Skip to main content

Full text of "snwiki-Gikuyu-20200727.pdf"

See other formats


WikipediA 

Gikuyu 


Gikuyu kana Kikuyu mutauro weChiBantu unotaurwa kuKenya. 

■ Kikuyu haishandise mabhii anonzi: f I p q s v x z, asi vanowedzera mabhii anonzi T and u. 

Mazwi Anotodza Shona 

■ VaGikuyu vanoti baba ndiro rimwechete kuGikuyu neShona. 

■ VaGikuyu vanoti muundu (person) kureva munhu. 

■ VaGikuyu vanoti ndaa (louse) kureva inda. 

■ VaGikuyu vanoti kindu (thing) kureva chinhu. 

■ VaGikuyu vanoti ng'ombe (cow) kureva mombe. 

■ VaGikuyu vanoti mbura (rain) kureva mvura yekunaya. 

■ VaGikuyu vanoti nyoota (thirst) kureva nyota. 

■ VaGikuyu vanoti nyama (meat) rimwechete mururimi rweGikuyu neShona. 

■ VaGikuyu vanoti nyina (his/her mother) kureva iAmai vake. 

■ VaGikuyu vanoti kikokora (elbow) rinotaurwa kuGikuyu kureva gokora. 

■ VaGikuyu vanoti korima (farming) vachireva kurima. 

■ VaGikuyu vanoti mugunda (n. farm) vachireva kurima. 

■ VaGikuyu vanoti ruara kana nduara (finger nail) vachireva nzara. 

■ VaGikuyu vanoti kyara kana chiara (finger) vachireva munwe. 

■ VaGikuyu vanoti thano (five) vachireva shanu. 

■ VaGikuyu vanoti mugeni (foreigner) vachireva munhu mupara. 

■ VaGikuyu vanoti kuanika (put out to dry) vachireva kuyanika. 

■ VaGikuyu vanoti kyura (frog) vachireva datya. 

■ VaGikuyu vanoti kokaranga (to fry) vachireva kukaringa. 

■ VaGikuyu vanoti mboyi (fox). Kune rwiyo runoti Mboi, mboi bereka - bereka mbudzi 
dzawanda. Dzanyanya kuwanda - pfunya rusero chirara, goo.o 

■ VaGikuyu vanoti murimi (farmer, gardener). 

■ VaGikuyu vanoti kochiara (give birth to). 

■ VaGikuyu vanoti -nene kana -kuru (great, grand). 

■ VaGikuyu vanoti onene (greatness). 

■ VaGikuyu vanoti gwoko kana moko (hand). 

■ VaGikuyu vanoti murugamiri (foreman, headman). 

■ VaGikuyu vanoti mbara (hostilities). 

■ VaGikuyu vanoti kyura (frog) vachireva datya. 

■ VaGikuyu vanoti nyumba (house) vachireva imba. 

■ VaGikuyu vanoti mundu (person) vachireva munhu. 

■ VaGikuyu vanoti muromo (gate, ingress) vachireva mukova. 

■ VaGikuyu vanoti muchiri Qudge) vachireva jaji. 

■ VaGikuyu vanoti kochira (to judge) vachireva kutonga. 


■ VaGikuyu vanoti kotheka (to laugh) vachireva kuseka. 

■ VaGikuyu vanoti makwatano (league, coalition, alliance) vachireva chikwata. 

■ VaGikuyu vanoti ndaa (lice) vachireva inda. 

■ VaGikuyu vanoti maguta (fat, grease) vachireva mafuta. 

Mamwe Mazwi 

■ VaGikuyu vanoti mbiro (soot) rinotaurwa kuGikuyu kureva chin'ayi. Zvichida izwi iri 
rinotodzana nezita rinonzi Chimbiro? 

■ VaGikuyu vanoti koora (little frog) rinotaurwa kuGikuyu kureva kadatya. Kune zita rinonzi 
Kakora? 

■ VaGikuyu vanoti kira (cross-over) rinotaurwa kuGikuyu kureva kuyambukira. 

■ VaGikuyu vanoti marigu (bananas) rinotaurwa kuGikuyu kureva mabhanana. Kune zita rinonzi 
Mariga? 

■ VaGikuyu vanoti rowa kana njowa (goatskin). 

■ VaGikuyu vanoti Ngai kana Makai (God) vachireva Mwari. 

■ VaGikuyu vanoti Ngai kiyahudi (Jehovah) vachireva Mwari wemaJudha. 

■ VaGikuyu vanoti muoyo (life) vachireva hupenyu. 


[ 1 ] 

1. https://archive.org/details/englishkikuyuvo00mcgrgoog/page/nl2 


Retrieved from "https://sn.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gikuyu&oldid=68726" 


This page was last edited on 7 Gunyana 2019, at 14:32. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details.