Skip to main content

Full text of "Planning Delegation Panel"

See other formats


PANEL DIRPRWYO CYNLLUNIO 


DYDD LLUN, 5 MAWRTH 2018 AT lO.OOy.b. 

COMMITTEE ROOM 1, COUNTY HALL 

SYLWCH (AELODAU O’R CYHOEDD): 

Efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio i'w ddarlledu'n fyw neu'n 
ddilynol trwy Safle Rhyngrwyd y Cyngor. Efallai y bydd y delweddau a 
recordiad sain yn cael eu defnyddio at ddibenion hyfforddiant yn y Cyngor 
Yn gyffredinol, nid yw ardal seddau'r cyhoedd yn cael ei ffilmio. Fodd bynnag, 
trwy fynd i mewn i'r ardal oriel gyhoeddus, rydych yn rhoi cydsyniad i gael 
eich ffilmio a defnydd posibl y delweddau a recordiau sain hynny ar gyfer 
gweddarlledu a/neu ddibenion hyfforddiant 

Hefyd, efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio a/neu recordio sain yn 
unol a Phrotocol y Cyngor ar gyfer Ffilmio a Recordio Sain yng Nghyfarfodydd 
cyhoeddus y Cyngor. Bydd copYau o'r Protocol i’w gweld yn ystafell y 
cyfarfod. 

Agenda 


Tudalennau 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb 

2. Datganiadau o Ddiddordeb Personol 

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb mewn unrhyw 
fater i’w drafod yn y cyfarfod 

Gofynnir i aelodau nodi natur y diddordeb a nodi a yw’n 
bersonol neu’n niweidiol. 

Cais Aelod Lleol i Gais Cynllunio gael ei gyfeirio i'r 
Pwyllgor Cynllunio - Cais Cynllunio Rhif 17/0941/PA - 57 
& 59 St Issells Avenue, Pont Fadlen, Hwlffordd - Newid 
defnydd o breswyl i ddefnydd busnes 


3. 


5-8