Skip to main content

Full text of "Philips TV Instructions For Use Manual"

See other formats

J 


L n 

PHILIPS Institutional TV - Instructions for 


J 


L n 

J 


L n 


n J 


L n 


n mm 


j 


L r 
n 
J 


IL n n 

PHILIPS I TV- Hotel-TV - Installationsanweisung 
n 

n 
PHILIPS Institutional TV - Mode d’emploi 


J 


L n 

liHtttiP 5 !iiI!I!I III!! Ill Hi! r J 


L 


PHILIPS Institutional TV - n 
J 


L n 


J 


L n n 


n 

n 

PHILIPS Institutional TV - Navod k pouziti 


L r n 

J 


PHILIPS 


L 

- 05 nY i£? XprjCTilS r 
J 


L n 
J 


L n ii ill! III! ill! 


J 


L n J 


L 


PHILIPS Institutional TV n 


J 


L n 


J 


L 
n 


J 


L n 
J 


L n 

PHILIPS Institutional TV - Navod na obsluhu 


L 


Montaz TV 


Safety - Bezpecnostne pokyny Ochrana zivotneho prostredia 

specializovane firmy. Pri iikvidacN nefunkcnych 
televiznych pristrojov pouzivajte prfslusne STN 
normy a predovsetkym likvidacne normy 
pouzitych baterii. Televizor pouziva prud aj ked 
funguje v tzv stave stand-by. Pouzivanie energie 

hodinach.^ nenechavajteho v rezime stand-by. 


Zapojenie do elektrickej sieti Montaz dial’koveho ovladaca (nastavenia) r d 


L r 
J 


L n 


ma?jJ j*—mJ^S 

(Jsr'S 3 ' *S*ij) A*i a 4 1^ 1 “>^S J«J» oS-!>»*WI &e}j >'i 3iH9» frjcfjJIJjUOM Download Program 


«■ J JLLI Ji^ll OL.JA! 


jL-W« C» *ll» yr* W 


0 Ufa)l *av Buzze 


g M/(Colour- 

sHM* contrast 


jUiJI Power On • 

Uu® ohAWI ji~)i Js-y a-su J/ 

STANDARD , , ,^>u FORCED* JU.I 

.« J-iidJ iL«-l STAND-BY* , ,^Li 
iii TV jlfJ .1 FORCED. ^ 

^ ,i c uai ikJ* OFF JULI 


a^plj obi Q$*aJI gb"U5 J-w Forced mono 

( Jia 3 Oj-JI i>jjtl oUjjjLlsU) 

^1 yi jrjijil Oj-JI f Ik; j-2 ji JLiiJ ^l/XI »i* fAs-r 
/& jAjll Ik.!* Vf-i fJfat-i - 4 -lil *i* ij^ll 

*j-)l 2-jU,- ^ i> jaj ll oU^jLUJ) Balance • 

0^1 ^ * 6 ,W **-» 03 U ^ 
i»W oU y >JJJ) *s-JJ AJWf otejJtf Treble • 


JJ a I.L*iJ STAND-BY, Uj 


tijJf jl ui^oJI JlfigH Digit Time-out • 


i oUjijUsU) L^aJI Bass - 

UiSOj^lgjUw. 
^ ^jlil Oj-JI ^ Litodl olwjsJI ^ 

• 0^1 

/L,, upal 1 gjUUIl p&iM AVL • 

u^jJI f Uij( 5! fWV” £*5 Volume Fixed - 

! Uta.«Y NO, jl .p-i YES, Ji c^U iiCuJI 2 ILLI 
0 , ** .cJia* o^Jl ^ *U tf * YES, 
+ 


s 

i