainc CAotti-dn^ig 
m<AC SAT)t>-A no s-aoi T)o nim 
st<AC n<Aoi meic Amn,á <a <Ait5in. 

11 Tlí 'hion.Ann t)é<As — is t)ÁiT) te-Am — 
T)’Anc .A^ns T)’nAistit) éine.Ann 

‘piíi teis neAó T:e<áóc ’n--A teAg 
’s is ce<Anc ce<dó i n-<A T)céiT)-se.án . 

12 tlmttiigte<án T)ó i mbonn-Ait) be-Ann 
’s 1 ^ctoó-Aiti) -Aotc-d éine-dnn; 

T)o-ní <d mbí s-dn ■pionnrhtnn T)’Anc 
’s <d mbí s-dn •pio^obtnT) nmtdóc. 

13 t-dignig riA t.doit)e<dn5 T)c.dn-d 
Akc 'póine.ds -d n-e-dsb-dT)-^ 

5-dn bneic n^itt -án ní p-d nirh 
n-dó t)í ne <d tinn i t-dijnib. 

14 TDo rhé<dT)tii5 neirhe,dT) ^-dó ndoiríi 
soó-dn T)o ót-dnn-Aib C-dc-doin; 

^tón t-doiT)e-dt) -d^tis te-db-dn, 

5tón <doige,dT) T)-d n-n-diste-dJ-dT). 

15 Os-d T)íot) -ds T)n <d te-dnrh-din 
-Ainrn sn-dicniT) i seinte-dbn-dib 
<áinm cóin T)o tAignib T)o te-dn 
t-digni§ <dn óin <d n-<dinm-se-dn. 

16 On ti-AóA 1 nT)íot 5<dó x>ÁnA, 

[is] ón ónc-d [-d] ^cíosó-dn-d; 
t/doió ó totdig móin ttlogd 
mondiT) óin d n-dtmsoTid. 

17 On concnd dn ót-dn d mbndnndirh, 
ón cednT) dn d ^cdcbdnndib, 

ón cdn snéin n^tdnntidiTie d n^nedg 
te péin tdnntidine tdijedn. 

18 Tlí tedsdinm tdi§ni§ dn óin 
T)’'péin tdigedn tim óednn ^corhóit; 
péinniT) tim dn ót ní ib 

éinT)i§ ndó d bón ibcin. 

19 TDo ótirhT)dó d 5COt5 tedbdn 
lomT^d ón T)-d dictedgdT); 

’s is lom'ód [bntncedn] óin dnn 
T)o [bnnitedT!)] T)o bnóin bndbdtt. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 


T)ioSttiim T)ÁriA 


337 


tlí ‘ote^g-An lormtfix^s eite 
tn^n éinic ’n-^ n-ointine 
einioct^nn t)’ón ó 5-aó •fion 
’oo ótóg ^eimiottnotn j^oróeAt. 
Ct<Ann céA'op-á’óxíkó C.Ac<áoin ttlóin 
’O-dfiAt) cíos cotncA ’oeAngóm, 

<A n-<AnÁin ’oo-cin Án ^n ^ctoinn 
<A 1:11:1 ’o’t^ágÁit ’o’nnnoini. 

A-cÁ ní onn’ómiic onn<d 

<An <d ópiiit Á’ó nnnomA; 

éigne ó t)óinn óÁineicnig t)ned^g 

Áinitncin ós gtóin 5<doi’óe,dt. 

Ct<dnn C<At<Aoin, ce<dn’oc,d <án óo^.di’ó, 
p^d Anc O5 111 pti.dnA’o^din 
tÁ n<dó mó s,d mó <d me,dnmA 
ón tó <d-cÁ ’n-<d tige,dnn<d. 

Tlí p<dgt<dn, ní -pníot, Ánd^ó 
onnd pd Anc CdomÁndó; 

’oonds sÁi’ó dnn níon nosstdt) 

1 n-dm Áig ndn id’óos'Odn. 

Stedg ódogtdó ’n-d ódis Cdnd 
•pndoó cdtd dn ttldc tTliinód'ód; 
go n-dtndig Anc ^né dn gdttgd 
gdn é 1 n-dtc d dgdttmd. 
ttí cíii5i’ó tÁim’óeing tdigedn 
gró bé -pÁt -pdn ■pedn^diged’ó 
dn d teds nó 1 n-dgdi’ó Ainc 
1 ’ocneds ní tdtfidin tdódinc. 
t)o bío’ó d5 teond’ó tdnn n^tds 
mdn ’oo gdbd’ó pedng ^^edngds; 
ne mdc nionndtfidit tlosd 
lonndtfidit dn edgLd-sd. 

[Agnd] teis ní tdtfid’ó nedó 
cdgnd nis níon f:eróm Áisedó 
Cdoisedó cndine fedn ntltd’ó 
'ped’ó d nditte ’o ’dn’ongd’ó . 
pedns tfieic tlóig 1 tlÁit ttldód 
[’s d] béimednnd bdogtdód 
00 d’ódin pedng mdn í dn Anc 
ní ’odndb cedn’o dn ónó’ódóc. 


338 


‘010$Ul1in T)Át1A 


30 A11 coóAiíi ní téix> ‘oe 
An ni 50 cLtnnsin ^ceinTie; 
nó 50 seAitg ie snÁc nrfiA 

A •peAit^ ní riÁú lontintA. 

31 51 on 50 11501 ncí 1101 nie niAiti 
TioiteA5 éineAnn ‘o’iac gAiiiAn 
1?' ‘OAiiAb cÁin cAinc t)AnbA 

1 iÁirh Ainc is lonjAnmA. 

lom^óA. 


101 

SopftAit) ponn ó ’0ÁIA1$ ccc 

1 lon^Aib cn onm, a lAntA, 

món m’freAns nec t'otc 11501 511 lAhróA; 
nÁ CAóAin tein5 An c’pitit); 
ceit5 1 n-A^Ai-ó c’Ain‘oti5i‘ó. 

2 Snt cniteAS mo conn 

‘oo JníosAA ‘oo JntiAi^ótein^e 
T)0-béAn noóAA noiiiAm téin 
51^0 po^At onAin ei-séin. 

3 11 A AS A ÓtÁS pU^ÓAn 

onm, A lAntA TleAsttltimAn , 
cti ‘oo-ní lA^o ó ptiitn^e, 

A ní tiA5 ‘OÁ teAnttiim-ne. 

4 ní nAóA sinii seAóAT) -péin 
ooc éA^iiAó, A tióc mínnéi-ó; 

ne^o 51101 s mbtii^ is 'Oú a ‘óéAnAiii, 
ótii^o A-cú *oÁ tAisbéAnA*ó. 

5 ts onc AS cóin a ótniiAt 
•o’A^nA, A lAntA t)eAs1Í1timAn, 

Itióc tAjtA nAó nos5An nuió 

■00 tossA'ó rh’AnóA An c’ioiióuib, 
c gé cAnmAinc a coi-óeAóc ‘oe . 

5onA‘ó ‘oo giiúise liÁitte 
An son $Ainte ^nÁin teAn^An 
ni Cv^in Aigte 'o’im'óeAn^At). 


X)iogUiini t)ÁnA 


339 


7 O5ÍÁÓ *oo“ninrie niom 

^*ó1í)^n móit)e n-Aó m^it-piom; 

^níom oé *oA X)x:msA^ T)on mói*o 
mé ^00*0 sníosAt), -a 5ex3.nóit). 

8 T)Á n^oe-Ann-Ainn , a t)ne-dc mdn DtÁt, 
^níosAt) 'c’di^ce cnec 05IÁÓ 

mó d óioncd *oon cí X)Á t^ci^ 

5dó ní t)Á 'ociocpd cneimit). 

9 An ntc nioc-sd d^ns nnm-sd 
cÁngds T)’'po5dil ondm-sd, 

d géd^ síitódn ÓíocA Unnim, 

*oo ntinóAn 'píoóA eA’ontnnn. 

10 peAtt onm ’oo óAit)t)in óAnnAi^ 
ní teAnAt) é An eAsnnnAit); 

’mA íoc iiÁ T)éAnAit)-se 'ooinn; 
in’éAnAic-se is oíoc xo t)teAsoinn. 

11 An mbiot)t)A *o’eAT)nÁin ontnnn 
CAn éis meAbtA ’s míoóomtntt, 

A teorhAn 'oeAncconn -pionn ^Áit, 
teAccnom is ^An ionn ’o’eA'onÁm. 

12 tlinne sm ^it) sAon cti-SA, 
éA^cóin t)’éis TiA meAt)tA-sA 
ttióc A ‘oéAnitiA 1 Tcneise i'o C015 
• — 5é céAnnA mei-se ón tneAóAit* 

13 51 on 5tin ctnceAS teo is teAncA 
'óAoit)-se Tnong An AmeAócA 
mAn X)o *oÁitce cnú mo ótnnp; 
im stÁmce is *Dti mo ^óíojtiitc. 

14 pcAtt onm, is c;An é An séAnA, 
ctim *óíotpA nó *óÍ5éAtA? 

*oti5i*ó cti A *óíot nó A *ÓÍOgAlt 
sío*ó mÁSA *óú 1 n*ooi5níotnAit> 

15 Stii*óeoóAi*ó mé tio tntnn óeinc, 
ctti c’péióeAitiiiAis 51*0 oinn*óeinc, 

An ^níom 'ootuij iiaó ’oeAnnAis 
ontiió *oo bníog bneiceAtnnAis 
CnéA*o -ptnt a^aió ’n-A AgAi*ó 

5An A íoc nec ottAmAm? 
tnóc cogAin fAgtA m’'pme 
AjAit) CAntA 1 *octimit)e. 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


’oioSUnm 


CmnA 5Á con-Ai-R 

xMi -peAn ne t^ptnl iti’f-átc-An-As 

111 t)iií cteit ’ootA An A 'óRtnm; 

-A fAtA is 1*0 teit teAn-Aim. 

An 11^1 R b^t) CÓ1R ’óuic T)ntiim ris 
nó A mitte^t), ^ meic llltnfns, 
is gníom ’oo’o ’óneic mAn ’óeAR^'fuit 
óeit x>íon 'oo ’óíóeAR^AiS. 
tri-An nAc puige-A’ó ^OAn ’oom ótoinn 
óeit c<ón t’oinóine ^^^inn 
óeit A^A^X) 010*0 ’m-d b-A’ó c-Áin 
’oom -pion Cx3k5-Ai’ó 5Á óon^óÁit. 

A je^nói’o, si’ó ’ooinó ’óAm-s-d 
'onuim ’oo óun ne’o óumAnn-sA 
ce-d’ó ’m-d bA’ó lonpdince inn 
is pedn m’iomó4inue dn t’uittinn. 

Jé udim onu idnndit) ceinu, 

51*0 uttdm tú ’Od toinbeinc, 
tedS5 ^dn u’d^nd, d •pteds^ Ledmnd, 
tedss udgnd ne cijednnd. 

Uú ’o’d^nd ^dn c’ditgin tinn 
mo ’ódit is mó 00 mditpinn; 

51*0 londm tinn ’oo'o tednmdin 
ní ínondnn inn ’o’'péióedmndib. 

51*0 mé ds ’oínge cuix) ’oon ódin 
t)d n-dgndn tú, d tuin lom’ódin, 
bu’ó bed^ ’oudndi’ó dn cutóóin 
ic dSdi’ó oon d^dntóin. 

1c dgdi’ó, d ■pdbnd mdtt, 

5é cd dn -fíninne d^dm 
ní íocpd, d Séd5 ÚoiSe Údit, 
dóc oite ’óéd^ ’oo ’óíoSbdit. 

T)édncdn sío’ó nó bedndn bnedt 
ed’ondinn, d edntd pdinnedó; 
tón ’óúinn d n’oobndmdin din, 
d gonmtdnndig úin édócdig. 

Tló bíot cdin’oe tedt dn tedt 
’n-dn n’Odit 51*0 pd’od dn puinedó 
nó 50 ’ocedjrhd, d ’óditgit ’ouinn, 
’oo’o 'pnedgnd t’ditgin dguinn. 


•>7 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


*010SUlim ‘OÁtlA 


341 


Ctii^im is m-án úti-án ‘p-áU'ó, 

51*0 ion5n-A*ó An c-ont) Ag.At> , 
móiT) A-^AX) ‘óneió n-Agtoin nninn 
An mbeit a 1i-A*óó,Ain -A^tnnn. 

Htim ‘oo ninne-A^ó -dn bine 
■pd ó-ptiit ondm c’oinóine; 

’oo-gédn tiime m’oinóeinc péin; 
dn btiitte oinnt)einc ei-séin? 
t)dndmdit T)o-t)édndn *ói 
tinéon 1 n-dgdit) ntidi^e 
t)d T)có5ód fdtdi’ó eite 
1 n-dgdi*ó dn n-oinóine. 
tTld T)o óionctiigeds ntic nidm 
1 5cnis pd md’ó cóin m’dimnidn, 
d frotc nd ópinnedntd’ó ópdnn, 
noóc dn c-in‘oednód’0 ondm. 
Aómtisdn ndó ed^dit T)dm, 

5é cú dn tond*ó mo cednjd’ó, 
^níosd’ó neió -pd d ní -péine 
nd óeic dn cí coióéime. 

Aimteds dn jdoi’óedt nÁ dn jdtt 
T)o mtiin ‘oiom’ód ní ‘óednnsdm; 
is ‘oíteds inn ‘OÁ ^dó pion; 
sinn pd ‘óímeds níon ‘otijed’ó. 
"Oo-ní mé — ní ‘oÁ mdoi’óe.dm — 

1 n-dgdi’ó ódn n-iotitidoined’ó 
‘ooc féin ‘ódoinig ‘ontiim dn ‘ontiim 
néin 5dó doinpin pdm dcrfitiinn. 
Aicnedc d f?d‘o ‘oo tednds 
‘oíó 51*0 mdic ódn mtiincednds 
mÁs é ds ctidn ‘oírhid’ód 'ódm, 
d s’ond’ó rhínfnd’ód ttltimdn. 

Unem ‘óiom’ód dn ‘oo ‘óneic ndódoin 
ní ftiijóe tidinn édncdcdoin; 
noódn ttngóe tidim icge; 
is ctiió’óe tidió imince. 

Imince ndó Áit tinne 
'oo-gédn ‘o’dirh’óeoin rh’incinne 
cne f:ein5 nec digi’ó ntidi'óe, 
d ‘óein^ ndigit nos^tidme. 


T)10gUl1lll T)Á11A 


Ceite^lDnx^T) ‘óviit: — do iiióid; 
inei-se <05 ^Iu-asaóc, Je^nóiD; 

Do se^cnA Aíi nex^c níon Dti D<din 
mnnd óedc zú Doin tnéd^dD. 

^Tedn ditne nd n-mte óednD 
Dom tnéd^dT) cntidj dn Dióedn^; 

5d Dn dóu ní ditnije mn 
51D cn ds ditnije 1 néininn. 

TTedóds t’ditne, d •pin Úedinnd, 
cóndiDe Dditi Doiitiednmd 
tUndin pdoi ó ndó ptnginn; 
pdjdit ^ndoi Do JnÁttnginn. 

T)dn tedc noód ndód niditi 
1D óntij, d ódnn nd ópinnóidó, 
is nd pdcd sió sinne, 
d fin Ddtcd T!)tiili)tinne. 

X)Á Dced^mdinn DtiiD dn Dntnm nóiD 
seoódm Do gédótd, d jednóiD, 

^dn mé nÁ tn ninn Do nÁT) 
d^tis ninn ótn dn mo óoitindT). 
iDeds md Do-t)einim ditne 
onc 51D dDódn mdócntnjte 
mdn Do-ótidiT) t’di^nedt) cdn dis 
tidinn dn ^cdiDnedm ódn ^cd^ódis. 

Tlí óon^ód t’dgdit) itióin moitt 
pedt) d tiditince ontnnn; 

Dedcdin t)dm ditne tnnne 
5dn ódn digte ontnnn-ne. 

T)dn tedc ní cti-sd d-cd dnn 
5én Dtnit Dd óéite dn ^ctimdnn, 
nó no ní mei-se mé péin 
^it) bé Ddn cneise d toióéim. 
t)dnditidit ditne djdm 
d-cd, d óndoó pidt pdt)ndt)Donn, 
dn Do gtdn ’s dn 511 é t’digte 
51 1) tÁn mé DoD itiednditne. 
gé ditnim t’dgdit) sconcnd 
is t’nóc sottis soitiotcd 
c’di^nedt) ní ditnim d óed^ 
ditgneim dod ódiDnediti cditpedD. 


47 

48 

49 

60 

51 

52 

53 

54 

66 

66 


X)10$tumi t)Át1A 


3-13 


ílí tié -A guú As gAécA onm 
mo t)io*ót)^, -A t)^nii TiA tpiARCoRri ; 
x)o rheAttAt), a éiormstAC t)Ke-A5, 
t)’iomtAC ceAu^-At) nÁ ci^eAt). 

Is -p-doi teis An Dpe^n t)o ótim 
t)tiic sgé/xt Airhte^sA on-Am 
51011 50 Tit)éine inn t)’ionnt-áó 
sinn t)4 óéite coim*óiom*óx^ó. 
tlí tié nA bAt) éit)iR t-AC 
A Ó0S5, -A óiAé nA ópionnótAc; 

A mt)í im óe^nn gion 50 ^cois^e 
[t)o-sní] t)neAm as t^íoóois^e. 
gion 50 5001350 ^n 5c^it)t)in mbi^ 
t)o-ní onm cion nAó ceitro, 
co5-At) nA 5ctinAt) cois^e, 
pob^t ITltirh^n míonpoist)e. 

T)o Ó01S51S co^At> ótAnn 'Ltnnc, 
t)o óe^nctngis ótoinn s^onCtnnc; 
coAt) ipA 5001^50 nA nío5A 
’s n-Aó 001350 m’'peAn eissíot)^? 
0^t)n-Am ^5tis m’'pextn cioiiAt) 
tié 51 on 50 neió néróiog^t) 
néit) tiAió tlnítltimA is 0ite, 
stn^ig tintAtriA Ai^rhéite. 

^-<^15^15 1 teió t)o t)nomA ' 
pnAoó m-An éinge^s e-AconnA 
cn t)on óéATignc 5^ SCOS5 soin 
t)o ónost) An n-é^5nAó ontnt). 

T)o néiT)i5 t)o noAnc A-mAK 
sn^i*óm co5xMt) Ctoinne tlitti-dm; 
cntix3.5 AM néi*ói5 t)o nos5 5t^n 
’s 5^11 Ó0S5 An n-éinpin pAtA*ó. 
tllAn sin *oÁmAX) toinn tió-se 
t)o óoiS5pit)e ^n 5CAióT>in-se; 

C15 T)ít) 1 C-Ainbne t)o Ó0S5 
is Ain^e An cín te a ’oce^^os^. 

Tlí óttnnim co^Ati) X)Á inéx^t), 

^AntA Inse pinnjné^^, 
n-Aó cois^e ó n^ó ceite 
51 on 50 jscois^e ^n ^coittiDe. 10115, 


3-14 


’oio$ttiim t)ÁiiA 


í> ; S^OR, A BitionóR, <án tri’f 01115 
t’.ág<Aii3 te-AúAin rhóiR 111111*001115; 

5é cÁ 111111*0011150 1*0 gntíis gtoin 
ní 1 5CÚ1S *oíóoiii50 *oo,dii5t<áiii. 

58 A Óon^o-Aois 00151*0 1Tlnni,An 
nAH tnig ak tnóc o-AtA*ó,An 
51*0 cn-An mo *óoi 11110 ,a-*oiiio 
ní coitto nAm oinóiiio. 

. 1on5<dit). 


102 

eoSAti triAC Ati X)Amx) ccc 

í todnnÁin -pitod^ó síot Snióno 
ciiooin ndó C11Á15 to cidnónimno 
cdon stóig 11 on ^ooitig *oodt)di*ó, 

Róim dn oinig *o’oitodmdin. 

2 tóóRdinn oinig émodnn Cninn, 
stioóc dn ActdmÁin Átninn, 
dn cÁin ó Úntdig nd n-xXnc, 
cniidi*ó 5dn gnÁin 110 n^ndsoóc. 

3 Tlí ótdoótói*ó cnin5 d n-oinig 
■'s id*o *oon éi5se ds fóiiii*óin 
iot*oÁndi5 5dn oit ’n-d ^codnn 
to 50im iomt)Á*ódi*ó emodnn. 

4 1s tiin óodnds d Ó11Í05 sin 
‘‘5nÁc ndc no cois dn ódicirn”; 
cnéd*o Sniónodó nd sdomfodn mónds 
pnigtodó doigod’ó d n-ionnrhds. 

5 tdoió ds cis*oo *oo ótidndit), 
toorhdin sít Héitt Tldoigidttdig, 
stdcd cnmndi*óo Cnn Amc, 

ds niitdiríio ctn [ó dn] ^cosdinc. 

c rid Sniónig-se ó 'Ónog t)dnód 
001*0 cdn cÁó d 5conidn*ód, 
pnédríi níog dn ndó coítcodn cion, 
síot ó n^oincodn dn ^dis^od’ó. 


T)ioSttiim x)Ár\A 


345 


7 OAnSTiAni is oineAó 

cnéitie AS cóin 'oo comm-áoi'óeAiti, 
st-ACA n-Aó ct-don ne com-áit) 

ÁCA An-Aon An «áno'óAin. 

8 ITl-áini'ó ácá 50 ntiá á-nio*ó 
ptáic teánás ton^ ná sinnseán 
án ótnn^ néi*óe á n*onás ’oo ‘óíot 
án féite ’s án óntiás scáicgníom. 

9 1fttiái*óní mác meic tlláot ITIón’óá 
’o’éipeáóc is ’o’áinm onón’óá 

is oi’óne ’oon ótiáine ón óin 
án óoim'óe náitte án oinig. 

10 triéin oinig áicme Stiióne 

•pA n^áis^eá’ó An gtánótnmne; 
is sgác tiáisteáócá CtÁin Ótnnn 
•pá ngtiáisóeáncá Áig ’o’ácmtiins. 

11 Ánsái’ó cnó’óá án ónoi’óe óí 

’Oán riáinm Utiái'óní mác Rtiáióní, 
áoióeáttctiin Tián giátt án ^át, 
sáoiteáócáin ctián is ctináó. 

12 Ainnóeánná ptácá píne 
’s pós nác á 'pnéimóíne 
áoógtác ’OÁ n-ágcán gáó ní 

1 sáonrhác náórhán tltiáióní. , 

13 ttéim cáinnngeáncáió cántá páoi 

ó áois teinó án ’otnnn ’oneáónáoi ; 
coit tin ’n-á rhéin mán rheás’oáin; 
céim án 5cnt níon ótnneás’Oáin. 

14 Aiteáncán ’n-á f?éite sin 
óeit ’oó á5 ’oiátt ne á áitnió 
’n-á óeánógoit tnió is tÁrháig 
’s ’n-á rheánmáin úin lofoÁnáig. 

16 Síot Stiióne ná ’ocáóán ’oce 
mán óíos ’n-á óeáncáió péite 
’OÁ ’oceinnteánrháin ní cneoin geánn 
1 seinteáónáió eoit 6ineánn. 

16 S^éát piáónáigte pá’Oá ó óoin 
f níot án péite ná ópeán-soin ; 
ní sgéát é án náó cteáócán cion 
’s án peáncáió T)é ’OÁ nóí’oion. 


340 


‘oioSUnni *o^nA 


17 itlunóAit) rhiR 1lUot-ítlviine 
tÁ éi^in An xMTisoine 

‘oo-óí cléin 'n-Á Aui ; 

■pA ’OAiniin céini ’n-A ^cotri-Ain. 

18 un ’oce^óc teo ’o4 t^cAin sin 
nÁi’ói’o nis An ó-piAt ópx^oiU’ó 
n-Aó ^é-dó’O-Ais ^An Tpíon ’s 5^11 ón 
’s 5-Aó ’oíot ’n-A éA^niAis ’o’tinrnón. 

19 ‘‘Ui^i’ó ’oon cneió 1 óp'tnt m’ionnrhtis 
tiom ” An An c-05 -áis’oe-ánón^s 

“ ní cuiói’ó it> ’o’édnxt ’ó^m 
’s ’OO-JéAÓA SIÓ ÓAn SÁSA’Ó.” 

20 tDiútCAi’o tnte ’oeoi’ó 1 n’oeoi’ó 
'otit teis An Á1S nÁ An Ain’oeoin 
mtmA AoniA'ó 51*0 bé a mbneAt 
Aóc é ’o’AonA’ó 5An 

21 “ |?íon nÁ ón, lonnmtis nÁ cno’ó, 
ní ptnt A^Am An lomóAn 

ní ’oo ’óíotA’ó ’óÁm bu’ó ’óéin ” 

An An nío’óAm sÁm soitéin. 

22 “ ’Oo óím-se ” An ’otnne 'oon ’oÁim 
“ -pÁinne óin ■pA’o rhéin rheA’óÁin; 

0*0 gntJA’ó gtéA’óonn 50 n^né óÁin 
ní géAbAm ^An é ’o’-pAgÁit.” 

23 Ctoó UASAt 50 n-iomA’o btlA’Ó 
’oo bí sAn ópÁinne bpionn-ptiAn 
is pA séA’o níog An ótAó óonn 
’OÁ ’óíon 1 5CAC nó 1 ^cotntonn. 

24 ‘‘ t)A’Ó tlb ” An Sé ‘‘ 001*000, A ótiAn, 
mo ótoó is m’fÁinne An AoinniAn 

’s 5An rh’AonA’ó ’OÁ Aitte ’ótnó 
•00 éAonAt) m’Aigte ontnb. 

25 Ann sin ’oo nA’o ttlAot ITltnne 
A tÁim ’mtin 1*0 ón’ótn’óe 

s níon 'péA’o con ’oo ótin ’ói 
An ^ctin A ónoó ’n-A óéite. 

26 ‘ A buAin ’oíoc ’oÁ n’oeAóA’ó ’óiiic ” 

An ’otnne ’oon ’oÁim onn’óniuc 

‘ is í An mionAitne, a jnuAi’ó scAt, 
nAó cioóAi nte uaió ei-seAn.” 


27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


’OIOSUHl'll T)^nA 


347 


im ttlAot ttltnne 
ne comnÁT) aii cti-Antii*De 
nAó [biAT)] sgéAt ’mtm 1:4111)1 e 41 n 
mé4n 4 t4ime ^tin te4*o4in. 

Uti5 4 mé4n ’s 4 ^4111110 óin 
ne C01S 4 ééae 1 50^4*001 n 
’oo néin 4 oinij 'poncnit 
*oon ótéin ‘óoitig *óío5ÓtU4i§. 

“ T)o-óími’o 1 scorhg^n ‘ótnb 
ciii*oe4óc4, 4 meic tneic tTltinó4it), 

05 so [4n 5com4ince] p^n ^com 
ón ott4icme ” 4n n4 tiott4iiih. 

‘‘ bío^ó tib com4ince ^^tis ce4U ” 

4n sé 45 sitte4‘ó ’n-4 timóe4tt 
‘‘ 4 ’óneióf:e4’ón4 50 n^né git, 

51*0 bé ceice4nn4 4*0-01 tin.” 

Sittis 4n 4n ^ctéin 5cé4*on4 
’s ní fti^in 4n 5e4t 5^01^*0^4*014 
4n n*oéicsin 1:4 se4ó m4n S4in 
ne4ó ‘04 éi^sib ’n-4 f:oc4in. 
tTl4n *oo féAó 4n 4 Jt^ic n^it 
i4n n-imce4óc *oon ‘04im ’óoitig 
-pti^in mé4n 4 t4irhe 4n 4 t4iiri 
’s 4 — -p^ sé4n so‘ó4i'n. 

5e4tt oini5 C4n 54Ó 4icme 
“pti^in ei-se4n ’s 4 cio*ót4i5te 
— níon C41S 4 n’oé45S4in *oon *04im — 
’s 4n sé4*o-S4in 4n 41 s *o’'p454it. 
Ct4nn Ótnbne 114 *oc4ó4n ’oce 
45 te4nm4in ttnn^ 4 óéite 
t401Ó 4S 0^141*00 4n óíit 4 5Cte4C 
ón 'hnn 540 n-ti4ine 4n c-oine4ó. 

Ai 00^0*04*0 5ti4it 4 Jnís-se 
4-nois *oo-ní 4n tlti4i*óní-se 
ón beo 4-nn 4 ti^n^m ^41*00 
•o^ m4n4nn ctn 4n 004*0 0^41110. 

An cí 015'P'''*^ Ain*o n4 ngt^s 
ní ce4nc te n-i4nnó4n ionnrh4s 
45 so C4it5 n4 “pine ó óptnt 
pite 540 41^*0 *o^ ^04041 11. 


348 


*010gUlim ’O.Át1<N 


37 tons -A ée-ATi — JÁ ni-árh’ó-A ní — 
tex^n-Ait) Tlti-áit)ití mác 'Rtiái'óní 
cntiú -piát ón ■pái’oe meáóáit 
Tnát ái^e ne á n-áinn’óeánáió. 

38 triián teis-seán án cóin ^con-p'Ai’ó 
t)áit á áinm án eáócnonnáió; 

’s í áit án ’oiombnáis T)onn5toin 
’Oáit á lonnmáis ’o’ottámnáió. 

39 rií teás'oá ó beitin l3ánbá 
beit tAr\ ‘o’eá^ná tig’Oán’óA 

■ — ceá’ó áóc cún ceás’oá ’oá nác — 
’s ní teáS’OA tti’ó n^ t^máó. 

40 rií teás’Oá oineáó lomtán 
ón Ó5 fáoiti’ó áijio’ónán 

Sniiis gntiá’ónoóT: 50 b-pÁitue ■ptei’ó 
is táince á Jntiám’óáóc ^áissi’ó. 

41 Lám tnéán ás cnéite te fánn, 
mún ctoióe te Vitióc n-eáócnánn, 
cnoig seángóÁn ás cnom’óá 1 ocneás 
comtá is ’oeánb-pÁt ne n’ooitjeás. 

42 t)ás cnó án á ^ceitceán pátá, 
mionn ctiná’ó CtÁin níojlogá, 

5tis ’onái^e óná ’oeácán ’ont 
5án •peácá’ó ái^e áóc ’o’ottám. 

43 ]:tiit tléitt riáoi$iáttái$ ná 5Cát, 

rtnt tDniáin rilóin trieic Cáóáó 
i’o gntiá’ó míongtán eán^ án ein^ 

— 5Á níojnát) ’oo b’feánn *o’éininn. 

44 A rheic TTIÁine náó mtnt) mionn, 
nojA gáoi’óeát cá 1*0 timóiott 
coitt ^án ótnrhne cnánn ’oconái’ó 
ctánn Ótnbne is clánn Conóobáin. 

45 A sbnáic ó n-ánánn c’'po$tái‘ó, 
á tnái5 conái’ó ’o’ottárhnáib. 

’oán ’oeoin ^án éinfeán ’o’obá, 
á tneoin ■péineá’ó n-Ánno’Oá. 

46 A rheáttcóin seince seán^bán, 
á ’ónáig ás ciáii óeiteábná’ó, 

A óon^báit ná ^cteás n^oite, 
á áeás tintÁin longoite. 


349 


‘oio$Unni *6^nA 

47 C-Ainc péite 51 tt 

tn^mgné-A^ 05 injeATi ]péitim, 

*ooi$in T)o ’óoinri'pio^ó ó nAinc 
coinne-Att -aíi oinig ‘oU’ó^inc. 

48 Ctin ^ ctú nti5 00 nog-Ain 
p^itm cnónA cUnn ^Concoó-Ain 
ciAó ctoit)eAc ’OAn cóin motA’ó 
soi’óe-Ac óin n-d n-ottdtridn. 

tednn Áin. 


103 0 ^ 

Aot) niAC T)iAnintiT)A rriAC A11 ttAiRT) 

1 Te tiédnmndoi ctnncedn ctn bdn 
d ctn ó coimmeds ctin; 

ní níorh ’oo-éói’ó dn d cnot); 

1 n’oíot s^ot is ’oóig d ’ónt. 

2 Sí comnoinn cntnt) mdn ds ’ondt 
mdn ’oo po5ttiim ón ptnt níog 
bedn ’oo pnéim tli’óin pd dn-idn 

néin ctidn ’Odn ’óoitis ’oíot 

3 Sid’o 5dn cedccd 1 n-édncoig óit 
pnedSDdt nocdn pédDd’ó ’ódib 
nti^ Dd coig éditme Don étéin 
ndn téin pdigce d-moig ó mndib. 

4 ie d bpdicsin ’sd t)pdi$ce ón mndoi 
Dd tidigi’ó Do diónig sné; 

te S50it Ttidin do tid’ónA’ó í 
ní ptidin sí te tid’óbdn é. 

5 T)íot Ddib Do néi’óig d-nís 
nis dn Ddim 5dn Déinim nóis 
cóin Déine 50 Doine cntidis; 

5tidis nd ctéine noime dn tlóis. 

6 ’Oo ’ótííódig dn ’ódit d pted’ó, 
dn ’óÁim níon ótimDdig d cnd'ó 
cedg óit ó óéite gd óon 

cóin s^ot dn dn mbéinne mbdn 


ccc 


350 


’oiogUinn 


7 IféAórAn A *otitnx^óu x>Á miiÁit) 

*04 xútcAs '^An *oéxMiArh tóin 
tu5 T)eit>eA*ó An cinnm T)o ctém 
TíA cuinn téin -pA *óeineA*ó t)óit). 

8 ’TI-a óiomcAt T)o-cuA*oAn con 

— 1 011511 A*ó ’s 5A11 5UASAÓC ’n-A 5An 
sneAó nAn T)omuin *óóit) 50 T)ut 
A5 cun omuin An ónóin bAn. 

9 t)eAn T)’'puit tli*óin as T)íon T)ó, 
ní -pníot te s^oit nije niA, 

■pníot onnA te a car 1 5Ctú, 
cnú CottA 5An ótAt) ní óia. 

10 ITlAn s^AoitceAn An 'pt^^'ó a tuAg 
T)0-5eit) 5AC AoinneÁc ten b’Át 
— ní cuin sí ÁineAm An -píon — 
T)ÁiteAm ’^A *óíot 50 T)cí A cnÁJ. 

11 Sí T)Á óionn 5An cnA*ó ó ctéin 
A btA*ó ós A 5cionn *oo-éuAi*ó; 

. cu5 ’n-A tiéAnAn T)íot *oo *óÁim 
An mnÁib níog *oo-béAnA*ó buAi*ó. 

12 IngeAn Con ConnAcc \:a A-niAn 
An s^ot 51*0 *oocAn T)o *óíot 
*oo óuin sí 5tAS An a 5tón 
iiAó món 50 5CtAs í -pA ■píon. 

13 1 n^Aó óéim ’n-A motcAin mnÁ 
is obAin nAn éinig teo 

óAnn UAn An mt)tA*ó úuitteAs cú; 
ctú bAn 0*0 óoimmeAs •p-^ óeo. 

14 *Oo guAis ctéine nAoi*óe A-nioJ 
*oo ttiAoine ó óéite ’^a 5con, 
cno*ó te *oÁim ón béinne bAii 
5At c’-péite *oo-óÁi*ó -pAn ^cno^ó, 

15 *Oon ■puit llAgAttAiJ ní nó 
*oA5unnAi*ó te con *oo óLú ; 

C1A As cneAS'OA te a con 1*0 ótó 
*oo 005 *oo nó ceAs*0A cú. 

16 *Oo*o cot 1 5cnocAib *oo-óuai*ó 
— ní cosrhAit ^un co*otA*ó sÁirh 
C15 *ooc 'p-^icsin ne seAt suAin — 
■peAn A5 buAin 1*0 5Ais*oib ^nÁi'ó. 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


T)iogUniii T)ÁnA 


351 


CU^ti nAoiT)e T)o-cáit) ceAnc 

T)o riiAoine ÓT) innÁit) ar -a n-ioóc 

S^ot ’OO-Cólt) S-All -AT)t)-AR ORC 

soóc AR ónóin iriAttó-An ós irnoóc. 
UeARC, A Hóis, AM ifioT).Aió mnÁ 
beAII AS CÓ1R T)0 ÓOR-A 1T) ótó; 

CRO*Ó T)0 C-Ab-AIRC CAR COAnn ótn 
T)o me-Att cn -An m-At-AiRc as mó. 
tri-áR céiT) 1 ^coitt CR-Ann ós pioT) 
bARR T)oc •péite ní boin^ be-dn; 

SÚ5 cnAin ó ott-dm t)o fdn 
CRAT) tdR T)OnndT) T)0 5Rt1dlT) gedt. 
t)eiRiT) oRdib T)’iidmdin s^ot 
511 R co;5dib iT) gRtid’ódib 5dt 
-potÓAR Rólb AR CdmÁIR CROT!) 

S50R T)Á n^dbÁit T)OT) bRóin bdn. 
511 Ác te Uóis T)onndt) ’n-d t)idiT) 

’s ndc T)ói5 AR d bRonndt) béim 
T)o ctnRedt) siAR T)tidis te T)Áim 
pdR gtidis T)Áib 1 n-d bfidt) péin. 
Unt) tón doigedt) ndt) 

T)Á mdoinib ní móR T)o 
bedn T)íot doigedt) -pd ót; 
tóR dn píon T)o s^doitedt) ssédt. 
t)o óeiRT) Ríognd d cnR 1 ^céitt 
dn ^níom-sdii T)o gdb T)o tÁim 
conine Ríog pdR bdogtdó bndin; 
d síot) o’ndim T)’don5nc T)o b’Áit. 
t)edn T)on 'fnit tlit)iR-se cndn 
1 n-niRedsbdit) cRnit) ’^d ctót> 
gémdt) AicgedRR í pd fíon 
ní bí T)íot AipRednn ^dn ót. 
tlíoR b’ionpidt) btdt) 'o’fdJÁit ndt) 
d CROt) T)0 ROt)Ált ’gd RIAR 
s^ot 1 n-nóc AR-oite ót 
5nR móR dn tncc coige d ocriaii. 
T)íot CRnit) níoR óosrhdit T)Á éis 
sd mot)-sdin dóc T)o mnin nóis; 
pin d bpnit T)Á oíogbÁit Re ondis 
gnm CRiidis 1 RÍoJmnÁib ó Kóis. 


352 


’Oio$Uiim ’o^nxx 


27 soin *oo óum^A cÁig 
noóAn tmtn-Ais TDut ’n-A ’oeoi’o; 
te <A ’océi’o ’n-A zeA^ i n-Am óit 
ní tiói’ó te xx pe,dn -a ónAnn ceoit. 

28 A óoit ’oóió X)Á éis níon ,Aom 
m^n Tío téi5 te llóis <á nim; 

1 n-<A e-Aócn<A ní •pnAin bníog 
Ce,AÓC<A níOg T)0-Ótl,<M‘Ó AK gciit. 

29 T)’éis A ‘óot ’oon ’oÁim ,A-nís 

*oÁ cnot) ’n-x3k tÁim ní téig Uóis; 
c,Ant,A A-^ An ^ctéin ón ónonn ónti,Ais 
,A Tni^Ais cnom 50 néit) ó 1lóis. 

30 0 itinÁib ,^n btAt) béAiMi’ó sí 
A t)é,At An né,Atc,Ain 45 né 
*oÁ uaX) 1 n-4 501 ne 4n gn^oi 

is t)t4’ó ’oo mn4oi oite é. Le. 

31 pú 4n ’óÁit tnÁ5 tn4tg4mn4 ’óóió 
’oÁm 4S no’óocn^ X)o néin; 

ni4n s^ot is ’ooitig ’n-4 ’óiai’ó 
oi’óin t)ni4in g^n óno’ó ón sctéin. 

32 xXn ótm cne4S4 beini’o btiA’ó 
’oeis'pin 4s ’oe4cn4 ’oo ótÁ’ó 

50 nti5 *ooinn5ni4n 4n ^tmc gtiA’ó 
pi4n Oin5i4tt p4 Anc S4n Ág. 

33 U4nns4 nó 50 ’océi’o 4n gn4oi 
4n 540 óéim ’oo óos4in Fsé] 

’o’‘fóin tltA’ó ’n-4 béim ’oo bí ; 

•oo ótéin p4 ní is tim4t é. 

te. 


104 

mAotrhtittie mAC ctiAit ccc. 

1 m^in^ Ó4ice4s ’otús ne ’ó4tC4 
mÁs pon ’o’éis 4 ’óe4$s545C4; 
beic ’o^n n’04tc4i-ne 45 ’onéim ninn 
céim p4 t45p4i’óe 4n tti4igitt. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Y 


’DiogUnm ‘OAHA 


353 


Ce^no ás sUti cui“óe 

^5 cutfiD-Aó ÁR ^ceinTiei-Tie; 
mAit btÁt A oi*oeAcc-A -Ain 
Do b’'pÁc coise^tc-A -dn ciouc-aió. 

11í [ninri] óeine-ós <d tuióe 
5toine ^néASA An no-dtCAi-ne; 
mdttdóc 5dó 'Ddtud ud'ó din 
sniid'ó d ngtdncd An a jnédsdió. 
xX'ónd'ó onm ’oo ó’pei'óm ’oedcndó 
t)om ódndiD ’oom óoimtedbcdó; 
Doi’óéinrhe cion — biró cion t)úin — 
t)om 'pion óoirhéinme is ódorhnúin. 
TTIÁ cÁ tDíoJndis dn t)dtcd 
dn cí con ne d óorhdtcd 
’n-d pion óon^dncd is cÁin t)dtn 
nÁin. t)o ónonnDdtcd dn mbnÁtdn. 
t)eit t)’tld ’ÓÁtdig dg t)néim ninnn 
t)’éis d oitedrhnd dgtnnn 
mdn sdoitim d cedóc ciocpd; 
mdoit!)im nednc is neirhóioncd. 
londnn t)úinn ^tiocds is gdois 
londnn tedbdin t)o tédgmdois 
’stin rhónoitie t)o rhún sinn; 
cóndit)e cút nén gcoincinn. 

Cid dn compÁndó nó dn cdnd 
ds loncdoib t)’éis 5opnd*ód? 
t)o téi5 ’n-dn n-nóc d dicne; 
t)o tnéi5 tnóc d tedsdigce. 

H1Á t)o gedtt ^dóÁit nem cnoit) 

— oedcdin coincinn ne cdnoit) — 
t)Á gedttdt!) is t)ocdn t)tit 
cdn pocdt cedn^dt) tuAtA^ 

S^édt bed^ tedm d tos Jo'Pi^-Ait!) 
t)Á tedncdn t)Á tdbdncdib; 
is dn dn t)UÁndig cÁin sdin 
cÁin t)’tld ÓÁtdig d t^édódin. 
Uionótdis tnedt)t) — medódin tedm— 
ceitne riottóói^it) éinednn 
1 nDeoit!) nd cÁnd ó Dcigib; 
sgeoit d tiÁ’ód tidistigit:). 


]2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


t:noJ;linni t)AnA 


1 iitllc-Ain 50 11-iotnA‘o -pe^n 
tioóA ^ctiAlA ón óe^s nAoit>eAn 
tie inióc ópémne-At) me-An ílleAttt)^ 
■peAu Aóc étnpe-An inf^eAt)mA. 

^'in éine^nn ó Thei*ót) A-m^ó 
Ctí Cnltnnn a liuóc tltCAó 
tniAit) -A ^céimeAiin aj; aii gCoin 
is stviAi5 éineAnn ’n--A 'poó.Ain. 

Cú CnLtiinn ónocA 01115 
níon 'pÁ^xMó At An óomnAi^ 

5^11 é-Aóc 5AÓ AonLÁ uAt> <Ain 
t)o sLti-A5 riA c^orhmnÁ -a CnnAó-Ain. 
Tlí 'pn^in -p-A *óeoit> — ^Deimin Le^m — 
TneA*óL) Au n^níosAt) f?e-An néine^nn 
nex\ó SA óeinn An óéAL -aii 'pin 
— s^éAL -á5 tT'lei'óó ^n -a mtiinncin. 
Ctnnis pios n^ice ^n 'feAn t)i-At) 
lTle-At)t) émmóAn ua ^cne^ó n-imómn ; 
cti5-d*ó 5111 50 nT)eAnnA ^n t:)Li5 
50 pnbAL 1tleAt)V)A ^n míLi*ó. 
ge^LLc^n Lé a LÁn *oo soó^n 
‘o’pe-án T)iAt) Au a ‘óeonoó-á'ó 
t)tiL SAii Ác ^n Coin ^CtiLtiinn; 

A5 soin pÁc An n-nnAjuiLL. 
ge^LLAis ]pionn-At)Ain 'ptMin bLoió) 
o’lpion T)m*ó An t)ntiim 5-AÓ soóAin; 
T)o X)A se^nó Leis ^n LAb^in 
111e-A*óó 50 peis Le pionn-Ab^in. 

"OÁ n5e-ALLA*ó éininn *o’pion T)ia*ó 
111 meAs-Aim nÁ bmó míói^LL 
^n Ó0S5 t)peA*ómA óLiacóa ^n Con 
bniAcnA 111exx*ót>A *oÁ meALLA*ó. 
InncLeAóc HleA*ót)-A líluige -aii S5Á1L 
meALL-Ais mxxc *oíomsAó T)AmÁin 
*oo Léim A óorhALc-A Con; 
céim ^s no*óocnA nti5A*ó. 
pe^n T)ia*ó ^5tis Cti CtiLtnnn 
Ltióc Aonfe-d*ómA is -AonfmLtiin^, 

Lnóc AonLtii*ó 1 n^tinc 5^1^51*0, 

Ltióc Aonníiin is ^onAis*oin. 


T)ioSUnm t)Ánxx 


35 


22 lotins-Aigis Át corhn-ái^ 

T)iAt) 50 nt)tús lotri'ponniAit) ; 
sé ’n-xX ctn tne^ét-A tnxXtni'ó 
Cn nA riC^tnn^ t^’tonns-áigit) . 

23 CAittt) Atnn-séin nen-oite 
ninn ^ n-ÁtJ ’s a n-tonjoite, 
tn-Ain-Ain a ^céttneAnn ’s a gcte-As; 
t)’piAnAié CineAnn t>o b’i^meAs. 

24 Cn Cntninn t)o CAnt)Aois tnnÁ 
t)o óoi^it-seAn Aii céAtDtÁ; 

pe^n t^iAt) ní coi^teAt) -án ^Coin; 
ci-Att ’n-A ^coigteAt) níon cosrhoit. 

25 x\n 5A bnt^A nó ^nn ónm^ 

1 ópeAn t)iAt) ó Com Cntnmn 
tnoit) óeo 1:^ coititnoime con 
5teo n-A conctomne cnnAt). 

26 x\n 5A bnt^A A5 Com Cntnmn 
iomAncAi*ó nánb lonpntnm^; 

peAn T)iAt) níon étistie ^n An ^cte-AS, 
cist)e nis nAn ciAtt coimmeAs. 

27 Hn^ T)ia bneit 1 nA bneic cóin; 

cnicis niAc t)íomsAc T)Amóm 
mAn sé An géAngA t)Á 50111, 

is céAnnA An cé te t)concAin. 

28 iTlAn t)o cnAit) t)’pion T)iaT) a ‘ónnim 
ne comAtcAs Con Cntnmn 

5nAis tiom a *ónt t)’tlA t!)ÁtAi5 
cnn 1 5cionn a compÁnAig. 

íVlAin^. 


105 

50ptlA1t) Vtonri Ó T)AlA1b ccc 

1 ÍTIaic An tocc Aint)nÍ05 ói^e 
cnnc CÁ15 nis is norhóioe; 

A úniAc ’n-A ói^níg t)o bpeAnn 
t)Á 5Aé 1AC fóit^mín 'pAinseAn^, 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


T)iogliiini t)ÁnA 

t)o tnéi5 triÁs CAnnc^ig ClÁin tDne-Ag 
-án éosn-Atri cníée -a sinnse-An 
eié ’oo JéA^slACAié éte^c 
Au sT)éAT)tri^cAin e-Aé n-AUiinn. 

T)o cnéi5 bonns-AéA btÁice 
An ntt-Ai*óstex^5Ait) monnÁice 
— cuAn -AnnÁtxt T)on 5^15 Jit — 

T)o énéi5 cAmÁn-A ^n étoiDrhib. 
iri-An sin T)o cnéi^ cne-At^tn teinb 
T)’'ptincoéc Ue-dmnA — C01S5 neimmeinb — 
pe^n -ponnm-An n^ bponn s^-AC-Aé 
ne nT)ot)n-AT) Conn CéAT)é-At-Aé. 

Cá T)o-étiAt-á-sA ^n Conn-SAin 
1 ^Cnti-áé^in 5tiinm 5e^tT)onns^i5, 
tnéc -Atcntnm Ctnnn -A^tis Conn 
50 mAcnAit) cntnm ’n-A ciomé^tt. 

Conn Cé>AT)é-AC-áé n^ T)cneAS T)ce 

T)o-éonn4inc An ^ctin bÁine 

SAVi mA5 |:e-An 50 n-einne-dT) T)ntiAt) 

An sein^pe-An ipA me^n m-áncstti-Ag. 
gttiAisis An x>nAoi 50 x>ÁnA 
énc-A 1 5ce>dnn nA liiomÁn-A; 
cti5 An -ponn nA 'p-áiéée An 'pÁnó 
An Conn <Mtne SAti lomÁm. 
t)e-AnnAi;gis ’n-A x>eA'j^Ait> ‘óó 
T)o $tón -péAC-A tiAn óntixt 
An xnAoi T)o e-A5-Ain ll^onn ^Áit; 

T)o i:ne-A5^in Conn 1 5cé-AT)Áin. 

‘‘ Cm úti-SA nó 5Á cín T)tiiT) ” 

An Conn -Ati énocA nn^btng 
‘‘5;én éóin ^nÁT) xo gné c’-Aigée 
is tÁn mé T)OT) mex).nAicne.” 

“ t)o b’ion^n^T) oit)ne c’xxc-An, 
mic, 1 n--An me^nAéAt); 
pti-áin sinn ^nxxoi ’n-^ gtiAoi éoimse; 

1pA T)n-Aoi inn T)oc AC-Ain-se. 

‘‘ 1s é T)o me-Antii5 mei-se 
An 'pei’óm-sin ne bptntei-se; 

-ptixMn míont)Anb-á 'p-d éÁé con 
nAc cnÁc nío^'óxMim^ ne-Abn^AT). 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


T)io$Uiiin *0ÁriA 


357 


“ UexMfi-din t)ned§ i mt)ío*ó ^TéiUm 
*od npedsod, d Ctnnn óneisséimóins, 
^tóin dn ódite mdn 00 t)Ái*ó 
ní t}d*ó *oói$ t’dine dn lomÁin. 

“ Unedó x>Á *odin5ne ní *óedédi*ó 
5dn tos5d*ó ó tdijnedódió 
mnn nÁic ^ctnnn sdonótoódig sin, 
d Ótiinn ódomónocdij óneis$it. 

“ An óónomd -pd 'oti *ódoit), 

5d cdódó d-cÁ Cdcdoin; 

^dn coóc ne Cdódoin, d Cninn, 
is cdódoin onc d n-dbntnm. 

“ A-cÁ — ^Á cntnme comd — 

5d óneic teis dn mbónomd 
bnó bdn mdttdbndó ^ntid'ó n^edt 
d5 sttidg tdnndnmdó tdigedn. 

“ te ntidbdn din^oníog tdigedn 
mnn Uedrhnd *oo cnoótdiged^ó 
dn ponc 1 sni*óeoócdoi sit); 
is otc pniteon^cdoi d •pdicsin.” 

0 ’*o-óndtd Conn óníoó TVIndige 
onónd Uedmnd cdobndine 
cn^ 'OÁ ódmÁn onódn nd'ó 
dn conódn pdttÁn pted'ó'pndn. 

Un^ Conn dn ónoi*óe med*óndig 
béim *oÁ 'ónnim te *oomednmdin 
mnn bpnoi5i*ó stdictedbdin sdoin 
*ocdicnedtndi5 noi$it noódoin. 
pedn 5d ndibe cidtt ódi*oe 
Condtt Cnndónd d ódomoi'oe 
cns nndcdn dn d ónt Conn 
50 mnn Cnndódn 50 Condtt. 

“ Cnéd*o mdn óois^is 'oo'o nedbnd*ó? 
cdi*óe cnis *oo 'óoiitiednmdn? 
nÁ sédn ” dn Condtt ne Conn 
“ *oo s^édt ondm, d dndm.” 

13o nÁi’ó Conn *oo tin^ toin^se 
“ is món d*óbdn m’dccoinnse, 
Uedrhdin ^dn cedjtdó ^dn cedg 
med'ódin Úednindó dn ’ocoinned'ó. 


358 


’oiogUiim 


22 A-t:á -A5 ciín onni, .a oit)e, 

UexMTiAifi mx\n cÁ i 11*00 cnoi'oe; 

ZAnlA con ‘oon Uos nem tinn; 

5.<\n ‘oot x>Á ■pios ní piiitn^im.” 

23 “ 'Lé.An UexMimA nÁ rx\t)Ain ‘o’.aoi'ó ” 
x\n Conx\tt ne céió mt)Annct.<\oin 

1 5Ctéió 005.^1*0 ní ’oíi t)ot 
’s 5x\n zú 50 tix\bx\i5 x\osmx\n. 

24 “ Céi^ pós ‘o’iomcosnx\m éinex\nn, 
x\ Ctiinn nx\ mt)x\s mt)x\innséimsex\n5, 
x\ potc tx\i5tex\t)An ctx\*ó 5Cx\m, 

x\n nec x\it)5e.A5x\t) x\5x\m.” 

25 T)o nÁit)-sex\n- — px\ nÁ'ó sonx\i*ó- — 
nx\c x\npx\'ó x\n éx\ncomx\i*ó 

ponc px\ *oion ‘o’pex\nx\it) ne 1iex\P 
Uex\mx\in nx\ níoj 50 nois 0x^*0. 

26 MÁit Cnnx\cx\n nx\ 5Ctx\P S5x\tx\c 
*oo pÁ5x\it) Conn Céx\T)Cx\tx\ó ; 
nex\mnis x\ ‘oconAnn ó .a *ocoi5, 
tex\nx\is Conx\tt x\n Conn-soin. 

27 Uionótx\i'o x\-noin ’s x\-nix\n 
ConnAcrx\i5 nx\ ^conn mt)x\innpix\n; 

’n-x\ mbnóin cnnim mex\nmnx\i5 sx\n mx\5 
x\5 tex\nmx\in Ctiinn *oo-cóT)x\n. 

28 1x\T)x\i*o 50 n-iomx\'o cionóit 
x\n éin'o-sin 'o’piA'ó Ciniomóin 
mtin ói^peAn nx\n t)’ónnx\ smx\óc 
’s x\n cói5ex\*ó cnó*óx\ Connx\cu. 

29 Jo tioinex\n mt)óinne btn^e 
Tix\*o sin — snx\inc x\ soéntiiT)e' — 
cóin tnom x\5 *onti*o ne x\ n*ox\tux\ 

[mx\n] nti5 [x\n Conn] Connx\éCx\. 

30 T)o t)í x\5 Cx\tx\oin *oon cx\oit) tex\s 
stój ÍAiJex^n 1 nx\ toin^ex^s 

tÁim ne ttóinn mbnex\cctoéx\i5 mbtÁit 
’n-x\ mónóin nex\nuéAtx\ig nex\mttÁit. 

31 tTlx\n nÁn5x\'Ox\n tiéu ne titiéu 
'Lx^ijnig is cói^eA'ó Connx\éu 

px\ nex\éumx\n x>eAs a n'oex\t)x\i*ó • 

^An unex\s nex\numx\n iu\im'oex\mx\it. 


t)ioSUiim TfÁnA 


32 Ati tit)ot tiÁ ti-Áine^iri inte 
tií x^inéot)-d*ó éAti'otntie 

Án rnom ^n ootcAtt) ne a tic-doit) 

50 t)uon6din te Cotiti Cdcdotn. 

33 Stnt)is i:éin 1 t)ci5 Undcdit 
5dt)dis étnitin n-ónctidédij 

cdn éts péitim t)o óí 1 mbnott) 
dti ní dn étntnn gnn •pudsttn^. 

34 X)o géts conn Uti'óndiDe nndt) 
is conn Ctiot)nd nd ^cdomctidn 
t)o Séts conn tnedn nd tTldoite 
nes dn nt)onn nsedt ti^ntidóndoi^óe. 

35 x\n pedt) pio*ót)di*óe tltd*ó 

is óoittced*ó n*ottic nDedsThtnfidn 
t)o ónom 5dó *ottícóott t)dcd6 
ne sConn ^cntódm ^Céd^oódCdó. 

36 5édt)di*ó T)omndtt mdc T)omnditt 
mdn sin éininn n-iot)dn*óoinn, 
S5édndi*ó 50 séim ne Sdcsdió 

dn néi*ó ópédndig ópteA*ódnsdit!). 

37 A-CÁ éinóéim t)’dicnis Ctnnn 

11 dó t^ion^nd mdc rheic T!)omnditt 
t)Ámd*ó í d cín cín d sedn 
sí ne níg no6d noinnpedt). 


106 

eojAtl tHAC CUAlt ccc. 

1 tTlicit) cnemedm t)o ótoinn Tléitt 
’^tm ótoinn ndn cneit)edt!) *óóit) 
111 pÁs t)o-nidt) cdn íó Tléitt; 

ní téin cÁs iidó idt) t)o póin. 

2 t)óinn T)Á tí Tid nt)timd6 nt)onn 
d^us Uutdó nd t)Uní ó^ionn 
s^dnódn pedsod ne péinn gdtt; 
ctdnii Ttéitt ds cnedsod ós d cionn 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


T)io$ttJim T)^riA 

StAz onn^ón-Aic ós f?ine tléitt 
stn^cc Conm^ic An rhi*óe rhóin; 
lO^nó-A ge-átCinnn c-aoió ne c-aoió 
■p-AstA 1 rh^oit CAétninn »00 •póin. 

1 teic ós eAt> A-ZÁ 

An t)Anó^ ^om^t) óe^n T)ó 
ní but) nojAn T)o cteit Cti<á 
'pog-át nn-A 1 n^-Aó teit *oon tó. 
tiA s^on ^n rhon^AbnAiJ rhóin, 
tiA cno*ó <^5 ottxMtinAib nAi*ó, 
t^A A óoin- — ní ceitce <An An 'péinn — 
ceince <a ngéitt soin is a stnAig. 
tón A rhíontAóc 1 míín t)An, 
tón ^ nío5*óAóc — ní nún mion 
A ótin intteAnn-Aó <Anm se^n 
bA’ób *óeAn ní lininneAmAó T)’'pion. 
tlA CotmÁn ó CnuAóAin ó^oirh 
is bnAóAitt *o’ontÁn An Á15; 
cii5^*ó cne-As ^An •piA^óAin hait) 

An cneAs nAin ^n n-iAnnAi*ó Áin. 
t)éAs T)on TíeiJ'peAn cAn a ótú 
<An T)An bns T)eineA*ó T)on tó 
éAcz nAit) te mAttgottnb mnÁ 
tÁ An tiAin T)o ’ó-Agrhottiig ’óó. 

Tlí béAnA céim ,An a óút; 
xík néin ní géAbA ^An giAtt; 
ní béiT)in te btióc An níog 
T)íon An óéiT)'pin 1 n^tinu gti-AT). 
ttióc T)onnbnAC 1 nT)eA5Aró ntiA^ 

Axi óe-An-Aib -pA ConmAc Ó5; 

•peróm An ónAnnAib tim óeAnn nJnéA^, 
sT)éAT) seAn^ An bAnnAib xt bnó^. 
tÁn T)eAnnAnn T)o gonmjA géAn 
is seAntAnn cnomt)A ne tAob 
is Am cn^nn neAtfiAn *oÁ niAn; 
níon lAnn ’n-A te.Anb cnAnn cAot. 

An bpuijte ne aJaiT) n-015: 

“ btAgAiT) bntiigne btAgAró ntiAi^, 
mín T)tit 50 contiib tníT) 

S^n bntig ’n-x\ mbÍT) T)’'po5tiit tiAiT).” 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


‘oiogUnm X)Ár\A 


361 


Hí ó-AnAit) socnx^óc nÁ síot!), 
T^o-gAtíAit) tDocn^óc is t^u-dt); 
m bds^dt) dn longdit c’'pidn 
dst)dn cidn nÁ lonttiint!) pndn. 

Héit) t)í ó cedócd t)ot) toig 
• — ní ds t)edcnd nÁ t)néim nió — 
tdoió ten ó’dit 1 n^teo t)o goin; 
ní teo d óptnt ’n-d tÁirh dóc tió. 
tOdnód Ainc i n-eit)nedóc óóin 
cdntd it) ódinc — is t^eijnednc t)doió; 
bidit) pdc eit:)nib ptedt^pót) ^Áit; 
t)o t)eiirini5 pÁit!) nedrhó^ ndoirh. 
tÁ pedt!)md ní pÁs t)o-nidt) 
nd ped'ónd ne d bpÁs t)o Sntíg; 
bdn n-nditt nÁ iidbdn bdn st)édt) 
ní tnnditt t)o óédt) stnd^dt!) sút). 
Onnt^ndic ó óedndib t)o ótú 
d Conmdic t)o medt!)din mnÁ; 
pndndt:) bdn n-edó, d pin ónó, 
cnedó nó [d] t)ó tib ne t)Á tÁ. 
tiióc citce inte t)on idc 
nd ticne óinne 50 cÁó 
pin nis ndó sosndt^md síot 
pníot comÁíVóA ó tDcig t)Á cÁt. 
Ueds dn cdtrhdn is cndn ^ndoi 
eds tidt:) 5dn bdtbdt:) ní bí ; 
ctn^tedn sin dn síondib T)é 
^nn síot^dig sé nib, d ní. 
triín 5dó mdigedn, mín gdó tinn, 
5dn ódgdt) ne cín dg ctnnn; 
t)ntiimtedt)din ^dó t)drhnd cnoinn, 
coitt t)dnbd 1 ^ctnnmmedbdit) ctnnn. 
Ctúirh nd tedn^^onc ndoit)e d-níos 
— cednt)dóc ds cdoirhe gnéds? 
d mbid dn óoittpiot^bdit) t)o óntids 
bnt) sid stids t)oinnpiot)ndit) t)éds. 
An úin dn n-os^tdt) t)Á tnoó 
d5 bnostidt) dn óttiirh nd sctedó; 
5it) cnédt) nti5 dn rhtnn d-mdó 
ní ptiit ndt ndó cti5 is-cedó. 


23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


T)ioéUiini 

^IOÍÍA A'ÓnAS X)^fA§Áll Cttl 
’n-A ATiÁin An tiA 

Ttí *oo tA^uA x>Á ntieAc ‘óó 

tnó T)’a5ua r\A mbnex^ú ’mx^ mt)i.A. 

. T)o óníg -pe^timA géinne^nn n^txtn 
mín éinexnm e^nt^ Ung; 

An né te niA zAn "^At t>]:e.An 
S1A An seAt ó ’né ^ns xt-ninj. 
Ct.Ann C.ACAoin is CotmÁin tfióin 
’n-.A coiti'óÁit 50 CAt.Aoin Héitt; 
51*0 c^n.d cex^tt ce.Ann An cstn-Aijg 
T)o smtixtin CeAtt Tt^nxt T)o *ónéim. 
péinniT) te.Attin.A ó tigió s^ot 
Titigit) 5An óe^nnA ^n .d ót.A*ó; 
iomT).d seAt^ is éAózA ón fion 
cioT) r\Á bti-ó cex^nT) bné^5t.A b-An? 
"^Ac ní T)Á óptiije is X)Á ótu-Ain 
Ar\ ní An ^ac nT)tiine A5 xt T)Áit; 

1 mbn.AC ConmAic snt T)o-óói*ó 
st.AC óin Ar\ T)onnbnAic -A5 T)Áitti. 
5á be^5 beit 50 -^An X)Á $n.Aoi? 
c^n A bt^T) noé.A neic ní ; 
pniot ’n-.A *óei5é.AT)Áit tiAi*ó é; 
pn^in sé 50 neiméA5Áin ní. 
T^onnxMT) ste^$A 5onm.A 1 n5Á*ó, 
bnonn^i'ó gneAjA otttn.d a^^ ót, 
5extttc.An m^ttbA a"^ Aitne^nn tixt'ó, 
*oo xMtJexttt sxvíA^ Annt-á ón. 

T)o tn.Aoi'ó cnom'óÁim An ttiin CtM, 
^obtÁin 5Aoit 'oo ctnn ^ étú ; 
po^ns 5^ot T)e.á5tíisni5 *óó; 
t-Aog bó ón ce.At-Ai5-sin tú. 

UéiT) ne boijne.á'ó *o-At T)o *óe.Anc 
'^Ar\ XAt As coim5e.At nex éonp 
^ Sn.Aoi CAn n.An b’iAnn^it) Anc 
SA ct-Aéc T)o bxtoi An friA*óAin onc. 
Tlí bi-A pós ceAé ós 'oo toi$ 

"j^An T)o nós An ne.Aé XÁ m-Ain; 
íocp.A -péin ne se^nóin sin 
ne^mói'ó '^ac fin T)oc féin <Ain. 


363 


33 Ste^5^ ne-AtrinA lóéitine tDnioc 

cétte te-Atrin-A \)ut> t-Ac; 

•pn-An-Ats conn t)e<^nnén-Aot)<^c bne-AC 
’m-An -pe^^c T)ott) ^e-óté-Aot-Ac ^t-AC. 

34 1 bpnnc Ar\ T^Ajgt)-^ ós t)óinn b-Attb 
‘oo-éótT) ne nnéc S-Atrin-A xt. seitb 
u-ópn-Aé-A -An ént 5-Aé-d éninn 
cninm unn X)-A5cnoc-A -^n Tteitb. 

85 ITlón pite ón ónonnAT) X)o-li)ein 
bite 'o-An ‘oonn-At) 5-Aé *o-Ain; 

50 *oeon-AT) te X)n-óS-Ait) cnniT) 
seot-A*ó ón pnit nAs-Ait -Ain. 

36 ID-ac T)nit)e Cobt^Mg ó Cti-Aig 
*o-Á 5-Aé T)nine con5t)-Ai*ó cóin; 
cn^ *o’-AnÁin *oo éine-A*ó Céin 

-A n^éitt *o’|^-A5Áit i*óe-A*ó n-óin. 

37 Ct-ánn CotmÁin — ní cine-A*ó mion — 
cine-A'ó ne congóÁit n-A sgot 

n-A ctÁin t)n<}.nn-Aim ’s -a mbnó gne-Aj 
mó -A se-A*ó 1 5ct-ónn.Ait) -a ^con. 

38 Ctii*o *oÁ niAn Au mio*óp-Ann món 
1 n--d 'ocni-Att Sion-Ann ’s -a sÁt; 
ciii*o pine-Aé-Ais *oóit) *onn 
’m-A n*oún t)óinn bite-At-Ais óÁn. 

39 Cn-óot) *o-An-At) ceAn*o ce-Ann-Aé ^n-doi, 
c-Aon *óe-An5 -a Ue-átt-Aé T)Á Úí, 
cte-Aéc-<M*ó p-Aine Coije Ué 

51*0 bé oite b-dite 1 mbí. 

lT1ici*o. 


107 


VeAiiSAt 05 rriAC Ari úaiiit) ccc 


1 trión -Aíi tnéc -Ancn-Aig 0ine; 
si-An c-An ste-AS-Aib seint3éinne 
*oo-éit-<M*ó Ar\ connbÁn cnÁiécce 
VMinn 1 ii-iintÁn éinbÁiHce, 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


t)10$Ulim TD^TIA 

T)o 5^*0 A -AisT)e 

éine r\A ^ctiAn ^ciom^isce 
x>Á é-An n-Aóc^in én-Aine Cinnn 
*oo nn-Aóc-Ain nAin-ne i n--Aonttiin5. 
X)Á eice tnió teice Ctnnn 
nn^-á'o-An s^n DAinc DeAnnóinnn, 
cníoó riA Tli-áU o’é^ntnóc nite, 
si^K ó pé-ATijtinc TJJoine. 

Ó Tléitt, Ó t)omnAitt T)íon s^ot, 

Ó T)omnAitt, Ó TTéitt neAncrh-án, 
;^óin t)-Ant)A i mbÁinc nA *oeise; 
cnÁióc fÁlrhA OÁ inneise. 

X\o*ó n-Atm-An, Uti‘ón-Ai*óe oit, 
*oo-óti^i*ó ’s ^An iAT)-s^n *o’Áinim 
cuine SAr\ ttnn^-sin c-An tinn 
*oo ctnnnsij tnte Óininn. 

Uti^SA’o Gininn is ia*o s^nn, 
nt>5S-A‘o teo ar pninij uACAit), 

Ar\ ’OÁ 1-dntA ’o’ttnt n^ b^ionn 
cne A b'ptnt Ar\ gni-dnJ-A i n^éibionn. 
t)í*o cÁó óAite 1 mbí a ’ocAit; 

Ar\A 5-Aoi*óe-At ^ionnc^in 

is coince cn-Aob 'ftnnn tlisnij 
xin->Aon s>ón ttnn^ tuócm-Ain-sin . 

A bptnt SAn ttnn^-sin ’oo tnóc 
ní ’óe-AnnA — ’oi>A ’oo ótimtióc — 

An itlún T)Á Úí UeAó ingxM’ó; 
cne>áó m>dn í ní monnsdmdit. 

A teitéi’o ’o’éinóneió oite 
níon gtndis Conn nÁ Condine 
'fÁ’o tnini*ó ó cnÁig 50 cnÁig 
te inÁ5 tli*óin ’oon CdsbÁin. 
Cdicnéimedó dn ónedó-sd sidn 
te co’óndó cdtd Oingidtt; 
nn^ ’OÁ óonóin ÓtÁin nd bpionn 
*oon SbÁin is onóin Ginionn. 
Cdicnéim mdn dn ^cneió-se d-nonn 
ní 'óednnd Undc T!)é T)dndnn 
■pd ónedóÓdnbd nd ^cdtt sedn 
nÁ ctdiin mednódtmd Thíted’ó, 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


’OIOgUnm 


365 


Ati óneAc noúnom nu^ tntnn 
ní ciocp^’ó -Aon ’OÁ rnAnn^it) 

S51-AÚ corh^in^e cnú n-A ncAnc 
cne óonnAitóe aót: Cú Conn-Aóc. 

cnn-Ag teis óe-^nxt a óotrig-áot 
t-á xMnóneic e-áócnonntri^on 
T)Á t)cu5 ÍTlÁs tlit)in -A nóc 
AK pÁT) ^^niniT) T)Á óptincoóc. 

cntiAj teis cne-Aó-At) Ue-átrin-A 
’s ctxtnn ttiíteAt) rhítrie^nmA 
T)-An Jtn-Ais ctiin -pionnttltiije ^Áit 
T)o rhtnn lonrhtnne ón C^sbÁin. 

JÁ T)Ás xtóc -An cnÁc cÁn-Ai^ 
ctnnce-An teis ó te-AócpÁnxtiT) 

— e-Aócn^ T)o tJxtisti$ A nxtc — 
ce^ócA ^n n-áistió n^ ntttc-áó. 
Con-Att GoJ^n tnse UneA^ 

5tti-áisiT) -Ainn-séin ós íse^t 
fA -pios CAicteorri^in CtÁin Snein^ 

— T)Áit T)o xMcóeoT)-<M5 Cininn. 

T)o noignió éine-<tnn Ann sin 
Cú Conn-<xóc Ó5 tTlÁs tti’óin 
nti5 ttióc A rhónttnnje -<\-mAó 
c-<^n tióc ^tónótnnne n^niAnxtó. 

T)o sxton tTlÁs ttiT)in oite 
xt nti5 teis T)’ptiit Itgoine 
’s xt ó-ptiit T)í Sxtn t)xtnó-<\ -<\-r)tis; 

50 T)cí cAnóA T)Á ctinus. 

U^n óóónA r\A móuinneAt) nge^t 
cÁmig T)’'ptmr:oóc m-<xc tníteAt) 
ton^ tUoi nó A xMCgin oite 
te ptAicgin Cn<toi ConAine. 

Q:AtAn mtiinne-<\ó óat) irió -pi-^xó 
ton^ ne.<^ncnu\n tUoi trieic tÁirh'pi-<\ó 
ne mbnAonT)onc-<\t) T)o óti-<\in T)e 
oo-óuAit) .<\onoóCAn innce. 
ton^ TIaoi ó 5x\ó tinn T)o tionn 
-<\n fCAtf t)Áitce TiA Ttíte^nn 
níon téi5 bnAon ciiite cAinsió 
T)An sAon tiite ah c-oóCAin-sm . 


306 


T)10$tl1ini T)Á11A 


22 íosA po-'oeAHA -a T)Áit — 
iieAc t)eo An Ar\ c^tiri^in ronntÁin 
níon téi5 Ar\ cnite tnom-s-d 

'oon iiite act: ax) z-oczAn-SA. 

23 S^-Aoitit) ocu^n nA nÁmce 

tÁn T)’-Aoit!)ne^s is ’o’font'pÁitce 
1-An nT)ítinn pMii ^cnninne scé; 
nA s^nítinn nite rh’fínné. 

24 tncc n^ toin^ei-se ^n tuci: tAlt, 

^n T)íte pós -peAn^ e-Aécn^nn ; 

^n Ainc nei rhe Ar\ óÁnc a-X)v\s 
ceine i n^Ac cnÁcc ó cimtis. 

25 An T)ítinn -pein^e ^i-An ng^tt 
T)o c-Aorhtnn sí stn-Ag |rné-Arh-Ann 
’s r\A cni5 cíne im ^onn ntlisnij 
<<Mi ton^ sít)e sioótxMj-sin . 

26 git) lontnnin ní tnon-Ann sm* — 

T)o s^on míte oo rhítció 

-pxxn n^oncrh^J T)o ^aX) ne liAnc 
T>An Ar\ An [n-occ-án] o’-pnncocc. 

27 tong eite as -Aicjin T)i-se 
Anjo s-Aon -d snoigei-se 

— ní niAn p-dn t)n^t -d T)e-An-át) — 
nát) T)0 lánn á riáinmneá^át). 

28 UníT) sin 1:0 áin án c-áinm oinnt)einc 
bÁnc nán tiá tncc náóáinneinc; 
‘‘ton^ Anjo ” ón náin-sin i-te 
Cántá ná lináistió nince. 

29 “ ton^ ítléi^ tlit)in ” áiritá sáin 
t)iás án án áctnin^ éáccáig 
fnáin ón tiláncác báisTeát) binn 
áncnác ná n-áisoeán n-áoióinn. 

30 1 tnm^ Ango — ánbá áii náC' — 
T)o-cnáit) án gásnát) gnéá^ác 
cáon conpáit) ipA ceo cionót 
T)Á T)Concáin teo táirheát)ón. 

31 t)Ánc nán t)’'péiT)in nije niá < 

áisT)e T)o lnonnnát) Aissiá 

te neánc stóij ^ásnáiTe gnéá^, 
áitisáine ÁS cóin T)o contiéáT). 


’oaiiA 


367 


32 Iniiue 'oo-ctixM'ó ci^n (3 sxtin 

xtn tncc t)o b’'pe-<\nn T>’pnit A'óAitti 
’ont X)o ú-dJ-Ait n-d UnAoi ; 
cnn ’n-A -aJait) ní ■pé-A^ou^oi. 

33 C-Aitnéim eite -Anit-A s-din 
t)o-5é-Anu-dn tnÁs píon ‘o’eotc-dib 
te 5é-d5-dib tTloige íTlitie, 
gné-ó^-di^ oite -d n-,dimsine. 

34 T)o-cn-áit) -dcpoine-dnn eite 
1 tnin^ An^o -d ti-dimsine 

T)o Jné-d^-dc-dib ó Ainu 

tncu cé-áT)'0-dc.din T)o cos-dinc. 

35 On tnóc-s-din tnin^e liAnJo 
níon lomcnin bÁnc óe-dnndmn-d 
tncc m-dn cotnmn-d CtÁin l3ne-dg; 
comntfit-d AÁit) T)o T^tije-dA. 

36 ITInn-d be-dc innce -dóc i-dt) sin 
x>Á pníml-dnt-A m-dc tTlítiT) 

S50C tnin^e te tnóc b-dT) mó 
c-dn nóc cninne ní cé-dnnó. 

37 t)o ónin pÁitce -dn cnoiAib cÁi$ 
C01S5 n-d nl-dnt-dP oon C-dsbÁin; 

’s cn5 -d nont c-dn p-dinn^e bpinn 
5nt s-dó-d ti-dinoe 1 nCininn. 

38 tri-dn me-dST)-dn cnÁ -d T)Coóc te sé-dti 
nó -d n--dn-dm-din m-dA éiT)cné,dn 

bíT) T)on ónin-sin ^tóin is ^nndim 
-dn póin ttisnig 1 n-é-dnn-din. 

39 An ton^-sd T)o imAig ndnn 
ctninnsin d bedócnd n-ionnpndn 
cn^ d bníoj im ónnp 00 ótóP; 
d tnóc pd-níon is nomón. 


tTlón. 


368 


’OIOgUlllTl T)Át1A 

108 

eoÓAtt) 0 neogtlSA ccc. 

1 tlí ’óUJim -Aitpe-An am ^61115; 
coit tiom An t^s x>Á T)ít)ein5; 
níon ótnn sí 1 n-^itméite inn 
ní -AS-An <áitnéi*óe rh ’incinn. 

2 T)o-ninneAS — '00-ninne-á‘ó ninn — 
pe^n^ n-Ac Aitnex^ó nem incinn; 
ní c-Ai^e-AtcA A óon 1 mbníog, 

5om <dn n-xM5e,AnuA <An n-eissíot). 

3 tlí CÚ1S n<dó óe-dntA <á óin^óe 
m’'píoó-SA is píoó -pin lonttinine; 

nT)é-dón<dt) tedm A511S teis 
is céAnnAtti 1 ^cednn c.dinT)eis. 

4 TTl-dit sédn T)dn síotAt) ,dn 'pedn^ 
exJk’onom is mdc mic tlisT)ednt); 
conn édjóÁtdi’ó í ,dn x^n nT)oinn 
is í -dn 5CédT)ttiÁtdin ótimoinn. 

5 T)’tlittio5 A t)nnc níon óex^^ tiom 
óeit T)ó mdn óÁó 50 coicóionn 
5iin óorhtds m,dn ónitin T)ce 
T)omtds -pióit) ,dn ópein^e. 

6 TDo-óeinim mo óednn-dóc T)í ; 
cÁini5 T)o t,doió n,A ^oirhe 

T)iit 1 n-<dinm [nónd’ómni’ó] ntnnn 
T)o ódi’ót) óndnmdij tltti<ditt. 

7 t)Á udoió 'pndndmAin -pedn snÁi’ó; 

T)í tÁnntns compÁin ; 

^níos fein^e xts tidiónije bnnt 
•peinn’oe ttiAimnige a tdsn,dó. 

8 CnéA’o a6z cdi tóeo’óxt’ó coite 
■pe,dn5 ,dn aosa lontntnne? 

ní ceisT) co’Oxtt xtn ónei’ó stÁin 
m,dn sein ’oo óo^^d’ó compÁin. 

9 TTlo óe<dn •pti-Ain xtn 'pe-dn gnÁ’óA 
T)Á n’oednnds ’oóig ceA^rhÁtd; 

’oo ttii5 mé n,dn ’óe^CÁn ’ó-drh 
peACÁ’ó Án cé ne ’ou^dntÁ’ó. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


T)10$Ulini T)A1M 


369 


gé A-T)é-AncAoi som-dT) T)ói§ mé 
níon nÁn teis d tos m’éisse 
éeit cnéit oinmedtcd nem ncc 
T)o s^éit coingtedcd Connocc. 
trii-se -poinnidcd pndoc'ód, 
ei-sedn 50 meiné míotdoc'ód; 
ninn dn mbeo'ódccd 51*0 bed^ 

'Leomdncd inn dn tlittedg. 

^ittim dn rh’dis, dndim tdtt 
ón nndi5 ndó ndódt) nomdm, 

51*0 T)oi'pneAST)dit inn ne r>ed*ó 
1 ninn coimeds^din cdinT)ed*ó. 

Aitni*ó ’óditisd mo *óói$ 5tid*ó, 
cednn mé dn mdc meic tlittidm; 
nd pidttdig ds íste T)’'ptiit 
bím-se cidttdi*ó pd ^comiiin. 
giT) iom*ód iomtdoi*o goine 
‘pníot teis dn ton^ n-dmsoine 
mó d gnÁin-sedn d Stnn T)om gdoió 
d ■pnit nÁ cÁinsed'ó cdtdoin. 

1 n-1 0111501 n Ánnd'ó ópnorhtd 
mnincedn mo rhic fogtomtd; 
ní tidn *ódonctoinn t)dnbd tDnedg 
T)o rhdotpoinn dnmd 'pited*ó. 

51*0 bé dn ndc bím-se T)'Ánd 
TDO-bédntiinn btidi'ó T)ced5mÁtd 
T)’'ptiit gtid*ót)úncdc nd T)cneds T)ce 
ó eds n5nidn*onúccdc gdittrhe. 

Sedc stiocc gConditt cndinngéin 
nÁ dómdT) ón Cogdin'pnéirh 
beit pdm ódonótiin^ mdó T)íot tdis 
nÁ bíot T)o sdonótoinn Sedntdis. 
pine Jdoióedt mo joitt péin 
T)Á mbeit ndó bidó ódn nT)eignéin 
dn síot T)Á 5ctiinedó ’n-d scedTD 
5dn TDíot ní ■ptngedó tlitteds. 

Aicme 'Ónidin [’md] bdnn nT)osgtdn 
’s pnédrh tdo tedóc ’n-d óciomódtt-Sdn 
T)o ótoinn btii5 dnmgondig ín 
s ctiiT) ó’dóbondib T)’‘pdinbníg, 


70 


T)10gtllini ‘OÁllA 


20 Soiuiit) lé — tií UiAite [i1i’'pe-AR5] 
btm-eAS'OA ne btl-A tlisTieAnT); 
T)o-béAnA — btiT) Tti^n uoite' — 

’s T)o-5é-AbA ti-Atn totitnoitie. 

tlí *óU5itn. 


109 

peAn$At 05 inAc aii Daiico ccc. 

1 Tlí fAT)^ ón póT)i.á A zAt Á T)uu-<M‘óeAtnAin 
cÁé is ntJ^iieAb^in T)á 'pó^n-A 1 n--áon-Ai$ib; 
SeAnn 50 sn^tim.A sí nis n^ s-Aoinpe.ánxMb 

KÍ T)on 5A0it)exiiptia 50 mt).áni)-A bn.Aon- 
T)-Ai nig. 

2 Hí pAT)-á cobAin ó ciÁn téittlit)e 

— ^5iÁn céiiiit)e ne n-ojAin 5-Ac .óonTitiine; 
A-UÁ1T) T)Á gAinm 50 

T)o noci: 5AÓ pÁit)piie T)’.Ainm An n-Aot)<M-ne. 

3 0 ie-An^-Ait) 50 CiixMj 5cnoit)iot)Ain 

biAit) Ar\ jAoitte-diptiii ime m.An -^ac .doin- 

pedt)din ; 

bdt) po;5tis T)óit) uedcc d T)ctidit)edmdin ; 
ní t)dt) uednc ntidit)edt)dit) nm t)óinn mbndoin- 
edidig. 

4 Cdcund bus T)íoc sidn pdn sdondgdit) 

ie cnidii 1 édoifitti^dit) pníoú nd pÁit)iedt)din; 
bedncdn ie móinpedn dmid dn Cinieijin 
sióijedt) céimnijin cne t)dnt)d mbÁiniedbdin. 

5 ildicne nd s^oi ie bptni ^dc pÁit)piie 

T)o ttnn gÁiniJe dn 5con cudince dn óiúmdiie 
T)o-§eit)cedn d idbnd ó ieic tdojdine 
d5 neic dn n-Aot)di-ne ne ridt)t)d niíjdine. 

6 t)eiT) d5 d pnéim tim 1lÁc t)tedndt)Aig 
^éiii T)Á iednditidin idn ^cÁc T)o compo$dii 
cdcdm dn conndit) dn 'fóiT) ptiinedtidij; 
(onndit)) 1 ltliiinedt)di5 ne CÓ15 comdt)dit). 


'oio$Uiim ‘OÁii.A 


371 


7 T)’'pion t)íiitie tiAc ’oÁi$ as a coimnctgiD 
coinnpitiin 5tóine CÁ15 rriAn as cotnciiD.Ait) ; 
■plAi te.ás nA X)Ar[X)A ne tzoas uiiittpit)iR 
cinnpit)!!! riA n-ADt.á cex3.s cnomcntnxM-o. 

8 An u-éAS^A tÁn n^n toig .AinD-pine 

An Joit t)Á CAinnjine T)o ÓtÁn óoittTtlit)e 
‘oexJ.nDxMi te lie-AntA r\A 5cn.áoD 5ciitnnAit)e 
Aot) .^5 ■punn.Ait)e JZeAmnA coinngite. 

9 50 ntlisneAójgo pÁo mt)nx^onxiómt)neA5ítliiige, 
50 liAonAó AR 'oUeAmnxM-ne a-uáX) X)á CAinn^ine 
nA nAiDne nm CtiAig ’s tim Cnu.dó.<Mn ^cott- 

Diiit)e; 

te btix^óAitt gonmt)tiine bi Ait) ak mt)t;it)nei-ne. 

10 1s é Aot) tluAt) t)on t)>Ant).A as D-An>Am.áit 
ÁélA Ar\ 'p.dg.áD.Ain uaX) An a T)tiittexíkt)AiD ; 
‘oeAnDc.An ne nún 5AÓ gonmptnnn gnoigiot^óni 
Ó t)omnxMtt ‘o’oine.Am.Ain 00 ttlún 1Í1tiine.At).Aig. 

11 Ci.á s.An cAtAm cnÁg nxtn cionmtngex^t)? 
pA ótÁn Dpionnt.Aigex\n p.AgAt) timttigAt); 
Sitiin A^tis tTlÁig A5 gnéin ^oÁ n5eimtitig.At) 

.A óÁin X)Á ‘oeimnitigAt) An 'péin tlnmtimx^n. 

12 T)o X)eAnX) 5AÓ cnÁig tim Ar\ mt)nitt inDeAnn- 

'potc.dig, 

.A súit ne seAn5oóc.AiD Ar\ ótÁin Conn.áóc.Aig; 
A nogA ntiAó.din t)í ní T)iomm'otCAin, 
ní n.Aó lomAncAit) An Cnti.áó.din ó.Atto.Anc.óig 

13 pt.<Mce.AS tlt.At) nx\ó.án .dotri ‘o’.AinDpine 
An^n x>Á c.Ainn5ine ‘o’Aot) Oinnit)e; 

.ánn.ám i.ác 11 aó X)A ‘oóig X)Á t)einDpine; 

ne cniAc seinttlit)e ní bAt) cóin coimnige. 

14 t)o ÓÁÓ A-r\)oX) ní \)aX) pÁc píonóóine 
nÁc r\A síocÓóinne ■pion a 'pÁit)óéitte 
is cóin T)o-nóine 0ine x^oinóéite 

T)o óéite t.doi ó'pnéime t)óinne btÁicnrMt'é* 

15 Stntipit) 1 nÁc Tléitt ós t)óinn biteAt>/iiig 

— ní cóin T)’'piteAt).<Mb Ar\ óéim ‘oo óeitiomAin : 
An TciteAt) ctÁin r\A Ue.<\mn<\ó coineAm.<Mn 
btit) ne.ám5tic oine.Am^in X)Á x)Á\t t)einionAig; 
ní ptnge Tiogntiing pA tiún bpe.AnAó.Aig 
0 *Oomn-<Mtt te.AnAmAin a g'.ún ngeine.Ai .áig. 


372 


‘oiogUiini ‘oÁtiA 


16 téi^pi'ó éine A nún te cteit Cn-Aot)nti^it)e 
t)Á t)neic c-áoéini^it)e x>o tún a síon^tóine; 
bi-Ait) 50 t)ex\nbc-A ó soin ’n-^ sÁirhníge 

n^ ce-átéx\ ctÁinltli*óe 1 inoig rhíon'Dóinne. 

17 llocA bi-A -p-A UAoitinn -pe-An pion^^ite 

nÁ An -pe^t) pionntn-dige doibinn nd tiAtrhdine 
sdn cdob cidn dct) potcd piot)bdi*óe 
5dn cnidtt lonjdite pd Concd cdttbin^óe. 

18 Tloód bid stóg rhón mtnse mínOdndig 
dót) pínedrhdin tnte t)Á tiót dn nd 1idoiged*ódit) ; 
nd tdoió ds tid t)tidis t)o nd t)eond*ódió 

ní óid ne d n^teo^ondió gtidis dn Jdoitiedtdit) ; 
bei*o nd cni5 stóig cdtmd 1 n-dondijib 
sdn d*óbd ótdonodimg ós Dóinn bndoin- 
edtdig. 

19 UÁin 5dód cníóe pdoi ní pittpi'óin; 

ní tin5pi*óin cíce ctÁin Cndoi Conóobdin; 
cnédt) pd mbid*ó corhtd ne ctnnmcijib? 
ní cttiinpi*óin nidn po;^d d ponnódtdi*ó. 

20 T^tijtedn *oo Dómn ^dn édnd dn ftnned^ódig, 
t)o-5édnd Ó tntiined*ódi5 cóin it)in óined*ódib; 
te níg d ^cdbnd gedtt ^dó ^einedtdig 

cedtt 5dó seiniobdin sdn Ddnbd bited^ódig; 
teicbnedc te bÁi*ó ní bédnd O pedndtlidig; 
édnd tim edtd*ódin níon b’Áit dn pitedt)dib. 

21 A cníoó ó Did dg cedóc dn ^dó cdinngine, 
ní bid nednc dinbpine dn píoó d ponnmtnje; 
pdn bpdinóe sítl^e scntncjit 5Cdttbtii*óe 
pd5ttii*óe ^dó cíne ctiinpiA 1 5comntii*óe. 

22 A rhdoin tim Ctidig is tim nÁc níltlitl^e 

dn níbite ds ^nÁc 1 n^^tidiA ^dn ^ndittiAe; 
ten n^éi^ ós pioA dn pó*otd t)’Áini*óe 
5dó pÁi'ó'fite *oÁ pó^nd d-nioA t).An nndibite; 
ní óttnnim cóin tnnne don*otiine 
dót) dogdine stói5 dn "oUtiinne Utidi*óei-ne. 

23 Dnidn d^tis Conn dj cnÁ*ó dn n-tidittei-ne 
t)Á nndibite pd pÁt te ponn mbndonT)tiibe; 
minic bd cnédn oncd ^dó éinpite 

iid péinni*óe cogcd iidódn é.<\n don’otiinc. 


T)io$tviim x)Ár\A 


373 


24 T)ne-áó sut)-Aó te tpotóAin 5-dó pÁiT^fite 
te íiotióoiti tigÁini^e uutdó Uéiltlit)e 
ITIÁ5 Aotijusd ds T)Ái$ T)dn tiT)ÍT)iti-tie 
m55ite ctÁin ódomRossd is dn ^céitei-ne. 

25 T)úinn d-nois is ed^dt dn nedtfi^toine; 
pedT)du nedtnt)di*óe dti ^dó n-otc X)Ak 

n-ionJinRe 

•pÁit) noinnpeds nem dndm d tinnin^e 
dt)dtt ót»mndit)e T)dndt) oinóeds lonmtnne. 

rií. 


110 

peAn$At 05 triAC An oaitit) ccc. 

1 ní cuÁC ^itueAóAis ’o’fuit ConAitt 
d ^ctoó ótiit dn 5céin T)o mdin; 
ton T)o óoin^ cdsndT) T)o ónoiAit)- — 

T)o óoitt ^dsndT) Oiti5 din. 

2 An óosnditi cÁ^dis dn utid'is5inc 
dn cigednnds T)o útntt sé 

ní ’pudin ^tidisgin Cditnedó Cednmnd; 
ditnedó T)’tidistit) Oditind é. 

3 Rí nionudot)td dicme Conditt 

d ^cednnds T)ó ó ndn *óÁit sidT)j 
níon gdt) ^tidisneim ne n^tnn mbdojtdi^, 
T)o udisti^ utnn Aotmdig idT). 

4 An tÁ ndó pudin ptditeds Conditt 
cednn noAdttmdT) tlÁtd Ué 

is dnn bdT) cdoinue ctdnn 'jpéitim; 
níon t)’dm pdoitue T)’0ininn é. 

5 t)Ás AoT)d is 5dn é T)o níogdA 
níoJndT) édócdó Átd tidg 

ó Úedttindig ótdoin nd ^cott teoncd 
T)o s^doit fd fonn Oonpd idT)^ 


374 


t)io$Uiini ‘o^iiA 


6 A cun -p-A úin lntise Itng'oeAc 

’s 5-án •plAit ’oo 5^1 nm 'oo Jnít) Ln-Ain 
’oÁ ní ’oo s^-Aoit cÁc ó céite 
An cnÁc 00 sAoit Cine a nnAim. 

7 gAn cnn nis nm níogACC éinne 
oo b’tin otAin Ai’óbte a cnó; 
oo bí sé lom cÁc ’n-A ConmAc, 
oo s^é btÁt nA noonnstAc oó. 

8 Ó cnn nA ^cnn [isj cnn nA ^caca'ó ■ 
cneioeAm o’Aoó An nAin oo triAin 
fA óíot n-ÓAnnA oo l)’'pin a óocAn; 
’oo-éin séAtA A ocAn Ain. 

9 13o b’'pin A 'pnAnóoc oi'óce soi^néAii 
’s A snAn connAC ós cionn s’oéAO 
oo b’'pin A óoéAn i ^coitt éAoitsteAg 
gnn cnitt soéAn ‘^AoitieAl ngnéA^. 

10 te mónAt) cnAC oo cnitt -ptAiceAs 
te -píninne — -poinbce An éAinc — 

te nAc níog, te coin^eAtt ^cnoi’óe, 
te sníom joinmneAnn o’pine Ainc. 

11 ^'ós A5 cosiiAm CACA Óinne 
nACA 51011 50 n-nAin a UiaJ 

níon ceAnc A5 ceAéc as ^Aé cAéAn 
-peAnc is teAéc is ACAn iiAt). 

12 pA mnn ctoiée 00 éníé Leicbm 

A bAS 'pnitceAé 00 b’fCAnn séAii; 

00 éACAib l3neA5 pA ceAtt éotnt)A 
A ^neAg seAti^ is a JonmjA ^éAn. 

13 Ó nAn teis CnnAéA is cnAii 'peAbAit 
ní -pníoc teis-seAii UiAé An cnitt; 
t)o b’é ipÁt A 5cneAé 00 éAomnA 
eAé is tÁm is CAotjA í Cninn. 

H gion 5nn bom’oneAt)^ — AnbA aii míobÁit) 
mAC í "ÓomiiAitt T)nin tia S51AC 
ní bnt) cóm Aéo cAoineAt) -pt'^CA 
An nóim AoiJeAt) éACA CtiAé. 

16 te btiAicnib caca CtÁm ÍAigeAii 
’s 1 Ceic Cninn lAn ^cníé a né 
’s 1 n^Aé AoinceAj 00 mín ítlnmAn 
CAoinceAn ’n-A níj tltAt) 6. 


Í6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


Í310glll1111 t)Áll.c\ 


375 


5<Ais5eA'o 11 A cntiiiiTie An 0AncAit 

*oo -Aitt)eot)tiig 1 n-A [-ponn] 
ní né -péine xt-niÁn 'oo iné-AT)tiig; 
x>A énÁX) céitte éc\T)Ain [Ann]. 
rií nioninc\oit)ue i n1nis Ltii5t)e.Ac 
AR Uicc c.Aoinue n^ 5CÓ15 n-iAc 
CA01 Tio t)éc^ncMn 50 n'oeoin t)^cA 
cne néAttcMn eoit caca CUac. 

TIa C1115 ciii5it)-se ct.Ann Ltiigt^eAc 
tÁn o’eotcinne T)niiini An tintiim; 

té^n ní tiion^nA n^ TiAoine, 
iotnt).A né.At -A-^ cAoine í Ctnnn. 

Ceicne sec^nt)gAocA i.An stAic ItA^iteAr.n 
is néAtc-A t)onn as x>eAn^ snAS 
‘onnT) ne c.<Mcitn .a céite 
cu^ xtn tAicit) ^néme p^As, 

SixtnsA ctitn.dt) ceot iia pinne; 

■pxtcxMn ctnnse cÁ ’gtin líltiAit); 
xtn ctiAii T)Aoite ní 'ptnt Áine.As; 
p.Aoit)e 5uit .^5 nÁiniC.AS tluAit). 

Cuinit) x^ccuinse ar •pion ^ctmncA 
Ati ceot cuinse cÁ s.án ^ctix^n; 

T)o-t)ein CAoine An 'pion Ainnnt 
'p.Aoitie iiA sniot) T)CAit)iuin T)cnuAg. 

A5 CAoine tAoic Loca pe.At).<Mt 
p.Aoit)e cntmgA có5é.<Mt) sí ; 
is tón T)o rhAoice T)o inús^tAt) 

5tón nA 5.Aoice .^5 Tiús^At) t)í. 

A5 T)úitit) t)Att)A lAn mbÁs Aot)A, 

51 1) iomt).d cednd cdoi cnudg, 
is tid -pdoitie bdt)b is bndinédn 
d5 cdoine d dnm ndigédn nudt). 
t)o b’idT) cní bnugdit) nd mbndinédn 
d bds 'puitcedc iidn 'pos’o sédo, 
d t)onncdn, ’s d t)oine cdoitstedg, 
triunódt) 01 te 5-^01 'óedt 
TTluncdt) Siuine, sedbdc tTluimnedc, 
mdc bnidin t)ónuime, bdnn Ué, 
níon gdb -pon-íon dt)bd Conmdic 
5én t)dmnd níog onnt)ndic é. 


376 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


*ó<árhii-A ué-A-Rn-A — cti-án iie-Arh.^i*ó 
tl-Aoise é-dóu-Aó riA n-e-Aó mbR-ás; 
níon téi5:e-At) -p-Aoi nóirh r\Á níge 
5é t)o b-Aoi *oóig •píne -as. 

T)o tnii:: pós snit -pnAin -a níog.d*ó 
1 Kdit X)Á Co^d cidn ndi*ó 
Conmdc nd Coin^se, tÁrh édócdó; 

■pd *oÁt coinse dn u-édóubndt •pndin. 
ITldc Cdnndig ódtmd dn cnn édóudó, 
xXonJns Ctdine nen óóin snit 
*oo ódtt dn *óótóds d ^óndoi^óed^ó 
bdnn ónóds pdn sdoited'ó Snin. 

ITIdn nd ’odrhnd un *oo tninedrh 
un^ cinnedrhdin bns cidn 501 rh 
*o’xXo*ó Citge ^dn uÁt d tíne; 
pÁt pein^e nd síne soin, 

Uimóedtt uijednndis dn undispnu 
ní unnbdi*ó tdntd dn unin mt)doi 
dó*o otc *o’lb Cobtdig d 5cinned*ó; 
níon toóu ontdib pitted*ó pdoi. 

An otc ne bó^gdib dn undis^inu 
ndn uogd*ó 01 nn Ao*ó ’n-d níg; 
dn n-eiue tnit *oo ótoinn Cndoi*óe 
*oo bnin^ unnit nd n’odoine ‘óínn. 
gndis 5nn *oíogtd*ó *oo *ói$ unntd 
te udob míted*ó ttlnin X)Á Cí 
dn pei*óm *oo-nío*ó ^teotnóu 5dis5i*ó; 
pd beo*ódóu 1 n-dis5i*ó í. 
tld cdtd *oo ónin*ois tltudiS 
1 n-doinpedóu te bÁinsi’ó tidg 
te bAo*ó pdit *oo-beintí d mbni’óe, 
pd neirhní *óÁib nite id*o. 
t)o-5édnd*ó sei-sedn stndg *o’doinnedó 
Ao*ó 'bednndis dn bnninne stóig; 
mnnd mbedt [d] edó is d dnd 
*oo bd [d] tedt ctedt *odtd *óóib. 
gtnn ’oeinedndó Sdis^i’ó 5doi*óedt 
d gdot ón unÁt tdntd 1 n-ndij 
mdn pine ttóig idn gCoin ^Cntninn 
ó *oo noi$ nóirh pntnin^ ndinn. 


36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 


S17 


T)ÍTin ’oo-noijneAt) níogn-At) tlisnig 
i^n n-Anc Aom'pe-An — -AnbA ay\ ctót) — 
nó -piot) cníon nó cnÁig s^n conó^n 
nó síot ’oUÁit lAn ITlnnóAt) món. 
tló T^viAtA X)é r\A non^s tíontfiAn 
<An tng tÁimói-An 'o.dn aví tinn, 
nó 'pine tléitt i.An Tli,Att n-Oitig 
nó A 'pi-An péin ix^n n-oigit) Tf^inn. 
tló Ar\ tlóim poncgtAS i^n bpoimp tTlÁige 
miín t)ii,Aice,ánc,A T)tíin nA ng^Att; 
lAn nt)iit p,Aoi ’OÁ ptÁitit) ’oítse 
c,Aitin r\A UnAoi Ar\ cín-se óAtt. 
ttó An 'f?n,Ainc lAn Se^nt^AS stnAig 5,áoi*óeAt, 
nó An ^néA-^ umA nséisiT) ciiitt 
’oo óí ónón i,An n-é-á^ n-Aióit 
— is món An béA’o — c,Aicin Ctiinn. 

Aióitt m-dc péit nd mbednc módogtdó 
730 óí coin 50 ’oceds’od sé 
neim [ón] gnidn Á15 dn d dnmdió; 
níon ’óÁis gtid’ó ’oÁ •pdjtdi’ó é. 
tlíon teigis tidig nÁ ttnó ’óíteds 
’otnne dn dn ’óedn^ — ^t)id ’oo gtóin — 

Aióitt rhdc péit pos’o dn gdis^i’ó 
ndn 'pos’o ó ótéin disp’ó óin. 

Tlíon teigedsd’ó 50 tÁ d éd^Á 
édócd d ódotjd nÁ d óuit^ ’ótnnn; 

’oo t)í Ao’ó diritd ’n-d Aióit 
’odtrind ten pdorh cdicin Ctnnn. 
tteirh d tÁirhe ón tó ’oo imcig 
’o’tltcdit) tnte is d’óódn cnÁi’ó 
— dn ceds ndoi’óedn ’oo •pÁs onód — 
cne d óÁs doinpedn Uotód UÁit. 

Tld coince dn ’ocnéi^edn d n’odtd 
— ní ’odoine d-rhÁin- — món dn ónoi’o; 
d-cd óc éd^ pd óeds curhd’o 
meds nd n^éd^ dn n’ouód’ó ’óoi’o. 
te 5tón ’óudiósedó ’óíojtds bonbgdoó 
dn ódtt) oijned’ó ’o’'ptii5tió cudin; 
t-cÁ d tndó ’o’'pditrhe sdn ■fio’óódi’ó 
dióne ós óntidó ne n-io’óndió ndió. 


378 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 


'Oio$Uiim X)ÁnA 

X)^ASA xASA IS piOt)t)^*D pOt^l'íl 

T)’e^sl3-Ait> eiue éin^e siix\s 
A Ui-Aó soni 'o’íste s^ti froó-An 
50 11501 1 uníó-se -^5 cnoúAt) crni^s. 
SoignéATi -pnióAit), x^oiéte ueine, 

■pAn ‘ounAis^ex^nu a-^ ué^J^t) tío^, 

A-zÁ A tó5 ’o’-piMine s^n oiJneAt); 
tón ’oo tniiAiJe ^n uoii^ne>At) uníot). 

A sit A innit) xMi -Aieoin 
‘o’f e-Anc-Ain tíonrri^in s^n teit t^tt 
ceAS’OA soin ‘oo ótioóu ón t)nAnóno*ó; 
ní 'piiit Acx> nioóc tiAtiriAn Ann. 

^ACZA mioncA, míne is bnnóA, 
t)05A is cnuAs, is ciimATin sÁirn, 

TiA síonA X)Á 5CA01 ó ónoit)e, 

A ‘ótAoi t)íonA ttloije íTlÁit. 

A iriAoi'óeArri DeA^ lAn mbneit cos^Ain 
A ónii ónoit)e, a óaóaó Cé, 

A teonAt) 5nÁt t)Aoine ii’oeAnbtA, 

A btÁt TiAoi’óe UeAtóA Ué. 
xX Aot) Ó5 rriAC Ao’óa 1 ’ÓorrinAitt 
TiAn t)nitu lonjAit, nAn éAn tmAin; 

A ‘óús^A’ó ceAt5, A óeo sí'óe, 

A bneo t)eAn5 An uíne tnAit). 

A meic TTlÁine, a itiónAt) éi^eAs, 

An 11A15 1 bpinte, a -pteAs^ tí, 
ní beA5 t)0 rheAt -ptnte péiUm; 
is cneAó inte t)’0ininn í. 

ITIÁ5 AonJnsA ón tiAin t)o imtig 
An u-eirreAó tiite fuAin bÁs, 
lom'óA 5An niAn t)Árh ’OÁ ‘óeAnbA; 
uniAtt une ÓtÁn UeAmnA ní unÁt. 

UeAS'OA 5Ais5eA‘ó j^^^'éeAt ^ConnAóc 
Conn Aotrhuije mAn fuAin bÁs; 
ní ctumueAn unút) te con ^cos^Ain; 

’oot t)o tún uoóAin ní unÁt. 

)?uAin A oin’oneA’ó 1 n-Áiu pÁpA 
peAt)An cnÁibteAó, ceAnn nA n^nÁs, 
tÁn t)o buAit) t)o bAoi 'sAn níoTlóim 
fUAin^nAoi ón Uníonóit) ’n-A tnÁt. Tlí unÁt 


*010$Ul1in *OÁlU\ 379 

111 ^'Co 

1 U^nti-AtTi te óéite -a cUnn llittixnn 
1nis t3.Ant).A 

ó tAnlA .05 t)uxMt)neA*0 cníoé 5Connt.A 
■píoc X)An ó-p .051.0. 

2 T)o S5iiin co^aO [ctm *oá] coinitné.An 
■pA óe.ánn cíne; 

*oo ctex^éCA*ó ni.Atri x^5 ctoinn Cnéi*De 
noinn tiA níge. 

3 1om*óA noinn ‘oo-noinne.A'ó tnnne 
xM 011*0 'óAm-SA 

mtint).A*ó mxttt '0011 oine.AéT: ■pionn-Sxt 
uoigex^ér c^nsxt. 

4 *Oo noinn éineAmón is éitne.án 
Inis CAt5.ó; 

*oo noinn ]rextnon é^n is OnbA 
.A p'é.An ne peAn^nwt. 

5 T)o noinn ctxtnn *o.ói5mín .aii U.óJ'ó.a 
xMtirhín ■peAn'óxt, 

*oo noinn 605.^^ is Conn Cnoób^ 

•ponn tiA -peAón^; 

*oo noinn Sot).Aince bntij t).AnbA 
’s ATi ctm Ce^nmnxt. 

6 T)é.An.Am *oo nós tiA níoj nomtnnn 
noinn An .aóxmó; 

beit *04 notnn ní mé n.Aé moctii;g 
^s is é m’p.Aé.Ain 

níon éte.déc mei-se, 51Ó méin mex^cxtió, 
cétm 1 5c.Ac.Aib, 

’s ní meis'oe ní 5^11 a nACAtt 
An cí CAéAtn. 

7 T)o-béAn óAoib-se, a óAtgstioéc tlittiAm 
obAs éotriA, 

ní ptnt Aéc An ^cnoinn *oo éonA 
notnn as nogA. 

8 UAnnpA mei-se ós mé *oo ■pi^oin 
Aitne A *ocónAnn 

1 n'oíb teicib cníoé ptiAn CinéAnn 
nA 5ctiAn 5cnóóonn. 


380 


’oiogttiim T)ÁnA 


9 T)o-ním teAt 'oo leicm 1D>áolÁiii 
riAó mín mtnje 

cín An A ^ceiiceán néátt nime 
■p^n cné-dn uiiite 
cín 1 te-ágánn sne-áócxx snije 
T)e>dncA ’otnne; 

’oo-ním tedc mdn éinein^ oite 
’o’éininn tnte. 

“I 5i’ó bé (i néininn) 50 Vitiiti’óe nó 50 ViiomtÁn 
[A-’oédnd’ó] cné óoin n-ionnttnj nó e-A’odnóáSAoi’oe 
(nó iciomnÁi’ó) 5tin(áb) Ainóednc éxí^^comcnom ’oo- 
noinneA’ó dn noinn-se, x^-cÁ >án csein-bnidtán 
eAtA’ódncd nj’odn’óá ón 'piti’ó tÁin-óe-dnc tdi’oion’OA 
tedm-sd ’oÁ^ tÁn-óosnditi; "] is í .dn [csein-]óniAc>án 
sin : “ Quidquid in duas partes dividitur altera 

pars ‘ semi ’ dicitur ” ed’óón, 51^0 bé ní 'po’óÁit- 
cedn nó ndnncdn 1 n’oíb n>ánnáib, d-’oeándn teAt 
nis -dn ’o-dn-A ndnn, ^ion ^tinb tedc óomcnom [í]. 
(An >án .d’óbán s-din), ’oo óocujd’ó dn óorhnÁi’ó-sin 
“] ’oo ’óe-dnbxvó n-d ’oe-dgnonnd ’oo-beinim-se nojd 
^dn 'pnedSAbnA ’oo ótoinn -dn 1ánt-A ’oo tia btmndnn- 
xMb sin. Óin ’oo^ 'pe-d’o-dn n-Aó ptitÁin ’óóib pdinn- 
sin^e n-d pó’otd ’OÁ mbtn’ónib^ *] imte tnóc-te-Acn-d 
n-A bCine-dnn ne biomótin -d n-dnmtnnin; is téisi’o 
’o-dm-s-d -dn edn^ (dns-di’óbin) [edssÁ’ódit] dnóoó- 
-Ain lomótitnán^ tí’o. 

10 ÓtÁ Óigne-Aó 50 bnóc ^CottÁin 
m-án ótn’o cine 

bed^ ndó bptnti’o 1 5ctó .a óéite 
[mtin] mó míte; 

níon jdb ’otnne i.a’ó bn’ó -ptiáine 
nidm is níge. 

11 T)’tintÁim 1 Ónidin — bed^ [’oÁ ’ocnsc-d] 
coit ’oon ’oncdij — 

^dbdim 1 mbeinn pninn pi-dódi’ó 
.Gib5 ^cnninn ^cncdit; 
béisim 5>An 'pó?;ná 5-án -pé-áóxMn 
)?ó’Otá pncdib. 


*oio$Unm x)Ár\AS 


381 


12 Hí CÚ1S béime 51*0 bé me-ds-ás 
méd*o mo tedccntnm 

d téipm *o’idc Ctiinri cdn cedncnoinn 
0011 ’ontnn^ *ónedécoinn. 

13 git) bé medsds mine d épéinnedt) 

’s d épedn n’oiombo^ 

ní mo cedn ní nis d nonnd’o 
í ’s d n-iomd’o. 

14 51*0 t)é medsds méd’o d ^cednndig 
dn óníoó n5doit)edt 

•pnttin^ d n-édóc is d n-dtd’ó 
cnédóc d ^cdoitstedj. 

15 gi'ó bé tfiedsds mioncd d sttidijcnedó 
cdn stios cíne 

ní ^tidis tedm é ’oo ótnn^ óéime 
•pdn noinn níje. 

16 51*0 bé medsds méd'o d ^conpdi’ó 
d5 ctin cdcd 

bed^ ndó *oednnd ’oedn^ d n’onedód 
pedn^ d bptdcd. 

17 T)tit ’Od bpédódin ní tiú ceinctedó 
cníóe tiéinednn 

bnioóc d s^idc, cditce d ^cdottdnn, 
bditce d mbéimednn, 
d b-pÁt cndoisedó, 50 sceo ónó’óonn 
teo ’n-d téibednn, 

d sttidg ’n-d n-édnbnóin Ái$ ’o’idndnn, 
^nÁin d n^éinnednn. 

18 Ctdnn dn 1dntd ó imtib T^ein^ T)einc 
’onedm ds lonnsd; 

ní ctdnn mdn ^dó ^ctoinn dn ótdnn-sd 
5d noinn niom-sd; 
ní 'ptnt tíon d ^cois^ce 50 cednnsd 
dóc dn pnionnsd. 

Óin^ ní ptnt tíon (d) scois^ce nó cednnstngc- 
[nó cednctnjce] nd ctn’oedócd sdin dóc dn c-doine 
T)id d’ódncd tnte-ónrhdócd^; nó pnionnsd soóndi'ó 
(soónocd) sdi’óbin stóis-tíonmdn Sdcsdn té sdin- 
mínijúedn ^dó sdon-sttidg ’oÁ síon-óosd’ó; nó 
^tidis 1 omdn “] imed^td nd sé n-onóon n-dinbte 


382 


T)i05Uiim T)ÁiiA 


[ti--Ai5niéit] (-dcÁiT) x\5Aiii-s-a), ‘oo cé-dt)-có5é-At)® 
x\5 Cni’ómDé-At CÁince^, *] t)o lioiteAt) as a n-Aicte 
-^5® tléi'óe |?x^oón>Ac 'peocAin-óni^cnAc^ irix^c A'óii^, 
*] 1 n-A t)i-áit) sin ^5 T)AttÁn -píon-eotAc^® [-píon- 
p05tnnic-A] ^'ongnitt, is SeAncÁn^^ síon-t)oitig 
sein-pite; is xi^-cÁit) ^^^ni-SA is aii tmm-se^^ ne 
n-A5^it) 5-Ac ^oin t^’iiAistió is t)Unt)tfi-Aició nA 
liCinexnin t)o sxMiiceocAt) ni’'po5-áit nó m’An^Ain nó 
ni’ingneini^^, t)Á scogimt) is t)Á 5cnÁini-5e-Ann.At) ; 
“] is 1-At) .Anni.ánn-A iia n-oncon SAin On *i Aiiiirh *i 
Aicis “] “] JtÁni *] 1 mtnm cí 

ni’'poncAtcc [nó m’'póinicín] nó m’e.At)nÁin nó 
m ’x\n.ACAt t)o nA^^ titi.ás.Ait-ionnst)ntiiminció sin, ní 
liinme.ást).á ^tin cntAt) ctimt).Aig^® nó cos^ncxt nó 
coiméx\t)CA AR mo cne.AC-An5^in Ar\ coiceAtst).At 
tiost)A^^ tÁin-niíoc.Apxtit), is .aii (■pmnn Anópxtnn 
é.ó5cnti.Ait) 1 .<Mi) ctiit)e.Acc<t [ce.ánn-cnoni cniocÁiiAé 
éoni-xtnpxtt).<\c] éntnnnigeAs i n-oine.Aécx\s^® im 
tiincimée.<\tt [i n-Aimsin nó pnAéCAiiA nó 

p'oinéigin nó] ne tinn nol).Ait)^^ nó ntic.Ai5 t)o 
noéc^in; "] is í .as“® cntAt) co^Ait) nó c.AC.Ai5ce t)on 
énit)ex\écA sin .i . x\ meitteo5.A^^ (mein5e.Aéx\) 
mxMnnc-l)éAtAé.d ^n n-x\ ^ce-AngAt (is am ti-a ^cntmt)- 
énit)ne.áé) t)Á 5cne.<\s.Ail)^^ cnnx^ti-sn^Án [cx\n 
5Conp-c.Aol)Ail),] is .A t)cti.<\5A (coiiriteAcn.A) [c.Aoit- 
ónÁigtiextéxt] cnt-énomA^^ [coim-je^nn^]^^ connxMt), 
is .A gconnÁin (cAinA cín-jé^nA am n-x\ ^com- 
snmin^At)) tm ^cneASxMó^^ céAt)nA 50 com- 
t)Ain5e.An, is a l)piot)l)x\c.d^® (tíomt.A) tex\c.An- 
énn.<Mt)e (.AingéAnA) ’nx\ te^c-tÁn'mil) (teo) ; is ní 
lnonxtnn t)on t).Atnn.íMt)^^ [p.dol)n.<M5]^® .Anm-éoncnA 
A\n A n-i.ánnx\im-se cottinoinn cníée *) ponóA [*] 
pine.Aé.Ais] (*] peAn.Ainn uxMn ix\t).<Mt) 1 n-tiincimée.ótt 
.A n-x\nt)-pt.áCA [snA 5cipeAt)Ail)] (oÁ iméosnxívm)^^. 

19 Comt)tinc .A 5C.AC ’n-A mbnóm l)ot)l)t).á 
tiAé t)ói5 ‘oiomt).A; 
be.<\nn a bimeAt n^ bpe^n bpeAMit)^ 
ní be^n biot)bA 

ne t)tns tCiineAé ngAnb is ^onmjÁX 
.A^tis x\nm n-iomt).A, 


ÍÍ3lOgUl11ll T)ArU\ 


383 


20 1omt)A ieo -A5 téim unotiA 

— ^buT) zuAn buAi'óni'ó — 

seAnuAó seAii^ bieiú a béAtbAi$ 

’s beAtin eió nAibniJ; 

mo éion but) néit) nis Ar\ níoJnAiú) 

min séim suAimnig. 

21 lom’óA couún coitéin nionnuA 
50 nó 'oeAttnAi’ó 

is feitm óonn uAn ’óeinc 50 t)uitbin 
’s beinu unom uneAbnAiú). 

22 lom’óA An t)noin5 nAó T)ói$ X)o -pneASDAt 
T)on pnéim tÓúncAis 

s^i-áu te n-áinceán com án cnéáóujoin 
T)onn ó ’ónúóupuit, 

cáotnúáó 551^5 A-^ toinn náó teonuán, 

cnoinn ’n-á ’^cúptáib 

’^á mbí lotAn ánm 1 n-éáóuáib 

’s bá’ób bnúóuáig. 

23 lom’óá T)onnstáu ‘óíobnás sáigtie 
is sneán^ túbá’ó, 

bionónáinn cáotá ás néiT) x>o nuá^át) 
céin T)á 5CtúT)áT), 

5unná óuineás ’o’pei'óm án ói^feán 
sgeinm gán ssnúTráT), 
ó mbí peán á -^óasxa 5nuát:)T)ub 
ptéás^á púT)án. 

24 lom’óá te á 5C01 s — ci á án náó teátunom — 
táoó mán Ogrhá 

te 5cuinúeán cuáinu án peáT) peát)má 
peán T)Uáinc T)onn’óá, 

^itte nán tig T)táoi án á ’óiom’óá, 
sáoi pin fogtá, 

peán cnoiúue cnáoiseáó 50 cátmá, 
uáoiseáó unomT)á. 

1s pT) unomT)á uáúáoineáó uánóuisneáó áuÁim- 
se án án T)uután snuiúmeinseáó^^ stéibe so, ní 
mó nÁ^^ meánmá is món-ái^neáT) ctoinne [lonn- 
sáijúige] éióu-beoT)á oinT)eáncá (unnárhánuá) án 
1ántá 50 n-A n-ói5nío$náiT) uáibnig áttÁUá 1 n-á 


384 


t)io$Unin ’OAiM 


n-uifitiinóe-AU -dn tiditi stinDiT)®^ dii sledsdit) néi*óe 
d níog-Dntiijedn^^ d^ ót d ó-ptedD ópíon-ndsdt^^ 
ópínedtnnd “| d nDeoódnn n^dnó^^ nsdóÁtudó, dn 
ópÁs nnitnedD^® is nttdtndnndóud i n-d níog- 
Sinúisit) d^ éisuedóu ne Dnédóudió *] ne Dtidn- 
tdoiDit)^^ d sedn is d sinnsedn ^d sottiis-neic^® 
1 mbédtdit) nedCdinedD is níoJ-ódnD; nÁ^^ món- 
di^nedD nd mtiinnunei-se dn tidin stnDiD i n-d 
mbotó^dit) cnom-tút)Ándód cnedu-tomnoóud 
comót^® dn d óéite dá scoiDmit) béit-ptitiód 
btditóe^^ is Dd Duobdiindit) món-ótndsdód^^ 
meiD^e^^ bntnDednndige^^, *| éisuedóu^® ne 
íidsdttditn is ne tiott-jtón d n-dinminnuedt) n-éi^- 
cidttdiD^® ’nd n-tiintimóedt is ^dó [don dcd] 
udbdinu ditne 50 titinmdisnedó dn nndgdtt is dn 
'foinbéicig gdód^^ tidinmiDe sedó dn oite; is 
éingiD^® d bponn is d bpíon-dignedt) te n-d b-pndis- 
géimnig sin^^ *| [uósbdiD coim-séis cnónÁin 1 n-d 
gcoinne. 1s dn dn dDbdn sdin] ó tdntd cednu- 
nogd óinnue Don onDngdD [sin] gdó don pd teit 
Ddn tdoó-mtnnnuin^®, is edD ds inDédnud dnn 
DdingnitjgdD 50 cinnue dn dn gcednu-noinn ■] 
snd’ómd'ó sotns dn dn síotóÁin -] ctnn^^ *] uednnud*] 
unedbdine^^ [do gdóÁit] dn ^dó udob né unédn- 
corhdtt [dá óeite] ^dn gdóÁit bdite [nó bnÁgdD] 
gdn gtndsdóu cednd (nó cneióe^^) ó nedóudn ndinn 
[dn dn oite] dmtdit). 

25 gdbtdn gedtt [iid] mnÁib mtnte 
ne cnÁiiti coine; 

ní gnÁt dn meisge ó fíon D’ibe 
dn míot mtnge; 
meinic Do tig te pedn pdine 
bedn pin oite; 

ctnntedn neditiDÁit Dtids dn t)tiine 
’n-d óntids cnoiDe. 

26 'Léigedm Dínn dn sdobnós sedónÁin; 
sndDmdm connndt); 

bíot) ne gdó gcnmd Ddn cedngtdt) 
tinnd tmntditi. 


’DioSlinm ’OÁtiA 


385 


27 5éx3.t)-A’o ciig-Ani m^n con síte 
SAonctAnn tlittiAm 

-pin nAó bnonn a n^onc T)0 ^AttsltiAg 
'potc n’oonn n’ontnmpix^n. 

28 gé-AéAit) mé' — ní tnAiúpe^t) Se-AÁn — 

-p^n síot toingeAT) 

CAn T)ntiim gex^tt^it) ’OÁ n^e-AttA-o 

’o’e-AnnAi’ó tlitte^^. 

29 T)Á m^c HiocAin’o nog^ ^n sUi-áigró 
st-ACA 'p^itmjéx^^ 

-pin As 'pe-dn’óA ^teic ós Jonmnó'o 
meic ’oo ttl-dingné^^. 

30 gé-dód’ó cti5-dm sd éon ééd’ond 
ctdnn séim Stnóne 

éinne-ds gteo g-dn $ntMim 50 n^Ainóe 
50 mbtiAi’ó mótn’óne, 

’oneAm ’ótigeAs ctin tAn An ^cinn-ne 
ótin ^Aé btn’óne. 

31 Síot SeAéTiASAiJ stuAg 0 ópAénAé 
— pnAoé'óA An méinne — 

nA ctnn ’OAin^ne as ’otiAt ’OAn noín-ne 
SU1A5 50 séime; 

-pin sin 00 gAóUiiJ ó 
'o’a’óóai’ó 'péite. 

32 CtAnnA tlA’óAé, Aicme tloibéAn’o 
ní riAos ’ooióeAnc, 

’s lA’o CAn cÁé ’oom éAomnA An Ainioéc, 
Aoó'óA An c-oinioéc. 

33 tlí niA’o A-óÁin, biAi’ó 5Aé Aoin-peAn 
ó 'piA’Ó jAittttie 

mAn bn’ó ’OAtCA cíog ’oom éonri’óe, 

’oíot An n’OAin^ne. 

34 iDei’o A mAncAig, bei’o a mbAncnAéc, 
bei’o A níoJnA 

’oo jnt éinéinn CÁ15 ’oom éAoitinA; 
ní ’oÁit ’oíojnA. 

35 t^iAi’ó mo noinn ne nío^nAi'ó ConnAéc 
éoi'óée An énntme; 

siAi-’oe mAinpeAs '•p'^ rhA^ ttlei’óóe 
btA'ó nA bni’óne. 


2a 


386 


DlOSUlini T)a\11A 


36 'bl^lT) A tAOIC X)A Ul^t) An COSAlg 
1 'OC15 b-Ainnse; 

biAit) tn-Aic -A^tis otc ^ACA bAitrise 
A-^ cocc c^ittse. 

37 X)^AX)-SA itn níg An RÍ05itAi*ó t3tinc.Aig, 
beiT) i^Am .AncAit; 

•pÁs An ni’intne béin ne a mbnonncxMb 
T)on -pnéitn "pnAnncxMg. 

38 Tn.Aic An 5e.Att ne ^.^bÁit níge 
tno noinn onn^; 

be.Anp.A tnei-se T)’'péin cntiic Con^A 
S'otiic néit) nonn.A. 

("] is 1AX) sT)tiic nonnA r\A nonnA né.AtnnÁit)ce, 
X)á) *oceA5nMt) -ponn .AiceAnn.Ai5^^ nó imeince itn 
.Ai5neA*ó nó itn inncinn-se, oineA*o (x^n 'pe.^n.Annc.dis 
T)o . . . tidCd-sAin A-^Am-SA 5dn oinbednnd'ó, 
51*0 bé lond'ó *o’Cininn 1 tnbti*ó midn tem mednmdin 
AViAX) (nó oinisedtn, *] ctidinc cimcitt) ^dn cdinisiom 
^dn coinmexíkS5 niAitte nd^® ^cotridntd din*o- 
cednndis Ti’-pdJÁit édT)Átd (50 bÁisedc doncd*ódc) 
xtmdit .ds iomctibtii*ó *o’'pion mo jdnmd. 

39 lom*ód ipA cnoc 5cníocntiA*ó 5Cno*óbd 
síocsttidg SdtnnA; 

cttiincedn -ptidim ma T)conn “pd tnomnd 
AS tom tdbnd; 

ní tticc X)éAr\ZA ctínc.din conmd 
btíncdij t).dnbd. 

40 pine búncdó r\A tnbntij socndi*ó 
sdon d n-dicme; 

tÁn d mdic ’s d sdic *odn seinc-ne; 
mdic d mAicne. 

41 ITIdic d ’ocige 1 ’ociobndtn ctidncd 
As ciAr\ cttiinceAn; 

mdic d n^níom ’oon 'ptdic ’OÁ tedncdn; 
mdic d mtiincedn. 

42 in.dic d tdocndi*ó tÁn T)o Jdis^ed^ó 
5níom 50 bptdccndig; 

mdic d mnÁ ndc cdic dcc concdin; 
mdic d tnAncndi’ó. 


T)K)Sl 111111 t)v\tU\ 


387 


43 [ls] niAic [^n] ttic incc ti)peA*ómA\ 

• — ní ■pei'óm tei s^-pe^n; 

m-Aic -A ó'pte^'óA 5^11 ‘oéin noe-Asg-á'ó 

5^n triéin meis^eAt); 

1 tÁim -A níogó-Aii se^n^ stisciug 
fe^nn ^ óteiscex^J. 


112 


t3HiAn ó concnAn ccc. 

1 llí con éine^nn Áó-AncÁ\c 
coité^n cinin cnti-dT)óÁnAtcAc; 
is cti^n ctú ^ tioinóeAncA Ái$ 
cn óns oinn'óe-AncA n-iomnÁi'ó. 

2 1omt)A cÁit inAn cóin ^eAtt 

'oon ce>ánnpnnc-s^in con n-0ine-<\nn; 
b^nn ctn ní Tnommotc-Ain *ói 
Ati cn im 'pionnoccAió éinne. 

3 ITIxtc lot'OAC-dig nA n-x\nm nocc, 
pn-Ain ’oo cn-s-d, ^ Cn Conn-Acc, 
a\ nm ^511 s ^ ctn ne a cois, 

An cn 51 1) ^inm 1 n-n-án^is. 

4 tlxts^t Aii cneAó *oÁ ’ocÁ sin ; 
is m^c ÁóAnc-AC ’o’^inngit ; 
pn-Ain A sbAinn c^icnéim T)on coin 
CA\icnéim x>o b’Ainm T)Á íiACxtin. 

i) t)íoc n-Ac bé-ánATi) bn-<\t) nT)ex\tb^ 

^n cíí cnmc^ cnoibieAnt)^ 

T)nt nompA\ ní ctn T)on coin 
cn As concn^ cníi 1 5con-<\ib. 

6 Tlí cn mÁs píon -<\ be^ccnA 

a6x> T)nine 1 noeitb on^oitieAccA 
— is ce<\nc tÁ n-<\c T)e^nbtAn X>xuX) — ■ 
^-CÁ m-<\n pe^ncoin -<\5^ib. 


388 


t)io$liniii ‘u-ÁiiA 


7 Cú te mótiú^n me-dt)Ain, 

cú As 5nÁ*óm-dn te 5doi*óedtdit)5 
cú ds coitedmtd pd t^cÁt) goitt 
dti csoi*óedtti)*ód ÁS dUiinn. 

8 1s x)’idnnsmd nd ^con ^cdtmd 
dn cn céitti*ó cdcdn*ód 

As pionn nedócttidn ní nd n-ó^ 

‘oo óí nedncrhdn d-ndtt-ó*o. 

9 tló is í cti trieic ITIonnd tfnn 
Odn ó’dinm tonjdt dn tidin-sin 
bd cdicteorhdn ne cneds goitt 
óeds oo lidicóeo'ód'ó edonoinn. 

10 tló is í poinnednc cntidi*ó cdtmd 
dn cti cednndnt) cdcdn*ód, 

cti Os^din nd ^ctidó ^cdm 
bd ttidc jcos^din 1 ^corhtdnn. 

11 tló cti meic LtiSdó nd tedn^ 

Odn b’dinm ótiódi*ó dn Ceinmoedn^, 
dn cti 5tdn sedm'pdobndó sedng 
ón gednnsdo^tdó Odtri ’oítednn. 

12 gd t)CÁm, t)o óoimmeds nd ^con 
oo óÁ'Odn AS din’oní^ Atrhdn, 
t)ndn péin ds ’odjsdttidit *oi ; 
bdndmdtt ds téin tinne. 

13 An t)ndn oinn*óeinc-sin pinn péiii 
‘o’Áódncdó ní ctiitt coióéim 
Cdnndi’ó ctn *oÁ cosgdn soin 

cti mdn Os^dn i n-ion$oit. 

14 Tlí ptiit pd nédttdió d-noóc 
A's oo óoin-se, d Cti Conndóc, 
5níom *ooi*óédncd ne ‘Odm iroonn, 
noinédtcd tio ódn comtdnn. 

15 A bptnt ó X!)ein5 50 Unoódois 
x>Á n-idnntdn gdó donpondois 
mÁs píon is potdrh ’n-d ^dn, 

’s ní pogdn míot ’n-d mocdn. 

16 ó bédt Attcd 50 nlds^dig 
cednc dnn ’oo nd mtpidscdib, 

nó im óntidó noigedt tíonmdn ttiing 
nó im oinedn míongtdii tTlio*óótiit5, 


T)io$liiiin ’oÁnd • 


389 


17 Se^óTióin lOnéipne An ónnxnó 35^0^15 
cnxMni: ÁóAnc-diJ lot'OACAig 

— bnt) cnitrineAó ú^aíi A^ns óoin — 
5it) •pi-d'ó *o’^ni5tex3^ó níon 'pÁ^Aib. 

18 lm nón-Aró noóc-áix) -a pe^n^ 

'^’S Stise-dó, d5 Stidb geitoedn^; 

•pd ’oíojtdó dn *oeinmne soin 
d5 sío'ó'Loó tTleitge dn mdOdin. 

19 1 ngtednn T)nnim dn onnim 

cn5 so is d5 Stidb dn Idndinn 
•pnos mítedtbd mnin dn mnin 

is pnírhedtmd os n-dttdit). 

20 C cÁini^ 1 n-idc tltcdó 
ní bdnndm dn Ábdncdó 

— ^ní fniginn d níom 50 néi*ó — 

^níotn ndó cninim ’n-d cdicnéim. 

21 Cn mbnime T)o oit i-se 
ní bion^ndt) Á*ó ninnei-se 

ten signedt) coitédn T)’i3 Cninn 
dn n-Oitédn ingedn Cdmoinn. 

22 T)o t)ndn is oi^óin i-se; 

T^’pionn dn cn 05 eitei-se; 
d t>é, cdotridin ctn nd 5;con 
dn bnn bdogdit ^dn bednndó. 

23 T)’idnsmd nd péinnei-se pinn 
cÁndiT) nÁ 5;céimeAnn bpoincitt; 
óedcdin nige nii pd ndc; 

mo óniT)e dn cn is d coóndó. 

24 Coin Cinednn ó cninn 50 cninn 
is coin coóndi^ cnn Híogóninn 
ndrhdncdó Uotód T)Á Úí 
^bdncdó oncd is dinóní. 

Hí, 


390 X)io5Uiiin 

113 ^ic.Q'Cr^. 

510U.A t3Hi$'oe iriAC C011 mitie ccc. 

1 H05A 11A ctoinne CoiiAtt, 

t:o'^a r\A ’onoin^e x\-T)e-áK-áin ; 

0015 seotAt) nug iioin,<Mn, 

Conx\tt 0115 T)’Oo5<\n ‘pex\n,<Mm. 

2 'L.áis t,^.n5A’o<\n a UexMnn^Mj . 
n4n5<\'o,án ne x\is Git)ni5; 

T)o sín A éitt 50 íMnnxM’ó 

ne ‘o,<?inin,Ai‘ó sít Héitt neitnnig. 

3 Uo5C,An Con<\tt n<\ 5011 nAt) 

— nocAn ton,dnn -^An ronAtr — 
x\n cst,Ac néit) •feAnt),<\ io'óxMi 
lon^At) Tléitt Ue-AinnA au co5<\t). 

4 t-AO^Aine OUlt) 1pA coittci-dtt — 

nen n-x\ogxMne n-nn n-Aninc<\ot 
cn,dot) nis ,<\n e,Asó,<\c lonitinit) 
-pionncút CAoni tlOAS'^AC pMnncAoin. 

5 Aog<\ine 'oo néi’ó noinéit) 
txiog-áine — 'P'^ téiin so’óÁin — 
níje lAoi ’s 01*000 ’o’fx^JÁit 
<\n n5<\óÁit 001*000 <\n con^ig. 

6 Ue,<\5<\n tÁ is AtAi^ Gine 
’o,<\n ^cAX)Ain m,án ’oo-ctiátá; 

Coiiátt Acx> ^én cnuái’o táiná 
^nÁnná án coinátt ’ptiáin tiá’óá. 

7 An láogáine ‘‘ 1s teám ceátnáin; 
áon’otiine im ceánn nÁ ctnnit) ” 

‘‘ Ac’o tÁ niárh ánn is á’óáig 
'págái’ó ” án bánn 'piát t^i 111*0 
s Untiág ’oo 'Láojáine á tnáigitt 
áon’otnne ná’ó p'on Gininn 
cnoótnn^ ’oo tíon mo tÁmáinn 
síot Áttnnn Contiitt céiópinn. 

9 Síot 'Láojáine ní teánánn 
sáontii’óe ná níog nomám ; 

’oo-ctiái’ó -pá á cnó á -peán^ ’o’ptitán^ 
’onlánn ’oó á ceál^ án Conátt, 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


t)ioSUniii t).ÁllA 


391 


Deic níg t)OTi csíol 05 ÁUiiiin 
— 1^0*0 is t)o síon síotATni — 

■pn^iT^ ó tinn Connitt céiópnnn 
noifininn éininn ópinn ópíontninn . 
AinTfnne Anm t)0 tnbx^t) 

^.AT^t) ne ti.Ainbpine xmi t-ói^fe.án; 

.A tiióit) níon ifiín 1 n-éi5e.án 
céiti'pe.An t)ít) nA 5CÓ15 ^Cói^ex^t). 
Do t)ít) DotnnAtt tioinntfie^n 
n.An tnín cotntx^nn a cnAnnJ^t; 
t)o cnin ><\n CAt ne CongAt 
An tTlniJ 'ponn^tAii Rac nASt.An. 

A^ot) t)ít) no b’-po5A nitte.dc, 

TTIdot inín Cobd jdn cndiindc, 

Condtt -pidt cdotii is Cedttdc 
nd 5cidb n^tednndc ^cdot ^ctdnndó. 
t3dot)dn Lid^, Coin^sedc Dobdin, 
coitnsedc idt) dn nd nmtib, 

Congdt cdisCinn tfióin ttldjdin, 
cdbdin stóij 'pdinsm^ fl'mnit). 
Ldicbedncdc tdoc ndn s^ncdt), 

5dot cne ótdicsnedccd cioctfidn, 
fin ttnedj d bnón t)o bedn-pdt) 
dn tiedórfidt) -pedn inón tnio'óódn. 

50 Doifindtt Ó5 t)d n-dintn,edn 
t)d b'pojiidnn 5dc -pót) tíontfidn 
t)o ótoinn tléitt dn cnédt) cdoibgedt 
doin'pedn téd^ sdn néitn níojndt). 
Deió ^céite dt)-óíin t)on ómedt) 

Cdn dn sín éine d lnondn, 

pin 50 mbndit) t)í dn d n-oemedt); 

'pndin t)eig'pedn í ’n-d n-iondó. 

Dorhndtt ó tinn óds Cnnód 

5dn sng indn btds d bndód, 

ní cogpd tné mém sedód, 

bnedcd Dé néim d ndCd. 

tridc Dorhnditt t)nitte dn ^cndoibe 

0 Dorhnditt Unmne Undit)e 

mdc t)’'píontdSdin d tiAme 

^ndmne d míonpndsdib tTluditie. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


T^iogtinm 'OÁriA 


Ó T)oifinxMii céiD-pinn Co'óAit 
conmAinn T)’éininn ní ptnnig; 

50 mbeine -án pe-An pÁt ’onoijin 
tÁm ne pnoiji'ó ópe-An ópninnó. 

T)o tíon ^Ac tinn ^n T)i:n4$A*ó 
m-An ’oo níoj sinn An SAoinpe^n; 
níon tiA t)ó is t<Acu tíonA*ó 

SA tó ^n níoj^t) Anc Aoinpe-An. 
X)tÁt ^Ac uíne ’n-A tonAt), 

5nÁc T)íte m^n ^ ‘onóAt), 

5AC piot) cnó móÁn btog-A'ó, 

5-Ac ’oom^n tÁn bó is bnnsAt). 

Jac coitt mín coimce comtÁn, 
coince ’n-A cín 5A ‘ocnitsníom, 
connA ^n c^txMt) An cotrisnÁm 
tomnÁn mA’^AMH is mninmíot. 
HlAiJne ^e-At sot-AS Sionn-d 
’o^n te-An 5AC son-AS snnn^; 

‘oo SAoincteic ttiín Oein^ T)nomA 
conn-A 1 ‘ocín ’oo ceit^ cnnnxi. 

P'on S^n^ 50 connT)nnim Un-Am-A 
n-AC c^n’o ‘o’tl-d T)omnnitt ‘o^onnd; 
connA ^n cn-din A5 cnn píond, 

50 bnn 510*0^ pndin Aot>A. 

Ct-dnn T^Átxng, T)omnnitt Uedtrindó 
cÁnndcó 50 connT)nnim T)dinónedó 
pin ‘oo ctoinn tíonmAin LnJ'ó^ó, 
coitt nót^ó, míongtoin mdi^nedó. 
1Tle-án zo^t>A ^tón n^ n^iottd 
cotó-A n-A stó5 ste^J ’s te-dinid, 
sonA -d ^cnnic ó-dsd óonnAí^, 

"oonnA A mbnnic, ^t-dsd <a n^lednn-d. 
Jéitt hA cndit) ’n-<d n-iT) ndin-ne 
5dó né n-ndin n-d pin pnin-ne, 
ní óí n-dnn cÁin OÁ óéite, 

‘on^t 0ine ‘óÁió is *onin-ne. 

Se-dóc n’odigpin ‘oíó ^-’oeAn^im 
níg ’n-<d n-xMgi’ó ní p.d5,dim 
<án son n<d se<dóc níog notri,áinn 
síot 5Con,ditt <d5 ceAóc cdndinn. 


I 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


’OlOSltlini T)ÁÍ1A 


393 


t)niAri, x>Á Ao'ó, Tli-Att cas CAitte, 
TliAtt riA tpnxxs p-d cdorh ^ctoinne, 
utJ5 ^edtt 'oo Condtt Cime 
Cotdm Citte Axi ^cednn coinne. 

Ó t)oírinditt sdoin ó Óionndinn, 
d rhdoin dn t)onnOniiim T)dt)ditt; 

X)o tóin ^eitédii cdorh Conuinn 
ceinédt sConintt sdon Sdóditt. 

Tlós níog Cdrhnd ^nn éinig 
d Sníotn 50 pednt)d -pÁitit) 
nocdn *óédnud ’n-d 11*011 dndió 
stndgdit) nÁi’o édóud *o’Áinirh. 
git) Áttiinn ndó tdoj tdécd 
nó ’Odrh cdorh nocd cnedp-pd; 
dbdij btÁú nd 5cnó ^concnd; 
unÁt motcd *óó bdt) Dedócd. 

Ó T)tiit)-t)íonmd dn cdnb ctiitmedn 
*oo rhdnb dn níoj’ód ninn^edt; 
ní ctnnce 1 n’oÁn 50 noednndT) 
ediigndm nÁ *oÁt ndó *oin5ned*ó. 

Uti5 cedó ^'on'onomd píon’otnnn 
5dn dn’oton^d ^dn ó^ttnn^; 

’oo rhdnó Ó tTldoit din’o pÁónitt, 

’s ’oo din^ tTIÁttiinn ^cdoin 5cnó*ótiinn. 
T)o lonnsdij pedn sdon Stipg 
Ao*ó ^tin tedn ds d tedt)di*ó; 
pd nudcdn sndinc cntidi*ó cd^di'ó 
cndinc ótd*odig ndin dn Cdbdin. 
tTns beo' — is *ooiti5 pd *óeined*ó — 
ttlÁ5 tli*óin teo gnn tednd*ó; 
tom ^dó cedó ds d ’ocdódn 
50 cdtd*ó cnedó tong tedódn. 

501 tt 50 mín ó d óéim ód5di*ó, 
d ngéitt ’snn níg ’n-d nibió; 

*oo 'pnorh ’oedódi*ó dn ’oned^din 
con ed^din stedrhdin Sti5i$. 

Rndi^ ’s d nionntÁn Á15 ninne 
*o’iomnÁT) noódn Áit tinne; 

*oo ód nnd*ó cot5 ón óoinne 
*oo-noinne im óon*o ópndn ópinne. 


394 


’oioSliníTi T)Átr<^ 


40 1x11^15 $An5 A11 'LeoiiiAiii toiniitriin 
50 liAnt) GojAin ’oo •potnniij; 
T>o-ón-Ai*ó T)Á bneic Doinnib 

te coinntib cneic ^cnii^it) ^co'ónAiJ. 

41 gé mi5 bn iomt)A ii^in-ne 
A ’óiom'óA níon ’ói'i *óiiin-ne 
— is é tinn cÁit An ’ocíne — 

1 níje cinn ótÁit t)iiitte. 

42 ls cÁine-A*ó *óÁió 'oÁ iroe-Anninnn 
ÁinexMTi ÁiJ s^ontoinn ; 

5^n sniAii ne liÁg ní 'puitn^im, 

111 ttiinirnm uni^n *oÁt T)omnAitt. 

43 tHxtc ’Oofhn^itt T)omnAi5 Coóa 
noé^n o*ónAi5 potA 

t)niAn Tio óí ’n-A to^-á 
ní áii ónojA niáifi á no$á. 

Uo^á. 


114 

rxxt)5 tnóu ó ntitsiriti ccc. 

1 StÁn pác potcá*ó 

á pionn^tiátá néi*ó noiceotcAn; 
t’potc iT)in é 

ní pi’oin mé iiác moiteoctán. 

2 StÁn pác potcát) 

’s pá pige t’ptiitc piánctái*óig 
sé is t’ói^e onc 

[is] mói*oe án án fotc tri’piápnái§i*ó. 

3 StÁn pá *óíon$á*ó 

*oo t)ísteáccá stim stáicteáóáin, 
á Tfiátt iriitis, 

á óánn ’n-á tnitis cáicneámáit. 

4 StÁn pA cíonát) 

*oo cnit ás cáotn ne á síonfáicsin; 
5;unát) sonái*ó 

^tináb [cobtii*ó] T)on óíonáit)-sin. 


T)io5l-inni *oÁnA 


39 


5 An ^cíouat:) c’'pinlc 
ostime *ó-Atri A *óe^5niotA*0 
^Ac ct-Ann cleAóc^c 

1*0 n^nn te^bCAó ^5 te^bnoJ^tT). 

6 gxtó nAin 'poitce 

ó’e^ntA bíos ^5 bneic Aitcbisig 

m^n gnéin nsAinte 

T)o néirh nxticte An f-ditcei-sin . 

7 Cnos CníosT) con^T) 

cextnc c’xMcgin An bioc b-dnnbuiT)e; 
iiÁ nx^b cnes -aii bpotc bpionnbtii*óe 
onc ^nijoine 

8 Aipnéit ‘oÁ b-Ann 

béiin sút An óÁó ne -a ótxt'ófAticsin ; 

cú As c^oi rhe 1 gcnnp 

iu\oi*óe p^n ttitc -Aii -ó5Ai*ó-sin. 

9 An ^5^1*0 05 

t'xMi potc bíos ’n-A b^nn ^ónon^tÁiiAí^ó 
bí*o is bei*o T)í 50 *oe-A5sntiA*ó-áó 
’s sí so5nÁ*óAó. 

10 SognÁ^óAó óú 

ós *oo cín tiste^bAtin ton^ctAnn Aig; 

xt ónú Aw ^cn^oibe 

’s cú btis c^oitne T)o-óonnc-<tmxMn. 

11 gén ó-<totn ar *ocús 

cú ne pigeA^ó c’-ptntc f?ionnbti-á*ó-á 

cti^ tti^ó eió onc 

*oo beic ipA potc, -A i-'ionngti-At-A. 

12 Attnnn p^n fotc 

c’-<tg^i*ó óoncnd m-dn óéA^osAimgnéin 

c’potc m.An 'pAt-áiJ 

-dv; coóc CAn t^A%Ait> n-é-d^oAinnéit). 

13 lléi*ó An c-éxt’o.An 

An A-^Ait> c’'ptiitc cnoim cxxicneAnMig 
nA gctextcnÁm 5cn.<\ob 
ós -áii n5e.dtótÁn ^CAom ^c-Aitce-AihAit 
U ITI^itSe c-Aot^ 

ós óionn *oo óeAcn-A ^cn^obp-ábnj^ 
-AonsT)tiAim onnx\ 

T)Á ó.AolsT)ti.AiT) *óonnA *óAot.Amt-A, 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


T)10gUjim T)Ánv\ 


Ue^nc s-Ati cntnnne 

corhó-Aotn T)o nos^ m>Alt mon^T^-^t.ccA; 

^éx^^cntnnn 5nn.AiT)e 

T)Á né-AU-áinn ti^ine o^nA^zA. 

5Titi-AiT)e T)onn^ 

T)Á nT)éAncAn T)Án SAon sne.Atmotu-A 
te-AC-A As SAon snn-dT) 
te zAoX) T)o T)d 's^.uAi) n^edtconcRd. 
t)édt T)edn5 cdnd 

cn^ Ti)tiic X))A — ^Dédnd d dtcoJdD — 
d cndnn cnDnd, 

d t)dnn mdn nétd dn n-dbJtigdD. 

Tlein^e inÁ sub 

sntidD Do tedcdn ne d tÁnpdicsin 
Do t)nÁi$e t)tÁit 

1 mbÁine btÁit Don t)nÁ5diD-sin. 

Cíje cnomd 

ós Do tdot) uÁnndiD mocbtidDd; 
ní ■ftnt -pd ncc 

d-mtnj dn ctinp d ^comctidnnd. 
tlcc mdn edtd 

d^dD, d cdtt :^dn ^edtcoittedc; 

‘Stios cdom ctdDdó 

Do tdot) mdn ódndó [^Cnedmóoittedó] 

[l)ndine] mdn btÁt 

Do t)dnn mdn ón, cnoT) cdomtiin^edó; 
potu ctnmndon ^cdm 
onc, d Jtíínmdot mdtt mdottnttedó. 
Ctidnnd cdomd 

Do DÁ óotbtd, d óndot) jedttomtedó; 
bed^^d ótÁtbtiinn 

’s idD sedDd sÁtóntnnn sedn^tnoijtedó. 
triitis Do 5tón 

mdtt itloije ]rinnei-sin 


UéigiD s^inse 

Do s^dntóiD óoncnd óonntdndig 
t’tióc stimjedt sdon, 
d injedii ódom í Conóoódm, 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 


’OIOgUHIll O^VHA 


397 


T)o néiríi t’Aigte 

T)0 Áitnig t’fotu CAs ctAonDnit)e 

pionnTltiA'óA pÁit 

^ pionnJtiAU CtÁin CAonntiige 

tltiA'ó-d pionn ^Áit 

ptiAin ^ cntit níoJ'óA nonuA-s-Aii 

Ó TltlA^Ó-A -A-ntlAS 

11 í CUÁlA ctti^s A COtntl-AS^t. 

tlíoJnAt) CineAtin 

timtiu e^ntA m-An ^téióe-Agón 

50 Conn nA ^cti-Ati 

is ^n onon^ uáú 50 tiétneAmón. 

Tlíon 'pÁs -Act) níg 

is níognA ’mot) nos^ n'oe-AgsÁ'ó-At 

c-Attnos px^ cnti-AS 

ó ttlA^ntis stMS 50 se-AtiA’ó-ám. 

Ct-A [00] ntJeAó) 

niou, -A níogAn iiac nos^^ntt-Am’ó-d, 
ctx\ AT)-cttiin nó A*o-cí 
50 óptnt 1 5Ctí 00 coms‘otiAm‘óxi? 
Coms'Otix3km‘óA ót) tÁim, 
xx tAóÁ Áttnnn -áotge-A’óxxc, 

5-áó X)éAS bAnT)A 

et’otn gnéAs '^áIVda is 5-^0 

tt) bntinóin bntc 

bí’ó ne bé-dUtb bdn tÁm’ódcóe 

píon ptidn pmngedt 

fóT)] ctidn, d tn^edn AntdiT)e 

A pionnjtidtd, 

d ticu mdn btÁú sdon stibtosd, 

d ingedn Jtdn mdtt TÍIdJntisd, 

d cndnn cumnd-sd. 

t3idTó neT) neiitns, 

d níojdn Cntidcnd coittjite 

— mdn T)o bdoi — bedii 

^dn mndoi ^dn pedn ’gd boinbine 

JnÁÚ dS T)t1dt Ú)t11T) 

— is d Aédndm dn AÁnmotdú) — 

^dn beinu dn boin 

5dn [peinc] dn $noig T)o [jnÁn’oo^d'ó] 


398 


‘oioSlinni t),ÁnA 


35 ‘OllAt ÓC AtAMíl 

A ipionngn^tx^, a 'potc m^oicsteA^ntMc, 
óeic t)íot x>Árh, 

An -píon ’s AVi 'oin X)o ‘óAotnceAnn^c. 

36 T)tl^t 'OO'O t3A1S ÓtÁIC 

óeic 'oon Aos oÁnA T)ntiine^cx\s 
cein*o cm^óe -Ati cnioc 

pte ^n bioc oo'o óuiTieAóAS. 

37 T)tMt *otiiT) *oÁ nibe^c 

■ — ní btix) be^5 *o’'peit)ni n^ ‘o’on’oii^-At) — 

t3-Anb-d An ’oo bneic 

niAttbA xi.gtis eic -^n nron'oiigAt) 

38 TDn^t 'otii’o tné i*o C15 

^5 coinbe^nc cti^n 5-Ac cine-á*ÓAMg 

’o’fojttnm lonntáis 

á5 comntnnn lonnttiáís *o’f iteá’óáib. 

39 t’ón is c’áingeá’o 

á^ám náiT) á5 á cio*ónáCátj 
gác 11 í ]:a 111 m 

*oá mbí 1*0 C15 án mo ciot)táCá*ó 

40 T)tiát ’otii’o ^ác *oÁm 

’oo ’óot teám *o’'péácáin c’'pinnci5e 

cíi á5 néin á nánn 

5^11 ctéin ánn ác’o án m’impi’óe. 

41 T)tiát *otiic 5ác máj 

’s 5ác móin 50 ’ocotcáib cionmmiá’óá 

tÁn ’oo’o tácccno’ó; 

stÁn pác fátcá’ó, á pionnttiátá. 

StÁii . 


115 

l-'eAii ó sriíiíi ccc. 

1 Uáinni^ éi^se pinnn gáoróeát; 
á’óbán snát) nó sáon’ónáoi’óeá’ó 
ní niáin ’oíob — *oámná cutná'ó — 
nÁ t)íot ánmá ottoináii. 


•oioSlinm 'OÁtiA 


399 


2 U>Áini5 A né te>ác ak te^c 
s^ot tltAT), éi^se 'lAi^neác; 

'oeácniá'ó 'O-áin muinnieáó ní niAin 
Án 5^n tingteác án c--án-s>Ain. 

3 1 ^cníc Conn^cc ceán’ocA s^ot 
ní niAin ott^tri nÁ At)ti)án; 

C115 t-árn cnit)e ceo oncná, 

’s ní teo -pite -pogtomtá 

4 0151 1) Uáit)5 t)iiAns5á5Cá *Óoitt, 
éá5 CocAit) nieió íTláoit Oáótoinn, 

C115 onáoice 0ine-ánn pá oit 
géióeánn niAoice pA a mexxnmoin. 

5 t1í ctos S5otAit)e — s^éát cinn — 
t)‘íé T)ÁtAi5 nó 'o’tiiit tli^inn 

cnn tije 1 teAbcáió boc, 

X)Á e-átcáin fine n-eotáó. 

6 tló ní itiAin cáom nÁ CAná 
‘o’'f:iiit eAU\t)n-ái5 0oóát)á; 

-A5 sin cnine cnit)eát) n^t^n ; 
nite A cineát) T)o-ón-d‘o^n. 

7 Ctánn Cnáic t)Á ^cneiois s^otá, 

■pine n-AnnJtán llnAt)nAt)á 
mé-átá n-Aó mánAt) Ati TÁm 
-pné^árhá cánAt) is compÁn. 

8 1 gcníó tlisnig án ■pninn Jtoin 
suoc>á piteAt), pnit CobcoiJ, 
s^é-át món mánc-áin r\A s^ot; 

-á sj^ncAin is ctót) céát)pát). 

9 Ctmin -áti X)A)ívo, [ct-ánn] Con 1Tlit)e, 
cex^nc t'^sit) nó pÁit)pite 

— mo x>All c^AC-SA ts ceo cnm-át) — 
beo t)’i-ánsmA tiA n-ottomán. 

10 Un^ pó^nA t)Ám Ar\ t)orri^in 
is cot t)’-p-áSÁit t)’e-átot)áin 
pnit ónAnnt)-á t)Á coná 1 ^cion 
’s n-á potA Anx>A ísiot. 

11 A ■pin s5-áoitce ná s^é-át se-áti 

mbí seánóás mác Tllíteát) 
ní riám s^éát t)o s^á^oiteAt) t)eit) 
cnéán jáoit^eát áti cátin cAinni^. UAinni^. 


400 t)10SUlim T)A11A 

116 

go^nAit) piotm ó t).AlAi5 ccc. 

1 Ue^Ó C-ARAt) t)0-C1ll -poUlfl, 
re-Ac AS lonnsA t)’'potnio5A'ó ; 

A óeic mAn zÁ is c>aoi cnoitie, 
t)o t)-Aoi X,Á hÁt> tíonrhAine. 

2 ITIaic -pe-ATi ten có^liAt) An ceAc, 
m<Aic ce^ó A~zÁ 50 nti.Ai5ne-Aó, 
niAic t)niii*óe.An t)o ó'í sonn.A 
5iin cnineA’ó í 1 n-.Acótim.d. 

3 ConóoóAn O t)ni.Ain t)e.dnt)A 
t)on coig-se ci^extnnxt; 
ni.An ATi coige m.An xt-cÁ 

mo ónoi’óe im óti.Aó 00 óUoótÁ. 

4 5^ tixt’óó.Ai’ó •potAim 

bnin’óextn ónpUó Conóob.din, 
t)o bí toije An a tÁn s.áin 
.A tÁn noime t)o níognAit). 

5 trieinic t)o bí mext’ó.Ain món 
s.An coij-sin .a-cá ^n ^nsój 
cxtn.Ait^ mé 51 on 511 n seAn sinn 
5x^n ceA5 AxhA^t é 1 n-Óininn. 

6 Ins x\n te^c nt) CAtt t)on ci$ 
t)o t)ít)is tAoónx^t) tinmnij, 

■^AC pite t)Á t^íot ’^nn onoin^, 
píon t)Á ibe 50 linnsoinn. 

7 S>An nns.Ainn-se ^n m’.A^Ai’ó coin 
t)o bíot) ní tlÁc.A CobcAij; 

sé 1 5cni.Ait) t)om ónn 1 n-íste 
"^An t)’'U t)ni.Ain 00 bímis-ne. 

8 x\ tÁn s.án tex^c-so A-bns 
o’otUmnAit) ^vnA nóc soUs; 
'p.AinbníoJ A t)-pA5t).At3 An t)ne.ám 
ó A'óhAn Ainoníog Óine.Ann. 

» A pitit)/ ^ Aos t)ÁnA, 

.A bneicim, .a b.Ant)ÁtA, 

50 neió AVi onsninn oite 
im óteit mbosóninn m'Dónoime. 


ÍO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2b 


*oio5liiini t)ÁXiiA 


l(»j 


An iÁ-s-Aiii 5én tÁn Ati ce-Aj, 

-ú-cÁ sé tn-AR nxXTi sAotleAt) 
ce-A5 tritiige pe.AncA poiAni 
te^et-A -án cotje -Ati 'ocnoctojxxt). 

5-An ntnÁ 1 tpoc-Ain n-A éptnnneo^, 

5-An itnttiu s-án onsAtnn-eot), 

5-An ót, 5-An -At)n*At) soittse, 
tnón An c-At)ó-An -Acctnnse. 

P-dC-Ain tn-dn sotn nti^ T)on Tvóini 
TTI-ac C-Aoitn 1:41 -Ain onótn 

'O-An J-Aó -An tnts tto b’feAnn 
T)-An S5^n ne ntnts étneAnn. 

'pte-A'ó *oo cionns^nAt) tt-Ain oite 
1 tonjpnnc t)ni-Ain lÓónoinie; 

-An pte-At!) -An n-Ain 'oo b’-db-Ai*ó 
n-A stti^ij is-ce-Ag cÁn^A'O-dm. 

1 ton^ptinc t)ni-Ain n-A tnbÁnc se.An 
se-Aéc t.<Mce *o’peAn^ib éine.<xnn; 

1 5Cionn se.áóc t-áice 'oon pteit) 
n-d m-dice ce-dcc 'o-d ‘ocijcib. 
A-mib-dinc -dn *oce-áóc is-ceAé 
-dii pite ti-ds-dt -din^ce-dé: 

“ n-áj-ái*ó cnÁ -dii SAog-át ni-dn so; 

’n--á -donAn -á-c-á -dn ce-áj-so.” 

TTIac giott-á C.áoirh *oo-éiti '^n *oce.áéc 
is pin Cine-ánn -án n-imce-áéc 
ce-á5 t)ni-áin mán -á-c-á aii ce-áj-so 
-án tÁ 1 n*oi-áit) n-á n*oei5peán-so. 
5-áb.áis éige-ás Tnnse P-áit 
cnes án gcnis-sin i ^céáo-áin 
ceiteábná*ó *oo t)nián ná mbeánn 
is ‘o’piá'ó ei*óeán5tán Cineánn. 

A’óbán oiticnig btinái*ó 
néim ci^e étnnn Conéobám; 

'oon Tlóitti *oo bá mitcá *óe 
’o-á ‘octi^cá c’ói*ó ’oon inme. 

Aicnis án piteá*ó neime 
noécáin 50 Tlóim n-áin^tei’óe 
— ní pteá*ó peás’Oá bá’ó ’oíon *ó,ám — * 
ceáS'Oá ’óíotn ján á ’óéán.átn. 


T)ioéUnm T)A11A 

ConnnAT) T)o-Róns-Am <á-nAon 
is inn 1 n--Aois x>Á m-áCAom 
— a-tzA ctnTise ^cút T)om cAn — 

s-An coij-se T)iin 5-d T^ié-An^rh. 

1s e-AT) T)o Dí T)o-s-An T)e 

nAnn An 5AÓ nT)iiAin X}An nT)4in-ne; 

e-Aó 5AC blix\T)nA t)o •bí T)^m ; 

ní CixíkmnA nocxík tocp-At). 

íTl^c Uoin’óe^tbxMg — cocnÁT) teAm — 

níon téi5 T)ia T)ó oíon éineAnn ; 

cnes An mémse^n^ b-pmt bt-AoitceAc 

piAn CineAnn 50 tiéxt^c-Aoince-Ac. Ue-Aé. 

lonmtnn ce-Ag ’n-A bptnt a tÁn 

ce-Ag meic T)orhnAitt Tiúin 1omT)Án; 

A nT)oirrieAnm-á ^5 T)tit T)-An s^oit 
1 mbntig oine-dgT)x\ CogAin. 

Ue-Ag eite in^ tMnnsA mé 
ce^g í Óúitte-AbÁin Sitnne; 
ní cnoniAicme t)niAin AT)-bAC5 
X)An ^com-Aince bmiT) t)ti-AT)-Ac. 

1 T)cig tAiT)5 ní cnAoc-pA ^n mtiinn 
An bntí toc-A Léin tÁngtnnm; 

An gcút T)o-cti.diT) An gctiniA 
ti-Ain 1 nT)ún í TÍonncAT).^. 

1 nT)óig go T)cti.Ainpinn a ce^g 
5tiiT)-pi*ó mé lTlíóé.At .áin^exxt; 
m.Ain5; n.ác nx^g^T) SAn ce.Ag ce 
cneAb 1 n-A t)p.AgAn pÁitce. 

Ue.Aó. 


117 

0OÓAlt) O I1CO5LISA ccc. 

CeAttxíkC einig iac L.áigex3kn; 
món 5ceAnT)óA ’n-.An ctirhT)Aige.AA 
An g.Ainm nAC gnÁc 1 n-.As5.AiT); 
ní liAinm ^ati ■pÁc 'ptiAnAST)Ain. 


403 


2 eniig líinse lléitt 
*oo t)í ’OÁ nÁx>A mtn-séin 

xMi síot -pionn-SA TlnA'ó.At) HeAcc 
stuA^At> T)o b’ionnsA ‘o’imcex\cc. 

3 Aijce éi5e.ós 1nnse 
A-rÁ ó ciis An T)omnÁin 

— 11 í T)iombn.Aine nT)Át x^-nio'ó — 

An ctÁn tionniMine l..ái5eAn. 

4 CniseAt) ctoinne CAtAo^n ttlóin 
bxMST)eAn AAn — ní tiAinm éA^cóin — 
míín noi*óit sícóe.Annx^c stiom 
pnímceAtt.AC oinij 0ine.Ann. 

5 CiA T)0-ctnin nó T)0-cn.At.AiT) 

mAic vnAn niAic Ar\ ttiónsUu^g^ió ? 

T)0 b’ioncojA otc nA óteAn 

nm $onc tionncAnA l.Ai^eAn. 
c CAióe 1 ii-éAnAinT) ‘o*lnis tlneAg 
A coimmeAS ne cníc CAi^eAn? 
níon peAS íun aii oinin pinn 
^An T)nit 01111$ ’n-A inncinn. 

7 UAntA c.An éincín eite 
T)0CAn ‘oeini'ó Aimsine 

is cnom céAT)AstAi$ nA jctiAn 
An ponn n^éAjAnsAiT) nJ'AitiAn. 

8 gÁn óeA^ óninn r>Á óéAnóAX) sin 
^eAtt AcAinne nAin éi^in 

1 n-Am AnAStAi$ jac Aoin 
T)on CAtAm-soin ctAnn ^CACAoin. 
c T)on ciiAinT) cimcitt cn^ onnA 
A bneic péin pnAin eAconnA 
T)neAm r>o aici$ AnónAin ^tiAó 

ó iriAició 5tAnstnAi$ gAitiAn. 

10 X)neAm bnt) cnince i mbAn gcntriAi'ó 
ní ctninpeAm ní cnAtAmAin; 

A-cÁ Aii ^eAtt tió, A tAiJne, 

S1Ó As -peAnn ” An AcAinne. 

11 Un$ ^'éi’ótim món mAC CniomcAin 
^eAtt oini$ cAn CineAnncAió 

T)on T)noin5 nÁin oinóeAncAi^ péit 
T)Áit T)o oinóeAncAig iAiT)-séin, 


404 


‘OlOglllini DÁtlA 


12 U01S5 X)An úniAtt A Caisioí Cinnc 
mAC Cnioiric-Airi — ipA cuxMnt) onn*óiiinc — 
"o’pAjÁit 5ti-At) -A ngéinneAriTi ^cntiAit) 
is giAtt Cine^nn 1 n-éAnti^in 

13 ]:níot teis An ton^ a ééite 
An -pe^t) póTDtA pinnnéi’óe 
5éitt 5>AC éine-Ann^iJ X)An lAnn 
50 -péin n^éinne^nnAig nJ'^itiAn. 

14 U-An éis néit)ti5e niu sin 
peA*ó bti-A*ónA ’oo óí 1 t-Aignió 
An éiiineAt3 An tixtin ’oo fitt 
AVi ótiit:)eAn ten -ptiAig Cininn. 

15 T)’éis bne-AtntiiJte t)AnbA tOne-Ag 
x\n 5ctin ctiit ne c.<tt L-digeAn 

in-Ait Tíon ’onoin^-sin cAn ^Aé n'oneim 
An ToittsiJ An pt-Ait ]:éit)titn. 

16 ‘‘ t1í fACA mé ” An m-Ac CnionitAin 
“ meAt) t)Á n-nxMste 'o’éine-Anné-dit) 
5émAt) lAX) -Aitij t-Aigextn 

S1-AT) ós m-Aitib me-Asp-Ait^e^n.” 

17 ge-Att é-Áié ón tó-sAin i-te 
^n-Át ACA T)’éis -d ééite 

n-A txMgin ó be-Annn-Át t)neA$ 
m^init) se-dnjnÁt a sinnse-án. 

18 t)éim onn-A T)’éis -a n-^itneAt) 

-A-niot) péin ní Tog^ibte-An 

n-A T)ei5pin ^a nT)iit)n^t) ^eAtt 
An T)Ctinn-Atri einig Cine-Atrn. 

19 xX-cÁ -pe-An T)íot) 50 nn-á -A-niot) 
téi5p'e-AS ce-Att-Aé n-A sinnse-dn 

1 me-ASg stn-Ag'p-Ainée bpe-án tpÁit 
5-An se-At n-tiAn^igte ■T)’'pd5Áit. 

20 Cit)ne ]pi-déAit) tfieic Aox)A 
cnoit)e n-An é-An míotAom-á 
p'e-An comt)-A cé-AT)-Anm-A -a se-Aii 
corht-A gé-Ag^btA J-doit^e-At. 

21 T)Á mt)Áit)Cí oine-dé ].'óiT) ]:toinn 
T)o-$é-dt)t-Aoi ^níos s-dn ^co^oitt 
pe-dn 5-dn -dmUi-dt) einig -din 

A5 eit)in -dnmnn-dt) pi-dé-dit). 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


t)io'SUiiin 


405 


T)4 mbei'oís ire a tinn 

5^n ‘o’iomíiÁ'ó aóc -áinm péit)tim 

00 Aitbeo'ó^ij An -Ainrn srn 
5^1 nm An óxí^itteomxMn óein*oi5. 

An ^CxMte^m eimg pern ópÁit 
céi'o-se^n 1 T)cns -a loinnÁi’ó 
iiAin An ti-AtAig-sm ní ■pmt 

gnnm’ó niiAtmsnig nÁn^ig. 

ÍTlAn féAóAs x>Á onóin -péin 
pé-Aóc-An teis — tón ’oó ’óeigméin — 
cnoi’óe As 'pn.^oómbóe 1 ^cnn óteAc 
’oo ótn tAoóAicrne Lmgne-Aó. 
tlAó món ’o’péiótim tfixj^c f^iAóxMó 
*oíon LmgneAó An tAinn'pi-Aómb 
conti'péA^m’ó ó ein^ 50 betns 
T)on emg: 'poijéA^m^ 'pmnnsmg. 

Tlí •pmJe-Aó tAiJne-áó ne a tmn 
béim nis n-Aó be-Aó^t^’ó péi'ótim 
méA’o A imni’ó ipA ónis ÓÁ15 
’n-A $nnis cibnig ’n-A ce^nnÁit. 

T)o bí An 5nÁit-sm n^in eite 
’^nn míti’ó itiAc T)eiócine 
cnoij ipA siobtmge cnn c^c 
Aíi son longAine tltc-Aó. 

An c-^omfe^n ’oo b’fm’oe nAi’ó 

1 5cníó 0Aitm-d ^n •pnmn 'pionnfnmn 
’oo ’óe^n^px^'ó ’óími^’ó smn 
níniA’ó ceAnt)ó^n An óte-dsnAi’ó. 

Cn Cntnmn nd ^cteds n^oite 
Cnoc ^iTionnódinn nd pondine 
pd nÁic óoirh'peicitie T)on óom 
1 nTíÁió oineióte ’o’tltcdib. 
ipiv\ émóneióe níon 'pin teis 
5Á ’oÁmdi’o ’oo ’ónt cdinis; 
teon é pdn dm-sd ’o’fdine 
sé dn dn 5Cdnn-sd 1 gcomndi’óe. 
Híon JnÁc teis — ní téi^ed’ó sdin — 
djdi’ó ’oeondi’ó ipA ’óiom’ódi'ó; 

•pd ’oedgcdiipidm ’oÁt nd Con 
p'd ótÁn edcdtjtdii trtd’ó. 


40G 


rno$liniii ’Ov\iu\ 


32 cosn-Aiii ^ 5cU'i ’s -a ^cne^c 
T)o Oíot) ^n Oeicin ninineAc; 

coini'péAgsAin oo cnti ín 
■pA cnoijéxts^xMó Cíi An éteicín. 

33 CoirhéAT) OxMi m-dc sdifitd sdin 
00 -ní |^éi*ótim mdc 'j.'idcdit) 

*oo tdijnedCdiO coin is cidn 
dn moig Jtdintedúdin jditidn. 

34 xX mbio'ótdió oo tneic d n^itt 
ní 5tidis teo te tinn 'péi'ótim, 

II d toud‘ónd‘0 d n^ntidó n^tdn 
‘o’-pocdtjdm ontidó nÁ oeondt). 

35 Ctiis béime te d m.óed'ó^pdt) sin 
ní ptn^e doiimdc tdi;§ni5 

cne tios eitnedc ópoijéd^ 0^11111 
cdn coimédo ópeitmedc ó)réit>tim. 

36 1 noonds t)Áis, 1 mbneit ^itt 
pedn d sdontd is sé 'péi'ótim, 

eo sdonctidiii óditóedtcdig tlnedj 
udinngednudió tdocsUidJ tdigedn. 

37 ]:edn ten tiónd'ó d dicme, 
pedn ds untiime uioótdicte, 
pedn ds tiiedsdnód *oo 1110*0, 
pedn ds edstitfitd *o’tidt)dn. 

38 '[.'edn ds teotfidntid téim uneds, 
pedn ds néi*óe nidn éi^eds, 
pedn ds ditfinéi*óe 1 n-tidin cedii 
*oo cntidi*ó gldiiipnénfie gdoi'óedt. 

39 tií iiónnd dcu ne lidijtió ctidn, 

III tonn dcu d5 téim cdit5tid*ó, 

111 pnitin dcu ped*ó smdcud, 
snedó pici*ó nd Hdnnsdcud. 

40 Cntidi*ó pd nnn, néi'ó pd tfidoinió 
di5ned*ó dii ’otniin *onedcpdoiti*ó ; 
mín ne tiéi’ounédn, uediin ne unédii 
5éi5pnédifi ds cednn ‘04 cinédt, 

41 Dnd’oÁii Cipe iid tedn^ sedii 
pos’o eiiiij íocudin 'Ldijedii 
óndu cdom*ódi5 pÁspdince ]:Áit 
dongoin ódSdigte ódn’oÁit, 


42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 


áoi 


ti usA co^Ait), ce.vniti síot>A, 

T)í‘oeAti ctuc, COS5 px^tnbuíogA, 

T)on.<^s céAti^SA clÁin 'bne.Aj, 

T)Á15 é.<\‘0ÁtA ti.A ti-x\oi5eAt). 

CirinUce.An cU'i n^ nit)nAnx\c 
cús ce.As^oA cÁ An neAmpÁlAó 
tioncA^ó cnéxxcctinle i ^cnú ste^J, 
cUt viAc péAT)p.Ait)e ’o ’'pittex\t) . 

'Oonn pAitJeAC ptne CAc.áoin, 
jnúts T)it nx\n tte^n^ ^níoscACAom, 
píonónn tAóAncA ITIo-tins, 

‘oíoJóA’ó .dnonónA ‘o’Cininn. 
tTI.AC meic Aot)A r\A n-x\nm n^éAn, 
mónÁt) ce.Att, cumT)x\c éiT)cnéAn, 

T)n.Ai5 suitóin, cnoig ne ce^nncA, 
nniin 50 n’oninmnit) T)íteAnnCx\. 
tAt).dinc As ttijA nÁ .A $níoni 
sníorfi e.AS.AoncA 11 a n-.Ain’oníog, 
sé.A‘0 noóiiAt)^ nÁice Tléitt, 
siiÁice corhii.dm.A a ceinéit. 

An T)Á x\o‘ó tio imcig ii.Am 
m’.Aos ciimcA, cnoóuin^ t)iomt)iiAn, 

To irncig mo cné^n te a T)ce.dnn 
niAn éAii ón imcig eice.^\tt. ‘CeAttAc. 
tnSeAii l'méAit) ex\ntA 
níon oince.AS T)úinn a ‘oe.AnmA^o 
meAiimA coósAit) n.An c.An sé.A^o 
níon cosm.Ait ’OArfi, ní t^einméA^o. 
ílí t)einméx\T)-SA au T)eA5óx\nn stirn 
iiÁ x\n 5tón ipéACA poc.ditóinn 
11 Á dn sT)íorn conndriitdig cúit cdis 
nÁ dii csúit rfion^pdóndi^ rndttjtdis. 
Sednc doit)edt), lomcdn dinónedc, 

5ein ótidt)d t)dn níoJ'Ldijnedc, 
nos5 5tdinstiorn pd n^nidiitds síoii 
ndc diiigionn pidónds din’onioS. 

'ptidin 'Uiid ó ósrnnÁió 'bdiiód 

bdnn éd^cois^ is untdónd; 

cednc med*ó T)on ónidcdncdoi óinn 

dn pedt) idcdncndoi 'f^éi’ótim. Uedttdc. 


408 ’oiogluini t)Á\tKV 

118 

VCAnSAt Ó5 mAC Aíl tDAlllT) cct. 

1 Ue-AS'O-á e-ds^c^riA 'piAt)Ai5; 

C115 Afi cnoióit) 0001*01 AtiiAin; 
eAS^CAnA ní ptnt A5 015 

1 miiij cneASCAnA Cniorhcoin. 

2 OAsgcAnA PIAÓA15 CineAnn 
Át)AncAC nA n-Aint)céimeAnn ; 
níon Jein cú a sÁnnigte SAin 
1 5cntí pÁnpoinOte 'fionnuAin. 

3 ^Át cinnnse aca ní ptnt 
sntAc peAsOA nA pAottoin 

1 5cníc rhín UÁnAcnAig ttneAg 
00 tníj AtAncAiJ 'o’oigeAt). 

4 T)o-5éAt)tA An pAigtit) A tpios; 

A5 mncAit) AfLcA 1 n-uAi^neAS 
ní t)A tiiomóA peAsoA pAit 

ó teAsOA A mbio'óóA btjnAit). 

5 Cntiic oineAccAis póio nA b'fionn 
ieAbtA stiAin piAt)Ai5 GineAnn; 
t)Airh CiÁin CoT)Aií cnes An gcoin 
oÁit) ní iiorhAin aóc tinéoin. 

6 T1íon •ó’ion^nA'ó btiAi'ó 'oo óneit 'óí ; 
tiASAi An c-Aicnom ptiAin-se; 

An ^úin óeitneAó bntiAig GaiiaiJ 
peitrheAó ptiAin a tioiieArriAin . 

7 T)íoi A CAoince í as a n-nóc 

An giúin ’s An nóc Con ConnAóc 
• — 'OÁ ní 'oo 'ÓÚ1S15 mo 'óéAn — 

XiO t)í An óúi-sin ’n-A coiiéAn. 

8 ITíon ónin mÁ^ ili'óin pnAin ciú 
'OAicA ontA Aóc An c-éAnóú; 
ciAnn CoiiA pA 'oine 'óó; 

ni^e onnA a n-iAnJnó. 

9 T)aíca oiie Aóc coiiéAn con 
nó ieAnt) bti'ó omne 'o’oiiArh 
bnón ’oo síon onnA ne neA'ó 
An síoi 5;CoiiA ní óninpeA'ó. 


'0105U11111 DAnÁ 


4i>!i 


10 Cú x>eAn^ Os^Ain íiar ob cac, 
nó SseotAns, nó t)n-An bti-At)-Aó, 
nó At)nti^bb T)0 bUitgin ‘oí 

^5 pt-AitJin AnmsttiAg néinne. 

11 Ue tinn jopn-áró 'pÁt-AiJ pinn 
s-An ítlnmAin n^ mnn n-Aoibinn 
t)o t)í cn nen SAitixMt SAin 

T)o t-Ab-AiJ ttú t)’ít) C-AnntAig. 

12 Cn itléi^ CAnt^iJ CtiAin Une 
lom^T) A tiéxj^éc n-oinT)nit)e 
'oon cnix^téoin *oo tob^ig ^e-Att 
ó éon^ib i^nt^in éineAnn. 

-3 xXn t)timA seÁV^A ós toé téin 
cti 101*0 tÁ — ^tón *oo éxMtnéim — 
ceitne ’ooitri ós Jeittein^ sUin 
teis An gcoin 5ceinnT)ein5 5cnéAéCxM$. 

4 p^otén neime ’o’éis xmi Áin 
c-AntA ’ói — *oiA *oo ne-AmóÁi’ó — 
cti5 ^n An 5Coin cné^éc 50 neirh; 

-A ^oin níon ó’é^éc 1 n-xMsgi’ó. 

15 Utnci’o -án-Aon- — -dnb-A ^n 5om; 

*oo 'óoinc sí ptnt nA i^Aotéon 
's ’oo ’óoinc ^n p^otéú a ptnt 
5én 501 nc te cAoménú CAnntAig. 

16 ITIÁ5 C^ntAiJ ’oo éosxMn seitb 

cti5 ’oe-átb T)e^ns5-Ai5te ^n ’óoi’óeitb; 
né^t bnóin -pAn é-Aécéoin ’oo b’-peAnn 
’oo SÓ15 ós né-AtCAin R^oite^nn. 

17 5opnAi*ó pionn ’oo nttifitiig í 
m^nbn^ n^ con A’o-éttnncí ; 
cÁinig ’o’oi’oe Uije UÁit 

<A pi^e ’o’oige lomstÁin. 

18 U)o ítiAnbn-ái’ó éomtAig éi^tt^i’ó 
’oo étnn ’onong n^nn noi*óix\mAin 
pÁtJopn-di’ó pionn mtiin <An ítitnn; 
snÁtgt.Anp.Ai’ó sionn a s.Aiti.Ait. 

19 1)0 étim.ós ’oon éoin-se toin 
mx^nbnA ’oo ^Aoi’óits 5né.ASAi5 
mAn éé.d*omAnbnA n^ con tiAn 
An son ^néA^’óAttmA 5xMti.dn. 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


t)io$Uiim t)v\ii.d 

An mex\sx\t) T)on nix^nlónx^it) ci.Afi 
x>Á inxMne.At) chir •peAn nOingiAtt 
A t)u.Ait) ’oo-t)éx\nAinn t)4 tAit 
’oo-géx^é.Ainn uAit) a nnt)xMt. 

Tlí mx\nén.Ait) í ^.An ■pAC.Ain ; 
cú cnis í Ctnnn CéAT)éACAi5 
C115 pA ponn n-e.ASéÁn n6.AmnA 
ceAsJuÁt) cnom x>á ci5e.Ann.A. 

CnAncA meince — món x\n cse^nc — 
x>Á lAnnAit) lAn n-A imceAcc 
cn5 x\n cú cnoiót^eAn^ concnA 
pA ónú ópoinnteAn^ ópocAncA. 

Cé T)o c11.Ancn15e.At) nA cnuic 
’s nA cije óit T)’ 13 Conmuic 
A5US ónuAiJ nA T)cionmsnoc T)ce 
’s 5AC uAiit) pA pionnLoc Cinne. 

Tlíon PÁ5A1Ó teAbA ’n-An tuig 
pA Coc Cinne ^aii lAnnAit) 
nÁ mín nÁ suit)e seitge 
T)o Jníb ÍTIuiJe mínT^ein^e. 

^A t)eoit) ceAST)A — cuAn T)éine — 

T)o éunTAit) A cneisééite; 

5Á T)ú Aéc T)o-éuAit) As A cnuc 
mAn nAé puAin ah cú a CAomcAé. 

UeAST)A An éú-sA lAn ^céib nA s^ac; 

ní tiArhtAit) T)’uAistió UeAinnAé 

peAST)A im t)óinn mbtioécénAoóAi^ mUneAg; 

ní bioncAobAit) gtóin g'^oitieAt. 

lonAim pÁc bnóin T)óib is tdÍ 

AbAncAé cú pin éinne; 

pAT)A lAn 5cnAoib tine ^Aé tÁ; 

A pine T)Á cAoib ceAST)Á. UeAST)A. 

IIIÁ5 AonJusA T)o t)Áit t)Am 
A éú ’s A eAé ’s A ónbnAc 
A-cÁ cnAob Céise T)om énÁt); 

An péite T)Á CAob ceAsoÁ. 

11 í t)iútcpAt) Conn TnAisT)eAn mé 

urn éoin nÁ um bnAC nÁ um buAinsbné; 

A-cÁ cnAob CnuAéAn T)om énÁt) 

An ii-uAbAn T)Á CAob ceAST)Á. 


411 


30 tlí bÁs T)on cé céit) 'OÁ -pios 

-plx^iée^s 11 -05 ’s iiA ri -^i 1150^1 ; 

111-Aini'ó 'be-A'o-í'n ix\n 11-^ DÁs 
A^cc 5é cex^s'OA 11Í teAS'oÁ. 

Ue-Ast)^. 


119 

Aon$iis (niAc ceAKt)Ailt Oni-oe) 0 

'OAtA1$ ccc. 

1 Uotíins itiCnn Cmi^cnx}. i ^CUuMn pnx\oic 
-pA s'oti-Ai'ó^ — nocA s'OtiAi'ó pA rfniit — 
mtm 11^ s^i-At mbe-AiiriblA'ó-Ac mbiÁit 
nÁit 11A 5CtiAt n'oeAtb'óAnAc nT)ttnt. 

2 Uotínis tritiin Úe-Atnn-d ó Uos ^'toinn 
ó ctnt cex^niiA 50 a stios stim 
CxMtin ótÁit c-Anrho^tiit cntnnn 
m-An nÁit ^Ctnnn xtbn^'ó'otnó pinn. 

3 Uorhtis rhúin OitiJ JtAis gtoin 
1 ótmoiji'ó tnn cais cttn'ó; 
s-ArhxMt 'OAiJTiéitt ^U'in'otnó 51 1 
sxtn 015 rhtin-Aig ctxM'ónéi'ó ctnn. 

4 Uorhtis rhtnn C-Aisit a cois 

no xMi 'otnn gt-Ais-sin 50 11 -xt 501 s 
-pion -ptntc cntinn-pAitJiJ c^is 
50 mb^is Ctnnc 'ónbmAitJig 'óeis. 

5 riíon 5-áó flle^'óó nÁ Conc 11 Á Conn 
ponc An n^n seAtó ponc n^ t)pe<íktt; 

'oo X)A\Xa cAotfi nó *oo cntmii 

níon ctim sAon lutt^ bti'ó pe^nn. 

6 Unextó As Áitte ‘o^n -pé^J sóit ^ 

A s^Áite seAt ne ^ bé-át óiai'ó; 
iioc-A meis'oe ní 'OÁ néirfi 

5-án téim eis'oe 'óí 'OÁ 'oixMg. 

7 Sne-At ctÁnAig rhín *Dti-AtxMg 'ótúic 
’n--A s'oti-A'ó-Aió ‘oo-cím mtm ^cnn^ic; 
stiocc tnn'o nion'OAi'óe mtm nÁit; 

DtÁió stiombtii'óe ^ btnn’o ’s -a bntuic. 


412 


'OioStiiiin T)ÁiiA 


8 ni-An bAt) mein^e SU05T3A ^ sniixí^T) 
nó m-An t)íot*OA ^s t)ein5e ctÁn; 
mín ón óeAíiAm 5^0 cn-Ann CAot 
stexMii^n -A c^ob CAtt ón cÁt. 

9 A VtAsnAc 5t^n 'oonn te ‘otns 
níon ^aX) conn t-AsnAc oÁ tiiAs; 
cÁ seA'ó ceine An a cí cíos 
mtmA tí ^níos nime A-r\uAs. 

10 Sn^inc An o^in^eAn AnmA ‘o’Ao'ó 
íiAóAn mxMnneAn mA'ómA ni-Am; 

ní bí s^n téibexMin c^s ctÁn 
5t^s tÁm nó jéibe^nn ^n JiAtt. 

11 ^e^n 5^ ce^t^At) 51 on ^nn te-Anc 
noó-An ’oeAn^-A'ó cneAt) ’n-A cnnp; 
s^einnit) cot^ steije x>Á stioóc 
bnioóc neitfie vía n-ont) ’n-A nnóc 

12 iriAn ó-Acn-Aij ngne-AóÁm ^n JnÁm 
nAc t-átficAin meA'óÁit mnin; 
cnéijceAn bn-Ac n^ *ocneAb ne -a c-Aoib 
m-An X)A clAó Ao^t 5AÓ rcA^ cnin. 

13 HÁ bnAice-A'ó be-An 50 bnÁc í, 

An nÁc Je^t ten CAiceA’ó cné 
'OÁ tÁn *oo tm^eA'ó Ar\ Un-áoi 
00 mn-Aoi ’oo cmne-A'ó ‘o’á^ é. 

14 Ste^5 cne 'ónmm pin 50 tÁn tÁs 
[ón] cit -A ctÁn mAn *oo-ótms; 
mAot n-A ^nAtAiin bn*ó cott cíos; 
ón ónonn bíos nn-áb^nn -A-nn-As. 

15 t)Á 'oce-A^triA’ó tnj t)-AnbA t)ni-Am 
nó At) X)A^X)A X)o ’ónt *oÁ *onéim 
mnÁ Aí) cÁibti’ó mnn X)a ce.Anc tóm 
5-An ne-Anc stói^ tÁmttnn *oÁ téim. 

16 C.Aitin ón-Annx^ ceitne mbe^nn 
sx)uA-^A *oo-5eibce ne gott 
bnn^ stx^c.AC pnmn 005.00 pionn 
bn.AC.A0 stiom *onitteo5Aó *oonn. 

17 S'onA’ó bnoAc ’óOAtbAó nm An n’onn 
’OAn tCAC mAn bA'ó coAnnnAó CAorh ; 
iom*óonns nm An *oceAó 1 *ocÁm 
sneAt ctÁn as cionmsotns CAob. 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


T)10Slll1in T)ÁnA 


413 


Coirit-A óoUis T)Á tiuAim ’o’onx) 
nis An iiTDoniis n-An t)tiAit bAnt); 

T)o -pn-AigeAt) ce^ncAtt ctÁn nTieAn^ 

5-An te^tcnom te^n^ T)’pÁn nó “o’-AnT). 
C-Aitin -pionn ^s AinT)e miin 
ós -A cionn is gAinje ^n gniAn; 
50inmtionn nm ^n tios T)0 tÁt) 
cnios ctÁn ^coimstiom ós ónios cnix^T). 

I ^c-AtnAiJ Aot)A -ATi -Ainm nn-A 
AU n^-Ainm ^^c-a t)AonnA t)ó 
5iottA T)eA5bniiic T)iiinn ^ac T)i-a 
níon ti-A tim se^nTÍluic 'Cntiim ‘ÓÁ Úó. 
TlixMn 5-Ac [t)onncAin] ótÁit s^n bntij 
níon t)oncAi5 ni-Am -An nÁit $e.At; 

^ 5At)t-An te cmtsit) bnó^ mb.An 
An nóT) 5txMi cinm-sin s-án ce-Ag. 
l-'eAnb 5-Aoite ní gé-AbA ^neim, 

II í béAn.A T)t.Aoite T)Á T>ntiim 
T>on cúinc comtAig e.AsnAM5 -pinn 
50 s^in^ connt.Ai5 te.Asb.Ai5 tntiim. 
UeAg níog CntiACAíi ctimA a UiAt) 
is nAc tiAtAt) tinnA tim Aot) 

T)Á JtAistinn fA^oA 50 n-ón 
|:Ainnsin5 An sót) cnoT)A a tAob. 

UeAc nAc AinT)e -pinnceAC '^toinn 
[1 n-Aj 5AinT)e stinnceAc soinn ; 
níon téi5 Aox) An eACAit ■pinn, 
ní ctAon ninn oeACAig OÁ T)ntiim. 

CeAc tAoc An iiac Un^eAnn smÁt 
cne nAc ctnneAnn ^Aot a ^tón 

A -pnOlg TflíOttA ATl OOine tlTAj 

ní 5toine niAin píonA a bón. 

TTlAn tneAbnAt) An tAobAib eAn^ 
oeAttnAt) CAotAiJ ós A cionn; 

An T)Anb T)Aot tníte níon tott 
5AC T>non5 cAot oon píte -pionn. 
ttiAióeAm ctntceAj nA ^ctÁn n^onm 
cne n-A smÁt ní otnnceAn oeAtb; 
ceAó pionn is -pnAoó An a Anm 
is bAtb 5Aot ós óionn a ceAnn. 


28 

29 

ÓO 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 


- T)10SUll111 T)ArK\ 


).UicexMn conms ^cte^t ^conn, 
n-A sne-Ac sotns, iia sneAc stiotn, 
sneAc 00 cAotAó DÁn 50 a bAnn 
ctÁn bAtt ^cnAobAó ós a cionn. 

UeAó í ÓonóobAin Ctuiic Uiaiii 
50 tonóonAib An óninc óAom, 

50 5ctoió btiAóAitt, 50 tnbnit^ snéin 
ctiAnAim 00 néiiti a ótnt^ óAoit. 

Uíce tÁincneAbnAó [ós tionn] 

T)o cnÁiócoeAtbAT) T)’'fíce 'pionn; 

T)o sT)tiAi5t)ín5eAT) An ceAó CAtt 
50 mbAnn cteAc sntiAit)mín$eAt stiom. 
A T)íot innig -pnice -prríoc 
Ti’in^in 5omAt) otnice ati s^iac 
sAon 5A cneAbnAt) is 5A cÁc 
ne T)eAtt)At) snÁc gcAot tia ^ctiAc. 

An l)nniT)eAn nAó cninne cnoc 
T)o cnigeAt) 11 Aó tnime teAc; 

11 í téin SAn ónn ctAoótÁt) stAc 
AonótÁn T)An tAC ati bnng bneAC. 

SneAc cúptAt) ^concnA ós a cionn 
An ocoóCA bnctAt) pA a bAnn; 
gnéAs 5AÓ 5Att$AbtA ní ^eAnn; 
Attmnnt)A teAm gtéAS 11 a njAtt. 

T)Á óomtAit) ónios n-AmtAó n-AnT) 

■ — cAnbAó A stios ní stios bonb — 
mAii óAoin Ai^ce cnpA ó óeAnT) 

5AÓ teAn^ t)tnccA T)’Aicte a lionT). 
pnAin A cAoitpiot) A SÁ1C sAoin 
An n-A t)AoineAt) saii nÁic néit), 

A bninT) ’n-A n-Áicib 5A n-nAim 
mAn cÁiccin cmiAitt cnitg ne céin. 
ITlAn óAoin mbnAbAtt as bneAc piot) 
bneAc nnAbAnn 5AÓ CAoib T)on ceAj; 
pije nA coinnrhéise a cnn 
bnnj bite 5oinmt)éise is ^eAt. 

JnnAb bnAn ati ceAó mAn cÁ 
5AÓ neAó A^ A UiAj An tó 
T)Á -posAit 5it) cnin T)o-óin 
tin T)on óonAit) T)o t^tnig t)ó. 


T)i05Uiim *oaiiA 


38 p-diUs iDníosttiAn as t)iÁit bnug, 
nÁic 11 A níoJnAT), nÁic nA sjoi, 
tVluittiiiig itiAit) pA t)Ann t)ne-á5 
pe-án 5ánn sá cuiáig níon torfi. 

Uoiiius 


120 

AOt) OUAtDAtl O CAIintOlt) ccc. (?) 

1 ‘‘ Uosác péiie páinsin^e ” 

— ‘o’puigiit) pícii áii pocái; 
ní tiiomt)á ’Oán n-áicnei-ne 
neác ás unná oon cosáó. 

2 rií C15 cosáé -páAÁicá 

• ’oon cí óiigeás oÁn ’oíoni-sá; 
ní buA món OÁ óánÁncá 
cosác án ceá^áis^ níogAá. 

3 T)ó ás peánn C15 án cosác-sA 
Ó tTláoi tluánáiA ní Céise; 
ceánc neáé án án ’oorhán-sá 
ás iáinsin^e nÁ ás i'éiie. 

4 'Oo-óéánáA ttlác T)iánmu’Oá 
á súii cán ceánn á eiinj; 

’oÁ mbeic -peán á tnánnácá 
níon b’ei-seán peán á tieicig. 

5 ttí án ’oottián ní sánncuigeánn 
ácc ’OÁ ’óÁii ’oÁ 5ác ’ouine; 
nocán -peánn án ^áiirhuiieáiin 
ó iéi^ceán é pá uis^e. 

6 Uorháicác triác T)iánmu‘Oá 
niác iiá níojiiá ó txÁic Cnuácán 
5Á seát) méá’o á lánnácá 

’s 5un mó sá cÁc á cnuásác. 

7 txí niáicne tDáoii rhóntluánáiA 
’gá ’ocÁ áii c-eineAc 1 ^cáncáig 
píon ’oÁ ói A tióncuáCAió 

uime ó ttiá’OAin 50 má’OAin. 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

6 

17 


'oioStinni ’OAtiÁ 


Is u^s^t AVi c-AojAine, 

A-rÁ ACA An A n-eitieAc; 
ní 'p-dcxí^s pós don’otnne 
A-^ ’ont ndt)d pd eicedó. 
gednn bn*ó tón lonntnns-sdn 
mnnd beic T)id 'Od costidm, 
tÁm -di^e X)Á cio*ótdCdt) 
is tdm oite ’oÁ ónonn-d’ó. 
llí bí cniT) nd céd’ooi'óce 
‘oo-óein T)i-d x>Á 'óneic tfiínjit 
-dóc é A-^ nidn ^ac édncoinnme 
bíos ’n--d cds -din ‘Odn-ínió. 

A 'oc-dódin mdc Conóoódin 
A£us A ópdjdnn ónije 
ní pnit cotrióosmdit 
-Aóc cndgd'ó -dgns cnite. 

T)Á mbeic [^dn DÁT)] lontoó-d 
’s 'óÁm 1 bpnnc dn toóA 
T)o ndód*ó pt-dic pioóndód 
óÁ óÁódó x>^eAp^A 5oc-d. 
Uotndtcdó mdc Conóoó,din 
meic Aoóa — ‘oid T)o coice — 
meic Conóoó-din óotrin-dmAi;g 
trieic UotridtcdiJ Ó15 oite. 
ítleic itldot llndndió nomdsstAi^ 
nis n-Aó n-dibe peióm ponmAi’o 
rh eic Jiottd Cníoso óomónbdió 
rheic Conóobdin meic Conmdic. 
Ssédt bed5 An An ^Conmdc-sd 
d-cÁ -d^dtn ne n--d -dicnis; 
ó’ed^t-d 5om-dó ’oombtds’od 
’ote-d^dn néitiojdó ^.dini’o. 

Uá éi5in T)dn éin5iosT)xxn 
dn cntdig tÁim ne -d tonjponc 
oinedóc 1 n^dó éiniondó 
’oÁ óntriSA ’n-d mbíoó Conmdc. 
50 cnt-diS nd comóÁtd 
*oo-óí ónc-d mnn ’ocnÁc-s.din 
bedn tedcódoó nndó noJnÁn’o-d 
’s ^onbn-dc tín .dn a bnÁSdi’o. 


■oioSltiiin ‘OÁriA 


417 


18 cnes xMi AonAó-s-Ain 
nó 50 nÁini5 sí An óAite; 

•01 níon 'pi-ApRAig éAn'otiine 
C1A ní nó CÁ1C A RAióe. 

19 50 CARRAlg tneic 'OlAnmA'OA 
An cnÁt ’oo-ónAiT) An óeAn-so 

níon S111*Ó An T)t1lt T)1AÓAtT)A 

5tin cóinigeA'ó té teAtiA. 

20 OiteAóÁn beA^ éA^cosifiAit 
T)0-ní 1 n-nittinn An oije; 
btiA'óAin T)í An An nT^éAngAiD-SAin 
5An eAsóAió) tDíT) iiÁ T)i5e. 

21 gtin CAiteA*ó An ótiAtiAin-sin 

— mo óeAn T)o-ninne An Ainmne — 
óeAn nÁ peAn T)á piApnAige 
ní ptiAin An peAT) nA CAinnge. 

22 UélT) An ÓAOÓntlAT) ÓIAÓpAOA 
An 5Con nA btiAtinA cAinse 
Ti’ionnsAiJe l1leic T)iAnmAT)A 
’s óeAnnAigis T)ó as a tiAicte. 

23 Innisit) A liimteAócA 

T)ó ó tosAó 50 TieineAt); 
ní sgéAt so nAó inteAncA, 
s^éAt AS tiAiste An An eineAó. 

24 “ 'btiA'óAin 5tis An Aimsin-se 
'óúinn ic sít, A ní í)tiióe, 

An ópó^nA ó tín ÚAinnn^ine 
beAn mé An An ctnneAt) cttnóe. 

25 “1 móntig OAiiinA AótAige 
T)o ctnneAt) mé pA geASAió 
5An T)tit 50 Uín ÚAinnn^ine 

50 mt)einn btiA'óAin ’n-A íieAsóAit). 

26 “ tlíon 5AÓAt) Aii t)tiAt)Ain-se 
tiAim ^An mo óeit 1 n-éAncAig 
’s 5An neAó Ann T)om piApnAige 
An peAt) An x>Á míos t)éA5-sAin 

27 ‘‘T)0 ÓÁt)AS All t)tlAt)Ain-Se 

1 gcúinc CoóA Cé óonnótÁic 
gAn neAó Ann T)om piApnAige 
— is T)o óíot) tnte An cnomt)Áim. 


2o 


28 

29 

30 

31 

32 

33 

^4 

35 

36 

37 


■01051111111 o<Siu\ 


’* A ii-A\ine^\iii ní |:é^\*op^i*óe 
le^t iiÁ rnuMi -a inbí i*o t!).Aitej 
's ní s^\oilex\nn oíoD é-An*onine 
n-Ac A\in péin lóíos X)^n n-A\iRe. 

A\n liié-ASAiti) tu\ a:,r niít)éds<\ié 
ní *onitrx\R ne-Ac ó*o tij-se 
— ^s ní léi5teA\R á\cu píRé<\n<\i5 
A\tnÁin 1 T)Le<\5*ÓA\is nnne. 

-A CoRtn-Aic tneic UoinAlLx\ig. 

A\n é]:iiit x5R ■peAó -<\n teAúA 
ue-AC 1 tnbeinn x\n conipx\'o-s<\in 
5x\n -pix^pR/nJe -acl ‘oo Lex\c-Sx\? 
'‘t)eAnn^cL x^^ns biLl!)e-dnn<\CL 
]:Á5t)x\im tiile ’5x\*o te-Ajt^c; 
ní *oe.<\Rn,<\'ó 's ní ‘oin^ex^nLAR 
céitn a\s iix\iste nÁ x\ n*oeARnsx\'o. 

T)o níin-se *óiiil ■pÁis'oine 
5é LÁitn itn be<\tA*óx\c jRÁnn^^ 

50 mbi-A x\n L-oineA\c o’ÁiRióe 
’^AL síot 50 t<\ite x\n bRÁtA.” 

A 5e<\Sx\ ó 00 t'ii <\s5<\t<\*ó 
x\R n-innisin liex\CLRx\ 
imtijis x\n RiiA\*ócx\ittex\c; 
ní T)í LÁmiii*o bu*ó-ex\s‘Ox\. 

A x\1RT>RÍ piA\t poi5iT)eA\c 
is RioL bex\nA\s -^n s^éAt-so; 

1*0 bRiiJ ní bí coitni*óex\s 
Re *oiiine 'oo síot CAbx\. 

HíoR b’tiSA T)on c^AittiJ-sin 
beit niAR *oo bí 1 tnbRtiJ CoRm,<\ic 
iiiÁ beit 1*0 bx\ite-se, 

A RÍ 'Loca Cé cottbins. 

T)o-$<\btx\oi 1*0 bRu$ biotbtix\n-s<\ 
s^ot R1S ^x\c ^ceiR'o 1 néiRinn 
’s ní bío'ó 1 *oUi5 1Í1io*ócu<\rLa\ 
x\éL T)uine R1S 5x\c éinceiR*o. 

T)o 5Re,ASÁ\, 'oo inA'ónu\nn<\, 
ní i:é<\*o<\itn beit *oÁ bpx\isnéis; 
ní tuittp'ex\'ó s,An x\*ómx\T)-SA\ 
x\n *oe<\émx\*ó cui*o *oo*o éAitRéim. 


*oioSUiini oÁnA 


419 


38 Ao Ce-A^tTIÁll, A toniAlC-álg, 
ní tioc-p-At) ’otiine ^ii oorhAn, 

A Cíi Cnlti 11111 óuH-áCJ^ 

xt ConAitt Cti 151*0 ConiiAcc. 

39 A-cÁ [-A5] *OtÍS-ACC tU*óniotcA, 

-A ní ceinctne-dtAc Céise, 

11 dc pogndiin *oon d*ómd'o-sd 
cosdc dóc cosdó péite. 

Tosdó péile. 


Í21 

treAnSAl 05 111 Ac An tAinx) ccc. 

1 ctiniidtii *oóódis *oíot nitíiniie, 
nitiinn ‘oocdn i ii'oíotdinmne; 
tón T)o ótÁó ndódin cdn dis 
is tidíhdiii Odt dii oóódis. 

2 Sedt5 tontdó 111 on ctnnmed'ó *óí 
dii óti ctnntedn 1 neininí; 
mtiiid ndó diidin dn edó 

ní 5dn d pd^dit tidiónedó. 

3 An cned1i)d*ó dn ndc céix), teds 
ní lié cnd ds cdos^d Jeineds; 

5onc 5dii pdt is é dn stigm 
*od mbé stdii 11 í sdoitpi*óin. 

4 Sdróbneds *oíomdoin tío *óuine 
111111 te 5dn dogdine; 

ní ptnt cdnbd ’n-d *ocdintió 
dbtd ctnn 11 dó cnm'odigtin. 

5 ótnnm 50 ^ctnntin 
d liibe ní lion*otii5tin; 

1)1*0 5níos dn gndit ^dn 5ond*ó 
dn udin bíos ^dn 1)edto5d*ó. 

6 bdndmdit *odm-sd is 'oom *ódn 
d ii'onbdnc — ^Tid *oo ótdoótd*ó; 
cnn potdm nó edó gdn snidn 
nedó nó *ooihdn pd *óíihid*ó. 


420 


‘oioSUiim *oÁr\A 


7 Hí céijgim nMn bA’o *oíon *ó-Am 
c-án ottAm nÁ CAn ÁnnAt) 

— sé ’n-A cné^écjoin im 6noi*óe — 
é^ncnoig ne né 'Rn’ónoi’óe. 

8 riÁin ’óninn — ’s ní ’oúinn as n-ánÁin — 
mo s^ot mÁs i<á’o m’uAóc-AnÁin 

cne goim míte^’ó itlmge ÍXoinn 
^Aé ’onine ^5 síneA’ó se^óoinn. 

0 Ós óionn éi^e^s •fe^n ntlut) 
cex^óc s^n ctiijnig otUm^n 
ní C15 ’oíom, 51*0 T)-Ainim ’ónn, 

51 un im ^151*0 A5 lomptró. 

10 X)o meAs éinge -Aint^i'ó soin 

os óionn ^int)níog feAn n’ooifiAin 
poimp meAnó>AtmA mó se-A’ó 
5én ne-dmcxxnóxi ’óó d ’óeined’ó. 

11 A5 Sédsdn nd sioncd’ó mónds, 
d5 poimp Tíldi^e is tTldncds 
’oo óí dn cntnnne ó mtnn 50 mtiin; 
ní ní ’otiine gdn ’oúcdig. 

RidSdn ’oÁ dinsi’ó oite 
ITIdncds Cnds cednn soóui’óe 
— uit ne ópdgdn ^dó pÁ’ó pis — 

’oo tÁ'ó dn cdtdn'i cdinis. 
t'J tdn cneds ndnn ’oon cdtmdin cdis 
’oo éinig dn n-éd^ tTldncdis 
píoó dn ’OÁ tinsdn 01 te; 

’ounsdn cníoó d ^cédtitioine. 
u poimp d^us Sédsdn studijrhedn 
’oo óuined’odn comótidi’óned’ó 
1 n^dó teic ’oon ónuinne óé ' 

’oo óneic dii uite pínné. 

15 An cdc cdcdn’ód ’oo óuin 
’OÁ udicne cednnd dn cdtdim 
’oo b’é cníoónún d gcd^di’ó 
’oé ón |?íoónún ’oo d’ónd’odin. 

16 “ ttó! 5dn mé ” dn poimp “ ós óionn óÁig 
’oom ■fdicsin ’o’fredndió ’oomnÁin ” 

^tóin nd ptdcd pidin uititd 
udin dn ódtd ódtdn’ód. 


17 

18 

10 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


T)ÁnA 


421 


t3eit inníseAt *ói-<mT> s-aiii 
^Aini’o T)’<<MrnsiR stin onT)tiig; 

•00 nA’OA’ó ’oéAn ’óó 

A sé^ii CACA ’oo élAoéló’ó. 

nié A11 poitnp ’OÁ ’ocánt^^ xin ciiiste, 

xMi c-lx^ntA is sé xMi Sé-ASAin-se, 

AR ópeAn^ nen-oite is é ati cac 
50111^*0 lié AR ^cnoróe ati c^otnú-Aé. 

ITl^n poitnp Tíl^ige ce<Aéc s-ati cnex^s, 
óeic céitn ós éionn iu\ n-éi^exxs 
’oo óí n-Ain ’s oo x\oticaM5 iné; 
ctx^oncxMn 5x.\é tixMtt ’oÁ luMn'oe. 
tTl^n poitnp x\-nís 'o’xMcte xMi Áin, 
óeit íse-dt — -ATibxt x\ti ’oiotnbÁig — 

’OxNn tn’éi5-se ’oo \)a tón tinn, 
ón x\n tn’éijse ó iu\é Aicnini. 

0 cÁ x^n tnxM'óni ontiinn bA’ó-éin 
-Aoiictiigitn cne tU\ Sx\oint1éitt 
beic oi’oeA’óxMó CnA\oi Ctiinn; 
t'x\oi ní lioi’oexMiixMt nvtinntiitn. 

Utiin pittiiTi^ potA T)Átx\i5 

111 tnéin tnón'óxxtAig 

— ní né xMi ’ooig Tix\é ’otins-Aii tinn — 
x\ bttiit ’o’osiiA’ó itn iiicinn. 

1lÁin ’oói-séin x\gtis ’OAtiusA 

x\ bttiit ’o’x\nx\oib onAtn-Sx\ 

x\n 'óeonA’ó.ctéc — ^’OxMt nx\n ’ótig — 

1 n-6ogx\Tu\éc CtÁin Cx\isit. 

X)Á 5Ctiinex\T) ’oíoc coice cneAlt 
ottxí^ni -ptACxí^ ^\n tnT) 6inex\nn 
ní cóin ’óó x\n x\ ’óÁn ’oiotn’óA; 

’oÁ tlió x\ cÁn ’Ox\ cigex\nTu\. 

T)o ’óex\nó sé seATi-pocAt cÁig 
— ^Do téig -ATi c-1^ntx\ x\n Ti-x\nÁin 
nite ipA tÁn ^s x\ tos — 

**ní \iÁt> *Dtiine ’ti-a ’ótiúéAs.” 

1x\ntx\ Ó gCoii-áitt, stios ne SAoit), 
ní •fnit pÁc x\5 x\ x\nx\oió; 
itn ’óÁn níon ’óe^ngx^s ’onme 
10O ClÁn tetvnggtcAs 1,<\ogx\ine, 


422 


’oiogUimi ’o-ó^trA 


27 An ^in’oníogxMt!) Inse tléitt 
-A 11‘oeATinx^’OAn *oo 'óítóéitt 

An rriAice cnÁ 'omnm An T)miim 
A-zÁ ’oÁ Aite omnnn. 

28 [Ctnnm Cin^mn’oe] is An c-eAó ^e^t, 
snit Coó-Ai'ó, -dinnne Ldigedn, 

— ní téit) mo seise níog nóm — 
mei-se 'OÁ 'óíot ’n-d 'óobnón. 

29 gtedg nd Con, ’s dn Cednc t)oinóe, 
■pUióeds trdnbd bednnpoinbte 

nn^ sé T>on ’ont-sd dn d n*oíot 
dn cé As nnsd T)on imsníom. 

30 A-cÁ ndbdn m’dicme -péin 

dn ótoinn Conditt rheic móinTléitt 
■pd posT) níogstndig -pótd ^Ttoinn 
'oÁ síonbndm nite dsninn. 

31 gnoige is cÁince ctdnn ^Connitt 
cns is ednn dn nndgnitt 

— pd-níon níon lidtuoiged'ó tiom — 
im goncoinedn níog Udoitionn. 

32 íoc nd mninne ndó mé 
pmdin ó pón óditnedc ctdoinUé 
d-cÁ sé d5 cnÁ'ó mo ónoi’óe 
mdn cÁim ne né Kn’ónoi’óe. 

33 t)ndin d 'óiitódis T)o 'ónine 
ní bnedt níog T)o ttn’ónoi'óe; 
is tiom-sd d óo^dn ó óionc 
lonnsA m’oóA'ó óm oi’ónedcc. 

34 go bndn is -pednn dn -ponn-sd; 
ní bé d-cÁ T)’'pei’óm ondm-sd 
mninn mdn sniob cnite coigedóc 
nÁ cion T)nine dn 'oeonoi'óedóc. 

35 íTldc édócdó Ao'ód 1 t!)orhnditt 
tld Sédinnis, cnin cnedsfontdinn, 
mo ní 50 ndb dn mo son ; 

nÁ cí d tdt dn mo tnnndrh. 


Unnndni . 


122 


423 


tOClAlin 05 Ó T)AlA1$ ccr. 

1 nxM^nex^c A-u^oi j A ce^c n^ inbnÁc^xn, 

be^5 T>oT) t)ni'ónit3 c^inise 
T)o-óí cn-s^ 1 nT)Áil T)o ‘óonótA; 
ní TiÁin oncn^ axi c’xMnei-se. 

2 T)o ‘oíóne^'ó haic — nc mo cnn^ige — 
T)o ce^^lAc bocc bnÁicneAn'MiT; 

T)o-cím SIÓ 5-An peAn T)oc lonnnAm, 

-A cne-Aó óionn^t^n ólÁicsieAtn^in . 

3 lonminn T)non5 T)o T)íbnexiT) -as^c, 

-d eA-^lAS óiÁic óCiiT)ioT)-án, 
bin'óe^n cnomT)A comcnom ciAttT)-^, 
mot)ót-Ann ‘oia'óa An T)CiitiomAn. 

4 A tn-AinisT)eAn ^n mCiin ste-ASAig 
stoinnce^n ó StiAó tonAnnÁin, 
cAomi'ó An ptAic ’s ^n saoi sintóin 
m^n CA01 ic 'pviitngi'ó -AnponnÁin. 

5 ^n^n^is cte^ccA'ó céite n-io'óAn, 

-A /v'óÓa^ An p'iiinn gtAince^tcAiJ ; 
óeic ic ^on^n níon x>uAt ‘oeic-se; 
cnii^$ *oo óeic-se 1*0 ó^incneáócAig. 

6 T)’éis r\A ^céite ‘oo cteAcc cti-SA 
A-c^oi — cnii^5 -An nMtAinc-se — 

5-An ctinnsin s^éAt gce^n nÁ 5Cti-Acc.A 
5-An 'pe.An i^nncA c’Am-Ainc-se. 

7 Cinn'ineAc mé ^nn meince te^e-SA 
tíon Á15 ó^ó.A'ó 5CAicne<Ann.Ac 

A-^ tíonAT) is-ce^g iT) ciomcAtt, 

A cnexvó •pionnconn Aipne.AnnAc. 

8 T)’éis *oít)eAncA r\A n-onT) inte 
1 n-i.Ac éine.ánn eAn^poinóce 

‘oé Ar\ cneiT)im ‘oo óaoi ^.dn óácá'ó 
^Ac tAo^ 1*0 ótÁcx^n óeAiintiigce. 

9 T)’.Aicte A n-tmnAis Ti’Aoiónexts 5nÁc.Ac 
*oo $tóin n^n gtóin T)iomt)AtcAc 

AXi tixM^neAs c’Án.<MS mÁ 'péxtccAn 
cÁnn^is é.Aócóon lon^AncAc. 


424 


T)ioSUiim T).ÁnA 


10 Uti-SA 10 Ániís exticxMi ^cíocR^dó 
An 5C-Ailt tUosA lonnitiiiie; 
bnise-dT) cnoit)e -dn cotg T)Á T)UÁnti-ds 
c’onT) 1 n-x5.nds '|pioT)t)tiiT)e. 

11 rUtcónxJ. 5dn ednndt) ^cnÁódiT), 

T)o cttii^ cAoine óeotnidnd, 

in-dn T)tiit mt)-ditt) gdó tdoi ^dn tAónd 
mdn cdoi is T)-dmn-d T)eonT)tit)d. 

12 1omT)-d coinedó cionncdT) n-iom*ó-d 
T^’ie-dTin-dit) ]róT)t-d pionnsoittse 
fti-din An T)U-d‘ó-átt ó-dn ste-ds s-dmjt-dn 
te-As -d n--dnm-dn lonn-dió-se. 

13 1omT)A ctiiT)edóc-d ct-dnn ó-ptAi te-dT) 
te ópníot pé-dST)-A soine-dtti-dit 
iT)in ste-ds-dit) T)o óoim. ót-Áintig 
ón T)noin5 ón-Áiótig ónoit)e-dm-dit. 

14 1omt)A t)oóu T)o biAtUAoi iu onsAin 
’gtin onT) soóntnT) séimit)e;^ 

T)tinsAn tinne a ton^ ’s a tÁitneAó 
5An onT) gcnÁióteAó ^céittitie. 

15 gtAii An t)tiit)eAn T)o óí iT) gninneAtt 
— níon gtoine géis eAtAsnot — 
ciiine T)iAt)A CAoiitisninn ceotAó 
SAoinóinn eotAó eAtAt)nAó. 

16 -<^^1 tnóc óéATiiiA; 
níon óiAn At)Ai§ fínteAóAn; 

11 í peAS ní ’n-A AinóeAS onnA 
T)’AitóeAs nottA níjteAóAn. 

17 tTlAinj: ten T^íbneAt) aii nT^ntnn^ ófosAit); 
ní peAS cneAT) a ^cioncA-SAn; 

món A gcnÁóAt), T)eAS a n'OAonnAóc, 
ní -peAS Aonotc lonncA-sAii. 

18 An c-AinT)ní T)An tiAinm An UníonóiT) 

50 T)CÍ T)Á toit gnÁSAtriAit 
CAóAinc An ótnne irióin rhAttgtoin 
nóin T)on AtióAit) •pÁsfottAim. 

19 CtAnn pnoinnsiAis nA ó-ptngteAt) T)CAit)uiin 
•pitt T)on ceAjtiAis nAoimiot)Ain ; 

A ttlnine trión ■péAg óAn ópeAncA 
■pAn T)cnéAT) seAnct)A sAoit)eAtnAit. 


’oioSUnm 'o^n^ 


425 


20 A pnoinnsi^is, a pt-Annx)-A gOAnmn^it), 

T)i-a t)e-AgtriAC pionnltlinne 
■p<A •ptincoóc AM *oo cloinn óoinmig; 
noinn nec oiT)nió c’ionrhtnne. 

21 O CÁ cneirhse ’n-A cneit) nAi^nig 
^n Á1C 5ni^n<dó gt^nuAione^ó 

c-An ne^nc ctirh-Aóc ópe-An ópnAoó’óA 
not) ceA5 nAoincA ne^mtixM^ne-Aó. 

tlAigne-Aó. 


corhsAm. 


ACL 

Archiv fiir Celtische Lexikographie. 

AlO. 

AfOIACC 

Adjectitmm. 

Aitns. 

AimseART)A 

Temporalis, &c. 

Aitim 

Ainm 

Nomen. 

Attimti. 

AinmneAC 

Substantivus, &c. 

Atttmnttte 

Ainmni-óe 

Subjectum. 

Áttts. 

Áinsfóe 

Casus Accusativus. 

Atscn. 

AiscueAC 

Verbum Transithnim. 

Atc 

Alc 

• Articulus. 

AOD 

Aonsns Ó 'OÁIA15 

(Edit. L. M’ICenna). 

t3. 

DAininnssne 

Generis Feminini. 

t>Ann 

t)Ann 

Particula Enclitica. 

BDD. 

Togail Briiidne Da Derga (Edit. Miss E. Knott). 

t>n. 

ÓniACAn 

Verbum. 

CéASC. 

CéASCA 

Vox Passiva. 

CtÁS. 

ClÁSAt 

Clausula. 

CnilASA. 

CnttASAinm 

Nomen Collectivum. 

Cotb. 

CoihneAscA 

Relativus, &c. 

Cotns. 

CoinseAllAC 

Tempus Conditionale. 

Cotnn. 

ComnAss 

Conjunctio. 

Comp. 

CompnÁfoeAC 

Comparativus, &c. 

Cons. 

Consoin 

Consonans 

Cttts. 

Ctnsfóe 

Causalis, &g. 

Cusb. 

Cnspóin 

Objectum 

CttsbónÓA 

Cttsbón-ÓA 

Clausula Objectiva. 

DD 

Dán Dé (Edit. L. 
Dinneen’s Dict. 

M’Kenna). , 

Din. 

t>ttttc. 

'DltllCAC 

Negativus, &c. 

'Dotbn. 

'DoibniACAn 

Adverbium. 

étjn. 

éisneAc 

Necessitatis. 

V- 

peininnssne 

Masculini Generis. 

pÁtSC. 

pÁisceAnAc 

Tempus Futurum. 

ptAp. 

piApnttisceAc 

Interrogativus, &c. 

potnb. 

potnbce 

Tempus Períectum Praeteritum 

pon. 

PonASCAC 

Modus Subjunctivus. 

ponA. 

ponAinm 

Pronomen. 

Gad. 

Gadelica. 

TJníotn. 

SníomAC 

Vox Activa. 

GIM 

Gleanings from Irish MSS (P. Walsh). 

^nÁc. 

SnÁcAc 

Tempus Praesens 

Consuetudinale 

^utbc. 

Stti-óceAc 

Modus Optativus. 

^uc. 

^ticAfóe 

Vocalis. 

427 


■oio$uiim ■o<Sru\ 


428 


lAntn. 

lAnmb. 

IGT. 

Incn. 

locc. 

lottn. 

lon. 

ISP 


lAnmAncAc Clausula Consecutiva. 

lAnmbéAnlA Verbum ictu carens. 

Irish Grammatical Tracts (Eriu viii. ix). 
IncniAcc Interjectio. 

loccAnAc Subordinatus, &c. 

loUnA-ó Pluralis Numerus. 

lonAnnAis Identitatis. 

Irish SyUabíc Poetry (Miss E. Knott). 


t. tt. 

LCAB 

tÁm 

tÁtcn. 

MD 


tÁims5níbeAnn, -inn MS., MSS. 

Leabhar Cloinne Aodha Biiid^. (Ed. T. O Donnchadha) 
tÁin (Pronomen) Infixum. 

tÁicneAC Tempus Praesens 

Measgra Dánta (T. F. O’Rahillv). 


Keat. 

ponAs peAsA 

mob 

tTíoó 

tieAttiA. 

tleAihAiscneAc 

rieAtttp. 

HeAmFombce 

tleAthspl. 

lleAmspteA-ÓAC 

Ont>. 

OnntiisceAc 

(Edit. P. Dinneen). 
Modus. 

(Verbum) Intransithmm. 
(Tempus) Imperfectum. 
Clausula Absoluta. 

Modus Imperativus. 


Ped. 

PH 


peAnsA Xomen Verbale. 

Philip Bocht O hUiginn (Edit. L. M’Renna). 
Vergleichende Grammaiih^ &c. (Pedersen). 
Passions and HomiHes, &c. (Athinson). 


UAtitis. UAnnsAbÁil Participium 

néAthp. UéAthv'OCAt Praepositio. 


S Stndies 1918-26 (Poems edited by O. Bergin). 

SOAlb. seAlbAc (Pronomen) Possessivum. 

SIBP Studies 1927-36 (Poems edited by L. M’Kenna). 


TI^Aisb. 

CAotbn. 

CÁS5. 


TD 

TS 


▼^iitttn. 


CAisbeÁncAc (Pronomen) Demonstrativum. 

CAoibnéim Casus Genitivus. 

t:ÁS5Ac Modus Indicativus. 

Tadhg Dall O hUiginn (Edit. Miss E. Knott). 

Three Shafts of Death (Edited by O. Bergin). 

Ctiitlnéim Casus Dativus. 


Uac. Uacaó 

Uttit. tlimin 


Numerus Singularis. 
Numerus, Numeralis, &c. 


Wi. Woerterbuch (Windisch) 


nouAi 


(5;ac nATin a bputl a bcAs nó a nión tdg lóeAcnAcc Ann, ■oo-seobAiú 
An léAstóin nócA Annso Ag cA5Ainc 'oó. t>íot) a vios A150 iiac Ascniu^A-ó 
1 n-Aon cun nócA. Hí vuil Ann acc bcAsÁn cAinnce x>o beA’ó ’n-A tÁnTj 
ÓAbnA •oon léAscóin cun cétlle aii nAinn •o’pAsÁil'oó péin.) 


1 

lc. “ 11Í cuibfó nAc eAjAt leAc.” 


2 

2c. ‘‘ CAn éis ceAcc An An sAosAlxtAni A-cÁini A5 -oul AbAile (.1. An 
iieAin) Anois ” (?) 8-0. leg. cne ceAiin ? 15-o. cnó, 

(léAC KM cnó (4). 

3 

3c. ‘‘ 00 coiiA-ó A pÁise SAonpAn ^'o-'óuine aca.” 4a. 

‘‘ bíonn 'ooiceA'Ll An a cAin-oib nonn a snÁ-ó.” c. ní coincnoni síon, 
‘‘ is inón Aii iní-Á-ó,” -]c., |;éAc TD 15 12, nó leg. siaii, ‘‘ is cnuAi'ó 
Aii pocAt é,” péAc GIM p. 29 v. 3. co. ‘‘ is é aii cuAnAs-OAt cxi^Ann 
■oó A veAu^ -00 cuitteAin.” 5. ‘‘■00 cuinveA-ó Atinnó An csAósAit 

bneis Att nio cnÁibceAcc (?) -oÁ téi5inn-se scniopcún Cníosc, Cníosc An 
niAi5iscin as veAiin -oÁ bpuit aiiii.” ' 7a. ‘‘ ní 111 aic te *Oia 

Att n^nÁ-ó 'oon pcACA-ó ” (?). 8. ‘‘ iia 'OAoine Ó5A acá 1 'ocnéA-o 

'Oé, is cnuAfó teo aii csti5o— 51-0 5un teACAn 50 teon í ; is otc tcAnAi'O 
siA'oton^nAnAoiii.” (?) 9b. -00 s^Aoit, ‘‘ 'oocuin,” ‘‘ X)onoccui5.” 

•o. iiAc síoc bnoi-oe, “ 5un síoccÁin coihcnoni ” (?). 
lOc. “ bA liiAic Ati niúineA-ó CU5 Cníosc 'oóib SAn a inboA'ó cnúc aca te 
céitc.” 11. “ -0011 S5otÁine buA-ÓAs 'ouais 1 s^oit 'Oé 'oo-bein 

Aii tiiAisiscin niónAn ^nÁs, 5Á cosAinc An 5AC bA05At.” 14. 

“ 'oo bí Cníosc 1 n-A co'otA'ó 1 mbnoiiin miiÁ boicce; cui^imís as sin 
50 teisiseosAi-ó sé An n-Aiinnó mÁs mAic teis ”; An oacc, “ ó,” iió 
leg. ó neAcc ? loc. “ níonb vuinisce aii cóin sin -00 cobAc.” 

18b. “ •] An nún so 'oo cun 1 bvei'óm.” 20Abc. “ cAntA 

50 bpuAin Cníosc ó ii-AbÁscAtnc cóin aii seitbei-ne, CAinc •oo-cuAfó 1 
bvei-óm ^An Aon lAnnACAs “oo beic 5Á ■óéAiiAm A5Ainn ” (?). 

21a. Ati vteA-ó, 1. “ An stÁnusA-ó.” 22a. Am, ‘‘aii c-Ain 

ceAttc ’ (?). 23c.“ is cnuime Aii piAn bíos Ain ó n-Anbpe\CA'ó 

11Á piAii A "pÁise.” 25. “ ní tocc An aii AnAin An conp -00 •óíbinc 

1 'ocneo 50 'OC10CVAÓ Cníosc isceAc; cia A^Ainn •o’véA'ovA-ó mAOfóeAm 
As An n-oeAs-nAc SAin ” (?); teg. *Oia ccacca isceAC ? 26c'o. 

1. “ smAccuis -oo conp 'óÁ cionn.” 28-0. “ mo ceAcc ós xio 

comAin— is lonAnn sAin •] mé 'oo beic 'oom cosAinc péin onc.” 

29. ‘ ' níon SAon -00 f)Áis-se An cui'o •oe'o cnéA'o 'o’imci^ uaic; aii pÁi^ 


430 


*oioSUiim x)Sy\a 


•D’ptiilnsis D’ponn ah sAoncA— do cuin sí sinn (nA DAOine sÁt)ÁlcA) 
1 líonniAineAÓc.” 30. An dá céim, i. " r’puil. t c’peAns.” 

31b. An S10C, " céAccuiste,” PB 5 23. 32a. 'n-A 

Dcoit, 1. " 1 n-A ^cnoiDe.” 34c. sIac bíos i tÁim mAijiscin 

sgoite, nó stAc do bíoD i tÁim nío^; péAc TD 3 34, Keat, 10-12, YBL 
col. 179 V. 12 (An cstAc cseitbe). 35Ab. " CÁ bÁs Cníosc 

jÁ cun im teic; ní ^otÁin Dom cosAinc bníosmAn D’pAsÁit ” (?) 

D. " cÁ bAinc iDin An DtiseA-ó -] An cóin.” 39b. " stuAS 

DAoine nAn cAicin — acc AmÁin occAn aca— te *Oia.” 


4 

1a. t)’péiDin tiAn ceAnc " ón a sAogAit ” do cun ctó (i niAn sin 
Do nA nAnnAib eite); péAc ISP p. 14. 2c. ineinDneAc, méinD- 

ncAc, péAc AOD liii 9, Ped. i 197. 

5 

5b. " tÁ ciuin nÁ tÁ connAc ” (?); AnuAin, péAC YBL col. 186 v. 19. 

8d. a, 1. " Aii AnAim”. lObc. " 50 tuAc cAn éis bÁis 

cioc]íAi-ó *OiAbAt. ” 11d. " mAn nAc bpuit De ceAD aca éiseAn 

D’iminc onm.” 12. " nuAin is miAn tiom sniom seineAmnA do 

•óéAnAm ní potÁin Dom cgad D’^AsÁit ó *óia; gAn An gceAD SAin do 
cAicpinn sniAii do cun tem conp ” (?). 14c. " munA dcisid 

(*Oia) mo cosAncóin beib beinc iiÁmAD ...” 16c. beic, 

|:óti. l/Áicn. nó tleAmp. ? péAc TD Introd. Ixxvi. d. " is iad mo 
sinnsin (Á-ÓAm, ic.) sinnsin Íosa.” 17. " cÁ ^Aot A^Am tc 

tnume; dá bnís sin cÁ súit AgAm 50 mbei-ó Cníosc A5 CAbnu^A-ó tiom 
•j 50 sÁbAtpAn mise, 'pé Duine eite sÁbÁtpAn nó nAC sÁbÁtpAn.” 

Í8c. " 51-0 nAc nAib Cníosc t^ós An An SAo^At, Do-ninne sé . . .” 

19b. 1. " 5An í Do bAinc.” 21b, Aicbin lomAicbin, péAc YBL 

cot. 166 V. 23, 23 L 17, p. 103 vv. 17, 25, Leabhar Chlainne Suibhne, 
p. 40 § 30; " sin mAn is mó do teAn *Oia A5 ptéiD teis •] 5Á cÁineA-ó; 
'oo bí *OiA A5 súit 50 nA5A-ó oA^tA 1 bpei-óm An Á-ÓAm •] 50 mbAinpeA-ó sí 
pneA^nA as.” 22c. " cÁ súit A^Am 50 mbei-ó Duine éi^in Den 

beinc A5Aib A5 ccacc pAm comAinse •] A5 súit te inAicitieACAs D’pA^Áit ” 
(?) 25c. " beic A5 ptéiD téi 1 DCAob An ubAitt ’oo bAinc.” 

x>. " CAn éis pneA^nA éAbA do ctoisinc do scad *Oia ó beic A5 tAbAinc 
téi.” 28. " A-cÁim DÍ-cneiDtneAc; do cAicpinn Aicnise do 

•óéAnAm; cÁ súit a^aiu iiAnAb lonAnn s^éAt DAiti-sA •] D'ÓAbA é.” 

30. " mÁ cnéi^im mo peACAi-ó An bpuiseAD-SA a mitteÁn ? ” (,i. 

" ní beiD S1AD 5Á 5cun im teic ”), d. aiccioii, " AicpeACA-ó.” 


6 

4c. síoc DO CAbAinc do, 1. " ^éitteA-ó do.” 5d. 1. " 1 

HDeineA-ó mo beACA-ó sau OnD.” 6, " ní ctocvAfó biseAC ai^ 

m'AniAnc ” 8. " Do-ninne sí ní liAmÁin An AbAtt do bAinc acc 

Cnois Cníosc Do séAiiA-ó.” 9-o. 1. do tei^ *Oia Don éóin iia DAoine 

DO smACcu5A^ó. 12d. " níon toiceA-ó.” 14a. " nó 50 

bpuAin sé bÁs An bAn son.” 15c. " x>o cuinveAD péASAin . . . 

DÓAnA im súitib.” 17a. leg. do DÚnA-ó ? 20. " 1 Dcneo 

nAC nDeACAi-ó sé An *óeis a AcAn (•] mAn sin An a -óeis péin).” 
x>. " cun .stÁn D’pÁ^Áit aca.” 2lAbc " ua ^nÁscA cu5 Cníosc 

teis An neAth, ní tei^vi-ó sé saor tinn iad; ní món DÚinn DÍot asca.” 

22, " beró An bnACAc buA-ÓAc 5Á hiomcAn te n-A 
ÚtuA^ neAitiDA 50 Dcí 50 mbei-ó a cÁin pAsÁtcA Ai^e; cuinvró sin 


nocxxt 


43] 


cosAmlAcc p'octiiAtt Att óftíosr." 23t). "bei-ó a jpios A5 

cÁc tiAc. ..." 24c. " cuittpi-ó sé •ouine A5 sujóe nó A5 

5ot." 25. " is bAots 'OAm ^An puAc “00 beic A^Am -o’lptteAnn; 

ceAc AnttósAc é— 5An An -oiAbAl ■o'ÁitteAth " ; íeg. c’eAsscAHA ? 

26a. 'oon cutt-SA, " -oe biiís a bpéine.” -o. miAnA, "ttu-oAÍ as miAn 
leo." 27. " ttoim lÁ An buÁcA benj mAolusAT) beA^ ar péin 

An AnniA 1 nlpneAnn, ’s é sin 5^11 é 00 beic saíi scoRp; ní befó An 
colAnn cimceAlt air; sin piAn a-cá 1 n-eAsnAth air ■] ciocpAs cuise ’’; 
pui5eAlt buitle, " pui^eAlt péine." 32c. " lAtittAcc ar mo 

peACA-ó 'oo teijieAS.’’ 33. " 5AC peACAX) a-cá ’n-A lutse 1SC15 

tm cROfóe *j A5 milleAÓ m’AnniA, imceocAfó sé as mo CROfóe nuAin 
CAoinim é." 34. " níoR léiseAS puinn leAbAii A5 jjosUnm 

cionnus smAcc -oo cuti ar mo cunp; -oÁ btti's sin bA ceARc oom iat) 
x)o léiseAm ó só AtnAc." 37ct). " ní hí pÁis Críosc is eA^Al 

•oom 1 ló mo bÁis acc pAitti50 T)0 ■óéAnAth SAn bpÁis sin." 

38. " A-cÁim coth T)Att SAin nAc peicim 5URAb ar mo son-SA cu^ 
CttíOSC A stÁn pA n-A CttéACCAlb " 1. " CU^ Sé ASAfÓ 50 CttÓÓA OttttA. " 
" He defied them." 40. " ní bpuAin ’Dia tnnbeAtt 00 boAÓ 

mÓR A óócAin ‘oó nó 50 bpuAitt sé cusa *j ^ur initt sé a tíon it) cuRp." 

41c. cucA, " 50 T)cí tA-o {1. An \iite).’’ 

7 


Ib. " iiAtt thiAn tib A óiutcAÓ ’’ (?) 2t). ^arróa, 1. " An 

'OothAn". 3a. " is béAS ‘oe bttÍ5 nÁ'OÚittC." c. " nAc bpuit 

C0S5 Att AoinncAc é T)0 bAinc." 4ct). " beió orc cRÓCAme 

■o’iARRAió," péAc 11 23, 52 39, 95 7. 6a. " car éis bÁis 

T)uine.’’. 7ct). " is mó ra^aió a péite ]:éin 1 bpeióm umtte nÁ 

impióe nAnT)Aoine. . . .’’ 8t). ■oÁ AimsAcc, " ■oÁ óeACRACc ’’ ? , 

" 51Ó 5Utt ■oeACAitt ■o’veAtt Ó5 é sin (1. cút ■oo cur te peACAÓ) ’’ (?). 
O'o. " Tjo ttém mAtt tAbttAnn sí ’’ (?) 12-o. " s^éAt a bpéA-opAinn 

cAittbe 'oo bAinc as ’’ (?). 14c. "ní beA-o-SA umAt 'ouic nó 50 

bpuiscA'o-SA mo ceARc.’ lob. "bíoó m’Ainbios mAR teics^éAt 

'oom.’’ 16a. "*; ní hé mo tiiAC AthÁin s^AupAR teAc acc mise com 

mAic." 17ct). " puAitt An thÁCAm a niAC (ó nA 'OAOinib ■oo bí 

5Á COimeÁT) mAtt bRÁSAI-o) 5^11 pUAS^AtAÓ (^An AtU^eAT) t)’íoc ■oá 
ctonn)." 18. "■00 tei^eAÓ a mAC as au mbRAts-oeAttAS coth 

tuAC soin cAtt éis An sníothA T)o-ttinne a thÁCAiti 511« theAS 5AC AoinneAÓ 
nAttb Aon peACAÓ óí aii ^níoth sAin." 20b. " t)o bAineAÓ 

bttÁi^e (t. m’AnAm) ■oíom (■oe cionn mo peACAÓ)." 21. " is é 

m’AnAm An mAc. . . ." 22. " is lonAnn s^ÓAt ■OAth-SA 1 T)on 

thnAot, 51Ó 5Utt thó An bttón ■oo bt umue; t)o bAineAÓ buÁise (t. m’AnAm) 
ttAim T)e cionn mo peACAÓ, bttÁise nAC SAORpAtt 50 t)cí 50 s^uiospAtt 
mo peACAió." 23b. " ts é seo An múineAÓ bAinim as An 

s^éAt. . . .’’ CD. " An s^éAt bttónAc a bpuit cuid dc tnnsce A^Am 
■] bA05At mo cutcime 50 hobAun 1 n-lptteAnn." 24, " ní liAon 

cAbAitt Dom 5eAtt Do ^AbÁit; is cara . . . acá uAim." 25ac. 

" ní hAon lon^nAÓ nAc ceADUisce óom ^eAttDo ^AbAit (to seize forciblv 
the pledge held for my good condtict)." d. "do b’peAttn 
Dom péACAinc tem saoraó péin te ^níothAib síceAthtA." 27a. 

leg. AióbseAc ? b. " ní uAib sí, dar téi péin, utitAt 50 teoti’’. 
30a. " beAn cumeAs ar ÓAoinib beic dá tucc teAnAthnA.” 

31c. " nAc 5obAn5 (pttíosún, ^ettheAt, -jc.) pÁ sráó," " cttoióe 
s^AoiteAs 5ttÁó As péin." 34c. " Duine ÁbAtcA ar a semb- 

íseACAtb Do cosAinc." 35c. do bí sí coth ^eAnmttAióe sin. 

36b. " cÁcuiseAnn Ati puit ua DAoine te cétte." c. 
Át^As, péAc SIBP XVII 17, LCAB vi 43, xxxv 9. d. " mAR cÁ 
mo sinnsm (AóAth, tc.) t tneAs^ sinnseAtt tTiuttte." 37b. 

" ón DÁ cAob ótt síotttuis sí." 


432 


*oioSltiirii *o<diiA 


10 

1a. " pumeAtin inemleAc.’' co. "-oo ■oíbReA-ó lAt) •oe cionn 
bAint: le cnAnn -oe iia cnAnnAib -oo bí niAn cÁin onnA " (?). 2a. 

‘‘ sfó nAC n-oAmnAnn 'Oia An An lÁtAin ia-o." “4. ‘‘ -oo nieA'Lt 

cnAnn nA liAitne ÓAbA cun sinn *oo milleA'ó; "oo bnis sí Aitne *Oé; 
'oo bí 1 n-oÁn 50 nx)éAn].'A-ó AinseAb {1. *OiAbAt) é sin " (?). 5. 

“ is é An bpcACA-ó 'oo cum a l!)Áis An Cníosc; nín ceAnc 'ouic a mitleÁn 
sAin 'oo cun An *óia." 6b. ‘‘ ubAtt pA n'oeAnA é." 7'o. 

‘‘ cnéACCA Cníosc 'oo beit A5 sileA-ó po'lA." Sc'o. ‘‘ -óÁ uaIac 

AnuAs onc, An peACA-ó 'oo-ninnis •] An *OiAbAt acá A5 pAine onc." 

9d. “ 51*0 iiAC soilém 'OUIC péin a oIcas acá -00 peACA-ó." -o. “ is 
milis é Acc 5An é 'oc bniseA-ó." lOb. “ nt tuiUeAiin cti 

AoibneAs nA bptAiteAs le-o sníoniAntAib " (?), aiLis, ^éAC Aitim, 
“ cuiUim," 1C. KM. llc. leg. caoi ? 12Ab. “ obAin 

TÓeACAin Annó-ÓAC 'oon peACAc is ca-ó é ccacc SAon ó pem^ *Oé; is 

beA5 A5Am nA sein-piACA acá onm." -o. A-nunAi'ó, péAC Ped. i 90. 
13a. 1. “ ceAcc tÁim . . ." 14c. “ nAn ^tAnA'ó." loc. 

“ níon mAit 'liom mo conp 'oo cnÁ'ÓA'ó." 16a. “ A5 cuicim An 

bótAn.” 17c. “ is miAn leAc bneit An cÁc." IS-o. “ bi 

ceAnnsA 'Liom." 19. “ -oÁ 'ocAbAnpAinn 'ouic 5AC a bpuit A^Am 

■oe sAi'óbneAs acc 5^11 ^nÁ'ó mo cnoióe 'oo tAbAinc 'ouic, ní sásócaó sin 

tií; ós é mo cnoióe acá uaic, seo óuic é." 200*0. “ píon- 

tAnbA ÓAm 'oo b’eAó mo seinbís 'ouic." 2lAb. “ 5A0LCA ■oom nA 

'OAoine AcÁ AnneAm-jnA'OAoineACÁAnAn saosa'L." 23a. noime, 1. 

‘ ‘ sAn An nu5Aó Cníosc." 25c. “'out sah ^cnéAcc acá 1 LeAt cLé 

'oo'o cnoióe." 26Ab. “ nuAin sca-oais ó beit A5 éiLeAm -oo 

cmc onAinn 'oo-ninnis sinn -00 sÁbÁit." 28-0. “ 1 

n-A5Aió *Oé." 29b. Ann, “ An uAin sin " nó leg. tAnn ? 

c. “ bA óeACAin aii obAin ■oó An 'ouine 00 cnutusAÓ, acc bA óeAcnA An 
cui-o eite 'OÁ obAin, sé sin, x>uine -oo stÁnusAÓ." 30o. Aoise 

“ ó tín eile,” “ ó neAm." ^lc-o. “ cÁ cui-o -oen Ai^neAs SAin 

1 n-oÁn x)Am ; bA ceAnc x»om LÁ An bnÁtA -oo sAbÁit cu^Am m An teA^AS^. ’ ’ 

32Ab. “ bA miAn tiom neAm 'o’pA^Áit acc níon miAn tiom mo 
síotcÁin te ’OiA x)o óéAnAm." 33a. “ beit A5 x>éAnAm 

lAnnAccA An óut An neAm. b. “ nÁ x>éAn a ihAtAinc sin x)e sníom.” 

■o. “ pAix>neACA A-x>ubAinc ctí noime seo." 34c. “ beió 

bOAtA síonnuióe a^ac.” 36cx). is ó mo óuine 5Aoit (Cníosc) 

beAs x>om cAbAin; cnAob toncAc x>Aoine (CAobn. lottn.) aii x>omAin 
é." 37bc. CAibte, coibce, péAc IGT 11. 176, 177, KM. 

38cx). “5AC 'ouine nAc m'beAÓ ^nÁó x)o ítlume Ai^e, is lomÓA pÁt pAn 
ceAnc x)ó beit An a ihAtAinc sin xi’Ai^neAÓ (1. ^nÁó x>o tAbAinc x)í) (?). 

41*0. 'oéAnAih seice “ An teAC SAin x)0 seACAinc." 


11 

2c. “ bA ceAnc x)ó Aine -oo tAbAinc 'oon impióe. ..." 4x). 

“ is 'oeAcnAi'oe mo stÁnusAÓ.” 5*0. “ mAn beió m’uAtAC 

peACAÓ A5 X)ut 1 méi-o." 8Ab. “ -oÁ n-oéAnAÓ *Oia An bnÁt 

5An pAnAihAinc te CAinnc íTlícít, *]C. An mo son, X)0 x)iutcpAÍ mé." 
c. “1 'Dcneo 50 mbeinn-se ottAih 1 ^coihAin aii bÁis." ^c-o. 

“ níonb potÁm -00 ihAitihise mícít beit 50 tÁi-om "; An s^Át mo 
s^eoit, “ x)om cosAinc." 12. “ x)’éAn-puit muine -] mise; 

■00 b’usAi-oe mo óíon muine x)o beit nAnnpÁmceAC SAn obAin 1 x)cneo 
nAc mbeAÓ lomtÁn nA hoibne An rhícéAt." 13.“ x)Á bpuiseAÓ 

mícéAt mAiteAihnAS x)om x)0 stAcpAÓ An 'DiAbAt puAt óó." 

14cx). “ seot sinn 50 x)cí *Oia; iiÁ bí sásca te beit A5 ^uióe An An 
son " (?) ; inn=“Ann." 15b. “ noccuis (1. cAisbeÁin) An 


433 


cnóCAiRe c. CAms, ''cAbAm iaruacc au . . .; cuÁc, “50 Iuac” (?) 

16cro. “ ní cuillim— niAR 'o’véA-OAJtm-se é X)o cuilleAm — 
beic ‘oo'o muirmcm.’’ 19a. “ mÁ caoi-sc A^Am beAo-sA sásca,’’ 

‘ ‘ is cumA biom 5AC ru-o acc cusa -oo beic A5 cujoiusaó liom.’’ 

20b. “ bíoó 00 misneAC A5 •OAOJnjb lAbAJuc Icac ’’ (?). c. “ cÁ 
An óóm A5 bA^AiRC a cloióijh onm.’’ 21o. “ ní liAm neAih- 

óÁnACCA é.’’ 22Ab. “ bí A5 cun unpióe ar Críosc 50 ocí 

50 ni5ió sé An saIacar oem AnAin.’’ c. “ ar saIacar 00 beic 5Á 
SlAnAÓ.’’ 23b. “ cÁ oe óuaIsas auojs ouc (péAC 7 4, 52 39, 

95 7) mé 00 SAORAÓ.’’ c. “ is obAiu óeACAiu oúinn 6 (1. mo 
SAORAÓ).’’ 24o. “ cjoumÓ5Aió An cuéACC oÁ úme é.’’ 

25. “ COSU15 Anois AR mo thúineAÓ; ní po^nAnn An múineAÓ acc ’n-A 
Am ■péin, 51Ó 50 bpuil An ^uásca le pA5Áit 1 ^cothnuióe; ciocpAió lÁ 
1 ní péAopAR mo saoraó.’’ 26c. “ bíoó sé 5Á cAisbeÁinc 5UR 

cusA Att ouine 00 bí 5Á óara A5 'Oia’’ 27co. “ niAR Ain^eAt 

AOthÓSAlÓ CÚ An CÓIR, ACC tnAR ARCAin^eAt cuiupió cú ’n-A bA^AlÓ.’’ 
28. “ RU5 An oiAbAÍ buAió ORm ; oÁ buj's sin ní ceAuc oom 

peAR5 00 5IACAÓ nuAiR óiulcAs X>iA mé, acc ’n-A Aithóeoin sin 
ní potÁm tiom rHtcéAt 00 beic oom óíoeAn ’’; Ác o’pA^Ait au, péAC 
PB. 29Ab. “ ní bionAnn mo 5RÁÓ-S a oó •] a 5RÁÓ ÓAm-SA.’’ 

o. AnnsA, “ AnuósAC ’’ (?), nó leg. AthsA (“ AthsAine ’’), nó 
Ath-SA (“ oth-SA ’’) ? 30c. “ oÁ noPARnAÓ 'Oia mo cóiu.’’ 

31. “ munA bpA5Aim acc tuAc mo sciRbíse (j. mo pcACAÓ) 
is lonAnn 00 rhícÓAt é sin ■] mo óiutcAÓ; mutiA mAiceAtm 'Oia acc 
oon oei5-peAR is soitém 50 s^uiospAu tné.’’ 32. “ is mó 

An ponn acá ar l1lícéAt An oohiAn 00 saoraó nÁ ah ponn acá au aii 
oothAn A SAORAÓ péitt o’iARUAió A1R.’’ 34o. “ tnÁ éisceAnn 

cú, mÁ cu^Ann cú coraó ar, itnpióe rPícíl.’’ 35o. “ éiti5 

00 ceARC AR. . . .’’ 36Ab. “ cÁ m’éi^eAn com cuotn ORm 

— •] A tAiseAo oíoin acá im coup — 50 scAicpeAÓ tnAicthise rnícít 
beic 5Á síneAó péin (1. beic 50 ptúmseAc) ah théio js péioiu téi ’’; 
leg. “ 5An mo coup ? ’’ ♦ 


12 

6. 00 b’é míceÁt (oAR teis An bpitió) Ati c-Ain^eAt 00 bí 1 n^ec- 
semAní. 8a. “ 5Á uAistiusAÓ.’’ 9co. “ is neARcthAu 

c’impióe; bA mAic An CAiube óom oÁ mbeAÓ'cusA A5 ^uióe ar mo son 
AR uAiR mo bÁis.’’ 13c. “ bíonn 5AC AotnneAc A5 out au a 

cothAiRse; pA cuéAn, “ mAU ^eAtt ar a cuthAcc.’’ 14c. “ 00 

beic óom cosAinc.’’ 


13 

3. “ ní bAR mAice teis péin cuiotseAS X)ia tinn.’’ 

14 


Ib. “00-Rinne AR stÁnu5AÓ.’’ 3b. “ ocAubAim ouic 

50 bpuitim oÁiRÍRib.’’ o. leg. ceAucAitt ? 14a. 50 seotcA, 

“ 1 ocneo 50 RA5CÁ AR oeis. . . .’’ Ioa. pAitte ó “ Aitt ’’ 

(“ Clifí ’’) nó ó “ pAitt ’’ (“ Chance ’’); prca^ra pAitte, “ mACAttA ’’ 
1. “ pneASRA 5An céitt ’’ nó “ pueA^UA pAittisceAc.’’ 


15 


2c. AR, “ 
c'AithteAS.’’ 


2d 


niAR seAtt AR ’’ ? nó leg. is a ? 3o. “cois^oas 

4o, “ nÁ bAc te RÚin-oiAthRAib *0ó 00 S5RÚ- 


434 


’oiogtviim' X)Sr\A 


■DusA'D.’' 9b. " 1 DCRoo jun ceiloA-ó CÓ1R ‘Oé.” lOb. 

cÁin An cROinn do bí oRAinn— do •óíot Críosd car ar scoAnn í." 

12b. " Do bAin sé CAmbe as a cutiiACc " (?) c. " váid 
(i. Críosd) Abpuil cuTÍiAcc A5Ainn air." 13t). " saorvar iad." 

14b. " ccARCuiseAS aii c-iul. . . ." 15c. " mÁs 

olc mAC ní ceARc a milleÁn sAin do cur ar a mÁcAm." 16d. 

cuiD Don lomtÁn dá n-olliiiAiceAs i n-íoc nA cuinge CRÁbAi-ó do 
SAbAis ORC véin." 18b. " i n-éinvoAcc (i. AnAin -j conp)." 

21. " lobcAR mo coRp saii UA15 acc ní lié sin leiseAs (t. émic) 
mo peACA-ó." 

16 

2Abc. "níoR U15A An bRÓn do cum aii cAmn^me sin ar lilume nÁ aii 
buón DO bí uiRRc iiuair puAiR Críosc bÁs." 7d. " 5AC piAn do 

bí umne mAR seAll orc-sa." 

17 

8c. " Si'ó 50 RAib sí uAi^neAc " (?) 9c cai-óIcac, " ^carr,"' 

-]C. (ó " ca-óaU ") nó " soillseAC péAc S xiv 2, LCAB xxiv 181. 
TD 7 37. 17d. leg. DAoib bui-óe do bneic (?). 18c. 

sli5e ceoil, " poRC," " cunn "; péAC LCAB xxvii 56. 19d. 

" Ain^le DO bí oilco ar ceol." 22b. céAcs ? c. leg. 

5nÁcui5 (Onoui5ce) ? 33a. sau cruc-sa, " ar au ^cuniA 

so " (^) 


18a 

4. " Do cionn do seineAmnA, -]c., do bí cú " 


19 

4b. " ní vuil Aon beAii níos vgarr nÁ cú." 5c. suas, " 'n-A 

beACAi-ó." 8c. RÓD-bÁn, " clÁR-bÁn " (?). 9cd. "Uní 

5RUAi5e míne Duibe a-cá ar nós pÁil cimceAll buAile, •] óadac óm 
CAob 1SC15 Den pÁl SAin " (?); ccacs ? llb. " a bpuil do 

buAfó Ai^e beic cAicncAiiiAC íe cÁc.” 13c. " cÁ cú ic Ó15; 

UAISlCACC DO lilic PA IIDCARA é SIU " (?). 15bCD. " 1S é DO 

tiiAC-SA Ati 5RÁS vlúmsoAC cu^Ann cú ■óúinn." (?) 

20 

1a. " blAD X)0 SOlÁCAR 1 ^COlÍlAIR All CURU1S." 2c. " bOAIRCÍn 

Do -óéAnAm dc biA-ó." d. " a vó^ra 50 ra^ai-ó cú. . . ." ; do 
^eAllA-ó 50 . . . péAC YBL col. 177 v. 23 (do soaU .Ao-ó Anonn)* 
9d. " DÓAn 50 DÚCRACCAC A n-ORDUISeAlin DO COinSIAS DU1C. " 
llc. " All UAIR DO CneAS^RA-Ó í." 14c. DAn sóaVa 

sAin, " A mbcfó niAn peACAi-ó Á'óaiiíi orra." 15a. crác, "ó 

Aiii 50 bAm." (?) 16b. Aiccco, " dorcadas A5 ccacc car n-Ais." 

D. " ní péADAim All DORCADAS (l. peACATÓ) DO CURDÍOm." 

17d. " is iieARcmAme do cnócume nÁ iad." 19c. " bA liiiAn 

VeAC 511 fóe Do •óéAnAiii." 22c. " pA •óemeA'ó níon. ..." 

23d. " níoR CÚ1S bRÓin." 25c. " car éis 5AC 

AonDuine do beic sásca cá puisleAC Ann." 27d. " sIua^ 

eile cosATÍiAil le sIua^ aii vásai^." 33d. " poACA'ó a mbeit) 

ORAinn íoc AS." 34c. leg. a CROfóe ? " rí nÁR SÁSU15 5RÁ-Ó 

A cRoiDe " (?) 39d. " níoR milt a pÁis a cutíiacc "; nó leg. 

AR spÁis ? 41d. " bARR DO b’eA-ó é sin ar a bRÓn." 


rióCAí 


436 


21 

1a. cuntiHA-ó, 1. 1-om A-óait> •] An *OiAt)Al. 3. " ‘oo-ninne An 

*OiAt)AV ctinnnAÓ linn ■] -oÁ ném sin -oo t)Ain éAt)A aii c-ubAtt; •oo-cuait) 
A clAnn 1 11-olcAs; nuAin ■ó’ic sí An c-uóa'LI puAin sí loni onAinn (i. 
X)0 s5nios sí sinn) ” 5. " -oo séill sí -oÁ -oúit i 11-0^511 a; -oo 

tnéi5 sí nA plAicis cun iia lieA^nA sAin x)’yA5Áit; ní tiAon peACAÓ 
AtnÁin -oo t)í 5Á óéAnAtii Atce i í A5 x)éAnAth An sníothA óícéillióe stn, 
Acc tnonÁn peACAÓ; ní tnAn sin óíos An s^éAÍ A^uinne nuAin •00-nítni‘o 
peACAÓ ” (1. ‘‘ nuAin •oo-nítn peACAÓ ní puit Ann acc Aon peACAÓ AthÁin ; 
Acc AÚnuAióteAn peACAÓ éAbA 5AC UAin tA^Ann -ouine ah An -oothAn ”). 

6Abc. ‘‘ sul An lcA^AÓ An cÁin onnA (1. An An ^cineAÓ -OAonnA 
•oe cionn pcACAió ÁÓAitii) -oo t)í •oúil aca 1 n^lóm iia bpiAitcAs, acc 
•00 501-0 éAÓA Ati 5lóin sin uAtA cné óa-o.” 7ct). ‘‘ -oo CU5AÓ 

‘ Ain^eAl *Oé ’ mAn tiO’OA'L Ain, acc •oá Aimóeoin sin -oo tmis *Oia aii 
cunnnAÓ . . .” 8co. ‘‘•oo-bem *Oia óóib a no5A -oe ÓÁ ní, 

’s é sni, beit tiAotiitA nó beit 5Á ^cosAinc péin An *óia 1 Ló An ónÁtA.” 

9. " -oo 5Ab ’OiA cnuAi^e •o’-ÁÓAth; 51Ó 5un A^Ain *Oia a 

peACAÓ Ain, •00 mAitpeAÓ *Oia -oó é •oÁ ti-AT)thui5eAÓ sé é.” 

10. ‘‘ T)0 séAn sé (ÁÓAth) sLa-o An cnoiiin •] níon cum sé nuAi^ An An 
ii’OiaóaL; -oo b’iontiAnbAÓ -oÁ síoL aii -oá peACAÓ thiLLcoAtiAC SAin.” 

11. ‘ ‘ 11Í ccAnc -oúinn Aon poACAÓ ”00 ceiLc; is món An cnuAiso, 
A éAÓA — mAn is T)uine A^Ainn cusa — ^un séAUAis •00 poACAó, •] nAc 
iToeAnnAcú tnAn x)o-5éAnpAÓ ^AcbeAn eiLe (’s é sin An poACAÓ-o’A-othÁiL) ; 
is 5iiÁt Leis tiAmiiÁib 5AC nún -oo Lei^inc aiiiac.” 12Ab. ‘‘ níonb 

Aoii •oíosbÁiL •00 *ÚtA An cunnnAÓ SAin (fom sinne •] An *0)AbAL), aii 
cunnnAÓ •00 bnis Sé.” 13ct). ‘‘•00 séiLL An bpunmón -oon 

cunnnAÓ SAin (fom éAbA -j An *0iAbAL), •] -oo ^LACA-OAn mAn oibLto^ÁfO 
onnA péin é” (?). llbco. "niÁ tui^im a UAtbÁSAi^e acá 

CAiLLcAthAinc m'AnmA ní pA^OA 50 mbnispeA^o aii cunnnAÓ.” 

15. ‘‘ tluAin bími^o 'n-An íeAnbAib, niseAnn An énos *] Ólumo peACAÓ 
An csinnsm; niAn sin cé An •oíosbÁiL •cúinn é ? acc 'n-A óiaió sin péin 
cÁ bA05AL éi5in onAinii". 16. "-00 01 inumo LÁitii Leis An 

5Cnois; T)Á bní^ siii is ■oéine bíos sí A5 pAine onAinn; méA-oui^eAtin 
cnÁó inume An sLua^ snoispeAs a ceAc (1. tiA pLAitis).” 17. 

‘‘ ts niAn A céiLe snÁs *0é Le Líon 'oo beAÓ 'n-A LÁith At^o n •00 beAÓ 
món A óótAin cun nA sé sLua5 -oo sAbÁiL; is mAn a céiLe tnume •] 
innbeAn -oo beAÓ com món SAin 50 ■ocuiLLpeAÓ An Líon SAin Ann.” 

18b. cLÁs> ‘ ‘ Lai^o,” " ceAnnsAcc,” ■jc. c. ‘‘ pA LÁtAin 
tnume,” " An s^Át tnume.” 20b. " acc tnume *oo cum 

An cunnnAÓ An neAthn).” cd. ‘‘ ó nAC mbniseAnn sí a ^eALLAthAinc, 
^oaLLaó sí s^nios An bpeACAió” (?). 21. " níon ceAnc DAoib 

An cunnnAÓ SAin do óÓAnAth; dá bní^ sin do bí ne ceAD A5 muine 
con^nAth Lib, 's é sin, cunnnAÓ eiLe do óéAnAtii Lib.” 22c. 

"níon LuAióeAÓ Aiiim tnume SAn ^cunnnAÓ.” d. ‘‘ dá bnÍ5 sin 
bA ceAnc dí é do cun An neAthní mÁs ]:éiDm é.” 23. ‘‘ puAin 

An *OiAbAL cothAcc An An ^cineAÓ DAontiA cné poACAÓ éAbA (?); ó éAbA 
Do ceAnnut5 sé é (?); pé CAnbA DO-ní sé DÚinn, betó a coiththéiD 
sin De sLóm neAihÓA An oAsnAth onAinn.” 24a. 1. ní nAib 

peACAÓ An csinnsm An fhutne. 2ocd. ‘‘ is LÁiDin An ceAnc 

ACÁ A^Ainn Do ócisthéin mume, acc 'n-A Atthóeoin sin is ceAnc Duine 
ctiineAS A ceAHC 1 bpeióm.” 26ad. An=‘‘mAn scaLL ah.” 

28d. " peAn mAit — SAióbneAS ceAnc do thnAoi is eAÓ é.” 

29Ab. céAcs ? 


21a 

1a. t. An néAsún. bcro. " ní niAit Liom aii néASÚn do beit A5 
DéAnAth pAine 1SC15 im cnoióe; Áic coithisteAC dó is caó mo cnoióe; 
cÁ cumse An Ati néASiin ó beit Ann; ní ptiinisce óó Ame do tAbAinc 


436 


•OAni.” 4c. ”00 lei5 aii néAstin uille ah . . . " -00 cuic sé 

'n-A coT)tA-ó AU . . .; péAc LCAB iv 41, xxxix 131. -7. “ x)Á 

■ocnéi5inn-se seiut))seAC cauat) 'ocm cAinT)ilj cun semljísis )?m eile 
T)o cun 1 n-A 1011 AT), bA ICAS5 liom é sin T)’AT)mÁit T)om cauait); bA 
mó An nÁmc T)om t)Á mb'é mAC mo cauat) t)o bcA’ó cnéi^te A^Am.” 

9c. . ' ‘cAu éis mo peACAT) T)0 T)tit 1 ncAnc. ' 1 lc. ‘ ‘nAc T)cnoiT)eAnn 

Acc te T)t)inc ctimASAc.” 12c. ‘‘ a bpuit ctmAm món umne ” (?). 

17t). ‘‘ cÁ sí A5 ccAcc.” 18c. ‘‘ tÁm nAc bpA^Ann bÁs ” 

(?); nAom-tii-óe, ‘‘ ctiuAS nAomcA,” 1. ‘‘bÁs,” péAc nAomuióe TS, 
LCAB V. 85. T). ‘ ‘acc llltime, 51-0 iiAub Áit te *OiA éisceAcc téi ” (?). 

19a. “ iiac n-AT)mócAiT) sí (1. tÁm Cníosc) sib niAn tucc 
5A01I.” c. tiAim toccAc Annso ? 20Abc. “ bíot) Cníosc 

5Á nÁó tc n-A tÁnn 5tmb au au son t)o cuniA-ó í.” 2lAbc. ‘ ‘ nuAin 

T)0 CU5A-Ó conp Cníosc t)o lilume puAin sí, sut An imci5 sí, 50111 . . .; 

22Abc. “ ní •ócAnnA caua (.1. cos, >“ cAob ” ?) Cníosc Aon 
5eAnÁn -oe cionn a tÁime t)o b^inc t)Í ” (?) 24t). CAicim T)tú's n‘e, 

“ Tio-ním mo •óíceAtt cun ...” 


22 

2b, “ mÁ cÁ eotAs mí-ceAuc A5 -ouine au 'óia ní cúiceocAi-ó 
Aoinní Aii mí-Á-ó SAin teis.” 5c. “ (*Oia) cuitteAs 5nÁ-ó ón 

•ouinc bocc 1 ón 'ouine sAi-óbm.” 17t). “ i 50 •oeimin is 

óeA5 is piti ó sin.” 

23 

Ib. “ lló'o ptDbtióe,” c. A5 cumA, “ A5 'oÓAnAih,” “ A5 niA^- 
tu5AÓ ”; pA ceAnc, “ 'oo nóm T)ti5ió An bócAin (1. 1 -ocAob cÁittí, 
tolls) (?). T). “ C1A 'o’Í,'éAT)pAÓ Att 'OnOlCeAT) T)0 ^AbÁlt ” nó “ C1A 
'o’pÓA'OfAÓ cuiT)iu5AÓ to 'otiine 1 'ocneo 50 n^AbfAÓ sé An 
'onoiceA'o ” ? 3c. mÁs é, “ niAn 'oo b’é . . .” 4. 

“ bA 5An Aii 5Aot 'oo bí A5 Cníosc 'oúinn 'oo cAob a nÁ'oúme 'OAoniiA, 
Acc níon tA^'ouis a loncotnusAT) a fOAn^ tinn.” 5c. sióe, 

“ ntiAcAu,” cf. Wi. (sige), LCAB xxxv 121. t). “ ní cu^ só teis 

AiiuAs ó neAih a tucc teAnAihiiA (1. iia liAin^te, TC.)” (?) 7Ab. “ is 
lomÓA 5110 neAih-cuibió tio cuin Cníosc Ain fóin, 1. é 130 beic ’n-A óuine 
bocc, 'n-A pníosúiiAc, ic.” 'o. sAob (1. 'oíccéittióe te neAnc a 
5nÁió) An obAin 'oo ctnn a AcAin Ain.” lO-o. “ stÁnu^AÓ níos 

fAinsin^c nÁ mAn 'o’iAnnpAÓ AonT)U)nc air,” 19t). acc 'oo 

óiutcAbAin.” 23c. “ bA óextcnA óó a |!)áis (nÁ cnucu^AÓ aii 

oorhAin, *jc.).” 24b. “ 51Ó nAnb An ihAicc teis péin T)0-ninne 

sé é.” c. “ T)’os5Att sé a cnoióe.” 27a. “ 'o’f aii sí 'ii-a 

co'otAó.” c. “ nít Aon 'ouine (acc AmÁin Cníosc) 'o’péA'opAó 
Aii cincAÓ 'OAonnA -oo slÁnu^AÓ.” 30. “ cia aii sAióbneAs te 

n-íocpAióc émic nA pÁise *] te n-íocpAióe An pAn-oún T)0-5eibceAn ón 
bpÁis Acc AthÁin tuAc 'oo cump soncA ? ” (munA=munAb). 

SIt). “ 50 T)cí An 'ouine T)eineAnnAc.” 32c-o. “ 51Ó 5un beA^ 

Aii cÁitte ACA Ain (?), ní péA'OAim acc Aon-'ouine as aii ^cóa'o An T)noiceAT) 
T)o 5AbÁit ”; A'o-pÓAT), ó “ AT)-cocA ” ? (Ped. ii 638). 


24 


lcT). “ 51Ó 5nÁc tinn 5Amm stuASAió 'o’éisceAcc, cumoAnn Ainm 
nA bÁice coinne sin (1. StiAb An tÍnÁcA) CA^tA onAinn.” 2. 

“ 5tAoópAió Cníosc An a óAoinib péin— ní teis ha 'OAoino ■oAmAncA— 
A5 'ooncAÓ A potA oncA— mAn ní 'oúinpeAn a cróacca 50 ticí tÁ An 
bnÁcA— *j lAT) n-A tuijc 1 n-A n-tiAi^ib ” (?). 3a, “ beió An 


IIÓUAT 


437 


sjéAt iDAn is '0Ó15 tinii 50 m'bei'ó " (?). bcT). “ lAunpAi-ó Cníosc 
cóin -oe cionn a cnéAcc ^ bei-ó a 5110 50 peAnsAc, 51-0 50 mbei-ó a cnéAccA 
leisisce pAn tiAin sin; cniceocAi-ó sé An n^níotnAncA linn.’’ 

5. “ cAn éis mAccnAim An cvji-o -oe sníorhAib nA n-oeA5--ÓAoine, tio 
mAic 'OiA An cnro sin -oÁ nsníomAib -óóib; mAn sin 00 CAistieÁin só 
A jnÁscA ’’ (?) 6Ab. “ ní lÁ sonA é.’’ 8. “ 1 ló An 

bnÁcA bei'ó í.'eAR5 'Oé corh món sAin nAC gcuimneocAi-ó cií ^nnAb í 
ITliiine -oo hiÁcAin •] snnAb é Cníosc ■00 •óeAnbnÁcAin.’’ lOrj. 

“ A pios 50 ssAn^TAn mé le T)ia.’’ IIcd. “ miAin bei-ó ‘Oia 

A5 ÍAbAinc An A nAib -o’AoibneAs A^Am Annso cíos.’’ 12. 

céAcs ? ciaH ? 13. ’pé otiine -OAmAncAn, ’s é sin le nÁx), 

ctiinceAn síos 50 blpneAim, is cntiA^ a cás be nitnne (niAn leAnb ■óí is 
eA-ó é), *] s^AncAn le TIia é com mAic ’’ ? 14. “ mtnne, An 

icin is peAnn SAn TDohiAn— mtinA TDcneAbAim An icin sin, ní ptiiseA-o-sA 
sAn TDorhAn acc cAlAih bocc— is miciTD -oom í tdo iholA-ó ’’; tiAn aos'oa, 
“ soAn-pAinn^e.’’ c. An n^tn-óe, “ ntiAin sni-óim í.’’ IGct). 

“ bíonn inAn^Ai-óeAcc -óiAn 5Á -oéAnAm A5 ITItime An An son 50 'ocí 50 
mbeimiT) tiile An SliAb Sióin ’’; muine mAisoeAn, cAoibn.; péAC 
IGT 126. 18t). AcnAi-ó<Ac-cuini-ó ; “ bíonn sí A5 cun a ^nÁsA 

siAn onAinn.’’ 19a. “ó nAc mDéAnAnn sí pAillise lonAinn,’’ 

“ ó iiAc bpuib sí sÁscA beic 1 n-An n-éAsmuis ’’ (?). b. 50 binnilt, 
“50 SAon ó bA05At,’’ “50 béAS5Ai-ó,’’ “50 T)ÁnA.’’ 20a. 

“ cÁ sí 50 piAt A5 sotÁcAn 5AC nuT) ceAscui^eAS ón ^cotAinn; ní 
puit AonT)uine eite (acc mtnne) T)’péAT)pAT) An conp t)o C0S5 An beic 
A5 obAin 1 n-A5Ai-ó T)é ’’ (?) ; unnAnAC security against. . . .’’ 

2lAbc. “ 51T) 50 spneA5Ann An miAn sinn cun beic A5 -ooncAT) 
potA Cníosc, nÁ tei5 T)on puil sin beic 5Á cun im teic.’’ 22ct) 

“ is miciT) T)Am 5neim t)o bneic An t)o tÁim 1 T)cneo 50 mbei’ó síoccÁin 
A5 mo cnoi'óe ’’ (?). 23. “ -oÁ mbeinn-se An neAm 1 5CuiT)eAccA 

teAc T)o beA-ó nÁme onm, acc t)o b’peAnn é sin nÁ ^An beic An neAih 
An Aon con.’’ 24Ab. “ mÁs miAn TDÁmínib teAc mé t)0 cosAinc 

nÁ cum An cÁin im teic ■] — ó nAc mbei-ó c’peAn^ onc — síot)ui5 . . .’’ 

25. “ níon cui^eAs a tuAs A-cÁim A5 -out 1 n-Aois. acc ní puit 
•00 -pÁis-se A5 TDut 1 n-Aois (1. is véiTun í tdo cun im teic 1 5corhntii-óe) ; 
T)Á bnÍ5 sin ní potÁm'Oom 'oeicneAs tdo -óéAnAm sut . . .’’(?). 

27a. 1 iroíot, “ mAn sÁsAih ’’ (?); nó leg. a -óíot -ót. ? c. “ 1 n-A 
nA5Ai-ó sib.’’ 28Ab. ní cui^im; cinpiTD, péAC Ped. ii 627. 

C. An5CATDÓ5, “ An tASA-Ó ’’ (?). TD. pATDÓ-Ó CCACA, péAC 29 9. 

30c. 50 5tAn=“5unAb stAii ’’; ssÁcÁn, cAotón. tl<\c. 


25 


3tD. TDO-CUArÓ TDO sLeiC “ TDO-CUAIT) A5 CnOITD.’’ 

IOa. ón C15, 1. “ ó IpneAim ’’; te TDtiAin 
nAnn so ? 13ct). “ ní cuittoAs 5AC ^tóm, ní 

•oiAmAin.’’ 


5a. cóacs ? 
eite bAineAS An 
A-TDem 5AC núin- 


25a 

23c. téim toi5o, “ -out ctin tui^o síos ’’ péAc 3 C 13, p. 470 v. 27, 
23 L 17 p. 141 V. 16. 31c. ceA^Aro, péAc TD 29 19. 

32c. leg. 50 nAibo ? 33t). “ ní cumpeATD-SA Ancóinc ah siubAt ’’ (?). 


26 

3c. TD’AnAihAin, “ cun pAnAcc Ann,’’ péAc YBL col. 179 v. 22. 

4Ab. níon An sib A5, “ níon teAnAbAin ’’; leg. a tdcu^ ? 8a. 

ní S5li5e ^nÁTDA, “ ní piú é snÁ-ó -oo beic A^Am -oó ’’ (?). bc. “ 50 


438 


’oiOblinni ’OaNIIa 


nibei-ó sé polAtii beAg iiac.” 9. ” ’pé lÁ bíos ■otiine lÁn- 

csÁscA leAc-SA, A SA05A1I, sin VÁ A bÁis TDon •onine sin, sin tÁ teASpAi'ó) 

cú -oo seot (1. cAn éis coacca i ocín -óuic) i sconiAin An AonAij; (i> 
SCOiiiAin tAe An bnÁCA). lOo. tÁtii An 5cút, ‘‘ cút caca ” 

(péAC DD xix 18). 12Ab. ‘‘ C15 An bÁs oon -0111110 sut aocu 151-0. 

sé A suAnAise acá An •ootiiAn.” 13b. -oéAtiAi-ó cApA-ó, pÓAc: 

23 L 17, p. 149 V. 32. -o. coA^Ain ” cÁcAn A5 ceAcc ^An inoitt (?).”' 

17c. ‘‘ní pÓA-ocAn Ati eine *oo bAinc -oíob.” 20o., 

coitnse = coiinseAc, ‘‘neAnctiiAn An ” ? péAc KM; cf. Coimsi-ó-,. 

“ ciseAntiA.” 21b. “ ní puinisce An ceisc seo -o’pneA^Ainc.” 

c-o. “ is 50ine -oo 5Aot-sA -o’éAbA nÁ mo sAot-sA.” 

28c-o. “ nÁ bí A5 5ot -j A5 casaoi-o 1 -ocAob bneiceAtimAis Cníosc ” (?). 

30c. “ te •oeié-^níomAncAib.” 3lAb-o. “ ní bpiiAin; 

inuine A mAC acc An coinseAtt 50 ^cúiceocA-ó sí é; tcAnAimís a. 
somptA.” c. “ is é seo mo comAinte -oon -0001 An (1. muine 'oo- 
teAnAtnAinc) ” ? 35c. cnÁc, 1. “ Atn An bit.” 

27 


3c. “ x)0-ní cné -ooc eASCAnAi-o ” (?). 7c. leg. -oÁ -ocí -ooc 

AnmAin ? *o. cf. DD xiv 9. 9c. “ cÁ scomm A5 ceAcc.” 

lOb. ní, “ is é nu-o.” líc. “ nt beió -00 misncAc An 

niume nu-o *o’iAnnAi-ó An óníosc; ní cois^pi-ó Aon ^ufóe, *o,Á -óéine t, 
Cníosc An An ^cóm *oo cun 1 bpei*óm.” 

27a 

1a. “ Melius est enim unus tímens Deum quam mille íilii impii ” 
Eccles xvi. 3. c. “ An pocAt acá ’ii-a seAnpocAt aiiois ” (?). 

2b. SotAtii ? 4. “ -oo bí míÁ-ó onAinn nó 50 nu^A-ó inume; 

•00 cuitt sí A ctAnn (1. An cineA-ó *OAonnA) *oo sÁbÁit acc nt bé sin a 
bpuitim A5 cA^Ainc *oó Anots ” (?). 7b. leg. “ ctúi-ceA^ ^An 

com (?). *o. ceAn^At, “ beACA tÁn.AmnA póscA ” (?). 

8c. “ An cineA-ó *oAonnA.” lOc. “•00 scA-oA-oAn ó betc 

A5 súit te cloinn ^o’pA^Áit ” (?). 19*0. leg. “ ^unb 

é”? 20c*o. céAcs ? 21c. “ó cnéAcc a cnotóe.” 

22b cnuA5 An pAnnAi*o, “ cnuA^ An C01S5,” -^c.; 
péAc Eriu ix 20. c. “ A5 bAinc CAince -o’eoin 1 -ocAob nA pÁise’* (?). 

*o. “ 5un bnis a *oéAnA cné n-A súitib.” 23. “ nuAin 

T)0 bAincA-ó A éA*oAc *oe Óníosc CAn éis nA n-AspAt tt’imceAcc, *oo 
•óomc rnume a -oéAnA com pAoióeAc nAn péA-o sí Aoinní -o’peicsinc.” 

24c. “ nuAin -oo caic sí í péin An cumbA Cníosc ”; téim 
tui^e péAC supra 25a 23. 26c. “ bA mó An puit (nÁ An c-uisse) 

cÁini5 ó n-A súitib ” ^?). 28. “ A--oéAnpÁ 50 nAib sí CAn éis 

bÁis, Acc ’n-A Ó1A1Ó sin *do ci^caó sí cuice péin; bA mói-oe a piAn 
5unb é A niAc puAin bÁs i tiAnb í péin puAin bÁs.’* 29. “ bA 

óuAt ■oúinn *out An neAtn, acc is é -00 cuitteAmAn puit Cníosc "oo cun 
’n-An tetc; sin mAn ts cnuAistiiéitise An pÁis.” 

29 

■péAc Cat. MSS. Brit. Mus. Flower ii 501. 2a. -oá SA151Ó, 

“ An Aon pocAtteis.” 4a. sonn sti^e, “ cotitAncA eotAts ” (?) 

12c. A5US cnoi-o, “ c|iei-o é ” (?) 16b. aUa, “ hall,” 

péAc YBL col. 184 v. 16 (“*o’AttAib Aoit ”), col. 172 v. 25 (“ bAttA)” 
LCAB xix 20, xxxix 100. 17a. -oe, 1. “ cuicim -oÁ 5. . . ,” 

18b. An snAon, péAC TS. 21c*o. “ C15 5AC conpÁn 

Aníos ón UA15.” 22c. nó leg. bnÁc An n-A bÁnAc ? 26c. 

“ 5An ctnmneAm ar biAÓ,"]c. (*oo cAbAinc) . . .”; péAC 31 13, Eriu viii. 


r.OCAt 


439 


p.-192 V. 20. 27b. CAittiocc, " ^An éA-oAc ar bic au péAc 

Ped. i 79. c. " -oo bí bocc •oÁmíuib ” (?). 28a. peicini é,> 

péACAim AiR,*' péAC YBL col. 156 v. 9. b. ” bíé) ar Iasa-ó.” 

•o. ''-oo ctJiileAbAm.” 29b. •ocaIuisco, i. ‘ ‘ -oAniAncA.” 

30a. ‘‘ cuilleAs.” 34ct). ‘‘ bA ■óeACAtu a Aicne nAc 

jRiAn ...” 36c. ‘‘ 1 gcolAinn -oAonnA.” 37c. ‘‘ ó 

nAC scA-oAnn ón ulc.” 38o. omeA^AR, péAC SIBP xii 2. 


30 

1a. cumAOin, ‘‘srá-ó,” ‘‘sembís.” co. ‘‘cíoc mume as a 
bpnil muini5in A^Ainn — is beAg rar cumeA-ó 'n-AR teic é.” 2b. 

‘ ‘ A bpuAiR rí oÁ -óuA-ó (5Á cÓ5Ainc, *]C.).” o. ‘ ‘ cAmAll níos pAioe 
AR A^lúnAib. ’ 3Ab. “00 bí *Oia ÁbAlcA é sin (í 00 beic 'n-A 

hói5) 00 •óéAnAm.” 4co. ‘‘00 bí mAicmeACAS T)é pA coille 

(1. PÓ5ARCA, cuRCA 1 teAccAoib Ai^e, ‘‘ outlawed ”) 50 ocí 
50 noeACAfó sé ar An 5CR01S.” 6Ab. ‘‘mAiceAnn Críosc a 

pÁis oúinn, -] 'n-A -óiai-ó sin bRisimío a AicneA-ÓA.” c. ‘‘ a bpuib 

oe pleisiuR An ooniAin A^Am ar peA-ó mo beACA-ó.” 7o. ‘‘ 5UR 

C01S5 sí peAR5 T)é.'' 8. ‘‘00 CU5 niume a oóara o^ar^a 

(1. le p'uil) niAR -óíolAtóeAcc as ar slÁnu^AÓ; mAR sin o'péAo sí nA 
5éA5A 00 bAinc o'peiR^ a mic (1. a peAR^ 00 itiaoIu^aó) •] puAm sí oe 
ihisneAc cun sinn 00 saoraó.” 9. ‘‘ pu Am bon^ínus inAiceAm- 

nAs; cui5im as seo 5UR óéine oo-cuaió CRéACCA Críosc 1 bpetóm ar 
T')ia nÁ mo lucc Ioasa ”; ní cui^im ‘‘ mo lucc Ioasa.” lOAb. 

‘‘ mÁs oc le T)iA con^nAth liom is eol 00 lilume sli^e éi^in o'pAsÁil 
(cun mo leAS 00 óéAnAih).” llb. 1 n-Aice ar n^níoth,” ‘‘ T is 

CRom mo peACAió Le n-íoc ” (?). c. ‘‘ní cois^eAnn mo coRp mo 
peACAió; is cumA Lem coRp méio m'piAC.” 12Ab. ‘‘is beA^ iiar 

bÁs oó A 5RÁÓ óúinn.” o. crcas cAihAii, 1. Críosc, peARSA oen 
CRÍonóio. 13co. ‘ ‘oÁ 5cúici5inn-se A CRéAccA Leis ní beioís coih 

cinn sin.” 15o. ‘‘ ní Lei^peAo-SA óuic au pÁis 00 seACAinc,” 

‘‘ I won't let you off it.” 16 bco. ‘‘ is miAii Loac mo CAmoeAS 

o'pA^ÁiL Leo •pÁis; oÁ bRÍ5 sin ní AROui^eAnn cú An Luac iarras cú 
AR c’puiL; Lei^eAnn cú Liom í 50 saor AihAiL is oÁ mbA puib ouine 
ísiLL í. 18a. a-cá, 1. An cALAih. 19Abc. ‘‘níoR C01S5 

lllume A 50L nó 5UR Lei^is sí 00 cRéAccA; u 1.550 ni^eACÁin 00 b’eAÓ 
AoéARA.” 20c. 00 bí sí A5 óuaLaó AbAS 1 n-A5Aió A céiLe. 

21c. ‘‘An pAio is cÁ An pLeAÓ ar siubAL.” 23co. 

*' 00 CAoinis é ní hAthÁin iuar óuine oen cineAÓ oAonnA acc mAR 00 
ihAC-SA.” 24c. ‘‘ LAbAlRC ORRA.” 26a. “00 bí sí 

’n-A bcACAió Acc ní RAib Ann acc soin.” 27Ab. ‘‘00 bí An 

oiomÓA (1. peAR5 Críosc) A5 pAoóó pA (1. A5 cuR ceine Le) lilume acc 
00 ihúc sí pA óemeAÓ é.” 28. ‘‘ ní hAihÁin beió mume LÁith 

liom 1 Ló An bnÁCA, acc beió a 5RÁÓ óom ar Lasaó coih oiAn SAin nAc 
Aon eA^Aboom mopeACAió.” 29o. CRoióe, ‘‘ sóLÁs.” 

30co. ‘‘ 00 bí óise roume A5 meALLAÓ T)é cun beic 'n-A hiAC Aice.” 

31b. >‘‘t 50 oeithin is comAccAC iao.” 32. ‘‘ níoR 

ceARc OUIC 00 peACAÓ 00 ceiLc aii céAo-uAm oo-Rinnis é; smuAin 
AR An 5C0RP ACÁ SAn UA15.” 33a. ‘‘ 1 Lácair nA CROice. 

co. ‘ ‘ A5 péACAinc oó umRe, 00 cuithnis sé— *] bA nithneAc An cuithneAth 
SAin — nAR CU5 sé mÓRÁn pLeisiume óí ar peAÓ a beACAÓ.” 

34o. AithLeAS5, ‘‘oiAn,” -jc. 


31 

lo. 1. ‘‘ nuAiR bíos A peAR5 ar Lasaó.” 5. ‘‘ 00 CRUCU15 T)ia 

5AC Aonouine acc ní séiLLeAim 5AC Aonouine oó uaió (1. oÁ bARR); 
ní mAR sin 00 nA *OiAbALAib; níoR séiLL AoinnoAC acaoó.” 7a , 


440 


T>io$Unni ’oÁivA 


bp.: b., bíonti tiAim tnAR seo le PA5Á1I uAiHeAnncA. 12-o. *oo 

bA-ónA-ó AS, “ 'o’émis as.” 13Abc. “ jAn nA nnxiAÍ so xio cun 

sAn ÁmeAtii . . 22Ab. “ céi-o jac CAoiseAC suas cnoc.” 

23c. “ ■o’péA'opAT) sé utnlAcc •o’pAgÁil ó n-A lucc céASCA 
Acc is é A tnAlAiRc sin *oo-Rinne sé, ’s é sin utnlAcc •00 caóairc xióib.” 

25c. uille “ lomlÁine,’’ “ méio,’’ péAC LCAB xix 30. 

28o. “ 1 ocReo 50 niAicpió Críosc a 50111 oom.” 

32 

lc. “ 00-11 í sí í péin cosmAil le,’’ “ accomodates herself to’’ 

2b. ceiso, 1. “ miAn,’’ “ cúis imnió.’’ o. “ 1 n-A RAib 
tnARb cuimne . . .’’ 3. “ nuAm bnisceAR cteAmnAs lom 

bemc ÓAoine, pé aca ouine aca óiuIcas mAlAmc cotncnom 5RÁ1Ó 00 
óéAUAm leis Ati otiiTie eite, ts é bnisoAS An cleAmtiAs; is mise An 
ouine sin; ní rriAmsRéAO í; tií óiuIcaó sí éinpeAR ’’ (?) 4. 

“ nuAiR cuitnni^im ar mo peACAÓ C15 1T1. A5 CAbRU^AÓ tiom; is í An 
csumse is peARR o’péAorAinn 00 óéAnAtn léi mAccnAtn ar . . . ” 

8. “ ts é CÚ1S nA ÍiAinme sin 00 beic uirrc oeA^-cÁitióeAccA 
5AC oúile 00 beic te PA5Á1I 1 bpéARÍA ’’ (?) 9. “ ruo eite óe, 

1 s^éAt A beACAÓ cÁ mÓRAti péARtAÍ, ’sé sin míoRbuitcí ctúmAmtA, te 
pA^Áit.” lOb. “ 51Ó nARb eot oí out A5 cRiAtt orc.” o. 

“ is minic 00 óiutcui5 sí oÁ méin ■péin ” (?). llo. “ 00 cum 

sí 5éibeAnn ar An n*OiAbAt.” 12 a. “ COS5 An 'OiAbAit.” 

13b, “ An comRA^oo cRoioiS50 0iAn.” 14. “nÁtei^oombeic A5 

CR010 im AonAR te X)iAbAt; 00 ru^ais buAió ar au mbemc ÓROc-Ain^eAt 
00 cumeAÓ ic A5A1Ó; bíoó cÚRAm m’AnmA orc-sa ”; tei5 eAORom 
is . . . péAC TD 30 4, DD xxii 17. 15. “00 buAÓAis ar 

An tnbemc ÓROC-Ain^eAt cÁini^ ó IpReAnn tc A5A1Ó; 00 cumeAÓ bemc 
eite óeAs-Ain^eAt A5 caórusaó teAc 1 ocReo 50 mbeAÓ muini5in a^ac 
AscA ” (?) 17bco. “ ní ViuRusA 00 tnnAoi 1 teAbAtó tui5e 

seoit beic ic ÓAsmAis; ní cúis^e cumeAS sí ^uióe CU5AC nÁ imciseAtm 
A cinneAS ctoinne.” I80. “ oRot 6-50^5 ” (?) 19c. 

“00 bí tuAióce 50 tém (completely espoused, devoted) te a peAR 
(1, Críosc) (?), nó leg. nAR t. pA p. oite ” ? 20o. “ a RAtb 

5RÁÓ mÓR Ai^e óí ” 2I0. “ mAR ^eAtt ar au méio ^RÁtó 00 

CU5 sé óí.” 22co. “ a tÁm— ní RAib tÁth te pA^Áit coth 

liÁtuinn teis An tÁim sin acc AthÁin a tÁm eite.” 25b. “ nAR 

péAo sé o’pA^Áit mAR thnAoi céite. ” o. “ ar meis^e ó betc A5 

péACAinc utRRe.” 26a. “ ^An a bÁitneAcc o’ÁmeAth.” 

27c. “ 5An snA5 00 beic ’n-A stÓR ’’ (?) o. “ 00 b’t sumse An Uíos 
(1. suiR5e nAR ceARc o’Aonouine 00 óéAnAth téi acc *Dia AthÁin) ar 
liobAÓ AiR (1. An Ruo 00 bí cois^ce ar au bpeAR 05).” 29o' 

“ 5RÁÓ oiombuAn é.” 30. “ nuAiR A-oubAiRC sí 5URb é a 

céAO-co5A 'OiA, sé sin, An cé 00 C05 sí car éis An 'DiAbAitoo cRét^tnc, 
•Oi» bí An bA05At 1 n^AR oí ’’ (?) 31. ní bj.'uAm sí Aon buitte 

oen s^iuRse tiAC RAib au céAobuitte eite níos nithnise nÁ é,” 

32. “ nuAiR 00 S5UIR An CÍ05 (1. nuAm 00 bAineAÓ An CÍ05 ói ?) (te 
ctoióeAth) 00 bí puit A CRéACc coth céAccuisce sin nAR sit An puit 
síos ó nA CRéACCAib ” (?) 33o. “ ROithe sin 00 cumeAÓ isceAC 

t oceinió í.’’ 36co. “ tiA cúi^míte peAR 00 cum sí pA cutn^ Críosc 

•j 00 bí 50 ocí sin ’n-A nÁithotb Críosc — 00 saor sí iao (1. o’tompuis 
sí cun An cReiouh iao) o’Aithóeoin pem^e An pobuit.” 37co. 

cumAim-se ua pocAit 5RÁ1Ó seo 1 n-A honóm te súit 50 ^cuithneocAió 
sí AR mo CAiRoeAS téi AR uAiR mo bÁis’’. 38b. “ is é An múineAÓ 

bAinim A s^éAt An jpm 15 a^us tnAiR^Réi^e’’ co. “ ar mo son-SA 
is eAÓ 00 óiutcui5 sí Aii jeAR Ó5 SAin.” 39a 1. “00 CAmoib 

l'nAm^Réi^e.’’ co. “ unhnis ar An RiA^Ait 00 cu^ais oúinn, 
5AC ní. . . ' 40co. “ is miAtt tinn 50 tém — niAR beAn céite 

is CAÓ í óúinn 50 lém — cisceAcc 50 j.'0‘'nthAR teis ua sséAtAib stn.” 


nóCAXí 


441 


33 

1a. “ CUI-015 lem obAin.” b. leAs, i. cos. 3a. céACS ? 

X). nem un-occ, “ nem ucc tií cuisim ciaII ha líne. 


34 

1a. céACs ? c. leg. cAom; “ is lonnÓA gníoni i n-A gcAb- 
nuijeAnn sia-d le nA nsAolcAib ” (?) 2x>. “ bí-o sia-o ’n-A 

]5CAin-oib x)ó 50 buAii.” 4-0. neAtn-con, “ socAn, ” eAsbAi-ó 

‘ bA05Aib ” (?) (neAincun sAn t.). 5x). “ 'OiAbAl-] mo nÁimxie 

1 n-éinpeAcc leis.” 8b. “ X)0-ciu ^un miAn sút au x)omAin a 

5cnuAS-SAin.” lOx). “ nÁ aii cineAX) xtAonnA.” 11. 

“ b'fuinisce x)om au x)Á cnó, -jc. x)'pA5Áil; bíonn ^éA^ cumnA 5Á 
cuAnx)AC 1 5C0itt; is minic x)0-cím 5Á bAinc í.” 13. “ cúic- 

eocAn . . . mo snÁx) X)o néin niAn cu^cAn x)óib é.” 14cx). “ is 

x)eACAin X)óib iia pnéAtnA soin xto cun AmAc a seilb m'AumA ” 
16bx). “ An x)oncAX)AS x)o cÁini^ 1 nx)iAiX) nA soitlse, x)o b’é 
sin An CÚ1S bnóin bA iho x)o soilt onnA; acc nionb pAX)A uaca ah ^lóin 
soillseAC Anís.” 17. “ X)o lei5is *Oia a n-ocAin (1. a mbnón).” 

18x). “ X)0 ssAOileAX) An snAix)m.” 19b. ’n-A nioc, 

‘‘ 50 bobAnn.” c. “ pin x)o lAbAin nA ceAn^cA SAin 50 béAs^Aix) ” 
(p ), 20x). xteAnbcA, “ ceAscÁilce ” •jc. 21b. “ cní 

n AnnA An x)omAin.” x). “ ní nAib AoinneAc le pA^Áit com mAic, 
*]C. teo.” 23c. eAs^An, > ‘ ' niAncnA ” (?), nó ‘ ‘ conAX) ” (?). 

25. “x)o bonx)ui5eAX) A5 *OiA x)óib ceA^bÁit . . .; x)o bí muine sásca 
Annsoin.” 26x). “ ^uAinsíbÁs acc níonb píon-bÁsé.” 

27b. leg. “ sitt súit ” ? X). “ cÁ xteimniusAX) Ain sin A^Ainn.” 

29 “ bA neAncthAine impi-óe ITluine An ua bAsbotAib nÁ 
m’impix)e-se.” 30c. munA seotpAm, ní cui^im. x). leg. ós é ? 

31. “ nó 50 bpui5eAX)-SA CAbAin ó cunnA otA Goin, ní beix) aoii 
csíoccÁin A5Am ” (?) cumA cohtA, “ 5AC comseAtt síoccáua x)0 coith- 
UonAX) ” (?). 33. cÁ cní siottAÍ 1 “ x)CAcéus.” 35. 

suibis^éAt, “ sois^éAtAix),” péAC Gad., p. 62. 


35 


1. “ mAin5 C05AS x)Í05A . . .” 8x). im cimceAtt, “ An mo 

son.” 17c. cAi5X)eAX) “ X)íniu5AX),” *|c. péAc Ped. ii 516 § 2; 

23 D 14, p. 25 V 23 (x)o cai^ conuinne). 

36 

A-x)ein Aii c-OttAih S. Carmichaei Watson tiom ^unAb é AcAinn 
(=AcAinne i') triAC eosAin (x)0 néin 5AC cosAthtAccA) x)o cum Att xtuAin 
seo. OttAthAin x)o ttlAC CAitétn món (1 iiAtbAin) x)0 b’eAX) cineAX) Ati 
piteAX) so. (péAc Highland Papers, ed. J. R. N. Macphail, K.C. 
Vol. ii p.74; Scottish History Society Publications, Vol. xii, 2nd 
series). 3. “ níon cuitt mo conp An snÁX) cu^as x)ó, mAn x)o 

teAn eA^tA pionóis An 5nÁx> SAin (1. mo peACAró); xt’iompuis An snÁx) 
SAin ’n-A puAc X)om conp, *] cÁ puAc A5 mo conp xtAthsA coth mAic ” (?) 
cc. “ beic A5 inACcnAth An ttA x)Aoinib 1 nlpneAnn •] An a bpeACAib 5Á 
tos^AX) Ann.” 7c. “ ní péAXJAim An c-UAbAn x)o cun AmAC 

óm cnoi-óe.” 9x). cuix) ua x)eise, “ snÁx) bA óú X)on cotAinn 1 

5nÁx) bA X)ú x)on AnAin.” 


442 


’oiogtunn 'o^riA 


37 

5b. p'ttéAti, “ tJ5-OAtt riAonitA “ (?) 6a. Ag ouAtt bttAix)e, “ aj 

pulAti5 pttíosúncAccA mAtt tdo tttill sí “ ? 7c. -oÁ piAX)nAib, .1. 

“ X)’péAX)pÁ é x)’peicsinc le súitib c’incinne ’’ péAC YBL. col. 179 
V, 8 (pAicteAtt hí 5A piAX)nAib péin). 17c. X)ói5 ctteibe,> 

ceAc mAit 50 leott.’’ 25. “ 5A ^iiéine bíos A5 CAitneAin 

Att pÁittc, ní ptiil Ann acc léAS beA^ soltiis ctté poU 1 ^compAttÁix) le 
soIas nA bplAiteAs.’’ 27a. céAcs ? leg. peAtttt é ? 

X). “ bímis A5 ctiiUeAtn nA soiUse.’’ 31c. “ X)Á mbeiteÁ 

A5 éisceAcc le ceol nA n-éAn -] sAn Am 5céAX)nA le ctiix) beA^ x)e ceol 
nA n-Ain^eAt, A-x)éAttpÁ ^unAb é ceob nA n-éAn — An ceob is peAHtt X)Á 
bpuib SAn x)omAn — An ceoi is meASA x)en x)Á SA5AS ceoit.’’ 

36c. leg. 5An x)ub nÁ céAttnAm ? 46a. leg. lAtt^comAtt^, “ ttAnn 

X)eittix) ’’ ? 


38 

5c. “ X)e cionn ah nx)UAine molcA x)0 niAit sé x)ú)nn ah nx)úit 1 n^lóitt 
An csAosAit.’’ 6x). “ X)0 tosnui5 sé A5 bttonnAX) 5ttÁs.’' 

7a. “ A bpuil eolAS A5Ainn ’n-A x)CAob.’’ b. “ is beAiinuiste An cé 
A-cÁ cosmAil leo.’’ 8. “ CU5 Cttíosc nA píttéin leis Att neAih 

•] x)’pÁ5 sé Ann iax).’’ 9. 1. “ x)’pAn Cttíosc tíos Annso 50 

ceAnn cAmAiU sut a nx)eACAix) sé ah neAih.’’ lObc. “ CU5 

sé A uiUe (1. A tÁih) x)on peA-ÓAn-póitt (1. x)on csIuas) ah puluin^ sé a 
pÁis Att A son.’’ 12a. 1. “ CtteActóitt.’’ x>. “ x)UAn x)o ceApAX) 

'n-A onóitt.’’ 13cx). “ iia CAittn^í te n-Att puAi^ 'Oia ua 

X)Aoine le céile (?)— bA ceAttC X)om ttiAii nA xtcAttttn^eAX) SAin x)o cutt 
isceAc 1 bpiseAcÁn mo -óuAine ’’(?); coi^le, péAC IGT 1. 54. 

18Ab. “ is é 5ttÁx) *Oé tAttttAin^eAs 50 x)cí nA plÁiteASA sinn; x)Á 
btti's sin is uttusA . . 21cx). “ is teis 5AC ní SAn ^cttuinne 

A5US mAtt sin is teis An cttuinne 50 léitt.’’ 22-o. 

“ ní cttÁt x)om 5An beit pA smACC 'Oé.’’ 23cx). “ ^lóitt 

siotttttiiX)e (?) X)0 'Ó1A is eAX) 5AC ní x)0 beit pÁ n-A smACc.’’ 

26a. “ x)o seAtttt sé An ttiAn.’’ c. ceAS, ceis, “ sleAÍ;,’' 
péAC KM, YBL col. 154 v. 7. x). “ ttí Attb peAHtt leis éisceAcc 

íe x)uine bocc nÁ te x)uine SAióbitt.’’ 27Ab. “ ní hé 'Oia x)iutc- 

pAS mé; is iax) mo peACAix) péin coimeÁxiAS AmAC ó 'ÓiAmé.’’ 

30b. “ 1 nx)íot mo ttAnn.’’ 31a. “ Ó5 X)0 cum síotcÁin ah bun 

ie 5AC Aicme (nó “ le 5AC OttX) CttÁbAix), 1. Religious Order ’’ ?) 
c. 50 teott, “ so ptúittseAc.’’ 32c. x)AnAb sóx) ( = sÓ5), 

** AH thiAn teis ttiA5At An Umx) ÓttÁbAix) (1 n-A bpuitim) x)o bttiseA-ó." 
b. “ bíox) peAX)Att x)om cosAinc.’’ 


39 

2Abc. “ 'puAitt pót pÁttX)ún -] neAih; 'oeimniu^AX) é sin ah btti's a 
50it.’’ "o. piAC, “ tuAC.’’ 6a. “ x)o b’é a -óéAtt a síotcÁin 

(1. CÚ1S pÁttX)úin).*’ 7x). “ 5Uttb é sin An uAm A-x)ubAmc Cttíosc 

ttoiihe tté.’’ lOx). “ x)0 tAitin a hAitnise te Cttíosc.’’ 

llx). teox), “ mse ’’ (?), péAC IGT 11. 1731, 1750. 14c. “x)0 

hAinmmseAX) Aoine An óéAscA.’’ 15x). “ acá 5tAS ah mo cROix)e.’’ 

16c. “ ACÁim siocuiste te puAme mo béAS.’’ 18a. 

“x)éAttA.’’ X). X)0 Seit5 Att, “ 'o’lAttttAfÓ.’’ 19. “x)éAttA A sút •] 

puit A cttoi'óe tett n)5 Críosc 5AC AnAm — comAtttAÍ x)o b’eAÓ iax) ar 
théix) A sttÁix).’’ 22c. “ bttAon.’’ 26cx). “ cumim mo 

■óíx)eAn (1. x)ócAS mo 'óíx)in) ar tttois Cttíosc x)o ^oineAX) ctté n-A snÁx) 
Anmótt.’’ 27b. “ ttoim mo seAn-Aois.’’ 29. “ -ÓÁ cúis 

X)ócAis AcÁ ACA, UA15 Cttíosc ■] A eistéine.” 30x). “ X)o 


tlÓCAÍ 


443 


sÁ5Áil neic Cníosc (peAll lu-oÁis) sitin; oinne, i. “ is ah An son xto 
lei5 *OiA xi’lu-oÁs é sin -oo óéAnAtn.'’ 34Abc. “ x)o soineAÓ 

Cníosc ■] 1 n-A 5oin x)o ^oineAÓ muine.’’ 


40 

lAbc. “ is CHUA5 liotn An xé cunnniseAs ah pÁis *Oé i oo-ní peACAÓ 
'n-A Ó1A1Ó sin; bA tnón An bAosAÍ x)úinn a p^An^ oo tnús^bAÓ.’’ 

o. buAn beixxin, i. “ lois^peAS sinn 50 síonnuióe ” (?) 3. 

‘ ' ní bnispió *OiA An csíotcÁin acá A^Ainn ; cÁ bAS Cníosc ós An ^coniAin 
rnAn óeAnbAÓ óúinn 50 bpuAnArriAn cunbAió (1. CAinoe) uaió 1 ocneo 
50 5ceAnnócAÓ sé sinn le n-ApÁis ” (?) 4. “ o’vuluin^ Cníosc 

A cnéAccA inAn seAtb An An ^cÁin; is é a b]?uAin sé oÁ oconAÓ, caoi 00 
beic A5Ainn An IpneAnn 00 seACAinc; nÁ CU15 as soin 50 mAotócAn An 
pein5 bníosntAin Cníosc ”; 5UAIS, “ chance,” “ likeIihood,” péAC 
AOD XX 3, xlvii 1. 5. “ cÁ súit te Cníosc te sinn 00 stÁnu5AÓ; 

mÁ óéAnmAio moitt An An sti^ió beió a peAn^ mAtt A5 méAou5AÓ nA 
bpiAC 00 óeAn^AOAn a conp ” (?) 6Ab. ‘‘ 00 C01S5 *Oia mAilís 

Aii oiAbAit 1 ocneo nAc bAosAt oúinn Anois é.” c. co^An 1. “ pteAn 
Cníosc ” 1. An stÁnu^Aó. 8c. “ CU5 sé a pine teis mAn conAó 

A bÁis — conAÓ puAin sé 5An AoinneAc 00 beic A5 CU101U5AÓ teis ” (?) 

9bco. “ snuc a potA coisseAs An teAcoisne An beic A5 ceAcc 
An nA OAOinib, o’ptt An snuc so . . . ” 10. “ is 

cuibió 00 ttluine sinn 00 sÁbÁit; 51Ó nAn cneA^o An csteA^ í, bA nim- 
ni^e A bnón nÁ nA cAinn^í ; oÁ, “ ÓÁ uAin níos.” llc. “ is cnuAs 

tiom An cé (1. Cníosc) oo-cuaió A5 ^tAoÓAC nA noAoine cui^e péin ” (?) 

12bco. “ cÁ An súit te mAiceAmnAS ’^An ocneonu^AÓ; cÁ 
tnume Ann •] oíotpAió sí cAn ceAnn ’pé ouine A^Ainn a mbeió piACA 
Ain.” ; nó oíon = “ stuA^ cosAncA,” oíot oeonAÓ = ‘ ‘ stuA^ o’poscóó”; 
oeonAió> “ sAi^oiuin An poscAÓ,” péAc KM. 13c. “ ní 

péioin oíot As ” (?) “ coisseAnn a jbÁis a ponn oíosAtcAis 1 ocneo 
nAC bpuit sé A5 éiteAih potA a mic, -\ 00 mAotuis sí peAn^ *Oé.” 

15o. 1. “ nÁ 5UAIS . . “ the risk oí letting Thy Son become 

man.” 16Ab. “ bA liiiAn te Cníosc a ÓAoine 00 stÁnxisAÓ •] 

mAn sin CU5 sé A conp mAn seAtt An A 5coinib.” 17co. “00 

toiS5 obAin An stÁnuisce Cníosc mAn beAÓ ceAttAc.” ISAbc. 

“ ní béi5in oom peASOA beic im tuise 1 bpeACAÓ ^An oócas mAic- 
eAihnAis; 1 ^cnéAcc Cníosc— ouine A^Ainn péin — is eAÓ puAnAS 
mAiceAThnAS.” 19. “ An peAÓ CAmAitt níon CU5 *Oia Aon 

Aine oAn ^cnuAÓcÁs; nuAin cÁini^ sé A5 pA^Áit síoccÁnA óúinn bA 
cnóÓA An 5níoih 00-ninne sé, ’sé sin, a pÁis o’putAn^, 51Ó nAnb Aon 
‘ éAcc nío5 ’ é.” 20. “ 00-ninne Cníosc pósAÓ te n-An n^Aot- 

CAib; An ceAccAineAcc (1. ceAccAineAcc An Ain^it) 00 cuin sé cu^Ainn 
— suinse ÓAin^eAn 00 b’cAÓ í ”; snAióm stoinnió, > “ cineAó ” (?) 

21co. “ bA ceAnc oúinn 00 cnéAccA 00 teiseAS acc is 
no-pAOA cÁ cú A5 pAnAthAinc 1 bpAo UAinn ” (?) 22. “ cÁ 00 

cnéACC cosihAit te tuin5 cuinceAn pAm coinne cun síoccáhaoo óéAnAth 
tiom; 00 bí scoinm ’^An 5cun An seAcnÁn 50 ocí 50 ocÁini^ An ton^ 
sAin cun mé o’iomcAn (a bAite).” 23. “ stÁin (1, bAnnAÍ) 

An stÁnuisce is eAÓ 00 cnéAccA; oÁ bnís sin ní ceAnc An lomAncA 
éA5CAoine 00 óéAnAth oÁ mbAnn; cÁ Cníosc—ouine oAn ^cineAÓ — 
stÁn Atiois ó tiA cnéAccAib; nÁ cuin a puit 1 n-Anteic.” 24Abc. 

“ mÁs Áit te muine mé 00 cosAinc a-oóahaió sí teAc 50 nAib 00 thAC 
’n-A tui^e An a ^túnAib.” 25. “ An csuinse 00 bí 5Á oéAnAth 

A5AC (?) — CAinnc 00 b’eAÓ í 00 Ó15 oúinn oócas An stÁnuisce; ní 
ceAnc OUIC suin5e 00 óéAnAth le muine -j SAti Am scéAotiA c’puit 00 
cun 1 n-An teic (?); tiAthAin, péAc AintiAthAin >“ sponsalia inire,” 
“ pósAÓ,” 23 D 14 vv. 38, 43; cÁ “ tiAthAin,” “ tiAthnui5im ” 
(“ 00-ním ^eAHÁn ”) te pA^Áit TD 21 3, 33 8, GIM, p. 87. 


444 


’DIOgUlHn D^ÍIA 


26c. " cuiR -oo •óíosaIcas aw AtlÁ. " 27. " 51-0 gtin 

mill éAÓA smn ptiAin sí pÁn-oún; is iomt)A cí (1. " líne," " nautical 
course ") x>o •oímseA-ó An ua plAiteASAió; nÁ -oíniseAx) 'Oia AoinneAC 
AmAc ó nA plAiteASAió Acc An oiaóaI AthÁin." 29-0. btiille 

sguin " btiiUe -oéi-óeAnnAc," -jc. 30. "a tiltnne, cAÓAin 

•ótiinn nA plAiteASA *j ia-o An osgAilc; bío'ó 5AC Aon nu-o 5Á ■óéAnAih 
SAn 5CAisleÁn sAin niAn is 5nÁt 1 n^Ac C15 bAinníosnA, ’s é sin, ceA-o 
•00 beit A5 5AC Aon -ouine -oul 50 -ocí An bAinniosAin; bíonn muinisin 
A bAinníosAin A5 a liAoiseA-ÓAib." 31. " bA IU5A An peAn^ 

ó nA CAinnn^ib nÁ An peAn^ ó 50in An cnoi-óe; mÁ cu^cAn -oon cnoi-óe 
sinn bei-ó lomlÁn An cinc Ai^e; is é Cníosc An cé a bptnl ceAnc Ai^e 
•OAn seilb-ne " (?). 


41 

lcD. " cÁ súil A5Am le bÁs -o’pAsÁil ic pocAin; -oÁ bnÍ5 sin pó^Aim 
tú." 6b. cuAinc, " céim," " ^níoih," -jc.; péAC 10, 22 tíos 

Annso. lOc. ‘ ‘ -oo leAii An cineA-ó -oAonnA í (1, A5 ■oéAnAth peACAX)) 

•j ÁtAs bAot onnA." 13c. cnosAc, "An ■óoAcAin eolAS •00 ■óéAitAth 

Ann " (?) 16b. ‘‘ nAn ^éiU xt’vein^." ITo. ’n-A cuAinc 

•00, ‘‘ A5 cniAU An." 18-o. SApncU\nn " mAC uasaI." 

19c. leg. 5A n-ooAnnA ? 21b. "ní polÁin ■oom é •oo nÁ-ó " 

(?) seAchiAi-ó, ‘ ‘ neim-niAccAnAC," " -oeAnmA-o ’’; péAC PB, SIBP 
XXX 25, Index Bk Lismore ‘‘ Lives " (Stokes) 1. 2271, VitaTri- 
partita p. 228, 1. 25; Voyage of Maeldun c. 12. 22c. " míÁ-ó 

é Acc AoibneAS tnix) ’’ (?) •o. ‘‘ pAoiseAth ó péin -oo b’oA'ó a bÁs; 

soAnóin ÁtASAc, -jc. -oo b’cA-ó é An tiAin sin "; s^eile, " pAoiseAth ’’ ? 
péAc IGT. 11. 60, 103. 33-0. As="5unAb "? 35b. 

‘‘ is cuibfó é sco •oo nÁ’ó " (?) 36b. ‘‘ ^níoih iiAn CÚ1C15 sé 

le *OiA " (?) 38c‘0. ‘‘ ní cloisim ptiAim iia polA (1. ■oo-ním 

pAiUise 1 bpuil Cníosc) ntiAin nAC ^cuinim piosAin ua Cnoise onm péin ’’ 
(?) 43a. An leAt eile, " 5AC Aon*otiine SAn •oohtAn ’’ nó " nA 

■oAOine -oAmAncA " (?) 49c. ‘‘ mAn is cusa— níos mó nÁ Aon^ouino 

eile — *Do tu5 nA licAtA (1. biA*ó, cotti^A'ó, ’jc.) •oon •oothAn”. 


42 

2bc. "bA tón (1. cóin) An cAinnc peAn^Ac *oo cAit An ní 50 lom 
•oíneAC teo (1. -oneAni pA pníoht), -j bA cóin Ait bneit *oo nu^ sé An 
An -oneim. ..." 3c. " *oo néin X)é ní nAib a n-obAin níos poAnn 

nÁ obAin An cé. . . .’’ 4. ‘‘ 1 n-oiAi*ó nónA is oaó tÁini^ 

nA -oAoine *oeineAnnACA.’’ 5Ab. ‘‘ Aon Iuac SAotAin AihÁin *oo 

tu5 An ní UA1Ó -oe cionn An conAió ■00 tu^ 5AC *oneAm acu cui^e 1 n-Ant 
nA pnoinne ’’; leg. *oon ní^ ? 6. ‘‘-oo bí éA-o An nA ■OAOinib 

•00 bí cAn éis tiA 5cnAnn *oo lontAÓ, *] A--oubnA*oAn ‘ ■oo bí cosac A^Ainn 
An nA 'OAOinib eile; ní mAit limt beit An Aon •oub leo 1 *ocAob An *DCUAn- 
As*OAil’ ’’; 5AC cnAnn *oo-ciA-o, " 5AC cnAnn *oo bí Ann." 8a. 

*onon5 ponhtAlA, ‘‘*onon5 An poscóó." b. ‘‘*oAOine nAC bpA^Ann 
Aon cohitnom sAn noinn." (?) *o. ÁnAÓ, ‘‘*onéimino ’’ >" cnócAn," 

>‘‘bÁs,’’ péAc IGT. 1. 441, KM. lOc. " ptiAin sé a lAnn- 

ACAS, ’s é sin, cohitnom nonnA *o’pA5Áil. " 12b " peAn*oo 

boAÓ ’n-A poACAC 50 *oeineAó a saosaií "; leg. ‘‘ 1 n-A cut " ? c. 
An AbA ní, ‘‘*oe cionn *oei5-5níomA.’’ ■o. poAn A5A bpuit A5A 

(céAnmA seinbíse) A5 sínoAÓ ó n-A seineAhtAin (50 'oci a bÁs) " (?) 

13c, conp cóin, ‘ ‘pínteA^Ait’’ (?) 14c. céAcs ? 15a. 

" ní ceAnc 00 *Óia *ouine •00 stACAÓ . . ." 17a. is Ain, " •] 

cneAb í." b. ‘‘ itin scotpAc is eAó mé." 23, ciaU ? 

27. " ní puit *o’piACAib An nAoióoAnÁn nÁ An a ihÁtAin acá 
5Á lomcAn 1 n-A bnoinn cnosvAÓ 'oo óéAnAih. c. ní tinsim 'O. A, 


nóCAf 


445 


An ééASCA. 29c. A-óbAn ceAsbntjitno ...» “ scuip tiac 

polÁm A 5lAtiAt> AniAC (óin AtiAm) le cetnit) ” (?) 31-o. ” is 

■oeACttA (t. -oeACttA le •oéAnAih) cttAoó t ópÁl -j ua •outUeojA óíos A5 
cuicttn AnuAS uAtce ” (?) 33b. ” cÁ Ati ^eAlAc *] An sntAn 

cosihAtl lets (1. le *Oia).” 35. ‘‘ sul ah crucui^ *Oia ua ‘oútle 

—1 bíonn sé 'n-A cothnufoo ins nA -001110 stn— -oo cttucuts sé au 
cttutnnc— x)íttt5eAnn sé 50 ceAttC í— -) ^aóIa óm nA ^ttéine ” (?) 

36ct). ‘‘ pé -outne cu^as -oo *Óia 5AC a bputl sAn -oothAn At^e— ^lACAtin 
An -outne stn *Oia pétn niAtt hiAlAittc Att nu-o suAttAC.” 38o. 

1. ‘‘ ní putl- A sAfóbneAS 50 buAn At^e.” 39co. ‘‘ niAm^ nAc 

ocu^Ann 00 'Ó1A píosA oÁ butn (1. noinnc oÁ sAfóbtteAs); niÁ cu^Ann 
sé 00 *ÓiA píosA betó An píosA SAin ’n-A butn tomlÁin (1. 'n-A saió- 
bttOAS mótt) Att ncAm ” (?) 40b. ‘‘ beió AÓmAo An ctsoo 50 

lÁiom.” 41. ‘‘outne pÁ^As bó (1. notnnc sAióbnis) A5 au 

ca^Iais — 51Ó nAc lets Anots An sAtóbneAs sAin acc iets Ati 5CU10 etle 
A^Ainn (?)^oo b’poAtttt oó AlmsA — AlmsA a mbeAó buAÓ bttíosmAtt 
innce (?) — ^oo cAbAmc uaió (-] é ’n-A beACAió).” 42Ab. ‘‘ bA rhó 

00 ttA5AÓ cun socAitt oAth-sA mAttc tnAtt AlmsA nÁ IA05 •] céAo bó . . . ; 

co. ‘‘ cAittbe ón ^come -j ón ^céAo corc — cÁ oetttCAÓ lets aii 
ocAittbe sin (?) nuAm bíos outne car éts bÁis.” 43. 1. ‘‘ ní putl 

Aon biAÓ, •]C. 5Á cAiceAm A5 ua OAotntb acá ar noAth.” 44o. 

co5aI> ‘ ‘ oeAs^A ” -]C. 45co. leg. mbeACAió : meACAil. 

46co. ‘‘ nuAttt 5IA0ÓAS outne ottm (?) clotstm An Ainm 
‘ 510UA t)tti5oe ’ (t. Ó heo^usA ?), -; ní nÁtt . . 


43 

12o. 1 n^eAU uc, ” oe ctonn”, ‘‘ mátt 50AU ar ”; inn leg. pnn 

44 

4a. 5loin = ‘ ‘ 5loine,” péAC TD 3, 31. 6a. ‘‘a uuAccAtn 

A ttío5,” ‘‘ í (1. m’AnAin) 00 óul 50 ocí a mAi^iscm.” b. ‘‘oe 
ctonn tiA pétne 00 cum mo peACAió ottc.” 7co. ‘‘ cúis 

iinntóe óom is oaó a lAiseAo 00 cuiUeAS ^lóitt iia bplAiceAS.” 
80. ‘‘níott tei^OAS cAttm Aon ócÁio 'onúise ”'; ^An Áts, “sAn Aon- 
CU5AÓ téi.” 9a. ‘‘ is CA^At tioin nAttb peAtttt ttom beic im 

tui5e SAn tuAictteAC (mAtt píonós) tiÁ beic im teAbAió ctútih.” 10. 

‘‘ mÁs ttuo é itAc miAii te *OtA mo SAot 00 jiAbÁtt (1. ^ráó 00 cAbAmc 
OAm) o’Atthóeotn a pem^e, betó a i^eAtt^, -]c. oom s^tttos.” 

llb. Att bAtttt, ‘‘ nA cAtttttn^í 00 cneáso c’ucc-sa,” 
loc. ‘‘tnÁs pétom tiom cAmátt Aimsme 00 cAiceAih ic 
seittbís.” 16. céAcs toccAc. 


45 

2a. píoc ‘‘ oASAoncAs ” (?) c. ” nAc tÁiom bAR stuAS ” 

(?) o. 1 ocÁm ” 1 n-A ocÁini5 sé (1. bAR stuAs) ” ? 4o. 

ttóm, ” A bpuit 1 noÁn oAm.” 8c. oe bttís a itoeAttnA sé 

oe socAtt oÁ sAotcAib bA ceAttc oótb out A5 cttiAttAm.” 13c. 
nÁ bíoó Aon meáttbAtt onc ’n-A cAob” .1. ‘‘ cuithni5 ^utt mÁcám *Oé, 
■]C. í.” 14b. ‘‘ A5 cuiUcArh nA beáCAÓ síottttutóe.” 

46 

Ib. ‘‘oÁ bttÍ5 stn ní ceAttc oom betc A5 ^AbÁit mo teicsséit ” 
4b. An AcuAitt, 1. ‘‘ ’n-A óiaió stn (1. mo ceAttO . . .).” o, 

“ nÁ mo ceátto (t. pitióeAccA) -oo beit pÁ onóm.” lOCt 


446 


“ sséAlA 1 ‘DCAob bÁis A cloiniie ” ? tió leg ó a ? 17*0. " triAn 

■oo bí sé CAU éis A 5«Áfó (x)o *óia) x)o cAisbeÁinc 50 soilém." 

20X). “ 1 COHATÓ, ']C.y COttl IttAIC." 22x). " 1 X)CReO 50 lASpA’Ó 

Ttto SRÁ'Ó X)0 *Ó1A." 26b. bRtllCCéAgAIR, " SCÓR éAX)A15 ’’ ?: 

ttéAc céAjAR Ó1R AR A folc 23 F16, p. 53, V. 38. 35x). leg. 

tetti cimp ? 38x). i. " b’pémm stmb vgarr x)Ó bÁs x)’pA5Áit.’' 

41bc. " bÁs 5Ac Aoimuine x)o b’eAÓ bÁs Críosc; x)o b’é 
Críosc 5Ac Aonxinine ar 5AC Aon csa^as cnniA.’’ 49x). " is 

CÚ1S cnúió óúinn 5AC a bpuit ASAinn sAn x)oniAn,’' 1. " is lonrnotcA 
1AX).’’ 55. 1. " X)’péAX) Críosc (x)o cionn a veAbAis) iax> x)o 

CÁCU5AÓ te céite.’’ 58. céAcs ? 59c. cnéAn 1. 

‘ ' cuniAcc ’’ " RÍ,’’ -jc. 

47 

2b. x)o coinnineAÓ, > " x)o cuineAÓ.” c. " is x)aor x)0-cuaió 
An obAiR sin air, 1. An cstise X)o cAisbeÁinc X)úinn,” " bA coscASAiiiAit 
X)ó é.” 3cx). " is é Críosc X)o cumeAÓ te *Oia cun bÁs xi’putAn^ 

•j mAR sin cun cíos *Oé x)o cobAC.” 4c. céAcs ? 6c. ar 

mo CRÚ te céite,” " ORAinn 50 tém ” (?). 

48 

Ib. " lARRpAlÓ CRÍOSC tUAC A potA ORAintt 1 tÓ All bnÁCA ” ; [UAIR- 
OAnncA bíonn bRÍ^ nA ItAimsme t^ombce-|íÁisc. (fut. perf.) tei.s Ait 
Aimsm fíomtice.] X). " mAR ^cAtt ar a 5RÁÓ óúinn is caó x)o 
bAin sé An tuib teisis sin.” 2Ab. " x)’f‘onn sinne x)o cAbAinc 

teis 50 X)cí nA ptAicis X)0 cum Críosc ar ActÁ au peAR^ x)o bí air x)e 
bARR A pÁise.” 3. " cÁ cnéAccA Cníosc 'n-A nx>OARbAÓ 

óúinn 5UR tei5is sé 5AC x)uine x>Á xtcÁini^ 50 x)cí a bAttAis (i.X)0 5tAC 
teis Ait stÁnu^AÓ); cÁini^ pósAÓ (*Oé *i mume) as Att sauais (1. a 
ceAccAineAcc Att Ain^it) ” (?) 4cx). " 1 tó An bnÁCA beimfo 

’n-AR x)Á Roinn ; uac moR Ati nÁme é sin •] a ráó 50 RAib Críosc i 
A mÁcAiR A5 cuix)iU5AÓ tinn.” 5. " x)0 bí niume A5 piAÓAc 

oRAinn ; x)Á bnís sin x)0 cuitt sí x^ío^AtcAs *Oé x)o cur ar acIÁ ; ní 
CÚ1S50 tASAnn peAR5 *Oé nÁ có^Ann niume bRACAc ua cnócAmc.” 

6 " ní bincReix)ce 5UR mise aii c-éin-peAR AtiiÁin coim- 

eÁopAR AmAc ón bpteió ; cAin^eAnn *OtA An yteió sin x)0 cÁc ; beió 
niume sAit seomRA péAsx)A A5 ceAniiAó te Cóm ~i A5 ptéió téi [cÁ 
cóm peARSAnuijice] *] A5 tíouAÓ An cseomRA te bAoiseAÓAib.” 

7 " cÁini5 Críosc ar stÁnuisceom ’n-A óeoRAió ’n-AR meAs^ ; bA 

tiiiAti teis A síot (1. An cineAÓ xtAonnA) x)o sÁsAtit ar peAÓ a beACAÓ 
*] mAR sin x)0 bí Ai^e (1. puAm sé) a óíot X)e suAittióe (1. compÁuAc 
omeAmnAC X)ó péin, 1. inume); bA cosmAit te RÍ5 An bAin-RÍosAn x)o 
CRUCU15 sé ” 8. " x)o cosAin mume sinn 1 x)CReo tiac 

bA05At Aitois X)úinn puit Críosc X)0 beic n-A tuise mAR piACAib oiiAinn; 
nÁ bíoó Críosc A5 cuR a mitteÁin sin ar itlume; níoR b’ fíotÁm x)í pocAt 
*Oé (ceAccAmeACc An Ain^it) x)0 CReioeAtnAinc.” 9. " x)’f)éAX) 

pósAÓ mume peARS’Oé x)o niAotusAÓ; x)o bí *Oia 1 5CÁS ixtmóÁ comAmte 
1 x)CAob AR stÁnui5ce, Accx)obuAió AmAicmeACAs ar a pems.” 10. 

" A5 péACAinc X)uic ar cRéACCAib Críosc CU15P1Ó cú 5UR sÁbÁit sé 
sinn; nÁ bAc te n-A pems; puAm a bÁs pÁRX)ún x)ar bpeACAÓ. 

11. bARÁncAs AR bpÁRX)úin is eAÓ a cRéAccA; ní óéAiipAió sé tón x)on 
(1. ní cAicpió sé An) í^teió (1. ar stÁnusAÓ) nó 50 tei5isió murno a 
CRéAccA; itÁ tei5 x)ó mise x)o coimeÁx) AmAc (ón bpteió), a lilume 
^éAc SIBP xxxii, 27 (tón x)0 óéAnAib x)on toAsoAR, " to.mistalce the 
vessel for the food.”) - 12. " ní pASAnn sé coraó ^Aoit (1. 

AR n^RÁó) ó cReAbAÓ A peotA; ní RAib A5 ar sinnsoARAib a teiceix) sin 
x)’ARbAR.” 13b. " cumix) ar ActÁ í ” nó " x)o-níx) níos pAm- 

sin^e í ” (?). 14. " cÁ cuix) X)e sníotiiAib Críosc "} cais- 

beÁnAix) S1AX) méix) A5RÁ1Ó óúinn; is é cuix) sin A^eimte *] a cnéAccA; 


447 


tfxiAiTi -oo cRÍocntiis sé obAitt AR stÁnuisce puARAmAR ccAX) beic i scuau 
(i. AR neAih) 5An Aon cÁitle td'íoc." 15ct>. " a ■óuine, bA 

ceARr •OU1C— •] -ooc pine coih tnAic leAC-SA— sníohi éisin -oo -óéAnATh 
cun íoc A ]7uiICríosc." 16. " bA^nÁc te TTIuiRe ■out i mbAnnAió 

50 stÁnópAÍ sinn; mAR sin 'oo coisseA^ó sí cú ar An 5CÓ1R 'oo cur 1 
b]7ei'óm; mÁ ■óiutcuiseAnn An óóir ctAnn tTluiRe 'oo caóairc suas ■00 
llluiRe 'oéAn, a Óríosc ..." 17. " peis (1. pósA-ó) ar mAico 

teis An n'ooihAn— 'oo b’é An cinneA-ó SAin (1. socrusaó ar An bpeis sin 
■00 'óéAnAm) 'OÁit (1. pósA'o) ITIuiRe; 'oo ceApAis 'oe comAmte ccacc 
1 scotAnn 'OAomiA, -j is é An c-AinseAt -oo cum An comAmte sin 1 bpeixim 
(te tinn a ceACCAmeACCA) ; uttAih ‘‘ CRÍocnuisce," nó ‘‘ coiteAmAit," 
péAc TD 3 9. 18. "'oo coitteAmAR (1. níoR ■óíotAmAR) aii 

cÁin Acc 'oo cu^A'ó pÁR'oún 'oúinn pA uRRAi'óeAcc au Ttíos ; -00 órís 
CRÓAcc Críosc 'oo bí An socRusA'ó SAin ’n-A socRusA'ó comcRom; 'oo 
SeAttA'ó'oo TtlumesomAotópAÍ ARc’pems ’’ (?) 19. ‘‘nÍRAibAon 

csúit A^Ainn te neAih ■o’pAsÁit nó 5UR Aicémis Críosc; -oo bí au crua^ócás 
coth CRom SAin nÁ RAib Aon thAic 'óúinn túmeAC nA n^RÁs -00 cur 
ORAinn péin ’’ 20ac. pteA-ó (5RÁS) 1. ‘‘ comce An cStÁn- 

ui5ce.’’ 22cro. ‘‘bA thAic uaic au obAm cruai-ó sin 00 

5AbÁit ORC péin." 23. ‘‘ scAcnA 5AOit (1. cosAinc An cinn) 

•ÓAonnA) AR cóm 'oo CRéAcc, a óríosc— b’sin í An pÁmc bÁn -oo cu^a'ó 
•oo Tllume; 'oo cum TTIume C0S5 tec pem^; bío'ó sí Anois A5 cReAbA-ó 
nA pÁmce sin 1 n-éinpeAcc teAC-SA cun 5RÁS -o’pASÁit Aisce; leg. ’n-A 
bRAnAR?; coth-AR, ‘‘ cReAbA'ó te," > ‘ ‘ pÁmc," péAc ISP p. 68, v. 
10, LCAB vii. 129, xli. 8. 24a. ‘‘ caoi ar sinn -oo CAbAmc 

isceAc cun ua ptei'óe (?); 'o. ‘‘ a'óóar CAince a^ac te TTlume.’’ 

25ct>. ‘‘ -00 sRoiceA-ó 'ooiihneAcc a potA mAR beA'ó 'OoithneAcc 
tiA mARA 1 n-A mbíonn nA bRAT)Áin,’’ .1. ‘‘ -oo CRÁiseA'ó a puit." 

26t). ‘‘ ní teAc-sA AthÁin c’puit-se; is te TTlumo 

í com mAic." 27. ‘‘ An csteA^ -00 sáicoa-ó 1 5CÍ0C 

Críosc -oo C01S5 sí A veAR5 tinn; nuAm -00 bí sé 5Á cóasa-ó 
níoR 5Ab sé Aon peAR^ mAR -oo bí sé A5 iarrai-ó sinne tdo sÁbÁit; ó 
CReAbA'ó 'ooithin is eA-ó C15 An cora'ó ptúmseAc." 28. ‘‘ is 

péi'om teis An saor (1. *Oia) coit nA Córa 'o’iompó'ó, ’^ar ^cosAinc 
uiRRe; 'oo-Rinne sé pÁt cimceAtt oRAinn 'o’A'ómA'o nA steise; ’n-A 'óiai-ó 
sin bA thÓR An c-ion^nA'ó é T)Á séAnA-ó sé sinn." 29Ab. ‘‘ nuAin 

bíos An ctuice A5 -out ’u-ar u-asai'ó is mici-o 'oúinn . . .’’ 30a. 

‘‘•00 tui5 coscAS nA ptei'óe (1. ar stÁnuisce) 50 CRom air; is cruas 
nAC n'oíotAmAi'O as An bpion ..." ' 31. ‘‘ 'o’putums 

Críosc a tÁn cRéAcc te tinn 'oó beic A5 piA'ÓAC ORAinn; ní cóm ■oúinn 
An lomA'o muinisne 'oo beic A^Ainn as ua CRÓACCAib sin; 51^0 50 bpuAm 
sé bÁs AR AR son, cumeAnn a bÁs COS5 éi5in ar a srÁ'Ó." 33a. 

ReR pumi5,>‘‘bA thiAn teis 'o’putAn^." c. ‘‘-oo cum sé (1. Ati 

c-eme) au c-uAtAC ar a cRoiscib." 34a. ‘‘-oo Rém a corai-ó 

meASCAR 5AC CAtAth." 36bc. ‘‘ is bAOSAt 'oúinn Críosc aii 

pAiT) is bíonn sé A5 ■oorca'Ó a potA; bA ceARc 'oúinn 'out A5 cRiAtt air 
te tinn An cRiomAis (1. An pAiT) is nAC mbíonn a puit A5 siteA'ó)." 
37b. ‘‘ ní miAn teis An ^Cóm Aon csocrusa'ó -00 ■óéAnAth tinn " (?); 
CeA^AR, ‘‘ SOCRUSA-Ó ’’ ? péAÓ SIBP, xxxvii, 3. 

49 

It). ‘‘ beAn 'o’poittsis An 'oia'Óacc." llc. t. ‘‘ coth hÁtuinn 

te bÓR." 14-0. céACS ? 


50 

1a. ‘‘nÁbí iT) compÁnAc Acc'ouic péin," 1. ‘ ' tei^ 'oom toT) srÁ'ó " (?) 
b. cott-fAobAiR ‘‘ mAnncAc ’’ (?). 2t). ‘‘ mé t)o thARbusA'ó." 

3Ab. ‘ ‘ bA thÓR An sótÁs ^An beic it) éun)eACCA a cuitteA'ó. " t). ‘ ‘ ^An 


448 


T)ioSUnm *o.^iv<N 


ctisAt)o cttéisnic AniAc T AmAc.’' 7c. leg. óc seise ? 8c. 

ceAiinAc, “ ctiilleAih.” 9b, ttioc=“teAc”? 12a. 

coiiiASAnn, conrisim, cf. LCAB xxxviii 21. 23. ‘ seo cti5Am 

A11 bÁs; 1 5CompttÁm leis ati mbÁs b’ptimisce Ati ctittAs oilicttCAcc 
x>o ■óéAnATTi (mAtt Aicttise).” 


51 

4c. “ cum, ctnn, socair ” stia bb. Acc iií puil sé ceAttc -oo ttém 
IGT, § 131. 6a. 50 'ocí -ÓAoib . , .>“50 n-oéAnAió cti ” 

nó leg. -óíb. lOb. |TéAc 4 ctiAS. 

52 

1a. “ 'oo bttisoAÓ uitttte,” “ cÁ sí scriosca.” c. “ cé att 
■oocAR 'Duine nó A óó ('oo beic 5Á cttéi^inc).” 3. “ mÁ bttiseAnn 

TnAnAc A boccAcc (1. A ttiA5Ail boccAccA) is mó ATi nÁme oó é nÁ oÁ 
mbeAÓ sé ’n-A peAn bocc cAob Amui^ -Den Ord.” 4. “ An cé 

ptiiln^eAS A bocc.Acc 50 poióneAC is mótt A5 'Oia é 51Ó nAC mótt A5 An 
SA05At é.” 7Ab. “ ní bé AinÁin nAR bttis ITlume An boccAcc 

Acc Do clAoió sí léi . . .” 8. “ ní bí An boccAcc (1. eAsbAió 

Aitt^iD, *]C.), An c-Aon eAsbAió do bí umtte, acc do bAineAÓ a mAC, •]C., 
DÍ.” 9. “ D'émi5 sí Attís CAtt éis 5AC eAsbAÓA D’puÍAin^ (do bí 

neAttC Ai^nió cotn mÓR SAin innce).” 11d. “ CAttb coiteAinAit.” 

12b. DÍteAs “ bona propria.” 13d. “ ÁitneAcc 

peAttSAn DO TneAttcAÓ 5AC Dtiine eile.” 14. “ 5AC ní do 

TTieAttpAÓ é, Do coimeADAÓ pttoinséis AniAc ó n-A súit é, mAtt do 
bí Domseom mAic A5 a súit, ’s é sin, a AbttA, acc ní cois^eAÓ An c-AbtiA 
Ain A óeottA.” 15a. “ A5 aohcusaó te n-A CRÁibceAcc.” 

b. D’Ámice “50 DeiTnin ” (?) d. “ tiír bAosAt dó An éisceAcc 
SAin.” 16cd. “ ní ctimeAÓ sé spéts 1 ^CAinnc nA nDAoine 

DO bíoó 5Á inotAÓ.” 17c. “ ní «Aib AinRAs A5 AonDuine ar 

An ní . . .” D. “ Do céiseAÓ a cAinnc 1 bpeióm ar các.” 

23cd. “ is é Aii cttAnn is mó btÁc An CRAnn is íste CRomAs pA coraó.” 

25. “ beió nA cosATntACCA so cuas (21-24) omeAinnAc DÚinn 
(ctAnn pttoinséis) mÁ ístísmÍD ar n-AHAÓnA (1. mÁ cteAccAimiD An 
UTntAcc) b’péiDitt 50 dcu^caoi “ araóa ” ar cóad seoit (cun An 
cseoit d’ardusaó, ic.) 26c. ReAcc, 1. “ do RiseAÓ,” 1. “ do 

s^oitceAÓ ” ? f;éAc Ped. ii, 593. 27. “ do ceip orra An 

cuspóittDO bí ttompADO bAinc AmAc; ní beAÓ ó n-An^níoTnARcxMb péin acc 
ó fmoinnséis cÁini^ a nDeA5-ctú.” 28b. “ ní ADtnócAió sé 

mAtt ctoinn iad munA ...” 3lAbD. “ bA ceAtic Ame do 

CAbAlttC Att TnO CAinnC 1 DCAOb An CÁIS (1. 1 DCAob bÁlS TTA bOCCACCA 

SAn Ord) a bpuitim A5 cracc Am; ní saor ó tocc An cÁs sAin.” 33. 

“ cAisbeÁin do Críosc ua sci^tnACA acá orc.” 34. “ ní cinne 

An cttéAcc sAin id crois nÁ do boccAcc.” 35Ab. “ bA cóm 

50 mbeAÓ mo stÁnusAÓ A^Am 1 nDÍot do péine.” d. “ cumpió 
DO ineASAttÓACc D’piACAib Att 'DiA mé Do tei^inc teAC.” 37cd. 

“ DÁ tei5inn Don DiAbAt beic mAR peAtt Dtisió A^Am ní bAOSAt 50 
mbeAÓ sé Dom buAióttOAÓ.” 38a. “ 1 DCtteo 50 nDomc- 

pinn ...” b. “ os^Ait (1. mús^Ait) m’Aicttise.” 39c. 

“ D’ADtnuiseAS mo tocc.” d. “ is é c’uAin-se Anois CAbttusAÓ 
tiom ”; péAC 4 7, 11 23, 95 7. 


53 

1. “ nuAitt Do bíos A5 bAinc suitc as An sAo^At im 0150 (sar ar 
cÁnA5 isceAC satt Ord ?) bA inótt ati DÍccéitte Dom é, acc is meASA 
An DÍccéitte AcÁ lonnAC, a pm . . .” (?) 2c. “ mÁs bAosAt, dar 

teAc-sA, An boccAnAs.” 3d. "teis Dom ” (?). 


rióCAT 


449 


4t)c. " c’Ainm SAi-óbnis ón scór airsi-o acá crtninnisóe AgAc," 
5t). " •oo énÁó 50 hiomtÁn," " lomtÁn -oo sháóa." c. " a óuino 
A bptiil 'olúccAiRoeAs Aige teis An saosaí " (?) 6co. " ní 

liAon cAmóe óúinn biseAc 00 ceAcc ar An saosaI, cá a óemeAÓ com 
comsARAc sAin oúinn." 7Abc. " bíonn cú A5 CAinnc ar a 

pAioe bíos sAosAb An 011 ine; nÁ bíoó súit a^ac 50 mbeió 00 ciaH (i 
An Ruo A mbíonn cú A5 cAinnc air, 1. An sao^aI ^aoa SAin) a^ac-sa " 
(?) o. cAobAÓ, ciAlt ? 9. " is mAm5 Ati ouine cumeAS 

é péin AR 00 comAiRse— 51Ó 50 mbeiceÁ A5 posnAm oó — a^us meASAS 
50 mbeió cú A5 ^AbÁit a teics^éit 1 tó An óráca." 10. " 51Ó 

50 RAbAS im memteAc A5 sÍR-séitteAÓ— mAR is 011 At oom nÁoÚR— 

00 nA CAcui5cib ..." (?) 12c. oon<oe An. 13c. 

" nó 50 mbeió 00 sAosAt cAicce A5AC "; cARRAin^im, tleAtíiA, péAÓ 
LCAB ii 13 o. AinneAt, " Áinte," péAc, IGT, 11 1380, 1384. 

15c. " nuAiR AomócAió cú 00 ÓRoicjjníomARCA." 

17. " ní btonn cú sásca RiAtn; oÁ mbeAÓ An oomAn 50 tém a^ac ní 
bpuisceÁ Aim acc seACRÁn sAosAtcA *j teActÁm (cumAn^RAc, CRiobtóio, 
-|C.), oÁ tiiéio í An sbéis cumceAR Ann " (?) 19o. " cÁ bpuit 

An cé pAnAS (1. mé péin) car éis bÁis a carao " (?) 20c. " mÁ 

cÁ nAC bpuit bÁs 1 noÁn ouic." 22a. " is péiom a peicsinc 

nAC sÁsuiseAnn Aon csAióbROAS, oÁ méio é, cú ". o. " nÁ bAC 
(1. " bA ceARc 5UR cuniA teAC ") An Aimsm acá cAicce " 

23Abc. " ní bpuARAS Aon coraó óm beACAió." 24co. " tei5 

000 SÚ5RAÓ; ní jpuit Ann acc peAtt *] piAn 1 noiAió An pitt." 

25o. " nÁ 5tAC seAtb bunAió ar An sAosAt." 27. " ní ceARC 

oeAS^A 00 ói^e 00 beic 5Á cAbAmc oúinn ". 

28o. 1. tnícéAt ? 


54 


2b. 5né,>" stise," " cumA " (?) 18. " An mÓR An cAinbe 

ooc AnAm An cros 00 beic Ann " (?); a hionAÓ, 1. " m'AnAm. b. 
leg. mÁ cÁ ? 19c. pÁió, " ouine CRÍonnA." 20co. 

" 5Á spReA^AÓ cun An oomAin 50 tém 00 ^tACAÓ 1 n-A ucc." 

21a. pAiRRSinse, 1. " neAm-cumAn5RAc," " sAomse." 22b. 

" oomse (1. A CRéAccA 00 hos^tópAÍ)." c. "1 ocReo 50 mbeioís 
mAR stise . . ." 24c. " (is é An pÁc . . .) é 00 beic ar ar 

5CumAs out 1 bpÁmc teis." o. Re (leg. te ?) CRAnn, "ó CRAnn 
eite (1. CRAiin nA hAicne) . . ." 25o'. cÁnui5ce,<cÁnAi5-ce ? 

céAcs ? 27c. "00 bí sé ’n-A tui^e ar . . ." 


55 

4b. An OARA hinsine, péAc PH voc. dara; lAntnb. is caó " oara." 

60. peAtt cAoibe " compÁnAc peAttcAc." 9c. 

" 5níom As ouAt 00 'óia " (?) 11a. umtAoio, péAÓ Ped.. ii 

42. (umhaloid). 15c. coarc, " cuio ceARc "; seAcc nime, 

péAc Eriu ii, p. 110 § 23. 17. ctAnn CAOA15, " ctAnn 

otisceAc " ? péAc KM cotach ? 

56 

5b. 00 teAc, "00 teACAÓ,">"oo tA50ui5 " nó leg. " teA^ "? 

11a. S5im, " ]:uAOAR," " coRRuise Ai^nió," acc is lomÓA 
ciAtt AcÁ teis An bpocAt; péAc Din., MD 106, LCÁB xxxiii 8. 

57 

Ib. ’n-A pAoisioin 1. " a AomÁit sin (1. 50 ocÁinis ceo . . .) 

2. " muRA mbeAÓ mume ní beAÓ An CReioeAth ASAinn mAR 

2e 


450 


t)ioÉUiiin ■o^nA 


"bA cGAnc ” (?) ; cion cuigseAnA,^ " ciussin cinbi-D.” 3b. 

1 n^óibeAnn (a^ An bpeACA-ó).” . 5c. " nó 50 n-iotnpósAi-ó 

nt’AisneA-ó beAD-sA . . ." 6a. 1. "nÁ ÁÓAin." 8c. 1. 

‘‘ pnÓAtnA IA5A." lOb. ‘‘ A5 •out bc pilfóeAcc." 11a. 

‘‘ ní puil bÁs (1. 'oeineA-ó) 1 ^corhAin ati bÁis (?); péAc 21a 18. c. 
‘‘ T)Á tnbAÓ beAnb péin é, níon ceAnc -oó beic A5 boA^Ainc Att csAosAib 
AtnAc -oó péin nuAin-oo boAÓ sé A5 cAinnc " (?) 12b. ‘‘-oeACThAÓ 

”00 CAtceAth 1 n-ionAo í 00 cAbAincoo *Óia." c. ní 00, ‘‘ cuiooe." 
o. ‘‘nÁ bí A5 cAbAinc c'Aine lontbÁin 0011 conAÓ " (?). 

13. ‘‘ cnt'j AbAió." 14. ‘‘ cÁ bÁ An bnÁcA A5 coacc; 

CAtcpió cú cú péin o'obbAhtu^AÓ 'n-A cohiAin, A5 oÓAnAth cuio ét^tn 
oÁ bpuib An 00 cuntAS tonnus 50 nA^Ató cú 50 ocí Cníosc." 

15co. ‘‘00 bÁ (1. o’éts) Ait bnÁcA ciocpAió onAib piAn cotn tnón 50 
tneAspAió stb 5un beA^ An pAo Att piAti 00 cutn cnos^Aó nAhAoine 

onc." 16. ‘‘ tnÁ oetn An cobAnn (1 bó An bnÁCA) ^un theAS 

sí 5un thó be nÁó a socAn péin nÁ socAn An AnmA ní cAtcnpió Att pocAb 
sAin be ITluine." 17c. ‘‘ní cú An có a mbeió An cuto as 

mó . . ." o. ‘‘ní betó A5AC acc 00 no^A aca." 19c. 

‘‘ bA 5níom cníonnA ÓAm mo ónuim 00 cAbAinc be . . ." 20c. 

‘‘oiombuAn." 21c. ‘‘lomÓA nÁthA." 25o. ‘‘ ní nAib 

sé 'n-A peACAc An peAÓ a beACAÓ 50 bein." 26co. ‘‘ is mótoe 

cnócAine t)é oon ouine Ati bnÁtcneAs 00 bí A5 *Oia oó." 28c. 

‘‘beio siAo A5 cAbAin biom mÁ lAnnAim onnA é, acc is uAice péin 
beió bnume A5 cAbAin biom " (?) 30c. ‘‘ pé nuo CU5 sé." 

o. ‘‘ 5unb é An nuo sin (-] tiAnb é a mAbAinc sin) ctt^ sé." 

31a. ‘‘Cníoso." c. ‘‘ ní nAib cAbAin A5 a cboinn." 32b. 

‘‘Cníoso 00 con^bÁib 1 ^cutoeAccA bets." c. ‘‘ní péAopAÓ 
AoinneAc a SAOtbeAccAin 50 octocpAÓ Cníoso mAn pníosúnAc 1 n-An 
meAS5." 34. ní cut^im bní^ An nAinn. 36c. ‘‘ aii 

ouine ACÁ SAn UA15, ciocpAió ouine eibe cttn a lonAio o'pAsÁib " 
m'uAin oe, péAc YBL coi. 154, v. 18, col. 164, v. 40. 


58 

lco. ‘ ‘ nA oAotne tiAc bputbpós sÁbos^AÓ SAn cetnió stn (1. 1 nlpneAnn) 
— An bputb AotnneAc aca nAC bputb au cetne sin A5 cosnu^AÓ 5Á 
bos^Aó " (?) ; pAoui^tm pA, ‘ ‘ I catch fire from " (i > “ I get angry at," 
péAC LCAB xl 6). 3a. cAin^eAm síoc, “ oéAnAimís lAnnAcc 

An pÁnoún o'pAjiÁib." 4a. ^AbÁib, “ ^buAiseAcc," “ oib- 

ntu^AÓ." o. “ cuibbeAitn 5AC Aonoutne A^Ainn a peAn^." 

5a. “ ó AtnoniAS cAn 5AC nAoth etbe is 0Ó15 biom 50 ociocpAió An 
5CobAin. o. “50 bpA5Am síoc oe conAÓ mo sníoth péin 1 ^níom 
xMnoniAis." 60. o'uncAn, “ 50 hobAnn." 8c. 

bneiceAth, 1. Cníosc. 9o. 1. AinoniAS. IOa. 1. eAsbo^ 

eibe. b. > “ pÁ S5ÁC AinoniAis." llb. “ níonb pAOA 

UA1Ó An cubAisce." 14o. “ An beinc A^Aib o'petcsin ^An pios 

oAotb." I80. “ bo btnn nA cnoise 00 có^bÁib oó 00 cÁinis 

5nuAim An a A5A1Ó." 19a. “ A-oubAinc aii c-eAsbo5 (beis An 

mnAoi)." 20c. “ 1 mbnéi^-niocc cun oíosbÁbA 00 óéAnAth 

ÓUIC." 21c. “ nó 50 mboAÓ peAn5 An 'Ó1A beAc." o. “ is món 

Ait c-Áó 50 ocÁini5 sé," péAC 41 21. 23co. leg. Aióbsis; 

cumAinn-sin. 26Ab. “ 00 bí AinoniAS A5 cun a bÁn cAicneAÓ 

pA sntAcc A ciseAnnA (Cníosc)." o. péAC 41 21. 27Ab. 

“ bÁ AmÁin oAn cuin X)ia é cun Ati cneioith 00 cnAobs^AoiboAÓ." 

35b. “ CAo 'n-A cAob nAc n-inneospAÍ An s^éAb so oon oomAii 
50 béin ? " 36a. “ S5ACA Ain^eAb An nós ÓAnbAice." 

37a. 00 pobcAÓ .1. “ níonb péiom í o'peicsinc." 39a. leg. 

ISA peARCA ? 


11ÓCAÍ 


451 


59 

2Abc. “ im sníoiiiAncAib •oo cnéi5CAS slóin síonnin-óe cnn pcACAX) 
■oo •óéAnAtn." 3a. i. Cníosc. 4c-o. “ pA^A-ó só ó *óia 

niAn comAoin 'OAin aii ‘OiAbA'L -oo beió pA itiasIa.'’ 5. “ lAnnA-ó 

sé An íosA cuin^ -oo sAbÁil liom (i. cutoiusa-ó liom cun iia cuinso 
cnÁbAi-ó •o’iomcAn) ; CAn ceAim mo peACAió, i. ‘'•o’AinToeoin mo peACAió. ’’ 
6b. “ bcic A5 sín-ccA5AS5 ’’ (?) c. “ -oo cAisbeÁin 

sé A pcAbAS x)0 bí An boccAnAs.’’ 7c. “50 nAib a colAnn 

^Iaiica (ó peACAÓ).” 9b. “ -oo bí sé 1 mbAojAt a bÁis sion- 

nuióc,” “ -oo bí sé beAjnAC •oAinAncA An pA-o.” c. a bcAnc cÁis, 
“ A sníotnA bA bAojAt *oo.” lOc. “ pA óoineAÓ CU5 sé 5nÁó 

•oo niA5Ait (.1. ”00 comAinte cnÁibcij;) a liiÁcAn “oo bí A5 •oéAnAtn a 
•oícitt cun é •oo cun pA smAcc ” (?) 11. “ níonb Aon lon^nAÓ 

— *| Aii inéi’o -oéAn •oo óoinc sí 1 n-oíot a puAs^Aitce — 5un éini5 te ii-a 
•oíosnAis ó -oo cun An céitt.” 12a. 'Oeum, cÁ ÓÁ siottAb Aim 

13a. oióne,> “ cosmAit te.” c. “ aii ^nÁó món •oo bí. 
A15C •00 Óníosc.” 14bc-o. “ -oo bí a 5tóin pA ceimeAt An -octis 

Acc sin inAn bA inófoe í ’n-AÓiAió sin; -oo bí sí 50 bAnmón pAÓemoAÓ”; 
is lonAnn An ciAtt acá A5 “ nós,” “ ^nAoi,” “ ^tóin,” “ btAÓ.” 

16a. “ noim a bAisceAÓ.” b. -out 1 ii-a ceAc, “^éitteAÓ 
•oo *úiA.” 17c. “ -oeiscnéice a inÁcAn -] a óeiscnéice péin.” 

ISAb. “ níonb usa óuic CAbnu^AÓ te bAibis-oin (nÁ CAbnu^AÓ 
tiom-SA).” _19Ab. “ is cAinbe ÓAm aii Aicmse aii ]:ai*o 's 

cÁiin im beAcAió ”, leg. bpui^eAm ? 21-o. “ Aonouine 00 

péAopAÍ 00 cun 1 5CoinpAnÁio teis.” 22Ab. “ is é cuimne 

Aii bÁis 00 cum An c-UAbAn as a cnoióe.” co. “ 00 bí cA^tA An 
bAis Ain *| 00 bí 5AC Aon csa^as eotAis eite ^150.” 23. “,oe 

bnÍ5 An buAióeAncA 00 bíoó Ain aii pAio is 00 bí a AnAin 1 nooncAOAs 
(1. noim A bAiscoAÓ) 00 cum sé o’piACAib Ain péin 5AC pocAt cnuAió 
(sAii Scniopcún) nuAin 00 CAspAÍ a teicéio Ain, 00 tiiíniusAÓ (as 
tnAice te OAOinib eite).” 24. 00 cum sé óÁ Ono An bun, 

ono 1 ^cotnAin, peAn *] ono 1 ^cotnAin bAii. 25o. ah uino, 1. 

’nA ctéme.” 26b. “ 50 bpuit tn’AnAm cionncAC.” 27co. 

00 cum*OiA An 00 cumAs a neic (1. eotAs *Oé 00 tnúineAÓ oon oomAn).” 

29b. “ postuim cAot 00 cAiceAtit teis An AttAm (1. nÁoúin, 
*]C., Ati AnmA 00 tnínu5AÓ).” c. out 1 octÁs >“oocuicim 1 
bpeACAÓ,” Tc. 30bo. Am: AtnnA Aiin,' sic t; leg. aoi: cA^tA 

CnAoi ? 34a. “00 bí beAn éi5in *] í An tASAÓ te onúis, *]c.; 

oo-comiAic sí pís *] SAit bpís sin 00 tnúin Aibisoin cnÁbAÓ óí *] 00 
C01S5 sé í ó beic A5 oéAnAtn peACAÓ.” 35b. out oÁ noinn, 

“ 5An Acc CU10 oen cAicnéim o’innsinc.” 36c. “ nó ^un 

peic,*]c., “ nó 5un coimeÁo sé A conp 50 5lAn An tnAice tc n-AAnAin.” 


60 

2c. oeibeAÓAc, “ Iuac,” “ ^Ainio ” (?). 4Ab. o’Aicme, 

“n-A Aicme”; cÁ 5AC peAnsA oen cniun ’n-A nÍ5 An An ocnnm.” (?) 

5b. ní cui^itn; cóm, “ stuA^ c. A5A, “ céAnmA,” 

1. “ ceonA ” ? o. An AbA a n-AicceAcC*' “ 00 ném a occa^ais^ ” 
1. “00 ném Ait eotAis AcÁA^Ainn onnA ” ? 7b. “00 cin uime” 

1. “00 5ein é.” 14b. 1. “ tiAn ^einoAÓ niAtii,” “ acá ^Ati 

cosAC ” ? 15c. 1. “ is péiom toAc a nÁó ^unb Aon-peAn é 

*] ’n-A Ó1A1Ó sin A nÁó ^un cniun é ” (?) 20c. ne, 1. “noim.” 

22c. “ peACAÓ eite is eAÓ peACAÓ 00 ceitc.” 24o. 

leg. tem; “ oe bnís m’AinmiAn ^AbAnn móio (1. miAn) m’AnmA pÁmc 
tem céAopAÓAib.” 27b. cuiste cnoinn,“ 50^5.” 30o. 

5un liieAtA, -^c. “ 50 5CAIC1Ó ctAnn éAbA— *] ÓAbA péin— 00 CAbAin-se.” 

33o. “ pÁ^Aimís As Ait ÁmeAtn ^unb acaih oóib Cníoar. ” 


452 


t)ioSUnni T)^tiA 


35a. "iií tiiotictimce Aon tiAosAt i scompAttÁiX) leis.” 

39Ab. " 51-0 51111 mAit te 5AC Aon'onine ÁilneAcc peAttSAn -oo beit 
Ai^e." 40Ab. " "OÁ 5Ciiittcí mAn píonns ottm 'out Att oilic- 

tteAcc bA beA5 An píoníis é." X). " si'ó nAC bpuil sé ceAn^Ail- 

ce ottm "; féAc 50 23. 


61 

1t). " ottT)ii5A-ó seittbeÁlA," " summons." 60. nÁ beAii- 

CAitt Iac, " nÁ T)éAn " 1 " nÁ lei^ 'oom beic 1 n-oeACttAib." 7b. 

" miAitt bei-ó cttéAccA Cttíosc A5 lAbAittc ah mo son." co. " 00 
b’olc An s^éAb T)iiic oÁ mbeAÓ oa^Ia A5 coimeÁT) muitte ó impióe 
T)0 cutt Att A mAc." 8Ab. " ní hAon cAbAitt -oúinn Att bpeACAÓ 

00 ceilc " (?). CT). " T)Á 6150 (t)Á peAbAs) ah bptteA^RA cóitte (ar 
n-iomcAtt) ní bíonn sé 5An locc." 9 " ní coimeÁopAi-ó cú 

An -oliseA-ó 50 T)cí 50 bpéAcpAió cú Att óttíosc; cÁini^ sé 1 n-Att meAs^ 
*] é T)AOtt SAn peACAÓ T)o-ttinne sinne." IOct). " A5 ^éitleAÓ 00 

coit A ACAtt T)o slÁmii5 sé sinn.” 11a. " bA miAn teis a ÓAOttAó 

péin cun bÁis, •] níott . . ." c. pAtt n-AcAitt, " 1 ^coihAm Cttíosci" 
12t). 5IÓR AicseAtttt, "1 n-Aon pocAt AihÁin." 13a. "rí nAc 

bpuAitt bÁs oe bAtttt a cttéAcc." c. " cia An ttí a bpnit Ai^e cttí 
ci5ce is peAtttt nÁ nA cisce sin (neAih, T)omAn, bttú miime)." 

14ct). " ctteottócAió ttéAllA . . . sinn 50 ocí é péin." loc. 

" ttí Att cnm Att 5CoihÓA (1. ar ^conhóe, ar slÁmt^AÓ) T)’piACAib air 
beic 1 5colAinn T)AonnA.’’ 17a. " is ^ttÁómAme T)eAlb ’’ (?) 

18a. acaió oile " pAT) ó." 18c. 1. "ó IptteAnn." 

62 


5a. cuisteAiinA, " péiceAnnA ’’ nó " lÁihA ’’ ? 9c. " is 

cumA liom cAiTDé émeosAs -oon colAinn." 11*0. " cumeAnn 

Cttíosc 1 ^céilt T)úinn 50 ii-omeAnn An Ainm (Iiai5,-jc.) sin t)Ó.’’ 

12b. ní ihAicpeAm t)iiic, " ní lei^peAo-SA as cú," " I won’t let vou 
off (duty of curing me, etc.’’) 13c. " mAR óíol Aisce péin." 

15c. " is lÁiom Ah ceAttc acá A^Am tdoc sembís ’’ (?) ; 
cumA, " oibttiii5AÓ,’’ •]C. (?) 


63 

*Oo tliAlt 5Attb, mAC Cuinn mic An ÓAtbAi^, Ó X)oihnAitt. *Oo 
cumeAÓ OiAtt -] A ihAC, tleACCAin, ’n-A bpttíosúnACAib 1 oCor tonoon 
SA bt. 1608, •] T)’pAnAT)Att Ann 50 ocí a mbÁs sa bt. 1626. *Oo cumeAÓ 
Aoó t)iiióe (TDeAttbttÁcAitt tléitt) 1 bpttíosún 1 n-éir.peAcc teis acc tdo 
tei^eAÓ As é sa bt. 1609. 'beAii tdo IIiaU gAttb tdo b’eAÓ tluAtA (v. 
26), TDeittbsiutt AoÓA ttuAió 1 *0omnAitt. 2a. ar ^cara, 1. 

.Aoó niiAÓ,-fl602. 4a. " nAC bpuit iia hUlcAis ..." 8td. 

" ní teAC-SA AihÁin." 14td. " bA óeACAitt í tdo ttéióceAc." 

15c. " •] TDO teAcmii5 ^tóm *Oé tdá cionn." 16b. 

" An TDÁ coihARCA cttócAitte seo: ^ur CU5 An rí Ame oon cúis ^ ^ur 
ciimeAÓ pios pÁcA nA cúise ós a coihAm ’’; tomAÓ > " noccusAÓ," 
" poittsiu5AÓ,’’ péAC YBL Col. 156, v. 3; nó tÁcAm= " bttís," -]C. 

19t). 1. ‘ ‘ Acc 50 5CumpeAtt onóm, -]C., orc." 21bT). 

" Acc 50 5CttomA An rí ar An bpÁc . . . -] ar teAS ..." 24t). 

" 50 TDCU5A1Ó sé ptteA^ttA TDon impióe ’’ 26. " is cosmAit 

te pttíosún An btt5n acá ar tluAtA." 27. " tdá mbA rutd é nAc 

5CumpeAÓ tdo bttAi^eAnAs bnón ar AonTDuine acc ar tluAtA AihÁin, 
níott beA5 An cubAisTDe é." 28a. leg. ’s a cumttse ? c. 

" ní hAon imneAÓ coicceAnncA acá A5 cim umtte ’’ (?) nó leg. ní hi. 
Apc T). ? 30a. nÁ cÁiRe mé,>" nÁ nÁ bíoó mise " (?) 


rtóCAí 


453 


64 

mAC *OiARmti-oA+ 1325, mic *OomnAilt, mÁ^ CAUCA15 inóu. 
S5éAl 'Paóa-ó CATiArm péAc Todd Lect. xvi, 7. 2ct>. céi-o sé 

Au -oéAUAib -ÓAm, “ CÚ1S -oeou 'oom é.” 4a. 'Pouóauac, péAC, 

TD ii 344. c. “ bA cusa mo 5uÁ'ó. . . 6-0. clAnn 

CoumAic, 1. clAnn CoumAic (acau ’OomnAi'L'L acau *OiAumu-oA acau 
'péiLim) inéi5 CAUCA15.’’ 8c. cau a -oéis, “ A5 'otiL isceAC 50 

peiuc ’’ nó (leg. -óéis) “ A5 ^aóáiI cau a cLoi'óeAm.’’ 17b. 

“00 bío'OAu uo-tÁi'oiu 'oó.’’ 24. “ bA cosmAii te céite bÁs 

*OiAumtioA í *ótiibne ■] coincinn 'péilim.’’ 29'o. 00 ctiic Con- 

cobAu mAC CoiU'óeAlbAi5 Ó buiAin 1 ^CAolmóin sa bt. 1328, 

31-0. *OomnAlt CAiubueAC inÁ^ CAUCA15-I- 1414. 32. 605^11 

(-(-?), mAC *OomnAilt Ó15 (-f 1309), inÁ^ CAUCA15. 33. ÓtiA-ÓAC 

Ó SúiLteAbÁin. 34. Ca-ó^ Ó 'OonncA'ÓA. 35(ro. “ cÁ 

ÁCAs oum 1 ocAob nA ^Lóiue "oo ctiiu An bo-ób (1. *OomnAiLL) ouc-sa.” 

37a. “ Omnibus copiis.’’ 


65 

*Oo CU01S ós cionn tiAise mic An piLeA-ó. lc. “ 51-0 bé peAu 

•oo -óeALbtiis cú -] -oo bí sásca Loac mAU obAiu a LÁime.’’ 3b. 

“ OA n-imciseA-ó sé As mo ctiimne.’’ 8c. “piLemóu.’’ 

9Ab. “ ní soiLéiue Le peicsinc í 1 bpo^tis nÁ . . .’’ 14a. au 

cúL, “ pÁ S5ÁC.’’ b. 1. “ pois^eoLAió •oouas •oom Acctimse ’’ ? nó 
leg. -oAm ? c. “ Au sLtiA5 -oeAmAn.’’ IGcn. “ moctr.^im tiAim 

é.’’ 19-20. “ 51^0 5tiu móu An buón acá oum 1 -ocAob bÁis 

An 'outiA'ó, ní hé AnbÁs SAin pAn-oeAUA An buón Acc^An mise'oo 'ótiL'o’éA^ 
Au AICUIS An 'ouuA'ó.’’ 21. “ ptiAiu CAcbAi-ó bÁs 'oe cionn 

bÁis A mic; bA cuom An éiuic sin (a bÁs péin) 'oo caic sé -00 -óíoL as 
A TTiAC.’’ cro. “ corh po^LtimcA SAin nAU féA'o AoinneAc uiatti é 
'oo buéA^nti^A-ó. 23a. ceAnn pouAis, 1. “ saoi,’’ “ oLLatíi,’’ 

•]C. péAc TD 25 40. 26c. “ is mó An cúis acá A^Am Leis (1. Le 

bÁs 'o’pA5ÁiL); CA'o ’n-A cAob nAC bpA5Aim bÁs ? ’’ 30c. suu ' 

cum, “ -j -oo cum.’’ 35. AiceAcc,< Aic-ceACC, “ oioeAs,’’ 

“ prescription,’’ -]c. (?) 38c. “ pÁc pÁ bpuiL a bÁs níos 

lomLÁine,’’ -]C. 39c. scaL, “ céAuniA.'’’ 


66 

*0’peAu AcÁ AU cí ouL Au cuAiuc 00 ConcobAU, niAC Ao-óa, Ó *OoTTinAiLL, 
-{-1342 (vv. 7, 10, 11). In^eAn TLleic tnLLiAin (1. Uiocaiuo Ó15 llleic 
tliLLiAm tlAccAu,-f 1387 ?) bA beAn 00 óoncobAu (v. 13). 6c. 

5U1L (leg. 501L ?), “ ceAs 5uéine.’’ 14c. “ 50 bptnL An ciooaL 

sAn (Ó ’OOTTinAiLL) ó ceAuc Ai^e.’’ 


67 

*Oo geAuóio, mAC ITiumis, IIIac 5eAUAiLc-f 1399, -j é ’n-A aois Leinb. 
AibiLín (v. 39), in^eAn tliocLÁis tllic tllumis CiseAunA CiAuuAi'óe bA 
rtiÁcAiuoó. 1a. “ 5Ab mo cúis ouc péin,’’ “ LAbAiu au mo son. ’’ 

4c. 1. “ oÁmbeA-ó c’acaiu CAiuoeAcLiom oobeA-ó AThuinnceAu 
CAiuoeAC Liom.’’ 5a. siubAL oi'óce, 1. An cuio as ocacua oe 

cemo SA1501UUA, péAC YBL col. 164, v. 32. c. ní poinni-óe, “ ní 
héA^SAThAiL,’’ “ ní hAoinní cAubAuu,’’ péAC Eriu V, p. 198, L. 635. 

6b. “ cAu oom cosnATh,’’ nó leg. cÁm, “ aicis ’’ ? c. 
“ uihLuis cú péin cun beic 10 cauato oAm.’’ 11. au ocúis níou 


4M 


‘oioJUinii ‘o.^nA 


innis sc Aomní i *orAolj aii 10111!!) Acr •00 coinieÁ-o sé ^a h-a b«Ac é ” (?) 

12a. “ cAn éis A fiiApniii^e 'óí cén *oíb í.” 15c. 

“ *oAoine sinn iiac ceA-onijte *oóil!) lieit A5 sé^nA-ó le n-A céile,” 1. 
“ seAn-óeAii nnse •] veAn Ó5 rtisA AnnAccA, péAC KM. 22c. 

5AC yó*o, “ An ].'A*o.” 43c. “ sA'OAiin sío-ó •óíoc, “ *onilrAnn 

niAiteATnnAS *otiic.” 44c. “ *oeiinnc *oo cAÓAinc *oóil!) An é 

•o’pA^Áit”; •otii'b, -|.niinni ? 47b. “ A5 CAinnc leAc *ooin, is 

).'éi*oin lioin An *oÁ Ainni sin (5aoi*óoaI *] ?;aII) -oo cAbAinc isceAc.” 

50c. A i,'eiceAni, “ inAcctiAin Ain (1. An aii scion . . .”). 


68 

*Oo ÓoncobAn, niAC Uai*Ó5, 111 ac ‘OiAnniti'OA ( + 1607 nó 111 An sin). *Oo 
lioin*oneA*ó ’n-A nÍ5 é sa bl. 1595. cAn éis bÁis 'bniAin ( + 1592), inic 
1lti*ónAi*óo niic OA1-Ó5 niic 11ti*ónAi*óe Ó15, Oleic *OiAninti*oA *o'éini5 
CASAoncAS i*oin •|.'lAicib cloinne *OiAninti*oA 1 -ocneo 11 ac nAib Aon ní 
’n-A coinntii-óe An An ^CAnnAi^ (1 toc Cé) 50 *ocí 1595 (v. 16). Ilí -pios 
cén *oíob CibiUn (v. 36) mÁCAin ConcobAin. lllAin^néA^ (vv. 40, 41), 
in^eAn 1 óoncobAin SÍ1515, bA beAii *oó. Ib. -no*o, “ btiAc,” 

|?éAC IGT. b. 414, LCAB xii, 59, Eriu, iv, p. 228, v. 56. 4c. 

lein^, Áitis. 1 n*oiAi*ó CéAsc; 71 1, 75 38, 110 28, 122 17. “o. “ *oo 

coimeA*o con^Áin (^leo pAolcon) 5AC Aon*otiine AtiiAc óc pAicce ” nó 
“ cÁ 5beo nA n*OAoitie imcisce óc pAicce ”? con^Áin, = “ ^teo 
*OAoitie,” 1 “ 5leo coti,” péAC TD 4 34, LCAB xxxix 19. 

6b. nó leg. a bp. ? *o. ne seAl iasocca, “ le tinn -otiic *oo beic 1 

seilb *oo nÁniA*ó.” 7a. “ -oá *ocui5eA*ó *otiitie . . .” *o. 

ní iiieASA Ati s^ÓAb *ot)ic-se nÁ *oo nA sé CAisleÁnAib sin.” 

8*0. Acc ceAcc cAinse, “ acc s^éAtcA *oo beic An siubAt 1 *ocAob nA 
meA*ónAc *oo bío*ó innce saii Aimsin acá CAicce,” nó leg. *oo 
ceAcc cAinse ? 9c. “ *oÁ bnís sin cÁ sé pÁ *óímeAs.” 

12*0. “ 5An níosnAi-ó LAiseAn.” 14. “ ní Iiaoii cAinbe tiA 

CAisteÁin sin *oo cAoineA-ó; cÁ *oeineA*ó teo; acc ní mAn sin *otiic-se; 
éineo5Ai*ó cú Anís.” 16c. “ *oo bí buAi*óinc An níosAcc 

ctoinne *OiAnmti*oA.” 17a. “ 1 *ocneo 11 ac n-Aicn 151*0 sia*o cú.” 

19Ab. “ Acc 50 *ocí 5un beAnnAX) . . . te tinn ^Att . . .” 

23*0. “ A5 ceAcc *] A5 imceAcc.” 24a. “ cúis tiiAic 

•oon -ooitseAs is eA*ó An c-AoibneAs . . .” 28b. “ is unnA 

oineAccAis (1. ptAic) cú; *oÁ bttí^ sin éinis suas . . .” c. leg. 5C. ? 

30*0. stÁn ne, “ stÁn ó ”; iasacca, 1. “ neAm-*ótiAt,” 
“ tieAtii-snÁcAc.” 36*0. “ gcAn *oo coimtíon *oo pníotii- 

•óuAt^As.” 37*0. “ ní móncAs 5^11 caca a n-AbnAim.” 

38b. “ *oo "óonAS *oo beic 'oúncA An f?Ai*o is cÁ *oo ciseAntiA sAn bAite.” 

‘"1 5-^^ piApnAise *o’Aon aoi5i*ó cén b’As é, *]c.” 39a. 

“ oibti05Ái*o seicnéi*oeAc.” *o. a ^CAotiiAncA (leg a c. ?), “í 
Tio cun 1 bpei*óm.” 41 a. “ péite *] sAi-óbneAs.” 42a. 

“ 5ntiis suAinc 5nÁ*óiiiAn, *]c., 5^11 gtiAc nÁ ceAt^ *oo beic 1 ^cnoi'óe.” 

69 


An bÁs niic Ati pit’cA*ó. 3b. “ (-oÁ mbeinn-se 1 n-ionA*o *Oé) 

ní cnucócAinn-se Aonstis 1 ii-Aoiicon.” c. “ *oÁ mbA ntro é nAn CU5 
*Dia *oom é bA tu^A aii bnón *oo beA*ó onm.” 4bc*o. “ bA ceAnc 

*ouic 5An Aonsus *oo bAinc 'oíom nó 50 *ociobnAiiin cAn n-Ais *ouic é 
*oem *óeoin péin.” 5. “ is suAnAC 5AC sótÁs acc a cuitnneAtii 

5unb pcAnn *o’Aoti5US beic An neAiii.” 6. “ ní scAtb *oo 

bí A5Am 1 nAon^us (mAn cÁ A5 *Oia auois Ann) ; ní bptiAnAs acc iasacc, 
’s é siti, cAtnAtt *oe; cÁ sé Anois 1 bpocAin *Oé; ACAin eite -óó is eA-ó 
■OiA.” 7Ab*o. “ (*oÁ mbeiiin-se 1 ti-ionA*o *Oé) ní iAnnpAinn-^p 


nóCAí 


455 


An AOtÍ ACAin 1ASACC TDO t)XIAin An A niAC (l. Alt niAC ACÁ An 1ASACC A150 
•oo CAbAinc snAS ?); 'oo teispinn-se aii iiiac "Le n-A ACAin.” 

8c-o. “ní fniitneAnc A^Ain Anois Ain; ní cni^TÓ peAns oo sIaca-ó ’n-A 
cAot).” Qcx). ‘‘mAn cÁini^ cnócAine Xié An aii mnAoi — 's é sin 

An An mnAoi An cAinig sé iscoac i n-Aci5(in cujus domum. venerat).” 

13c. leg. Iei5i.'inn ? 14-o. ‘‘•oo b’Á'ÓAmAit An comoro- 

eAcc ” 110 leg. ‘‘ ’n-A comoi-oeAcc,” péAc 73 21. 17c. a *óé, 

>‘‘ iscnuAs.” T). is nAc péASAiin, ‘‘ is iiac n-oéAnAiin sé lAnnAcc 
An é •oo ■óéAnAm ” nó leg. ‘‘ i.'éA5Am ” ? ISo. “ bA coAnc 

•oAin teAnAmAinc 5Á píon-^nróe.” 20a. ó nAC piu, “ ó iiac 

cuiltceAn. . . .” c^o. “ mÁs oaó (1. niAn sin) is oc tioni ^un 
pAUAs im bcACAi-ó 50 ‘ocí 50 bpuAin Aonsus bÁs.” 2lAb. “ bA 

ceAnc, -oAn tiom-SA, -00 5AC iuac pAUACC An aii n-ooiiiAn Ati f^Ai-o is rto 
beA-ó A ACAin ’n-A beACAró.” 22Ab. “ -oo nu^A-ó mé noim mo 

liiAC Acc cÁ 'OiA cAn éis ^níoiiiA bun ós cionn -oo •óéAiiAm onAinn.” 

23c. “ -oe cionn AÓi^e”; oAn liió An ^ceAn, “ 00 cuinpeA-ó 
bneis 5tóine An m’Ainm.” 25c^o. “ ní cuinceAn Aon tíiac 

eite An mo cnoróe (1. An m’ucc, ic.) A5 sAonA-ó mo cnoróe ó cuiiiAró 
50=“5unAb.” 26a. só-ó,> “ putAn^,” “ experience.” 


70 


’O’x^oó, niAc Con ConiiAcc tíiic Con ComiAcc CoiiiAnbA, IHÁ5 tlióin, 
-f 1600. lc. “ b’féroin nAC n-oéAnpA-o-sA ceAccAn -0011 -oÁ 

coiiiAinte.” 2a. “ ctiis te 'oiAiiiAin,” “ ciiis te meAnbAtt.” 

b. “ 'oiiit 1 bpostunn •oom cAnnAii^ ó . . .” 'o. “ m’ponn 

beic 1 5Ciii5eAÓ UtAÓ.” 3o. 1. “ gAii mo cúnsA scuioéin 

00 cníocnu5AÓ.” 4. “ nuAin bím An cí imceAccA ó cuaió, 

A-oeinim tiom péin 51111 món Aii oícceitte óom éinse a bAoicnéim 
An mbÁinei-ne (1. as An ^cúnsA scuioéin a bpuitim ’n-A bun 50 oúc- 
nAccAc) cAn éis out suas oom 50 bAnn aii onéimine (1. cAn éis Aii 
cúnsA 00 beic beA^ iiac cníocnuisce A^Am).” 5. “ An ocús 

is é A-oeinim tiom péin 50 bpAnpAo-SA Aiinso 1 mboccAnAs, -]c. 50 
oeineAÓ mo beACAÓ— bA óeACAin óom é sin acc ní peAOAn An ocui^pio 
SIA0 (tucc An CuAis^inc) a óeAcnAcc acá sé oom (?) — ■] ’ii-a óiaió sin 
cuimni5im, mÁ pAiiAim Annso, nAc bpeicpeAo-SA mo cín ÓÚCA15 50 
bnÁc ” (?) 7. “ 51Ó 50 bpuit tia muiriinis 50 CAinoeAC, *]c. 

tiom, cÁ mo snÁó oon cuAis^eAnc óom ineAttAÓ Anonn ”; oineAcc 
5AbnA,> “ CtiAis^eAnc.” 8a. aii T)Aot, AbAnn 1 nX)ún iia 

n^Att. b. Áine, saii triumAin. co. “ 51Ó 50 bpuit ^nÁó a^aiii 
oon litumAin, bA ceAnc oom ’pé nuo is coitteliAoó 00 óéAnAin.” 
lOb. “ Aii cé is AiiiisA tiom nÁ Aonouine eite oÁ cineAó.” c. oÁ = 
“ 1111 Ain.” 11. úiiA, AbAnn 1 oXín ©05^111 nó mÁcAin Cuinn ? 

14a. eAtcA, 1. “ stiocc tlióin.” b. 1. “ ón eAtcAin 


“ A5 ceAcc 50 . . .” 15b. túó, 

16c. oíot, Tc. 1. “ coih ce *] com 

17c. “ A bpuit cneise A5 piteAÓAib 
“ scón ” ^c. p. “ tAoc séitteAs 

19a. “ tAoc cuinoAS smAcc An An 
oneim. . . ." 21b. “ cuineAs sAocAn An tucc 5AC CAisteÁin 

te pÁitce o’peAnAÓ noirh nA piteAÓAib.” o. oeAspotA, “ oAoine 
uAiste.” 22a. pioiin-bAnn, -jc. “ cnoc •] peAÓA otúcA, *]c. 

Ain ” nó “ tAoc *] potc otúc Ain ” (?) 


5neAncAi5, -]c. o. 50, 1 
1. “ potuAihAin,” -]c. 

soittseAc te ceinió.” 
onnA.” 18e. ceA^An 

00 nA piteAÓAib.” 


71 

X)o niAtt Ó gAinmteAÓAió (-fl261), RÍ5 Cinéit mu-Áin. InnisceAn 
s^éAt 1 ocAob ACAn mu-Áin (1. muineAÓAis mic eosAin mic lléitt 
llAoisiAttAis). CAnc, 11150^11 tosAinn, níos AtbAii, bA ihÁcAin 00 l1lu-Án. 


45G 


’oioSUiirh T)ÁtiA 


Ib. Cac Sléibe Cha sa bb. 593 ? * c. níosA, Aitis. ; peAÓ 

68 4. 5*0. 1. ConÁn. 6a. CAnc b. ■] p. ? 9c. 

•oÁ CAinm, “ An lAnnATÓ “ (?), péAC 74 42. -0. X)o seAlÓA, “50 

'ocí cín.'' 13t). “ níonb Aon cnbAisce x)’éininn é.’’ 

15b. “ 'o’innis sí 1 'ocAob a tiiic.’’ -0. “ 5Á cAbAinc 50 'ocí,’’ "A5 
'onb 1 n-éinpeAco béi 50 'ooí.’’ 16b. An ní, 1. 111x1 ineAÓAc. 

18'o. “ 'oo bí sí 'o’iAnnAi'ó Aitnis 'oo •óéAnAxn An An eAsóis.’’ 

19c. beAno sí-ó “ gníom ÁómAnAc.’’ 20ct). “ mAn 

•oo bAitbeoÓAÓ é 1 'ooneo sxinb péi'oin leis lllxi-Án -oo seineAmAinc." 

23. “ nxiAin -oo jAb sé An níosAcc ní nAib Aon neAnc 1 n-A 
CAisleÁnAib CAn éis s^niosA nA b]:eAn— acc níonb pA-oA 50 nAib a 
liiAlAinc 'oe s^éAb aca ’’ (?) 2400. céAcs ? 

72 

*Oo bí sA^Anc éigin 5Á nÁó 50 nAib bicin ó cémc nA Uóime Aije •] 
5xin on-oxiis An licin sin 'oeineAÓ 'oo cxin le cein-o nA b]:'ilióeAccA. 
•JTneA^nA 'oon csA^Anc is eAÓ An 'otiAn so. 

Ib. “ ó 'ocAgAnn 5AC 'oeig-teASAsg.’’ 'o. “ is é An sgníbeAnn 
— ní hé -00 cAinnc-se — An nxi-o a b^.'xii'L sóaIa Ain (1. a bpxiit xigoAnÁs 
A5 bAinc teis).’’ 2. cnois, “ prohibition ’’ nó “ séAtA 1 

b]:oinm cnoise ’’ ? c-o. " mÁs ticin óiAmnAc, ticin nAC ceAnxiiste 
'oúinn A -peicsinc, acá sAn ticin sin, CAbAin cxiitteAÓ peASA 'oninn 1 
n-A cAob ’’ (?) 3Ab. “ pé nxiT» A-oein An Róim AbAin é; tei^ 

'oxiinn te-o cAinnc péin.’’ c. ^lón oite, “ a liiAtAinc sin -oe ^tón ’’ nó 
“^tón Aitise’’ (?) -o. “ bA cnxiAió 50 teon óxiinn í mAn sin.’’ 4. 

“ ní SAn ítóim acc 1 n-Áic éi^in eite, pxiAnAis An c-on'oxi5AÓ sAin 
(•oíocxin nA bpiteAÓ), *] c’pocAit ^nÁnnA com mAit.’’ 5t). 1. 

“ cAisbeÁin 'oninn An ticin.’’ 6b. “ nAC -pixi Aon Ain^eA-o 

An éi5se.’’ 7a. Dei, -oÁ siottAb. b. “1 n^Ac aoii cxii'o 

T)Án bpitióeAcc ’’ (?) 8, “ mÁ A-oein An ticin xi-o iiac cóin 

Aon Ain^eA-o 'oo óíot as ca tAoióib motcA, is é 'oo tiocpAÓ as An ticin 
nAC n-AonpAÍ Aotroxiine (mAn ní óíotp'AÓ Aon-oxiine a bAoin), •] 50 
sxxonpAÍ 5AC Aon-oxiine pé otc mAit é (1. ‘ 50 mbei-oís 50 téin pA óei5- 
meAS ’).’’ 9a. “ lonnxis nAc mbAinpí Ain^eA-o ó nA 'OAoinib.’’ 

lOc. inis, “ An 'oÁn,’’ 11, 13, 14. ní pios 

cé biA'o nA s^éAtcA a bpxiit An pite A5 cA^Ainc 'oóib. llAb'O. 

“ CA-o ’n-A tAob A n-oxibAinc Cotxim Citte ^xm ceAnc Ain^eA'o 'oo óíot 
As 5AC -oxiAin A mbeAÓ An píninne innce.’’ c. ní txii^im. 12c. 

A 5comAtt, “ AiseA5 'oo tAbAinc -oóib ’’ 1. “ ia-o 'oo tAbAinc tAn 
n-Ais 50 béminn.’’ 14, -oo ném Ati s^étt (ntAn txii^im é) 

•o’tAnn pite éi^tn bnÓ5 An iomÁi5 nAoitii éi^in *] CX15 An íomÁi5 An bnÓ5 
•oó. c-o. cÁ Ati céAcs toccAc; leg. •oóro ? 17a. cóacs 

cnxiAitttste. 19-0. leg. bxiAib ? 21c. sAonA = 

“ sAome,’’ “ xiAisteAcc,’’ nó=“ sAonAÓ ’’ ? 23c. 'OÁ n-éis, 

“ cAn éis bÁis 'ootb.’’ 28b. “ pnéAm a n^tótne sin is óaó 

ttA pitió.’’ 30c. téi^iT), Ont)«i5 lotn. 3. t). stÁn 'OÁ sein- 

s^éAtAib, “ A stÁn p“A A sein-s^éAtAib ’’ “ Or else bid deíiance to 
their stories,’’ “ nÁ cneroimís ia-o ’’ (?) 32c. “ bA sxiAnAC 

A ctxi.’’ 

73 

mAnbtiA An Ó CAoim, ptAit *Oiiitce CAttA, 1. *OomnAtt mAC Amc 
(-}-1582) mic Amc, *] An Ó 'OÁtAis (1. ó.onsxis mAc AmtAoib) (Aon^xis 
pionn ?) -oo bí ’n-A ottAm óó. pxiAin An bemc aca bÁs sAn Am ^céA-onA 
(i-omnAbt. 1601-1610). mÁtAin -o’ Ó CAoim -oo b’eAÓ eitionóm (v. 39) , 
inseAti ConcobAin (mic *OonncAió mAC CA1Ó5 TtxiAió) í ÓeAttACÁin. 

4c. cÁnAió, “ cÁini5 ximne.’’ 5c. “ cÁ pnAoc A5 pÁs An a 


rióCAí 


457 


bóiÚRi5." 6c. " Ati pÁc 6110111 is 'Lusa •oen x>Á pÁc bttóin." 

7c. A-x)em eilionóiu Knocc Liom ^uRAb í An ciaLL acá Leis An 
Líne seo: " ntiAm bA ceAnc -oo cioc ceAcc 50 inALL C15 sé 50 «o- 
Luac "; Luac ar, péAC Ir. Texte ii 90, §30. 9-o. AinnsiLe, 

péAC 77 12. 11-0. eASRÁn, ‘‘ ssAipeA-ó," " eASAoncAs," -jc. (?) 

13c. As, 1. ‘ ‘ •oe cionn A bÁis "; ní Lém, ‘ ‘ ní péA-ocAR •otiAn 
moLcA -oo cumA-ó " nó leg. ní ém ? 16-o. poRRAOin, ‘‘ sLua^ mÓR 

•OAoine Ag bRÚ5A-D isceAc." 19-o. 'OomnALL, 1. ‘‘bÁs 

'OomnAiLL." 20x). eASRÁin, ‘‘ s^AipeA-ó," ‘‘miLLeA-ó" -jc. (?); 
ní peA-OAR An Aon pocAL AmÁin ‘‘ eASRÁn " (v. 11)*; ‘‘ eASRÁin 
"Aiinso; péAC Acad. Dict. col. 203. 22Abc. ‘‘ is Aoibinn Leo 

bÁs x)’pA5ÁiL sAn Am 5céAX)nA." 23c. x)íobóú-ó, ‘‘ S5RÍ0S," 

péAc KM (dibdud), LCAB xxi 76. 2oAb. leg. x)íb: pAmbRÍs ? 

27. ‘‘x)o beA-ó Ó CAOim sásca Le bÁs x)’pA5ÁiL 1 n-Aon LÁ 
AinÁin Le n-A oLLAm munA mbeA-ó An bRÓn x)o cumpeA-ó bÁs 1 *ÓÁLai5 ar 
A compÁnAib." 30. ‘‘ is lom-ÓA a-óóar piLeA-ó -o’imcis, 

bRÓn mÓR AiR, 50 x)cí S501L eiLe car éis bÁis Aonsuis " (?) 32. 

‘ ‘ x)Á S5RÍobA-ó Aon^us mARbiiA ar *óomnALL ní LeompA-ó Aonouine 
Locc x)’pA5ÁiL AR An mARbiiA sAin." 36^0. bRÁ^A, >‘‘ ceAnn," 
‘‘ cAoiseAc." 37a. cúr xieAbcA, ‘‘Laoc ar miAn Leis 

beic A5 cRoro." 38c. •o’iomARCAi-ó 5AC pm, ‘‘ car 5AC peAR." 

74 

*Oo *óomnALL Ó5, niAC CoRmAic mic 'OomnAiLL, mÁ5 CARCA15 -fl391. 
AibiLín, inseAn SeAÁin ( + 1348) mic mumis, CiseARnACiARRAi-óe, bA 
mÁcAiR •oó (v. 67) (?). *Oo hoiR-oneA'ó *OomnALL (v. 69) mÁ5 CARCA15 
CAiRbReAC (péAC 64 31) sa bL. 1366. SpRCA^Ann An piLe 'OomnALL Ó5 
cun immce x>o ■óéAnAm 50 x)cí CAiseAL, seAn-x)úcAi5 a sinnseAR. 

^■o. ‘‘ com cinnce *; x)0 bí . . .’’ 7b. ‘‘ is oLc Lex) 

•ÓÚCA15.’’ llb. ‘‘ cuRAs iiAR cuimni5 sib buR n-oócAin Roim ró 

AIR." X). •OAR=‘‘*] X)0.’’ 18. ‘‘ROim imceACCX)U1C CAICpiX) 

cú cApAiLL, ic. ■o’uLLAmu^A-ó." 27a. bemce, ‘‘ uaLais," ‘‘ •pom- 

nmc " (?). 37cx). ‘‘ nAc bpuARAis Roinnc comcRom X)en rhumAin 

mAR 50 RAib nA 501LL A5 cuR •pomnmc orc " (?). 39x). leg. 

lí. As ÁL. ? 48c. socc, “ x)íomAoineAs," “ 5An beic 1 n-úsÁi-o," 

péAc YBL col. 186 V. 21, col. 177 v. 16 col, 188 v. 3. 52b. 

péAC Man. Cust. iii 259. 54c. “ is x)ÍReAC An bócAR 50 . . ." 

57b. “bAinpTÓ cú -oíob a mbRÓn." 64c. “ is pémm LeAc beic 

IX) RÍ5 ní hAmÁin ar An n*OeAsmumAin acc ar CaiscaL corh mAic." 

68. “ is í x)0 cARCAnnAcc ■oo,cum An cLú orc." 69. péAC 64 30. 

72x). “ cumeAnn cú c’péiLe 1 nx)imbRÍ5 " 1. “ bRonnAnn cú 
x)o sAióbReAs 50 piAL." 


75 

'D’Aoó, mAc Con ConnAcc, mÁ5 tlióm,+ 1600. 2b. 

lomcnúcAC “ x)úiLmeAR sAn n^Lóm." c. X)é,> “ Lasair," > “ sLax)," 
péAC LCAB xxiv 115, xxvii 37. 3x). “ uAinióeAcc pAmeAcÁin." 

9a. ní hé AihÁin, “ nÁ Aon oióce " (?) c. bAS nAC •0Ó15 
'OAnAiR (CAOib. 'Uac.), “ Laoc nAC LecihpAÓ Aon *OAnAR croix) Leis." 

10. “ AbRAió Leis 5An beic A5 S5R10S ua hémeAnn." 
llc. AR, “ 1 -ocAob Le." 12x). An c-Ai^neAÓ, 1. “ An x)úiL sin 

1 x)CR0i'O.’’ 13b. “ beic 1 x)CAob Le hAon 510LLA AihÁin mAR 

sLua5." c. “ niAR cÁ An cui-o eiLe x)Á sLua^ car éis bÁis -o’pA^ÁiL 1 
•ocRoi-o." 14b. 5un, “ ón ’’ ? 15a. ceAn, “ X)ei5- 

Sníoih," “ic. 17-0. “ mAR beAÓ orx)Ó5 A5 croix) Leis An n^LAic 

50 Lém." 18a. “ meAspAix) ^uRAb AmAX)Án é.” x). Re 

(=Le), “ X)e cionn"; “ cÁ sia^o coih neAih-ctn^sionAc sAin." 


458 


’oiogUnm X)ÁriAX 


20x). ‘ ' 'o’iAnttAi-ó •pÁis'ome *oo -óéAnAtii ah séAit (i. successfully ?). " 

21a. 'oá 'óntiim sAiti, “ i u-a 'óiai'Ó sin ” (?). c. “ cvii'Le 
suAnAc 'OAn teis nA 'OAoinió ” (?). 22a. cAnpÁs, “ 'oo cais- 

beÁiiA-ó ” péAc TD Ixxxiv, IGT. 1, 16, S. xxix 15, 16; “ sAn An 

cÁini5 Aii C10C, 'oo cum iia yeALlsAniAin i ^céill 'oo tiA 'OAoinib, 'pé 
'ouíne ACA An a mbéAnA-ó Ati cioc (i. tiAc nA5A-ó An pos^A-ó ón 5C10C), 
5un-óuine5An céillé.” 25a, snoc ( = snAc), “ srath,” Annso> 

“ bnuAc ” ? SOco. “ "oo buAi-óin sé ia-o — sin a nAib 'OÁ 

bAnn ” (?) 32. “ mAi-oin te peAnAib Ati 'oomAin, A-'oubAinc 

tiA peAtlsAtriAin teo tu\n CU15 siao (1. pin An oomAin) tAo péin (1. nA 
peAÍtsAmAin) niAn 50 nAib siat) (1. -pin Ati 'oomAin) 'n-A n-AmA-oÁnAib.” 

SSt), neim-cníonnA, “ ^níom 'oíccéitti'óe. ' ' 33(a)c. 

A n-eotAs ].'éin 'oo cun 'n-A tui^e An tiA ■oAoinib.” 34c, 

is AnbeA5 An pA-o aii cuit) 'o’An n-cotAs oineAs 'oon pobAt.” 

35-0. 1 5C. “ unhesitatingly ” (?) 36c. “ -oéAnA-ó 

sé Aicnis onnA.” 37, “ bío-ó sé síoccÁnAc 50 'ocí 50 

bpui5i-ó sé 'ouine cite cotii coincinneAc tcis -péin (1 ní bpui5i-ó 
sé A teicéiT) 50 'oeo).” 38a. ní liion^nA-ó, “ ní hAonnuT) ós 

cuimse^^TDo b'puinisce ” ? 40-0. An cóin coT)AtcA, 1. “ sAti 

oi'óce,” “ Am bA ceAnc 'oo 'óuine beic 'n-A coT)tA-ó.'' 42t). 

“ A5 obAin 50 sAocnAC An son nA nlltA-ó.” 43. “ ní hé mo 

ciAtt tiAn ceAnc tdó nA ”00 'óíbinc as An 'ocín.” 46c. 

“ ní péiT)in AonT)uine tdo cosAinc Ain.” 


76 

'Oo jnÁinne in^in (iriAoitseActuinn ?) í ceAttAis. 'Ouine a TDCu^cAn 
“ UA An Cnob-óuinn ” Ain bA peAn céite 'óí. bAbnAnn av. pite téi 
1 TDCAob bÁis A mic, 1. PuAi-óní. InniseAnn sé cionnus tuAn CU5 'íTIac 
Coise Au cotiiAinte céATDtiA tdo “ÓeAnbÁit, in^in Cai-Ó5 Ati 0ic í 
ConcobAin ( + 1009) nuAin puAin a mAC, 1. iuac Ao-óa ( + 1004) mic 
'OomnAitt 1 néitt, bÁs, CÁ nA s^éAtcA 1 TDCAob Coca-óa *] AcAinne te 
pA5Áit sAn Rev. Celt. viii 48, xv 64. 

1a. “ ciA TDO-séAbAinn niAn ceAccAine cuice.” 2td. 50^^115 

“ pónA ” 1. “ ^eimeAt,” “ cniobtóiTD.” 5td. “ ní péiTDin 

te hAon bemc 'ÓAoine pAnAcc 1 ^cui-oeAccA a céite^Aii TDeASAitc.” 6c. 
6c. “bA ceAnc tdou smuAineAth sAin TDut 1 bpefóm uinne.” 8t). 

“ A5 so mo s^éAt 'n-A cAob.” 13td. “ nAC nAib Aice acc iasacc 

TDÁ niAC ”; leg. “ a pA^Áit ” ? 15td. “ nAC seAtb a mic tdo 

b'Áit te 'O1A TDO cAbAinc tdÍ.” 17a. “ lAnn An 'óia a snÁs tdo 

cAbAinc TDo ^nÁinne 1 TDcneo tiAC tnbeA-ó sí A5 ^ot a cuitteA-ó; bA ceAnc 
TDÍ Aicnis TDO TDéAnAtii Aii 'óeAnbÁit.” 18a. ah Cnob-óonn, 'OniAn 

OónuthA b’péiTDin? 20td. 1. TDéin Aicnis An. . . . 25c. catd 'n-A 

cAob A mbeA-ó ^nÁ-ó A5 AoinncAC tdí (1. tdoii csAi-óbnoAs) . 

77 

iriAnbnA An ^nÁinne ( + 1440) insin t'nAoitseActuinn í CCAttAij; 
( + 1401) -j An A -pcAn céite, Ca-ó5 (nA nStAo-ó tnón),mAC tnAcsArhnA, 
Ó OniAin ( + 1444). 'Oo hA-ótAiceA-ó t n-Aon UA15 1 ntnis iatd. tnÁs 
1 n-Ác CtiAC puAin ^nÁinne bÁs, b’péiTDin 50 iiTDeACAi-ó sí Ann A5 
lAnnAi-ó An An niA^AtcAs Ca-ó^ tdo s^AoiteATD AitiAc ó pníostin. Acc 
bpéiTDin 5unAb é'Ouibtinn 1 5C0. au CtÁin 'Ouibtinn Ati noinn a 17. StÁine 
(v. 18), inseAn boctAinn nteic ConniAnA, bAmÁcAin-oo Ca-ó^ Ó OniAin. 

5b. “a5 imceAcc TDom ón bpÁinc (a uAib An UA15) ” (?) 9b. 

TD’oiteAthAin, > “ TDO teiseAS ” “ tdo mAotusA-ó ” (?) c. “ sAn 

An imci5 Ati céATD-bÁs (?); leg. bí au é. ? td. í TD’putAu^ “ au 
smuAineAth sAin TD’putAns.” IOtd. “ nín b’péiTDin tiom aii 


■nóuAt 


459 


ciniieAs SAin *oo cim "010111 'oe "Ló nÁ •o’oi’óce.” (?) l^-o. " 'oo 

b’iA'o mo 'óéAUA An céA-o-nn-o "oo cÁims as (nA sséAlAili)) Ainnsile 
ó " handsel ” (?), péAc 73 9, IGT. 1. 1413, SIBP. xvii 15. 

13c. 'bnÁije 51IÍ, " aii cé -oo b’AiinsA liom,” péAc AOD lii 29, LCAB 
xliv 89. 16-18. "níon pibL sí niAm cugAinn (50 b1 niAine); 

51-0 giinb xiasaI, aii cúis 'oo bí Aice "Le n-A rnnAS 50 liÁt CLiac [nó *OviibLinn 
1 5C0. Aii ÓL. ?] "00 b’Áib 'Linn í — nó a conpÁn — -oo ccacc cAn n-Ais 
ctisAinn, Acc 'oo b’é coit CAi-óg 50 n-A-óLAicpí 1 nlnis í.” 

19c. cÁngAs niom ‘‘ -oo bí •oAoine A5 cAbAinc "posA ptim.” *o. nÁn^As 
mise, "'oo snoiscA-oAnmé,” ‘ ‘ 'o’éims Leo mé ■00 miLLeA-ó,” ic. 

20. ‘‘ gi'ó 5tin cAiccAS An ctii'o is mó 'oen Aimsm 1 gctii'ocAccA cai-ós, 
ic. "00 bí snÁ-ó A5Am "OÁ •ÓAoinib com mAic”; CoLLa, sinnscAn sLcacca 
CeALLAi5. 21c. ctn'o nomiA, ‘‘ mo no^A ” ‘‘ mo cAnA ”; péAC 

YBL Col. 164 V. 37. "o. ‘‘ "oo b’ionAnn "OAni í 'o’imccAcc 1 mé péin 

•o’imceAcc.” 26a. péAC 19. cd. ‘‘ A5 ^Laca-ó Ain^iD, 

ic. is CA-ó Do bíos An pAiD is Do bí 5nÁinne ’n-A beACAib, 
Acc ó sin AinAc cÁim A5 CAbAinc Ain^iD tiAim (A5 solÁcAn bí'ó, ic.). 

28c. ‘‘ ní bAon cAbAin beic A5 scAnÁn.” 


78 

•Oo tA-ó^ Ó5, iiiAC CAID5 mic cAi-ó^, ó t)Aoi5iLL, péAc FM 1588, &c. 

Pí pios cé’n DÍb A mÁcAin (v. 20) inÁme. 2a. 1. ‘ ‘ cúnsA iia 

sAisDC s^aoiLcas CtnpiD ó n-A bo5A ”; néim, >‘‘ tmcAn,” "sAiseAD.” 
3Ab. ‘‘111 bei'ó A btmcAn poLAm.” d. cinneA'ó co^ai-ó ,‘‘ pó^nA 
co^Ai-ó ”1. ‘‘ ní Le binncinn nÁimDij; CAicccAn í.” 4Ab. ‘‘ 51-0 

5tmAb tiAcbÁsAc conAnn nA liAoibLe ní nimncAc í.” 5a. ‘‘1 

comAncAÍ ^nÁrá timne.” co. ‘‘ con^bAim 1 dcais^i-ó í 1 LÁim- 
si5im í 1 CAicim do ném mAn is mAic Liom í ” (?) ' 6a. beAn do 

b’eA-ó CúipiD DAn Leis An bpiLi-ó ! 7a. ‘‘Le LÁim CúipiD do 

snoiseA-ó cos nA SAi^e.” bc. ‘‘ó n-A scón DntiineACAis do- 
5eibceAn nA pnin^isí AcÁ An eicib,ic.” 8. CA5AIS, ‘‘dúccais”? 

C05AS <con-5iis ? péAC Keat. i 168; leg. ca^ais aii coLb ? 

9a. is cóm noinn, ‘‘ is DÍneAc tmcAn ” ? péAc nAnnAs Le . . . (v. 11). 

D. ne D10DA, ‘‘ 1 n-ASAi-ó bnoLLAc ” (?); cóadiia, ‘‘ a bptnLim 
A5 cA^Ainc DÓib.” IOa. ‘‘ cá a 5A mAn Anm DÍDin Dom cAnAiD 

(1. Do ÓtiipiD) ” (?). CD. ‘‘bíonn sí 1 ^comntn-óe 1 h^Laic CúipiD; 
’pé pÁc ACÁ Le n-A s^AoiLeA'ó ní cÁstn^eAnn sí An pÁc sAin ” 1. ‘‘ is 
pninisce í do s^AoiLeAD Le ’pé Dtiine a mbeA-ó CúipiD 5Á CAiceAm 
Leis ” (?); nó leg. ’s é ^nÁs ? 11d. ‘‘mAn s^AoiLeAs sí Le 

Ca-ó^ í ” (?) 12c. ‘‘bA ccAnc do các beic A5 pAine An 5AC 

SA151D Den cní sAiscADAib.” 13Ab. ‘‘ DOiscAn A5 ctm b 10^05 ai-ó 

An 'ótiine acc ^An é do Los^a'ó.” d. ‘‘ DÍnisceAn í An peoiL . . .” 

14. ‘‘ seo niAn sLuAiseAtm An céAD-sAiscAD : céiD a LASAin 
isccAc 50 Dcí An cnoi'óe, sé sin, 50 dcí 5onc 1 n-A bpÁsAim Ati ^nÁ-ó.” 

15. ‘‘ péAc An céAD-sAi5eAD so A5 ^LtiAiseAcc An nós LAsnAc 

1 A5 ctm bio'ó^Ai'ó An cÁc 1 í A5 DéAíiAm An ÚA'ó^ acc ní sompi-ó sí 
é mtmAb lonAtm is An dá SA151D eiLe ” (?); do coi^éAnA-ó ‘‘ which 
vvould aim at ” (?), péAc YBL col. 187 v. 2 (‘‘ uaiLL An cAn do C015- 
ÓAnA'ó ”). 16d. ‘‘ cnoi'óe bA miAtt Liom do cneAs^Ainc ” (?) ; 

péAC 73 11, 20. 17a. ‘‘ peAn An ntiAn Léi beic póscA Lcis.” 

18c. ‘‘cnoi'óe iiac bpA^Ann Aon Locc An aii sninse,” ic. 

X). ‘‘DnicLe DAn ^coi^iLc-ne, 1. Lasaiu 5Á ItA'ónA'ó ón n^níosAis 
ACÁ A5Am ” (?), péAc 117 21. 19c. DeAnbnÁcAin do *ÓÁLac 

Do b’eAD 'btiA'ÓA^Án. 20b. as díoL An mAin^, ‘‘ An ceAnc 

DÚinn beic 5Á CAOineA'ó ” (?) ; leg. a ntAin^ ? d. ‘‘ Laoc do cum 
écLips An LAOCAib nA bémeAnn.” 21. sinnsm d’Ua t!)Aoi5iLL 

Do b’eA-ó Conn (óéADCACAc) 1 ConmAC (mAc Amc). 22a. Ao-ó 

^ -1-1595) inAc x^o'ÓA mic 'OontitAiLL Ó15 (?). 23a. lAnmbéAnlA 


460 


T)io$Uiiin X)Sr\A 


is eAT) “ itiseATi beAti x)o tAXiS triAiRsnéAs (?). c. “ is tiiiaii 
liom SATseA-o . . . (?). 23. bAnuA nuAiTic, i. tnÁiR5iíéA5 ? 

25Ab. céAcs toccAc ? 


79 

*Oo tA-ó^ (An IfríonA), mAC 'bniAin nA mnnÚA mic biTiAin 1Í)aIIai5, 
Ó Uttaiuc, -i-1605, *Oo bomT)neA-ó ’n-A nÍ5 é sa bt. 1604 car éis bÁis a 
•óeARbTTÁCAR, t)RiAin Ó15. tnÁiRe (v. 27), in^eAn lARlACloinne Riocairx) 
(1. l1illeA5 nA 5CeAnn ?), bA ttiácair -oó. *OeARbRÁicReACA oo t)RiAn 
nA mÚRCA 'oo b’eAÓ An Aoó-ctAnn (v. 4), i. Aoó t)xii'óe-r 1566 •] Aoó 
5aII-oa, -fl564. 

Ib, AncRÁc, > “ ciibAisoe,” -]C.; C0I5, > “ mí-Áó,” -]c. t). 

loise, 1. “cinneAS.” 2b. “ An cé a mill]íeA-ó a bÁs sinn.” 

4b. “ 50 'ocí ATT 'otiine 'oemeAnnAc,” 5x). “ is 

cosTÍiAil cinneAS Cai-ó^ -] xieAl^ 5Á sácaó 1 ^CRéAcc nuA.” 6. 

cÁini5 ó cinneAs CA1Ó5 xiúblAÓ cráió 1 -ocReo hac ^cuiTnni^mix) 
AR Aon ctibAisoe eile; An cubAisoe 00 bí oRAinn 50 ocí seo, ní RAib 
Ann Acc SÚ5RAÓ 1 5CompRÁio leis An ocubAisoe seo.” 7c. 

is beA5 nAC bpuilmio coin CRÁióce te CAÓ5 péin.” 9a. 

AR téis 1. AR StAbRAÓ,” >“ peACA tA015 ” péAC 80 26. c. seAÓ 
1. “ Ame,” “ An cé tei^iseAs ar ocRiobtóio.” lOc, ar n-Aon 

o’pine “ pRÍoin-ótiine oar bpine.” o. oite ar ti^ráió, “ 5RÁÓ 
OAR nsRÁó,” “ar bpRiOTn-5RÁó ”; ar siarsa síó “ An cé cu^as sótÁs 
oúinn te n-A poctAib.” llc. “ tÁTTiA^eARRCA ó beic 5Á mbuAtAÓ 

1 n-A5Aió A céite te neARc bRÓin.” 0.0Á5CRÚÓ, “ 5Á bpottintisAÓ,” 
“ A5 siteAÓ oeoR.” 12. ’n-A tos-SAn (oe cionn cinnis CA1Ó5) 

is lomÓA ptAic A-cÁ ’n-A toise (te neARc bRÓin) ^An cur 5CRÚ (1. 5^11 
beic A5 cuR stuAi5 1 n-eA^Au) . . 13c. “ ptiucAÓ peAÓ 

(1. eye-lashes ?) te oéARAib,” 15b. “ tÁTÍiA (tta noAoine A5 

5uióe) CÓ5CA 1 n-AiRoe.” co. “ cÁimio te pAOA ^An beic A5 ^uióe 
Acc Anoisbímio A5 síoR-5uióe.” 17o. “ cÁ 1 n-A^cRoiócib eA^tA 

RoiTn^Acmí-Áóo’péAopAÓ ceAcc orra.” 19o. coTnARCACóm, 1, s^éAtA 
ÁCAIS, -]C. 20. “ CAOinimiO ROlTTIRé SCRIOS nA OCORAÓ, -]C. 51Ó 50 

bpuit súit A^Ainn nAC scRiospAR tao.” 2lAb. “ bA ceARc oó a 

TneAnmA 00 inús^tAÓ -] éiRse stÁn as a teAbAió.” 22b. nó 

leg. 5CosTnAit (sic bb.) ? c. “ bA ceARc oó oíceAtcAm (1. ^né) 
nA beAstÁince 00 cur uaió ”; péAC lOI, LCAB xlvi 35. 24b. 

“ poióne 00 óéAnATn 1 n-éA^inAis nA bpiteAÓ.” 25c. > “tAoc 

CRÓÓA 00 bRiseAÓ éioeAÓ lARAinn a nÁinAo.” 26o. bAnn 

(nó<“ bonn ”), “ tAoc cu^as ruacar cné SReACAib a nÁinAo.” 

27a. cos, cuio éi5in oe cuins ? 1. “ a tAoc ceAn^tAs í t)Riuin te céite.” 

28b. “ ^enneAt nAC RAib ORC 50 ocí so,” 1. “cinneAs.” 
o. “ bA Tninici5e 000 CR015 beic 1 mbRÓi^ 00 beAÓ Ri5in teis An sioc.” 

29c. ctÁR citce 1. “ soium.” 30c. ar aoi, “50 

beAcc ” (?), péAC KM. 

80 

*Oo tÍlAcsAinAin mAomnAise, mAC mumceARCAis, Ó ÓRiAin, Uí Cuaó- 
muinAn 1365-1369. S^ÓAt 1 ocAob muRCAió meic t)RiAin t)ÓROiTne. 

1a. “ 1S OUAt 00 RÍ5 URRAim 00 CAbAIRC oÁ ottAin.” CO. “ 1S 
ouAt 00 stuA5 beic utnAt oÁ RÍ5 -] is ouAt 00 RÍ5 beic uinAt o’ottAin.” 

2. “ mÁ oO'Seib ottAiin, nuAiR bíos peAR^ orra, uRRAim -] 
coTnARCA uintAccA ó n-A RÍ5 cumeAnn sin a bpeAR^, -]c. 1 teAc-CAoib.” 

4a. oon bneic, "oen méin-sin An RÍ05.” 60. “o’oUatít- 

nAib eite,” 7b. o’pioR a., 1. “ niAR caraio.” 8c. 

“ is é éipeAcc An oÁ pion (1. píon •] peAR^) ^níoTÍT . . .” 9a. 

cionncAC pA, “ pneA^ARCAc 1 n-.” c. ^níoiii, “ cotr.” lOo. 

“ hacc AnuAbAiR 00 b’eAÓ é beA^ nAc.” 11a. níoR coisteAs 


nóCAí 


4G1 


cusA, " ní ■óeAttiiA mé cttócAme ottc.” 12Ab. " is goittcise 

(i. meASA, *jc.) ceinnctteAC nÁ néAlt 'onb.” cx). (bA) 101^5^150 . . . 
‘‘ "00 bí m’f?eAtt5— -] í^eAtt^ meAtt -oo b’eAÓ í — An--oiAn Att ):a-o acc x)0 
ctiitteA-ó c’poióne mAoUisAÓ nitttte.” 13b. ÁiseAc, ‘‘nmAt,” 

-]C. 14-0. ‘‘ mAolniseAnn é sin gAc coincinn.” 17. 

x)Á nx)eACAÓ An cnis . . . Att AictteACAS x)o, . . . , ‘‘x)Á mbeAÓ An 

CÚ1S . . . ’n-A íiAÓbAtt AictteACAis x)tiic.” 18. ‘‘x)Á mbA ttux) é 

nAC mbeAÓ gttÁó a^ac X)om, bA mótt An cAmbe xtom ttACc i'em^ex^o ceAcc 
ottc, niAtt bA geAtttt 50 scúiceocÁ An peAtt^ sAin liom.” 19b. 

c’Áó tmttAniA (péAC 100 22) ‘‘ An tittttAim x)o beic Ati pAsÁib a^ac,” 
>‘‘x)o 5lóm,” (?). 20Abc. "nA x)Aoine bíos 1 5Ctitx)eAccA 

leAc, x)o-bem siAX)-tmttAim X)tiic, 1 btttn^ix) siax) a n-Ain^ióeAcc pncA 
]?éin — sin niAtt is ctnbió x)tnc-se •] x)óib-seAn.” 22cx). ‘‘x)Á 

mbeinn-se cAtt éis é X)0 buAlAÓ ní imceocAinn-se ó n-A cúmc, cÁ eolAs 
com ctttnnn sin A^Am Ati a mAicmeACAS. ” 23c. 1. ‘‘ní ptnl 

eA^lA ottc ttoim Aonotnne eile.” 24c. " a nAib ^ais^caó -]c. 1 

n-A seilb.” 25c. ^oasIac, <5eAsclAc, ‘‘lúcmAtt,” t^éAC 

King and Hermit, edit. K. Meyer. 26x). ati liAÓnAÓ as, " Att 

cÁmi5 As.” ^9. " x)o b’pcAtttt tiom é xi’pA^Áil tiAic-se Anois 

Acc, pé s^éAl é, beió sé A^Ain pÁ óemeAÓ.” 30c. ceAnn, 1. 

" mótt,” -]c. (?). 32x). " 5níom as a x)cÁini5 ctttoblótx).” 

33x). mis >"corhAmte,” " beAttctisAÓ ” -]c. 36a. 

" ó nAC bptnl bAc ottm imceAcc.’ b. mo Iticc ctiAttAsoAit 1. " Iticc 
AcÁ pAm smAcc X)e cionn ctiAttAsx)At x)o ^tACAÓ tiAim.” 38cx). 

" nAc bpAnpAÓ sí 1 néminn x)Á n-imceo5AÓ An cé x)o cti^ An tAosóí.” 

39c. " 1 x)Ctteo 5tm posxiAÓ . . .” 42x). " cAtt éis 

pO^tA, -jC. X)0 Ctltt pA cois.” 

81 

*Oo itlAiniscm ‘Oúin nA n^Att -] í ’n-A pocttAc potAin. Sa bt. 1600 x>o 
tois^eAÓ í. 

Ib. x)eÁ-cottAnn, 1. " ceinnctteAC. 2b. innisce, " A5 bAinc 

X)ío5AtcAis,” -]C. ; péAC PB, 35 (inneACAÓ). x). " x)0 cosntns ” 
9x). céAcs ? 13b. "cttÁibceAcc -] timtA nA beACAÓ x)o bí 

5Á cAiceAih ACA SAn mAiniscm— x)o bí An cttÁibceAcc, -]c. cosmAit te 
bAic-beACAió (1. te beACAió ah neAih), -] sin niAtt bA mó x)o ihoctn^eAx^Att 
UACA í.” 15cx). " X)o bí píon te pA^Áit 1 n-Ais^ió A5 AoiseAÓAib” 

connA, nó leg. ctinnA (péAC IGT 1. 50). 16a. " ní cun onóttA 

X)’pA5Áit x)óib péin ó nA liémeAnnACAib. ” 17c. " ’n-A x)Á 

mbtiióin A5 cAticAin nA sAtm. 21x). "Att coithcionót (1. nAmAnAis) 

péAX)As peAR5 *Oé xi’iompóó.” 22x). pA cttí . . 50 X)iAn.” 

23x). " sti5ce acá puttAscAX)o 5AbÁit 50 x)úcttACCAc péAc 
54 1. 25x). " nó ^ur émi^ teAc An boccAcc (1. spiottAX) nA 

boccAccA) x)’pA5Áit.” 26b. óaxiac xteAtt^óm 1. " éix)eAó 

Aipttinn.” 36a. ConAttAi^ 1. ctAnn ConAitt; ^tAis, b’péixim 

5tAis CAnncA ? péAC Onom. 37b. "ó Atn 50 hAm ”? 

39. céAcs ? 


82 

"00 'óttiAii, inAc *OomnAitt, Ó ConcobAiR, CiseAttHA CAmbtte, -|-1440. 
InseAn 1 'ÓttiAin (v. 41) bA beAti x)ó (?). CU5 sé ttoinnc CAtmAn ar triAs 
In^ine An S^Áit x)0 tÍtAoitseActAinn, acc car éis cttí mbtiAÓAn X)’émi5 
OAcottttA •] X)0 cumeAÓ tTtAoitsoActuinn AmAc as ati cAtAth. Annsoin X)o 
cum séx)UAn motcAxio ÓttiAn (péAC 88). *Oo cAicin An x)UAn com mótt soin 
te ÓttiAn 5Utt CU5 sé ait CAtAhi car n-Ais x)on pitió. RAsnAitc (v. 10), 
inseAn OomóeAtbAi^ 1 ÓomnAitt ( + 1423), bA thÁcAm x)ó. 

4b. X)om lomAttCAió, 1. " ruxiaí nAc bpuit A^Atn-sA.” 6c. 

CoittóoAtbAc tTlótt +118(?, cx). " ní puit Aon bttois Ai^e ottm-SA 

% 


402 


‘oioSUnm T)ÁtiA 


riAc tjpmt A coiiiiiiiói-o xie tineis asaih-sa *oe cioiin ino “óáiia.” 9. 

“ ní coi5illce {i. ní ceil^Mnn, ní sÓAnpAinn) An ti)niAn 50 nAió 'onine 
•oetn mninncin An cí cvii'O 'o’eAllAc tiA ^CAittbneAc 'oo 501*0, 1 ^nn 501x1 
sé C05A xiÁ n-OACAib; péAC KM airchend, airchind; nó oinceAnn, 
“ clócA ” “ stisA,” péAc LCAB xxix 9 (leAbcA snóilb -oÁ seAcnA 
An o.), YBL col. 164 V. 5 (xio polcA'ó'o’o. nAiiie coA5'ÓAis . . .). 
lOc. “ nAn cois^OAS aii ^'OAn SAin An ttA boACAib, -)C. 'oo 501X). ” 

]3x). “ ^i^ó 50 bpnil x)e cein'o Ai^e beinn . . .” 17cx). cnn 

>“ lAnnAcc.” 18c. ceil^itn ÓAn, *]C. péAc YBL. col. 160 

V. 4. 20b. ntnpA, t. “ t 'ocAob itA n-ÓAn.” 24a. “ -oo 

cnin sí 1 5céill X)ó . . .” c. ^én ‘ÓAiniiii 'oó, “ acc cÁini5 mí-AX) 
'oó 'OÁ bAnn.” 'o. s^ÓAb, “ leic-s^ÓAl.” 28a. “ ní péi'oin 

bnA-ÓACcAinc An ah bpilfóeAcc.” x). “ ní leotitpAinn a cAicnéim 
'o’innsinc; 'oo cAnnAin^eocA-ó sí mónÁn níos sa mnllAc onm, 1. Ó lléilb 
(?), Ó *OomnAilt, l'nAC *OiAnmnx)A, -jc. (vv. 30-36). 35b. “ nÁ 

A x)ciocpAi-ó As nA bneACAib . . .” 36x), “ x)e cionn con^nAii) 

X)’pA5Áit nAi-ó nó con^ttAm x)0 cAbAinc x)ó.” 38x). “ nAC bpnit 

cnix) 'OÁ bpnit t mÓntAn,” 39a. potntb “ snA-ómAib 

5A0it.” 42Ab. “ cAnA -001)1 is ca’ó comjóeAtbAC (An 'píotiA) 

Ó *OoiiinAitt (-j-1423); sin niAn is mó An cncixieAtiiAinc xioni bctc 
A5 CAbAinc P05A (teis Ati nxinAin seo) pÁ 'óniAn.” 43x). m’AnA-ÓA, 

>“1110 cneoin,” “ scaix) m’AnmAn.” 

83 

*Oo lln-ónAfóe, niAC Ao-óa mtc liÍAsnnsA, ó 'OotiiiiAitt, lAntA Cínc 
CotiAitt, -J-1608, 

1. “ bíonn 5tnAiseAcc An CAinn^eAncAis An-cnnAvó Anxictis; CAic].'fó 
Ati tAoc xieAcnACCA x)o coimeÁx) nAfó péin te ncAnc 5AIS51X); Ati piAti 
biAs Ain snt a snoicffó sé AoibneAS nA blAntAccA— x)Á nxiéAnA-ó sé 
inACcnAm noim né An cnis iia péine sin níon miAn teis cnmAccA iia 
blAntAccA x)0 5AbÁit Ain péin.” 2b, “ 'oo-seobcAn oAtA-ÓA 

co^Afó ó tiA scoinmib . . .” cx). “ te tinn x)ó beic A5 péACAinc 
teis An ní^eAcc x)o 5AbÁit, beró a tÁn xteAcnAcc A5 ^AbÁit X)ó -j a tÁn 
xioncAccA 1 x)cnco tiAc mbefó mninism Ai^e as aii lAnnACc acá 5Á 
xiéAnAm Ai^e.” 3b. oit-iom-ÓA, cf. cin-iom-ÓA AOD xxxiv 10. 

4a. “ snt A bpéAX)Afó pnionnsA lomtÁine nA nÍ5eAccAX)o bAinc 
AtnAC mittpeAn stnA^ món 'OAoine snA cnnA-ó-CACAib.” c. “ is 
tom-ÓA xinine pnAin 'oosnntnn . . . -j Ttn-ónAfóe com mAic teo ”; 

X). X)oinmi5e, cf. LCAB xxiv 83. p. cAinn^ine, “ cnAn.” 7Ab. 

“ 'oe snibAt coise, acc te tÁncoit, x)o comAis sé (1. x)o sUiais sé cní) 
•óeAcnAccA A cnnAis 50 X)cí An lAntAcc.” cx). “ CAn éis a bpnAin 
An pnionnsA x)Á xinAs . . . bA cnibi-ó 50 bpniseA-ó a 5níomnA-ó nío5X)A 
conA-ó An xinAi-ó sin.” 8b. 1. cno'OA 1 n-A bpnit steA^A An x)Á 

stnA5 5Á sníom te céite.” e. cAn a stiite, “ cAob Amni5 'oe néim a 
snt” ? p. pninne, 1. “ An An soti.” 9b. 50 UeAtbnAis, 1. “ A5 

XDéAnAin An An Ain-o-nÍ5eAcc.” x). péic-ioni5Aoc, “ scoinm tÁix)in ” 
(?), péic. “ muscle ” ? péAC IGT 1. 258. IOa. ne noccAin . . . 

“ snt A nAib sé ’n-A lAntA.” c. “ méAnA snoisce 50 x)oimiti ” (?) 

llc. “ An 'ooinmise -oo bí Ai^e Ati pAix) is cu^caoi Un-ónAfóc 
Ain (1. snt A nAib sé ’ti-A lAnbA) x)o bí sí mAn bot^ pis (1. ctiAn) tiA 
5tóine, -ic. 'oo bí 1 tiX)Án x)ó.” 12b. ^An pACAin . . . 

“ stAii ó bA05At Atiois.” c. ponbAis, 1. “ loniisnfóe,” “ lAnnAcc ” 
(An An lAntAcc -o’pAsÁit). x). xtotiinAis, CAOtÓn. ó “ 'oomnAS,” 
“ 'ooititneAs ”; snbAise •óomnAis, “ AoibneAS 'ooirhin.” (?). l^'o. 

“ bíos Ai^e Anots niAn tnAC An nis^e pnAin . . .” 14b. “ A5 

An cín 5eAt-ctA-ÓAi5 . . 15a. “ cuineAnn sé An a uAistib 

eAttAC X)0 có^bÁit.” c. “1 5ComAin nA xmoc-Aimsine.” 

16Ab. “ C15 cUim ntiA An An eAsói5(?) -] ctnneAnn sí a nimneAcc tiAice” 


4^)3 

(?) -o. " A5 bouRA-ó 1 A5 éiuse sleAniAiii." 17. " iia buAoin 

sileAs leis 11A cuAnnAib síos siia liAibnib — cÁit3 siat) cosTÍiAib be 
bóunÁiT)ib loiinuACA (?); bíoiin céiu A5 ccacc aiiiac ó iia cuAiiiiAib 
peoisce; cÁ aii céiu sin cosiiiAib le 5UÁ11111Í ^eAlA cutnrneAccA -] 
buAoin ineAlA 1SC15 loiincA " (?); AniÁille, " loinniu " ? péAc LCAB 
xxiv 123 (iiniu S11AS A. Au óu), S xxv 30 (AiiiÁille). 18b. " bíonn 

bóicue 5Á nT)éAiiAin cuít) nA coillcib, uóit) acá cosiiiAit le siiáca síot)a 
1 óunAiT)í Ó1U ouuA." c. 11Í 011151111. 19a. 1. " bueiceAiii 

is inó eolAs," *ic. t). " ].'‘Iaic cosiiiAit teis aii lotlÁnAc is eAÓé." 

20b. síoctAÓ, " 5ltiAiseAcc " (?), péAc IGT 1. 860. 

T). " tAoc As cosiiiAit te scoiuni cloic-sneAccA A5 cueAS^Aiuc i'eAu 
5CUÓ-ÓA." 21c. éi-oeAÓ, 1. " t)Íoii." 


84 

'D’Aoó, inAC eo5Ain, ó CoiicobAiu, 1293-1309. " tAoió aii ‘Otiiun " 

cti^cAU 50 ininic au An tiT)tiAin seo snA tt. 

1a. " btntte iT)iu beic ’n-A peiu^ -| ’n-A btiite ]:iti-óeAccA t)o b’eAÓ 
é." bc. " ní ytiit ptiinn ].'oi-óne A5 pilió iitiAiu ctimceAU mAstA, 
-ic. Aiu" (?). 2t). leg. uoiinA-ó ? 4b. " btntte t)0 cauuaii^ 

ouc." CT). "iiitiuA inbeA-ó 5UU buAiteAs-SA cti t)o beAÓ peAu^ níos mó 
oum." 5c. btiAtA-ó iieic -oe, ‘‘btiAtA-ó cooa T)e,’’ ‘ ‘cviiinitc T)e.’’ 

T). "5^11 T)0 btlAtA-Ó-SA T)’ÁlUeAlÍl." 6CT). ‘ ‘t)Á ^CAICpí mé A11 

■oouAs AinAc . . ."; a uí Ctntc, ‘ ‘a aiut)uí’’; cá Cotc 1 n-Aice te CeAm- 
A1U, péAc TD 9 40. 18t). leg. "meAT)"?; 510-0= " 51-0." 

20ct). " A tAoic iiA mbonn mbÁii, " ní ptnt tiAicne . . . te pASÁit 
Acc 'OomnAtl •] 'Oonn -] cusa ’’; cé Iiia-o XiomiiAtt -j 'Oonn ? 27c. 

nAU scAT) ón CU01-0 nó 5UU . . .’’ 29a. ‘‘ 1 n-A5Ai-ó éitim." 

30t). " 5UU SU01S sí AlbAiii 5An mí-seotA-ó." 33-0., 

34Abc., 36c. T)AU=‘‘-] T)o.’’ 35t). a ^ceAnn, " píosA -oe 

5AC . . .’’ 36c. T)AU teAn, 1. niAU Aiiim. 38ct). " ntiAiu 

T)0 bí sé ic Aois-se -oo bí teAnbAi-óeACc Ai^ni-ó Ann com niAic te 
cuó-ÓAcc ’’; leg. áuuaccas ? 40a. ’ii-a acaiu, " 1 n-ioiiA-o a 

ACAU." T). 1C ACA1U, " 1 ll-IOnA-O c’aCAU. ’’ 41a. tA5 = 

" to5,’’ " tuAc." 42c. " cÁ c’potc-sA mAu beA-ó 50UC cutiic- 

neACCA AbAi-ó." 46c. " Ulo-ÓAun," C^AOtbn. totn ? nó " (is) 

teAc lUo-ÓAun." 47ct). "ní miue cun cuot)A An 11lo-ÓAun tiÁ 

cusA nó 50 mbuAiteAnn c’pite cti (-] Annsoin bíoiin cú 50 citiin)," nó 

" nó 50 T)cu5Aiin c’pte uoinnc T)UAn -ouic ’’ ? 


85 

X)o tl'luucA-ó, niAC eo5Ain mic 111uucai-ó, Ó 111 a-oa^áiii, UÍ5 Sít 
-AnmcA-ÓA,-|- 1371. 

2b. séAn,> ‘‘ ctiAu." llb. > " A5 bueic ^ueAmA oum." 

12c. " A5 buAc Au ÓuiAii." 14c. " T)o-beiuceAU 

miomi . . ." 15c. " -oo uoinn sé a steA^A, -jc. au a tucc 

teAnAiiinA ’’ (?) 17t). ^uiottA, " buAtA-ó," "cuoi-o," -jc. 

péAc MD. 33. "111 UU5 iriuucA-ó mAC ÓuiAin aii bAuu au rhtiucA-ó 

niAC eo5Aiii Acc SAn méi-o seo— ÓuiAn -oo beic 1 ii-a aiut)-uÍ5." 

34. ‘‘ cÁ muucA-ó mAc eosAin 1 n-A UÍ5 Anois; mAU sin t)Á mbcA-ó 
eo5An 1 n-A AiuT)-uÍ5 ní beAT) aoii -oeipuiseAcc roiu aii mbeiuc muucA-ó." 

38c. cuéi-óe, " ^téASAnnA," -]C. (?) 43a. A5 pueA^UA 

A peA-óniA, 1. " A5 CAiceAiii nA ptei-óe ’’ nó b’péiT)iu 50 bptiit aii pite 
^5 CA5AIUC T)on tucc pueAsoAit ? 44a. peAu T)iom-ÓA, " peAu 

5uuAmT)A; T)iom-ÓA, CAOtbn. x>. tuA-ó cionA-ó,>" imueASAn ’’ (?) 

48b. " ní puit A-óbAu cuomAi-óeACCA au *óia Ai^e." t). 
-* A» méiT) bA miAii te n-A cuoróe cÁ sé Anois Ai^e." 49. " x>Á 


464 


T)iogttiini T)ÁnA 


gctJinceÁ tiA ^Aoi'óit 1 5CoiiipAnÁit) te céite, is A5 Tnuiiiiicin fnuncAi-ó 
"00 óeA-ó Ati cnAob cia-o •oá ónui-óm, “géittix) *oó.’' 52c. 

‘‘•oo cuicpeA-ó CU1X) ihón -oe tiiuiiiiicin ua liémeAtiti.” 

86 

triAnóuA An Úoin-óeAtÓAC Ó5, tiiAC Ao-óa meic Coin-óeAtÓAi5, Ó 
CoticoÓAin. SAÓt. 1406 •DO-cuAfó CACAt 'Ouó (-f 1433) mAC 1 éoticoÓAin 
ItuAiT) -j SeAÁti mAC hOibeinc mic éAmomn t)tinc 1 ^co^An te céite 1 
ti-A5Ai-ó Coin-óeAtbAi5. Ou^A-oAn P05A pAoi 1 ^CnecAn (1 n-Aice Aca 
btiAin) -] -oo tiiAnbu i5eA-oAn é, acc 00 cuic SeAÁn t)únc SAn cnofo (FM.). 

lc. “ sé A-*oubnAcAs é.” 4c. ‘‘ níon cui^eAmAn ca-o bA 

cutiiA Ann.” 7a. 1. ‘‘ sut An boin*oneA-ó ’n-A Ain-o-nÍ5 é.” 

8(ro. “ 5éitteA-ó nA mÓúncAc -oó *i é CAn éis bÁis ”; -oo bí 
tonc ’n-A smnseAn -oo étomn óniAin -j mAn sm -oo nA búncACAib. 

9. “ -oo bí sé An cí nA tAiseAn -oo cun pÁ a smAcc.” 

10. “ -j ’n-A -óiAi-ó sm Anís (1. 1 n-oiAi-ó nA tAi^eAn -oo cun pA smAcc) 
•oo-séAnA-ó sé ctmnnA-ó te bó tléitt A5 CAoUnsce (mAn •00-nmne Ao'ó 
Ó ConcobAin -j Ca-ó^ Ó ÓniAin é sa bt. 1258).” llAb. “ nAn 

éAn 'oÁtnA An pAfo is -oo bí sé ’n-A beACAi-ó.” cro. “ ní nAib 
Coin*óeAtbAc 1 bpníosún niAtn acc SAn .UA15 ”; cu^cAn “ Ó óniAti 
Óónoime ” Ain tiiAn -oo bí a tÁn -oÁ smnseAnAib póscA te mnÁib -oe 
stiocc ÓniAin. 12. ‘‘-oo bí stuA^ CoinóeAtbAis cAn éis 

imceAccA •o’ionnsuióe An CnÁis t)Aite [ní •oóis tiom ^unAb é 'Oún 
'OeAt^An An CnÁi5 t)Aite seo, acc bAite ei^m eite 1 n-Aice áca tuAin] ; 
bA óÁnA An 5níom é sm (An bAite sm -oo ^AbÁit) acc ní nAib 1 n-oÁn 
•00 é 50 sAbÁit.” 13a. ní piAÓAC ^An, “ ó cin 1 n-imi^cém 

AcÁ An cosAintAcc so 5Á cAnnAn^ A^Am ” (?). b. “ nAC nÁineAc An 
s^éAt-oóib é! ” (?). 14b. 1. CACAt 'Oub, -jc. c. Ca-oac, áic éi^m 

t n-Aice ÁcA tuAin, péAc FM, 1406, -j péAc Ónom. Cathach. 15. 
“ nuAin -oo CU15 A sAotcA (CACAt 'Oub, -jc.)— bA ÓÓ15 teAc 5un ÓAome 
coitiii5ceACA iA*o!— 5unb péi*oin pAitt -o’pAsÁit An ÚoinóeAtbAC •00- 
cuA*oAn A5 cniAtt An An mÓúncAc.” 16a. leg. -oÁ 5cun ? 

“ 5Á n^níosAÓ cun An sníotiiA.” -o. “ ní teotiiAfoís cAbAinc pAoi 
•oÁ mbeAÓ a stuAs t n-émpeAcc teis.” 17a. 1. SeAÁn t)únc. 

c. t. CoinóeAtbAc. 20b. “ 51Ó nAn óíosAtcAs a óócAin 

•oó é sm.” c. “ sínce cAob te cAob.” "0. 1. SeAÁn t)únc. 

21a. 1. SeAÁn t)únc. b. peAn-oiA. -o. “ 51Ó 50 

nAib sé mAnb aca.” 22a. Atoic, 1. ‘‘ toic cíne CÁ15.” b. An 

“ cAn éis.” CD. “ puAin cín a nÁtiiAD cAmAtt C05A1Ó nuAin do 
cuineAÓ CoinóeAtbAC sau UA15.” 23c. “níon péAD sé mAoióeArh 

As A ónoicsníom nÁ níon jpéAD sé An tAnn D’pA^Áit . . .” 24c. 

“ 1 Dcneo nAc nAib De thisneAc A5 AonDume ceAcc 1 nAon a steise.” 

26a. 5un “ nó 5un.” d. “ ní cÁn^ADAn . . 

27d. “ 5eAtt te beic mAnb,” “ as good as dead.” 29c. 51Ó 

bé DO bnAic,> “ ós cothAin sút nA nDAome ” (?) Slbcro. “ do 

meAtt sm (t. meAób) stuA^ ó teAc ITIosa cun duÍ pAÓém An ctoiótth.” 

32b. 5An teAc-tÁmA, “ ^An eAsbAió,” “ tíon a stuAis ” (?) 
c. D0-CUA1Ó Don (>Den) tAocnAió 5An buAin . . . , 

“ Do ceip onnA bAinc . . .”; ón tAinn, 1. “ De cionn nA tAinne ” ? nó 
“ D0-CUA1Ó ón tomn DÓib, “ do CAitt a tomn (1. a misneAc) onnA ” ? 

33d. mAnA, “ cuAn ”; “ do cuinpeAÓ c’jpuit-se cneAs^Ainc 
onnA.” 34c. “ do seAcnADAn é; mAn sm bA tu^AiDe a ^ctú.” 

D. “ DÁ DCU5AIDÍS lAnnAcc An é D’pA^Áit.” 38. “ do- 

cuAió uAinn (1. D’jpeois) toc (1. cnuicneAcc, -jc.) nA CAtihAn 1 n-étnic 
An tAoic Do CU1C An An DCAtAth ; nuAin do SÚ15 sé (1. An cAtAth) puit 
An tAoic — An CAtAth, ADeinim, puit (t. a-cá) auois mAn CAtAth piAÓÁtn.” 

39Ab. “ bA ceAnc Don cumAió betc mAn acá ADAinith” (1. 
com món teis An DÍosbÁit pA UDeAnA An cumA). c. “ is miAn te 


nóCAí 


465 


cÁc A cAoineA-ó." 40a. “ ní puit pAilt (i. scatí, mAotnsA-ó) 

An mo óuón.’' b. “ cÁ a cúis (cúis mo bnóin) ^An sca-o." 

41c. -oÁ cocc, 1. “ 5An tAÓAmc Am.” 42c. nAn cuuaiU, “ nAU 

cnm niÁcAill au,” “ nAc n-oeAunA •oíosbÁit x)o.” 

87 

“Oo *óÁibíó, mAC SéAmtjis mic íliocAmo, t)AniiA, t)íoconc 'bAnnAC 
+ 1617. OiléAn, inseAn *OÁibíó Róisce bíoconc peAnmuise 1)a beAn 
oó (vv. 23,25) 

2c. slisneAc (CtiuASAitim ó slisne) > “ sliocc,” “ cinéAt”. 

8o. “ lonmis 50 nAib 5AC Aon 011 ine ( nó “ 5AC Aon cín ”) bnióeAc 
óe ” (?) lOb. 50 tón, “ te mónÁn.” 13o. “50 ocí 

A bÁs.” 14o. cúmce, 1. “ cAisteÁin.” 15c. oo-ctiAió 

sé An A coiméAO ” 1. SAn émse-AmAc 00-ninne lAntA ^OeAsmtjmAn 
SA bt. 1579. 17-18. 00 séitt sé 00 tono 5ney, -] oo-ctiAió sé 

50 tonoon A5 cniAtt An Gitís bAinníosAin. 20o. “ 1 n-A^Aió nA 

noAoine 00 bí 5Á cionctisAÓ.” 


88 

'Oo 'óniAn Ó ConcobAin CAmbneAC+ 1440; jiéAC 82. 

4c. CAntAninn, “ o’imcis onAinn.” 5co. “ An tASAin pem^é 

com oiAn SAin nAc n^éitteAnn sí o'Aonotiine oÁ mbeAÓ 5Á cÁineAÓ.’* 
7Ab. 1. “ níon péACAis 50 oíneAC onm otiine oÁ sinn- 
seAUAib 00 b’eAÓ bniAn ttii^neAc Ó ConcobAin, +1181. 8co. 

“ ní cúis^e 00 tAs c’peAn^ nÁ mAn 00 citiini^ sí Anís.” llc. 

oÁ octi5, ” -] cti5.” 13b. inncteAcc 1. “ seipc.” I60. 

“ 00 bAin An oAbAC sAin oe An oaua ctiio oen ceAs 00 bí 1 n-A conp.” 

I80. “ tA5-puAn An nós ctiAcÁin cntiic cAn éis otit pAOi 
oon snéin ” (?) 20co. “00 ctimAs cní tAoióe -] cÁ mtiinisin 

A5Am As A n-oibniti5AÓ.” 21. “ cÁ c’eACA, -jc. mAn óíot as 

mo tAoióib; pÁ^Ann SAin 50 bpuit An peAUAnn 1 n-Ais^ió A^Am.” 

22a. “ 000 cioncu5AÓ.” 23o. “ 00 bí cú poióneAc tiom ” (?) ; 

oneAc, onioc,> “ A5A1Ó snuAmÓA,” “ frown,” péAC YBL col. 170 
V. 25, MSS. Mat. 564. 26b. “ ouine éi^in ó ÓÚCA15 CAinbne (00 

bí 000 5níosAÓ cui^e ...).” o. “ mÁs péiom tiom Aon Áic com- 
ntiióe o’pA5Áit.” 27b. “o’peAn nAq bpAnAnn Ann.” co. 

“00-ním mo óíceAtt cun beic im CAnAio A5 5AC Aonouine Aocéisim 1 n-A 
cín”; ’n-A ocuitteAiti buióe, “ A5 cuimitc bAise oíob,” -^c. ; péAC TD 
14 23, MD 72 1. 9, YBL col. 159 v. 4. 28. “nuAin 00 bíos An 

oeonAióeAcc 10 cín-se 00 CU5AIS pnibtéioí oom; ’n-A óiaió sin bA 
ceAnc 000 muinncm cntiAi^e 00 ^AbÁit oom -j a cuimneAm 50 mbíonn 5AC 
oeonAió 1 5cnuAÓcÁs” (?) 29a. “ An peAnAinn 00 cu^ais oom.” 

c. “ is sAi^oium 00 mic cuncA a^ac im Áic-se.” 33o. 

“ ó ctÁn . . .” 34-37. *Oo bí An pite 1 ^CnuACAin; sAn Am 

SAin 00 bí t)niAn Ó ConcobAin An cí ^tuAiseAccA 50 CnuACAin cun 
CAbnA 00 CAbAinc o’ Ó ÓoncobAin *Oonn 1 n-A^Aió 1 ÓoncobAin Ruaió; 
is é A-oem An pite, oÁ mbeAÓ sé cíos 1 8^1515 50 bpAnpAÓ sé Ann, acc 
5unb peAnn teis Anois pAnAinAinc 1 ^CnuACAin 50 ocí 50 ociocpAÓ 
t)niAn Aníos. 

89 

*Oo ílA^nAtt, niAC SomAinte 'ótiióe mic AtASOAin ÓAnnAi^, niAC 
*OomnAitt,+ 1636. inÁme (v. 14) inseAn Cuinn óacais í néitt, bá 
ttiÁcAm oó. *Oo ninncAÓ lAntA (v. 13) AoncnomA óe sa bt. 1620, 
motAnn An pite ^Aoióit nA liAtbAn, -] cumeAnn sé pÁitce noni 
An 5CineAÓ 00 síotnuis ó Coin mAC *OoThnAitt. CimceAtt nA bl. 1411 
cÁini5 An c-Coin seo 50 bóminn CAn éis gteAnn AoncnomA o’pAsÁit 
mAn spné te n-A ihnAoi. 


466 


T)ioSltiim x)Ár\A 


1-0. tiAn cAolj, “ tiAn pAti 1 ti-.’’ 3b. “ aj coittilitic le céite 

An -óeAs-eASAn, tc.’’ 4c. ‘oúcais i nAtbAin is eA-ó 'motiA-ó. 

6c. péic-, “ ciniti,’’ péAc MD 251. 7a. -cviitiisce, 

“ ■OAinseAti,’’ péAc TD 9 4. b. “ s^acaí peAncon A5 stA-o nA cíne.’’ 

c. Ani-’A-ó-Aicbe “ coisseAS scoinm ’’ (?) -0. -coimisce, toccAC 

•00 néin IGT 1. 834. 9*0. “ sníos (1. peAn^) -oo bí coisittce 1 

n-A 5cnoi‘ócib aca.’’ llc. leg. 5^11 sÁin 5^11 sAoib^neiceACA. 

CT). leg. sÁn: sÁ-ó ? 14b. “ ptninse bí’ó, qc, niAn 

CACA ‘óóib ’’ (?) ‘o. tAoc ceAti^tAs stAbnA'ó óin onAinn (?) 

16-0. ctAnnA-ó, ó “ ctAnnAX) ’’ nó ó “ ctAnn-oA ’’ (cf. ptAnnoA) ? 
= “ ctAnn ’’ ? 17b. lit., “ no measurement-comparison applies 

to him,’’ i.e., he is beyond all comparison (?) 

18a. “ 'Oo s5Aoit (1. x)o míni5, o’puAs^Ait) sé snAióm (1. 
'oiAniAin, -ooncAcc) cAinn^ineAÓ -o’pÁ-ó (“ for a sage ’’) (?) nó leg. s^AOit 
pÁó ? T). peAn, 1. “ AoinpeAn.’’ 19 “ bío-ó An ní A5 cnn a 

CAince ós An ^coniAin, A5 cAisbeÁinc T)ninn cé biA-o nAnnA (1. -onicce) 
T)o seAtt An cAinn^ine -oó, mAn acá gteAnn . . . ’’; cin^eAtt, 

“ -pÁisT>ine,’’ TD 13 40, LCAB xxiv, 174. 20c. “ cais- 

teÁn nAc bnispeAn te T)nAoi"óeAcc.’’ 21c. “ t)o s^Aip sé 

^niiAmÓACc A -ÓAoine ■] x>o cnin sé T)eA5-coit 1 n-A ^cnoiócib.’’ 

22t). “ t)0 cnin sé a seAn-sAi^-oininí A5 cnn sít’’ nó “A5 có^bÁit 
CApAtt ’’ ? 23b. “ A5 nic isceAc sAti "011 ais ’’ ? “ cÁ 

Ati oineAT) sAin conAió An tiA cnAobAib 50 5C01S51T) ^UiAiseAcc Ati 
nisce snA bAibnib.’’ cd. “ te tinn An ^eimnió nnAin bíos ceine 
An tASAÓ 1 n^AC C15 bíonn nA béiss An caoi (t. cinin) snA to^ÁnAib 1 
ti-An cnineAÓ iad ’’ (?), nó leg. “caoi,’’ 1 ocneo 50 bpéAopAÓ onine 
1A0 00 cnn 1 oceAnncA ■] iao 00 SAbÁit 50 pninisce ’’ (?) 

24a. somptAicnicne, “ piosnAcA toinnneACA ’’ ? o. compAn- 
cAince, “ A bpnit a n-nccA com cnnAió te ctoic ’’ (?), péAc LCAB 
xlii 55, xiv 9, 23 L 17, p. 103, v. 47. 


90 

*Oo ptAÍcní, niAC pícit mic mninseASA mic pAioín, ó mAotconAine, 
xNinoeAsbo5 LnAmA 1609-1639. 1 LAbÁin 00 scníobAÓ ati otiAn. 

4a. (is) pÁs stios, “ 5An snAittióe.’’ 6. c’onóin, “ Your 

Grace ’’; pAiccitt ( = pAicitt IGT § 150 ?), “ cosnAiii ’’ (?). 

16 bc. “ challenged all comers.’’ o. 00 cAnnAin^ sé puAc iia 
bpiteAÓ Ain péin.’’ 17. “00 cnin sé é péin pA comAinse 

mo cinió.’’ 18-19. “ ’pé nAin 00 cn^ sinn ctiAinc cinít (ciAtt ?) 

An CntiACAin 00 cti^AinAn mtnnseAs tinn ■] 00 tAbnAniAn An a son.’’ 


91 

•00 'óiAnmnio, mAC ConniAic mic *OomnAitt Ó15, mÁ^ CAncAi5,-{- 
1368. CninceAn ’OiAnmtno 1 ^compAnÁio te 'OiAnmtno eite, 1. 
*OiAnmnio ( -|- 1 1 85) , niAc ConmAic IPóin ( -f 1 138) mic mnineAÓAi^, mÁ5 
CAncAi5. 

6Ab. “ ’pé onme a bputt a btAÓ (1. ^tóin a sntom) oÁ bnAc (1. te 
peicsinc Ann), is poAn sAon (1. uASAt) é 51Ó tiac bpuit ^tuns Áltnnn Ai^e 
ÓÁ CAn (1. cnn é 00 ctin ós cionn OAOine eite).’’ 7o. “níceAncoo 

ónine beic sásca teis sin; bA ceAnc oó beic 5Á cnn 1 méio.’’ 
lOc. cAn ceAnn, “ o’AiTnóeoin.’’ o. nti^ ^eAtt inTne, “ cÁ sé 
níos sAióbne nÁ AoinneAC eite ’’; mnnAn ob,= “ ó nAn ob sé é,’’ nó 
“ mnnAn tiTii nAn ’’ ? nó leg. inAn TiAn ob ? 13o. ní cAtt 

“ ní cAtt (ní bAineAnn) sí ^eAtt oÁ sníoTUAib ’’ 1. “ ní pnit sí níos 
mó nÁ A sníotbA ’’ (?); CAttAiTn, “ bAinim ’’ péAc Eriu iii 148 §1, 


tlÓtAÍ 


4(37 


14. “ ctjmeAnn *oo ^lóm-se bneis ah slóm •oo sinnsm; 51-0 
50 bpuil -oo 5lóm-se An-inón An pAT), ní tiol-c lec sinnseAn í -oo beió 
inAn bncis An a 5lóm péin; inéA-oócAn a ^lóm |)éin ntiAin ctim^^'eAn 
■00 5lóm-se niAn bneis umne.'' 18. x)o cuic ConniAc món 

(inAC mumeA-ÓAi5) 1 mui5 CAinnAC sa bl. 1138, *] 'n-A ■óiai'Ó 
sin -oo bí 'OiAnmuiT) (a tíiac) 'ii-a ní^. X)o ctnnoAT) as aii nío^Acc 
é SA bl. 1172,-] T)0 cumeA-ó a mAC, ConmAC biAcÁiiAC, 'n-A ioiiat). cAn 
éis bÁis ConniAic biAcÁnAm sa bl. 1177 t)0 cumoA-ó 'OiAnmuiT) CAn ais 
SAii nío5Acc. 20bcT). “ cAn éis ConmAic (1. tiAcÁnAi^) — ní 

nAib sé 'n-A ní^ acc An ^oa-ó CAmAill smn — T)0 liom-oneA-ó 'OiAnmuiT) 
'n-A nÍ5.'' 21. “ cun t)Í05aIcais T)’immc An sliocc 'bniAin 

•oe bAnn bÁis ConmAic móin t)o cneAs^Ain 5IAC (1. niAc) ConniAic móin 
(1. 'OiAnmuio) sluA5 í bniAin.'' 22a. 1. ó bniAin. 

23a. “00 mAinb sé a bpunmón.'' 25Ab. “00 bí sIua^ món 

Ai5e 1 00 5Ab sé An níosAcc.'' o. “00 b’oA^Al le 5AC Aonouino 
SéilleAÓ 00 iiA gAllAib.’’ 30 A. An a bpuil sliocc, “ ón síol- 

nui5 sé.’’ c. lAomÓAcc “ soiUse,’’ “ bneA^ÓAcc,’’ péAc 23 L 17, 
p. 131, V. 9 (eAC lAomÓA). 30-34. sinnsin 'OiAnmuoA (oe 

CAob nA bpeAn -] oe cAob iia mbAn). 31a. ní ]puit Aon cnÁcc An 

Ancún ní 1 n^eineAlAc méi^ CAncAis. 33b. cAno, péAC 

Ped. ii. 471. 34c. sóó, >“céim,’’ “ imceAccA.’’ 

35c. “ cÁ A pios A5Am 50 niAic ’’; é, “ sé,’’ péAÓ 

“ é ’’ SAii poclóm. o. “ i^uAin sé ó n-A méin péin clú 

com món le clú a sinnseAn.’’ 38b. “ ní bnúiseAtin 

Aonouine as a bcAlAC é ’’ (?) c. 00 cin ’mun n^éi^, “ 00 bí 1 n-A 
sinnseAnAib oon Iaoc. 39a. casiiaió bÁióe, “ noinnc ^nÁÓA ’’ 

nó cosnAió, “ cosAncóm,’’ cf. “ cisoe 5AIS51Ó, tc.’’ (?) 41o. 

pA, “ A5 síolnusAÓ ó.’’ 42c. “00 b’uACAÓ (1. ceAnc, óa^- 

SAtiiAil, -]C.) A 5lóm (-]) A ]piti (1. A peAbAs) o’pion ’’ (?) 43a. 

“ is An "OiAnmuio so A^Aib ’’nóleg. oÁib “ com mAic 00 n a pileAÓAib’’ 
(?) c. “ is suAnAc pÁmc beA^ 1 ^compAnÁio le móin ’’ (?) 

44c. “ is peAnn a cné (1. a conp) nÁ cntic (1. conp) Aonouine ’’ (?) 

48Ab. “ oÁ 5CAiUeAÓ sé cuio món oÁ sIua^ 00 beAó bumbe 
Ain, Acc ’n-A Aimóeoin sin ní cAin^peAó sé síoccÁin peAUcAc oÁ 
nÁimoib ’’(?). o. “ bnú 150^1111 sé a veAn^ pAoi le linn comAinle.’’ 

49b. A 5níom, 1. peilm 00 bniseAÓ . . .’’ 51o. “ A5 

5luAiseAcc 50 CAlmA 1 n-A5Aió iiÁmAo . . .’’(?) 52c. peAncAis, 

“ peAnsAio,’’ > “ cuAn CAot ’’ ? -]C. péAc Onorn. o. leg. le bAiób ? 
“ is An boób (1. bAin-oiA caca) 1 n-éinpeAcc leis ’’ (?) 54o. leg. 

te A ?; “ nuAin cAnnAin^eAs sé a puil (1. puil a Ai^ce) as An bvíon ’’ 

55b. “ péACAio SIA0 Ain -] lon^AncAS onnA.’’ 56co. “ ní bó ceiso 
bnéA5Ai5 acc ó ii-a ^níotii bA cóm é 00 tiieAS.’’ 


92 


'Oo concobAn, niAC CA1Ó5 rneic 605^111, lllAC 'OiAnmuoA (péAc 68). 
lc. cAoc “ CUICV1Ó,’’ Ped. ii. 656. 2c. oil úin “leAcc.’’ 

7a. “ cá eA^lA An nA ^AÍlAib noim cnóÓACc nA ngAoióeAÍ.’’ 
c. “ 5An C0S5 00 beic An iia gAÍlAib 1 n-Aon Áic.’’ 9a. 

“ cÁ puAc A5 tiA 'OAtiAnAib 00 nA ^AOióeAÍAib oe cionn ceAtt (^lóme, 
peAbAis, -]C.) nA cíne . . .’’ 16. “ beió An cín n-A pÁSAc 

Ai^e; bA món aii nÁme oon Iaoc món é.’’ 17c. “ beió bnoio, 

Att-SAOC-An, Ain -] é A5 có^Áit nuA-CAisleÁn.’’ 18a. “ ^aii 

Voméi^in tiA ngAU o’ÁineAtn.’’ 19. “ beió cuitiine A5 éminn 

An A no-óúit 1 ocnooAib; ní ctnmniseAnn sé péin Ain sin.’’ 20. 

“ An Ati ocAob oile oon s^éAÍ ní ceAnc oom a óeAnniAO tiAc lonAtni 
miAti émeAtin -] miAn nA mbAn eilo; ts é m’peAns-so pA noeAnA óom 
V nÁó sin (iiAc mAicpió éme 00 éoncobAn).’’ 21. " beió 


468 


t)ioSluim T)<5.nA 


AicneAcAs Ain i mAicpi-ó éme-oó." 22. " bAceAnc •o’éiniiin]A 

peAn^ 'oo cun 'oí ntiAin cniTnnijeAs sí An An Annnó, ic. 'o’pnlnin^ 

ConcobAn An a son.” 24-o. léibeAnn, ‘‘ sneAc,” ‘‘ líne ” 

(sAis'oinn, TC.); péAC YBL col. 179 v. 20. 32c. ‘‘ An bneis 

ninc -oo bí aca, -oo mt'issAib sí clisceAcc Con Cnlninn.” 35b. 

” 50 'ocí gnn imci5 seo onm,” “ 50 'ocí Anois.” 38a. “ cÁ 

snil A^Am tiAc mbeix) An s^óaI ajac-sa mAn -oo bí Ag Coin óotninn; 

séA-o SAtnAil, péAC YBL col. 177 v. 32, col. 182 v. 24. 39Ab. 

“ is '0Ó15 beAc 50 bpnit cnoi'óe lAnAinn ...” 41c. leg. 

5. 5. ? 43-0. “ A Iaoic pinn •f'nAnÁin, a bAoic acá com seAsniAc 

teis Ati -ocAlAm (nó n^néin ?) ” (?) 44c. ne -océis cot, “ A-ónAs 

5nÁ‘ó.” ”0. “ aIaoic nAc bpnit Ai^e Aon caoi An a píoc -oo mAoln^A-ó 

Acc An píoc 'oo sÁSAtn ” (?) 


93 

'O’^O'ó (mAC Rn-ónAióe) Ó *OoninAill, lAnlA Cíne ConAili. t)ni5i-o 
(v. 51), in^eAn Cnní fnic geAnAilc, lAnlA Cille 'OAnA, bA mÁcAin -oó. 
TDo néin 23 N 26 is é “ 605^11 ntiAÓ niAc An ÓAin-o mAc llilliAm Ó15 ” 
'ns-OAn nA ■onAine seo. 

6b. “ nncAn 5An AimsinsAÓ AineAc.” 10. “ beió nA Cní 

ConnA, mAn bócnA . . . , A5 ^Ainm aii sniAii^A . . .”; ^niAn^A 1. Aoó 
(péAC 19 infra); is aiscoac “ Anonn ”; leg. AnAll ? nó “ A5 cnn a 
n^ocA Anonn A5 5IA0ÓAC An Aoó.” 1 1a. “ A5 cÍAonAÓ pA 

cnom-conAÓ 1 n-onóin 'OÁ mAC (1. Aoó). 14. “An méi'O Aimsine 

"oo bí *OiA A5 coimeÁT) Aoóa 1 bpA-o ó éininn, 5Á cosAinc An $AllAib 
tiA béineAnn, ^niómi'o 50 5CAICV1Ó sé (cAn éis ceAcc AbAile Anís -oó) 
An méi'o sin Aimsine ’n-A ní^ onAinn 1 -ocneo tiac mbiA ...” 

15(ro. An coimóe “ An scosAncóiní.” 16t>. si^in InAc 

“ pÁilce ó cnoióe ” (?) 17Abc. “ is lón An -oíosbÁil T>o-ninne 

An ponmA'o T)ninn, -oo bí sé A5 ceACC nen -ocnéAn (1. A5 bAinc -OAn 
ScnmACc), -oo s^nios sé sinn, -oo mAinb sé C05A An n-OAoine . . 

18. “ -oo bíomAn A5 •onl 1 1^150 An peAÓ 1 bpA-o -] mAn bAnn 
An 5AC TionAS T)0 bAineAÓ Aoó óínn.” 19a. 1. Aoó *] Colnm. 

•o. “ ní leompAió An c-éA-o ceA^bÁil leis.” 20c. “ cioc- 

pAió AiinAs Ain.” 21b. “ beió a cnmAcc A5 éinse -oAin^eAn, ‘]c.” 

23a. “ lei5ispió sé cnéAccA nA béinoAnn ” (?) 25c. 

“ b’éi5in (-oon éininn) AnAniAin 50 bpÁspAÓ sé stiAS.” t). ’n-A 
CAtnAn, “ ’n-A peAn Ó5.” 27b. “ 1 n-A 0150, An cniT) -oo b’peAnn 

•OÁ boACAió ” (?). CD. “ DO 5Ab sé An níosAcc 1 é ’n-A poAn Ó5 ■] dá 
bnÍ5 sin do cosAin sé éine ” 29. “ do bí nAc ■] sotias 

An éininn pA nA níosAib Ó5A soin pAD ó soin; ^nióim 50 mbeió An nAc 
céADnA ninne Anois.” 33a. “ cÁ bnón tia CnAoi ’n-A somplA 

óninn.” 34c. “ do cnmeAÓ cní n-A céile í.” 38. 

“ piUeAÓ An lAoic CAn toAn le ^nÁó Dninn cnn cAisleÁn iia béinoAnn 
DO có^bÁil — sin é ACÁ 1 tiDÁn Dninn.” 39b. pÁó, ciaU ? céACS ? 

40. “ An CéA-mAs 50 n-A cninn (le n-A mACAine ?), *] nA neoit 
nlACA ne a linn (1. Aistin^í nA n^nnAÓ 1 DCAob níosAccA Aoóa), -j tia 
beoin (ó mbíoó nA DnAoice A5 pAéÁit peASA), cn^ siad 50 lém cumeAÓ 
d’Aoó (1. “ninn caca Ó ^Cninn) 5Á bnéA^AÓ AnAU 50 béminn (1. bnti^ 
•ploinn) (?) ” 41b. ‘ ‘ 50 cinin acc le linn 5IAOÓA15 óí An Ó^oó.” 

44Ab. ‘ ‘ CAinc A5 CAbAinc n^DAnÁis dó ccacc 50 béminn — cn^ 
n. "] C. DÓ í.” c. “ beió nuD eile (1. a cAinc) Ai^e 1 n-éA^mnis 
Anemcslóis ”; cnmc-cneAb cnAnn, 1. “ slnA5,”-]c. cf. “ cnó cnAim,” 
•jc. (?). 46d. “ 5AblA tnAn caca pA nA cnAobAib.” 47b. 

“ beió sé ’n-A bneiceAtn.” 48b. a sDAin . . . ,” cnÁcc An 

píon plACA . . . 50c. pA, “ DO síolnnis ó.” 52b. 

“ is pADA leis 50 mbeió sé . . c. “ do bí Aoó com mAic 

le nnónAióe.” 


nóCAí 


4G9 


94 

•Oo IIiaU SarÍ), 111AC Com-oeAlbAié, ó *OoninAitl,+ 1439 ’j é iinbRAis- 

XieAtlAS A5 riA SA^SAtlAlb. 

2t). “ cAisbeÁin -oom -oo cottiacc.’' 5c. “ peAus *Oé 'oo 

CAttRAn^ ottAimi Att-Aon (-oe cionn ati lAttttACAis -oÁnA SAin).’’ 

9ac. 'oo-beittim cAob ttioc x>o CAbAm iie lió C., “ cÁ a pios A^Am 50 
bpéA'OjíAi'ó cé CAbttusA-ó leis.’’ 11. “ mimA mbeA-ó 'niAll— sin 

é An peAtt A 'ocn5 *Oia mAtt obAm 'oó éme -oo cÁcnsA-ó — mtmA mbeA-ó 
sé 1 bpttíosnn Anois, ní beA'ó nA ^aoi'óiI 1 n-ACttAnn be n-A céile. ’’ 

12c. “ ní cxiAlAin^ (1. ní pÓA'OAnn) ttí . . . 'OÓcas com lÁi-om -oo 
cAbAittc 'o’éminn *j mAtt cu^ sé.’’ 


95 

*Oo CU5 Ao'ó UuAX) Ó *OomnAilb (-j Ciobói'o ITlAC tlilliAin 'btmc 1 
n-éinpeAcc leis) tttiACAtt isccac pA ótiA'ómtimAin sa bb. 1599. beis 
An bpilfó 'oo b’eA-ó ctii'o 'oen eAllAC •o’ptiA'otii^eA'OAtt beo. 

1a. pómi-ó,> “ iieAttcti 151-0,’’ “ méA-oti 151-0.’’ -o. AnAclAib 

“ neAm-ponnmAtt.’’ 4. “ nó 50 'Ocu^cAtt mo TÍiAoine cah 

n-Ais 'oom.’’ 5c. “ bA^AH acc motA-ó, -jc. meAscuisce cttí'o.’’ (?) 

'o. “ niÁs ttu'o é 5Utt ctim sia-o (1. An CAm-oe -j An molA-ó) mAlAmt: 
Ai^ni-ó ottc.’’ 7b. “ niÁ cumceAtt cui^e mé,’’ péAC 

7 4, 11 23, 52 39. c. “ ’pé moiUe -óéAnpA-o-sA.’’ 9-o 

Ancuimne “ nu-o imciseAS a cuimne.’’ 20o. -oí, “ tem 

Aom ’’ ; 'oíoniAoin, “ 5An éipeAcc.’’ 23. “ ttA^Ai-ó 

uAisleAcc A btteiceAmnAis 1 bpei-óm ’’ (?). 24c. beAn pA, 

“ -oéAn lAttttAcc Att.’’ 25. “ C01S5 mé Att aisca^ níos Am-oe 

(nÁ mAtt éili5im Anois) 'o’éiteAm Ottc mÁ ‘oo-seibim ceA-o óm ptAic 
péin.’’ -o. “ is cóm m’éiteAm ottc.’’ 26-o. píott, “ 13 

ciniice.” 27a. “a n-AbttAim 1 -ocAob mo teis^e.’’ n. 

“ ptiitn^i-ó m’Aott, -jc. nó pómi-ó mo teis^e.’’ 


96 

*o’Ao-ó, mAC Amc, inÁ5 AonsusA -f 1497. *Oe stiocc ó néitt 
•oo bí cÁicm -f?íonA, a mÁcAm (21, 22, 37). 

Ib. “ 111' . . . -o’Ao-ó nÁ -oo nA hlltcAib.’’ 2cx). “-oo b’eA^At 

teo 'out x)o co'otA'ó 'oe bttís nAc ttAib Aon cseAtoi-óeAcc (1. uAini-óeAcc, 
Aimsm -óíomAoin, *jc.) 5Á pA^Áit A5 Ao-ó.’’ 3Abc. “ a-cá 

•oottAs nA nUtA-ó pA cúttAm péine CouAise (1. stiocc tléitt); 
is é stiocc Uéitt An cineA-ó is 50 me -oo nA SAttAib, acc cá 
An pottAitte -oo bío-ó 5Á 'oéAnAih Annsoin (1. A5 tucc néitt) bcArr.cA 
Anois ’’ (?); 'oo bí stiocc néitt An-tA^ An uAm sin. 4. ** cÁ 

pumc pottAitte (1. CAisteÁin, -jc.) Ao-óa A5 bA^Amc Att muinncm nUirhAn -j 
AR muinncm ComiACC, acc ní péi-om te muinncm rnuihAii -j muinncm 
ConnAcc poRAme Ao-óa -oo bniseA-ó ’’ (?) llb. cAm^pi-ó 

'ORU'O . . . “ bei-ó sé coitceAnAC cun . . .’’ 12c. ciaii ua-óa 

“ 1 bpA-oA AniAC ó óúi^eA-ó UtA-ó.’’ 14-0. “ Att A coimeA-o ar 

ctteACAib,’’ “ 1 5ConcAbAmc a bAs^cA ó ctteACAib.’’ (?) 19-o. 

“ cé An cítt As coih^AttAise X)o nÁirh-oib nÁ aii cír sin ? ’’ 20. 

“ -oe bttÍ5 50 RAib bAOSAt A5 bA^Amc ar aii emtt sin -oen 
cúi^eA-ó, -oo ttU5 Ao-ó 5tteim umtte (1. -oo 5Ab sé í, -o’pAn sé innce).’’ 

21a. sít eo5Ain “ stiocc Uéitt.’’ 22a. “ Cúi^oa-ó 

ConcobAitt iheic lleASA,’’ “ Cúi^oa-ó UtA-ó.’’^ c. 5Á teic- 

cinoA-ó, “ A5 stiocc Aon^usA ’’; -oe cAob a hiÁCAii x)o bí ^Aot A5 
mÁ5 Aon^usA te stiocc Uéitt. “o. “ 5An -out cau a ceoRAinn.’' 


470 


‘oioSUnm *oÁti.A 


24'o. " is cosniAil le céile iax) (Aoó -] Cii éulAiini) i •orAolj 
A nseincAlAij; -] i "ocAot) a 051110111." 25Ab. •oo síolmn^ *Oeicrine 

(inÁÓAm C. C.) ó slioct ConccbAin ineic lleASA 1. ConcobAm ineic 
■pActnA ■pÁtAi^. 27. " ní liAinÁin au tíu Act au nium *oo cosAin 

Cti Cultiinn Ctn^eA^ó IIIa-ó -00 buís a 5uá^óa coinbuÁitUi^ -oon Cúi^eA-ó 
soin." 28-0. " 1 n-oíol a n-oileAninA. " 29Ab. " ní 

'óeACAró sé istcAc sAn ^Ctn^cA^ó, •] ’pé lón bí-ó -^c. x)o bí uai-ó •00 
solÁtuui5 sé é ó ÁiteAiinAib eile." 31. " ní -óeACAi^ó nÁiiiroe 

isteAc 1 5Cúi5eA-ó uIa'ó, bA uo-bA05Al T)oib Ao^ó." 32. " aii 

pAi^o is bíos 1 néilb A5 pATiAct SA inbAilc (mAu tÁi^o An-tA5 Anois) bíonn 
slioct CoiiAill CeAunAi5 (1. niÁ^ .Aon^usA, -[c.) 5Á ^cosAint -oe cionn 
Aii 5A01I AtÁ eAtouuA." 33a, ’n a cionn, " 1 ^cionn Ctn^ró 

tllA'Ó.’’ C. ‘ IaOC A UAlb CÚl A SUUAI^C COtTi pA^OA, -]C. ^UU CAlt 

sé A ceAn^Ailt " ? 34b. " nó IIaoiso AtÁ cosaiíiaiI leis (1. 

te b<\0'Ó)." CO. " All IaOC A bpuil COAUt Al^e AIUOUÍO^ACt o’pA^Áll 
ó nA liémeAnnACAib ’’; 'Ouunn CAoin, 1. reAinAiu; pm comluinn niAC 
mio^ócAoim, 1. clAnn ctnucAnn (1. émeAnnAi^) 00 mAubtn^eAOAu mcic 
mio^ócAonn (1. 'LoclAnnAis) ; cf. Atlantis iv. 190. 36a. 

AbAutAc, uí UuAt T)é *OAnAnn. 37o. uot SAis^ró, pÓAC TD 

84 14. 


97 

TDo CAÓ5 " inAinistuoAc," niAC *OomnAill, inÁ5 CAutAi^, -f- 1413 , 
-] é ’n-A peAU Ó5. 

7a. 50 uéio, " 01.A1-Ó 1 noiAi^ó ’’ (?) 9o. " is mAit aii 

s^éAb tusA 00 beit luAráte teis ’’ (?) péAc 40 25. lOb. 

" tÁ sonAis éi5in "; AoibcAtt, CAOibn. lotn.; cf. mí AOibitt ("tÁ, 
nií, -]c. soiiA "), LCAB ii 47 (mí Aoibitt uÁite), vi 95, TS (voc.), IGT 
1. 489 (mí Aoibitt a pem^c). 17o. a sonn, 1. "a tAOC (cf. poso 

5A1S51-Ó, -]C.) A-tÁ A5 1AUUA1-Ó cotAis oum ’’ (?). 2O0. " ní potÁm 

00 ÓtiAi5 otnne éi^in a mbeA-ó muini^in Aice as." 25c. " ní 

péiom tCAt Aon loct o’pAsÁit au mo tAiun^me." 27co. ^An 

A05AmeACt tiAit, " ní berá tusA 10 UÍ5 au éminn." 30. 

uoinn . . . " ouine cumeAs tAiniA 1 ii-oa^au 1 ^coniAiu tuooA " (?). 
31. " muiiAb é 'OomnAtt aii otnno au a bpuit aii tAiun^me A5 CAinnt, 
is é CAÓ5 (a mAc) é " 35o. oÁ pic-tnin, " (00) ■ÓÁ suit au 

tASA-ó ’’ ? 36a. " teis Aii inbeAnnAct, -jc. AtÁ te pA^Áit 

Anois ’’ (?) 37a. " oo-connACAtAS." 39a. " tosnuij; 

AU 00 cíos, -]C. 00 tobAC." 


98 

*Oo lÍlAsnus, niAC ConcobAiu ntiAi-ó, Ó ConcobAm,-f 1293. 

2co. péAc IGT 11. 1779, 1781. 4b. nniu " AuoÁn " nó 

" peAniAinn ’’ (?) 5c. " iií botc teo beit au mACAiue." 

9c. nocA tos^ÓA, " ní béA^cosniAit é," " a fair specimen." 
lOb. " ní teicpeA-ó sé ó Aon ^Att ’’ (?); ^tAs, 1. "-] éioeA-ó 
lAUAinn Aiu." c. " A5 téim tAU pAtlA oúin " o. " is cosmAit 
é te Lu5 -] te tAocAib eite." 11. " tti^tAu Dua^óac niAU 

Ainm Aiu oe cionn 5AC cÁite míteAtA." o. " btis aoiiac," " as 
lOTiAnn te sUias ’’ (?); péAc 110 34. 12a. buAi-ó aouai^ " ctú 

iníteAtA." c. " is cosmAit é te stei5 A5 buiseAÓ tue s^éit ’’ (?) 
o. leg. " pA^tA ’’ ? 15a "00 nniin sé oó péin oocau 

o’putAn^." o. "a ■óúit siiA slti A5A-ÓAib. ’’ 17o. imeAtt 

" sueAt tosAi5 TiA nÁTnAo." 18a. éA5cóm,>" nÁub Aon ^Á^ó 

oó " ? nó leg. CA^ATU ? bc. " beit 1 ineAS^ a stuAis (-] beit A5 
tuoTo), 50 otí 50 n^éiUpeAU oó." 20b. cottin, CAoibn.; 

cuAobAC,> " teAtAn.” co. " -] CAotAc (1. óunÁioí) as a bAUU, -] 
cuAobA (1. nibíní, -jc.) tíneACA A5 poUiAiiiAin te 5A01C ’’ (?) 


nócAí 


471 


21. " "00 nnnn sé 'OÁ bAis a cLiac, *]C. -oo sneAtnnsA-ó 50 bo5 Acltifóe." 

T). leg. ne 'ocomneAni ? " suL a nibAinpeA-ó cuisteA’ó ■óó " nó 

> " Le Linn utiAtAm-oo cAbAmc " (?). 26b. nó " ntiAm cnofoeAnn 

sé " (?). -o, " bnonnAs a beAn ati -ÓAoinib boccA. " 29-o. isa-o, 

ó "is"; ctnb-óe, loLLn. 30c. éiofó, " 5uÁn-oA," " bAosLAC 

nó (cAoibn. ó " éfoeA-ó ") " -| éfoeAt') umAinn oncA " ? 

31b. leg. -oo-éfo cati ? 33b, ní, " 1 n-Aoncon." c.>" A5 

'oíon." 36-0. no cAoib CACAin " 1 ocnofo "; péAC 1 'ocAob 

cACAin YBL col. 170. v. 11. 37-o, " itac tnbíonn Aon bAosAL 

A^bA^Ainc Ain " (?); coTnAim, peAc Ped. ii, 575. 38a. Sío-oa 

iriAc Con TllAnA; péAc Keat. iii. 227. c. Loac Le,>" costhAiLLe." 

40b. 1. nA 'porhónAi5, c. 1. " lAnnAcc An ceiceATh." 
l'. *Oonn, 1. CAC Lti5A ? céAcs ? 

99 

*Oo ÓAi-ób 11Í CAncAi5,-}- 1399. InsoAn 'oo b’eA-ó í 'oo *ÓoihnALL Ó5 
niAC ConmAic ITIÁ5 CAncAis-}- 1391 . OnónA (inseAii ITltjmis 11110 
$eAnAiLc lAnLA CiLLe *OAnA) bA ihÁcAm 'oí (v. 7). SiobÁn (in^eAn TLioc- 
Ainx) RtiAiT) lAnLA íiLat)) bA ihÁCAin T)on liitimis sin (v. 10). *Oe sLiocc 
'bniAin (v. 26) -oo bí a poAn (?). 

Ib. Ainnne, 1, AiLbe. 3t). 'oo-ní nÁme, " ní hioniAncAC 

'oí neAm 'o'iAnnAfó," 1. " cÁ coAnc Aice -oo nA pLAicoASAib. " 

40-0. " ncAm-stnm 1 SAi-óbneAS is eAt) LeAsuiseAS 

A liÁiLneAcc," 5c, 'o’éis piLoAT), 1. " An Aicnis ].'iLeA-ó." 

7ct), " is é is mó cumeAS imnfóe tnnne a cineA-ó 

T)o beic SAon ó bAosAL." 8c'o. " nASAfó sí niAn níosAin 

50 CeAihAin nó ciocpAfó CCAihAin (1. aii Ain-o-níosAcc) 50 IHumAin," 
9a, cumi ó cAUuinn, "1 bpA-o níos mó nÁ ctifo T)e" (? péAc ID 1 
11), c. leg. ó A ? lOcD. "bA cómDÍ conhLinc Le mnÁib tlLAt) 1 

n-ÁiLneAcc; bíot) sí 5Á t)éAnAih SAin *] A5 méAmisAt» mAn sin ^Lóme 
nA mbAn HluirhneAc " (?) llcD. " cocui^eAiin sí piLit), A5 

CAbAinc sompLA D''}.'éin *Oon Le stnL 50 ^cocósa-ó p'iAn *Oon iad An a 
liAicnis." 12. " ní liAihÁin Do-bem sí SAibbnoAs uAice acc 

bíonn cumnse umne ó beic A5 cAbAinc cuAince An ua DAOinib acá An 
Lóiscín 1 n-A cín." 13. " do -óeALbuis sí (Le suácaid An 

éADAc) mónÁn bó ■] a n-At)AncA 1 n-AimnéiD Le céiLe; cÁ An c-éADAc 
SAin com pAinnsm^ sin 50 DcuiLLeAnn ati cÁin 50 Lém An ciurhAis 
uAccAnAi5 De bnoLLAc a ^únA," 14bcD. " bei-ó ALbA LÁn DeD 

SLóm, -] ní ceAii^bócAit) ha ConnAccAis LeAc." 21 a. " An 

S5ÁC cnoinn," nó " 'n-An suide ■] An tiDnomA Le paLLa aii cseomnA " 
(?) CD. " bíonn An pLeA-ó An snibAL ó ihAiDin 50 hofóce.” 

22. " is ÁLtiinn cAn bAnn aii cín -j Lucc 11 a cíne, -] cÁ ineAnmA a DAoine 

A5 bnAc An (1. A5 ceAcc ó) ÓAfób " (?). 28c. " sí Le céAD . . ." 

30 A. leg. 5cumn-se ? d. piLLeA-ó AiiDub, " Ainse •óub," 
nó " piLLeA-ó AnnAih " (1. péACAiin sí onc 50 DÍneAc) ? 

32. " cÁ súiL món SAit)bo 1 ti-a Lui^e pA AbnA, -j is cosihAiL 
An c-AbnA Le pÁL DÓAncA De cLúrh mín; cÁ nibí dLúca DÍneACA ós cionn 
cotíiLad (eye-lids) a súL -] pA ii-a mbun " (?) 33. " ní puiL 

Locc Le PA5Á1L An cnuinne a ctnnp (-] í A5 lomcAn cLoinne); dá bnÍ5 
sin ní poLÁm dí cnios do ctm tnnne péin, cnios do beA-ó ^ada a DÓcAin 
cun bemc DAOino (í péin -j An comncoAs) do cimccALLAt). " 

34cd. " cÁ sncAc nA dccac cosmAiL Lo Líne 51L CA0LA15 ” (?); siiÁico, 
sncAc," -jc,, péAc siiAicc Lon^, pcAt), -jc. YBL col. 175 v. 21, col. 
179 V, 20. 35cd. " ha hciLcc ctimoAS ca^La timne — ccicid 

S1AD (Le Iica^La) ón bpÁmc nuAin C15 sí 1 n-A n^An." 36. 

" LÍOTiAnn A liACAin Lo vcm^ níos Luaico nÁ AoinnoAc; ní iiiAn sin 
DÍ ; ’pé tiAin LAbnAs Dume 50 bonb Léi is AiiiLAit) CAbntii^eAs sí Lois 1 
Dcneo 50 n-AbnópÁ 5unb é a poAn pém ati Dtnne sm." (?) 38b. 

" A5 cuiDiu^A-ó Léi 1 n-A5Ai'ó An CSA05A1L." cd. " ^it) iiac bpuiL 


472 


T)io$ltiim T)AnA 


CleAC 5IAOI (1. SAT)b) 1 mt)A05At Ó CACtllSClÓ Ati CSAO5A1I, ■DO-ílí sí 
cnÁbAT) x)uine 1 mbAosAt (1. bíonn sí Ag sui-óe 'Oé com -DiAn t -dá mbeA-ó 
sí 1 mbAosAl).'' 39b. 1. aj Ailbe 41b. x)aokai-ó, “SÁRU15- 

eAnn sí “ (?) 42. céAcs Ioccac. 43c. “ A-x)eiKim 

50 bpuil sémAKÚA-Ó5SionnA ós cionn 5AC Aonxitiine; ní puil 1 n-Aonx)uine 
Acc mo5 (x)AOK-x)tiine) 1 5CompAKÁiX) leis '' (?) 

100 

’O'A^c, mAC Aikc mic mtiiKceAKCAi5, tTlAC tnuKCA-ÓA CAomÁnAc, 
-fl418. 

3x). “ nAc lei^eAnn x)'AoinneAc tAbAmc 50 X)ÁnA teo. 8. “ cÁ 

bKÓx) mÓK A5 nA gAiliAnAib as a x)cík, An cuix) is peAKK x)e Cúi^eAX) 
bAi5eAn.'' lOc. SAbb, AtnÁcAm?; no-SAoi no-sói, “ C15 '' ? 

Ped. ii. 637. 12a. “ ak An xicAÍAtn íseAb cimceAlí cnuic '' ? 

péAÓ Am botiAib beAnn YBL col. 166 v. 26; leg. “ bonAib '' Annso ? 

13cx). “ bíonn C05A 5AC Aoinní 1 bAismb.'' 14c. “ 5AC 

SAÍ vs piA-ónAise,’’ péAC S xxv. 2, LCAB xliv. 26 19cx). “ is 

lomDA bKuiceAn (1. tASAm) óm x)o bnuiceA-ó (1. X)o bí ak Vasax) ?) ó 
bKÓin (1. ctiix) mÓK) cupÁn ’’ (?) 21cx). “ ní PA5AID siad uKKAim 

DÁ Kém. ’’ 22b. Áb uKKAmA, péAC 80 19. c. bÁin-eicKeAc 

“ lÁn D'iAS^Aib bÁnA ’’ nó “ bÁn-cKAobAc, péAC Acad. Dict. “ eith- 
reach.’’ 24c. péAC dokas bÁis TD 13 16, “ beAKnA bAOSAil,’’ 

-]C. 25c. “ nó 50 nDeAK5CAK A sleAS.’’ 27-29. "peA^sus 

mAC UossA, 1. peAK5us niAC TIÓ15; Róac bA mÁcAm dó. 28b. 

“ níoKb Áil le liAonDuine ca5ka (1. lAbAmc) leis.’’ 30b. ceAKD, 

1. pilix)eAcc. 


101 

X)o $eAKÓ!X) tTlAC 5eAKAitc, 1akIa 'OeASthumAn,-f 1399. eilionÓK 
(v. 57) + 1392 inseAn SéAmuis t)uiclém 1akIa VlKmumAn bA beAn dó. 

2d. “ 5IX) 5UK DOCAK DAth c’OASCAmDeAS DO thÚSCAllc.’’ 

4. “ CU5AC-SA AcÁim; ni bACAim do Iucc-sa; pó^nAim An cac okc 
mAK is ceAKc.” 6a. “ is likely to result ” (?) ; cf. Ped. ii 675. 

c. leg. teAK5-AK ? x>. “ ní cóm Aon A5A1X) d’i.” (?). 

8cx). “ cusA Do-Kinne An DKOic-5níoth SAin; ciocpAix) dkoc- 

obAm As; sin mAK is cKuime tuispeAS An DKOic-5níoth ak do coinsiAs.” 

12d. “ 5TÓ nAK mAKbui5eA-ó mé.” 16d. 1 Dcuinix)e, 

“ 1 DCKeise,” -jc. péAc TD 9 4. 17c. “ ní hi n-A^Aix) daos5ak- 

sluAi5 (?) beAD-SA A5 pléix) mo cúise; An DKOic-5níoth DO-Kinne sé — 
is iD leic-se cumim é cleic DotA, péAC 110 34 ; ak a -ó^uim, “ ak 
aIdk5,” “ a5 iakkaix) dío.^aIcais mAK seAlt Am ” (?) 21. 

“ 51X) 50 bpuilim A5 iAKKAix) mo cmc okc *] 51X) 50 bpuií cusa ollAth 
cun é Do cAbAmc Dom, is tem lÁn-coit A-cÁim A5 cuk aii dIi5i-ó okc; 
-] bA ceAKc DU1C A cuithneAih nAC miAn te hAonDuine beic 1 5CÚ1S DI151X) 
le ci5eAKnA ” (?) 22Ab. “ do b’peAKK Dom émse as au 5CÚ1S 

mAK nAC bpuil c’Aic^in (1. do teicéiD-se, ptAic mAK cusa) A5 CÓ5Á1I mo 
pÁmce.” D. “ ní hionAnn céim DÚinn mAK ■ÓAOine 1 n-ACKAnn le 
céile 1 5CÚ1S dIi51-ó ”1. “ cÁim-se im peAK bocc, cÁ cusa ic plAic ”; 

23c. “ ctilcóm,” “ cóm lomtÁn.” 24cx). “ ní beib 

De coscAS OKc Ac cu AKASDAt b^eicith . ” (?) 26. “ cumimís au 

CÚ1S AK ActÁ 50 Dcí 50 mbeix) plAic éi5in A5 ^AbÁil pÁmce liom ” (?) 

27b. “ 51-0 5KeAnnthAK An s^éAt é.” cx). “ peAU^ do beic 
OKC 1 CÚ1S tiA pem^e do beic A^Am.” 28d, “ ní liAon lon^nAb 

é sin,” 29b. “ ukcak do s^AoileAX) le DAoinib -] iad A5 ceic- 

eAth.” cx). “ mÁ slACAtin cú mAK ihAstA An CAinnc A-Demim -óom 
cosAinc péin okc.” 41d. “ 5tó 5UKAb onóm D’AonDuine 

beic A5 CAinnc liom.” 42d. bAK ^cá-óas, “ Your Honour.” 


nócAí 


473 


44-0. “ pé A^Aitin is mó soilleAnn é sin air. ’’ 47a. 

' ‘ ní tié An nuT) sAbAim onm péin Anois AcmusÁn x)0 cAbAmc -oom 
nÁmAi'O,’’ X). lombAc ceAn^AX), i. “ CAbAineAcc. ’’ 48a. leg. 

pÁr, nó “ pAoi ’’=“ A01 ’’ “ causa ’’ ? cf. KM ai (5). 49a. 

x)o-sní,> “ x)o C01S5,’’ “ xío miU.’’ 53x). “ sin é bnoscuiseAs 

onm cun beic A5 éA^nAc onc.’’ 58c. “ 51X) 50 n-AbnócÁ nux) X)0 

cuinpeA-ó peAn5 onm.’’ 

102 

•00 lluAi-óní Ó5, mAc RuAi-óní mic mAolmónx)A (-fl581) mic 
fPAolmuine (4-1542), tllAC Suibne. *Oo sliocc ConcobAin x)0 bí a 
mÁcAin mÁine, -) (x)0 néin cosaitiIacca) a beAn mAinsnéA^ in^eAn 
■péilim (vv. 44, 47); péAc Leabhar Chlainne Suibhne, p. 33. 

5x). unlAm, “ puinisce le PA5Á1I.,’’ “ soiléin.’’ 6c. 

“ mús^lAs 5nAX) 5AC Aonouine,’’ 7, “ cÁ eAii^nAm, tc. An 

AnA-ÓAin (1. 1 seilb) A5 nA slACAib (1. l-AocAib) nAc . . .’’ 9c. 

omne, “ cosmAit be.’’ lOx). xi’Acmuin^, “ x)0 beic An a 

5CumAS.’’ 11a. AnsAib, “ seAn-lAoc ’’ nó leg. Áinsi'ó ? 

X). SAoileAccAin, “ oócas.’’ 13c. “ meAscAn 50 

bpuit cnoi-óe beo Ai^e *] is píon sin.’’ 14b. cÁ An tíne so 

no-5eAnn. 15c. ní cneoin seAnn, “ is obAin pAX)A.’’ 

16c. “ s^ÓAt CAicneAiiiAc é.’’ 17b. An AmsAine, “ A5 x)éAnAm 

sluASAi-ó. X). “ mí-Á'ó x)o b’eA-ó ■óó ceAn^bÁil teo.’’ 18x). 

o’unmón, “ beA^ nAC ’’,péAC Essays to Ridgwav, p. 328 v. 60. 

19a. meAX)An toccAc: leg. x)on cneib puit x)’ionnmus . . .’’ (?) 

22x). “ ní péix)in tinn ^An ...,’’ “ CAicpimiX) . . .’’ 

26a. “ x)Á mbA nux) é 50 nAib sé An X)o cumAs . . .’’ 

27c. S5éAt,> “ nÁine.’’ 29c. “ lAnnAimíx) An An ottiiiAicne 

sin An 5Coin ■óo liiAiceAm -óúinn ’’. 30c. x)neic-peA^ónA, 

“ visionary hosts ’’ (?) 33c. “ níonb Aoibinn teo é sin 

x)’peicsinc ’’ (?) 35-o. “ 1 x)cneo 50 mAnAim . . .’’ 

36c. “ s^nios X)Á cineA^ó is eA-ó piti-ó A5 ceAcc cui^e ’pé 
Á1C ’n-A mbíonn sé.’’ 39c. “ x)’iAnnAi-ó u5-OAnÁis x)’|pA5Áit 

X)Á néim stóniiiAin.’’ 42a. An a ^ceitceAn pAtA, “ 5An puAC 

A5 AoinneAC x)ó.’’ 44c. “ coitt Aii-AnsAi-ó.’’ 46x). 

seAs, “ cotutiiAn,’’ “ caca ’’; cf. s. meA-óóin mme YBL col. 170, 
V. 13. 


103 

'Oo RÓ1S (4-1566), in5in Con ConnACC (-1-1537) méi^ tti^óin. In^eAn 
1 TlA5AttAi5 (v. 15) bA mÁCAin x)í. "Oo b’é Aoó Ó *OomnAitt (4-1536) 
A peAn céite. 

3. “ ní nAib Aon cseomnA óit com pAinsin^ 50 mbeA-ó sti^e ■óóib 
Ann; x)Á bni's sin x)0 téi5 sí isceAC cníx) An ^CAisteÁn iao; 'oo bí An 
oineA-o SAn aca nAn péA-o a mnÁ péAn iia pAicce ■o’peicsinc.’’ (?) 

4c. puAin, 1. “ Amui5 sAn bpuAcc ’’ (?) ; x)o hA-ónA-ó í, 1. “ te iieA^tA 
nAC bpéAX)pAX) sí pneAsx)At onnA.’’ x). “ eA^tA 5An cúis X)0 b’eA-ó 
é.’’ 5b. 5An x)éinim nóis, 1. “5Á n-iomcAn péin 50 biomAncAC, 

•]C.’’ c. cóin x)éine “ cuix) cuibi-ó x)e -óeicneAS ’’ ? 1. ^tuAis- 

eAnn sí 50 x)eicneASAc; x)oine cnuAis, 1. “ scónAs ’’ (?) 6Abc. 

“ x)o bnoscui5 sí An a seinbísis; níon ceit sí éinní An nA piteA^ÓAib, 
■oo bí A ceAc óit cní n-A céite aca.’’ x). “ x)o bí-oís A5 bnú^A^ó isceAC 
An nA mnÁib,’’ nó ‘ ‘ 00 bí ponn 5x1 it An nA mnÁib ’’ (?) ; s^ot , 1. “ puAim 
5uit nó ceoit,’’ -]c. péAc infra 17, ISP voc. 7. “ ATÓbAn 

lon^AncAis -oÁ mnÁib -oo b’eA-ó péite Uóise -] í A5 cAbAinc bí-ó, -^c. 
UAice 5An cuimne An a ceAstAC péin; cAn éis nA bpiteA-ó x)o sníosA-ó 
cun óit x)o CU5 sí nA copÁin péin x)oib sAn x)eineA-ó ’’ (?). c. leg. 
X)on ctéin ? 8. céisim con, péAC IGT 1. 1269, DD xxxi 21; 

x)0 bío^OAn A5 5nÁs5An cimceAtt ua x)Aibce te heA^tA nAc mbeA-ó a 


474 


■DIOgUniTI D^tlA 


tToórAiti píonA tnnre; eAglA ^An 00111 ah eAslA sAin; t)o óí An sstéip 
A5 CX1R ssAnnnAix) au iva mnÁib." 9c. “ x)0 óí i meAsg nA 

bpileA-ó pile 615111 Á'bAlrA au cU'í Róise •o’au-ovisat) " (?) 12c. 

“ •00 C01S5 sí clAbAineAcc nA bpiteA-ó; is An 615111 t)o bí p'ocAt viaca, 
T)o bíoT)An com caoc saiii aii meis^e." 13b. “ is 6 nti-o nAc 

iToeAunA-OAn, bAnn T)’pA5Áit . . .’’ 14 co. “ 'oo-ctiAró c’p6ito 

1 tToíos5, "oo bí Aii m6iT) sin CRtii-ó (sAróbnis, *jc.) 5Á cAbAinc A5 -oo 
timÁib T)0 iiA -i-'iteA'ÓAib.’’ lob. “ ní beró -0111110 nASAt -ooc 

piiit cotii ctiicATÍiAit tcAC ’’ (?) 16. “ bíoiin c’poAn cóite com 

món SAin as a meAbAin te ^nÁ-ó -01110 iiac toi^OAnn s6 -óiiic co-otA-ó 
sÁm -00 -óÓAiiAm; -o. A^biiAin, “enjoying’’ (?), 17. “cAn 6is -oo 

sAi-óbnis -oo bAinc -oe-o tiinÁib An TÍiAice teis tiA piteA-ÓAib, -00-611 Anó 
S5ot (1, -00 bnis 5ot ?) onc-SA — ní nAib ctris a^ac teis (?) — -] -00 bí -00 
miiÁ ’n-A -ocosc -] ia-o A5 obAin An a iToninneACAs ’’ (?); miocc, péAC 
'OiiAnAine'pinn xxiii. 61 , IGT 1, 1670;<Lat. “ ainictus,’’ “ amice ’’> 
“ coif.’ 18b. “beAii -00 nA^A-ó 1 5compAnÁi-o teAc,’’ 

CT). “ ntiAin C115AIS cno-ó iiaic ciin ctii -o’pAsÁit -00 C05AIS -011 ic p6in 
Aii nii-o -00 b’pOAnn -oon -oÁ nuT) sAin (cno-ó -] ctii).’’ 19-o. 

“ cno-ó -00 cnin nÁine onc.’’ 20, “ te lieA^tA iia bpitCA-ó 

ctiineAnn -00 miiÁ sati oióce ciii-o -oec sAi-óbneAs 1 bpotAc onc, -j 
^tÓASATin SIA-O CApAltt (ctlTI ATl CSAI-ÓbniS -OO CAbAIRC AinAC AS All 
5CAisteÁn); bíonn -peAn^ onc -oÁ bAnn SAin (?) 21. “ ’ti-a 

-óiAi-ó sin (i. nuAin t)o bí cnro món -oÁ SAi-óbnoAS 1 bpotAC iunne) -oo 
tASA-ó A bA5Ai-ó te TiÁine — 51-0 iiAnb aoti cA^tA 50 TnboA-ó bóim An' a 
póite— ■] TiiiAin -00 bí T1A p'itiT) A5 -oiit AbAito -00 bnomiA-ó sí -ouasa 
onnA lonntis tiac TnbeA-ó iiÁine onnA 1 ti-a -ocín p'óin ’’ (?) 22Ab. 

“ -00 bt ptíiinse bí-ó aca niAn iiAn boA^ t6i -oóib a sAi-óbneAS.’’ 

23. “ *oo 5AbA-ó sí iiinne p6in — AinAit is -oÁ inbA ctii-o -o’obAin níosnA 
6 — coinne nío5 'oo cnn 1 5c6itt (1, nÍ5 -00 ciiiinin^A-ó •] -oo cAbAinc to 
c6ito); obAin bA05AtAC 6 sin.’’ 24. “ bíonn sí ’ii-a seASAiii 

cAob teis Ati n-oAbAi5; niiAin bíos a curo píonA 111101560 boA^ nAC, bíonn 
sí coi^itcoAc (?) p'Aoi, Acc 111 scA-oAiin sí ó beic 5Á cAbAinc nAice 
50 bnite 50 -ocí piit píonA tia iiAipneAnn ’’ (?), nó leg. 5oniA-ó 
AicsoAnn ? 26b, acc -oo Tiiiiin nóis, i. “ acc mói-o TÍieASAn-ÓA,’’ 

“acc TTióro ^iiÁCAC.’’ c-o. “aii boccATiAs ACÁ ninno aiiois (-oe cionn 
A p6ite), is lotiAnn 6 -] nutteÁn An cmiiAn^nAc 5AC bAin-níosnA eite." 

27. “ T)o bí Ati oineAT) sati -oAoine sati CAisteÁn tiAnb péroiu 
te n-A p'OAu céite coacc 1 n-A ^au; -00 bí stnA^ cotíi nión A5 ót A5 bon-o 
A pin nAub péi-oin tois éiscoAcc teis ati ^ceot.’’ 28. “-00 

-ónitcA-ó Ao-ó 11 A ceAccAÍ nuAin A-T)eineA-ó Róts teis 6 -00 -óéATiAiii; 
b’éi^iii -oon coAccA -oiit AbAite -] a ciiuas 1 n-Ais^i-ó Ai^e ’’ (?) 

29c. cnATin cnuAis, 1. “ scóuas ’’ ? 30Ab. “ ^oAtAC a nibeA-ó 

A liA^Aró Au néAtc— is loiiAiin sni -] Uóis A5 bAinc a n^tóine -oe TÍinÁib 
Aii -ooTÍiAin . ’’ 31a. p'111 ..." is pni cnÁcc au au -óÁit sé -oon 

-oÁiiii ..." (?); Anc iiiAC UniAin RIÁ5 mAcsATnnA (FM 1577, -jc.). 

32c. “ 5iin 6ini5 ^niAii (1. biiA-ó ?) au pÁinc aii caca ’’ (?) 

33Abc. “ -00 cosAiii Anc ua blltAi-ó au 5AC otc (?) ; niAU sni 
-00 bí A ctú níos Ain-oe iiÁ ctii Aon-oiiine aca, acc ’ti-a -óiai-ó sin -00 
cinn s6 nÁine onuA -00 bni^ 50 uAib sé níos piAtTnAine -00 iia piteA-ÓAib 
iiÁ 1A-0 ’’ (?). 


104 

•Oo bí SopuAró pionn Ó T)ÁtAi5 ( + 1387) cau 6is niAstA 615111 -00 
cAbAinc -00 lilAotTÍinine PIac Cuaic. pneA^UA m Aotniinne is oa-ó avi 
-ouATi so. Tlo bí An beinc aca ’ii-a ^coiiis^otÁinib saii 3501! 00 bí A5 
muinncin mAotTnuine, 

Ib. TiiÁs píon, “ inAn T)eincoAn.’’ -o. “ nuT) is oa-ó 6 sin coin- 
ineAS^AS onm tAbAinc 50 toni -oíneAC ’’ (?) 2. “ cÁ a cuit) piti-ó- 


r.ócAí 


475 


eACCA 50 111 A1C ACC 1S 0RA11111 ACÁ A Vnil-ÓeACAS SAII; 'OÁ t3RÍ5 S111 llíotl 

ceARc 'oó A1C1S ”00 cAÓAinc -01111111 ” (?) 3a. niiiii, 1. " -ooin 

11111 iiiticiR,” c-o, " -oÁ V)nÍ5 S111 cumeAiiii aii ÁilneAcc saiii -o’foACAib 
AR A coiii.sgolÁinit) óeic -óÁ cÁineA-ó.” 4a. ■pei-óm -oeAcnAc, 

1. “niíocAictieAiiiAC liom.” co. " níon ceAnc -00111 compÁnAc, -]C. 
cion (1, Aicis) -oo cAÓAinc -00111, *] níon ceAnc -oAih-sA 6 acc com beA5.” 

5. cÓACS cnnAilliscc. 6c. " lompócAi-ó A11 cnoi-o 

AinAc niAn is -0Ó15 liom 50 n-iompócAi-ó,” 8c. "-00 bAin sé 

pei-óm As A11 Aicne acá A150 onAimi ciiii sinn -00 loc ” (?). 

9a, -00 5eAll, " -00 ÓA^Ain sc.” xi. -onl -oÁ soaUat), " 5A11 pnoA^nA 

-00 cAbAinc t)Á pó^nA caca ” -o, " saii conA-ó -00 cAbAinc An 

cAiiinc . . .” IOa. s^óaI a los gopnAi-ó, 1. “ ssóaI bíos 1111 

Ai^ncA-ó iniAin ciiimiii^im An ' 0. " niÁ leAiiAnn sé -oÁ 

cAinnc.” 11t). " bíonn sib, a pili-ó, A5 síon-lAbAinc An a 

C05A-Ó ”(?); leg, I1Á5A ? 13a. " pin -00 cntn incAÓb aiiiac.” 

'o. " 1 bpiA-óiiAisc sltiAij; éinoAiin.” 15-o. S5éAl,> " aicis.” 

16c, " 51-Ó 5xinb olc tiAico a leicéi-o sin -00 5111061 -o’iAnnAió 
Ain.” 18b. " iiiAn bAnn aii 5AC bRonncAiiAs eile.” -o. " 50 

-ocí 5itn 50AII sí -oó pionnAbAin niAn ihnAoi céile.” 19c, An, 

" 1 n-oíol.” 20c. " cnn cro-oa le . , .” -o. " ^níoih 

Aii-'oeACAin -00 5Ab sé Ain péin,” 22b. " cné éA-o *] piAc.” 

c. " pcill-5níoih clncAiiiAii is oa-ó é.” 24b. " níonb lonAiin 

Aii s^éAÍ Tióib; -00 bí a cAin-ocAs A5 -oni 1 bpcióni An C0111 énininn 
Acc níon niAn sin -o’-fcAn *OiAÓ. ” 26b. loniAncAió , " bnncÁisce,” 

" bneis neinc.” -o. cis-oe, 1. " aii cícas iiiaic sin ,” 

28a. a ónnim, 1. " a ónnim -00 CAbAinc ie . . .” 


105 


*Oo *óoihnAÍi, niAC *OoihnAiii, mÁ^ Carcais 11iAbAC,-|- 1414. 

3c. AiinÁÍA, 1. " 5Íóine.” 60. 1. Conn. 9o. " ní 

Aicnim 1 n-Aon-con cn.” lOb. " cnsA 00 beic ini mcAnnsAÓ,” 

" 5A11 Aicne 00 beic a^ac onm,” lio, leg. n. A5 n, ? 

17c. “00 CA1C sé A cAiiiÁn 1 ioAccAoib.” 18bc, "00 int^ 

sé siAn ieis aii nibAÍÍA.” 19a. cAioe, ciAÍi ? 22c. 

con " cnicim,” "]C, 26c. neAiii-nis< " iieAiii-pois,” ” 5A11 

V'op, 5An scAo,” 1. " beoÓA,” -]c. (?) 32b. " bAiieAihní ie onino 

Aii c-Án ... 110 5nn cnic CACAoin.” 36o. néió, " niACAine.” 


106 

*Oo conniAC (Ó5, tiAÍÍAc) ó m AoiiseAcininn , Rí mióe 1344—1361 
*OnbcobÍAi5 (v. 36), 11150^11 í CeAnbAiii (?), bA tiiÁcAin oó. ó 1b néiii 
11A mióe (1. CÍAiin CoimÁin) 00 síoinni^ siiocc mAoiiseAcininn. 

4. 1. " cAn éis iiA 1iAino-nío5ACCA o’pAsÁti ní beió sé A5 síon- 
cnoio ” (?) ; cioAc CnA, 1. 00 siiocc í óniAin (00 cAob a ihÁcAin); 
o. " 5AC inAioin -] cnÁcnóiiA.” oco. " oÁ liiéio a sAióbnoAs 

is eAÓ is in^A iiA 5éiii -] iia siiiAjiAió cnin].''eAn An a ihnnincin; bA 
ceAnc oó é sin 00 cnn 1 ^céiii oótb.” 6c. cnn, 1. " ca^ar ”; 

niiieAiiiiAc, 1, " oeii^ncAc ”; 1. " sneAc a sAi^ouim -] sieA^A ’ii-a 

iÁiiiAib ACA.” 7co. " Sx\ii cneAS sUiasaó oo-ninne sé ní nAib 

piAÓA A15C,” " ní nAib Aon caoiscac 1 n-A i.'ocAm cnn coihAinie 00 
cAbAinc oó ” (?); 00 b’é aii cncAs sUiasaó oá noéAtiAÓ pÍAic Ó5 aii 
sinA^AÓ bA ihó cÁóbAcc; péAc YBL col. 179, v. 28. 8. " 5AC 

cnÁcnótiA iinAin bíos sé sásca ie liimceAccAiV) aii íao ciOAccAnn sé 
éAcc éi^in oÁ éAccAib o’tnnsinc ic niAÍÍ5ncAib miiÁ 1. 00 bí a ^nc 
coih cinin ^nn ÓÓ15 ícac 51111 beAii 00 bí A5 ÍAbAin (?; 9b. 


*010Sttl1tTI ’OÁIVA 


47i) 

“ rmAin séilleAs ■oxiine ■óó cAitpió aii ■onine sin ^iAtL-oo cAÓAint: ■oó.” 
cx). “ cn5Ann sé P05A \>a cAoiseAC a nÁtnA-o." IOa, “ bíonn 

bnnic A sAi^iiiin lÁn ■o'pniL." b. “ An cí éA^oÁLA, ^Lóme, -]c. 
■o’pA5ÁiL " (?) co. “ sLeA^A 5Á mbeAncti5A-ó *] eic A5 nic 

50 béAS5Ai-ó cimceALL Ain." llc. “ cÁ sé LÁi-om 

A ■óócAin Anois ctin sLeA^ neAmAn ■oo LÁimseÁiL; ntiAm -oo bí 
sé Ó5 ní bíoó sé sásca Le sLeis bi^." 12bcT). “ bniseAnn 

cti bntiisne *] sLtiAis, ■] ’n-A ■óiai'ó sin ^LtiAiseAnn cti 50 mín cneAscA 
50 'ocí CAisLeÁn (■oo nÁmA-o) *] ní 5ÁÓ ótiic Aon CAisLeÁn -o’ionnstiióe 
(1. 5éiLLi-o Lticc Aii cAisLeÁin otnc) " (?) 13c. ní cois^eAnn 

sinbAL pA^oA *] ■onoc-AimseAn -oo sLtiA^-sA An beic A5 cnoio . . .’’ 

16a. “ bnisceAn onnA." b. 5^115 >“ poAn^." co. 

“ ní LoiceAnn — Acc a mALAinc An pA^o— ■oo sLtiA5Aió, *]c. c’tiAbAn, 

ITc-o. “ cnpLA cneAc 5AC né LÁ — ní ptiiL Ann acc ptiAnAÓ ■ooc 
eACAib." 18. “ cnmeAnn cti LicneACA A5 cniALL An 5AC -pLAic ; 

'pé ■onine aca nAC mAic Leis síoccÁin -oo ceAn^ALLeAc, is ^eAnn 50 
5CAicpió sé comAncAÍ (1. lAnnACAs síoccÁnA) ■oo ctm cti^Ac ó n-A cais- 
LeÁn." 20cd. “ is AnD 5AC cnAiin Ó5." d, “ coiLL (meAÓ 

x>3AncA De coLL) Le n-A ^cnmpeAn céADpAÓA An meis^e ’’ (?) 

21(ro. “ bíonn An cntiicneACc, -^c. níos AinDe nÁ cnoinn." 22b. 

cLeACA, 1. “ DéASA AnbA ’’ (?). 23b(ro. “ LAbnAnn An biA 

(1. biA "pÁiL) 50 DiAn An A son; is Déine nÁ soin LAbnAs aii Lia A5 
bnéA^nvi^AÓ ’pé coin do ctnnpí 1 n-A Leic ’’ (?) 24cd. “ is 

5eAnn 50 mbAinpió sé aii cnAob De 5AC AonDtnne." 25a. cLAnn 

OACAom, 1. bAi5in. d. tntimis lAnLA CiLLe *OAnA. 26(ro, 

“ DO ctimpeAÓ A éAccA, *]c. DnAoióeAcc An mnÁib." 27d. 

sLac," broocb,” “ biickle/’ etc, péAC sLac lóe YBL col. 172, v. 9, 
sLac pÁinne YBL, col. 156, v. 25. 28c. é, 1. “ a bLAÓ." d. 

ní, 1. “ A nío5Acc,’’ *]C. 29b. oLLitia “ Le n-A n-ti^Aim ’’ nó 

“ pÁscA " ? péAC TD 3 9. D. A1C-, “ 50 minic ’’ ? 30a. cum 

CtiA 1. De sLiocc b)niAin De cAob a mÁcAn. c. sLiocc tl 151115, cia 
biAD ? 31a. “ com bÁLtiinn Le . . .’’ (ro. “ a Laoic a-cá 

com cAicneAinAc Linn iiac moctiismÍD Anc tiAinn Anois, mAn DO-címiD 
onc-SA Anois aii c-éiDOAÓ caca do bíoó An An DCAOiseAc SAn (1. Anc) ’’ 
(?); Do bí Anc món Ó niAoiLseAcLtiinn ’n-A ní^ niióe noim ConmAic. 
*Oo mAnbtii5 ConmAC é sa bL. 1344. 32(ro. “ cÁim aosca *] 

ní cti^Ann do mtiinnceAn ptiinn onónA ÓAm, acc íocpAió cú Liom é 
sin." 33a. Óéinne L)nioc, péAC LL 27 b. 40, 290 b. 42. 

33d. “ conn do bí iDin LÁmAib *OoiLb, íxí OtiAc *Oé 

*OAnAnn.’’ 34b. leg. ó a seiLb 1. “ ó iia cApnACAib ’’ ? 

D. “ beom A5 ctm ÁiLneAccA An ’pé Dtiine óLas í ’’ (?) 35cd. 

“ cti^Ann A pniL uasaL D’piACAib AinDtiASADO cAbAinc Do óeonAÓAib." 

37cd. “ is neAinní Leo a SAióbneAs," *]c. 


107 

An Immce nA nlAnLAÓ. Cú ConnAcc Ó5 ITIÁ5 tlióm ( + 1608) do cuir 
An Lon5 pA n-A nDéin. 

1a. Lticc AncnAi5, “ Lasc ’’ *]C, péAC Eriu ii, p. 20 §1, c. “ An 
cín connbÁn, TC," 8. “ níon bAiLi^ éme niAm a LcicéiD sin dc 

Lncc AncnAi5 1 n-Aon Áic.’ 16c. “50 dcí Cú ConnAcc ’’; 

SneAii^, péAc TD 2 16, 17d. btiinne TI^Aotbn loLn. ? 24d. 

mAn coniAncA Lúc^Áme. 26. “ 51Ó lonmtiin (Liom) 5AC 

An pAn 1 n-éminn, is meASA Liom Lticc nA Ltnn^e sin; do SAon An Lon^ 
sAin míLe ..." 27c. “ obAin btiAn do b’cAó í," 36d, 

“ nton imci5 cAn . . .’’ 38c. Don ctim-sin, “ sAn ^cÁs-SAin 

(a dcocc . . . nó a n-AnAtnAin . . .).’’ 


HÓCAÍ 


477 


108 

*0't1illeo5 (mAC Uilleois +1601, cneAs IahIa Cloirine íliocAin-o, 
moic UiocAmT> ÓASAnAi^ +1582) a 'bónc. mAinsnéAs 11í bniAin, inseAn 
céix)-lARlA CuA-ómmnAn, bA beAn -oo RiocAnx) SxxsAnAC. *Oo néin An 
cseAncAis -oo bí SeAnlAS tnón (v. 17) Uí nA blTnAnncAC, ’n-A sinnseAn 
A5 nA OúncACAib. 

1a. ' ‘ ní locc onm peAn^.” -o. ‘‘ is nuT) é ciuiniseAs mé.” 

3o. ‘ ‘cÁ An 5Coincinn cAn éis lompóó ’n-A cAinoeAs,” ‘‘ cÁini^ cAinoeAS 
As.” 6c. noiiAómuió, céAcs ? 7a. peAn ^nÁió ‘‘ cAnA. ” 

9a. f'eAn 5nÁÓA, ‘‘ cAnA,” b. ‘‘ouine nAn bAosAt tiom 
ceA^mÁil leis.” o. ‘‘ le n-A nAbAs A5 cnoio.” IOa. ‘'51Ó 50 

n-AbnócAÓ nA oAoine nAnb Aon nÁiiiA lÁioin mé.” llc. ‘‘ 51Ó 

suAnAC An SAi50iuin mé.” 12Ab. AiiAim CAlt, 1. ‘‘ mÁ seASAnn 

mo nÁiiiA An póo ní tu^Aim P05A pAoi.” 13a. mo ÓÓ15 5Í1AÓ, 

‘‘ouine nAC mbeAÓ no-lÁioin oom.” 14o. ‘‘ o’oa^Ia 50 

mbeAÓ nÁme An a puit.” 15b. “ mo s^olÁmí,” “ nA pilió.” 

o. 1. “ A5 buAlAÓ cloinne . . .” 17a. scac, “ neAih- 

co.smAit te ”; “ mÁs otc teis mise 00 beic 5Á cÁineAÓ bA ceAnc ÓÁ 

muinncm (1. ctAnn SeAntuis, nA 'búncAis) Aicnis 00 óéAnAih An ótoinn 
eo5Ain 1 An ctoinn ConAitt (a-cá CAinoeAC tiom).” 18. “ oÁ 

mbeAÓ eASAoncAs lom mé -] é (Uitteo^), -] oÁ n-iAnnpAÓ sé An Aonouine 
00 nA ^AoióeAtAib nó 00 nA ^AttAib néióceAc 00 óéAnAth eAonuinn, 
00 CAicpeAÓ l1itteo5 oíot as An síoccÁin sin 50 oAon.” 19. 

“ cÁ Aicme bniAin ’n-A sinnseAnAib Ai^e (oe CAob a mÁcAn), -] cÁ 
CtAnn 1n ’n-A sinnseAnAib A5 Aicme bniAin; sin cúis mo óÁnAióeAccA 
An Uitteo^.” 20. “ mo beAnnAcc An m’pem^ te hUitteo^ — acc 

ní beió sí onm Anís 50 bnÁc.” b. 1. “Ua RiocAino áASAnAis.” 
co. “ mús^tócAió sí (1. m’peAn^) mo ^nÁó oó •] a snÁó ÓAih-SA.” 


109 

*0’Aoó ItuAÓ Ó *OomnAtt. *Oo cumAÓ An ouAn so ’n-A onóin nuAinoo 
liomoneAÓ ’n-A ní^ é sa bt. 1592. Sinnsm oó 00 b’eAÓ iTlumeAÓAc 
CíneAc (v. 6), bu^Aió mAC peAnsuis (v. 4), 'peAnAÓAc pionn (v. 20). 

5b. ctúm-oit, 1. beAC bAOSAine, biA pÁit. 60. “ is iao 1 1TlumeAX>- 
A15 iiA OAoine A bpuit cíos nA 5CÚ15 ^Cói^eAó 1 n-Ámice óóib ” (?) 

7a. nAC 0Á15 . . , > “ nAC bpuitA sÁnu^AÓ te pA^Áit. ” o. 
“ beió Aii lÍlumA A5 cAoineAÓ An nío5 bAÓuAtoí, 1. stiocc bniAin ” (?) 

llc. leg. Snm. o. nA buictéAnAis. 12. “ Aomuis- 

eAnn iia ConnAccA a ceioiot cuca -j motAio siao a no^A ^105.” 

15co. 1. “ nuAin beió sé cAinAtt n-A nÍ5 An CeAmAin 00-cípió 5AC Aon- 
ouine A peAbAs o’ompeAÓ sémAn nÍ5 ÓmeAnn 50 bnÁc ” (?) 17c. 

potcA pioóbAióe 1. “ cnooAbíos A5 mémteACAib te n-A céite ” (?) 

18b. “ 5Á hót An stÁince n-A n-Aoi^eAÓ ”; péAc YBL, col. 167, v 4. 

20co. “ A-oem 5AC seAncAs nAc bpuit a teicéio te pA^Áit le 
seAn-ceAmpAitt 00 óeisiu^Aó ” (?) a ^CAbnA 1. “ cAbnA tiA ^ceAtt ”, 
ceAtt 5AC seiniubAm= “ 5AC sein-ceAlt ” (?) 23a. bniAn nA 

múncA ó ItuAinc ( + 1591) -j a óeAnbnÁcAin, Conn ( + 1577). 24. 

1. -Aoó (+1595), niAC x^oÓA mic 'OomnAitt Ó15, ITIÁ5 Aon^usA. 


110 

*0’Aoó Ó5, mAC AoÓA *óuib mic Aoóa Ruaió, Ó *OoihnAitt (FM. 
1564, -]c.). 

5c. “ nA steA5 teonAs nÁiihoe.” 8a. cun, “ eA^An ”; 

CACA1Ó, “ sAi50ium ” nó leg. 5CACAC ? bc. “ ón méio o’putuin^ 

sé ’n-A cnoioib An son sít ÓAnnA 00 cuitt sé inumi^in 00 beic aca x\s,” 


478 


t)ioSUnm T)ÁnA 


lOc. coinseAtt 5C«oi‘6c, " síotcÁin ó croi'Óo, 'oÁníuib, ic,” 
nó “ ccAn^Al cuoit)te le n-A céilo ’’ (?) ]4*o. uóitn AoiscAt), i. 

ucili5(?),no “ cíu pÁilceAitiAil uoiiii A0i50At)Ait) ’’ (?) 16c. “ní 

lió AinÁin 'o’Aitbeot)tii5 sé í acc 'oo niéA'otns sé í.’’ 19b. uéAlcA 

•óonn, > “ 5UiAn -pA éiciips ’’ ? c. “ A5 cAbAiuc P05A pA n-A 
céile.’’ 28c. 'OÓtcAs, péAC éA-oótcAis: ^ÓA^óutAis S xix 10. 

Tj. Sitiiu, Aitis. 30. “ is é Aii c-Aon Tiií-Át) 'o’nnti5 aiuiiau 

co^A-ó niAu UÍ5 é; 'oo b’olc aii ciaIÍ 'oóib é sin; 'oo b’pemu-oe ia-o éoo 
beit ’n-A UÍ5 ouuA.’’ 31c, cÍAnn CuAoióe, 1. “ ^aoióií,’’ 'o, 

“ 00 C01S5 A bÁs iiA 'oAoine au beit A5 cntit iinn.’’ 32. “ ní 

UAib 'oc touAÓ ACA Au A n^Ais^cAÓ . . . 50 iéiu Acc cntit.’’ 33o. 

ní 1ié A sltiA5 uti5 An btiAió acc é péin.’’ 34o. cieAt ooÍA 

> “ OAOf5Au-sitiA5 ’’ (?) 35o. “ iniAiu o’initi5 au uóitii 

ftiitiin5 (1. Au oceAuinonn) tiAinn.’’ 39b, “ a inbíonn síoa^a 

5Á lÁiiiiseÁii, -jc. Au A son ’’ (?) 40c. nenn, i. “ pAobAu ’’ (?); 

5UiAn Á15, “ pÁiuc Aii cAtA,’’ péAC LCAB xxxviii 24. 41b. 

oiiine Au Au óoAus, “ otnno au ías sé o’pem^ leis ’’ (?). 45a. 

oío5ÍAiin é, “I malce up for its loss.’’ b. “ ptii^ie (ftiAnn, ic,) 
oo bí bAÍb oc cionn aii 015U1Ó . . .’’ c. a itiAc, “ a coniiéio,’’ “ a 
corresponding amount.’’ 48c. soin, “ An inéio sin,’’ 

52a, ní fOAS céu oíob IPÁme, inÁtAiu Aoóa. 53. mÁ5 Aon^usA 

-)-1595. 54b. Conn Ó TitiAiuc +1577. c, 1. “otiii 1 

OCROIO,’’ -^c. 


111 

'Oo bemt: iíiac Uiocaiuo sasahais a Ótiuc, 'oaua IiIauía Cloinne 
lliocAiuo +1582, ’s é sin, iliiico^ aii cucas IauIa, •] ScAÁn iia 
SeAinuÓ5, CiseAuiiA biAtouoniA. illAiusuéA^, in^eAn UltmcAió í 
ÓuiAin, lAUÍA CtiAÓintiinAn, bA liiÁtAiu oóib. 

2Ab. “ cÁ Iaoc 015111 CAU éis C01S5 00 ctm ic C05AÓ au ptío iia cíue ’’; 
oÁ coiiiituéAii, “ ie n-A ctiriiACC ’’ ? c. cÍAini Cuéióe 1. “ CmeAnnAis ’’ 
Aiinseo ? “ síoi ConcobAiu’’ 50 coiccoAnncA. Gc, “ CAitn 150^1111 

sé iioin boit 5Á uAiiiiAÓ,’’ 5I1. leg. niCASOA, “ iií pni é 00 

liioÍAÓ nniiiA bftni otiii 1 ocuoio Ai^e.’’ 7, “ cAiu^nn oAoib 

cuAnnctm 00 óéAiiAiii; ní ptni (1. cuoio) acc cuAiinctm tAitniseAs 
iioin,’’ lOo. 1111111 = nitinAb ? lle. “5^11 éiiOAiii 00 ctiu 

timue,’’ 12c. “a íai^cao acá Ati caíaiíi iéi^im . . .’’ 13c. 

“ ní riiolAitn aii uí “ beió aii s^óaí 50 lioic A5 aii UÍ5 . . .’’ 

16co. ní ttn^ini. 17. “ oÁ bftn^eAÓ otnne iOAt iia 

liémeAim 00 cionn f05A 00 tAbAiuc ftitA bA stiAUAc aii ctnceAiii é.’’ 

p. “ ’n-A CA5AU uéió liiín ’’ (?) 20o. bcAiin, “ ctnnoAc 

lAUAinn Au ceAiin ’’ (?) 21o, cuoAbuAÓ, “ óutiÁio ’’ (?) 

22a, “ 11AC 0015 ^TíooA.’’ e. leg. ^511150? 23c. 

“ tiiÍAiii ctiii utiAtAiu 00 óéAnAiii ’’ (?) cf. “ ctnueAs s^aiiiiuaó 

Au sAi50itnu Ó5.’’ 5I1. ptioAu CAOtbn loLn. 25. ní feicnn 

Aii ccAn^AÍ lom ceAtuAiniiAib aii uaiiiii seo, a. leg. nieiie ? “ is 

péiom ie nniAoi iia buón a U05A cnÁnne o’fA^Áii oí péin ’’ (?) 5I1, 

“ pé otnnc iiac inbuonnAiin 'otiASA cÁ Ainm iia cníopAiucAccA aiu.’’ 

26c. ctiiiiA, “ ctinnuAÓ ’’ (?) 27a. cou síte, 

“ tlRUAÓ SÍotcÁllA.’’ 28a. IIÍ . lÍlAltfeAO SCAÁII, “ IIÍ fOÍÁm 

iiom SeAÁii o’pA5Áii coiii 111 Ait ie liUiiieo^.’’ o. o’cauuaió, 

“ niAu tmuAÓ.’’ 29o. leg. mAiusuéAo (IGT, 156)? 

30a. “ SA11 5ctiiinuAÓ 5céAoiiA.’’ e. cau, “iiuuaóas.” 

31cp. “00 síoiutn5 ó gtiAiue ctin beit ’n-A ocobAu féiic.” 

32a. CÍAini llAÓAc, 1. 1 pAÍÍAiiiAin ; Aicme lloibcAuo (btiuc) 1 ii'Oiscauc 
CC.AÍÍA15. 34o, “ 11Í cAbAiuc ouoc-utioA é,” “ is niAit aii 

cAbAiu oom é.” 36c. “ tiASAÍ -[ íscAÍi ” (?); 5ACA liAnnse, 

“ 5AC AinsAinc,” “ 5AC ctittAs ”; péAc KM amsa, ÍÍBL col, 167, 
V. 8 (otii Aii AinsA); aiiíisc, CAOitin. AimseAn'ÓA. 37o. “00 


nórAí 


479 


sliocc SeARlAis.” 38-0. stduic. Áitis. ó s-ooc?; nontiA, cf. 

“cniT) RonnA”; néfó “cRiiinn’' (?) nó “ pAiRsins,” “piAt” péAc 
117 28. 39x). lont, “ cAot,” “ shrill ” ? nó leg. lonn ? 

e. 1. “ ní Ixjcc siopA iat) ” (?); céincAR, “ conncAR ” nó “ counter ” ? 
40c. “ A n-oAoine \JAisle ■] a n-OAOine ísle ” (?) - 42b. “ as 

liiAORÓA céim.” 43c. “ ^aji -oub i 11010^5.” t). “ ^au 

cÍAmpAR cRé meis^e ” (?) ef.'. “ peis-reA5 (seomRA lÁnAniAn) 1 

seilb A inbAn. . . .”; sliscius 1. “ A5 lomcAR cloinne.” 


112 

•Do Óoin ComiAcc ITIÁ5 Uióir -fl608. OiléAn, inseAn éAinoinn 
(iDÚRc) (v. 21) bA mÁCAiR oó (?). molcAR ÁbARCAC, cii Con ConnACC. 

3a. 1. “ nADpiACAb.” T). “ 1 n^AC Á1C 1 n-A RAbAis *] An cni teAc.” 

5. “ 5An A bÁilneAcc T)’ÁiReAm cÁ óarr Aice ó 5AC coin.” 

7bc. 1. “ cÁ 5RÁÓ A5 J^AoióeAÍ -j A5 5Alb oí ” 8. 

“ . . . nA 5Con ^CAlmA neARcmAR 00 bí . . . A5 pionn . . . ” 

13b. “ ní cuiROAnn sí nÁiRe ar ÁbARCAi5,” 1; “ ní peARR í 
nÁ Á.”; C0S5AR “ cuR 1 5CompRÁio ” (?) 14. “ ní puit cusa 

Aice Aitois; 00 beiceÁ mAR RéAtcAinn 00 cur comtAnn (1. A5 sciuru^aó 
racrooa), ’s é sin oiaii-crooaoo con teoAtn.” 16c. tíonmAR, 

“ tÁn oe tíoncAib ” nó “ tÁn oe ÓAOtnib ”? 19c. pROS 

míteAtbA, “ oAttn, ■jc. A5 cuicim 50 CIU5 ” (?) 22b. An cú 

Ó5 1. “ mÁ5 U1Ó1R.” 24. “ coin nA héiReAnn *] cotn (1. tnutnn- 

ccar) aii coóiiai^ — cá ÁbARCAc *] Cú ConnAcc ós a ^cionn.” 

113 

•Qo *ÓotnnAtt Ó5, inAC 'OonniAitt lllóiR, Ó ''Oorhn Attt, -i-1281. tASAiR- 
píonA (v. 19), in^eAn CACAit CRoibóeiR^ í ConcobAiR, bA niÁCAiR oó. 

lc. “ Ati teAbAió siuit 1 n-A ru^ao sinn (cinéAt eo5Ain) nu^ sí CotiAtt 
ROtthe sin ”; 00 stiocc CosAtn 00 siotRuis aii pite inAR oeiReAnn sé 
1 nouAin eite. 2-9. ní péioin tiom An s^éAt so o'pAsÁit 1 n-Aon 
Á1C, •] ní cui^im 50 soitéiR é. 2Ab. “ cÁmi^ 005^11 *] Laosairo 

cun CROOA te ConAtt ó CeAihAiR 50 ocí Att CióneAC (AbAnn 1 oCír 
ConAitt) ”. co. “00 sín ConAtt sR0An5 a bo^A (1. 00 croio sé) 

1 n-A5Aió A ócARbRÁicneAc (ar son airoríosacca iia béiRCAnn) (?) 

3. “ C05CAR ConAtt niAR RÍ5 CAR eis bÁis néitt 11^0151- 
iAttAi5 ”; b. “ ní ^níoin 1 n-Ais^ió ”. o. ar C05AÓ, “ 1 

n-AR C05AÓ ” (?) 4. “00 5Ab Laosairo (00 bí ’nA R15 1 

oCeAniAiR) éAO te ConAtt ” (?) c. “ tAoc com mÓR SAin 5URb 
AnbAostAC Aii Ruo é beic A5 cnúc teis.” 5. “ (cun síoccÁnA 

o’pA^Áit) 00 CAIR5 Att c-A05AiRe (1. ConAtt) S0CRU5AÓ, ’s é stn, Laosairo 

00 beic ’n-A RÍ5 AR peAÓ Aon tAe AtnAin— oo bí sé ’n-A R15 50 ocí sin 
— ’n-AÓiAió sin ConAtt 00 beic ’n-A RÍ5 ” (?) a. céAcs ? b. “bA 
tnAic An coniAiRte ” (?) 6a. ceA^AR “ oo-bemceAR.” 

co. “ bA 5RÁnnA Att ceAt^ o’imm LAosAme ar ConAtt ” 1. “00 bRis 
sé A focAt, níoR mAic teis An RÍ05ACC 00 CAbAiRc suas ” (?) 

7cO. “ ‘ ACC bíoó Att RÍ05ACC A5AC AR peAO tAe ’ ARSA COllAtt ” (?) 

8b. UAÓ, 1. “ oe síot ConAitt.” c. “ tAoic 00 bRonn 

ouASA ORm.” 9co. “00 bí Laosairo ar cí pitt o’immc ar 

COtlAtt ACC o’putuin^ A síot ’tl-A Ó1A1Ó lARSntA peiR^c COIIAltt ” (?) 

10-15. RÍ5 oe sliocc CoiiAitt ^'^’Í-^An. lOb. 

RÓo, “ Rétin,” -^c. 12. péAC Keat. ii. 124. 13a. 

“ bA óiAn RUACAR ” (?) b. 5An CRAniiAC, “ 5An CRAnnoACc,” 
“ tÁiom ” (?f nó “00 teA5 a tÁn coittce ” ? ]4b. leg. car ttA ? 

15a. ptAicbeARCAC Keat. ii 146; rar s^ucaó, “iiar croas- 
5RAÓ ” ic. péAC Ped. ii 617, LCAB iv 138, GIM p. 30, v. 10, TD 37 
4. b. “ tAoc ACÁ cosmAit te. . . ” 17b. “ a-cá sAn UA15.” 


480 


’DIOgltlim 


20b. 11Í ptímis, “tií pu iltijeATin sé." v. " ntAn ceo«- 
Ainn . . ." 22b. " mÁ ti^eAnn ctonmAc ctseAnn bÁisceAC 

'n-A ■óiAfó " (?) 25b. " X)iA “oo cuin 60150 é." 26x>. 

míonslotn, > " íoc cintn " (?) 27b. " sleA^ -j bnAc XeAsÚA 

AnuAs Atn — b’sin é An leAbAfó -oo bí A5 5AC SAij^ittin."; nó " -oo 
bí s. 1 b. te peicsinc An cAob An csIuais "? 28Ab. " T)0 

cttintmís (1. CinéAl CosAin) ^étU A5 cniAlt An Ó. ConAill, •] "oo 
ctttntxtís 5éilb cu^Ainn 5AC té n-tiAin." 29. " A5 so seAccAH 

X)e níosAib x>e stiocc eosAin; ní pASAim Aoinní níos |?eAnn nÁ iax>; 
x>e bnÍ5 nA seAcc níos so ní pASAim Aon bAnn A5 síol ConAilt An síoí 
eo5Ain." 30. ní luAfóceAn acc seiseAn níos Annso; x>o néin 

mAn is eol x)om ní nAib Aon t)niAn nÁ Aon ÓonAll Cime An stiocc CosAin. 

c. ceAnn coinne, " pníom-comAinteAc " “jc. 31-40. 

CAicnéim 'OomnAilt Ó15. SAn FM ix>in 1258-1261 bíonn cnÁcc 50 minic 
An 'óomnAtt acc ní ptiit cnÁcc An nA bÁiceAnnAib, ic. acá SAn ^cAicnéim 
seo. 31c. éAn Contiinn, 1. *OomnAtt Ó5; cÁ ConAnn 1 5C0. 

8^1515; cti^cAn " peAn 8^1515"; *| " con 8^1515 " Ain (vv. 36, 38); 
SAon,> " ci^eAnnA " (?), nó leg. cAoin ConAinn; sAoin ÓAbAitt (?) 

33x). " Anois cnÁc X)Á motA-ó " (?) 34. x>o mAnb- 

tii5eA-ó ConcobAn te bó 'Otiib'óionmA *] a mAC 1 5CAC 'OnomA *OeAn5 
(FF 1260), Acc ní AbAncAn ^tinAb é *OomnAtt x>o mAnbtiis ia-d. 

36a. 1. 'OomnAtt Ó5. b. Ao*ó (-|-1274), mAc F^i^^Tn nic CACAit 
ónoibx>ein5, Ó ConcobAin (?) 37b. " x>o teAn mtiinnceAn méi5 

Ui-óin A x)CAoiseAc 1 mbnAi5x>eAnAs " (?) 40x>. 1. SAn oix>ce. 

42c. " is oc tiom Án a nÁmAx> 50 téin X)'innsinc." 

43b. nocAn o-ónAis, " níon o-ÓAnui5 (1. níon cAitt a búine, *jc.) a ptnt." 

cx>. " x>o bí sé 'n-A CAnAix> A5 An Ainx)-ni5, t>niAn ó tléitt " 1. 
x>'AX)mtii5 sé t)niAn niAn AinD-nÍ5 éineAim A5 CAottns^e sa bt. 
1258 (?). 

114 

’O’t'ionnsuAtAinn (-{-1310), msin mAsntiis (-1-1293) í éoncobAin. 
AntAix>(v. 31) bA beAn x>o fhA^ntis acc ní peAs cén x>íob í. 

lcx>. ‘ ‘ is x>ói5 tiom 50 mbAinpix) An potc féin ptéisiun as An ^cíonA-ó 
SAin.” 2x). -piApnAisix), > ‘ ‘ piApnAiseAcc," " interest.” 

4cx>. "50 nAib bAit ó *óia An An 5cíonAx>." 6-0. 

potc, " cuite,” >"ni5eAcÁn,” péAc Din., Ped. i 34. 8b. 

ctA-ó-pAicsin , ciAtt ? leg. cot-i'Aicsim ? 13c. cteAcnÁm, 

" unsymmetrical thing", " lop-sided thing,”> ‘ ‘ xiuAt ^nuAi^e," (?) 
péAc o’Con. Don’s Bk., p. 57, v. 29, 23 L. 17. p. 149. v. 20, Essays 
to Ridgway, p. 344. 

18. "tASAnn c'a5Ai-ó mÁ pÓACAnn x)uine An X)o bnÁ^AiD — 
cÁ sí com bÁn sAin." 20d. " 1 ^coitt acá tÁn x>e cneAin ” nó 

" 1 5CneAm-coitt " (Co. nA^Aitt.) (?). 15c. leg. n^n. ? 

25, 26 péAC IGT 1. 2109; nuA-ÓA pionn pÁit, ní éineAnn, x)uine X)e 
sinnseAnAib SAix>be. 27c. 1. Conn céAD-cACAC (?). 34b. 

" cne -óúit SAn n^tóin " (?). c. beinc, "uAtAc’ ? cf. IGT 15. 

X). céAcs ? 36c. "^níom cuineAs cnoi-óe A5 buAtA-ó 

te bÁcAs." 38b. A5 coinbeAnc, ‘ ‘ A5 sÁnu5A-ó," ‘‘A5 beic 

níos peAnn nÁ . . ." (?) ; péAC coinbeAnc TD 6 7. 39x>. 1. " te 

cAbAinc X)o ’pé x)uine is mAic tiom." 

115 

CAOineAxi) An bÁs nA piti-óeACCA. 

4b. 1. Ó bCo5usA. 6b. x)o bí a tÁn piteA-ó x)e síot Cocaxda. 

116 

•Oo CAisteÁn (1 x>CuAic ConcobAin, ConnDAe CiobnAX) ÁnAnn) x)o 
CÓ5 ConcobAn, mAc ComxáeAtbAis, ó LniAin (-1-1328). S^éAt 1 x)CAob 
meic $iottA ÓAoim. 


nóCAí 


481 


5c. " cÁim Ó5 pós Acc 'n-A Ain-oeoin sin ní peicpeA-o-SA 

18t). “ An inme acá imcisce ón 0^15. ” 19t). “ bA 

miAn tiom é acc ní -óéAnAim é.” 20c. “ cnem cnmse is eA-ó 

A-cÁim A5 cuimneAtn Ain.” 23. eosAn, mAC *OomnAilt Ó15, 

inÁ5 Cakcai5. 24. t)iiAÓAc, mAC meic *OtintAin5, Ó SúitteAbÁin. 

25. CAÓ5, mAC AmtAoib, Ó *OonncAÓA. 


117 

*0 f?éitim, mAC 'P’acaió (-f-1596) mic Aoóa, Ó Ónoin. Citia in^eAii 
(■piACAió) 1 ÚtiACAit bA beAn -oó (vv. 48-51). 

lc. “ nAC T^A^cAn 5An a oviaó xi'pAsÁit.” 2t). lonnsA, 

“ cntiAió,” “ 'oiAn ” (?) 5cx>. “00 b'piti An cín sin 5AC 

ntit) X)An pti itn^eA'OAn An a son.” 6x). “ 5An méin péite.” 

7c. cnom, “ cntnme ”; céA-o-AstAc, “ AstAc X)o-ninneAÓ 50 
minic.” 8b. “ An cnAob x)o CU5 AcAinne 'oon cín sin.” 

14. “ nuAin ’o'imci5 'péitim ó ua bAismb cAn éis síoccÁnA 
■00 ceAn^At teo, X)'pitt sé Anís An cuineAÓ cuca ■] -oo caic sé btiAÓAin 
1 n-A meAs^.” 18c. “ nA tAoic a xicu^aó An cnAob óóib.” 

23b. “ céi'o sé^o'ocí btiAic Astóine ” (?) 24. péACAim 

x)o , “I aim at, look to.” 30. “ níon tneAS sé ^un cuibió 

óó . . .” 37c. 'oo TTioó, “ 1 n-A béASAib,” ^c. 41'0. 

T. '■ te 5nÁó.” 43-0. x)'pitteAf), 1. “ •o'ístiusAÓ.” 

i4c. btin, “ AÓbAn pÁis'oine. ” 45c. cnoi5 te ceAnncA, “ tAoc 

seAsinAc 1 XTcnoi'O.” 47a. péAC 79 4. 49c. sníom, 

“ sneAc,' -]c., péAC IGT., 1. 885, PB 24 18, YBL col. 175 v. 22, 
23 F 16, p. 29 V. 13. 50x). “ puitn^eAs te tÁn-coit ^nÁó a 

pin céite.'' 

118 

An bÁs AbAncAi5 (péAC 112). Le tinn nA 'ouAine seo "oo s^níobAÓ 
•oo bí Cú ConnAcc (-1-1608) ITIÁ^ Uióin CAn éis bÁis. 

4bc. “ ciocpAió mucA aUca isceAC An 5AC pAicce, ”1 ní beió Aon pAit 
nAc mbeAÓ siax) innce.” 7c. x)Á ní, 1. bÁs nA con *] bÁs méi5 

Uióin. 16b. “ x)o cuin sé cutAic bnóin Ain péin.” 17b. 

nA con AX)-ctuincí, 1. “ nA con SAin.” v 18a. “ mAn inAnbnAió 
ó cAnAix) ” (?) 20. “ Aii x)UAs x)o CU5AÓ x)o $opnAió (x)e cionn 

A óuAine), x)o-5éAbAinn a coiTninéi'o ó ttlÁ^ Uix)in (x)Á mbeAÓ sé 'n-A 
beACAió inx)iu), mAn x)o-béAnAinn x)UAn níos peAnn x)ó A5 motAÓ a 
con.” 23b. ní peAX)An cé lié An ConmAC so. 28. Aoó 

TriÁ5 Aon^usA 4-1590. 29. Conn Ó ttuAinc 4-1577 (péAC 110 

53, 54). 

119 

*Oo ÓAisteÁn ctuAnA pnAois. 1s é Aoó, mAC GosAin, ó ConcobAin 
(-J-1309) x)o CÓ5 é. *Oo néin Aon tÁiTh-s^níbinn AThÁin is é Aon^us 
mAC CA1Ó5 mic CeAnbAitt óuióe, ó *OÁtAi5 x)o cum An x)UAin. 

4b. no^-ono; lúin, 1. “ múin CAisit ”; 50 n-A ^eis, “ buAió 
x)nAoióeAccA Ain, ^-ac Eriu vii, p. 237. 5Ab. 1. X)o cos só 

nA seAn-cAisteÁin sin mAn somptAÍ nuAin x)o bí sé A5 x)éAnATh a cais- 
teÁin péin; seAtbAim é (*] seAtbuisim Ain) “ cÁ sé im seitb ”; péAÓ 
LCAB xxxvi 75 (au ciaU 'oo seAtb unnAim x)'pion), 23 F 16, p. 53, 
V. 15 (ponc An An seAtbuis CAinc Cuinn), YBL col. 154 v. 1 (x)o seAtbuis 
An seinóneAsihAc). 6b. “ beió a cAob COSA15 50 sotusmAn.” 

cx). “ ní boAnAnn An x)eACAC (coihAncA pteióe, -jc.) a ÁitneAcc ón 
SCAisteÁn; bA ihóioe a ÁitneAcc é sin” (?) 9a. te ■otús, t. “x)o bí 

sé 'oéAncA coih X)túc sAin.” c. cÁ seAÓ, “ bA cumA te,” “ níonb 

2g 


482 


TD10$lUHn ■OÁtlAÍ 


gasaV é.” lOb. " TiAn crgasstia'ó niAíh é.” cd. i. ní 

RAib Aon CA01 ceitiih A5 nA siAllAib. 12a. gtteAbÁn, péAC 

Gad., pp. 189, 303. b. ineAÓÁl, ‘‘ pÁl meA-óóin,” nó ‘‘ meA-o-ób ” 

CD. ‘‘ is eA^Ab le nÁimDib P05A do CAbAmc pA nA cistib pcittine 
cimceAll An cAisleÁin ” (?) 13b. ‘‘ DAin^nisce le cttiAnó ” (?) 

14. ‘‘nuAitt ceiceAS nÁihA ón cib a clÁtt (1. ó cosAncómib 
An cAisleÁin) CAicceAtt sleA^ leis; céiD An csleA^ ctté n-A -óttuim, •] 
leA^Aiin sí é; pollpAtt a suaIa -j beió nuA-bAim (1. puil) A5 sileAó 
AnuAS leis Ati slei5 ” (?) 16b. “ scua^a (bul\varks ?) acá 

A5Aib mAtt -óíon Att nA ^AllAib.” 17b. “ ceAmmAc ar ceAnn 

CApAill.” 18d. 1. “ mín,” “ sleAihAin.” 19cro. 

“ DÍ05 lÁn le buis^e -] pÁl ar a bAtttt.” 23. “ De cionn nA 

5lAis-tinne móme soUismAme cÁ CAob ati cAisleÁin An-tÁiDm 1 
^cothAitt ctioda; acc níott ^ÁbA-ó é sin 50 lém— cÁ a Iiacc SAin plAiceAó 
1 5cuiDeAccA AoÓA ” (?) 24. “ 1 n-A sAmDe (1. mAtt sAiiiDe, 

“ turret ”) ; péAc do beAuuAib do SAttDAÓ 23 L 17, p. 88. a-cá 
slinnceAC somn (1. ceAC DÓAncA De slinncib ~] pÁb cimceAU- Am) Ann 
— ceAc is eAÓ é coih bAttD be ceAc ploinn ” (?). c. níott téi5, 1. 
“ níott cttéi5 sé ” “ níoii CU5 sé pAillise 1 n— ” (?) ; oacaI 1. “ ceine 
pAitte.” D. “ bíonn au DeACAC A5 émse 50 DÍtteAc 1 

n-AittDO ón ceine.” 25c. “ a cAob Átuinn AnuAs ón csíteÁit — cÁ 

sé coth sotusmAtt te niATh píonA 1 ^cupÁn óm. ” 26a. “ Att nós 

óttnÁiDÍ Att éADAc ” (?). 27b. “ ní ceiteAim An DeACAc ÁitneAcc 

A -óeitbe” (?) c. “bíonn cuThDAc pttAois Att ua ctAi-ÓThcib” (?) 

D. bAtb, 1. “ TiAC péiDitt Do ctoismc, beA5 nAc.” 

29c. “ cupÁn -j ctocA uAiste Am ”; sttiAn ■] buit^ (ottnÁiDÍ óm, ^c.) 
Aitt ”; péAC IXAB. viii 14. d. cuAttAmi, 1. “ cuAtt ” > “ ttud 
ptteA^AttcAc Do,” “ thing in keeping with ” (?) 30a. “ cíce 

(1. pÁt) tÁm-ctteAbttA-ó (CAOibi^. lotn.; >óttnÁiDeACA) ós tionn (ós 
cionn nA ctAise).” b. “ acá DÓAncA D’pice, *]C.” (?) 31 

“ Do cumeAÓ ptúmse AÓbAm isceAc sau S51AC (defence-work ?) , 
*] Do bí sAOttsÁ cttOAbttAÓ (1. 5Á cutt 1 n-eA5Att, -]C.) -] sÁcÁc,-] A5 DeAt- 
bAÓ . . .” (?) 32b. “ cuthDAC coth steAThAin te tic.” 

33a. cúptA “ coupling ” (?) b. búctA “ clamp ” (?) 

34b. “ DAinseAn ^att beic ^Attb.” c. “ CAob COSA15 'oe 
CAibméAD ” (?) D. “ cAtt éis A buAitcc te bottD.” 36c. 

‘ cÁ A óeAtb cosihAit te méis Cttumn.” d. “ CAisteÁn ^CAt -] 
“ite (1. pAobAtt, >bAtttt) te spéic 5omm Am ” (?) 37bcD. 

q‘ 5AC Aomne A5 pA^Áit a cuAttASDAit 5AC tÁ; ttuaiti bíos ctioid ar 
siubAt bíonn cuAttASDAt níos AmDe A5 Dut dó ón cuttAió (1. ó Aoó) ” (?) 

38cd. “ níott Ámith (1. ní puAm) tnuiThni5, ic. Aon cníopAme 
niAtt ptAic) SATT 5CAisteÁn ” (?); coThAim, péAC Ped. ii 575. 

120 

•Oo ÚOThAtCAC ATI 61^15, UTAC AOÓA miC ConCObAltt, iriAC *OlAttmUDA, 
-f 1458. tlí beot DÚmn cia do cum An DUAin. *Oo ttém 23 L 17 is é 

“ AOÓA OttbAtt Ó CAttttCOlÓ ” DO cum í, ACC SATI DAttA bAOIS DéA5 DO 
bí An pite SAin ’n-A beACAió (KM. Primer of Irish Metric). 

1a. péite, “ hospitalitv.” d. “a bpuit pAmttsm^e (generosit}^) 
Ann ” 2a. “ ní C15 De,” “ ní cttéi^eAnn ”; cosac pAÓÁtcA, 

“ cosAc péite ”; po-óÁitim, “ ttomnim,” “ scApAim,” -jc. péAc 
TD 16 7. CD. ‘ ‘ Denhnni^AÓ Am sm is eAÓ pocAt COSA15 dc Coa^as^ 
p'ícit ”; ottAih Do CottniAc mAC Amc do b’eAó píceAt. 6c. 5Á 

seAÓ, “ is cumAteis.” 14a. mAs^tAC, péAC Eriu iv, p. 55, §28. 

16. “ tÁ éi^m D0-CUA1Ó sé suAs au cnoc i S5A01 dá Thumncm 
’n-A cimceAtt 1 iad A5 bttú^AÓ 50 Dtúc isceAC Am.” 24d. 1. 

‘ ‘beAn DO bAÓtAiceAÓ,” “beAn mAttb” (?) péAC KM. cluche. 26a. 

níott 5tACAÓ, “ níott bÁmihiseAÓ.” 34c. comiióeAS= “coTnAió- 

eAcc ” ? > “ DOiceAt. ” (?) 39a. céAcs ? 


nóCAí 


483 


121 

*Oo llxi-DRAi-óe, niAC Aoi)A niic inAsntiis, Ó *OorTinAiLl, 1ahIa Círg 
ConAill,+ 1608. Ar DeoRAi-óeAcc i sCni^eAf) mnniAn do óí An pile lo 
tinn nA DtiAine seo do ctimAf), 

1. " ntlAIR CAllleAS ^lle CAIRDeAS A ptACA CAitteAiin sé 5AC DÓCAS; 
ní pélDIR CAIRDCAS D’fAjÁlt Ó ptAIC All ^'AID 1S CÁ pCAR^ AIR; inÁ CÁ 
DÓCAS A5 |Mtif) ní óemtiAÓAR nÁ eA^tA i n-A CROifie 1SC15 ’’ (?) 

2a. " ní RA1Ó seAt5, •jc. mAR cnis mAoiDim Aice.’’ 3d. ní 

sAoitpiDiR, 1. "cniRpeAR lon^AncAS ARDuine,’’ 5b. " ní motcAR 

í D’ibe.’’ 9d. síon (5A0C) im asaid, 1. " DRoc-Áf),’' -jc. 

15d. Dé, peAC 75 2. 17a. "bA scarr 5UR 0RDU15 imceAcc ua 

liAimsiRO umtAÓc dó,’’ 18d. ar ^croido, " ar n^RÁf) dá 

ééite ’’; An caoiticac,’’ au csíoccÁin f)éAn]?AimÍD te n-A céite.’’ 

19c. Do Aoncui5 mé, " bA tiiAic tiom,’’ nó " do tei^eADAR 
Dom bcic . . .’’ (?) 21b. Aoncui^im beic, " ní potÁm Dom 

beic sÁscA tc bcic . . .’’ (?) 26a. " caca te ^itif).’’ 

27c. " 11 A pitif) mÓRA AnAttÓD.’’ 28a, cé Ati s^éAt é seo ? 

b. péAC Rev. Celt. viii 48, xv 64; AinnRe tAiscAn, péAC MSS. 
Mat., p. 268. c. " ní céiD sé Dom cosAinc.’’ d. " cá sÁsAtn 5Á 
bAinc Ai^e ASAin sAti éA^cóm DO-Rinne nA piLif) sin.’’ 29a. S^ÓAt 
015111 1 DCAob Con Cutuinn; Coarc boiRce, péAC Rev. Celt. xv. 462. 

b. péAC 76 21. c. "is tniAn teis AnDiot,’’" is tniAn teis 

DÍ05AtcAs D’immc mAR ^CAtt ORRA.’’ x). " An cé cumeAs An 

c-imsníom so ORm.’’ (?) 30a, " ar mbRÓD a Ctoinn ConAitt.’’ 

c. 1. Tluf)RAif)e. 31. " Af)bAR mo f)UAn 1 DCAob 50RC- 

omm . . . is é méiD a n^RCAS . . .’’ c. " is beA^ aii 
buif)eACAs AcÁ A5Atn dá cionn.’’ 32. A5 íoc, >" 1 n-ionAD ’’ (?) 

33c. A C05AR, " A RÁD.’’ 34. " is é An ponn-SA (1. 

mo CU1D cAtinAii) acá A5 ceAscÁit uAim; cÁ dá rud eite nAC bpuit 
A5 ceAScÁit uAim, SAif)bReAS AntnÓR *) DeoRAifteAcc.’’ 34. 

SéAmus, mAC AtASCAm, ItlAC *OomnAitt. *OeARbRÁCAm do ÓomAmte 
t)uif)e Do b’eAf) é •] acair ua bln^ine *Ouibe. 


122 

*Oo tnAiniscm Stéibe poRAnnÁin (muitce poRAtmÁin). *Oo tois^eAf) 
í SA bt. 1601. 

2c. Doc lontmAtn, " A5 pniocÁit, -ic. orc,’’ péAc O’Con. Don’s l^k., 
p. 124, V. 10 (c’iommAtn D’inneitc ’’). 17a. nDRuin^, Áitis. 1 nDiAif) 
CéASc.,péAC 68 4. 18co. cAbAmc aii cume RÓin (1. RothAinn), 

A5 cAbAiRc tiA bumne a bpuitim A5 crácc umne ..." 19a. 

nó leg. p'RoinnsiAis ? 


lt-léA5ltlA; 


tlíon cuinoA-ó Anuso cíos acc nA liil-VéAsmA a lipuil. a óeAg nó a món 
•oe tÁ-óÓAcc lonncA. l3ío-ó a pos A5 An VéAscóin 50 bpuil mónAn 
pocAt Ant> ]péi'Oin — xk) néin niASAt nA i:ili-óeAccA — níos mó nÁ Aon 
licniusA'ó ceAnc t)o cun oncA. (A-cÁ cuio món acu-so le pAjÁil SAn 
bpoclóm.) Hut) eile -óe, 00 bí mónÁn s^níbneoin nÁ nAib eolAS cnuinn 
ACA An nA niAslACAib seo. ITlAn sin, cAob Amuis oe nA 1iil-licni5cib 
ceAncA, cÁ A VÁn licmsce mí-ceAncA be pASÁit snA tÁims^níbeAnnAib. 
níon b’piú liom nA ■onoic-licnisce seo •00 cun síos. ’pé t^ocAt a nAib 
AmnAS A5Am pAoi -00 cuineAS i-oin Uiibíníb ceAnnó^A SAn céAcs. 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


[23 B 35, 19 (B); 23 I 40, 58 (I); 24 L 5, 21 (L); A iv 2, 96; 
Fvi 1,135; Fii 3,225; 12 F 18, 13; 12 E 22, 25; 23 1 20, 
157; 23 G 23, 254; 23 G 27, 260; 23 N 35, 195; 24 L 6, 
27; H 5 1 12; H6 7, 17]. *Oonnc. món 23 I 20,23N 35; ó 
CuAici-ó A iv 2; ^AnAinmBI; Ó 'OÁIA15 pionn cet. 

Ib. bpuile A n-u. IB. c. as -oÁit B. 5c. cuimne 

B, líéACAi-ó L. T». m. An nout An bé. B, m. An 00 csiubAt 

sAn c’é. L. 8b. s. ooc pon comAoise I. 9c 00 

BLI. 11a. acá ao c. B, CAoniAÓ A5A0 c. L. 

15a. lon^nAÓ nAC LB. o. is cn. B. 

[23 G 27, 242 (G); F vi 1, 95 (F); 23 N 14, 85; F ii 3, 152]. 
Ib. sin FG. 4b. beAni'A a bnuio FG. 5c. 

bein SAn F, biAÓ SAn G. 8b. CU5 a F, cu5 (?) a G. 

9a. 00 cnoc G. llc. oÁ 5C0. GF. 

13c. AliASAió F, OAÓ liASAió G. 14co. -pAinn: -cnAinn 

FG. 


[H 3 19, 3 (H)] 5An Ainm usoAin. lo. caoi H. 2a. 

oÁt illeg. H ; óuin H. b. loncnúc H. 3c. a 

H. 5a. ón illeg. H. b. An a cn. H. 7a. 

cAncAn H. b. bpuit H. 8b. 5in 50 c. H. 

12a. a méAo H. 14a. pionnAÓ a co. H. o. bí 

buime H. 17a. 11í b. illeg. H. 18a. tno 

illeg. H. 20b. tAbnAÓ H. 24c. 5An bé H. 

25c. npAomAÓ H. 27c. cneucc H. o. 

ocneAbonn (?) H. 29c. A5 con a H. 31a. cAoin- 

ceAc H. c. 5ile 00 stAC H. 32 a. A5 illeg. H; 

cootAÓ H. 35a. Cn. illeg H. 36a. Cn. 

illeg H. b. cneAÓA cb. (?) H. 38a. a illeg. H. 

[23 D 4, 219 (D); 23 M 16, 80 (M)] ; 5^11 Ainm D. 2c. cu 

MD; An btAos^ An beAtAc D. 3c. nÁ oe. D. 

5b. bpuitn^im ac e. DM. 8c. *0ia oAmsA nín D. 

o. tiAn meAttAs DM. 

[H 3 19, 23 (H); Eg. III 37; Advoc. Lib. XLIV 9]. 
5b. o’AiibuAin H. lOo. tiA ca. H “ p'' (“ ^'éAc ”) 

in margine. 13a. SAn ucAn H. b. An a 5C. H. 

14a. ní bp. H. 17b. ÓAimsce H. 

18b. oeAcmAÓ H. 28b. mé H. 29o. 1115015 FI. 

30c. An bpuióe H. 


484 


it-teASríiA 


485 


6, [H 3 19, 11 (T); C ii 2, 17 (C)]; Aitim n^Ain. 
ACAim CT. 3*0. *ooimtnnn T. 6a. 

7b. "OA *o. T. IOa. AoncAi-ó T. 


AS 


1a. 

so C. 
llc. 


An An C. 

T), spAis T. 
C; 1ACA CT. 
21a. imsTO C. 
nibnispi-ó T. 
sl. C. 


36*0. *o. 


14b. x>A liA. C. 
*onineA-ó C. b. sní 

20b. AoncA C, 

*o. biT) C. 22a. 

c. s. 50 sb. T, s. ne 
26a. *oo cunsA CT. 
28b. ci-ól. C. c. As mo C. 29b. SAn a T. 

31b. "P A T- C. 33*0. pnicpe C. 

An -o. CT. 37c. acc Abesc T. *o. An p. T. 

39b. n-oiúlcA-ó T. 41a. as bAn son T. 


13*0. An n^ein. C. 
17a, nín CT ; 
*o. nAn C. 

c. *oíb CT. 
b. -seAnA-ó T. 
25c. 50 b. CT. 


7. [H 3 19, 10 (H)]; jAn Ainm -us-oAin. Ib. tlA -oiulcuióe 

H. 2*0. 5AnÓA H. 5*o. pAsbÁib H. 8a. 

beic H. 13*0. bseibb H. 15a. iuaó c. H. 

18*0. uACAnÁin H, 23b. pAsbAim H. 

26-0. •opuAslu^AÓ H. 28a. a n- H. *o. neiloscneAc 

H. 13o. eAslÁn H. 35b. snAÓmA H. 

38a. mo*ouib H. *o. A5 coin H. 

8. [23 D 16, 185 (D)]. 3a. *oo abest. * 6c. a c. nAc 

c. cl. D. lOc. bnuinnseAb D. 

9. [23 D 14, 11 (D); 23 N 33, 525 (N); 23 E 14, 146; 23 K 36, 

160; 23 L 9, 230]. X)onnc. món omn. MSS. lc. An 

abest DN. 3*o. AbÁió DN. 6c. a abest DN 

9a. noAbcAib D. 

10. [H 3 19, 51 (H)]; ^An Ainm u^-oAin. 1a. coibbi H. *o. 

uAib H. 2a. peAC-H. 3*o. nu nAn 50. H. 

7*0. AbAÓ H. 9a. acc AÓbAn bAosAib H. lOb. An H. 

12b. peACAió H. c*o. bíom: *oíom ní on unAÓ H. 
15c. nAn H. 16b. cAncAin H. 19o. 

5bAn 000 H. 2lAb. nomuinne: bpoininne H. 

23b. be cAc H. 25a. p. neine H. o. 5U ouine H* 

26co. bi: ni H. 27a. éinní H. 30a. 

A bn. H. b. An cneic H. o. puAin H. 31c. 00 

H. 32b.ciAooH. 36b. An^AÓbAÓ H. 

38o. 015 H. 41b. lomÓA uaiói H. 

11. [H 3 19, 39 (T); C ii 2, 19 (C)]; 5An Ainm U50Ain. lc. 

5An c. C. 3c. noco no. C. 4o. An ocAnn. C. 

5b. -Ain^e T. 6. abest C. 9a. a 

coibb C. lOb. A ri5 T. 11a. Aineosuinn T, 

14-36 absunt C. 17o. nA sin T. 

18cacacT. 20b. bAin conc cAn Aocn. T. 

23b. CAnnAccuin T. 28a. mAiceAnn T. 

o. oiomsuió T. 31 co. ^eubAÓ: meunAÓ T. 

12. [24 L 6, 43 (L); F vi 1, 74 (F); 23 G 23, 287; 23 N 12, 6]; 

5An Ainm F, “ An c-AcAin eósAn ó CAoim (?) 23 G 23; 

Ó *OÁbAi5 1:101111, cet. 1a. -éAncAn F. b. m’ LF. 

o. cnuA5 í A. A. L, mo cnuAs F. 2b. CAcAoin 

bneicim sb. sióin L. o. 5CU10 LF. 4-9 absunt L. 

4a. Ann abest F. 8c. pASAim F. lOc, 

bAibeonA sAn b. An a p. LF. 12a. An n’obc L. 

13c. A5 L, A F. 14c. oom c. oon c. L, 

13. [Fvil,29(F); Fii2,84; 23 N 34, 136; 23 G 23, 289]; -Oonnc. 

món F, F ii 2; ó "OÁbAis pionn cet. 2b. oio^nAs 

F. c. An abest F. 4c. piAbcun F, ÍOa. 

AnpAÓ F 13o. F An císse F, 


486 


T)10Sll1im ‘0^11 A 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


18xv. 


19. 


[23 D 4, 31 (D), Stoneyhurst MS (S); F vi 1, 10 (F); 23 G 23, 
235; 23 L 13, 16]; sau Aintii D, 23 L 13; *Oonnc. ITíór 
23 G 23; Ó *OÁIai5 'pionn F. 2c. ck. sun cóm F. 

3c. ic v'íon abest D, c. ic i.'íon T>viit: sac a F. 

•o. rvi -oo Cr. is c. DF. 6a. tmnA D. c. ciaUitiar 

F, ciaUrcis D. 8b. iiac AincciU F, iia hAiiAceiU D. 

c. bío-ó tiAc -oein cr. 50 c. F, iiac xieAnA aii cr. 50 c. D, 
bío-ó 11 Ac x)ion5An cr. co. S. 9a. a bRÍ5 D, x)Á bpRÍc 

F. b. x)An coctiR nA bA. D. x). ’s abest D, cas x)o (?) 
X). X)0 (?) -Ó. F. llc. CARCA1S D. 12a. V1A5 

D, I.1A5 F. c. 50 bpios x)0‘0 FD. 14b. curas^. 

F, Re CRUAS D. 16c. bR. a Ó15 D x). x)a cr. D. 

[H 3 19, 16 (T); C ii 2, 3 (C)]; ^An Ainm tis-oAm. 2c. a 
CA. C. 3c. bí T. 4a. 5tiR aii Aoinx)iA CT; CRÍncóiX) C. 
6x>. iiA 5C. T. 7c. 5A mbí CT. 8a. pcARSA T. 

IOa. poinn piloic C. 13c. n^AbcAR ar n^. T. 

14c. iniU C, 111*0111 T. 15a. cacoiI^c C, 

CAcboil^eAc (?) T. 16a. 11a AnAnn ic (?) C, iia notni- 

eiÓRe (?) T. 'o. ctii*o iia iiiaic C. 

[Fvil44(F); FÍÍ2 259; 23 G 23, 276; 23 N 34, 114]. 

2*0. ccA-of'Ás F. 5b. x)on 05 F, 6b. aii abest. F. 

♦ 8b. le cétle F. 

[23 I 40, 16 (I); 24 L 13, 1 (L); 23 A 8, 177; 23 G 27, 59; 
F ii 2, 4; F vi 1, 5 (F)]. 1a. x^éAiiAió I, 'oéinió F, 

'oéini5 L; a síob FL. 2b. aii RÍ05 ó I. c. 50 

m. m. LF. 6c. 05 'oo bí Re ii-toónA FL. -o. lomÓA 

FL. SAARin.oFL. c.bíivAbti. I. 9a. crác FL, abest 

I. c. ó abest I, ctiAiR'o ttii5 pA cAiblib aii c. FL. 

II. abest LF. 11*0. -oÁ ccticsAc céim I. 12b. 

‘oo-císion ctiCA I, ‘oo cíósion cuca FL. c. mAinneAÓ ar 
Aii uAiR FL. x>. A5 cluinsin c. I. 13b. 11. s. a 


Sné iiÁ A 51110111 FL, 
I60. lÁinsíc IFL. 
Có^buio FL. 

o. Alcoise I. 

22. abest I. 

o. Aii R15 I, 

SAii oún nAR p. FL. 


15cO. lAbRA CARbA FL. 

17o. 00 bR. I. 18a. 

19a. snA 00151110 L, siiA ooimiiib F. 

21a. Rii^soin L, Rtn^sin F. 

23a. CARAmAiR LF (et sic 24, 25, 26). 
24b. bemce is b. FL. 25a. 

26. abest FL. a. oe ar or. 


ombemc I. 27b. s. ÁÓAim FL. 28. abest FL. 

C. pÁS 1. 33 A. CRUCSA A CCRUC 111. I, ccRuicse 

cÁs 111. FL. 

[23 A 20, 96 (A); 23 G 20, 94 (G); 24 B 31, 113 (B)]; 5 ó. 
Ó beosusA G; 5A11 Aintn cet. 1a. beACA GB. 

2a. carsoa G. 

[23 B 24, 426 (B)]. 1a. bcAcA a B. g. ppóm a 

inbR0 11111 B, 2b. cusa a R15 11 a RÍ05 B. 3o. 00 

B. 4b. bÁiiiAiR B. o. inbRoinn B. 5a. 00 

B; 000 B. 


[H3 19, 16(T); 23 B 35, 18 (B); 24 B 31, 52 (X); Fvil,45; 
23 G 23, 230; F ii 2, 261]; 5^11 Ainm BXT; ó 'OÁIais pionn 
cet. lo. CR. eACA T. 3o. ^iiÁc abest BTX. 

4b. luAÓ As 111. BT. o. e. caIiiia BX; cáió B. 
6a. inAUA T. b. beARCAR B. 7b. ní 

cneAsoA ós T. o. -im abest BXT, 8a. bRuinne T. 

o. nAombeAii BX. 9a. v* t>om T. b. nen 

cosmuil TjReARSAinAib B, Re iiar sAinAl X. c. RtiAinnis T, 
RUAine B, Rtiinne X; ciARÓuib BX. o. ^5. XT ; 
buAitió T; óiARnuió B, o’ARÓuib X. lOb. 110. bv. 

Tbip XB. c. nj. cp. cc. BXT. p. ^cnMinn sipósocAin 


487 


s. T. llc. tij. bp. 1!)).'. BTX. T). 5COttRͻp^inni5 

BX, 5C0ttttbAinci5 T. 12t). -OAitli hAijci T. c. 

rttois BX, cttoisceAC T. 15. abest X ; a. As cxí tittttA-ó B. 

X). púinn T. 16a. cú gttiAnÁn ihúiR n. T. b. 

-liA5 BX. c. tte A BX, neu T. -o. -oo clú T. 

20. [O Con. Don’s Bk 81 (O)]. 24c. n. ne tni. O. 25c. 

CA1S O. 27a. SACttAniAinc O. 35b. cÁ O 

37a. as abest O. 39t). iar spÁis O; caiU O 

21. [H 3 19, 5 (T)]; ^An Ainni ti5-oAiR. 2a. sa. r. T. 

3a., 4a., 5a. ní pei'OiR aii L. •oo léisoAni. 

4b. -oo bnAin T. 5c. niinic T. -o. Iison T. 

6c. boAn abest T. 7a. aiVT. b. cnnhni T. 

c. 51-Ó -onbttA-ó T. 8c. oo btti-ó An b. "oo beic(?) 

T)oib vel coitt T. T). Att peicem T. 9a. on ^A-óbA-ó T. 

12Ab. -01011511^: inbiobbA T. c. cois T. 

13c. c. neAc T. 14b. a T. 15a. niAC T. 

c. 50 T)eA5 Ann T. 16b. mbttAic T. 19b. a 

abest T. 20b. ^tm c. a cor T. t). son T. 

21a. cnn-ottA: -OAib T. 25t). 50 c. T. 27c. 

RAon T. 28a. --óa T. 29a. car aIiais; "péAc” 

in margine. T. 

21a. [H 3 19, 3 (H)]; ^aii Ainm n5T)Aitt. 1t). coimi5ci H. 

2c. pA-óbA polAin H. 5c. niompó-ó H. t). 

lomponn H. 8t). pA^bAnn H. 12c. ome H 

13b. conhi5ceAC H. 16c. a cl. H. 

19ct). bpencp- H. 22 a. as cara nACAH H. b. A5 

H. 23t). céAcs ? 

22. [23 M 23, 42 (M); 23 D 4, 42 (D); 23 M 16, 72 (==D)]; ^An Ainm 

M, 'Oonnc. ITIór, cet. Ib. 50 bpnib D. 2a. is. 

abest M. b. níii bin D. 3a. a •óia D. 5t). 

bpoise DM. 7a. aii cacair sa D. b. bío5 'D, 

bio-ó M. c. nÁ Aii s. D. 8a. niAoine M. b. 

•oóib M. 9t). osnAihAi-ó M, osnAihAib D. 12a. 

beARAs D; biÁc DM. 13^0. sní ceió D, sní leAc M. 

15t). iiá An D. 16b. nA bp. D. 17b. 

T)Att ct. D. c. bttAc DM. 18c. AÍei^eAii D. 

23 [H 3 19, 53 (T)]; 5^11 Ainm 115-0^111. '2c bpuil T. ic. 

se nA hsAOtt •oar iToion T. 8a. cac c. T. 12ct. 

bé SA. s. s. T. 14a. ció ca T. cd. sintbpil T 

T. 18a. nAbARAR T. 22d. Aoncloc T. 

23b. D1AS T. CD. sit: nnh T. 25a. mAttT. 

26a. a abest T. 27c. peAH dá T. 30d. a T. 

32ct). cnthA: DtilA T. 

24, [H 3 19, 52 T)]; 5^11 Ainm nsDAitt. 3b. iocair T. 

7c. 5e T. D. linA-ÓAib T. 8a. 50 T. 

9c. -51-0 T. 11a. ciocpAi-ó All bllAC 56 

T. 13c. os A le A leAnAih T. 15c. ^ni-óe 

T. 16c. AttDthA-ó T. 20b. ^rása T. 

21a. 51-0 e T. D. An ttéAih- T. 25a. pAs 56 -óó^ T. 

27c. DCACA01 T. 28c. a CADÓ5 T; 

29c. 56 T. 

25. [23 F 16, 123 (F)]. 5a. cóacs íoccac. c. ctteiDim 

F. D. 5Att cóitt F. 7c. 5A bpeAttCAib so F ; céACs 

ioccAc. 9c. bpoisce F. d. saoudia F. 

25a. [O Con Don’s Bk 70 (O); 24 L 6, 39 (L); 23 N 33, 604 (N); 
23 K 36, 168 (K); 23 G 23, 233; 23 N 34, 80; F. vi 1, 109] ; 
5An Ainm OL, *Oonnc. niótt, cet. CÁ NKL AncttnAiiiisce. 

Ib. AfóbseAc L ; sic leg. br). linn L. 6a. 'OothnAc 


488 


’Oiogunni 'DdriA 


neATÍTÓ^ is L. 8b. liiAi-ó- O, U115- LK. IOa. Aointe L. 

13c. T)o mo •00511 lom K. 16a. eAsbolói-o L. 

17a. -ooním -oéis mo LNK: cionntA K0L. b. co, 
piA-ÓA O, is L. 17c. -33 absunt NK. 18-o. An 

nile L. 23-33 non nisi O. 33. omnóeARC O. 

26. [H 3 19, 30 (H)]; ^An Ainm h^oair. 2b. peACA H. 

4c. ACAin in sé 5Á H. o. cacair H. 80. 

ní pÁ H. lOo. ní bp. H. llb. ní bp. H. 

12o. óiomÓA H. 13a. Ica^ aii H. b. 

capaH. o. ceA^AióH. 14b. o. mAR o. H. 

lob. mbi5 H. 18c. cé bAoi H. 20c. com is 

H. j24a. nAR H. 25c. leApAió H. 28a. 

CAR H. 32c. CRéi^e H. 34co. oíne : cí^e H. 

35a. A5A n-1, H. 


27. [23B35, 6(B); 23 L 34, 158 (L)]; ^An Ainm BL. lo. 

nAc póo s. BL. 5b. 50 n-i BL. 7Ab. CAicpió 

BL. lOb. leg. ní póm eAS^Al A. ? llc. óion^nAÓ 

BL. 

27a. [H 3 19, 9 (H)]; ^An Ainm •usoair. 4b. oon Réim 

H. co. in^eAn: imseAó H. 7b. cUnceAÓ 5VIR 

ctim H. 8b. bptiAslo^AÓ H. co. lAbRA: oar snAómA 

H. lOo. A CR. H. 13a. nocRAbA (?) H. o. 

béinReim H. 16c. a coRp H. 20c. oocnm 

puib sAbpocAl H. “ vel -oontio (?) in margine H. 

23a. noccA H. o. An tiAiR H. 24a. oocRtiinóe 

tnme H. c. ó be^ipc H. 25c. ar 5010 (o super 5) 

H. 27o. miocAR H. 


28. [F vi 1, 15 (F), F V 5, 280 (X), 23 M 34, 575 (M); 23 N 13, 159- 

23 E 14, 176; 23 A 8, 205; 24 M 11]. 5o. otiAis FXM 

29. [D iv 2, 90 (D); F vi 1, 103 (F); 23 D 3, 35 (X); 24 L 5, i; 

F ii 3, 293; 23 B 31, 333; 23 E 14, 174; 23 M 30, 439; 
23 N 34, 44]; ní bionAnn ca^ar ra RAnn 1 n^AC X,. 1a. 

éiR^ió XD; loónA FX. b. nocAn a. D. 

2b. A é. F; AbRAbtiib D. c. An abest D. 3a. 00 

S5RÍob C 00 CAC X. b nes An X. 4a. SAn (?) sb. 

D. b. nAR F. c. 00 s^RTob C. 00 c. X. o. seAnctitb 
FD. 5c. 00-ní An p. X. o. AicReisceAR F. 

6b. lolboÁnAC X. 7b. 1 abest F; mAR ciocpxxs inAioion 

m. X. c. 50 R1A An X. 8a. biASOA An riiARA X. 

b. SA ce. D. c. ní lom X. o. mbR. An r. X. 9a. 

btiso (?) lÁn X. b. 5AC ctiAn ’s F. o. Iasair nA 5C. (?) 
D. lOb. cÁini5 F. o. oa p. F. 11a lÁ 

Ven OA1U0Ó (?) X, lÁ ten bAile (?) D. b. is An ló sin tei^- 
pioóm X. 12a. lÁ An ucc 5AC puinn X, lÁ tucc 5AC 

puinn(?) D. c. CAiRoe ■) CReio X, CAiRoe -] croio F ; 00 ní 
CAiRoe ...(?) 5AC (?) CReio D. 13a. An criar 

F. 14a. ro ctos D, 00 cU)E F. c. SAn bioc X. 

15c. SAn CR. X. o. 5An abest XFD; uile XF. 
0 I60. ó Á. 1 ó bu. X. 17a. c. An uile X. c. 

ón n^R. X. o. cn. co. F. cn. co X. 19c. mbiA X. 

19a. non nisi X. 20 a. An ceACRAriiAÓ lÁ 

oéA5 oÁib X. c. nocA X; nocA biA D. 21a. 

cÁc An cReAs lÁ X b. c. An aro X. ó. car b. 5. c. 
Aocluinio X; iouar cuirió F. 22 c. sia X; bRÁc 

CFXD. o. ciunlÁnAC F. 24c. Rinn X. o. a 

abest X. 25b piApRocum cRe X. c. 00-b. ar mbú s. 

X. 26c. 5An rii. is 5. o. X. 27a bí nA bocc(?) 

D ; 101R 27 •] 28 ca RAnn •ooitéisce D. 28a. a oRem, 


489 


30. 


31. 


32. 


33. 

34. 


35. 

36. 


nom ]péc X. b. reActii’ó X. 29b. sah t. •oeoVec (?) 

As •oiAbut D. T). tjAii D. 30a. m. cneAS -00 ctntteA-ó 

F. c. ctimuinj X. -o. X. 31b. tuitleAS 

D. 32b. teAiiAiT) mé a meic nA mb. D. c. An 

-ott. X). 33t). rói5 D. 34a OisteosAió D, 

poisseotAÓ X. T). seAc n. X. 35 b. acáit) rtiAS 

mun F. c. -ctteAbAib F. 36c. 50. mume F; 

ante 37 cÁ ttAnn nAc T)cui5im D. 37a. ^AmiT) FX; 

StteAmA (?) D. c. cutc (?) D. T). nAn teA^Att F. 

38 non nisi X. x> mAtt X. 


[H 3 19, 39 (T); C ii 2, 18 (C)]; sAn Ainm u5T)Am T, CottmAC 
Ó bUi^inn (altera manu) C. 2a. meAspA-ó .C b. 

m. i^ein a |)UAm C, m. SAin a bpuAm T. 6t). a bAis C. 

7c. T)ob lomÓA T. t). óiomÓA T. 11, 12 

absupt T. llb. auaici C. 13a. peACAib CT. 

c. -oeitsni T. 14t). au bttAc C. 16c. a 

abest T. 17a. -oo tuic •ooimne A5 -oíot Att nAinpiAc C. 

b. c. 5tm c. C. 22b. Att ct. C. 24b. a 

Ó5 C. 29a. teic abest C. c. a cAt. C. -o. p. 

ní p. ní ti. C. 31b. cttOAcc C. T). mA -oo C. 

34-0. AióteAS5 C. 


[O Con. Don’s Bk. 87 (O)]. 5-o. -oo C15 O. 15a. 

pAtt cuittsiom O. -o. •oÁ bpuit O. 16c. 50 puAm 

O. 17c. SA csíc O. 23b. bA abest O. 0. 

cuitinA O. 


[H 3 19, 47 (H)]; ^An Ainm us-oAm. 3b. cocttom, pAÓAnn 

H. cT). -oiutcA H. 6-0. An H. 8c. a 


lOo. -oo H. 12a. mo abest. 

14a. A'Ottum H. 16a. beAó H. 

17a. -oon H. 21c. bió H. -o. 

27c. bi A mb. H. -o. utt bobAÓ H. 
30c. tettH. 30a. 31a., 32a, illeg 
H. 32c. tuic A beAt ctteAccA a H. 34a., 35a., 

37a. illeg H. 38a ^mbe H 40a. ilieg. 

[Stoneyhurst MS. (S)]. 3a. óais a cAmT)ttÍ5 S. -o. 

CA1C S. 


neAmponn H. 

13b. cAiceAs H. 
b. c. A c. H. 

A abest H. 

29ct). •opb-: tb- H. 


[H 3 19, 50 (H)]; ^An Ainm us-OAm. 1a. illeg. H. 

2b. A CAitt-oeAs H. 4a. mA 5C. cn. H. 

•o. neAmcutt H. 7c. nAc c. c. H. 8c. 's 

abest H. 9b. cu^Am H. 12a. mbeACA H. 

13b. An-oAm H. c. An H. 15c-o. cumAió : puÓAin 

H. 19a. ceine H. 20a. nm a. H. 

22a. cumix) H. 23a. cuiias H. 24a. -citt 

H, 27-0. As eot H. 31a. uite (?) H. 

35a. suipis5ét H. 


[O’Con. Don’s Bk. 86 (O)]. 6c. nAii cusaó O. t)* 

AnA^At O. lOc. ctten co. O. 

[23Q2,86(Q); Fvil,135(F); Fii 3,263; 23 N 34, 6; 23 N 
14, 134; 23 G 27, 196; H 4 4, 140; H 6 14, 174; H 4 20, 
228; O’Con. Don’s Bk. 2241; ACAmn triAc Ceosuin O Con. 
Don’s Bk.; 'DonncAÓ mótt H 6 14; An cAcAm t)ttiAn niAC 
giottA pÁ-ottAi5 H 4 20; ^An Ainm QFH 4 4; ó X)ÁtAi5 
pionn cet. lc. c. snA c. sah cc. Q. 2a 

is abest F. b. cumAnn m. F. 3b. níott cum u. F 

4 abest Q. 5c. An uitc ní ceine Q, An uite nió cine 

XAn F. 6a. beAttc ciuncAm F, bneic cuncAm Q. 

c. An c. ttebACAió nA buAme Q, An c. tte bA^Aió nA F. 

T). An peACAin F. 7a. A5T). Q. 8b. bín QF. 


490 


T)io5ltiitii T)ÁnA 


37. 


[23 D 13, 176 (D); 23 I 40, 150 (I); 23 F 16, 125 (F); 23 H 8, 
56 (H); 24L6,28(L); 23 D 14, 40; 23 0 27,243; 23B31, 
344; 23 G 23, 256; 24 P 11, 160; H 3 19, 19+36; H 3 6, 
628; H 1 6, 126; H 4 5, 164; H 4 10, 5]; gAti Ainm D, H 
3 19, H 3 6,H 1 6, H 4 10; gopRAi-ó 'pionn cet. Ib. An th. 
F. 4t). tn. óviR tn. H. 6a. c. ^a c. H. 

7b. pocttAcÁn I, ^.'ojlAcÁn H, poclA^Án F, polAcÁn L. 

8c. R. niAR -oo FL, r. acc cia -oo D. IOa. n-oRCRA-ó F. 

c n^il HF. 12a. eiseAtt LFD. b. ise L. 

14a. x)o-ninn HF. 16. abest D. 17a. 

n-AbRAe H, n-AbRAoi D. b. pAoi ^eibe HIL. -o. níoR 
AcosAts H. 18b. cReib -ó. H. -o. t)o p. HL. 

19c. oiRtt FIH; lonn- LIFH. 20a. -se abest H. b. 

is í t. F. 21a. 'oeACRACA FDI. 22b. teAtib 

*oo F. 23. abest F. 25a. -cIa-ó FH. b. 

ccAR- H. 26a. 11) bí Ati cs. so Ati H, ní bí a s. DIL. 


X). Acc abest D. 
l. F, í tiÁ l. LT. 
S5An op. -oo ■ótin oé t). 

32a. tnbinn F. 
35. abest HIL. 
bÁibpe: cRÁispe H. 

A R. F, peA-ó A R. L. 
gé cnin HFLID. 

All l. L, l. tlAC i. D. 

44. abest HIL. 

Ó5 F. 45-46 

seo cíos ó 23 D 


27a. p. í 111 A Aii t. H, y. n 
29-0. is LDHF. 30c. 

F. -o. As tne pA (?) cúl a c. F. 
T). Ó p. p. H, AR p. p. FL. 

35a. 5cUiin-oAois F. 37ct). 

38a. cRi)A5 An c. F. c. eA-ó 
T). [a f^con DIGHL. 39c. 

T). T). tiA >niii F. 41c. 

42b. A A-ÓARCA IH, A-ÓARCA FL. 
44 A. 111. 111 é CAR in. D. T). Atl 
absunt IL. Ua ccarc iia pocAti 
14 T)o cuR isceAC. 4b. 

R1S tiAC. 5c. pionncÚR. -o. -cúr. 6-0. bpRÍ . 

7b. pocnACÁn. 8c. t)Á uém acc ^é. 

9t). t>car. 11a. t)o oil. 14c. iiar cleAcc. 

16. abest. 17a. n-AbRAe. c. pAoi 5ebe. 

19c. omn. 20b. as é cárcas. 21a. 


T)0ACRACA. 
25b. T)CAR. 
1S é T)’['. 

p. p. 

ie 5AC. 

C. T). * 

abest. 

T)Á c. 


22b. Ati leAiib. 23b. as pl. 

27a. í abest. b. iiac lon. 29-o. 

30-O. ASAS (?) iné. 32-0. sÁSAb ar 

33c. niiAllA. 35c. -oÁ cl. 36a. 

37a. sinól bl. 38a. umResi acc t)o 

A conc. 41 c. l. tiAc lÓR. 42b. a 

43c. 5An AiRo. 44a. tné car 111. 

45c. IIIA A CR. 46a. lARCCOtnARC. c. 


38. [O Con. Don’s Bk. 88 (O)]. Ib. isabestO. Ob.^oO. 

lOb. i)eA5Ati5RÁi-ó O. llb. cruait) O. c. nibuAfó 

O. T) . bpuAiR O. 13t). ua bo. O. 26b. 

bp. UAni O. 28a. ccaor- O. 31b. a O. 


39. [O Con. Don’s Bk. 91 (O)]. 12-o. An pÍRéAii O. 

15c. 50inA O. 17t). ^oiiia O; Ár ito O. 18a. 

T)05éAbA-ó O. 19b. bA^ (?) le O. c. sAn cli t). O. 

20t). CAob bRAon vel 5A0I O. 34b. ise ar O. 

40. [H 3 19, 26, (H)]. 5a. linn abest H. 6a. a^air 

H. 7c. A H; bpAiRe H. t). a-ó- H. 8a. 

cotiiAin H. 9t). boccA H. 13c. A5 (?) H. 

14c. A bp. H. 15b. -Roisne H. c. Ris 

H. 17c. sin H. T). 'Oé is c. H. 18c. An 

5uin H. 21c. pAT) sib H. 22t). AnpA-ó H. 

23b. slÁn H. 24a. a céilU 26a. 

rloTOeATÍi H. 29b. An ATO15H. 30b. RÍosbAn H. 


491 


41. 


42. 


43. 


[O Con. Don’s Bk. 64 (O); 23 D 14, 15 (D); 23 K 36, 162; 

23 N 35, 116; 23 N 33, 516; 23 E 14, 147; 23 G 27, 236; 

24 L 6, 44; F vi 1, 96; F ii 3, 204]; ^An Ainm 24 L 6, 23 G 
27,Fvil; ó 'OÁIaisF’O'^’’ F *Donnc. mÓR, cet. 

2c. 5CioncAc D; -00 ceAnslAX) D. 4a. x>iarrai-ó DO. 

X). x)oc O. 6a. n-A n- abest D. b. Ainsle 

x)o nnn O; a gc. O; c. IGT l. 445. x). ^a CAinsioií slAn 

0. 7. abest D. b. x)óib abest O. 8b. 

■oÁt 50 5CR. D. 9c. s. A luit: D. lOc. a ninn- 

ReA-ó D. llx). iiA sx). R. Á. ó D. 12a. beAR- 

A1R D; An 5iotlA D. b. ^rxiaix) m. teinix) CR015 m. b. 
D. 13c. m. 5C. 5C. O. x). mb. nx). nx)é O. 

14a. 50 bpÁSAIX) X)A AbAlll l. D. C. 1S CRÓAn X)0 
D. 16a. ctiicix) CRÍ D; x)o 5615 O. b. s. x)Ar 

seAcoin m. D. x). 5tin pl. D. 17a. ^AbAis D. x). 

X)’ abest DO. 18a. innistx) D. b. poRC O. 

19b. leis nÍR D. cx). -carai-ó: -CAmAin O. 20b. 

nínb é ttAiR O. 21. abest O. x). ^a c. 5. 5I. 

D. 22c. nx)eA5sói5 D, nxieA^óm O, nx^eA^óil IGT 

1. 104. X). s. éA5 D (péAc IGT l. 104). 23b. 

AX)Am O. 24x). seAc DO. 25a. pÁsAix) D. 

26c. bÁX)AR 5AX) c. AR x)C. O. 26^. nx). nx) 

O. 27a. beARAR D. 28a. mACÁm O. 

29b. nx)A. x)iAX) An cíoc D. 30b. a a. 5. ós 5R. bR. 

D, c. nAoiii- D. 31.abestD. a. RisceAc O. 

33c. nx). Aii D; a -óíon CRAim O. 35a. sah xdior- 

mtii5 O; eA^AR iia RAnn 1 nD: 36, 38, 37, 39, 41, 47, 42-44, 
46, 40, 49. 37Abc. is abest O. x). A5 c. c. O. 

39a. cusa O, is cn D; cÁic O, cÁice D. 

40a, pillim O. 41b. nlp. D. c. ca. ca. D. 

42b. 51X) lÓR O, 43a. X)octiRb. O. c.mbéO. 

44x). -CRom D. 45 a. abest D. 46c. carra 

A5tis D. X). pill x)o O. 47b. bp. p. iia n. D. 

48. abest D. 49a. CéAX) slÁn biocslÁn a b. 

ctnncA D. c. aii beACA O. X). a inbARR D. 


[H 3 19, 1 (H)]; 5An Ainm ti5X)AiR. lc. 5^11 ro. H. 

2Ab. pRiin: RÍ5 H. 7a. ca H. 11ax> 

12b. cot H. c. bpui-óe H. x). 

14c. bRtiinx)CAR (?) H. 15a. 

17-26, illeg. partim. 17b. 

H. 19b. ltiA5 H, 21x). 

23c. RtiAxi) H. X). 5An uar H. 

27a. eAX) iiAc (?) H. c. xaleiseAX), 
IGT l. 773. 28a. ptiiln^ix) H. 


AniAin (?) H. 

05 H. 

A C1. H. 

A cAlniAin 
om. H. 

25b. AR A Ia, H. 
x)li5peAX), x)leisió 


b. is c. iiAR CÁ1R IGT U. 1721-2. 29x). x)o H. 

30x). 5cn. H. 31x), peAR a bpÁl H. 

32a. 5Reim H; mboic xiar mo raic H. b. iia roic X)0 
neic H. 35a. hsuici H. b. iiia suiói x)i H. 

X). 5Abus H. 38x). aiiiar H. 39x), is 

H ; is H. 42a, x)AmsA Abtis c.b. bl. H. x). 

x)on (?) CARC H. 43a. le a Iaoó H. 45b. 

5An C0L5 H. 46a. órcas óarr H. 

[24 B 29, 166 (B); 24 L 6, 34 (L); 23 G 23, 295; 23 G 27, 
253, 23 N 35, 174; F ii 3, 246; F vi 1, 140 ; H 6 14, 171; 
O’Con. Don’s Bk. , p. 264]; *Oonnc. mÓR B, H 6 14; 
CoLmÁn (!) F ii 3; 5oV- O’Con. Don’s Bk.; Aonsus 

p'ionn, cet. 1a. x)ein B X)éAn L. c. aii cuAntnx) 

B, An nAnniix) L. 3a. racair L, racuir B, 4c. 

mbeic L. x). sé tia 0. L, iiocaii p. B. 7a. mo 


492 


'oioSUiim ’OÁriA 


cntiAX) B, mé Ati cntiAis L. 9a. cn. 5AC lÁ -oÁ L. 

c. ■ótiic A CÍ05 BL. lOc. 115. 5. B. T). is abest L. 

12c. ceATin bAnAe X)io5- B. 

44. [F vi 1, 133 (F); F ii 3, 188; 23 N 34, 157; 23 G 23, 253]; 

5An Ainm F; *DonncA-ó món, cet. 4a. sloine F. 

, b. -oo sin AiR A coil F. 5a. is 51okha shais F. 

6a. Am n-oi5eAn a RÍ5 ar ínicc F. b. bptiARAis. 7a. 

seAcnA F. 9a. ItiAc F. b. mbeARCA ^oiti5 F. 

lOc. séio