Skip to main content

Full text of "Opheffing curatele C.M.F.H. Nieuwesteeg"

See other formats


Nr. 24152 

5 augustus 
2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Opheffing curatele C.M.F.H. Nieuwesteeg 


De kantonrechter: 

- verstaat dat de ondercuratelestelling van Carolina Maria Frederika Hendina Nieuwesteeg geboren te 
Utrecht op 20 juni 1962 is opgeheven met ingang van de datum waarop deze beschikking in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Rechtbank Midden-Nederland 


Staatscourant 2015 nr. 24152 5 augustus 2015